19e eeuw GH        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                             824
Gaal Cato Albert Marie Kapitein der Infanterie. 51 jaar 11-1-1895 Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina Schlette
Markiezenhof
Gaal, van Nicolaas Hoefsmid. Woonplaats Schaijk. Thans in dienst bij 25-9-1833 Vader te Schaijk, moeder Anna van der Zanden
de Mobile Schutterij in Den Briel BHIC (nog meer dopen etc.)
Gaalen, van Henricus Geb. Berlicum, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gabriels Augustinus Sergeant-majoor "dans la 122e compagnie des 2-9-1813 Overleden te Baarsdorp   Isis Zeeland
cannonniers Gardes Cotes"
Gachet
André Geb. Carpentras (Departement van Vauxcluse), 10-10-1802
Huwelijk te Breda met Narcis Noël,
in garnizoen te Breda. Muzikant jd, geb. Merville (in Lis in Vlaanderen)   Isis Breda
Gaemers Franciscus Albertus -Brigadier bij de marechaussée 14-1-1862 Vader te Bergen op Zoom, moeder Joanna Willemse
-Wachtmeester bij de marechaussée 9-8-1865 Markiezenhof
Gage Jan Pierre Was Korporaal 5e compagnie, 2e bataljon, 27 1/2 Brigade Legere 18-3-1803 Begraven te Breda   Isis Breda
Gaijkema Dirk Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te 23-8-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Haarlem. Sergeant-majoor De Indische Navorscher
Gaillard Adrianus Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te 29-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Gorinchem. Tweede luitenant De Indische Navorscher
Gaille, de François Korporaal van de 2e compagnie 4e bataillon 9-6-1813 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Victoire Marie Strein   Markiezenhof
Galand
Nicolas Joseph Geb. Brauwurth, Arr. Neufchateau. Chasseur 10-2-1814 Overleden te IJzendijke,  21 jaar   Isis Zeeland 
Gall
Edouard Charles Francois Adelaide Geb. Doornik / Tournai, 18 jaar. Kadet KMA. 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ouders wonen te Maastricht
Gallas Diederik Johannes -Geb. Helmond, 49 jaar. Gepensioneerd luitenant-kolonel 1829 -Geregistreerde te Breda  
-Idem, 58 jaar Isis Breda
-Idem, echtgenoot van Maria van der Meer,
geb. Hellevoetsluis
Gallé Andries Servaas Geb. Zwolle, 19 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Zwolle 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gallé Otto Alexander Adjudant onderofficier bij de artillerie 31-7-1893 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Jacoba Johanna
Emilie Alberdina Wilhelmina Schregardus
18-9-1894 -Idem   Markiezenhof
Gallereux
Alexandre Augustin Geb. Courgir dept. Lionne. Officier van gezondheid 16-10-1807 Overleden te Breskens, 22 jaar
 Isis Zeeland 
Gallman
Johann Geb. Roschach (Zwitserland), 29 jaar. Tamboer  1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
majoor
Garde
Vital Geb. Mechelen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Garcia
Jean (Juan?) Geb. Salomere, veille castille (E), soldat Espagnol. 9-5-1813 Overleden te Middelburg, 23 jaar
Spaanse gevangene Isis Zeeland
Garcia
Joseph (Jose?) Geb. Grenada (E), soldat Espagnol. Spaanse 1-1-1812 Overleden te Middelburg, 22 jaar
gevangene Isis Zeeland
Gareca
Fadeo Geb. Spanje. Spaanse gevangene 28-10-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Garia
Jean (Juan?) Geb. Moras, departement de Car (Sp), soldat 15-12-1811 Overleden te Middelburg, 24 jaar
Espagnol. Spaanse gevangene Isis Zeeland
Garsten Hendrikus Geb. Hoeven, laatst gewoond hebbende te Hoeven. 24-11-1836 Overleden te Fort de Kock (Sumatra)
Fuselier De Indische Navorscher
Gartman
Jeremias Geb. Grison, 70 jaar. Gepensioneerd militair 1829 -Echtgenoot van Petronella van Dorst
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gaspard
Emmanuel Josephus Geb. Maldegem.  Douaneambtenaar 19-8-1812 Huwelijk te Tholen met Margaretha Casper,
Geb. Scherpenisse   Isis Zeeland
Gassen, van Pieter Geemploijeerde der douane 10-4-1800 Overleden te Stoppeldijk. Partner: Joanna Bontink
Isis Zeeland
Gassman
Anton Geb. Alteshoven, laatst gewoond hebbende te 5-4-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Gorinchem. Fuselier De Indische Navorscher
Gastel, van Leonardus Geb. Princenhage, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gastelaar Jan Jacob Geb. Breda, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gathem, van Jan Francies Geb. Ossenisse, zoon van Jan van Gathem en 22-10-1839 Overleden te ’s-Hertogenbosch, 21 jaar, ongehuwd
Judoca van Laar. Dragonder 4e reg. dragonders Isis Zeeland
Gautherot Jean Baptiste 31 jaar. Capitaine adjoint -Partner: Philippine Josephe Arnoudts
?
23-2-1805 -Zoon Leon Auguste Gautherot (geb. Aire, departement
de Pas de Calais) overleden te Hulst  Isis Zeeland
Gauthrein François Geb.6-4-1797 Pralen (Seychellen?). Gegageerd “Heeft door eigendunkelijk verblijf buitens’lands het genot
Korporaal bij het Oost-Indisch leger van het aan hem verleend gagement verbeurd”.
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van ß8-1-1839 De Indische Navorscher
Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 8. Januarij 1839.
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip
Gee, de (Degee)
Nicolaas Geb. Luik,  33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geel, van
Josephus Rombout Geb. Mechelen, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geelen, van Arie Geb. Woerden, laatst gewoond hebbende te Woerden. Brigadier 10-5-1836 Overleden te Makassar (Id)
De Indische Navorscher
Geelen, van
Jan Christiaan Geb. 5-9-1852 Padang (Sumatra), zoon van Pieter -Gehuwd met Cornélie Christine Emelie Sophie
Geelen en Jacoba Carolina Beer. Eerste luitenant van der Does
der Infanterie OIL    bron: BR Den Haag 3-11-1916 -Overleden te ’s-Gravenhage
overlijdensakte nr. 3442 Den Haag
Met dank aan Annelies Mateboer
Geelhoed Willem Geb. Middelburg, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geen, van Egidius Philius Arnoldi Geb. Gent, ongehuwd. 1e luitenant bij het 2e 10-3-1803 -Aangetekend te Beverwijk met Maria Adriana van der
bataillon der 7e 1/2 brigade Voorn, wed.  van Joan Murraij, mede gediend
hebbende als 1e luitenant bij het voorm. bataillon
27-03-1803  -Gehuwd te Beverwijk.
Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
Geen, van
baron Joseph -Geb. 1-9-1775 Gent, Luitenant-generaal -Echtgenoot van Antoinetta van Meteren, geb. Dordrecht.
Jacobus 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Provinciaal commandant van de provincie Utrecht,
commandant van het KNIL Luitenant-generaal en -Levensbeschrijving:  Website
opperbevelhebber in Namen / Namur, stafchef van
het Nederlandse leger. 10-11-1846 -Overleden te Rijswijk 
Geen, van
Josephus Geb. Samarang, 19 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Breda 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geen, van M. (of A.H.) Geb. Dordrecht, 36 jaar. Kapitein  Echtgenoot van F.M. Levingston
Geene Laurens Geb. Roermond, 25 jaar. Marechaussee 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geens
Johannes Cornelius Geb. Rijmenam, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geerding Jacobus Geb. Enkhuizen. Zoon van Fokke Geerding en 9-3-1835 Overleden te Sluis   Isis Zeeland
Petronella Marooi. 22 jaar. Soldaat bij de 1e Com-
pagnie van het Reserve Bataillon der 9e afdeling
Infanterie, in bezetting te Sluis.
Geerdink Hendrikus Jacobus Geb. Amsterdam ca 21 jaar 1817 Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en wordt dan ook gezocht door de Politie,  met 14 kolommen signalement enz. . Friesland Website
Geerlings Hendrikus Geb. Schiedam, laatst gewoond hebbende te Delft. 6-12-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia)
Flankeur De Indische Navorscher
Geerts Gradus Brigadier marechaussee 14-7-1872 Vader te Tilburg, moeder Maria van Kollenburg  
RA Tilburg
Geerts Johannes Geb. ca 1811. Fuselier, woonplaats Tilburg 5-3-1833 Overleden te  Bergen op Zoom   RA Tilburg
Geerts Josephus Geb. Molle (=Mol?), 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
*
?
Geerts Petrus Geb. Tilburg. Fuselier Infanterie 19-9-1812 Overleden te Venlo (Mil. Hospitaal Vittoria)   RA Tilburg
Geest van der Age Jans 8e afd. Infanterie. Plaatsvervanger voor Foeke DurksHoekstra 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkom-
stig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Geest, van den Hendrik Corporaal onder het 2de Bat. 6½ Brig. -Echtgenote: Maria Rabarien
4-8-1803 -Vader van de bruid (Maria van den Geest)
Zie Cornelis Bottenhof  
Gorssel Trouwen voor huwelijkscommisarissen
Geestenbeek Jacob Geb. Haarlem, 31? jaar. Luitenant adjudant 2e afd. 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geffen, van Hendrikus Antonius Geb. Grave, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gefken Jan Frederik Eerste Luitenant Kwartiermeester 2-8-1872 Vader te Bergen op Zoom, moeder Elizabet Anna Cornelia Gertruda Brouwer   Markiezenhof
Gehr
Friedrich Bartholome Geb. Bern (Zwitserland), zoon van Emanuel Gehr en Jannnetje Paget. Gepensioneerd militair -Gehuwd met Elisabeth Jacoba Vaane
13-6-1862 -Overleden te Veere, 57 jaar   Isis Zeeland
Geij van Pittius C.F. Geb. Willemstad, 49 jaar. Luitenant-kolonel ingenieur 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geijbels
Hilarius Geb. Vorst, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geijte Guillaume Geb. Oudelande. Soldaat 15-3-1812 Overleden te Beauvais, Frankrijk, 19 jaar oud   Isis Zeeland
Geill George Frederik Geb. Zaamslag, 18 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geill Lambertus Cornelis Sergeant der Infanterie 18-7-1894 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maatje Paret.
Waarschijnlijk vertrokken naar Rotterdam (militie)
Markiezenhof
Geill Willem Marie Geb. Krabbendijke. Officier van gezondheid 2e klasse bij het Indisch leger 15-5-1885 Huwelijk te Nisse met Wilhelmina Maria van Zadelhoff
geb. Padang (Oost Indie)   Isis Zeeland
Geijn, van Nicolaas Geb. Maarsen, 43 jaar. Wachtmeester 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geijt, van Jan Lammerts? Te Wonseradeel,  8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
Certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen 
van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschap-pen.Friesland    Website
Geijt, van Jan Simons Plaatsvervanger van Ulbe B. Rijpma,  Utingeradeel 1825 Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
8 e afd. infanterie van de Militie voor de lichting 1825. Friesland    Website
Geijtenbeek Otto 26 jaar, zoon van Gerrit Geijtenbeek en Gerretje 17-1-1832 Overleden te Aardenburg
van Doorn Hij woonde met zijn ouders te Driebergen, Genlias
maar was te Aardenburg gecantonneerd. Fuselier Met dank aan Hans Meijer
Geijzel Henry Geb. 3-6-1800 Roode St. Agathe. Militair 1824  Komt voor op een nominatieve staat van eenige Militairen
die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a
Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement
zoals ogen, haar, neus, enz. Friesland    Website
Gelauf Jacob -8e afd. Infanterie 1825 -Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee
zijn overgegaan. Friesland Website
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Geb. Leeuwarden, 26 jaar. Soldaat 1829
Geld, van der Gerardus Geb. Amersfoort, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geldeloos Gerrit Alberts Te Franeker. Tengevolge van de Belgische 1841 Verzoekt nu in een handgeschreven brief met zijn
onlusten is hij in den jare 1833 ter verdediging van handtekening om een functie als ambtenaar enz.
het vaderland in militaire dienst (8e reg. Inf.) Friesland   Website
getreden
Gelder, de Hendrik Antoine Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 17-4-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
’s-Gravenhage. Sergeant De Indische Navorscher
Gelder, van Jan Pieter Het Bildt, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Geldere, van Jan Cornelis Geb. Hulst, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gelderen, van Johannes Hermanus Geb. 12-10-1791 Amsterdam. Commandeur bij de 1851 Wonende op de Laagte Kadijk te Amsterdam
Marine Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Gelderhuizen Jophannes Milicien 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken, en
gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouder-
dom en signalement. Friesland    Website
Gelderman Willem Arnold Hendrik Geb. Zwolle, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gelmers Gerrit Geb. Meppel, laatst gewoond hebbende te Meppel. 13-11-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia)
Flankeur De Indische Navorscher
Geldof Abraham Geb. Grijpskerke, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geldof Frans Geb. Grijpskerke, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geldof
Jean Geb. Bona in Afrika, zoon van Francois Geldof en 17-1-1848 Extract van de overlijdensakte Militair hospitaal van Bona,
Villemina van Bak. Fuselier  hij woonde aldaar. Overledene te Middelburg, 32 jaar
Isis Zeeland
Gelok Josias Zoon van Cornelis Gelok en Johanna Wagenaar. 6-10-1813 Overleden te Augustusburg, 22 jaar   Isis Zeeland
Dragonder  
Gelok Marinus Geb. Wolphaartsdijk, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gelsema Senning Geb. Groningen, 26 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geluk Pieter Geb. Nieuwerkerk, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gemert, van Willem Geb. Megen, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gen, van de Gerardus Geb. Helvoirt, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gendron Jean Beambte bij de Keizerlijke Douane 12-5-1813 Vader te Steenbergen, moeder Antoinette Bazelier
Markiezenhof
Gendt, van Frederik Willem Geb. Maastricht. Kapitein bij het 1e Bataljon Bataafsche Artillerie ten dienste deser landen, in garnizoen te Veere (Zeeland) 24-3-1801 Huwelijk te Breda met Antonia Maria Thierion
Isis Breda
Genet
Andre Geb. Grenada (Sp). Ouvrier Espagnol. 23-12-1811 Overleden te Middelburg, 32 jaar
Spaanse gevangene Isis Zeeland
Genis
Pierre (Pedro?) Geb. in Confredets en Valence (Sp), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 16-12-1811 Overleden te Middelburg, 24 jaar
Isis Zeeland
Gennep, van Cornelis Simon Nicolaas Eerste Luitenant der artillerie 24-1-1837 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Catharina Johanna Vorstman   Markiezenhof
Gennip, van Lambertus Geb. Breda, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gentij Joseph Geb. 21-9-1800 Altona. Fuselier bij het Algemeen “Is bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang, van den
?
Depôt van het leger in Oost-Indië 15den Maart 1836, geconfirmeerd bij sententie van het
hoog militair geregtshof in Neerlands Indië, van den
Aldus opgemaakt naar de opgave, deswegens, van den 8-11-1839 12den April daaraanvolgende, ter zake van tweede
heer Minister van Koloniën ontvangen. desertie, in tijd van vrede, veroordeeld tot drie jaren
‘s- Gravenhage, den 8sten  Novemberr 1839. De Directeur- kruiwagenstraf met vervallen-verklaring van den militairen
Generaal van Oorlog, H.R. Trip. stand”.
- Is reeds of zal volgens bestemming naar Nederland terug gezonden worden.   De Indische Navorscher
Gentis Johan Hendrik Geb. 10-5-1834 Coevorden, zoon van  Francois 1863 -Wonende op de Amstel te Amsterdam
Josephus Gentis. Gepensioneerd officier van gezondheid, ongehuwd. Bevolkingsregister Amsterdam
5-5-1869 -Huwelijk te Leiden met Gerardina Hendrika Theodora
Obreen   Dig. Stamboom Leiden   Met dank aan Trudy Ohm
Gentis
Josephus Geb. 15-9-1796 Brussel, vader van Johan Hendrik. 10-5-1834 Zoon Johan Hendrik geb. te Coevorden
Luitenant Met dank aan Trudy Ohm
Genuit Johan Willem Geb. Zevenbergen, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
George Louis Augustin Geb. rond 1788,  militair (Tamboer). woonplaats: Partner : Marie Anne Germain   RA Tilburg
Gedetacheerd te Tilburg
George Willem Frans Karel Geb. Amsterdam, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gephardt Johan Geb. Darmstad, laatst gewoond hebbende te 22-8-1836 Verdronken in Ned.-Indië
Rotterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Gerard Alexis Linder Marechaussee 4-3-1838 -Vader te Tilburg, moeder Dina Meulesteen
31-1-1839 -Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
Gerard Joseph Douanier 2-9-1801
Echtgenoot van de overleden Jeanne Francoise
Joseph Fanconier, geb. Mons en Hainaw,  dept.
Jemappe   Isis Zeeland
Gerard Joseph Geb. 10-10-1800 Hauvellai(?). Militair 1824 Hij komt voor op een Nominatieve staat van eenige Militairen
die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a
Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement
zoals ogen, haar, neus, enz.  Friesland   Website
Gerard
Pierre Benoit Joseph Geb. Namen/Namur, 20 jaar. Kanonnier 1e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gerards Antonius Fuselier Bat. Infanterie Nationale Militie 23-9-1817 Vader te Bergen op Zoom, moeder Elisabeth Ruijs
Markiezenhof
Gerards (Gerardts) Jacobus Cornelis Geb. Breda, 16 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gerardts Johannes Geb. ’s Hertogenbosch. Wachtmeester Rijdende 1829 Geregistreerde te Breda. Echtgenoot van Annetta
Artillerie Pruimboom, geb. Breda  Isis Breda
Gerber Karel Kadet KMA 20-2-182 -Partij te Breda (procuratie + ratificatie)
28-2-1829 -Partij te Breda (procuratie)   Isis Breda
Gerkes Jan Nummerverwisselaar voor Albert Everaarts / Everards.  8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, v
an de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee
zijn overgegaan. Friesland Website
Gerlach Abraham Jean Arnaud Geb. Groningen, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gernard Arnoldus Gerardus Geb. Utrecht, 20 jaar. Tamboer 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gerner Wilhelm Gerardus Geb. Vlissingen, 21 jaar.  Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gerrets Christiaan Fuselier bij de 2e afdeling infanterie in Beers. 15-11-1834 Mede-erfgenaam van Albertus Gerrets ovl Linden
Plaats Grave 9-8-1834, te Grave Eedsprestatie successie
Toegangsnr 21 Rechtbanken in Noord-Brabant,
1811-1838 Inv. nr 1423 Volgnr 103 Vredegerecht Grave
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Gerretzen Gerrit Geb. Arnhem, 33 jaar. Soldaat 1829 Echtgenoot van Johanna Lesch, geb. Groningen. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gerrisen Johannis Marechaussee 1-3-1828 Vader te Tilburg, moeder Theresia Christina Kreijlen
RA Tilburg
Gerrits Corneille Geb. Boekel. Fuselier  1-7-1813 Overleden te Bremen, 23 jaar   BHIC
Gerven, van Martinus Geb. ’s Hertogenbosch, 28 jaar. Sergeant 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geu Nicolaas Sergeant bij de Garnizoens Compagnie 2-7-1839
Verhuist van Hilvarenbeek naar Tilburg.
