19e eeuw CD        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                      552
Caarels Karel Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 7-1-1837 Overleden te Semarang (Id)
Amsterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Cabots
Joseph (José?) Geb. in Colvia / Coloia?, Spanje, depertement Valence. 26-10-1811 Overleden te Middelburg
Spaanse gevangene Isis Zeeland
Caelbo David Harm Henriques -Geb. 13-12-1832 Amsterdam, Israëliet. Bron: Wachtschepenboek Hellevoetsluis 1869-1874; H.L. Stasse
-Marinier 3e klasse, vestiging in de gemeente (Hellevoetsluis) op                                                           à
-Vorige woonplaats Amsterdam. 7-12-1872
Bij vonnis van het Hoog militair gerechtshof
28-12-1872 veroordeeld tot verval 11-1-1873 en van den
Militairen stand in driejaren kruiwagenstraf.
Gens Nostra, Jaargang 53, nr 11, Nov. 1998, p. 610.
Met dank aan Michaël Boers
Caem, van Nicolaas Albert Geb. ’s Hertogenbosch. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Cageling Marinus Geb. Maastricht, laatst gewoond hebbende te Harderwijk. Flankeur 25-3-1837 Overleden te Padang (Id)
Arnoldus De Indische Navorscher
Caiflar, de
Karel Frederik Pieter Herman Geb. Verdun, 16 jaar. Kadet                                  1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Caille, de Johannes Baptist Geb. Berloer(?), 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Calbot
Antoine Geb. Cagru, departement de Seville, soldat Espagnol.Spaanse gevangene 13-3-1813 Overleden te Middelburg, 27 jaar
Isis Zeeland
Caldezon
Joseph Geb. D?bre, departement de Seville (E), soldat Espagnol.Spaanse gevangene 14-4-1812 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Cales Hugo -Geb. Utrecht, 25 jaar. Officier van Gezondheid ; 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
2e Bat. Jagers
- ca 1844 -Zoon Hugo geb. te Alkmaar
- ca 1847 -Dochter Catharina Susanna Anna Maria geb. te
Alkmaar, moeder Catharina Anna Maria van der Ven
-Officier van gezondheid 24-3-1848 -Dochter Catharina Susanna Anna Maria ovl. te
Nijmegen   Genlias
- Geb. 29-5-1814 Utrecht. Officier van gezondheid sept. 1848 tot -Wonende aan de Prinsengracht te Amsterdam
april 1855 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Cales Hugo -Geb. 1844 te Alkmaar. Zoon van bovenstaande 2-1-1879 -Huwelijk te Alkmaar met Johanna Abrahamina
Hugo Cales. 2e luitenant Everdina Simonetta Stikkel, geb. Texel
- 15-3-1899 -Huwelijk te Voorburg met Wilhelmina van der Vegt,
geb. 1869 Zwolle   Genlias
Callauij Pieter Franciscus Sergeant Majoor 4e comp. bat. nationale militie 5-5-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Hertogs
Markiezenhof
Callenfels Pieter Godefridus Zie Stein Callenfels, von
Calmeijer Johan Hendrik Geb. 5-4-1854 Amsterdam, zoon van Christian 19-10-1893 -Huwelijk te ‘s-Gravenhage, met Jane Ann de Veer,
Rudolph Calmeijer en Catharina Sofia Staudenmeijer. geb. 24-8-1871 Paramaribo, BR Den Haag, ovl.
Zie ook Calmeyer, 20ste eeuw Luitenant ter Zee 7-2-1966 Apeldoorn, dochter van Michael de Veer
en Adriana Wilhelmina Moore.  huwelijksakte nr. 1082
09-09-1924 -Overleden te Heemstede
overlijdensakte nr. 114 Heemstede
bron overige: Don Fehr, Canada:  Website 
Met dank aan Annelies Mateboer
Calsem, van Barthelomeus Geb. 22-2-1802 Amsterdam, Tamboer 1825 Hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn. Op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een
kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. en ook
een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende.
Friesland   Website
Caluwaerts
Adrien Geb. 10-11-1786 Turnhout, zoon van  Anselmus 1857 -De St. Helena-medaille ontvangen
Caluwaerts en Theresia SelsDouanier, Sous 23-4-1873 -Overleden te Turnhout   Website
lieutenant /Lieutenant, en service à Kleef, Amsterdam,
Dockum, Groningen, Strasbourg, periode 1803-1814.
Cambeen Judocus Geb. Hontenisse, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Camerijk ? Majoor Chirurg 1823 Wegens zijn overlijden is de post als officier van
gezondheid  bij de strafgevangenis vacant en zal
worden waargenomen door  Collard J. officier van
gezondheid en Sotheau A. J. H. officier van gezondheid,
beide officieren bij de 8e afdeling Infanterie  enz
Friesland   Website
Camhorst ? Canonnier bij de 7e Comp. van het 5e Bat. O.I. Artillerie van Linie 18-4-1817 Overleden te Middelburg, 27 jaar   Isis Zeeland
Cammans
Johannes Geb. Mechelen, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Cammermans Teunis Geb. Axel, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Camp
Eduard August Geb. Aurich, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Camp Hermanus Geb. Amsterdam, 14 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Cantagrelle Claude Plaatselijk commandant v.Breda -Echtgenoot van Catherine Warion
26-7-1800 -Partij (procuratie) te Breda
23-9-1801 -Idem   Isis Breda
Canters Guillelmus Geb. Lille, 21 jaar.  Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
?
Cantrijn Philippus Geb. Princenhage, 57 jaar. Militair (Gepensioneerd) 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Capellen
Pieter Geb. Melkwezer, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Capellen, van
Felix Marie Geb. Grafschaft in Hessen. 17 jaar, kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Capellen, van der
Willem Frederik Geb. Antwerpen, 20 jaar. Kadet KMA.  Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Maastricht
Capio
Louis François Geb. 1810 Gent. Fuselier bij het vierde bataljon 10-8-1838 “Is bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang van den
infanterie. 15. December 1834, geconfirmeerd bij sententie van
het Hoog Militair Geregtshof in Indië, van den 6.
Januarij daaraanvolgende, ter zake van tweede
desertie in tijd van vrede, met medeneming van hem
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van niet in eigendom behoorend goed, veroordeeld tot
Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 10. augustus 1838. drie jaren kruiwagen straf, met vervallenverklaring
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip van den militairen stand”.   De Indische Navorscher
Cardoll/Cardell
Nicolaas Jacobus Geb. Eupen, 57 jaar. Kapitein (gepensioneerd) -Echtgenoot van Adelaide Helena Barchon
1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
1839 -Adelaide Helena Barchon, geb. Utrecht,
geregistreerde te Breda, gepensioneerd officiers-
weduwe van NN Cardell   Isis Breda
Cardona
Joseph Geb. Tortile, en Catalogne (E), soldat Espagnol.Spaanse gevangene 22-1-1812 Overleden te Middelburg,40 jaar
Isis Zeeland
Carels Kornelis Willem Geb. 24-12-1858 Westkapelle? Markiezenhof
-25 jaar. Sergeant bij de Infanterie 20-10-1883 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Geertruida Marchand
15-2-1885 -Idem
16-7-1886 -Idem
5-4-1888 -Idem
2-5-1889 -Idem, moeder  Geertruida Marcham
-34 jaar. Sergeant majoor der infanterie 24-3-1893 -Idem, moeder Geertruida Marchand
6-7-1894 -Idem
3-10-1895 -Idem
18-12-1896 -Idem
14-12-1897 -Idem
-40 jaar. Adjudant en onderoffcier 29-08-1899 -Idem
2-5-1901 -Idem          Markiezenhof
Carlier Gerard Jan Pieter Geb. 1803 Den Haag 1824 Staat op een Signalements-staat der nalatige dienst-
plichtigen welke zullen moeten worden opgespoort ,
met geboortedatum, beroep en met ouders en waar ze
zich in 1824 bevinden en aanmerkingen.enz.
Friesland   Website
Carpentier
Egidius Willem Geb. Waelhem, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Carriére Jean Joseph Geb. Arquinnes, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
 ?
Casembroot, de Eduard August Geb. Oud-Vossemeer, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Casimier Fredrik Geb. Alkmaar, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fourier 3-11-1836 Overleden te Salatiga (Id)
De Indische Navorscher
Caspar Petrus Joseph Geb. 30-9-1802 Kortrijk  1825 Hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn. Op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een
kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. en ook
een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende.
Friesland   Website
Caspers Everhardus Rutger Geb. Heukelum, 36 jaar. Sergeant KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Casteele, van de Casimir Samuel Geb. ’s Gravenhage, 16 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Castelijn Johannes Philippus Geb. Amsterdam, 23 jaar, zoon van Willem CarelCastelijn en Willemina Schagt. Vuurstoker bij de marine 28-2-1861 Huwelijk te Den Helder met Jacoba Grueschki,
geb. Vlissingen, 27 jaar, dochter van Johann GotliebGrueschki en Geertruida Kuster   Genlias
Met dank aan Hans Schutijser
Casteleijn Adriaan Cornelis Geb. Middelburg, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Castelein Jannis Geb. Oostburg   1825 Hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn. Op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een
kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. en ook
een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende
Friesland   Website
Castendijk Hendrik Hester Constantijn Geb. Dordrecht, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Cathiaux Thomas Knecht van de commandant van de Franse Artillerie 14-1-1803 Partij (verklaring) te Breda   Isis Breda
?
Verchain
Cattenburgh, van
Hendrik Jan Isaac Geb. Soerabaja, 20 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Cattie
Arnoldus Johannes Geb. Antwerpen, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Cauwer, de August Theodoor Raphaël Geb. Gent 6-8-1807. Hoornblazer bij het 6e  bataljon infanterie 12-10-1838 Is naar Nederland teruggestuurd?
De Indische Navorscher
Cavijn
Jacobus Geb. Wingen. Douanier 13-11-1811 Huwelijk te Hoofdplaat met Barbara
Trisia Sercu, geb. Moerkerke   Isis Zeeland
Cayaux
Maximilien Geb. Monbeuge (=Maubeuge), 33 jaar. Militair  1829
-Echtgenoot van Margaretha Corijn, geb. Luik
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Celis Jean Gisbert Geb. 17-3-1781 Haelen, Limburg, zoon van Martin Celis
en Elisabeth Millemans. Burgerwacht te Antwerpenà 1830 -  Website
Cerfontain van Carel Philips Geb. Winschoten, laatst gewoond hebbende te 9-2-1836 Overleden te Palembang (Id)
der Streng Winschoten. Fuselier De Indische Navorscher
Ceycens
Joseph Geb. Scherpenheuvel, 26 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Champenoij Hendrik Pieter Geb. Middelburg, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Korporaal 11-11-1836 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Champenoy Coenraad Te Leeuwarden, 3e divisie van het Algemeen Depot 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
Der Lanciers ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Chario
Batiste Geb. Nulluna (Sp), soldat espagnol. Spaanse gevangene 25-12-1811 Overleden te Middelburg, 41 jaar
Isis Zeeland
Charlier
Francois Gervais Geb. Liege, departement de l'Ourthe. Fusilier 21-2-1812 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Charlier
Joseph - Geb. Villers les Bouillet, 52 jaar. Kapitein 2e afd. 1829 -Echtgenoot van Louise Ca. Alexa Goucher
Geregistreerde te Breda Isis Breda
-Geb. Villers bij Luik, 62 jaar. Majoor (gepensioneerd) 1839 -Echtgenoot van Louise Goucher
Geregistreerde te Breda Isis Breda
Charon de St. Germain, de
Carl Louis Geb. G³ttingen (Gottingen?), 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Charon de St.Germain, de
M.F.C.J.E.W. Geb. Wesel, 28 jaar. 1e luitenant 2e afd. 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Charratier
Jacques René Amable Geb. Parijs. Kapitein in de 27 1/2 Brigade -Ondertrouwd in de Hage
5-3-1803 -Huwelijk te Breda met Anna Paulin   Isis Breda
Chassé, (Baron) David Hendrikus - Baron, en opperbevelhebber der vesting Breda 1837+1838 -Partij te Breda
-Geb. Tiel, 74 jaar. Generaal infanterie. Wdr.  1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zie voor volledige carriere: Website
Chauvin Joseph Ul(e)ric Ed(o)uard -Geb. Breda, 16 jaar. Kadet 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Geb. Breda, 42 jaar, zoon van Leonard Joseph 9-2-1856 -Overleden te Helmond   Isis Eindhoven
Chauvin en Catharine Henriette Kursteiner.
