Beulen        
Achternaam Voornaam Plaats       14e eeuw Datum/Jaar Bijzonderheid/website
Hauteline Bernard Scherprechter te Brugge Ca 1334-1335 -         Website
Buffele Jan Scherprechter te Brugge Ca 1338-1339 -         Website
15e eeuw
Haghe, vander Jan Scherprechter te Brugge 1432 -         Website
Diermans Karel Scherprechter te Brugge 1454 -         Website
Hurtecamp Willem Hulpscherprechter te Brugge en hondenslager 1464 -         Website
Eede, vanden Karel Scherprechter te Brugge 1456-1482 -         Website
16e eeuw
? Mr. Claes Scherprechter te Kampen ca 1594 Op 6 juli 1594 verbrande hij de uit Harderwijk
afkomstige Nale Aelts 
Website    Met dank aan Linda Slot
? Mr. Frans Scherprechter  in Friesland 1550 -Quaclap Hof van Friesland  HCL
? Mr. Hans Scherprechter te Zutphen 1535 Gelre jrg. 1980, p.64
? Mr. Klaas Mr. scherpregter te Middelburg? 4-10-1553 -Criminele sententie te Middelburg  
11-10-1553 -Idem   Isis Zeeland
Op dezelfde data ook genoemd: Jan Brouwers,
trefwoord: scherpregter
Caens / Canis Pieter Scherprechter te Brugge 1547 -         Website
Cleeff (Cleve), van Jurriën Scherprechter te Arnhem in                               à 1599 C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
Geerts Wissel Mr. scherprechter te Brugge 1521-1536 -         Website
Haghe, van der Willem Scherprechter te Brugge 1536 -         Website
Hengel, van Engelbert Scherprechter te Zutphen 30-4-1542 -Aanstelling
Archieven.nl
Jansen
Gerrit “Den scherprichterszoon van Bremen”.
Aanstelling als scherprechter van Nijmegen à 21-3-1599
27-6-1599 -Krijgt toestemming om 8 dagen naar Den Haag te
gaan. Hij noet daar heen ter regeling van
persoonlijke aangelegenheden, maar keert niet
meer in Nijmegen terug.
C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
Janssen Pouwels Genaamd 'meester Pouwels’, scherprechter < 1543 Overleden   N.L. jrg. 1952, k. 233
te Nijmegen
Michielsz. Jacob Scherprechter te Utrecht? 1577 Notariële akten van attestatie van Jacob Michielsz.,
scherprechter, zijn vrouw Stijn Jansdr en andere
personen inzake de foltering van van Pieter
Nanningsz., Jan Jeroensz., Coppen Cornelisz.
uit Wognum en anderen in opdracht van de Raad
van Beroerten
Oud-katholieke kerk in Nederland   Archieven.nl
Moens Claes Maertin Scherprechter van Middelburg 3-7-1573 Rekest betreffende zijn gevangenschap. Met
beschikking van de magistraat van Middelburg
Archieven.nl
Provengier Anthonis Scherprechter der stad Middelburch 1-4-1525 Erkent van den baljuw Hubrecht van Runen
wegens verrichte werkzaamheden 4 schellingen
4 grooten ontvangen te hebben   Archieven.nl
Richters
Jan (Hans) Afkomstig uit Aken.
Scherprechter te Nijmegen, aangesteld per à 5-9-1599
Scherprechter van 1599-1600. 10-9-1599 -Kreeg een uitkering om ‘den alden scharprichter
t’ondersoecken en vnd (und?) vuijt de stadt te leiden”.
Het ging hier om Dirk Schleijm (Schlim) (1578)-1594
“clicksteen” te Nijmegen, daarna 1594-1596 en
1596-1599 scherprechter aldaar.
C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
Rijkertsz Symon Korenkoper 'in de Hulck' op de Vijgendam, in 31-12-1558 Overleden te Amsterdam
1544 kapitein en scherprechter van de N.L. jrg. 1922, k. 278
Handboogschutterij (te Amsterdam). Zoon van
Rijkert Albertsz gezegd van der Graft, timmer-
man te Amsterdam, en Griet Pietersdr.
Roose Franchois Crimineel officier (scherprechter) der stad 26-1-1571 -Erkent van Ferdinando Molckeman, baljuw van
Middelburch de wateren wegens het executeeren van Jehan
Best 2 pond gr. Vls. ontvangen te hebben (9
Andere stukken uit 1571 zijn aangehecht).   Archieven.nl
-Inventaris van de goederen ten huize van de overleden scherprechter van Middelburg Frans
Rooze Frans Scherprechter van Middelburg 6-12-1572 Rooze, opgesteld vanwege Jan Turck, baljuw
van Middelburg  Archieven.nl
17e eeuw
? ? Scherprechter van Delden 1683 Dochter Geesken veroordeeld voor kindermoord.
ORA Stad Lochem   Archieven.nl
? ? Tijdens de Franse bezetting waagde men het 1672-1673 -
voor het eerst een huwelijk ook binnen de Gelre jrg. 1992, p.95
lutherse gemeenschap in te zegenen. De
dochter van de scherprechter van Arnhem
huwde met een collega van haar vader uit
Zutphen, het huwelijk werd door Spitzius
ingezegend in het huis van de bruid  "sonder
tegenspraeck" en "in presentie der vreunden
en de kerckenraeth".    Mr. Andries?
? Mr. Andries -Scherprechter te Arnhem in                               à 1673 -
Zie Kellenaer Veluwse Geslachten jrg. 1, p.16
? Christoffer Scherprechter (van Appingedam?) 8-8-1656 -Vader te Appingedam (dochter Anne Lijsbet),
moeder Anke-
27-10-1658 -Vader te Appingedam (dochter Katharijntje),
moeder Anke-
23-12-1660 -Vader te Appingedam (zoon Hans), moeder
Anke-   Archieven.nl
Anholt, van Andries -Ged. 21-8-1666 Nijmegen, zoon van Hans
van Anholt en Lijsbeth Hermens.
-Scherprechter te Nijmegen van                          à 1693-1724
Aangesteld per                                                        à 26-4-1693
12-8-1694 -Ondertrouw te Nijmegen met  Anna ElisabethSchneider, ged. 5-12-1669 Schüttorf,
begr. 6-3-1731 Nijmegen (St. Stevenskerk), dochter van Johannes Gregorius (Hans Jurgen) Schneider
en Anna Margaretha Bröcker
o.a. C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
Aenholt, van Gerrit Jansz Scherprechter 30-1-1667 Vader te Gorinchem (dochter Johanna ged.),
moeder Rebecca van Anholt.
Getuigen: Willem van Aenholt en Elsken Havestats.
N.L. jrg. 1977, k. 301
A(e)nholt/Aanhout, Hans Jansz -‘Van Arnhem’
van -Scherprechter te Nijmegen van                        à 1664-1693 -Partner: Lijsbeth Hermens
Aangesteld per                                                      à 30-3-1664
26-10-1675 -Zoon Johannes te Nijmegen gedoopt
o.a. C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
Bröcker
Jürgen -Geb. ca 1598 Tussen
22-2 en 1-4-1621 -Huwelijk te Osnabrück met Agnes Klare
-Adjunct-scherprechter te Osnabrück (De)     à 1634-1646
-Scherprechter te Schüttorf  (De)                      à 1643-1655
-Tevens scherprechter teRheine (De)             à 1649-1655
13-5-1655 -Begraven te Schüttorf
Gens Nostra 51, 1996  en   Website
Brün / Hantz -Scherprechter van Breda (Carnifex=pijniger, 6-3-1652 -Vader te Breda (kind Mattheus)
Brÿn / Hans kweller) 3-3-1660 -Vader te Breda (kind Elisabet)
Brun 10-4-1662 -Vader te Breda (kind Johannes)
15-10-1664 -Vader te Breda (kind Paulus)
Moeder niet genoemd   Isis Breda
Calle Hans Scherprechter te Leeuwarden 21-3-1681 -Echtgenote Stijntie Froboos (1e echtgenoot
waarschijnlijk de broer van Joost Ewerts)
Aestimatieboeken, nr. 1153
Chale Hendrix Scherprechter      -Dochter: Susanna Chale, zij trouwdeop 16-3-1721
in Zutphen met Johannes van Anholt, geb. ca 1695
Zutphen.  Zie aldaar   Met dank aan P. Gideonse
Christiaens Jan Scherprechter 9-10-1641 Zijn weduwe Elsken Gerrits Havestadt, geb. ca.
1617 Groningen, dochter van Geert Havestadt,
scherprechter (zie aldaar) en Lumme Bröckers
hertrouwt te Warnsveld met Mr. Andries Hanss(en)Kellenaer, scherprechter. Zie aldaar
C.R.H. Snijder: “Philipp van Gorcum (Gercken),
een aanstelling als beul te Zutphen, 1658-1670
in: Zutphen 16 (1997), nr. 2, pag. 25-35
Met dank aan C.R.H. Snijder, Berg en Terblijt
Corstiaansz Jan Scherprechter te Dordrecht? Ca 1672 Brief aan de weduwe van C. de Witt n.a.v. van
de moord en mishandeling der Heeren de Wit  
Archieven.nl
Desar Andries Scherprechter te Brugge ? -         Website
Eltingh Jorien Mr. Scherprechter te Utrecht 1640 Rekest aan het hof om vervroegde uitbetaling
van zijn gage, daar hij de stad Utrecht op bevel
van de magistraat moet verlaten; met gunstige
beschikking   Archieven.nl
Ewerts / Evertson / Joost / Joest -Scherprechter in Appingedam 21-3-1681 -Genoemd in Aestimatieboeken, nr. 1153  
Everson / -Idem 28-1-1683 -Zoon Matthias gedoopt te Appingedam,
Scherpreghter / moeder Swaentjen Jans  
-Idem 3-8-1684 -Dochter Christina gedoopt te Appingedam,
moeder Swaentien Jans  
-Idem 13-9-1685 -Dochter Ida gedoopt te Appingedam,
moeder Swaentien-.  
-Idem 26-12-1687 -Dochter Christina gedoopt te Appingedam,
moeder Swaentien Jans  
-Idem 27-10-1689 -Dochter Antie gedoopt te Appingedam,
moeder Swaentien Jans   Archieven.nl
Falckenhagen
Mr. Hans Geb. Gottorp (Sleeswijk, De), scherprechter, 18-2-1674 -Huwelijk te 's-Gravenhage (ng) (att. Naarden
resideert in de vesting Naarden in 1674 22-12-1673) met Barbara Prijs van der Been,
jd van ’s-Gravenhage, overl.  Bergen op Zoom
op 9-4-1702, begr. aldaar in de kerk.
29-7-1687 -Overleden te Bergen op Zoom op 9-7-1687,
begraven aldaar in de kerk op 7-8-1687
Ons Voorgeslacht jrg. 1989, p. 334
Gelder, van
Hans -‘Van Emden’. Scherprechter te Nijmegen vanà 1603-1615 -Echtgenote: Aeltgen (Aleidis) Jans
aangesteld per                                                       à 25-7-1603
28-11-1609 -Aan Meester Hans (van Gelder) Scherprechter
15 gulden betaald ‘voor de cure (medische
behandeling) van seker arme melaeten (melaatse)
vrouw’.
