19e eeuw ST        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                     656
Sabel Johannes Frans Geb. Domburg 25-4-1802. Huzaar bij de 1836 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schipPhenomene   De Indische Navorscher
Oost-Indische kavallerie.
Sachse Gerrit Vincent Geb. Enschede, 36 jaar. Concierge KMA 1829 Echtgenoot van Antje van Theber
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sacrens
Petrus Johannes Geb. Heijendonck (=Heindonk), 19 jaar. Milicien 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sagius Dirk Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 5-2-1837 Overleden te Marabakan (Id)
Amsterdam. Sergeant De Indische Navorscher
Sakko Pieter Adriaan Geb. Tholen, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Salassa
Pieter Geb. Samarang op Java, zoon van Jan Salassa en 5-9-1839 Overleden in het militair hospitaal te Weltevreden,
Constance-. Matroos 3e kl. op z.m. fregat de Rhijn residentie Batavia   Isis Zeeland
Salgado
Joseph Geb. Spanje. Spaanse gevangene 17-2-1812 Overleden te Breskens, 30 jaar
Isis Zeeland
Salijn Hendrik Harmen Geb. 12-5-1785. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
Maart 1844 -Overleden   Gens Nostra 50, 1995;
Fonds 1815, GA Amsterdam (744-1690)
Salomons Pieter Ludovicus Geb. Winschoten, laatst gewoond hebbende te 13-12-1836 Overleden te Maningnol
Appingedam. Fuselier De Indische Navorscher
Salve
Michel Geb. Bos, departement in Catalonid (E), soldat espagnol. Spaanse gevangene 2-1-1812 Overleden te Middelburg, 23 jaar
Isis Zeeland
Samaan Julien Geb. Koewacht, zoon van Andr. Samaan en 15-3-1813 Overleden te Namen/Namur, 26 jaar   Isis Zeeland
Anne Marie Dient. Fusilier
Sanchez
Emanuel Geb. Grenade (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 23-1-1812 Overleden te Middelburg, 24 jaar
Isis Zeeland
Sandberg
Johannes Albertus Geb. 18-5-1864 Djokjokarta, Ned.Indië, zoon van 29-9-1886 -Huwelijk te Groningen met Wilhelmina Hendrika
Johan Jacob Sandberg (jonkheer en majoor) en Octavie Kraal, geb. 8-4-1864 Woerden  Zie: Petrus Kraal
Marianna Begemann. Jonkheer en 2e luitenant 10-7-1900 -Echtscheiding te Amsterdam  
Met dank aan Berthus A. de Lange
Sanders Cornelis Geb. Oostcapelle, 21 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sanders
Gaspart Geb. 1801 Kunle aan de Rijn. Veroordeeld door de 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Sanders
S. Geb. Brighton, 40 jaar. Leraar KMA 1839 -Echtgenoot van Wilhelmina Akketta Coenradina
van Boetselaer. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sanderse Pieter Geb. Goes, 17 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sandman Gerrit Korporaal bij de Vesting artillerie 19-1-1851 Vader te Bergen op Zoom, moeder Geesken Horstink
Isis Bergen op Zoom
Sänger Johan Hendrik 51 jaar. Chirurgijn majoor 17-7-1833 Geb. aangifte te Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Sangerhausen Cornelis Wilhelmus Geb. Wormer, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal 13-9-1836 Overleden te Bambang (Id?)
De Indische Navorscher
Sanplana
Jean Geb. Alcantadille, departement de Murcie (Sp), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 6-12-1811 Overleden te Middelburg, 20 jaar
Isis Zeeland
Santkuijl Johannes Geb. Utrecht, 34 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sap Leendert Jan Geb. Vlissingen, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sappen
Lambertus Geb. Moelegem, laatst gewoond hebbende te Leiden. Huzaar 21-11-1836 Overleden te Kedong Kebo (Id)
De Indische Navorscher
Sarbach
Jacob Geb. Adelboden (Zwitserland), 23 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sares Theodorus Geb. Grave. Woonplaats Breda (in garnizoen). 8-6-1806 Huwelijk te Breda met Frederika Varsevelt,
Sergeant in de 2e Compagnie van het 2e Bataljon, geb.  Arnhem   Isis Breda
1e Regiment Ligte Infanterie.   
Sartorie Christiaan Geb. Lalankerthal(?), 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sasburg Harmen Kapitein der infanterie 16-11-1867 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Susanna
Wilhelmina Adriana Hirschmann. Waarschijnlijk
verhuisd naar Middelburg   Isis Bergen op Zoom
Sastré, de
Maximiliaan Geb. Mechelen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sauer Jan Geb. Tholen. Veroordeeld door de Krijgsraad 1821 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Saum
Marcus Jacob Geboorteplaats: Sulgou (=Sulgau), 30 jaar. kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
2e klas
Savarez
Manuel Geb. in Saint Marie, departement de Galice. 17-11-1811 Overleden te Middelburg, 23 jaar
Spaanse gevangene, Isis Zeeland
Sauverin Joseph Geb. Maastricht. Oud militair 19-7-1806 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Verming,  geb. Maastricht   Isis Bergen op Zoom
Sauvlet Antoine Geb. Dordrecht, 21 jaar. Muzikant 1e afdeling 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schaaf, de Pieter Remens Geb. Dronrijp, laatst gewoond hebbende te Franeker. Flankeur 22-8-1836 Overleden te Padang (Id)
De Indische Navorscher
Schaaf, v.d. Eentje Sierks Te Idaarderadeel, 8e afd. Inf.anterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Schaaf, van der Fokke Tjalling Plaatsvervanger in het 4e Bataillon Art. Bat. Nat.Militievoor Dirk Baukes Lettinga 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Schacht
Heinrich Geb. Haarburg, laatst gewoon hebbende te Groningen. Fuselier 3-11-1836 Overleden te Amboina (Id)
De Indische Navorscher
Schaffelen, van Isaac Geb. Zuidzande, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schaffer
Alexander Geb. Berlenburg (Duitsland). Veroordeeld door de 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Schafhause
Jacob Othman Geb. Beggingen, 25 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schafner
Joseph Geb. Housen (=Hausen), 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schaften, van Corneille Geb. Heusden, 18 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schaften, van Joseph Geb. ’s Hertogenbosch, 17 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schage
Albert Geb. 12-4-1819 Hamburg. Marinier, Korps Mariniers 1839  Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website
Schaijck, van Hubertus Geb. Gemert. Fuselier bij de 1e divisie van het algemeen depot der Landmagt no. 33 27-12-1828 Overleden te Harderwijk, 24 jaren   BHIC
Schaijk, van Leonardus Geb. ’s Hage, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schakel Dirk Ged. 22-10-1809 Hoornaar, zoon van Dirk Schakel 21-5-1835 -Huwelijk te Nederslingeland met Jannigje
(Arbeider en Winkelier) en Lena Vreeswijk. Wonende van Haaften, geb. ca 1807 Waardhuizen (Uitwijk),
te Giessen Nieuwkerk. Soldaat bij de Artillerie. ovl. 25-6-1883 Giessen Nieuwkerk, dochter van
Marcus van Haeften en Adriana Spandonk.
-Uit dit huwelijk:
1Adriana Schakel, geb. 20-9-1835 Hoornaar,
huwelijk 6-6-1857 Giessen Nieuwkerk met Cornelis Vonk,
Werkman en watermolenaar, geb. 3-5-1843 Hoornaar
2Lena Schakel, geb. 25-10-1837 Peursum, ovl. 29-11-1927
Giessendam, huwelijk met Jan Stam, geb. ca 1834
3 Dirk Schakel, Bouwman, geb. 9-2-1844 Hoornaar,
ovl. 4-6-1894 Giessendam, huwelijk 30-5-1868 Giessen
Nieuwkerk met Grietje Vlot, geb. 28-11-1847 Nederslinge-land, dochter van Hendrik Vlot en Merrigje Vuik
-Overleden te Giessendam  
15-1-1898 Met dank aan Berthus A. de Lange
Schalbroeck Jean Joseph Flankeur 6e comp. Nationale Militie 17-4-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna Maria van Lins   Isis Bergen op Zoom
Schalk Dirk Hendrik 28 jaar, korporaal bij de schutterij 15-6-1833 Vader te Bergen op Zoom, moeder Alida Barendsen
Isis Bergen op Zoom
Schanzlen
Henrij François Geb. Stein, laatst gewoond hebbende te Leiden. 21-2-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Scharp Henri Ferdinand -Geb. voor of op 27-12-1828 Zwolle -Partner: Marceline Henriette Prins
-Luitenant kolonel, plaatselijk commandant 3-2-1880 -Vader van de bruid te Den Helder   Zie ook: Noorduijn
Genlias
Scharselée Henricus Geb. Bergen-op-Zoom, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Scharz
Arnold Geb. Kasnacht (=Kusnacht), 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schatteleijn Jacobus Geb. Geertruidenberg, 69 jaar. Gepensioneerd militair. -Echtgenoot van Maria van Hasselt
1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schedler
Joseph Geb. Nederntzwijl (Zwitserland), 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Scheeb, von
Adolp. Balth. Wolfgang Geb. Boltebuck 21-11-1810. Korporaal bij de Oost-Indische infanterie 1834/1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het vreemd partikulier schip ‘Haagby’   De Indische Navorscher
Zie voor méér: Website
Scheel Jaques Geb. Zaamslag. Chasseur d'infanterie 12-5-1811 Overleden te Val de Grace a Paris, 24 jaar
Isis Zeeland
Scheele Hendrik Geb. Oostburg, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Scheele Jacobus Geb. Zaamslag, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Scheepens Antonius Hubertus -Geb. 8-5-1825 Utrecht. 1e luitenant Mei 1861 tot -Wonende op de Noordermarkt te Amsterdam
jan. 1862 Bevolkingsregister Amsterdam
-Militair 2-2-1864 -Overleden te Nijmegen   Genlias
Met dank aan Trudy Ohm
Scheepjens Theodorus -Marechaussée 7-2-1838 -Vader te Woensdrecht, moeder Maria Godefrida
van Berkel   Isis Bergen op Zoom
-Marechaussée te paard 13-3-1840 -Idem             
Scheffer E.C. Kapitein bij het Oost-Indisch leger 1889 Inwoner van Middelburg   Isis Zeeland
Scheffer Jan Geb. Zutphen, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Scheffer Jan Geb. Dordrecht, laatst gewoond hebbende te 4-1-1836 Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Dordrecht. Fuselier De Indische Navorscher
Scheffer Johan Christiaan Marechaussée 16-11-1820 Vader te Tilburg, moeder Johanna Theresia Smits
RA Tilburg
Scheffer Johann Heinrich Sergeant bij de 7e compagnie, het 1e  bataljon van 23-4-1807 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Lenora Helderman
het 7e regiment. -Vader te Bergen op Zoom, moeder Lenora Hellerman  Isis Bergen op Zoom
21-12-1809
Scheffer Nicolas Kanonnier kustwacht 25-2-1811 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Jeanne Eyvaart   Isis Bergen op Zoom
Scheffer Rindert Zoon van Eppo Scheffer (Leraar Hogere Burger School) en Franzijntje Bolhuis, geb. op 14-7-1857  Oude Pekela. Kolonel Commandant Ingenieur der Genie. 20-7-1883 -Ondertrouw te Utrecht,
In 1883 is hij 1e Luitenant Ingenieur, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarde 2-8-1883 -Huwelijk (BS) te Utrecht (get.: Johan Daniel ReinierScheffer, Leeraar aan de Hogere Burgerschool, 27 jaar, zijn broer wonende te Veendam, Henri Antoine Musquetier, Gemeente Secretaris, 27 jaren, haar Broer, Hendrik WillemBraakman, eerste Luitenant Ingenieur, 25 jaren, haar zwager en Pieter Jacob Cantzlaar, zonder beroep, 55 jaar wonend te Rotterdam neef van de bruid) met Mathilde ElenoirMusquetier, dochter van Carel Willem Musquetier(Kapitein Vestings Artillerie) en Augusta Wilhelmina Cornelia Tindal, geb. op 23-5-1860  Mugterstraat cn.289 te Nijmegen, ged. RK op
. 23-5-1860  Nijmegen, ovl. op 21-12-1944 om 20.30 uur te Amsterdam, begr. op 23-12-1944  Amsterdam
Foto's : diverse -Overleden om 09.30 uur te Den Haag,
Zijn Militaire dossier is aanwezig bij Anton Musquetier -Begraven te Den Haag.
Met dank aan Anton Musquetier    Website
24-2-1925
27-2-1925
Scheib Jacob Geb. Amsterdam, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Scheijen Andreas Marechaussée 17-6-1837 Vader te Tilburg, moeder Johanna van den Broek
RA Tilburg
Schel Jacobus Geb. Heesch, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Scheld
Henrich Carl / -Geb. Werdorf, 63 jaar. Gepensioneerd militair 1829 -Echtgenoot van Anna Maria Soeter. Geregistreerde
te Breda   Isis Breda
Heinrich Carl -Geb. Duitsland, 73 jaar. Gepensioneerd militair 1839 -Echtgenoot van Anna Maria Sudi (Soeter).Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schelkens Adriaan Geb. Alphen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schellenberg
Georg Geb. Marengen (Estland), 49 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Scheller
C. Ten rechte Julius Reetz von Frenz, geb. Brunswijk 1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
16-3-1804. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie ‘De Zeeuw’   De Indische Navorscher
Voor  méér zie:  Website
Scheltens
Christianus Geb. Eversel, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schenk Georg Militair 1819 Ingeschreven in de registers van Militaire pensioenen, nu overleden. Friesland   Website
Schenk Petrus Geb. ’s Hertogenbosch, 30 jaar. sergeant 2e afdeling Echtgenoot van Susanna van Giesen.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schenkel
Heinrich Geb. Denhchburen, 23 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schenkel Melle Roelofs Geb. Delfzijl, laatst gewoond hebbende te Ameland. Fuselier 25-7-1836 Overleden te Weltevreden (Id)
De Indische Navorscher
Schenkel Roelof 31 jaar, soldaat 27-4-1870 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Cornelia Mossou.  Isis Bergen op Zoom
Schepens Philip Jacob Geb. Gouda. Officier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Scheper Harm Jans Geb. 25-9-1788 Zuidlaren. Militair 8-3-1814 Gesneuveld in de strijd tegen de Fransen
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (755-376)
Scheppe
Johan Anthon Christoffel Geb. Brunswijk (Braunschweig). Vet(e)raan Garnizoens Compagnie 28-12-1814 Huwelijk te Axel met Elisabeth Heffers,
geb. ’s-Gravenhage   Isis Zeeland
Schepper, de Joseph Geb. Waterdijk. Chasseur 11e reg.infanterie lTgFre 10-6-1809 -Opgenomen in het Militair Hospitaal van Val de Grave
14-6-1809 -Overleden te Val de Grave, 23 jaar   Isis Zeeland
Scherer
Jean Pierre Geb. Enslibuch (Zwitserland). Ex-grenadier 27-9-1810 Overleden te Sluis, 34 jaar
Isis Zeeland
Scherrer Johan Baptist Sergeant majoor bij het Regiment Zwitsers 27-5-1822 Vader te Bergen op Zoom, moeder Josephus(?) AntoniusScherrer   Isis Bergen op Zoom
?
Schertenleib
Christen Geb. Humieswiel, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schie, van Arend (Arnoldus) Joriszn Ged. 31-3-1774 ML(?).
