19e eeuw KL        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                        563
Kaan Cornelis Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Leiden. 13-11-1836 Overleden te Palembang (Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Kaart, van de Jean Alexandre Geb.  Wouw. Militaire du 2e Regiment des 27-11-1813 Overleden te Oudenaarde
Chasseurs (militair in het  2e regiment jagers) Isis Roosendaal
Kaas Abraham Geb. Vlissingen. Marinier 3e kl. aan boord van Z.M. 24-9-1854 Overleden aan Oost-Indische braakloop in het
fregat De Ruijter. garnizoenshospitaal te Vlissingen   Isis Zeeland
Kaathoven, van
Petrus Geb. Rethy (Belgisch Congo), 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kaegi
Heinrich Geb. Bauma, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kaijnout
Augustin Geb. Besij, canton de Penape, departement de la Lijs. 4-5-1811 Overleden te (died in) : Middelburg
Fusilier Isis Zeeland
Kaijser
Jacob Christiaan Geb. Lendringe, laatst gewoond hebbende te Leiden. 4-12-1836 Overleden te Bonjol (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Kaiser
Godefroij Geb. Dirikorn, departement du Mont Tonnere . 7-9-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Chasseur
Kakerken, van Marinus Laurens 35 jaar. Wachtmeester der marechaussee 25-4-1826 Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna
Philippina de Vreese   Isis Bergen op Zoom
Kalbfleisch Jacobus Geb. Vlissingen, 22 jaar, zoon van Johan Hendrik 1839 Overleden te Paramaribo.
Kalbfleisch en Johanna Zuidweg. Matroos 3e klasse Isis Zeeland
Kalbfleisch Johannes Nicolas Geb. Vlissingen 9-10-1810. Fourier bij de Oost- 1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het vreemd partikulier
Indische infanterie. schip ‘Helena’.    De Indische Navorscher
Voor méér zie:  Website
Kalken, van Joachim Geb. Nijkerk, 25 jaar. Sergeant KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kalken, van der Guillaume Geb. ’s Hertogenbosch, 18 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kallenberg van den Bosch Reijer Jan Anthony Geb.  ’s Gravenhage, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders  1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
wonen te Renkum
Kallenwaard Willem Geb. 9-4-1799 Groede. Dienstplichtige Zeeuwse
Mobiele Schutterij (ZMS), in dienst vanaf                   àFunctie : schutter 1830 Isis Zeeland
Kalt
Joseph Geb. Leugeren (Zwitserland), zoon van Nicolaas Kalt en Catharina Polhom. Soldaat 2e divisie landmacht n.33 23-7-1830 Overleden te Vlissingen, 27 jaar
Isis Zeeland
Kam van der Hendrik 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkom-
stig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hier-
voorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overge-
gaan.  Friesland   Website
Kam, van der Pieke Jans 1e afd. Inf. bij de staande Armee 1841 Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing, (een
document waar hij op staat vermeld met zijn persoonsgegevens
en van zijn evt. gezin enz.)  Friesland   Website
Kam, van der Wilhelmus Afdeling Kurassiers no. 3, nummerverwisselaar voor Sypke Klazes de Vries 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkom-
stig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hier-
voorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn over-
gegaan.     Friesland   Website
Kamerlingh Charles Glaude Geb. Breda, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kamminga Douwe Gerrits Gepensioneerd Luitenant 1820 Hij is ingeschreven in het Grootboek Militaire Pensioenen
tot fl. 200 als zijnde overleden. Friesland   Website
Kamminga Homme Jans Geb. Hallum 23-11-1805 Boerenknecht, zoon van Jan 1825 Hij heeft zich niet ingeschreven voor de militie terwijl
Pieters (Linnenwever) en Maaike Hommes te Hallum dat wel verplicht was,  en moet zich nu melden  op
enz. Donderdag de 27e dezer maand  voorsmiddags
11.00 uur jaar 1825.  Friesland    Website
Kamp Bartholomeus Geb. 26-11-1806. Uit Sneek. Militair ? -Gewond geraakt bij de strijd tegen de Belgen of later
Daniël door een dienstongeluk
30-7-1879 -Overleden   Gens Nostra 48, 1993;
Fonds 1815, GA Amsterdam (758-154)
Kamp, van de Gerhardus Hendrikus Geb. 11-7-1832 Amsterdam. Soldaat 1851 Wonende in de Nes te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Kamp, van de Johann Wilhelm Geb. 4-2-1827  Amsterdam. Soldaat 1851 Wonende in de Nes te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Kamp, van der Marcellus Geb. Haren, laatst gewoond hebbende te Schoijk 11-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
(=Schaijk?) De Indische Navorscher
Kampen Petrus Geb. Rucphen. Soldaat infanterie 6-3-1835 Ongehuwd overleden te Eindhoven Isis Roosendaal
Kampen, van Johannes Geb. Leeuwarden, 40 jaar, zoon van Hendrik van 11-2-1833 Overleden te Zeeland
Kampen en Wilhelmina Pijl. Schutter bij de Friesche BHIC
Schutterij. Woonplaats Zeeland
Kampjes Berbardus Geb. 12-12-1808 Zwollerkerspel. Kanonnier 1ste  Bat. Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Veldartillerie  jaar 1839  welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in
de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info.
Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. 
Friesland   Website
Kampman Rense Geb. Hindelopen, 24 jaar. Militair. Gedetineerde in het 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
huis van arrest. Gedomicilieerd te Hindelopen.
Kamps
Carolus Martinus Wilhelmus -Geb. 20-1-1829 Antwerpen. 2e luitenant der infanterie 1853 -Wonende te Amsterdam, Heiligeweg
-Militiecommisaris Bevolkingsregister Amsterdam
8-8-1891 -Overleden te Arnhem.
Gehuwd met Josephine Elise Bemelmans  
Genlias   Met dank aan Trudy Ohm
Kamps
Willem Pieter Geb. Parimaribo. Kapitein der infanterie, thans gekantonneerd te Helmond 11-05-1833 Vader van overleden kind te Helmond, moeder
Henrietta Helena Geertruida Seeuwen   Isis Eindhoven
Kamps Martin Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te 2-4-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Nieuwepekela. Korporaal De Indische Navorscher
Kamps (Camp)
Willem Jacob Geb. Lier, 39 jaar. Kapitein Artillerie 1839 -Echtgenoot van C.J.A. de Boer
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kannemans Johannes Geb. Breda, 57 jaar. Bijkok KMA 1829 -Echtgenoot van Maria Pasquet
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kantebein(s) Johannes Gehuwd met Johanna Montpellier te Breda. En Vivant 30-7-1812 -Partij te Breda (Certificat de Naissance) 
sergent pensionné 30-10-1812 -Idem (Acte de Notorieté)   
7-12-1812 -Idem   Isis Breda
Kanter, de Johannes Geb. Ginneken, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kappen, van Lammert Geb. ’s Graveland, 33 jaar. Wachtmeester 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kappy / Jan -Wachtmeester RijdendeArtillerie. 7-11-1814 -Partij in akte te Breda   Isis Breda
Kappij 10-4-1817 -Idem. Gehuwd met Marie Josephe Bernard
-Geb. Leiden, 45 jaar. Wachtmeester korps Rijdende 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Artillerie -Echtgenoot van Maria Josepha Bernard
Karnebeek, van Adrianus Herman 1e luitenant in een bataillon dat destijds deel Begin aug. 1831 Militaire stamboeken ARA Den Haag
uitmaakte van de  bezetting van Maastricht, Met dank aan Gerda van der Veen
waarschijnlijk van de 14e afdeling infanterie
Karrewei Pieter Geb. Zierikzee, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kasbekker Pieter Jacobus Geb. Heille, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kaslander Engel Geb. Dirksland, 31 jaar. Kanonnier  1e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kavader Frans Anton Geb. Lochem (Zwitserland) 13-1-1792. . Fuselier bij 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
de Oost-Indische infanterie Margaretha Catharina’   De Indische Navorscher
Voor méér zie:  Website
Keesman Jan Jansz Geb. 11-4-1788 Zandvoort, NH ged. 13-4-1788 21-11-1811 -Werd in het ziekenhuis opgenomen
ZandvoortWas ingedeeld bij het 123e Regiment 11-4-1812 -Overleden te Montreuil sur Mer, Frankrijk
Infanterie de Ligne, 1e bat. 2e Comp. Fuselier Website
Keijl Johannes Hendrik Geb. Amsterdam, 48 jaar. Wdr. 1e luitenant 1e afd. 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Keijser Gerhard Johan Geb. Groningen, 31 jaar. luitenant van de Genie 1839 -Echtgenoot van Ba. Johanna Marchant
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Keijzer Dirk Hector -Brigadier bij de marechaussée 10-5-1852 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Frederik -Wachtmeester bij de Marechaussée 4-5-1853 Cornelia Elisabeth Jouvenaz  
24-10-1854 Isis Bergen op Zoom
-Wachtmeester bij de marechaussée te paard 21-2-1856
-Wachtmeester bij de marechaussée 28-4-1857
Keijzer Frederik Geb. Breda, 34 jaar. Kanonnier 1e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Keijzer, de Johannes Geb. Middelburg, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Keijzer, de Johannes Jacobus Geb. Beestoht, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Keizer
Joseph Geb. Arlisheim (Zwitserland), zoon van Joseph Keizer en Margreta Gerardi. 3-4-1834 Overleden te Vlissingen, 28 jaar
Kanonnier 6e comp. bat. vrijwillige artillerie Isis Zeeland
Kelckhoven, van Johannes Marinus Geb. Boxtel, zoon van Karel Jacobus van Kelckhoven 3-2-1834 Overledene te Helmond, 21 Jaar, extract uit het register
en Johanna van Houten. Sergeant der infanterie, van overlijden van St. Oedenrode
gekantonneerd te schijndel Isis Eindhoven
Kelder Dirk Ged. Zaandijk, zoon van Pieter Kelder en Trijntje Roos. 10-9-1836 Overleden te Nijmegen, 20 jaar oud.
Militair Genlias   Met dank aan Hans Schutijser
Kelder Franciscus Geb. Gorinchem, 29 jaar. Muzikant KMA 1829 -Echtgenoot van Elisabeth Justeman
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kelders Jacob Militair, grenadier 10-2-1810 Overleden te Alkmaar   Dig. Stamboom Alkmaar
Keller
Charles Maurits Geb. Hannover. Fuselier 11-8-1831 Overleden te (died in) Aardenburg.Hij is gesneuveld
in het gevecht tegen de Belgen bij Stroobrugge.
Isis Zeeland
Keller
Hans Jacob Geb. Siblingen (Zwitserland), 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Keller
Hans Ulrich Geb.  Braunau (Zwitserland) 22-09-1800. Woonplaats 30-5-1835 Huwelijk te Deurne met Anna Catharina Gronemans,
Budel, 34 jr. Zoon van Coenraad Keller (Overleden geb.  Deurne en Liessel 24-09-1809
Braunau 22-10-1829) en Anna Barbara Bucchi (Over- (ouders ook vermeld)    Isis Eindhoven
leden Braunau 15-05-1834). Sergeant infanterie
Keller Hendrik Geb. Maastricht, 42 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Keller Martin Geb. Sellingen, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Keller
Xavier Geb. Arbon, 31 jaar. Militair. 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kemp
Henricus Geb. Antwerpen, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kemp
Jacobus Cornelis Geb. Sluis (in Vlaanderen). 2e Luitenant bij de 2e 18-2-1806 Huwelijk te Breda met Antonia Magdalena van Breda,
Compagnie Bataafsche Artillerie, in garnizoen te geb. Etten, wed. van Willem Albert van Hout   Isis Breda
Breda, voorheen in Heusden in garnizoen
Kempe Pieter Leonard Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Batavia. 6-1-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Ontslagen luitenant. De Indische Navorscher
Kempen Thomas Geb. Mill. Ged. 20-03-1789, zoon van Willebrord Jans 2-9-1812 Overleden in hospitaal Frankrijk, 21 jaar
Kempen en Jeanne Jans Piek. Matroos op BHIC
kanonneerboot La Torante. Woonplaats Martigues,
Frankrijk
Kempeneer / Kempener
Jan Albert Geb. Antwerpen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kempies /  Kempus
Johan Alexander George Geb. Namen / Namur, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders  1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
wonen te Breskens
Kempus
Johannes Christianus Jacobus Geb. Namen, 22 jaar. 2e luitenant 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kennis Johannes Geb. Breda, 47 jaar. Gepensioneerd  sergeant- 1839 -Echtgenoot van Johanna Maria Barbara
majoor Knipsadelaar. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kerkhoff Hendrik "Haptmann der Kleidung" in het 7e regiment 24-12-1809 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Hollandse infanteristen. Catharina Adriana Prillevitz  Isis Bergen op Zoom
Kerckhofs
Henricus Ged. 17-8-1788 in Geel Sint Amands, zoon van Petrus 30-4-1809 -Opgenomen in het militair hospitaal van Santander
Lambertus / Petrus Marcellus Lambertus / Petrus 30-7-1809 -Overleden te Santander, militair hospitaal, 20 jaar oud
Josephus Lambertus Kerckhoefs en Maria Vos / RAA, PR Geel, akte 120  Met dank aan José Meyvisch
Devos. RAA, PR Geel, klapper. Getuigen: Anna Catharina
Vos (geb. 1740) en Henricus Lambertus / Henricus Franciscus Lambertus Kerckhofs (1751-1807).
Fusilier in het 120 reg., 3de bat., 3de comp.
