19e eeuw UV        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                                    358
Ubaghs Henri Nicolaas Geb. Maastricht, 41 jaar. 1e luitenant 1e afd. 1839 Echtgenoot van Geurdina Agnes Maria Halfmouw.
Infanterie Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ubbens Fiddo Tonnij Fuselier reserve bataljon 7e afdeling infanterie, 20-2-1832 Mede erfgenaam van Pieter Jans Fiddens, ovl 8-2-1831
te Grave in garnizoen Midwolda, Groningen. Beëdiging te Grave.  
Archieven.nl       Met dank aan Ronald Hellenbrand
Ubener Martin Kanonnier 13-1-1814 Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornélie
van der Reijden   Isis Bergen op Zoom
Ubens Jan Conraad Geb. Rotterdam. Sergeant 1e garnizoenscompagnie 28-5-1816 Overleden te Vlissingen   Isis Zeeland
Uchelen, van Hendrik Willem Balthazar Geb. Utrecht. Leeftijd 16 jaar, kadet KMA. Ouders 1839 Geregistreerde te Breda
wonen te Hellevoetsluis Isis Breda
Uden, van Jacobus Geb. Geffen, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Uding Arie Gerardus Wilhelmus Geb. 11-5-1852 ’s Gravenhage. Militair en koopman 24-12-1890 -Huwelijk te 's Gravenhage met Jannetje Kleineveld,
geb. 27-8-1849 Delft, ovl. > 18-11-1914.
-Uit dit huwelijk:
1 Gerardus Arie Uding, Straatmaker en voerman, geb.
15-7-1889 's Gravenhage, ovl. 4-10-1965 aldaar; Huwelijk
12-2-1913  's Gravenhage met Florentina Verdoorn,
geb. 17-10-1893 Werkendam, ovl. 19-9-1953 's Gravenhage
20-8-1904 -Overleden te ’s-Gravenhage
Met dank aan Berthus A. de Lange
Uhlenbeck Dirk Jacob Geb. Colombo (Ceylon?=Shri Lanka), 19 jaar. KadetKMA. Ouders wonen in Amsterdam 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Broers?
Uhlenbeck Pieter Hendrik Geb. Voorburg, 17 jaar. Kadet KMA.  Ouders wonen te Amsterdam 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Uijttenhooven Johan Pieter -Geb. Vlissingen, zoon van Dirk Uijttenhooven en Isis Zeeland
Jacoba Ermerins, 24 jaar, ongehuwd.
-Luitenant  ter zee 1e klasse, luitenant op de 13-4-1859 -Overleden N.W. kust Sipora in de Boeroe Baai.
schroefschoener van oorlog Montrado   Overlijdensakte van de Kon. Ned. Marine
-Luitenant ter zee 2e klasse, wonende te Vlissingen 13-4-1859 -Overleden Ned. Indie   Memorie van successie
Uil Jacob Zoon van Jacob Uil en Leuntje Scherpenisse. 11-10-1812 Overleden te Sint-Maartensdijk
Canonnier 125 e compagnie Isis Zeeland
Uilkema Sybren Rintjes Te Rauwerderhem, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825  -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Uitman Willem Geb. 11-5-1802 Werkhoven. Militair 1824 Wordt vermeld op een Nominatieve staat van eenige Militairen
die met briefjes van ontslag zijn wegge-zonden reden: o.a
Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos wegge-
jaagd tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen,
haar, neus, enz  Friesland    website
Ulderink Johannes Geb. Zwolle, 54 jaar. Kapitein 2e afdeling 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Umland
Hendrik Geb. Freyburg (in Hannover), 29 jaar. Muzikant KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Unger
Jean George Geb. Bistenhaut (Zwitserland), zoon van  Matin Unger 29-11-1835 Overleden te Veere, 35 jaar
en Elisabeth Mnller. Fuselier van het Depot der 9e Isis Zeeland
Afdeling Infanterie 2e Kompagnie. Laatst wonende
te Schafhausen.
Urbain
Carolus Henricus Geb. Brussel, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Urich Gerardus Geb.1799, zoon van Gerard Urich en Jacoba ? -Huwelijk met Johanna van den Berg,
Ortevanger. Onderofficier, sergeant 1e Bat. overleden te Amsterdam
BS Ambarawa Huwelijksregisters 1867-1871 -Adres: Gorinchem
Indische Navorscher jaarg 11 1998 nr 3 25-02-1823 -Overleden te Middelburg om 19:00 in, 24 jaar oud.
Met dank aan John Snackers
Urich Johannes Gerardus Geb. 12-5-1821 Vlissingen, zoon van Gerardus Urich
en Johanna van den Berg. Sergeant bij het 2e bat.
infanterie in garnizoen te Willem I.
-Kenmerken: aangezigt - rond, voorhoofd - rond,
oogen - blauw, neus/mond - ordinair, kin - rond,
haar/wenkbrauwen - blond,merkbare tekenen aan
het voorhoofd. Bij zijn aankomst bij het korps lang
1m, 6 ellen. Patent nr 19254 legernr 40022
-In Nederland bij de 5e afdeling Infanterie op denà 25-2-1839
.......geengageerd als hoornblazer leerling voor de
tijd van acht jaren een maand en zes dagen zonder
handgeld.
-Hoornblazer                                                                 à 28-7-1839
-De Staten van het Departement van oorlog nr 1  à 20-9-1839
overgegaan als soldaat van de 5e Afd. Infanterie
en gegageerd voor de tijd van zes jaren zonder
handgeld in te gaan met den dag van verzending                          Met dank aan John Snackers
naar de overzeese bezittingen, op den 30 september
-Bestemd voor Indonesie. Aan boord van het        à 2-8-1841
schip 'Jacob Roggeveen' gegaan
-Gedebarkeerd te Batavia, geplaatst bij het Bat.   à 3-12-1841
Infanterie
-Bij Gouvn. besluit de bronzen medaille voor        à 24-3-1847
12 jaren trouwe dienst toegekend met f 12.
gratificatie.
-..... en op dato gereangageerd voor 6 jaren          à 14-9-1847
a f 54.=/jaar.
-Bij disp.voorstel Milit. .... de zilveren medaille       à 25-9-1852
voor trouwe dienst toegekend zonder gratificatie
-Gereangageerd voor zes jaren handgeld f 60.=.  à 19-9-1953
-Bij reorganisatie uitgezonden naar 2e Bat Inf.      à 1-11-1856
als sergeant hoornblazer, garnizoen te Willem I
BS van Ambarawa Huwelijksregisters 1867-1871
-Korporaal                                                                      à 26-2-1859
-Gereëngageerd voor 6 jaren handgeld f 60.=       à 14-9-1859
-De schietprijs......                                                        à 1-7-1862
-Sergeant                                                                       à 8-9-1865
-Toegekend de gouden medaille met f 50.=          à 12-9-1865
gratificatie
-Gereëngageerd voor 2 jaren handgeld f 70.=       à 14-9-1865
-Bij Gouvn. besluit nr 12 tijdelijk gegageerd voor  à 16-11-1867
fl 360.=/jaar in Indie
-Te Willem I afgegaan, huiswaarts vertrokken       à 2-12-1867
per schip 'Voorwaarts'
-Aangekomen te Amsterdam                                     à 22-10-1869
Contr.Overz.Ents 11/1- 79 bis 64.
1841-1879 -Adres: ingeschreven in BS Ambarawa
12-10-1879 -Adres: Nieuwer Amstel, Amsterdam
tot 31-3-1881
15-2-1882 -Overleden te Amsterdam, 60 jaar oud.
Urich (Beckx) Johannes Gerardus (Louis) Geb. 8-10-1844 Kedong Kebo Res.Bagelen, zoon
van Ludovicus Egidius (Louis) Beckx en Suma
Carsa, inl. Javaanse vrouw (Was de 4e  zoon van
Zie ook Beckx Louis Egide Beckx met Samacarta). Aangifte 8-10-1844. Vanaf 1844 -Adres: Bagelen, Indonesie
19e en 20ste eeuw BS 1846 Bagelen Zijn pleegouders waren BS Bagelen aangiften geboorte 1845
Johannes Gerardus Urich en Simacassa-
-Werd op jonge leeftijd naar het jongens internaat
te Kedong-Kebo bij Purworeja gestuurd en kreeg
daar als pupil een militaire vooropleiding.
-Sergeant-trompetter bij de Veld-Bergbatterijen  à Vanaf 1871
op Java in garnizoen te Willem I
Indische Navorscher Jaarg. 11 1998 nr 3 BS,
Ambarawa huwelijksregisters 1867-1871
28-10-1871 -Huwelijk (+kerk) te Ambarawa bron: RA 1846 met
Emelie Birsak, 30 jaar oud, geb. 28-1-1841
Djokjakarta, dochter van Jacobus Birsak en Maria
-Uiteindelijk is hij gepensioneerd als adjudant Jacoba (Maria) Moerkerken, overleden 18-6-1911
onderofficier van de Stafmuziek van het Leger en Kediri, 70 jaar oud, begraven op de Europeesche
werd Kapelmeester van de hoofdstad Kediri. begraafplaats Kediri (548).
