20e eeuw tot ca 1950        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron                      456
Aalbers B. Geb. 1875. Gepensioneerd soldaat, onderdeel 6-11-1945 -Overleden te Menado, Telingkamp (Id)
KNIL -Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS
Aalbers Gerhard Herman Geb. 7-4-1912 Zelhem. Soldaat, onderdeel 10-5-1940 -Overleden te Dubbeldam
1-I-17 R.A. -Begraven te Dordrecht   OGS
Aken, van Pieter Christiaan Geb. 11-1-1886 Lochem. 1e luitenant artillerie 6-11-1912 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Gorinchem
2-5-1913 -Vertrokken naar s-Hertogenbosch  Markiezenhof
Alders Albert -Wachtmeester van de veldartillerie 2-1-1900 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Gerretdina
Maria Theodora van den Berg 
9-1-1901 -Idem  
6-3-1902 -Idem
11-7-1903 -Idem    
-Geb. 3-9-1863 Terwerderadeel. Gepensioneerd Wachtmeester -Bevolkingsregister 1900-1920  
Markiezenhof
Alenson Abraham Jacobus Cornelis -Geb. 1-11-1869 s-Gravenhage. 1e luitenant kwartiermeester 9-8-1902 -Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Middelburg
-1e luitenant kwartiermeester Markiezenhof
24-8-1907 -Huwelijk te Den Helder met Maria Josephina
Ebeling,  geb. s-Hertogenbosch   Genlias
Alers Georg Adrianus Geb. 16-6-1919 Rotterdam. Soldaat, militair Onderdeel 2-15-G.B 10-5-1940 Overleden te Boxmeer
OGS
Alers
Theodor Louis Alphonse Geb. 14-8-1895 Pangkalpinang. Militair, onderdeelKNIL 7-3-1942 -Overleden te Radjamandala (Id)
-Begraven te Bandung (Id)    OGS
Alleman Christiaan Wachtmeester bij de veldartillerie 26-1-1900 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornelia Weijts
21-4-1901 -Idem   Markiezenhof
19-2-1903 -Idem  
Altena, van Anthonius Cornelius Geb. 18-3-1857 Delft.  Majoor van de artillerie 12-8-1905 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder
24-3-1910 -Vertrokken naar Ede   Markiezenhof
Andel, van Arnoldus Hugo Geb. 17-8-1871 Zutphen. 1e luitenant veldartillerie 14-11-1901 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leiden
7-12-1903 -Vertrokken naar Leiden   Markiezenhof
Andeweg Leendert Geb. 1-7-1889 Strijen. Wachtmeester der Veldartillerie 4-11-1919 -Vertrokken van Bergen op Zoom naar Breda
Markiezenhof
Ankersmit(h?) Barend Geb. 5-8-1923 Deventer. Sld. 1-4-RS. KL 1e 12-8-1946 -Gesneuveld in kampong Plamongan, Semarang (id)
Regiment Stoottroepen, Tijgerbrigade -Begraven op Candi te Semarang   Website en OGS
Bakker August Johan Geb. 1888/1889, Menado (Ned.O-Indi), wonende Bandjermasin (Ned-O-Indi)., zoon van Mr. HarmenBakker en Amelia Charlotte Kamman, de laatste wonende Teteringen (NBr). 16-3-1915 Huwelijk te Den Haag (met de handschoen) [akte A135] met Angelika Hendrica Anna Carolina Wilhelm, 24 jaar, geb. Benkoelen (Ned.O-Indi).
Genoemd als 1e luitenant van het Oost-Indische Leger bij zijn huwelijk Zijn vertegenwoordiger bij het huwelijk is zijn broer Frederik Wilhelm Gerhard Bakker, fabrikant van plantenboter, wonende Den Haag
Met dank aan Leo Bakker
Bakker Cornelis Geb. 1886/1887 Schagen (NH), zoon van Jan Bakkeren Grietje Rood. Wordt genoemd als Korporaal Titulair in ovl. akte 23-10-1904 Overleden te Kampen, maar woonachtig in Den Haag (akte 3266, Den Haag)
Bron: Site GA Den Haag     Met dank aan Leo Bakker
Bakker Heijn Geb. Amsterdam, zoon van Willem Frederik Bakkeren Johanna Elisabeth Volcklandt. 17-8-1905 Huwelijk te Vlaardingen met Maria Poortman,
Bij huwelijk genoemd als 2e luitenant Kwartiermeester Infanterie geb. 21-07-1878
Bron: Site GA Vlaardingen   Met dank aan Leo Bakker
Bakker Jan Geb. ca. 1872. Genoemd als Torpedist 1e Klasse bij huwelijk 6-7-1900 Huwelijk te Nieuwenhoorn (akte 14) met Cornelis Seintjede Raat. Bron: Site RA Voorne-Putten
Met dank aan Leo Bakker
Bakker Jan Anthonie Geb. 1897/1898, Smilde (Drenthe), wonende Nijmegen, zoon van Thoe Bakker en Antje Hartholt.Wordt bij zijn huwelijk genoemd als Sergeant Koloniale Reserve 26-09-1919 Huwelijk te Den Haag [akte A1283] met WilhelminaCornelia Johanna Hodde, 17 jaar, geb. Zaandam
Met dank aan Leo Bakker
Bakker Johan Geb. 21-8-1887 Schiedam, zoon van Franciscus Johannes Bakker en Adriana Maria van der Sluis. 18-6-1914 Huwelijk te Schiedam (akte 104) met Christina
Wordt genoemd als Korporaal Torpedist bij de Kon.Marine bij huwelijk van Doorne, geb. 21-2-1893 Delft
Bron: Site GA Schiedam     Met dank aan Leo Bakker
Bakker Johannes Joseph Geb. Kampen, 35 jaar, wonende te Breda, zoon van 15-1-1948 Te Breda: ingeschreven ener akte van overlijden
Gerhardus Johannes Bakker (vliegtuigschilder) en van krijgslieden, waaruit blijkt dat hij op 8-9-1947
Johanna de Kleine (beiden wonende te Amster- te 15 uur te Garoet op Java is overleden.
dam). Gescheiden van Krelia Martijntje Korbijn, Met dank aan Hans Schutijser
echtgenoot van Cornelia Theodora Maria Dekkers.
Opperwachtmeester instructeur bij de veldartillerie
Bakker Leonardus Antonius Franciscus Geb. 3-5-1891 Den Haag, zoon van Leonardus Antonius Bakker en Maria Johanna Sakkee. 24-7-1918 Huwelijk te Den Haag (akte A881) met Johanna
Wordt genoemd als Marinier bij huwelijk Adriana Maria Piket, geb. 1894/1895 Den Haag
Bron: Site GA Den Haag   Met dank aan Leo Bakker
Bakker Petrus Cornelis Anthonius Geb. 18-2-1896 Wassenaar, zoon van Adrianus Petrus Johanne Baptist Bakker en Cornelia Geertruida Laan. Genoemd als Sergeant Infanterie bij huwelijk 22-2-1928 Huwelijk te Den Haag [akte A154], wonende te Nijmegen, met Marie Magdalena Adle Kuhlmann
Bron: Site GA Den Haag   Met dank aan Leo Bakker
Bakker Reijndert Cornelis Geb. 1876/1877 Gouda, zoon van Cornelis Bakker en Anthonetta Margaretha Lafeber. Bij zijn huwelijk genoemd als 1e Luitenant der Infanterie 3-5-1912 Huwelijk te s-Gravenhage [akte 742] met
Carolina Hendrica Kriebel, geb. Hoorn (NH)
Bron: Site GA Den Haag     Met dank aan Leo Bakker
Bakker Sjoerd Geb. 15-5-1893 Stiens, wonende Haarlemmer-liede, zoon van Jan Bakker, agent van politie, en GrietjeOevering. Wordt bij zijn huwelijk genoemd als Sergeant der Vesting Artillerie te Den Haag 2-1-1918 Huwelijk te Den Haag [akte A7] met Mathilda Mak,
22 jaar, kinderjuffrouw, geb. Den Haag
Met dank aan Leo Bakker
Bakker Willem Nicolaas Geb. ca. 1871 Rotterdam, zoon van Cornelis George Bakker en Hendrika Christina van der Graaf. Bij zijn 2e huwelijk genoemd als 1e Luitenant der Artillerie. 12-12-1895 -Huwelijk (1) te Gorinchem [akte 82] met
Jenneke Jacoba van der Kloet
12-12-1905 -Huwelijk (2) te s-Gravenhage [akte 109] met
Johanna Christina Spoor
Bron: (2) Site GA s-Gravenhage  Met dank aan Leo Bakker
Bakker, den Andries Geb. 22-11-1900 Nieuw-Helvoet, zoon van Jan 1-12-1945 Overleden te Skegness (Gr.-Brit)
den Bakker en Kornelia Hoogstad. Wordt ge-noemd als Majoor Telegrafist bij de Kon. Marine Site: Oorlogsgravenstichting 
Met dank aan Leo Bakker
Balje Jan Zoon van Cornelis Balje en Jansje MeijersMatroosder derde klasse 30-3-1910 Aan boord van pantserdekschip 'Noord Brabant', zich bevindende Java Zee, rede Cheribon is Jan Balje overboord geraakt en verdronken   Isis Zeeland
Balluseck, van
Felix Geb. 26-8-1891 Batavia. 2e luitenant artillerie 01-8-1911 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
02-5-1912 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Beaudoux Michel Johannes Geb. 1900 Rotterdam. Militair 19-8-1922 Huwelijk te Nijmegen met Martha Petronella Vaes,
geb. 1901 Plantoengan (Id), dochter van Josephus
Antonius VaesZie aldaar   
Met dank aan Ria Houge-Vaes
Beckx Adolph August Geb. 16-08-1922 Kediri, zoon van Adolph Egide
(Dolf) Beckx en Theresia Demi Waginem.
-KNIL militair sld. tkl. Stb no 55815                         Per 1-3-1942 Bron: aanvraagformulier uitkeringswet Indische geinterneerden 20335
-In Japanse krijgsgevangenschap                         Mrt. 1942 tot
Zie ook Beckx19e eeuw Aug. 1945 Adressen:
-Thailand
15/19-8-1945 -Java (Id)
6-8-1946 tot
31-12-1957 -Wolbrantskerkweg 46H, 1069 DB Amsterdam
Na 22-1-1958 -Overleden    Met dank aan John Snackers
Beckx Eduard Willem Albert (Eddy) Geb. 17-9-1912 Batavia, zoon van Henri Egide Opleiding: L.O en Ambachtschool, spreekt/schrijft Nederlands-Maleis-Javaans-Soendanees, in bezit van rijbewijs A.B.C.
Beckx en Aniah Amiah. Persoonkenmerken:
1,685m, haar/wenkbrauwen-zwart
-Ingelijfd als militiesoldaat te Bandoeng               Mei 1932
Zie ook Beckx19e eeuw -Infanterie Ekl. Brig. titulair                                        15-10-1932
-Met groot verlof                                                           16-11-1932
-Vrijwillig verbonden voor zes jaren bij het KNIL   28-11-1933
als soldaat bij het 1e depot te Bandoeng.  Kerkelijk huwelijk te Bandung met Betsy Mimi,
-Overgegaan naar 9e bat.Inf.te Cimahi                   15-2-1934  geb. 1912 in Tjibungur, overleden 7-9-1947 te
1-8-1934  Surabaja, 35 jaar oud
-Te Magalang met verbreking van zijn lopend      Okt. 1939
verband herverbonden voor zes jaren.                      Met dank aan John Snackers
-Op Kaderschool te Magelang                                 15-11-1939
-Brig.titulair en overgegaan naar het 9e Bat.         10-5-1940
te Cimahi
-Bij de 2e  PAG te Cimahi                                           15-7-1940
-Brigadier                                                                      25-10-1940
-Kaderschool Djocja                                                   Dec. 1940
-Sergeant titulair                                                          Mei 1941  In krijgsgevangenschap
-Sergeant bij Inf IV te Cimahi                                    Juli 1941  Bevrijd uit krijgsgevangenschap te Siam
8-3-1942      stamboeknr 90011
15-8-1945
-Brigade te Siam                                                         25-10-1945
-Vertrek uit Siam                                                          15-2-1946
-Geland op Bali                                                           2-3-1946
-Geland op Lombok                                                   27-3-1946
-Terug op Bali                                                              16-4-1946
-Sergeant Majoor Instrukteur                                    23-8-1946
-Met Xde brigade te Palembang geland                 29-10-1946
-Overgegaan naar det.staf Y brigade te                  15-12-1947  Kerkelijk huwelijk te Palembang met Romana 
Palembang      Soewarni binti Sornoto, geb. 1922 Surabaja
21-7-1949  Overleden
-Tijdelijk aangesteld tot adjudant onderofficier    31-3-1950
titulair       ?
Beckx
Henri Egide Geb. 5-5-1879 Batavia, zoon van Eduard Jean
Baptiste Beckx en Johanna Louisa Herlings.
Militair KNIL (Scherpschutter) van 1895-1912.
Staat van Dienst:
-Vrijwillig militair als kannonier 2e klasse             10-12-1895 -Lengte 1,602m
bij de Artillerie
-Krijgsverrichtingen te Atjeh                                      1897-1898 Stamboeknummer 64885-43429
Was scherpschutter en heeft in Atjeh gevochten
en verschillende militaire onderscheidingen ontvangen.
-Kannonier 1e klasse                                               
-Korporaal                                                                    10-10-1898
-Met pensioen te Buitenzorg. Gepensioneerd      2-7-1900
sergeant, sergeant-stafschrijver bij de artillerie 16-12-1912
.-Belast met de waarneming der betrekking van tot 16-12-1912 -Adres: Wonosobo   bron: staat van dienst       
politie opziener der 2e klasse met bepaling dat M.i.v.
hij geplaatst wordt bij de politie te Pekalongan. 10-2-1915
-Geplaatst bij de algemene politie te Semarang
belast met de waarneming van de betrekking van 1916-1918
politie opziener der 1e klasse, met bepaling dat
hij geplaatst blijft bij de algemene politie ter
hoofdplaats Semarang.
-Benoemd tot politie-opziener der 1e klasse                          Met dank aan John Snackers
met bepaling dat hij geplaatst blijft te Semarang. 1920
-Belast met de zorg der tijd! betrekking van         
hoofdpolitie opziener op 325,00 p.m. 1920
-Geplaatst bij het Instruktiepersoneel van de     
opleidingsschool voor het personeel der Politie 1929
te Soekamboemi.
-Ondercommissaris van politie te Soekaboemi
-Op verzoek eervol en met recht op pensioen uit s'Landsdienst ontslagen m.i.v.                              1932
28-12-1932
1939 -Overleden te Bandung, 60 jaar oud.
Beckx Johannes Gerard Louis Jean Geb. 21-2-1903 Ambarawa (Semarang) Willem 1,
zoon van Willem Ferdinand Reinier Beckx en
Anna Margaretha Hagenbeek.
Persoonkenmerken: 1,74m
Zie ook Beckx19e eeuw -Te Willem I Telefonist Infanterie 2e kl.                 5-7-1920
-Brigadier                                                                    27-6-1921
-Sergeant 1e kl. Titulair                                            24-6-1922 Stamboeknummers 87768 en 20641 en 80429
-Brigadier-sergeant 1e kl.                                        1-5-1923
-Sergeant                                                                    18-7-1925
-Voor 2 jaar naar Piroe                                             1-7-1926
-Naar Soerabaja                                                        30-1-1927
-Te Soerabaja met bestemming Kediri uit           8-8-1928
de militaire dienst ontslagen
-Tijdelijk belast met de waarneming der              27-10-1928
betrekking van hoofdagent van politie 2e klasse                        Met dank aan John Snackers
en geplaatst in de residentie Blitar Gew. Oost Java
-Op eigen verzoek i.v.m. overgang naar militaire 5-9-1929
dienst eervol uit politiedienst ontslagen
-Als sergeant bij het 19e Bat Infanterie in het       30-8-1929
KNIL Na 1930 -Adres: Blitar       
Vanaf 1944 -Adres: Nasauweg 9, Jogjakarta, Indonesia
-Sergeant Ekl K.N.I.L. 18-9-1944 -Omgekomen op zee Junyo Maru getorpedeerd bij Bengkoelen (Bengkulu). Hij is aanvankelijk vermist op 18-9-1944 te Bengkulu.
-Aangifte overlijden
-Oorlogslachtoffer (zeemansgraf) zie gedenkboek
19-9-1944. nr 38 van de Oorlogsgravenstichting   OGS
Beckx Karl Egide Geb. 27-3-1918 in Semarang (Putjungsari),
zoon van Louis Egide Beckx en Painem.
Haar-zwart, ogen- zwart, lengte 1,65m
-Weegbrugger kapok-onderneming Pasoeroean Tot 1941
Zie ook Beckx19e eeuw Na 1940 Adres: Pamotan Dampit Surabaja, Indonesie
-KNIL Militair soldaat 2e klasse tot 23-1-1948:                   
-Ingelijfd als militiesoldaat te Magelang                  2-8-1941
-Overgegaan naar Inf. V te Semarang                      okt. 1941            Bron: stamboeknr. 57418
-Overgegaan naar depot Mitr te Magelang              8-12-1941
-Overgegaan naar Inf IX te Cimahi                            22-2-1942
-In Japanse krijgsgevangenschap                           8-3-1942
-Bevrijd in Siam uit Jap Krijgsgevangenschap      15-8-1945
-Ingedeeld bij het 1e Java bat. te Tamuan (Siam) 22-10-1945
-Gembarkeerd te Bangkok aan boord                   16-2-1946
MS Rajula voor Landing op Bali.
-Ontscheept te Sanoer ( Bali) met de B/L/Brigade 2-3-1946
-Gembarkeerd te Benos aan boord L.S.T.            7-3-1946
voor landing op Lombok           Met dank aan John Snackers
-Terug op Bali.                                                               2-5-1946
-Ingedeeld bij Y de brigade. 2-8-1946
-Gembarkeerd aan boord MS Boissevain met     4-10-1946
bestemming Palembang           -Spreekt en schrijft in Nederlands-
-Gedebarkeerd te Palembang                                   29-10-1946            Maleisch Javaansch
-KNIL te Palembang ter demobilisatie                     15-1-1948
-Met groot verlof                                                             23-1-1948
4-9-1988 -Overleden te Roosendaal  
Beckx Nico Bob Edi Geb. 23-11-1909 om 23:00 in Jogjakarta Dadapan, zoon van Johannes Beckx en Jeanette CatharinaLendenAangifte geboorte op 2-4-1910. Get.: Johan Adriaan Beck (geb. 1860) en Julius Alexander NicolaasHeur (geb. 1866).
-Klerk bij Dalmeyer&Zonen Stuwadoors te Semarang               
KNIL-militair van 1930-1950:
-Ingelijfd als militiesoldaat te Malang                    
Zie ook Beckx19e eeuw -militaire dienstplicht 5 e bataljon Infant te           
Semarang. Stamboek nr 60709 Na 1930
Legernummer 092323002
-In Japanse krijgsgevangenschap te Garoet.      
Na verblijf van 3 maanden naar kamp Cimahi tot 28-11-1930
Oktober 1942 bij het 9e en 10e Batj. waarna hij 12-12-1941
wordt overgebracht naar het Changi-kamp te
Singapore
-Hij wordt dan van Singapore per schip naar        8-3-1942
Japan getransporteerd en komt hij in het kamp
Muroran, waar hij ca 18 maanden verblijft en
transportwerkzaamheden moet verrichten (bovengronds) bij een ijzermijn.