Echtgenote: Angelique Alexandrine Closteriaux,
geb. Marcq St.Maria (B)   RA Tilburg
Geubels Hendrik Caspar Geb. 23-8-1767. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
26-1-1831 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (741-1250)
Geudens
Antonius Geb. Turnhout, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geurs
Johannes Baptist Geb. Arendonk, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geurs Paulus Te Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Geurts Hendrikus Geb. Sambeek. Fuselier 5e afdeling infanterie 4-11-1826 Overledene te Sambeek, 22 jaar   BHIC
Geus, de Gijsbert Geb. Raamsdonk ca. 1795 1816 Hij heeft zig ontrokken aan de Nationale Militie en dat hij direct in verzekerde bewaring gesteld moet worden.
Friesland Website
Geus, de Jacob Gegageerd soldaat. Ongehuwd gewoond hebbend 7-3-1810 Begraven te Drunen
op het gehucht de Scheide BHIC
Geus, de Jan Geb. Zwartemaal(?), 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
*
Geuvel
Cornelis Geb. Antwerpen, 21 jaar. Militair 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Geuvels Cornelis Geb. 11-2-1807. Uit Dordrecht. Militair 1830-1839 -Gewond geraakt in de strijd tegen(?) de Belgen
21-1-1876 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (761-621)
Gevaert Christiaan Johannes Geb. Sluis. Sergeant Majoor 5e Compagnie 2e 20-8-1835 Huwelijk te Sluis met Susanna Baas,
Battaillon der Afd. Zeeuwsche Mobiele Schutterij geb. Sluis   Isis Zeeland
in het Garnizoen M'burg.
Gevaert Francois Geb. Lathun, St. Martin (=St. Maarten). Zoon van 8-1-1812
Huwelijk te Breskens met Francoise de Bouvere
?
Joos Gevaert en Josina ColpaertGarde cote geb. Lembeke   Isis Zeeland
(kustwacht) 116e Compagnie
Gevers Adriaan Geb. Chaam, 25 jaar. Trompetter 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Gevers
Johannes Geb. Turnhout, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Gheel Gildemeester, van Henri Corneille Geb. Amsterdam, 20 jaar. Kadet KMA. Ouders 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
wonen te Amsterdam
Ghijben Jacob Badon -Geb. Arnhem, 31 jaar. Leraar wiskunde aan de 1829 -Geregistreerde te Breda. Isis Breda
KMA -Echtgenote Jaqueline Jeanne van Hamel
-41 jaar, leraar KMA 1839 -Geregistreerde te Breda.
Gialts Wybe Matroos op het schip van Linie 30-11-1812 Overleden in de Mairie Hemixem, Departement der
deux Nethes   Tresoar
Gibé Petrus Geb. Goes, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Giehr
Johan Andreas Geb. St. Petersburg, 37 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Gielen Johannes Theodorus Geb.  Rotterdam, 48 jaar. 2e luitenant plaats majoor? 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Giersbergen, van Martinus Geb. Vlijmen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Giese, van Gerardus Geb. ’s Hertogenbosch, 17 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Giessen Leendert Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. 2-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Gieteman
Anton Henrich Geb. Bremen, laatst gewoond hebbende te 18-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Rotterdam. De Indische Navorscher
Gijs Johan Andries Militair 1814 Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolom-
men met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van over-
lijden, geboorteplaats enz. Friesland   Website
Gijssels Pieter Jacobus Geb. Tilburg, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Gijssen Marinus Geb. Kruiningen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Gijzels Dominicus - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor
de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken,
en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, 
Ouderdom en signalement. Friesland    Website
Gijzen Matheus Plaatsvervanger voor Leendert Hylkes Kingma, afdeling 4e bataillon Artillerie Nat. Militie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig
artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoor-
genoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.
Friesland  Website
Giles Jacobus Geb. 27-01-1801 Thienen. Militair 1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat
van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden
zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen
vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond,  haar-
kleur enz., ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz., ook een kolom met aanmerkingen en het
regiment waarin hij diende.  Friesland    Website
Giles
Willebrordus Johannes Hugo Geb.  Lier, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Gille Willem Hendrik Geb. ca 1794. fuselier, woonplaats Tilburg 25-12-1832 Vader van doodgeboren kind te Tilburg, moeder
Maria Elisabeth Giel   RA Tilburg
Gillesen Hendrik Zoon van Jan Gillesen en Anna Maria Philips. 18-3-1811 Overleden te Waterlandkerkje(?)   Isis Zeeland
Tambour compagnie canoniers
Gilot
Mathieu Joseph Geb. Jemmappes. Laatst wonende te Charleroij. Soldaat 1e div. landmacht n.33 fregat Scheedeler 9-12-1827 Overleden aan boord. Schip op reis van Antwerpen naar Batavia.   Isis Zeeland
Gils, van Thomas Geb. Terheijden, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Gilten, von C. Majoor in Inf.Div. 784a*  (5e bataljon van Waldeck) -
?
van                                                                                   à 1803-1806
Gimberg Martinus Frederik Geb. 2-8-1787. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
28-3-1848 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (746-2141)
Ginneke, van Cornelis Geb. Etten, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Ginneken, van
Cornelis -Geb. 22-3-1793 Essen (Belgie). Soldaat onder
Napoleon in het 148ste rgt.
-Soldaat van Napoleon - Conscrit 1813 nr 90:
1.66m. Klacht over linkerduim.
-Opgeroepen op 26-12-1812 tegen 4 januari 1813.                 Met dank aan Jim Bernaards
als soldaat van het 148ste linieregiment.
-Gewond geraakt en door de Russen krijgsgevangen
gemaakt in Saksen in                                                  à 1813
-Bij vergissing kreeg hij hier appel op 24-10-1813
tegen 10 november in de Garde National.
-Na 1 jaar dienst zowel onder Franse vlag als lid
van het 2de bataljonvan het Russisch-Duits legion
terug voor 7-4-1815. 7-9-1815 -Huwelijk (1) te Steenbergen met Johanna Houtepen,
-Nationale Militie 1815 nr 7. (geb. 1790), uit Nispen
25-01-1818 -Huwelijk (2) te Essen (B) met Anna Cornelia Brouwers
(1791-1840) uit Essen (B).
1858 -Ontving de Medaille de Ste Helene.
31-12-1879 -Overleden te Essen (B)
Giovanelli Henrij Joseph Marie Douanecontroleur 8-4-1811 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Marie Louise Ursule Loesch   Markiezenhof
Girard de M³llet van Coehoorn, de
Menno Louis Victor Geb. Namen/Namur, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
wonen te 's Gravenhage
Glaser Johannes Geb. 27-3-1796 Amsterdam. Fuselier bij het 4e -“Bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang, van den
bataljon infanterie van het leger in Oost-Indië 19den Junij 1835, ter zake van insubordinatie door den
sergeant Rieder te slaan, en daarna den Korporaal
Aldus opgemaakt naar de opgave, deswegens, van den 8-11-1839 Bezoski aan te grijpen ten einde hem deszelfs sabel te
heer Minister van Koloniën ontvangen. ontwringen, tot doodstraf met den kogel veroordeeld
‘s- Gravenhage, den 8sten  Novemberr 1839. De Directeur- zijnde, is dat vonnis bij sententie van het hoog militair
Generaal van Oorlog, H.R. Trip. geregtshof in Neerlands Indië, van den 8sten December
daaraanvolgende, in appel gewezen, gecorrigeerd en
den appellant veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf,
met vervallenverklaring van den militairen stand”.
- Is reeds of zal volgens bestemming naar Nederland terug gezonden worden.   De Indische Navorscher
Glaude Francis Fuselier 2de Battaillon, 2 halve Brigade, 3e 15-1-1803 Ongehuwd begraven te Loon op Zand
Compagnie RA Tilburg
Glenisson Edouard Jean Kantoorbediende voor de uitvoer van de Rijksdouane 28-2-1813 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Marie Elisabeth Caëluwaërts   Markiezenhof
Gloo / Nicolaas -Geb. Hailans (Highlands, Schotland?), 33 jaar. 1829 -Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Glod Soldaat
?
-Geb. Hurlans, 44 jaar. Militair KMA 1839
-Echtgenoot van Maria Lecier, geb. Maloon                    ?
(=Malone, Belfast?.) Geregistreerde te Breda.  
Isis Breda
Glopper, de Jacob Geb. Brouwershaven, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Gobaut Marie Pierre Apotheker hulpchef in het militair ziekenhuis 27-5-1811 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Anne Catherine Emelie Bouilhet   Markiezenhof
Gobel Fredericus Geb. ’s Hertogenbosch, 39 jaar. Militair  1829 Echtgenoot van Johanna Jacoba van der Horst,
geb. Arnhem. Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Godefroij Johannes Major Commandant van het 1e Hollandsche 20-8-1806 Vader te ’s-Hertogenbosch, Moeder Johanna
Konings Regiment Infantrie van Ligne Christina de Rechteren van Hemert   BHIC
Godenne
Jean Julien Joseph Geb. Namur. 1e Luitenant 2e afd.Nationale Infanterie in garnizoen te s'-Hertogenbosch. 21-5-1824 Huwelijk te Middelburg met Pieternella Gerardina Sijmonse, geb. Middelburg   Isis Zeeland
Godens Daniel Geb. Enkhuizen, laatst gewoond hebbende te 7-10-1836 Overleden te Padang (Id)
Enkhuizen. Adjudant-onderofficier De Indische Navorscher
Godhart Ferdinand Domin Geb. Haarlem, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Godlief Jan Louis Geb. Hoofdplaat, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Godschalk Levie Geb. Heusden, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Goedbrood Jan Frans Geb. Hontenisse, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Goede, de Arij Commandant marrechaussee. Woonplaats Uden 29-12-1833 Vader te Uden, moeder Adriana Gerardina Visscher,
woonplaats Uden   BHIC
Goedhals Bernard Josephus Geb. 5-4-1805 Zuidzande. Fuselier in koloniale militaire dienst 15-2-1829 Overleden te Djocjocarta, eiland Java in Oost-Indie
Isis Zeeland
Goedhals Gerardus Sergeant majoor 10-4-1806 Vader te Breda, moeder Elisabeth van Rossum
Isis Breda
Goedland Abraham Geb. Sainte Avoije, dep. de L'Escaut. Chasseur au 27-8-1809 Overleden te Parijs, 19 jaar, ongehuwd
depot 12e reg. infanterie Isis Zeeland
Goeijers Hendrikus Geb. Ginneken, 23 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Goemaer Joannis Douanier 15-2-1808 Vader van overleden kind te Biervliet, moeder Levina
Pieternella van Miersche   Isis Zeeland
Goerst Wilhelmus Geb. 25-01-1802 Maasbree. Militair 1824  Komt voor op een nominatieve staat van eenige Militairen
die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz.  
Friesland   Website
Goes, van der
Hendrik Maurits Geb. Osnabruch, laatst gewoond hebbende te 15-1-1836 Overleden te Weltevredan (Batavia, Id))
Ravestein. 1e luitenant De Indische Navorscher
Goes, van der Willem -Geb. Ravenstein, 14 jaar. Kadet 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Geb. 4-3-1817 Ravenstein. Officier der infanterie. mei 1852 tot -Wonende in de Utrechtsestraat te Amsterdam
(kapitein) mei 1854 Bevolkingsregister Amsterdam
13-2-1859 -Zoon Franc geboren te Amsterdam   Zie Website
-Later assuradeur,
gehuwd met  Johanna Cnoop Koopmans Met dank aan Trudy Ohm
Goethem, van Jacobus Johannes Geb. Sas-van-Gent, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gogh, van Johannes Martinus 2e Luitenant Bataillon Nationale Militie 5-10-1818 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Judina van
Horen (kind: Martinus Johannes Theodorus Van Gogh)
Jean Martin 12-2-1820 -Bovenstaand kind is gewettigd bij huwelijk tussen
Jean Martin van Gogh met Jeanne Judith van Hooren
te Antwerpen   Markiezenhof
Goijaerts Mathijs Geb. Schijndel, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Golaz Joseph Samuel Geb. Agier(?), 38 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Goldenstein
Jacob Jacobus Geb. Norden, laatst gewoond hebbende te 27-9-1836 Overleden te Semarang (Id)
Sophernhoff. Korporaal De Indische Navorscher
Golting
Wilhelm Geb. Hamelen, laatst gewoond hebbende te 5-12-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Deventer. Flankeur De Indische Navorscher
Goltstein, van Augustus Georgius Balduinus Geb. Arnhem, 16 jaar.  Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Arnhem
Gommers Johannes Geb. Breda, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gommers Leonardus Soldaat bij het 2e regiment infanterie 1-7-1852 Vader te Bergen op Zoom, moeder Wilhelmina
van Splunter   Markiezenhof
Gompel
Joseph Geb. Luxemburg, laatst gewoond hebbende te 10-12-1836 Overleden te Muntok (Banka, Id))
Luxemburg. Flankeur De Indische Navorscher
Gonsales
Joseph (José ?) Spaanse gevangene 4-1-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Gonzales
Caijetan Geb. Belare, en Esturie (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 17-3-1812 Overleden te Middelburg, 25 jaar
Isis Zeeland
Gonzales
Jean (Juan?) Geb. Spanje, soldat espagnol. Spaanse gevangene 31-1-1813 Overleden te Middelburg, 25 jaar
Isis Zeeland
Gonzalvo
Vincent Geb. Valence (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 20-2-1812 Overleden te Middelburg, 22 jaar
Isis Zeeland
Good Joseph Hendrik Aloisius Geb. Bergen op Zoom, zoon van onderstaande 23-9-1894 Huwelijk te Alkmaar (BS) met Maria Antonia Hasselbach,
Judocus Good en Cornelia Maria Lobach, 27 jaar. geb. ca 1865 Arnhem, dochter van Cornelis Johannes
Sergeant bij het 7e regiment infanterie Hasselbach en Everdina Theodora Spaen   Genlias
Met dank aan Hans Schutijser
Good
Judocus Geb. ca 1840 Charleroi,  zoon van Paulus Good 29‑07‑1863 -Huwelijk (BS) te Maastricht met Cornelia Maria Lobach,
(geb. 29‑9‑1794 Sarganst   geb. ca 1840 Alkmaar, dochter van Joseph Lobach en
 ) en Cornelia
Clasina Captein.
Aldegundis Willemsen (geb. 24‑04‑1793 Doesburg).. -Uit dit huwelijk:
14-5-1864 -1 Cornelia Maria Allegonda, geb. Bergen op Zoom
-36 jaar. Gepensioneerd onderofficier. 30-12-1866 -2 Joseph Hendrik Aloisius, geb. Bergen op Zoom.  Zie aldaar
Adres: Mosselstraat E 90 -Waarschijnlijk verhuisd naar Alkmaar?
-39 jaar, gepensioneerd onderofficier 20-1-1871 -Overleden te Bergen op Zoom
9-4-1871 -3 Judocus Cornelis Aloijsius, geb. Bergen op Zoom.
-Zie ook Martinus van Miert  
 Met dank aan Hans Schutijser Zie ook:  Markiezenhof
Good
Laurens/t Paul(us) -Geb. ca 1826 Namen / Namur, zoon van Paulus 11‑12‑1853 -Huwelijk te Leeuwarden (BS) met Sibbeltje Loodema,
Good (geb. 29‑9‑1794 Sarganst   geb. ca 1827 Leeuwarden, ovl. 8‑7‑1884 Middelburg
 ) en Cornelia
-Uit dit huwelijk:
Aldegundis Willemsen (geb. 24‑04‑1793 Doesburg). 1. Paulus, geb. 1‑10‑1850 Leeuwarden, erkend bij huwelijk
-Sergeant der infanterie; ziekenopzigter ouders d.d. 11-12-1853, ovl. < 1861.
2. Franciscus Hubertus Judocus, geb. ca 1857 Maastricht,
ovl 16‑12‑1927 Middelburg
3. Johanna Allegonda Maria, geb. ca  born 1859 Maastricht
4. Allegonda Maria, geb. ca 1860 Maastricht, ovl. 24‑12‑1888
    Delft.
5. Paulus, geb. ca 1861 Leeuwarden, korporaal der infanterie op
   16‑04‑1870, ovl. 16‑4‑1870 Middelburg
6. Aldegonde Maria Cornelia, geb. 14‑5‑1864 Bergen op Zoom,
    ovl 1‑1‑1933 Middelburg6.
7. Hermanus Franciscus, geb. 24‑5‑1867 at Middelburg,
    ovl 20‑11‑1870 Middelburg.
8. Wilhelmina Elisabethgeb. 2‑11‑1869 Middelburg.
12‑1‑1917 -Overleden te Middelburg   Met dank aan Hans Schutijser
Good Paulus Geb. 1850 Leeuwarden, zoon van bovenstaande 16-4-1870 Overleden te Middelburg, ongehuwd, 19 jaar
Laurens Paulus Good en Sibbeltje Loodema. Isis Zeeland
Laatst wonende te Bergen op Zoom. Korporaal der
infanterie
Goodman Francois Soldaat 12-7-1803 Vader van overleden kind (Louis Maximiliaan Godman)
te Groede, moeder Bresile Rondou   Isis Zeeland
Gool, van Cornelius Ant. Albertus Geb. 22-10-1780 Breda, zoon van Albert van Gool en
(Vangool) Maria Josepha Tieffenbach. Burgerwacht Antwerpen 1830 -  Website
Gool, van Hubertus 28 jaar. Foerier Zuid-Hollandse Schutterij 7-4-1833 Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna Cornelia Geijsen  Markiezenhof
Goor, van Hendrik Telleman Geb. Lochem.  Vaandrig. Woonplaats Heusden. -Partner: Adriana Buijzers , geb. Heusden
Hij diende in 1750 in het regiment van kolonel du 8-11-1800 -Begraven te Heusden   BHIC
Vergee, alhier in garnizoen. Bij zijn overlijden was
hij gepensioneerd.