Gepensioneerd Luitenant, woonplaats Helmond
Cheri Jacobus 26 jaar. Mineur 4-7-1838 Vader te Bergen op Zoom, moeder Christina
van Kampen   Markiezenhof
Cherocherie
Pierre Geb. Larcent, departement de Maience, zoon van 28-6-1804 Overleden te Axel, 55 jaar
Pierre Cherocherie en Michelle Grunter. Prepose Isis Zeeland
des douanes te Axel
Chevalet Jean Marie Geb. D'Oye( ?), zoon van Jacques Jean Chevalet en 6-11-1809 Huwelijk te Bredene met Jeanne Burget,
Catherine Angelique PiehonnierDouanier, Woon- Geb. Massais dep.2sevres , dochter van
plaats Bredene Francois Burget   Zie aldaar    Rijksarchief in België
Chopius van Davelaar Gerhardus Geb. Ysselstein, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Zwolle
Chotel
Nicolas Geb. Lasse dpt. de Vosges , zoon van Pierre Chotel 16-4-1814 Overleden te IJzendijke, 21 jaar
en Marguerite Humbert. Chasseur Isis Zeeland
Chouvin Ghislain Joseph Geb. Hauting, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Christeveld Alexander Geb. Nijmegen, 62 jaar. Militair (gepensioneerd) 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Christiaan
Peter Geb. Elinshorn (Denemarken). Soldaat 2e bat. 23-1-1817 Overleden te Vlissingen
Isis Zeeland
Christiaans Alexander Geb. Deventer, 22 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Christiaans Petrus Geb. Woensel, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Christophe Henriot Sergeant de la dixieme compagnie des canonniers 17-2-1812 Overleden te Ritthem
veterans en garnison dans cette commune Isis Zeeland
Cieron Cornelis Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 12-11-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Amsterdam. Korporaal De Indische Navorscher
Cirf Carel Rudolph Geb. Dessen, 26 jaar. Kanonnier 1e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Claeijs
Gabriel Geb. Blankenberghe, zoon van Franciscus Claeijs en Barbara van Belle. Wachtmeester Brigade 20-12-1880 Huwelijk te Vlissingen met Maria Louisa Lauwereijns,
geb. Vlissingen   Isis Zeeland
Claeijs Jacobus Bernardus Geb. Oostburg, ongehuwd. Gepensioneerd Oost-Indischmilitair 7-1-1883 Overleden te Oostburg   Isis Zeeland
Claerenbeek Jean Baptist Geb. Lennik, laatst gewoond hebbende te Elsen (De). Fuselier 11-9-1836 Overleden te Salatiga (Id)
De Indische Navorscher
Claessens
Jacobus Geb. Leuven, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Claessens Jean Francois Geb. Hulst. Chasseur 5-12-1809 Overleden te Vienne (Wenen?)   Isis Zeeland
Claessens
Petrus Antonius Ignatius Geb. Turnhout, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Clairbois Anri (Henry ?) Geb. Breskens, 28 jaar. Zoon van Jaque Clairbois en -Gehuwd met Adriana Verdau
Francoise Reedoux. Kustwachter 3-1-1807 -Overleden te Breskens   Isis Zeeland
Clarijs Lambertus Geb. Bergen-op-Zoom, 42 jaar. Wachtmeester / opperwachtmeester titulair KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Clarion Henry Jacob Geb. Breda, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Clarkson
Abraham David Salomons Geb. Sint Eustatius. Luitenant ter zee 2e klasse 22-11-1837
Huwelijk te Vlissingen met Helen Wills,
geb. Folkstone Graafschap Kent (Engeland)
Isis Zeeland
Classen Bernardus Geb. Sambeek, militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige
Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk
vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met
een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang,
vonnis  en geboortedatum, totaal 17 kolommen. 
Friesland   Website
Cleir, le
Dominicus Geb. Lembeke, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Clemens
Johan Thomas Geb. 20-7-1816 Luik / Liege. 1e luitenant Nov. 1854 tot -Wonende in de Hartenstraat te Amsterdam
mei 1855
Na mei 1855 -Wonende op de Bloemgracht te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Clément Fontaine In dienst bij de 5e compagnie des pionniers francais 18-11-1811 Overleden te Ritthem
Isis Zeeland
Clement
Hendrik Willem Ged. 25-9-1774 Steenbergen.
-Luitenant bij de gewapende burgerwacht te               à 1794
Middelburg
-Procureur te Vlissingen en secretaris bij de               à ca. 1805
krijgsraad te Middelburg
12-11-1819 -Overleden op het huis Westhof onder Baarsdorp
Met dank aan Tom Nuijten
Clement Jan Geb. Kortgene, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Clement Pieter Geb. Wissenkerke, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Clementz Leonardus Pieter Geb. Wielstenen(?), 75 jaar, wdr. gepensioneerd officier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Clepelaer Benoist Geb. Clinge. Chasseur a cheval 20-11-1805 Overleden te Parme (Parma ?)   Isis Zeeland
Clercq
Johannes Baptiste Geb. 10-1-1796 Gent, militair 1824 Hij staat op een Nominatieve staat van eenige Militairen die
met briefjes van ontslag zijn weggezonden, reden: o.a
Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weg-
gejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals
ogen, haar, neus, enz. Friesland   Website
Clercq, de
Joseph Constantin August Geb. Doornik, 21 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Clercq, le Johannes Henr. Geb. Amsterdam, 30 jaar. 1e luitenant Artillerie KMA 1839 Geregistreerde te Breda Isis Breda
Clercx Johannes Josephus Geb. ’s Hertogenbosch, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda Isis Breda
Clerkx Leonardus Johannes Geb. Hertogenbosch, 16 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda Isis Breda
Clerkx Petrus Geb. ’s Hertogenbosch, 58 jaar, wdr. Kapitein plaats 1839 Geregistreerde te Breda Isis Breda
majoor
Clermont, van Herman Karel Emil Geb. Vaals. Kadet KMA. Ouders wonen te Vaals 1839 Geregistreerde te Breda Isis Breda
Clerq, de Pieter Geb. Vlissingen, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda Isis Breda
Clerq, le Jean Jacques Joseph Geb. Beyneheuss(?), 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda Isis Breda
Cnudde
Joseph-Louis Uit Anzegem. 45ste Inf Rgt. Gedeserteerd 12-9-1807 Vonnis van de Krijgsraad   Website
Cobet Hendrik Geb. 16-8-1815 ’s-Gravenhage. Kapitein der infanterie 5-11-1852 tot Wonende in de Warmoestraat te Amsterdam
in het Oostindisch Leger 7-12-1852 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Cochius Frederik 1e luitenant 22-10-1873 Vader te Bergen op Zoom, moeder Margrieta Lutera
Markiezenhof
Coeleveld Johannes Sergeant bij de vesting artillerie 21-1-1851 Vader te Bergen op Zoom, moeder Hendrikje
van Santen   Markiezenhof
Coelman Adrianus Geb. 4-2-1830 Amsterdam. Soldaat 1851 Wonende in de Oudebrugsteeg te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Coen, de Adrien Geb. 21-07-1792 Oultret(?), militair 1825 Hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn. Op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een
kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. en ook
een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende
Friesland   Website
Coenen Jean Geb. Veere, zoon van Jean Coenen en Antoinette 7-5-1812 Overleden te Veere   Isis Zeeland
Offon. Soldat
Coenen van Jan Jacob Balthazar Geb. Utrecht, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda Isis Breda
's Gravesloot
Coenraad Jacob Eleve muzikant in een bataillon dat destijds deel Begin aug. 1831 Militaire stamboeken ARA Den Haag
uitmaakte van de  bezetting van Maastricht, Met dank aan Gerda van der Veen
waarschijnlijk van de 14e afdeling infanterie
Coens Andries Philippus 8e afd. Infanterie, plaatsvervanger voor Jan Cornelis Haga Kuiper 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschap-pen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan.   Friesland   Website
Coerman Gijsbert Jan Geb. Utrecht. militair Echtgenoot van Ha. Cha. de Favauge
1839 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Coert Cornelis Geb.24-04-1801 ´s-Gravenhage, zoon van Andreas Courten Margarita (Grietje) Coster. Ged. 24-04-1801 in R.K. Casuarie-straat, ´s-Gravenhage (Getuigen: Cornelius van den Berg en Anna Coster).      ß bron: Leiden Akte Jaar 1832 Nr 47
Brigadier bij de Afdeling Kurassiers No.2       à
Korporaal bij de kurassiers, wonende in den Doelen Met dank aan Rietje van der Meer
te Leyden op                                                          à
na 14-6-1824
Zoon van
Andreas Court, 17-9-1825 -Geboorte van zoon Hendrik
zie 18e eeuw 26-7-1827 -Huwelijk te Leiden met Johanna Elisabeth Evers,
Tuinman/Warmoezier.                                         à 24 jaar oud, geb. 11-1802 Leiden, dochter van Jan
Evers/Eevers en Jannetje Dou. Cornelis heeft de
Eerste drie kinderen erkend bij zijn huwelijk.
vanaf 1835
10-3-1851 Overleden te Leiden, 49 jaar oud, begraven te Leiden
Colbrant Pierre Noel Douanier te Rucphen 15-3-1811 Getuige te Rucphen  Isis Roosendaal
Colders
Franciscus Geb. Niel, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Colen
Johannes Geb. Meerle, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Colens
Bernardus Geb. Antwerpen, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Colet Izaak Geb. 25-12-1805 Leyden, militair  1825 Hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn. Op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een
kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. en ook
een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende
Friesland   Website
Colette Pierre Paul Geb. 15-09-1858 te Maastricht. Luitenant-Generaal 9-5-1928 Overleden te ’s Gravenhage
van het Wapen der Artillerie. Met dank aan Rob Lichtenberg
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Lid van het Hoog Militair Gerechtshof
Collard Henrie Geb. Wansen (=Wansse?), 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
?
Collard J. Officier van gezondheid bij de 8e afdeling Infanterie 1823 Wegens het overlijden van Majoor Chirurg Camerijk
is de post als officier van gezondheid  bij de straf-
gevangenis vacant en zal worden waargenomen door
hem en A. J. H. Sotheau, officier van gezondheid ,
beide officieren bij de 8e afdeling Infanterie enz.
Friesland   Website
Collard Johann Franciscus Geb. Breda, 14 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Collard Johannes Jacobus Geb. Breda, 40 jaar. 1e luitenant plaats majoor 1829
-Echtgenoot van Hedawijg Laxsen,
geb. Lowisa (Finland)
1829 - Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Collard Justinus Johannes Geb. Maastricht, 20 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
te Breda
Colle Harmen Pieters Te Schiermonnikoog, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Collenot
Louis Geb. in de stad Semur in Frankrijk, departement Cote d'Or, zoon van Cloude Collenot en Francoise Lallemand, ehelieden.  J.m., corporaal der 4e compagnie van 't 1ste batt. der 18e ½ brigade Legère Fransche Troupes, laast in guarnisoen geweest te Rijsselt en thans te zamen gecantonneert te Vorden. 19-7-1803
Huwelijk te Vorden met Virginie des Fresne,
j.d. geboren in Roubain in Franckrijk, dogter van
Felix des Fresne en Maria Angnis Joseph Cotnille, ehelieden. Get: Compareerden voor J.H. Gallée,
richter van Vorden en keurnoten H. Stroman en
W. Willemsen. Geboden : Attest geproduceert dat
hun huwelijksproclamatien te Rijsselt na behoren
zijn gepubliceert en geaffigeert. Solemnisatie: Zijn
dezelve op hun verzoek wettig getrouwt   
Vorden Trouwen voor huwelijkscommissarissen
Collet Johannes Geb. ’s Hertogenbosch, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Collignon
Charles Geb. Reims, in garnizoen te Breda. Sergeant-majoor in het 66e 1/2 Brigade 3e Compagnie 2e Bataljon ten dienste van de Fransche Republiek. 13-9-1801
Huwelijk te Breda met Marie Francoise le Meunier
geb. Brussel  
Collij, van Karel Ernst Frederich Wilhelm Woonde te Schwalenburg in het Vorstendom Lippe. Militair 3-5-1828 Overleden in de Atlantische Oceaan. Was aan boord van het schip “De Zeeuw”.    Isis Zeeland
?
Collo
Nicolaas Geb. Dison (Luxemburg), zoon van Nicolaas Collo en Maria Anna Cornet. Soldaat 2e div. landmacht n.33 4-11-1829 Overleden te Vlissingen   Isis Zeeland
Colmar Jacques Geb. Hembrugge, departement de l'Escaut. Fusilier 16-11-1811 Overleden te Middelburg, 25 jaar oud  
?
Isis Zeeland
?
Colmeijer Abraham Geb.  3-2-1807 Breskens.
Dienstplichtige Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS),
functie : schutter, vanaf                                                  à 1836 Isis Zeeland
Colombo
Francis Geb. Milaan (It), laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 17-11-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Colonia, de A.J. Geb. ‘s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 23-7-1836 Overleden te Palimanan (Id)
’s-Gravenhage. Fuselier De Indische Navorscher
Combee Johannes Lambertus Geb. Utrecht, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Comijn Willem Soldaat onder het Regiment Fielaet 27-5-1803 Overleden te Loon op Zand   Isis Brabant
Compeer Teunis Geb. Tienhoven bij Ameide. Sergeant Garnizoens 9-7-1815 Huwelijk te Axel met Cornelia Levina van Wijck,
Compagnie. geb. Sas van Gend   Isis Zeeland
Comte
Antoine Geb. 16-12-1766 Biletre dep. de la Maselle. Canonnier 30-5-1804
Huwelijk te Retranchement (Zeeland) met
dans la 7e compagnie des veteranes Anne Catherine Hendrina le Kimme,
geb. 6-10-1760 Anvers   Isis Zeeland
Comte, le Frans Frederik Geb. Hasselt, laatst gewoond hebbende te Hasselt. 23-5-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
 ?