Vanaf 1879 -Adres: ingeschreven in BS Ambarawa
Vanaf 1884 -Adres: Surakarta, Indonesie BS Surakarta Bojolali
27-3-1923 -Overleden te Kediri, 78 jaar oud.
27-3-1923 -Begraven op te Europeesche begraafplaats Kediri
(820).    Met dank aan John Snackers
Usac
Antoine Geb. Valence, roijaume de Vale (E), soldat Espagnol. 27-2-1812 Overleden te Middelburg, 32 jaar
Spaanse gevangene, geboren in Valence Isis Zeeland
Usener Jan Bart Adrianus Geb. Breda, laatst gewoond hebbende te Breda. 24-4-1836 Overleden te Padang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Utenhove, van Maximiliaan Hendrik Officier der Artillerie, in garnizoen te Breda  5-5-1832 Partij te Breda (procuratie)   Isis Breda
Uuttewaal van Stroetwegen Willem Gerard Geb. Utrecht, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vaan, de Jan Geb. Vlijmen, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vabre Marcus Antonius Colonel du 11e Regimentde Ligne 21-2-1805 Getuige te ’s-Hertogenbosch   BHIC
Vacquerie, la Jacques Lucien Soldaatin de 8e compagnie van het 2e bataljon Hij machtigt zijn broer Pierre Martin La Vacquerie,
 ?
van de 35e halve brigade in garnizoen alhier wonende in La Croix au Bailly departement de la
Somme speciaal om hem te vertegenwoordigen bij
de afwikkeling van de nalatenschap van hun ouders
Pierre Abram La Vacquerie en Marianne Fermin
beiden aldaar overleden en zijn erfportie te ontvangen
en daarvoor te kwiteren. Getuige Pierre Galliard.
Acte en Francais   Archieven.nl
Vaes Joannes Laurentius Geb. 8-1-1785 Rotterdam 27-5-1815 -Huwelijk te 's-Hertogenbosch met Joanna Maria
Gertrudis Boons, uit ’s-Hertogenbosch
11-11-1821 -Overleden te Brielle in het Garizoensziekenhuis
Met dank aan Ria Hougée-Vaes
Vaes Wilhelmus Geb. 1798 ’s-Hertogenbosch. Soldaat 15-10-1833 -Huwelijk te Woensel ('s-Hertogenbosch) met
Geertruida de Jongh (1793-1874), uit Nijmegen 
9-6-1868 -Overleden te Groesbeek   Met dank aan Ria Hougée-Vaes
Vaetravens
Jan Joseph Geb. Veuve St. Pierre, departement de la Dijle. 27-4-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Fusilier
Vaillant Floris Abram Geb. Maassluis, 29 jaar. 2e luitenant Ing. 1839 -Geregistreerde te Breda  
-Echtgenoot van Antonetta Maria Smits   Isis Breda
Vaillant Jan Jacob Kapitein-lieut. ter zee 3-1-1825 Vader te Vlissingen, moeder Elisa Janes  Isis Zeeland
Valenteijn Theodorus Geb. Loon-op-Zand, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Valentijn Josephus Gepensioneerd sergeant majoor te Arnhem 16-10-1834 Wil gaan trouwen. Bij zijn doop Batenburg, Gelderland
19-9-1792 is hij abusief geboekt als zoon van
Valentinus Frik, moetende wezen zoon van Fredrik
Valentijn. Bij het overlijden van zijn vader in Niftrik 
onder Wijchen 1-1-1805 is dezelfde fout gemaakt. Bij
het overlijden van zijn moeder Wijchen 1-1-1826 is
Valentijn abusief  vermeld als Falentijn. Akte van
bekendheid te Grave.   Archieven.nl
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Valentijn Marijn Woonplaats Roosendaal (onder Roosendaal), 12-4-1827 Partij te Breda (contract)   Isis Breda
gepasporteerd militair
Valet René In garnizoen te Breda 24-5-1804 Partij te Breda (procuratie)   Isis Breda
Valk Jacobus Geb. Amsterdam. 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Valkenberg
Jacobus Geb. Lillo. Kustbewaarder binnen Lilo. 9-9-1810 Huwelijk te Breda met Catharina Pijnenburg,
geb. Breda   Isis Breda
Valkenburg ? Van beroep Europeesch Marinier der 1e klasse, 16-6-1875 Overleden aan boord s.s. Prins Alexander
laatst gewoond hebbende in Atjeh. Isis Zeeland
Valkenburg Klaas Ten tijde van de geboorte sergeant-majoor bij de 25-8-1831 Vader te Tilburg, moeder Anna Catharina Giesen 
twaalfde…? RA Tilburg
Valkenburg, van Alexander Geb. ’s Hertogenbosch, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Valkier Marinus Geb. Wolphaartsdijk, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Valkier Pieter Geb. Ellewoutsdijk. Fuselier 3e   compagnie, 1e  9-3-1822 Overleden te Middelburg
Battallon Isis Zeeland
Vallée Cornelis Hendrik Geb. Rotterdam, 42 jaar. 1e luitenant 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vallée, de Adrianus Geb. te Valkenswaard, laatst gewoond hebbende 18-5-1837 Overleden te Padang (Id)
te Valkenswaard. Fuselier De Indische Navorscher
Valline, de Petrus Franciscus Geb. Maastricht, 41 jaar. Sergeant artillerie 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Echtgenoot van Anna Volden
Valstar Willem Geb. ca 1813 Pijnacker, zoon van Arij Valstar en 27-6-1838 Huwelijk te Delft met Maria de Roo,
Neeltje Zwaanswijk. Opperman en Militair geb. ca 1810 Diemen, ovl. 7-5-1846 Delft   Website
Valster Willem Militair (wachtmeester bij het regiment lanciers) 18-9-1835 Vader te Tilburg, moeder Hendrica Dikhoff  
RA Tilburg
Valter Jacob Cornelis Eerste Luitenant adjudant 14-8-1864 Vader te Bergen op Zoom, moeder Aimée Caroline Adolphine de Jonge van Buttingen. Waarschijnlijk verhuisd naar Wageningen   Isis Bergen op Zoom
Vamput / Vanput. Isac Geb. Oostburg. Chasseur d'infanterie légère 12-9-1810 Overleden te Madrid   Isis Zeeland
Vanacker Pierre Geb. Watervliet, departement de l'Escaut. Fusilier 25-7-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Vanadenvoine Jean Francois Geboren in Lienck, departement de la Dijle. Fusilier 1-2-1812 Overleden te Middelburg, 23 jaar   Isis Zeeland
Vanakers
Pierre Benoit Geboren in Zelebriek/Zelebruk, departement de la 24-12-1812 Overleden te Middelburg, 22 jaar   Isis Zeeland
Lijs. Fuselier
Vanasvalde Jean Geboren in Lourem, departement de l'Escaut. 26-8-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Fusilier
Vanausvet
Florent Geboren in Hoorebeke, departement de l'Escaut. 11-1-1812 Overleden te Middelburg, 24 jaar   Isis Zeeland
Fusilier
Vancart
Derix Joseph Geboren in Brugelet, departement de Jemmappes . 23-12-1811 Overleden te Middelburg, 30 jaar   Isis Zeeland
Fuselier
Vandenhoeck Gaspard Geb. 28-9-1791 Amsterdam. Woonplaats Anderlecht 1857 St. Helena-medaille ontvangen   Website
Vanderens Hendrik Geboren in Haarst, departement de la Rodr. Fusilier 25-8-1811 Overleden te Middelburg, 20 jaar   Isis Zeeland
Vandersvaln
Francois Geboren in Harelbeek, departement de l'Escaut. 15-9-1811 Overleden te Middelburg, 25 jaar   Isis Zeeland
Fusilier
Vandes
Antoine (Antonio?) Geboren in Carregale, departement de Galice. 26-5-1812 Overleden te Middelburg, 21 jaar   Isis Zeeland
Soldat Espagnol
Vandewaele
Jean Uit Aarsele. Fuselier bij het 45ste Inf Regt. Gedeserteerd 21-5-1807 Vonnis van de Krijgsraad   Website
Vandreintest Joseph Geb. Koewacht. Canonier 28-2-1814 Overleden te Metz (Fr)   Isis Zeeland
Vanels
Jean Geboren in Conislen, departement de la Lijs . 20-10-1811 Overleden te Middelburg, 25 jaar   Isis Zeeland
Fusilier
Vaneschoven Corneil Geb. Bergen op Zoom. Fuselier 4-9-1811 Overleden te Middelburg, 24 jaar   Isis Zeeland
Vanger Lieuwe Ages Verlofganger der Militie behorende bij 2e Comp. 1e Bat. 8ste afd. ligting 1821 1825 Een brief dat hij is overleden jaar 1825
Friesland    website
Vangneille Guilleaume Geboren in Wert, departement des Deux Nethes . 5-9-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Fuselier
Vanlare Jean Zoon van Abraham Vanlare en Catherina van Gelderen. Canonnier garde cote (kustwacht) 27-4-1814 Huwelijk te Breskens met Christina Oosterlink,
geb. Osbourg (Oostburg?)   Isis Zeeland
Vanning
Wilhelm Geb. Leuven, 35 jaar. Militair 1829 Gehuwd.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vanols Pierre Geboren in Dorput?, departement des Deux Nethes . 29-10-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Fusilier
Vanonpernold
Jean Batiste Geboren in IJpes, departement de la Lijs . Fusilier 28-12-1811 Overleden te Middelburg, 23 jaar   Isis Zeeland
Vansbende Matthieu Geboren in Nel?e, departement de la Roer . Fusilier 5-10-1811 Overleden te Middelburg, 23 jaar   Isis Zeeland
?