-Vervolgens wordt hij overgebracht naar het kamp
OHASI en wordt hij tewerkgesteld in de werkplaats Eind 1942 /
van een kolenmijn en belast met het repareren van begin 1943
wagens. In Ohasi blijft hij tot aan de bevrijding door
de Amerikanen op 15 augustus 1945 te Japan.
-Uitgezonden naar Balikpapan op Kalimantan.   
-Naar Watampone gestuurd.                                    Tot 15-8-1945 -Tijdens de kamp-periode lijdt hij aan malaria,
-Opgeleid tot Radiotelegrafist.                                  berrie-berrie, dysentrie en ondervoeding en wordt
-Van Pare-pare in 1948 naar Watampone             hij regelmatig geslagen.
-Bevorderd tot Militiesoldaat 1e klasse                  
-I.v.m. demobilisatie naar Makassar                      
-Met groot verlof en eervol ontslag uit KNIL dienst 1945 -Adres tot 1956:
1946  Djalan Dahlia G 2, Makassar, Indonesie            
1947
1947
1949                       Met dank aan John Snackers
1949
25-7-1950
28-7 1956 -Vertrek uit Makassar met bestemming Soerabaja.
tot 1-9-1956 Na 2 dagen verblijf per boot vertrokken naar Jakarta
en direkt inschepen op de Sibajak met bestemming
Rotterdam.
Aug. 1956 -Aankomst te Rotterdam
24-9-1990 -Overleden te Landgraaf, 80 jaar oud.
28-9-1990 -Begraven te Landgraaf.
Beckx Wilhelm Hendrick Geb. 17-2-1920 Semarang (Bondowoso),
zoon van Henri Egide Beckx en Aniah Amiah.
Erkenning Bondowoso 17-02-1921 RA 1921,77
Zie ook Beckx19e eeuw -Opleiding L.O. Handelskennis  
-Handels Employ 1932 tot 1939
-Is in militaire dienst van het KNIL geweest van
6-7-1939 t/m 12-1-1950 -Stamboeknummer 96580 (oud) Q1417001
-Persoonkenmerken: lengte 1,65m. -Legernummer 201417001
-In werkelijke dienst als soldaat bij militaire         6-7-1939
Comp. te Mr Cornelis
-Te Cimahi vrijwillig verbonden bij koloniale         6-7-1940
troepen dep. Bat. te Bandoeng
-Overgegaan naar Mitr. Cie te Malang 8e bat. Inf. 15-9-1940
 -Overgegaan naar Timor Dehli voor expeditie      Dec. 1941
-Is drager van het Timor Kruis ( Timor Expeditie 1941/1942
1941-42)
-Naar Australie gevacueerd                                    11-12-1942
-Overgegaan naar Marauke ( Nw. Guinea)             Maart 1943
-Terug naar Australie                                                  Maart 1944
-Overgegaan naar de Nefis                                       6-6-1944
-Brevet parchutist behaald                                         12-12-1944                       Met dank aan John Snackers
-Van Australie naar Java vertrokken met                 Okt. 1945
bestemming Batavia.
-Overgegaan naar de Nefis                                       16-11-1945
-Overgegaan naar de Staf 1.R.I.                               3-12-1945
-Overgegaan naar Tr.TVG I Batavia                         1-7-1946
-Drager van het Ereteken voor "Orde en Vrede"    8-3-1948
-Tijdelijk bevorderd tot sergeant majoor                 24-7-1948
-Geffectueerd tot sergeant majoor                         13-11-1948
-Overgegaan bij C.D.K.B                                            13-12-1949
tot 21-12-1949  Adres: Djakarta, Indonesie
21-12-1949  Is met gezin met M.S. "Asturias" naar Nederland
vertrokken, van Tandjong Priok naar Amsterdam
12-1-1950  Aangekomen in Amsterdam
18-1-1950 tot  Adres: Oude Zeeweg 56, Noordwijk
16-6-1950
16-6-1950 tot  Adres: v.d. Palmstraat 5, Voorburg
22-8-1950
-Is als Sergeant Majoor overgegaan naar de        1-7-1950
Koninklijke Landmacht in de rang van Sergeant
Majoor instrukteur 22-8-1950 tot  Adres: M 79a, Twello
3-4-1951
3-4-1951 tot  Adres: Zandpoort 1a, Deventer
5-7-1952
6-12-1976  Overleden te Renswoude, 56 jaar oud
Beckx Willem Frits Reinhard Geb. 7-3-1913 Ambarawa, zoon van Willem Ferdinand Reinier Beckx en Anna MargarethaHagenbeek. Persoonkenmerken: haar zwart,
ogen-donker, lengte 1,80m
-Ingelijfd als militiesoldaat 15e Bat. Inf.               
Zie ook Beckx19e eeuw te Bandoeng
-Met groot verlof                                                          Mei 1930
-Te Ambarawa vrijwillig verbonden als soldaat  
2e klasse KNIL voor de tijd van drie jaren en Nov. 1930
ingedeeld bij de Kaderschool te Magelang als Juli 1931
aanbevolen militair
-Overgegaan naar 15e bat. inf. te Bandoeng      
-Oud verband vebroken en nieuw aangegaan   
voor de tijd van drie jaren Mei 1932
-Overgang naar Kaderschool te Magelang          Mei 1932
-Overgegaan naar 19e bat inf. te Malang            
-Brigadier titulair                                                        Juni 1933
-Brigadier                                                                    April 1934
-Herverbonden voor de duur van zes jaren          April 1934
-Overgang naar 3e bat inf te Soerabaja                Mei 1935
-Overgang naar Kaderschool Djokja                     Juli 1935
-Sergeant titulair, overgang naar 3e bat. inf.        Sept 1939
te Soerabaja Dec. 1939
-Sergeant                                                                    20-5-1940
-Overgang naar 7e bat. inf. te Tarakan                 
-Ovegegaan naar 9e bat  inf. te Cimahi                1-1-1941
-In Japanse krijgsgevangenschap te Cimahi        Feb. 1941                       Met dank aan John Snackers
-Overgebracht naar Flores                                       29-1-1942
-Overgebracht naar Batavia                                     8-3-1942
-Overgebracht naar Singapore                               1943
-Overgebracht naar Saigon                                     sept. 1944
-Bevrijd en ingedeeld bij Prins Bernhard Bat.     Feb. 1945
-Bij dislocatie overgegaan naar Singapore         Maart 1945
-JPC Stichting Batavia                                              16-8-1945
-X brigade te Malang                                                 Nov. 1945
-Kaderschool te Cimahi                                           26-5-1946
-Inf. VB Madoera                                                         14-12-1947
-Tijdelijk sergeant majoor instucteur infanterie   24-8-1948
-Inf. IV te Malang                                                         5-12-1948
-Tijdelijk ongeschikt voor de dienst te velde         14-12-1948
-Effectief sergeant majoor instrukteur infanterie  16-12-1948
-Met binnenlands rec-verlof                                      na 25-2-1949
3-10-1949
7-12-1949
13-11-1950 -Vertrokken naar Nederland a/b van MS Tabinta,
van Tandjong Priok naar Amsterdam
9-12-1950 -Aankomst
16-11-1996 -Overleden te s-Hertogenbosch, 83 jaar oud.
Aangifte 16-11-1996.
Bekker Willem Frederik Geb. 15-9-1853 Aalten. Adjudant 1-4-1913 -Ingekomen uit Bergen op Zoom (mil.ber)
15-5-1916 -Vertrokken naar s-Gravenhage  Markiezenhof
Belzen, van Job Geb. Arnemuiden. Brigadier bij de militaire motor-dienst. Laatst gewoond hebbende te Magelang (Midden-Java, Indonesie) 10-9-1945 Overleden te Kauzangebergte (Formosa)
Isis Zeeland
Bentinck Martinus Ernestus Geb. 23-7-1864 Hoogeveen. Paardenarts 1e klasse 22-7-1908 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Deventer
7-9-1917 -Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof
Berg, van den Gerardus Adrianus Geb. 07-06-1893 s-Gravenhage. Wachtmeester derartillerie Bevolkingsregister 1900-1920 
Markiezenhof
Berge, van den L.A. 1e luitenant der infanterie N.-I. leger Onlangs van zijn detacheering bij de koloniale
reserve ontheven, hij keert 22 dezer naar O.-Indi
terug   bron: het Vaderland 20-8-1928, editie 2,
blad 2/12   Met dank aan Georg ketting
Beusekom
Anton Peter Robert Geb. 30-1-1922 Malang. Mlt. Sgt. Tkl., onderdeel 29-11-1943 Overleden nabij Kangean-eil. a/b Suez Maru (zeemansgraf)   OGS
KNIL.
Beusekom
Dirk Geb. 27-10-1907 Bandjermasin. Ltz.I (1e luitenant- 12-06-1943 -Overleden te New London, Connecticut
ter-zee), onderdeel KMR. -Begraven Arlington, Virginia, U.S.A.   OGS
Bijvoet Andries Rudolf Cornelis Geb. 27-2-1891 Leeuwarden. 2e luitenant infanterie 1-8-1912 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
8-3-1919 -Vertrokken naar Nederlands Oost-Indi
Markiezenhof
Boer, de Tymon Jan Jaski Geb. 2-12-1896 Blitar, soldaat KNIL -Gehuwd met Charlotte Elisabeth Bischoff
18-09-1944 -Overleden in de Indische Oceaan nabij Benkoelen,
Zie ook: Bisschoff a/b. Junyo Maru   OGS
19e eeuw Met dank aan Annelies Mateboer
Boeree Henri Reinier Geb. 29-5-1873 Zutphen. 1e luitenant artillerie 14-12-1901 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Naarden
15-5-1902 -Vertrokken naar s-Gravenhage
Markiezenhof
Boet Herman Geb. 10-1-1870 Dordrecht. Majoor infanterie 20-9-1917 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
9-5-1919 -Vertrokken naar s-Gravenhage  Markiezenhof
Bolten Daniel Gerardus Johannes Geb. 5-4-1871 s-Gravenhage. Militair apotheker 27-4-1912 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht
29-3-1919 -Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof
Boltjes Imko Harminus Geb. 15-9-1917 Bellingwolde. Sergeant.VIg. 13-2-1942 -Overleden te Tarakan a/b Glenn Martin 603
ML.KNIL. -Begraven te Buiten Erevelden   OGS
Boltjes Johannes Geb. 13-9-1917 Groningen -Gehuwd met Anna Catharina Franke.
Hij zat in WW II in de verzetsgroep AM en KP en -Ze woonden in de Grote Kruisstraat 9a
heeft met anderen, in het dossier genoemd, verzetsdaden gepleegd en Engelse parachutisten
verborgen gehouden etc.            Plaatsingslijst van de systeemkaarten van verzetsbetrokkenen. Groningen, 2004   Archieven.nl
-Hij was lid GOIW (Gemeenschap Oud Illegale Werkers) Met dank aan Piet Boltjes
-Kapitein der stoottroepen (Kap. 3-1 RI)
-In Indonesie gesneuveld (Te Velde Pasirboengoer)
4-12-1948 -Begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo,
Jakarta   OGS
Boltjes Tjeerd Geb. 23-6-1900 Langezwaag. B. SMA. Inf., KNIL 14-4-1944 -Overleden te Kanchanaburi II, Thailand
-Begraven te Kanchanaburi War Cemetery, Thailand
Website
Boogaard   ? Pieter Anthonis Geb. 4-4-1856 Retanchement (Zeel). Wacht-meestermarechaussee 18-9-1900 Vertrokken van Bergen op Zoom naar Breda
Markiezenhof
Boogaard   ? Pieter Antonius Geb.  15-07-1887 Oss. Gepensioneerd  wachtmeester marechaussee 18-9-1900 Vertrokken van Bergen op Zoom naar Breda
Markiezenhof
Boom, van den Jacobus Wachtmeester 14-8-1900 Vader te Halsteren, moeder Maria Juliana ChristinaWassink   Markiezenhof
Boot Johannes Geb. Kerkwerve, zoon van Jan Leendert Boot en Cornelia Straaijer. Dienstplichtig korporaal 8-7-1949 Overleden te Gedoengklokah (Oost-Java)
Isis Zeeland
Borns Cornelis Gerardus Geb. ca 1893 Rilland Bath. Marechausse. Woonplaats Tilburg 12-8-1919 Huwelijk te Tilburg met Cornelia Stuivenberg
RA Tilburg
Bos Henrie Felix Conrad Geb. 21-01-1881 Utrecht. 1e luitenant infanterie 31-7-1902 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
6-9-1907 -Vertrokken naar Zutphen   Markiezenhof
Bosch, van den Eelse Geb. Rotterdam, 38 jaar, zoon van Willem van den 27-3-1885 Huwelijk te Hellevoetsluis met Antonia Jansen,
Bosch en Margaretha van der BiezenMarinier geb. Rotterdam   SA Voorne-Putten-Rozenburg
Bosch, van den Jan Geb. 28-06-1893 Zandvliet. Militair? ? -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Zandvliet
18-1-1917 -Vertrokken naar het front   Markiezenhof
Bossert Rudolf Geb. 21-12-1881 Alkmaar. 1e luitenant genie 26-2-1908 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht
17-11-1909 -Vertrokken naar Breda   Markiezenhof
Bouwensch Karel Willem Geb. 20-03-1870 Buitenzorg. Majoor infanterie 25-07-1918 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
Markiezenhof
Brand, van den Petrus Johannes Geb. Zeeland. Dienstplichtige soldaat 16-12-1947 Verdronken in de Wijnkoopsbaai, Nederlandsch-
Oost-Indie   BHIC
Breebaart Adriaan Cornelis Geb. 12-6-1874 Zegwaard (Zuid-Holland). Kapitein 5-5-1913 Ingekomen te Bergen op Zoom uit Teteringen
infanterie Markiezenhof
Broecke, van den Adriaan Geb. 24-08-1888 Amsterdam. Wachtmeester der Veldartillerie 12-4-1917 Vertrokken van Bergen op Zoom naar Princenhage
Markiezenhof
Broek, van den Pieter Henri (Piet) Geb. ca 1909 Leiden, zoon van  Antony Cornelis 10-1-1927 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elizabeth (Bets)Bergmans, dochter van Jan Bergmans en Johanna Centina Meloen, geb. Bergen op Zoom   Website
van den Broek en Maria Berndina Pruijn.
Sergeant der infanterie
Broeze Willem Geb. 24-11-1856 Woerden. Gepensioneerd militair 6-2-1902 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit 's Gravenhage
11-8-1902 -Vertrokken naar Nijmegen   Markiezenhof
Brongers Folkert Geb. 2-5-1888 Veendam, zoon van Reinder 25-2-1915 Huwelijk te Groningen met Johanna Jantina Maria Bijl
Brongers en Alida Eikenberg. Sergeant der Alle Groningers   Met dank aan Leo Bijl
infanterie
Bronke Marcus Geb. Vlissingen. Korporaal-machinist bij de koninklijke marine -Partner : Maria Meulmeester
19-11-1940 -Overleden in het Skagerrak nabij Lindesness (Noorwegen) bij de ondergang van Harer Majesteits
O22  Isis Zeeland
Broodman Cornelis Geb. Middelburg. Sergeantmachinist bij de koninklijke marine Partner : Martha van Tol
19-11-1940 -Overleden in het Skagerrak nabij Lindesness (Noorwegen) bij de ondergang van Harer Majesteits
O22  Isis Zeeland
Brcken Foch, Abraham Emilius Geb. 19-10-1857 Koudekerke. Kapitein eerst aanwezig ingenieur 30-11-1901 -Ingekomen tre Bergen op Zoom uit Middelburg
von 3-10-1906 -Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof
Brugman
Albertus Ferdinand Geb. 2-10-1915 Makasser. Soldaat, onderdeel 23-1-1943 -Overleden in het Fukuoka-kamp 2
KNIL. -Begraven te Jakarta (Id)   OGS
Brugman Bernardus Christianus Maria Geb. 20-6-1909 Winterswijk. Sergeant, mil. onderdeel: 1- II - 32 R.I. 12-5-1940 Overleden te Rotterdam   OGS
Brugman
Charles Mainwaring Geb. 26-4-1901 Toli-Toli. Sld. Gi., onderdeel KNIL 24-8-1943 -Overleden te Tarsao, Thailand
-Begraven te Kanchanaburi, Thailand   OGS
Brugman Christiaan Paul Geb. 15-1-1915 Tepandjen(?). Mlt. Sgt., KNIL 10-5-1946 -Overleden te Sumbawa (Id)
-Begraven te Surabaya (Id)   OGS
Brugman
Emille Johan Hendrik Geb. 26-8-1888 Makasser. Gep. AOO., 3-11-1955 -Overleden te Bandoeng (Id)
onderdeel KNIL -Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS
Brugman
Frans Arthur Geb. 20-4-1923 Semarang. Sld. M.G.D., KNIL 15-8-1943 -Overleden te Kuima, Thailand
-Begraven te Kanchanaburi, Thailand   OGS
Brugman
Gerlof Johannes Willem Geb. 25-7-1905 Batavia. Soldaat, KNIL 18-9-1944 Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen
a/b Junyo Maru   (zeemansgraf)   OGS
Brugman
Henri Geb. 30-6-1899 Bandjarnegara. Ls. Sld. tkl. Inf., 11-1-1944 -Overleden in het Fukuoka, kamp 14 B
onderdeel KNIL -Begraven te Jakarta (Id)   OGS
Brugman Johan Hendrik Geb. 26-6-1878 Leeuwarden. Gep. Olt, 23-4-1943 -Overleden te Djatinegara (Id), Noodhospitaal
onderdeel KNIL -Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS
Brugman Pieter Geb. 29-1-1916 Leiderdorp. Sld. Tkl. Inf., KNIL 3-3-1942 -Overleden te Bodjonegoro (Id)
-Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS
Brugman Steven Geb. 1-10-1912 Arnhem. Sld Tkl.Inf., onderdeel 17-2-1942 Overleden in de  Javazee a/b s.s. Sloet van de Beele
KNIL (Zeemansgraf)   OGS
Brugman
Willem Frederik Geb. 8-1-1896 Soekaboemi. Ls. Sld.Tkl.Inf., KNIL 9-2-1945 -Overleden in het Fukuoka kamp 9
-Begraven te Jakarta (Id)   OGS
Brugman
Willem Louis Gerrit Geb. 31-8-1899 Bandoeng. Kanonnier 1e klasse, 20-5-1942 -Overleden te Batoedjardjar
KNIL -Begraven te Jakarta (Id)    OGS
Bruinsma Klaas Geb. Amsterdam. Sergeant monteur 12-2-1914 Huwelijk te Den Helder met Antonette Johanna Proost, geb. Amsterdam   Genlias
Buhlman Gerard Abraham Geb. 15-11-1852 Breda. Kolonel infanterie 28-11-1905 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage
26-02-1910 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Buijs Dirk Geb. 25-05-1880 Groningen. 2e luitenant infanterie 25-6-1907 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
17-9-1910 -Vertrokken naar Kampen   Markiezenhof
Burg, ter Gerardus Roland Geb. 8-5-1870 Rotterdam. Militair apotheker 11-3-1901 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Paramaribo
Markiezenhof
Burgers Petrus Hendricus Geb. 24-7-1914 Tilburg. 10-4-1936 Vertrokken naar Apeldoorn depot KoninklijkeMarechaussee   (ook ouders)    RA Tilburg
Cabooten Andreas Geb. 16-8-1891 Stoppeldijk. Arbeider  00-00-0000 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Antwerpen
Opm.: In Nederlandse militaire dienst. 00-00-0000 -Vertrokken naar Eindhoven Markiezenhof
Calmeyer Michael Rudolph Hendrik Geb. 11-6-1895 Hellevoetsluis, in de Kazerne, zoon 8-8-1921 -Huwelijk te Heemstede met Cato Ottoline Jeekel,
van Johan Hendrik Calmeijer en Jane Ann de Veer. geb. 19-9-1896 Malang, ovl. 3-7-1968 Den Haag,
Zie ook: Jeekel, 18e en 19e eeuw bron: geboorteakte nr. 63 Hellevoetsluis dochter van Christiaan Antoon Jeekel en Ottolina JohannaVreede.