RAA, PR Geel, akte +
Kerckhove, van
Ernest Joseph Geb. Gent. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kerckhove, van
Jaques Geb. Ostende. Zoon van Emmanuel van Kerckhove 1-1-1812 Overleden te Nieuwvliet
en Marie Halspelslap. Caporal 4e compagnie Isis Zeeland
Kerens Franþois Robert Adolphe Geb. Maastricht, 20 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kerheijm Johannes Geb. Oefhoven, 67 jaar. Gepensioneerd  soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kerkhoff, B.J. Geb. ’s Hertogenbosch, 40 jaar. Kapitein  Artillerie 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
van den
Kerkhoffs Johannes Franciscus Geb. Gheel, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kerkwijk, van Gerardus Antonius Geb. Goes, 40 jaar. Kapitein KMA 1839 -Echtgenoot van Johanna Sa. de Freitag
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kern Louis Johan Jacob Geb. ’s Gravenhage, 15 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kerne Doris Geb. 1750. Gegageerd sergeant 2-8-1809 Overleden te Drunen   BHIC
Kerrebijn Pieter Lambertus Geb. 15-3-1807. Uit Haarlem. Militair Ca 1830 -Gewond bij de strijd in België of later
Nov. 1844 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (758-114)
Kersmaker
Pieter Geb. 24-12-1794 Rio, Oost-Indie. DienstplichtigeZeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS).  Functie : schutter. In dienst vanaf                                                    à
1832 Isis Zeeland
Kerstens Martinus Geb. Etten, laatst gewoond hebbende te Leiden. 31-6-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Kervijn
Renatus Ed-mondus Maria Ghislenus Geb. Gent (B). Zoon van Henricus Josephus Maria 20-6-1882
Huwelijk te Hulst met                                 
Kervijn enEmelia Maria Magdalena van Hoobrouck. Maria Theresia Coleta Gislena Seijdlitz,
Luitenant 3e linie regiment geb. Sint Nicolaas (B)   Isis Zeeland
Kesbeke Livin Frans Czn Militair, ongehuwd, wonende te Assenede (B) 17-4-1807 Overleden te Maton (Frankrijk)   Isis Zeeland
Kesler Philippus Jacobus Afdeling Kurassiers no. 3, nummerverwisselaar 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
voor Z. M. G. Langemeyer genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkom-
stig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hier-
voorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn over-
gegaan.  Friesland   Website
Kessel, van Geert Militair, woonplaats Oost-Indie 9-4-1828 Vader van doodgeboren kind te Veghel, moeder
Cornelia de Gruiter, woonplaats Veghel   BHIC
Kessel, van Gerardus Geurt Geb. Zeeland. Fuselier bij de oostindische troepen 15-11-1824 Op reis naar Oost-Indië op het schip Rubens overleden
BHIC
Kessler Antonius Geb. Unterhalle (onder Halle?) , 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
 ?
Kessler Gerrit Daniel Eerste Luitenant 4-6-1836 Overleden te Djokjakarta (Id)
De Indische Navorscher
Kesteloo Christiaan Geb. Middelburg. Infanterist 2e klasse bij de 1e 30-3-1870 Overleden in het Militaire Hospitaal te Suriname
Comp.  Infanterie Isis Zeeland
Ketting Coenraad Soldaat, inmiddels overleden -Partner : Maria Peters (overl. Rozendaal 28-12-1787)
Jansen, Gerrit 18-5-1813 -Dochter Bartha Ketting (54 jaar, ‘soldatenkind’),
tr. 1 e (laatste proc. Velp 28-4-1793, met attest. naar Rozendaal 30-4-1793) wed. van Reijer Hendriks (overl. Rozendaal 15-3-1801)
tr. 2 e Velp 18-5-1813 Bartha Ketting, geb. onbekend (want 'soldatenkind'), in 1813 oud 54 jr, dr. van Coenraad Ketting, soldaat trouwt te Velp met Gerrit Jansen, geb. Loenen
(overl.), en en 28-12-1755, won. te Velp, zn. van Jan Jansen
(overl. 1783) en Grietje Bessels (overl. Loenen 9-8-1774),
wdr. van Geertruij Willems, overl. Rozendaal 19-1-1813,
oud 55 jr. (huis nr 11), dr. van Evert Jan Willems en
Gerritje Hermsse   Met dank aan Georg Ketting
Kettwich Hermanus Christiaan Jan Joachim Kapitein 1e reg. Inf. ten dienste van Holland Echtgenoot van Catharina Grond.
16-7-1806 Patij te Breda (testament)   Isis Breda
Keuchenius Jan Lambertus Geb. 23-11-1815 (Nederlands Patriciaat 46) te 3-9-1836 Overleden te Semarang (Id)
’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te De Indische Navorscher
’s-Gravenhage. Korporaal
Keulen, van Jacob 29 jaar. Militair, "heeft gedient in Compagnie de 2-7-1811 Overleden te Westkapelle(-binnen)
garde Cotes(kustwacht) Isis Zeeland
Keulen, van Jan Cannonier pensioné. Woonplaats Breda 22-11-1811 Partij te Breda (déclaration)   Isis Breda
Keulen, van Pierre Geb. 15-10-1747. Oud-soldaat 1812 Ingeschrevene te Breda   Isis Breda
Keuning Andries Pieters - 1841 Hij is geroyeerd als Schutter en de schutter Keuning
Andries Pieters is absusief geplaatst enz. Friesl.Website
Keur Albert Geb. 14-9-1808 Sleen. Militair Ca 1830 -Gewond in de strijd tegen de Belgen
7-10-1885 -Overleden
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (760-464)
Keuster Antonie Geb. Breda, 53 jaar. Gepensioneerd  militair 1829 -Echtgenoot van Maria Gijbels
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Keuzenkamp Lodewijk Hendrik Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 16-4-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Aalst. Korporaal De Indische Navorscher
Kezenberg Johannes Geb. Delft, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kiecht Steven Geb. Bota (Botta, Italië?), 42 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kieckens Charles Antonius Adrianus Officier van gezondheid 15-4-1845 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Elisabeth Peeters
7-8-1855 -Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Kiehl
Franciscus Xaverius Geb. Straatsburg. Gepensioneerd officier 31-7-1844 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Kiep Jacob Jans Lemsterland,  8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Kiepke Arent Korporaal bij 1e bat. 1e afd. Mobile Noord Hollansche 21-1-1834 Vader te Uden, moeder Anna van der Steen
Schutterij. Beide gekantonneerd te Uden BHIC
Kiers Jan Geb. 19-2-1809 Meppel. Militair -Gewond bij het vervullen van de dienst
-Overleden
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (746-2207)
Kiesewetter
J.H. Geb. Hamburg, laatst gewoond hebbende te 16-6-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Amsterdam. Korporaal De Indische Navorscher
Kiesten J.H. Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te 27-7-1836 Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Nijmegen. Hoornblazer De Indische Navorscher
Kiestra Johannes Dirks Dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders 1841 Verlofganger der nationale Militie. Friesland   Website
Kieviet Willem Cornelis Geb. Scherpenisse, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kievits Cornelis Geb. Tilburg, laatst gewoond hebbende te Tholen. 4-1-1837 Overleden te Weltevreden (Id)
2e luitenant De Indische Navorscher
Kijm
Heinrich Geb. Berling, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kijnen Pieter Geb. juli 1810 Vlaardingen.  Flankeur bij de 24-12-1830 Overleden op het Kasteel, bij Antwerpen  
9e afdeling infanterie Isis Vlaardingen
Kikke Johannes Geb. 7-4-1806 Schiedam. Kanonnier 3ste  Bataillon 1839  Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Artillerie Nationale Militie welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in
de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info
Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. 
Friesland   Website
Kikstra Klaas Wytzes Menaldumadeel,8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Kilwinger Pieter Gijsbert Geb. Woudrichem, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kimenade, van Thomon Geb. St. Oedenrode, 20 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kimmel Johan Wilhelm 41 jaar. Sergeant 1e compagnie n.o.i. infanterie 12-3-1817 Echtgenoot van overleden vrouw Pieternella Wilhelmina
Hermina Motz, 72 jaar, geb. ’s-Gravenhage   Isis Zeeland
Kinder, de
Francois Geb. Gent, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kingma Gerrit Hanzes 8e afd. Infanterie 5-10-1823 -Overleden te Oostdongeradeel
1825 -Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die op de 1sten
Januari 1825 aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo door
desertie, overlijden als andersints   Friesland   Website
Kingma Jan Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te 10-2-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Leeuwarden. Fuselier De Indische Navorscher
Kinschot, van Gaspard Louis Franþois Geb. Amsterdam, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kisjes Teeke Foppes 8e afd. Infanterie, nummerverwisselaar voor 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
Steeneke Johannes Hendriks genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkom-
stig artikel 171 der wet van den 8steJanuari 1817, van de hier-
voorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn over-
gegaan.  Friesland   Website
Kissing Henricus Franciscus Geb. Amsterdam, 35 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kivits Godefridus Geb. Gemert. Gepensioneerd huzaar 10-5-1832 -Overleden te Gemert, 32 jaar.
-Echtgenoot van Lucia Kusters   BHIC
Klaarenbeek Dirk Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. 8-4-1836 Overleden te Fort de Kock (Sumatra, Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Klaas Nicolay Soldaat bij de nationale garde, gewond geraakt bij 1818 Zijn weduwe Eleonora Geist te Leeuwarden vraagt in
het beleg van Delfzijl en in het hospitaal te eenhandgeschreven brief  met zijn  handtekening 
Groningen overleden een pensioen    Friesland  Website
Klaasen Henricus Marianus Jacob Geb. Boxmeer, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Klaasen Klaas 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkom-
stig artikel 171 der wet van den 8steJanuari 1817, van de hier-
voorgenoemde militaire korps bij de Staande Arrnee zijn over-
gegaan. Friesland  Website
Klaasse Aalbregt Geb. Brouwershaven. Korporaal der mariniers 14-12-1871 Overleden in het militair hospitaal van Anboina, daarvoor
a/b Z.M. de jager ss " Borneo"   Isis Zeeland
Klaassen Frans Hendrik Geb. Uithuizen, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Klaauw, Theodorus Geb. Naaldwijk, laatst gewoond hebbende te Naaldwijk. Fuselier 1-4-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) (Id)
van der
Klaui Jacob Geb. 20-11-1813 Utrecht, zoon van Jacob Klaui en -Gehuwd met Elizabeth Eijlands
Johanna Catharina de La Mar, militar, geweermaker 24-09-1886 -Overleden te Delft   bron: overlijdensakte nr. 617 Delft
en zwaardveger   bron: geboorteakte nr. 907 Utrecht Met dank aan Annelies Mateboer
Klaus
Christiaan Geb. Vrijburg (Zwitserland), zoon van Joseph Klaus 13 6 1833 Overleden te Breskens, 39 jaar
en Maria Prosina. Sappeur Isis Zeeland
Klaus
J.A. Geb. Brugge, laatst gewoond hebbende te Breda. 9-4-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Klavan Joseph 35 jaar. Schutter bij de Leidse schutterij 19-1-1831 Vader te Bergen op Zoom, moeder Dirkje van Gent
Isis Bergen op Zoom
Klaveren, van Edmondus Geb. Waterlandkerkje. Infanterist tweede klasse 19-3-1887 Overleden te Curacao, 25 jaar   Isis Zeeland
Klazinga Wijtze Jans Woonplaats Boekel. Korporaal bij 1e Battaillon 1e 5-6-1832 Vader te Boekel, moeder Maria Magdalena Suijder,
afdeling Vriesche Schutterij wasvrouw   Isis Brabant
Klebach Johannes Geb. Minderskirchen, 36 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kleij, van der Johannis Geb. Delft. Zoon van Pieter van der Kleij en Johanna 22-5-1835 Huwelijk te Sluis met Suzanna Johanna de Klercq,
Liesbet van Dieren. Soldaat bij de 3e compagnie van geb. Oostburg   Isis Zeeland
het reserve Battaillon der 9e afdeeling Infanterie, thans
met onbep. verlof
Kleijn Bartholomeus Douane 3-10-1817 Partij te Breda (procuratie)   Isis Breda
Kleijn Marinus Geb. Princenhage, 38 jaar. Gepensioneerd militair 1839 -Echtgenoot van Johanna Gimpel
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kleijnwe, van
Petrus Johannes Geb. Antwerpen, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kleijwegt Hugo Geb. Zoeterwoude, 20 jaar. Kanonnier 2e klas KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Klein Arien Franz Geb. Bovenkarspel, laatst gewoond hebbende te 18-6-1836 Overleden te Semarang (Id)
Bovenkarspel. Flankeur De Indische Navorscher
Klein Johannes Militair 1823 Wegens zijn overlijden is hij ingeschreven in het groot-boek van de Militaire Pensioenen zijn jaarlijks pensioen was fl. 136.=,  Friesland   Website
Klein, de A.P. Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Vries. 3-4-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Kleine
Heinrich Gottlieb Geb. Bremen, zoon van Johan Heinrich Kleine en 23-11-1832 Overleden te Vlissingen, 20 jaar oud
Anna Sophia Margaretha Manna. Soldaat algemeen Isis Zeeland
depot landmacht n.33, laatst wonende te Amsterdam.
Kleinhens Hendrik Jacob Geb. Den Helder. Luitenant ter zee 2e klasse der 27-3-1877 Overleden aan boord als passagier 1e kl. op fregat Voorlichter, thuis behorende te Kralingen, zeilende in
Kon. Ned. Marine de Indische Oceaan.   Isis Zeeland
Kleiterp Sjoerd Luitjens Soldaat 8e afd. Nat. Inf. Res. Bat. 2-5-1823 -Verlof per 2 mei 1823, daarna boerenknecht
wonende bij zijn ouders te Bozum
1-1-1825 -Overleden te Bozum (2)   website
Klerck
Guillaume Jean Gerard Geb. Luik, leeftijd: 14 jaar. Kadet KMA. Ouders 1839 Geregistreerde te Breda
wonen te Breda Isis Breda
Klercq Marinus Hendrik Geb. Middelburg, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Klerk Rijnhold Ant. Geb. Rhenen, 60 jaar. Generaal majoor, opper-bevel- 1839 -Echtgenoot van Isabella Jacoba van Gitten
hebber van de vesting -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Klerk, de Josephus Geb. Bergen-op-Zoom, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Klesattel Charles Soldaat 31-10-1813 Vader te Bergen op Zoom, moeder Jeanne Ijsserbrandt
Isis Bergen op Zoom
Klift, van der Johannes Geb. Zierikzee, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Klijn / Kleijn, de Norbertus Josephus Geb. Hersveld, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Klijnsma Foppe Pieters Geb. Schoterland, 20 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te 's Hage
Klink Jan Geb. Zierikzee, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Klinkhamer Wyger Berends 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Kloen, van der Gerardus Geb. 1-2-1788. Uit Dordrecht. Militair Ca 1815 -Gewond geraakt in de strijd tegen de Fransen
5-5-1864 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (746-2250)
Klomp Hans Albert Geb. Franeker, laatst gewoond hebbende te Arun. 12-4-1837 Overleden te Muntok (Banka, Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Klomp Jacobus Lambertus Geb. Herwijnen. Woonplaats Helmond. Fusilier -Gehuwd met Elisabeth Roefs
bij het 5e regiment infanterie 24-2-1849 -Overleden te Venlo  Isis Eindhoven
Kloppert Lodewijk Albregt / -Chirurgijn majoor bij het regiment. Woonplaats 4-4-1838 -Huwelijk te Deurne met Maria Jacoba Valkenburg,
Albrecht Oirschot geb. Wervershoof (N.H.) 16-11-1807 Isis Eindhoven
-Geb. 27-5-1805 Gouda. Chirurgijn-majoor Sinds juni 1851 -Wonende op de Keizersgracht en aldaar overleden
op 28-12-1852   Bevolkingsregister Amsterdam  
Met dank aan Trudy Ohm
Kluijt Jacob Geb. Oosterland. Zoon van Cornelis Kluijt en 13-2-1833 Overleden te Bergen op Zoom
Jacoba van der Have. Kanonnier 1e klasse van Isis Zeeland
de 2e compagnie, zesde bataillon, artillerie
nationale militie.
