De verbondenheid van de scherprechtersfamilies in Nederland en Duitsland    
Bronnen (o.a.):
Scherprechters
Gercken/van Gorkum
Schneider/Snijder
Iedere scherprechtersfamilie heeft zijn  Nanning
eigen kleur. Buitenstaanders zijn grijs. Anna Catrina Snijder
Isis Brabant
Voor veel meer details over de Isis Breda
betreffende scherprechter, zie: Isis Zeeland
Scherprechters Gens Nostra 2000, Nijmegen-uitgave
en o.a. met dank aan:
P. Gideonse Hans van Osnabrück
A. Stramrood Scherprechter te Ahlen Georg Schneider
L. Verhoeven x x
Under construction!   3e versie
Maria Hansen
Margareta Fa?ners .
De families zijn (nog ) lang niet volledig en niet alle scherprechters (-families) staan erbij, alleen degenen die verbonden konden worden.
Christina van Osnabrück x ca 1635 Philip Schneider * ca 1610
* 1610 Scherpr. te Ahlen 1640-1652
    en te Münster 1652-1670 Hans Gercken *1595 x NN
 
 
Scherpr. te Neheim tot 1646    
Hans van Gelder
 
 
 
Scherprechter te Nijmegen 1603-1615   Hans Michiel van Gelder 
  x <1616 Scherpr. te Roermond.
Hans Mosel x 1616 Aeltgen Jans x
Scherprechter te Nijmegen 1616-1663     NN
 
  Jürgen Bröcker 
Jan Havestatt x <1643 Lijsbeth Joosten x 1643 Hans Hendrik van Gelder Adj.-scherpr. te Osnabrück 1634-1646,
    Catharina Petronella de Blair x 1676 Scherpr. te Utrecht 1643-1687 scherpr. te Schüttorf 1643-1655 tevens  Philip(pu)s Geercken/ Gorkum *1630          2.
x
Elsebein/Elsken Möller/Muller x 1. Dirck Snijder / Diderich Schneider Georg/Jürgen Gercken *1625-1630
x 1670 scherpr. te Reine 1649-1655 Scherpr. te Zutphen 1658-1670, x Epke Ipens (Klingius) Scherpr. te Zutphen 1649-1656 Scherpr. te Neheim tot 1688
Helena Kocks*1635                                 2. x waarn. Scherpr. te Deventer in 1669 onw. Catharina Willems   x Anton Hartmann
 
Agnes Klare
scherpr. te Groningen 1670-1688
     
 
Maria NN *ca 1615 Scherpr. te Freienhagen
 
 
 
 
x
  Johannes van Anholt *1675 Catharina Elisabeth Rosenberg
  Johannes Gregorius (Hans Jurgen) Schneider x 1657 Anna Margaretha Bröcker *1635 Johan Christopher Goecke *1646
  *1640 Scherpr. in Bentheim en Steinfurt     Willem *1669  
 
 
 
 
 
 
Anna Maria Gercken *1652
 
 
Hans Jansz. van Anholt   Anna Elisabeth Schneider *1669   Ferdinant Gercken *ca 1657 x 1683 1. Catharina Margaretha Blume geen kinderen   Arnold Henrich Gercken *1708 x Maria Elisabeth Jansen Schweers
Scherpr. te Nijmegen 1664-1693
 
x 1694 Scherpr. te Neheim, daarna te Brilon x 1694 2. Anna Margaretha Rosenberg geen kinderen
Scherpr. in Bochum en Kleve
   
x   Andries van Anholt *1666 Anna Maria Geercken *1658   x 1700 3. Anna Margaretha Hartmann *1680    
Christaen Nanning Lijsbeth Hermens Scherprechter te Nijmegen 1693-1724 Willem Jacobs, goltgrever te Zutphen,   x 1721 4. Anna Catharina Schneider geen kinderen
Scherpr. te Breda
 