Fuselier De Indische Navorscher
Contant Abraham Geb. geb. 21-10-1819 Aardenburg, zoon van PieterContant en Levina Stoffels. Korporaal bij de oost-indische troepen.  Met het schip De Zeeuw als à Isis Zeeland
fuselier naar Oost-Indidn vertrokken
18-4-1837
30-10-1840 ßOverleden te Sinkel (Oost-Indie), 21 jaar
Cooke Willem Adolph Erkelens Geb. 24-3-1804 Rotterdam. Gepasporteerd fuselier 10-8-1838 “Deze persoon, den 21. januarij 1832, in Oost-Indië
gepasporteerd zijnde, is daarna, uit hoofd van aldaar
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van rondzwerven zonder middel van bestaan, en dronken-
Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 10. augustus 1838. schap, naar Nederland teruggezonden.
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip De Indische Navorscher
Coolen Godefridus Geb. Helmond, zoon van Coenraad Coolen en 7-3-1826 Overleden te Helmond   Isis Eindhoven
Hendrika van Helmond, 26 Jaar. Fuselier der
infanterie, woonplaats: Helmond, ongehuwd
Cools
Petrus Josephus Geb. Mol, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Cools
Pieter Geb. Baelen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Coomans J. F. Wachtmeester van het korps rijdende artillerie in 23-7-1819 Partij in akte te Breda   Isis Breda
garnizoen te Breda.
Coops Mauricius Gerhard Geb. Doetinchem, laatst gewoond hebbende te Doetinchem. Korporaal 17-9-1836 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Coosemans Franciscus Geb. Kessel, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Coostermans Cornelis Kanonnier 2e comp. Artillerie van Ligne 6-5-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Johanna Rost   Markiezenhof
Coox
Johannes Mathijs Geb. Meersen, 38 jaar. Sergeant majoor 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Copij Johannes Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. 30-1-1837 Overleden te Koempoelang (id)
Fuselier De Indische Navorscher
Coppenaal, van Jan Fock -Geb. 27-1-1796 Amsterdam (doopsgezind)., 27-2-1825 -Huwelijk (1) te Deventer met Anna Maria Margaretha
zoon van Jacob van Coppenaal en Hendrika Fock. Jonquiere (zie aldaar, 18e eeuw)
-1 kind: Johanna Maria Margaretha Fock Jonquiere ,
geb. 19-6-1827 Nijmegen, ovl. 3-4-1828 Nijmegen
-Militair: Kapitein-kwartiermeester 11-6-1831 -Huwelijk (2) te Nijmegen met Jonkvrouwe Johanna
Gezina Dolleman, geb. 23-1-1801 Amsterdam, dochter
van Gerrit Maurits Dolleman (zie aldaar) en Aafke Blok 
2-6-1842 -Huwelijk (3) te Rijswijk met Maria Hendrina Breebaart
30-9-1846 -Overleden te Nijmegen
Met dank aan Hans Schutijser   Genlias    
Copper
Willem Alexander Geb. ca 1860 Batavia. Muzikant  marine 2-7-1885 Huwelijk te Den Helder met Johanna CatharinaSterzenbach, geb. ca 1861 Vlissingen
Elbert Met dank aan Ronald Hellenbrand
Coqu Louis Adjudant major in het 8e regiment d'artillerie, 22ste 16-8-1809 Overleden te Terneuzen
compagnie Isis Zeeland
Corba Gerrit Pieters Geb. 24-2-1814, achterkleinzoon van Jean-Pierre 26-12-1839 -Huwelijk te Vlissingen met Maria Albitzer
Corbaz (zien 18e eeuw). Hoornblazer bij het 2e batt. 10-8-1884 -Overleden te Rotterdam  
der 18e infanterie. Met dank aan Ria Hougee-Vaes
Corbelein ? Kapitein 1825 Stemgerechtigde te Leeuwarden   HCL
Corbelijn Godart Jacobus -Geb. 22-12-1782 Vlissingen, vader van onderstaande 3-5-1816 -Huwelijk te Groningen met Titia/Felia Ida Acker,
Thomas Godart. (Kapitein bij de 8ste afd. Infanterie te geb. Leeuwarden, ovl. 1849 Groningen
Groningen in garnisoen   Website) Genlias
- 23-9-1816 -Dochter Elizabeth Titia geb. te Groningen
- 21-1-1818 -Zoon Thomas Godart geb. te Groningen
-Kapitein 18-3-1822 -Dochter Dieuwke Vitringa (geb. 8-12-1820 Coevorden)
ovl. te Coevorden
-Kapitein 26-3-1822 -Dochter Jubina Anna Petronella Adriana
(geb. 25-01-1822 Coevorden) ovl. te Coevorden
-Kapitein 30-3-1822 -Zoon Gerhardus Jacobus (geb. 09-10-1819
Groningen) ovl. te Coevorden
-Kapitein 7-4-1822 -Dochter Catharina Dieuwke Ida Susanna
(geb.25-01-1822 Coevorden) ovl. te Coevorden
- 21-7-1823 -Dochter Maria Louisa geb. te Groningen
- 24-5-1825 -Dochter Petronella Jacoba geb. te Leeuwarden
- 4-8-1828 -Dochter Susanna Barbera Maria (geb. 11-9-1826
Leeuwarden), ovl. te Leeuwarden
- 28-2-1829 -Dochter Susanna Ida geb. te Leeuwarden
-Luitenant Kolonel 14-1-1846 -Dochter Petronella Jacoba ovl. te Groningen
-Luitenant Kolonel 1-7-1850 -Huwelijk van dochter Elizabeth Titia te Groningen
-Gepensioneerd Luitenant Kolonel, wdr. 20-2-1853 -Overleden te Groningen   Genlias  
Luitenant Kolonel der infanterie. Majoor bij het 14e
Afd. Infanterie. Gepensioneerd en Ridder en het ßWebsite
Legioen van Eer.
Corbelijn Thomas Godart 30-7-1846 -Huwelijk te Utrecht met Adriana Acker Battaard,
geb. 1818 Groningen, ovl. 29-12-1850 Utrecht   Website
30-10-1847 -Zoon Carel Herman Ferdinand Alexander Corbelijn
Battaerd geb. te Utrecht
29-6-1849 -Levenloos kind geb. te Utrecht
2-8-1851 -Dochter Adriana Geertruida Susanna Barbara Maria
(geb. 2-12-1850 Utrecht) ovl. te Leeuwarden
18-11-1858 -Huwelijk te Amsterdam met Maria Cornelia Heesen.
-Geb. 21-1-1818 Groningen. Kapitein der mariniers Okt. 1862 tot -Wonende in/aan de Plantage te Amsterdam
mei 1863 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
1-6-1887 -Overleden te Sloterdijk   Genlias  
Corbelijn Battaerd Carel Herman Ferdinand Alexander Geb. 30-10-1847 Utrecht, zoon van Thomas Godart 30-4-1874 -Huwelijk te Haarlem met Johanna Elisa Augusta
Corbelijn en Adriana Acker Battaard. Majoor- Huber, geb. Norg, ovl. 1934 Groenlo
commandant der Schutterij te Leeuwarden 15-6-1913 -Overleden te Groenlo   Website
Corbez Charles Geb. Divey(?), 37 jaar. 1e luitenant jager 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Cordier
Francois Joseph Geb. Audreak, departement du Pas de Calais, zoon 17-10-1809 Overleden te Hulst, 23 jaar   Isis Zeeland
van Pierre Cordier. Garde national
Cornelis
Hubert Geb. Luik / Liege. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Cornelis
Petrus Franciscus Geb. Meerhout, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Cornelissen Cornelis Geb. Harveld, 33 jaar. Kanonnier 1e klas 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Cornu Laurentius Geb. Tienen, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Corput, van de Adrianus Geb. Rijen, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Corput, van de Adrianus Geb.  Utrecht, 30 jaar. Gepensioneerd militair 1839 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Correljé Jacobus Geb. Utrecht, 50 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Corstens Petrus Geb. Gemert, 41 jaar. Wachtmeester 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Cortez
Bartelemij Geb. Valence (E). Soldat. Spaanse gevangene 8-1-1812 Overleden te Middelburg, 22 jaar
Isis Zeeland
Cos de Hauba, du Charles Bernard Hippolite Geb. ’s Gravenhage, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Coster Haro Joachim Geb. Charleston (USA?), 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
?
Coster Theodor Werningh Geb. Rees,  15 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Cottang Johannes Josephus Gerardus Soldaat, wonende te Vlissingen 7-8-1852 Overleden te Ned. Indie   Isis Zeeland
Coumans Poulus / Paulus marechaussee 18-4-1837 -Vader te Tilburg, moeder Maria Verheijen
27-1-1839 -Mede-aangever te Tilburg   Isis Tilburg
28-1-1839 -Vader te Tilburg, moeder Maria Verheijen
Couperus
Henry William Leonard Geb. Batavia, 15 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Couraillon ? 2e cannonier in het 8e regiment, 22e compagnie 16-8-1809 Overleden te Terneuzen
d'artillerie Isis Zeeland
Courant Lucas Joseph Geb. Miscom(?), 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Courbiers
Olivier Geb. Mechelen, 34 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Cournaij Laurent Nicolas Portier Militaire Gevangenis 19-6-1812 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Courtier Arsene Canonier 7e Comp. Canoniers 28-10-1812 Huwelijk te Fort Bath met Marie Margrithe Dubrigny
Isis Zeeland
Courtois
Jan Franc Joseph Geb. Antwerpen 13-1-1811. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Margaretha Catharina’   De Indische Navorscher
Cousin
Jan (Jean) Geb. 1796 Cambrai (Frankrijk). Veroordeeld door de 1822 In detentie in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad. Isis Zeeland
Couw, de Philippus Jacobus Geb. Halsteren, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Couwenberg Gerardus Kanonnier bij het 2e regiment artillerie 16-12-1850 Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina Keijl
Markiezenhof
Covemacker
Charles Geb. Mercken, departement de la Lijs. Fusilier  3-5-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Cox Carl Christiaan Geb. Dornum, 16 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Crab
Jacobus Geb. Leuven 1801, militair 1824 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zij verwijderd zijn. Friesland   Website
Cramer Casper Gepensioneerde soldaat  1822 Aangifte van overlijden. Ingeschreven in het grootboek Miliairen  onder no. 888 tot fl. 91.= jaarlijks is den 3 den januari te Leeuwarden overleden. Friesland   Website
Cramer/Kramer
Johan Christian Ged.  Warza, in Thuringen 21-10-1781. Diende in het Ca 1823 -Relatie met Anna Geertruida van Ulsen
5e Regiment Kurassiers nr 3. met stamboeknr 500. ged.  Zwolle 16-10-1793, overl. Zwolle 1832
Heeft de Slag van Waterloo meegemaakt, veldslag bij 18-6-1831 -Overleden in het Kivasteen te Leiden, toen was hij ingedeeld bij de 6e Compagnie. Eindrang was Sergeant.   Met dank aan Ger Koote
Saalund (gewond aan een zijner benen), mogelijk ook
de Slag bij Austerlitz.
Cramer Johan Frederik Zoon van bovenstaande Johan Christian. Geb Leiden Ca 1867 Relatie met Johanna Engelberta de Heer,
11-5-1827. Meldde zich in 1844 , nadat hij uit het geb. Kampen 5-6-1831
Weeshuis was ontslagen,  als tamboer, dragonder bij
het 5e Regiment Infanterie, stamboeknr  32276. Met dank aan Ger Koote
Cramer Johannes Geb. Nijmegen, 45 jaar. Kanonnier bij de Academie 1839 -Echtgenoot van Johanna Scheffers
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Cramer Willem Geb.  17-7-1797 Alkmaar. Majoor 1852 Wonende te Amsterdam, op de Prinsengracht
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Crasbeek, van
Johannes Geb. Leuven, 58 jaar. Kok KMA 1839 -Echtgenoot van Maria Neelis
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Creanen (Cranen) Pieter Geb. Tongelre, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Cremer Jan 8e afd. Infanterie, plaatsvervanger voor Jacob RoelofBoersma 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschap-pen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan.   Friesland  Website
Crets Antoine Chretien Geb. Maastricht, 20 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Creuts Johannes Geb. Maastricht, 66 jaar. Gepensioneerd militair 1829 -Echtgenoot van Catharina Elisabeth Pape
1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Crijne Bernard Geb. Nijmegen, 58 jaar. Gepensioneerd kapitein 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Crince Zie : Voskamp Crince
Crock, de Hendrick Joseph Geb. 1799 Striwiskerk(?). Veroordeeld door de 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Croes Hubertus Franciscus Kapitein bij de 2e Divisie van het algemeen Depot 23-1-1827 Partij in akte te Breda
Landmacht te Vlissingen Isis Breda
Croes Steven Geb. Rhenen, laatst gewoond hebbende te Veenhuizen. Adjudant-onderofficier 22-10-1836 Overleden te Padang (Id)
De Indische Navorscher
Croesen H.J. Geb. Terburg, laatst gewoond hebbende te Arnhem. 18-4-1837 Overleden te Muntok (Id)
Kanonnier De Indische Navorscher
Cromhout Jan Hendrik Antoon Geb. Delfzijl, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Delfzijl 1839 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Crommelin Samuel 2-5-1844 -Huwelijk te ’s-Gravenhage met Antonia Johanna
Charlotta Emants   Geneanet
-Geb. 26-9-1809 Rozendaal (GLD). 1e  luitenant 1853 -Wonende op de Nieuwe Keizersgracht te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam
7-3-1901 -Overleden te Arnhem   Geneanet
Croze Claudius Jacobus Geb. Rotterdam, 30 jaar. Dansmeester KMA. Gehuwd 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Cuello
Jean (Juan?) Geb. Valence (E), soldat espagnol.  Spaanse gevangene 15-2-1812 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Cuijk, van Godfried Geb. Venray, 20 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Cuijpers
Petrus Geb. Arendonk, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Cuilenburg Johannes - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrok-ken, en
gezocht worden, met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom
en signalement. Friesland  Website
Cuilenburg Nicolaas Sergeant 11e Bat. militie 9-5-1815 Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna
van Alpheren   Markiezenhof
Cunia Jean Batiste Geb. Capel dep. de Noord. Emploijeerde der douane 19-8-1801 Overleden te Terneuzen.