En Calmeyer Kapitien der Grenadiers, luitenant-generaal, bronnen: huwelijksakte nr. 58 Heemstede;
19e eeuw staatssecretaris van Defensie het geslacht Jeekel M.R.H. Calmeyer, CBG;
familieadvertenties tot 1970, CBG Den Haag
-Overleden te s-Gravenhage
7-3-1990 ING -Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Met dank aan Annelies Mateboer
Cantillon
Carolus Ludovicus Geb. 20-02-1869 Gooik. Douanier  13-06-1917 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Putte
-Opm.: Met potlood vermeld: vertrokken.
Markiezenhof
Carelse P. P. Carelse te Bakhuizen (en  J. Huisman te Wijckel,Pel,  Commandant van de Belgische groep gehuwde geinterneerden in Gaasterland, Bijlsma, cafehouder te Oudemirdum enz ) 1917 Wordt genoemd in een dossier betr. een Interne-ringsdepot in Gaasterland met in het najaar 1914, 
2500  ingekwartierde Belgen, Militair Gezag,
Veldwachters. Friesland   Website
Ceulemans
Ludovicus Geb. 31-03-1896 Berlaer ? -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Berlaer
21-1-1916 -Vertrokken naar Frankrijk (Belgische front)
Markiezenhof
Clerk Pieter Geb. 07-02-1878 Leeuwarden. kapitein infanterie 30-10-1919 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage
15-2-1921 -Vertrokken naar Alkmaar   Markiezenhof
Couvee Dirk Jacobus Geb. 13-01-1875 Soerabaja. 2e luitenant artillerie 25-10-1900 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht
1-5-1901 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Danils C.G. Generaal-MajoorTitulair K.N.I.L Heden overleed, plotseling, Onze lieve Vrouw,
Moeder en Zuster Sophia Elisabeth Deibel,
Echtgenoote van C. G. Danils Gen.-Maj. Tit K.N.I.L.
s Gravenhage: C. G. Danils
Leeuwarden: Ir. C. A. Danils, E. Danils-Gohlke
Batavia: G. A. Danils
s Gravenhage, 31 October 1939
Van Beveringkstraat 30
Geen bezoek
De verassching zal plaats hebben Zaterdag 4 November a.s.
 In het Crematorium te Velsen.
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Deering Willem Adrianus 38 jaar 10-9-1944 Omgekomen bij een luchtaanval te Sindelfingen (De)
Uit aller naam  Deering-Den Hertog,
25 aug. 1945
Bergpolderstraat 66
Met dank aan Georg Ketting en Anton Musquetier
Deibel August Gerard Kapitein vlieger-waarnemer.  Ridder Militaire 12-6-1951 Op 12 Juni is door een noodlottig ongeval van ons
Willemsorde 4e klasse. Drager Verzetsster Oost- Weggenomen onze lieve Man en Vader, Zoon, Broeder
Azi 42-45 en Kleinzoon, Schoonzoon en Behuwdbroeder
August Gerard Deibel In de ouderdom van 35 j.
Kapitein vlieger-waarn. Ridder Militaire Willemsorde 4e
klasseDrager Verzetsster Oost-Azi 42-45
Uit aller naam: W. A. Deibel-Rubach
s Gravenhage, 15 juni 51Fuutlaan 8
De teraardebestelling zal te s-Gravenhage met Militaire Eer
plaats hebben Op Maandag 18 juni
Vertrek van het Militaire Hospitaal te 10 uur v.m.
Aankomst op Nieuw Eykenduynen te 11.30 v.m.
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Deibel Richard Jan Luitenant ter zee 2e klasse 6-12-1936 Heden overleed plotseling onze innig geliefde Zoon
Richard Jan Deibel, Luitenant ter zee 2e klasse,
In den ouderdom van 25 jaren.
Namens de familie, G. A. Deibel.
s-Gravenhage, 6 December 1936.
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Deibert Henri Gerard Coert -2e luitenant infanterie Oost-Indisch leger 29-8-1900 -Huwelijk te Kampen met  B.G. Hfelt
-1e luitenant infanterie ? -Zoon Carel Franois geb. te Weltevreden (Passar
Senn 24a)  
-1e luitenant infanterie 19-11-1906 -Dochter Bertha Henritte geb. te Weltevreden
-Gepensioneerd kapitein der infanterie Oost- 8-9-1907 -Overleden te Utrecht (adres: Parkstraat 9)
Indisch leger CBG   Met dank aan Georg Ketting
Deibert Johan Frederik -Kapitein kwartiermeester Oost-Indisch leger. 1914 -Getrouwd met C. van der Maesen
Ridder in de orde van Oranje-Nassau Dankbetuiging te Ginneken 15-12-1914
-Gepensioneerd kapitein kwartiermeester N.O.L. 11-1-1924 -Overleden te s-Gravenhage (adres: Ligusterstraat
48)   CBG   Met dank aan Georg Ketting
Deinse, van H.C. / -Oud-majoor Oost-Indisch Leger 21-8-1915 -Advertentie:
Bij zijn vertrek naar Indi roept ondergeteekende
vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel toe.
. A/b S.S. Tambora
Henri Cornelis -Gepensioneerd  Majoor Infanterie 19-10-1923 -Advertentie:
Heden overleed onze geliefde vader, behuwd
en grootvader Henri Cornelis van Deinse,
Gepens. Majoor Infant., in den ouderdom van 66 jaren
H.C. van Deinse, A. van Deinse geb. Ott en kinderen
Weltevreden, 19 October 1923
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Dekker Jan Geb. ca 1898 Wemeldinge. Marchaussee. Woonplaats Hilvarenbeek 4-4-1923 -Huwelijk te Tilburg met Johanna Dijkland ,
15-4-1924 geb. Lonneker
-Scheiding te Breda   RA Tilburg
Dekkers Adriaan Geb. 16-1-1884 Oisterwijk. Gepensioneerd Brigadier, onderdeel KNIL 15-8-1945 -Overleden te Meester-Cornelis (Id)
-Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS
Diemont Jan Rudolph Geb. 13-2-1876 Oudenrijn. 2e luitenant artillerie 13-12-1901 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht
2-5-1902 -Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof
Dietz Christiaan George Philippus Geb. 3-4-1916 Den Haag, zoon van Christiaan George Philippus Dietz en Cornelia Johanna Hindorf.Vlieger. Militair (Rang: Elt. M.L. Onderdeel: KNIL) 28-12-1941 Overleden te Nabij Miri aan boord van de
Glenn Martin 551, 25 jaar oud.
Met dank aan Hans van Straten
Dietz Henri Willem George Robert Geb. 22-11-1888 Olek leh (Olehleh in Bander Aceh = Atjeh op Sumatra). 2e luitenant infanterie 1-8-1911 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
15-7-1919 -Vertrokken naar Utrecht   Markiezenhof
Dirksen
Benjamin Eduard Geb. 8-8-1923 Tjibadak. Militie Soldaat, onderdeel 10-5-1942 -Overleden te Soekaboemi (Id)   
ML. KNIL -Begraven te Jakarta (Id)    OGS
Doedens Klaas Gegageerd militair van het O.I.-leger te Harderwijk 3-10-1901 Rekest tot faillietverklaring te Zwolle
Archieven.nl 
Dolleman Frederik Hendrik Geb. 15-02-1876 Heemstede. 2e luitenant artillerie 13-12-1902 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder
30-04-1903 -Vertrokken naar Breda   Markiezenhof
Doorman Jan Willem Robert Henri Geb. 22-11-1894 Delft. 2e luitenant infanterie 12-8-1920 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Kampen
14-12-1921 -Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof
Doorman Johannes -Echtgenote: Johanna Maria Cornelia Jouvenar
-Kapitein der infanterie 9-3-1916 -Dochter Gradina Johanna (21 jr.) trouwt te Amsterdam
met Nathan Cohen, 38 jaar, geb. Amsterdam   Genlias
Dor Lodewijk Johannes Geb. Bergen op Zoom, 23 jaar, wonende alhier 15-1-1948 Te Breda: ingeschreven een uitreksel uit het register
(Breda), meerderjarige zoon van Petrus Gillis van overlijden voor de Europeanen te Soerabaja op
Joseph Dor en Catharina Maria Lutjens (beiden Java, waaruit blijkt, dat hij aldaar op 13-9-1947 te
zonder beroep) en wonende alhier. 16 uur en 5 minuten is overleden.
Korporaal der mariniers Met dank aan Hans Schutijser
Drejer Bertus Cornelis Dirk Geb. 28-3-1898 Zierikzee. 2e luitenant infanterie 30-1-1908 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Harlingen
28-9-1915 -Vertrokken naar Breda
6-1-1919 -Ingekomen uit Utrecht
5-3-1919 -Vertrokken naar Nederlands Oost-Indi
Markiezenhof
Dronkers Cornelis Willem Leendert Geb. Arnemuiden. Onderluitenant Oost-Indisch leger 11-6-1918
Huwelijk te Vlissingen met Gabrielle
Angela Laneres,  geb. Oostende   Isis Zeeland
Duijn, van Wilhelmus Josephus Geb. 11-05-1896 Delft. Wachtmeester der veldartillerie Bevolkingsregister 1900-1920
Markiezenhof
Duine Adriaan Geb. Nieuw- en Sint Joosland. Sergeant-machinist bij de koninklijke marine -Partner : Pieternella Anthonia Verhage
-Overleden in het Skagerrak nabij Lindesness (Noorwegen) bij de ondergang van Harer Majesteits
O22  Isis Zeeland
Dumont
Jean Pierre -Geb. 12-7-1872 Poernoredja (Kedongkebo, Id), 12-5-1898 -Huwelijk te s-Hertogenbosch met Benjamina Berdenis van Berlekom, geb. Brielle  
zoon van Charles Henri Corneille Dumont en -Dochter Sophie geb. te Utrecht   Genlias
Sophia Johanna Kindt ca 1902 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Kampen
-Kapitein infanterie 1-10-1908 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
6-3-1912 -Overleden te Amersfoort   Genlias
12-07-1936
Egeraat, van Petrus Johannes Geb. 27-11-1888 Bergen op Zoom. Sergeant bij - -  Markiezenhof
de infanterie. Later gymnastiekleraar
Eggen (Heggen)  Jan Theodoor Hubert Geb. 4-3-1881 Susteren. Brigade commandant 13-02-1911  -Huwelijk te Venlo met Aldegonda Caumans,
van de Kon. Marechaussee te Maastricht. geb. 7-2-1888 Venlo, ovl. 5-8-1971 Maastricht
5-11-1911 -Dochter Maria Magdalena Augusta Barbara (Leny) 
Heggen geb. te  Simpelveld (ovl. 12-10-1974 Maastricht,
gehuwd met Arnoldus Theodorus Hubertus Goessen,
geb. 16-9-1909 Eijsden, zoon van Joannes Hubertus
Goessen en Elisabeth Antonia Maria van Horen)
21-3-1966  -Overleden te Maastricht   Met dank aan Joop Esser
Elswijk, van Jacobus Geb. 5-12-1901 Hazerswoude. Militair en Kantoorbediende 10-6-1954
-Huwelijk te Amsterdam met Corina Mathilde Neyendorff, geb. 18-9-1909 Manondjaja (Id)
-Overleden te Amsterdam   Voor mr zie  Website
8-2-1963
Erp, van Thimotius Clemens Geb. 11-10-1867 Leeuwarden. Kapitein infanterie 22-10-1910 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Teteringen
14-1-1914 -Overleden   Markiezenhof
Eversen Hermanus Maximiliaan Henricus Geb. 28-12-1870 Maastricht. Militair apotheker 10-5-1901 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Delft
19-5-1909 Vertrokken naar Amsterdam   Markiezenhof
Everwijn
Roeland Geb. 23-2-1902 Kediri. Res. Elt. Inf., onderdeel KNIL 3-7-1944 -Overleden te Singapore
-Begraven te Cimahi (Id)   OGS
Fasquel
Leon Hendri Edmond Geb. D'Avesnesin (Frankrijk).  Douanebeambte 6-9-1909 Huwelijk te Vlissingen met Maria Paulina TheodoraVerhaaren, geb. Vlissingen   Isis Zeeland
Feenstra
Alexander Geb. 11-4-1908 Bentheim. Luitenant-ter-zee 21-12-1941 Overleden in de Zuid-Chinese Zee a/b Hr.Ms. K XVII
II, onderdeel KMR. (zeemansgraf)   OGS  zie ook: Website
Feenstra Arie Wybe Pieter Geb. 1-3-1919 Kampen. Luitenant-ter-zee lll, 27-2-1942 Overleden in de Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter
onderdeel KM. (zeemansgraf)   OGS
Feenstra Auke Geb. 13-8-1891 Wymbritseradiel. Adj.O.O. KoninklijkeMarine 30-4-1945 -Overleden te Kdo. Sandbostel, Neuengamme
-Begraven te Apeldoorn   OGS
Feikema Jacob Geb. 18-5-1900 Sneek. Ls. Sld., onderdeel KNIL 18-9-1944 Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b
Junyo Maru (zeemansgraf)   OGS
Feikema Johan Ulrich Herman Geb. 14-02-1872 Franeker. 1e luitenant artillerie 18-06-1906 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
24-09-1906 -Vertrokken naar Halsteren   Markiezenhof
Feitsma Jan Geb. 4-2-1893 Twijzel  In de overlijdensakte wordt hij omschreven als: 21 jaar, van beroep land-arbeider wonende te Kollumerland Nieuw Kruis-land, zoon van Roelof Feitsma en Rigtje Schutter, veehouders wonende te Kollumerland. 14-08-1914 Overleden te Berkel (NB) in zijn diensttijd. Krantenbericht in het Algemeen Nieuws en Advertentieblad van Kollum e.o. d.d. 19-8-1912: Bij het baden te Oosterwijk (N.B.) verdronken, de milicien uit Kollumerland J. Feitsma onder Kollum. Jan overleed volgens akte smiddags om 13.00 uur in Berkel. Aangifte daarvan werd gedaan door sergeant-majoor Jan van Veelen en een magazijnmeester.     Met dank aan fam. Feitsma
Feitsma Jan Oetse Geb. 14-6-1899 Groningen. Ging op 16-10-1916 van Groningen naar Kampen, naar het opleidings-centrum van het K.N.I.L.. Hij is later sergeant geweest in Padang Padjang (Nederlands Oost Indi). Ongehuwd, gereformeerd. Hij was 25 jaar en Sergeant bij het 12de Regiment der Infanterie. Hij woonde toen aan de Javalaan in Groningen. 11-2-1925 Overleden te Zuidlaren. Hij overleed aan de gevolgen
(ook wel Oeds of Oedse) van een tragisch ongeval/schietincident op het
oefenterrein in Midlaren. Hij is met militaire eer
begraven op de begraafplaats in Selwerd Groningen.
 Met dank aan fam. Feitsma
Feitsma Simon Jans Geb. 7-11-1883 te Burum. Hij kwam 4 maart 1903 24-8-1968  Overleden te Warfstermolen
in de Nationale Militie, maar mocht op 18 juni van
hetzelfde jaar weer naar huis met een Met dank aan fam. Feitsma
standaardverklaring: afgekeurd.
Fennema Pier Jan Geb. 1-8-1888 Bolsward. 2e luitenant infanterie 4-10-1912 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leeuwarden
18-12-1913 -Vertrokken naar s-Hertogenbosch
Markiezenhof
Fernandes R.U. Onlangs bij het Ned.-Indische leger benoemden Is op zijn verzoek een eervol ontslag uit den militairen
officier van gezondheid 2e klasse dienst verleend.   bron: het Vaderland 20-8-1928,
editie 2, blad 2/12   Met dank aan Georg Ketting
Fijt Franciscus Joannes Fredericus Geb. 1866/1867 Den Haag, zoon van Hendricus Petrus Fijt en Anna Apolinia Hommes. Genoemd als Militair bij huwelijk 6-6-1913 Huwelijk te Arnhem met Catharina Backer,
geb. 1867   Genlias
Fontein Johannes Franciscus Ludovicus Geb. 23-5-1895 Nieuw-Hellevoet. Sergeant bij de militaire politie 8-12-1920 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht
Markiezenhof
Fortuyn Ernst Willem Geb. 14-3-1909 Zwammerdam. Ls. Sld. KNIL 18-9-1944 Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b
Junyo Maru; zeemansgraf   OGS
Zie ook:  website  en  website
Francken Joannes Justinus Emanuel Geb.18-3-1850 Woerden. Kapitein infanterie. 14-2-1902 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Breda
Markiezenhof
Froger Isaac Johannes Geb. 27-2-1880 s-Gravenhage, zoon van Frederik 20-11-1916 -Huwelijk te Utrecht met Maria Cornelia Visser,
Reijer Froger (1843-1905, zie 19e eeuw) en geb. 28-6-1895 Groningen, ovl. 28-6-1982
Margaretha Wilhelmina Poolman (1849-1942). Groningen, dochter van Eliza Marinus Susannus
Kolonel der infanterie Visser en Maria Ingenota van Santen
-Kinderen uit dit huwelijk:
1.Frederik Reijer (1917-1989)
2.Maria Ingenata (1921-2001)
6-1-1950 -Overleden te Groningen   Met dank aan Carol Siskens
Froger Willem Geb. 9-4-1872 s-Gravenhage, zoon van Frederik 28-11-1899 -Huwelijk te Utrecht met Aline Francisca Helena
Reijer Froger en Margaretha Wilhelmina Poolman. van der Heijden, geb. 26-2-1880 Sittard,
Generaal-majoor ovl. 25-4-1957 Breda
-Uit dit huwelijk:
1.Frederica Reijerdina (ca1901-1982)
2.Jules Henri (1903-1976)
3.Willem Egbert (1905-1980)
4.Frederik Reijer (1907-1931)
5.M.G.  (Vrouw)
6.Frans Peter Marie (1919-1997)
15-1-1944 -Overleden te Ginneken   Met dank aan Carol Siskens
Fruin Hugo Johannes Geb. 9-2-1886 Rotterdam. 2e luitenant infanterie 1-8-1910 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
1-2-1911 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Gall
Otto Alexander Geb. Leipzig. Adjudant onderofficier der veldartillerie 3-11-1913 -Verhuisd van Breda naar Bergen op Zoom
5-3-1917 -Overleden te Bergen op Zoom    Markiezenhof
Gall Rijnhard Nicolaas George Geb. 04-06-1892 Bergen op Zoom. Foerier   27-05-1920 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht
9-8-1920 -Vertrokken naar Soest   Markiezenhof
Geel Johan Jacob Lodewijk Geb. 11-5-1916 Bemmel. Wachtmeester, 10-5-1940 -Overleden te Dubbeldam
onderdeel 2-I-17 R.A. -Begraven te Ede   Website  Met dank aan Bert Kret
Geel Martinus Cornelis Geb. 5-8-1917 Zevenbergen. Korporaal geschutmeester, onderdeel Koninklijke Marine 13-11-1942 Overleden in de Middell. Zee a/b Hr. Ms. Isaac Sweers(zeemansgraf)   OGS
Geel
Pieter Johan Geb. 19-10-1913 Djokjakarta. Mlt. Sergeant Infanterie, onderdeel KNIL 7-3-1942 -Overleden te Ralla(?)