Met Napoleon mee naar Rusland en kwam terug!  à 1812-1813
9-8-1833 Overleden te Maassluis   Website
Schierholz
Friederich Geb. Lemje (=Lemmie), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Wachtmeester 12-10-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
De Indische Navorscher
Schiess
Jan Hendrik Geb. Geriseu (Zwitserland), zoon van Johan Schiess en Elizabeth Obertenffer. Officier van gezondheid 4e bat. art.nat. militie 29-3-1840 Overleden te Utrecht, in het groot Rijks hospitaal aldaar, 46 jaar   Isis Zeeland
Schiffers
Johan Hendrik Geb. 26-2-1797 Aken. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1836 Uit Oost-Indië teruggekomen met het schip
De Drie Gebroeders”   De Indische Navorscher
Schikkedans Johannes Geb. 10-4-1832 Kampen. Soldaat 1851 Wonende aan de  Rozengracht te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Schil, van
Pieter Geb. Wilrijck, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schilderman Schelte Milicien 18e afd. Infanterie 1841 Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing ,
(een document waar hij op staat vermeld met zijn persoons-gegevens en van zijn evt. gezin enz.). Friesland    Website
Schilstra Otte Jans Te Gaasterland, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Schiltz Frederik Geb. ’s-Gravenhage. Veroordeeld door de Krijgsraad. 1818 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Schimmel Antonius Geb. Hertogenbosch, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schimmel Daniel Marinier. Woonde te Kumberland in Engeland. 17-12-1828 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
?
Schindeler Christiaan Friedrich Geb. 9-12-1815 Amsterdam. Fuselier 14e afdeeling 1839 Wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
infanterie welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden, enz., om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
Info, zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website
Schindler George Gepensioneerd officier te Grave 31-7-1815 Getuige te Grave. Zie Jacobus Schmidt. Archieven.nl
Schindler Johannes Geb. ca 1791. Adjudant onderofficier in het Regiment 27-4-1823 Getuige bij het huwelijk van Ami Chrétien Robert
?
Zwitsers nummer 29, von Jenner, in garnizoen te Grave zie aldaar   Met dank aan Michaël Boers
Schippers Gerrit Geb. 6-12-1818 Vlaardingen. Fuselier Algemeen 1839  Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Depot der Landmagt no. 33 welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
 in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website
Schippers Nicolaas Geb. Heinekenszand, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schirmer Johannes Dient in de 1e compagnie, 7e regiment 9-1-1810 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Lenora Theodora Wenzel   Isis Bergen op Zoom
Schleffel Johann Salomon Gepensioneerd kapitein van het koninklijke Hollandse 13-3-1807 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
leger.
Schleppi
Henrich Fredrich Geb. Meiningen (Zwitserland), 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schligtenhorst Gerrit Hendrik Geb. Deventer, laatst gewoond hebbende te Deventer. 22-4-1836 Overleden te Semarang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Schlosser Johan Christiaan Geb. Maastricht, 52 jaar. Gepensioneerd kapitein 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schluep
Adam Geb. Nening Kosen, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
SchlundtBodien Jan Hendrik Carel 40 jaar, 2e luitenant Zuid-Hollandse schutterij 17-7-1833 Vader te Bergen op Zoom, moeder Adriana MariaHarmsen   Isis Bergen op Zoom
Schmalz
Peter Caspar Geb. Mainz, 33 jaar. Korporaal 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schmerda
Ferdinand Geb. Doornik, 39 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schmid Rudolph Kolonel 30-6-1802 Partij te Breda (rekening)   Isis Breda
Schmidt Bernard Friederich Geb. Damme (Oldenburg) 27-3-1806. Fuselier bij deOost-Indische infanterie 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Petrus’
De Indische Navorscher   Voor méér zie:  Website
Schmidt Frans Geb. Brielen In Pruissen, zoon van Frans Schmidt 10-5-1833 Overleden te Helmond, 49 Jaar
en Clara Gruge. Woonplaats: Meppel. Soldaat by de infanterie Isis Eindhoven
Schmidt Jacobus Gepensioneerd 1e luitenant kwartiermeester te Grave. Wdr. van Cornelia van Bongaard, ovl Alkmaar 31-7-1815 Benoeming toeziend voogd en schatter te Grave.
14-9- 1814, nalatende Jan Jacob 16 jaar Familieraad: P.L. Muller, openbaar notaris, vriend; Nicolaas
Geistman, meesterzilversmid, vriend; George Geistman,
commies dir. belastingen, vriend; Paulus Ambrosius Lubbi,
magazijnmeester der Artillerie, vriend, toeziend voogd; Justnus
Ragay, rentmeester der Domeinen, vriend; George Schindler,
gepensioneerd officier, allen in Grave.    Archieven.nl
Schmidt Jacques Genoemd als Soldaat bij huwelijk dochter 8-2-1844 Vader van de bruid Bernardine Schmidt te Kampen (akte 5)  Bron: HCO   Met dank aan Leo Bakker
Schmidt
Jan Geb. Obenbach (Duitsland). Veroordeeld door de 1817 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Schmidt Johan Frederik Geb. Bergen-op-Zoom, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schmidt, de P.J. Geb. Nieuwerkerk, laatst gewoond hebbende te Hanover. Sergeant 11-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Schmiedlijk
Fredrik Geb. Bazel, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 28-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Schmit
Frederich Geb. Arolsem (De), laatst gewoond hebbende te 24-6-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Amsterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Schmit Gerrit Geb. 's-Gravenhage, wonende te garnizoen Bergen 10-3-1808 Ondertrouw te 's-Gravenhage met Anna Lelidaal,
op Zoom. Fuselier geb. en won.  te ’s-Gravenhage   Isis Bergen op Zoom
Schmit Johan Zoon van Mathijs Schmit en Margrietha Singer. Militair  3-6-1822 Overleden te Middelburg, 24 jaar
Woonde te Bennerdorf, kanton Bern, Zwitserland. Isis Zeeland
Schmitt Johannes Zie Pieter Hombach, 18e eeuw - -
Schneider ? Sergeant voor het exerceren van de Landstorm 1815 Vermeld op het Document Nota wegens betaalde
gelden van de drie Compagnien Landstorm in de
gemeente Sexbierum enz.   Friesland   Website
Schneider Anthonius Hubertus Geb. 5-1-1822 Hooge- en Lage Zwaluwe, zoon van Joannis Schneider en Maria Eschweiler. Genoemd als oud-Militair bij huwelijk. 10-11-1864 Huwelijk te Nijmegen met
Theodora Maria Bakker   Genlias
Schneider
Christiaan Geb. Marburg, laatst gewoond hebbende te 28-1-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia)
Appingedam. Sergeant De Indische Navorscher
Schneider Hendrik Willem 40 jaar, soldaat bij de infanterie 1-2-1859 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Schreuder.   Isis Bergen op Zoom
-Idem   Waarschijnlijk verhuisd naar Gouda
11-6-1860
Schneider Johan Reinhardt Geb. Gorinchem, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schneider
Philip Jacob Geb. Buschweil (Buschwiller in de Elzas?), 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schnel
Jacob Geb. Darmstad, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Korporaal 26-12-1836 Overleden te Padang (Id)
De Indische Navorscher
Schoch Johann Jacob Sergeant majoor bij het Regiment Zwitsers 29-7-1822 Vader te Bergen op Zoom, moeder Joanna Veraart
?
Isis Bergen op Zoom
Schockert
Pierre Geb. Arlon, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schõdel
F.L. Geb. Holzhaleben (Holzlehen), 32 jaar. Muzikant KMA 1839
Echtgenoot van C.H. Schõdel, geb. Nordhausen
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schoel   =?
Gaspar -Geb. Ongeerspaak (Angersbach), 61 jaar. Gepensioneerd sergeant 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schoel   =?
Caspar -Geb. Duitsland, 74 jaar. Gepensioneerd militair 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schoemaker Johannes Wachtmeester der marechaussee 8-9-1827 Vader te Tilburg, moeder Maria Catharina Bouquieau
20-6-1830 RA Tilburg
Schoenmakers Arnoldus Geb. Oss, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schoep Cornelis Geb. Apeldoorn, 26 jaar. Militair. Gedetineerde in 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
het huis van arrest; gedomicilieerd te Apeldoorn
Schoeps Willem Dragonder bij het 5e regiment Lichte Dragonders 14-11-1829 Partij (mede-erfgenaam) in Akte van ontzegeling van
in garnizoen te Maastricht de nalatenschap van wijlen Arnold Schoeps, in leven
landbouwer in Westerhoven, aldaar overleden op
5-10-1829. Te Eindhoven   Archieven.nl 
Schõfer Johan Hendrik Geb. Alkmaar, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schõffer
Johan Carel Chr. Geb. Ludwigslust, 39 jaar. Muzikant KMA 1839 Echtgenoot van Klasina Tha.Ma. Kelder, geb.
Nidersfelt. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Scholl Antoon Soldaat 12-7-1833 Vader van de bruidegom (Karel Jacob Scholl
Rozeboom, geb. Embrice x Trientje Bulthuis, geb.
Groningen) te Bedum, moeder Maria Hildebrand
Genlias   Met dank aan Ronald Hellebrand
Scholte Lippe Jans Geb. Farnsum, laatst gewoond hebbende te Krewerd. 9-3-1836 Overleden te Semarang
Flankeur De Indische Navorscher
Scholten Jan Geb. en wonende Wormerveer, 27 jaar, ongehuwd, zoon van Jan Scholten en Marijtje Nukol. Kleermaker. Schutter in dienst van de Noord Hollandsche schutterij 24-12-1833 Overleden te Zeeland
Isis Brabant  
Scholten Jan Lodewijk Geb. Zaandam, 39 jaar. Wachtmeester Rijdende 1829 Echtgenoot van Martina Kraan, geb. Breda.
Artillerie Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schonenberg Andries Johannes 8e afd. Infanterie. 7-10-1824 -Overleden te Groningen
1825 -Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschap-pen die op de 1sten
Januari 1825 aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo door
desertie, overlijden als andersints. Friesland Website
Schönman Izaak Geb. Dordrecht, 38 jaar. Leraar KMA 1839 Echtgenoot van Catharina Higt.
(zoek: Sch*nman) Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schoof  Antje Wasvrouw bij 2e comp 2e batt 2e afd mobile Noord Hollandse schutterij 26-11-1832 Moeder van overleden kind te Lieshout
Isis Brabant   zie Goris
Schoof Pieter Franciscus Geb. Zuiddorp, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schoonen Jan Geb. Roosendaal en Nispen, soldaat, in garnizoen te Maastricht 24-4-1837 Overleden te Maastricht   Isis Roosendaal
Schooneveld Theodorus Georg Geb. Leeuwarden, 20 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schoonmans Pieter Geb. Heuvre(?), laatst gewoond hebbende te Ooltgensplaat. Flankeur 31-12-1836 Overleden te Ngaure(?) (Ngawi, Madioen?)
De Indische Navorscher
Schoos Stefanus Hermanus Geb. Haarlem, 27 jaar. Kanonnier 1e klas 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schoot, van der Wilhelmus Hendrikus Geb. Eindhoven, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schoots   =? Dirk Geb. Tiel, 39 jaar. Brigadier H.re 1829 Echtgenoot van Johanna Maria Geurts, geb. Tiel.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schoots   =? Dirk Gepensioneerd Brigadier der Marechaussee 15-7-1833 Verhuist van Eindhoven naar Tilburg met zijn echtgenote Maria Johanna Geurts, geb. Munte,
en hun 3 kinderen   Isis Tilburg
Schopmeijer Gerardus Geb. Hertogenbosch, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sch³eren (ö?), Ludovicus Hubertus Woonplaats ’s Gravenhage. Adjudant commies, 26-2-1833 Partij in akte (royering) te Breda   Isis Breda
van der   kapitein in garnizoen te Breda
Schorie
Nicolaas Geb. Damp, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schornagel Berend Geb. 20-2-1808. Uit Haarlem. Militair Ca 1830 -Gewond geraakt bij de strijd in België of later
16-9-1849 -Overleden
Gens Nostra 28, 1995; GA Amsterdam (759-277)
Schotborgh
Constantinus Geb. Curacao, 20 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Grave
Schoth Johannes Wilhelmus Gepensioneerd Majoor Tamboer te Harlingen 1819 Document dat hij is overleden. Zijn militaire pensioen van fl. 130 per jaar met no. 777, is gequoteerd
1-5-1819.   Friesland   Website
Schout Augustus Geb. Koewacht, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schout Simon Geb. Biggekerke, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schouten Cornelius Geb. Hertogenbosch, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schouten Henrij Luitenant-adjudant 25-6-1820 Vader van overleden kind te Sas van Gent, moeder
Anna Catharina Jackson   Isis Zeeland
Schouten Jan Geb. Breda. Woonplaats Breda (in garnizoen, 19-11-1806 Huwelijk te Breda met Wilhelmina Johanna de Raeff,
voorheen Gorinchem). 1e luitenant à la Suite bij het geb. Rio Esequebo   Isis Breda
1e Bataljon, 1e Regiment Infanterie van Ligne
Schouten Pieter Geb. 24-6-1782. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
7-1-1858 -Overleden
Gens Nostra 28, 1995; GA Amsterdam (743-1506)
Schouten Pieter Jacobus Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. Sergeant 8-7-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
De Indische Navorscher
Schouwenburg, van Christiaan Johannes Geb. Amsterdam. Kapitein infanterie bij het Oost-Indisch leger 24-6-1867 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Schram
Ernst Geb. Saksen, 22 jaar. Muzikant 1e afdeling 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schram Jacob Geb. St. Maartensdijk, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schraven Johannes Geb. 10-3-1821 Zeeland, zoon van Cornelis Schraven 30-7-1842 Overleden in de garnizoens infirmerie te Leiden,
(~1783 Reek) en Antonetta Willemse (~1787 Escharen).Woonplaats Escharen.  Fuselier 21 jaar   Isis Brabant   Zie ook: Website (tak: Reek)
Met dank aan fam. Schraven
Schraver Joost Geb. Zierikzee, 20 jaar. Kadet KMA. ouders wonen te Goes 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schreijenberg Maarten Marinier, wonende te Middelburg 5-8-1837 Overleden te Batavia   Isis Zeeland
Schreinhout/ Nicolaas Te Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
Schreenhout certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Schreuder Gerard Jan Hendrik Bernardus Geb. ’s Hage, 20 jaar. Kadet. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te 's Hage
Schreuders Dielis Geb. ’s Hertogenbosch, 17 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schreurs Poulus / Geb. Wijnandsgrave, 52 jaar. Concierge KMA 1839 Echtgenoot van Johanna Sigon, geb. Delft.
Paulus Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schrey
Nicolaas Hendrik Arnold Geb. Obernedergeburght, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schrieck / Hermanus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Nieuwer Amstel. Korporaal 10-10-1836 Overleden te Nagnie (=Ngawi, Madioen, Id)
Schriech De Indische Navorscher
Schrieck, Pierre Guillaume Jean Geb. Breda, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
 van der
Schrieder Jetse Siebes Geb. Oldenhove (Groningen), zoon van Siebe JetsesSchrieder en Finke Pieters Huisman. Wachtmeester brigade marechaussée 10-2-1849 -Gehuwd met Frederika Geertrui Borghardt
-Overleden te Oostburg, 45 jaar
Isis Zeeland
Schrier Huibregt Geb. Waarde, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schrijfheer Dirk Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. 10-5-1837 Overleden te Soerabaja
Gepensionneerd sergeant De Indische Navorscher
Schrijver Hendrik Geb. 18-6-1818 Utrecht. Fuselier Algemeen Depot der hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Landmagt no. 33  ,  jaar 1839  welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
 in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. 