Kluitenaar Arnoldus Geb. Waspik, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Klumpers Henri Geb. Helmond 1785, zoon van Henri Klumpers en 1785 Inwoner van Helmond   Isis Eindhoven
Cathrine Verhallen. Ongehuwd. Soldat dans un
regiment d'infanterie
Kluppell Alexander Sigismund Frederik Geb. Delft, 15 jaar. Kadet KMA. Ouders  wonen te Delft 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Knauf Willem Hendrik Geb. 1-3-1794. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
Jan. 1830 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (738- 675)
Knaust Philip Geb. 7-8-1781. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
18-6-1815 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (752- 46)
Knibbeler Wm. Geb. Breda, 28 jaar. 2e luit. kwartiermeester 2e afdeling 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Knol, van Martinus Geb. 1764. Luitenant-Kolonel (gepensioneerd), 22-6-1807 Begraven te Moergestel
Derk woonplaats Moergestel op het Rootven BHIC
Knoop Albertus Theodorus Geb. Deventer, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Knoop Jan Jans Militair 1815 …en Tomas Beitsma, militair. Zij worden getranspor-
teerd na Leeuwarden en van Wolvega naar
Heerenveen en daar overgenomen op 28 Maart 1814.
Dit wordt vermeld in een document genaamd
Declaratie van Kosten, opgemaakt bij mij schout van
de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene
verschoten zo van transporteren van reisende
persoonen Sampt expressen als andere kleinigheden.
Friesland   Website
Knoops Jacob Alexander Geb.  Breda, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Knop Johannes Cornelis Geb. Tholen, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Knops
Jan Geb. Antwerpen, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Knoth Johan Gerard Geb. Doesburg, laatst gewoond hebbende te IJperen. 4-2-1836 Overleden te Fort van der Capellen (Sumatra, Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Knowlis William Matroos op het schip van oorlog de "Ceur" 18-9-1815 Beklaagde in strafzaak te Middelburg (diefstal)
Isis Zeeland
Knudde Jean Francois Geb. IJzendijke. Grenadier bij het 5e Bataljon 3e 2-5-1806 Overleden in het Hospital Militare de Breda, waar hij op 15 maart 1806 werd opgenomen   Isis Zeeland
Compagnie van het 35e Regt. Infanterie.
Knuijver G.H. Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Sergeant 4-3-1837 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Knuijver Hermanus Geb. Nijmegen, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Knuppel
Frederich Geb. Libenau, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kob / Kop Francois Geb. Viller la Boneau, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koch Christoffel Frederik Geb. ’s Hage, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders  wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Delft
Koch
O.F. -Geb. Wirmighausen (vorstendom Waldeck), 45 jaar. 1829 -Echtgenoot van M.G. Nissen
Kapitein 2e afd. -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Christiaan Frederik -Woonplaats Lillo (in garnizoen).  Kapitein 11-12-1832 -Partij te Breda (procuratie)
- Gehuwd met Maria Geertruida Nissen, Breda 
23-1-1833  -Partij te Breda (procuratie)   Isis Breda
Koch Johannes Gepensioneerd Soldaat 1821 Wegens zijn overlijden op de 25’ oktober 1821 wordt hij ingeschreven in het Grootboek Hoofdafdeling Militaire Pensioenen  onder no. 558  enz. Friesland     Website
Kochlin
Johann Andreas Geb. Enge, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kochtik Joannes Eduardus Fuselier, gekantonneerd te Uden 2-10-1832 Vader te Uden, moeder Jacomina Flos   BHIC
Kock Charles Corneille Geb. Maastricht, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kock
Pieter Bernard Geb. Emmerich, 56 jaar. Lt. Kolonel commandant 1829 -Echtgenoot van Raaltje Jans Joek
KMA -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kock, de Karel Wendelin Geb. Weltevreden, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders  1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
wonen te 's Hage
Koe, de Gerrit Harmen Dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders 1841 Verlofganger der nationale Militie  Website
Koeckelberg
Josephus Geb. Hombeek, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koedam Cornelis Geb. Everdingen. Zoon van Joost Gerritse Koedam 27-2-1835 Huwelijk te Sluis met Colletta Francisca Verwighte,
 en Willempje Rouwert. Soldaat in de 4e Cie van het geb. Westcappelle   Isis Zeeland
reserve Bataillon der 9e afdeeling Infanterie in kanton-
nement Oostburg
Koek Jacobus Ged. Herwijnen, zoon van Jacobus Koek en Hester 14-4-1833 Overleden te ’s-Hertogenbosch   Genlias
van Bredenbier. Flankeur
Koeken
Jan Frans Geb. Antwerpen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koekoek Albert Geb. ca 1814 Hoogeveen, zoon van  Berend Klaas
Koekoek (1779-1861) en Lubbegien Hendriks
(1780-1845). Militair 4-12-1835 Overleden te Den Helder   Met dank aan Carol Siskens
Koelensmit J. Geb. Utrecht, 42 jaar. Officier van gezondheid 2e afd. -Echtgenoot van E. Stoupan
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koeleveld Jacob Geb. Beverwijk. 1e kanonnier Korps Rijdende 1829 Geregistreerde te Breda. Echtgenoot van
Artillerie Antonetta van Wijk   Isis Breda
Koelingen Willem Geb. ’s Hage, 35 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koenen Hendrik Willem Geb. Amsterdam, zoon van Wijland Koenen en 11-8-1834 Overleden te Axel   Isis Zeeland
Elisabeth Lutmans.  Schutter
Koenen Mathijs Geb. Breda, 55 jaar. Kapitein  adm. van kleding 2e afd. 1829 -Echtgenoot van Helena Sophia Carolina Herbig
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koenraads Johannes Marechausseé 4-3-1869 Vader te Bergen op Zoom, moeder Adriana Everdina
10-7-1872 Carolina de Jager   Isis Bergen op Zoom
Koernoelje Geuvel Geb. Scherpenisse, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koers Dirk Geb. Driel, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koets Dirk - 1825 Is zijn op 4 januari 1824 voor den militaire dienst
geschikt bevonden.   Friesland     Website
Koetscher
Philip Geb. Duitsland, 80 jaar. Gepensioneerd  militair. 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Weduwnaar
Koeyer, de Joost Geb. Kortgene. Zoon van Krijn de Koeyer en 13-11-1845 Overleden te ’s-Hertogenbosch, 20 jaar
Catharina Gillisse. Soldaat bij de 2e compagnie, Isis Zeeland
2e batteljon van het 6e regiment infanterie
Koggink Hermanus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. 2de luitenant 1-5-1837 Overleden te Fort de Kock (Sumatra, Id)
De Indische Navorscher
Kohl Johan Adam Geb. Heusden, 44 jaar. 1e luitenant adjudant rijdende Artillerie 1829 -Echtgenoot van Kaatje Terpoorten
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kohler Johannes 39 jaar. Marechaussée Comp. Provincie Noord-Brabant 22-12-1819 Vader te Bergen op Zoom, moeder Hendrica Peeters
Isis Bergen op Zoom
Kohler Mathias Heinrich Geb. 17-2-1804 Lubbeek (of: Lubeck?). Kanonnier -“Is bij sententie van het hoog militair geregtshof in Neer-
?
2e klasse bij het personeel der artillerie van het lands Indië, van den 7den Frbruarij 1837, ter zake van het
leger in Oost-Indië bestelen van den kanonnier Siboltz, in de chambrée,
veroordeeld tot twee jaren kruiwagenstraf, met vervallen-
Aldus opgemaakt naar de opgave, deswegens, verklaring van den militairen stand”.
van den heer Minister van Koloniën ontvangen. 8-11-1839 ßIs reeds of zal volgens bestemming naar Nederland
‘s- Gravenhage, den 8sten  Novemberr 1839. terug gezonden worden.   De Indische Navorscher
De Directeur-Generaal van Oorlog, H.R. Trip.
Kok Adriaan Geb. Krabbendijke, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kok Cornelis Geb. ca 1780. Kanonnier,  hij diende bij de 4e 27-2-1809 Overleden   BHIC
compagnie van het 3e bataljon Artillerie.
Kok L.D. Geb. Leens, laatst gewoond hebbende te Groningen. 5-10-1836 Overleden te Serang (Bantam, Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Kok Petrus Christiaan Kleermaker en schutter bij 1e batt. 1e afd. Noord 26-8-1834 Vader te Gemert, moeder Johanna van Hassem
Hollandsche schutterij. Woonplaats Gemert Isis Brabant
Kok, de Cornelis Geb. Goes, zoon van Jacobus de Kok en Josina 27-4-1836 Overleden te Sambeek
Warkier. Soldaat 2e afdeling infanterie Isis Brabant
Kol Elize Hendriks Geb. Hoogezand, laatst gewoond hebbende te 29-1-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Slochteren. Fuselier De Indische Navorscher
Kolff Lambertus Geb. Gouda, 20 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gouda
Kolkert Gerrit Jan Geb. Deventer. Zoon van Gerrit Kolkert en Geertruij 17-11-1831 Overleden te Terneuzen   Isis Zeeland
 Lodeweges. Schutter bij de 6e kompagnie, 1e BHIC
Bat. Overijsselse Schutterij.
Kolle Joost Geb. Zierikzee, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koller
Johann Fuselier 31e Regiment Zwitsers 26-10-1821 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Catharina
Geronna   Isis Bergen op Zoom
Komma ? Te Westdongeradeel , afdeling Cur. no. 3 1825 Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen
Friesland     Website
Köning Heinrich Geb. ca 1799. Sergeant in het Regiment Zwitsers 27-4-1823 Getuige bij het huwelijk van Ami Chrétien Robert.
?
nummer 29, von Jenner, in garnizoen te Grave Zie aldaar   Met dank aan Michaël Boers
Konijnenburg, van Mathijs Geb. Oostgeest (Oegstgeest?), 41 jaar. Wachtmeester 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
KMA
Koning Gerard Daniel Geb. ca 1796 Amsterdam. Zoon van Amelius 3-12-1827 Zelfmoord te Tilburg. Zie volledige acte van verbaal in
Koning en Marghereta WolteriusMarechaussee.  overlijdensregister van 1827   RA Tilburg
Woonplaats Tilburg
Koning Sjoerd Ged. op 9 jan 1808 Berlicum. Militair (sergeant 12-7-1832 Huwelijk te Tilburg met Maria Lindehof   RA Tilburg
Infanterie). Gedetacheerd te Tilburg. Ouders uit
Groningen: Mijntje Koning en Jacobje Sultinga
Koning, de Adrianus Eerste luitenant 7e Reg. Nederlandse Huzaren 10-6-1815 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Weijers
Isis Bergen op Zoom
Koning, de Cornelis Geb. Wissekerke, 24 jaar. Kanonnier 1e klas KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koningh Johannes Geb. 9-10-1806. Uit Dordrecht. Militair 1830-1839 -Gewond geraakt in de strijd tegen de Belgen
17-2-1884 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (761-803)
Koningswoud Hubertus Geb. Middelburg, 45 jaar. Kanonnier 1e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Konstant Johannis Geb. Brouwershaven.  Zoon van Magchiel 9-12-1812 Huwelijk te Brouwershaven met Tannetje van der Bijl,
Konstanse en Adriaantje de Oude. Sergeant 121e geb. Bommenede   Isis Zeeland
Compagnie garde cote (kustwacht).
Kooijman Judocus Geb. Boscapelle, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kooiman Pieter Geb. Zierikzee, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kooistra Jan Meinderts  Te Leeuwarden  8e afd. Inf. 1825 Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen
Friesland   Website
Koole Leendert Geb. Sas van Gent, zoon van Hendrik Koole en 28-12-1824 Overleden te Gent, 21 jaar
Eva  van Ees.  Huzaar Isis Zeeland
Koolen Johannes Geb. Tilburg. Fuselier Infanterie 14-10-1812 Overleden te Venlo (Mil. Hospitaal Vittoria)   RA Tilburg
Kools Petrus Geb. Rucphen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koolstra Jan Abes Grenadier bij een compagnie van het 3e Bat. der 1802 -
(Kooistra / Cooistra) 1e halve brigade te Delfzijl. Met dank aan Jaap Groen
Koorevaar Charles August -Eerste Luitenant 5-1-1868 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Johanna Janssen  
-Eerste Luitenant 29-12-1868 -Idem                                                 Isis Bergen op Zoom
-Kapitein der Infanterie 26-10-1871 -Idem
-Kapitein der Infanterie 15-4-1873 -Idem
-Kapitein der Infanterie 21-4-1874 -Idem.
Plus een aantal malen getuige geweest.