Partner: Anne Joseph Franquet  Isis Zeeland
Currinkx
Johannes Ludovicus Geb. Geel, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Cutsem, van Josephus -Sergeant 2-11-1831 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Joanna Theresia Psingstorffs  
-Sergeant bij de artillerie 31-10-1832 -Idem    Markiezenhof
Daal, van Matheus Geb. Beers, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Daalen Albertus Geb. Wageningen, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Daalen, van Eeldert Christiaan Geb. Amsterdam, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Amsterdam 1839 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Daalen, van Godfried Coenraad -Geb. Harderwijk, 37 jaar. Kapitein KMA 1829 -Echtgenoot van Frederica de Blij, geb. Gorinchem
1829 -Geregistreerde te Breda  Isis Breda
-46 jaar. Kapitein adjudant KMA 1839 -Idem
Daalmeijer Evert Geb. 08-07-1817 Amersfoort. Militair 1841 Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk
regiment, lengte, aangezicht,  voorhoofd, ogen, neus, mond,
kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen
van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz.
met briefjes van ontslag weggezonden enz. Friesl.  website
Daemen Hendrik Geb. 20-10-1821 Maarssen, militair 1841 Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk
regiment, lengte, aangezicht,  voorhoofd, ogen, neus, mond,
kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen
van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz.
met briefjes van ontslag weggezonden enz. Friesl.  website
Daems
Franciscus Geb. Geel. 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Daendels Johannes Geb. Gemert, 39 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Dale, van Abraham Zoon van Abraham van Dale en Maria Weijnd. Marinier  der derde klasse 10-8-1837 Overleden aan boord van Z.M. korvet van oorlog Castor, zich bevindende aan de zuidkust van Java  Isis Zeeland
Dalebout Machiel Geb. Noordgouwe, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Daleman
Petrus Johannes Geb. Lippeloo, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Dalen, van Pieter Geb. Meppel. Militair < 1816 -Gewond in de strijd tegen de Fransen
24-7-1829 -Overleden  
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (740-885)
Dalsen, van Jan Te Sneek, 8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen
van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen. Friesland website
Dam, van Dirk Woonplaats Goes. Gepasporteerd matroos 11-4-1833 Akte van remplacement te Breda   Isis Breda
Dam, van Gerard 28 jaar. Schutter bij Overijsselse Schutterij. 6-10-1831 Vader te Woensdrecht, moeder Johanna Kiezebrink 
Wonend te Olst.  Markiezenhof
Dam, van Jacob Geb. Deventer, zoon van Evert Jan van Dam en Maria 6-6-1832 Overleden te Sint Jansteen, 31 jaar oud.
Jeulink. Korporaal Met dank aan Harry Nales
Dam, van
Johannes Franciscus Geb. Hombeeck, 19 jaar. Milicien 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Dam van Isselt, Willem 1e luitenant 19-2-1879 Vader te Bergen op Zoom, moeder
van Antonia Maria Hendrika Bernardina Becking
Markiezenhof
Dame Johannes Geb. 19-1-1778. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
17-2-1816 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (752-34)
Dame Paulus Geb.  Maastricht rk 16-2-1750, 63 jaar. Corporal Pensionne. Inserit  (Helmond): 16-8-1813 -Gehuwd met Helena Aken, 6 kinderen
22-3-1814 -Vertrokken na gornihem (=Gorinchem)
Isis Eindhoven
Damer Jan Geb. Middelburg, 17 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Damman
Guilliom / Geb. Brussel, 38 jaar.  1829 -Echtgenoot van Maria Frederica van der Horst
-Echtgenoot van Maria Henrica van der Horst,
Guillaume Geb. Boschfoort, 49 jaar. Schermmeester KMA 1839 geb. Haarlem. Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Damman Johannes Geb. Rotterdam, 21 jaar. Militair 8129 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Damme Cornelis Jan Geb. Middelburg, 25 jaar. Luitenant ter zee 2e klasse 8-12-1870 Huwelijk te Middelburg met Maria Magdalena Plato,
geb. ’s-Hertogenbosch.   Zie: Plato    Isis Zeeland
Damme, van
Karel Geb. Dortmund (De) 28-4-1807. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1837 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip
Generaal Chassé”.   De Indische Navorscher
Damme, van Pieter Franciskus Geb. Westdorpe. Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Dammer Hendrik Pieters Protestante Groninger. In het begin van de dertiger 27-11-1833 -Vader te Maastricht (zoon Hendrik), moeder
jaren van de 19e eeuw kanonnier bij de eerste Maria Paris, breister, wonende in de Sint Pieterstraat No. 558.
compagnie van het 3e Bataillon veldartillerie in het -Huwelijk voor de Schepen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Maastricht met
garnizoen te Maastricht 2-4-1835 Maria Paris en staande het huwelijk werd de zoon Hendrik geëcht door de vader.
Met dank aan Gerard Dammer
Danco
Francois Geb. Brussel, 47 jaar. Opperwachtmeester korps rijdende artillerie 1829 Echtgenoot van Maria Hester, geb. Breda.
Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Dane Pieter Pieterse Geb. Westkapelle. Canonnier in de 116de compagnie 1-9-1811 Overleden te Groede
?
de garde cotes te Groede Isis Zeeland
Daneels van Christiaan Kapitein 1e bataillon Veldartillerie 24-9-1836 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Wijkhuijse  Wilhelmina Reinira Stoet van Hagensdorp 
 Markiezenhof
Danielse Izac Jacobus Zoon van Izac Danielse en Josina van der Bind. Militair 16-10-1818 Overleden te Paramaribo (in de akte staat 1817)
Isis Zeeland
Danielse Jacob Geb. Kapelle, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Danner Samuel Geb. Makewijl (?), laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 11-10-1836 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Dariva
Joseph (José?) Spaanse gevangene 4-1-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Darragas Petrus Geb. 31-8-1806 Maeter. Kanonnier bij het personeel 1837 -“Is bij vonnis van den krijgsraad te Semarang, van den
der artillerie van het Indisch leger 21sten Maart 1837, geconfirmeerd bij sententie van
het Hoog Militair Geregtshof van Neerlandsch Indië,
van den 11den April daaraanvolgende, ter zake van
diefstal in de Chambrée en het verkopen van klein
’s Gravenhage, den 27sten November 1840. équipement, veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf,
De Directeur-Generaal van Oorlog met vervallen verklaring van den militairen stand”.
Bij afwezigheid, ßIs na geëindigde kruiwagen straf, met het schip
De Secretaris-Generaal  “Oost-Indië” naar Nederland terug gezonden.
J.P. Scheffer De Indische Navorscher
Dartel, van Johannes Geb. ’s Hertogenbosch, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Datin Isaak Geb. Waterlandkerkje, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Davelaar Gerhardus Chopius Geb. Ysselstein, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Zwolle 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Daverne Laurentius Kapitein infanterie brigade 23-1-1803 Peter te Breda   Isis Breda
David
Celestin Joseph Geb. Ajon. Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
David
Machiel Geb. Frankrijk, 30 jaar. Sergeant 2e afd. 1829 -Echtgenoot van Johanna Maria Frietman 
 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dazza
Augustin Geb. Valence, roijaume de Valence (E), soldat Espagnol.Spaanse gevangene 24-4-1812 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Debacque
Ignis Geb. Armentieres (Frankrijk) 15-1-1809. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1834/1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het vreemd partikulier schip ‘Haagby’   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Friesland   Website
Debaisieux Henrij Geb. Arem. Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Debeve Jean François Douanebeambte 9-1-1811 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Eleonore Duwue
19-1-1813 -Idem, moeder Elionore Duwue   Markiezenhof
Debever
Jean Jacques Geb. Bollezeele(F), zoon van Francois Debever en 13-2-1805 Huwelijk te Oostende met Marie Anne Jeanne Ponnet,
Thérèse Monte. Onderluitenant der douane en lid
geb. Zottegem   Rijksarchief in België
van het legioen van eer.
Debonnier
Charles Joseph Geb. Hoey (Huy), 39 jaar. 1e luitenant KMA Echtgenoot van Maria Catharina Cornelia Rohn, geb. 
’s Gravenhage. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Decamps Antoine Hubert Zoon van Jean Baptiste Decamps en Petronille Henolt. 1-10-1809 Overleden te Sint Jansteen
Caporal 7de compagnie gardes nationaux Isis Zeeland
Decant
Jean-Baptiste Uit Anzegem. Fuselier bij het 45ste Inf Rgt. Gedeserteerd 12-9-1807 Vonnis van de Krijgsraad   Website
Decarpentry Jean Louis Auguste Douanier, woonplaats Blankenberge 26-5-1813 Getuige te Blankenberge
Rijksarchief in België
Dechaveau ? Kolonel, overleden 13-12-1833 Zijn wed. Agnita Petronella Geertrui van den Heuvel, te
Brussel, is partij bij een Procesverbaal van ontzegeling
te Grave   Archieven.nl  Met dank aan Ronald Hellenbrand
Dechijn
Karel Lodewijk Geb. Oudenaarden, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Decker, den
Christiaan Geb. Aardenburg. Marinier  27-11-1863 Overleden op zee. Extract uit het scheepsjournaal van
fregatschip Stad Enschede d.d. 29-2-1864. Het schip
zeilde van Java naar Amsterdam   Isis Zeeland
Decker, den Jannis -Geb. Zaamslag. Gepensioneerd Indisch Militair 26-9-1879 -Huwelijk te Zaamslag met Margaretha van de Veke 
geb. Zaamslag   Isis Zeeland
-Gepasporteerd Indisch militair 31-12-1884 -Overleden te Zaamslag
Deckers
Petrus Geb. Essen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Decombe
Joseph Simon Geb. ca 1845 in Sint Josse ten Noode, België, zoon
van Jean Baptiste Decombe en Marie Isabelle Vogin.
Soldaat op                                  à 25-1-1879 -Overleden te Arnhem   Isis Zeeland
Dedeblam
Hendrik Geb. Brussel, 22 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dedot Willem Harmens Afwezig, beroep grenadier 72ste Regiment 1e Battaillon 2-9-1813 Vader te Leeuwarden, moeder
troepes van Ligne Trijntje de Boer   Tresoar
Dee, van Adriaan Geb. Biervliet, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Deenert Wilhelmus Geb. ’s Gravenhage, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dees Mathijs Saymar Geb. Axel, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Defize Libertus Christianus Wilhelmus Geb. Maastricht, 25 jaar, zoon van Lambertus 22-9-1881 -Huwelijk te Vlissingen met Gabrielle Adriana
Christianus Wilhelmus Defize en Maria Elisabeth Verkuijl Quakkelaar, geb. Vlissingen, ovl. 31-1-1884
van Beneden. 2e luitenant Infanterie 3-7-1882 -Vader te Vlissingen, moeder idem   Isis Zeeland
Deforcheaux
Jean Francois Geb. Brussel. Veroordeeld door de Krijgsraad 1824 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Degee
Nicolaas Zie: Gee, de
Degenhard C. H. Gepensioneerd Major dezer Landen 5-7-1808 Overleden te Leiden. Overlijdensadvertentie:
*Het heeft God behaagd, myn geliefde Echtgenoot,
C. H., gepensioneerd Major dezer Landen,
Op heden nademiddag ten 5 uuren, in den ouderdom van
64 Jaren, dit tydelyke met het eeuwige te doen verwisselen
En van zyn landurig lyden te verlossen. Geve hier van
Aan Vrienden en Bekenden van dit voor my en myne twee
Kinderen smartelyk verlies kennis, en verzoeken van
ConDoleantie – Brieven verschond te blyven.