Friesland   Website
Schroder Bernardus Antonius Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. 14-2-1836 Overleden te Semarang (Id)
Sergeant De Indische Navorscher
Schroder Charles Geb. Middelburg. Chasseur au premier regiment 2-1-1811 Overleden te Middelburg    Isis Zeeland
Prusse
Schuah Coenradus Albertus Geb. Woerden, 18 jaar. Sergeant titulair 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schuah Johannes Hermanus Geb. Woerden, 28 jaar. 1e luitenant Batt.Jagers 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schubertz, van
Carel Hendrick Geb. Marselin in Silezië, wonende te garnizoen Middelburg. Korporaal 24-8-1806 Huwelijk te Bergen op Zoom met Hendrica Julia
de Wit,  geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Schubertz Charles Henry / -Sergeant 123e Regiment Infanterie 14-8-1811 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Charles Henri Hendrica Julia de Witt   Isis Bergen op Zoom
-Luitenant 24-5-1814 -Idem, moeder Henriette Julie de Witt
Schuitert Willem -Geb. 10-1-1811 Olden. Hussaar bij het regiment Hussaren nr. 7 in Oost-Indië -“Bij vonnis van den Krijgsraad te Semarang, van den 9den Augustus 1836, geconfirmeerd bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof in Nederlands Indië, den 20sten September daaraanvolgende, terzake van diefstal in de Chambrée, veroordeeld tot twee jaren kruiwagenstraf, met vervallen- verklaring van den militairen stand”.
-Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van -Na beëindigde kruiwagen-straf met het schip ‘Theodora Sara’ (schipper J. Schut) naar Nederland terug gezonden, en den 15den Februarij l.l. in het Nieuwe Diep aangekomen.   De Indische Navorscher
Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 8. Januarij 1839. ß5-4-1839
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip.
Schulenberg
Fredrik Geb. te Soestin, Hannover 1804. Kanonnier van de 9-10-1839 -“Is, bij vonnis van den Krijgsraad te Weltevreden, van
tweede klasse bij het personeel de artillerie van het den 18den Januarij 1836, geconfirmeerd bij sententie
leger in Oost-Indië van het Hoog Militair Geregtshof in Nederlands Indië
van den 22sten  Maart daaraanvolgende, ter zake van het
bestelen van zijnen kameraad in de chambrée, met
verzwarende omstandigheden, veroordeeld tot drie
jaren kruiwagenstraf, met vervallen  verklaring van den
militairen stand”.
-Na geëindigde kruiwagenstraf, met het schip ‘Koningin der Nederlanden’ (schipper Sipkes), naar Nederland terug gezonden, en den 11den Junij ll. te Hellevoetsluis aangekomen.
Aldus opgemaakt, naar de opgave, deswegens, van den
Minister van Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den
19. October 1839. De Directeur-Generaal van Oorlog, H.R. Trip.
De Indische Navorscher
Schuler
J acob Geb. Linthal, Canton Glaris (Zwitserland), zoon van Joachim Schuler en Anna Legler. 1e luitenant 17e afd. nat. infanterie 13-3-1831 Overleden te Vlissingen, 31 jaar
Isis Zeeland
Schuller Jacob Gepensioneerd Sergeant 14-3-1806 Begraven te Breda   Isis Breda
Schuller Jan Alettus Geb. Steenbergen. Gepensioneerd officier Indisch leger 10-12-1876 -Overleden te Elkerzee   Isis Zeeland
-Partner: Catharina Jacoba Moritz
Schultz Christoffel Pieter Weijnant 25 jr, magazijnmeester, wonend te ‘s-Gravenhage 2-11-1814 Getuige te ’s-Gravenhage
ZieSickens
Schulz Jean Chasseur au regiment de Prusse (jager in het 27-9-1808 Zijn echtgenote Caroline Enken overleden teVlissingen
?
Pruissisch regiment) Isis Zeeland
Schumacher
Pieter Hendrik Geb. 11-9-1797 Lubeck. Fuselier bij het algemeen depot van het Indisch leger 6-3-1829 -“Bij vonnis van den krijgsraad te Weltevreden, gecon-
firmeerd bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof
van Neerlandsch Indië, van den 21sten Julij daaraan-volgende, ter zake van schuldig te zijn bevonden, als
het hoofd van een complot, aan boord van het schip
Schoonverbond”, ten einde zich van schip en lading
meester te maken, veroordeeld zijnde tot doodstraf
met den kogel, is die straf bij resolutie van de Indische
regering van den 20sten October daarna, nr. 11,
veranderd in tien jaren kruiwagenstraf, met vervallen
’s Gravenhage, den 27sten November 1840. berklaring van den militairen stand”.
De Directeur-Generaal van Oorlog ßIs na geëindigde kruiwagen straf , met het schip
Bij afwezigheid, De Secretaris-Generaal Oost-Indië” naar Nederland terug gezonden.
J.P. Scheffer De Indische Navorscher
Schumaeke / Johan Geb. Worings in Rusland, 35 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schumacko
Schuhman Christiaan Marinier 2e kl. op korvet van oorlog Hippomenes 20-10-1840 Overleden aan boord in de Noordelijke Atlantische
Oceaan nabij Oost-Indie, 26 jaar   Isis Zeeland
Schultze Chretien Chasseur au premier regiment Prusse 4-1-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Schumakers Antonie Geb. ’s Hertogenbosch, 34 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schut Balster / Geb. Groningen, 51 jaar. Conducteur artillerie 1839 Echtgenoot van Anna Maria Booms, geb. Maastricht.
Bolster Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schut Joannes Hermanus Henricus Geb. Alkmaar, 21 jaar.  Tamboer KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schut Pals Obbes Ged. in nov 1806 Sappemeer. Militair (Comp. Hospitaalsoldaten). Gedetacheerd te Tilburg 20-8-1835 Huwelijk te Tilburg met Jantje de Jongh   RA Tilburg
Schutte Gerrit Geb. 3-3-1817 Zwolle. Militair 1841 Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk
regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond,
kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkin-
gen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag
enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. 
Friesland   Website
Schutter, de Hendrik Geb. Goes, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schutters
Jacobus Geb. Antwerpen, 35 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schuur Fredrik Chasseur au premier regiment Prusse 28-3-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
(jager 1e Pruissische regiment)
Schuurbeque Boeije Leendert Marinus Geb. Zierikzee, 19 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Zierikzee
Schuurbiers Johannes Kanonnier bij de Artillerie Militie 1-4-1623 Vader te Bergen op Zoom, moeder Elisabeth
van Rijsewijk  Isis Bergen op Zoom
Schuuring Roelof Jan Geb. Zwartsluis, 36 jaar. Opperwachtmeester 1829 Echtgenoot van Elisabeth Mulders, geb. ’s Hertogen-
Rijdende Artillerie Bosch. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schuurman Abram Geb. Amsterdam, 56 jaar. Generaal-majoor 1839 Echtgenoot van Henriette Clara Versselot,
geb. Groningen. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schuurman
Jan Geb. Gent, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
's Hage
Schuurman Roelof Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Flankeur 9-11-1836 Overleden te Amboina (Id)
De Indische Navorscher
Schuurman Gerard Geb. Amsterdam, 35 jaar. Kapitein bij de generale Echtgenoot van (Maria) Carolina Geertrui
staf Vellgraff / Vollgraff, geb. ’s Gravenhage.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schwanck Andreas Geb. ’s Hertogenbosch, 18 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schwaniger
Hans Jacob Geb. Gundmadingen (Zwitserland), 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Schwiebben Paulus Geb. ’s Hertogenbosch, 42 jaar. Brigadier Kon.Marechaussee 1829 -Echtgenoot van Cornelia van der Willen
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Scuurmans Bernardus Geb. St. Jansteen, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Seando
Noles Geb. Valence (Sp). Spaanse gevangene 20-11-1811 Overleden te Middelburg, 21 jaar
Isis Zeeland
Seegers Jacobus Geb. Woudrichem, laatst gewoond hebbende te 2-3-1836 Overleden te Semarang (Id)
Woudrichem. Kanonnier De Indische Navorscher
Seelbregts Willem Geb. Breda, laatst gewoond hebbende te Breda. Korporaal 10-6-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Seelig
Hendrik Gerard Geb. Nieuwstad Godem(=Neustadtgodens), 52 jaar. Luitenant-kolonel KMA 1839 Echtgenoot van Jacoba Elisabeth van Stipriaan Luisius,geb. Delft. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Seemann August Daniel Zoon van Arnoldus Daniel Johannes Seemann (Agent 25-1-1877 -Ondertrouw te Amsterdam, afkondigingen gaan
van Politie) en Wilhelmina Cornelia van Arenthals, 28-1en 4-2, te (Den)-Helder en te Amsterdam
geb. 23-3-1851 (wo) 10.00 uur, wijk A nr. 162 te 8-2-1877 -Huwelijk (BS) te Amsterdam met Maria CatharinaMusquetier, dochter van Abraham Musquetier(Rijksambtenaar Inkomende en Uitgaande Rechten,) en Maria Catharina Peters, geb. 1-5-1850 (wo)
Vlissingen (Erkend en gewettigd op 2-2-1854 te s' Morgens 7.00 uur, Nieuwe Lelystraat 185 te Hollum, NH, ovl. 2-5-1928 (wo).
Amsterdam door zijn ouders bij hun huwelijk, ged. NH Hij heeft vergunning van de Kommanderende Officier van het Wachtschip De Amsterdam om te Huwen.
17-8-1851 (zo) te Vlissingen. Marine Officier 2e  Klas -Overleden om 8.00 uur, J.J. Cremerplein 27 te Amsterdam,
s.d.k.m, 1e  klas Machinist bij de Marine in 1891, 1877 -Begraven ' s Morgens half 12, Algemene Begraaf-plaats Huis te Vraag aan de Sloterweg te Amsterdam.
2e Machinist in Zeedienst op het Wachtschip De Met dank aan Anton Musquetier     Website
Amsterdam,
Volgens de Nationale Militie heeft hij ook gewoond te Hellevoetsluis.
19-2-1931
23-2-1931
Seemann
Sebastiaan Geb. Muntwangen (Zwitserland), 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Seigneur Guillaume Geemploijeerde der douane 12-9-1798 Vader van overleden kind te Sas van Gent
Isis Zeeland
Seijff Petrus Franciscus Majoor en plaatselijk commandant Naarden. 31-12-1832 Partij (obligatie met hypotheek) te Breda
Woonplaats: Naarden Isis Breda
Seijff, de Rudolph Florentius Geb. ’s Hertogenbosch, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Naarden 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Seijgeijs
Antonius Geb. Leuven, 35 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Seijmortier, van Edouard Geb. Bever. Chirurgijn 3e kl. op z.m. fregatschip Sumatra 30-7-1829 Overleden te Vlissingen   Isis Zeeland
*
?
Seitz Daniel Majoor, wonend te ‘s-Gravenhage -Partner: Martijntje Grootenrooij
2-11-1814 -Huwelijk van zijn dochter te ’s-Gravenhage.
Zie: Sickens
Seitz Johannes Martinus Daniel 26 jr, Luitenant, wonend te ‘s-Gravenhage 2-11-1814 Getuige te ’s-Gravenhage
ZieSickens
Seixon Henricus -Geb. Breda, 23 jaar. Sergeant 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Geb. 18-10-1806. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
19-8-1896 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (761-799)
Selder Joseph Geb. Breda, 84 jaar. Gepensioneerd kapitein 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Selissen Jacobus Geb. Meerlen (L), 56 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Selle
Augustin Apollinaire Geb. Doornik, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sellschop Pierre Jacques 36 jaar. Marechaussee 12-4-1879 Vader te Bergen op Zoom, moeder Helena Alida
van Helden Tucker   Isis Bergen op Zoom
Sempke Carl Ludwig Heinrich Geb. Middelburg. Fourier  16-4-1846 Overleden aan boord van het Ned. barkschip
De Pauline op retourreis van Java naar Middelburg
in de Javazee   Isis Zeeland
Senelet
Charles Geb. Vylesluse (Canton de Molans Frankrijk). Woon-plaats Breda (in garnizoen). Werkman (kanonnier) van de 8e Compagnie Artillerie ten dienste van de Fransche Republiek 23-1-1803
Huwelijk te Breda met                   
Beatrice Eulalie Josephe Boulezy, geb. Douay (Departement du Nord, Frankrijk)   Isis Breda 
Senten Lambertus Geb. Wouw, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sérard
Jean Marie Francois Geb. Zutquerque (Arr. Saint Omer). Zoon van PhilippeSérard en Ferdinande Meuleniestre. Fusilier 7de compagnie gardes nationaux 29-9-1809 Overleden te Sint Jansteen, 24 jaar
Isis Zeeland
Seret Hendrik Geb. 30-8-1845 Leerdam, zoon van Gerrit Seret (heel- 13-11-1872 -Huwelijk te 's Gravenhage met Maria Jeannette
en vroedmeester te Leerdam) en Maria Theodora Leonora Noordendorp, geb. 13-11-1851, dochter van
Polvliet. Officier bij de Artillerie, lid tweede kamer en Jacobus Simon Noordendorp en Jeannette Maria
directeur der Amsterdamsche Maatschappij voor Leonora Noordendorp.
Levensverzekeringen   Zie ook: Wikipedia -Uit dit huwelijk:
             1 Jacobus Simon Seret,geb. 8-4-1874
                                   2 Maria Theodora Seret, concertzangeres, geb. 28-11-1875
Delft, wonende te Berlijn, ovl. 12-8-1947 Amsterdam,
Begr. 16-8-1947 Amsterdam (nieuwe Oosterbegraafplaats);
Huwelijk 27-9-1907 met Marits Wilhelm van Eijken, zoon van
Johannes Jan Albertus van Eijken en Maria Louise Werner.
3 Jeannette Maria Leonora Seret, geb. 22-1-1880 Delft,
wonende te Amsterdam, ovl. 1-4-1944 aldaar, begr. 5-4-1944
Amsterdam (nieuwe Oosterbegraafplaats)
                                     4Doodgeboren kind, geb. 4-3-1883 Delft
5Gerrit Seret, meester in de rechten en advocaat en
procureur, geb. 13-11-1884 Hof van Delft, wonende te
Amsterdam, ovl. 13-8-1949 aldaar, begr. 18-8-1949
Amsterdam (nieuwe Oosterbegraafplaats); huwelijk
15-7-1915 Deventer met Marie Angélique Baronesse
van Boetzelaer, geb. 1-3-1886 Dordrecht, ovl. 2-7-1949
Amsterdam, begr. 7-7-1949 Amsterdam (nieuwe Ooster-
begraafplaats), dochter van Maurice Jean Baron
van Boetzelaer en Anne Antoinette Roodenburg
23-12-1912 -Overleden te Amsterdam, begraven te Amsterdam
(nieuwe Oosterbegraafplaats)  
Met dank aan Berthus A. de Lange
Serhuizen Ferdinand Anton Geb. Lohen, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. 16-10-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
?
Fuselier De Indische Navorscher
Serie Pieter Francies Geb. 4-8-1809 Hoofdplaat. Schutter 1835 Dienstplichtige ZMS vanaf 1835, Hoofdplaat
Isis Zeeland
Serne Pieter Fuselier 2e bat. infanterie in Grave 10-8-1837 Erfgenaam van Agatha Serne, ovl Haarlem
Datering 10 augustus 1837 4-4-1837. Eedsprestatie successie te Grave.