Anna van Gelder *1671 x 1688 Johann Heinrich Schneider/Snijder  ass. van de scherpr.     Scherpr.-wed. uit Schmallenberg. Johann Pouwel Görcke/Gercken *1750 x 1772 1. Antonetta Pauwels
x  Scherprechter te Kampen vanaf 1710 ofwel: Henrich Schneider *1661 x   Scherpr. en chirurg te Kleve en Arnhem x >1805 2. Guillaumine / Wilhelmina Ricken/Rijke
Wilhelmina Smits *1676 Adelheid Hubers x <1728 Jurien van Anhold *1697   Ass.-scherprechter te Utrecht 1687
NN
   
 
    Scherprechter te Aken 1719-1731     en scherprechter te Kampen 1687-1710  Anna Margaretha Schneider *ca 1658    x ca 1682 Dirk Theodorus Philippus Gorcum *1659 x 1696  Maria Augustijn(us) *1667     Johan Henrick Görcken *1753
 
 
    Scherpr. te Groningen 1688-1694,      Chirurgijn
Catharina Calé x >1738 Johannes Nanning *1707   x 1738   Katrina van Anholt *1704
 
  scherpr. te Leeuwarden 1702-1726  
 
Coenraet Snijder/Scneider *<1631 x 1664 Catharina Willems  
    Scherpr. te 's-Hertogenbosch v.a. 1736             Philipp Gercken *1656                         x 1. Catharina Döringh.  x 2. Erasmus Meitling
 
    Lijsbet Snijder *1636 x 1661 Hendrich Mosel Scherpr. te Neheim       Scherpr. te Neheim
  Philippus Dircksz. van Gorckum *1681 x 1706 Heiltie Jacobs *1674   Ass. scherpr. van zijn vader,  
Christiaan Nanning *1739   Meester Ledesetter te Sneek         scherpr. Henrich Mosel te Schwerte Anton Goecke.
   
 
Maria Huberts *1704 x >1732 Johannes van Aanhout/Anholt/Aanhoent x 1732 Anna Magret(a) Snijder *1706               Anna Elzebeen van Gorckum *1683 Hans Henrick Snijder *1641
    *1695 scherpr. te Nijmegen 1725-1757        
 
    Anna Catharina van Gorckum *1686 Zie voor meer details en vervolg: Engel Snijder *1643
Anna Margareta Snijder *1689   Gercken/van Gorkum
Jurrien (Gregorius) van Anholt   Hans Jurjen van Gorckum *1689
Scherprechter te Nijmegen 1757-1804  
 
Hendrickus Johannesz. Snijder *1700     x 1728         Margriet / Maria Dirks van Gorckum *1696
Ledezetter/chirurgijn te Urk                
Johannes van Anholt    
Scherprechter te Nijmegen 1804-1811   Franz Henrich Bröcker x <1711 Anna Elisabeth Schneider/Snijder *1673 x 1711 Johannes Hendriks F/Vughten/r *ca 1688 x 1730 Anna Catharina van Gorckum *1699
(Ass-) scherpr.a/h Provinciaal   Helena Johannesdr. Snijder *1690   Dochter van Frans Henrich Schneider   Scherpr./chirurgijn te Schüttorf in 1712  
Gerechtshof te Arnhem      
en Clara Johanning
 
 
 
 
 
Hans Snijder *1693    
  Christiaan van Gorckum *1702 x 1724 Petronella Geerts Postmus *1704   Elske Christiaans van Gorkum *1725
Johannes van Anholt *1812   Scherpr. te Leeuwarden 1726-1755      
Ass.-scherprechter te Arnhem 1840-1851   Johannes Henrich Peter Füchten *1711   Dirk Theodorus van Gorcum *1727 x 1756 Aurelia Atsma *1731
Johann Conrad Diepenbrock      Adolph/Arnoldus van Gorckum *1703 Mr. Scherpr., scherpr. en chrirurgijn v/d x 1772 Henke/Hincke Rients *1728
Plv. scherpr. te Hannover 1699-1701,   Joannes Christianus Weckenbrock *1716 x 1738 Anna Catharina Elisabeth Füchten *1714 Soldaat VOC provincie Friesland te Leeuwarden in 1771 x 1777 Annae Catharina (Trijntje) Cuperus *1745
vilder te Eldagsen 1701-1707 en
 