16-2-1615 -Hem wordt kort voor zijn overliden nog toegestaan
om ‘een pietsken achter het hoff bij zijn huysken’ te
mogen betimmeren
14-2-1616 -De weduwe (Aeltgen Jans) van de overleden
Scherprechter werd toegestaan dat ‘mitter aen-nemen van eenen anderen scherprichter opge-
-Hans van Gelder’s zoon Michiel en kleinzoon houden sal werden tot vierden daghen nae Paesschen’. Bovendien ontving zij nog een voorschot
Hans Hendrick waren scherprechters in resp. (‘bij avencement’) van 15 gulden op de ‘kledungh der
Roermond en Utrecht scherprichters van der stadt competerend tot
vorderungh oirer (van haar) reisen op Embden’.
C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
Gelder, van Michael Hans/ -Geb. (Emden?) ca. 1599-1602, ged. (herdoopt!) 22-2-1621 Roermond (St. Christoffel, RK) als -Echtgenote: Elisabeth Broeckhoesen,
*
?
Hans Michiel zoon van 'M(eister) Jo(h)a(nn)es van Gelder wed. van Hans van Weerthuijsen,
(zie Hans van Gelder, scherprechter te Nijmegen scherprechter te Roermond 1617-1621.
1603-1615) en Aleidis- coniu(ncti)'.
-Scherprechter van het 'vorstendomb Gelre  
ende graefschap Zutphen' met als stand-    àplaats Roermond
1621-(1624) C.R.H. Snijder: “Hans Hendrick van Gelder (ca 1622/23 - 1687), scherprechter”, in:Utrechtse biografieën 5,pag. 45-50
Met dank aan C.R.H. Snijder, Berg en Terblijt
Gelder, van Hans/Jans -Ged. 13-8-1608 Nijmegen, zoon van Hans Michielvan Gelder en ? 25-7-1643 -Huwelijk 1in het Anthony Gasthuis te Utrecht met
Hendrik -Scherprechter te Utrecht van                               à Lijsbeth Joosten , wed. van Jan Havestatt. Zij is
1643-1687 met 12 dragers begraven op 31-1-1670 in de
-Woonde te Utrecht Watersteeg ( 1643), aan het Jacobikerk te Utrecht.
Peerdevelt (1655).en aan de Korte Waterstraat 4-4-1647 -Dochter Aeltgen ged. te Utrecht
( 1670) 19-5-1647 -Begraven kind te Utrecht (NN)
13-9-1647 -Kind begraven te Utrecht
26-8-1650 -Kind begraven te Utrecht
23-7-1652 -Zoon Michiel ged. te Utrecht
31-12-1655 -Kind begraven te Utrecht
11-8-1670 -Huwelijk 2  in de Jacobikerk te Utrecht met
Helena Kocks, geb. ca 1635 te Emmikhuizen. Zij is
met 12 dragers begraven op 2-6-1673 in de Jacobikerk te Utrecht.
-Dochter Anna van Gelder geboren, zie aldaar
2-4-1671 -Trouwt 3  in het Anthony Gasthuis te Utrecht met
31-10-1676 Catharina Petronella de Blair. Zij is " gesonken" op
8-6-1685 in de Magdalenakerk te Utrecht.
-Met 8 dragers begraven in de Jacobikerk te Utrecht.
22-8-1687 Met dank aan A. Stramrood
Gercken
Ferdinand Geb. 1657/1660, (waarschijnlijk) zoon van Nov. 1683
-Huwelijk (1) te Neheim met Catharina
Georg (Jürgen) Gercken. Scherprechter te (Margaretha) Blume, geb. Attendorn,
Neheim (De), later in Brilon (De) overleden Neheim 28-3-1693
Ca 1693/1694 -Huwelijk (2) met Anna Margaretha Rosenberg
Ca 1700 -Huwelijk (3) met Maria Margaretha Hartmann,
geb. ca 1680, overleden Brilon 28-9-1720,
dochter van Anton Hartmann (scherprechter)
en Catharina Elisabeth Rosenberg
14-1-1708 -Zoon Arnold Heinrich gedoopt
-Huwelijk (4) met Anna Catharina Schneider,
een scherprechtersweduwe uit Schmallenberg
(mogelijk van de daar in 1695 genoemde
Hans Peter Schmidt)
13-3-1730 -Begraven te Brilon (De)   
C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Gercken
Georg (Jürgen) Zoon van Hanß Gercke(n). Partner: Maria-. Kinderen:
Scherprechter in Neheim (De) -dochter: Anna Maria-, geb. ca 1652
-(waarschijnlijk) Ferdinand Gercken
1688 -Overleden te Neheim  
C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Gercke(n)
Hanß Geb. ca 1595/1605 Ca 1625-1630 -Zoon: Georg (Jürgen) Gercken geboren
Ca 1630-1635 -Zoon: Philipp Gercken (van Gorcum) geboren
Scherprechter (Scharfrichter / Carnifex) te Neheim (De)à Tot 1646
1646 -Overleden te Neheim.  
C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Gercken
Philipp Geb ca 1660/1663. Waarschijnlijk zoon van     ? -Huwelijk met Catharina Döringh. Catharina
Georg (Jürgen) Gercken. Scherprechter te  is hertrouwd met Erasmus Meitling, scherp-
Neheim (De) rechter te Neheim.
10-9-1699 -Overleden te Neheim (plotselinge dood door
een omvallende? boom)  
C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Gercken / Philipp Geb. ca 1630-1635. Zoon van Hanß Gercke(n). 30-1-1657 -Huwelijk (1) te Zutphen met Elske Möller,
Gorcum, van geb 1617, overleden Groningen tussen 1670-1673,
wed. van Dirck Snijder / Diderich Schneider,scherprechter te Zutphen
-Scherprechter te Zutphen                                 à 1658-1670 -Dochter Anna Maria gedoopt te Zutphen
17-1-1658 -Zoon Jan Dirksz. (Dirk) gedoopt te Zutphen
1-7-1659 Zie Dirk van Gorcum
-Onwettige zoon Willem gedoopt te Zutphen,
27-11-1663 moeder Catharina Willems
-Hulpscherprechter te Deventer                       à 1669
-Scherprechter te Groningen                            à 1670-1688 -Huwelijk (2) met Epke Ipens (Klingius),
1673 van ‘Westerlee’, overleden na 10-9-1688,
dochter van Ippo Eppens en Elsje Klingius
-Overleden te Groningen  
13-6-1688 C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Gorkum, van Derck (Zoon van bovenstaande Philipp?). eind 17e eeuw Akte van overeenkomst tussen de scherprechter
Scherprechter te  Groningen en de rechter Eijlert Berents over de tarieven van
de scherprechter.
Gerechten in Hunsingo   Archieven.nl
Harmens Jochim Scherprechter April 1612 Ondertrouw te Leeuwarden met Anna Jans  
Tresoar
Hartmann
Anton Scherprechter te Freienhagen (De). -Partner: Catharina Elisabeth Rosenberg
-Zie: Ferdinand Gercken
Havestadt Geert Scherprechter te  Groningen 1607-1632
-Echtgenote: Lumme Bröckers
ca 1617 -Dochter Elsken Gerrits Havestadt te Groningen geboren. Zij trouwt later met 1. Jan Christiaens(scherprechter) en 2. Mr. Andries Hanss(en) Kellenaer(scherprechter). Zie aldaar
C.R.H. Snijder: “Philipp van Gorcum (Gercken),
een aanstelling als beul te Zutphen, 1658-1670
in: Zutphen 16 (1997), nr. 2, pag. 25-35
Met dank aan C.R.H. Snijder, Berg en Terblijt
Hooffstadt Gerrit Mr. Scherprechter te Arnhem? 1642 Declaratie van kosten in een geschil tusschen
het gilde en den scherprechter over diens on-rechtmatige uitoefening van het chirurgijnsambt  Archieven.nl   Chirurgijnsgilde te Arnhem
Jammuich Court Scherprechter in het garnizoen van Sluis, 18-2-1678 Commissie / instructie Zeeland
Hulst, Sas van Gent en ressort in Vlaanderen. Isis Zeeland
Voorganger: Hendrik Moesel
Jorrigens / Herman / Harmen Scherprechter te Breda 13-3-1639 -Vader te Breda   Isis Breda
Jurgens 17-6-1640 -Idem, moeder Aeltghen Harmens
11-8-1641 -Idem, moeder Heyltien Bastiaenssen
Kaele / Ernst Mr. scherprechter te Breda 1695 -Huwelijk te Breda met Aeltjen Kleemans   
Kale 15-3-1704 -Begraven te Breda   Isis Breda
Kahle Hans Scherprechter te Zutphen van                             à 1671-1693 Echtgenote: Catharina Elisabeth Kellenaer
Henrich en van Arnhem van                                               à 1693-1700 Met dank aan L. Verhoeven
? Mr. Andries -Scherprechter te Arnhem in                               à 1673 Veluwse Geslachten jrg. 1, p.16
Kellenaer (Kelner, Culner) Mr. Andries Hanss(en) -Geb. ca. 1605/10.
-Scherprechter te Zutphen van                           à 1641-1646
12-9-1641 -Ondertrouw te Zutphen met
Elsken Gerrits Havestadt, geb. ca. 1617 Groningen, overl. 4-11-1669 Arnhem (overluiding),
wed. van Jan Christiaens, scherprechter,
dochter van Geert Havestadt, scherprechter te Groningen 1607-1632 en Lumme Bröckers.
-Huwelijk te Warnsveld
9-10-1641 -Overleden te Arnhem (overluiding)
-Scherprechter te Arnhem van                            à 1646-1681 C.R.H. Snijder: “Philipp van Gorcum (Gercken),
20-10-1681   een aanstelling als beul te Zutphen, 1658-1670
in: Zutphen 16 (1997), nr. 2, pag. 25-35
Met dank aan C.R.H. Snijder, Berg en Terblijt
Lingen, van Lucas Salomons Scherprechter te Leeuwarden 3-8-1640 -Echtgenote: Frouckien Pieters
Inventarisatieboeken, nr. 1471
Uit Lingen. Mr. scherprechter 23-12-1642 -Ondertrouw te Leeuwarden met  Aeltie Pytters,
uit Leeuwarden   Tresoar
9-1-1643 -Echtgenote Aeltie Pijtters
Aestimatieboeken, nr. 839
Moesel Christoffel Scherprechter in het garnizoen van Sluis, 21-4-1684 Commissie / instructie Zeeland
Zie van Sweert? Hulst, Sas van Gent en ressort in Vlaanderen Isis Zeeland
Mosel Hans -‘Van Schwerte’
-Scherprechter te Nijmegen van                        à 1616-1663
Aangesteld per                                                      à 5-6-1616
10-11-1616 -Huwelijk met Aeltgen Jans, wed. van scherprechter
Hans van Gelder.
Op 5-6-1616 verzocht Mr. Hans (Mosel) uit Schwerte
‘tot scherprichter alhier aengenomen te moegen
worden’. Welk verzoek ‘overmits dat men bericht
worden dat hij sich aen de weduwe vanden over-
leden scherprichter alhier tot Victoris (= 10 okt.)
toecommende verdaen (in de kost gegaan) hadde’
in beraad werd genomen en hem aangezegd werd
‘dat hij tot dien tijt bij de voorsz(eyde) weduwe
verblijven ende aldan hem van nieuws aengeven
sal moegen’.