Archieven.nl   
Seroux
Jean Baptist Geboorteplaats: Luik/Liege, 41 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Serra
Cenos Geb. Serou (E), soldat espagnol. Spaanse gevangene 25-1-1812 Overleden te Middelburg, 31 jaar
Isis Zeeland
Servais
Francois Geb. Namen/Namur, woonplaats Breda. Gepensionneerd soldaat van het 1e Bataljon der 7 1/2 Brigade 15-9-1805 Huwelijk te Breda met Margaretha Nollet
geb. Namur   Isis Breda
Severet Pierre Douanier 1-4-1807 Overleden te Groede   Isis Zeeland
Severijns Andreas Geb. Woensel, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Severijns Corneille Geb. okt. 1753.  Oud-militair 1812 Inschrijving te Breda   Isis Breda
Severijns Cornelis Geb. Ginneken, 75 jaar. Gepensioneerd militair 1829 Echtgenoot van Elisabeth Pelster, geb. Groningen.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Severijns Hendrikus Geb. Woensel, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Severijns Pierre Gepensioneerd majoor 13-9-1836 Partij te Breda (procuratie)   Isis Breda
Severijns Pieter Gepasporteerd militair 13-4-1821 Partij te Breda (contract)   Isis Breda
Severijns Pieter Brigadier bij de Marechaussee 4-11-1835 Partij te Breda   Isis Breda
Severin Johann Friedrich Korporaal onder het 2e bataljon, 3e halve brigade. 16-11-1802 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Henderina Beilia Noot   Isis Bergen op Zoom
Seyller
Bonifacius Geb. Fulda, 42 jaar. Luitenant 2e afdeling 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sibor Daniel Soldaat, hier Passeerende. 16-1-1804 Vader van begraven kind te Almen, moeder
Catharina Koning    Almen NG overlijden
Sickens(ondertekeningSikkens) Petrus Geb. Delfzijl, 21 jr, zvoon van Jacob Sickens (horloge-maker).  Luitenant Quartiermeester in garnisoen alhier 2-11-1814 Huwelijk te ’s-Gravenhage met Aaltje Idemaen Jacoba
(Den Haag) Seitz, 20 jr, geb. alhier (Den Haag), dochter van
Daniel Seitz, Majoor, en Martijntje Grootenrooij.
Getuigen: Lambertus Frankamp, 24 jr, Luitenant Adjudant, Johannes Martinus Daniel Seitz, 26 jr, Luitenant, Christoffel Pieter Weijnant Schultz, 25 jr, magazijnmeester en Johannes Henricus Oorthoek, 37 jr, commies, allen wonende te Den Haag.    bron: huwelijksakte 02-11-1814 nr. 213
Met dank aan Annelies Mateboer
Sickinghe Pieter Feijo Onno Geb. Groningen, 15 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Winschoten
Sidler
Joseph Antone Alois Geb. Kussnacht (Zwitserland), zoon van Clemens Sidleren Anna Maria Gichler. Soldaat 6e afd. infanterie. 19-8-1830 Overleden te Vlissingen, 30 jaar
Laatst wonende te Kussnacht (Zwitserland). Isis Zeeland
Siedenburg Christoffel Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 26-4-1836 Overleden a/b van het schip “Emmanuel”
Woubrugge. Fourier De Indische Navorscher
Siedzes Frederic Geb. Leeuwarden. Soldaat bij de 2e compagnie 1e bataljon van het  123e  Regiment infanterie van Ligne 8-2-1812 Overleden te ’s-Hertogenbosch
Tresoar
Sieffer Johannes Geb. Boxtel, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Siefvig Riedolf Geb. Wekingen (=Weckingen?), 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
*
?
Sielheider M.J.H. Geb. Meuden(Oostenrijk?), laatst gewoond hebbende te Olst. Tweede kanonnier 3-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
?
De Indische Navorscher
Sierens Ferdinand Geb. Eede. Zoon van Maria Sierens. Wonende te Sint Marquerite (B).  Soldaat 2e linie regiment 9-8-1850 Overleden in het Militair Hospitaal te Mons (B)  
Isis Zeeland
Sierie Johannes Geb. Wageningen, laatst gewoond hebbende te 18-2-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Wageningen. Kanonnier De Indische Navorscher
Sierles Hijman Geb. 1827 Amsterdam. Soldaat 1851 Wonende in de Markensteeg te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Sierles Levie Geb. 1829 Amsterdam. Soldaat 1851 Wonende in de Markensteeg te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Siethoff, ten Karel Fedor Geb. 17-9-1832 Weltevreden (Java), zoon van -Gehuwd met Maria Anthonetta Agatha Jeekel
Johannes Jacobus ten Siethoff en Geertruida de Mik. 29-10-1913 -Overleden te Arnhem
Zie ook: Jeekel militair controleur   bron: het geslacht Jeekel, bron: overlijdensakte nr. 686 Arnhem
M.R.H. Calmeyer, CBG Den Haag Met dank aan Annelies Mateboer
Sievents
Daniel Cornelis Geb. Xanten, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sievers Johannes Jakobus Geb. 1799 Rotterdam. Huzaar bij het regiment nr C 27-4-1822 Overleden te Vlaardingen   Isis Vlaardingen
Sigrist Joseph Sergeant 1e Comp. 1e Bat. Zwitsers 8-4-1820 Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina Muller
?
Isis Bergen op Zoom
Siguiner
Andre Geb. Pataba (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 26-4-1812 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Sijpestein, van Cornelis Ascanius Geb. Haarlem, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Rotterdam
Sijs Adriaan Marechaussee. Woonplaats Tilburg 18-12-1845 Vader van doodgeboren kindje te Tilburg,
moeder Jaantje de Smidt   RA Tilburg
Sijthoff Johannes Militair 24-3-1810 Begraven te Breda   Isis Breda
Sijtzama ? Colonel van het op doormarsch zijnde Regiment 1815  Zij zijn kwartiermakers ten getale van 4 man van de
Dragonders  4e Compagnie  en hunne paarden gestald geweest
in de Herberg te Mildam  enz.   Friesland   Website
Sikkinghe ? Geb. Afrika. Afrikaanse soldaat 1-4-1851 Overleden in het garnizoens-hospitaal te Vlissingen
?
aan roodeloop   Isis Zeeland
Simon
Jean Geb. Kuemberg, departement du Mont Tonnere. Chasseur 12-8-1811 Overleden te Middelburg, 27 jaar
Isis Zeeland
Simon
Paulus Geb. Fredenthal, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier 11-11-1836 Overleden te Kedong Kebo (Id)
De Indische Navorscher
Simonet
Frans Heinrich Geb. Kirzers (Zwitserland Kanton Bern). Korporaal 2e divisie landmacht n.33. Laatst wonende te Mulhausen. 19-7-1830 Overleden te Vlissingen, 29 jaar
Isis Zeeland
Simons
Chretien Louis Geb. Aachen/Aken, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Simons Cornelis Geb. Drunen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Simons Jan Douanier 1-12-1810 Vermelding in schepenakte te Rucphen (verklaring)    Isis Roosendaal
Simorre
Raijmond Geb. Mirepoix (Frankrijk). Sergeant bij de 9-5-1802 Huwelijk te Breda met Maria Magdalena Desgés,
27e halve Brigade, 2e Bataljon, 2e Compagnie. geb. Breda   Isis Breda
Simpelaar Anderies Flankeur bij de 6e compagnie van het bataillon infanterie 23-9-1816 Overleden te Maastricht, 41 jaar   Isis Zeeland
Sinningha J. R. W. Gepensioneerd majoor 8-5-1845 Vader van overleden kind aan boord van het Ned. barkschip De Pauline op retourreis van Java naar Middelburg, varende ten westen van Greenwich in de Noorder Atlantische Oceaan, moeder E. H. Stuten
Isis Zeeland
Sintheimer Alexander Geb. Baijreath(?), laatst gewoond hebbende te Leiden. 12-6-1836 Overleden te Semarang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Sio Johannes Geb. Bergen-op-Zoom, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sipma Petrus Piebes Brief van de grietman van Gaasterland aan de gouverneur van Friesland d.d.15 nov. 1837 1837 Antwoord van de gouverneur van Friesland d.d.
Petrus Piebes Sipma, wiens ontslag uit den dienst der 22 nov. 1837
Nationale Militie aan mij is toegezonden bij UHE: missive van …ten fine van nader berigt, binnen tien dagen, omtrent het
den 23. February ll, heeft dat ontslag heden afgehaald, zijnde juiste tijdstip van de terugkomst van Sipma uit de Oost-Indiën,
hij nu onlangs teruggekomen van zijne reis naar Oost-Indiën. alsmede of zijne domicilie van inschrijving voor de schutterij
Hij heeft zich bij die gelegenheid aangegeven bij de schutterij, werkelijk in de grietenij was, vermits volgens zeggen van
doch voor en aleer hem te kunnen toelaten tot naloting hemzelf, hij zijne woonplaats eigenlijk zoude hebben op de
vermeen dat vereischt zal worden een authorisatie van het Joure in Haskerland.
Departement van Binnenlandse Zaken en geef mij derhalve
de eer UHE: raad te plegen omtrent gemelde Sipma. De Indische Navorscher
Sips Joannes Baptist Ged.10-6-1790 Princenhage, zoon van Nicolaus
Joannis Sips en Godefrida Cornelis Nuyten.
Dienstplichtig soldaat onder het leger van Napoleon.
Signalement staat in oud archief Princenhage betreffende de Conscriptie reg.2073 streekarchief Zevenbergen.
Volgens Brabandse Leeuw 1989 blz.245 staat dat hij
in dienst getreden is op 27-04-1810 bij het 148e reg.3ebat (2e divisie 5e coh.) en dat op…à
29-7-1813à … de laatste tijding uit hospitaal Goldberg kwam. Waarschijnlijk is hij bij terugtocht van het leger van
Napoleon aldaar overleden.   Met dank aan Jan Sips
Sire Jean Nicolas Emmanuel Geb. 1790, woonplaats Dieppe (Fr). Douanier, 1857 St. Helena-medaille ontvangen   Website
direction des Douanes d'Amsterdam, periode
13-05-1810 au 02-1813
Sirot Etienne Tamboer (leger) 22-6-1800 Huwelijk te Eindhoven met Johanna Maria Spierings, geb. Nederweert   BHIC
Sissingh Johannes Henricus Gerhardus Van Harlingen. 1e luitenant in het 3e batt. der 6e 18-5-1800 Laatste afkondiging te Harlingen voor huwelijk met
halve brigade Christina Elisabeth Bally, van Den Haag. Met att. ver-trokken   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Sisterling Joseph Geb. Roerbois, canton de Calexper, departement 2-5-1811 Overleden te Middelburg
Cohnan (?). Fusilier Isis Zeeland
Sjarda Jentje Douwes Plaatsvervanger van L. B. Hiemstra, Leeuwarderadeel, 2e Bat. Veldartillerie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Sjouwkes Johannes Geb. Makkum aan Zee 4-8-1800. Fuselier bij de 1836? Uit Oost-Indië terug gezonden met Z.M. fregat ‘Palembang’   De Indische Navorscher
Oost-Indische infanterie Voor méér zie: Website
Slangen Joannes Henricus "Dienend onder Napoleon"  20-12-1805 -Overleden in Hongarije
Dit wordt vermeld in de huwelijksakte (4-3-1815 Nuth)
zijn zoon Joannes Henricus Slangen (geb. 3-7-1795
Kolonia, Moravie)   Met dank aan Harry Luijten
Slengarde
Antonie Eduard Geb. Demerary (Frans Guyana).  1e luitenant  1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Rijdende Artillerie
Slieker Willem Frederik Sergeant majoor, woonplaats Leiden - Partner: Gijsberta van der Wijs   BHIC
Slob Geert Oenes Weststellingerwerf, Schoterland, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Slok Antonie Geb. Arnhem 11-8-1795. Fuselier(?) bij de Oost-Indische kavallerie 1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
‘De Drie Gebroeders’   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Website
Sloot Hendricus Geb. 15-8-1814 Didam. Ligtmatroos op Zijner 1839 wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Majesteits schip Kenau Hasselaar welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden., enz., om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info, zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz
Friesland   Website
Sloth Herman Geb. Gortel. Zoon van Reint Sloth en DerkjeWoerdmans. Schutter bij de 6e kompagnie, 1e Bat.Overijsselsche schutterij. 19-10-1831 Overleden te Terneuzen
Isis Zeeland
Sluijs, van der
Carel Paulus Geb.  Antwerpen, 39 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sluijs, van der Cornelis Geb. Brielle, 20 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sluijs, van der Willem Geb. Middelburg, 31 jaar. Militair.  -Gehuwd, geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sluijse, van der
Johannes Geb. Antwerpen, 45 jaar. Wachtmeester Rijdende Artillerie -Echtgenoot van Maria Theresia van Osch
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sluijterman Daniel Heer Capteijn 5-11-1803 Zijn kint begraven te Hasselt  
Begraven Hasselt (OV) ND Geref. Gem. 1739-1812 
Met dank aan Annelies Mateboer
Sluis Johannes Abrik Marius Geb. Lopperhum (Drenthe) 26-9-1807. 1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
Sergeant bij de Oost-Indische infanterie ‘Schoon Verbond’. Is gepasporteerd, doch bevorens
krankzinnig geweest   De Indische Navorscher
Voor méér zie:  Friesland    Website
Sluiter Johannes Joseph Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Fuselier 7-8-1836 Overleden te Palembang (Id)
De Indische Navorscher
Sluiter Rutger Alexander Wilhelm Geb. ’s Hage, 15 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
's Hage
Smael Aegidus Gepensioneerde van de staat 1823 Is overleden te Harlingen en is ingeschreven in het grootboek
der Militaire gepensioneerden tegen een jaarlijks genot van 
130 gulden pensioen jaar.   Friesland   Website
Smaisky
Johan Geb. Posen (Polen), 42 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smakman Wiebe Meinderts Oud 25 jaar, ongehuwd. Fuselier bij het 3e  Bataillon 10-8-1815 Overleden in het militair hospitaal te Parijs
Landmilitie, 2e compagnie Overlijdensakte Wymbritseradeel (mairie Heeg) Aangiftedatum 13 september 1815, akte nr. 10
Met dank aan Sietze Elsinga
Smeding Johan Christiaan Geb. Leeuwarden, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smelser Petrus Geb. Doesburg, laatst gewoond hebbende te Doesburg. Fourier 4-4-1836 Overleden te Djokjakarta (Id)
De Indische Navorscher
Smelt Jan Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 12-2-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Amsterdam. Sergeant De Indische Navorscher
Smet, de
Leonard / -Geb. Anvers (Antwerpen) 8-9-1777. Douane 7-3-1803 -Huwelijk te Waterdijk met Monica Brugge,
geb. Waterdijk  
Lenardus -Douanier 13-3-1807 -Echtgenoot van overleden vrouw te Philippine (Monica
Brugge)  Isis Zeeland
Smet van Deurne, de Theodorus Geb. Middelburg, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smets Michael Petrus 41 jaar. Kapitein bij de mobiele schutterij 27-6-1833 Vader te Bergen op Zoom, moeder Henrietta JosephinaHermans   Isis Bergen op Zoom
Smick J.M. Geb. Rijswijk, laatst gewoond hebbende te 6-5-1837 Overleden te Padang (Id)
’s-Gravenhage. Fuselier De Indische Navorscher
Smid Adriaan Geb. Leens, provincie Appingedam. Zoon van LuitjenSmid en Anje Reints.Arbeider, gewezen soldaat bij de 6e garnizoens compagnie van het battaljon nummer 34 13-7-1817 Huwelijk te Axel met Magdalena Jonkman,
geb. Axel   Isis Zeeland
Smidt Antonij Franciscus Geb. Goes. Matroos 3e klasse 16-9-1838 Overleden te Weltevreden (Java), in het Militair Hospitaal, 21 jaar oud   Isis Zeeland
Smidt Johannes Jurich Commis de douane 1796 Inwoner van Aardenburg, Weststraat   Isis Zeeland
Smink Hermanus Sergeant bij de artillerie schutterij 12-8-1838 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Wilhelmina Meeuwes   Isis Bergen op Zoom
Smissaert Johan Carel -Geb. 6-4-1827 Amsterdam. 2e luitenant der infanterie 1849 -Wonende op de Herengracht te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam
-1e luitenant 18-4-1859 -Huwelijk te Groningen met Philippine Jacoba Wichers
Genlias   Met dank aan Trudy Ohm
Smissen, Lambertus Jacobus Geb. Breda, 19 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
van der 's Hage
Smit Abraham Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 10-3-1837 Overleden te Fort de Kock (Sumatra, Id)
Amsterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Smit Hendricus Milicien bij de infanterie 1841 Plaatsvervanger Pieter Sybrens Haytema zal voor
hem gaan dienen enz. Friesland   Website
Smit Hendrik Geb. Heusden. Zoon van Barthelomeus Smit en Elisabeth Elserie.  Fuselier Garnisoens Compagnie 9-7-1815 Huwelijk te Axel met Johanna Walraven,
geb. Zaamslag   Isis Zeeland
Smit Jan -Sergeant-majoor 6e Bat. Artillerie Militie 28-7-1821 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Maria Voogt
-Sergeant majoor bij de Artillerie Militie 1-3-1823 -Idem   Isis Bergen op Zoom
Smit Jan Geb. Amsterdam, 43 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zie Jan Smits?
