19e eeuw AB        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                          796
Aa, van der Antonie Geb. Nieuw Kuyk, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Aalst, van Jan Cornelis Geb. Nijmegen. Veroordeeld door de Krijgsraad 1818 -In detentie in het Provoosthuis te Middelburg
1819 -Idem   Isis Zeeland
Aarsbergen Pieter Geb. Rotterdam of Zevenhuizen. Marinier 2e kl. 23-2-1838 Overleden te Makassar in Oost-Indie, 33 jaar
op z.m. korvet Boreas Isis Zeeland
Aarts Arend Jan Kapitein 6e Bat. Artillerie Nat. Militie 22-8-1819 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Guurtje Boomsma 
14-12-1820 -Idem   Markiezenhof
Aarts
Arnoldus Geb. Aalst, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Aarts Petrus Geb. Putten, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Aartsen Wilhelmus Geb. Teteringen, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Abar
Jan Jacobus Geb. Stekene.  Fuselier 2e bat. 14e rgt.  14-9-1808 -Opgenomen in het hospitaal
5-11-1808 -Overleden door een kogel te Pauplune bij Sedan,
Spanje   Website
Abbeele, Jan Baptist Marechaussee 25-7-1830 Vader te Tilburg, moeder Maria Petronella Knegtel
van den 10-11-1833 RA Tilburg
Abbink Laurens Antonie Geb. Utrecht, 20 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Venlo
Abdon
Rio Geb. Valence (Sp), 22 jaar. Soldat Espagnol 28-12-1811 Overleden te Middelburg  
Isis Zeeland
Abeelen, van den Frans Rijk Pieter Majoor infanterie Indisch leger 17-2-1883 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Louisa Augusta Macer   Markiezenhof
Abel Gabriel Thomas Eduard Mar. Geb. Bergen op Zoom, 19 jaar. Kadet KMA. Ouders 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
wonen te Breda
Abel Jean Jacques Gideon Eduard 1e luitenant bij de Rijdende Artillerie 30-8-1821 Partij in testament te Breda
Isis Breda
Abelmann
Johan Frederik Coenraad Geb. Duitsland. Paardenarts bij het korps Rijdende 1829 -Geregistreerde te Breda.
Artillerie -Echtgenoot van Catharina Hermus   Isis Breda
Aberson Gerard Oswald Geb. 8-9-1810. Uit Dordrecht. Militair ? -Gewond geraakt tijdens de dienst
jan. 1890 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (747-2269)
Aberson Willem Diderik Ongehuwd. Captijn onder het 3e regiment der koninklijke Infanterie van Holland, thans guarnisoen 2-8-1806 -Aangetekend te Beverwijk met Agatha Wigeri,
leggende te Ouddorp op Goede reede ongehuwd, wonende te Beverwijk.
24-8-1806 -Gehuwd te Beverwijk.
Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
Ably Johannes Te Leeuwarden, 82e afd. Inf., jaar 1825 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
icaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e
zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland Website
Abma Haring Korps Pontonniers.  1893 Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt
voor in het register van de verleende toestemmingen aan
nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info
Friesland   Website
Abma Thijs Geb. Workum, zoon van Martin Jans Abma en Titske 2-8-1856 Overleden aan longtering in het garnizoens-hospitaal
Thijssen Hengst. Soldaat bij de 5e Comp., 4e Bat., te Vlissingen, 21 jaar   Isis Zeeland
3e Reg. Infanterie en woonde te Leeuwarden.
Abrahams Francois Christiaan Geb. Sluis. Sergeant der mariniers 13-7-1849 Overleden te Weltevreden op Java
Isis Zeeland
Abshoven, van Reinier Geb. Schiedam, zoon van Cornelis van Abshoven en 11-11-1865 Overleden aan ingewandtering in het garnizoens-
Sietje VeldhuijzenMarinier 3e klasse aan boord hospitaal te Vlissingen, 24 jaar
van Z.M. wachtschip en woonde te Rotterdam. Isis Zeeland
Achsner Johannes Geb. ca 1796. Korporaal bij het regiment Zwitsers 27-4-1823 Getuige bij het huwelijk van Ami Chrétien Robert.
?
Nummer 29, von Jenner, in garnizoen te Grave Zie aldaar   Met dank aan Michaël Boers
Achterberg, van David Brigadier bij de marechaussee oud 54 jaar 28-12-1842 Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
Achterdenbosch Simon Geb. Willemstad, 19 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Achteren Peter Geb. Helmond, laatst gewoond hebbende te Helmond. Jager 18-2-1837 Overleden te Salatiga (Id)
De Indische Navorscher
Ackeren, van Jacobus Geb. Vlissingen, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Ackermans Corneille Geb. 30-11-1781 Oosterhout, zoon van Arnold
Ackermans en Corneille Broeckhoven.
Burgerwacht te Antwerpen in                                 à 1830 -  Website
Adam
Alexcie Geb. Niel (Departement de pays de Calais). 25-5-1800 Huwelijk te Breda met  Antonia Offerman,
Geemployeerd als karknecht aan het Hospitaal van de Franse troepen geb. ’s Hage   Isis Breda
Adam Johan Joseph Geb. Sint George. Veroordeeld door de Krijgsraad 1817 Gedetineerd in het Provoosthuis te Middelburg
 ?