Tot een officiële aanstelling kwam het niet meer
want op 10-11-1616 trad Mosel met de weduwe van
(Aeltgen Jans) van de overleden scherprechter
van Gelder in het huwelijk.
8-3-1620 -De apotheker mr. Jacob Nellis beklaagde zich over
mr. Hans Mosel, omdat hij ‘smeer (vet) vuijt een
dood corper gesneden’ zou hebben. Mosel bekende
en excuseerde zich (‘heff den scherprichter sijn
faulte ende abus bekent’) en slechts licht vermaand.
Aug. 1627 -Hij beklaagde zich ‘bij den Geweldigen’ over zijn betaling als garnizoensscherprechter. Hem werd
nu 20 gulden per maand toegekend, exclusief zijn
executieloon en evt. reis- en verblijfkosten.
-Hans Mosel zat ‘bij den vijandt tott Gelder (=Geldern)
1629 gevangen en zijn ‘huyszfrouwe Aeltgen Jans vroeg
om een voorschot van 300 gulden op zijn scherp-
rechterssalaris teneinde haar man vrij te krijgen.
C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
Moezel / Moesel Henrich / -Vergelijk ‘Van Schwerte’
(van Sweert/ Smeert) -Scherprechter in het garnizoen te Sluis, Hulst, 11-1-1668 -Commissie / instructie Zeeland
Hendrik Sas van Gent en bijbehorende steden en forten. Isis Zeeland
-Scherprechter in het garnizoen van Sluis, 7-4-1682 -Commissie / instructie Zeeland
Hulst, Sas van Gent en ressort in Vlaanderen
Outshoorn, van / Jacob Gijsbrechtsz. Van Wateringen. Scherprechter van het garnizoen van Bergen op Zoom en onderhorige forten 26-9-1688 -Huwelijk te ’s-Gravenhage (gerecht) met Anna
Olsthoorn, etc. Maria (van) Falckenhagen / Valkena etc.,
ovl. Bergen op Zoom 26-1-1704.
30-1-1705 -Overleden te Bergen op Zoom
Ons Voorgeslacht jrg. 1989, p. 202
Pietz Hans Jurien Scherprechter te Hulst, Sluis en Sas van Gent c.a.Voorganger: Christoffel Moezel 18-12-1690 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
- Hans Scherprechter te Breda 26-4-1665 -Vermoedelijk huwelijk te Teteringen. Achternaam
en naam vrouw niet genoemd (of 2e huw. Van Hans Brün?)
Prom Hans -Vader te Breda, moeder Elisabeth Hanssen
5-9-1666 (zoon Herman)
-Idem, moeder Lysbeth Hanssen (dochter Joanna)
17-3-1669 -Idem, moeder Elisabeth Hansen, zoon Joannes Hermanus (Johannes Harmanng Prom van Mesenius), trouwt sept. 1691 met Caterijna Kael(en),
4-5-1670 geb. Engelen, woonplaats Den Bosch
Kinderen van Joannes Hermanus en (Anna) CatherinaProm/Caale:
   1. Elisabet Prom, 6-10-1692
   2. Johannes Jurien Prom, 17-9-1694
   3. Johannes Jurrien Prom, 27-3-1697
-Idem, moeder Elisabeth Hans (dochter Catharina)
-Vader van begraven kind te Breda
-Vader van begraven kind te Breda
-Borg voor Johannes van Dulmen, uit Etten,
28-2-1676 hij wordt poorter van Breda
Mr. 17-8-1676 -Begraven te Breda  
Mr. Scherprechter te Breda 28-4-1681 Isis Breda
Meester 3-8-1684 -Elisabeth Havestadt, weduwe van Mr. Hans Prom,
in leven scherprechter te Breda, gerechticheyt
Scherprechter te Breda 3-10-1684 geremitteert evenals borgstelling mits haere
sufficantie: poorter te Breda.   Isis Breda
12-10-1684 -Elisabet Havestad, wed. van Hans Prom,
hertrouwt met Joannes van den Bos, geb. Delft
Isis Breda
9-3-1687
(Rose) Jacob Derckss ‘Van Soest’
-Assistent-scherprechter te Arnhem                 à 1596-1600
-Scherprechter te Nijmegen van                        à 1600-1603 De schoorsteenveger (ook wel clicksteen of
Aangesteld per                                                      à 26-1-1600 scherprechtersknecht) Jacob Hendrycx gevangen
1-3-1603            à genomen wegens ‘insolentie ten huise vande
-Aangesteld als scherprechter te Roermond  à 1-5-1603 scherprechter’ en na een ‘scherpe bestraffinghe’
(Overkwartier van Gelderland) weer vrijgelaten  
C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
Salomons
Lucas Zie: Lucas Salomons van Lingen
(Schelven, van) Jacob Centen Geb.  Antwerpen(?), chirurgijn, scherprechter 10-6-1612 -Ondertrouw te Dordrecht met LijsbethBaerens/Barents
?
te Dordrecht -Huwelijk te Dordrecht met Lijsbeth
24-6-1612 Baerens/Barents
-Overleden (benoeming nieuwe scherprechter
<25-4-1637 te Dordrecht)   Website   Website
Schneider / Diderich / Geb. Olfen. Zie Philipp Gercken (van Gorcum)
Snijder Dirck Scherprechter te Zutphen                                    à 1649-1656
eind 1656 Overleden te Zutphen 
C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Schneider Franz Hendrich Geb. ca. 1662/1663. scherprechter van delandschap Drenthe Ca 1682 Huwelijk met zijn volle nicht Anna Ilsabein Claessen,
geb. ca. 1662. Kinderen: Anna Margrieta Snijder
Zie Johannes Anholt 18e eeuw
Schneider
Hans Jürgen/ -Ged. 28-10-1640 Ahlen (St. Marien, RK), zoon 25-11-1657 -Huwelijk te Münster (Ludgerikerk) met Anna
Johannes van Philip Schneider en Christina von Osnabrück Margaretha Bröckner, geb. ca 1635 Osnabrück,
Gregorius -Scherprechter voor de graafschappen
dochter van Jürgen Bröckner (zie aldaar) en
Bentheim (De) en Steinfurt (De),                     à Agnes Klare, overleden na 27-10-1676
woonachtig te Schüttorf                                     à 1657-1699
1658 -Dochter Anna Margaretha geboren te Schüttorf,
zij trouwt in 1682 met Jan Dirksz van Gorcum,
scherprechter te Groningen en Leeuwarden.
Zie aldaar
1661 -Zoon Johann Henrich ‘Jannes’ Schneider (Snijder)
geb. Zie aldaar
1-3-1700 -Begraven te Schüttorf  
Website   en  met dank aan L. Verhoeven
Schneider (Snijder) Johann Henrich ‘Jannes’ -1661-1710, zoon van Hans Jürgen Schneider
en Margaretha Bröckner.
-Scherprechter te Utrecht in                                à 1687
en in Kampen van                                                 à 1687-1710
    1688 -Huwelijk met Anna van Gelder (1671-1728),
dochter van Jans Hendrick van Gelder,
scherprechter te Utrecht en Helena Cocks.
Zie aldaar.
Kinderen van Jannes en Anna:  
1 Anna Margretha 1689-1691
2 Helena, 1690-1750
3 Hans Hendrick, 1693, jong overleden
4 Hans Jurijen
5 Hendrickus
6 Anna Margretha 1706-1735, trouwt 1732 met volle
neef Johannes van Aanhoent
7 Johanna, 1708 jong overleden
Met dank aan L. Verhoeven
Schneider
Philip -Geb. ca 1610. Ca 1635 -Huwelijk met Christina van Osnabrück
-Scherprechter te Ahlen (De)               à 1640-1652
28-10-1640 -Zoon Hans Jürgen te Ahlen gedoopt
-Scherprechter te Münster (De)                   à 1652-1670
1670 / 1671 Overleden te Münster    Website
Simons Pijter Scherprechter te Leeuwarden 21-2-1612 Echtgenote Anna Hans
Aestimatieboeken, nr. 359
Tecklenburg, van Joachim Scherprechter te Leeuwarden 27-7-1640 -Echtgenote: Anna Hanses
                          =? Inventarisatieboeken, nr. 1470
Teecklenburgh, Jochem Scherprechter 2-12-1640 Inventarisatieboeken, nr. 1484
van                   =? Harmen
Tillemans / Dominicus Geb. vóór 1635 Aken? (De). < 1654 Huwelijk te Aken (De) met Odilia N.N., ovl. na 1640.
Dillmann Scherprechter en Wasenmeister (=vilder) Kind: Nicolas of Philippe Tillemans/Dillman 1654- ?,
Wasenmeister (=vilder)   Website
Tillimbour / Hermann/ Ormanus Geb. 2-4-1670 Gulik/Jülich (De), zoon van WilhelmTillimbour/Tillenborg en Maria Nobel. 20-9-1693 Huwelijk te Maastricht met Odilia II Tillemans/
Tillenborg Scherprechter (nachrichter) Tilmans, geb. 1-1-1679 Maastricht, ovl. ca 1723 Maastricht, dochter van Nicolas of PhilippeTillemans/Dillman en Maria Knock/Knoch/Knops.
Kinderen:
1.Marie- Elisabeth Tillimbour/Tillebergh 1695-?
2. Nicolas Tillimbour/Tillenborg 1697-ca 1700
3. Catherine Tillimbour/Tillenborg 1700-1735
4. Johann-Wilhelm Tillimbour/Tillenborg
1703- >1761, werd scherprechter   Zie aldaar
5. Wilhelm Tillimbour/Tillenborg 1705-?
6. Nicolas Tillimbour/Dillenburg 1708-1779, werd scherprechter.   Zie aldaar
7. Christian Tillimbour/Dillenburg 1711-? (jong ovl.)
8. Maria Margaretha Tillimbour/Tillenborgh
1713-1779, zij trouwde 1. met Wilhelm/Ghuilielmus
Straetmans, scherprechter en 2. met FranciesBoitquin/Botquin, scherprechter   Zie aldaar
Website
Tillimbour / Wilhelm Geb. vóór 1645. 8-10-1663 -Huwelijk te Aken (De) met Maria Nobel
Tillenborg Scherprechter (nachrichter) te Gulik (=Jülich, De) Kinderen:
1.Theodorus Tillimbour/Tillenborgh 1668-?
2. Hermann (Ormanus) Tillimbour/Tillenborg
1670-1716, werd scherprechter   Zie aldaar
3. Wilhelm Tillimbour/Tillenburg <1675- >1732
15-9-1715 -Overleden te Roermond
Website
Uwens Christiaen Scherprechter te Nijmegen?? 23-6-1616 ‘Gesien die requeste van Christiaen Uwens sijnen
dienst als scherprichter mijn heerenaenbiedende
wordt desselven versueck in advis ende bedencken
gehouden tot Paesschen toecommende’.
Toch trad hij waarschijnlijk nooit in Nijmegen aan.
C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
Walle, vande Christiaen Scherprechter te Brugge 1634 -         Website
Weerthuijsen, van Hans Scherprechter te Roermond 1617-1621 Zijn weduwe Elisabeth Broeckhoesen hertrouwde met Michael Hans van Gelder, scherprechter.