Smit Jan Ottens Geb. 12-1-1800 Peize. Militair Ca 1830 -Gewond in de strijd tegen de Belgen
26-3-1865 -Overleden
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (760-558)
Smit
Johan Hendrik Geb. Kinselauf, Koninkrijk Wurtemberg. Matroos der 6-8-1831 Overleden aan boord van kanonneerboot 42 op het Sluissche gat   Isis Zeeland
3e klasse
Smit Johannes Zoon van Johannes Smit en Hendrika Holthof. 11-9-1831 Overleden te Hulst.   Isis Zeeland
Schutter bij de overijsselsche schutterij
Smit Johannes Engelbert Schrijver bij de marine -Partner: Catharina Maria Louisa Meulevelt
4-7-1817 -Overleden te Vlissingen        Isis Zeeland
Smit Pieter Hendriks Te Smallingerland, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Smit, de
Leonardus Constantinus Geb. Kortrijk 15-11-1795. Korporaal bij de Oost-Indischeinfanterie 1837 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Emanuel’
De Indische Navorscher   Voor méér zie: Website
Smit, de Pieter Geb. IJzendijke. Cuirassier 14-1-1814 Overleden te Metz, Frankrijk, 21 jaar oud
Isis Zeeland
Smit van den Broeke, de Frederik Geb.  Middelburg. Adelborst der 1e klasse 13-11-1863 Overleden in de Kolonie Suriname
Isis Zeeland
Smit, van der Petrus Geb. Hulst, 39 jaar. Wachtmeester Rijdende Artillerie 1829 Echtgenoot van Maria de Wilt, geb. Breda.
Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Smith
Christiaan Willem Geb. Engeland. 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda
Isis Breda
Smits Arie Geb. 15-6-1807 Dussen, ged. 28-6-1807 aldaar, zoon 29-1-1835 -Huwelijk te Dubbeldam met Pietje van der Wiel,
van Joost Smits en Neeltje de Wind. Soldaat bij het geb. 10-9-1811Sliedrecht, ged. 15-9-1811 aldaar,
Bat. Art. Transport en Arbeider ovl. 3-2-1881, dochter van Lucas van der Wiel
(Metselaar) en Teuntje van de Griend.
-Uit dit huwelijk:
1 Neeltje Smits, geb. 4-2-1843 Dubbeldam, ovl. 20-1-1931
Dubbeldam; huwelijk 4-5-1865 Dubbeldam met Pieter
van Heeren, Arbeider, geb. 8-8-1839 Dubbeldam, ovl.
20-10-1913 Bergen op Zoom, zoon van Arij van Heeren
(Arbeider en scherpschutter) en Anna van Wingerden
22-12-1879 -Overleden te Dubbeldam
Met dank aan Berthus A. de Lange
Smits Arnoldus Johannes -Geb. ’s Hertogenbosch, 29 jaar. Militair 1829 -Geregistreerde te Breda.  
-Geb. ’s Hertogenbosch, 38 jaar. Commissionair  -Echtgenoot van Maria Theodora Heeze,
geb. Nijmegen.Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Smits Francis Geb. Zevenhuizen, laatst gewoond hebbende te Maastricht. Flankeur 20-5-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Smits
Henri Geb. Metz, 37 jaar. Kurassier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smits   =? J.C.J. Geb. Utrecht, 27 jaar. 1e luitenant Jagers 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smits Jan Geb. Amsterdam, 43 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zie Jan Smit?
Smits
Jan Francis Geb. Leuven, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smits Johannes Franciscus Geb. Oirschot, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smits   =? Johannes Jacobus Cornelis Geb. Utrecht, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smits Josephus Geb. ’s Hertogenbosch, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smits Martinus Geb. ’s Hage, 41 jaar. Kapitein 2e afdeling 1829 Echtgenoot van Johanna Jacoba Alida de Mol, geb.
’s Gravenhage. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smits Matheus Geb. Terheijden, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smout Martin Kanonnier kustwacht 8-3-1811 Vader te Bergen op Zoom, moeder Adrienne Cas
Isis Bergen op Zoom
Smulders Cornelis Geb. Breda, 40 jaar. Sergeant KMA 1839
Gehuwd met NN, geb. Kleef.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smulders Joannes Geb. 6-3-1819 Oirschot. Soldaat  10-5-1855 Huwelijk te Nijmegen met Carolina Maria
Schickendantz   Genlias
Smulders Martinus Geb. Zundert, 48 jaar. Gepensioneerd militair 1829 Echtgenoot van Maria Eijlaarts, geb. Wortel.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Smumiaszko
To. Geb. Krinke (Polen). Wachtmeester Rijdende Artillerie 1829 Echtgenoot van Anna Weggen. 
Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Snabel Christiaan Soldaat 14-6-1829 Vader van de bruid (Elisabeth Snabel, geb. Deventer x
Hindrik Alssema, geb. Groningen) te Groningen, moeder Catharina Stelter   Genlias
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Snabilié  Louis Philip Jacob Geb. Arnhem,  42 jaar. Chirurgijn majoor 1839 Echtgenoot van Antoinette Josephina van Geen,
geb. Dordrecht. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sneep
Valentin Geb. Königsheim bij Straatsburg, zoon van  Laurens Sneep en Agatha Serrie. Fuselier. Hij woonde te Zeist, maar was te Aardenburg gecantonneerd. 16-6-1832 Overleden te Aardenburg  Isis Zeeland
Snieder
G. Geb. Zwitserland, 30 jaar. Muzikant 2e afdeling 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Snijder Abel Aukes Milicien Mobiele schutterij 1841 Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , (een
document waar hij op staat vermeld met zijn persoons-
gegevens en van zijn evt. gezin enz.).  Friesland   Website
Snijders Gerrit Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. 17-5-1836 Overleden a/b van de bark “Nederlanden”
Flankeur De Indische Navorscher
Snijdood, Sytze Willems  Te Leeuwarden , afdeling Curassiers no. 3 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
zich ook noemende certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Jong 1825 de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
-Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Snijker in Bruijk
Guillaume Geb. Entbern, departement des deux Nettes. Fusilier 27-4-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Snodijck Corneille Apprenti-marin op het schip Le Chattam. 13-5-1812 -Overleden in het Marinehospitaal van Hemixem, arrondissement Antwerpen.   Zie Moersaad
Isis Zeeland
Snoeck Henricus Geb. Nijmegen, 35 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Snouckaert van Schauburg
Willem Carel Geb. Gent, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
's Hage
Sodenkamp Arie -Geb. Dordrecht, 61 jaar. Kapitein kwartiermeester Rijdende Artillerie 1829 -Echtgenoot van Willemina Rijkx/Rijke, geb. Deventer.  
-Gepensioneerd kapitein, 72 jaar Geregistreerde te Breda. Isis Breda
1839 -Idem
Sodenkamp Hendrik Geb. Amsterdam, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sodenkamp Willem Arie Geb. Hoorn, 25 jaar. 2e luitenant Rijdende Artillerie 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Soeleman Cornelis Sergeant 14-11-1844 Huwelijk te Nijmegen met Alberta Hildebrand
(1805-1850).    Met dank aan Ronald Hellenbrand
Soest, van Anthonij Geb. 's-Hertogenbosch, wonende te Beverwijk. Ongehuwd . Soldaat in de comp. N6 van het 2e bataillon der 7e 1/2 brigade in cantonnement 6-8-1802 -Aangetekend te Beverwijk met Maria Steeman, ongehuwd, geboren te Hoorn.
leggende binnen deese steede -Gehuwd te Beverwijk.
22-8-1802 Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
Soetens van Roijen Izak Antoni Geb. Assen, laatst gewoond hebbende te Kampen. 13-2-1836 Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Korporaal De Indische Navorscher
Soeter Jacob Zoon van Johan Soeter en Anna Suterier. Militair.  20-5-1826 Overleden te Middelburg, 64 jaar
?
Woonde te Zurich in Zwitserland. Isis Zeeland
Soeters
Coenraad  Geb. Zwitserland. Gepensioneerd militair -Gehuwd met Anna Cornelia Feliks
29-11-1815 -Overleden te Vlissingen, 70 jaar   Isis Zeeland
Soeters Johannes Geb. Oosterhout, 31 jaar. Militair. Gedetineerd in het huis van arrest; gedomicilieerd te Oosterhout 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Soethoudt Johannes Geb. Zundert, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Soethout Wilhelmus Geb. Zundert, 16 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sohr
August Geb. Reichenbach, 54 jaar. Sergeant-majoor 1829 Echtgenoot van Cornelia Johanna Beunke,
2e afdeling geb. Middelburg. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Solimans Johannes Geb. Hoofdplaat. Zoon van Pieter Solimans en Pieternella Wante(n).Grenadier 1e compagnie. 25-8-1837 Overleden te ’s-Gravenhage
Isis Zeeland
Solsberg Johannes Hendrik Geb. Utrecht 10-6-1796. Fourier bij de Oost-Indischeinfanterie 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
Augustus’   De Indische Navorscher
Solvijns Charles Balthasar Geb. Parijs/Paris, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Somer, de Adriaan Geb. Zierikzee, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Someren, van Johannes Lambert Geb. ’s Hertogenbosch, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Somerhof Petrus Korporaal bij de schutterij 16-7-1835 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria CatharinaSchepers   Isis Bergen op Zoom
-Huwelijk, kind gewettigd
04-05-1836
Somers Ferdinandus Geb. ’s Hertogenbosch, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Sommerlatte, von Willem Lodewijk Levin Christiaan Geb. Freijstedt, zoon van Hans August Heinrich baron -Wed. van Christina Cornelia Hoff.
von Sommerlatte en Amelie von Gilten. 72 jr. 14-8-1833 -Overleden  te Arnhem
Generaal majoor,. bron: overlijdensakte nr. 382 Arnhem
Met dank aan Annelies Mateboer
Sommerlau Thomas Kapitein 4e bataljon artillerie nationale Militie te 30-5-1836 Getuige te Grave. Zie Jean Theodore van den Bijllaardt
's-Hertogenbosch Archieven.nl   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Somon P. Sergeant van het algemeen depot 21-12-1820 Overleden in het hospitaal te Weltevreden  Isis Zeeland
Son, van Franciscus Johannes Officier van gezondheid bij de schutterij 23-11-1832 Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornelia
Catharina Krapels   Isis Bergen op Zoom
Son, van Matthijs Hendrik Thans 2e Luitenant bij de Infanterie 1820 Hij is benoemd als Griffier bij het Vredegerecht te Sneek, en zulks i.p.v. de overleden M. J. de Jonge.
Friesland   Website
Sonker, de Sutse Fabes Te Dantumadeel,  8e afd. Inf. 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Sonsbeek, van Jacob Cornelis Verheije Geb. Middelburg, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Soran
Francisco Geb. Seint Maria del Pedro (E), soldat Espagnol.Spaanse gevangene 30-10-1812 Overleden te Middelburg, 30 jaar
Isis Zeeland
Sotheau A. J. H. Officier van gezondheid bij de 8e afdeling Infanterie 1823 Wegens het overlijden van Majoor Chirurg Camerijk
is de post als officier van gezondheid  bij de straf-
gevangenis vacant en zal worden waargenomen door
hem enJ. Collard, officier van gezondheid , beide officieren bij de 8e afdeling Infanterie enz.
Friesland   Website2
Souret Louis Laurent Lieutenant de la 2e compagnie des pionniers francais en garnison dans cette commune (W.-Souburg). 20-9-1812 Vader van overleden zoon te West-Souburg,
moeder Marie Beauthene   Isis Zeeland
Spaan Antonius Hendrik Geb. Middelburg, 27 jaar. 1e luitenant Jagers 1839 Echtgenoot van Maria Catharina Mijné,
geb. Amsterdam. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Spaan, van ? Huzaar 22-6-1809 Patij (inventaris) te Breda   Isis Breda
Spaandonk, Willem Geb. Drunen, 22 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
van
Spandow Voortman Geb. Zuidbroek (Groningen), 20 jaar. 2e luitenant Rijdende Artillerie 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Spanen Dirk Geb. Spekenis (Spijkenisse?), 40 jaar. Sergeant 1829 Echtgenoot van Cornelia Mol, geb. Brielle.
2e afdeling Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Spanjaard Dirk Schrijver en victualiemeester bij de marine 23-3-1840 Echtgenoot van overleden vrouw (Catharina LeonoraUsko) te Vlissingen   Isis Zeeland
Spanjersberg Jacobus Geb. 31-12-1819 Delft. Kurassier afdeling Kurassiers 1839  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
no. 3 welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
 in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. 
Friesland   Website
Sparidaans Wouter Geb. ca 1802 Tilburg. Fuselier bij de 4e compagnie 27-7-1832 Overleden te Breskens   RA Tilburg
van het 2e balteljon der 9e afdeling Infanterie, woonplaats: Tilburg en Breskens
Sparidans Augustinus Geb. ca 1811 Tilburg. Fuselier 4e Cie. res. bat. 12e 10-12-1831 Overleden in het Groot Rijks Hospitaal te Utrecht.
Afd. Inf. RA Tilburg
Sparidans Johannes Geb. ca 1812 Tilburg. Fuselier 9e Afd. Inf. 1-12-11831 overleden te ’s-Gravenhage   RA Tilburg
Spee Peter Schutter 1e batt. 1e afd. Geldersche Schutterij.Woonplaats Boekel 29-3-1834 Vader te Boekel, moeder Maria Oprecht
BHIC
Speelman Cornelis Jacob Abraham Geb. Boxtel, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Boxtel 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Speelman Sibli Geb. Heerenveen, 20 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Leeuwarden 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Speet Henricus Jacobus Geb. Bergen-op-Zoom, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Speet M. Geb. Bergen-op-Zoom, 35 jaar. Muzikant 2e afdeling Echtgenoot van M. Dhein, geb. Heusden.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Speetel Jean Bernard Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Aalst. 4-1-1837 Overleden te Bonjol (Id)
Sergeant De Indische Navorscher
Speicher, van Frans George Wilhelm Geb. Maastricht. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Spek
Karel -Geb. 14-4-1810 Brunswijk. Fuselier bij het 8e bataljon -“Bij vonnis van den Krijgsraad te Semarang, van den
infanterie van het Indisch leger 19den Januarij, geconfirmeerd door het Hoog Militair
-Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van ß8-1-1839 Geregtshof in Oost-Indië ter zake van subordinatie,
Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 8. Januarij 1839. door het trekken van zijn geweer tegen, en het werpen
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip. van zijn bajonet naar den corporaal Allenback, tot dood-straf veroordeeld zijnde, is die straf, bij resolutie van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, vanden 17den April daaraanvolgende, nr. 9, veranderd in vijf jaren kruiwagen straf”.  