Varenberg, van
Petrus Geb. Heijst op den Berg, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vassij P.J. Luitenant-kolonel 3e regiment infanterie 1874 Inwoner van Middelburg, adres: Lange
Noordstraat L 134   Isis Zeeland
Vassy, de
Philippus Jacobus Geb. Leuven, 17 jaar. Kadet. Ouders wonen te Leeuwarden 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vaubaillon
Jean Nicolas Geb. Verdun (Departement van de Maas). Woon-plaats Breda (in garnizoen, voorheen in Venetie). Gereformeerd tambour van het 35e Regiment Fransche Infanterie 8-3-1807 Huwelijk te Breda met Adriana Rigaut,
geb. Breda   Isis Breda
Vauchelle Angules Geb. Sluis, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vedder Dirk Jacobus Geb. Delfzijl, laatst gewoond hebbende te Delfzijl. 24-4-1836 Overleden te Soerakarta (Id)
Korporaal De Indische Navorscher
Vedder Gerrit Barten Geb. Nijkerk, laatst gewoond hebbende te Nijkerk. 24-6-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Veeckens Lambertus Zegers Geb. Batavia, 16 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Veekmans
Guillelmus Geb. Lier, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Veen, van Goosen 39 jaar. Sergeant 21-1-1823 Getuige te Delft. Zie Pieter Huisinga
Veen, van Johannes Geb. Bodegraven, laatst gewoond hebbende te Bodegraven. Fuselier 10-2-1836 Overleden te Palembang
De Indische Navorscher
Veen, van Tinnes Geb. Hoogland, laatst gewoond hebbende te Hamburg 12-10-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
De Indische Navorscher
Veen, v. d. Auke Leeuwarden 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland  Website
Veen. v. d.  Doecke Jans Kollumerland, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland  Website
Veen, v. d. Gerrit Leeuwarden 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland  Website
Veen, van der Auke Benedictus Militair 1825 -En Anske Pekelsma, betreft hun ontslag uit militaire dienst. Wordt  ook genoemd Jan Bouma
Friesland  Website
Veen, van der Pieter Benedictus Leeuwarden 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland  Website
Veen, van der Evert Jan 42 jaar. Brigadier bij de marechaussee 9-11-1880 Vader te Bergen op Zoom, moeder
7-3-1884 Elisabeth Catharina Kolb   Isis Bergen op Zoom
Veen, van der Gerrit Geb. 20-8-1839 Heteren. Marechaussee. Woon-plaats Tilburg 29-4-1875 Huwelijk te Tilburg met Geertrui Goverdina Riepsaame,
geb. ’s-Hertogenbosch   RA Tilburg
Veen, van der M. Geb. Amsterdam, 53 jaar. Gepensioneerd officier 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Echtgenoot van A.C. Bakkers
Veenekamp Klaas Folkerts Geb. Hantum, 54 jaar. Kurassier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Veenman Hendrik Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 28-1-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Amsterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Veenstra Folkert Freerks Geb. Opsterland (Friesland), zoon van FreerksVeenstra en Trijntje Pieters Hoving. 22-10-1834 Overleden te Veere, 19 jaar
Fuselier der 18e Afdeling Infanterie Reserve Isis Zeeland
Veer, van de Broer -Geb. 8-3-1821 Harlingen. Scheepsjonge  op Zijner 1839  Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Majesteits schip Kenau Hasselaar welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland  Website
-Geb. Harlingen, militair 1841 -Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen   Friesland  Website
Veer, van der  =? ? Commandant van het Detachement 3e afd. 1steEskradon, 2e Komp. Kurrassiers  verklaard te hebben ontvangen van deze Corporaal een enz. 1817 R. Buijsing, Burgemeester van Leeuwarden, ondertekent een
verklaring dat hij van Corporaal van der Veer ontvangen heeft
een bedrag van drie gulden voor verstrekte voeding en huis-
vesting aan 6 manschappen voor 1 nacht getekend de
2e April 1817 enz.Friesland  Website
Veer, van der =? Ch. Corporaal,  Commandant van het Detachement, 3e 1817 Sybrand van Haersma, Grietman van Achtkarspelen, Onder-
afd. 1ste Eskradon, 2e Komp. Kurrassiers tekent een verklaring dat hij van Corporaal van der Veer
ontvangen heeft een bedrag van drie gulden en vijftig cents
voor verstrekte voeding en huisvesting aan 7 manschappen voor 1 nacht getekend de 2e April 1817 enz.  
Friesland  Website
Veer, van 't Adriaan Geb. Stavenisse, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Veerdonk, van de Lambertus Geb. Berlicum, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Veere Theodorus Geb. Huissen, 17 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Veeren Willem Geb. Loekum, 30 jaar. 1e luitenant 2e afdeling 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Veereschild Johannes Jacobus Geb. Rotterdam, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Veer Leive, Adaard Geb. Antwerpen,16 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
van de
Vegas
Joseph (Jose?) Geb. Ioto deparra (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 4-2-1812 Overleden te Middelburg, 21 jaar
Isis Zeeland
Veij, de Abraham Zoon van Izaak de Veij en Louisa Missilje. Flankeur 2e compagnie infanterie. 22-12-1841 Overleden te ‘s-Hertogenbosch
Isis Zeeland
Veije, de Adrien Charles Guillaume Geb. Nijmegen. 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Veije, de Jan Pieter Geb. Anhoef, 37 jaar. 1e luitenant 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Veillant
Michel Laurant Geb. Tours (Departement de Loire). Woonplaats Breda (in garnizoen). Muzikant in de 17e halve Brigade van de Fransche Republiek. 17-11-1802 Huwelijk te Breda met Elisabeth Lamberre,
geb. Geertruidenberg   Isis Breda
Veijlsover Jean Zoon van Degide Veijlsover en Jeanne Beusschoute.Sodat dans le 4e compagnie, regement de Walcheren. 18-8-1811 Overleden te Veere
Isis Zeeland
Veitsma Salomon Philippus  Te Leeuwarden, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Veken, van der
Theodorus Geb. Lier, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Velde, ten Frederik Korporaal 16e Bataljon Nationale Militie 5e compagnie 13-2-1816 Overleden in het Hospitaal te Middelburg 
 Isis Zeeland
Velde, van de Johannes Cornelis Hendrik Geb. Vlissingen. Luitenant ter zee 1e klasse. Commandant  27-12-1860 Overleden aan boord van Z.M. stoomschip Onrust liggende geankerd voor Loetoeng-toevor ene kampong op de Barito rivier district Doesson in het Z.O. van Borneo    Isis Zeeland
Velden. van der Jan Jacob Geb. Utrecht. 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Velden, van der Wilhelmus Geb. en wonende Uden, 28 jaar. Zoon van Jan van der Velden en Hendrica de Groot. Schutter 1e batt 21-12-1831 Overleden te Harderwijk
3e afd nbr schutterij Isis Brabant
Veldt, van der Johannes Geb. 3-2-1802, zoon van Jacob van der Velde en Geutie Jacobs van der Woude (zijn voogd is J. C.Kutsch te Leeuwarden). Soldaat van beroep en wonende te Groningen  1825 Hij heeft zich niet ingeschreven voor de militie terwijl
dat wel verplicht was,  maar er een enz. 
Friesland  Website
Vellenaar Frans Geb. Meden , zoon van Jan Vellenaar en Naatje 29-5-1855 Overleden aan zenuw-zinkingskoorts in het garnizoens-
Eksteen. Soldaat bij de 3e Comp., 4e Bat.,3e Reg. hospitaal te Vlissingen, 25 jaar
Infanterie. Isis Zeeland
Velsen, van Dirk Jans Geb.15-6-1809 / ged. 9-7-1809 Lutjegast. Hij heeft voldaan aan de Nationale Militie. -Bij de aangifte van zoon Daniel, wordt hij omschreven als daglooner, zijnde soldaat bij de Infanterie dienende als loteling der gemeente Grootegast.