Zie aldaar
C.R.H. Snijder: “Hans Hendrick van Gelder (ca 1622/23 - 1687), scherprechter”, in:Utrechtse biografieën 5,pag. 45-50
Met dank aan C.R.H. Snijder, Berg en Terblijt
18e eeuw
? ?  Scherprechter te Bergen op Zoom 1771 Bestuur van Bergen op Zoom contra Frederik
Nicolaas van Engelen, notaris en procureur in
Bergen op Zoom: verwijdering door van Engelen
van door stad neergezette schutting tussen tuin,
behorend bij huis van scherprechter en tuin van
van Engelen   Archieven.nl
Raad van Brabant, 1586 - 1811
Anholt, van Andries Geb. 11-8-1726 Zutphen, zoon van Johannes 11-6-1760 -Huwelijk te Kampen met Anna Catrina Snijder,
van Anholt en Susanna Chale. dochter van Hans Jurrien Snijder en Sophia
Scherprechter te Zutphen van                           à 1754-1776 Charlotta Diepenbroek, ged. 30-4-1738 Kampen.
Zie aldaar
Kinderen van Andries en Anna Catrina:
Susanna van Anholt, ged. 29-11-1761 Zutphen,
baker, getrouwd met Hendrik van Hulst, 3 kinderen:
-Nicolaas van Hulst, ged. 3-10-1779 Zutphen
-Andries van Hulst, ged.18-10-1780 Zutphen
-Anna Catharina van Hulst, ged. 11-12-1785
Zutphen, getuige: Anna Catrina Snijder (1738-1803).
Sophia Charlotta van Anholt, ged. 27-11-1763
Zutphen, getuige: Sophia Charlotta Diepenbroek(1702-1779). Kind van Sophia Charlotta en NN:
Anna Catharina van Anholt, aan huis gedoopt op
9-5-1793 te Zutphen
Johannes van Anholt, ged. 2-12-1765 Zutphen,
Hij trouwde met Catharina Snijders.
Kind:Andries van Anholt, ged. 5-2-1792 Zutphen
Anna Catrina Lisebeth van Anholt, ged. 15-5-1768
Zutphen.
Hans Jurrien van Anholt, geb. 1769 Zutphen, overleden 1829 in Zutphen. Scherprechter te
Zutphen na 1789               
Jacobus Hendrikus van Anholt, ged.op 5-3-1773
Zutphen
Andreas van Anholt, ged. 25-5-1775 Zutphen.
-Overleden te Zutphen
Met dank aan P. Gideonse
1776
Anholt, van Hans Jurien Leefde van1769-1829, zoon van Andries Website
van Anholt en Anna Catrina Snijder.
-Tot scherprechter van Zutphen benoemd in  à 1789
Aanholt, van Jacobus Scherprechter van het Hof van Holland 28-6-1784 Aanstelling.  Scherprechter van den Hove van
Holland, bewaarder van den Scherpen Zwaarde
van justitie, resideerende te Deventer
Heerlijkheden Cabauw en Zevender
Archieven.nl   Website
Aanhout, van Jacobus Scherprechter te Haarlem in                               à 1788 Website
en in                                                                         à 1799 Website
Aanhout, van Jan Scherprechter te Haarlem in                               à 1772 Website     Website
Anholt/ Johannes -Ged. 11-9-1695 Nijmegen, zoon van Andries C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
Aanhoent/ van Anholt enAnna Catrina Snijder
/Aanhout -Scherprechter te Nijmegen                                à 1725-1757
Aangesteld per                                                       à 2-1-1725
20-7-1732 -Huwelijk te Kampen met nicht Anna Magret(a)
Snijder   Zie: Franz Hendrich Schneider 17e eeuw
7-10-1757 -Begraven te Nijmegen    Website
Anholt (Anhout), Johannes -Ged. 26-10-1675 Nijmegen, zoon van Hans Hansz van A(en)nholt, (scherprechter te
van Nijmegen, zie aldaar, en Lijsbeth Hermens
-Scherprechter te Zutphen van                           à
1709-1750
16-3-1721 -Huwelijk met Susanne Kahle, dochter van Hans
Henrich Kahle, scherprechter te Zutphen en Arnhem
(zie aldaar) en Catharina Elisabeth Kellenaer
Kinderen van Susanna en Johannes:
1. Johan Hinrik van Anholt, ged. 8-3-1722 Zutphen. 
2. Catharina Elisabeth van Anholt, ged. 26-9-1723
Zutphen, overleden 10-2-1800 te ’s-Hertogenbosch,
trouwde met David Hendrik / Henrich Kleijne.
Zie aldaar
3. Andreas van Anholt, ged. 25-12-1724 Zutphen,
overleden ca 1725, ca 1 jaar oud. 
Andries van Anholt, geb. 11-8-1726 Zutphen,
werd scherprechter te Zutphen van 1754-1776.
Zie aldaar.
Jacobus van Anholt, ged. 5-12-1728 Zutphen.
 8-10-1750 -Begraven
Met dank aan P. Gideonse  en  L. Verhoeven
Anhold, van Jurien Ged. 3-3-1697 Nijmegen.
Scherprechter te Aken (De)                          à 1719-1731
1728 -Huwelijk met Sophia Charlotta Kleine (1702-1779).
18-4-1731 -Begraven te Nijmegen 
-Sophia Charlotta hertrouwt in 1735 met Hans Jurien
Snijder (1696-1759), scherprechter te Kampen
Website   en  met dank aan P. Gideonse
Anholt, van Jurrien -Zoon van Johannes van Anholt en Anna -
(Gregorius) Magret(a) Snijder. C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
-Scherprechter te Nijmegen van                        à 1757-1804
Aanstelling per                                                      à 14-12-1757
Botquin
François / Geb. 25-4-1712 Brussel  22-11-1741  -Huwelijk te Leuven met Maria Margaretha
Franciscus/ In Brugge benoemd tot scherprechter in         à 1744 (tot 1753) Tillimbour (Tillenborgh), geb. 11-10-1713 Roermond, overleden 31-10-1779 Brussel, dochter van Hermann (Ormanus) Tillimbour/Tillenborg,
Francies Had hiervoor al gewerkt in o.a. Brussel en Leuven en vooral Gent waar hij geopereerd had in opvolging van Botquin senior, zijn vader. scherprechter (nachrichter) en Odilia II Tillemans/
Tilmans
-Hij had in ieder geval 2 zoons die scherprechter
werden: Henri (geb. 1759) en Joseph-Pierre
(geb. 1770). Zoon Johannes-Franciscus Botquin werd in de huwelijksakte van broer Jozef (-Pierre)
als herbergier vermeld.
-Overleden   Website
13-8-1753
Botquin Hendrik-Jozef/ Geb. 1759. Zoon van François Botquin, broer Website
Henri van Jozef (-Pierre) Botquin, oudere neef van
Jan-Frans Botquin (zie 19e eeuw­)
-Hulpscherprechter bij zijn vader in Brugge   à Ca 1780
-Scherprechter te Gent                                       à Ca 1784 -Na enkele weken wegens wangedrag afgezet.
« exécuteur de la haute justice ».  Hij had gevochten geduerende de kermisse van
Sinte-Anna
-Samen met zijn broer Jozef Botquin en nog 4 1790
anderen, benoemd tot scherprechter te velde,
bij de legers van de Patriotten. De benoeming
dateerde van oktober 1790, zodat de opdracht
niet lang kan geduurd hebben
-Scherprechter van Middelburg                       à          ca 1795-1798 Vermelding in Van Zeeuwse Stam   Isis Zeeland
-Volgde zijn vader op als scherprechter teBrugge                                                                   à
1798-1803 -Hij was het die in 1798 de roversbende van
Salembier een kopje kleiner maakte en op
2 november 1803 Lodewijk Baeckelandt en
-Opnieuw scherprechter te Gent                      à zijn bende guillotineerde.
eind 1803 tot zijn dood in 1808
-Overleden     Website
Boitquin
Jacques -Geb. ca 1680 St. Géry ? Valenciennes (Fr), < 1707 -Huwelijk met Maria-Waltrudis Galopin,
zoon van Jean Boitquin) ovl. 21-9-1710 Brussel. Kinderen:
-Hulpscherprechter van Francis Straetmans, 1. Appolonia Boitquin 1707-1709
 te Brussel 2. Jean Baptiste Boitquin 1709- ? (verm. jong ovl.)
-Scherprechter van de stad Gent (vervangt 14-4-1711 -Huwelijk te Brussel met (Isabella) Maria Rosa
Meester Joannes Franck) Tire(t), overleden 25-10-1768 Brugge
Kinderen:
1. Francies Botquin 1712-1753, werd scherp-
rechter o.a. te Brugge   Zie aldaar
2. Jacobus Botquin 1714-? (verm. jong ovl.)
3. (Jean) François Boitquin 1716- >1774, werd
scherprechter te Leuven   Zie aldaar
4. Judocus Boitquin 1718- ? (verm. jong ovl.)
5. Maria Francisca Boitquin 1721-1783,
trouwt 1763 met Jacques Depuy
6. Isabella Boitquin 1723- ?
7. Anna Maria Jacoba Boitquin 1724- >1763
8. Rosa Boitquin 1726-1801, ongehuwd
9. Jan Baptiste Boitquin 1727-1764, wordt scherprechter, volgt zijn vader op (te Gent?)  Zie
aldaar
10. Maria Anna Boitquin 1729- ?
11. Pieter Jan Boitquin 1730-1805, werd scherp-
rechter te Brugge, volgde zijn broer François
(Francies) op.   Zie aldaar
-Overleden te Gent   Website
30-1-1750
Boitquin
Jan Baptiste Geb. 11-8-1727 Gent, zoon van Jacques 23-2-1754 Huwelijk te Leuven met Magareta Gysen (Guisen),
Boitquin en (Isabella) Maria Rosa Tire(t). geb. 12-3-1729 Visé, ovl. 9-1-1800 Gent, dochter van
Scherprechter te Gent ?, volgt zijn vader op Wilhelmus Gysen (Gijsen) en Anna Barbara Turcq
(zus van de vrouw van zijn broer (Jean) François)
Website
Botquin
(Jean) François -Geb. 16-2-1716 Brussel, zoon van Jacques 14-1-1749 -Huwelijk te Leuven met Clara Gysen (Gijsen),
Botquin en (Isabella) Maria Rosa Tire(t) geb. <1730, overleden 29-8-1765 Leuven, dochter
-Scherprechter der stad Leuven, volgde zijn van Wilhelmus Gysen (Gijsen) en Anna Barbara
broer François op, scherprechter in plaats Turcq
van Guillielmus Straetmans -Stond zijn ambt af aan François Jean Boutquin,
zijn neef, tegen een lijfrente.
< 1770 -Overleden   Website
Botquin Jozef (-Pierre/ Pieter) -Geb. 1770.  Zoon van François Botquin, broer
van Hendrik-Jozef (Henri)
-Benoemd tot scherprechter te velde, bij de 
legers van de Patriotten. De benoeming          à 1790
dateerde van oktober 1790, zodat de opdracht
niet lang kan geduurd hebben
-Hulp-scherprechter te Brugge van                   à ca 1790-1802
10 Frimaire An VII -Huwelijk met kantwerkster Marie-Thérèse Vergote,
(begin dec. 1798) geb.1774, dochter van een landbouwer uit Sint-
Andries.