Waarschijnlijk verhuisd naar Breda
Koos Pierre Francois Geb. Neukerke, departement de l'Escaut. Chasseur 13-9-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Koosen Hendrik Geb. Grevenbroek (Departement van de Maas). 11-11-1810 Huwelijk te Breda met Francisca van Raamsdonk,
Woonplaats Breda. Gepasporteerd soldaat geb. Oosterhout   Isis Breda
Kop Jacob Geb. Wierthalen(?), laatst gewoond hebbende te 6-3-1837 Overleden te Padang (Id)
Rotterdam. Korporaal De Indische Navorscher
Kop, van der Cornelis Geb. Boxtel, laatst gewoond hebbende te Boxtel. 21-8-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Sergeant-majoor De Indische Navorscher
Koper Jacobus Johannes Sergeant der Infanterie 8-11-1889 Vader te Breda, moeder Anna Cornelia van Goethem
Isis Breda
Kopijn Jacob Geb. Amsterdam. Matroos 2e kl. aan boord van het 20-9-1854 Overleden aan Oost-Indische braakloop in het
fregat De Ruijter. garnizoens-Hospitaal te Vlissingen   Isis Zeeland
Kopmels Cornelis Geb. Goes, 32 jaar. Militair. Gedetineerde in het huis 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
van arrest. Gedomicilieerd te Goes.
Kops Isaac / -2e Kapitein bij hetKorps rijdende artillerie, in 21-3-1828 -Partij in akte te Breda   Isis Breda
garnizoen te Breda.
Izaak -Geb. Utrecht, 32 jaar. Gepensioneerd kapitein 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Rijdende Artillerie. Weduwnaar
Koreilius / (Korcilius?) Jacobus Geb. Arnhem, 30 jaar. Sergeant 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Korff
Hendrik Willem Jacob Geb. Boulogne, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Korff
Jan Willem Geb. Gesberg, Hessenkassel, zoon van Jacob Korff  -Gehuwd met Elisabeth zu Jenra De Man
en Elisabeth Klinin. Gepensioneerd 1e Luitenant. Woonplaats Helmond 1-5-1827 -Overleden te Helmond, 74 Jaar
Isis Eindhoven
Kornmann F.W. Geb.’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 12-12-1836 Overleden te Padang (Id)
’s-Gravenhage. Adjudant-onderofficier De Indische Navorscher
Korte Willem Korporaal bij 1e komp. 2e bat. 1e afd. Mobile Noord 4-6-1834 Vader te Uden, moeder Elisabeth Tarjon
Hollandsche Schutterij. Beide gekantonneerd te Uden Isis Brabant
Korte, de Huibregt Geb. Driemegen, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Korteknie Pieter Geb. Kats. Zoon van Cornelia Korteknie. Soldaat bij 2e 1-10-1843 Overleden te ’s-Hertogenbosch
compagnie van het 1e batteljon regiment Infanterie Isis Zeeland
Koster Dirk 42 jaar. 1e luitenant kwartiermeester 4-11-1839 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Antonia Johanna Kempeês   Isis Bergen op Zoom
Koster Jacobus Geb. Henkenzand, laatst gewoond hebbende te 28-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Henkenzand. Sergeant De Indische Navorscher
Koster Jan Geb. 17-5-1829 Ommen, zoon van Klaas Koster en  29-5-1856 Huwelijk te Groningen met Anna Reneman,
Elisabeth Stokmans  Sergeant-majoor geb. 24-7-1824 Groningen    Genlias
Koster Jan Laurens / -Geb. Haarlem, 46 jaar. Luitenant 2e afd. 1829 -Echtgenoot van Maria Petronella Tenhaaff
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jan Lourens -Geb. Haarlem, 57 jaar. 1e luitenant -Echtgenoot van Maria P. Tenhaaff
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koster Oede/Oeds Sytzes Tietjerksteradeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Koster Omer Geb. Colijnsplaat, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koster Pieter Hendrik Geb. ’s Hertogenbosch, 18 jaar. Kadet KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Koster, de Anthonij Pieter Marinier, ongehuwd, wonende te Middelburg 21-8-1833 Overleden te Batavia   Isis Zeeland
Koster, de Gerrit Geb. en wonende Nieuwkoop Z-H, 25 jaar, zoon van 18-12-1832 Overleden te Erp
Cornelus de Koster en Geertje Wesselman. Schutter Isis Brabant
bij 1e Comp. 2e Batt. 1e Afd. Zuid Hollandse schutterij
in kantonnement te Erp
Kouijzer Clement Soldaat, 27 jaar, ongehuwd, wonende te Graauw 12-12-1847 Overleden in Afrika   Isis Zeeland
Kouir Berend Geb. .?.amel, laatst gewoond hebbende te Veendam. 27-6-1837 Overleden te Amboina (Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Kraaijkamp Evert Geb. Waardenburg.  Sergeant 14-5-1862 Huwelijk te Arnhem met Cornelia Kruijs,
geb. Herwijnen   Genlias   Met dank aan Hans Schutijser
Kraak Abraham Geb. Amersfoort, 35 jaar. Militair  1829 -Echtgenoot van Cornelia Kloosterbekker
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kraal Petrus Lambertus Bernardus Hendricus J. D. Geb. 19-11-1834 's Hertogenbosch, zoon van       ? -Gehuwd (1) met Hendrika Sophia Wilhelmina Rutten, waarschijnlijk dochter van Johannes Theodorus Rutten
Willem Kraal en Adelaida Innocentia Felhoen. en Maria Wilhelmina Beeckman.
Militair en luitenant kolonel -Uit dit huwelijk:
1 Johanna Kraal, geb. 20-9-1859 Breda, huwelijk 21-11-1888
Groningen met Jan Hendrik Lubertus Teutelink, onderwijzer,
geb. 7-12-1860 Oldenzaal, ovl. 18-6-1936 Heemstede, zoon van
Jan Hendrik Teutelink (boekhouder) en Frederika Gerritdiena
van Mulligen.
-Huwelijk te Venlo met schoonzus Johanna Margretha
11-6-1860 Rutten (Hendrika Sophia Wilhelmina Rutten volgens archief Rotterdam (huwelijksakte 292 Groningen), geb. 11-2-1828
's Gravenhage, ovl. 24-8-1899 Lochem, dochter van
Johannes Theodorus Rutten en Maria Wilhelmina
Beeckman.
-Uit dit huwelijk:
-1e luitenant-adjudant bij het 4e regiment                 à 1864 2Wilhelmina Hendrika Octavie Kraal, geb. 8-4-1864 Woerden,
infanterie te Gouda. ovl. 12-10-1938 Amersfoort; huwelijk 29-9-1886 Groningen met (en gescheiden 10-7-1900 Amsterdam van) JohannesAlbertus
Sandberg, jonkheer en 2e luitenant. Zie aldaar
3Adelaïde Innocentia Kraal, geb. 5-5-1866 Gouda, wonende
aldaar, overleden te Amersfoort; huwelijk 16-10-1911 Lochem
met Maurice Gerard Molenbroek, architect, geb. ca 1877 Semarang (Oost-Indie), zoon van Jean Baptiste Frederic Louis
Molenbroek (ingenieur) en Henriette Margueritha van der Kaa
-Hij komt uit Arnhem naar Gouda op                          à 12-12-1867 -Overleden te Zutphen   Met dank aan Berthus A. de Lange
-Hij vertrekt uit Gouda naar Leiden op                        à 28-04-1868
-Kapitein-adjudant bij het 4e regiment infanterie     à 1871
te Leiden (36 jaar, huwelijkgetuige te Gouda)
6-11-1894
Kraan Hendrik -Geb. Breda, 55 jaar. Gepensioneerd soldaat 1829 -Echtgenoot van Anna Timp. Geregistreerde te Breda  
-Geb. Breda, 64 jaar. Gepensioneerd  militair 1839 -Idem   Isis Breda
Krahn / Kraan Gerardus Geb. Tiel, 34 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kraker, de Adriaan Geb. Zaamslag, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kraker, de Isaac Remijs Geb. Axel, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kramer Jan Van Den Briel. Grenadier in het 2e batt. der 4e halve brigade 25-2-1801 Laatste afkondiging te Harlingen voor huwelijk met
Antje Lomans, van Harlingen. Met att. vertrokken naar
elders Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Kramer Jan Geb. Den Helder, laatst gewoond hebbende te 7-9-1836 Overleden te Serang (Bantam, Id)
Ballangsoog (=Callantsoog?) De Indische Navorscher
Kramer Johannes Militair, grenadier 2-10-1800 Begraven te Alkmaar   Dig. Stamboom Alkmaar
Kramer Kornelis Saffredus 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkom-
stig artikel 171 der wet van den 8steJanuari 1817, van de hier-
voorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn over-
gegaan. Friesland  Website
Kramer P.L.M. Geb. Middelburg, laatst gewoond hebbende te 25-2-1837 Overleden te Semarang (Id)
’s-Gravenhage. Flankeur De Indische Navorscher
Kramer Riewert Geb. 21-7-1808 Enkhuizen bron: doopregister, zoon
van Jan Kramer en Dieuwtje Mes,  ged. 5-8-1808
Enkhuizen bron: Doopregister ger kerk Enkhuizen,
f 161-163. in RANH. Getuige bij doop: Grietje Johannes.
Stamboeknummer 16140. Nationaal Archief, toegang
2.13.09, inv.nr. 289. Stamboek 10e afdeling Infanterie:
Kenmerken:
-Lengte bij indiensttreding 1 el, 5 palm, 7 duim,
4 strepen. Aangezicht rond, voorhoofd breed, oogen
bruin, neus dik, mond klein, kin rond, haar bruin,
wenkbraauwen idem, merkbaare teekenen, geene.                        Met dank aan Wilco Kramer
-Ingedeeld als milicien voor 5 jaaren,                          à 2-5-1828
zijnde loteling van de lichting18 28 No 11/25 reserve
Gedane veldtogten etc.:
-In Bergen op Zoom ter gelegenheid van den            à 1830
opstand in Belgie 
-Idem op het Citadel van Antwerpen                             à 1831+1832
-Als krijgsgevangene naar Frankrijk gevoerd              à 29-12-1832
-Metalen Kruis                                                                   à 5-4-1832
-Ontslagen                                                                         à 9-6-1833
-Medaille voor den Citadel van Antwerpen.    ?
-Afgegaan met paspoort wegens ED                           à 15-10-1837
ingev. ….. d.d. 2 sept 1836 No 11.
-Beroep: visser, schippersknecht, schipper
5-7-1840 -Huwelijk te Enkhuizen met Aagje Vader,
geb. 7-2-1813 Schagen, dochter van Gerrit Vader
en Reinouwtje Koorders   Genlias 
20-11-1856 -Overleden te Hasselt, 48 jaar oud
Kramer Willem Geb. Leeuwarden. Tamboer 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kramer, de Jacobus Geb. Veere. Marinier der 1e klasse 3-7-1839 Overleden aan boord van Zijne Majesteits Fregat van
Oorlog de Zaan zich bevindende in de Indische Zee.
Isis Zeeland
Kramers Gijsbert Geb. Hulst, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kransen Jacobus Johannes Geb. 17-3-1795 Rotterdam. Gewezen korporaal bij het leger in Indië. 1837 Deze persoon is, na ontslag uit de militaire dienst, wegens zijn rustverstorend gedrag, bij politiek besluit, uit Oost-Indië verwijderd, en kan mitsdien, als aldaat niet mogende terugkeeren, bij de koloniale troepen, niet weder worden aangenomen.
Nominatieve staat van een militair, behoord hebbende tot de De Indische Navorscher
landmagt in de Oost-Indische bezittingen, die bij regterlijk
vonnis van den militairen stand is vervallen verklaard, voorts
uit het leger in die gewesten weggezonden en naar Europa
teruggekeerd zijnde, noch voor de dienst in de overzeesche
bezittingen, noch bij het leger hier te lande mag worden
aangenomen, mitsgaders van een persoon, die na ontslag
uit de militaire dienst uit de Oost-Indie is verwijderd, en
gevolgelijk, bij de koloniale troepen, niet meer kan worden
aangenomen, d.d. ’s-Gravenhage 14 sept. 1837
Krasenberg Hendrik Geb. Hengelo, 32 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kraus Philip -Geb. 4-4-1811 Brunswijk. Flankeur bij het 8e bataljon -“Bij vonnis van den Krijgsraad te Semarang, van den 27eJunij 1833, terzake van het geweldig aangrijpen en slaan
infanterie van het Oost-Indisch leger van den Sergeant-Majoor Klassen, veroordeeld zijnde tot tien jaren kruiwagen-straf, met vervallen-verklaring van den militairen stand, is de kruiwagenstraf, bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof in Nederlands Indië van den 10den September daaraanvolgende tot 5 jaren verminderd; met instandhouding der vervallenverklaring van den militairen stand”.
-Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van ß5-4-1839 -Na beëindigde kruiwagen-straf met het schip ‘Theodora Sara’ (schipper J. Schut) naar Nederland terug gezon-den,en den 15den Februarij l.l. in het Nieuwe Diep aangekomen.   De Indische Navorscher
Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 8. Januarij 1839.
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip.