-Overledente Marum (Achtkarspelen)
Met dank aan fam. Feitsma
2-3-1853
Veltheer Johannes Pieters 8e afd. Infanterie, plaatsvervanger voor Hendrik 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
de Boer genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee
zijn overgegaan.Friesland  Website
Velthuijsen Hendericus Korporaal 11e bat. 2e infanterie militie 19-2-1815 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Henderica van Ewijk   Isis Bergen op Zoom
Velthuis Tjeerd Hendriks Te Schiermonnikoog, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland  Website
Vemer Coenraad Geb. Amsterdam, 27 jaar. 2e luitenant kwartiermeester 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ven, van de Hendrikus -Brigadier bij de Marechaussee. 7-10-1835 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Anna Cottart. Waarschijnlijk verhuisd naar Noordwijk.                      Isis Bergen op Zoom
-Idem  
26-9-1837 -Idem. Waarschijnlijk verhuisd naar Leiden
-Wachtmeester bij de maréchaussée 7-1-1840
Ven, van de Isac Geb. Aarle-Rixtel, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ven, van der Adrianus Geb. Uden. Fuselier 5e afd infanterie 11-3-1832 Overleden te Den Haag, 23 jaar   Isis Brabant
Ven, van der Jacobus Geb. Lin (bij Roermond), woonplaats Breda. Gegageerd soldaat van het gewezen Regiment 3e Bataljon Grenier (tussen 1775 en 1790)   Inf.Rgt. 600a* 1-7-1809 Huwelijk te Breda met Michelina Rutte,
geb. Meersel, woonplaats Breda   Isis Breda
Ven, van der Johannes Baptist Gepensioneerd Officier Indisch Leger 11-8-1858 Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna CatharinaBrusselaars   Isis Bergen op Zoom
Ven, van der Simon Cornelis 1e Luitenant 1e bataillon 8e afd. infanterie 19-8-1838 Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina Hermana Adriana Rikkers   Isis Bergen op Zoom
Waarschijnlijk verhuisd naar Boxmeer
Venekamp Harke Geb. Veenwouden, zoon van Romke Venekamp en 28-7-1860 Overleden aan kwaadaardige koorts (typhus) in het
Teetske Hendriks de Jong.  Marinier der 3e klasse garnizoens-hospitaal te Vlissingen, 29 jaar
bij de 7e Komp. Korps Mariniers en woonde te Middelburg Isis Zeeland
Venema Themuraleel Uit de grietenij Dantumadeel. Hij is ingedeeld  bij de 8eafd. infanterie in à Website
1825
Venneman Renier Geb. ’s Hage, 19 jaar. Kanonnier 2e klas Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Venossenberg
Louis Geb. Steker, departement de Jammappe. Fusilier  30-4-1811 Overleden te Middelburg  
Isis Zeeland
Vera Simon 36 jaar. Marechaussée 1-4-1832 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Jacoba Budel
18-5-1833 -Huwelijk te ’s-Hertogenbosch, kind gewettigd
Isis Bergen op Zoom
Marechaussee, 43 jaar 5-6-1838 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Jacoba Budel
1-6-1839 -Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
Verachtert Francois Geb. Kessel, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verauteren Jean Geb. Beverin (Beveren, Be?), laatst gewoond hebbende te Beverin. Jager 30-10-1836 Overleden te Salatiga (Id)
De Indische Navorscher
Verbaan A. Sergeant-majoor 2e bataljon 3e regiment infanterie 1898+1899 Inwoner van Middelburg, adres: Seisstraat M 54
Isis Zeeland
Verbaet
Matheus Geb. Schellen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verbakel Anthonie Geb. Mierlo, zoon van Hubertus Verbakel, ongehuwd. 10-7-1831 Overleden te Sluis, 21 jaar
Fuselier 3e comp. 1e bat. 5e afd. infanterie Isis Zeeland
Verbeke Pierre Kustwachter 6-12-1811 Vader van overleden kind te Heille, moeder
Jeanne Tavenier   Isis Zeeland
Verbert
Josephus Franciscus Geb. Antwerpen, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verbiest Peter Geb. Helmond, 20 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verboom Johannes Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. 2-3-1837 Overleden te Amboina (Id)
Sergeant De Indische Navorscher
Verboom-Parker H.J. Kapitein bij het dep(tbataljon 3e regiment infanterie 1874 Inwoner van Middelburg, adres: Molenwater N 53
Isis Zeeland
Verbrugge J.C. Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te 28-5-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Rotterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Verbruggen Jacobus Nationale Militie 21-12-1809 Vader te Aarle-Rixtel, moeder Catharina Peters
BHIC
Verburg Justinus Leonardus Geb. Amsterdam, zoon van Cornelis Gelden Verburg 8-4-1833 Huwelijk te Aardenburg met Cornelia Maria Blindenbach, geb. Aardenburg   Isis Zeeland
en Maria Hamming.
1e luitenant 3e Komp. 2e Bat. 5e Afd. Infanterie;
Ridder der Militaire Willemsorde 4e klas
Vercammen
Jacobus Geb. Koningshoyckt (=fort), 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verchain
? Commandant v/d Franse Artillerie 14-1-1803 Partij (verklaring) te Breda   Isis Breda
Verdaasdonk Martinus Geb. Breda, 23 jaar. Dragonder KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verdooren Gerrit Christoffel Geb. Oost-Souburg, zoon van Gerrit Verdooren en 17-9-1838 Overleden te Riouw in Oost-Indie,39 jaar
Catharina Maria Brandt. Gehuwd. Isis Zeeland
Kapitein-luitenant ter zee op korvet Castor
Verdooren Nicolaas Marinus Militair, wonende Vlissingen 2-8-1830 Overleden in Ned. Oost Indie   Isis Zeeland
Verduin Leendert Geb. Kalfslagen, 26 jaar. Mineur 1e klas KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vergoed Johannes 35 jaar, soldaat bij de infanterie 24-1-1861 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Sophia Molema. Waarschijnlijk verhuisd naar Gouda.    Isis Bergen op Zoom
Vergouwen Adrianus Geb. Roosendaal en Nispen. Gepensionneerd soldaat 6-6-1833 Overleden te Roosendaal en Nispen  
Isis Roosendaal
Vergragt
Jean Geb. Brugge, leeftijd 43 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda
Isis Breda
Verhaerd
Johannes Franciscus Geb. Geel, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verhagen Abraham Geb. Brielle, laatst gewoond hebbende te Goes. 1-5-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Verhagen Frederik Geb. Rotterdam, zoon van Jan Verhagen en  Martina 2-11-1836 Overleden te aan boord van Z.M. wachtschip Euridice
Wilhelmina Morel. Laatst wonende te Rotterdam. te Vlissingen, 23 jaar   Isis Zeeland
Matroos 3e kl. op z.m. wachtschip Euridice
Verhagen Hendrik Gerrit Geb. Amsterdam, 33 jaar. Korporaal 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verhagen Theodorus Geb. Schaijk, 28 jaar,  zoon van Jacobus Verhagenen Johanna de Groen. Schutter bij de NBr-schutterij. Woonplaats Schaijk 12-6-1833 Overleden te Mill en Sint Hubert
BHIC
Verhagen Willem Jelles Geb. Demerary (Brits Guyana), 22 jaar. Sergeant 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verhallen Francis Geb. Gemert. Fuselier Reserve Batt. 17e Afd. Infanterie 16-2-1837 Overleden in de Infermerie te Axel, 25 jaren
BHIC
Verhegge
Charles Louis Geb. Astene, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verheggen Arnaud Chasseur. Woonplaats Schaijk 10-1-1812 Vader te Schaijk, moeder Marie Kerkhof   BHIC
Verheij Johannes Geb. 23-8-1810 Utrecht. Wachtmeester dragonders nov. 1848 tot Wonende in het Bolwerk Westerblokhuis te Amsterdam
april 1854 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Verheijen Cornelis Geb. Gastel, laatst gewoond hebbende te Gastel. 11-1-1837 Overleden te Salatiga (Semarang. Id)
Jager De Indische Navorscher
Verheijen Lambertus Geb. Ewijk, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verheijen
Leonardus Geb. Merxplas, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verheijen Petrus / Pierre Geb. 21-1- Helden (L), ged.  (RK) 22-01-1785 te Helden (getuigen Leonardus Verheijen, Maria Gommansen Wilhelmina Groenen), zoon van Mathias Verheijen en Leonora Gommans. 28-5-1807 Gesneuveld/overleden te/bij Ostenrode (Polen) op 22 jarige leeftijd..