1802 -Overleden   Website
Botquin
Pieter-Jan -Geb. 27-12-1730 Gent, zoon van JacquesBoitquin en (Isabella) Maria Rosa Tire(t)
-Scherprechter te Brugge van                             à
1753-1798
1754 Huwelijk te Maastricht? met Maria Catharina
van Raey, geb. 22-8-1731 Maastricht, ovl. 22-1-1816
Brugge, dochter van timmerman Pieter van Raey
(van Roi) en Mechteld Tillemans (Dilmans)
Kinderen:
1. Maria Rosa Boitquin 1755- ?
2. Henri Joseph Boitquin 1759-?, werd scherprechter
3. Anna Josepha Boitquin 1761- ?
4. Jean Baptiste Boitquin 1762-1842, werd
herbergier
5. Theresia Rosalia Boitquin 1764-?
6. Franciscus Josephus Boitquin 1766-1774
7. Brunona Josepha Boitquin 1769-1769
8. Joseph Petrus Boitquin 1770- ?
9. Maria Isabella Carolina Boitquin 1772-1773
10. Petronella Maria Joanna Boitquin 1774-1774
28-9-1805 -Overleden te Brugge    Website   Website
Chalé / Calhee Hans Henrick Scherprechter van de Landschap, 1694-1714 -Stukken betreffende zijn positie
daarvoor scherprechter te Zutphen Hof van Gelre en Zutphen.  Archieven.nl
Cahlee / Chale Hendrick / Scherprechter in het Land tussen Maas en Ca 1716-1722 Executies uitgevoerd. Criminele procesdossiers
Henricus Waal 1662-1810   Website 
Claessen Paul Adolf Scherprechter en chirurgijn te Roermond? 1717 Rekening wegens toegepaste tortuur en executie
van Louis Zegers 
Hoofdgerecht Roermond  Archieven.nl
Döring / Christoffer / Christoffel / - "De beul dezer stad". 31-1-1721 -Vader te Breda, moeder Eleonora Diepenbroeck
Deuring Christophel -Scherprechter te Breda (kind Arnoldus Jacobus)
21-3-1722 -Vader te Breda, moeder Helena Diepenbroeck
(Sophia Juliana) 
5-1-1725 -Idem, moeder Eleonora Diepenbroek
(Frans Heirich)
11-10-1726 -Idem, moeder Eleonora Döring
(kind Catharina Maria)
11-4-1729 -Idem, moeder Eleonora Diepenbroeg, peter JohannesSchneider (kind Johannes Conraed)
 BHIC          Isis Breda
Deuring Frans Scherprechter van het garnizoen binnen Sluis, 19-6-1755 Commissie / instructie  Zeeland
Hulst, Sas van Gent enz. Voorganger: Johan Isis Zeeland
Schnijders
Diepenbroek Frans Scherprechter te Haarlem op                               à 17-12-1746 8 executies uitgevoerd te Amsterdam waarvan één doodstraf, + de rekening   Website
Diepenbroek / Diepenbrock
Jan Jurjen (Jurriaan) Hendrik -/- Geb. 1704 Hannover, zoon van Johann Conrad
Johannes/ Jurgen George/ Diepenbrock, scherprechter, en Anna Catharina
Joannes Georg Henrich Voges
-Scherprechter te Utrecht in                               à 1721
-Scherprechter te Haarlem van                         à 1727/1728-1765
17-8-1734 -Huwelijk te Gorssel met Johanna van Anholt,
ged. 1-2-1711 Zutphen, dochter van Johannes
van Anholt ( scherprechter te Zutphen) en
Margaretha Snijders, en begraven te Haarlem op
16-1-1760. Johanna trouwde eerder op 14-8-1730
te Zutphen met Jacobus Cahle/ Kalee, scherp-
rechter te Dordrecht.
26-8-1739 -Vader van een begraven kind te Utrecht
10-3-1775 -Burger van Utrecht: Coenraad van Diepenbroek,
chirurgijn, afkomstig van Jolle
3-4-1781 -Begraven te Haarlem  
Website   en  met dank aan A. Stramrood
Diepenbrock Johann Conrad -Geb.  ca 1675
-Plaatsvervangend scherprechter te Hannoverà 1699-1701 -Echtgenote: Anna Catharina Voges
25-4-1702 -Vader te Elsdagen/Elsdingen(?), dochter Sophia Charlotte gedoopt. Zij trouwt met 1. Jurien van Anholt
en 2. Hans Jurrien Snijder. Ze is begr. te Kampen
op 27-9-1779, Buitenkerk
-Vilder te Eldagsen                                                 à 1701-1707
-Scherprechter te Utrecht                                      à 1713-1736
Woonde te Utrecht buiten de Wittevrouwen- Andere kinderen:
poort bij de Kruijpersteeg. -Eleonora/Helena Diepenbroek, trouwt met
Christoffer Doring, scherprechter te Breda
-Frans Hendrik Diepenbroek, trouwt met Elisabeth
van Anholt, ged. 14-1-1716 te Zutphen, dochter van
Johannes van Anholt ( scherprechter te Zutphen) en
Margaretha Snijders.
Kinderen ( Utrecht, Luthers):
1. Catharina, 29-5-1741. Begraven 29-5-1741.
2. Conrad, 8-5-1742. Begraven 13-12-1745.
3. Johannes, 26-9-1743. Begraven 13-12-1745.
4. Catharina, 5-2-1745. Begraven 4-4-1746.
5. Conrad, 26-12-1746. Heelmeester. Overleden
5-3-1824 Culemborg. Trouwt met Gerarda
den Bonter
6. Margaretha, 20-11-1748.
7. Johannes, 26-8-1750. Begraven 2-11-1750.
8. Johannes, 9-7-1752. Begraven 28-8-1752.
9. Margaretha, 24-4-1754. Overleden 11-6-1817 Culemborg.
10. Johannes, 29-1-1756. Begraven 3-5-1756.
11. Johannes, 14-9-1757
-Johannes/ Jurgen George Diepenbroek, wordt adjunct- scherprechter te Utrecht en scherprechter
te Haarlem
-Met 8 dragers begraven in de Buurkerk te Utrecht
(groefbidder Lohoff).
Website   en  met dank aan A. Stramrood
13-7-1736
Franck Joannes Meester scherprechter van de stad Gent -
(voorganger van Jacques Botquin) Website
Fughten Johannes Hendriks Uit Schutterub. Scherprechter 15-7-1730 Ondertrouw te Leeuwarden metCatharina Dirx
van Gorkum, uit Leeuwarden   Tresoar
Gelder, van Anna -Ged. 2-4-1671 Utrecht, dochter van  Hans Hendrikvan Gelder (scherprechter te Utrecht) 1-4-1688 -Huwelijk te Odijk met Johann Heinrich Schneider,
en Helena Kocks. assistent- scherprechter te Utrecht ( 1687) en
-Scherprechter te Kampen na het overlijden scherprechter te Kampen ( 1688-1710).
van haar man, vanaf                                              à    
1710
24-1-1728 -Begraven te Kampen.
Website   en  met dank aan A. Stramrood
Goercken / Arnold Heinrich Ged. Brilon (De) 14-1-1708, zoon van Ferdinand            ? -Huwelijk met NN
Gercken Gercken.            ? -Huwelijk met Maria Elisabeth Jansen (Schweers?)
Scherprechter te Bochum en Kleve (De)          à 28-11-1787 -Overleden te Kleve (De)
1-12-1787 -Begraven  
C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Görcke / Gercken / Johann Paul Ged. 13-9-1750, zoon van Arnold Heinrich 23-1-1772 -Huwelijk te Kleve met Antonetta Pauwels,
Goercken Gercken. Scherprechter en chirurgijn te Kleve overleden 21-4-1805, dochter van Henrich Pauwels
(De) en Arnheim (Arnhem) en Elisabeth Willems
     ? -Huwelijk te Kleve met Wilhelmina (Guillaumine)
Ricken, ged. (Bedburg-)Hau 22-4-1777,
overleden Arnheim 25-3-1853, dochter van
Henrich Ricken en Elisabeth NN
17-11-1834 -Overleden te Arnheim (Arnhem?)  
C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Gorcum, van Christiaan Ged. 20-1-1702 Leeuwarden, Grote kerk. 27-1-1724 -Huwelijk te Leeuwarden (Galieërkerk) met Petronella Geerts Postmus, geb. 1704begraven
11-4-1782 Leeuwarden, Oldehoofster kerkhof.
-Scherprechter te Leeuwarden                         à 1726-1755 -Zoon Christiaan geboren. Zie aldaar
1727 -Begraven op het Oldehoofster kerkhof te Leeuwarden 
23-2-1755 C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Gorcum, van Petrus -Ged. 12-10-1759 Leeuwarden, Westerkerk, 15-6-1781 -Ondertrouw te Leeuwarden met Antje/Aukje
zoon van Theodorus/Dirk van Gorcum. van Boerum
-Assistent-scherprechter en chirurgijn 8-7-1781 -Huwelijk (1) te Beers met Antje/Aukje van Boerum,
te Leeuwarden geb. ca 1756, overleden tussen 1791-1793
29-3-1793 -Ondertrouw te Leeuwarden met Aafke Adema
17-4-1793 -Huwelijk (2) teRoordahuizum met Aafke Adema,
begraven 23-11-1795 te Leeuwarden (Galieërkerk)
31-3-1797 -Ondertrouw teLeeuwarden met Trijntje Pieters
Cramer
17-4-1797 -Huwelijk (3) met Trijntje Pieters Cramer,
geb. ca 1765,overleden 2-4-1808 Leeuwarden,
begraven te Lekkum.
1786 -Lid van de ‘Fraterniteit’
1795 -Lid van de ‘Volkssociëteit’
21-10-1808 -Ondertrouw te Leeuwarden met Akke (Alete) Abbega
6-11-1808 -Huwelijk (4) met Akke (Alete) Abbega, geb. ca
1768/1769, overleden Bolsward 1830
31-3-1845 -Overleden  
C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Gorkum, van / Jan Dirksz./ Geb. 1-7-1659 Zutphen, zoon van Philipp Ca 1682 -Huwelijk (1) met Anna Margaretha Snijder/Schneider,geb. ca 1658 Schüttorf, overleden
Gorckum, van   =? Dir(c)k Gercken / van Gorcum Coevorden? ca 1695/1696, dochter van Hans JürgenSchneider en Anna Margaretha Bröckner
-Woonde na zijn ontslag in Coevorden (1696)
-Huwelijk (2) te Coevorden met Maria Augustijn(u)s,
-Scherprechter te Groningen                              à 1688-1694 Website  ged. 18-1-1667 Groningen, Noorderkerk,
23-9-1696 begraven 14-3-1728Leeuwarden, Oldehoofster
kerkhof, dochter van Hans Augustijn(u)s en
Freechjen Hansen  
C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
-Begraven op het Oldehoofster kerkhof  te
 -Scherprechter te Leeuwarden                          à 1702-1726 Leeuwarden HCL  en  Tresoar
17-4-1726
Gorkum              =? Dirck Flipses Scherprechter te Leeuwarden 22-8-1703 -Vader te Leeuwarden (Adolph Dircks)
Gurkum Dirck Filippus 20-3-1707 -Vader te Leeuwarden (Lysbeth Dircks)
Gurkum Dirk Philippus 21-7-1713 -Vader te Leeuwarden (Jorgen/Jurjen Dirks) 
Moeder niet genoemd    Tresoar
Gorkum / Gorcum, Theodorus / -Geb 18-2-1727, ged. 21-2-1727, zoon van 12-3-1756 -Huwelijk (1) te Leeuwarden (Galieërkerk) met
van Dirk Christiaan van Gorcum Aurelia Atsma, ged. 4-11-1731 Leeuwarden,
overleden ca 1771/1772, dochter van Jarichius Atsmaen Petronella Boddens
-Scherprechter te Leeuwarden                          à 1755-1797
-Chirurgijn te Leeuwarden                                  à 1755-1807 -Ondertrouw te Leeuwarden met Henke Rients
25-9-1772 -Huwelijk (2) te Itens met Henke Rients, ged.