Leyden den                                      A. Rhenius,
5 July 1808                                       Wed. C. H. Degenhard.
CBG
Degens
Petrus Geb. Neuwild, laatst gewoond hebbende te Arnhem. Fuselier 15-5-1836 Verdronken (in Indië?)
De Indische Navorscher
Degreef Sebastien 44 jaar. Fuselier au bataillon de dépot de la 16° 24-8-1820 Getuige te Ieper. Zie Mencks
division infanterie en garnison en cette ville (Ieper) Met dank aan Marc van Damme
Degroote
Désiré François Benoit / (Desiderus Franciscus Benedict) -Geb. 8‑7‑1804 Ieper, zoon van Albertus Josephus ? -Huwelijk (1) met Anna Maria van Peteghem,
Joannes (Jean Albert Joseph) De Groote en Marie geb. Maastricht, dr. van Albertus van Peteghem
Thérèse Constance (Marie Jeanne Constance) en Maria André
Vancattendyck.
-Sergeant bij het 3° batalljon infanterie.
-Gepensioneerde kapitein Nederlands Oostindisch à 1867-1892
leger; ridder van de militaire Willems orde 15-7-1868 -Huwelijk (2) te Ieper met Anna Adelina Hannefstingels,
geb. 18‑9‑1829 Luik / Liege (onderwijzeres),
dochter van Thomas Cornemis Josephus
Hannefstingels (zie aldaar) en Maria Mols
14‑01‑1892 -Overleden te Ieper   Met dank aan Marc van Damme
Degruson Charles Joseph Geb. Cambray (F). Douanier, woonplaats Mariakerke 4-10-1813 -Aangever te Mariakerke
(Gruson, de ?) 28-10-1813 -
Vader / aangever te Mariakerke, moeder Sophie
Pelagie Damient, geb. Caester (F)
Rijksarchief in België
Dehue August Geb. ca 1844 Maastricht, zoon van Anton Dehue en 10-7-1878 Huwelijk te Delft met Frederika Wilhelmina-,
Maria Anna de Bunje. Militair geb. 17-8-1866 Delft, ovl. 14-9-1866 Delft,
dochter van Maria de Roo   Website
Deibel G.A. Majoor der Artillerie in het O.-I. leger 1877 Den 11den dezer overleed alhier plotseling
Sophia Antoinette Kellermann,
Hartelijk geliefde Echtgenoot van G. A. Deibel,
Majoor der Art. O.-I. leger.
Arnhem, 16 april 1877
-Generaal-majoor der artillerie 1891 Heden overleed mijn geliefde echtgenoot G. A. Deibel
Ridder van den Nederlandschen Leeuw
In het leven generaal-majoor der artillerie,
Diep betreurd door mij en de nagelaten Kinderen.
Mevrouw de Weduwe J. L. Deibel-Kellermann.
Batavia, 5 November 1891.   CBG
Deibel S. E. 1e Luitenant der Cavalerie 1892 Ondertrouwd: S. E. Deibel en C. G. Daniëls
1e Luit. der Cavalerie.
Huwelijksvoltrekking 20 September a.s.
Salatiga, den 5 September 1892.   CBG
Deijke, van David Geb. Terneuzen, zoon van Jan van Deijke en 23-10-1860 Overleden te Algerie (Afrika), 43 jaar
Wilhelmina van Wijck. Wdr. van Dina CorneliaWeijermans. Fuselier 6e komp. 3e bat. Isis Zeeland
Deinema David / -Sergeant-majoor in het  124ste regiment infanterie  21-3-1811 -Vader te  Leeuwarden, moeder Hiske Zijlstra  
van Ligne, thans te Bergen bij Alkmaar in garnizoen" 
-Sergt-majoor bij het 124ste regiment infanterie,  19-3-1812 -Idem   Tresoar
tijdelijk te Lunenburg 
-Geb. Leeuwarden, 46 jaar. Kapitein (gepensioneerd) 1829 -Echtgenoot van Hesje Wilhelmina Zijlstra Ó/a Brakel,
geb. Leeuwarden. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
D.A. -Gepensioneerd kapitein 13-2-1861 -Advertentie:
50-jarige echtvereniging van: D.A. Deinema, gepensioneerd
kapitein van het O.I. leger, en H.W. à Brakel Zijlstra
CBG
Deinse, van G.J. 1ste  Luitenant der Infanterie 26-5-1876 Advertentie:
…., en W.J.A.I. Sweemer,
die tevens, ook namens wederzijdsche betrekkingen,
hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen
van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden.
’s-Gravenhage, 26 Mei 1876   CBG  
Deinse, van Willem Pieter Adelborst 22-9-1818 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Deinum Cornelis Pieter Geb. Workum, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dejehaij
Jacques Joseph Geb. Luik / Liege 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Dekhuizen Hendrik Gerard Geb. Rotterdam. Veroordeeld door de Krijgsraad 1822 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Dekker Jan Geb. Schooten, ongehuwd. Gediend hebbende als  9-11-1804 -Aangetekend te Beverwijk met Ariaantje de Munk, ongehuwd, geb. Beverwijk, wonende te Beverwijk.
dragonder in de Comp: N5 van de Ritmeester Baars in  -Gehuwd te Beverwijk.
dienst deser Republiek hebbende deselfs honorabel  25-11-1804 Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
paspoort bekoomen
Dekker Jan Geb. Hilversum, laatst gewoond hebbende te Hilversum. 2e kanonnier 29-8-1836 Overleden te Weltevreden (Id)
De Indische Navorscher
Dekker Pierre Geb. Vrouwenpolder. Chasseur au Premier Regiment d'Anvers (jager 1e Antwerpse regiment) 2-11-1813 Overleden te Antwerpen, 29 jaar
Isis Zeeland
Dekker Simon Geb. Kloetinge, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dekker, den Gosainus Geb. ca 1810 Alphen, zoon van Willem den Dekker 23-10-1835 Huwelijk te Haarlem met Maria Catharina van Vlie,
en Elisabeth van Maaswinkel. soldaat bij 17de afd. geb. ca 1814 Haarlem, werkster, dochter van Pieter
infanterie van Vlie en Catherina van Tienen
Kennemerland, BS huwelijksakte nr. 145
Met dank aan Robert Maaswinkel
Dekkers Adrianus Geb. Halsteren, gepensioneerd soldaat 21-12-1879 Als weduwnaar van Petronella Suijkerbuijk overleden te Wouw   Isis Roosendaal
Dekkers Cornelis Gepensioneerd soldaat 20-2-1814 Vader te Roosendaal en Nispen, moeder Maria Josephavan Tendeloo   Isis Roosendaal
Dekkers Hendrikus Fuselier bij de 12e afdeling, thans met verlof in Beek  14-2-1832 Partij in Eedsprestatie successie te Gemert,
en Donk erfgenaam van Arnold van Vegchel, overleden te Gerwen. Archieven.nl   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Dekkers Henricus Geb. Besoijen, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dekkers Jacobus Christiaan Geb. Zierikzee, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Delago
Andre Spaanse gevangene 16-1-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Delcambre
Arnaud Joseph Geb. Maubray, 38 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Delchamber
Dieudonne Joseph Geb. Luik / Liege, 50 jaar. Schermmeester KMA 1829 Echtgenoot van Maria Louisa van Asperen,
geb. DordrechtGeregistreerde te Breda.
Kinderen geboren te Delft?   Isis Breda
Delcourt Benoit Geb. Wicher(?). Veroordeeld door de Krijgsraad 1824 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Delcourt Charles Douanier 5-11-1806 Vader van overleden kind te Groede, moeder
Catharina de Rijke   Isis Zeeland
Delcourt
Louis Geb. Mons, 38 jaar. Kapitein korps rijdende artillerie 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Deldik Jan Willem Lodewijk Geb. Leiden, 28 jaar. Trompetter korps rijdende  -Echtgenoot van Johanna Smits.
artillerie 1829 -Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Deleculerie
Francois Geb. Robaij (Roubaix) (Departement du Nord), zoon 8-9-1809 Overleden te Cadzand, 52 jaar, ongehuwd
van Francois Deleculerie en Marie Choisse. Isis Zeeland
Chasseur 1e comp. Chasseurs 2e legion Bis du Nord.
Delelis Joseph Geb. 20-8-1773. Douaneambtenaar 1812 Inwoner van Middelburg   Isis Zeeland
Delft, van Jan Geb. Overschie , 25 jaar. 2e luitenant 4e reg. infanterie 14-12-1883
Huwelijk te Haarlem met Albertina Helena CatharinaKuller , geb. Batavia , 22 jaar
Dig. Stamboom Kennemerland
Delgat Eduard Geb. Hoofdplaat. Fuselier 2-11-1828 Overleden te Magelang, Oost-Indie   Isis Zeeland
Delile (de Lille ?) Antoine Geb. Etrees departement du nord, zoon van Jean  16-9-1809 Overleden te Axel, 22 jaar
Baptiste Delile en Julie Blassel. Soldat de la  Isis Zeeland
compagnie de reserve du nord
Dellefort Jan Willem Geb. Veere. Veroordeeld door de Krijgsraad 1818 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Dellen, van Klaas Pieters Geb. 12-11-1814 Eelde. Fuselier Algemeen Depot 1839  Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
der Landmagt no. 33  welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website
Delnaij Bruenis Veteran 6e Compagnie 11e Bat. 24-7-1811 Vader van de bruidegom te Goes,
Moeder Catarina Overloop   Isis Zeeland
Delporte Aimable Geb. Lille departement du nord. Zoon van Francois  26-10-1809 Overleden te Axel
?
Delporte en Marie Josephe Baille. Soldat de la  Isis Zeeland
premiere compagnie
Delprat J.P. / -Geb. ’s Gravenhage, 36 jaar. Kapitein KMA 1829 -Geregistreerde te Breda  
Izaak Paul -Geb. ’s Gravenhage, 46 jaar. Majoor ingenieur KMA 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Delprat Theodore Albert Felix Geb. ’s Gravenhage, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Delzenne Frans Adriaan Geb. Middelburg, laatst gewoond hebbende te Middelburg. Korporaal 10-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Demahieu Augustin 1e Luitenant Bat. Infanterie Nationale Militie 22-1-1819 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Magdalena Margaritha Enters   Markiezenhof
Demacon Gilbert -Luitenant by de douane, 34 jaar 11-11-1803 -Getuige te Meijel
-Luitenant 14-2-1804 -Idem   Isis Eindhoven
Dendal
Xavier Geb. Mons, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Denderen, van Nicolaas Fuselier 3e Comp. Bat. Nationale Militie 14-12-1817 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna de Winter   Markiezenhof
Deneijer Antonius Geb. Urkel, laatst gewoond hebbende te Urkel. Jager 23-6-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)  
De Indische Navorscher
Denis Corneille Geb. IJzendijke. Fusilier 11-7-1809 Overleden in het Militaire Hospitaal te Straatsburg,
waar hij op 11 juni werd binnengebracht.   Isis Zeeland
Denijan Antoine Marius Sous-lieutenant de la brigade de la douane 7-11-1809 Vader van overleden kind te Axel, moeder Adriana Faas
Isis Zeeland
Denny Ludwig Geb. Bloemendaal, laatst gewoond hebbende te 7-2-1836 Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Leiden. Fuselier De Indische Navorscher
Deppe
Charles Geb. Antwerpen, 18 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Derden
Hubertus Geb. Antwerpen, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Derkelst, van
Petrus Geb. Antwerpen, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Derks Dieterick (Diderix) Jean Geb. 5-7-1812 Ginneken en Bavel, zoon van Willem 12-10-1856 Overleden te Ginneken en Bavel.
DerksZie aldaar. Kapitein in het Oost Indisch leger.
Derks Jacob Henrij Geb. 19-8-1805 Amsterdam, zoon van Willem Derks. 18-9-1864 -Overleden te Soerabaja
Gepensioneerd majoor der infanterie. Ridder der Geb. annonce in Javasche Courant; graf Soerabaja
Militaire Willemsorde 4e klasse. Met dank aan Harry de Swart
Derks Willem -Ged. 26-12-1768 Nieuw-Beerta (in het Departement 9-8-1801 -Huwelijk te Breda met Cornelia Middelaer,
van de Eems). 2e luitenant in het 2e Bataljon der 6e geb. Breda   Isis Breda
halve brigade, in garnizoen te Willemstad 19-8-1805 -Zoon Jacob Henrij Derks geb. te Amsterdam.
Zie aldaar
5-7-1812 -Zoon Dieterick (Diderix) Jean Derks geb. te Ginneken
en Bavel. Zie aldaar
-Gepensioneerd kapitein 1824 -Notariële akte
15-2-1845 -Overleden te Ginneken en Bavel
Met dank aan Harry de Swart
Derudder / Bernard Geb. Saffelaar, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
(de Rudder)
Derven Christiaan Geb. Roosendaal, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Derven (Dirven) Jacobus Geb. Princenhage. 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Derwig Karel Frederik Geweermaker 1e bataillon,  5e reg. infanterie 26-5-1841 Vader te Bergen op Zoom,moeder
Cornelia Maria Blijswijk   Markiezenhof
Desquiens Nicolaas Geb. Leiden, 40 jaar. 1e concierge KMA -Echtgenoot van Maria Romans, geb. Leiden.