Militair, soldaat onder Napoleon-Lichting 1805 of 1808 RAL-Maastricht Klapper 136 militie 1815 – 1913
Met dank aan Leo Verheijen
Verheijsen Nicolaas Geb. Someren, 27 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verherstraten
Johannes Baptist Geb. Geel, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verhoef Cornelis Geb. Ysselstein, 30 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verhoef Jan Geb. Vleuten (Utrecht), zoon van Arie Verhoef en 16-1-1835 Overleden te Veere, 19 jaar
Neeltje Straver. Fuselier der 9e Afdeling Infanterie Isis Zeeland
Reserve Battaillon 3e Kompagnie
Verhoeve
Petrus Johannes Geb. Lier, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verhoeven Adrianus Geb. Berlicum, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verhoeven Josephus Geb. ’s Hertogenbosch, 18 jaar. Tamboer 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verhoeven Theodorus Geb. ’s Hertogenbosch, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verhorst Adrianus Justinus Kapitein adjudant departement van oorlog te 13-12-1833 Partij bij een Procesverbaal van ontzegeling te Grave  
Den Haag Archieven.nl 
Verhulst Seraphinus Horenblazer bij de vesting artillerie 20-9-1867 Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna Ernst
Isis Bergen op Zoom
Verkaart Johannes Sergeant 9-2-1830 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Adriana Serré   Isis Bergen op Zoom
Verkampen Arnoldus Geb. Uden. Fuselier 10e afd infanterie 19-3-1832 Overleden te Den Haag, 19 jaar   BHIC
Verkerk Willem Geb. Hoorn, laatst gewoond hebbende te Hoorn. Flankeur 14-7-1836 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Verkuilen Arnoldus Geb. en wonende Uden, 29 jaar, ongehuwd, zoon van Klaas Verkuilen en Johanna van Zutphen. 30-7-1834 Overleden te  Nijmegen, verdronken bij fort Kraaijenhof  
Schutter 1e bat 3e afd nbr schutterij BHIC
Vermaas Adrien Geb. Stavenisse. Kanonnier 125e  compagnieKustwachten 15-1-1812 Overleden te Bergen op Zoom
Isis Zeeland
Vermaas C.C. Officier van gezondheid bij het 2e bataljon 3e 1892 -Inwoner van Middelburg, adres: Langedelft B 146
regiment infanterie 1893 -Idem, adres: Wagenaarstraat D 93   Isis Zeeland
Vermaas Johannis Geb. Poortvliet. Infanterist eerste klas 10-11-1891 Overleden te Curacao, 38 jaar   Isis Zeeland
Vermaat Leendert Geb. Nieuw-Helvoet, zoon van Jacob Vermaat en 11-10-1849 Overleden aan waterzucht in het garnizoens-hospitaal
Maria Schulling, ongehuwd en woonde te Nieuw- te Vlissingen, 21 jaar
Helvoet. Marinier 3e kl. 3e comp. 1e div. korps mariniers Isis Zeeland
Vermaire Adriaan Geb. ’s Gravenpolder, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vermande J.M.C. -Luitenant 2e bataljon 3e regiment infanterie 1888 -Inwoner van Middelburg, adres : Koepoortstraat N 28
- Isis Zeeland
Jan Marcus Cath. -Kapitein der Infanterie. Woonplaats: Bergen op 1892 -Persoon in Kadaster te Helmond
Zoom Isis Eindhoven
Vermaus
Francies Geb. Mechelen, zoon van Jan Vermaus en Maria 3-3-1832 Overleden te Vlissingen, 28 jaar
Keuning. Laatst wonende te Mechelen. Isis Zeeland
Schutter 2e comp. 3e bat. mob. zeeuwse schutterij
Vermeer Thomas Wachtmeester bij de marechaussee, oud 46 jaar 27-1-1867 -Mede-aangever te Tilburg   Isis Tilburg
11-6-1867 -Idem
16-4-1868 Vader te Tilburg, moeder Wilhelmina Theodora ChristinaKock
-Idem, moeder Wilhelmina Theodora Guishana Kock
2-9-1870 -Idem, moederWilhelmuna Theodora Christian Koch
20-4-1`872 -Mede-aangever te Tilburg  
14-7-1872 -Idem
1-1-1872
Vermeersch / Jacobus Geb. Zaamslag, zoon van Jacobus Vermeersch/ 26-12-1831 Overleden te Vlissingen, 30 jaar
Vermersch Vermersch enTanneke Haak. Schutter 2e Comp. Isis Zeeland
3e Bat. Afd. Mobile Zeeuwsche Schutterij.
Vermeesch Jacobus Johannes Geb. Sluis. Marinier 17-3-1882 Overleden aan boord van Z.M. fregat Zeeland, ter reede van Batavia (Java) te Nederlands-Indië   Isis Zeeland
Vermeire W. Kapitein bij het 2e bataljon 3e regiment infanterie 1892 Inwoner van Middelburg, adres: Lange Singelstraat
N 188   Isis Zeeland
Vermeiren Emmanuel Geb. Destelghem (Desselgem), 34 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vermeis Eimert Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 31-10-1836 Overleden te Semarang (Id)
Website
Vermeulen Antonie Franciscus Geb. Amsterdam, zoon van Willem Vermeulen en 12-4-1833 Overleden te Veere, 37 jaar
Claartje de Jong. Schutter der 3e Afdeling Noord- Isis Zeeland
Brabandsche Schutterij 2e Battaillon 6e Kompagnie
Vermeulen
Cornelus Geb. Postel, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vermeulen Johannes Geb. Waalwijk, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vermeulen Marinus Geb. Goes, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vermeulen Petrus Albertus Philippus Geb. Oostkapelle. Officier bij het Nederlandsch Indisch leger 17-3-1876 -Huwelijk te Middelburg met Maria Johanna Gopner,
geb. Middelburg   Isis Zeeland
27-8-1877 -Wdr. Huwelijk te Middelburg met Clara Hendrika
van Bakergem,  geb. Rotterdam   Isis Zeeland
Vermeulen Pieter Jan Geb. Eekeren, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vermeulen Pieter Stephanus Geb. Middelburg, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vermeulen Sebastiaan Geb. en wonende te Oudenbosch.2e luitenant bij de 1-11-1801 Huwelijk te Oudenbosch met Cornelia de Groen, geb.  en wonende te Oudenbosch
divisie te Oudenbosch, behorende tot de 6e compag- BHIC
nie van het bataljon Jagers, gewapende burgerwacht
in de departementen de Delft en Schelde en Maas
Vermolen Joost 41 jaar, schutter 4e comp. 3e bat. mob. zeeuwse 12-5-1833 Vader van overleden kind te Vlissingen, moeder
schutterij Adriana de Kok   Isis Zeeland
Verouden Henricus Geb. Geldrop, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verpeaux Pierre 31 jaar. Marechaussee te voet 24-4-1814 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Rene Françoise Cathérine de la Motte  
Isis Bergen op Zoom
Verra Gerrit Geb. Leiden, zoon van Jacob Verra en Christina 9-2-1835 Overleden te Veere, 19 jaar
Kooremans. Fuselier der 18e Afdeling Infanterie Isis Zeeland
Reserve Battaillon 3e Kompagnie.
Verrijcken Jean Baptiste Geb. Birchem (Berchem), laatst gewoond hebbende te Leiden. Fuselier 1-9-1836 Overleden te Palimaman (Id)
Website
Verrijken
Petrus Jan Geb. Antwerpen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda
Isis Breda
Verrone Pieter Geb. Middelburg, zoon van Johannes Verrone en 9-2-1820 Overleden aan borst-ontsteking te Maastricht, 27 jaar
Johanna Catharina la Croix. Dragonder. 1e reg.  Isis Zeeland
8e comp. lichte dagonders
Versantvoort Henricus Ged. 2-4-1790 Sint-Oedenrode, zoon van Lambertus
Janse Versantvoort enJohanna Willems van Rooij.
De Brabantse Leeuw 1989 noemt Henricus in een
lijst vermiste Brabanders, die dienden in de legers
van Napoleon. Hij maakte daar deel uit van het 146
bat. Voltigeurs (soldaat lichte infanterie). Juli 1812 Laatste tijding: Noudorf    Website
Verscheuren Cornelis Geb. 8-8-1811 Rijsbergen. Fuselier 14e afdeeling 1839 Wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
infanterie. welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland    Website
Verschoor van Nisse Reinier Frans Geb. Goes, zoon van Jan Hendrik Verschoor van Nisse en Cornelia Wernerina Spijker. 30-8-1825 Huwelijk te Nisse met Susanna Gerarda Cornelia
1e Luiten.3e Batt. Artillerie Metroz, geb. ’s-Gravenhage, dochter van Jean Francois
Anthoijne Metroz en Cornelia Anna van Westreenen
Isis Zeeland
Verschuuren Hendricus Geb. Gemert. Fuselier 3e Compagnie, 2e bataillon, 28-4-1821 Overleden te Gemert, 20 jaar
2e afdeling Infanterie BHIC
Verseput Willem Geb. Zierikzee, 23 jaar. militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verseveld Clemens -Sergeant der artillerie
-Nalatende Henriette 13 jaar, Anna Alida 6 jaar en Clement 29-12-1833 -Overleden. Jenneke Huntelerslag, arbeidster in Grave,
20 maanden  is zijn weduwe
Familieraad: Jan van Dreem, winkelier, toeziend voogd; 1-2-1836 -Benoeming toeziend voogd te Grave.
Frederik Sigg, schoenmaker; Lodewijk van Giffen, timmer- Archieven.nl       Met dank aan Ronald Hellenbrand
man; Gerard Arnold Hofman, klerk; Jan van der Elst,
metselaar; Nicolaas Hensen, landbouwer; allen vrienden te Grave.