18-10-1772 22-8-1728 Nijland, overleden ca 1775 Leeuwarden,
wed. van Dirk Everts (Ovl. Itens 25-6-1771),
dochter van Rien Gerryts en Janke Dirks
-Ondertrouw te Leeuwarden met Trijntje (Catharina)
-Scherprechter van de provincie Friesland 4-7-1777 Cuperus, ged. 22-9-1745 Leeuwarden, overleden
na 11-2-1807, dochter van Eelke Ypes Cuperus
en Maike Ates (x 24-7-1735 Leeuwarden)
-Huwelijk (3) te Beers met Trijntje Cuperus
-Scherprechter vanFriesland 20-7-1777 uit Leeuwarden   Tresoar
-Overleden
8-2-1807 -Begraven  
11-2-1807 C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Hamel Hendrik Hulpscherprechter te Brugge Ca 1760-1764 -         Website
Havestadt Geert -Zoon van Hans Havestadt, kleinzoon van -Echtgenote: Lumme Bröker, scherprechtersdochter  Website
Geert Havestadt, beiden scherprechters. -Op 28 juni 1698 verklaart een zekere dr. Eijsonius
-Scherprechter en "ledenzetter" der stadGroningen. 1698 uit Groningen, dat hij nomine uxoris een plaatsje
op Zandebuur onder Roderwolde (op 'd Hogemaed,
groot circa 69 graesen land met alle des selfs
gerechtigheden, privilegieen en vrijheden ook
servieten en lasten voor 1000 Caroly (gulden)
verkocht (op 26-06-1685) heeft aan mr. Geert
Havestadt   Website
-Onw. zoon Johannes Havestadt gaat in ondertrouw
25-1-1705 te Haren met Egberdina Wiardi. Zoon Wiardusneemt de achternaam Wiardi aan.    Website
Hondermarck Adriaen Scherprechter te Brugge                                   à 1729-1743
27-12-1743 Overleden   website
Janningh Court Scherprechter van den Hogen Crijgsraedt te 22-12-1702 Ontvangt 12 Carolusguldens van 20 stuivers voor
Den Haag de onthoofding van Hieronymus van Ysselt en
Jan Ferdinand Breemer  N.L. jrg. 1923, k. 151-152
Jansz
Hendrik Jm van Brussel, scherprechter 26-10-1728 Huwelijk te Makassar (Id)met
Elisabeth van Semarang  N.L. jrg. 1901, k. 180
Kahle Jacobus -Leefde van 1696-1733, zoon van Hans HenrichKahle, scherprechter (zie aldaar) en C.E.Kellenaer
-Scherprechter te Dordrecht van                     à
1728-1733
1730 -Huwelijk met Johanna van Anholt (1711-1760)
? -Johanna hertrouwt met Joannes Georg HenrichDiepenbrock (-broek) 1704-1781, scherprechter te
Haarlem 1728-1765, zoon van Johann Conrad
Diepenbrock, scherprechter en Anna Catharina Voges
Kellenaer/ Jan -Ged. Dordrecht 2-3-1676 1-8-1709 -Lidmaat Ev. Luth. gemeente
Hellenaer -Scherprechter te Sluis, Hulst, Sas van Gent etc. Van Zeeuwse Stam 89, p.118
 Voorganger: Hans Jurrien Piets (overleden). 22-1-1711 -Commissie / instructie Zeeland (benoemd)
Zus Catharina Kellenaer, ged. Haarlem Isis Zeeland
30-10-1686, woonde bij hem in Middelburg. 23-7-1712 -Begraven te Middelburg
Catharina Kellenaer is waarschijnlijk te Van Zeeuwse Stam 89, p.118
Middelburg overleden. Mogelijk trouwde
Johannes Snijder eerst ca 1712 met Catharina
Kellenaer en daarna met genoemde Alida
Si(e)bes.  Zie Schnijder
Kleijne Christoffel Scherprechter van buiten Leiden 1746 -Brandmerking en verbanning van een veroordeelde  
Website
Kleine (Kleijne)
David Hendrik / Henrich -Geb. 25-2-1715 Herford (De), zoon van
Jobst Liborius (Jost) Kleine en Anna Margaretha
Davidt (Clauss?)
-Hij begon als assistent-scherprechter aan het Hof van Holland: assistent-scherprechter
onder Johannes Diepenbroek van                   à
-Aanstelling als scherprechter te 1734 tot 1742  -Woonde in de omgeving van ’s-Gravenhage of Haarlem?
 ’s-Hertogenbosch in                                           à  -Woonde vanaf 17-3-1742 in ‘s-Hertogenbosch
‘s-Bosch 1742 fol.399: scherpr. David Hendrik 1742
Kleijne van de krijgsraad  -Hij woonde aan de Have (Den Bosch)
 1744 -Huwelijk 1. te Dordrecht met Sophia Juliana
12-5-1744 Deuring/Döring, dochter van Christoffel Döring en
Eleonora Helena Diepenbroek, ged. 21-3-1722 Breda,overleden25-9-1756 ‘s-Hertogenbosch
Kinderen:
1 Margaretha Gertrud Kleijne, geb. 29-4-1745,
trouwde met Johan Wenzel.. 
2 Anna Catharina Kleijne, geb. 7-2-1747
’s-Hertogenbosch, overleden 19-5-1784
3 Johannes Liebordius Kleijne, ged. 16-9-1750
‘s-Hertogenbosch, overleden 9-4-1831 ’s-Hertogen-bosch. Zie aldaar
4 Frans Christoffel Kleijne, geb. 8-3-1753
’s-Hertogenbosch, overleden 27-11-1782
5 Leonora Kleijne, geb. 9-8-1755, trouwde met
Jacob Werner
 -Hij kocht een huis in de St. Jorisstraat te ’s-Bosch
van Deliana en Johanna van Susteren
-Samen met David Hendrik kwamen nog een paar
  28-1-1751 broers naar de Nederlanden. Uit een testamentaire
In december 1760 deed David bij het acte blijkt, dat zijn broer Frans in Den Bosch woonde,
stadsbestuur een verzoek om de nalatenschap  1760 zijn broer Hendrik met vrouw Allegonda Blom
van zijn overleden vrouw in geld te mogen woonde in Bergen op Zoom en hij was daar
vastleggen, omdat hij wilde hertrouwen. scherprechter. Broer Christoffel woonde in
Het verzoek werd ondersteund door zijn broers Geestbrug bij Den Haag en Karl woonde in Utrecht.
en de broers en zusters van zijn overleden
vrouw. -Huwelijk 2. te Gorssel met Catharina Elisabeth
van Anholt, dochter van Johannes van Anholt
(zie aldaar) en Susanna Chale, ged. 26-9/12-1723
Zutphen, overleden 10-2-1800 in Den Bosch
Kinderen:
Johannes Jacobus Kleijne, ged. 19-5-1762
’s-Hertogenbosch, overleden 1-12-1834 Breda,
12-8-1761 chirurgijn, trouwde op 06-01-1799 in Nijmegen met Hendrika van Aanhoud (Anholt), ged. 13-9-1778
Nijmegen, overleden 11-2-1861 Breda. Hendrika is een zus van Maria van Anholt.
David Kleijne, geb. 27-9-1763 ‘s-Hertogenbosch,
overleden 7-9-1773
Carolus Alexander Kleijne, geb. 30-3-1765
’s-Hertogenbosch
-Begraven te ’s-Hertogenbosch in de Grote Kerk
 BHIC  Website  en  met dank aan P. Gideonse
14-1-1785
Kleijne Hendrik Broer van David Hendrik Kleine. - -Echtgenote: Allegonda Blom
Scherprechter te Bergen op Zoom -Dochter:  Sophia Juliana Kleijne, trouwt met haar
neef Johannes Libordius Kleijne
Met dank aan P. Gideonse
Kleijne Johannes Libordius -Geb. 16-9-1750 ‘s-Hertogenbosch, zoon van 27-2-1783 -Huwelijk 1. te Breda met Sophia Juliana Kleijne,
David Hendrik Kleine (zie aldaar) en Sophia een volle nicht, dochter van Hendrick Kleijne(scherprechter te Bergen op Zoom) en AllegondaBlom, ged. 15-8-1755 in Bergen op Zoom, overleden
Juliana Deuring (Döring). 10-3-1797 ’s-Hertogenbosch.
-Scherprechter te ‘s-Hertogenbosch Kinderen: 
1. Catharina Elisabeth Kleijne 1783-1838
2. David Conradus Kleijne 1787-1869, werd (meester) schrijnwerker, trouwde met Catharina Müller, geb. 1789 Elberfeld (De)
3.  Alegunda Johanna Kleijne 1788-1855
4. Johann Hendrik Kleijne 1790-1864, werd ook scherprechter te ’s-Hertogenbosch.   Zie aldaar
5.  Franzina Christiana Kleijne 1792-1847
6. Johannes Jacobus Kleijne 1794, werd scherprechter te Vlissingen.   Zie aldaar
7.  Wilhelmus Johannes Kleijne 1796-1799
-Huwelijk 2. te ‘s-Hertogenbosch met Maria
van Aanhoud (Anholt), ged. 15-2-1764 Nijmegen,
overleden 25-10-1820 ’s-Hertogenbosch.
Kinderen:
1. Johannes Hendericus Kleine 1799-1851,
trouwde met Gerdina Jochems
17-12-1797 2. George Wilhelmus Kleine 1801-?
-Vader van begraven kind te Sint-Michielsgestel  
BHIC
-Overleden te ‘s-Hertogenbosch
Website  én  met dank aan P. Gideonse
14-2-1801
9-4-1831
Luyken Jan Scherprechter Ca 1700 Website
Meitling
Erasmus Scherprechter te Neheim (De) 9-5-1700 Huwelijk te Neheim met Catharina Döringh,
wed. van Philipp Gercken, scherprechter te Neheim
C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)
Nanning Christiaan Scherprechter te Breda ? -Huwelijk met Wilhelmina Smits, ged. 12‑4‑1676
te Breda   Website
10-5-1709 -Begraven te Breda   Isis Breda
Nanning Johannes Geb. 13‑5‑1707 Breda, zoon van Christiaan. 18‑6‑1738 -Huwelijk te Wilp met Katrina van Anholt,
Scherprechter van Den Bosch v.a. 1736 dochter van Andries van Anholt (scherprechter Nijmegen 1693‑1724) en Anna Elisabeth Schneider
-Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Katrina
28-4-1739 van Anhout  BHIC
-Huwelijk met Catharina Calé, geb. Den Bosch
? Website
Perrera Joseph Jm van Ternate, scherprechter, in 1790 in 1790 Indische Navorscher jrg. 1995, p. 181
Oost-Indië in dienst genomen ten laste van de
VOC-kamer Zeeland
Schnijder Johan/ -Benoemd tot stadsscherprechter te
Johannes (Jan) Middelburg                                                             à 17-9-1712 Van Zeeuwse Stam 89, p.118
-Benoemd tot scherprechter  te  Sluis, Hulst, à 4-2-1713 Commissie / instructie  Zeeland   Isis Zeeland
Sas van Gent en onderhoorige Steden en
forten in Vlaenderen.Voorganger:
Jan Kellenaer/ Hellenaer (overleden) Aug. 1753 Mogelijk begraven te Middelburg, Oude Kerkhof.