1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dessens Laurens Geb. 16-5-1825 Vlaardingen.  Flankeur 1e compagnie 6-11-1846 Overleden te Groningen
Flankbat. 4e regt. Infanterie Isis Vlaardingen
Desson Hendrik Johannes Geb. Middelburg, 19 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Detrez ? 1e canonnier in het 8e regiment 22e compagnie d'artillerie 16-8-1809 Overleden te Terneuzen
Isis Zeeland
Deufferwiel Balthazar Deuter Geb. Schalkwijk, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Deurhof Henrij Geb. Middelburg, zoon van Jean Deurhof en 8-7-1849 Overleden te Batua on Afrika, 25 jaar
Francinne Marie Boskamp. Fuselier Isis Zeeland
Deurloo Jacobus Zoon van Adriaan Deurloo en Janna Hartog. Dragonder 17-5-1838 Overleden te Zaltbommel, 19 jaar   Isis Zeeland
Deursen Wilhelmus Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te 3-2-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
Amsterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Deval
Felix Hendrik Geb. Soerabaja, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Utrecht
Deventer, van Jacobus Geb. Kuilenburg (=Culemborg?), laatst gewoond 12-5-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
hebbende te Kuilenburg. Kanonnier De Indische Navorscher
Deventer, van Karel Christiaan -Geb. ’s Gravenhage. Officier van gezondheid 2e klas 1829 -Geregistreerde te Breda. Echtgenoot van Anna MariaKuijtenbrouwer  
KMA -Idem   Isis Breda
- Geb. ’s Gravenhage, 39 jaar. Officier van gezondheid 1839
KMA
Deventer, van Otto Geb. Culemborg, laatst gewoond hebbende te 5-11-1836 Overleden te Semarang (Id)
Culemborg. Fuselier De Indische Navorscher
Deventer, van Pieter Hendrik -Zoon van Pieter van Deventer en Maria Johanna 3-3-1852 -Huwelijk te ’s-Hertogenbosch met Maria Sophia
Gravens Akkermans   Genlias
-Geb. 14-12-1808  Utrecht. 1e  luitenant Mei tot juli -Wonende in de Kerkstraat te Amsterdam
1854 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Devine Pierre Francois Emploijer au douane 13-4-1802 Vader van overleden kind te Sas van Gent,
moeder Mariane Le Cleir   Isis Zeeland
Dewosson Zie : Woyon
Dey
Lievin Antonie Geb. Antwerpen, 16 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Diblie Pieter 1e luitenant ter zee, adjudant van de Commis-generaal 13-5-1810 Laatste afkondiging te Harlingen voor huwelijk met mejuffr. Johanna Geertruida de Rook, beide van Harlingen. Voor gerechte van Harlingen getrouwd volgens getoonde attestatie.
van het Departement Harlingen Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Dicop Conrad Geb. Sjerk( ?).  Adjudant sous officier dans Battailjon 6-7-1808
Huwelijk te Vlissingen met Marie Ida Gieux
des Chasseurs Francais geb. Chenee   Isis Zeeland
Diddens
Pieter Jan Geb. 7-5-1794 Leest (B). Diende in de Grande Armée van Napoleon. Mei 1812 Uitgebreide Website
Deserteerde tijdens de veldtocht in Polen of Rusland
1812
Diderichs
Johannes -Geb. 31-8-1826 s'Hertogenbosch., zoon van onderstaande Tillemanus Diderichs. -   Website   kies: pictures
-Gele Rijder te Arnhem
Met dank aan Paul Dekker
Diderichs Tillemanus -Geb. 3-2-1796 Maastricht, zoon van Jean Diederichs -  
en Marie Frissart (Fressart / Frissaert), broer van
onderstaande André Diederichs, vader van boven- Met dank aan Paul Dekker
staande Johannes Diderichs.
-Trompetter korps Rijdende Artillerie te  s'Hertogen-
bosch..
Diederichs André -Geb. 27-9-1782 Maastricht, zoon van Jean Diederichs
en Marie Frissart.
-Burgerwacht Antwerpen in                                            à 1830 -  Website
Dielemans Adrianus Geb. 27-8-1809. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
28-2-1875 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (761-808)
Diels
Johannes Geb. Weelde, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dieltjens
Johannes Geb. Schelle, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dieltjens
Petrus Josephus Geb. Turnhout, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Diemer Johan Gerard Joseph Geb. 9-2-1786 Harderwijk. Gepensioneerd schout Vanaf Wonende te Amsterdam, Achtergracht.
bij nacht nov. 1850 Gehuwd met Johannetta Frederika Coertzen
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Diemer Johannes Antonius Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. 6-3-1836 Overleden te Djokjakarta (Id)
Korporaal De Indische Navorscher
Diemont
Jan Jacob Geb. Soerakarta. Officier Indische leger 22-11-1892 Huwelijk te Middelburg met Catharine van Aken,
geb. Bergen op Zoom   Isis Zeeland
Diepenbeek, van Hendrik Geb. Overveen, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Diepenbrock Conradus Franciscus Geb. 20-12-1830 Vianen. Officier van gezondheid 1853 Wonend op het Muntplein te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Diepenbrugge, van C.J.A. Geb. Bolsward, laatst gewoond hebbende te Bolsward. 27-2-1836 Overleden te Serang (Bantam, Id)
Sergeant De Indische Navorscher
Dierks Adriaan Geb. Hoofdplaat. Zoon van Nicolaas Dierks en 28-1-1833 Overleden te Bergen op Zoom.
Pieternella Faas. Sergeant 6e compagnie Isis Zeeland
Diericks
Francois Geb. prov. Oost-Vlaanderen, 34 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dierman, van  Willem Everts Te Bolsward ,4e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de
1e zetting van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen
van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen. Friesland   Website
Diest, van Hendrik Geb. Hoorn, 35 jaar. Kanonnier  1829 Echtgenoot van Elisabeth Ruiters, geb. Maastricht.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Diesveld Zie: Leth Diesveld, van
Dietel
Carel Geb. Brugge, laatst gewoond hebbende te Utrecht. 8-2-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Diggelen, van Hendrich Geb. Middelburg. Zoon van Hendrich van Diggelen en 9-6-1811 Huwelijk te Goes met  Adriana Holterbach,
Marie Franchorst. Veteran 6e Compagnie geb. Orphelines (weeshuis?)    Isis Zeeland
Digneffe
Antoine Joseph Napoleon Geb. Luik. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dijck Johannes Geb. O.L.V. Waever (Wavre?), 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
*
?
Dijck, van Adrianus Geb. Dongen, 23 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dijck, van
Johannes Frans Geb. Hersveld, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dijck, van Petrus Geb. Terheijden. 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dijckmeester Alexander Jacob Jan Geb. Tiel, 32 jaar. 1e luitenant Artillerie KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dijk Pieter Tjerks Plaatsvervanger in militaire dienst voor Rein DouwesWagenaar7e afd. Infanterie 1825 -Heeft een straf gekregen van drie jaren Kruiwagenstraf
1825 -Gevonnist te Zwolle 20-12-1824, Hij staat vermeld in een
document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative
Staat der Manschap-pen die overeenkomstig artikel 171 der
wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde
militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen
van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen.   Friesland  website
Dijk, van Arnoldus Geb. Asten, 22 jaar. Milicien 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dijk, van Jan Laas 8e afd. Infanterie, nummerverwisselaar voor Albert Jansde Grijs 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschap-pen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland Website
Dijk,  van Martinus Geb. Deurne en Liessel, 23 Jaar. zoon van Jan van Dijken Joanna Maria Verberne. Dragonder bij het Regiment 21-11-1834 Overleden te Deurne? Isis Eindhoven
Dijk, van Melis Melissen Geb. Rhenen, laatst gewoond hebbende te Nijmegen. vóór of op Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Flankeur 1-1-1836 De Indische Navorscher
Dijk, van Pieter Tjerks Plaatsvervanger voor R. D.  Wagenaar, Leeuwarderadeel, 7e afd. infanterie 1825 Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de
1e zetting van de Militie voor de lichting 1825
Friesland  website
Dijk, van Symen Annes Het Bildt 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen. 
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland  website
Dijk, van Willem Geb. Dieden, laatst gewoond hebbende te Langee. 21-11-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
1e kanonnier De Indische Navorscher
Dijke, van Cornelis Geb. Oosterland, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dijke, van Marinus 24 jaar. Kustwachter 25-4-1811 Vader van overleden kind te Tholen   Isis Zeeland
Dijkema Joost Geb. Oosterland.  Zoon van Jeremias Dijkema en 26-7-1833 Overleden te Axel
Dina Rotte(rs).  Fuselier bij de 17e Afdeeling reserve Isis Zeeland
Battallon 1e Compagnie.
Dijkers Thomas Geb. Zevenbergen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dijkhuis Berend Jans -Geb. 26-2-1804 Vedder, zoon van Jan Roels Dijkhuis 8-8-1833 -Huwelijk te Nijmegen met Wilhelmina Nijenhuijs/zen,
en Geesje Geerts. Militair geb. Nijmegen  
-Wonende in het schip, gedomiliceerd te Hoorn 22-4-1846 -Overleden te Nieuwe Pekela
(gem. Wedde). Praamschipper Genlias   Met dank aan Hans Schutijser
Dijkstra Berend 8e afd. Infanterie, plaatsvervanger voor Jan P Bleeker 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschap-pen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland    Website
Dijkstra Bindert Jans 1e bataillon Jagers 1841 Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , (een
document waar hij op staat vermeld met zijn persoons-
gegevens en van zijn evt. gezin enz. )   Friesland   Website.
Dijkstra Dirk Sjabbes / Geb. te Hallum, 22 jaar. Soldaat bij de 3e Comp. 1e bat. 8ste afd. Infanterie thans met groot verlof en arbeider te Blija. 1825 -Heeft zich schuldig gemaakt aan het schandelijk
beledigen en bespotten van de Grietman enz., ook
aanwezig vonnis rechbank, hij krijgt 1 maand gevangenisstraf enz.  
-Een proces verbaal houdende klachten tegen de
Derk Sjabbes  1825 Militie verlofganger en een gevangenisstraf van 1
maand krijgt wegens bespotting en belediging van
de Grietman.  Friesland   Website.
Dijkstra Pieter Murks Rauwerderhem, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.   
-Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website.
1825
Dijkstra Roeloff Geb. Delfzijl, laatst gewoond hebbende te Antwerpen. Sergeant 11-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Dijkstra Saake Douwe Geb. Leeuwarderadeel, 21 jaar. Kurassier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dijkstra Sybren Jacobs Plaatsvervanger van Berend Pieters Rozendal. 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.   
Het Bildt 8e afd. infanterie -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website.
1825
Dijkstra Taeke Harmens Westdongeradeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de
1e zetting van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen
van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen.   Friesland   Website.
Dijkstra Wessel Wybes Plaatsvervanger van Marten Martens Post. Oostdongeradeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de
1e zetting van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen
van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen.   Friesland   Website.
Dikland Rijkele Willems Geb. 14-3-1813. Uit Sneek. Militair 12-8-1831 Gesneuveld tijdens de 10-daagse Veldtocht tegen de
Belgen (2-12 aug. 1831)   Gens Nostra 48, 1993;
Fonds 1815, GA Amsterdam (762-48)
Dikmans Lambertus -marechaussee 30-8-1835 Vader te Tilburg, moeder
-Brigadier bij de marechaussee 9-5-1850 Johanna Francisca Ingenhoven   RA Tilburg
10-9-1851
Dillen Anastatia Kanonnier 2e comp. artillerie van Ligne 5-5-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Petronella Gielessen   Isis Bergen op Zoom
Dillewens
Jan Baptist Geb. Antwerpen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dillié Andre Geb. Leiden, 17 jaar. Kadet. Ouders wonen te Leiden 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dinaux
F.E. Geb. Kamerijk, 35 jaar. Kapitein rijdende artillerie 1829 Echtgenoot van Ja.Ca. Verspijck, geb. Breda (1839:
Claudina Johanna). Geregistreerde te Breda Isis Breda
Dinaux Jules Arthur Emile Geb. 25-6-1830 Breda, zoon van Emile Telle Dinaux -Gehuwd met Johanna Catharina Jeekel
Zie ook: Jeekel en Claudina Johanna Verspijck. Luitenant ter zee. 18-2-1874 -Overleden te Rotterdam  
geboorteakte nr. 219 Breda bron: het geslacht Jeekel, M.R.H.Calmeyer, CBG
Den Haag     Met dank aan Annelies Mateboer
Diner Jacob Geb. Hembrichtiken(?), 30 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dingemans Dingeman Kapitein ter zee 12-10-1812 Partij (kwitantie) te Breda   Isis Breda
Dingenen, van Johannes Baptist Geb. Merkhoven, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dionant, van Adriaan Wilhelm Geb. Gravenhage, 37 jaar. Officier 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dirckx Henri Hubert Commune de residence: Bruxelles. 5ème demi brigade d'infanterie, 27ème chasseurs à cheval 25-1-1858 -Sint Helena medaille ontvangen
The Saint Helena medal, created in 1857 by Napoleon III, was awarded to the 405,000 soldiers still living in 1857, who had fought with Napoleon I during the 1792-1815 wars Website
Dirckx Mathieu België 31-13-1858 -Sint Helena medaille ontvangen   Website
Diriwächter / Samuel -Ged. 14-11-1799 te Kölliken (Aargau, ch), zoon van           ? -Huwelijk met Carolina Kahn (Kaner), dochter van
Dirriwachter Johann Jakob Diriwächter en Anna Geiger. David Kaner en Sybilla Michel, geb. 27-10-1802 te
Korporaal / Kleermaker. Gulpen (Limburg) Galoppe, ged. op 6-11-1802 te
-In Nederland is de naam Diriwächter als Dirriwachter Gulpen Galoppe, ovl. op 19-5-1884 te ’s‑Hertogen-
doorgegaan. In de BS te ’s-Hertogenbosch wordt in Bosch.