Krautz Johannes Lodewijk Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 27-5-1836 Overleden te Palembang (Id)
’s-Gravenhage. Sergeant-majoor De Indische Navorscher
Krayenbuller
Christiaan Geb. Siegenau (Kanton Bern). Woonplaats Breda. 4-11-1804 Huwelijk te Breda met Petronella Verschuuren,
Gepensionneerd soldaat. geb. Rijsbergen   Isis Breda
Kreeft Adriaan Nicolaas Geb. Vlissingen, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kregel Jan Roelof Geb. 29-7-1809 Peize. Militair -Gewond bij het vervullen van de dienst
Aug. 1873 -Overleden
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (747-2292)
Krenger
Johannes Geb. 17-7-1845  Rüthi (CH), ged. 27-7-1845 Rüthi, 26-8-1878 -Huwelijk 1. te Harderwijk, met Maria Catharina Lamens,
zoon van Johann Bendichts Krenger (zadelmaker) en geb. 28-10-1858 ’s-Gravenhage, dochter van Nicolaas
Elisabeth Kohler. Militair en zadelmaker  Lamens, brigadier en Catharina Snabel, naaister. 
bron: Annemarie Donderwinkel bronnen: huwelijksakte nr. 37 Harderwijk ;
geboorte-akte nr. 2165 Den Haag
28-11-1881 -Echtscheiding te Harderwijk (scheidingsdatum 28-11-1881
Harderwijk, vonnis 29-06-1881 Zwolle)
scheidingsakte nr.48 Harderwijk
7-5-1886 -Huwelijk 2. te Barneveld met Anna van den Brink,
geb. 9-11-1860 Barneveld, ovl. 13-11-1925 Apeldoorn,
dochter van Hermanus van den Brink, timmerman en
Maartje Fop
Bronnen: huwelijksakte nr. 17 Barneveld; geboorteakte nr. 131 Barneveld; overlijdensakte nr. 518 Apeldoorn
-Overleden te ’t Loo
24-4-1921 bron: overlijdensakte nr. 196 Apeldoorn
Met dank aan Annelies Mateboer
Kretzer Jan Hendrik Geb. Zwolle, 19 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Utrecht 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kretzer Johan Georg Gepensioneerd Korperaal 1819 Nu overleden, wordt uitgeschreven in het boek van de
Militaire Pensioenen   Website
Krieger Lauwrens Johannes Ferdinand Geb. Leur, 15 jaar. Kadet KMA. Ouders  wonen te Breda 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Krieken, van Johannes Petrus Geb. Middelburg, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Krijger Hendrik Geb. Haamsheide, 22 jaar.  Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Krijger
Johan Henri Pieter Geb. Weltevreden op Java. Zoon van Hendrik Krijger 12-10-1859 Overleden aan Asiatische braakloop in het garnizoens-hospitaal   Isis Zeeland
en Anna Geertruida Kortman. Was korporaal bij de
3e Comp., 3e Bat., 2e Reg. Infanterie en woonde te
Oisterwijk.
Krijgsman Johannes Josephus 7e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkom-
stig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Krijn Adriansse Geb. Middelburg, zoon van Corneil Krijn en Neelie 7-5-1813 Overleden te Maubeuge, 21 jaar
Janse. Chasseur Isis Zeeland
Krinkels Jan Wonende te Essen. - -
-Conscrit nr 85, opgeroepen op 1-10-1808.
-Kwam zich als refractaire melden op 16-12-1808.
-Deserteerde nadien uit het 25ste linieregiment en
kwam zich opnieuw op 29-6-1810 melden. Werd  Met dank aan A.L.M. Krinkels   Website
veroordeeld tot 1500ff
-Daarna ingelijfd bij het 81ste linieregiment, 4e
bataljon 4e compagnie 
-Na 6 jaar de dienst verlaten op 7-4-1815
-Kreeg in 1858 de medaille de Saint Helene
Krippendorff, von
Philip Christian Geb. Lever(en), 16 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kriski
Johan Conrad Geb. 4-8-1755 Polen. Gepensioneerd militair, 22-1-1821 Overleden te Oud-Vossemeer
woonplaats Steenbergen Isis Zeeland
Krisky Jan / Johan “… hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren  wel  inà Johan is gehuwd met Hinke Kingma te Wilharnas(Middelharnis?) en heeft 3 kinderen.
en in                                                                                   à Kinderen van den Soldaat Johan  Krisky: 
En  hij verklaard dat zijn vader  Johannes Kriski gehuwd met Christina  Flotting uit Russisch polen afkomstig is”. -een dochter gedoopt Krisky  Catharina Wilhelmina 
1784 -een zoon Krisky  Christiaan Jacob is geboren
1786
-Uit den diensyt ontslagen te Brielle
? -Verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz.
1841 Friesland.   Website
Krisselaar Johannes Geb. Zierikzee, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kroebel, van den Nicolaas Geb. Amsterdam, 50 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kroef Willem Jacobus Geb. Brouwershaven. Officier Oost Indische Leger 29-8-1878 Huwelijk te Middelburg met Albertina Justine CorneliaPenders, geb. Bergen op Zoom   Isis Zeeland
Kroeg Martinus Johannes Geb. ’s-Gravenhage, 36 jr, zoon van Adam Kroeg en 26-8-1846 Huwelijk te Vlissingen met Cornelia de Jongh,
Anna Doorma. Soldaat 2e Batt. Infanterie 27 jr, geb. Breda, dochter van Marinus de Jongh,
gepensioneerd militair en Demphna Rademakers.
Wettiging van 2 kinderen geb. Nijmegen   Isis Zeeland
Kroezen Carel Marinus Hubertus Geb. Groningen, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Utrecht
Krol Jan Andries Geb. 29-3-1795 Smilde. Militair < 1816 -Gewond in de strijd tegen de Fransen
Jan. 1861 -Overleden
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (741-1257)
Krol Leendert Gerardus Geb. Herkingen. Luitenant ter zee 2e klasse 13-7-1882 Overleden in het Militair hospitaal Weltevreden/Batavia
Isis Zeeland
Krome
Conrad Geb. Hofgusmur (Hessen). Kajuitskok aan boord van Z.M. wachtschip. Woonde te Amsterdam 24-9-1854 Overleden aan Oost-Indische braakloop in het garnizoens-hospiaal te Vlissingen   Isis Zeeland
Kromhout David -Geb. 17-11-1845 Angerlo (Gelderland). Majoor -Militaire bevolking Breda   Isis Breda
veldartillerie. 12-06-1902 -Vertrokken naar Utrecht. .
-Directeur Hengstveulendepot 04-12-1903 -Ingekomen uit Utrecht
Kromhout van der Meer Alt Wiebrens Te Schoterland 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Kromhout van der Meer Bauke Wiebrens Schoterland 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Kroon Nicolaas Kanonnier bij de Artillerie Militie 24-9-1822 Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornelia Kokken
Isis Bergen op Zoom
Kroon
Willem Geb. Wardenburg, laatst gewoond hebbende te Leiden. 1-8-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Kroon, de
Lodewikus Frederik Geb. Telok Betong. Kapitein in het Indische Leger 15-4-1909 Huwelijk te Kruiningen met Elisabeth Jacoba Baarens
geb. Kruiningen   Isis Zeeland
Kroonenberg, Gerard Geb. Hontenisse, zoon van  Sebastien van 18-3-1808 Overleden te Breslau (Silesie)
van Kroonenberg en Elisabeth de Clerck Isis Zeeland
Dragonder 27e regiment
Kruger
Herman Geb. Leipzig, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. 7-2-1836 Overleden te Semarang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Kruiff, de Jan Geb. Maastricht, 20 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
's Hertogenbosch
Kruije de Jager Willem Geb. Rotterdam, 24 jaar. Officier van gezondheid 2e 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
klas 2e afd
Kruijer Peter Fuselier 2e bat. infanterie in Grave   10-7-1837 Erfgenaam van Isaak Kruijer ovl Leeuwarden 17-2-1837.
Eedsprestatie successie te Grave.
Toegangsnr 21 Rechtbanken in Noord-Brabant,
1811-1838 Inventarisnr 1424, Volgnummer 145. Vredegerecht Grave   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Kruijs Hermanus Geb. Amsterdam, zoon van Pieter Kruijs en 22-10-1820 Huwelijk te Hoorn met Arentje de Leeuw,
Wilhelmina Walkot. Gepasporteerd militair geb. Hoorn   Genlias   Met dank aan Hans Schutijser
Kruijs, van der Hendricus Geb. Bakel en Milheeze. Fuselier 3e Cie. 2e Bat. 13e afd.Infanterie 2-8-1828 Overleden in het Garnizoens hospitaal te Nijmegen,
21 jaar   BHIC
Kruis Gerrit Renkes Lemsterland  8 e afd. infanterie, 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Kruis Jochem Hermen Geb. Oosterzee, 22 jaar. Fuselier 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Krul Jean Kustwachter 1-1-1812 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Theunisse Andries   Isis Bergen op Zoom
Krusch Carel Paulus Geb. Delft, 29 jaar. 2e luitenant 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
(of Kruider)
Kruse Johan Heinrich Geb. Kroho(?), laast gewoond hebbende te Rotterdam. 24-6-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Kuene Hendrik Geb. ca 1795 Alkmaar. Marechaussee.  Woonplaats Tilburg  -Partners: Petronella Brouwels en Maria van der Wielen
27-12-1838 -Mede-aangever te Tilburg  
31-12-1838 -Vader te Tilburg, moeder Maria Petronella
van der Wielen
3-6-1839 -Overleden te Tilburg    RA Tilburg
Kuhle Johannes Geb. 14-10-1805 Utrecht. 1e  luitenant 1852 Wonende aan de Keizersgracht te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Kuijp Philip Jacobus Majoor bij het Batailloninfanterie van Linie nr. 25 21-8-1815 Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina Bolk
Isis Bergen op Zoom
Kuijper Bernardus Geb. Bath, 20 jaar. Tambour 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kuijpers Areij Geb. Vlissingen, 29 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kuijpers Arij Geb. Vlissingen. Voltigeur 3e bat. Vreemde(lingen) 16-3-1841 Overleden te Gigelli (Afrika), 24 jaar
legioen Isis Zeeland
Kuipers Cornelis Gepensioneerd soldaat  1829 Ingeschreven in het Grootboek van Militaire pensioenen,
Leeuwarden. Friesland    Website
Kuijpers / Kuipers Theodo(o)r / -Geb. Maaseijk, 46 jaar. Kanonnier 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Theodorus -Geb. Maaseijk, 59(?) jaar. Gepensioneerd 1839 -Echtgenoot van Anna Catharina Hobos
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kuijten Hermanus Geb. Megen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kuijxk (Kuijkx?) Lucas Geb. Zaandam, 27 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kuiken Cornelis Klazes Dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders 1841 Verlofganger der nationale Militie. Friesland    Website
Kuiper Jan Wijmbritseradeel  13 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
-Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
1825 van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Kuipers Andries Klazer Geb. Gorredijk, laatst gewoond hebbende te Gorredijk. 10-1-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Kuipers Cornelis Gepensioneerd soldaat 1819 Ingeschreven in het Grootboek van Militaire pensioenen,
Leeuwarden. Friesland   Website
Kuipers Wilhelmus Hermanus Joannes Geb. Maastricht. 1e luitenant administrateur van 4-11-1878
Huwelijk te Middelburg met Wilhelmina Elisabeth Rojer
kleeding en wapening geb. Paramaribo   Isis Zeeland
Kuller Johannes Wilhelmus Geb. 6-7-1805 Utrecht. Officier van gezondheid 2e 1843 Wonende op de Schans te Amsterdam
klasse Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Kundig ? 1e luitenant van het Regiment Zwitsers te Grave 17-1-1829 Zijn huisvrouw Catharina Scholtens is getuige te Grave
?
Archieven.nl
Kuperus Wessel Geb. Franeker, laatst gewoond hebbende te 20-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Groningen. Fourier De Indische Navorscher
Kurzen Benedict Geb. Eenadelen(?), laatst gewoond hebbende te Gorinchem. Flankeur 12-2-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
De Indische Navorscher
Kusée Jan Geb. Middelburg, 35 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kusters Jan Philipp Hubert Wachtmeester der rijdende artillerie 2-4-1899 Vader te Bergen op Zoom, moeder Christina Vedder
Isis Bergen op Zoom
Kutscher
Friederich Geb. Salzgitter, laatst gewoond hebbende te 13-6-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Amsterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Kwak, de Jacob Geb. Oud-Vosmeer, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kwakernaat Cent 39 jaar, hoefsmid bij de Veld-artillerie 29-11-1881 Vader te Bergen op Zoom, moeder Ingetje
van Kooten. Waarschijnlijk verhuisd naar Gouda  
Isis Bergen op Zoom
Laan, v. d. Pieter Durks Achtkarspelen, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Laan, van der Arnold Geb. 8-12-1775. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond bij Waterloo
1836 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (743-1487)
Laane
Josephus Geb. Turnhout, 46 jaar. Gepensioneerd militair 1839 -Echtgenoot van Geertruida Marchand
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Laar, van de Gerard Geb. Bakel. Fusilier 76e Cohothe 2e Cie. 1e Bat. 2-12-1812 Overleden in het militair hospitaal te Bakel en Milheeze
van de Garde National. BHIC
Laar, van de Johannes Geb. Goirle, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Laar, van de Peter Geb. Bakel en Milheeze. Fuselier bij de 2e Comp. 16-6-1836 Overleden te Utrecht, 25 jaar   BHIC
1e  Bat. der 9e Afd. Infanterie
Laar, van de Pieter Geb. 20-9-1795 Tilburg. Korporaal en fuselier, woonplaats Semarang 11-1-1824 -Met het schip "Delpine" vertrokken naar Oost-Indië
23-5-1825 -Overleden te Semarang (Id)   RA Tilburg
Laarhoven, van Adrianus Geb. Loon-op-Zand, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Laarhoven, van Adrianus Geb. Loon-op-Zand, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Laas Bernardus Paulus Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Laat, de Emanuel Geb. Liest, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Laat, van der Melis Geb. Vlissingen, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Laats Francois Johannes Marcus Geb. Leende, 62 jaar. Gepensioneerd  luitenant- 1829 -Echtgenoot van Catharina Maria van Alphen
kolonel -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lachman P. Geb. Schlarad, 42 jaar. muzikant 2e afd. 1829 -Echtgenoot van Louisa Kirchbaum
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lacom, van J.T. Geb. Speijk, laatst gewoond hebbende te 23-6-1837 Overleden te Fort van der Capellen (Sumatra, Id)
Garmenwolde. Fuselier De Indische Navorscher
Ladan Franciscus Petrus Militair. Sergeant 2e afdeling infanterie 18-5-1834 Vader te Tilburg, moeder Anna Maria van Overdijk  
8-10-1837 RA Tilburg
                =? 26-12-1839
Ladan    =?