Isis Zeeland
Adams Guillaume Chasseur 19-11-1811 Partij in akte te Breda (Certificat de baptistÞre perdu) 
Isis Breda
Adelfeld Jean Chasseur au premier regiment Prusse 22-2-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
(jager in het 1e Pruissische regiment)
Adema Aan Dirks 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat derManschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan.   Friesland   Website
Adler
Wilhelm Geb. ca 1796 Wezel (Pruisen), zoon van Johan Adleren Johanna Kuipers. Militair, sergeant bij 8ste 9-3-1833 Overleden te Deventer
veldbatterij. Woonplaats Deventer RA Tilburg
Adriaans Gerrit Geb. 1788, woonplaats Groningen. Was tambour 1857?1858
Sint Helena medaille ontvangen
in het 33e de Ligne
Adriaanse Jan Geb. Zoutelande. Veroordeeld door de Krijgsraad 1820 Gedetineerd in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Adriaansens
Desiderius Geb. Kieldrecht (België), zoon van Elisabeth 12-8-1842 Overleden in het garnizoens-hospitaal.te Vlissingen,
AdriaansensMarinier 3e kl. 26 jaar   Isis Zeeland
Adriaanssens
Willem Geb. Mechelen (Belgie). Veroordeeld door de 1823 Gedetineerd in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Adrianssens Jean Geb. IJzendijke. Canonnier garde cote 2-9-1813 Overleden te Antwerpen   Isis Zeeland
Advocaat Jacob Wybes Zeemilitie 1895 -Naar Kopenhagen, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats en komt voor in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee-
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info.
1896 -Idem, geen bestemming vermeld. Friesland   Website
Aegeter
Jacob Geb. Veltrein (Zwitserland), zoon van Hans George 13 3 1851 Overleden te Fort Bath en Bath, 51 jaar
Aegeter en Magdalena Rottman. Soldaat Isis Zeeland
Aelrichs Jean Antoine Zoon van Guillaume Aelrichs en Johanna Ernestina 31-5-1837 Overleden te Riauw in Oost-Indie, 24 jaar
Niepoth, ongehuwd. Marinier 3e kl. op z.m. korvet Isis Zeeland
van oorlog Ajax
Aerssen Boyeren van Voshol, baron van Albrecht Floris Geb. Deventer, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
te Zwolle
Agesteijn Antoine Geb. Rengerskerke.  Canonnier Garde Cote 23-7-1813 Huwelijk te Bommenede met Jacoba van der Noot,
geb. Bommenede   Isis Zeeland
Aken, van Dirk Jan Hendrik Luitenant kolonel 22-11-1892 Vader van de bruid te Middelburg, moeder
Marie Caroline Amelia Clasine Rollin Couquergue 
Isis Zeeland
Akker, van Hermen Johannes Nationale Militie dienende bij 1e Regiment Zware 1841 Verlofganger 
Dragonders Friesland   Website
Akker, van den Guilielmus Geb. Bergen op Zoom. Heeft gediend als mineur. 28-8-1803
Huwelijk te Breda met Jacobina Eller,      
Woonplaats Breda geb. Nassau Dietz   Isis Breda
Akker, van den Aegidius Adolphus Ged. 26-9-1809 Grave.
-Vrijwillig geëngageerd zonder handgeld als         à 15-2-1826
mineur 2de klasse bij het korps Mineurs en Sappeurs voor 10 jaren zonder hand-geld.
-Met paspoort                                                                à
-Vrijwillig geëngageerd als hussaar voor den       à 7-5-1836
tijd van zes jaren bij het regiment Hussaren No 6 onder genot van 20 gld. handgeld 19-6-1836
-Overgegaan naar het korps Marechaussee
-Overgekomen van het 2e Regiment Lanciers       à
als Marechaussee te paard onder vrijstelling van Borgtogt ingevolge autorisatie van het departement van oorlog 31 December 1841 Kabinet Litt H 17. 6-4-1842
-Met een voortdurend pensioen van 120 gld.          à 8-4-1842
's jaars afgegaan.
11-6-1852 -Huwelijk te Bladel mer Adriana de Wit.