-Na geëindigde kruiwagen straf met het schip
‘Eendragt’ naar Nederland terug gezonden, en den
17den September laatstleden, te Hellevoetsluis aange-
komen.     De Indische Navorscher
Spek, van der Johannes Adrianus 31 jaar. Marechaussée te paard 10-6-1833 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Cornelia van der Buin              Isis Bergen op Zoom
18-10-1835 -Idem, moeder Maria Cornelia van der Buin
Spekken Jan Foerier 6e bataillon artillerie 12-11-1840 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Antonetta Maria de Wilde   Isis Bergen op Zoom
Spengler Jan 1e luitenant der Artillerie in Maastricht. Erfgenaam van den Heer Willem August Spengler,
ovl 18-10-1832 aan boord van Zr. Korvel Pallax op de
Engelse kust. Beëdiging te Grave. Archieven.nl
Spengler, van
Jean Gerard Albert -Geb. Luik/Liege, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te ’s Hage
-Geb. 21-12-1821 Luik, ongehuwd.Officier der Jan. 1850 tot -Wonende te Amsterdam, Utrechtsestraat.
cavalerie mei 1851 Bevolkingsregister Amsterdam 
-Generaal majoor 30-12-1880 -Zoon Theodore overleden te Gendringen, moeder
Isabella Carolina Mock   Genlias
Met dank aan Trudy Ohm
Spengler, van Johan Carel Cox Geb. 31-12-1809 Amsterdam. Tweede luitenant 15-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Sperling ? Sergeant Commandant van het detachement  van het 1818 Hij heeft betaald aan de President Burgemeester van
depot der afdeling  Leeuwarden  voor huisvesting en voeding van de 7e op de 8e
Januari 1818 enz.   Friesland   Website
Sperling
Jacques Geb. Honderheim, departement du Mont Tonnere . 29-8-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Chasseur
Spickstra Feijke Tjisses Te Idaarderadeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Spickstra Jochum Tjisses Te Idaarderadeel, 8e afd. Inf. 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Spies Johannes Nicolaas Geb. ca 1778 Den Haag,  zoon van  Alexander (+ Den Haag) en Jacoba Zijnen (+ Den Haag). Majoor 3de bataillon artillerie in garnizoen te Delft 11-8-1819 Huwelijk te Maaseik (Be)  met
Marie Anne Quailin/ Quoilin   Website
Spietalls
Charles Geb. Brussel 21-1-1808. Korporaal bij de Oost-Indischeinfanterie    ? Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip
Hoop van Alblasserdam”   De Indische Navorscher
Spijk, van Ignatius Geb. ca 1811 Tilburg. Fuselier res. bat. 5e Afd. Inf., 13-5-1831 Overleden te ’s-Hertogenbosch   RA Tilburg
woonplaats 's-Hertogenbosch
Spillemakers Johannes Frans Geb. Boom(?), 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Spinnewijn
E.L. Geb. Yperen, laatst gewoond hebbende te Leiden. 8-3-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Spitzer Wouterus Josephus  Leeuwarden, 10e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Spoelstra Bernardus -Geb. ’s Gravenhage, 31 jaar. 1e luitenant Artillerie 1839 -Echtgenoot van Petronella Alexandria Broeij, geb.
’s Gravenhage. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Kapitein bij de vesting artillerie 3-8-1856 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Petronella
Alexandrina Brocx   Isis Bergen op Zoom  
Spoelstra P.J. Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te 14-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Leiden. Flankeur De Indische Navorscher
Sporenberg Hendrik Geb. Hanont(?), 34 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Spra Dirk Jans Te Lemsterland, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Sprangers Jan Woonplaats Aarle-Rixel (gekan(t?)onneerd). Luitenant-adjudant 17-4-1833 -Partij in akte (ophef) te Breda
-Gehuwd met Anna Maria Oers   Isis Breda
Sprangh, van Jean Jacques - 17-4-1881 Overleden op de SS Koningin Emma   BHIC
Sprecher de Bernegg Johan Heinrich Christiaan Geb. Haarlem. Korporaal 25-4-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
De Indische Navorscher
Sprengers Petrus Geb. Mesterloo (Westerlo?), 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
?
Sprengmann / Christiaan Geb. 27-11-1809 Betheln in Hannover. elève, hoorn- 3-7-1838 -“Is bij vonnis van den Krijgsraad te Weltevreden, van
Springmann blazer bij de 1ste compagnie 7de bataljon infanterie den 17. October 1832, geconfirmeerd bij sententie van
van het Indisch leger voormeld geregtshof, van den 18. December daaraan
volgende, ter zake van diefstal bij herhaling, eenmaal
door middel van braak begaan, veroordeeld tot vijf
jaren kruiwagenstraf, met vervallenverklaring van den
militairen stand”.
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den heer 1838 -Na geëindigde kruiwagen straf, met het schip
Minister van Koloniën ontvangen. De Rhijn, schipper C. Brandligt naar Nederland
’s Gravenhage, den 3. Julij 1838. teruggezonden, en den 28. Mei ll., in het Nieuwe diep
De Directeur-Generaal van Oorlog aangekomen.   De Indische Navorscher
H.R. Trip
Sprik Jan Geb. Voorst, laatst gewoond hebbende te Voorst. Korporaal 8-7-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
De Indische Navorscher
Springvloed Antoon Geb. Sommelsdijk, 18 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Squillin Louis Joseph Emploijé a la douane 11-10-1802 -Vader van overleden kind te Sluis, moeder
Anna Francoise Martens
20-11-1802 -Idem  Isis Zeeland
Staal G.C. Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. 13-4-1837 Overleden te Negawie (Madioen, Java, Id)
Sergeant De Indische Navorscher
Staal Theodorus Geb. Amersfoort, 32 jaar. Sergeant 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Staalen, van Andries Dragonder 21-9-1813 Overleden te Osnabruck, 21 jaar   Isis Zeeland
Staatskind van Brakell ? Geb. Geldermalsen, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Stad, van der Cornelis Geb.  5-10-1820 Haarlem. Tamboer 5e afdeeling 1839 Wordt vermeld op een Nominative Staat van  eenige Militairen
infanterie welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden, enz., om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
Info, zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland  Website
Stadnitski Jan Geb. Nijmegen, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Nijmegen
Stael von Holstein
Gerrit Willem Geb. Minden, 40 jaar. Kapitein 2e Batt. Jagers 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Stahel
Hans Jacob Geb. Steckbom, 24 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Stahl
Johann Wilhelm -Geb . Hachenburg. 18-3-1837 -Huwelijk te Utrecht met
Maria Wilhelmina Catharina Beek   Genlias
-Geb. 17-9-1801 Nassau. Kapitein van het 8e regiment 1852 -Wonende op de Bloemgracht te Amsterdam
Infanterie Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Staij, van de
Petrus Geb. Langdorp, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Stambergen Johannes Geb. ’s Hertogenbosch, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Stammers Hendrik Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te Haarlem. 27-4-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Korporaal De Indische Navorscher
Standers Dirk Frederik Seargeant 2 comp. 1e halve brigade 15-5-1801 Vader te Middelburg, moeder Maria de Crane
Isis Zeeland
Stapele, van Cornelis Kapitein compagnie verkenners 14-11-1811 Overleden te Madrid   Isis Zeeland
Staps Adrianus -Geb. Teteringen, 52 jaar. Gepensioneerd militair 1829 -Echtgenoot van Maria Meulensteen,
geb. Breda. Geregistreerde te Breda  
-62 jaar 1839 -Idem   Isis Breda
Staring Hendrik Karel Geb. Doesburg, 16 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Stark Johannes Geb. 14-7-1815 Didam. Fuselier Algemeen Depot der 1839 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Landmagt no. 33 welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
 in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
 Friesland   Website
Starrenburg Jan Geb. Rotterdam. Officiersjongen z.m. fregat ‘Sumatra’ 18-8-1829 Overleden te Vlissingen, 18 jaar.   Isis Zeeland
Staumont Jean Joseph Luitenant der Douane 29-8-1813 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Rosalie Lannaux      Isis Bergen op Zoom  
Steeg, van der Albert Geb. Hattum, laatst gewoond hebbende te Deijnum. 9-2-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Steegers Jan Francies Geb. Westdorpe, zoon van Jozephus Francies 23-4-1842 Overleden te Zaltbommmel, 27 jaar, ongehuwd
Steegers en Levina van Laere. Dragonder Isis Zeeland
Particulier, destijds in militaire dienst. In uittreksel overlijdens-register gemeente Zaltbommel staat dragonder.
Steendijk Cornelis Geb. Kampen, laatst gewoond hebbende te Deventer. Vóór of op Overleden te Amboina (Id)
Fuselier 15-1-1836 De Indische Navorscher
Steenhardt, van Hendrik /HenricusGregorius -Geb. 10-6-1792 Nijmegen, Gld, zoon van Joannes 14-12-1835 -Huwelijk te Grave met Clementina Adella Maria
Alexander van Steenhardt en Maria Adriana Theresia Ludovica de Quaij, geb. 27-7-1805 Grave
Wilmers
-Gepensioneerd kapitein der infanterie. Woonplaats 19-4-1865 -Dochter overleden te Beers
Grave 1-5-1886 -Overleden te Grave   BHIC
Steens, van Cornelis Arie Corporaal Utrechtsche schutterij. Woonplaats Zeeland 11-5-1832 Vader te Zeeland, moeder Johanna Maria Doedes
BHIC
Steets Jan Canonier 27-12-1809 Overleden te Portsmouth (Engeland), 27 jr.
Partner : Adriana Ponsioen   Isis Zeeland
Stehlij Johannes Hendrik Officier bij het Bataillon Nationale Militie 23-3-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Elisabeth van der Heu   Isis Bergen op Zoom
Steijn, van Gerard Henrij Geb. 16-4-1808 Den Haag. Kapitein van het 8ste Mei 1853 tot Wonende te Amsterdam, Singel
regiment infanterie april 1854 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Steil Jurrijen Heinrich Geb. 16-2-1805 Megenburg (Meyenburg? De). Huzaar 1836/1837 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Polhix
?
bij de Oost-Indische kavallerie De Indische Navorscher
Stein, van A.S.J. Geb. Purmerend, laatst gewoond hebbende te 6-1-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Purmerend. Sergeant De Indische Navorscher
Stein Callenfels,  von Pieter Godefridus Geb. 23-11-1803 Sluis. 1e luitenant bij 4e bat. veldartillerie (1830),  kapitein bij de artillerie,  1e luitenant bij veldartillerie te Berlicum (1834). 30-7-1830 -Huwelijk te Vlaardingen met Dina Maria Verkade
21-1-1890 -Bij KB toegestaan Von Stein voor zijn achternaam te
zetten   Isis Vlaardingen
Stein Callenfels, van Pieter Vincent Geb. Vlissingen, 19 jaar. Kadet KMA.  Ouders wonen te Vlissingen 1839 Geregistreerde te Breda
Isis Breda
Steinauer
Joseph Caspar Geb. Einxdien (Ungstein), laatst gewoond hebbende te Breda. Korporaal 10-8-1836 Overleden te Weltevreden (Id)
De Indische Navorscher
Stellenaar Gijsbert Geb. Rotterdam. Marinier 3e kl. op z.m. brik “Triton 28-8-1841 Overleden te Weltevreden   Isis Zeeland
Stembor Johannes Petrus Ged. 15-11-1767 Delft. -Partner: Jacomina Aletta Cornelia Hesselink
Ca 1796 -DochterPetronella Johanna geb. te Coevorden
Ca 1797 -Zoon Frederik Hugo geb. te Enkhuizen   Genlias
-Capitein bij ‘t eerste Bataillon der 7e halve Brigade 24-6-1801 -Zoon Willem George overleden te Cool   GA Rotterdam
Bataafsche infanterie
-Gepensioneerd majoor. 8-9-1824 -Huwelijk van zoon Fredrik Hugo te Hoorn   Genlias
O.a. met dank aan Trudy Ohm
Sternsdorf Johan Eden 8e afd. Infanterie 4-5-1824 -Ontslag als vreemdeling, besluit Z.M. no. 90
1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die op de 1sten
Januari 1825 aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo
door desertie, overlijden als andersints. Friesland   Website
Stevens A.A. Geb. Arnhem, laatst gewoond hebbende te Leiden. 13-6-1837 Overleden te Fort de Kock (Id)
Flankeur
Stevens Sebastiaan Marechaussée 28-9-1837 Vader te Tilburg, moeder Maria Nicolasina
van Geloven   RA Tilburg
Stevenswaart Jan Geb. 17-4-1783. Uit Haarlem. Militair Ca 1830 -Gewond geraakt bij de strijd in België of later
-Overleden
Gens Nostra 28, 1995; GA Amsterdam (759-266)
Steyner Jacob Geb. 5-8-1788. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
3-6-1825 -Overleden
Gens Nostra 28, 1995; GA Amsterdam (740-908)
Stieboldt Willem Wachtmeester, oud 44 jaar. 3-7-1833 Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
Stieltjes Gerrit Jan Geb. Zutphen, 32 jaar. 1e luitenant adjudant KMA 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Stienstra Johannes Jacobs   Te Leeuwarden, 8e afd. Infanterie. Plaatsvervanger van Jan Meinders Kooistra 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Stier
Johan Christiaan Geb. Mergenthem 21-8-1812. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie    ? Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
‘Zuid-Holland’   De Indische Navorscher
Voor méér zie:  Website
Stigge Hendrik Jacob Geb. 30-6-1815 Amsterdam. Fuselier Algemeen 1839 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Depot der Landmagt no. 33 welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. 
Friesland   Website
Stiphout, van Antonij Geb. Gemert. Fuselier 4-2-1833 Overleden te Breskens.  Isis Brabant
Stirum Zie Limburg Stirum
Stock Pieter Fuselier in het Franse leger (4e comp. 2e batt. 1e regiment #6892). Echtgenoot van Maria Joanna Vaessens.
2-3-1846 Gesneuveld in Noord-Afrika. Zie ook Prevaes.  Website
Stoker Christiaan Giezen Leeuwarden,  82e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Stokvis Geert Geb. 2-3-1805 Nijeveen. Militair Ca 1830 -Gewond in de strijd tegen de Belgen
Ca 1853 -Overleden
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (740-465)
Stolk Cornelis Geb. Willemstad, 36 jaar, zoon van Cornelis Stolk. Sergeant bij het 4e Bat. van het 7e Reg. Infanterie 9-3-1852 -Vader te Maastricht (dochter Cornelia), moeder HelenaHommel
-Huwelijk te Leeuwarden met Helena Hommel, 33 jaar, zonder beroep, geb. Breda, onlangs woonachtig te Vlissingen, dochter van Machiel Hommel en Johanna Maria Biemans, wonende te Breda. Bij het huwelijk wordt hun dochter Cornelia geecht.