-Begraven te Jakarta   OGS
Genderen Stort, van Pieter Geb. 20-2-1873 Moeara Doea, zoon van Gerrit 30-4-1896 -Huwelijk op Karanganjar met Hendrika Anna Zieck,
van Genderen en Caroline Augustine Philippina
geb. 5-8-1873 Soerabaja, ovl. 19-12-1963
Zie ook: Siek Stort. Eindrang: Generaal- majoor   bron: PK s-Gravenhage, dochter van Wouter Jacob
19e eeuw Rijghard Zieck en Alida van der Boom   
bronnen: PK, familieinfo
14-5-1953 -Overleden te s-Gravenhage
bron: overlijdensakte nr. B1060 Den Haag
Website    Met dank aan Annelies Mateboer
Geraerdts Hermanus Josephus Hubertus Geb. 1895/1896 Roermond, zoon van Franciscus Hubertus Geraerdts en Wilhelmina HubertinaVerboekt. Genoemd als Militair bij huwelijk 10-4-1918 Huwelijk te Rotterdam (akte e99) met Maria Bakker,
geb. 1891   Bron: Site GA Rotterdam
Met dank aan Leo Bakker
Gillhaus Cornelis Henricus Petrus Kapitein der Genie. Woonplaats: Breda/Helmond 1963 Persoon in Kadaster te Helmond.
Partner: Adriana Johanna Maria Vernooy
Isis Eindhoven
Goossens Bernardus Brigadier der marechaussee. Woonplaats Tilburg Ca Vader te Tilburg, moeder Nathalia Eugenia Minnaert
25-3-1905 RA Tilburg
Graaf, de Cornelis Johannes Franciscus Geb. 5-4-1864 Zierikzee. Kapitein infanterie 9-12-1904 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Alkmaar
1-9-1905 -Vertrokken naar Nijmegen   Markiezenhof
Gravezande, van s Ewoud Henri Julius Geb. 13-2-1861 s-Gravenhage. Majoor artillerie 12-04-1912 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage
02-05-1916 -Vertrokken naar Ede   Markiezenhof
Groen Cornelis Hendrik Geb. 28-7-1881 Geertruidenberg. Opzichter genie 28-7-1913 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht
08-7-1918 -Vertrokken naar Breda   Markiezenhof
Groen Riemt Wirtjo Geb. 26-06-1917. Hij was ingedeeld bij 1-3-24 R.I 10-05-1940 Gesneuveld tijdens hevige gevechten bij het verdedigen van de brug bij Heumen
Met dank aan Vera Witteveen
Groenink Dirk Adolpff -Geb. 22-5-1881 Utrecht. Sergeant infanterie Ergens tussen -Verbleef in Bergen op Zoom
1900-1920  Markiezenhof
-Foerier  10-11-1919 -Vertrokken naar Gouda
Groesen, van Josef Adam Gerardus Geb. 23-1-1922 Maasbree. 16-6-1947 -Overleden te Soerabaja
Tweede luitenant, Korps Mariniers. -Begraven op het Nederlands ereveld Kembang
Militair stamboeknummer 4502122 Kuning te Surabaja, Indonesie, vak C no.42
OGS  en   Website   Met dank aan Ruud de Graaf
Groot, de Hendrik Geb. Vreeswijk. Bootsman bij de koninklijke marine 19-11-1940 -Partner : Catharina de Zeeuw
-Overleden in het Skagerrak nabij Lindesness (Noorwegen) bij de ondergang van Harer Majesteits
O22  Isis Zeeland
Guilonard Dominicus Pieter Marie Wachtmeester der veldartillerie 9-10-1901 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria CatharinaDietvorst   Markiezenhof
Gulmours Renze Geb. 1-9-1883 West Dongeradeel. 2e luitenant 30-9-1905 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leeuwarden
28-4-1906 -Vertrokken naar Ede   Markiezenhof
Halderen, van Cornelis George Louis Geb. 09-5-1888 Delft. Korporaal kok 26-6-1919 Ingekomen te Bergen op Zoom uit Heemstede
Markiezenhof
Hallegraeff Theodorus Jacobus Geb. 18-1-1866 Zutphen. Kolonel infanterie-artillerie 7-5-1919 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Princenhage
30-7-1920 -Vertrokken naar Princenhage
Markiezenhof
Harting I. Gepensioneerd Majoor Apotheker O. I. L., Advertentie:
Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid onze
lieve Man, Vader, Broeder en Behuwdbroeder, de Heer
I. Harting, gepd. Majoor Apotheker O. I. L.,
in den ouderdom van 47 jaren.
Uit aller naam:
M. M. Harting-Collard.
Lily Harting
Corry Harting
Utrecht, 17 Mei 1928, Koningslaan no. 16
De begrafenis zal plaats hebben op de Tweede Algemeene
Begraafplaats Maandag 1 Mei a.s.
Vertrek van het sterfhuis 's morgens 11 uur.
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Hartingsveld, van J. In leven gepensioneerd Majoor N. I. L., 1919 Zijn weduwe Maria Verenet overleden
in den leeftijd van ruim 63 jaar.
Uit aller naam:
George van Hartingsveld
21 December 1919
Tandjong Karang (Z.-Sumatra)
Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Hartingsveld, van W. H. Geb. 1923.
-Opleiding Koninklijk Instituut voor de Marine in
Engeland                                                                  1941-1943
-Naar Australi a/b/ Hr. Ms. Tjerk Hiddes.          1943
-Officier M.S.D. 3e klasse van de Koninklijke CBG   Met dank aan Georg Ketting
Marine a/b Hr. Ms. Tromp.                                    1944-1946
-Officier M.D.S. 2e klasse idem                           1946-1949
-Luitenant-ter-Zee Tenische Dienst 2e klasse idem 1949-1955
-Luitenant-ter-Zee Tenische Dienst 1e klasse idem. 1955
2-7-1964 -Overleden
Hazel, van den Jan Geb. 3-4-1898 Amersfoort. Huzaar. Aangekomen op 1 feb 1922 Tilburg van 70/95, vertrokken op
1 jun 1923 Tilburg naar Wierde, Kerkstr. 287 1-2-1922 Huwelijk te Tilburg met Martina Maria Catharina Basters,geb. Tilburg   RA Tilburg
Heeden, Jacob Geb. 4-6-1894 Rotterdam, zoon van Johannes 10-12-1919 -Huwelijk te Rotterdam met Geertruida Hendrika
van der Lodewijk van der Heeden en Elizabeth Kruit. Post, geb. 18-6-1897 Rotterdam, ovl. 18-5-1969
Grenswachter in 1916, later goudsmid Rotterdam, dochter van Johannes Post en Anna
Hermina Nieuwenhuizen.
-Uit dit huwelijk:
1  Elizabeth van der Heeden, geb. 28-1-1921 Rotterdam;
huwelijk 20-5-1942 Rotterdam met Johannes Zwart, zoon
van Karel Zwart en Adriana Hardenbol, geb. 24-6-1920
Rotterdam, ovl. 15-3-1979 Amsterdam, begr. 19-3-1979
Purmerend (Begraafplaats aan de Purmerweg). Woonde
bij overlijden Jonkheer v Cittersplein 106.
2 Anna Hermina van der Heeden, geb. 15-6-1923
Rotterdam, ovl.16-3-2007 Spijkenisse; huwelijk met Hendrik
Leeuwestein, geb. 19-2-1920 Sliedrecht, ovl. 15-12-2004
Spijkenisse, begr. 18-12-2004 Spijkenisse, zoon van
         Hendrik Leeuwestein en Jannigje de Waard
3 Geetrui Hendrika van der Heeden, geb. 8-11-1928
                  Klik op de foto voor een vergroting Rotterdam; huwelijk met Cor Vink.
4 Johan Lodewijk van der Heeden, geb. 24-5-1931
Rotterdam, huwelijk 27-4-1955 Rotterdam met Catharina
(Rina) Plomp, geb. 1-9-1931 Rotterdam, dochter van
Nicolaas Plomp en Hendrika Lolekus
        Met dank aan Jaap Zwart en Anton Musquetier 5 Jacob van der Heeden, geb. 1-2-1939 Rotterdam; huwelijk met Suzanne Leigje Snayer
-Overleden te Rotterdam
20-4-1958
Heilijgers Everardus Hendrikus Geb. 15-04-1887 Amersvoort. Wachtmeester mill. 15-12-1909 Ingekomen uit Bergen op Zoom (?)
Markiezenhof
Heins IJsbrand Geb. 30-07-1879 Barwoutswaarden. Wachtmeester Bevolkingsregister 1900-1920
Markiezenhof
Hellebrand Leo Gefreiter, Sturmmann, S.S. Standarte Westland, drager van het IJzeren Kruis, 2e klasse 17-3-1942 Gesneuveld in den strijd tegen het Bolsjewisme
Klik hier  Met dank aan Ronald Hellenbrand
Helvert Antonius Franciscus Xaverius Geb. 10-11-1885 Oosterhout.  Wachtmeester veldartillerie 20-02-1918 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
17-08-1918 -Vertrokken naar Koudekerke  
Markiezenhof
Hemmes Claas Geb. 30-9-1856 Assen. Majoor infanterie 17-4-1907 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder
11-7-1912 -Vertrokken naar Arnhem    Markiezenhof
Henning, von Jan Wilhelm Geb. 05-2-1863 Kampen. Luitenant-kolonel 13-9-1920 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
Markiezenhof
Heuvel, van den Johannes Geb. Oosterhout. Gepensioneerd Oost-Indischmilitair 17-1-1925 Overleden te Assenede (B)
Isis Zeeland
Heuvel, van den Laurens Wilhelmus Geb. 20-6-1902 Utrecht. Marineofficier  24-8-1912 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Haag
26-9-1918 -Vertrokken naar Amsterdam
14-8-1920 -Ingekomen uit Amsterdam
12-2-1921 -Vertrokken naar Noord Oost Indi  Markiezenhof
Hiemstra Dirk Geb. 19-12-1925 Leeuwarden. Sergt. OVW.3-4 RS, 15-2-1949 -Overleden te Parapuk
onderdeel Koninklijke Luchtmacht -Begraven te Cimahi (Id)   OGS
Higly Gustaaf Louis Maria Hubert Geb. 17-9-1877 Roermond. 2e luitenant artillerie, daarna 1e luitenant artillerie, later kapitein 5-11-1902 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amsterdam
28-4-1903 -Vertrokken naar s-Gravenhage
22-9-1906 -Ingekomen uit s-Gravenhage
15-5-1907 -Vertrokken naar Amersfoort
13-6-1911 -Ingekomen uit 's-Gravenhage
7-5-1914 -Vertrokken naar Den Helder   Markiezenhof
Hochstenbach Frans Josephus Thomas Geb. 12-9-1871 Buggenum (Limburg). 28-9-1901 Vertrokken naar Utrecht   Markiezenhof
Kwartiermeester
Hoff, van den Jan Petrus Geb. 1-5-1847 Eindhoven. Majoor infanterie, later  luitenant-kolonel infanterie 28-12-1904 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Arnhem
Markiezenhof
Hoffmans Cornelis Geb. 13-03-1850 Varik. Gepensioneerd militair 4-10-1901 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht
1-3-1911 -Vertrokken naar Princenhage   Markiezenhof
Hogendorp, Frederik Geb. 15-3-1877 s-Gravenhage.  2e luitenant 1-11-1901 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Hellevoetsluis
van artillerie 6-5-1902 -Vertrokken naar Leiden   Markiezenhof
Hogervorst Arie Geb. Hilversum. Majoor infanterie 2-4-1913 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
3-9-1913 -Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof
Hollander, den Elibertus Geb. 17-10-1925 Zwijndrecht.  Korp. Staf T-Brig. 15-1-1948 -Gesneuveld te Semarang (id)
Hoofdkwartier Tijgerbrigade -Begraven op Candi te Semarang   Website en OGS
Homs Johan Christiaan Geb. 6-10-1898 Bergen op Zoom 17-12-1914 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Delft (kazerne)
Markiezenhof
Horst, ter Gerrit Geb. 12-2-1871 Zwolle, zoon van Jan ter Horst 8-6-1898 -Huwelijk te s-Gravenhage? met Fennigje Visscher,
en Willempje Visscher. Militair geb. (NH) 27-12-1875 s-Gravenhage, ovl. 19-3-1934,
dochter van Harmen Visscher en Maartje van Luik
26-9-1898 -Dochter Wilhelmina (Mien) geb. te s-Gravenhage
Geboorte-akte 's-Gravenhage, akte 4247, 1898,
Coupeuse, ovl. 18-2-1973 Rotterdam (nierziekte),
Getrouwd 12-6-1918 Rotterdam met Jakobus Kornelis (Koos) Overweel, geb. 28-2-1895,  ovl. 24-7-1964.
-Dochter Maartje geb., ovl. 15-6-1901
2-2-1900 -Dochter Sophia Helena geb., ovl. 28-5-1917
18-9-1901 -Dochter Maria Elisabeth geb., ovl. 20-6-1918
23-12-1902 -Dochter Johanna Jacoba geb., ovl. 19-7-1919
9-7-1904
-De ondergeteekende Luitenant-Adjudant van opgemeld
-Te s-Gravenhage: Regiment Grenadiers en 4-5-1906       bataljon, verklaart dat de sergeant G .ter Horst van dat
Jagers 4e Bataljon. bataljon door hem wordt gerekend onder de uitstekende
onderofficieren, terwijl hij alleszins aanbeveling verdient
zoowel om zijn grooten ijver en onberispelijk gedrag, als
om zijn besliste betrouwbaarheid. Hoe ongaarne onder-
geteekende genoemde sergeant het Leger zoude zien
verlaten, brengt de billijkheid tegenover anderen mede het
bovenstaande te getuigen.
De 1e Luitenant-Adjt. van Senema (wg)
-De ondergeteekende verklaart dat de sergeant der Jagers
-Te s-Gravenhage: 5-5-1906       G. ter Horst, die een post van vertrouwen bekleedt,
welke Groote accuratesse en attentie vordert, als zoodanig
gedurende bijna drie jaar onder zijne onmiddellijke bevelen
werkzaam is, dat hij zijne plichten met den meesten lust en
ijver en de uiterste nauwgezetheid vervult, dat hij een
hoogstachtenswaardig fatsoenlijk man is.
De 1e Luitenant der Jagers J.C. Wagner (wg)
-De ondergeteekende heeft als luitenant met den sergeant
-Te s-Gravenhage: 5-5-1906       G. ter Horst van 1893 tot 1899 bij dezelfde compagnie
gediend en heeft hem toen leren kennen als een nauwgezet en betrouwbaar man, die met veel ijver diende en zich zeer
goed gedroeg.
De Kapitein der Grenadiers J.G. Kist (wg)
-Dochter Helena Philippina geb., gouvernante,
gezelschapsdame, ovl. ca 1990 Londen
15-12-1906 
-Op pagina 2: een foto van Gerrit ter Horst met als
onderschrift: "Sergeant-Scherpschutter G. ter Horst,
DE SOLDATENKRANT, Weekblad voor Militairen 10-1-1907    die op den in den afgelopen zomer gehouden XIIIe
en voor allen, die belang stellen in Leger en Vloot. grooten nationalen schietwedstrijd te Loosduinen
10e Jaargang No. 15. bij het tirailleurvuur het kampioenschap van
Nederland behaalde".