1840 de naam Deurwachter gevonden. Carolina Kahn (Kaner) is geboren als Judille Kahn. (Cahen, Cahn, Kaan, Cana). Gaat verder als Carolina.
-In Gem. Archief Kölliken staat: "In Holländische Uit het huwelijk 4 kinderen:
Diensten gestorben 1821". Oorzaak van deze fout zal 1.Franciscus Derenwachter, geb.25-12-1831 Uden
wel niet meer te achterhalen zijn. 2.Johannes, geb. 1835 Gouda??ovl. 1840 ’s‑Hertogenbosch 
-Hij is zeker in Ned.Krijgsdienst geweest, was 3. Maria Theresia Dirriwachter, geb. 15-11-1836
gelegerd op 7-1-1835 bij de 14e afdeling Infanterie te  ’s‑Hertogenboschtrouwde 22-5-1858  ’s‑Hertogebosch met
Gouda. In 's-Hertogenbosch nam hij zijn oude vak Lambertus van Boxtel, zoon van Nn en Maria van Boxtel,
van kleermaker weer op. geb. 4-8-1834 Uden 
4. Willem Johan Dirriwachter, geb. 23-1-1840  ’s‑Hertogen-
boschslager, ovl. 8-11-1911 ’s‑Hertogen-boschtrouwde
24-8-1867 's‑Hertogenbosch  (getuigen: Johannes Wilhelmus
Salfischberger, 39 jr, lintwerker; Thomas Gerardus
Burgerhoff, 25 jr. lintwerker; Nicolaas Jacobus Verhaeck,
24 jr, lintwerker en Lambertus van Boxtel, 34 jr, arbeider,
4e zwager van de Bruidegommet Johanna Maria Draat,
dochter van Martinus Draat en Gertrude Nabbe, geb.
21-12-1841 's‑Hertogenbosch, ovl. 16-1-1919 ’s‑Hertogen-
bosch
In het Peter de Gekstraatje C392 waarvan de naam werd
omgedoopt in Orthenstraat C392 woonde in 1875 W.J.
Dirriwachter * 1840 water-en vuurverkoper. (Bron:
Bossche Encyclopedie). 1e beroep "lintwerker" daarna
slager en woonde in de Kruisstraat te 's-Hertogenbosch en
in ruste in de Peellandstraat te ’s-Hertogenbosch
6-1-1844 -Overleden te 's‑Hertogenbosch 
Met dank aan Wil Wajer-Schraven
Dirks Bernardus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 18-11-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Dirks Johannes Geb. Boxtel,  31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dirks Judocus Geb. Bakel en Milheeze. Fuselier bij Reserve Bat. 9e Afd.Infanterie 1e Compagnie 4-1-1836 Overleden te Veere, 19 jaar
BHIC
Dirks Lodewijk Woonplaats Roosendaal. Brigadier der Marechaussee 6-11-1834 -Partij in akte (testament) te Breda   Isis Breda
-Gehuwd met Marie Therese Waijs
Dirksen Frederikus Geb. Leeuwarden, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dirksen Jan Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te vóór of op Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Amsterdam. Fuselier 23-1-1836 De Indische Navorscher
Disses Franciscus Fuselier 4e comp. Bataillon Nationale Militie 31-7-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Jacoba Vreeck   Markiezenhof
Dittlinger Jan Victor David Geb. ’s Hertogenbosch, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders  wonen te Harderwijk 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ditmars Johannes Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 27-2-1837 Overleden te Weltevreden (Id)
Abrahams De Indische Navorscher
Ditroire, de Adrien Joseph Douanier te Rucphen 15-3-1811 Getuige te Rucphen   Isis Roosendaal
Dittmers Jacobus Marechaussee 28-11-1838 Partij te Breda (procuratie)   Isis Breda
Divorie Lois Alexander Geb. Baarle-Hertog (Baalhertog). Officier van de 13-6-1797 Overleden te Sas van Gent
douane Isis Zeeland
Dobal
Manuel Geb. Paijrars de aignior, departement de Galice (E). 24-6-1812 Overleden te Middelburg, 21 jaar
Spaanse gevangene Isis Zeeland
Dobbelaire
Frederic Geb. Gent, 59 jaar. Modelmaker KMA 1829
-Geregistreerde te Breda. Echtgenoot van Maria BarbaraGuichelberge, geb. Gent
-Idem    Isis Breda
1839
Dödelijn? ? Major 18-11-1806 Zijn huijsvrouw Agatha Johanna van Couwenberg
(slecht leesbaar) begraven te Hasselt. Overleden 14 Dec., 46 jaar
9 maand wonende te Hasselt, geh., met 4 kinderen
Register van aangegeven lijken Civiel Hasselt (OV) 1806-1811   Met dank aan Annelies Mateboer
Dodement Johannes Geb. Maastricht, 55 jaar. Kapitein (gepensioneerd) 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Doedinga Pieter Doedes - 1820 Hij staat in een document betreffende de naloting voor
hem van de Militie, divisie van Mil. zaken 416 art. 13 enz
Friesland   Website.
Doekes Pieter Gepensioneerd Soldaat 1820 Is ingeschreven na zijn overlijden in het grootboek van
Militaire Pensioenen no. 9324 tot fl. 91.- Friesl. Website.
Doelen
Johan Philip Geb. Dillenburg, 33 jaar. 1e luitenant Echtgenoot van Johanna H. Halfmouw. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Does de Bije, Pieter Jacob -Kapitein der Utrechtse schutterij 12-11-1832 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Agnetta SophiaRose   BHIC
van der -Vader te Bergen op Zoom, moeder Agnetta SophiaRose   Markiezenhof
-Kapitein der artillerie schutterij en auditeur militair in de vesting Bergen op Zoom 21-2-1835
Doesburg Dirk Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Fuselier 19-9-1836 Overleden te Weltevreden (Id)
De Indische Navorscher
Doesum, van Jacob Lamberts Plaatsvervanger van Taete Jetzes Posthumus, 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de
Barradeel, 8e afd. infanterie 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen
van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen.   Friesland   Website.
Doffange Poncxe Luitenant, 30 jaar 20-6-1805 Getuige te Meijel   Isis Eindhoven
Doggenaar Jan Geb. Zwartsluis, laatst gewoond hebbende te 29-12-1836 Overleden te Fort de Kock (Id)
Zwartsluis. Flankeur De Indische Navorscher
Doijard Hilaire Soldat de la 5e compagnie des Pionniers Fran‡ois. 16-6-1811 Overleden te West-Souburg   Isis Zeeland
Dolder
Hans Jacob Geb. Zwitserland, zoon van Johann Dolder en Maria Ursela Welter. Militair 23-6-1830 Overleden te Middelburg, 33 jaar
Isis Zeeland
Dolder, van Jacobus Joannes Wilhelmus Geb. Wageningen, 19 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Meliskerke
Dolkens Marcelis Geb. Oudheusden, 42 jaar. Mineur 1e klas KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Doll
Johan Van Andernach bij Coblentz, ongehuwd. Soldaat bij demariniers in cantonnement binnen dese Stede onder commando van de Luitenant de Marina J.A. Bohm 19-12-1806 -Aangetekend te Beverwijk met Aaltje van der Wall, ongehuwd, van Beverwijk, wonende te Beverwijk.
-Gehuwd te Beverwijk.
4-1-1807 Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
Dolleman Gerardus Mauritz Geb. 1764 Maastricht. Generaal-majoor van de 11-6-1831 -Vader van de bruid te Nijmegen, moeder Aafke Blok
infanterie Zie ook: Coppenaal
1846 -Overleden te Wageningen
Genlias   Met dank aan Hans Schutijser
Dolne (d'Olne)
Henry Joseph Geb. Soumagne, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Donders Petrus Geb. Tilburg, laatst gewoond hebbende te Tilburg. 19-3-1837 Overleden te Fort de Kock (Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Domingo
Vallies Geb. Valence (E), soldat Espagnol. Spaanse 1-2-1812 Overleden te Middelburg, 22 jaar
gevangene Isis Zeeland
Dominicus   =? Frederik Geb. 17-7-1777 Breda, zoon van Christiaan Dominicus 1813 Inwoner van Colijnsplaat
en Marie Fontena. Gehuwd, 4 kinderen. Preposé des Isis Zeeland
Douanes
Dominicus   =? Frederik Geb. 3-3-1777. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
16-3-1839 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (741-1265)
Dominicus Gerhardus Geb. Goes. Tweede luitenant 5-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Dommers Berent 29 jaar. Schutter. Officier 15-3-1833 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Carolina Francisca la Paix. Waarschijnlijk verhuisd naar Coevorden   Markiezenhof
Dongen, van Jacobus Geb. Breda, 46 jaar. Militair (gepensioneerd) 1839 Echtgenoot van Petronella Zevenuren.
Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dongen, van Marinus Geb. Noordgaauw, laatst gewoond hebbende te Ommerschans 16-5-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia)
De Indische Navorscher
Doninck, van
Franciscus Ludovicus Geb. Heerenthals, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Donjema Foppe Geerts Geb. Harlingen, 30 jaar. Dragonder KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Donk, van Geerlof Geb. Bergschenhoek, laatst gewoond hebbende te 25-3-1836 Overleden te Banjoemas (Id)
Rotterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Donk, van den Johannes Geb. Delfshaven, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Donkers Gijsbertus Geb. Teteringen, 63 jaar. Gepensioneerd militair 1829 Echtgenoot van Hendrika van Dongen, geb. Breda.Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Donkers Pieter Hendriks Geb. 21-3-1791. Uit Sneek. Militair 11-8-1831 Gesneuveld tijdens de 10-daagse Veldtocht tegen de
Belgen (2-12 aug. 1831)   Gens Nostra 48, 1993;
Fonds 1815, GA Amsterdam (762-131)
Donks Antonie Joseph Geb. Bommel, woonplaats Breda. Kleermaker, gepasporteerd soldaat van de 3e Compagnie in het 2e Bataljon der 6 1/2 Brigade. 25-9-1803 Huwelijk te Breda met Catharina Stolwerk,
geb. Breda   Isis Breda
Donnez/Donny
Augustus Ferdinand Josephus Geb. Brugge. 2e luitenant korps rijdende artillerie 1829 Geregistreerde te Breda
Isis Breda
Donny Andries Geb. Maastricht, 43 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dooree
Julien Geb. Antwerpen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dooren, van Antonius Geb. Boekel. Fuselier 16-12-1838 Overleden te Utrecht, 21 jaar   BHIC
Dooren, van Coenradus Ged. 23-8-1745 Gravenhage, zoon van Anthonie Website
van Dooren en Joannae Schaaps.
-Kapitein in het 1e bataljon van de luitenant-generaal 1786-1788
Van Sommerlatte te Arnhem  Inf.Rgt. 747e
-Majoor van het 2e bataljon van de 2e halve brigade. 28-6-1799
tot 23-1-1801
1-9-1805 Huwelijk te Nijmegen met Maria Helena Gerlach
Dooren, van Martinus Geb. 11-2-1782 Utrecht. Curassier, 14e Reg., 2e Cie 3-3-1804 -Huwelijk (kerkelijk) te Utrecht (Walsteeg) met Helena
(Doorn, van) Franse Armee, zoon van Gerardus van Dooren (1752- Etmans, geb. 23-12-1782 Utrecht, ovl. 29-2-1864
1782) en Alida Heregraven (ca1752-1783). Utrecht, begr. 2-3-1864 Utrecht, dochter van HenricusEtmans (ca 1748-ca 1811) en Helena Meulenbeek
(ca 1746-1813)
-Uit dit huwelijk:
1. Gerardus (1805-)
2. Martinus (1807-1866)
ca -Overleden te Studianka (Rusland); door een kozak tijdens de terugtocht van de Grande Armée aan de Berezina doodgestoken    Met dank aan Carol Siskens
26-11-1812
Doorenmaal Johannes Jacobus Geb. Delft, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Doorman Pieter Geb. Amersfoort, 39 jaar, wdr. kapitein Artillerie 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Doorman   =? Willem Hendrik Geb. Amersfoort, 30 jaar. 1e luitenant Artillerie KMA 1829 -Echtgenoot van Charlotta Wilhelmina Buschkens,
geb. Detern (Oost-Friesland)
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Doorman   =? Willem Hendrik Kapitein bij het 4e bataljon artillerie nationale militie 13-7-1836 Erfgenaam van Elisabeth Dorothea Doorman, ovl
in garnizoen in Grave Delft 11-9-1835. Eedsprestatie successie te Grave
Archieven.nl   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Doorninck, van Martinus Geb. Deventer, 16 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Doorselaar, van
Petrus Geb. Mechelen, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dorenbos Lammert Jans Geb. 27-12-1837 te Dokkum. Is in 1861 bakkersknegt Ingelijfd bij de Nationale Militie                    à
-Uit dienst ontslagen wegens expiratie      à 28-04-1856 Met dank aan fam. Feitsma
15-05-1861
5-1-1917 Overleden te Leeuwarden,
Doresse Thomas Geb. La Folie (Departement van het Noorden). 14-11-1802
Huwelijk te Breda met Isabella Carolina
Sergeant bij de 17e halve Brigade de Ligne, in van Kesteren, geb. Doornik    Isis Breda               
garnizoen te Breda
Dorhout Sipke Dirks 1e Regiment Zware Dragonders 1841 Verlofganger der nationale Militie  Friesland   Website.  