Goor den Oosterlingh, van Carel Thomas Geb. Breda, woonplaats bruidegom: Woerden (in 3-8-1802 Huwelijk te Breda met Jannetta Theodora Paris,
garnizoen). Kapitein geb. Hulst   Isis Breda
Goor den Oosterling, van C.T. Geb. Leiderdorp, laatst gewoond hebbende te 11-4-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Leijderdorp. Sergeant De Indische Navorscher
Goorden Cornelis Geb. Roosendaal. Veroordeeld door de Krijgsraad 1819 -Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
1820 -Idem   Isis Zeeland
Goosen
Arnold Joseph Geb. Orsbeek, laatst gewoond hebbende te 9-7-1836 Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Wijnenswade (Wijnandsrade?). Jager De Indische Navorscher
Goossaert
Joachim Josephus Geb. Gent, 25 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Goossen Pieter Geb. Zaamslag, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Goossens
Johannes Baptist Geb. St. Catharina Waever, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Goossens Johannes Hermanus Geb. Bergen-op-Zoom, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gooy
Mathieu Joseph Geb. Wamses, 44 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gooyer, de Bruin Sergeant majoor der infanterie 28-6-1896 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Magdalena Maria Mus   Markiezenhof
Gorcum, van C.G.A. Geb. Amsterdam. 2e luitenant Rijdende Artillerie 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gorgan Carel / Karel -Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
-Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
De Indische Navorscher
-Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te 28-4-1837
Leeuwarden. Fuselier
Goris
Cornelius Geb. Antwerpen, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Goris Hendrik Schutter bij 2e bat. 2e Afd. Noord Hollandse 18-12-1833 Vader te Mill, moeder Antje Schoof, kompagnies wasvrouw. Woonplaats Lansmeer   zie Schoof   BHIC
schutterij, gekantoneerd te Mill
Gorkom, van Willem Jan Geb. 11-1-1812 Utrecht. Fuselier bij de 6de 3-7-1838 -“Is bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang van den
compagnie 2de bataljon infanterie van het 31. October 1835, geconfirmeerd bij sententie van voor-
Indisch leger. meld geregtshof, van den 8. December, daaraan-
volgende, ter zake van diefstal in de chambrée, en het
verkoopen van equipements-stukken, veroordeeld tot
twee jaren kruiwagen straf, met vervallenverklaring van
den militairen stand”.  
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den heer 28-5-1838 -Na geëindigde kruiwagen straf, met het schip De Rhijn,
Minister van Koloniën ontvangen. schipper C. Brandligt naar Nederland teruggezonden,
’s Gravenhage, den 3. Julij 1838. en den 28. Mei ll., in het Nieuwe diep aangekomen.
De Directeur-Generaal van Oorlog De Indische Navorscher
H.R. Trip
Gorkum, van
Egbert Francus Marie Geb. Gent, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Leiden
Gorp, van
Wilhelmus Geb. Arendonk, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gorter
Klaas Geb. 21-8-1803 Leer. Militair 1825 Hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een kolom
merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz., ook een kolom
met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende. 
Friesland   Website
Gorter, de Pieter Giels Geb. Vlieland, 39 jaar. Militair Rijdende Artillerie 1829 Echtgenoot van Clasina Dekker, geb. Zierikzee.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gortmans Richerus Joannes Kapitein bij 1e afd. 1e batt. Geldersche schutterij,gekantoneerd te Veghel 1-2-1834 Vader te Gemert, moeder Maria Anna Walteri
BHIC
Gosensson Johannes Gijsbertus Capitein bii de infanterie ten dienste der Bataafsche 13-9-1805 Ondertrouw te Hardenberg met Cornelia Margaretha Soeters, geb. Goor in ’t Departement Overijssel, en woonende alhier.
Republijcq, geb. BleskensGrave bij Dordrecht, in ’t In fidem Na afloop der 3 gewoone HuwlijksProclama’s in de kerk te Gramsbergen getrouwd, Volgens attest van Ds. Dijk aldaar. Extract uit het Prothocol van onder-trouwingen der Steede Hardenbergh, berustende ter Secretarie der Gemeente het Schoutambt van dien Naam.    
Departement Holland gelegen, en woonende alhier Trouwboek Hardenberg 1795-1811
5-10-1805
Gosler Adam Sergeant majoor, wonende te Middelburg 11-8-1842 Overleden te Oost Indie   Isis Zeeland
Goslinga Douwe Jans Milicien 1841 Onderwerp:  Militie.   Friesland  Website
Goszijke Georg Leopold Geb. Middelburg. Laatst gewoond hebbende te 9-12-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) (Id)
(Goszijski, von) Heusden. Eerste luitenant De Indische Navorscher
Goszycky, von Georg Geb. Slesingen (Schlesingen, Pruissen), 71 jaar. 1829 Echtgenoot van Anna Margaretha Dessner, geb. Grave.
?
Gepensioneerd kapitein Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Goszyky, de Alexander Lodewijk Carl Geb. Maastricht, 15 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gotum, van Adrianus Wachtmeester 6-8-1819 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Jacoba Herremans  
30-11-1820 -Huwelijk, kind gewettigd      Markiezenhof
Goudemond Gerrit Hendriks &  Jan Hendriks Jan is fuselier ? Worden  beschuldigd van mishandelingen  ten huize van Jouke Wijnouds Hoekstra en Geeske Lykeles Venema.
Friesland   Website
Gouderen Pieter Geb. Vlissingen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Goudsbloem Pieter Korporaal 24-3-1827 Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina Johanna Blees.Kind bij huwelijksakte gewettigd op 22-10-1828
te Vlissingen   Markiezenhof
Gouman Lodewijk Geb. te Nieuwer Amstel, laatst gewoond hebbende 21-4-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
te Amsterdam. Korporaal De Indische Navorscher
Goutiera
Joseph (Jose?) Geb. Obedemij in Asturid (E), soldat Espagnol. 2-1-1812 Overleden te Middelburg, 20 jaar
Spaanse gevangene Isis Zeeland
Govaerts
Victor Joseph Geb. Aarschot,  21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Govers Hendrik Geb. Ophoven, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Graadt Cornelis Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te 27-6-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Nijmegen. Flankeur De Indische Navorscher
Graaf Cornelis Geb. Zutphen, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Graaf, de Harmans - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken, en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom
en signalement.  Friesland   Website
Graaf, de Hendrik Geb. Ooltgensplaat, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Graaf, de Pieter Geb. Velsen, 24 jaar. Kurassier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Graaf, de S. Kannonnier, thans met verlof te Veenwouden  1817   Heeft gedane opgave in waarheid bestaan  alsmede de
repartitie bij welke hij aangeslagen is en dat hij daavan
is vrijgesteld, de Grietman van Dantumadeel schrijft dan
ook om de invordering te staken enz.  Friesland   Website
Graaff, de Johannis Gepensioneerd kapitein Oost-Indische leger Gehuwd met Johanna Fr. Vermeulen
26-12-1851 -Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Graat Everardus Geb. 16-3-1809 Nieuwediep. Militair Ca 1830 -Gewond in de strijd tegen de Belgen
Aug. 1891 -Overleden
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (760-561)
Graatsma Dominicus -Te Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Overleden te Ngawie (Madioen) (Id)  
-Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Vóór of op De Indische Navorscher
Leeuwarden. Kanonnier 9-5-1836
Graeuwen, 's Charles Nicola(a)s Kapitein 23-2-1830 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Francina Salomons
23-7-1832 -Idem
10-12-1832 -Getuige te Bergen op Zoom
20-10-1833 -Idem
27-7-1835 -Idem
24-1-1837 -Idem  
26-1-1839 -Idem   Markiezenhof
Graeve, de
Jacques Francois Geb. Brugge. Gepensioneerd sergeant van 't oost-indische leger 8-2-1863 Overleden te Sluis   Isis Zeeland
Grafe Daniel Karel P. Geb. 10-3-1823 Amsterdam. (behorende tot het?) 1851 Wonende op het Spui te Amsterdam
Garnizoen Den Haag Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Graffé Godefridus Willem Geb. ’s Hertogenbosch, 31 jaar. Marechaussee 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Grandjean Bertrand Meesterknecht van de marine 30-4-1814 Vader te Bergen op Zoom, moeder Adrienne Kesse
Markiezenhof
Grandrie Mathies Andries Geb. te Maastricht, wonende te Beverwijk, onge- 6-8-1802 -Aangetekend te Beverwijk met Catharina Bloeiland,
huwd. Fuselier bij de 2e comp: in het 2e bataillon ongehuwd, geboren te Leiden.
der 7 1/2 brigade in cantonnement leggende binne 22-08-1802 -Gehuwd te Beverwijk
deese steede. Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
Granneman Jan Willem Geb. 14-8-1812 Berkel en Rodenrijs. Fuselier bij de 12-12-1834 Overleden te Leiden   GA Rotterdam
2e compagnie van het depot der 5e afd. der infanterie
Granpré - MolÞre Henri Guillaume Geb. Amsterdam, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Grans (Grand), le Cornelis Geb. Breda, 24 jaar. Sergeant 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Grantman Otto Kapitein der infanterie July-okt. 1851 Wonende op de Herengracht te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Graus Johan Eward Geb. Middelburg. Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Gravestein A.F.M. Geb. Kuilenburg (Culemborg?), laatst gewoond 23-5-1837 Overleden te Semarang (Id)
hebbende te Kuilenburg. Fuselier De Indische Navorscher
Grebie
Lodewijk Geb. Duitsland, 46 jaar, wdr. Gepensioneerd militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Greef, de Johannes Jac. Gegageerd soldaat 2e Regiment Oranje Nassau 3-7-1809 Begraven te Oisterwijk   BHIC
Greib
Johannes Geb. Vachingen bij Hoekkant. 1817 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Greijg
Pieter Franse soldaat 29-12-1805 Vader van overleden kind te Roosendaal   BHIC
Gremmer
Jean Baptist Geb. Namen/Namur, 38 jaar. Sergeant 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Grensen, van Jean Zoon van Willem van Grensen en Anne Pardons. 15-3-1813 Overleden te Maubeuge, 21 jaar
Chasseur au premier Regiment de chasseurs a Isis Zeeland
Cheval. De ouders woonden te Goes.
Grensteen van Linge Daniel Geb. Veendam. Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Greve, de Johan Frederik -Geb. ’s Gravenhage, 16 jaar. Kadet 1829 -Geregistreerde te Breda  
-Geb. ’s Gravenhage, 26 jaar. 1e luitenant 1839 -Idem   Isis Breda
Grevenstuk Petrus Johannes Militair 1841 Komt voor ine een dossier met namen van Militairen die
gehuwd (26-08-1839) zijn tijdens hun dienst
Friesland   Website
Griekspoor Pieter Geb. Zwaluwe, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Griensven, van J. Geb. Dongen, laatst gewoond hebbende te Vugt. 5-5-1837 Overleden te Semarang (Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Grieze Hendrik 1e kanonnier 1e comp. 4e bat. artillie van linie 9-3-1815 Vader van overleden kind te Vlissingen, moeder CharlotteGosemaar   Isis Zeeland
Grijp, de Pieter Geb. Papendrecht. Soldaat bij de 5e Comp., 4e Bat., 11e Reg. Infanterie 25-9-1854 Overleden aan Oost-Indische braakloop in het garnizoens-hospitaal te Vlissingen   Isis Zeeland
Grimm Antonius Johannes Geb. ’s Gravenhage, 14 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Grimm Charles Auguste Antoine Geb.Russel(?),16 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Grimminck Antonius Korporaal bij de vestingartillerie 12-6-1858 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Dorothea  van Dongen   Markiezenhof
Grinsven, van Henricus Joannes Jacobus Geb. 29-3-1803 Antwerpen, zoon van Jacobus 17-1-1827 Huwelijk te Boom (Be) met Angelina Joanna Josepha
van Grinsven en Elisabeth Holemans. Onderwijzer en Flankeur bij het 3e bataljon der 2e afdeling in het garnizoen te 's Hertogenbosch. de Bie, geb. 11-101805 Boom, dochter van Petrus
Een Flankeur was volgens het woordenboek der Neder-landse taal: "Soldaat aan het einde van het gelid geplaatst, vleugelman of een tirailleur die opzij van de groep  Franciscus de Bie en Joanna Josephina de Buck.
marcheerde. Een tirailleur is een infanterist die het vuur-gevecht in de verspreide orde voert”. Getuigen waren haar oom Joannes Franciscus de Bie,
Franciscus Josephus Amatus Convent, Jacobus
Joannes Convent en Guilielmus Ceulemans
Met dank aan Marc Verlinden
Groen Gerrit Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Groenendaal, Petrus Geb. Vught, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
van den
Groenenwoldt Jurgem Pieter Geb. Wepping(?), laatst gewoond hebbende te 1-9-1836 Overleden te Semarang (Id)
Finterwold. Flankeur De Indische Navorscher
Groeneveld Aldert Everts 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig
artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoor-genoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Friesland   Website
Groeneveld Jacques Pierre Lieutenant dans la Compagnie des Grenadiere du 5-9-1803 Vader van overleden zoon (Frederic Guillaume, geb.
Colonel commandant Salis. Bredate Hontenisse, moeder Hester Chalon 
Isis Zeeland
Groeneveld Jolke Pieters Franeker Afd. Curassiers 3  1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
de Militie voor de lichting 1825
-Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Groeneveld Pier Lolkes Hennaarderadeel, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Groeneveld
Theodorus Geb. 29-7-1806 Weener. 1e luitenant 8ste 1852-1853 -Wonende op de Prins Hendrikkade te Amsterdam
regiment infanterie Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Groenevelder
Bartholomeus Geb. St. Gal (Zwitserland), zoon van Bartholomeus 10-8-1833 Overleden te Vlissingen, 65 jaar
Groenevelder en Josepha van Bijnert. Soldaat 17e Isis Zeeland
afd. infanterie
Groenhoff Roeloff Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te 16-6-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Rotterdam. Kanonnier De Indische Navorscher
Groenouw Johannes Regiment Husaren N 6 1841 Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing (een docu-ment waar hij op staat vermeld met zijn persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz.). Friesland   Website
Groet Cornelis Geb. Berkhout, 34 jaar. Marechaussee 1829 -Echtgenoot van Johanna-
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Groetsaers
George Napoleon Geb. Brussel, 23 jaar. Geemployeerd bij de KMA 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Groman Hendrik Sergeant in het 2e bataljon, 3e halve brigade. 16-1-1803 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Wilhelmina van Elderd   Markiezenhof
Gron(n)ingen, van Teunis -Geb. Amersfoort, wonende te garnizoen Leeuwarden. Muzikant 3-5-1806 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Theresia Berens, geb. BoZ, marketenster   Markiezenhof
-In dienst van het 126ste regiment infanterie 
van linie Nov. 1812 -Verbleven in Russische gevangenschap.
tot 30-9-1814 -Dochter geboren in St. Petersburg.
Feb. 1814 Met dank aan Jan Kortman
Groos Johan Georg Geb. ’s Hertogenbosch, 20 jaar. Korporaal 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Groos, de Johannes Hendrik Frederik Sergeant 17-2-1825 -29 jaar. Getuige te Den Haag. Zie:  Pieter Huisinga
24-3-1829 -34 jaar. Getuige te Den Haag
Groot, de George Justinus Geb. Heukelum, 35 jaar. 1e luitenant 1e afd.Inf. 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Groot, de Hessel Jacobs / Plaatsvervanger voor Jan Sipkes Tjelkerda, afdeling 3ebataillon Artillerie Nat. Militie 1825 -Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig
artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoor-genoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overge-gaan.
Plaatsvervanger van J. J. Tjilrade, Franekeradeel -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
Hassel Jacobs Bat. Artillerie  N. M. nr. 3 1825 de Militie voor de lichting 1825
-Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 Friesland   Website
Groot, de
Jan Geb. 25-12-1806 Vlaanderen. Fuselier bij het 1836 Uit Oost-Indië teruggekomen met het schip
Oost-Indisch leger De Drie Gebroeders”   De Indische Navorscher
Groot, de Minne 8e afd. Infanterie.  1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig
artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoor-
genoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.
Friesland  Website
Groot, de Paulus Geb. Gestel, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Groot, de Theodorus Geb. 15-11-1789 Sliedrecht, ged. 22-11-1789 1849 Ongehuwd overleden
aldaar, zoon van Leendert de Groot (schoolmeester, Met dank aan Berthus A. de Lange
koster, voorzanger en rentmeester assessor) en
Martijntje Jansdr van Wijngaarden. Officier, eindrang
Majoor.
Grootekoort Hendrik Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 14-5-1837 Overleden te Padang (Id)
Amsterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Grootschepen Hendrik Geboorteplaats: Weeland(?), 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Grootveldt, van Dirk Geb. 15-4-1797 Amsterdam.  Commandeur bij de 1851 Wonende in de Grote Kattenburgerstraat te Amsterdam
marine Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Gros
Jean Geb. Creutzvach, departement du Rhin et de la Moselle. Fusilier 4-5-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Grosbergers Jan Frederik Zoon van Johan Leonard Grosbergers en Barbera 10-1-1832 Overleden te Middelburg, 30 jaar
?
Kraus. Korporaal bij de 9e afd. Woonde te Isis Zeeland
Neurenberg in Zwitserland.
Grou, de Pieter Alberts Karel Geb. 21-4-1808 Roninghe (Groningen?). Militair 1824 Komt voor op een nominatieve staat van eenige Militairen die met
briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens
een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz.
 Friesland  Website
Groustra Jan Pieters 8e afd. Infanterie, nummerverwisselaar voor 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
Jacob Nannes Benthem genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig
artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoor-genoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.Friesland  Website
Groverman Jan Christiaan Geb. Leeuwarden, 23 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Grumpe
Frederich Geb. Bremen (De), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Huzaar 9-3-1837 Overleden te Weltevreden (Id)
De Indische Navorscher
Grunselder
Bartholomeus Geb. Wangs (Zwitserland), 40 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Grunsven, van
Johannes Geb. Berchem, 36 jaar. Hoefsmid  Rijdende Artillerie 1829 Echtgenoot van Maria Trommels, geb. Oosterhout.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Guerien
Jean Baptiste Geb. Senfort, canton de Verbille, departement 27-4-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
de la Lijs. Fusilier
Guerit
Jan Baptist Joseph Geb. 4-2-1790  Sirault. Militair 1824  Komt voor op een nominatieve staat van eenige Militairen die met
briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal,
oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens
een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz.
Friesland  Website
Guicherit Thomas Anne Geb. ’s Gravenhage, 51 jaar. Kolonel bij de 2e afd. Infanterie 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Guijken Franciscus Geb. Rotterdam, 47 jaar. Sergeant 2e afd. Echtgenoot van Dina van Ommeren, geb. Delft.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Guiljane Leendert Geb. St.Maartensdijk, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Guillot Petrus Korporaal-tamboer bij de infanterie 5-8-1840 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna van der Linden   Isis Bergen op Zoom
Guinte gezegd Guinée Laurent Joseph Geb. Sint Kruis. Chasseur 12e reg. infanterie 15-5-1810 Overleden te (died in) : Valladolid (Extract overlijdensregister
Hopital des Carmes, commune de Valladolid)   Isis Zeeland
Gulbert Pierre Joseph Douanier 30-8-1800 Vader van overleden kind te Aardenburg, moeder
Rosalie Lutijn   Isis Zeeland
Guldebeer (van de vergulde bijl) Johannes Geb. Oudewater, 48 jaar. Kanonnier  1839 Echtgenoot van Regina Elisabeth Schoor, geb.