Cornelis Stolk, die zich op 1-5-1853 te Leeuwarden vestigde, woonde met vrouw en kind (die op 8-7-1855 te Leeuwarden kwamen) aan de Keizersgracht huis no 149a. Nederl. Herv. Het echtpaar verlaat Leeuwarden in 1858 en gaan naar Hoorn 8-7-1855 Met dank aan Niek Boevé
Bevolkingsreg. 1849-59, no. 3a, pag 444 (GA Leeuwarden)
Stolkenhoff Frederic 1e Luitenant 2e regiment infanterie 21-2-1851 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna Clasina d' Karvant   Isis Bergen op Zoom
Stolker
Johan Geb. Essen, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. 13-1-1836 Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Friedrich Fuselier De Indische Navorscher
Ludwig
Stoop
Gerardus Balthazar Cornelis Geb. Gent, 17 jaar. Kadet KMA. 1839 Geregistreerde te Breda
Ouders wonen te Haarlem Isis Breda
Stoppels Jacobus Geb. Schoondijke.  Zoon van Aarnout Stoppels en SaraAndriessen. Marinier der 1e compagnie 25-2-1829 Overleden te Hamburg
Isis Zeeland
Storm Christiaan Geb. 27-9-1793. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
12-1-1854 -Overleden
Gens Nostra 28, 1995; GA Amsterdam (745-1974)
Storm Hendrik Geb. 5-1-1798 Leeke(?). Fuselier bij het 3e bataljon -“Is bij vonnis van den Krijgsraad te Soerabaija, van
infanterie van het leger in Oost-Indië den 17den Maart 1837, geconfirmeerd bij sententie van
het hoog militair geregtshof in Neerlands Indië, van den
Aldus opgemaakt naar de opgave, deswegens, van den heer 8-11-1839 11den April daaraanvolgende, ter zake van diefstal in
Minister van Koloniën ontvangen. de chambrée, veroordeeld tot twee jaren kruiwagen-
‘s- Gravenhage, den 8sten  Novemberr 1839. De Directeur- straf met vervallenverklaring van den militairen stand”.
Generaal van Oorlog, H.R. Trip. -Is reeds of zaal volgens bestemming naar Nederland
terug gezonden worden.   De Indische Navorscher
Storm Nicolaas Geb. Breda. Gepensionneerd als wachtmeester van het gewezen regiment Dragonders van Bijlandt 19-10-1800 Huwelijk te Breda met Maria Elisabeth Offermans
Geb. Nuth (bij Maastricht)   Isis Breda
Storm de Grave Willem Isaac Adriaan Geb. Arnhem,  17 jaar.  Kadet. Ouders wonen te Leiden 1839 Geregistreerde te Breda
Isis Breda
Stormer Anne Jans Plaatsvervanger voor Nanne Gerrytt Haagsma, afdeling Kurassiers no. 3    1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee
zijn overgegaan.   Friesland   Website
Stort Pieter Geb. 27-6-1820 Amsterdam. Marine-officier 1851 Wonende in de Kalverstraat te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Stortsenekker Johannes Geb. Veere, 27 jaar. Militair   1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zie 18e eeuw:Sturtzenegger
Stouthart / Johannes Geb. Maastricht, wonende te Bergen op Zoom.  30-4-1803 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met Marian Meyer,
Stoutard Mineur  geb. Bergen op Zoom
17-4-1804 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Joanna Meyer
31-5-1806 -Idem, moeder Maria Meyer
19-10-1808 -Idem, moeder Maria Anna Meijer Isis Bergen op Zoom
Straatmans Pieter Lambertus Brigadier bij de Artillerie trein 14-9-1815 Vader te Bergen op Zoom, moeder Frederika Dietz
Isis Bergen op Zoom
Straatsma Hermanus Soldaat bij het 4e regiment Infanterie 23-10-1857 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Christina Francisca Korink   Isis Bergen op Zoom
Strakka ? Geb. Bernog (Afrika). Afrikaanse soldaat 18-3-1851 Overleden in het garnizoens-hospitaal te Vlissingen,
?
50 jaar   Isis Zeeland
Strasberger
Johann Ged. D?rnenberg (Duitsland), 71 jaar. Militair -Echtgenote: Maria Theresia Lucht
20-4-1828 -Overleden te Arnhem. Aangiftedatum: 21-04-1828
BS. Archieflocatie Gelders Archief, Arnhem.Algemeen Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 381,Akte-nummer: 109.
Met dank aan Pieter Cramwinckel    Website
Straten Tjalk(e) Douwes Te Utingeradeel, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Striepeke Christiaan Geb. ’s-Gravenhage of Kampen, laatst gewoond 20-5-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) (Id)
hebbende te Kampen. Flankeur De Indische Navorscher
Strijker Hendrik Pieter Geb. Kampen. Milicien kanonnier 30-3-1870 Overleden te Arnhem   Genlias
Met dank aan Hans Schutijser
Strik van Wijk Franciscus Apotheker bij de Ambulance der 1e divisie Infanterie 2-9-1833 Partij te Breda   Isis Breda
Strikker Gerrit Mattheus Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 1-12-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
’s-Gravenhage. Flankeur De Indische Navorscher
Stroe, van Willem Brigadier bij het regiment 1-8-1832 Vader te Tilburg, moeder Barbara de Puijt
RA Tilburg
Stroothuis Johannes Geb. 17-11-1810 Haarlem. Fuselier bij de Oost-Indischeinfanterie 1836 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip “Phenomene”   De Indische Navorscher
Struiving Eise Nummerverwisselaar voor  Jelle Harms Buikstra, 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
8e afd. Infanterie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee
zijn overgegaan.   Friesland   Website
Stubenrouch Georgius Korporaal militie 15-6-1815 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Sijoo
Isis Bergen op Zoom
Stuber
Johan Jacob Geb. Oberdibach (Departement Rijn en Moezel). Luitenant 28-4-1808 Ondertrouw te Breda met Anna Hester Geertruida
de Raeff, ?geb. Rio Essequebo (Guyana)   Isis Breda
Stuhl
Martinus Geb. Schommersch (Kreiz Tabor in Duitsch Bohemen), 5-6-1808 Huwelijk te Breda met Christina Lamers,
woonplaats Breda. Gepasporteerd kanonnier geb. Breda   Isis Breda
Stupam Louis Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Antwerpen. Sergeant-majoor 28-7-1836 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Sturler, de Guillaume Henri Geb. 5-10.1805 Vierhagebeek. Gepensioneerd majoor Vanaf 1850 Wonende te Amsterdam op het Damrak
der cavalerie Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Sturler, de Johan Alphonse Victor Geb. Tiel, laatst gewoond hebbende te Batavia. 5-7-1836 Overleden te Buitenzorg (Id)
Ritmeester De Indische Navorscher
Stussij Johannes Fuselier 31e Regiment Zwitsers 15-8-1822 Vader te Bergen op Zoom, moeder
?
Elisabeth Cornelia Pikaar   Isis Bergen op Zoom
Stuurman C. Zie: Pieter Volkers
Sulubin
Pedro Geb. Delforche, departement d'Arragon (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 10-9-1812 Overleden te Middelburg, 25 jaar
Isis Zeeland
Sunou
Franciscus Prosper Geb. 1851 Aalst. Fusilier der 1e kompagnie van het 26-8-1879 Overleden in het militair hospitaal te Padang,
12e bataljon infanterie, gelegerd in de provincie Atjeh Hoofdstad van West Sumatra.
in Indonesië. Met dank aan Marc Vlassenroot
Suse Andreas Grenadier, 1ste regiment, 2e bat. Waldeck. 26-10-1801 Overleden te Schagen   Dig. Stamboom Alkmaar
Inf.Rgt. 742a*
Sutherland Hendrik Jan Robert 30 jaar, zoon van Eduard Boudewijn Sutherland en 9-11-1871 Huwelijk te Broek in Waterland met Grietje Jacoba
Henrietta Margaretha Alberdina Buddingh. Luitenant van Veen   Genlias
ter zee Met dank aan Hans Schutijser
Sutherland Robert Adjudant genie 8-12-1812 Vader te Coevorden, moeder Cornelia Gonessee.
Kind: Charlotta Julia. Genlias   Met dank aan Hans Schutijser
Sutter, de Francois Geb. Bergen 25-10-1810, lengte 1 el, 6 palmen, 4 duimen, 8 strepen, aangezicht rond, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus gewoon, momd gewoon, kin rond, haar bruin, wenkbraauwen bruin. Fuselier 2de Bataillon Infanterie te Nederlands Indie.     18-5-1838 “Is bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang van
den 4den Mei 1832, ter zake van het aangrijpen en
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van slaan van den korporaal der orderweek Duimje, tot
den heer Minister van Koloniën ontvangen. doodstraf met den kogel veroordeeld zijnde, is dat
’s Gravenhage, den 3. Julij 1838. vonnis bij sententie van het hoog militaire gerechtshof
De Directeur-Generaal van Oorlog in Neerlands Indië  van den 24sten Julij daaraan-
H.R. Trip volgende gecorrigeerd, en de straf veranderd in vijf
jaten kruiwagenstraf ,met vervallen verklaring van den
militairen stand”.  De Indische Navorscher en  Website
Swam Lucas Geb. Almelo, 31 jaar, ongehuwd, zoon van  ArnoldusSwam en Trijntje Honkelhaar. Timmerman. Woon-plaats Bathmin Overijssel. Gediend als schutter bij de mobile Overijsselsche Schutterij 9-2-1834 Overleden te Haps
BHIC
Swart Johannes Te Harlingen, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Swartselaar Wilhelmus Lambert Geb. 6-1-1800. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
6-7-1837 -Overleden   Gens Nostra 28, 1995;
Fonds 1815, GA Amsterdam (742-1496)
Sweitsen Joseph Milicien 1841 Een brief uit Harderwijk dat hij daar niet is aangemeld
Friesland   Website
Sytzama, van Johannes Galenus 1767-1839. Baron en cavallerie-officier     
Zie: 18e eeuw !
Tabernal Antoine Geb. 23-3-1795. Uit Dordrecht. Militair 14-7-1853 Gesneuveld in België   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (762-43)
Taets van Amerongen van Natewisch Joost Ged. Emmerick 18-3-1802, zoon van Gerrit Leonard 28-8-1835 Huwelijk te Stipthout met Caroline Charlotte
Maximiliaan Taets van Amerongen van Natewisch Guillaumine van der Brugghen, ged. 19-6-1806
en Maria Cunegunda Lambrechts  Nijmegen, dochter van Jonkheer Jan Gideon Willem Karel van der Brugghen en Arnoldina Berendina Wilhelmina van Westrenen van Lauwenrecht
1e Luitenant Utrechtsche Schutterij, woonplaats Isis Eindhoven
Haarlem  
Tak, van der Pieter Geb. Dordrecht. Kapitein der infanterie. Ridder der 12-4-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Militaire Willemsorde 3e klasse De Indische Navorscher
Tamboerin Jan Te Harlingen,  8e afd. Inf. 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Tamsma Jan Te Leeuwarden, 10e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Tangelder, van Gert Jan Geb. Wisch. Kanonnier en commies rijksbelastingen 19-5-1833 Huwelijk te Naarden met Christina Kuipers,
geb. Enschede   Genlias
Tanner
Johan George Geb.  Herisau (Zwitserland) 21-01-1798. Woonplaats Deurne en Liessel. Zoon van Laurens Tanner(Overleden Herisau 1807) en Anna ElisabethMoosbergen (Overleden St.Gallus (Zwitserland) 1809). Sergeant, 32 jr. 11-1-1832 Huwelijk te Deurne met Cornelia Westdijk,
geb. Willemstad 10-09-1805 (haar ouders ook vermeld)
Isis Eindhoven
Tas Franciskus Geb. Biervliet. Zoon van Pieter Jacobus Tas en Anna Maria Holman.  Flankeur bij de 3e Compagnie 2e batteljon 2e afdeling Infanterie 15-2-1832 Overleden te Diessen, prov. Noordbraband
Isis Zeeland
Tasking Casper Geb. Rotterdam,  woonplaats Rotterdam. Hij was Garde d'Armes bij Hr. Overste Wiedenkeller te Vught geweest 11-1-1807 Huwelijk te Vught met Cornelia Lierop,
geb. Hilvarenbeek,  woonplaats Vught   BHIC
Tavenier Jan 33 jaar. Brigadier der marechaussee 25-8-1898 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Haars
Isis Bergen op Zoom
Tavenier Mathijs Geb. Goes.  Marinier 15-3-1843 Overleden te Curacao, 45 jaar   Isis Zeeland
Tegelbakker Hendrik Geb. Zeist.  Zoon van Georgius Tegelbakker en Joanna Jacoba van Antwerpen. Hussaar bij 3-4-1830 Overleden te Gent
8e regiment 2e eskadron 3e compagnie Isis Zeeland
Teijema Isaac Te Harlingen, 8e afd. infanterie 1825 Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Tellegen Bernardus Wilhelmus Jacobus Ged. 4-5-1808 Delden. 1e luitenant infanterie 27-5-1834 -Huwelijk te Maastricht met Josphine Clémentine
de Horion de Kruisbergen, geb. 27-5-1813 Luik, dochter van Edmond Clément Dominique de
Horion de Kruisbergen en Anna Maria Haenen
21-9-1842 -Overleden te Groningen   Met dank aan Harry Nales
Tellegen Isidore louis Bernard Edmon Geb. 12-12-1836 Grave. 2e luitenant infanterie in 5-12-1866
-Huwelijk te Curaçao met Antoinette Marie StéphanieWhite, geb.1-6-1844 Paramaribo, overl. 27-11-1913 Apeldoorn, dochter van Anton Warton (White?) en Héloise Stéphanie Bray
West-Indië -Van tafel en bed gescheiden
-Overleden te Maastricht     
 Zie Tellegen 18e eeuw         Met dank aan Harry Nales
6-6-1882
18-11-1902
Tellier
Franciscus Ludovicus / Geb. Laon (Departement de l'Aisne). Woonplaats Breda. Sergeant-majoor in de 17e Compagnie Fransche Artillerie 12-3-1803 -Vader te Breda, moeder Margarita Pluijgers
Francois 27-3-1803 -Huwelijk te Breda met Margaretha Pluigers
geb. Versailles   Isis Breda
Telman
Pierre Jean Geb. Luik/Liege, leeftijd: 27 jaar. Kanonnier 1e klas 1829 Geregistreerde te Breda
Isis Breda
Telon Reinier Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Temme Arnoldus Korporaal 6e comp. Inf. van Ligne 3-6-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria AntonettaKeyser   Isis Bergen op Zoom
Tempel, van den Gerrit Geb. Schiedam. Serg. Majoor infanterie 6-6-1838 Huwelijk te Vlissingen met Aplonia den Rooijen
geb. Willemstad   Isis Zeeland
Tempelman Hendrik Was sergeant 14-2-1807 Begraven te Breda   Isis Breda
Tenge Rijkent Sergeant-majoor 21-1-1871 -Getuige te Bergen op Zoom
28-5-1872 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Wilhelmina Maria van der Pol   Isis Bergen op Zoom
Tengnagel Daniel Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. 12-5-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Sergeant-majoor De Indische Navorscher
Tengnagel Hendrik Egbertus Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. 10-1-1836 Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Tergau Franciscus Antonius Hubertus Geb. Maastricht, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Maastricht 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Terhenne Haije Jacobs Geb. Leeuwarden 4-12-1805. Fuselier bij de 1836 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip
Oost-Indische infanterie Theodora Sara”   De Indische Navorscher
Terhorst Johannes Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te 1-3-1837 Overleden te Fort de Kock (Sumatra, Id)
Leeuwarden. Flankeur De Indische Navorscher
Ternaten Louis Fuselier 15e bataillon Infanterie 30-4-1817 Vader te Bergen op Zoom,  moeder Elisabeth
van Tuijn   Isis Bergen op Zoom
Terneur Frans Geb. ’s Hertogenbosch, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Terpstra Folkert Cornelis  Zie Cornelis Folkerts - -
Terpstra Ypke Aukes - 1821 Een declaratie wegens reiskosten voor de naloting
voor de Militie.  Friesland   Website
Terrasson Pieter Frederik 2e luitenant bij het 1e batt. van de 6e halve brigade 1803 Ondertrouw te Huisum (ref.) met Machtild Maria Siccama, beide van Leeuwarden
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Teysma Isaac Te Harlingen, 8e afd. Inf. 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Teyssiné
Antoine Geb. Avezan (Departement du Gers). Woonplaats Bergen op Zoom (in garnizoen). Officier de Santé, 25-11-1805 Huwelijk te Breda met Margaretha Jacoba Frackers,
aide major au 4e Bataljon du 35 Regiment geb. Breda   Isis Breda
d'Infanterie de Ligne
Therian of Ferian Jan Baptiste Zie Ferian - -
Theunissen
Anton Geb. Frankfort, laatst gewoond hebbende te Utrecht. Sergeant 13-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Thijssen Anton Geb. Harten, laatst gewoond hebbende te Harten. Jager 23-8-1836 Overleden te Salatiga (Id)
De Indische Navorscher
Tholenaar Leendert Geb. Poortvliet,  29 jaar. Zoon van Pieter Tholenaar 5-9-1813 Huwelijk te St-Annaland met Machelina van ’t Hoff
en Jacoba Nelisse  Kustwachter te Tholen Isis Zeeland
Thomson Jacob Kapitein bij het 8e bataljon Nationale Militie in 19-6-1818 Depositie te Den Briel: Aagje Rumph, jd van Jan David
garnizoen thans den Briel Rumph, verklaart voornemens te zijn te huwen met
Jacob Thomson en zich te verbinden dat zij na de
voltrekking van het huwelijk haar echtgenoot wanneer
het corps waartoe hij behoord zou marcheren hem
niet op de marsen zal volgen en nimmer in de
kampementen of bij het leger wanneer het te velde
is zal verschijnen   Archieven.nl
Thorens Jacobus Zoon van Anthonie Thorens en Marjanna KopSchutter2e compagnie 3-10-1831 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Thour, la Matthieu Geb. Daelhem 5-12-1739(Dalheim Lux. of in Rhein-Hessen?)Douanier 2-10-1797 Huwelijk te Groede met Sara Cornelia  le Feber,
?