-Zoon Gerrit Jan geb., 1-1-1930 getrouwd met
Jo Kruisifix
10-2-1911 -Overleden   Met dank aan Cock Rijerkerk
1-12-1934
Horst, van der Henricus Waltherus Wachtmeester bij de veldartillerie 9-5-1903 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Cornelia Steenhoff   Markiezenhof
Houten, van den Cornelis Geb. 16-4-1864 Kerkwerve, zoon van Adriaan 9-8-1900 -Huwelijk te Gorinchem met Teuna van der Hoff,
van den Houten (1820-1907) en Aphalona Fonse(1822-1903). Akte no 12 op 18 apr 1864 te Kerkwerve.Militair bij de artillerie. geb. ca 1865
10-6-1904 -Huwelijk te Gorinchem met Maria Aalberts,
geb. 25-3-1873, ovl. 16-9-1948
14-12-1947 -Overleden te Haarlem   Met dank aan Hans Meijer
Huijbregtse Gerardus Johannes Geb. 28-8-1880 Vlissingen. 2e luitenant infanterie 31-07-1902 -Ingekomen uit Breda te Bergen op Zoom
30-04-1904 -Vertrokken naar Vlissingen
Geb. 28-8-1880 Vlissingen. Kapitein infanterie 2-7-1919 -Ingekomen uit Amsterdam
30-01-1922 -Vertrokken naar Utrecht   Markiezenhof
Hulsegge Hendrik Geb. 25-9-1881 Deventer. Sergeant infanterie 10-2-1919 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
8-3-1919 -Vertrokken naar Zutphen   Markiezenhof
Hussaarts Martinus Johannes Geb. 5-6-1891 Abcoude 24-10-1907 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Sloten
11-3-1916 -Vertrokken naar Koninklijke Marine
00-10-1917 -Ambtshalve ingeschreven
13-10-1917 -Vertrokken naar Haarlemmermeer
13-2-1918 -Ingekomen uit Brunssum
2-4-1918 -Vertrokken naar Den Helder   Markiezenhof
Jacobs  Theodoor Aloisius Geb. 10-2-1893 Venray, zoon van Antonius Jacobs  16-10-1922 -Huwelijk te Brunssum met Maria Theresia Eggen,
en Maria Helena Kurvers. Opperwachtmeester bij geb. 21-2-1901 Brunssum, ovl.  11-10-1972 Brunssum,
de Kon. Marechaussee. dochter van Andries Eggen en Maria Catharina
Antoinetta Herinx
30-6-1974  -Overleden te Brunssum   Met dank aan Joop van Campen
Jager Darius Johannes -Geb. 27-10-1871 Gouda. 1e luitenant-kwartier- 15-6-1901 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Deventer
meester 12-12-1903 -Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof
8-7-1904 -Echtscheiding te Amersfoort van Helena Gerarda
Leopold, wonende te Gouda, ovl. 31-5-1939 Utrecht
19-09-1922 -Huwelijk van zoon Hilko Willem Jager,
geb. ca 1898 Deventer    Genlias
Janse Lambertus Antonius Hendricus Geb. 6-8-1854 Woerden. Officier van gezondheid 01-10-1901 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Haarlem
Markiezenhof
Jansen Arthur Cornelis Nicolas Geb. 28-03-1892 Maastricht. Officier van gezondheid 6-1-1919 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Gorinchem
12-3-1919 -Vertrokken naar Den Helder  Markiezenhof
Jansen Augustinus Geb. 12-10-1885 Tilburg. Wachtmeester  veldartillerie 9-5-1921 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Tilburg 
 Markiezenhof
Jansen
Willem Geb. ca 1874 Antwerpen. Militair 19-10-1911 Huwelijk te Rheden met Conradina Horsting
(ca 1878-?).   Met dank aan Ronald Hellebrand
Janssen Johannes Wilhelmus Geb. 19-1-1924 Kerkrade. 8-10-1942 -Heeft dienstgenomen
? -Gesneuveld in een tank, in vreemde krijgsdienst
Met dank aan Ronald Hellebrand
Jeekel Carel Lodewijk Jacobus Geb. 20-5-1910 Magelang, zoon van Marinus -Gehuwd met A.E. Loen
Alexander Jacobus Jeekel en Andoetoe-. 30-11-1942 -Overleden te Moji, Hospitaal  
Zie: Jeekel, Militair matroos    bron: het geslacht Jeekel, Website
19e eeuw M.R.H. Calmeyer, CBG Den Haag Met dank aan Annelies Mateboer
Jochems Gerrit Geb. ca 1920 Gorinchem, zoon van Marinus -Gehuwd met Maria Elisabeth Johanna de Geest
Cornelis Jochems en Maaike van der Vlies. 25-7-1947 -Overleden te Soekaradja, Java, Indonesi. Hij zou
Soldaat in Indi door zijn hooft zijn geschoten
(plaats aangifte overlijden: Arnhem op 2-12-1947)
Met dank aan Berthus A. de Lange
Jong, de IJde Watzes Geb. Oldeborn, 38 jaar. Korperaal bij de marine 25-8-1904 Huwelijk te Rilland-Bath met Johanna Lobbezoo,
geb. Rilland   Isis Zeeland
Jonge, de Jan Geb. Kloetinge, 41 jaar.  Korporaal-kok 28-3-1912 Huwelijk te Kruiningen met Helena Maria Meijer,
47 jaar,  geb. Paramaribo   Isis Zeeland
Jongh, de Hendrik Pieter Johan Geb. Haarlem, zoon van Hendrik de Jongh en  27-10-1925 Huwelijk te Helmond met Paulina Maria Henriette MeierMattern, geb. Amsterdam, dochter van
Mietje Uijlenburg. Gescheiden van Mathilde Florentine Vigelius. Kapitein der infanterie. Woonplaats: Helmond  Heinrich Maurits Meier Mattern en Maria Elisabeth Edelmann. Gescheiden van Jacobus Cornelis AntoniusNieboer   Isis Eindhoven
Josselin de Anthonij Willem Geb. 21-11-1892 Den Helder. 2e luitenant infanterie 1-8-1913 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
Jong, de 27-04-1914 -Vertrokken naar Ede   Markiezenhof
Kamerbeek Adrianus Geb. 15-5-1852 Amersfoort. Militair hoefsmid 5-7-1900 Overleden (te Bergen op Zoom?   Markiezenhof
Kamphuis John Geb. 31-05-1878 Haarlemmerliede. 1e luitenant 3-10-1904 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Ede
Suermondt infanterie 29-10-1908 -Vertrokken naar Heemstede   Markiezenhof
Kappen, van
Ernst Jan Geb. 24‑2‑1901 Wiesbaden (De), zoon van Ernest 6‑7‑1929
-Huwelijk(1) te Bandoeng (Id) met Edith Olivia
Alfons van Kappen (zie aldaar 19e eeuw) en Jeanne Egerton Wood, geb. 19‑10‑1908 Weltevreden 
Charlotte Stephanie Henckel. Reserve majoor (Id), ovl. 19‑10‑1978 Tegal (Id), dochter van Ir.
der militaire luchtvaart K.N.I.L John Egerton Wood en Georgina Middleton. Uit dit
huwelijk geen kinderen.
3‑1‑1938 -Gescheiden te Bandoeng (Id)
16‑6‑1939
-Huwelijk(2) te Semarang (Id) met Henriette NanetteOsseman, geb. 3‑8‑1914 Bandoeng (Id),
ovl. 12‑2‑2008 Cothen, dochter van Hendrik
Johannes Osseman en Henriette Nanette Kiene.
-Uit dit huwelijk een zoon:
1. Franklin Ernst, geb. 4‑8‑1941 Semarang (Id), 
    lid Eerste Kamer, gehuwd, twee kinderen
1‑12‑1970 -Overleden te s-Gravenhage  
Met dank aan Henk van Kappen
Kegge Leendert Geb. Tholen, zoon van Jacob Kegge en Elizabeth 8-1-1924 -Huwelijk te Helmond met Trijntje Joosten,
Willemse, 31 jaar. Luitenant der veld-artillerie, geb. Helmond, dochter van Jan Hendrik Joosten
woonplaats Teteringen en Jantina Gezina Heerdt   Isis Eindhoven
Keijzer
Albertus Nicolaas Cornelis Franciscus Geb. 31-03-1880 Surabaja (Oost-Indi). 2e luitenant infanterie 04-10-1902 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage
02-10-1905 -Vertrokken naar Paramaribo   Markiezenhof
Keijzer, de Theodorus Geb. 23-01-1891 Utrecht. Wachtmeester veld-artillerie 10-5-1918 -Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Voorschoten
Markiezenhof
Kentin Cornelis Wilhelmus Geb. 19-2-1865 Bergen op Zoom. Militair  31-5-1902 Ingekomen te Bergen op Zoom uit Zutphen
Markiezenhof
Kervel, van Johan Frederik Geb. 15-07-1897 Delft. 2e luitenant infanterie 1-4-1921 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Vlissingen
28-3-1922 -Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof
Ketting G.D. -1e luit.enant der infanterie, die voor ten hoogste 5 28-8-1928 -Zal 28 dezer, met het stoomschip Prins der Neder-
jaren zal worden gedetacheerd bij het O.-I. leger landen, uit Amsterdam zijn nieuwe bestemming
volgen.  
bron: het Vaderland 16-8-1928, editie 2, blad 3/12
-Op 28 dezer vertrekt een detachement der koloniale
reserve ter sterkte van 8 onderofficieren en 30
minderen in rang per s.s. Prins der Nederlanden
naar O.-Indi, onder bevel van den bij het N.-I. leger
gedetacheerden 1e luit. der inf. G.D. Ketting.
bron: het Vaderland 20-8-1928, editie 2, blad 2/12
Met dank aan Georg Ketting
Keukens Hermanus Hendrikus Geb. 4-3-1866 Groesbeek. Foerier Veldartillerie 2-6-1917 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Woerden
Markiezenhof
Keulemans
Theodorus Fransiscus Gerard Richard (Theo) -Geb. 11-12-1919 Watergraafsmeer (Amsterdam), 27-11-1927 -Adres: Johannes Vermeerstraat 38, Amsterdam
zoon van Gerardus Isidoor Jozef (Gerrie)
Keulemans en Joanna Frederika Maria
(Annie; Gro) ReuversTekst op bidprentje:
Na een smartelijk lijden kwam dit derde kind tot
ons als een Godsgeschenk op 11 dec 1919 19-5-1940 -Verloofd
-Tabaksplanter in Poerbolinggo, Java Indonesi
voor de Tabaks Export & Import Compagnie (Teic)
-Dienstplichtig als Wachtmeester 2de klasse 11-3-1943 -Overleden te Rintin, Birma, 23 jaar oud,
Atillerie bij het KNIL tijdens WO II oorspronkelijk begraven te Rintin, Birma graf #11
Stamboeknummer 158619 1946 -Herbegraven op Kanchanaburi Military Cemetery,
Tailand: Vak 5 Rij D Nr. 2.   Met dank aan Michal Boers
Keulen, van Jan Sergeant der Infanterie, 29 jaar 14-7-1904 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Hendrica Geertruida Wilhelmina van Dort
Markiezenhof
Kievit, de Dirk Hendrik Franciscus Geb. 11-05-1861 Delft. Wachtmeester  1-12-1913 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
12-4-1916 -Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof
Kleijn Arie Geb. 7-10-1899 Sliedrecht, zoon van Mees Kleijn 4-2-1924 -Huwelijk te Sliedrecht met Dirkje Boogaard,
(Arbeider) en Fijgje Stuij. Officier bij de KoninklijkeMarechaussee (grensbewaking) en douane-beambte geb. 18-1-1900 Sliedrecht, ovl. 7-8-1993
Vlaardingen, dochter van Jan Boogaard (Arbeider)
en Dirkje Lucas. Uit dit huwelijk:
1 Mees Kleijn, geb. 23-11-1925 Sas van Gent
17-12-1956 -Overleden te Vlaardingen  
Met dank aan Berthus A. de Lange
Knoet Toon (Antoon Petrus) -Geb. 13‑7‑1889 Bergen op Zoom, zoon van Eduard 21‑5‑1915 -Huwelijk te Middelburg (BS) met Maria Allegonda
Knoet en Mathilda Christina Schobben. Adelina Good, geb. 20‑05‑1891 Middelburg,
-Kantoorbediende, chef wasserij, Sergeant der infanterie ovl.  25‑05‑1919 at Ede, dochter van Franciscus
Hubertus Judocus Good en Johanna Catharina
Jacoba van der Horst
-Uit dit huwelijk:
1. Eduard, geb. ca 1917 Middelburg, ovl. 14‑1‑1929
    Middelburg.
> 1919 -Huwelijk met Riek (Hendrica) Jgers
26‑6‑1969 -Overleden te Utrecht   Met dank aan Hans Schutijser
Koeveringe, van Anthonie Josias Geb. 23-11-1908 Meliskerke, zoon van Leendert 18-9-1944 Overleden in de Indische Oceaan a/b van het
van Koeveringe (geb. 26-8-1883 Kapelle,  onderwijzer Japanse vrachtschip Junyo Maru   Zie  Website   
te Goes, Meliskerke en Dieren, ovl. 18-2-1957 Dieren, Met dank aan Wim Ossen
huw. 5-12-1907 Yersekemet:.) en Catharina de Koeyer
(geb. 8-11-1885 Yerseke, ovl. 24-6-1955 Dieren).
Leraar HBS Batavia, soldaat K.N.I.L
Kohlbrugge
Frederik Kornelis Johannes Geb. Paramaribo, 22 jaar.  Luitenant der artillerie 14-6-1922 Huwelijk te Oost- en West-Souburg met PetronellaSchellevis, geb. Middelharnis   Isis Zeeland
Kok, de Petrus Cornelis -Geb. 30-4-1896 Gennep, zoon van Ludovicus
(Piet) de Kok (1872-1967) en Francina Theodora Maria
Roozenboom (1872-1946). Sergeant
-Bij het depot der II. Inf. Brigade, ingedeeld als landstormplichtige (mobilisatie opkomst)            
-Overgeplaatst naar het 13 Regt. Inf.                       18-8-1916
-Korporaal                                                                     12-12-1916
-Sergeant                                                                      4-6-1917
-Overgeplaatst naar het Depot der II. Inf. Brigade 6-11-1917
-Overgenomen als sergeant van het voornoemd 9-1-1918
Korps als gedetacheerd bij het Leger in Ned.-Indi Nationaal Archief, Stamboek Militairen, Min. van Kolonin, Inv. nr. 330 (film 12)
voor drie jaren, ingaande den dag der ontscheping
aldaar; premie f 400,-                                                 
20-3-1918 -Overleden te Nanga Tajap, West Borneo, N.O. Indi
25-5-1921 aan de gevolgen van koorts (huidige plaatsnaam: Nangah Tajap, Kalimantan Barat) 
Met dank aan Carol Siskens
Koolen Henricus Cornelis Wilhelmus Geb. 28-9-1920 Eindhoven. Soldaat, onderdeel 13-5-1940 -Overleden te Rhenen   OGS
St. - 17 R.I.
Koolen Johannes Franciscus Geb. 1-3-1909 Noordwijk. Brig., onderdeel KNIL 29-11-1943 -Overleden nabij de Kangean-eilanden a/b
Suez Maru (zeemansgraf)   Website
Koolen Marinus Johannes Geb. 25-11-1911 Mierlo. Soldaat, onderdeel 13-5-1940 Overleden te Rhenen   OGS
St. - III - 29 R.I.
Koolen Petrus Henricus Geb. 31-8-1926 Breda. Sld. 4-10 R.I., onderdeel 2-2-1948 -Overleden te Tjikalon Kulon (Id?)
KL -Begraven te Jakarta   OGS
Korthout Thomas Johannes Geb. 3-10-1918 Oisterwijk. Sergeant, onderdeel 16-5-1940 -Overleden te Arnhem
2-III-10 R.I. -Begraven te Rhenen   OGS
Koster Adrianus Geb. Rotterdam; , 39 jaar , zoon van Johannes 16-12-1909 Huwelijk te Hellevoetsluis met Jaapje Jannetje Pille,
Adrianus Koster en Antonia Vos, wdr. van geb. Heenvliet   SA Voorne-Putten-Rozenburg
Joanna van Stuijvenberg. Korporaal torpedist
Kroeger Atse Sijtse Geb. Boxtel, zoon van Atse Kroeger en Hendrika 1-8-1919 -Gehuwd met Anna Adriana Snieder
Elizabeth van Ginkel, 33 jr. Sergeant  vliegtuigmaker -Overleden te Amsterdam. Aktenr. 10 Veere 1811-
1855. Uittreksel overlijdensregister Amsterdam
Met dank aan Annelies Mateboer
Kroes Willem Pieter Hermanus Geb. 19-11-1863 Leeuwarden. 1e luitenant infanterie 17-5-1904 -Vertrokken uit Bergen op Zoom naar
s-Gravenhage   Markiezenhof
Kromhout Arie Geb. 17-8-1894 Rijnsburg. Ls. Sgt. Art., KNIL 19-4-1945 -Overleden te Pakanbaroe (Id)
-Begraven te Cimahi (Id)   OGS
Kromhout Joachim Hendrik Geb.11-11-1882 Breda 7-10-1901 Vertrokken naar Hof van Delft
Bevolkingsreg.1900-1920 ; Deel: 35-Militaire bevolking, folio 48   Markiezenhof
Kros Barthus Geb. 17-6-1925 Schoonrewoerd. Soldaat 1e 18-7-1949 -Overleden in het Militair Hospitaal te Batavia,
klasse, Staf 4-10 RI, onderdeel KL -Begraven Nederlands Ereveld Menteng Pulo, Jakarta
(Id)       OGS   Met dank aan Annelies Mateboer
Kruijf, de Jacobus Geb. 18-02-1848 Utrecht. Oppasser  militair magazijn 7-10-1901 -Vertrokken vanuit Bergen op Zoom naar Utrecht
Markiezenhof
Kruijff, de Jozua Marinus Geb. 17-03-1884 Buren. Kapitein artillerie 27-10-1920 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Watergraafsmeer
8-10-1921 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Kruisland Just Armand Geb. Paramaribo. Korporaal machinist 1-10-1939 Overleden te Den Helder, 30 jr   Isis Zeeland
Ladestein Karel Herman Evert Geb. Delft. Reserve 2e luitenant InfanterieNederlandsch Indisch leger 1-12-1921 Huwelijk te Goes met Geertruida Boukje Janssen,
geb. Goes   Isis Zeeland
Laman Trip Christiaan Joannes Geb. Arnhem. Militair 10-11-1908 -Huwelijk te Arnhem met Constantia Maria Bosch,
geb. Berlicum
1-4-1920 -Echtscheiding, vonnis Arnhem   Genlias
Lapr
Wilhelm Charles Geb. 9-8-1898 Djakarta , Batavia. Luitenant-Kolonel 27-2-1967 Overleden te Haarlem
Koninkelijk Luchtmacht en Reserve Luitenant- Met dank aan Trudy Ohm
Kolonel der Infanterie (Commandant van het 1e Regiment Verbindingstroepen)
Lelieman Franciscus Josephus Geb. 19-03-1877 Rotterdam. Wachtmeester  14-09-1916 -Ingekomen uit Arnhem
22-05-1919 -Vertrokken naar Arnhem   Markiezenhof
Lemmens Adrianus Cornelus Geb. 19-10-1902 Amsterdam. Ldst. sergt. Ass. Boekhouding BPM, onderdeel KNIL 18-9-1944 Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b
Junyo Maru (Zeemansgraf)   OGS
Lemmens
Charles Frederik Geb. 15-6-1896 Soerabaja. Ls. Sold., onderdeel 22-7-1945 -Overleden te Makasser (Id)
KNIL -Begraven te Semarang (Id)   OGS
Lemmens Joannes Hubertus Mathias Geb. 9-6-1895 Berg en Terblijt. Marechausse 11-5-1940 Overleden te Maastricht   OGS
Lemmens Joannes Hubertus Victor Geb. 17-12-1885 Klimmen. Ls. Sld. Inf., 18-9-1944 Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b
onderdeel KNIL. Junyo Maru (zeemansgraf)   OGS
Lemmens Joseph Antonius Johannes Geb. 7-10-1926 Bergen. Res.Vdg.Vlg.6 ARVA 8-11-1947 -Overleden te Kalidjati a/b Auster
LSK., onderdeel KL. -Begraven te Jakarta   OGS
Lemmens Willem Theodoor Geb. 28-9-1898 Soerabaja. Ls. Sold., onderdeel 2-2-1943 -Overleden te Kamioka Kamp Osaka
KNIL -Begraven te Jakarta   OGS
Lennep, van Aernout Geb. 23-02-1898 Den Helder. 2e luitenant veldartillerie 01-08-1920 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
06-04-1921 -Vertrokken naar Utrecht   Markiezenhof
Leven, van 't Anthonie Geb. 6-3-1880 Krabbendijke. Wachtmeester 26-09-1913 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
17-03-1919 -Vertrokken naar Breda   Markiezenhof
Limbeek, van Hendrikus Jelle Geb. 12-1-1880 Lochem. 2e luitenant infanterie 30-9-1903 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Arnhem
7-3-1905 -Vertrokken naar Vlissingen   Markiezenhof
Lippens Petrus Leonardus Augustinus Onderofficier 8-1-1947 Vader van overleden te kind te Venlo, moeder
Carolina Wilhelmina Helena Boitelle
Isis Zeeland
Lippens Theodorus Pius Geb. 16-6-1871 IJzendijke. Chef kantine Groot Arsenaal 10-12-1915 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Zutphen
Markiezenhof
Loenhoud, van Johannes Geb. ca 1874 Ovezande. Brigadier derMarechausse. Woonplaats Eindhoven en Bergen op Zoom 15-6-1904 Huwelijk te Tilburg met
Jakoba Maria Petronella Panken   RA Tilburg
Looijen Maximiliaan Jacob Geb. 07-05-1867 Hoorn. 1e luitenant artillerie 1-11-1901 -Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Amersfoort
Markiezenhof
Loomans Roeland Lucin Geb. 1-2-1889 Bergen op Zoom. Wachtmeesterartillerie Bevolkingsregister 1900-1920 
Markiezenhof
Lorentz Cornelis Jacob -Geb. 29-03-1893 Helder. Luitenant 5-10-1921 -Abusievelijk ingeschreven te Bergen op Zoom
-1e luitenant 30-9-1921 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Dordrecht
21-2-1922 -Vertrokken naar Ede   Markiezenhof
Luitsz Abraham Geb. 24-11-1869 Delfzijl. 1e luitenant infanterie 04-05-1905 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Kampen
Markiezenhof
Mackenzie Johannes Jacobus Geb. 6-5-1877 Breda. 1e luitenant-kwartiermeester 16-8-1905 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Vught
1-9-1906 -Vertrokken naar Paramaribo   Markiezenhof
Man, de Jacobus Paulus -Geb. 25-10-1880 Schoonhoven, zoon van 30-4-1902 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Hlene ArnoudineCoste, geb. s-Hertogenbosch   Genlias
Jacobus Eliza de Man en Wilhelmina Susanna Gerdina Schepp
-2e luitenant artillerie -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
17-7-1905 -Vertrokken naar Breda   Markiezenhof
22-2-1906
Marel Jan Marius Geb. 10-7-1862 Leiden. Luitenant-kolonel infanterie 11-8-1914 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Haarlem
14-9-1918 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Maurik,  van Hendrik Jan -Geb.  21-1-1884 Leersum. Trompetter artillerie 14-12-1908 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Halsteren
-Geb. 2-1-1884 Leersum. Werkman gasfabriek 9-7-1913 -Vertrokken naar Sittard
25-3-1914 -Ingekomen uit Sittard
23-7-1914 -Vertrokken naar Halsteren    Markiezenhof
Meersmans
Emile Ludovicus Gerardus Geb. 5-2-1900 Antwerpen Ca 1917? -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Antwerpen
-Vertrokken naar Belgisch front  Markiezenhof
Meijer Jacobus Franois Geb. 4-3-1879 Vlissingen. Officier van gezondheid 2e klasse 13-5-1913 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Delft
10-2-1919 Vertrokken naar Amsterdam   Markiezenhof
Melis Cornelis Johan Geb. 29-07-1895 Rotterdam, zoon van Hendricus Johannes Melis en Willempje Kranendonk. 2-9-1920 Huwelijk te Rotterdam [akte r43v/nr.3438] met
Bij huwelijk genoemd als 1e luitenant Infanterie bij het Ned.Oost-Indisch leger. Maria Bakker, geb. 27-11-1898, Rotterdam.