’s Gravenhage. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Guldeman Jan Geb. 18-8-1807. Uit Haarlem. Militair Ca 1830 -Gewond bij de strijd in België en later
29-9-1843 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (758-49)
Gulden, van Willem Geb. 15-1-1820 Den Haag. Fuselier Algemeen 1839 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Depot der Landmagt no. 33  welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo van
de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de
Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weg-
gezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits
Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals
o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz
Friesland  Website
Gulekens / Gulekers / Gulikers Johannes Nicolaas -Geb. ca 1826 Utrecht. Marechaussée.   8-4-1862 -Vader te Tilburg, moeder Maria Hazenberg
/ Gulikens / Gulskens Woonplaats Tilburg 6-5-1863 -Mede-aangever te Tilburg
30-12-1865 -Vader te Tilburg, moeder Maria Hazenberg
27-1-1867 -Idem
2-9-1870 -Mede-aangever te Tilburg
26-10-1871 -Idem
1-1-1872 -Vader te Tilburg, moeder Maria Hazenberg
-Gepensioneerd marechaussee, woonplaats 5-2-1877 -Overleden te Tilburg    RA Tilburg  (ook ouders)
Tilburg (Heuvel)
Gunkel Karel August Geb. ’s Gravenhage, 54 jaar. Lt. Generaal GouverneurKMA 1829 Echtgenoot van Antonia Ia. van Gardingen, geb.
’s Gravehage. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gunst, de Pieter -Marechaussée 3-12-1865 -Vader te Tilburg, moeder Anna Maria Hermans
-Marechaussée 16-4-1868 -Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
-Portier 21-4-1869 -Vader te Tilburg, moeder Anna Maria Hermans
26-10-1871 -Idem
Gunterman Cornelis Geb. Purmerend, laatst gewoond hebbende te 4-2-1827 Overleden te Djokjakarta (Id)
Purmerend. Flankeur De Indische Navorscher
Guslin Jean Joseph Geb. St. Hubert, laatst gewoond hebbende te 5-8-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
?
St. Hubert. Flankeur De Indische Navorscher
Guth
Jacob Geb. Zurich (Zwitserland), zoon van Heinrich Guth 5-7-1835 Overleden te Veere, 37 jaar
en Elisabeth BreinMarinier bij de 1e divisie van Isis Zeeland
het Korps Mariniers
Gylians Oepke Hendriks Geb. 12-3-1811. Uit Sneek. Militair ? -Gewond geraakt tegen de Belgen of bij een dienst-
ongeluk
12-8-1862 -Overleden   Gens Nostra 48, 1993;
Fonds 1815, GA Amsterdam (759-319)
Haa
Henri Geb. Gullebeek, departement de la Dijle. Fusilier  27-4-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Haaften, van Albertus Zoon van Gerrit van Haaften en Elisabeth Reijngoud. 23-3-1802 -Trouwgeld betaald te Ouwerkerk voor huwelijk met
Jozina Ronquist
-Kinderen:
1.Gerritje, geb. 1806
2.Jakomina 1810
Canonnier garde cote (kustwacht) 1-1-1813 -Overleden te Goedereede, 34 jaar  
Met dank aan Hetty de Vos
Haag Willem Frederik Geb. Breda, 35 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Haage Barend Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. 30-1-1836 Overleden te Semarang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Haagsma Sjoerd Zie Hijlckama 1815 -
Haaij / Haay Willem -Brigadier bij de Koninklijke Marechaussee te 13-8-1822 -Partij in akte, betr. transport  
Oudenbosch Isis Breda
-Geb. Breda, 56 jaar. Opperwachtmeester 1839 -Geregistreerde te Breda. Wdr.  
marechaussee
Haak
Philip Geb. Nassau, 75 jaar. Gepensioneerd militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Haak, v. d. Anne Rinzes Kollumerland, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Haak, van der Jacob Rinzes / -Bij de West Indische Troepen  in dienst getredenà 15-11-1822
Pater  - 1824 -Een document waarin een Certificaat van Militaire dienst verlangd wordt wanneer hij naar Java in de Oost Indien vertrokken is. En het antwoord enz
ß Vermelding. 
Friesland   Website
-Ook  bekend onder de naam Pater van der Haak, 1825
en op de monsterlijst vermeld als Jacob Rinses
Haakman Jan Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Fuselier 27-1-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
De Indische Navorscher
Haan Wouter Hendrik Brigadier van het korps Marechaussee thans 7-1-1833 Laat zijn zonen in van Oss naar Tilburg verhuizen
gestationneerd te Tilburg RA Tilburg
Haan, de ? Sergeant Kommandant 4e Battaillon Artillerie 1819 Detachement Verlofgangers krijgt een ontvangstbewijs
Nationale Militie dat hij heeft betaald aan de Burgemeester van
Heerenveen  fl.3.15 voor huisvesting en voeding van
9 Mei tot 10 Mei voor negen Onderofficieren en Man-
schappen enz.   Friesland   Website
Haan,  de Hendricus Michiel Cornelis 45 jaar, kapitein der infanterie 4-1-1839 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Sophia Elisabeth van Haarlem   Markiezenhof
Haan, de Hugo Geb. Hulst, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Haan, de J.H. Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 13-11-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Amsterdam. Tweede kanonnier De Indische Navorscher
Haan, de Kornelis Adjudant vaandeldrager mobiele schutterij 11-11-1832 Vader te Bergen op Zoom,
provincie Utrecht moeder Alida Kornelia de Haas   Markiezenhof
Haan, de Leonard Major de place 20-1-1813 Akte (procuratie) te Breda   Isis Breda
Haan, de Lippe Harts Nummerverwisselaar voor Jolles Tackles 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
van der Kooy, 8e afd. Infanterie genaamd Nominative Staat der Manschap-pen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Haan, de Rudolphus Gerrits Geb. 1-2-1806 Het Meer, zoon van Gerrit Ybeles de Haan en Antje Rudolphus Ritzema, ged. 9-3-1806 30-5-1830 -Huwelijk te Schoterland met Grietje Jans Piek, dochter van Jan Pieters Piek en Grietje Hendriks Patroon Tresoar, BS 1830 akte nr 32
De Knipe. Tresoar, Schoterland DTB 604. -Overleden in het kamp Oirschot.
Schutter 3e Cie., 1e Bat. van de 2e afdeling Friese Schutters. Tresoar, Schoterland BS 1834 akte 87
16-8-1834 -Begraven te Oirschot
Met dank aan Hans de Haan
20-8-1834
Haan, de S. F. Koopman in Houtwaren te Leeuwarden, voorheen 1816 Een ingeleverd Requeste aan de  Minister van Binnenlandsche
Capitein eener Compagnie Artillerie te voet der  Zaken, daarbij verzoekende na eerdere verzoeken tot uitbetaling
Vriesche Gardes van twee pretensieen van 1812 en 1813 wegens een voorschot
zonder rente door hem voorgeschoten en betaald voor wapenen voor genoemde Gardes en wegens achterstallig tractement enz.
Plaats: Beleg van het Fortresse Delfzijl in het Departement de
Wester Eems enz.    Friesland   Website
Haan, de Sijtze IJntes Geb. Makkum, 29 jaar, ongehuwd, zoon van IJnte Lijtzes de Haan en Rebecca Jurjens. Schutter 2e bat 2e comp 2e afd friesche schutterij. 25-1-1834 Overleden te Uden
Woonplaats Uden BHIC
Haans Cornelis Geb. Tilburg, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde Breda   Isis Breda
Haanstra Jouke Uilkes Te Schoterland, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Haanweber
Joseph Geb. Halstad Beijeren. Marinier der 1e klasse. Woonde te Rotterdam. Overleden aan Oost-Indische braakloop in het garnizoens-hospitaal te Vlissingen   Isis Zeeland
Haaren, van Henrikus Antonius Geb. Megen, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde Breda   Isis Breda
Haarsma Rignerus Geb. Leeuwarden, 19 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde Breda   Isis Breda
Haas Johannis Huzaar Bataafse Reg. Huzaren Echtgenoot van Maria Sifferens  
14-2-1803 -Partij (procuratie) te Breda.
1-7-1803 -Partij te Breda
7-8-1803 -Partij te Breda
12-11-1803 -Partij te Breda
13-12-1804 -Partij te Breda   Isis Breda
Haas, de A. Geb. Ommen, 36 jaar.  1e luitenant 2e afd. -Echtgenoot van P.P. Akersloot van Houten
-Geregistreerde Breda   Isis Breda
Haas, de Arie Geb. Elewoutsdijk, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde Breda   Isis Breda
Haas, de Johannes Geb. Oss, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde Breda   Isis Breda
Haas, de Johannes Geb. Breda, 69 jaar. Gepensioneerd militair 1839 Geregistreerde Breda   Isis Breda
Haas, de Salomon Remplacant bij de Landmilitie in garnizoen te Groningen thans met verlof alhier en wonende in ’ t Bradje Klooster aan de Wal in de Boterhoek. enz. 1821 Jacoba Hendriks, gedetineerde in de gevangenis te
Leeuwarden verklaart nooit haar vader en moeder gekent
te hebben, maar dat haar wel eens verteld is dat haar
moeder haar heeft verlaten toen zij 2 jaren was , en dat
zij door een vrouw is opgenomen in de Burmaniestraat te
Leeuwarden, maar dat zij altijd een zwervend bestaan
heeft gehad en meerder kinderen heeft gehad en nu weer
zwanger was, enz.. Maar het college van regenten heeft
bij toeval ontdekt dat zij een verkeerd bericht aan hen
heeft gegeven betreffende de geboorteplaats vann haar
kind van een zeker Salomon de Haas (een Jood). Hij
heeft bekent dat hij niet met haar is gehuwd maar wel
vader is van het kind geboren te Groningen en
30-11-1819 in de R. K. Kerk is gedoopt aldaaren,ge-naamd Jozef de Haas (akte is erbij)en dat zij thans weer van hem zwanger is enz. Friesland      Website
Haas, de Sebold Nummerverwisselaar voor Ludolf Reinier Salverda, 8eafd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig
artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoor-
genoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.
Friesland  Website
Haas, de Simon Geb. Franken, laatst gewoond hebbende te 10-12-1836 Overleden te Semarang (Id)
?
Groningen. Korporaal De Indische Navorscher
Haas, de Wouter Hendriks Plaatsvervanger van G. G. Attema, Schoterland 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Haase Fredrik Geb. Erbsen, 44 jaar. Gepensioneerd militair 1839 -Echtgenoot van Johanna Henderson, geb. Breda
-Geregistreerde Breda   Isis Breda
Haase
Friederich Geb. Kroppenstad 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met
ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard
van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps
hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen 
Friesland  Website
Haasscher, d' Jacob Zoon van Hans D'haasscher en Barbera van Hitz.Korporaal. Laatstelijk woonde hij te Koblentz in Zwitserland. 14-3-1831 Overleden te Middelburg, 22 jaar
?
Isis Zeeland
Haay Willem Geb. Breda, 56 jaar, wdr. Opperwachtmeester marechaussee 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Haayings Johannes Geb. Gorinchem, 52 jaar. Gepensioneerd militair 1839 -Echtgenoot van Maria Paulus
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Habenau Auguste Chasseur au premier regiment Prusse 6-4-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
(jager 1e Pruissische regiment)
Haberling Karel Diederik Gepensioneerd wachtmeester der Marechaussee 28-10-1835 Verhuist van Den Haag naar Tilburg   RA Tilburg
Hachenberg de Jong Willem Caspar Frederik Geb. Medemblik, laatst gewoond hebbende te 10-3-1836 Overleden te Amboina (Id)
Hoorn. Fourier De Indische Navorscher
Hacwolte Karel Heinrich Christiaan Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 27-12-1836 Overleden te Semarang (Id)
Harderwijk.  Eerste luitenant. De Indische Navorscher
De Haersolte ? Vgl. : Charles Henri Chretien
van Haersolte, geb. ‘s-Gravenhage 21-2-1804
Nederland’s Adelsboek
Haeckx (Haaks)
Johannes Frans Geb. Turnhout, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Haeften H. Geb. Culemborg, laatst gewoond hebbende te 9-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Culemborg. Tweede kanonnier De Indische Navorscher
Haeften, van Daniel Geb. Montfoort, 29 jaar. 2e luitenant 2e afd. 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Haeften, van Gerard Adriaan -Onder inspecteur der administratie van de armee. 24-10-1816 - Getuige te ’s-Hertogenbosch (bij: Florent Joseph de Mahieu,
zie aldaar)   Met dank aan Pim de Theije
-Geb. Delft, 51 jaar. Militaire intendant  1839 -Echtgenoot van Anna Everdina Schol, geb. Delft.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Haeften, van
Gerardus Adrianus Geb. Jambes, 20 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Breda 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Haeften, van
Willem Constantijn Geb. Namen, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Breda 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hael (Haal), van
Napoleon Jan Geb. : Antwerpen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Haer, van der Hendrik Bonifacius Geb. Leeuwarden, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Haeyen Coenraet Geb. 28-11-1781 Amsterdam, zoon van Jean Haeyenen Marie Oosthunkel. Burgerwacht te
Antwerpen   à
1830 -  Website
Haga B. Zie Hijlckama 1815 -
Hageman Dirk Geb. Amsterdam, 27 jaar. Kurassier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hageman Jacobus Geb. Vlissingen, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hageman
Johannes Maria Geb. Brussel, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Zwolle 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hageman Marinus Geb. Goes, 19 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hagemans J.G. Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te 18-5-1837 Overleden te Kedong Kebo (Id)
Rotterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Hagen Gijsbert Geb. 22-10-1850 om 23:00 in Kortenhoef, zoon van Pieter Hagen en Annetje Baart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1850. Rel.: NH. Militair (Wat hij precies was is niet goed leesbaar. Hij zat bij het 7e Regiment Infanterie 30-4-1871 Ongehuwd overleden om 14:00 in Kortenhoef, 20 jaar
oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3-6-1871
Met dank aan Hans van Straten
Hagen Jan Geb. 11-10-1778. Uit Dordrecht. Militair Ca 1815 -Gewond geraakt in de strijd tegen de Fransen
10-11-1832 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (737-510))
Hagen, van der Jan Antonie Geb. 15-09-1800 Sittard 1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze
staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aange-
zigt, voorhoofd, neus, mond haar-kleur enz., ook een kolom
merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz., ook een kolom
met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende.
Friesland   Website
Hagenaers Adrianus Geb. Breda, 24 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hagens
Jean Baptiste Louis Geb. 8-7-1804 Antwerpen. Kanonnier tweede klasse -“Bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang, van den
bij het personeel der artillerie van het leger in Oost- 12den September 1833, ter zake van insubordinatie, door
Indië met woorden te beleedigen en daarna den sabel te
trekken tegen sergeant Helmerich, tot doodstraf met den
Aldus opgemaakt naar de opgave, deswegens, van den 8-11-1839 kogel veroordeeld zijnde, is dat vonnis bij sententie van
heer Minister van Koloniën ontvangen. het hoog militair geregtshof in Neerlands Indië, van den
‘s- Gravenhage, den 8sten  Novemberr 1839. De Directeur- 20sten November daaraanvolgende in appel gewezen,
Generaal van Oorlog, H.R. Trip. gecorrigeerd en de appellant veroordeelt tot zes jaren
kruiwagenstraf, met vervallen-verklaring van den
militairen stand”.
-Is reeds of zal volgens bestemming naar Nederland
terug gezonden worden.   De Indische Navorscher
Hagestein Marinus Geb. Bommenede (Zeeland), 22 jaar. Militair. Gedetineerde in het huis van arrest. Gedomicilieerd te Bommenede. 1839 Geregistreerde Breda   Isis Breda
Hahn
Charles Geb. Wurrenberg en Prusse. Chasseur au premier 11-8-1811 Overleden te Middelburg, 24 jaar
regiment Prusse (jager in 1e Pruissisch regiment)  Isis Zeeland
Hahn Johannes Christiaan Geb. Sprang, laatst gewoond hebbende te 17-2-1837 Overleden te Makassar (Id)
’s-Gravenhage. Fuselier De Indische Navorscher
Haimen, van Jan Willem Geb. 1801 Amsterdam, militair  1824 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heen-
gezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van
den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn
rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom
merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn
verwijderd zijn. Friesland   Website
Haitsma, van Willem Rinzes Militair, lichting 1840. 1841 Is  ziek achtergebleven en worden gelast als hij beter is  zig bij zijn corps te vervoegen enz. Friesland   Website
Hal, van Johannes Michaël 29 jaar. Schoenmaker bij de schutterij 6-6-1833 Vader te Bergen op Zoom, moeder Petronella Jacobs
 Markiezenhof
Hal, van
Leon Geb. 26-06-1808 Zeveren 1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Milit-
airen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze
staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aange-
zigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een kolom merk-
bare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz., ook een kolom met
aanmerkingen en het regiment waarin hij diende.