Francis Pieter Geb. Gent. 35 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ladenius Johannes Militair 1823 Wegens zijn overlijden op de 7e maart 1823 is hij ingeschreven
in het grootboek  Hoofdafdeling Militairen onder no. 532, zijn pensioen was fl. 800.=  jaar.   Friesland   Website
Laeije Jean Geb. Bailleul. Chasseur  20-9-1809 Overleden in het Ambulante Hospitaal te IJzendijke
(La Haye etc.?) Isis Zeeland
Laenen Antonius Franciscus Geb. Borsbeek, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Laethem,  van Willem Geb. Neerijssche, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lakee Willem Geb. Middelburg, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lambalg Hendrik Geb. 23-12-1806 Weesp. Sergeant der infanterie. 12-11-1853 -Huwelijk te ’s-Hertogenbosch met Adriana Leermakers
Genlias
1856 -Wonende op de Lijnbaansgracht te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Lambelaer Jean Geb. St. Bleun(?), laatst gewoond hebbende te 20-11-1836 Overleden te Palimanang (Cheribon, Id)
Maastricht. Fuselier De Indische Navorscher
Lambert Leinz Geb. Sotatum, 33 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lambert Pieter Godfried Kapitein in een bataillon dat destijds deel Begin aug. 1831 Militaire stamboeken ARA Den Haag
uitmaakte van de  bezetting van Maastricht, Met dank aan Gerda van der Veen
waarschijnlijk van de 14e afdeling infanterie
Lamberts Karl Geb. Koesel, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lamein Uldrik Militair 16-10-1817 Vader van de bruidegom (Jelis Uldriks Lamein, geb. Zutphen x Eke Jans, geb. Windeweer), moeder MargjeJans   Genlias   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Lamers Johannes Geb. Budel, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lamertsma Gerrit Jans Te Wijmbritseradeel,  8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Lammers Jacobus Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te 24-1-1836 Overleden te Makassar (Id)
Rotterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Lammers Johannes Geb. Overpeld, laatst gewoond hebbende te Overpeld. 6-12-1836 Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Jager De Indische Navorscher
Lammerts Johannes Corporaal van de comp. van het 4e batt. der Bataaf- 6-9-1801 Laatste afkondiging te Harlingen voor huwelijk met
sche artelery, in garnisoen te Groningen Metje Siemmes, van Slogteren, van Harlingen(?)
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lammoree Johannes Schutter bij 2e bat. 1e afd. 3e komp Noord Holland-sche Schutterij . Beide gekantonneerd te Uden 2-3-1834 Vader te Uden, moeder Geertruijda Verhoop
BHIC
Lamotte Jean Louis Geb. Grimer(?), laatst gewoond hebbende te Breda. 4-1-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Lampe Jan Baptist Geboorteplaats: Petit Boelx, 36 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lamré Guillelmus Geboorteplaats: Leeuwarden, 33 jaar. Korporaal 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
tamboer, sergeant titulair KMA
Lancester Johannes Adrianus Zoon van Thomas Lancester en Paulina Grims. 24-8-1822 Overledene te Vrouwenpolder. Hij woonde te Middelburg dog logeerde op de Buiten-plaats Elsenoord onder de gemeente OLV Polder.   Isis Zeeland
Adelborst der 1e klasse bij de marine indienst van
Zijn Majesteit den Koning der Nederlanden.
Lanckert Carolus Geb. ’s-Gravenhage. Veroordeeld door de Krijgsraad 1825 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Landais
Guillaume Geb. Frankrijk, zoon van  Guillaume Landais en  25-3-1814 Overleden te Breskens, 21 jaar
Julienne Pottieer. Chaseur Isis Zeeland
Landewijk,  van Lambertus Geb. Brussel, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
         
Landman Wytze Hylkes Lemsterland, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Landsheer/ Willem Te Leeuwarden Bat. Veld Art.  no. 3 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
ook wel Jansen caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
Friesland   Website
Lang
Bartholomeus Ged. 17 jul 1806 Echternach. Zoon van Jacobus 11-1-1836 -Huwelijk te Tilburg met Johanna Hutten
Lang en Catharina Diederich. Militair (Brigadier 26-10-1836 -Vader te Tilburg, moeder Johanna Hutten
Korps Marechaussee). Gedetacheerd te Tilburg 1-6-1839 -Idem   BHIC
Lang Charles Geb. Vlissingen, zoon van Adam Lang en Abelone 21-10-1839 Overleden te Gigella in Afrika
Wincheron  Fuselier 4e comp. 1e bat. Isis Zeeland
vreemdelingen legioen
Lang Willem Geb. ’s Hertogenbosch, 32 jaar. Soldaat  2e afd. 1829 -Echtgenoot van Anna Geertrui Barends
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lang, de F. - Dispositie op zijn request  Website
Lang, de   =? MM. Geb. Gorinchem, 45 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lang, de   =?     Willem Geb. Gorinchem, 45 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lange, de Wouter Geb. Serooskerke. Zoon van Brenner de Lange en 17-3-1813 Overleden te Luxemburg
Jeanne Wouterse. Fusilier a la 1e Compagnie, Isis Zeeland
5e Bataillon du 33e Regiment d'Infanterie Legere
(lichte inf.)
Lange van de Poun / Lange van de Betun, de Jan Hendrik Geb. Alkmaar, 39 jaar. 1e luitenant 2e Batt.Jagers 1839 -Echtgenoot van Ea. Catharina Pijman
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Langen, de Gerrit -Ged. 28-10-1806 Woerden. Militair (Korps 16-11-1837 -Huwelijk te Tilburg met Johanna Maria Kruijssen ,
Marechaussee). Gedetacheerd te Tilburg geb. Tilburg  
29-7-1838 -Vader te Tilburg, moeder Johanna Maria Kruijssen
-Woonplaats Willemstad ca 1840 -Vader te Geertruidenberg, moeder idem
2-5-1842 -Vader te Tilburg, moeder Johanna Maria Kruijssen
4-7-1853 -Verhuist met zijn hele gezin van Rijsbergen naar Tilburg  RA Tilburg
Langen, van Dirk Geb. Vlissingen, ongehuwd. Fourier in de 7e 6-7-1805 -Aangetekend te Wijk aan Duin (NH) met Christina
Compagnie van het 13de Battaillon, nu de 4e  van Dalzem, ongehuwd, geb. Bergen op den Zoom, wonende te Rhenen.
Compagnie van het 1e Bat. van het 6de Regiment -Gehuwd te Wijk aan Duin. Wijk aan Duin Trouwboek
Bataafsche Infanterie, en althans zich bevindende in 26-7-1805 voor Schout en Scheepenen 1768-1811
het Militaire Campement binne dese banne
Langenberg Jansjerks Geb. Harlingen, laatst gewoond hebbende te Emden. 5-6-1836 Gesneuveld in Indië
Sergeant De Indische Navorscher
Langeneger
Jost Geb. Baar (Zwitserland), zoon van Ulrich Langeneger 5-5-1830 Overleden te Vlissingen, 28 jaar
en Clementia Burum soldaat 2e divisie landmacht Isis Zeeland
n.33
Langenhof David Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 14-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Amsterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Langeveld Jacobus Guillelmus Geb. Goes, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Langhe / Langen, de
Johannes Baptist Geb. Lootenhalle, 27 jaar. Kanonnier 1e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Langlois du Bouchet, (de)
Denis Jean Florimond Geb. 1752 Clermont- Ferrand (Puy-de-Dôme), Frankrijk.
-Heeft gediend in het rgt. Saxen-Gotha, gestationeerd < 1770
 in Luxemburg
-Onder-lt. In het Rgt. La Marche (Fr.), gestationeerd te 1776
Bethune
-Vrijwilliger en kapitein in het continentale Amerikaanse 1777 Zie voor meer:  Website en Website
 leger 1778
-Terug in Frankrijk bij oude rgt., nu genaamd Conti
-Amerika 1780-1783
-Kolonel 1788 -Huwelijk
1790 -Zoon geboren
-Diende in het contra-revolutionaire leger van de Prins de Condé 1791 -Emigratie, ballingschap tot de amnestie van 1802
-In het leger van Napoleon
> 1802
-Oud-officier kolonel-commandant van Breda
-Steunde echter, als royalist, de Restauratie, 24-10-1810 -Partij (procuratie) te Breda   Isis Breda
bleef loyaal aan de Bourbon-dynastie 1814
dec. 1815 -Louis XVIII maakt hem Markies du Bouchet
1816 en luitenant-generaal bij zijn pensioen
17-10-1826 -Overleden te Parijs
Langmans
Jacob Geb. Berchem, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lannoy, de
Eduard Geb. Doornik, 30 jaar. Hoogleraar KMA. 1829 -Echtgenoot van Melanie Moentack
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lansdaal Gerardus Geb. Driel, 35 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Laporte
Anthoine Geb. Blaije (Frankrijk). Douanebeambte 5-12-1811 Vader te Middelburg, moeder Martine Rosalie SeraphineGheeraert, geb. Sox (Frankrijk)   Isis Zeeland
Largilière Johannes Adrianus Geb.’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 14-9-1836 Overleden te Semarang (Id)
’s-Gravenhage. Fuselier De Indische Navorscher
Larondelle J. Sergeant  Kommandant 8e afdeling Infanterie,  1817 De Burgemeester van Buitenpost  verklaart van hem te hebben
Detachement van het Bataillon no. 3. ontvangen 1 gulden,  voor 2  Manschappen enz.  Dossier met
verklaringen met en zonder naam   Friesland   Website
Larsen Jennes Peter Woonplaats Dordrecht. Gepasporteerd matroos 21-12-1832 Contract van plaatsvervanging te Breda   Isis Breda
Laset Jan Geb. Tiel, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Laspe
Chemel Geb. Hongarije. Veroordeeld door de Krijgsraad 1818 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Lasuijer Petrus Geb. ’s Hertogenbosch, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Latesteijn Pieter Korporaal 2e comp. Bataillon Artillerie 15-1-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder Katharina Stuart
Isis Bergen op Zoom
Latour
Alexander Francois Augustin Ferdinand Geb. Calais, 15 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Latour Johannes Franciscus Geb. Maastricht, 63 jaar. Gepensioneerd majoor 1839 -Echtgenoot van Johanna Carolina de Maere
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Latour Mathias Geb. Haarlem, 35 jaar. Kapitein Jagers 1839 -Echtgenoot van J.M.C. van Houten /Haut
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lauber
Blasius Geb. Marbach (Zwitserland), zoon van Joseph Lauber 19-11-1860 Overleden te Vlissingen, 23 jaar
en Barbara Tannen. Soldaat bij het 2e Reg. Infanterie Isis Zeeland
Lauwd Fredrik Chasseur au premier regiment Prusse 22-2-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
(jager in het 1ePruissische regiment)
Laureda
Andre Geb. Sint Maree de Samos (E), soldat Espagnol. 26-1-1812 Overleden te Middelburg, 22 jaar
Spaanse gevangene Isis Zeeland
Laurent Louis Kanonnier 6e Bat. Artillerie Nationale Militie 6-12-1821 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Engelina Martina Wolf   Isis Bergen op Zoom
Lauterslager Lambertus Geb. Middelburg. Veroordeeld door de Krijgsraad 1819 -Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
1821 -Idem   Isis Zeeland
Lauwers
Jan Baptista Geb. Mechelen, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lauwerse/ Jacques/ Geb. Oostkapelle. Soldat au 147e Regiment de 30-5-1812 of 1813 Overleden te Metz
Louwertse Jacobus Ligne, 5e Bataillon, 2e Compagnie Isis Zeeland
Lavers
Philippus Jacobus Cannonier uit Aarschot 26-7-1804 Vader te Breda (onw.), moeder Alida van Buijting,
uit Breda   Isis Breda
Lebedel
Jean Baptiste Geb. Sant Jean-Haije, dept. de la Manche. Chasseur 22-9-1809 Overleden in het Ambulante Hospitaal te Ijzendijke
Isis Zeeland
Lechtleitner Christiaan 1ste luitenant, uit Leeuwarden (garnizoen?) 5-7-1800
Ondertrouw te Leeuwarden met
Elisabeth C. Creutz uit Emmerik   Tresoar
Leclerc
Hijpolite Geb. in Vaterloop (Waterloo?), departement du Nord. 25-9-1811 Overleden te Middelburg, 20 jaar
Veroordeelde gevangene van het regiment van Isis Zeeland
Walcheren
Lecompte Zie ook: Comte, le
Ledden Hulsebosch, van Christiaan Jacobus Militair, sergeant majoor bij afd. grenadiers 16-2-1835 Vader te Tilburg, moeder Amelia Judidt Koon  
RA Tilburg
Ledel Julianus Dorotheus Unius Geb. 3-4-1845 Breda. Generaal-Majoor der Infanterie. 13-6-1899 Overleden te ’s Gravenhage
Drager Militaire Willemsorde 4e klasse. Ridder in de
Orde van de Eikenkroon. Met dank aan Rob Lichtenberg
Ledel Leopold Jacobus - 6-10-1834 -Dochter Victoire Louise Sophie geb. te Leeuwarden,
moeder Sophie Victoire Catherine Joseph Delehaye
- 22-6-1837 -Dochter Euphemia Jeannette Leopoldine Victoire
geb. te Leeuwarden  
- 7-7-1836 -Huwelijk te Leeuwarden met Montana Maria Hettema
- ca 1842 -Zoon Montanus Laurentius Joannes Leopoldus Paulus
geb. te Arnhem
- ca 1844 -Zoon Leop. Lamb. Christ. Joh. geb. te ’s-Gravenhage
-Militair ca 1852 -Zoon Willem Lodewijk Leopold Victor geb. te ’s Graven-
hage, moeder Montana Maria Hettema   Genlias
-Geb. 4-4-1796 ’s-Gravenhage. Grootmajoor Juli 1853 tot -Wonende in de Spuistraat te Amsterdam
mei 1854 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
-Militair 26-12-1855 -Zoon Willem Lodewijk Leopold Victor ovl. te Arnhem
-Majoor 14-5-1860 -Zoon Leop. Lamb. Christ. Joh. (soldaat) ovl. te Kampen
-Zonder beroep 31-1-1872 -Huwelijk van Montanus Laurentius Joannes Leopoldus Paulus, moeder Montana Maria -de Maan- Hettema
-Zoon Montanus Laurentius Johannes Leopoldus
-Majoor infanterie 31-12-1877 Paulus (geb. Hoorn??) ovl. te Arnhem, moeder 
Montana Maria de Haan  Genlias
Ledoux Nicolas Canonnier a la 10e compagnie de canonniers 24-7-1812 Overleden te Ritthem
vétéranes et koffleur en garnison dans cette Isis Zeeland
commune. Garde-côtes(kustwacht)
Leeber Jacob Geb. Oberdiefenbach. Wdr. van Tecla de Bosch. 27-5-1810 -Huwelijk te Budel met Johanna Margrietha Gommers,
Sergeant-majoor commandant van een Escouade geb. Leeuwarden, wed. van Jan Cornelis Kees  
grensjagers 11-3-1816 -Overleden te Budel    Isis Brabant   Website
Leeflang Pieter Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Helder. 22-11-1836 Overleden te Padang (Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Leeman
Godfried Geb. Lieberwerde (Saksen) 11-10-1795. Huzaar bij Feb. 1826 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Katwijk’.
de Oost-Indische kavallerie. De Indische Navorscher   Voor méér zie:  Website
Leeuw, de Jan Gerrit Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Leiden. 28-1-1837 Overleden te Semarang (Id)
Korporaal De Indische Navorscher
Leeuwen, van Arij Johannes Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 15-4-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Gouda. Fuselier De Indische Navorscher
Leeuwen, van Maarten / Martinus Geb. 3-8-1794 te Oukoop (Zuid-Holland), zoon van
Arie van Leeuwen en Celia ten Houten.