Na het huwelijk vertrekt dit gezin naar Ned.O-I.
Bron: Site GA Rotterdam   Met dank aan Leo Bakker
Meij, de
Hendrik Alexander Willem Geb. 26-11-1918 Kota Radja, zoon van Willem Dirk 15-6-1944 Overleden te Rise, Nieuw Guinea, 25 jaar oud.
de Meij en Maria Magdalena (Awis) Sipah. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-6-1944. Hij is begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS
Overleden aan honger en uitputting als krijgsgevan-gene. Overlijden werd ingeschreven in het register van de BSakte nr 3482 in 1948
Met dank aan John Snackers
Meij, de
Henri Adolf Maurits Geb. 27-3-1911 in Semarang, zoon van Coenraad
-Gehuwd met C.M de Meij,
Charles de Meij en Georgina (Corrie) geb. Bandaredjo II Ungarang.
van Middelkoop. -Adres: Rapoeastraat nr 5, Surabaja, Indonesie         
Wachtmeester 1e klasse Chauffeur Artillerie KNIL 10-4-1946 -Overleden te Nakompaton, Thailand
Stamboeknr 75811 A I Veld Staf Malang 10-4-1946 -Begraven op het  Ereveld Kanchanaburi, Thailand
vak 3 rij G nr 1. Akte van overlijden 28-04-1946.
Website   Met dank aan John Snackers
Meij, de
Karel Leopold Geb. 11-10-1898 Semarang. 16-5-1918 -Huwelijk te Ratana met Johanna Adriana Rhemur
8-3-1921 -Zoon Johan Adriaan geboren
16-10-1926 -Zoon Carl Ulrich geboren
-Huizenexploitant te Batavia                                       Tot 1942
-Soldaat 2e klasse KNIL Landstormafdeling         Tot 1945
der Infanterie, Chauffeur Stamboeknr 36998
-Adres: Lombokstraat nr 22, Bandung, Indonesie
20-8-1945 -Overleden te Palembang, 46 jaar oud. Aangifte op
20-8-1945.
-Begraven op het Ereveld Pandu Bandung vak IV
nr 324   Burgerlijke Stand akte nr 754 1945   OGS
 Met dank aan John Snackers
Meij, de
Rudolf Otto Arthur Geb. 21-10-1921 Magelang, zoon van Willem Dirk -Ongehuwd
de Meij en Maria Magdalena (Awis) Sipah. 28-1-1942 -Militair krijgsgevangene
Soldaat   stamboeknr 178021  tot 1944
1944 -Overleden te Rise, Nieuw Guinea
Website   Met dank aan John Snackers
Meij, de
Willem Dirk Geb. 1-12-1888 Semarang. Sergeant 1e klasStamboeknr 73235            -Huwelijk met Maria Magdalena (Awis) Sipah,
geb. 6-5-1893 Magelang, overleden in 7-1944 in
Prafi Nieuw Guinea (oorlogslachtoffer), begraven
te Nieuw Guinea.
Juli 1944 -Overleden te Prafi Nieuw Guinea.
Register van de BS te Batavia nr 3481
Hij is begraven te Buiten Erevelden (Id)
 OGS    Met dank aan John Snackers
Minne, van der Adrianus -Geb. 6-12-1898 Sneek, zoon van Jacobus -Echtgenote: Lina Beekhuis
Magdalenus van der Minne en Johanna Petronella
Vliegenthart
-2e luitenant artillerie 1-9-1921 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leiden
1-11-1921 -Vertrokken naar Leiden   Markiezenhof
-Marechaussee 13-5-1938 -Overleden te Arnhem   Genlias
Molire George Philip Grandpr Luitenant-kolonel der Artillerie, K.N.L. 2-8-1946 Zijn weduwe, Vrouwe Cornelie Fauel, overleden te
Wassenaar, 53 jaar
    CBG
Moller Mr. Lodewijk Willem Willibrort Maria Reserve 1e luitenant. 10-5-1940 Gevallen voor ons volk en ons vaderland, in de
heldhaftige verdediging van het vliegveld Valkenburg
bij Katwijk aan Zee   CBG
Mollerus Dirk Geb. 2-2-1874 Oud-Heusden. 2e luitenant artillerie 5-11-1900 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder
1-5-1901 -Vertrokken naar Breda   Markiezenhof
Monk
Allan Cliffort Geb. 31-7-1919 te East Ship Harbour (Canada), zoon van Louis Monk en Rovertina Murphy,  ged. RK op 3-7-1919 te Garson (Canada), mijnwerker. Hij was een van de Canadezen die Apeldoorn bevrijd heeft , zijn rang was Sergeant 28-12-1945 -Huwelijk (BS) te Apeldoorn, (gescheiden op
19-4-1951 te Apeldoorn) met Gerritje Musquetier,
dochter van Anton Musquetier (Houtbewerker, daarna Drogist) en Gerritje Swolman (Dienstbode, later Drogiste en eigenaar Drogisterij), geb. 7-7-1923 Apeldoorn,
ged. NH. op 21-10- 1923 te Apeldoorn.
-Overleden te Sudbury (Canada)
-Begraven
3-4-1985 Gerritje Musquetier.
5-4-1985 Woonde 1923 tot 1947 aan de Ruimzichtlaan 15-17, woonde 1947 te Halifax Nova Scotia en in 1951 weer te Apeldoorn en daarna weer te Canada waar zij heden (2006) nog woont op ..te Canada , Foto van haar geboortehuis in bezit, Afscheidsadvertentie naar Canada van haar "Aan boord van het S.S ."Lady Rodny", voor vertrek naar Canada roep ik al mijn vrienden en kennissen een hartelijk vaarwel toe.  Mrs. Gerrie MONK-Musquetier."
In bezit, advertentie : Oproep aan Allan Clifford Monk van de Griffier bij de Arr.Rechtsbank te Zutphen betreffende procederen tot echtscheiding .in Map, ook een aantal foto's van haar ( diverse als kind en 1 foto als meisje van ongeveer 17 jaar ) in het album behorend bij deze Genealogie.
Met dank aan Anton Musquetier    Website
Morks Abraham Johannes Geb. 02-10-1859 Dordrecht. Kapitein infanterie 08-11-1912 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar s-Gravenhage
Markiezenhof
Motke Hubert Matthieu Joseph Geb. 12-1-1885 Horst. 1e luitenant artillerie 1-10-1912 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Willemstad
5-12-1913 -Vertrokken naar Breda   Markiezenhof
Motke Johannes Christoffel Filmanus Geb. 15-3-1889 Asten (Noord-Brabant). Officier 9-10-1918 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Giessen
1-3-1919 -Vertrokken naar Breda
Markiezenhof
Muhren Engelbertus Johannes Geb. 23-02-1868 Hoorn. Bevolkingsregister 1900-1920
Beroep 1: magazijnmeester van de gasfabriek Markiezenhof
Beroep 2: wachtmeester veldartillerie
Mulder Berend Geb. 31-03-1913 te Bellingwolde. Ingedeeld bij de 2e Batterij, 1e Afdeling van het 17e Regiment Artillerie (2-I-17 RA). 10-5-1940 Gesneuveld tijdens het munitie halen te Dubbeldam
.
Met dank aan Vera Witteveen
Mulder Bouke Kapitein der Infanterie te Leeuwarden 1911 Geeft in een handgeschreven en door hem ondertekende
brief te kennen dat hij eigenaar is geworden van het
motorbootje genaamd Hilda voorheen toebehoorende aan
de Gebroeders S. en W. Spoelstra en hij de naam wil laten
overschrijven als   Anna I , vermeld zijn de maten en
diepgang van de Motorboot enz. tevens de verdere
correspondentie betreffende deze aanvraag , ook de
verleende vergunning (Oranje) van de Gebroeders
Spoelstra  is in het dossier aanwezig enz.
Friesland   Website
Mulder
Hendrik Jan Hessels Geb. 25-2-1916 Batavia. Soldaat Infanterie, KNIL 29-6-1943 -Overleden te Kinsayok
-Begraven te Kanchanaburi War Cemetery,
Kanchanaburi, Thailand   OGS
Met dank aan Annelies Mateboer
Mulder Johan Hendrik Geb. 25-3-1904 Hilversum. sergeant KNIL, 22-2-1943 -Overleden te Tamarkan
mil. onderdeel M.M.D. -Begraven te Kanchanaburi War Cemetery, Kanchananburi, Thailand.   OGS
Met dank aan Annelies Mateboer
Mulder
Louis Henri Denis Geb. 9-4-1902 Meester Cornelis . Ingenieur, 8-9-1943 -Overleden te Kario/Haroekoe
sergeant 2e klasse, KNIL -Begraven te Ambon War Cemetery, Ambon, Id.
Website   Met dank aan Annelies Mateboer
Mulder Yves Henri Geb. 28-12-1914 Maastricht. 19-11-1944 -Overleden nabij Merauke, a/b vliegtuig P 40-C-3-514, -Begraven Nederlands Ereveld Menteng Pulo,
Tijdelijk Kapitein Vlg. Wnr. 120 Sqn. ML  Jakarta, Id   Website   Met dank aan Annelies Mateboer
Nettenbreijers Johannis Gerardus Geb. 26-10-1884 Hedel. Wachtmeester Bevolkingsregister 1900-1920
Markiezenhof
Nijhuis Hendrik Jan Geb. 9-4-1894 Enschede. Wachtmeester Bevolkingsregister 1900-1920   Markiezenhof
Nobelen, van de Adrianus Antonius Geb. 2-10-1895 Standdaarbuiten. Sergeant  26-4-1921 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Amersfoort
Markiezenhof
Nooijer, de Marinus Wachtmeester bij de veldartillerie 24-12-1900 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Adriana Rosenbrand  
26-12-1902 -Idem   Markiezenhof
Noordijk Johannes Theodorus Geb. 1-8-1854 Zegwaard. Dirigerend officier van gezondheid 30-10-1902 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leiden
18-1-1906 -Vertrokken naar Leeuwarden
18-5-1906 -Ingekomen uit Leeuwarden
18-4-1907 -Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof
Notermans Johannes Hubertus Bartholomeus Geb. 20-04-1876 Gulpen. Wachtmeester  veldartillerie 30-05-1921 Ingekomen te Bergen op Zoom uit Oudenbosch
Markiezenhof
Oirbans Arnold Hubert Carel Wachtmeester bij de veldartillerie 9-6-1903 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Wilhelmina Beekhuyzen   Markiezenhof
Okkerse Jan Geb. Bruinisse.Burgelijk opzichter der Genie bij hetNederlansch Indisch leger 13-8-1915 Huwelijk te Bruinisse met Adriaantje Cathalina
de Waal   Isis Zeeland
Onderstal Leendert Cornelis Geb. 16-12-1899 Arnhem. 2e luitenant artillerie 26-8-1921 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
30-1-1922 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Oosterhuis Hendrik Geb. Nijkerk en wonende te s Gravenhage, zoon van Harm Oosterhuis en Maatje Loots, 34 jaren. 11-4-1922 Huwelijk te Doesburg met Amalia Catharina Gerarda
Sergeant der infanterie Anna Franken, wed. van Jacobus Hartman,
dochter van Willem Bastiaan Franken en Derkje Bosveld.  Zie 19e eeuw: Willem Bastiaan Franken   Website  
Met dank aan Niek Boev
Oosting Lammert Brigade Commandant bij de Kon. Marechaussee 1902 Hij staat vermeld op een staat van het gehele Politieper-soneel van Leeuwarderadeel allemaal Veldwachters met
te Kollum Signalement zoals  standplaats , geboortejaar, dagtekening,
benoeming , bezoldiging, vroegere Burgerbetrekking
(Brigade Commandant bij de Kon. Marechaussee te Kollum),
enz.   Friesland   Website
Opstaele
Leopoldus Petrus Arnoldus Geb. Slijpe (Belgie). Douanebeambte 1-2-1909 Huwelijk te Vlissingen met Louisa Paulina Renier,
geb. Vlissingen   Isis Zeeland
Oudendijk Pieterse, Henrij Bernard Geb. 28-8-1876 Nijmegen. 2e luitenant artillerie 31-10-1901 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Gorinchem
van den 02-05-1902 -Vertrokken naar Utrecht   Markiezenhof
Overeem, van Leonard Cornelis Johann Marie Geb. 15-10-1873 Alkmaar. Luitenant infanterie 04-09-1913 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Delft
Markiezenhof
Overhof Franciscus Xaverius Geb..25-11-1908 Maastricht. Soldaat 30-6-1937 -Huwelijk met Elisabeth Schoonbrood
12-5-1940 -Overleden op de Grebbenberg
Met dank aan Antoine Vromen
Overhof Pierre Geb. 10-7-1918 Kerkrade. Marinier 1e klas 27-2-1942 Overleden in de Javazee, ging onder met de
"de Ruijter"   Met dank aan Antoine Vromen
Paets Burchard Theodoor Geb. 13-07-1872 Woerden. 2e luitenant artillerie 8-11-1900 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit 's-Gravenhage
8-04-1902 -Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof
Palstra Jan Geb. 14-11-1889 Sneek. Koffiehuisbediende, 5-4-1919 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage
later sergeant-verpleger Markiezenhof
Paul Johannes Cornelis Geb. Nieuwenhoorn. 2e luitenant-kwartiermeester bij het Nederlandsch Oost Indische leger 2-10-1907 Huwelijk te Kattendijke met Leentje Belzer
geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Isis Zeeland
Peeters Arnoldus Andreas Cornelus Geb. 26-2-1893 Gassel. Kantoorbediende, later  5-1-1920 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Eindhoven
sergeant infanterie Markiezenhof
Pellekom, van Jean Jacques Geb.5-8-1861 s-Graveland. Majoor commandant  25-4-1914 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
8-6-1914 -Vertrokken naar Wouw   Markiezenhof
Peltzer
Eduard Geb. 26-8-1912 Padang Pandjang. 10-9-1947 -Overleden te Brastagi
Soldaat 1e klas Infanterie IV, KNIL -Begraven op het Nederlands Ereveld Leuwigajah,
Cimahi, Id   OGS  Met dank aan Annelies Mateboer
Peltzer Hubertus Herman Gerard Geb. 9-2-1914. Sergeant, mil. onderdeel 3- I- 20 R.I. 9-10-1941 -Overleden te Ginneken
-Begraven op de RK Begraafplaats Zuylen, Breda.
OGS   Met dank aan Annelies Mateboer
Peltzer
Wilhelm Geb. 24-1-1877 Odenkirchen. 2-9-1941 -Overleden te Koetatjane
Gepensioneerd Infanterie Ekl. KNIL -Begraven te Buiten Erevelden, Id
OGS   Met dank aan Annelies Mateboer
Pera Anne Geb. 1-2-1919 s-Gravenhage. Soldaat, 2 G.B. 21-5-1940 Overleden te Calais, dpt Pas de Calais  OGS  
Pera E. Zie website  en  website 18-9-1944 Overleden in de  Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b
Junyo Maru. Zeemansgraf   OGS
Peral Johan Geb. 1921. 9e Servische Brigade 28-3-1945 Overleden te Ljendbud Brcko-Srebrenik    OGS
Pennock
Jan Pieter Leonardus Geb. 23-6-1888 Antwerpen. Militair geweermaker 1-9-1920 Ingekomen te Bergen op Zoom uit Delft
Markiezenhof
Piersma Gatje Pier Willem Geb. 4-10-1897 Amersfoort. 2e luitenant artillerie 18-8-1921 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
6-2-1922 -Vertrokken naar Ede   Markiezenhof
Pijnenburg Joannes Jacobus Josephus Geb. 7-11-1895 Breda. 2e luitenant artillerie 01-03-1920 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder
22-01-1921 -Vertrokken naar Eindhoven  Markiezenhof
Pladet Carolus Johannes Valentinus Geb. 27-1-1898 Bergen op Zoom 8-1-1915 Vertrokken naar Delft (Kazerne)
Markiezenhof
Plokhooij Johan Willem Hendrik Geb. Utrecht, 24 jaar.  Matroos 1e klas b/d Marine 13-1-1910 Huwelijk te Breskens met Elizabeth Maria Vermeulen, geb.Breskens   Isis Zeeland
Polvliet Lodewijk Geb. 04-06-1888 Middelburg. Bevolkingsregister 1900-1920 
Beroep 1: Koetsier. Beroep 2: wachtmeester trompetter artillerie Markiezenhof
Poolman Abraham Dirk Cornelis Geb. 9-3-1892 Amsterdam, zoon van Jurjaan Sept. 1919 -Huwelijk te Den Haag met Wilhelmina Buddingh
Wilhelm Justus Poolman en Jacoba Margaretha 30-3-1945 -Overleden te Ambawara
Hoogendijk. Kapitein der Artillerie KNIL Genealogie van het Geslacht Hoogendijk
Ons Voorgeslacht, 1953, pag 104
Met dank aan Niek Boev
Portheine Jan Geb. 11-7-1898 Teteringen. Luitenant  1-8-1919 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
28-1-1920 -Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof
Pot Jasper Johannes Geb. ca, 1885 Den Hoorn, zoon van Johannes Pot 16-1-1917 Huwelijk te Haarlem met  Johanna Regina Sibilla
en Marij Jane Vethake. 1e luitenant der Infanterie van den Arend, geb. ca. 1882 Haarlem, dochter van
Johannes Godfried van den Arend en Henrietta
van Cleef   bron: huwelijksakte nr. 23 Haarlem
Met dank aan Annelies Mateboer
Pouwels Johannes Cornelis Hendrikus Geb. 20-2-1913 Wijchen. Dienstplichtig soldaat 11-5-1940 -Overleden te Rhenen
3de Compagnie van het 3de Bataljon van het 8ste 13-5-1940 -Begraven op het militair ereveld Grebbenberg.