Friesland   Website
Hal, van Martinus Geb. Fijnaart, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Halbout Joannes Petrus Kapitein infanterie brigade 23-1-1803 Vader te Breda, moeder Clara Jourdain,
uit Kijsersbergen   Isis Breda
Halfmouw Johannes Antonie Geb. Doesburg, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Breda 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hall, van Cornelis Christiaan Geb. Amsterdam, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Halle, van
Joseph Arnold Geb. Antwerpen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ham, van Jan Geb. Breda, laatst gewoond hebbende te Breda. 31-5-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) (Id)
Huzaar De Indische Navorscher
Ham, van Jan Geb. Rijsbergen 1841  Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving,
welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal
17 kolommen   Friesland  Website
Hamacher
Andreas Geb. Mayringen (=Meyringen), 48 jaar. Sergeant 2e afd. 1829 Echtgenoot van Hendrina Huijsmen. Geregistreerde te
Breda   Isis Breda
Hamacher
Johan Geb. Duren (Duitsland) 21-1-1805. Huzaar bij de Oost-Indische kavallerie 1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Helena’
De Indische Navorscher   Voor méér zie: Website
Hamann
Michael Frans Geb. Hamburg. Leeftijd: 27 jaar. Sergeant KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hamann Frantz Peter Johann Sergeant-majoor 13-2-1875 Vader te Bergen op Zoom, moeder
15-4-1876 Anna Catharina van Reeth/Recth
10-6-1877 Markiezenhof
16-5-1879
Hamecourt, d' Mathias Franciscus Amanthus Geb. Amsterdam, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hamel, van Andreas Hendrik Joan Geertruid Geb. Zutphen, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hamelinck Johannis Geb. 8-3-1806 Koewacht. In dienst van de ZeeuwseMobiele Schutterij te Koewacht  1831 -   Isis Zeeland
Hamers Georg 31 jaar. Marechaussee 28-8-1864 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Jacoba Disco   Markiezenhof
Hamers Peter Geb. ca 1812 Tilburg. Fuselier 9e Afd. Inf., woonplaats 's-Gravenhage 10-10-1831 Overleden te ’s-Gravenhage   RA Tilburg
Hammer Johann Conrad Sergeant-majoor bij het 3e bataljon, 1e regiment. 12-11-1806 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna Ida Josenhaussen   Markiezenhof
Hammer
Joseph Geb. Reichenbach (Zwitserland), zoon van  JosephHammer en Maria Ursula Bornem. Fuselier bij de Kompagnie Garnizoenstroepen te Veere. 24-12-1835 Overleden te Veere, 57 jaar
Isis Zeeland
Hammer, van der Antoine Geb. Waalwijk, 19 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hammers Nustar Chasseur au premier regiment Prusse 23-1-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
(jager 1e Pruissische regiment)
Hamming Dirk Reinders Milicien 1841 Komt voor op een staat van Miliciens dienende  in het Corps
Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten die,
overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit
de dienst zijn gegaan. Friesland    Website
Hamming Maurits Rudolph -Geb. 8-3-1819 Arnhem. Luitenant kwartiermeester Mei 1848 tot -Wonende in de Utrechtsestraat te Amsterdam
mei 1851 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
- 12-12-1873 -Huwelijk te Utrecht met Johanna Cardinaal,
geb. Utrecht, ovl. 1906 Velp
-Zonder beroep 25-2-1898 -Overleden te Rheden
Hamstra Hermen Jannes Geb. Drogdam(?), laatst gewoond hebbende te 16-5-1837 Overleden te Menengnoe (Id)
Lasko(?) Woerden. Fuselier. De Indische Navorscher
Hancken
Georg Geb. 14-10-1802 Fulda (Hessen). 1e kanonnier der 1834 -Bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof in Indië
artillerie van den 11 maart 1834, veroordeeld tot drie jaten krui-wagenstraf, met vervallen verklaring van den militairen
Nominatieve staat van een militair, behoord hebbende tot stand, wegens toevalligen doodslag aan den kanonnier
de landmagt in de Oost-Indische bezittingen, die bij regterlijk Le Cerf, in drift begaan, met verzachtende
vonnis van den militairen stand is vervallen verklaard, omstandigheden
voorts uit het leger in die gewesten weggezonden en naar --Naar Nederland teruggezonden met het schip Sumatra  
Europa teruggekeerd zijnde, noch voor de dienst in de 2e quartaal 1837 De Indische Navorscher
overzeesche bezittingen, noch bij het leger hier te lande
mag worden aangenomen, d.d. ’s-Gravenhage 10 okt. 1837
Handel Louis Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 7-11-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
’s-Gravenhage. Korporaal De Indische Navorscher
Haneberg Joannes Henricus Ged. 7-3-1808 Delft 4-2-1846 Overleden op het marineschip “ Ceres” in de Indische
Zee.   Dig. Stamboom Delft   Met dank aan Trudy Ohm
Hanebique
Juvenal Geb. Polué, Dep. Pas de Calais. Chasseur 7-12-1809 Overleden te Sas van Gent, 25 jaar
Isis Zeeland
Hanekamp David Fuselier 3e regiment infanterie 15-1-1855 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna van den Broek   Markiezenhof
Hanekamp Hendrikus Wilhelmus Geb. Rotterdam, zoon van Wouter Hanekamp en 15-3-1853 Huwelijk te Hellevoetsluis met Maria Hendrika de Bon.
Adriana Kappen. Sergeant bij de Mariniers Zij erkennen een dochter   SA Vorrne-Putten-Rozenburg
Haneveer Johannes Geb. Breda, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hanne, le
Joseph -Geb. 8-10-1802 Haut (in Luik). Kanonnier der -“Bij vonnis van den Krijgsraad te Semarang, van den 3den Augustus 1835, geconfirmeerd bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof in Nederlands Indië, den 6den October daaraanvolgende, ter zake van diefstal in de Chambrée, veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf, met vervallen verklaring van den militairen stand”.
tweede klasse bij het personeel der artillerie in --Na beëindigde kruiwagen-straf met het schip ‘Theodora Sara’ (schipper J. Schut) naar Nederland terug gezon-den,en den 15den Februarij l.l. in het Nieuwe Diep aangekomen.   De Indische Navorscher
Oost-Indië
-Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van ß5-4-1839
Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 8. Januarij 1839.
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip.
Hannefstingels Thomas Cornemis Josephus Gepensioneerd kapitein & ridder van de orde van <1829? -Huwelijk met Maria Mols
Leopold -Uit dit huwelijk:
1. Anna Adelina Hannefstingels (zie: Degroote)
2. Alphonse Hannefstingels, geb. ca 1837, in 1868: luitenant
    6° regiment infanterie garnizoen Antwerpen.
3. Amand Hannefstingels, geb. ca 1844, in 1868: luitenant
    10° regiment infanterie garnizoen Ieper  
Met dank aan Marc van Damme
Hanoteau
Nicolas Joseph Geb. Ohain departement de Nord, zoon van Marten 25-9-1805 Huwelijk te Hulst met Catharine Elisabeth Bauers,
Hanoteau en Marie Joseph Fromens. Canonnier geb. Groeningen Republique Batave, 27 jaar
des douanes Isis Zeeland
Hansen
Christiaan Geb. Vonbourg (Denemarken), zoon van Targer 19-11-1833 Overleden te Veere   Isis Zeeland
Hansen en Margarittia Janssen. Fuselier van het
Algemeen Depot der landmagt no.131. Laatst
woonachtig te Altena bij Hamburg
Hansen Peter Konstabel 18-2-1847 Overleden aan boord van Z.M. korvet Boreas, zeilend in
de Indische Oceaan   Isis Zeeland
Hansen
Pieter Kijn Geb. Odense (Denemarken), zoon van Hans/Jens 22-1-1840 -Huwelijk te Vlissingen met Hendrika Gijbels/Geijbel
Hansen en Christina Pieters Dokter/Custen. geb. Vlissingen. Erkennen bij huwelijk 3 kinderen,
Korporaal 1e divisie Mariniers geb. tussen 7-6-1826 en 13-1-1835 te Vlissingen
4-10-1869 -Overleden te Middelburg. Zijn vrouw was al eerder te Vlissingen overleden   Isis Zeeland
Hanssen Anthonius Smid bij de Rijdende Artillerie , in garnizoen te Breda. 11-4-1818 Partij in akte te Breda   Isis Breda
Hanswijk, van Jacob Frederik Geb. Amsterdam, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Zwolle 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hanswijk, van Johannes Wilhelmus Geb. Haarlem, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 's Gravenhage 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Harbaur
Leofrie Geb. Parijs, 16 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hardenbroek, Jan Jacobsz. Gepensioneerd officier, ‘een uur boven den Bosch’ 1801 -
van wonende Met dank aan Jos de Kloe
Harderwijk Arend Geb. Borculo, laatst gewoond hebbende te Borculo. Vóór of op Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Fuselier 2-1-1836 De Indische Navorscher
Hardman Johannes Geb. 28-8-1769. Uit Dordrecht. Militair 24-10-1823 -Gesneuveld in de strijd tegen de Fransen
Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (757-531 en 736-399)
Hardy Antoine Charles Diederich Geb. Breda, 15 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Harings Christiaan -Geb. Zierikzee, 18 jaar. Soldaat 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Geb. Zierikzee, laatst gewoond hebbende te 14-8-1836 -Overleden te Bonjol (Id)   De Indische Navorscher
Leiden. Flankeur
Harink Pieter Geb. Goes, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Harneveld, van
Gerardus Geb. Antwerpen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Harreweij Conrad Geb. Hertogenbosch, 17 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hars Lammert - 1841 Hij komt voor op een staat van Miliciens dienende Regiment
Lanciers no. 10  waarin vermeld de namen van soldaten die ,
overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze
uit de dienst zijn gegaan. Friesland  Website
Harst, van der Jan Cornelis Geb. Middelburg, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Harsveldt Barend Geb. ’s Gravenhage, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hart Hendrik Geb. Middelburg, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Harteke Jan Petrus Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te 1-10-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Zierikzee. Fuselier De Indische Navorscher
Harten, van Krijn Geb. onbekend, 19 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hartgerink
Frederich Geb. Nordhorn, laatst gewoond hebbende te 8-6-1837 Overleden te Weltevreden (Id)
Amsterdam. Sergeant De Indische Navorscher
Hartim Adriaan Geb. 23-2-1819 Rotterdam. Marinier, Korps 1839  -Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Mariniers welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnis-
sen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo van de
Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  Friesland   Website
-Geb. Roterdam. Militair 1841 -Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met
ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard
van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen. 
Friesland   Website
Harting A. A. C. -Officier der Infanterie 7-1-1875 -Ondertrouw te Leeuwarden met D. Lubberts
- Luitenant der Infanterie -Huwelijk te Leeuwarden
…”welke bij deze bedanken voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.
Leeuwarden, den 25 Januari 1875  
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Harting Cornelis Fransiscus Korporaal bij het Instructie Bataillon 6-8-1878 Heden overleed plotseling te Kampen na een kortstondige
ongesteldheid onze innig geliefde zoon en Broeder Cornelis
Fransiscus Harting. Korporaal bij het Instructie Bataillon.
Utrecht, den 6 Augustus 1878. De Familie Harting Bank.
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Harting E.H. Majoor der Genie. 8-12-1855 Advertentie:
Op den 8sten December 1855, beviel te Batavia, van eene
Dochter, Vrouwe Caroline Albertine Johanna van der Hucht, geliefde Echtgenoot van E. H. Hartink
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Hartitzsch, (de)
Edmond George -Geb. Brussel, 14 jaar. Kadet 1829 -Geregistreerde Breda  
-Geb. Brussel, 24 jaar. 2e luitenant 2e Batt. Jagers 1839 -Idem   Isis Breda
Hartitzsch, de
Williames Anatole Francois George Geb. Eth, 15 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
's Hertogenbosch
Hartizsch, de W. A. F. G. -Majoor der Infanterie 30-1-1871 -Advertentie:
Heden overleed, na een korte doch hevige ziekte,
de Hoog Welgeboren Heer W. A. F. G. de Hartitzsch,
Majoor der Infanterie, geliefde echtgenoot van
G. H. P. de Hartizsch-Rijk
Bergen-op-Zoom, 30 Januari 1871
CBG   Met dank aan Georg Ketting
-Majoor Kommedant van het 4de Bataillon, 3de Idem -Advertentie:
Regement Infanterie. Den 30e Januari jl. overleed alhier, tot ons innig leedwezen,
na een kortstondig, doch hevig lijden, onze algemeen geachte
Chef, de Hoog Edel Gestrenge Heer W. A. F. G. de Hartitzsch,
Majoor Kommedant van het 4de Bataillon, 3de Regement
Infanterie.
Wij verliezen in hem een regtschapen Kommandant;
zijne nagedachtenis zal bij ons steeds in eere blijven!
Bergen-op-Zoom, 31 Jan. 1871
De Onder-Officieren 4e Bataillon, 3e Regement Infanterie.
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Hartje M.J. Gepensionneerd Onder-Adjudant. 28-7-1857 Advertentie:
Op den 28sten Julij in Amsterdam overleden, na voorzien te zijn
van Genademiddelen der H. Kerk, mijne dierbare Echtgenoote
Johanna Tuynman, in den ouderdom van 63 jaren en 2
maanden; wat ik en mijne Dochter in haar verlies zullen zij
kunnen beseffen, die een dergelijk lot te beurt viel.
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Hartman Christiaan Gegageerd soldaat van het Regiment schutters van 19-1-1802 Begraven te Oisterwijk   BHIC
?
de Generaal Gumoins.
Hartman Christiaan Geb. 21-8-1763. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
Feb. 1818 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (734-219)
Hartman Jan Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te 12-7-1836 Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Groningen. Korporaal De Indische Navorscher
Hartman Pieter Soldaat bij het oost indische leger 28-5-1871 Vader van overleden zoon te Vlissingen, moeder
Jacoba Pols, wonende te Brielle   Isis Zeeland
Hartman W. F. 1e Luitenant b/d Mil. Verkenningen 8-4-1897 Huwelijk te ’s-Gravenhage met A. G. Lisman
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Hartmann Johann Stafmuzikant in een bataillon dat destijds deel Begin aug. 1831 Militaire stamboeken ARA Den Haag
uitmaakte van de  bezetting van Maastricht, Met dank aan Gerda van der Veen
waarschijnlijk van de 14e afdeling infanterie
Hartmans Arend Hanzes 1841 Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende
Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie
gedurende de maand Augustus.   Friesland    Website
Hartog Dirrik Geb. Hoorn, laatst gewoond hebbende te Hoorn. 10-1-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Hartog Frank Geb. 28-4-1813 Amsterdam. Marinier, Korps 1839  -Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Mariniers welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo van
de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de
Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weg-
gezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits
Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals
o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
-Geb.  Amsterdam, militair 1841 -Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met
ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard
van den Militaire stand met eenpersoonsbeschrijving, welk korps
hij diende, rang, vonnisen geboortedatum totaal 17 kolommen.
Friesland   Website
Harts Christiaan Plaatsvervanger van W. M. Dotinga, Rauwerderhem, 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
8 e afd. infanterie de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Hartsteen Petrus Josephus Geb. Groningen, 48 jaar. Kapitein 1e afd.Infanterie 1839 Echtgenoot van Elisabeth Bodemijer, geb. Sas-van-Gent.
Geregistreerde Breda   Isis Breda
Hartzeer
Frans Geb. Lillo, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde Breda   Isis Breda
Has Karel 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Hascher Johan Diderich -Militair 13-2-1838 -Huwelijk te Nijmegen met Arnolda Elisabeth
Hoogstedar, geb. 20-01-1809 Nijmegen
ca 1840 -Zoon Johan Antoon Frederik geb., ovl. 1911
ca 1846 -Dochter Theodora Theresia geb. te Amsterdam
-Geb. 8-6-1811 Huissen (Gelderland). Opperwacht- 8-10-1849 -Wonende te Amsterdam op de Schans
meester tot mei 1851 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
- 26-3-1853
-Huwelijk te Renkum met Louisa Catharina
Charlotte Höfle(e), geb. Rees, Duitsland
-Opperwachtmeester 16-12-1853 -Dochter Cath. App. ovl. (2 mnd. oud) te Bemmel
-Gepensioneerd 13-7-1854 -Dochter levenloos geb. te Bemmel
- 16-8-1858 -Zoon Wil. Fred. Hendr. geb. te Nijmegen
- 3-1-1862 -Dochter Alwiene Charlotte geb. te Nijmegen, ovl. 1950
-Gepensioneerd opperwachtmeester 13-6-1863 -Dochter Theodora Theresia (17 jr.) ovl. te Nijmegen,
moeder Arnolda Elisabeth Hoogsteder
- 27-3-1864 -Dochter Theodora Theresia geb. te Nijmegen,
-Opperwachtmeester moeder L.C.C. Höfle(e)
- 22-6-1867 -Zoon Carel August (geb. 17-03-1867 Nijmegen)
ovl. te Nijmegen
- 27-12-1869 -Dochter Louisa Cath. Charl. (geb. 1-8-1869)
ovl. te Nijmegen
- 29-08-1872 -Zoon Karel August (geb. 13-04-1872 Nijmegen)
ovl. te Nijmegen   Genlias
Hase Joseph Geb. 6-12-1780 ’s-Hertogenbosch, zoon van Jean
Hase en Cath. van Son.  Burgerwacht Antwerpen in 1830 -  Website
Haspels Nicolaas Geb. Aalburg, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde Breda   Isis Breda
Hassel, van Marcus Anne Te Leeuwarden, 1e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Hasselt, van Johan Coenraad Geb. 12-7-1754  Zutphen. Luitenant-kolonel van het 2ebataljon van de 2e halve brigade 2-5-1816 -Huwelijk te Zutphen met met Arnoldina Margaretha Anna
van Hasselt
28-11-1823 -Huwelijk te Rijswijk met Maria Adriana van Vredenburch
18-11-1829 -Overleden te Nieuwvoorde (Rijswijk)
Voor de rest van zijn carriere: zie Website
Hastert, van Jacobus Willem Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 7-12-1836 Overleden te Maningnol (Id)
’s-Gravenhage. Flankeur De Indische Navorscher
Hatte Arend Geb. Raalte, laatst gewoond hebbende te Leiden. 25-4-1836 Overleden te Palembang (Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Haultepenne, de
Ferdinand Dieudonné Geb. 28-6-1812 Harnols, Oostenrijk. Flankeur bij het algemeen depot, in subsistentie bij het bataillon inf. nr. 3 te Soerabaja. 1834 -Bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof in Indië van den 10 juni 1834, veroordeeld tot drie jaten kruiwagenstraf, met vervallen verklaring van den militairen stand, wegens tweede desertie in tijd van vrede.
Nominatieve staat van een militair, behoord hebbende -Naar nederland teruggezonden met het schip “Sumatra”.
tot de landmagt in de Oost-Indische bezittingen, die
bij regterlijk vonnis van den militairen stand is vervallen De Indische Navorscher
verklaard, voorts uit het leger in die gewesten wegge- 2e quartaal 1837
zonden en naar Europa teruggekeerd zijnde, noch
voor de dienst in de overzeesche bezittingen, noch bij
het leger hier te lande mag worden aangenomen,
d.d. ’s-Gravenhage 10 okt. 1837
Hausler
Jacob Geb. Lensburg, 34 jaar. Militair 1829 Geregistreerde Breda   Isis Breda
Hautois
Augustin Geb. Damblain. Capitaine adjudant major. 23-9-1812 Overleden te Ritthem, 45 jaar
Kapitein-adjudant majoor bij het 25e bataljon van Isis Zeeland
Spaanse krijgsgevangenen
Havinga / Roelf / -Geb. Groningen, moeder: Aafien Havinga 18-9-1837 -Huwelijk te Breda met Maria Rabou, geb. Breda   Genlias
Aviga Roelof -Gepasporteerd militair 17-10-1837 -Partij in akte te Breda (remplacement)
-Sjouwer 1839 -Geregistreerde Breda, echtgenoot van Maria Raboé
-Arbeider 16-4-1840 -Partij in contract te Breda   Isis Breda
Met dank aan Hans Schutijser
Haytema Pieter Sybrens Zie Hendricus Smit 1841 -
Hayward
Philip John Henri Geb. Londen. Leeftijd: 20 jaar. Kadet KMA. Ouders 1839 Geregistreerde Breda   Isis Breda
woonachtig te ’s-Gravenhage
Haze Cornelis Marinus Geb. Paartvlier(?), 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde Breda   Isis Breda
Hecke, van August 45 jaar, brigadier 11-11-1896 Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
Hecke, van Jacobus Geb. Graauw en Langendam. 21 jaar. Marinier aan 27-12-1812 Overleden te Groningen
boord van de canonneer-boot Numero 108, deel Isis Zeeland
makende van de 6e Compagnie der 5e equipage
flotille, gestationeerd in de Eems
Hector Johannes Zoon van Johannes Hector en Johanna MargarethaSeijsenaar.  Militair 30-4-1821 Overleden te Batavia   Isis Zeeland
Hedderich Philip Ferdinand Christiaan Giliaan -Geb. 1833 Vlissingen. Kapitein Oost-Indisch leger 5-5-1869 -Huwelijk te Vlissingen met Elizabeth Clara Hoffman
-Gepensioneerd kapitein bij het oost-indische leger 22-3-1870 -Overleden te Vlissingen   Isis Zeeland
Heeckeren, baron van Frederik Willem Jacob Johan Geb. k. Nettelhorst 19-4-1796, ged. Lochem 23-4-1796. 1e luitenant Jagers, daarna der mariniers 21-8-1822 -Huwelijk te k. Bonlez, Z.-Br. Jkvr. Anna Hermina Geertruida Jacoba van Lockhorst, geb. 31-10-1802 Rotterdam, dochter
van Ridder Barend van Lockhorst en Hermina Erckelens,
vrouwe van Kenenburg, overl. 24-11-1875 K. Bonlez.