-Bij de marine                                                            à 1809-1814
-Kanonnier 2e klasse in de 1e cie van het bat.   à
1814-1819
30-6-1825 -Huwelijk te Loon op Zand met Martha van den Hoven,
geb. 1-6-1800 te Drunen
artillerie van linie nr. 2 8-1-1889 -Overleden te Loon op Zand
Voor het hele verhaal over Met dank aan John Boeren
Maarten van Leeuwen à
Leeuwen, van Nicolaas -Geb. 4-4-1795 Haastrecht, zoon van Willem
van Leeuwen en Sophia de Bruin. Laatst gewoond Militaire stamboeken ARA Den Haag
hebbende te Haastrecht Met dank aan Gerda van der Veen
-Bij zijne aankomst bij het Corps: lang 5 voeten, 3 duim,
aangezicht rond, voorhoofd laag, ogen blauw, neus
wjd, mond klein, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin
-In Holland en Fransche dienst bij de velites als velità 15-9-1809
-Overgenomen van ’t Corps Velites als jager voor      à 1-12-1814
vier jaaren en elf maanden, bekomt aan handgeld tien
gulden, waarvan te ontvangen vijf gulden bij
incorporatie en de overige vijf gulden n vier maand
dienen
-In Frankrijk                                                                         à 1815
19-12-1821 Huwelijk  te Gouda met Johanna Schiedon
Leeuwkerk Gerlof Geb. Franeker 15-7-1799. Huzaar bij de Oost- 1837 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip
Indische kavallerie. Generaal Chassé”.     De Indische Navorscher
Lefaseur / Gilles Joseph Geb. Luijks. Veroordeeld door de Krijgsraad 1817 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Levasseur Isis Zeeland
?
Lefebre
Jacobus Franciskus Geb. Kortrijk (Belgie). Veroordeeld door de Krijgsraad 1825 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Lefebure
Francois Geb. Mazingarbe, departement de Pas de Calais, 6-9-1809 Overleden te Hulst
zoon van Denis Lefebure. Grenadier Isis Zeeland
Leggeling Joost Veroordeeld door de Krijgsraad 1822 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Legler
Thomas -Kapitein 31e Reg. Zwitsers 5-7-1821 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina Kundert
Isis Bergen op Zoom
-Geb. Thornhaus (Zwitserland), zoon van Thomas 4-9-1835 -Overleden te Axel, 53 jaar   Isis Zeeland
Legler en Barbera Bauer. Grootmajoor
Legro
Louis / -Geb. Verviers, 42 jaar. Muzikant KMA 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
L.J. -Geb. Verviers, 56 jaar(?). Gepensioneerd muzikant 1839 -Geregistreerde te Breda  
Lei Jan Johannes Te Oostdongeradeel,  8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Leije, de
Hubertus Franciscus Geb. Brugge, leeftijd 36 jaar. Kanonnier 1e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Leijemans
Henry Geb. Mirbeck (Meerbeek), Canton de Willoort(?), 20-8-1811 Overleden te Grijpskerke
Departement de la Dijle. Soldat de la 5e Compagnie Isis Zeeland
du 2e Battaillon du Regiment de Walcheren
Leijer Matthias Kapitein in het Franse leger 27-4-1800 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Joanna Maria Verdonk   Isis Bergen op Zoom
Leijnse Frans Daniel Korporaal mariniers, wonende te Vlissingen 7-10-1838 Overleden te Ned. Oost Indie?   Isis Zeeland
Leijthuijzen Johannes Coenraad Geb. Zaltbommel, 21 jaar, zoon van Jan Coenraad 9-2-1834 Verdronken gevonden in rivier de Aa, onder den Keldonkse oever. Gelegerd in kampement te Veghel
Leijthuijzen en Geertruij Kuikhof. Tamboer schutterij Isis Brabant
Gelderland. Woonplaats Zaltbommel
Leloux Franciscus Johannes Douanier en herbergier in De Kaag te Alkmaar                                                      Tot 1822 Partner Henrica Condé
Voor al het overige: zie soldaten, 18e eeuw: Leloux
Lem Michiel Geb. 27-9-1795. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
27-2-1832 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (733-131)
Lem, van der Cornelis Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 16-1-1836 Overleden aan boord van het schip ‘Borneo’
’s-Gravenhage. Fuselier De Indische Navorscher
Lemoine
Michel Geb. Ville Dieu, dep. de la Manche. Zoon van Jean 4-1-1813 Overleden te Ritthem
Toussaint Lemoine en Magdalena Jintel. In dienst Isis Zeeland
bij de 10de compagnie de cannoniers vétérans te
Ritthem. Canonnier garde-côtes (kustwacht)
Lemye
Elie Evrard Geb. Perwez (Departement van Jemmapes). 27-7-1806
Huwelijk te Breda met Marie Adelaide Victoire Chantepie,
Brigadier in de Compagnie d'élite van het 20e geb.Caen (Departement Calvados). De vrouw    
Regiment Fransche Jagers te Paard, in garnizoen volgde het 20e Reg. Fransche Jagers te Paard
geweest zijnde te Breda en thans in Breda   Isis Breda
Lenoir
Johan Emanuel Geb. Waden (Zwitserland), zoon van Abraham Lenoir 7-2-1833 Overleden te Veere, 35 jaar
en Susanne Dupartum. Kanonnier van de Vrijwillige Isis Zeeland
Artillerie, 6e Kompagnie.
Lensink Willem Geb. Aalten, 28 jaar, zoon van Hendrik Jan Lensink 6-1-1832 Overleden te Zeeland
en Hermina Navers. Landbouwer. Woonplaats Olst, Isis Brabant
ongehuwd. Lid van de mobiele schutterij van de
provincie Overijssel
Lensken Vreederik De heer capteijn, gepensieonneerde capteijn 21-8-1806 Begraven te Groenlo   Groenlo Begraven
Lensom Marinus Geb. Heinkenszand. Veroordeeld door de Krijgsraad Gedetineerde in 1823 Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Lentz
Johann Fredrich Geb. Berlijn. Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Lessig Jacob Geb. Lochem, 47 jaar.  Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lestruet
Antoine Geb. Peijdusse, departement de l'Aveyron. Chasseur 9-11-1811 Overleden te Middelburg, 21 jaar   Isis Zeeland
Leth Diesveld, van Hendrik Geb.Elst, zoon van Willem Diesveld en Catharina  30-7-1849 Overleden
Geertruy van Leth. Wonende te Nijmegen, fuselier  Tresoar
bij het 3e Regiment Infanterie.
Lethe
Nicolaas Geb. Arlon. Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Letrik
Johannis Geb. Worp (Canton Bern). Woonplaats Breda.  24-6-1804 Huwelijk te Breda met Wilhelmina Houterson,
Gegageerd soldaat van het Regiment Zwitsers van  geb. Ginneken   Isis Breda
Gumoens
Leukerman
Jan Frans Geb. Antwerpen. Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Leur, van de Adrianus Geb. Hedikhuizen, woonplaats Breda. Gepasporteerd  23-9-1809 Huwelijk te Breda met Maria Hayinks,
als kanonnier in de 1e Compagnie van het 2e  geb. Breda   Isis Breda
Bataljon van de Koninklijke Artillerie te voet.
Leusden, van Isaak Geb. Amersfoort, laatst gewoond hebbende te 28-6-1836 Overleden te Ngawie (Madioen, Id)
Amersfoort. Flankeur De Indische Navorscher
Leuven, van Johannes Geb. Hoofdplaat, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Leverink Hendrik Geb. Deventer, 23 jaar. Militair. Gedetineerde in het 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
huis van arrest. Gedomicilieerd te Deventer
Leyken/Leyker Klaas Robijn(s) Te Harlingen,15e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Librecht Andries Zoon van Willem Librecht en Anthonia Bode.Militair 30-7-1819 Huwelijk te Herwijnen Petronella Kropff   Genlias
Met dank aan Hans Schutijser
Liche
Benjamin Joseph Geb. Frebnitz (Polen), zoon van Johann Joseph Liche 24-7-1833 Overleden te Vlissingen
en Susanna Elisabeth-, laatst wonende te Amsterdam. Isis Zeeland
Fuselier 3e comp. 1e divisie alg. depot landmacht
Lichtele
Franciscus Corporaal geboren in den Over Elsas, oud 28 Jaar. 7-3-1800 -Te Zelhem in Ondertrouw opgenomen en aangetekend met Reindjen Freriks, J.D. van Jan Freriks, oud 24 Jaar, geb.  Alhier en gediend hebbende te Doetinchem.
Get.: van den Bruidegom zijn Vaders en Moeders oom P:Kinsel; Geboden: Den 9 den - en den 16 den - en den 23 Maart.
-Nadat van den onverhinderden voortgang der Drie huwelijks proclamatien behoorlijk blijk was uitge-vaardigd, Zijn zij op den 26 Maart door Commissarissen van huwelijkszaaken in den huwelijken Staat bevestigt.
Zelhem Trouwen voor huwelijkscommissarissen
Lichtvoet Gerhardus Mineur, in garnizoen te Utrecht 17-7-1804 Vader van overleden kind te Wouw   Isis Brabant
Liebaerts
Pierre-Joseph Woonplaats Aarsele. Fuselier bij het 47ste Inf Regt.  13-7-1807 Vonnis van de Krijgsraad   Website
Gedeserteerd
Liefde, de Abraham Geb. Sluis. Zoon van Jan de Liefde en Geertruida  2-2-1835 Overleden te Sluis
Baliber. Kanonnier der 1e klasse in de 6e (of 8e?)  Isis Zeeland
Compagnie van het 3e Batallion Artillerie Nationale 
Militie in bezetting te Sluis.
Lier, van Jan Geb. Goes, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lierde, van
Charls Louis Geb. Nederbrakel, laatst gewoond hebbende te 19-2-183 Overleden te Banjoemas (Id)
Nederbrakel. Flankeur De Indische Navorscher
Lierop, van Arnoldus Geb. Helmond. Militair 2-11-1830 Overleden te Helmond.   Isis Eindhoven
Lieshout, van Henricus Geb. Gemert, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lieshout, van Johannes Fuselier, woonplaats Gemert 30-5-1832 Vader te Gemert, moeder
Hendrika van den Nieuwenhuise   Isis Brabant
Lievense Adriaan Geb. Jaartvliet, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ligne, de Fredericus Laurentius (Frederik) Ged. 3-1-1773 Maastricht (parochie St. Jacob), zoon 22-5-1796 -Huwelijk te Zuidhorn met Trijntje Jans,  arbeidster.
van Fredericus de Ligne en Petronella Vos -Uit dit huwelijk:
-Bij zijn huwelijk in 1796  “corporaal in de Compagnie 1. Petronella Frederiks de Ligne, ged.  26‑3‑1797 Zuidhorn
van den Capt. de Wilde in het 1sten Battailon der 5de 2. Grietje Frederiks de Ligne, ged. 14‑1‑1799 Zuidhorn
halve brigade der Bataafsche Armé, ten Maastricht”. 3. Jan de Ligne, geb. 6-12-1799 Zuidhorn, ged. 12-1-1800 Zuidhorn
-Sergeant geworden op                    à 2-10-1801
-Uit dienst op                                       à 1-10-1807
Hij had toen 20 jaar gediend. Hij moet dus al op
zijn 14de jaar in het leger zijn gegaan.
Bij de afkondiging van het huwelijk van Petronella in 1818 wordt van haar vader Frederik vermeld: “thans afwezig” en bij het huwelijk van haar broer Jan staat “gewoond hebbende te Zuidhorn, doch sedert eenige jaren afwezig”. Er is een mogelijkheid dat hij in 1812 met de troepen van Napoleon naar Rusland is getrokken en daar is omgekomen. Hij kan echter ook om een geheel andere reden huis en haard hebben verlaten.
Waar hij na zijn diensttijd is gebleven is onduidelijk. Een     ß        à Met dank aan Jan Jaap Hazenberg
stuk in de militaire archieven (Algemeen Rijksarchief, Oorlog
voor 1813, inventarisnummer 2.01.15-18, 1e Militaire Divisie,
6e Regiment, Nominatieve Lijsten der Getrouwde Onder
Officieren en Soldaten, Bergen op Zoom, 15 augustus 1806)
vermeldt hem in augustus 1806 als weduwnaar, terwijl
Trijntje toen beslist nog in leven was.
Lijster Christiaan 3e bataljon, 3e 1/2 brigade 15-5-1800 Vader te Middelburg, moeder Adriana Engelse
Isis Zeeland
Lille, de
Zie: Delile
Lilly Willem Rudolf Gepensioneerd Luitenant van de Bataafsche Republiek 24-1-1801 Overleden te Asten   Isis Eindhoven
Limborch van Willem Frederik -30 jaar. Eerste Luitenant 6-8-1871 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Bernardina
der Meersch, van Spoelstra
-33 jaar. Eerste Luitenant 11-10-1874 -Idem   Isis Bergen op Zoom
Limburg Stirum, Graaf van Onno/Onne Leeuwarden, Luitenant 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Lind, van ? Sergeant Kommandant van het 1e Trein Bataillon   1817 De Grietman  over Schoterland  verklaardt van de sergeant te
hebben ontvangen 18 gulden voor Huis-vesting en voeding voor
36 Lotelingen en 5 gulden voor 1 wagen met 2 paardenb. voor
de bagage van hetzelfde Detachament naar Steenwijk enz.