31-3-1863
Met dank aan Rinus van den Akker   Website
Akkeren, van Johannes Sergeant overijsselsche schutterij. Woonplaats 27-2-1832 Vader te Zeeland, moeder Catharina Bolderik
Zeeland BHIC
Akkerman Willem Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te 4-2-1836 Overleden te Semarang (Id)
Groningen. 2e luitenant De Indische Navorscher
Albarez
Domingo Geb. in Torio in Galicië, soldat Espagnol. Spaanse gevangene 13-11-1812 Overleden te Middelburg, 26 jaar
Isis Zeeland
Alberda Albert Gerlofs Geb. 29-2-1804 Pietersbierum, zoon van Gerlof 11-2-1834 Overleden te Franekeradeel
Alberda en Antje Rinses. Korporaal, Friese Mobiele Tresoar
Schutterij, 1e afd., 2e bat., 1e komp
Alberda Bauke Alberts Oud 25 jaren,  zoon van Albert Baukes en PietjeAnskes wonende te Dronrijp  1823 Hij wordt ingeschreven  in het grootboek van Militaire
pensioenen  van 46 guldens  wegens zijn overlijden
op 5 december   Friesland   Website
Alberda van Ekenstein Bunno Geb. Tjamsweer, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Groningen 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Alberg Johannes Geb. ’s-Hertogenbosch 4-6-1798. Tamboer bij de Oost-Indische infanterie 1834 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
‘Stad Dordrecht’   De Indische Navorscher
Voor méér zie:   Friesland Website
Albers Gerardus Franciscus Geb. Amsterdam, zoon van Joannes Nicolaas Albers 23-9-1864 Overleden aan longontsteking in het garnizoens-
en Helena Jagers. Marinier der 3e klasse bij de 5e hospitaal te Vlissingen, 27 jaar
Comp. Korps Mariniers en woonde te Amsterdam. Isis Zeeland
Albers Jan Geb. Deventer. Zoon van Joannes Albers en Barta 28-10-1831 Overleden te Terneuzen
van Santer. Schutter bij de 6e Kompagnie, 1e Bat. Isis Zeeland
Overijsselsche Schutterij.
Alberts Eit Te Idaarderadeel, 8e afd. Inf. 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen
van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschap-pen. Friesland   Website
Alberts Joannes Geb. en wonende Vriesenven, 28 jaar,  zoon van Hendrik Aalberts en Aaltjen Tromp, landbouwer, ongehuwd. Lid van de mobiele schutterij van de provincie Overijssel 4-3-1832 Overleden te Zeeland
BHIC
Albrizzi
Jerome Geb. Haute Janina (Griekenland), 60 jaar. Gepensionneerd onder-officier. Woonplaats Oeffelt -Weduwnaar van Odilla Philippe
22-3-1857 -Overleden te Oeffelt   BHIC
Aldus Cornelis Geb. Gorinchem. Veroordeeld door de Krijgsraad 1818 Gedetetineerd in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Algra Bokke Hendriks Te Leeuwarden,  8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Algra Johannes Tjeerds Te Oostdongeradeel,  8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen
van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen   Friesland   Website
Algra Tjalling G. Milicien 1895 Komt voor in het register van de verleende toestemmingen
Aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van
de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. Friesland   Website
Alijk Petrus Gedoopt 10 jul 1811 Vlaardingen.  Verver.  Milicien 2-2-1832 Overleden te Sluis
9e afd. Infanterie.     Isis Vlaardingen
Aljens
Albert Jans Geb. 13-10-1808 Grooteveen (Oostvriesland). 1839 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Sergeant 18e afdeeling infanterie Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van
de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. enz. , om zoo veel mogelijk voor
te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder
in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info, zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur
Ogen en Haar.    Friesland  Website
Allaart Izaak Geb. Aardenburg, zoon van  Pieter Allaart en Cecelia/ 10-9-1850 Overleden te ’s-Gravenhage, 28 jaar
Cornelia de Laeter, ongehuwd. Dragonder bij het Isis Zeeland
3e regiment
Allan George Geb. Montfoort, zoon van David Allan en Maggelia 28-12-1840 Overleden te Vlissingen, 38 jaar
Patan. Hij woonde laatst te Montfoort. Isis Zeeland
Korporaal  3e comp. 2e bat. 6e afd. infanterie
Allewart Jan Hendrik Geb. Helmond, zoon van Jan Hendrik Allewart en Gehuwd met Elisabeth Ramaer
Sybilla Christiaans. Gepensioneerd 1e luitenant 12-07-1816 Overleden te Vlierden, 55 Jaar
van het corps Isis Eindhoven
Alma Bernardus -2e luitenant, Friese Mobiele Schutterij, 1e afd., 1830-1834 Tresoar
2e bat., staf
-Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Sergeant-majoor 24-11-1836 -Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Almerood Coenraad Gepensioneerd kapitein 19-4-1853 Vader te Sambeek, moeder Maria Adriana Gerritsen
BHIC
Alphen Willem Bartholomeus Commandant van Klundert. Woonplaats Breda -Gehuwd met Marie Henriette de Goodt
1-7-1816 -Partij (procuratie) te Breda   Isis Breda
Alphen, van Adrianus Geb. Utrecht 11-8-1779.  Jager in de 2e compagnie
van het 2e bataljon Bataafse Jagers in          à 1802
14-8-1820 -Overleden te Zuijlen   Met dank aan Fred Boer
Alsem, van F. Geb. Naarden. Soldaat bij de 2e afdeling -Echtgenoot van Ardina Roggé
1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Alta Eelco Jacobus Kapitein, Friese Mobiele Schutterij, 1e afd., 2e bat., 7-9-1834 Met onbepaald verlof
1e komp Tresoar
Alten, van Jacques Zoon van Corneille van Alten en Jacobe Zegers. Fuselier bij de Nationale Garde. 14-1-1813 Overleden te Malines (Frankrijk), 25 jaar
Isis Zeeland
Althans Hendrik Willem Geb. ’s-Gravenhage, zoon van Johan Althans en 6-5-1837 Overleden te Veere, 30 jaar
Bernadina Rots. 1e Kanonnier van het 3e Battaillon Isis Zeeland
Artillerie Nationale Militie 2e Kompagnie.