Zij hertrouwde 15-10-1829 met Charles Francois Guillaume
Ferdinand duc de Looz-Corswarem
-Overleden te St. Joost te Oode    Met dank aan Harry Nales
26-3-1827
Heeg Jan Sjoerds Milicien 1841 Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende
Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie
gedurende de maand Augustus. Friesland    Website
Heeger, de Adriaan Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. Kledermaker 15-1-1837 Overleden te Weltevreden (Id)
De Indische Navorscher
Heel, van Antonius Geb. Breda wachtmeester Rijdende Artillerie. 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Echtgenoot van Cornelia Schon
Heel, van Gijsbertus Geb. Driel, 19 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heel, van Jan Baptist Geb. Breda. Schoenmaker Korps Rijdende Artillerie 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Echtgenoot van Anna van Gils
Heemskerck, van Willem Frederik Geb. 24-4-1796 Emmerik, zoon van Willem Synrant. 18-8-1832 Overleden te Arnhem
Zie ook 18e eeuw Kapitein van de  infanterie Met dank aan Jeroen van Heemskerck Düker
Heer, de Gerrit Officier van administratie der Marine 19-9-1850 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Hermina Cornelia Hartevelt  
3-5-1854 -Idem  
19-9-1855 -Idem   Markiezenhof
Heer, de Jacob Geb. Zierikzee, 39 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heer, de Jan Hendrik Geb. Amsterdam, 28 jaar. Sergeant 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heerdt, van Tijmen Hendrik Geb. Zwolle, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
's Hertogenbosch
Heere Jan Geb. Waarde, 20 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heeres         =? Jan Geb. Groningen, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heeres         =? Jan Antoon Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Flankeur 8-3-1836 Gesneuveld in Indië
De Indische Navorscher
Heerings Laurentius -Soldaat uit Maastricht 7-5-1807 -Vader te Breda, moeder Maria Lijten,
uit Hogemierde
-Uit Maastricht 21-11-1809 -Idem   Isis Breda
Heermans Gerardus Geb. Oostveen, 34 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hees Antonie Bartholomeus Geb. Haarlem, 36 jaar. Sergeant 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hees Johannes Franciscus Ziekenoppasser militair hospitaal 25-6-1898 Vader te Bergen op Zoom, moeder Barbara Stuart.
Waarschijnlijk vertrokken naar Kampen   Markiezenhof
Hees, van Carel Cornelis Maria -Geb. Oudewater, 18 jaar. Kadet 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-1e Luitenant bij de artillerie, 36 jaar 18-2-1847 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Agatha Adriana Hanedoes   Markiezenhof
27-3-1849 -Idem                   Waarschijnlijk verhuisd naar Delft
Heftij
Johan Geb. 26-02-1799 Leichtingen. Regiment Zwitsers   1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Mili-
tairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze
staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aange-
zigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een kolom
merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz., ook een kolom
met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende. 
Friesland    Website
Hegenhauer
Anthonie Geb. Iges (Zwitserland), gepensioneerd soldaat 25-6-1818 Ongehuwd overleden te Wouw. Zoon van Nuth
Hegenhaueren  Magdalena Cretelin  Isis Roosendaal
Hei, van der Joannes Geb. Zeeland,32 jaar, zoon van Joseph van der Hei en Maria Thonies. Schutter in dienst van de Noord Brabantsche Schutterij. Woonplaats Zeeland 8-10-1832 Overleden te Delft
BHIC
Heide, van der Hendrik Geb. Steenwijkerwold, laatst gewoond hebbende te 3-11-1836 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
Steenwijk. Flankeur De Indische Navorscher
Heijde, van der Johannes Geb. Wissekerke, laatst gewoond hebbende te Oost-Kapelle. Korporaal 13-5-1836 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen) (Id)
De Indische Navorscher
Heijden, van der Bernardus Geb. ’s Hertogenbosch, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heijden, van der Christianus Geb. Raamsdonk, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heijden, van der Jacobus Geb. Middelburg, 43 jaar, wdr. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heijden, van der Johannes Geb. Rucphen. Soldaat in het 3e regiment infanterie 17-10-1857 Ongehuwd overleden te Arnhem   Isis Roosendaal
Heijdoorn T.J. Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te 21-9-1836 Overleden te Mningnoe (Id)
’s-Gravenhage. Flankeur De Indische Navorscher
Heijdriks Johannes Christianus Geb. Groningen, 30 jaar. Sergeant KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heijen Hindrik Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de
1e zetting van de Militie voor de lichting 1825
Friesland  Website
Heijer Adrianus Sergeant bij de infanterie 19-2-1876 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Berendina Elisabeth Offenberg. Waarschijnlijk verhuisd
naar Leeuwarden   Markiezenhof
Heijerman Jacob Geb. Gouda, 43 jaar. 1e luitenant 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heijgen Pieter Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Korporaal 26-4-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
De Indische Navorscher
Heijmans Willem Geb. Breda, 16 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heijneman
Adam Geb. 12-03-1801 Fokkeuhousen in Nassau. 1839   Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Schutter 2e  afd. Mobiele Geldersche  Schutterij welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in
de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info.
Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website
Heijner Lammerts Harlingen, 8e afd. infanterie 1825 Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland  Website
Heijning Edward Geb. Amsterdam, 15 jaar. Kadet KMA. Ouders 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
wonen te Utrecht
Heijntzer Xaver Zoon van Joseph Heijntzer en Helena Grab. Korporaal sappeur. Woonde te Sattel in Zwitserland. 16-12-1831 Overleden te Middelburg, 32 jaar
?
Isis Zeeland
Heijst, van
Johannes Geb. Raevels, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heijst, van Wilhelmus 34 jaar. Maréchaussée 30-5-1829 Vader te Bergen op Zoom, moeder Petronella
van Stiphout   Markiezenhof
Heiligers Hermanus Geb. Hertogenbosch 's, in garnizoen te Breda. 14-11-1802 Huwelijk te Breda met Petronella van Rietkerken,
Kanonnier bij de Artillerie jd, geb. Leiden   Isis Breda
Heine
Jacob Van Norten in ’t Hanoversche, ongehuwd. Gediend 2-12-1808 -Aangetekend te Beverwijk met Alida Krueg,
hebbende als Jager zoo bij het voormalige 2e ongehuwd, van Beverwijk, wonende te Beverwijk.
bataillon Jagers als in de N3 van bovengemeld 18-12-1808 -Gehuwd te Beverwijk
bataillon en op den 28 juli 1806 deszelfs honorabel Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
paspoort uit 's Landt dienst bekomen hebbende te
Beverwijk
Heineke
Johan Heinrich Geb.  29-2-1799 Hager in Hannover. Lengte 1 el, 5 “Is bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang van den
palmen, 7 duimen, 6 strepen, aangezicht ovaal, 14den Augustus 18(32?), geconfirmeerd bij sententie
voorhoofd rond, oogen blaauw, neus spits, mond van het hoog militaire gerechtshof in Neerlands Indië,
middelmatig, kin breed, haar blond, wenkbraauwen van den 9den September daaraanvolgende, ter zake
blond. Fuselier 4de Bataillon Infanterie van tweede desertie in tijd van vrede, met medeneming
Nederlands Indie. van kleine equipementstukken, veroordeeld tot drie jaren
kruiwagenstraf ,met vervallen verklaring van den militairen
stand”.  
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den 18-5-1838 Nadat de voormelde kruiwagenstraf geëindigd was is
Minister van Koloniën ontvangen. hij met  het schip ‘Bato’, schipper J. Keijzer, naar
’s-Gravenhage, den 18. Mei 1838. Nederland teruggezonden, en in de laatste helft der
De Directeur-Generaal van Oorlog maand Maart laatstleden te Hellevoetsluis aangekomen.
H.R. Trip De Indische Navorscher en Website
Heineman
Hein Geb. Berenburg (Zwitserland). Sergeant der infanterie 28-4-1838 Overleden te Sluis, 31 jaar
Isis Zeeland
Heinsberg, von Goswin Jhr. Premier Luitenant, woonplaats Anclam, Pruisen 1876 -Persoon in Kadaster te Helmond
?
1908 -Idem   Isis Eindhoven
Heinselmann
Johannes Geb. Chur (Zwitserland), zoon van JohannesHeinselmann en Lucia Brunold. Soldaat 2e comp. res. bat. 9e afd. infanterie 23-9-1832 Overleden te Sluis, 36 jaar
Isis Zeeland
Heintz Joseph Prepos‚ aux douane 4-5-1798 Echtgenoot van overleden vrouw te Ossenisse
( Rosalie Daloij, geb. Catenelle)   Isis Zeeland
Heinzer Augustus Pijper regiment Auf de Mauer 8-9-1816 Vader te Bergen op Zoom, moeder Theresia Weijber
Markiezenhof
Heis George Maurits - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Natio-
nale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht
worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signa-
lement. Friesland   Website
Heit Lein Magchiel Geb. Westkapelle. Zoon van Migchiel Heit en 27-11-1811 Overleden in het militair hospitaal te Nijmegen
?
Willemina de Witte. 22 jaar. Volligeur 2e Compag-nie, 2e bataljon 124ste regiment Infanterie van Ligne. Isis Zeeland
Heitfeld Christiaan Geb. 9-9-1810 Frankfurt aan den Mein. Fuselier bij -“Is bij vonnis van den Krijgsraad te Amboine van den 29sten April 1835, ter zake van insubordinatie, door den corporaal Mieling aan te grijpen, en zich tegen hem, gewelddadig te verzetten, veroordeeld tot drie jaren kruiwagen straf met vervallen verklaring van den militairen stand.
het Algemeen Depot van het Indische leger -Na geëindigde kruiwagen straf met het schip ‘Eendragt’ naar Nederland terug gezonden, en den 17den September laatstleden, te Hellevoetsluis aangekomen.
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van ß8-1-1839 De Indische Navorscher
Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 8. Januarij 1839.
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip.  
Heitink Gerrit Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te Zutphen. 17-9-1836 Overleden te Makassar (Id)
Huzaar De Indische Navorscher
Heizbach
J.J. Geb. Hamburg, laatst gewoond hebbende te Leiden. 19-12-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia. Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Hekhuyzen, van Cornelis Geb. 1790. Uit Dordrecht. Militair Ca 1815 -Gewond geraakt in de strijd tegen de Fransen
21-8-1856 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (735-319))
Helden, van Michiel Geb. ca 1778 Tilburg. Fuselier Infanterie 30-10-1813 Overleden te Maastricht (Burger Ziekenhuis)   RA Tilburg
Hellebrandt Johannes Filippus Geb. ca 1746 Bourbon.  Gepensioneerd sergeant 31-5-1826 Overleden te Groningen.
*
       
Gehuwd met Maria Magdalena Daenen   Website
Zie ook 18e eeuw  
Hellebrandt Willem Geb. 29-11-1788, zoon van Johannes FilippusHellebrandt en Maria Magdalena Daenen. 8-12-1811 -Huwelijk te Scheemda met Elizabet IJzebrands Stuurwoldt(1792-1834)
Zie ook 18e eeuw   Commijs. -Huwelijk te Ameland met Sietske Tjipkes van der Mey (1812-1880)
12-8-1841 -Overleden te Ameland   Met dank aan Ronald Hellebrand
6-12-1851
Helleman Johannis Frans  Geb. 5-2-1795 Hembleken. Militair 1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Mili-
tairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze
staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haar-kleur enz., ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz., ook een
kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende.
Friesland   Website
Hellenbrand Henricus Josephus Geb. 27-8-1861 Munstergeleen. 1885 Probleem met de Krijgsraad Noord-Holland.
Website   Met dank aan Ronald Hellebrand
Hellenwaert
Deswerius Geb. Brugge, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hellin
Pierre Joseph Geb. Antoin, dep. de Jemmapes, 21 jaar. Fuselier 11-11-1813 Overleden te Veere   Isis Zeeland
Helling Johannes Zoon van Willem Helling en Geertruij Putten. 28-11-1831 Overleden te Middelburg, 26 jaar.   Isis Zeeland
Woonde te 's-Gravenhage. Korporaal bij de 9e afd.
Helling, van Carl Anton Julius 70 jaar. Majoor   -Partner : Henriette Philippine Stelling Bussman
21-3-1836 -Overleden te Hamburg   Isis Zeeland
Hellinga Annes Reter Schutter bij de overijsselsche schutterij 10-10-1831 Overleden te Hulst, 39 jaar    Isis Zeeland
Helmans
Philip Geb. Rosenthal, laatst gewoond hebbende te 18-8-1836 Overleden te Kedong Kebo (Id)
Leiden. Fuselier De Indische Navorscher
Helmers Jacob Geb. 3-11-1812 Berbice. Kapitein der infanterie tot 1852 -Wonende in de Kerkstraat, Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam
5-11-1899 -Overleden te Utrecht, wdr. van Johanna Tersteeg.
Genlias   Met dank aan Trudy Ohm
Heloma, van Nicolaas 1841 Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de Schutterijmet gegevens over de persoon. Friesland
Website
Hemert, van Arend Boerenknecht, geb. Neder Hemert 1817 Hij heeft zig aan de dienst der nationale Militie onttrokken
en wordt gezocht door de politie, aanwezig een
signalementslijst van hem. Friesland   Website
Hemkes Klaas Hendriks Ferwerderadeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van
de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Hemkes Willem Jan Jans de Jong en Willem Hemkes dewelke behoren tot de lichting 1820 omdat zij onvermogend zijn en hunne schulden bij het  Corps hadden meegenomen  enz. 1825 Deze verlofgangers worden gelast zich onverwijld  naar Groningen te begeven  en zich aldaar aan te melden  bij de heer commandant van enz.  Friesland    Website
Hemmekam Daniel Geb. Vlissingen, 20 jaar. Fuselier 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hemmes Hendrik Geb. ’s-Gravenhage. Luitenant Indische leger 19-5-1876 Huwelijk te Goes met Gozewina Petronella Danckaerts,
geb. Nisse   Isis Zeeland
Hemples
Jean Geb. Kaliuke (in Lithuanie), zoon van Jean Hemples 18-7-1808 Overleden te Cadzand, 22 jaar, ongehuwd
en Sophie Gaertuer. Chasseur  Isis Zeeland
Hemsbergen, van Willem Korporaal 12-2-1838 Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
Henderiks Willem Geb. Garderen 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met
ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard
van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps
hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen. 
Friesland  Website
Henderson Franciscus -Ged. 30-7-1786 Breda
-Vermeld in 1811 te Rammekens, Ritthem: 6-2-1811 Huwelijk te Ritthem met Maria Catharina Kutscher
veteran de la quatrieme Compagnie de l'onzieme Ritthem, Huwelijksakte, Nummer 1, 06-02-1811
Bataillon demeurant à Rammekens
-Vermeld te Amiens: soldat au douzième régiment
de vétérans in                                                             à 1814
25-6-1849 -Overleden te Breda   Met dank aan John Stienen
Hendrick
Charles Geb. Hovindegem, dep. de l'Escaut. Fusilier 30-10-1813 Overleden te Veere, 22 jaar   Isis Zeeland
Hendrickx Leonard -Geb. 23-1-1782 Nieuwegein, zoon van
Arnould Hendrickx en Petronelle Franssen.
-Burgerwacht Antwerpen in                                       à 1830 -  Website
Hendrik Johannes Geb. 13-12-1791 Beest. Militair 1824 Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van
ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, 
in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht
van hun signalement. Friesland   Website
Hendriks Antony Geb. Gemert. Fuselier bij de 5e afd. Infanterie, 3e Bat. 2e Komp., en wever 6-2-1828 Overledene te Gemert, 25 jaren  
BHIC
Hendriks Antoon Geb. 22-5-1817 Aduard. Fuselier 6-6-1840 Overleden te Coevorden (aangifte)
Genlias   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Hendriks Gerardus Geb. Roermond,  36 jaar. Sergeant KMA 1829 -Echtgenoot van Mechtildus van Eekeren   Isis Breda
- Geregistreerde te Breda
Hendriks Wiebeke - 1824 Onderwerp; Militair Pensioen. Friesland   Website
Hendrikse Pierre Cannonnier Dans le 125 Compagnie Des Gardes 27-10-1812 Overleden te Bergen op Zoom   Isis Zeeland
Cotes Natif De St Maartensdijk
Hengst, de Willem 28 jaar, hebbende 6 jaar in militaire dienst door-gebracht en  5 jaren als knecht in het tuchthuis van Delft gewerkt 1824 Friesland   Website
Henjes George Friedrich Geb. Stave(?), laatst gewoond hebbende te 3-9-1836 Overleden te Soerabaja (id)
Rotterdam. Jager De Indische Navorscher
Henker Jan Geb. Leek, prov. Groningen. Zoon van Hendrik 19-9-1890 Huwelijk te Kapelle met  Alida Petronella Lagas,
Henker en Janke van der Velde. Sergeant geb. Breda   Isis Zeeland
hospitaal Compagnie
Hennekens P. Leon Geb. Eijgelshoven, 57 jaar. Luitenant derMarechaussee 1839 -Echtgenoot van Agnes Schudt
- Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Henning Josephus Geb. Vlissingen, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hennion Pierre Joseph Geb. 6-8-1806 Evignies. Fuselier bij het Algemeen -“Is, bij vonnis van den Krijgsraad te Weltevreden, van den
Depôt van het leger in Oost-Indië 16den Januarij 1833, geconfirmeerd bij sententie van het
Hoog Militair Geregtshof in Nederlands Indië van den
Aldus opgemaakt, naar de opgave, deswegens, 9-10-1839 28sten Maart daaraanvolgende, ter zake van desertie met
van den Minister van Koloniën ontvangen. andere militairen, en het medenemen van vuurwapenen,
‘s- Gravenhage, den 19. October 1839. amunitie, kleeding, équipement-stukken en kazernering-
De Directeur-Generaal van Oorlog, effecten, veroordeeld tot zes jaren kruiwagenstraf, met
H.R. Trip. vervallen verklaring van den militairen stand”.