Zijn weduwe Alida Si(e)bes ontving betaling tot
Zie Kellenaer 17-5-1754   Van Zeeuwse Stam 89, p.118
Snijder Anna Catrina -Ged. 30-4-1738 Kampen, dochter van Hans 11-6-1760 -Huwelijk te Kampen met Andries van Anholt
Jurijen Snijder (1696-1759), scherprechter, en (1726-1776), scherprechter. Uit dit huwelijk werden
Sophia Charlotte Diepenbrock (1702-1779). 2 dochters en 4 zoons geboren. Zie bij Andries
-Na het overlijden van haar man werd zij scherprechter van Zutphen, van                        à
1776-1789
12-4-1803 -Begraven te Zutphen   Website
Snijder Antonius 1727-1774. Scherprechter te Groningen Snijder CRH: ‘Kwartierstaat van Antonius Snijder,
scherprechter te Groningen (1727-1774)’,
in: Gruoninga, Vol. 43, 2000, blz. 99-103.
Straetmans Frans Scherprechter < 1739 Huwelijk met Barbara du Pont, geb. ca 1714,
overleden 31-8-1779 Brussel. Kind:
1. Wilhelm (Ghuilielmus) Straetmans, overleden 1741, scherprechter.   Zie aldaar
Straetmans Wilhelm (Ghuilielmus) -Scherprechter te Brussel en Leuven? ? -Huwelijk te Maastricht met Maria Margaretha
Meester van Jacques Boitquin Tillimbour/Tillenborgh, dochter van scherprechter
Hermann (Ormanus) Tillimbour/Tillenborg en
Odilia II Tillemans/Tilmans.   Zie aldaar
18-4-1741 -Overleden te Leuven   Website
Straetmans Guillielmus Scherprechter van Brussel                                 à Ca 1768 -
Website
Tilbourgh / ? Scherprechter 1751/1752 Staat der verteringen ten huize van Peter Mevis te
Telbourgh Spaubeek gedaan door de scherprechter Tilbourgh
en twee assistenten ten tijde van de tortuur en de
executie van "criminelen" op het huis St. Jans
Geleen.   Schepenbank Geleen   Archieven.nl
Tillimbour/ Johann-Wilhelm -Geb. 18-1-1703 Maastricht, zoon van scherp-rechter Hermann (Ormanus) Tillimbour/ Tillenborgen Odilia II Tillemans/Tilmans. 20-8-1727 -Huwelijk te Antwerpen met Maria-Gertrud
Tillenborg) Zie aldaar Gysen/Gijsen/Guisen, overleden 30-1-1760
-Scherprechter Antwerpen?, dochter van Jean-Georg Gysen,
'den schithuijsveger deser stadt'  (Roermond?) en
Johanna Vischers
11-3-1761 -Begraven te Antwerpen   Website
Tillimbour/ Nicolas -Geb. 4-6-1708 Maastricht, zoon van scherp-rechter Hermann (Ormanus) Tillimbour/ Tillenborgen Odilia II Tillemans/Tilmans. 8-2-1734 -Huwelijk te Aken (De) met Johanna Tilly
Dillenburg) Zie aldaar
-Scherprechter te Aken? (De) van                      à
1734-1779 ?
6-6-1779 -Overleden Te Aken (De)   Website
19e eeuw
Aanhout, van Herman(n)us -Ged. 15-11-1780 Deventer, zoon van Jacobus
van Aanholt. Doopakte
-Scherprechter  -Partner: Everdina Catharina Nederhorst
1-1-1809 -Dochter Cornelia geboren te Haarlem
14-10-1819  -Dochter Jacoba geboren te Groningen
(doopakte: beroep vader: scherprechter).
27-12-1819 -Zoon Dirk (geb. ’s-Gravenhage) overleden te
Groningen
19-1-1820 -Vader van doodgeboren zoon te Groningen
Genlias   en  met dank aan Lucie Verhoeven
Anholt                 =? J. Scherprechter (zie 18e eeuw?) 1812-1813 Stukken over de betaling van de traktementen van
de waarnemende vrederechters en van de scherp-rechter J. Anholt en van de kleine uitgaven. Prefectuur van het Departement van de Boven-IJssel  Archieven.nl
Anholt, van        =? Johannes -Zoon van Jurrien (Gregorius) van Anholt. -
-Laatste scherprechter van Nijmegen van        à 1804-1811 C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
Aanstelling per                                                        à 25-7-1804
-(Assistent-) scherprechter aan het Provinciaal
Gerechtshof te Arnhem na                                   à 1811
Anholt, van Johannes -Leefde van 1812-1895, zoon van bovenstaande -
Johannes van Anholt. C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)
-(Assistent-) scherprechter van                           à 15-7-1840 t/m
1-1-1851
Boonstra Tjeerd Alberts 61 jaar. Scherprechter te Leeuwarden 1824 Stemgerechtigde te Leeuwarden   HCL
Bosdijk Hubertus Scherprechter 14-4-1817 -Zijn echtgenote Tannetje Oostdijk overleden te
Middelburg, 53 jaar
6-5-1817 -Overleden te Middelburg, 53 jaar
8-5-1817 -Dochter Maatje Bosdijk overleden te Middelburg,
29 jaar
18-11-1824 -Dochter Anna Bosdijk, 25 jaar, geb. Kruiningen,
ovl. 16-5-1865 Middelburg, dienstbode,  trouwt te
Middelburg met schippers-knecht Arie Huijbrecht
van den Broek
13-5-1836 -Zoon Kornelis Bosdijk, 43 jaar, schippersknecht,
trouwt te Middelburg met winkelierster Adriana
Groos, wed. van Jacob Bergmans
22-12-1887 -Dochter Kornelia Bosdijk, particuliere, wed. van
Jan Marinus Courtoij, overleden te Zierikzee, 
93 jaar oud   Isis Zeeland
Boitquin Alexander Benedictus -Geb. 26-3-1798, zoon van Jean Baptiste 27-1-1830 -Huwelijk te Gent met Rosalia Petronilla Vincent,
Boitquin en Maria Anna Delepointe/de la Cointe. geb. 1-8-1795 Gent, overleden 5-6-1858 Gent, dochter van Hubert Josephus Vincent en Catharina Jacobavan der Straeten. Kinderen:
-Hulpscherprechter van François Jean Guisen 1.François Alexandre Boitquin 1824-1891,
(zijn achterneef, uitvoerder der criminele mécanicien,
arresten Oost-Vlaanderen) en nog 6 kinderen.
-Hulpscherprechter van Jan Willem Hannoff -Overleden te Gent   Website
(uitvoerder der criminele arresten Oost-
Vlaanderen 1-4-1878
Botquin Eendrik-Jozef Scherprechter van Brugge en daarmee van West-Vlaanderen van                                            à
1798-1803 Website
Botquin
Frans Jan / -Geb. 4-12-1807 Brussel. Zoon van Jan-BaptistBotquin (1762-1842), achterneef van
Franciscus Johannes Jan-Baptist Botquin (geb. 1793?)
-Adjunct-scherprechter  te Brugge van               à
                    1830-1856
7-10-1840 -Huwelijk te Brugge met Sophie Everaert,
uit Veurne, dochter van werkman Petrus Everaert 
1892 -Overleden   website
Botquin
Jan-Baptist Geb. 28-4-1793 Brugge, zoon van Jean BaptisteBoitquin en Maria Anna Delepointe/de la Cointe
Joseph -Hulpscherprechter te Brugge van zijn achter-
neef François Jean Guisen van                         à
-Scherprechter te Brugge van                            à 1811-1818
1818-1856 -Woonde te Brugge, Vlamingenstraat 80      
23-7-1823 -Huwelijk te Maria Josepha de Visser/Adevis),
geb 10-6-1792 Middelburg, dochter van
Pieter Joannes de Visser en Elisabeth Engelaer
-Scherprechter van West-Vlaanderen              à 1856 -Moest naar Brussel verhuizen
kreeg er ook de provincies Brabant en Hene- 1856-1878
gouwen en weldra alle overige provincies bij
1863 -Einde van de terechtstellingen in België buiten
oorlogstijd
Na 1863 -Botquin beperkte zich tot de taak van de uitvoerder
der criminele vonnissen tot het plechtig spijkeren
 -Hij was de laatste van het geslacht Botquin op een paal van de plakbrief die een Assisenvonnis
die het ambt van scherprechter in België bij verstek aankondigde (dit gebeurde tot 1892)
uitgeoefend heeft 4-1-1878  -Overleden te Schaarbeek
website   Website   Website
Botquin Jan-Frans -Geb. 1781. Neef van Hendrik-Jozef Botquin website
-Eerst hulpscherprechter en daarna scherprechter in Middelburg
-Volgde zijn vader op in departement van 1797-1807 Vermelding in Van Zeeuwse Stam   Isis Zeeland
de Dyle (Brussel)                                                  à
1807
1829 -Overleden
Botquin Johannes Geb. 1793. Neef van Franciscus JohannesBotquin. Scherprechter - website
Botquin Joseph Geb. 1801. Neef van Franciscus JohannesBotquin. Scherprechter - website
Botquin Jozef Franciscus / -Geb. 15-1-1800, jongste broer van Jan Baptist Joseph Botquin, zoon van Joannes Boitquin(herbergier) en Marie Anne de la Cointe
Joseph Francois (=Delepointe). Website   Website
-Hulpscherprechter te Brugge en daarmee van de provincie West-Vlaanderen                      à
1830-1850
20-2-1854 -Overleden te Brugge
Boutquin / Boitquin
Pieter / Geb. 4-11-1784 Brugge, zoon van JoannesBoitquin (herbergier) en Marie Anne de la Cointe 11-5-1808 -Huwelijk 1. te Middelburg met Francisca JohannaFischer, geb. 29-1-1783 Gent, overleden 2-5-1820
Petrus Joannes (=Delepointe). Middelburg, dochter van kuiper Frans Fisher
Scherprechter te Middelburg (geb. Breda) en Maria Elisabeth Schoonjans
 -Huwelijk 2. te Middelburg met Joanna Isabella
21-6-1821 Dorothea Druart (koopvrouw, later huis-onder-wijzeres), geb. Brugge, dochter van Liboru Druart(koopman) en Isabella Bauwens
-Vader te Middelburg, moeder Johanna Draart.