Althuis Hans Jans Milicien 18e afd. Infanterie 1841 Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing, (een
document waar hij op staat vermeld met zijn persoons-
gegevens en van zijn evt. gezin enz.) verzoekt in een hand-
geschreven brief met zijn handtekening, dat tengevolge van
de Belgische onlusten hij in den jare 1833 ter verdediging
van het vaderland in militaire dienst is getreden hij verzoekt
nu om een functie als ambtenaar enz). Friesland   Website
Altmuller Johan Georg Zoon van Johan Georg Altmuller (Zie 18e eeuw) 19-6-1808 -Ondertrouw
Gedoopt te Doesburg op 6-1-1788 3-7-1808 -Wettelijk huwelijk te Deventer met
(bron: huwelijksakte Deventer, 6-3-1828, nr. 21) Johanna Megteld Hardonk,  uit Deventer
6-3-1828 -2e huwelijk te Deventer met Willemina Nijland,
 uit Deventer
(bron: huwelijksakte Deventer, 6-3-1828, nr. 21).
Beroep werd vermeld als "korporaal-tamboer bij het 1e batalion der 2e afdeling Mobiele Overijsselse Schutterij". -Overleden op 30-5-1832 te Deventer in de Molenstraat nr. 2032 (bron: BS Deventer, akte nr. 185 van 1-6-1832)
Zie ook Altmuller 18eeeuw Met dank aan Joop Schurink
Altmuller Johan Georg Zoon van bovenstaande Johan Georg Altmuller. 21-8-1834  -Huwelijk te Breda met Louisa Jacoba van der Velden, uit Breda (bron: Gem. Archief Breda, akte nr. 83) -Overleden in Stad Ommen in het gesticht
Geb. 19-3-1809 Deventer. "Ommer Schans" (bron: BS Stad Ommen, akte nr. 1867-66 en BS Deventer, akte nr. 1867-330)
(bron: Gem. Archief Deventer, RBS 206 - 60) 15-6-1867 Met dank aan Joop Schurink
Militair bij zijn huwelijk
Altorffer Willem Militair in koloniale dienst -Partner : Sara Maria Tenhoorn
Geboorteplaats (place of birth) : niet vermeld 26-4-1829 -Overleden te Jocjacarta (Oost-Indië), 37 jaar
Isis Zeeland
Amacher
Andreas -Geb. Meeringe (Meiringen), 49 jaar. Militair 1829 -Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
- Geb. Meijringen (Zwitserland), 59 jaar. Water- en vuurverkoper 1839 -Echtgenoot van Hendrina Huisman en geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Ameiden, van Pieter Geb. Dordrecht, laatst gewoond hebbende te Weltevreden. Fourier 28-8-1836 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Amelunxen Johan Frederik 34 jaar. Marechaussee 18-8-1866 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Everdina Sophia Vermoet   Markiezenhof
Amerongen, van Lambertus Geb. Waarveen(?). Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Amijs Charles Geb. 11-5-1782 Helmond, zoon van Jean Amijs. 1782 Inwoner van Helmond   Isis Eindhoven
Ongehuwd. Soldat dans un regiment d'infanterie,
28 jaar
Amiot
Pierre Geb. Lyon.  Gepensioneerd Luitenant-kolonel, 20-11-1809 Huwelijk te Breda met Maria Anna Ligois, geb. Breda
Ridder van de Orde der Unie Isis Breda
Amman Jacob Zoon van Jacob Amman en Anna Wilhelm, woonde te Glastuiten in Zwitserland. Fuselier bij de 5e afd. 17-11-1831 Overleden te Middelburg, 30 jaar
?