Regiment Infanterie, behoorde tot de groep van
Sergeant Driessen, een onderdeel van 3-111-8 RI OGS
behorende tot de voorposten die het gebied
tussen Wageningen en Rhenen de eerste stoot Met dank aan Anny Janssens - Pouwels
van de Duitsers moesten opvangen.
Prinssen Petrus Arnoldus Geb. Wanroij. Sergeant 1e comp 1e batt stoot-troepen 2-5-1946 Overleden te Semarang (Java)
BHIC
Puit, de Gerard Geb. ca 1879. Brigadier Marechaussee. 17-8-1911 Huwelijk te s-Gravenmoer met
Woonplaats Eindhoven Hendrika Rosenbrand   BHIC
Raijmakers Johannes Jacobus Kapitein, woonplaats s-Hertogenbosch 4-11-1912 Vader van de bruid te Helmond, moeder
Ida Johanna Janssen   Isis Eindhoven
Reede, van Jan Hermannes Geb. 12-1-1878 Zwolle. 2e luitenant artillerie 5-11-1901 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht
2-5-1902 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Reijden, van der Boudewijn Geb. Schoonhoven, 22 jaar, zoon van Leendert 7-3-1918 Huwelijk te Kampen met Jannetje Hendrika Cornelia
Gerrit van der Reijden en Anna Sara Spuij. Jonker, geb. Ijsselmuiden   Genlias
2e luitenant Met dank aan Hans Meijer
Reijswoud, van Arie -Geb. 16-4-1886 Rotterdam.
-Registreert zich als soldaat in het Ned. Leger
en tekent voor 8 jaar op                                         11-8-1902
-Wapenmeester, sergeant in het 3e  bat. van
het Regiment Grenadiers en Jagers                  1902-1910
-Titulair korporaal                                                    21-2-1903
-Korporaal, werd overgeplaatst van de
Instructie-compagnie naar het Regiment Grenadiers en Jagers op                                     
-en van daaruit overgeplaatst naar het 23-5-1903
Algemeen Depot van Discipline op                         
Tijdens zijn verblijf op het Depot van Discipline kreeg hij 15-11-1904
verschillende malen kwartierarrest, een keer omdat hij in
het park op een bank in slaap was gevallen, een andere        Met dank aan Jaap Zwart en Anton Musquetier
keer omdat hij zijn was niet goed bijgehouden had. Zijn
kwartier bestond uit een klein houten bed met laden           
eronder voor zijn uniformen die netjes moesten blijven.
       
-Werd teruggeplaatst naar het Regiment
Grenadiers en Jagers op                                     
-Sergeant                                                                  14-3-1905
De koningin van Nederland was vaak aanwezig bij 25-4-1907
ceremonies in het Haagse paleis waar Arie diende
als "Queens guard (lijfwacht of paleiswacht?)
-Werd onderscheiden voor 6 jaar militaire dienst
en er werd een foto gemaakt in Den Haag op  
van hem en zijn toekomstige vrouw Elisabeth. 11-8-1908
Zijn onderscheiding bevatte speciale strepen op zijn kraag
-Uit dienst op                                                           
10-8-1910
-Vrijwillig sergeant in de 4e  compagnie van 17-8-1910
de Brigade Grenadiers en jagers                        
1914-1917
               Klik op de foto voor een vergroting
          
-Huwelijk te s-Gravenhage met
Maria Elisabeth van der Erf
Reterink Wilhelmus Henricus Geb. Schiedam. Kapitein der infanterie bij hetNederlandsch Indisch leger 7-4-1921 Huwelijk te Goes met Adriana Anthoinetta Maria Witkam,geb. Goes   Isis Zeeland
Rhijn, van Leonardus Johannes Geb. 05-2-1859 Katwijk. Militair paardenarts 17-5-1901 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Halsteren
05-6-1903 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Riel, van Francois Johannes Geb.  ca 1889 Middelburg. Marechaussee. 1-12-1915 Huwelijk te Tilburg met Jenneken de Fluiter ,
Woonplaats Tilburg geb Almelo   RA Tilburg
Rijckaert Jacobus Franciscus Geb. ca 1876 Groede. Brigadier tit. Marechaussee.Woonplaats Oirschot 9-9-1908 Huwelijk te Tilburg met Maria Joanna Cornelia EngelinaWouters   RA Tilburg
Rijnten Gerrit Geb. Arnhem, 29 jaar, zoon van Gerrit Rijnten 3-7-1902 Huwelijk te Ede met Johanna van Scherrenburg,
En Garritjen Beumer. Sergeant infanterie 32 jaar, geb. Ede   Genlias   Met dank aan Hans Meijer
Rijswijk, van Antonie Geb. 6-2-1900 Vlissingen. Maj. Macht., 15-5-1940 -Overleden te Bruinisse, a/b Hr. Ms. Hydra
onderdeel Koninklijke Marine -Begraven te Vlissingen   OGS
Rijswijk, van Gradus Cornelis Geb. 5-9-1922 Drongelen. Sold. OVW.5-8 R.S., 3-7-1947 -Overleden te Palembang (Id)
Onderdeel Koninlijke Luchtmacht -Begraven te Bandung (Id)   OGS
Rijswijk, van Hendrik Otto Geb. 17-3-1896 Amsterdam. Reserve Kapitein, onderdeel 13 C. Lu. Mitr. 10-5-1940 -Overleden te Rotterdam
-Begraven te Amstelveen   OGS
Rijswijk, van Jan Geb. 21-6-1925 Alphen a/d Rijn. Sld.1-2 RVA., 24-10-1948 -Overleden te Soekaboemi
Onderdeel Koninklijke Luchtmacht -Begraven te Jakarta   Website
Rinn Cornelis Geb. Axel. Soldaat 14-10-1946 Overleden te Tjibinong (Java)   Isis Zeeland
Ringelberg Leendert Jan Geb. ca 1890 Terneuzen. Militair  (WachtmeesterMarechausse). Woonplaats  Breda 26-1-1920 Huwelijk te Adriana Charlotta van der Linden ,
geb.Tilburg   RA Tilburg
Roelofsen Jakob Cornelis Geb. Renswoude, 31 jaar, zoon van Steven 15-10-1912 Huwelijk te Bussum met Martha Jeannette Kloos,
Roelofsen en Frederique Wilhelmina Elisabeth geb. Vlissingen   Genlias
Uljee. Officier der infanterie Met dank aan Hans Meijer
Rhner Lucas Jacob Geb. 15-5-1875 Wormerveer. Militair apotheker 11-5-1909 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage
1-5-1912 -Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof
Roij van Emile Jacques Joseph Geb. 14-07-1877 Harderwijk. 1e luitenant kwartier-meester 28-6-1905 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
Zuijdewijn, de 30-4-1906 -Vertrokken naar Ede
21-1-1908 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Ede
17-8-1909 -Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof
Rmer Lodewijk Willem Jacob Geb. 29-06-1856 Zutphen. 1e luitenant infanterie, later kapitein infanterie 20-6-1913 -Vertrokken vanuit Bergen op Zoom naar Rheden (Gelderland)   Markiezenhof
Ron, de Gijsbrecht Cornelis Geb. 08-11-1895 Steenbergen. Wachtmeester   militaire politie 18-10-1921 Ingekomen te Bergen op Zoom uit Woensdrecht
Markiezenhof
Rondas Pieter Francies Geb. Sas van Gent, wdr. Van Monica de Mangelaere. Gepensioneerd Oost-Indisch militair 23-12-1905 Overleden te Sas van Gent
Isis Zeeland
Rongen Jr., van Nol Res. 2e Lt. K. L. 1947 Getrouwd: met Elly Harting
Insulindelaan 18, Polonia, Mr. Cornelis (Batavia)
25 Juli 1947    CBG   Met dank aan Georg Ketting
Roos Christiaan Geb. 27-11-1872 Hoorn. Kapitein, later  kwartier-meester 24-3-1919 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage
30-6-1919 -Vertrokken naar Delft   Markiezenhof
Rousseaux
Arthur Geb. Charleroi. Kapitein 25-11-1915 -Overleden te Sluis, 54 jaar  
-Gehuwd met Alice de Coninck   Isis Zeeland
Roy van Zuydewijn, de, jonkheer Emile Jacques Joseph Geb. 14-7-1877 Harderwijk. 1e Luitenant-Kwartiermeester van het Regiment Jagers. 23-6-1929 Overleden te Malang (Ned. Indie)
In 1904 in garnizoen Amersfoort
In 1905-1906 in garnizoen Bergen op Zoom Met dank aan Rob Lichtenberg
In 1906-1908 in garnizoen Ede
In 1908-1909 in garnizoen Bergen op Zoom
Roza Cornelis Geb. Gorinchem, 20 jaar. Matroos der Koninklijke Marine 9-2-1916
Huwelijk te Vlissingen met Maria Louise
Slock, geb. Wachtebeke   Isis Zeeland
Rozemond Nicolaas Pieter Geb. Vlissingen, 23 jaar. Korporaal bij de Marine 9-7-1908 -Huwelijk te Ellewoutsdijk met Cornelia Smallegange,  geb. Ellewoutsdijk   Isis Zeeland
-Echtscheiding uitgesproken te Alkmaar
22-03-1923
Russer Arend Stephanus Geb. 04-05-1855 Zutphen. 1e luitenant infanterie 22-6-1903 Vertrokken van Bergen op Zoom naar Eibergen
Markiezenhof
Rutgers Leendert Folkert Geb. 7-9-1875 Maastricht. Wachtmeester, later 3-10-1921 Vertrokken van Bergen op Zoom naar Ede (Gld.)
adjunct onderofficier kwartiermeester Markiezenhof
Sallet Honore Geb. ca 1897 Aardenburg. WachtmeesterMarechausse. Woonplaats: Hilvarenbeek en Zundert 12-2-1924 Huwelijk te Tilburg met Maria Johanna van Uden ,
geb. Udenhout   RA Tilburg
Sanderse Johannes Geb. 27-1-1870 Middelburg. Wachtmeester, later  adjunct onderofficier 23-04-1919 Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
Markiezenhof
Sas Gijsbertus Jacobus Geb. 01-08-1892 Leeuwarden. 2e luitenant infanterie 1-8-1913 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
27-4-1914 -Vertrokken naar Leiden   Markiezenhof
Scheffelaar Daniel Marijnus Johannes Geb. 3-9-1890 Bergen op Zoom. Machinist korporaal, later sergeant infanterie 10-11-1917 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Rotterdam
09-09-1919 -Vertrokken naar Amersfoort
16-12-1919 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
Markiezenhof
Schilderman Schelte -Geb. 26-11-1879 Leeuwarden, zoon van Genlias
Schelte Schilderman en Aaltje Voordewind
-Kapitein 1-5-1920 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Vlijmen
Markiezenhof
Schilperoort Cornelis Geb. 18-01-1857 Bommenede (gem. Zonnemaere). Beroep 1: wachtmeester, beroep 2: gepensioneerd militair 2-5-1905 Overleden    Markiezenhof
Schimmel Albert Hendrik Geb. 27-08-1886 Meppel. 1e luitenant artillerie 10-10-1911 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amsterdam
2-5-1912 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Schoenmakers Anton Geb. 14-1-1916 Rotterdam. SM.ML., onderdeel KNIL 18-9-1944 Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen
a/b Junyo Maru (zeemansgraf)   OGS
Schoenmakers Franciscus Wilhelmus Geb. 26-6-1918 Gendringen. Sergt, onderdeel 14-5-1940 Overleden te Rotterdam   OGS
Dep. L.S.K. 2 Lv.R.
Schoenmakers Gerardus Geb. 22-12-1912 Groesbeek. Soldaat, onderdeel 12-5-1940 -Overleden te Tilburg
M.C.-II-2 R.I. -Begraven te Aalst  OGS
Schoenmakers Hendricus Theodorus Anthonius Maria Geb. 16-5-1914 Loon op Zand. Off.MSD II, onderdeelKoninklijke Marine 21-12-1941 Overleden in de Zuid-Chinese Zee a/b Hr.Ms. K XVII
(zeemansgraf) OGS    zie ook: Website
Schonte Frans Geb. 29-12-1885 Oudenhoorn. Marechaussee wachtmeester 30-03-1921 Ingekomen te Bergen op Zoom uit Helmond
Markiezenhof
Schrakamp Alphonsus Nicolaas Geb. 3-1-1902 Eijsden. Luitenant der 1e klasseKoninklijke Marine 27-02-1942 Overleden (Javazee).
Gesneuveld aan boord Hr.Ms.de Ruyter tijdens de
Slag in de Javazee Met dank aan Rob Lichtenberg
Schraven Anthonie Hubertus -Geb. 1-12-1853 Gouda. 7-6-1898 -Huwelijk te Tilburg met Helena Vriens
-Is Sergeant Infanterie Militair Hospitaal te Breda geweest.
3-6-1907 -Vestigt zich met vrouw en kind te Amsterdam
22-10-1919 -Overleden te Amsterdam als pensionhouder.
In de boeken staat dan, dat hij kwam uit Dordrecht.
Met dank aan Wil Wajer-Schraven
Schuil Jouke Broer Geb. 20-03-1875 Franeker. Kapitein infanterie 24-06-1913 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Haarlem
30-12-1913 -Vertrokken naar Haarlem   Markiezenhof
Schutijser Camil Eduardus (Camil) Geb. 1-6-1879 St. Kruis, RK, zoon van Augustus 12-6-1909 -Huwelijk (getuige: Cornelis Ludovicus Knoet),
Ambrosius Schutijser (korenmolenaar, molenaars- kerk. Huw. RK, te Ede met Maria Petronella (Marie)
knecht, particulier) en Louisa Maria Knoet, dochter van Eduard Knoet (militaire schoen-
de Coussemaeker. maker) en Mathilda Christina Schobben
Sergeant, adjudant. (dienstbode), geb. 23-11-1887 Bergen, RK, overl.
Zijn laatste functie was Adjudant Administrateur 24-12-1933 te Amersfoort, begr. 28-12-1933.
van het levensmiddelenmagazijn van het Kazerne Uit dit huwelijk 10 Kinderen.
op de Leusderweg in Amersfoort. 9-5-1935 -Huwelijk, kerk. huw. RK, te Amersfoort met
Hij werd steeds overgeplaatst. Ede  Deventer
Maria Johanna Engelberta (Marie) Vrij, dochter van
Nijmegen Venlo Amersfoort. Johannes Vrij (aannemer) en Christina Geertruida
Massa, geb. 25-5-1885 te Amersfoort, RK, Modiste,
ovl. 26-5-1962 te Amersfoort, begr. 30-5-1962
Amersfoort
-Overleden te Amersfoort
-Begraven te Amersfoort
Met dank aan Hans Schutijser
17-2-1952
21-2-1952
Severijn
Jan Willem Geb. 26-2-1896 Batavia. Soldaat, onderdeel KNIL 1-4-1944 -Overleden te Batavia
-Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS
Severijn
Nicolaas Jozef Willem Geb. 28-11-1894 Madioen. 1dst. Soldaat, 18-9-1944 Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen
onderdeel KNIL a/b Junyo Maru (zeemansgraf)   OGS
Severijn
Peter Marie Geb. 12-1-1908 Malang. Sold. A.A.D., 20-5-1944 -Overleden te Birma, 79 km.
onderdeel KNIL -Begraven te Thanbyuzayat (Myanmar)   OGS
Sips Nicolaas Joseph Geb.10-3-1896 Breda, RK, zoon van Johannes Is tijdens oefening in Oirschot of Sint Oedenrode door oefenspeer in zijn rug getroffen. Heeft daarna nog ca. 1 maand in hospitaal in Eindhoven gelegen en aldaar overleden. Overlijdensacte Eindhoven 1917 nr.138. Doodsoorzaak niet kunnen achterhalen.
Sips en Willemina van Wasbeek. Met dank aan Jan Sips
Diensplichtig soldaat tijdens oorlog 1914-1918
bij het 2e regiment huzaren gelegerd in Sint- 14-10-1917
Oedenrode. Volgens militie keuringsrapport
1914-1918, volgnr.157 bleek hij op 14-5-1915
gekeurd te zijn.
Sitsen Petrus Hendrik Willem Geb. 11-1-1885 Bergen op Zoom. 2e luitenant 12-09-1901 -Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Alkmaar
genie 21-08-1906 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
12-01-1907 -Vertrokken naar Batavia   Markiezenhof
Six Dijkstra Hendrik Gustaaf Geb. Dussen, zoon van Cornelis Johannes 6-6-1918 Huwelijk te Adorp met Arnolda van Binnendijk,
Six Dijkstra en Emilia Hubertina Johanna Fokker. geb. Winsum, dochter van Petrus van Binnendijk en
Luitenant-kwartiermeester Grietje Buning.   Genlias  Met dank aan Hans Schutijser
Six Dijkstra Johannes Jollius Advertenties:
-2e luitenant der infanterie 18-1-1916 -Ondertrouw (Laren N.H./ Amersfoort)
8-2-1916 -Huwelijk te Amersfoort met Annie O. Meiners
7-2-1917 -Dochter Emie geboren (Serooskerke, W. /
Bergstraat 22 Amersfoort)
-Majoor der infanterie 12-5-1940 -Gesneuveld   Met dank aan Hans Schutijser
Slangen Johannes Hubertus Maria Geb. 13-9-1880 Sittard. Sergeant infanterie Bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom
Markiezenhof
Smeekens Cornelis Christianus Geb. 27-05-1919 Princenhage. Sld Ekl. 17-1-1947 -Gesneuveld te Semarang (Id)
OVW. St-T. KL. Hoofdkwartier Tijgerbrigade -Begraven op Candi te Semarang   Website en OGS
Smit Hendricus Jacobus Geb. ca 1875 Alkmaar. Korporaal stoker bij de 19-8-1908 Huwelijk te Alkmaar met Anna Alida Schouten,
marine geb. ca 1876 Wijk aan Zee en Duin
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Solinger Adolf Geb. 03-02-1889 Bergen op Zoom. Sergeant, 09-07-1919 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder
later letterzetter Markiezenhof
Solinger Cornelis Jacobus Geb. 20-03-1854 Den Helder. Gepensioneerd militair 04-10-1900 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Rotterdam
Markiezenhof
Spoelstra Hendrik Geb. 2-4-1910 Sneek. Korporaal monteur,Koninklijke Marine 23-10-1945 -Overleden te Singapore
-Begraven te Surabaya (Id)   OGS
Spoelstra Herman Siebren Jacobus Jan Geb. 27-5-1900 Amsterdam. Ls. Sld. Ekl. M.G.D., 22-12-1943 -Overleden te Fukuoka (Japan), kamp 8
Onderdeel KNIL -Begraven te Jakarta   OGS
Spoelstra Thijs Geb. 4-8-1910 Grijpskerk. Sergt. maj. ML., 4-11-1943 -Overleden te Tamarkan (Thailand)
Onderdeel KNIL -Begraven te Kanchanaburi (Thailand)   OGS
Zie ook:  Website
Spruijt Antheunis Geb. Meliskerke. Dienstplichtig soldaat 16-11-1948 Overleden te Soerabaja, Marine Hospitaal
Isis Zeeland
Stam Augustinus Hendrik Ludovicus Geb. 31-10-1872 s-Gravenhage. 1e luitenant infanterie 13-06-1910 -Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Den Helder
Markiezenhof
Stern Daniel Reinier Willem Geb. 20-2-1868 Utrecht. Foerier van de infanterie 30-3-1903 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Alfen (Zuid-
Holland)   Markiezenhof
Steveninck, van Lucas Leendert Willem Pieter Geb. 7-8-1873 Sas van Gent. Wachtmeester 13-10-1913 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
van de veldartillerie 2-11-1917 -Vertrokken naar Geertruidenberg   Markiezenhof
Stoffels Carolus Marie Alexander Constantinus Geb. 4-10-1893 s-Gravenhage. 1e luitenant artillerie 05-03-1919 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder
22-07-1919 -Vertrokken naar Ede (Gelderland)   Markiezenhof
Storm Buijsing Reinde Duco Geb. 18-5-1879 Zutphen. 2e luitenant artillerie 30-10-1902 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht
30-4-1903 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Storm van E. H. J. -Gep. Luitenant-Generaal titulair der Artillerie -Advertentie:
sGravensande, -Ere-Ridder der Johanniter Orde 17-10-1960 Heden overleed tot onze innige droefheid, na een
Jhr. kortstondig ziekbed, in de leeftijd van 99 jaar, onze geliefde
Vader, Behuwd-,Groot- en Overgrootvader
Arnhem:
J. W. Storm van s Gravesande
A. J. Storm van s Gravesande-Hartman
Soest:
P. H. Sibinga Mulder- Storm van s Gravesande
J. Sibinga Mulder
Klein- en Achterkleinkinderen
Bennekom, 17 oktober 1960
De begrafenis zal plaats vinden op Donderdag 20 oktober
a.s des n.m. 1 uur op De Nieuwe Begraafplaats te Bennekom.  CBG   Met dank aan Georg Ketting
Struik Klaas Geb. 16-3-1920 Borger. Gepensioneerd Solaat 12-1-1942 -Overleden te Tarakan (Borneo, Id)
Tkl. Gi. KNIL -Begraven op de Buiten Erevelden (Id)   OGS
Struiksma Albert Geb. 29-3-1895 Zuidlaren. AOO, KNIL 31-3-1945 -Overleden te Palembang (Sumatra, Id)
-Begraven op het Nederlands ereveld Pandu te
Bandung (Id)   OGS
Teding van Berkhout Jacob Johan Geb. 29-10-1886 Kampen, zoon van Jhr. Emile -Gehuwd met Jeanne Tutein Nolthenius
Arnold Teding van Berhout en Ernestine Caroline 13-5-1944 -Overleden in het Concentratiekamp Natzweiler - Elzas  OGS
Jacoba Roeloffs.