Verspeijk Leonard Geb. Tholen. Artificier 7e Compagnie Bereden Regiment Artillerie 26-4-1812 Overleden te Lubeck
Isis Zeeland
Verstappen Cornelis Nationale Militie 21-12-1809 Vader te Aarle-Rixtel, moeder Johanna van Doore
BHIC
Verstappen Joannes 20 Jaar.  Militair in Frankrijk 5-1-1808 (Overledene Meijel). Overleden in het hospitaal
te Metz   Isis Eindhoven
Versteeg Gerrit Geb. Driel, 41 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Versteeg Jacob Geb. Zierikzee, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Versteijnen A.C. Geb. ’s-Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende 6-2-1836 Overleden te Koempoelang
te Geldrop. Kanonnier De Indische Navorscher
Verstelle Michel Flankeur infanterie 25-2-1829 Overleden te Magelang (Oost-Indië)   Isis Zeeland
Verstrael
Petrus Geb. Antwerpen, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verstraeten Adrianus Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. 30-5-1836 Overleden te Semarang (Id)
Korporaal De Indische Navorscher
Verstraeten
Johannes Baptiste Geb. Antwerpen, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verstreijden
Petrus Geb. Heerenthals, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Versuijs Daniel Geb. Grijpskerke. Fuselier de la 8e compagnie de la 41e? / 71e? Cohorte 8-5-1812 Overleden te Brussel, 21 jaar
Isis Zeeland
Vertholen Johannes -Kolonel en commandant vesting Breda 1821-1828 -Een aantal maal Partij te Breda   Isis Breda
-Geb. Breda, echtgenoot van Maria Josephina Hubens
1829 - Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vertholen Jan Willem Geb. Breda, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vertogen Johannes Geb. Zeeland, 28 jaar, ongehuwd, zoon van CornelisVertogen en Maria Kuijper. Arbeider. Schutter in dienst van de Noord Brabantsche Schutterij. Woonplaats Zeeland 15-5-1833 Overleden te Delft
BHIC
Vervat Albert Geb. Nieuwlandsroot?, 37 jaar. Kanonnier 1829 -Echtgenoot van Maria Westerman
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vervenne
Jean-Baptiste Uit Aarsele. Fuselier bij het 45ste Inf Regt. Gedeserteerd 21-5-1807 Vonnis van de Krijgsraad   Website
Verver Marinus Geb. Culemborgh, wdr. van Apolonia Timmers. 25-08-1804   -Aangetekend te Beverwijk met Margaretha Drees, wed. van Corn. Schotvanger, geb. Nieuwenhuis, wonende te Beverwijk.
Gediend hebbende als hussaar in de 5e comp. onder commando van de ritmeester Lambrechts in dienst deeser republiek, thans deselfs honorabel paspoort hebbende, wonende te Beverwijk -Gehuwd te Beverwijk
Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
9-9-1804
Vervloet Cornelis Geb. Kevele (Oekraïne??), 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
?
Vervoort Melchior Geb. Reijsel (Noord-Brabant), zoon van Godefridus 13-10-1835 Overleden te Veere, 19 jaar
Vervoort en Hendrina Hazen. Fuselier bij de 5e Isis Zeeland
Afdeling Infanterie Reserve Battaillon 3e Kompagnie
Verweij Jacob Frederik   Geb. ca. 1863 Capelle, zoon van Jacob Verweij en 6-1-1887 -Huwelijk te Ovezande met Aleida Berger,
Zie Frickers, Sophia Carolina Frickers. geb. 15-04-1864 Arnhem, dochter van Johannes EduardBerger en Wilhelmina Catharina Ploegman
18e eeuw 2e luitenant kwartiermeester bron: huwelijksakte nr. 1 Ovezande bron: Familysaerch
(scheiding)   Met dank aan Annelies Mateboer
13-12-1894
Verweij Pieter Geb. Hilversum, 64 jaar. Gepensioneerd marineman 1829 -Echtgenoot van Jannegje Jorgen
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verwest Dingeman Geb. Dreischor,  26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Verwey ? Soldaat. Zie Hijlckama 1815 -
Verzeveld Andries Geb. Willemstad, 30 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vet Cornelis Geb. Middelburg. Marinier 1e klasse aan boord van van Z.M. fregatschip Zeeland. 20-12-1877 Overleden in het hospitaal Weltevreden   Isis Zeeland
Veth, de Stephanus Geb. Hoeven, laatst gewoond hebbende te Hoeven. 11-2-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Kanonnier De Indische Navorscher
Veun, de Johannes Henricus Geb. Middelburg, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Vial
Pieter Nicolaas Geb. Parijs, wonende te Bergen op Zoom. Directeur der posten in het Franse leger 20-9-1800 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Maria van Mansfeld, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
(Pierre Nicolas?)
Vicente
Laurente Geb. Valence (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 8-1-1812 Overleden te Middelburg, 19 jaar
Isis Zeeland
Vicente
Mallot Geb. Valence (Sp). Soldat Espagnol. Spaanse gevangene 23-12-1811 Overleden te Middelburg, 22 jaar
Isis Zeeland
Vicente
Martin Geb. Valence (Sp), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 10-12-1811 Overleden te Middelburg, 31 jaar
Isis Zeeland
Vidaurie, de
Jean Spaanse gevangene 3-1-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Vienne Abraham Geb. Groede, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Viersen, van Gerardus Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Soerabaja. Kadet-sergeant 25-10-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
De Indische Navorscher
Vijgh Gerard Theodoor Wilhelm Geb. Arnhem,  16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Delft 1839 Geregistreerde te Breda
Isis Breda
Villee Christiaan Frederik Geb. Veere, zoon van Frank Villee en BarbelenaSegers. Fuselier 3e comp. 2e bat. 3e afd. infanterie, 15-3-1840 Overleden te Vlissingen, 26 jaar
Hij woonde laatst te Veere. Isis Zeeland
Villeneuve, de Willem Geb. Waalwijk, 42 jaar. Kapitein 2e afdeling 1829 -Echtg. van Maria Elisabeth Petronella Terwiel
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Villepoix, de Francois Guillaume Geb. Breda, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Villers, de Nicolaas Joseph Geb. Bin, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Villiger Jost Louis -Geb 31-5-1806 Humeken. Fuselier bij het 8e bataljon infanterie van het Oost-Indisch leger -“Is, bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang van den
-Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van 12den Augustus 1833, geconfirmeerd bij sententie van
Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 8. Januarij 1839. ß5-4-1839 het Hoog Militair Geregtshof in Nederlands Indië, van den 10den September daaraanvolgende, ter zake dat hij zijn geweer met een scherp schot geladen, en op den 2den Luitenant Guillaume aangelegd hebbende, dat schot heeft gelost, veroordeeld tot vijf jaren kruiwagenstraf, met vervallenverklaring van den militaieren stand”.
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip. --Na beëindigde kruiwagen-straf met het schip ‘Theodora Sara’ (schipper J. Schut) naar Nederland terug gezon-den,en den 15den Februarij l.l. in het Nieuwe Diep aangekomen.      De Indische Navorscher
Vinck Cornelis Brigadier bij de marechaussee 30-1-1893 Vader te Tilburg, moeder Diliana Manders  Isis Tilburg
Vink Albertus 36 jaar, kanonnier 3e reg. artillerie 26-7-1845 Vader van overleden kind (geb. Dordrecht) te
Vlissingen, moeder Catharina Elmendorp  Isis Zeeland
Vink Antonius Woonplaats 's Heerenberg (thans Breda).  Schutter 4-6-1831 Partij in akte (procuratie) te Breda   Isis Breda
Vink Dirk Albert Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te Nijmegen. Flankeur 29-10-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
De Indische Navorscher
Vinke Carl Geb. Fenigum(?), laatst gewoond hebbende te Gorinchem. Sergeant 7-9-1836 Overleden te Padang (Id)
De Indische Navorscher
Vinkler
Wilhelm Geb. Frankfort aan Main, laatst gewoond hebbende 10-4-1837 Overleden te Fort Rau (Id)
te Rotterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Vinvlet Henrij Geb. Vlissingen, zoon van Henrij Vinvlet en Maria 15-2-1845 Overleden te Mostaganem (Afrika), 28 jaar
Martin. Fuselier Isis Zeeland
Vis Cornelis Johannes Geb. Groningen, zoon van Bastiaan Vis en Grietje 6-1-1846 Overleden te Vlissingen, 18 jaar
van Sprange, ongehuwd. Flankeur 3e comp. 4e bat. Isis Zeeland
8e reg. infanterie
Vis Matthijs 37 jaar, kanonnier 3e regiment 1-2-1846 Vader van overleden kind (geb. Dordrecht) te
Vlissingen, moeder Alida van Nelven   Isis Zeeland
Visscher Johannes Geb. Brielle, laatst gewoond hebbende te 25-1-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Ommerschans. Fuselier De Indische Navorscher
Visser Albert Annes Geb. 30-6-1809 Suawoude. Kanonnier 30-3-1836 Overleden te Breda in de Garnizoensziekenzaal
Tresoar
Visser Anne Jans Geb. Weststellingwerf, zoon van Jan Klazes Visser 14-3-1842 Overleden in het militair hospiaal te Vlissingen, 26 jaar
en Barbertje Aukes. Flankeur 4e comp. 3e bat. Isis Zeeland
5e reg. Infanterie. Woonde te Weststellingwerf.
Visser Cornelis Fusilier in de 4e compagnie van het Reserve Bataillon der 9e afdeling Infanterie, in 1836 in garnizoen te Sluis. 30-9-1836 Mishandeld door 2 mannen te Heille.