Isis Zeeland
Ammann
Johann Melchior -Sergeant, 6e comp., 2e bat. Zwitsers 5-11-1820 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Gerdina
van Duuren   Markiezenhof
-Sergeant 31e Regiment Zwitsers 1-12-1821 -Idem, moeder Geerdina van Duren
Amerral, d' Charles Antoine -Geb. 8-7-1767. Majoor 1812 -Ingeschreven te Breda 
-Schoenmaker 16-7-1812 -Partij te Breda,  vente d'une maison (verkoop van een huis)  Isis Breda
Amoza
Domingo Geb. in Muraleijne, departement de Castille la vieille 22-4-1813 Overleden te Middelburg, 26 jaar
(E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene Isis Zeeland
Ampt M. Kapitein-kommandant Friese Mobiele Schutterij, 13-6-1834 Aangekomen
1e afd., 2e bat., staf Tresoar
Amsens Bernardus Veroordeeld door de Krijgsraad 1817 Gedetineerde in het  Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Amsens Jacobus Geb. Dongen. Veroordeeld door de Krijgsraad 1819 Gedetineerde in Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Andrea Gayus 1e luitenant, Friese Mobiele Schutterij, 1e afd., 7-9-1834 Met onbepaald verlof naar Leeuwarden
2e bat., staf; Tresoar
Andries Armand Jean Geb. Middelburg, zoon van Pierre Andries en 5-1-1847 Overleden te Oran in Afrika, 24 jaar
Helena Caroline Lamers. Fuselier Isis Zeeland
Andries
Hubert Geb. 1-5-1803 Thienen. Soldaat 1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag wegge-zonden zijn op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een
kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz.,ook
een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij
diende.  Friesland   Website
Andries Jacobus Zoon van Pieter Johannes Andries en 4-10-1828 Overleden te Magelang (Java), 23 jaar 
Anna Catharina Pauwels. Fuselier Isis Zeeland
Andriesen Jakobus Geb. Hontenisse. Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Andriessen Jan Geb. Middelburg. Veroordeeld door de Krijgsraad 1821 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Andringa Meijne Geb. Lukhuijzen(?). Veroordeeld door de Krijgsraad 1817 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Anemaet Pieter Gustaaf Adolf Geb. Winterswijk, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
te Deutekom
Angenent ? Sergeant Kommandant van 8e afdeling Infanterie, 1817 De President van het Plaatselijke bestuur te Buitenpost verklaart van hem te hebben ontvangen Acht Guldens en
Detachement Lotelingen,  Vijftig Cents voor verstrekte huisvesting en voeding aan zeventien Onderofficieren en verder Manschappen enz. 
Dossier met verklaringen met en zonder naam
Friesland   Website
Angent Leendert Geb. Breda. Veroordeeld door de Krijgsraad 1817 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Angeveld Godefridus Geb. Eindhoven, militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis en geboortedatum
totaal 17 kolommen.  Friesland   Website
Annard Jacobus Josephus Geb. Hoofdplaat, zoon van Philips Joseph Annard 20-11-1833 Overleden te Vlissingen, 28 jaar
En Zihs Rosse. Laatst wonende te Goes. Isis Zeeland
Kanonnier 1e bat. 3e comp. z.m. artill. schutterij
Anselm Thomas Zoon van Vincent Anselm en Maria Schieble. Militair.  23-6-1831 Overleden te Middelburg, 52 jaar
?
Woonde laatstelijk te Zwitserland. Isis Zeeland
Anssems
Antonius Geb. Kranenburg. Hoefsmid bij het korps Rijdende 1829 -Geregistreerde te Breda.
Artillerie -Echtgenoot van Wilhelmina Smits   Isis Breda
Anten Albertus Wilhelmus Arnoldus Gepensioneerd kapitein 7-1-1845 Vader te Sambeek, moeder
Petronella Theodora van Braningen   BHIC
Anten Nicolaas Geb. 22-12-1773 Maastricht. Grensjager 23-3-1816 Huwelijk te Arnemuiden met Pieternella Fettelar,
geb. 7-5-1796 Zutphen   Isis Zeeland
Antheunissen Cornelis Marinier 3e klasse, 31 jr, wonende Vlissingen 3-11-1856 Overleden op zee   Isis Zeeland
Anthonissen Theodore -Geb. 17-12-1782 Groot Zundert, zoon van
Corneille Anthonissen en Elisabeth Franken.
-Burgerwacht te Antwerpen in                                   à 1830 -  Website
Antoine Francois Functie : Garde du Genie 3e klasse. Standplaats : Vlissingen. 31-07-1811 -Datum benoeming. Aangesteld door : Minister van
Oorlog
21-04-1812 -Eedsaflegging te Vlissingen   Isis Zeeland
Antoine Nicolas Sous lieutenant (onderluitenant) de douane 15-2-1811 Partij te Breda (procuratie)   Isis Breda
Antwerpen, van Jacobus Garde cote 1811 Inwoner van Goes. Adres: A 25   Isis Zeeland
Antwerpen, van Johannes Geb. Willemstad. Veroordeeld door de Krijgsraad 1817 Gedetineerde in  het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Antwerpen van Petrus Josephus Geb. 10-5-1803 Westermael. Militair 1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn, op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook
een kolom merkbare teekenen zoalsPokdalig, Tatoo’s enz.,
ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij
diende. Friesland    Website
Appel
Frederik Geb. Hamburg (Duitsland). Veroordeeld door de Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Appel, den Maximiliaan Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 1-1-1836 Overleden te Weltevredan (Batavia, Id)
’s-Gravenhage.  2commies bij de geneeskundige De Indische Navorscher
dienst
Appelian Hubertus 33 jaar. Luitenant bij de mobiele schutterij 24-1-1835 Vader te Bergen op Zoom, moeder Helena Spies
Markiezenhof
Arbin Joseph Alexis Geb. Maux, 14-1-1786. Sergeant bij het 2e Bataillon 27-10-1813 Huwelijk te Veere met Barbe Wathieux,  
van Spaanse Krijgsgevangenen geb. 4-1-1794 Liege   Isis Zeeland
Ardonne Cornelis Geb. Zwaluwe, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Arenas
Emanuel Geb. in Saint Andr? in Galicid, soldat Espagnol. Spaanse gevangene 1-2-1812 Overleden te Middelburg, 40 jaar
Isis Zeeland
Arend Jacobus Gerardus -Geb. 12-2-1828 Deventer. Officier van gezondheid. 1851 -Wonende op de Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
-Militair arts. 17-5-1869 -Overleden te Arnhem   Genlias
Arends Jan Hendrik Geb. te Den Ham, laatst gewoond hebbende te Den Ham. Korporaal 21-2-1837 Overleden te Weltevreden (Id)
De Indische Navorscher
Arends Johannes Petrus Geb. Amsterdam, 41 jaar. Sergeant 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Arens Roelff Pieter Geb. Rhoden, laatst gewoond hebbende te Rhoden. Flankeur 13-10-1836 Overleden a/b van de brik “Tarta
De Indische Navorscher
Arensma Jean Joseph Beambte bij de Keizerlijke Douane 27-2-1813 Vader te Steenbergen, moeder Marie Backx
Markiezenhof
Arensma Theodore Casimir Majoor, Friese Mobiele Schutterij, 1e afd., 2e bat., 22-5-1834 Benoemd tot kommandant van het 1e batt, der 9e
staf afdeling infanterie   Tresoar
Arentsma Martin Isaac Gijsbert - 1841 Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de
Schutterij met gegevens over de persoon.
Friesland   Website
Arias
Gabriel Geb. St. Elodie, departement in Spanje, soldat Espagnol. Spaanse gevangene 15-12-1811 Overleden te Middelburg, 26 jaar
Isis Zeeland
Arneman Karel Arnould Lodewijk Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te Zutphen. Sergeant 5-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Arnold Johannes Geb. Nijmegen, 16 jaar. Korporaal 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Arnold Theodorus Geb. Nimeque.  Sergent Major 121e Compagnie Cannonniers 22-8-1811 Huwelijk te Brouwershaven met  Anna Constandze
Isis Zeeland
Arnould Allexander Douanier 13-3-1801 Vader van overleden kind te Aardenburg,
moeder Marie Usmarine Gratisse   Isis Zeeland
Arrest Pieter Vreemdeling, het lijk was in een schuur gevonden, 11-12-1800 Begraven te Udenhout
hij was in het bezit van een pasje waaruit bleek dat RA Tilburg
hij in dienst was geweest van de Bataafse artillerie,
afgegeven te Amersfoort op 4 januari 1800.
Art, van Jan Geb. Bergen op Zoom, laatst gewoond hebbende 17-2-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
te Bergen op Zoom. Kanonnier De Indische Navorscher
As, van Cornelis Geb. Poortvliet, zoon van Krijn van As en Beliaan -Gehuwd met Pieternella Slager
Engelsman. Schutter 1e comp. 3e bat. mob. 17-1-1832 -Overleden te Vlissingen, 28 jaar
zeeuwse schutterij Isis Zeeland
Asch, van Jan Geb. Leiden, 34 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Asperen, van Jan Geb. 15-9-1813 Oud-Alblas Lancier Regiment 1839 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Lanciers no. 10 welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website
Asquin
Augustin Geb. Avesnes le Comte, departement du Pas de 15-8-1811 Overleden te Middelburg, 20 jaar
Calais. Chasseur Isis Zeeland
Asselt, van Wouter Geb. Apeldoorn, zoon van Wouter van Asselt en 24-12-1844 Overleden in het garnizoens-hospitaal overleden
Janna Gerrits Buurman, ongehuwd en woonde te Apeldoorn. Sergeant 3e reg. artillerie te Vlissingen, 37 jaar   Isis Zeeland
Assen, van Hermanus Jans 1e Luitenant, Friese Mobiele Schutterij, 1e afd., 7-9-1834 Met onbepaald verlof naar Aalsum
2e bat., staf Tresoar
Assen, van Sibout Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Flankeur 19-10-1836 Overleden te Padang (Id)
De Indische Navorscher
Assendelft, van Abraham Geb. 15-2-1806  Rotterdam, zoon van Gerardus -Gehuwd met Maria Joanna Pohl.
van Assendelft en Hester Hillegond Zwanenburg.