Luitenant-kolonel cavalerie, lid verzet W.O. II.   Met dank aan Annelies Mateboer
Bron: Rob Hubert
Thirion Louis Jan Adriaan Geb. 3-11-1901 te Amersfoort, zoon van -
onderstaande N.J.C.J. Thirion. Reserve Kapitein Met dank aan Frans Thirion
Limburgse Jagers
Thirion Nicolaas Eduard Marie Geb. 9-9-1904 te Breda, zoon van onderstaande 25-1-1929 Overleden te Vught
N.J.C.J. Thirion. Reserve 1e Luitenant der Huzaren. Met dank aan Frans Thirion
Thirion Nicolaas Johan Cornelis Jules Geb. 9-11-1873 te Breda, zoon van Jules Clement Hij was gehuwd met Jkvr Johanna Geertruida
Pierre Thirion (Zie aldaar). 1e luitenant der Cornelia van Meeuwen, geb. 7-4-1874 Den Bosch,
Zie ook 19e eeuw Cavalarie, leraar aan de KMA te Breda overleden aldaar 29-2-1936
Zijn vader, die getuige een annonce in de Bossche Courant in 1908, was ten tijde van het overlijden van zijn zoon nog in leven . 17-2-1908 -Overleden.
Zijn begrafenis was klaarblijkelijk een enorme
happening, het stoffelijk overschot werd van Breda
naar Den Bosch per trein overgebracht en ongeveer
iedereen in die stad die wat betekende was
aanwezig.   Met dank aan Frans Thirion
Timmermans Josephus Maria Hubertus Geb. 17‑02‑1899 's‑Gravenhage, zoon van 7‑2‑1921 Huwelijk te te Bandoeng (Id) met Everdina Charlotte
Josephus Theodorus Hubertus Timmermans en van Kappen, geb. 23‑6‑1899 Medan (Id), dochter
Maria Josephina Hoezer. , Ir.; dir. Koninkrijks- van Ernest Alfons van Kappen (zie aldaar 19e eeuw) en
aangelegenheden en Alg. Zaken Ministerie Jeanne Charlotte Stephanie Henckel
Economische Zaken;  reservekapitein der genie Met dank aan Henk van Kappen
K.N.I.L; officier Oranje-Nassau
Toussaint Antonius Johannes Geb. 30-3-1898 Nijmegen. Militair 19-12-1918 Huwelijk te Nijmegen met Adriana Jacoba
Hildebrand   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Treffers
Frits Geb. 13-12-1907 Pampanua. Kapt. Inf., 12-1-1942 -Overleden te Tarakan (Id)
onderdeel KNIL -Begraven te Jakarta (Id)   OGS
Treffers Jacobus Herminus Geb. 29-1-1910 Capelle. Sergt.Konst., onderdeel 27-2-1942 Overleden in de Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter
KM. (zeemansgraf)   OGS
Treffers Jan Gerrit Geb. 24-6-1918 Heerenveen. Ltz. 2 (luitenant- 5-10-1943 -Overleden te Birma (100 km)
ter-zee, 2e klasse), onderdeel KM -Begraven te Thanbyuzayat (Myanmar)   OGS
Treffers Leendert Geb. 14-9-1929 Eethen. Marn.I(e klas), onderdeel 13-4-1950 -Overleden te Soerabaja (Id)   OGS
KM
Tulfer Henricus Josephus Bernardus Geb. 14-7-1887 Roermond.  Officier Nederlands-Indisch leger 07-02-1920 Ingekomen te Bergen op Zoom uit Batavia
Markiezenhof
Umbgrove Frederik Hendrik Geb. 27-11-1867 Zutphen. Kapitein artillerie 30-9-1909 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Dordrecht
24-1-1917 -Vertrokken naar Dordrecht   Markiezenhof
Vaate, bij de Bartel Jan Geb. Zierikzee. Korporaal-monteur kon. marine 27-2-1942 Overledene A.b. H.M. Java in de Javazee Isis Zeeland
Vaes Josephus Antonius Geb. 18-9-1872 Cuijk en St. Agatha. Militair Ca 1900
Huwelijk te Plantoegan (Id) met Wajem-
Met dank aan Ria Houge-Vaes
Vaillant Floris Abraham Geb. 12-2-1882 s-Gravenhage. Kapitein 30-10-1919 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amsterdam
23-2-1921 -Vertrokken naar Teteringen   Markiezenhof
Valentijn J.L.J. Fus. 1 Inf. V, onderdeel KNIL Maart 1942 -Overleden te Tjiaterstelling (Id)
-Begraven te Bandung (Id)   OGS
Veen, van Coenraad Geb. 29-07-1891 Heerewaarden. Wachtmeester, later trompetter 8-1-1921 Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
Markiezenhof
Veldman Johannes Geb. 23-11-1894 Garmerwolde., zoon van Jan 1910-1917 -Daar heeft hij zijn latere vrouw leren kennen,
Veldman en Jantje BalkemaHuzaar bij het die in Zutphen woonde
1e esk., 4 Rgt. Huzaren, gelegerd  te Oldenzaal 27-12-1919 -Huwelijk te Ten Boer met Geertje Dozeman,
geb. Meppel   Genlias
Op 4-1-1910 stuurt hij een fotokaart met achterop de 16-1-1969 -Overleden  te Leeuwarden.
namen van zijn dienstmakkers: Noorman - Gritter 
Hazelhof - Daniels - Duin - vd Molen - Appelmelk
en Annema.
Zie foto-pagina Met dank aan Ben Koopmans
Verkooijen Bastiaan Antonius (roepnaam Christ) Geb. 23-8-1915 te Langeweg (gemeente 12-5-1940 Gesneuveld bij de beschieting van het Sint Jozefhuis
Terheijden). Soldaat  bij de 2e compagnie van het te 's-Hertogenbosch
Ie bataljon van het 6e Regiment Infanterie
(afgekort 2-I-6 R.I.) Met dank aan Jeanne van der Krabben
Vermeulen Theodorus Geb. ca 1885 Zwammerdam. Korporaal stoker (marine) 30-12-1909 Huwelijk te Den Helder met Margaretha Smids
(ca 1887-?). Met dank aan Ronald Hellenbrand
Verstraate Leijn Indisch soldaat 11-11-1921 Vader van de bruidegom te Middelburg   Isis Zeeland
Videler Walterus Jacobus -Geb. 29-7-1881 Bergen op Zoom. -Sergeant 1e klasse 7-10-1913 -Vertrokken naar Leeuwarden
-Sergeant-majoor der infanterie
1-5-1918 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leeuwarden
Markiezenhof
Visser, de Jan Geb. Oostkapelle. Sergeant-konstabel der k.m. 27-2-1942 Overleden in de Java-Zee tengevolge van de onder-
gang van Harer Majesteits "Java".   Isis Zeeland
Vliet, van der Ewoud Pieter Geb. Terneuzen. Dienstplichtig soldaat 28-6-1949 Overledene te Nanggerang (Ind.), 23 jaar
Isis Zeeland
Vogel Adiaan Louis Philippe Geb. 4-1-1866 Gorinchem. Kapitein infanterie 2-6-1905 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage
30-04-1906 -Vertrokken naar s-Hertogenbosch   Markiezenhof
Vol Hendrik Johannes Geb. 28-3-1886 Schiedam, zoon van Hendrik Vol en Jacomina Wagemans. Genoemd als Matroos derMarine bij huwelijk 25-7-1907 Huwelijk te Schiedam (akte 148) met Margaretha Petronella Bakker, geb. 1887 Schiedam
Bron: Site GA Schiedam     Met dank aan Leo Bakker
Volleda Pieter Geb. 7-7-1869 Mildam (Friesland). Kapitein 25-4-1913 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Doesburg
infanterie 7-11-1919 -Vertrokken naar Haarlem   Markiezenhof
Voorduijn Arnoldus Geb. 25-03-1885 Nijmegen. 1e luitenant artillerie 27-1-1917 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder
Markiezenhof
Vries, de Gerben Geb. 26-03-1849 Leeuwarden. Administrateur  garnizoen 27-11-1907 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Vlissingen
1-7-1918 -Vertrokken naar Chaam   Markiezenhof
Vries, de Hendrik Geb. Ca 1869. Brigadier der KoninklijkeMarechaussee. Woonplaats Roosendaal en Nispen 6-8-1903 Huwelijk te s-Gravenmoer met
Adriana Cornelia van Beek   BHIC
Vries, de Kornelis Wijtzes Geb.4-3-1828 Menaldumadeel (Friesland). 29-5-1905 Vertrokken uit Bergen op Zoom  naar Nijmegen
Gepensioneerd onderofficier Markiezenhof
Vrinds Frederik Wilhelmus 24 jaar, huzaar, broer van de bruid, te Venlo 19-6-1901 Getuige te Tilburg (bij: Dekkers)   RA Tilburg
Wagemans Antonius Laurentius Geb. Ginneken. Sld Ekl.St-T, KNIL. Hoofdkwartier 2-8-1946 -Overleden te Semarang (id)
Tijgerbrigade
Wagtendonk, van Tobias Lambertus Geb. 19-09-1855 Rotterdam. 1e luitenant infanterie 24-8-1900 -Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Leeuwarden
Markiezenhof
Walraven Johannes Hendricus Petrus Geb. 9-10-1849 Alkmaar. Dirigerend officier van 1-2-1906 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Maastricht
gezondheid 6-8-1910 -Vertrokken naar Maastricht   Markiezenhof
Warmenhoven Johannes Geb. ca 1890 Noordwijkerhout. Militair (Wachtmeester Marechaussee). Woonplaats: Hilvarenbeek 7-12-1922 Huwelijk te Tilburg met
Anneken Antonetta Rietbergen   RA Tilburg
Weeda Pieter Geb. 30-7-1890 Norg. 2e luitenant 1-10-1911 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda
31-8-1918 -Vertrokken naar Alkmaar   Markiezenhof
Werff, van der Cornelis Anthonij Geb. Sint Maartensdijk. Soldaat 6-6-1946 Overledene te Meester Cornelis (Java)   Isis Zeeland
Westra Conradus Fokke Geb. 19-11-1925 Amsterdam. Dpl. Sold. 1e kl. Ost Cie. 3-2 R.I. Onderdeel Koninklijke Luchtmacht 16-11-1948 -Overleden te Kpg. Bab Kadoe
-Begraven te Jakarta   OGS
Westra Gerrit Geb. 5-4-1914 Oostdongeradeel. Soldaat Monteur ML, onderdeel KNIL 13-7-1945 -Overleden te Kawasaki comp Tokyo
-Begraven te Jakarta   OGS
Westra Hendrik Geb. 3-7-1919 Lonneker. Soldaat, onderdeel 12-5-1940 -Overleden te Rhenen
11 C. Pag. -Begraven te Rhenen   OGS
Westra Jan Geb. 2-2-1908 Sneek. Vdg., onderdeel ML. KNIL. 14-12-1942 -Overleden in de Ziekenbarak gevangenis, Rangoon
(Myanmar)  
-Begraven te Jakarta   OGS
Westra Jan Hilbrand Geb. 8-8-1899 Westerbork. Lds. Soldaat, 15-4-1946 -Overleden te Batavia
onderdeel KNIL -Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS
Westra Johannes Geb. 11-5-1919 Oldehove. Soldaat, onderdeel 12-5-1940 -Overleden te Wons(?)
1-12 G.B. -Begraven te Oldehove   OGS
Westra Kornelis Geb. 24-10-1900 Aduard. Sgt. Inf., onderdeel KNIL 4-8-1945 -Overleden te Pratchap Kirikan (Thailand)
-Begraven te Kanchanaburi (Thailand)   OGS
Westra Pieter Geb. 20-7-1927 Rotterdam. Soldaat Staf Cie. 7-5-1949 -Overleden nabij Kinepen
5-10 R.I., Koninklijke Luchtmacht -Begraven te Cimahi (Id)   OGS
Westra Tjalling Geb. 25-8-1900 Sint Annaparochie. Res. Elt., onderdeel KNIL 14-1-1943 -Overleden in de gevangenis van Rangoon
(Myanmar)  
-Begraven te Jakarta   OGS
Wichman Johannes Franciscus Geb. 19-04-1878 s-Hertogenbosch. 1e luitenant infanterie, vervolgens adjudant, later kapitein infanterie 18-10-1901 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
Markiezenhof
Wiersma Marcus Durks Geb. 7-1-1867 Engwirda (Friesland). 1e luitenant 12-7-1921 Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Maastricht
infanterie Markiezenhof
Wijck, van der Cornelis Karel Geb. 25-12-1846 Heusden. Kolonel infanterie 5-1-1903 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Alkmaar
1-5-1903 -Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof
Wildt, de
Justus Hugo Geb. 20-4-1852 Soerabaja. Kapitein infanterie, 4-2-1901 -Vertrokken uit Bergen op Zoom naar s-Gravenhage
later kolonel infanterie 22-2-1910 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Alkmaar
14-1-1912 -Vertrokken naar Vlissingen   Markiezenhof
Wilkens Antoon George Justinus Cornelis Geb. 26-10-1874 s-Gravenhage. 2e luitenantartillerie 30-10-1900 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amsterdam
1-5-1901 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Wille Johan Gerd Geb. 31-10-1881 Leiden. 2e luitenant-kwartiermeester 28-2-1911 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort
30-10-1912 -Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof
Willemse Hendrik Abraham Jan Geb. s-Heerenhoek. 2e luitenant kwartiermeester bij het Oost-Indisch leger 20-11-1912 Huwelijk te Goes met Elisabeth Suzanna den Herder, geb.Goes   Isis Zeeland
Willemstijn Willem Geb. 13-11-1871 Puttershoek. Wachtmeester  veldartillerie 8-5-1916 Vertrokken van Bergen op Zoom naar Breda
Markiezenhof
Willenborg Arnold Joseph Marie Geb. 22-8-1917 Venlo. Soldaat, onderdeel 1 R.W. 10-5-1940 -Overleden te Wijchen  
-Begraven te Rhenen   Website  Met dank aan Bert Kret
Win, van A.E.L. Ritmeester van de cavalerie bij het O.I. leger, 1928 Ontheven van zijn detacheering als leraar en is naar
leeraar bij de Koninklijke militaire academie te Indi teruggekeerd.   bron: het Vaderland 16-8-1928,
Breda editie 2, blad 3/12   Met dank aan Georg Ketting
Woelderen, van Carel Albert Geb. 12-7-1877 Vlissingen. 2e luitenant artillerie 31-10-1902 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder
22-7-1903 -Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof
Wolthuis Eduard Geb. 3-3-1888 Kampen. 2e luitenant infanterie 20-8-1915 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Venlo
30-10-1917 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Wondergem Jan Geb. Serooskerke,24 jaar. Kwartiermeester Ned.Marine 22-10-1902 Huwelijk te Oostkapelle met Jacomina Maas,
geb.Oostkapelle   Isis Zeeland
Wonnink Hendrik Jan Geb. 22-1-1860 s-Gravenhage. 1e luitenant infanterie, later kapitein infanterie 12-3-1901 -Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Den Helder
Markiezenhof
Zanino Petrus Arnoldus Thomas Geb. 23-7-1858 Nieuwe Pekela. Luitenant-kolonel 31-5-1912 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Vlissingen
29-8-1914 -Vertrokken naar Eindhoven    Markiezenhof
Zeelst, van Franciscus Antonie wachtmeester der veldartillerie 12-8-1901 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Hofland
Markiezenhof
Zegers
Willem Frederik Hendrik Geb. 10-6-1889 Padang (Nederlands Oost-Indi). 10-09-1904 -Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Alkmaar
Luitenant veldartillerie, later 1e luitenant 17-10-1912 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amsterdam
veldartillerie 01-11-1913 -Vertrokken naar Utrecht
24-04-1914 -Ingekomen uit Utrecht
16-09-1914 -Vertrokken naar Rucphen
13-02-1915 -Ingekomen uit Rucphen
28-07-1915 -Vertrokken naar Oestgeest
28-02-1917 -Ingekomen uit Oestgeest
06-05-1918 -Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Zoeterwoude
Markiezenhof
Zielstra Hendrik Geb. 22-08-1878 Kuinre. Sergeant-majoor schrijver 30-3-1916 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Ginneken
23-9-1919 -Vertrokken naar Princenhage   Markiezenhof
Zijl, van Johannes Geb. 22-07-1894 Rotterdam. Wachtmeester  artillerie 30-8-1918 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Krabbendijke
6-6-1919 -Vertrokken naar Den Haag   Markiezenhof
Zijlstra Nicolaas Jan Geb. 15-12-1894 Purmerend. 1e luitenant artillerie 15-2-1922 -Ingekomen te Bergen op Zoom uit Rotterdam
21-3-1922 -Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof
Zuurveld Ferdinand Hendricus Geb.  ca 1881 Doesburg. Militair (brigadierMarechaussee). Woonplaats Teteringen 3-1-1909 Huwelijk te Tilburg met Derkje Brugman
BHIC