Dormalen, van Christianus Geb. Moergestel, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dorpen, van den Engelse Geb. Middelburg, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dort, van Isaac Geb. ’s Gravenhage, 44 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dort, van Johannes Geb. Gorinchem, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Dorth, van Jan Willem Daniël Kapitein bij de infanterie 21-12-1872 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Alida Catharina Gerritsen   Markiezenhof
Dotinga W. M. Te Rauwerderhem, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
-Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
1825
Dotta Maximiliaan Geb. Dirolla(?), 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Doucel
Charles -Geb. 27-7-1800 Vavers, Faverge, Zwitserland, Isis Zeeland
zoon van Joseph Doucet en Josille Pati. Partner : Willemina Maria Antheunissen
-Functie bij indiensttreding : Matroos 3e klasse 28-9-1818 -Indiensttreding: werknemer Marinewerf te Vlissingen,
18 jaar.
-Functie bij uitdiensttreding : Bureau-oppasser 1-4-1863 -Uitdiensttreding: pensioen. Aantal dienstjaren : 45
21-1-1883 -Overleden te Vlissingen, wdr.
Douglas Cornelius Marinus -1e  Luitenant adjudant bij de Artillerie Nationale Militie 25-8-1821 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Agnieta Petronella Geertruyd van den Heuvel
-Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Maria Hendrikavan Dijk  
-Kapitein bij het 6e bataillon artillerie nationale militie 10-12-1832 -Idem   Markiezenhof
-Kapitein bij het 6e bataljon artillerie 26-1-1839
Dourleijns Jean Livins Geb. Gapinge. Zoon van Abraham Dourleijns en Marie 7-6-1812 Overleden 'par suite de fiFvre' (koorts) in het Royaume de Prusse (Pruisen)   Isis Zeeland
Josephe Wesepoel. Fusilier van het  21e Regiment
d'Infanterie de Ligne, 2e Compagnie v.h. 4e Bataillon
Doutsenburg Joseph Geb. Argentouw (Argenteuil?), 39 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
?
Douwma Fedde Johannes Milicien Regiment Grenadiers 1841 Request voor vrijstelling omdat hij de enigste zoon is enz.   Friesland   Website.
Douwsma Eeltje Te Leeuwarden,  8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde Certi-ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.  Friesland   Website.
Draisma Pieter Aukes Te Leeuwarden, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.  
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825   Friesland   Website. 
Dranen, van Christoffel Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. Fuselier 30-8-1836 Overleden te Palimanan (Id)
De Indische Navorscher
Drapier
Machiel Geb. Mevergnier, departement de Jammappe. 4-5-1811 Overleden te Middelburg
Fusilier Isis Zeeland
Dreijkluft Antonius Aloisius Geb. 7-5-1821 Amsterdam. Sergeant der infanterie. Tot feb. 1852 Wonende in de Weteringstraat te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Dresler Godfried Soldaat in het  7e regiment van Ligne 29-12-1807 Overleden te Roosendaal   BHIC
Dreumel, van Jan 25 jaar. Sergeant 17-2-1825 Getuige te Den Haag. Zie Pieter Huisinga
Dribbelaan Izak Abraham Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 2-3-1837 Overleden te Semarang (Id)
Amsterdam. Gepensioneerd soldaat De Indische Navorscher
Driessen J.H. Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te 28-4-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Harderwijk. Sergeant De Indische Navorscher
Driessens Jean François Bureauchef Registratie en Douane 11-9-1813 Vader te Bergen op Zoom, moeder Elisabeth Lens 
Markiezenhof
Drijfhout van Hooff Antonie Hendrik Geb. Zutphen. 1e luitenant rijdende artillerie 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Echtgenoot van Johanna Reijserta. Elemans  
Drignij Louis Alexander Kapitein Oost-Indisch leger 15-10-1876 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Antoinetta Ravia de Lignij   Markiezenhof
Drinkuitsma Tieke Gerrits Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te 29-7-1836 Overleden te Palembang (Id)
Leeuwarden.  Militair? De Indische Navorscher
Drohm
Johann Ehrhardt Ged. 5-8-1769 Apfelstadt (De). Sergeant bij de 6-4-1815 -Huwelijk te Grave met Gerarda van den Acker,
2e Garnizoenscompagnie, wonende te Sluis in Ged. 4-7-1788 Grave
Vlaanderen. 3-4-1816 -Dochter Gerarda Anna Catharina geboren te Vilvoorde
(Be)   Met dank aan Rinus van den Akker   Website
Dros Johannes Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.  
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825   Friesland   Website.  
Droste Hendrik Geb. en wonende Raalte. Zoon van Arend Droste en Hendrika Arbus. Ongehuwd. Bouwman. Lid van demobiele schutterij van de provincie Overijssel 21-11-1831 Overleden te Zeeland
BHIC
Druart Pieter Johannes Officier kok marine, 35 jaar 13-11-1854 Overleden te Suriname. Gehuwd met Jacoba P. Luton
Isis Zeeland
Dubach Daniel Abraham Geb. ca 1764 ’s-Hertogenbosch,  zoon van Jacob ? -Huwelijk? met Anna Catharina Delheij
Zie ook 18e eeuw Dubach en Anna Cornelia Schnepf. Soldaat ? -Dochter Clara Philippina geb. Winterswijk
28-10-1813 -Dochter Johanna Antonetta geb. Winterswijk
1-2-1822 -Zoon Johannes Hermanus geb. Tegelen  
27-7-1847 -Overleden te Someren  
BHIC en met dank aan Hans Vogels
Dubblinga Jacob Ambrosius Schiermonnikoog, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.  
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825   Friesland   Website. 
Dubois
François Joseph Geb. Namen (Namur) 15-7-1794. Fuselier bij de 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Emanuel’
Oost-Indische infanterie De Indische Navorscher
Voor méér zie: Friesland   Website
Duforez Nicolas Joseph Douanebeambte 15-6-1811 Vader te Bergen op Zoom, moeder Marie Therese Joseph Fontaine   Markiezenhof
Dufranne
Fidel Joseph Geb. Frankrijk. Fuselier 8-11-1812 Overleden te Breskens, 33 jaar
Isis Zeeland
Duijnhoven, van ? Geb. Stipthout, laatst gewoond hebbende te Stipthout. 13-10-1836 Overleden te Bonjol (Id)
Sergeant De Indische Navorscher
Duijvis Klaas Geb. Zaandam. Korporaal der mariniers. Kwartier- 3-3-1855/ Overleden te Vlissingen of overleden te Soerabaija?
meester aan boord van Z.M. stoomschip Suriname. 8-7-1855? Isis Zeeland
Duinen, van Huibert Geb. 3-1-1804. Uit Dordrecht. Militair 1830-1839 -Gewond geraakt in de strijd tegen de Belgen
24-1-1868 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (761-802)
Dujardin
Pierre Geb. 13-1-1773 Colmij, Departement de la Moselle, 1-2-1804 Huwelijk te Hulst met Jaquette Elisabeth Diederiks,
zoon van Nicolas Dujardin en Elisabeth Henrij. geb. 10-10-1781 Hulst   Isis Zeeland
Cavalier des Douanes
Duman Fredrik Plaatsvervanger van Jan Tamboerin, Harlingen,  1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde cer-
8e afd. infanterie tificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen. 
1825  -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website.  
Dumont Charles Henri Corneille Geb. 18-2-1835 Middelurg, zoon van onderstaande 2-10-1871 Huwelijk te Vlissingen met Sophia Johanna Kindt
Johannes Carolus. Kapitein der Infanterie Isis Zeeland
Dumont
Johannes Carolus -Geb. Diest. Chirurgijn majoor v/d Corvet Dolphijn 6-12-1832 -Huwelijk te Vlissingen met Catharina Johanna
van den Berg, geb. Dordrecht
-Chirurgijn majoor 18-2-1835 -Zoon Charles Henri Corneille geb. te Middelburg
-Chirurgijn majoor -Zoon Henrij Jean Joseph geb. te Middelburg
Isis Zeeland
-Geb. 10-11-1792 Diest. Officier van gezondheid. 1851 -Wonende op de Hoogte Kadijk te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam
-Gepensioneerd officier van gezondheid der eerste 2-10-1871 -Huwelijk van zoon Charles Henri Corneille
klasse bij de marine te Vlissingen   Isis Zeeland
Dunnevet Jean Joseph Geb. Eede. Chasseur 12e reg. infanterie 16-6-1810 Overleden in Hospitaal Des Carmes te Valadolit, ongehuwd   Isis Zeeland
Dupont Louis Joseph Geb. Bourbek, departement du Nord. visiteur des -Gehuwd met Celestine de Gage
douanes 29-6-1803 -Overleden te Hulst, 45 jaar   Isis Zeeland
Dupont Noordbeek Anthonij Reinder Ulrich Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 3-11-1836 Overleden te Serang (Id)
Amsterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Dupran Martinus Geb. ca 1784 Utrecht.  Kanonnier,  lag alhier in 14-1-1806 -Huwelijk te Heusden met  Elisabeth Schram
garnizoen 17-1-1806 -Overleden te Heusden   BHIC
Durosset Henri Visiteur der douane 1798 Inwoner van Sas van Gent   Isis Zeeland
Durr
Michiel Geb. Burmen (Zwitserland), zoon van Anton Durr en Anna Maria Biseren. Fuselier van de Garnizoens-troepen te Veere. 2-6-1838 Overleden te Veere, 59 jaar
Isis Zeeland
Durrer
Nicolaas Geb. Kerns (Zwitserland), zoon van Joseph Durrer 23-12-1834 Overleden te Veere, 37 jaar
en Chatarina Pluk. Fuselier der 6e Afdeling Infanterie Isis Zeeland
Reserve-Battaillon 1e Kompagnie.
Dussembon Henrij Joseph Marinier der 5e equipage 8e compagnie 18-4-1814 Overleden te Hamburg   Isis Zeeland
Dusser de Barenne Johannes Gregorius Kapitein bij het 2e regiment infanterie 25-2-1851 Vader te Bergen op Zoom, moeder Elisabeth Maria
van der Breggen   Markiezenhof
Dusterduck
Johan Christof Geb. Koningsbergen (Denemarken). Opperschipper -Partner : Johanna Cornelia Meijer
marine 9-10-1839 -Overleden te (died in) : Vlissingen, 57 jaar
Isis Zeeland
Dutweiler Rudolf Zoon van Peter Dutweiler en Maria Anna Luik. 20-11-1831 Overleden te Middelburg, 42 jaar
*
?
Fuselier bij de 17e afd. Woonde in Zwitserland. Isis Zeeland
Duuren, van Arnoldus Geb. Gorinchem, laatst gewoond hebbende te 19-2-1836 Overleden te Fort de Kock (Padangse Bovenlanden,
Gorinchem. Fuselier Sumatra, Id)   De Indische Navorscher
Duuren, van Adriaan Kanonnier kustwachter 125e Compagnie 14-3-1813 Vader van overleden kind te Stavenisse, moeder Elizabeth van der Wiele   Isis Zeeland
Duursma Steven Engberts Opsterland, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website.  
Duval
Jan Batiste Geb. Harfluir? Departement van de Seine. Douanier 17-9-1806 Huwelijk te Hoofdplaat met Francina Bom,
geb. Ellewoutsdijk   Isis Zeeland
Duval Jacques Hubert Fusilier de la 2e Compagnie du 1e bataillon a la 102e demi brigade 5-6-1803 Overleden te Hontenisse
Isis Zeeland
Duvigneau Jean Pierre Geb. Rotterdam, 42 jaar. Kapitein kwartiermeester 2e afd. 1829 -Echtgenoot van Jeanette Netschil
- Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Duwen, van Frans Geb. 15-12-18**. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 Gewond bij Waterloo
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (746-2099)
Dyke, van Pieter Ziekenoppasser in het militair hospitaal 27-4-1896 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Elisabeth van Poepel(l)en
23-8-1897 -Idem  
Dijke, van/ 1-3-1899 -Idem   Markiezenhof