Kind: Johanna Marianna Boitquin (dienstbode,
naaister), ovl. 1855,  trouwt 1. in 1846 metkoperslagersknecht Johannes Castelijn, trouwt 2. in
5-1-1823 1854 met timmerman Cornelis Thomas Machielse
-Vader te Middelburg, moeder Johanna Isabella
Druart. Kind:Hendrik Liborius Cornelis Boitquin, ovl.
1909, gedetineerde in 1852 in de Strafgevangenis
te Middelburg, werkt in 1859 4 maanden als Scheepstimmerman 4e klasse bij de Marinewerf
29-1-1828 te Vlissingen, ontslagen, trouwt in 1864 met dienstbode Hernolda Cornelia Jenneke Haak. Is in
1874 spoorwachter, is na 1889 (leurder en) bierhuis-
houder, alles te Middelburg   Isis Zeeland
-Overleden te Brugge   Website
3-1-1842
Görcke J.P. Scherprechter van het departement Gelderland 1809-1810 Ingediende deklaraties wegens het geselen en
executeren van gevangenen.   Archieven.nl
Auditiekamer/Auditeur van het Departement
Gelderland  
Guisen / Gysen
François-Jean / -Geb. 10-1-1776 Brussel, zoon van FrançoisGuisen (ovl. Brussel 1789) en Anne-Marie website   Website
Franciscus- Botquin, een scherprechtersdochter
Johannes -Hulpscherprechter te Brugge                           à
-Scherprechter te Brugge en daarmee van 1802-1803
West-Vlaanderen van                                          à
1803-1809
1807 -Huwelijk te Brugge met Françoise Maes,
dochter van dagloner Jan Maes.  
Guisen Franciscus-Josephus -Geb. 1776. Achterneef van Jan Baptist Botquin
-Hulpscherprechter te Brugge 1802-1803
-Scherprechter teBrugge en daarmee van website   Website
West-Vlaanderen van                                          à 1803-1809
1818 -Overleden  
Hamel Franciscus Geb. ca 1822. Woonde in Luik.. Laatste Belgische scherprechter in functie 1863 -Vanaf 1863 (einde van de terechtstellingen in België,
althans buiten oorlogstijd), beperkte zich de taak van
de uitvoerder der criminele vonnissen tot het plechtig
spijkeren op een paal van de plakbrief die een
Assisenvonnis bij verstek aankondigde
1892 -Dit gebeurde nog altijd op die wijze door de laatste scherprechter in functie, de zeventigjarige Franciscus Hamel, die in Luik woonde en het land afreisde om deze laatst overgebleven taak van zijn ambt uit te voeren   website
Hannoff Jan-Willem -Hulpscherprechter te Brugge van                  à 1803-1809
-Scherprechter te Brugge en daarmee van website   Website
West-Vlaanderen van                                        à 1809-1818
Heijman Frederik Samuel Assistent scherpregter, 26 jaar 24-5-1850 Vader te Middelburg, moeder Maria de Blauwe.
Kind: Catolina Jacoba Heijman   Isis Zeeland 
Heijman Jacobus Samuel Assistent scherpregter, 35 jaar 24-10-1845 -Vader te Middelburg, moeder Adriana Douw.
Kind: Abraham Heijman  
23-11-1847 -Idem, kind:Helena Heijman
3-12-1848 -Idem, kind: Jacobus Samuel Heijman
Isis Zeeland 
Jansen Dirk -Geb. ca 1801, assisteerde al vanaf zijn 18e Website
jaar bij executies. Toen zijn oom GerardusJansen, scherprechter van Amsterdam, stierf
in 1826, solliciteerde Dirk naar de open post
maar omdat hij pas 25 jaar oud was vond men
hem kennelijk nog te jong om als zelfstandig
scherprechter op te treden. Jacobus Ras werd
scherprechter te Amsterdam.
-Scherprechter en laarzenmaker te Amsterdam,
Dirk Jansen volgde Jacobus Ras op in          à
-KB: NL slechts 2 scherprechters: Amsterdam 1837 Website
en Arnhem                                                            à
-Beul in Arnhem ontslagen: Dirk Jansen de 1851
enige en laatste scherprechter in Nederland
1854>> -Nog geen 10 doodstraffen voltrokken.
De laatste executie die scherprechter Dirk Jansen
moest verrichten was op 31 oktober 1860  toen hij
Joannes Nathan in Maastricht op moest  hangen.
Joannes had zijn schoonmoeder, ene weduwe
Driesen, vermoord en was daarom ter  dood
Veroordeeld.
Wikipedia : laatste executie in 1870 door de
Maastrichtse scherprechter Dirk Jansen??
Jansen Gerardus Oom van Dirk Jansen. Stadsscherprechter te 1826 -Overleden   Website
Amsterdam
Kleijne Hendrick Scherprechter te Bergen op Zoom Echtgenote: Allegonda Blom
Met dank aan P. Gideonse
Kleijne Johann Hendrik -Geb. 2-3-1790 ‘s-Hertogenbosch, zoon van  3-2-1816 -Huwelijk met  Celia/Cilia Cante, geb. 28-7-1786,
Johannes Libordius Kleine en Sophia Juliana overleden  21-11-1853. Kinderen:
Kleijne. 25-7-1816 1.Johannes Kleijne 1816-1871, trouwde met
-Scherprechter en ongediplomeerd chirurgijn Johanna Eiman
in ’s-Hertogenbosch, hij volgde zijn vader op in 2.Maria Kleine 1820-1825
het ambt van scherprechter in ’s Hertogenbosch. 3.Jacobus Kleine 1822-1866, trouwde 1. met Barbarade Puijt en 2. met Adriana van Alebeek
Hij woonde in de St. Jorisstraat 68. 4.Allegonda Johanna Kleijne, zij trouwde met
Willem Frederik Marechal
-Ging van staatswege met pensioen. 
1851 -Overleden
7-3-1864 Website  én  met dank aan P. Gideonse
Kleine / Kleijne Johannes Jacobus -Geb. 25-3-1794 ’s-Hertogenbosch, zoon van 2-5-1830 -Huwelijk te Helvoirt met Henrika Lotens,
Johannes Liborus Kleine en Sophia Juliana geb. 26-1-1799 Driel, dochter van Jacobus Lotens
Kleine. en Machalina Elske van der Krap    BHIC
-Uitvoerder Criminele Vonnissen / scherpregter / Ca 1832 -Zoon Jacobus Adrianus Kleijne geboren te
uitvoerder van gemeente Vlissingen ’s-Hertogenbosch, moeder Henrica Lotens.
Hij wordt schoenmaker, trouwt 1852 met TannnetjeCaljouw, dochter van Jacob Caljouw (mandenmaker)
en Catharina Moens   Isis Zeeland 
-Echtgenote Hendrika Lootens overleden te Middelburg
1-2-1837
-Huwelijk te Middelburg met Anna Cornelia Lodis,
geb. 1-4-1811 Driel (Gelderland), dochter van
28-12-1838 Jacobus Lodis en Meggelina Elske van der Krab,
overleden 5-6-1892 te Middelburg
-Vader te Middelburg, moeder Anna Cornelia
Lootens. Kind: Sophia Juliana Kleijne
29-9-1839 -Vader te Middelburg, moeder Anna Cornelia
Lootens. Kind: Megaliena Elske Kleijne
5-9-1841 -Vader te Middelburg, moeder Anna Cornelia
Lootens. Kind:Cornelis Jacobus Kleijne
8-4-1844 -Vader te Middelburg, moeder Anna Cornelia
Lootens. Kind:Pieternella Antonia Kleijne
9-10-1845 -Vader van overleden te kind te Middelburg,
moeder Anna Cornelia Lootens. Kind:Cornelis
10-2-1846 Jakobus Kleine, 1 jaar  
-Vader te Middelburg, moeder Anna Cornelia
Lootens. Kind: Alegonda Kleijne
-Waarnemend scherpregter, 57 jaar 19-3-1852 -Overleden te Middelburg 
 Isis Zeeland 
-Uitvoerder Criminele vonnissen Zeeland, 22-6-1876
geh. met A.C. Lootens, wdr. van H. Lootens
Ras Jacobus -Scherprechter te Overijssel Website
-Benoemd tot scherprechter te Amsterdamà Ca 1826
hij volgde Gerardus Jansen op.
1837 -Overleden
Ras Willem Scherprechter te Zwolle Ca 1824 -Betreft vergoeding onkosten voor verblijf en
reiskosten aan hem enz.
-Getrouwd met Maria-   Website
??Nond Maria weduwe van, Ras Willem in leven
scherprechter, ook wordt er in genoemd Ras. J ,
scherprechter te Zwolle, betreft vergoeding
onkosten voor verblijf en reiskosten aan hem
enz. enz. jaar 1824??
Retzner M Scherprechter van het departement Overijssel 1810-1811 Ingediende deklaraties wegens in december 1810
en februari 1811 verrichte geselingen  
Auditiekamer/Auditeur van het Departement
Gelderland   Archieven.nl
………………….   ……………….. ……………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………………..
Vrijwel zeker gaat het om Martinus (Martien) -Gehuwd met (Anna) Elisabeth Sterner/Sternen/
Retzner, wonende te Deventer. In geen enkele Stenirs. Kinderen:
akte echter staat zijn beroep vermeld. -?Frederich Willem Retzner?, ovl. 1815 Deventer
-? Wilhelm Fredrik Retzner?, ovl. 1816 Deventer
-? Johannes Martinus H. Retzner?, ovl. 1817
Deventer
-Catharina Retzner, geb. 9-10-1798, ovl. 1860,
trouwt 1817 te Deventer met Fredrik Wilhelm Fick,
geb. 17-04-1789 Gartz (Pommeren, De)
-Susanna Elisabeth Retzner, geb. 19-02-1801
Dordrecht, ovl. 1860, trouwt 1819 te Deventer met
Arnoldus Herbst, geb. 3-9-1800 Deventer
-Johanna Maria Retzener, geb. 11-10-1802
Dordrecht, ovl. 1873, trouwt 1824 te Deventer met
Johannes Iddink, geb. 19-08-1798 Deventer
Scherprechter te Deventer vanaf 1803/1804?               à -Anna Maria Retzner, geb. 24-11-1804 Deventer,
tot aan zijn dood in 1819? ovl. 1841, trouwt 1823 te Deventer met Joannes
Smit, geb. 4-10-1798 Heino
-Martina Jurgina/Georgina Retzner, geb. 16-2-1807
Deventer, ovl. 1877, trouwt 1836 te Deventer met
Egbert Bosch, geb. 30-12-1814 Deventer
-Alida Retzner, geb. 10-09-1810 Deventer, ovl. 1880,
trouwt 1837 te Deventer met Hendrikus Rouwendal,
geb. 27-9-1802 Olst, wdr. van Hendrika Derksen
1819 -(Ene) Martinus Retzner overleden te Deventer
Genlias
20ste eeuw  (UK)
Pierrepo(i)nt Albert -Geb. 30-3-1905. Laatste hangman of beul geweest in Engeland. -Hij voerde het doodsvonnis uit op verschillende
-Assistent scherprechter                                 à honderden moordenaars, onder wie Ruth Ellis,
-Officiële scherprechter                                   à 1931 de laatste vrouwelijke misdadiger die in Engeland
-Afschaffing doodstraf in the UK in                à 1946 werd opgeknoopt.
1956 -Met pensioen, hij werd een felle tegenstander van
de doodstraf.    website
                10-7-1992 -Overleden   website