Woordenboek / Dictionnary / Dictionnaire      
Dutch  -  Néerlandais English Français Overig / Other / Autre :
Begraven Burried Enterré
Cadet / kadet          = officier in opleiding               =cadet                             = élève d’une école militaire Cadet / kadet          = officier in opleiding               =cadet                             = élève d’une école militaire
                                                                                                                                     pour devenir officier Standard bearer (cav.) Porte-étendard (cav.)                                                                                                                                      pour devenir officier
Dochter Daughter Fille Adelborst                = cadet bij de marine              = midshipman                  = cadet à la marine
Douanier Customs officer Douanier
Echtgenoot / echtgenote Husband / wife Epoux / épouse ‘s Haage                   =‘s-Gravenhage = Den Haag =The Hague                     = La Haye
Geb.    =   geboren Born Né(e) Haage                       =vaak-often-souvent = Princenhage bij-near-près deBreda
Getuige Witness Temoin
Huwelijk Marriage Mariage K.M.A. =Koninklijke Militaire Academie (19e eeuw) in Breda
Kind/kinderen Child / children Enfant(s)             =Royal Militairy Academy (19th century) in Breda
Koning/Koningin King/Queen Roi/Reine             =Académie Royal Militaire (19ième siecle) à Breda
Kustwacht Coast guard Garde du côte
Land Land / country Pays Waartgelders 
Leger Army Armée = Huursoldaten, door de steden in de Republiek in vredestijd aangehouden (18e eeuw)
Met With Avec = Hired soldiers, kept in times of peace by the cities of the Republic (18th century)
Meter = peetmoeder Godmother (Cath.) Marraine = Des soldats engagés, tenues dans des temps de paix par les villes de la République (18ième siècle).
Moeder Mother Mère
Ondertrouw Betrothal Publication des bans Apoincté
Overleden Deceased Décédé =Een militair (soldaat of officier) die wegens ouderdom en/of invaliditeit niet meer operationeel was, maar
Peter = peetvader Godfather (Cath.) Parrain wel werd doorbetaald. Hij bleef dan (nog enige tijd) op de monsterrol staan van de compagnie waaraan hij
Piqueur = Pikeur Horse trainer Piqueur verbonden was geweest. De status van apoincte werd bij wijze van gunst verleend. Er was in een Staatse
Ruiter Rider Cavalier leger geen gegarandeerde invaliditeits- of ouderdomsuitkering. Het kwam veelvuldig voor dat aanvragen
Scherprechter (beul) Executioner (hangman)  Exécuteur (bourreau) om apoincte te mogen worden werden afgewezen.
Tamboer Drummer Tambour
Vaandrig (inf.) Standard bearer (inf.) Porte-drapeau (inf.) Gegageerd = gereformeerd (Zeeland) = gepensioneerd=pensioned=pensionné
Vader Father Père
Van/uit From/of De
Veldscheerder = mil. chirurgijn Militairy doctor Docteur militair
Wachtmeester Sergeant Maréchal des logis
Wed.   =   Weduwe Widdow Veuve
Wdr.    =   Weduwnaar Widdower Veuf
Wonend Living Habite
Woonplaats Residence Résidence
Zoon  Son Fils
Zwerver   Vagabond Clochard