- Na geëindigde kruiwagenstraf, met het schip ‘Koningin
der Nederlanden’ (schipper Sipkes), naar Nederland terug
gezonden, en den 11den Junij ll. te Hellevoetsluis aangekomen.   De Indische Navorscher
Henquet
Henricus Theodorus Geb. 13-2-1786 Eben Emael (B). Marechaussee. 1-5-1823 Huwelijk te Tilburg met Angela Elbers ,
Woonplaats Rijsbergen geb. Tilburg   RA Tilburg
Henrard
Charles Geb. Perwez Dep. de la Dijlen. Fuselier 26-8-1813 Overleden te Veere, 19 jaar   Isis Zeeland
Hens
Gomarus Geb. Antwerpen, laatst gewoond hebbende te 23-6-1837 Overleden te Amboina (Id)
Leiden. Flankeur De Indische Navorscher
Hensen Jan Baptist Geb. ca 1811 Tilburg. Fuselier 3e Bat. 5e Afd. Inf.), 20-3-1831 Overleden te  ’s-Hertogenbosch   RA Tilburg
woonplaats 's-Hertogenbosch
Hensmans
Andreas Josephus Josephus Geb. Leuven, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hergelink
Jan -Geb. 1794 Tubbingen (45 jaar oud  in 1839). 1839  -Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Schutter 2e  afd. Mobiele Overijsselsche Schutterij   welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnis-
sen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de
Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
-Geb. Tübbingen 1841 -Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met
ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard
van den Militaire stand met eenpersoonsbeschrijving, welk korps
hij diende, rang, vonnis en geboortedatum totaal 17 kolommen 
Friesland  Website
Hering Fredrik Christiaan Geb. Venlo. Officier bij het Nederlandsch Indisch leger 3-3-1876 Huwelijk te Middelburg met Margarita Anna Cornelia Roth,
geb. Middelburg   Isis Zeeland
Herman
Leonardus Geb. Omterwoll (Zwitserland), zoon van Frans Hermanen Barbel van Beeren. Sappeur  21 11 1832 Overleden te Breskens, 57 jaar
Isis Zeeland
Hermans Arnold-François / Geb. 21-10-1792 Maastricht. Militaire staat van dienst: - Met dank aan Pascal L’’Eglise
Arnoldus Franciscus -Elève à Saint-Germain en 1811 (Ecole de Cavalerie).
-Fit les campagnes de 1813 à 1814.
-Sous-lieutenant au 2e Lanciers en 1815..
-Capitaine dans l'Armée Belge en 1830. Passé au régiment des Grennadiers
Hermans Carolus Henricus Geweermaker bij het  2e regiment Infanterie 1-6-1853 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Elisabeth Schoen   Markiezenhof
Hermans Joannes Petrus Geb. Maastricht. Militien 3e compagnie hospitaal soldaten 30-5-1888 -Huwelijk te Maastricht met Barbara Hilbrand (?-1905).
11-5-1905 -Overleden te Maastricht 
Genlias monitor   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Hermans Johannes In leven 1e luitenant artillerie te voet 17-8-1821 Zijn weduwe Anna Langenaken (geb. Hulst), overleden te
Breda   Isis Zeeland
Hermans Joseph Matthijs Geb. Rotterdam. 24 jaar. Zoon van Johannes 3-8-1836 Huwelijk te Sluis met  Johanna Catharina de Lobel
Hermans en Alida Masthof. Soldaat in de 2e com- 30 jaar, geb. Sluis   Isis Zeeland
pagnie van het reserve Battaillon der 9e afdeeling
Infanterie.
Hermans
Marinis Geb. Elten. Militair 1841  Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met
ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard
van den Militaire stand met eenpersoonsbeschrijving, welk korps
hij diende, rang, vonnis en geboortedatum totaal 17 kolommen 
Friesland  Website
Hermans Steph. Geb. 20-11-1781 vlakbij Maasricht, zoon van
Nicolas Hermans en Catherine Hestra.
Burgerwacht Antwerpen in                                      à 1830 -  Website
Hermerink Jan Geb. Haaksbergen 1816 Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en
verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale Militie
aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden.
Friesland   Website
Hermse Joannis Geb. 15-7-1809 Nijmegen. Kanonnier 1ste  Bat. 1839 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Veldartillerie welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in
de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info.
Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website
Hermsen Henricus Geb. 15-09-1802 Nijmegen 1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Mili-
tairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze
staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aange-
zigt, voorhoofd, neus, mond haar-kleur enz., ook een kolom
merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz., ook een kolom
met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende.
Friesland   Website
Hermsen Willem Geb. Elst, laatst gewoond hebbende te Leiden. 10-11-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Herndriks Wilherlmus Anthonius - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken en gezocht worden, met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouder-
dom en signalement. Friesland   Website
Herr Justus Joseph George Godlieb David  - Geb. 24-8-1788 Utrecht. 5-5-1825 -Huwelijk te Maastricht met Maria Johanna Tasnier,
geb. Maastricht   Genlias
-Kolonel, plaatsvervangend commandant Jan. 1852 tot -Wonende op de Dam te Amsterdam
april 1854 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Hes     =? Carel Verwersknecht te Leeuwarden in de Drie 1841 Heeft als plaatsvervanger (remplacant voor
Kramersteeg Letter B. no. 309 dienstplicht) gediend voor Tuylon Eduard Allen uit de
gemeente Helder prov. Noord Holland. Friesl. Website
Hes     =? Karel Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Heshusius Willem Kapitein, plaatsmajoor der stad Grave 20-5-1825 Getuige te Grave bij benoeming curator betreffende de
nalatenschap van Regine Maria Catharina van Ringe
Zie: Quaij, de ovl Beers 9-5-1824. Toegangsnr 21 Rechtbanken in
Noord-Brabant, 1811-1838, Inventarisnr 1419, Volgnr
70. Vredegerecht Grave. Met dank aan Ronald Hellenbrand
Hesling (Hesseling?) Henry (Hendrik, Henricus?) Geb. Zutphen, kanton in Holland, departement van 9-9-1811 -Binnenkomst bij hospitaal Sinte Irmina
de Boven IJssel. zoon van Bernard Hesling en 14-9-1811 -Overleden te Treves (Trier, Dtsl.), In het plaatselijke
Getrude Everts. 51 jaar. burgerlijk hospitaal Sinte Irmina aan de gevolgen van
Véteran Hollandais, van het 11e Bataillon, 3eCompagnie koorts    Met dank aan Ron de Vries en Bas Lems
Uitreksel uit het overlijdensregister vd gemeente Trier.
Bron: Nationaal Archief te Den Haag, Overlijdensacten van Nederlandse soldaten in Franse Krijgsdienst 1792-1815, toegangsnummer 2.01.19, inventarisnummer 149 (letter H, nummer 212)  
Heslinga Jan Dirks - 1841 Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus. Friesland   Website
Hess Robertus Geb. 26-7-1786. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
4-8-1836 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (741-1271)
Hesseling Laurentius Geb. ca 1801 Groningen. Oppermeester militair 8-7-1849 -Huwelijk te Eelde met Wipke Hillebrands (1826-1898).
8-2-1851 -Overleden te Paterswolde (Eelde)
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Hessen Hendrik Van Haarlem, zoon van  Christian Hessen, brood- 18-11-1819 Huwelijk te Amsterdam met Johanna de Haan,
bakker, 56 jaar, en Catriena Ijkenaar. geb. Culemborg, 31 jaar, dienstbaar
Fuselier in het 3e Bataljon 5e afdeling Nat. Infanterie GA Amsterdam, reg 4 folio 184
Met dank aan Hans Schutijser
Hessig Johan Rudolph Geb. Ouddorp. Officier van gezondheid 1e klasse bij het Neerlansch Indisch leger 15-1-1870 Huwelijk te Middelburg met Elisabeth Huberta JohannaSnijders, geb. Middelburg   Isis Zeeland
Hessling Heinrich Anton - 1841 Hij zou zig van zijn miltaire verplichtingen hebben onttrokken enz.     Friesland   Website
Hetschel
Carl Geb. Stuttgard, laatst gewoond hebbende te 5-8-1836 Overleden te Semarang (Id)
Amsterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Hettinga R. D. Te Harlingen  1841 Hij verzoekt ontslag als Kapitein bij de schutterij
maar wil dat veranderen enz. Friesland   Website
Heuberge Johan Geb. 15-7-1795. Militair 1824  Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ont-
slag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in
de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van
hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. Friesl.   Website
Heumen, van Hubertus Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te 17-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Nijmegen. Flankeur De Indische Navorscher
Heuners Frans Gewezen soldaat onder de Compagnie van Logau 23-2-1804 Begraven te Moergestel   BHIC
Heunink Dirk Herms Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 10-11-1836 Overleden te Padang (Id)
Amsterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Heureux, l' Auguste Korporaal 5e Comp. keizerlijke marine 2-2-1814 Vader te Bergen op Zoom, moeder Emilie Montignij
Markiezenhof
Heusden, van Albertus Aseanius Geb. ’s Gravenhage. Leraar KMA 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heuvel Gerardus Woonplaats Roosendaal. Marechaussee 10-4-1835 Partij te Breda (verkoop)   Isis Breda
Heuvel, van den Antonie Militair (sergeant) 26-6-1835 -Mede-aangever te Tilburg
26-10-1836 -Idem
12-2-1838 -Vader te Tilburg, moeder Johanna Wilmet  RA Tilburg
Heuvel, van den Gerardus Nationale Militie 30-9-1809 Vader te Aarle-Rixtel, moeder Joanna Canters   BHIC
Heuvel, van den Hendrik Geb. Buren, 29 jaar. Sergeant majoor 2e afd. 1829 -Echtgenoot van Geertje van der Sluis
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heuvel, van den Hendrik Geb. Gemert, 20 jaar. Flankeur bij de 3e Compagnie, 26-12-1830 Overleden in het groot Rijks Hospitaal te Utrecht
3e Bataillon, 5e afdeling Infanterie. BHIC
Heuvel, van den Johannes Henricus Geb. Buren, 20 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Heuvel, van den Martinus Geb. Uden, woonplaats Haarlem. Fuselier bij 1e Comp res Batt. 10e afd Infanterie 13-1-1832 Overleden te Haarlem   BHIC
Heuvel, Nicolaas Geb. Amersfoort, laatst gewoond hebbende te Leuven. Kanonnier 4-5-1836 Overleden te Amboina (Id)
van den De Indische Navorscher
Heuvel, van den Peter Geb. Uden.  Fuselier 10e afd. infanterie reserve bat. 12-11-1834 Overleden te Vere, 19 jaar   BHIC
1e comp.
Heyen Hendrik 8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten
& extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting
1825 dienende en gediendse manschappen. Friesland  Website
Heyer Petrus Leeuwarden, Bat. Artillerie N. M. nr. 3 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
-Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
1825
Heynen Lammerts Te Harlingen  8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certifi-caten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Hiddinga Jacob Marechaussee 30-9-1891 Vader te Tilburg, moeder Joukje Broekstra  RA Tilburg
Hiemstra Hendrik Pieter 1ste divisie 14-11-1834 Lidmaat te Breda. Attestatie van 1e Divisie, att. naar
Leeuwarden   Isis Breda
Hiemstra J. B. Te Leeuwarderadeel  5e Bat. Artillerie Mil. 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen
Friesland   Website
Hiemstra J. B. Te Leeuwarderadeel  2e Bat. Artillerie Mil. 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen
Friesland   Website
Hiemstra Jan Sybrens-- - 1841 Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betref-
fende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij
de Militie gedurende de maand Augustus. Friesland   Website
Hiemstra Laas Jans Zoon van Jan H. en Afke Klazes, geb. 27-3-1801 te Mantgum.  Behorende bij de 13e afd. Nationale Inf. 1eBat. 6de Comp. 15?-12-1825 Een staat van zijn Signalement en omschrijving, in de
brief staat dat hij is overleden 15? December 1825.
Friesland   Website
Hijlckama, van / B. A. -Soldaat 13-7-1815 -B. A.  en Verwey  zijn als soldaat op 13 juli ten dienste
van Koning en Vaderland uitgetrokken terwijl hun post
wordt waargenomen door B. Haga en Sjoerd Haagsma
Hylckama B.A. -Te Sondel.  Majoor Kommandant  1e Battaillon 1841 -Eervol ontslag verleend. Friesland   Website
Hijvert, l' ? Tamboer in het 8e regiment, 22e compagnie 16-8-1809 Overleden te Terneuzen  Isis Zeeland
Hikkens Jille Geb. Harlingen, laatst gewoond hebbende te 11-6-1837 Overleden te Weltevreden (Id)
Harlingen. Flankeur De Indische Navorscher
Hilberdink Albert Geb. Meppel, laatst gewoond hebbende te Meppel. 28-12-1836 Overleden te Semarang (Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Hilbrands Jan Roelf Geb. 5-1-1857 Assen. Fourier der infanterie 7-11-1888 Huwelijk te Den Helder met Trijntje Johanna Munnik
(ca 1854-?).
Genlias   monitor    Met dank aan Ronald Hellebrand
Hildebrand
Nicolaas Geb. Hamerbach, laatst gewoond hebbende te 3-2-1836 Overleden te Makassar (Id)
Rotterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Hildes Albert Hendriks Nummerverwisselaar voor  Fedde Wijga, 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Hilgenholt Herman Geb. Enschede, laatst gewoond hebbende te 17-3-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Enschede. Fuselier De Indische Navorscher
Hillebrand Friederich / -Militair 6-11-1834 -Vader van de bruidegom (Johan Heinrich Christian Hillebrand, geb. Woerden x Grietje Smit, geb. Goningen)
te Groningen, moeder Maria Elisabeth Biederbek  
-Vader van de bruidegom (Johan George Loij Hillebrand,
Frederik -Militair 10-9-1848 geb. Bodegraven x Jantien Weites, geb. Haren) te
Groningen, moeder Elisabeth Pieterbik  
Genlias    Met dank aan Ronald Hellebrand
Hillen Bernardus Militie 1822 Komt voor op een declaratie van C. Wenckelbach, Militie Commissaris: zijn declaratie van reis en verblijfkosten wegens de naloting voor de Militie van  Jacob Faber Hogerwerf, van Kollum, en Bernardus Hillen,  overeen-komstig Art. 13 van de wet van den 21e april , 1820 jaar
Friesland   Website
Hillinga / Sebo Jan -Geb. Winschoten, zoon van Christoffer Hillinga en 29-1-1891 -Huwelijk te Vlissingen met Jannetje Jacoba Struijk,
Albertje Pot. 27 jaar. Sergeant der Infanterie geb. Vlissingen
-Sergeant bij de infanterie 30-12-1893 -Vader te Vlissingen, moeder idem
Hillingx / - 27-10-1926 -Jannetje Jacoba Struijk ovl. te Vlissingen
Hillinga -Geb. Winschoten. Zonder beroep 18-2-1930 -Huwelijk te Vlissingen met Cornelia de Puijt,
geb.  Wolphaartsdijk, wed. van  Leendert van Aartsen
15-8-1950 -Overleden te Vlissingen   Isis Zeeland
Hiltzinger Christiaan Korporaal 8e Comp. 1e bataillon Zwitsers 2-8-1816 Vader te Bergen op Zoom, moeder
?
Johanna Carolina Brunning   Markiezenhof
Hindlang Johannes 1824 Onderwerp: Militair Pensioen   Website
Hitendal Louis Geb. Koewacht. Militair 22-10-1809 Overleden te Straatsburg   Isis Zeeland
Hobijn Cornelis Wilhelm Geb. 27-8-1829 Amsterdam. Sergeant der infanterie 1860 tot 1862 Wonende in de Noorderkerkstraat te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Hoeck, van Martinus Johannes Flankeur bat. Nationale Militie 10-1-1817 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Schonk
Markiezenhof
Hoed, Michael Geb. Gouda, laatst gewoond hebbende te Gouda. Vóór of op Overleden te Kedong Kebo (Bagelen) (Id)
van der Fuselier 24-6-1836 De Indische Navorscher
Hoeft, van der Jan Geb. 25-1-1790. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 Gesneuveld bij Waterloo
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (753-104)
Hoeij, van
Abraham Geb. 10-11-1798 (of 1797) te Lingen Hannover. -Gehuwd met Cornelia van Lakerveld Blanken,
Majoor 4e reg. inf., gepensioneerd generaal-majoor, inf., n.h. geb. 23-01-1816  (of 13-02-1816) Gouda, n.h.,
-Adressen: Markt A 66b, Westhaven B 176a.
bron: BR Gouda 1850-1860 wijk A, dl. 1 en wijk B, deel 2,
en 1860-1880 wijk B, dl.2 
6-1-1872 -Overleden te Gouda   Met dank aan Annelies Mateboer
Hoek Joseph Fuselier bij het Regiment Zwitsers 31-1-1822 Vader te Bergen op Zoom, moeder Jantjen Tijken
*
?
Markiezenhof
Hoek,  van der Keimpe Popkes -Te Dantumadeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
-Te Dantumadeel   8e afd. Inf. -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen
-Hij mag ondersteuning hebben om deze zomer naar Hees en Leende te begeven  om bij de heer predikant Kremer aldaar genezing te vinden voor zijn gezicht enz.
-Gewezen militair, thans arbeider te 1841 Friesland   Website
Zwaagwesteinde
Hoek, van der C. Geb. ca 1808 Tilburg. Fuselier 1e Cie 1e Bat. 5e Afd. 16-12-1830 Overleden te Utrecht   RA Tilburg
Infanterie., woonplaats: Tilburg
Hoekel
Pieter Johannes Geb. St. Gillis, laatst gewoond hebbende te Leiden. 28-3-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
Huzaar De Indische Navorscher
Hoeksra Hein Aukes Van beroep Koopman, 33 jaar 1841 Voorgedragen als Officier bij de Schutterij van Sneek
i.p.v. Wigle Jans Visser. Friesland   Website
Hoekstra Jacob Sybes -Te Utingeradeel, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.
-Te Wonseradeel  8e afd. 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappenFriesland   Website
Hoekstra Sikke Martens -Te Dantumadeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
-Te Dantumadeel   8e afd. Inf. 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappenFriesland   Website
Hoekstra Wiebren Annes - 12-8-1831 Gesneuveld voor Leuven (10-daagse veldtocht?)   Tresoar
Hoekstra Reynerus Milicien 1841 Hij komt voor op een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de namen vansoldaten die
overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze
uit de dienst zijn gegaan.   Friesland   Website
Hoekwater Nicolaas Adrianus Geb. Delft, laatst gewoond hebbende te Delft. 3-2-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Sergeant De Indische Navorscher
Hoen Johannes Geb. ’s Hertogenbosch. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hoendervoogd Pieter Geb. 28-3-1804 Amsterdam. Fuselier bij het -“Is bij vonnis van den Krijgsraad te Makasser, van den
Algemeen Dépot van het Indische leger 17den Augustus ll., ter zake van insubordinatie,
veroordeeld tot dertig slagen, met vervallen verklaring
Aldus opgemaakt, 19-7-1839 van den militairen stand, en als eerlooze schelm te
naar de opgaven van denMinister vanKoloniën ontvangen. worden weggejaagd”.