Sophia Charlotte Diepenbroek *1702 x 1735 Hans Jurrien Snijder *1696    
scherpr.  te Utrecht 1713-1736     Scherprechter te Kampen Joannes Theodorus (Joh. Dirk) Carel(l)/Carl Henrich Voss. Scherpr. te Greven x 1759 Anna Elske Füchten *1731 Philippus van Gorckum *1705 x 1734 Lysbeth Claeses *1707 Marijke van Gorkum *1729
x    
 
Scherpr. te Sendenhorst
    Lysbeth van Gorkum *1731 Zie voor meer details en vervolg:
Anna Catharina Voges   x   Anna Catharina Gertrud Carel(l)/Carl x 1756 Frans Anton F/Vughten/r *1733 Lysbeth van Gorckum *1707 Geert van Gorkum *1734 Gercken/van Gorkum
  Anna Margaretha Vos(s)  *1741 Scherpr. te Schúttorf 1756-1809,   Anna van Gorkum *1737
      scherpr. in Graafschap Bentem in 1792 Anna Maria van Gorckum *1710 x 1747 Hette Domna *1708, turfmeter Christiaan van Gorkum *1741
Christoffel/r Döring x Eleonora Helena Diepenbroek    
Scherpr. te Breda     Johannes Wilhelmus F/Vughten/r *1741 Jurrien/ Jorgen  van Gorckum *1713 x 1748 Ytje Jans 
NN Kleijne x NN
 
    Vilder, abdecker. Turfdrager    
 
 
 
 
 
Frans Hendrik Diepenbroek
Christoffel Kleijne Hendrik Kleijne David Hendrik Kleine/Kleijne *1715 x 1744 Sophia Juliana Deuring/Döring *1722
Karl Kleijne Scherpr. te Bergen op Zoom
Ass.-scherpr.van het Hof van Holland,
 
x Scherpr. te 's-Hertogenbosch vanaf 1742  
Allegonda Blom       Hendrix Chale
 
  Arnoldus Jacobus Deuring *1721
Scherprechter
     
  Frans Heinrich Deuring *1725
    Johannes van Anholt *1695
  Catarina Maria Deuring *1726 x 1721
    Susanna Chale
  Johannes Conraed Deuring *1729  
 
  Johan Hinrik van Anholt *1722
   
x 1761     Catharina Elisabeth van Anholt *1723
 
Andreas van Anholt *1724
 
Jacobus van Anholt *1728
 
Andries van Anholt *1726 x 1760 Anna Catrina Snijder *1738
Scherprechter te Zutphen 1754-1776    
 
 
Susanna van Anholt *1761 x Hendrik van Hulst
Baker    
Margaretha Gertrud Kleijne *1745 x Johan Wenzel  
  Sophia Charlotta van Anholt *1763
Anna Catharina Kleijne *1747  
  Johannes van Anholt *1765 x Catharina Snijders
Sophia Juliana Kleijne x Johannes Libordius Kleijne *1750  
    Scherpr. te ’s Hertogenbosch Anna Catrina Lisebeth van Anholt *1768
 
   
Frans Christoffel Kleijne *1753 Hans Jurrien van Anholt *1769
Johann Hendrik Kleijne *1790   Scherprechter te Zutphen na 1789
Scherpr. en ongediplomeerd Leonora Kleijne *1755  
chirurgijn te 's-Hertogenbosch tot 1851 Jacobus Hendrikus van Anholt *1773
x  
Celia Cante Andreas van Anholt *1775