Dossier met verklaringen met en zonder naam
Friesland   Website
Linden, van der Samuel -Woonplaats Breda (gestationeerd). 28-10-1834 -Partij in akte te Breda (Obligatie) 
Marechaussee 7-3-1837 -Partij in akte te Breda (Verkoop). Gehuwd met Isabella Maria Mensaardt
- Partij in akte te Breda (Obligatie) 
19-9-1837 - Partij in akte te Breda (Veiling)
-Woonplaats ’s Hertogenbosch. Marechaussee 7-4-1842 - Partij in akte te Breda (Toeschatting)   Isis Breda
21-4-1842
Linders Theodor Geboorteplaats Uden, zoon van Adrien Linders en Angeline Wanden. Matroos, zeeman, woonplaats 13-9-1814 Overleden aan boord van het fregat La Terpsichore,
D 'Hemixen, departement de 2 Nethe 21 jaar   Isis Brabant
Lingen, van Hermanus Te Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Lingen, van Hermanus Geb. Zwolle, zoon van  Gerrit van Lingen en Johanna 12-6-1858 -Overleden aan longtering in het garnizoens-hospitaal
Buiter. Matroos 3e klasse aan boord van Z.M. fregat met stoomvermogen Evertsen en woonde te Zwolle. te vlissingen, 23 jaar   Isis Zeeland
Linnenbank Gerrit Geb. 10-6-1789 Jutphaas, zoon van  Johannes 16-3-1814 Overleden in het Hospitaal te Montagne, Frankrijk.
Everardus Linnenbanck en Agnes Scholten. Zijn overlijden werd in Nederland te Jutphaas aange-
Lancier geven op 11-8-1815 (akte 28), overgenomen van een
akte uit Frankrijk, uitgegeven door de “Maire” van
Montagne   Met dank aan Leo Bakker   Website
Linstee, van Nicolaas Sergeant bij de schutterij 13-6-1838 Vader te Bergen op zoom, moeder
Catharina Maria Lugten   Isis Bergen op Zoom
Linteloo Theodoor Geb. 28-7-1802 Grave. Fuselier bij het Oost-Indischleger 1836 Uit Oost-Indië teruggekomen met het schip
“De Rijn”   De Indische Navorscher
Linthorst Hendrikus Johannes Geb. Zwolle, 37 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lion
Ignasius Joseph Geb. Bredene, Departement van de Leije, zoon van  8-10-1806 Huwelijk te Hoofdplaat met Neeltje de Lijser,
Matias Lion en Joanna Geneviva MilisDouanier geb. Groede   Isis Zeeland
Lippens
Sebastien Adrien Geb. ca 1799 in Westcapelle (prov.  Westvlaanderen). 16-9-1827 Huwelijk te Hoorn met Trijntje Klijn (ca 1800-?).
Korporaal Met dank aan Ronald Hellebrand
List Carel Frederik Partner: Augusta / Augustine Nering Bögel   Genlias
- 23-11-1813 -Zoon Augustinus Frederik Carel geb. te Muiden
- ca 1815 -Dochter Johanna Charlotta Martha geb. te Muiden
-Kommandeur bij het Corps Rijdende Artillerie,  17-5-1825 -7 x Partij in akte te Breda   Isis Breda
in garnizoen te Breda tot8-2-1828
- ca 1833 -Dochter Carolina Frederica Augusta geb. te Delft
-Luitenant generaal 3-8-1854 -Huwelijk van Carolina Frederica Augusta te Wageningen
-Minister van Oorlog 7-5-1863 -Huwelijk van Johanna Charlotta Martha te Wageningen
Genlias
Lith, van Alexander Geb. 30-6-1832 Eindhoven. Militair (Koninklijke  16-5-1867 Huwelijk te Tilburg met Petronella van Ierland,
Marechaussée). Gedetacheerd te Veghel geb. Tilburg   RA Tilburg
Löbes Sels, van Johan Alexander Geb. 8-11-1812 Zutphen. Officier der dragonders. 1-7-1822 -Huwelijk te Amsterdam met Jonkvrouwe
Majoor Cavallerie, Ordonn. Off. van Koning Willem II Anna Louisa van Loon, ovl.23-6-1888 Arnhem
Sept. 1851 tot -Wonende in de Kalverstraat te Amsterdam
Juli 1852
20-9-1895 -Overleden te Arnhem
Geneanet  en Bevolkingsregister Amsterdam
Met dank aan Trudy Ohm
Lochlinger Johan Joseph Geb. 3-1-1790 Solingen. Kanonnier der artillerie bij 1836 Uit Oost-Indië teruggekomen met het schip
het Oost-Indisch leger “De Rijn”   De Indische Navorscher
Lodders Johannes 29 jaar. Marechaussee 24-11-1827 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna
van Rijsewijk
17-11-1829 -Idem, moeder Anna Maria van Rijsewijk
10-12-1829 -Huwelijk, kinderen gewettigd   Isis Bergen op Zoom
Loeil, de Julianus Fuselier, 28 jaar, wonende te Koewacht 24-1-1847 Overleden te Deija (Afrika)   Isis Zeeland
Loenhout, van Abraham 35 jaar. Marechaussee 28-7-1861 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Ludovicus Adriana Maria Maas.    Waarschijnlijk verhuisd naar Breda.  Isis Bergen op Zoom
Loes ? Soldaat 3e battaljon, 3e 1/2 brigade, 3 com. Bataaf- 18-12-1800 Vader te Middelburg, moeder weduwe Jan Blok Blok(?)
sche troepen Isis Zeeland
Loffens Joannes Geb. Grave, laatst gewoond hebbende te Grave. 11-10-1836 Overleden te Fort de Kock (Sumatra, Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Loggere Franciscus Antonie -Geb. 4-1-1819 Groningen. Luitenant der infanterie. 1851 -Wonende in Amsterdam op de Kloveniersburgwal
Bevolkingsregister Amsterdam  
2-1-1861 -Huwelijk te Breda met Herica Wilhelmina Karolina
Paravicini di Capelli, ovl.  15-03-1905 Utrecht
-Kapitein 4-1-1862 -Levenloos kind geboren te Groningen
21-11-1863 -Dochter geb. te Leeuwarden
6-2-1865 -Zoon geb. te Leeuwarden
-Kapitein 7-1-1866 -Levenloos kind geb. te Leeuwarden
15-6-1867 -Zoon (5mnd.) overleden te Groningen
25-7-1868 -Dochter (17 jr.) overleden te Utrecht
1880 -Overleden te Kampen
Genlias   Met dank aan Trudy Ohm
Lohez Augustijn Joseph Luitenant 25e Compagnie. Kustwachter. 21-9-1812 Vader van overleden kind te Tholen, moeder Prudence Marie Magdalena Alignon   Isis Zeeland
Loijens Jan Geb. Breda, laatst gewoond hebbende te Aalst. 14-11-1836 Overleden te Soerakarta (Id)
Korporaal De Indische Navorscher
Loist
Jan Baptist Geb. Terhulpen, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Loktijn Eduard Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te 5-12-1836 Overleden te Koempoelang
Rotterdam. Sergeant De Indische Navorscher
Lombert Antoine Kanonnier veteraan, 44 jaar 1-5-1814 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anne Dousin
Isis Bergen op Zoom
Loo, van Bernard Jacob Geb. IJzendijke, zoon van Pieter van Loo en Suzanna 22-12-1840 Overleden te Bougie, Noord-Afrika
Maria Bouwens. Fuselier  Isis Zeeland
Loo, van Pierre Geb. IJzendijke. Zoon van Joseph van Loo en  26-11-1808 Huwelijk te IJzendijke met Susanne Marie Bouwens,
Jeanne Therese de Wolf. Sergeant 2de compagnie  geb. IJzendijke   Isis Zeeland
de la Gardes Nationale
Loo, van der Henderikus Marinus Geb. Maastricht.  Adelborst 1e klasse, woonde ‘op 28-8-1832 Overleden te Fort Bath en Bath, 22 jaar
Zijne Majesteits Kanonneerboot nr. 10 voor Antwerpen' Isis Zeeland
Loo, van der Hendrikus Geb. Helmond.  Woonplaats Helmond. Soldaat 4e bat, 15-4-1853 Overleden te ’s-Hertogenbosch
4e regiment infanterie Isis Eindhoven
Loon, van Eeltje Jacobs Het Bildt 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Loon, van Evert Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 7-3-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Amsterdam. Korporaal De Indische Navorscher
Loon, van Goeben Hilbrands 8e afd. Infanterie, nummerverwisselaar voor Sybe 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
Thyes Houstma genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkom-
stig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hier-
voorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn over-
gegaan. Friesl.   Website
Loos, van der Wilhelmus Cornelis Geb. 24-10-1829 Amsterdam. Soldaat  1851 Wonende op het Spui te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Lootsman Feen Willems Schiermonnikoog,  8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Loterman(s)
Jacobus Geb. Strijpen, 40 jaar. Militair, sappeur 2e afd. 1829 -Echtgenoot van Elisabeth Kleijn
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lotichuis Nicolaas Gerardus -1e luitenant 9-3-1844 Vader te Coevorden, moeder Helena Catharina Merchier
Genlias
-Geb. 11-11-1804 Wouw (Brabant). Kapitein van het 1852 -Wonende op de Bloemgracht te Amsterdam
8e regiment infanterie Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Lourdel Louis Joseph Douanier 12-10-1803 Vader van overleden kind te Groede,
moeder Johanna Smits   Isis Zeeland
Lourens Johannes Hendricus Alexander   Geb. 3-4-1812 Amsterdam.officier van gezondheid. 1854 -Wonende op de Prinsengracht te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam  
31-5-1862 -Huwelijk te Leeuwarden met Cornelia Huys
11-4-1877 -Overleden te Nijmegen  Genlias  Met dank aan Trudy Ohm
Louta Adam Eerste Luitenant bij het Bataillon Jagers 2-12-1815 Vader te Bergen op Zoom, moeder Helena van Putte
Isis Bergen op Zoom
Louws Maarten Wachtmeester bij de marechaussee, oud 47 jaar 10-11-1865 Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
30-12-1865
Lubach Pieter Leeuwarden, 82e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825
-Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
-Gewezen Fuselier bij het garnizoen te Veere 1825 caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen
-Een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij 
1841 vermeld dat hij 17 jaar heeft gediend en wegens lichaams-
gebreken enz. enz.  thans te Leeuwarden wonende en te
Utrecht gehuwd en zijn 3e kind op komst,  verzoekt een
functie als Ambtenaar enz. Friesland  Website
Lubbi Paulus Ambrosius Magazijnmeester der Artillerie 31-7-1815 Getuige te Grave. Zie Jacobus Schmidt.   Archieven.nl
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Lubering Cornelis Geb. 2-11-1807. Uit Sneek. Militair 7-8-1831 Gesneuveld tijdens de 10-daagse Veldtocht tegen de
Belgen (2-12 aug. 1831)   Gens Nostra 48, 1993;
Fonds 1815, GA Amsterdam (762-140)
Lubrings / Labrings Regnerus Hermanus Plaatsvervanger voor Haring Douwes Feenstra, 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
afdeling Kurassiers no. 3. genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig
artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoor-
genoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.
Friesland    Website
Luchsinger
Heinrich Geb. Swanden (Schwanden), laatst gewoond hebbende 15-11-1836 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
te Leiden. Fuselier De Indische Navorscher
Lucien Guillaume Julien Geb. Fort Bath, zoon van Maturaine Lucien en 28-12-1813 Overleden te Fort Bath, 24 jaar, ongehuwd
Julienne-. Chasseur Isis Zeeland
Luffler Bartele Geb.  2-1-1816 Heerenveen. 1839 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Grenadier, afd. Grenadiers  welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
Info, zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. 
Friesland    Website
Lughten Pierre Geb. Sas van Gent. Chasseur 29-10-1812 Overleden te Tortose   Isis Zeeland
Lugt, van der Antonius Geb. Amsterdam, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Luijk, van Jacobus Geb. Hoedekenskerke, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Luijk, van Jacobus Geb. ca 1856 Groede, zoon van Abraham van Luijk 23-4-1888 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriana WilhelminaKnoet, geb. Bergen op Zoom   Genlias  
en Wilhelmina Maria Ghijsels. Sergeant - majoor -Vader te Bergen op Zoom, moeder Adriana Wilhelmina
7-5-1889 Knoet. Waarschijnlijk verhuisd naar Rotterdam
Isis Bergen op Zoom
Luijkx / Luiks
Petrus Josephus Geb. Turnhout, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Luijpen Theodorus Geb. ’s Hertogenbosch, 28 jaar. Wachtmeester 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Luijten
Michiel Joseph Geb. Antwerpen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lukhardt Wilhelm Geb. Zegenham(?), laatst gewoond hebbende te 24-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Amsterdam. Korporaal De Indische Navorscher
Luscher
Johann Rudolf Geb. Oberentfelden (Zwitserland), 26 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Luscher
Johann Geb. Reinach (Zwitserland), 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lux
Ernst Gottlieb Geb. K÷rnner in Saxen Gotha, 52 jaar. 1e luitenant 1829 -Echtgenoot van Maria Catharina van Lottum
van de cavallerie KMA -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Lycklama àNijeholt ? -Hij is Militie Kommessaris … 1822 … en hij ontvangt een ordonnantie met zijn Tractement  wegens het 4e kwartaal 1821. Friesland    Website
Lycklama àNijeholt Wilco Holdinge -Utingeradeel 5e Reg. Dragonders 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-
caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie, 
ligting 1825 dienende en gediendse manschappen
Jonkheer Wilco (Boldinga) 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
de Militie voor de lichting 1825.  Friesland    Website