Bron: Zeeuws Archief, Rechterlijke Archieven
1796-1838, Rechtbank van Eerste aanleg te Middelburg, Strafvonnissen 1811-1838: toegang 12, inventarisnummer: 343, volgnummer: 93
Met dank aan Miranda van Hoorn-de Lange
Visser Edde Jansen Geb. Weerdam, 35 jaar, ongehuwd, zoon van Lubbe Geerts Visser en Aaltje Eddes. schutter mobiele groninger schutterij. Woonplaats Emden 21-5-1833 Overleden te Oeffelt
BHIC
Visser Hebel Hermanus Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Fuselier 3-1-1836 Overleden te Semarang
De Indische Navorscher
Visser Hendrik Paulus Fuselier 22-10-1814 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Mientje Jogchems   Isis Bergen op Zoom
Visser Jan Enwis 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland    Website
Visser Johannes Geb. ca 1810 Leiden. Fuselier, woonplaats Tilburg en Leiden 16-7-1832 Ongehuwd overleden te Tilburg   RA Tilburg
Visser Johannes Dirk Geb. Vlissingen, zoon van Joost Clijs Visser en 20-11-1827 Overleden te Utrecht, 20 jaar
Christina Adriana Rit. Kanonnier  3e comp. 3e bat. Isis Zeeland
artillerie nat. militie
Visser Klaas Sytzes  Te Wonseradeel,  83e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Visser Pieter Frederik Soldaat in het 1e vreemdelingen regiment 7-5-1886 Overleden te Quang-Yen       Tresoar
Visser Wiebe Sergeant-schrijver 30-7-1866 Vader te Bergen op Zoom,  moeder
Maria Machtildis Roos   Isis Bergen op Zoom
Visser, de Cornelis Fuselier Zeeuwse Mobiele Schutterij Na 1835 Dienstplichtige ZMS   Isis Zeeland
Visser, de Gijsbertus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 18-9-1836 Overleden te Padang (Id)
De Indische Navorscher
Visser, de Hendrik Sergeant majoor der Infanterie 30-10-1891 Vader te Bergen op Zoom, moeder Adriana ElisabethTrimbos   Isis Bergen op Zoom
Visser, de Henricus Fuselier bij het 2e regiment Infanterie 13-5-1849 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Adriana Tegenbosch   Isis Bergen op Zoom
Visser, de Pieter Geb. Zwaluwe, zoon van Pieter de Visser en Maria 14-12-1832 Overleden te Veere, 32 jaar
Weiland. Schutter der 3e Afdeling Noord-braband- Isis Zeeland
sche Schutterij, 2e Battaillon, 3e Kompagnie.
Vlam Abraham Sergeant 6e comp. bat. Nationale Militie 22-4-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Alida Bodegraven   Isis Bergen op Zoom
Vlaming, de Dignus Overleden in dienst van de Oostindische Compagnie 7-1-1732 Erflater te Middelburg ten gunste van zijn partner Tanneken Nebbens   Isis Zeeland
Vleeschouwer, Jan 46 jaar, geboren te Gorinchem, gediend bij de 1e 1-11-1821 Is opgebracht door Peter Janssen, veldwachter te Gassel. Plaats Grave
de divisie van Generaal Stokma Toegangsnr 21 Rechtbanken in Noord-Brabant, 1811-
1838, Inv. nr 1426. Volgnr 75 Vredegerecht Grave
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Vliege Franciscus Sergeant 6e bat. artillerie nationale militie 6-12-1832 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna Hosemans   Isis Bergen op Zoom
Vlieger, de Jacobus Overleden in dienst van de Oostindische Compagnie 10-3-1733 Erflater te Middelburg ten gunste van zijn zwager CornelisSchijve   Isis Zeeland
Vlies, van der Andries Eerste luitenant bij de artillerie 25-7-1835 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria AdrianaIJzerman   Isis Bergen op Zoom
Vliet, v. d. Yde Alberts Plaatsvervanger van Lieuwe Abrahams Wons of Mons.Oostdongeradeel,  8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Vliet, van der Folkert Johannis Schutter bij de 4e Compagnie, 2e battaillon van de 2eafdeling Vriesche Schutterij. 27-12-1831 -Opgenomen in het hospitaal te Den Bosch en overleden in ’s Rijks Hospitaal te Utrecht.
-Bij de voordrachten voor het Metalen Kruis, in 1839, staat bij zijn naam: “net waardig geoordeeld, uit lafhartigheid de kompagnie niet verlaten”.
1839 Bron: Tresoar, DTB Franeker; Archief van de Mobiele Schutterij, inv 114 (controleboek) en inv 131 (stukken mbt de toekenning van het Metalen Kruis).
Met dank aan Niek Boevé
Vlietstra Jacob Christiaans Te Franeker , Bataljon Artillerie N.W. nr. 3 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Vlig Henrik Pieters Geb.13-7-1795 Blokzijl. Flankeur bij het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 3 dat meevocht -Hij krijgt zijn paspoort op dezelfde dag als Bijlsma en
tijdens de Bataille de Waterloo. ze zijn samen van Groningen naar de Lemmer gereist.
Zie ook: Schelte Martens Bijlsma 16-8-1818 -Huwelijk in de Lemmer met Geeske Jacobs de Haan
(paspoort bij de bijlagen).   Akte 31
30-10-1870 -Overleden in de Lemmer   Met dank aan Piet Boltjes
Vlooten, van Johannes Gijsbertus Geb. Kockengen. Zoon van Jan van Vlooten en NaaltjeNederhorst. Soldaat bij de 4e Compagnie van het Reserve Bataillon der 9e afdeling Infanterie, in bezetting te Sluis. 24-4-1835 Overleden te Sluis, 21 jaar
Isis Zeeland
Vlugt, van Willem Gustaaf F. Geb. 31-5-1797 Den Haag. Kapitein der infanterie Nov. 1851 tot Wonende in de Utrechtsestraat.te Amsterdam
Sept. 1852 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Vochten
Joseph Geb. Mons of Antwerpen 19-3-1800. Fuselier bij deOost-Indische infanterie 1834 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
De Vier Gebroeders’   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Website
Voet Christoph Willem Geb. Zutphen. 1e luitenant Korps Rijdende Artillerie 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Voet Pieter Geb. 5-6-1789. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
20-12-1829 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (742-1468)
Voets Johannes Soldaat bij de tweede compagnie, eerste bataljon van het 4e regiment infanterie in garnizoen te Bergen op Zoom 3-4-1856 Verkoop van bouwland te Tilburg
Website Inv. nr. 324/107
Vogel Bernardus Louis Bootsman aan boord van Z.M. brik van oorlog 8-3-1853 Ned. Marine d.d. 13-3-1853.: Hij is ter rede van Paramaribo, rivier Suriname door een zee van de barkas afgeslagen en verdronken. Hij had 3 kinderen.
De Koerier Partner: Maria Regters   Isis Zeeland
Vogel Paulus Johannes Franeker, Afd. Curassiers 3  1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Vogelvanger Sikke Hessels Te Sloten, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Vogt
Jacob -Geb. 15-8-1809 Mandach(er) (Zwitserland), zoon van   Han Vogt en Katharina Haberlijn. Smitsschutter bijSchutterij 01-11-1837 -Huwelijk te Vlissingen met Anna Maria Willemina
-Datum indiensttreding :  van Santwijk, geb. Hoofdplaat  
 Functie bij indiensttreding : Smid 2e klasse
-Datum uitdiensttreding :  17-8-1839 -Werknemer Marinewerf
 Functie bij uitdiensttreding : Smid 2e klasse                                                                   Isis Zeeland 
-Kopergieter 1-4-1857 -Pensioen. Aantal dienstjaren : 18
26-5-1863 -Overleden te (died in) : Vlissingen
Gehuwd met Anna Maria Willemina van Santwijk
Voille Thomas Geb. Montre (departement de Lormé, Canton de Montré). Woonplaats 's Hertogenbosch  (in garnizoen). Volontair in het 3e Bataljon van de 20-4-1799 -Ondertrouw te ’s-Hertogenbosch met
?
71e  halve Brigade Fransche Infanterie Johanna van Bers, geb. Breda   Isis Breda
25-8-1800 -Huwelijk te Breda met Joanna van Beers  
Voineck
Pierre Geb. Chambraij dept. Nord, zoon van 7-8-1809 Overleden te Ijzendijke, 25 jaar
Catherine Doret. Chasseur Isis Zeeland
Volkers Pieter Zich ook noemende C. Stuurman, geb. Enkhuizen 16-6-1794. Pionnier bij de Oost-Indische infanterie 1829 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip Ida Aleida
De Indische Navorscher   Voor méér zie: Website
Volkert Dirk 35 jaar. Marechaussée 17-11-1838 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria HendrinaZimmermann   Isis Bergen op Zoom
Volkertsz. Everardus Geb. 3-9-1791. Uit Dordrecht. Militair Ca 1815 -Gewond geraakt in de strijd tegen de Fransen
Christiaan 17-4-1858 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (741-1246)
Vollmar
Haver Geb. Veschin (Zwitserland), zoon van  Frans JosephVollmar en Troijen van Northberg. Korporaal op z.m. korvet “Boreas”. 15-4-1839 Overleden te Vlissingen, 38 jaar
Isis Zeeland
Volmer Albert Ongehuwd, geb. Weele te Gelderland, wonende te Beverwijk, gedurende de tijd van 7 jaaren en 5 24-10-1800 -Aangetekend te Beverwijk met
maanden als ruiter gediend hebbende in de Comp. N2 van der ritmeester Weiskern en op 17 april behoorlijk paspoort bekommen hebbende Johanna van der Haar, ongehuwd, geb. Beverwijk,
won. Beverwijk.
9-11-1800 -Gehuwd te Beverwijk.
Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
Vonck Carel Geb. 7-10-1780. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
10-1-1855 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (746- 2156)
Voogt, de Willem Jacob 30 jaar. Eerste luitenant artillerie schutterij 17-6-1833 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Aletta Pellekaan   Isis Bergen op Zoom
Voorden, van de Pieter Francois Geb. Waterlandkerkje. Militair 26-10-1832 Overleden te Sumarang (Oost-Indie)   Isis Zeeland
Voorst tot Voorst, van Frans Antoon J.C. -Geb. 15-1-1801 Zevenaar. Majoor. 1849 -Wonende aan de Amstel in Amsterdam
-Ongehuwd 1-3-1883 -Overleden te ’s-Gravenhage
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Voort, van der Geijs Militair (in dienst bij het korps marechaussee). Woonplaats Tilburg 5-12-1837 Vader te Tilburg, moeder Francina Doesburg
RA Tilburg
Vorm, van der Andries Geb. 21-4-1807. Uit Dordrecht. Militair Ca 1815 -Gewond geraakt in de strijd tegen de Fransen
5-2-1848 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (744-1719)
Vorsterman van Oijen R.G.H.A. Luitenant bij het 2e bataljon 3e regiment infanterie 1892 -Inwoner van Middelburg,
adres: Lange Noordstraat L 117
1895 -Idem, adres:  Langedelft I 19   Isis Zeeland
Vos Albertus Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Hoornblazer 16-6-1837 Overleden te Banjoemas (Id)
De Indische Navorscher
Vos Cornelis Geb. Nederhemert, laatst gewoond hebbende te Nederhemert. Kanonnier 8-8-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Vos
Gerardus Henricus Geb. 17-9-1827 Antwerpen. 2e luitenant der 17-11-1852  Wonende in Amsterdam, Warmoestraat
infanterie, Oostindisch Leger       tot
11-12-1852 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Vos Hendrik Geb. Berg in Gelderland, zoon van Reinder Vos en 25-3-1832 Overleden te Vlissingen, 20 jaar
Berndina Hartjes. Laatst wonende te Berg (Gelderland). Kanonnier 2e comp. 3e bat. artillerie nat. militie Isis Zeeland
Vos Jan Geb. Beek (Gld), zoon van Hermanus Vos en Grada 1-1-1832 Overleden te Maashees en Overloon
Geerlings. Kurassier der 1e afdeling, alhier Isis Brabant
gedetacheerd
Vos Lodewijk Geb. Sint Oederode, zoon van Johannes Vos en 17-8-1865 Overleden aan hersenontsteking in het garnizoens-
Woutrina Boons. Soldaat bij de 2e Comp., 3e Bat., hospitaal te Vlissingen, 20 jaar
6e Reg. Infanterie en woonde te Sint Oedenrode Isis Zeeland
Vos, de Petrus Johannes / -Sergeant bij de artillerie Militie 30-7-1822 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Pierre Jean Maria Elisabeth Winkelhuys 
1-10-1824 -Idem, moeder Maria Elisabeth Winkelhuijs
-Sergeant, 36 jaar 18-1-1826 -Idem,moeder Maria Elisabeth Winkelhuijs     
Isis Bergen op Zoom
Voskamp Crince Johannes Geb. Sint Anna ter Muiden, zoon van Pieter Crince 22-9-1848 Overleden in het militaire hospitaal te Oran (Afrika),
en Pieternella Voskamp. Soldaat vreemdelingen- 27 jaar   Isis Zeeland
legioen
Voskuil William Klaas 35 jaar. Militair Apotheker 4-11-1878 Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornelia DorotheaVeenhuijzen. Waarschijnlijk verhuisd naar Kampen   Isis Bergen op Zoom
Vossen, van Jan Kustwachter 25e cie, gestationeerd te Tholen 24-10-1812 Huwelijk te Sint Annaland met Adriana van Riel
Isis Zeeland
Vossenberg, Johannes Geb. en wonende Gemert. Zoon van Antonij van de Vossenberg en Agnes van Duijnhoven. Militair, schutter bij het 1e bataillon 3e afd. Noord-brabantsche Schutterij 2-1-1832 Overleden te Harderwijk?
van de Isis Brabant
Vredeveld Hendrik Willem Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. Fuselier 1-2-1836 Overleden te Loeboesi Kapping (Id)
De Indische Navorscher
Vreeswijk Cornelis Geb. Drachten 14-5-1796. Wachtmeester bij de Oost-Indische kavallerie 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Margaretha Catharina’   De Indische Navorscher
Vreeswijk Johan Pieter Geb. Nieuwe-Tonge.  Fourier korps Rijdende Artillerie 1829 -Geregistreerde te Breda.
-Echtgenoot van Margaretha Beijers   Isis Breda
Vrielink Gerrit Jan 45 jaar. Wachtmeester der maréchaussée 6-6-1871 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Geertrui van Dixhoorn   Isis Bergen op Zoom
Vries, de Christiaan Karel Geb. ca 1861 Vlissingen. Onderofficier der infanterie. 16-4-1886 Huwelijk te Diemen met Johanna Steenaart (c1855-?).
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Vries, de Fedde Te Dokkum, Afd. Curassiers 3 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Vries, de Fredrik Hendrik Cores Geb. 11-4-1813 Culemborg. Officier bij het 8e 16-8-1850 Wonende in de Hartenstraat, Amsterdam
regiment infanterie, van 16.8.1850 tot 6.5.1854. tot 6-5-1854 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Vries, de Geert Harmens Te Opsterland, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Vries, de Gerrit Hermanus Geb. Oeterp (Friesland) 3-6-1803. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1834 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
Stad Dordrecht’   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Website
Vries, de Hendrik Geb. Amsterdam, zoon van Jan de Vries en Christina 16-10-1846 Overleden te Vlissingen, 20 jaar
Verhoeven, ongehuwd. Hij woonde te Amsterdam. Isis Zeeland
Fuselier 4e comp. 3e bat. 3e reg. infanterie
Vries, de Hermanus Gegageerd soldaat van de zwitsers 18-8-1802 Begraven te ’s-Gravenmoer   Isis Brabant
Vries, de Jan Geb. 28-6-1783. Uit Haarlem. Militair Ca 1830 -Gewond geraakt bij de strijd in België of later
16-2-1861 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (761-686)
Vries, de Jan Geb. Groningen, 40 jaar, zoon van Johannes 2-4-1851 Huwelijk te Vlissingen met Susanna Jacoba Bosse,
de Vries en Jantje Rudolfs. Luitenant  Adjudant geb. Middelburg   Isis Zeeland
3e batt. Infanterie.
Vries. de Jan Gerlof Sergeant Majoor 3e comp. 3e bat. inf. militie 24-12-1814 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Saartje Jans Flaameling   Isis Bergen op Zoom
Vries, de Jetze Sjoukes Wijmbritseradeel, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Vries, de Klaas Jans Dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders 1841 Verlofganger der nationale Militie
Website
Vries, de M. Geb. Dordrecht, laatst gewoond hebbende te 14-3-1836 Overleden te Sorebaja
Dordrecht.  Flankeur De Indische Navorscher
Vries, de Nicolaas Van Vlieland. Luitenant bij het corps koninglijke 4-7-1806 -Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Aukje CornelisZijlstra, van Harlingen.
mariniers -Voor den gerechte getrouwd volgens vertoonde att.
21-7-1806 Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Vries, de Peter Geb. Loon op Zand, laatst gewoond hebbende te 12-5-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Arnhem. Fuselier De Indische Navorscher
Vries, de Pieter Douwes 8e afd. Infanterie, nummerverwisselaar voor Eeltje 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
Jans Boersma genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee
zijn overgegaan. Friesland   Website
Vries, de S.D. Geb. Dantamadeel, laatst gewoond hebbende te 9-6-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Bergum. Fuselier De Indische Navorscher
Vries, de Taeke Sybes Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Vries, de Uiltje Sikkes Plaatsvervanger voor Sake Pieter Veldman, 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
afdeling 3e bataillon Artillerie Nat. Militie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee
zijn overgegaan. Friesland  Website
Vries, de Watze 1e bataillon Grenadiers 1841 Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , (een
document waar hij op staat vermeld  met zijn persoons-
gegevens en van zijn evt. gezin enz.). Friesland    Website
Vriesema Sjoerd Klazes 8e afd. Infanterie 20-6-1824 -Overleden te Groningen
1825 -Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschap-pen die op de 1sten
Januari 1825 aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo door
desertie, overlijden als andersints. Friesland Website
Vroe, de Johan Jaques Dirk Majoor Oost Indisch Leger 19-10-1863 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna Elisabeth Croes   Isis Bergen op Zoom
Vromans Rochus Marechaussee, oud 42 jaar 31-7-1875 -Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
25-2-1880 -Vader te Tilburg, moeder Anna Maria Raas
Vroom Justus Zoon van Lodewijk Vroom en Catharina Muntendam. 13-2-1833 Overleden te Veere
Fuselier Genlias
Vught, van Martinus Geb. Roosendaal en Nispen. Soldaat bij het korpsmariniers, div. mariniers z.m. fregatschip Sumatra 11-6-1830 Ongehuwd overleden te Vlissingen.
Isis Roosendaal   Isis Zeeland
Vugt, van J.H. Geb. ’s-Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende 14-5-1837 Overleden te Magningnoe (Id?)
te Baar. Sergeant De Indische Navorscher
Vuurberg Carel Hendrik Geb. ca 1809. Sergeant op         à 25-3-1831 -