Flankeur bij de 1e compagnie, 1e bataillon, 12e 
afdeeling Infanterie, gekantonneerd te Deurne opà 5-7-1832 -Geboorte van zijn dochter te Tilburg
25-9-1839 -Huwelijk te Rotterdam met Maria Uittenbroek
RA Tilburg en huwelijksbijlagen Rotterdam   
Met dank aan Ingrid de Wilt
Assendelft de Coningh, van Hendrik 1e luitenant ingenieur 7-8-1855 Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornelia Theodora Johanna van Gennep.  Waarschijnlijk verhuisd naar Vlissingen.    Markiezenhof
Asten, van Pieter Cornelis Geb. ca 1807 Tilburg. Fuselier 4e Cie Res.Bat. 10e Afd. Infanterie,  woonplaats Bergen op Zoom 24-11-1830 Overleden te Bergen op Zoom   RA Tilburg                       
Attema Lieuwe 1841 Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betref-
fende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de
Militie gedurende de maand Augustus. Friesland   Website
Attema G. G. Te Schoterland, 8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen  
Friesland   Website
Attema Siek Symon Milicien 1841 Komt voor op een staat van Miliciens dienende Regiment
Lanciers no. 10 waarin vermeld de namen van soldaten die ,
overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze
uit de dienst zijn gegaan.  Friesland   Website
Aublin Gabriel Geb. 5-6-1773 Latour D'Arue Nax (d’Arue, Tahiti?,  Nax, Zwitserland ?), zoon van Lazarius Aublin en 5-6-1811 Huwelijk te Bredene met Marie Anne Francoise Augu
??
Marie GaillardinDouanier, woonplaats Bredene
Person, geb. Doullens dep.Somme,   
wed van  laurent Antoine Bournat  Zie aldaar  
Rijksarchief in België
Auckema   =? Jan Frienks Franekerdeel, 8e afd. infanterie 1825 Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Aufderheide Herman Roelof Geb. Haarlem, 28 jaar. Korporaal 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Augier
Pieter Harm Geb. Brakel, 36 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Augustijn
Abraham Geb. Bardenberg, laatst gewoond hebbende te Bergen op Zoom. 2e kanonnier 22-10-1836 Overleden te Fort de Kock (Id)
De Indische Navorscher
Augustijn
Jan Piet Geb. Luik, 35 jaar. Trompetter bij het korps Rijdende 1829 -Geregistreerde te Breda.
Artillerie. -Echtgenoot van Cornelia van Gelove   Isis Breda
Augustijn Johan Dirk Geb. Zierikzee. Officier Oost-Indisch leger 5-9-1877 Huwelijk te Middelburg met Clara Augustijn,
geb. Middelburg   Isis Zeeland
Augustin
Jan Pieter Geb. Luik,  33 jaar. Militair. 1829 Geregistreerde te Breda.
Isis Breda
Augustinus Hendrik Willem Woonplaats Breda. Militair 5-2-1816 -Partij te Breda (procuratie)
21-2-1816 -Idem
26-3-1816 -Idem
2-4-1816 -Partij te Breda (decharge)
Gehuwd met Teuntje Vermijne   Isis Breda
Aukema   =? Jan Freerks Te Franekeradeel,  8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
Cetificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Aumerie, d' Albertus Jacobus Franciscus Geb. Boxmeer, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Grave 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Ausset Paul Geb. Verij, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. 30-1-1837 Overleden te Weltevreden (Id)
Fourier De Indische Navorscher
Auwera, van der
Johan Baptist Geb. Lier, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Aveling Leendert Geb. Arnhem, 30 jaar.  Wachtmeester KMA 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Avila
Joseph Geb. Sousel, en Galice (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 11-4-1812 Overleden te Middelburg, 42 jaar
Isis Zeeland
Avot Jacob Geb. Groede, zoon van Jozias Cornelis Avot en  Catharina van Noorden, ongehuwd.  30-7-1876 Overleden te N-Oostkust Kalmanheira, 39 jaar
Marinier 3e klasse Isis Zeeland
Aysonville, d’ Marie Thomas Eugène -Geb. 1795 Nijmegen.  chef d'escadron; regiment:
1er chasseur à cheval. Periode: ?-04-1812 / ?
-Woonplaats: Chavaignes, arr.: Saumur, dept: Maine,
et Loire, France ca                                                      à 1857 Medaille St. Helena ontvangen   Website
Baak Ewoud Kanonnier bij de Artillerie Militie 22-12-1822 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna Vermeulen   Markiezenhof
Baak Marinus Kantonnier / kustwachter 5-1-1811 Overleden   Isis Zeeland
Baale Abraham Geb. Middelburg, 28 jaar. Marine matroos 17-4-1866 Overleden te Dehli. Hij was matroos 2e klasse aan
boord van het schip  “Z.M. schroefstoomschip Aart van
Nes”  ter reede van Delhi, N.O. kust van Sumatra,
alwaar hij is verdronken   Isis Zeeland
Baan, de Gerrit Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Breda. Fuselier 7-9-1836 Overleden te Muntok (Id)
De Indische Navorscher
Baardwijk, van Wouter Geb. 17-5-1815 Heusden. Hussaar Regiment Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Hussaren no. 6,  jaar 1839  welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website 
Baas Francois Garde cote 17-3-1806 Overleden te Retranchement   Isis Zeeland
Bach Philippe Geb. Neukerk (Neukirch / Neukirchen?), departement de la Sarre. Fusilier 4-8-1811 Overleden te Middelburg, 23 jaar  
?