geb. Hulst   Isis Zeeland
Thunauer Christiaan Geb. Belp (Zwitserland), zoon van Daniel Thunauer 26 2 1836 Overleden te Breskens, 36 jaar
en Suzanna Elisabeth Streit. Korporaal  Isis Zeeland
Tichelt, van Cornelis Geb. Loenhout, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tichelt, van Cornelis Geb. Westwezel, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tiddens, van Jarig Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te 11-2-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Leeuwarden. Fourier De Indische Navorscher
Tiekstra Fokke Wiegers Te Smallingerland, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Tiel Jan Geb. Buren, laatst gewoond hebbende te Buren. Flankeur 18-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Tiel, van Johannes Lambertus Geb. en wonende Zeeland, 27 jaar, ongehuwd. Schutter in dienst van de Noord Brabantsche schutterij 27-10-1832 Overleden te Delft
Isis Brabant
Tiel, van Petrus Geb. ’s Hertogenbosch, 16 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tieleman Anne Jacobus Plaatsvervanger van S. J. Zwanenburg?  Afdeling Curassiers 3  1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Tieleman Francies Geb. Hontenisse, zoon van Jan Franciscus Tieleman 24-4-1831 Overleden te Hontenisse, 25 jaar
en Appolonia Boerendonk. Soldaat  Isis Zeeland
Tieleman Johannes Te Harlingen, Regiment Lanciers  1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Tieleman Lambert 26 jaar, schutter mobiele Noord-Brabantse schutterij.Verblijft in garnizoen Gorinchem. 4-12-1832 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Magdalena Bogelaar   Isis Bergen op Zoom
Tielemans Henricus Geb. ’s Hertogenbosch, 26 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tielemans Jan Baptist Geb. Baarle-Nassau, 40 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tielen Antonius Cornelius Geb. ’s Hertogenbosch, 34 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tiemans Henricus Geb. Breda, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tienen, van Andreas Leonardus Geb. 26-4-1829 Amsterdam. Officier van gezondheid 1851 -Wonende aan de Singel te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam
23-7-1852 -Huwelijk te Assen met Johanna Catharina
van der Scheer   Genlias   Met dank aan Trudy Ohm
Tigchelman Johannes Leonardus Jacobus Geb. Heusden, 23 jaar. Korporaal 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tihon Charles Herman Joseph Kapitein Bataillon Nationale Militie 31-10-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Jacoba de Coningh  
Isis Bergen op Zoom
Tijssen Arnold Geb. Steenbergen, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tilenburg Petrus Te Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Tilmans Frans Geb. Nair, laatst gewoond hebbende te Weert. 3-8-1836 Overleden te Salatiga (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Timmer Willem Van Hoorn, ongehuwd, wonende te Beverwijk. Gediend hebbende als fuselier en grenadier bij het 10e en 8e regiment infanterie van Line 1e bataillon Bataafsche Armee, hebbende op de 25 aqpril jongstleden deselfs honorabel paspoort bekoomen 23-5-1806 -Aangetekend te Beverwijk met Elisabeth Steen, ongehuwd, van Beverwijk, wonende te Beverwijk.
-Gehuwd te Beverwijk.
8-6-1806 Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
Timmerhans G.F.W. Geb. Kanbach, 40 jaar. Kapitein Infanterie 1839 -Echtgenoot van Aa. de Wijs van Abcoude
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Timmerman Cornelis Geb. Colijnsplaat, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Timmerman Johannes Egidius Eerste Luitenant bij het 4e regiment Infanterie 5-3-1856 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Dina Jacoba Blankert   Isis Bergen op Zoom
Timmerman Mathijs Geb. Oostburg, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Timmermans Gijsbert Geb. Wouw. Soldaat bij de 2e compagnie, bataljon artillerie transport trein 12-6-1836 Ongehuwd overleden te Delft, in het tijdelijk hospitaal van het oude Delft   Isis Roosendaal
Timmermans Hendrik Geb. Wolverthem, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Timmermans Henricus Geb. Goes, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Timmermans Jacobus Geb. Bergen-op-Zoom, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Timmermans Janus Geb. Schoondijke, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tinneveld Gerrit Plaatsvervanger van Herke Pieters Westra, Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Tippi
Philip Geb. Zweibruggen, 88 jaar. Gepensioneerd militair 1829 -Echtgenoot van Maria Goedman
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tissen Jacobus Geb. Haps. Zoon van Peter Tissen en JohannaVerheijenMilicien. In dienst bij de 2e afdeling infanterie nationale militie 19-9-1830 Overleden te Haps, 26 jaar
Isis Brabant
Titsingh Gerardus Mathias Geb.  14-1-1852 op zee, a/b van het Nederlands 6-9-1881 -Huwelijk te Haarlem met Cornelia de Koning
fregatschip Admiraal de Ruyter.  Militair bij de  Dig. Stamboom Haarlem
marine, luitenant ter zee. 18-6-1910 Overleden te Hilversum   Met dank aan Trudy Ohm
Tjassens Annassus Lodewijk Ditloff Geb. ca 1783 Rolde. Soldaat onder 't 3e batallion 6e halve brigade Bataafse infanterie in garnizoen te Zutphen 28-3-1803 Huwelijk te Zutphen met Arnolda Hadewich WijnandaHoffman, geb.  5-4-1781 Zutphen    Website
Tjassens Gerhard Coenraad Van Harlingen. Capt. In het 3e batt. der 6e halve brigade 12-1-1800 Laatste afkondiging te Harlingen voor huwelijk met
Christina Alida Hessink, van Zutphen.
Met att. Naar elders vertrokken
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Tjeerds Rein(s) Te Harlingen, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Tjilrade J. J. Te Franekeradeel, Bataljon Artillerie N.W. nr. 3 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Tobias Herman Anton Geb. 2-6-1813 Zwolle. Officier der dragonders 1850 -Woonde in Amsterdam, Kalverstraat
Bevolkingsregister Amsterdam
31-1-1880 -Overleden te Zwolle   Genlias   Met dank aan Trudy Ohm
Tolhuis Pieter 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschap-pen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.   Friesland   Website
Tolmain Pierre Fusilier 26e reg. infanterie de ligne 30-6-1810 Overleden te Valladolid   Isis Zeeland
Tolsma Pieter Baukes Te Barradeel, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
1825 de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen
-Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Tonis Adriën Zie:Adrien Dandel van der Burgt
Tomei Coenraad Joseph Geb. ’s Gravenhage, 37 jaar. Adjudant onderofficier KMA 1829 -Echtgenoot van Grietje Muller
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Toom, van der ? Sergeant en Commandant van het Detachement van 1818 Een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald twee gulden vijftig
het depot van het Batt. Nationale Militie no. 1. cents voor huisvesting en voeding van vijf manschappen in 
de gemeente Achtkarspelen enz.  Friesland   Website
Tooren, van Adrianus Geb. 7-10-1787 Vlaardingen. Fuselier 29-5-1812 Overleden te Amsterdam   Isis Vlaardingen
Torillon
Comme Geboortig van 't dorp du Chou, departement du Puy de 29-5-1801 Partij in akte te Breda
Dome . Soldaat in het 7e comp. 2e Bat. van de 95ste Isis Breda
halve Brigade Franse Infanterie, in garnizoen te Breda.
Toro
Eusebe Geb. Hundia, veille Castille (E), soldat Espagnol.Spaanse gevangene 4-2-1812 Overleden te Middelburg, 26 jaar
Isis Zeeland
Tour, la Johannes Franciscus Majoor en plaatselijke commandant. 8-7-1831 -Partij (huwelijksconsent) te Breda
Woonplaats: Terneuzen 21-7-1831 -Idem   Isis Breda
Tourain Pierre Geb. Oostkapelle. Zoon van Jean Babtist Tourain. Madelaine Belard. Sergent dans la 2e compagnie, 27-9-1811 Overleden te Oostkapelle
4e bataillon du regiment de Walcheren. Isis Zeeland
Tousaint Johannes Franciscus Theodorus Geb. Vlissingen, zoon van Piet Tousaint en Maria Chats. Luitenant ter zee 2e klasse 12-5-1834 Overleden aan boord van Z.M. transportschip Dordrecht, op reis van de Nederlandsche Westindien naar Hellevoetsluis   Isis Zeeland
Tremery (of:Fremerij), de Diderick Nicolas Geb. 8-3-1822 Breda. Generaal-Majoor der Infanterie. 29-3-1886 Overleden te Breda
Officier in de Orde van de Eikenkroon Met dank aan Rob Lichtenberg
Treuster Johan Hendrik Gepensioneerde soldaat 1820 Is overleden op 02-01-1820 te Leeuwarden en uit het Militair pensioenboek no. 878 van Fl. 91 jaarlijks geschreven jaar 1820.   Friesland   Website
Trevel
Olkmar Geb. Peterill (Zwitserland), zoon van Joseph Trevel 8-7-1837 Overleden te Veere, 32 jaar
en Anna Maria Buckler.  Fuselier van het Reserve Isis Zeeland
Battaillon der 2e Afdeling Infanterie 1e Kompagnie.
Trip Luitzen Hendriks Plaatsvervanger voor Harm Abels Bergsma, 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
8e afd. Infanterie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee
zijn overgegaan.   Friesland   Website
Tritten
Jacob Geb.  San Stephane (Zwi). Gegageert soldaat onder 22-12-1800 Huwelijk te Tilburg met Mechelina Jeglij ,
het regiment Zwitsers van Como. geb. Woudrichem   RA Tilburg
Trochau
Adam Geb. Caub (Nassau) 16-4-1807. Flankeur bij de 1837 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
Oost-Indische infanterie ‘De Onderneming’   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Website
Trompetter Geert Te Barradeel, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
1825 Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
-Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Trugler Willem Jan Geb. Tiel, laatst gewoond hebbende te Tiel. Flankeur 23-9-1836 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Tuhij Antonie Geb. Bergen op Zoom, laatst gewoond hebbende te Bergen op Zoom. Kanonnier 2-6-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Tuijten Gerrit Nicolaas Geb. Haamstede, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Tuin, van der Harm Fuselier bij de 1e compagnie 4e bat. 8e afd. infanterie, gelegerd te Valkenswaard 17-5-1835 Vader te Waalre, moeder Hindertje Rotmans  
Isis Brabant
Tuin, van der Jan Hendrik 7e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee
zijn overgegaan. Friesland   Website
Tulfer Johannes Marechaussee 7-6-1839 -Vader te Putte, moeder Margaretha HubertinaVerheugen   Isis Bergen op Zoom
-Idem          
6-7-1840 -Idem
10-7-1842
Tuning Hendrik Jacobus 1791-1842. Kapitein-ter-zee Aug. 1804 -Benoemd tot 'kadet supernumerair ter zee' en geplaatst op 's Lands schip Brutus onder commando van schout-bij-nacht Albert Kikkert.
(tot 1811)
-Bevel over Kanonneerboot No 98. 11-12-1813 -Huwelijk te Utrecht met Boukje Reinking uit Amsterdam
-1ste luitenant bij het nieuwe Bataljon Mariniers 5-3-1814
6-7-1814  à
Vervolgens nog vele omzwervingen!
-Gedetacheerd op ZM fregat Ijssel 11-7-1814 Zie ook 15e, 17een 18e eeuw.
-Stapt met de andere man-schappen van de IJssel over op ZM fregat De Amstel op de rede van Gibraltar. De Amstel neemt deel aan het bekende bombar-dement van Algiers op 27-8-1816. Op 29-11-1816 is het fregat in Hellevoetsluis terug. 16-6-1816 Zie de Website
Tupker Jacob Marechaussee 25-4-1861 -Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
18-12-1861 -Vader te Tilburg, moeder Hendrica CharlottaBoesenwinkel
-Mede-aangever te Tilburg  
8-4-1862
Turcelliano
Joseph Geb. Luca (Italy), soldaat. Spaanse gevangene, 5-1-1812 Overleden te Middelburg, 31 jaar
maar geboren in Italië Isis Zeeland
Turpin
Charles Louis -Geb. 30-12-1811 Doornik. Tamboer bij het 8e -“Is bij vonnis van den Krijgsraad te Semarang, van den
bataljon infanterie van het Indisch leger 9den April 1833, geconfirmeerd bij sententie van het
-Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister ß8-1-1839 Hoog Militair Geregtshof, van den 18den Junij daar-
van Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den aanvolgende, ter zake van insubordinatie, door het
8. Januarij 1839.De Directeur-Generaal van Oorlog aangrijpen en slaan van den sergeant der wacht.
H.R. Trip. Hagemeijer, veroordeeld tot vijf jaren kruiwagenstraf
met vervallen verklaring van den militairen stand”.
-Na geëindigde kruiwagen straf met het schip
‘Eendragt’ naar Nederland terug gezonden, en den
17den September laatstleden, te Hellevoetsluis aange-
komen.   De Indische Navorscher
Tusslij / Tuffly Coenraad / Geb. Clooster (Klosters?) in Graubunderland. Korporaal in de 1e Compagnie, 2e Bat. Bataafsche Artillerie, in garnizoen te Breda 11-8-1805 Huwelijk te Breda met Feronica/ Veronica Maria 
Conrad
                Plub/Plus, geb. Namen/Namur, dochter van
militaire ouders   Isis Breda
Tuylon Eduard Allen Zie Carel Hes - -