‘s- Gravenhage,den 19. Julij 1839. -moet met de eerste scheepsgelegenheid naar Neder-
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip. land, reeds zijn of worden terug gezonden, volgens daar-
toe onder dagteekening van den 11den December ll.,
gegeven orders.   De Indische Navorscher
Hoepen, van Stanislaus Geb. 8-10-1820 Philippine. Fuselier 17e afdeeling 1839 Wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
infanterie,  hij wordt jaar 1839  (4) welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
Info zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website
Hoesser Friederich Geb. 22-3-1784. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
30-5-1860 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (742-1465)
Hoeufft van Oijen Jean Philip In leven generaal-majoor. 22-9-1802 Zijn weduwe Louisa Cornelia Elisabeth Clunder
hertrouwt te Breda met Jean Claude Bernardin
de la Valette, Markies, ridder van Malta, wdr. van
Maria Catharina Theodora van Kestenis   Isis Breda
Hoey Jan Pieter Generaal majoor / commandant van de vesting 24-10-1816 Getuige te ’s-Hertogenbosch (bij: Florent Joseph de Mahieu,
(te ’s-Hertogenbosch?) zie aldaar)   Met dank aan Pim de Theije
Hoey Schilthouwer,  van Govert Adrianus Johannes Dirk Geb. ’s Gravenhage, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders 1839 Geregistreerde te Breda
wonen te Arnhem Isis Breda
Hoey Schilthouwer, van Pieter Johan Christiaan Geb. ’s Gravenhage,  16 jaar. Kadet KMA. Ouders 1839 Geregistreerde te Breda
wonen te Arnhem Isis Breda
Hoeydonk, van Andries Wynand Korporaal militair hospitaal 30-11-1896 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna Romyn   Markiezenhof
Hof Jan Leverts Geb. Hoogeveen, laatst gewoond hebbende te 29-6-1837 Overleden te Weltevreden (Id)
Ruinerwold. Fuselier De Indische Navorscher
Hoffers Antoine Joseph Geb. Namur. Infirmier in het Fransche Hospitaal te Breda. 1-1-1804 Huwelijk te Breda met Clasina Ligthart
Alias: du Jardin geb. Geertruidenberg   Isis Breda
Hoffman Arnoldus François Geb. Grave, laatst gewoond hebbende te Grave. 14-12-1836 Overleden te Djokjakarta (Id)
Korporaal De Indische Navorscher
Hoffman Johan Martijn Geb. 16-3-1786 Zutphen. Kapitein bij het bataillon jagers in de kolonie Suriname 22-11-1834 Overleden te Zutphen   Website
Hofman Bauke Baukes Milicien 1841 Bij aankomst in de militie  wegens lichaamsgebreken ongeschikt zijn om te dienen ( met de gebreken er bij
vermeld ) en verdere info. Friesland   Website
Hofman
Carel Geb. Dillenburg, 25 jaar. 2e luitenant 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hofman Fredrik Geb. Amsterdam. Kanonnier 6e comp. artillerie 15-4-1816 Overleden te Vlissingen, 31 jaar   Isis Zeeland
van linie
Hofman Willem Frederik Geb. Schiedam, laatst gewoond hebbende te Ommerschans. Fuselier 3-5-1837 Overleden te Weltevreden (Id)
De Indische Navorscher
Hofmeester Coenraad Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te 12-8-1836 Overleden te Makassar (Id)
Nijmegen. Fuselier De Indische Navorscher
Hofmeyer Jacobus Johannes 8e afd. Infanterie, nummerverwisselaar voor GeorgDonz 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen
die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari
1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de
Staande Arnee zijn overgegaan. Friesland   Website
Hofstra Bouwe Pieters - 1841 Zijn benoeming als 2e Luitenant. Friesland   Website
Hofstra Meindert Hebbes 8e afd. Infanterie. Plaatsvervanger voor 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
Waling Klazes Tiersma genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig
artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoor-
genoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.
Friesland   Website
Hoftee Bouwe Pieters This is one of the Hofstee family that has its roots in.  Weststellingwerf. Descendants of this Hofstee family live in Minnesota and California. 1841 Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de Schutterijmet gegevens over de persoon.
(=Hofstee) Met dank aan Anthony Hofstee Friesland   Website
Hogerbeets Lodewijk 8e afd. Infanterie  1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkom-
stig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan.  Friesland   Website
Hogerwerf Jacob Faber Militie 1822 Komt voor op een declaratie van C. Wenckelbach, Militie Commissaris: zijn declaratie van reis en verblijfkosten wegens de naloting voor de Militie van  Jacob Faber Hogerwerf, van Kollum, en Bernardus Hillen,  overeen-komstig Art. 13 van de wet van den 21e april , 1820 jaar
Friesland   Website
Hogeveen Martinus Tietes Tietjerksteradeel,  8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappenFriesland   Website
Hohman
George Geb. Mairesille (Zwitserland), zoon van Peter Hohmanen  Angelina Sauren Gastritis. Fuselier  29-9-1832 Overleden te Terneuzen, 32 jaar
Isis Zeeland
Hoissard / Pierre Augustin Huzaar 5e Reg. Franse Huzaren 6-9-1803
Echtgenoot van Jeanne Humbert, wonende te Metz       ?
Boissard ? Partij (procuratie) te Breda   Isis Breda
Hoitenga Douwe Douwes Utingeradeel, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappenFriesland   Website
Holland Hermanus Marechaussee, 30 jaar 11-9-1835 Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
Hollander Klaas Douwes Bolsward, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappenFriesland   Website
Hollander, den Adriaan Geb. Vlissingen, 43 jaar. Militair 1829 -Echtgenoot van Maria Volk
-Geregistreerde te Breda Isis Breda
Hollanders Josephus Gepensioneerd kapitein 15-8-1883 -Vader van overleden kind te Helmond, moeder
Johannis Maria Soenkoen
1-10-1884
-Partner Maria Soenkoen, geb. Kedong Kebo (Id),
overleden in het kraambed te Helmond  
22-10-1884 -Vader van overleden kind te Helmond  
29-11-1886 -Vader van overleden kind te Helmond, moeder
Josina Theodora Erdmann    Isis Eindhoven
Hollard Martinus Geb. Vlissingen, laatst gewoond hebbende te 20-6-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) (Id)
van Gothe Appingedam. Fuselier De Indische Navorscher
Holdensich Gerard -Geb. 3-10-1782 Stevensweert, zoon van
Jean Holdensich en Gertrude Janssens.
-Burgerwacht te Antwerpen in                                  à 1830 -  Website
Hollenbach Gerrit Wilhelm Leonard Geb. 7-9-1853 Arnhem, zoon van Johann Georg -Gehuwd met Cornelie Visscher   bron: Familysearch
Hollenbach en Maria Helena Lichtenbelt.  Militair. Met dank aan Annelies Mateboer
Hollestelle Joos Geb. IJzendijke. Korporaal in Oost-Indische dienst 28-2-1829 Overleden te Djocjocarta (Id)   Isis Zeeland
Holm Dellot Daniel Geb. Ploem(?), laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Flankeur 12-1-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
De Indische Navorscher
Holshaamer Gerrit Geb. 18-3-1792. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond bij Waterloo.
6-9-1831 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (741-1205)
Holten, van Johannes Geb. Zwolle 1796. Militair 1824 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heen-gezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of
waarom zijn verwijderd zijn. Friesland   Website
Holtmark van Dijkerhoff Gerrit Jan Geb. Dordrecht, laatst gewoond hebbende te 18-3-1837 Overleden te Weltevreden (Id)
Dordrecht. Fuselier De Indische Navorscher
Holwerda Johannes Jans 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkom-
stig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland Website
Holwerda Klaas Wiebes Geb. Heeg, laatst gewoond hebbende te Leiden. 7-12-1836 Overleden te Semarang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Holwerda Tacke Pieters - 1841 Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betref-
fende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij
de Militie gedurende de maand Augustus. Friesland   Website
Hom Ferdinant Douanier en verblijft ten tijde van de aangifte te  13-1-1813 Vader te Leeuwarden, moeder 
Hellevoetsluis Fokeltje Lammerts   Tresoar
Homans Haye Pieters Smallingerland, 8e afd. infanterie  1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappenFriesland   Website
Hommel Willem Geb. Capelle. Gepasporteerd van het Korps Kon.  Verhuist met echtgenote Teuntje van Gils en 3 
Marechaussee kinderen van Capelle naar Tilburg   RA Tilburg
Honaij
August Maarten Geb. Namen (Namur) 22-6-1798. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Eugenius’
De Indische Navorscher
Hondeling Willem Geb. Nederhemert. Zoon van Jan Hondeling en 19-12-1831 Overleden te Terneuzen
Jenneke Kuipers. Schutter bij de 6e kompagnie Isis Zeeland
Overijsselsche Schutterij.
Hondt, d’
Jan Frans Geb. 19-06-1797 Maldechem 1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haar-kleur enz. enz. ook een
kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz., ook een
kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende. Friesland  Website
Hoo, de Iete Johannes Kollumerland, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen
Friesland   Website
Hoofd Mozes Levie Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 13-1-1836 Overleden te Padongkebo = Kedong Kebo (Bagelen, Id)
Amsterdam. Kanonnier De Indische Navorscher
Hoofd, van het Dirk Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te 4-12-1836 Overleden te Bonjol (Id)
Rotterdam. Korporaal De Indische Navorscher
Hoogenhuize, van George Adrianus Geb. ’s-Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende 29-9-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
te Harderwijk. Korporaal De Indische Navorscher
Hooger Albert Geb. Zwartsluis, laatst gewoond hebbende te 14-11-1836 Overleden te Fort de Kock (Sumatra, Id)
Zwartsluis. Korporaal De Indische Navorscher
Hooghiemstra Tjepke Albers Utingeradeel, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappenFriesland   Website
Hoogstra Sybren Sjoerds   Nummerverwisselaar van Kornelis Jans Kinnema, 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
8e afd. Infanterie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland Website
Hoogstraten Frederik Hij is een plaatsvervanger in dienst jaar à 1841 Friesland  Website
Hooning Johannes Geb. 10-11-1819 Haarlem. Fuselier 17e afdeeling 1839 Wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
infanterie welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
Info, oals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. 
Friesland Website
Hoop, de Antonie Marechaussee 31-12-1873 Vader te Tilburg, moeder Wouterina Kolb   RA Tilburg
31-7-1875
Hoop, de Joseph Benedictus Hoornblazer bij de infanterie 6-4-1858 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Mietje van Hesse
29-11-1859 -Idem   Markiezenhof
Hoorn, van Frans Gerard Jan Geb. Vlissingen. 1e luitenant bat. artillerie staatse 30-12-1816 Overleden te Curacao   Isis Zeeland
armee no. 6
Hoornstra Wytse Loukes Plaatsvervanger voor Hendrik Willems Dam, 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
8e afd. Infanterie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland Website
Hopbergen, van Jacobus Wilhelmus Geweesen cappiteijn 12-3-1808 Begraven te Groenlo   Groenlo Begraven
Hopman Pieter Ritmeester commandant 1e comp. Woonplaats: Breda 17-6-1823 Partij (procuratie) te Breda   Isis Breda
Hoppe Christoffel Geb. Emsleuren 1816 Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en
verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale Militie
aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden.
Friesland   Website
Hoppe Evert Gegageerd soldaat 1-4-1807 Geb. ca 1737. Begraven te Drunen. Kinderloos
overleden.  BHIC
Hoppen Gerrit Jan  Geb. 28-2-1796 Geldermarsum 1824 Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van
ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, 
in de gevangenis, eerloos weggejaagd, tevens een overzicht
van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz.
Friesland   Website
Hoppenbrouwers Johan Joseph Clement / -Woonplaats 's Hertogenbosch (in garnizoen). Kapitein der Marechaussee 10-9-1832 -Partij te Breda (ophef)  
-Ritmeester commandant 1e comp., gekantonneerd
Johan Joseph Clemens te Roosendaal 4-5-1835 -Partij te Breda (ophef)
-Woonplaats Maastricht. Kapitein der
Marechaussee 21-10-1839 -Partij te Breda (procuratie)
Isis Breda
Hopperus Fokke Ennes Geb. Bergum, laatst gewoond hebbende te Bergum. 1-6-1837 Overleden te Fort van der Capellen
Fuselier De Indische Navorscher
Hörchner Johannes Jacob 28 jaar, korporaal bij de schutterij 31-5-1831 Vader te Bergen op Zoom, moeder Aletta Adriana
Scheerder   Markiezenhof
Hordorff
Friedrich Wilhelm Geb. Ikeitzin Saxen 1797 1824 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heen-
gezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en
zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een
kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of
waarom zijn verwijderd zijn. Friesland   Website
Horenbeek, van Petrus Geb. Leuven 22 jaar. Kanonnier 1e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Horine Jean Baptiste Jose Douanier 20-7-1810
Huwelijk te Workum met  Marie Anna Verdier, 
uit Gand?(Frankrijk)   Tresoar                                                 ?
Horn
Johan Georg Geb. Frikhage (Nassau), in garnizoen te Breda. gepensionneerd korporaal van de Invalides te Dordrecht van de Bataafsche Republiek 9-11-1800 Huwelijk te Breda met Sophia Rovers,
geb. Breda   Isis Breda
Horn
Johannes Uit Duitsland. Sergeant 14-12-1808
-Huwelijk te Nijmegen met Maria Elisabet Lenders,
j.d. geb. te Ophoven bij Maaseik,
wed. van Jan Krouwer.   Zie aldaar (18e eeuw)
17-12-1812 -Overleden te Nijmegen   Met dank aan Pim de Theije
Hornbostel Frederik George Hendrik Geb. Vlissingen 18-10-1823. Marine officier. 7-12-1859 -Huwelijk te Vlissingen met Jacoba Uijttenhoven
1860 -Wonende te Amsterdam op de Prinsengracht
Bevolkingsregister Amsterdam
2-2-1885 -Overleden te Oosterbeek   Genlias   
Met dank aan Trudy Ohm
Hornen Willem Geb. 1802. 1824  Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van
ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, 
in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht
van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz.
Friesland   Website
Horringa Berend 9-10-1840 -Overleden aan boord van het Korvet genaamd de Hippomines
-Zijn erfgenamen zijn  zijn moeder Jeltje Westerdijk,
1841 weduwe van Jacob Beerends Horringa en zijn broeder
Evert Horringa en zijn minderjarige broeders  Atto, Jan en
Eelke Horringa enz   Friesland   Website
Horst, ter Jan Geb. Delden, laatst gewoond hebbende te 9-8-1836 Overleden te Amboina (Id)
Amersfoort. Tweede kanonnier De Indische Navorscher
Horst, van der Cornelis Geb. 00-10-1787 Delft  1824  Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van
ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,
in de gevangenis, eerloos wegge-jaagd,  tevens een overzicht
van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz.
Friesland   Website
Horst, van der Nicolaus Militair (sergeant bij de Veldartillerie) 18-10-1833 Vader te Tilburg, moeder Herndrika Ter Boekhorst  
RA Tilburg
Hosbach Johannes -Geb. 5-2-1786 Leeuwarden, ged. 17-2-1786 aldaar, 15-5-1808 Huwelijk te Leeuwarden met Elisabeth Fokkes de Haan,
zoon van Johannes Hosbach, burger van wed., geb. 10-5-1782 Oldeboorn, ged. (ref) 9-6-1782
Leeuwarden (meester grofsmid en slotenmaker Oldeboom,  koopvrouw te Leeuwarden, ovl. 9-9-1831
aldaar), en Anna Catharina Schneider. Leeuwarden. Zie: Romans, Klaas
-Timmerman
-Fuselier 2e comp.,  87 cohorte in 1813                 à 20-3-1813 -Overleden in het militair hospitaal te Groningen
Met dank aan Kees Jan Slijkerman
Hospstaken Pieter - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken,en ge-
zocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom
en signalement. Friesland   Website
Hotz Jakob 1e Divisie 14-11-1834 Lidmaat te Breda. Attestatie van 1e Divisie. Att. naar
Brielle 15-5-1840   Isis Breda
Houben Jan Willem Sapeur-schoenmaker in de 4e compagnie 9-10-1831 Vader van overleden kind te Aardenburg, moeder
Barbera Francisca Callewaert   Isis Zeeland
Houben Joannes Franciscus Geb. 30-9-1858 Schimmert, zoon van Arnold Houben 20-7-1898 -Huwelijk te Maastricht met Maria Anna Cruts,
en Joanna Maria Retrae, wdr. van Maria Kuijpers. geb. Meerssen, wed. van Mathijs Paulussen,
Militien bij het 2e Regiment Infanterie. dochter van Pieter Cruts en Anna Maria Puts
Met dank aan Joop Esser
Houdsakker Johannes Geb. 1-1-1791 Coevorden. Militair 24-9-1830 Gesneuveld in de strijd tegen de Belgen
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (762-54)
Housset Michel Geb. Werkendam, laatst gewoond hebbende te Brussel. Flankeur 15-1-1837 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Hout, van Adrien Geb. 20-11-1791 Helmond, zoon van CornelieKouwenberg. Ongehuwd, 19 jaar. Soldat Dans L'infanterie 1791 Inwoner van Helmond   Isis Eindhoven
Hout, van Antoine Geb. 17-2-1787 Helmond,. zoon van CornelieKouwenberg. Gehuwd. Soldat Dans L'infanterie 1787 Inwoner van Helmond   Isis Eindhoven
Houten, van den Jan -Geb. 12-8-1852 Burgh, ged. 3-10-1852 Burgh, zoon
van Andries van den Houten (1821-?) en Maria
Overdulve (ca 1820-1888).
-uitgeschreven uit het bevolkingsregister van     à April 1864           Met dank aan Hans Meijer
Burgh en vertrokken naar Alkmaar om in een
Huis van Verbetering te worden geplaatst.
-Bekend is uit de archieven van de Nationale Militie
dat hij ook in dienst is geweest. Hij behoorde tot de
lichting 1872. Na het aangaan van een vrijwillige
verbintenis van 6 jaar ging hij in maart 1873 over
naar het RegimentGrenadiers en Jagers
Bron CBG inv.nr. 60518 en 38827
-Uit de archieven is het volgende signalement
bekend: lengte 1,60 m, ovaal aangezicht, groot
voorhoofd, bruine ogen, bruin haar en wenkbrauwen,
een gewone neus en een ronde kin.
Houthakker Philip Geb. Alkmaar, laatst gewoond hebbende te Alkmaar. 3-7-1836 Overleden te Ngaure (Ngawi, Madioen, Id)
Korporaal De Indische Navorscher
Houtkamp Johannes -Geb. 1787 Amsterdam. 1815 -Uit Engeland gekom