Isis Zeeland
Bachelet Jean Dominique Henri Geb. Saint Jores.  PréposTé des Douanes 1-4-1813
Huwelijk te Philippine met Jeanne Joseph
Gobert, geb. Namur   Isis Zeeland
Bachelet Martin Joseph Lieutenant de la brigade des douanes 29-9-1809 Vader van overleden kind, moeder Rosalie Beij
Isis Zeeland
Bacher, de Sabien Sebastien Fuselier bat. infanterie Nationale Militie 27-1-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Elisabeth van Lier   Markiezenhof
Backer, de / Amandus Kanonnier bij de artillerie Militie 26-8-1822 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Bakker, de 19-8-1824 Carolina Josephina de Keijser / de Keijzer
Markiezenhof
Backx Thomas Matroos bij de Douane 25-1-1812 Vader te Bergen op Zoom, moeder Jeanne Mannie
 Markiezenhof
Baden   =? Jan Geb. 1785 Goes. Garde cote 1811 Inwoner van Goes. Adres: C 150   Isis Zeeland
Baden   =? Johan Garde cote 23-9-1811 Vader van overleden kind te Goes, moeder
Catharina van Kinderen   Isis Zeeland
Baden Willem / - 8-11-1811 -Vader te Gassel, moeder Helena Simons
-Geb. Bree, Limburg, 80 jaar, woonplaats Gassel, 27-4-1830 -Overleden te Gassel   BHIC
zoon van Marten Baden en  Anna Jacobs.
Guilleaume Gepensioneerd soldaat.
Bader Jan Johannes Oud 34 jaar, geb. Leeuwarden en nog belast met een vrouw en kind. 1823 Dat hij kinderspeelgoed maakt , maar kan daar niet
Van bestaan en hij thans nog enige onderstand in zijn
vorige woonplaats Harlingen geniet, en dat hij als
Militair dienende wegens insubordinatie waarschijnlijk
voorgekomen uit het misbruik van drank voor de tijd
van 13 maanden gestraft is geweest en hij maar naar
een kolonie moet enz   Friesland  Website
Bades
Miguel Spaanse gevangene 11-1-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Badon Ghijben Jacob Geb. Arnhem, 31 jaar. Leraar wiskunde aan de KMA 1829 én -Echtgenoot van Jaqueline Jeanne van Hamel
1839 -Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Baene, de Karel Geb. Grave, laatst gewoond hebbende te Poperinghe. Fuselier 13-9-1836 Overleden te Kedong Kebo (Id)
De Indische Navorscher
Baere, de Johannes Baptista Marechaussee. Woonplaats: Breda 9-10-1825 Partij (testament) te Breda   Isis Breda
Baert
Florentin Geb. 7-1-1794 Meulebeke. Militair 1824  Hij wordt vermeld op een Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezon-den reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevan-genis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. Friesl.  Website
Baert
Frederic Uit Anzegem. Fuselier bij het 45ste Inf Rgt., gedeserteerd 12-9-1807 Vonnis van de Krijgsraad   Website
Baert
Paul Ged. 26-5-1788 Stekene, zoon van Phillipus Baert & 14-10-1808 -Opgenomen  in het hospitaal
Catharina Herman.  Lengt 1,73 meter.  Chasseur 21-11-1808 -V te La Rochelle.
4e comp. 3e bat. 12e reg. 
Baesel, du
Petrus Jacobus Geb. 24-05-1789 Antwerpen. Militair 1824  Komt voor op Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. Friesland   Website
Baggerman Thomas Jacob Gepensioneerd onder-adjudant 21-11-1862 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna Schraven   Markiezenhof
Baijends Johannes Geb. ca 1798 Tilburg. Militair, huzaar bij de 3e compagnie, 2e escadron van het regiment Huzaren no 6, woonplaats: Tilburg 17-11-1832 Overleden te Tilburg   RA Tilburg
Baillon, van
Joseph Locus Geb. Merxplas (Be), laatst gewoond hebbende te Breda. Korporaal 29-9-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
De Indische Navorscher
Bake Anthoni Geb. 7-8-1789 Steenbergen. Soldaat 1825 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van Militairen die
met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat
wordt zijn personalia in 8 kolommen ver-meld zoals aangezigt,
voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een kolom
merkbare teekenen zoals Pokda-lig, Tatoo’s enz., ook een
kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende. 
Friesland   Website
Bakel, van Adrianus Geb. en wonende Zeeland, 34 jaar, zoon van Cornelisvan Bakel en Cornelia Janssen. Schutter bij de 4e komp. van het 3e bat. der 2 afd. Noord Brabandsche Schutterij 1-7-1832 Overleden te gemeente Brielle (ZH)
BHIC
Bakel, van Pieter Geb.  18-9-1808 Deurne en Liessel, zoon van 12-4-1834 Huwelijk te Vlierden met Catharina Aarts,
Joannis van Bakel en Henrica Corsten (Korsten). Soldaat infanterie, woonplaats: Vlierden geb. Vlierden   Isis Eindhoven
Bakker Adam Geb. ca 1753 Den Haag, zoon van Christiaan Bakkeren Helena Fakelman. Genoemd als Oud-Sergeant bij aangifte kleinkinderen tussen 1816 en 1824 in Den Haag 21-10-1836 Overleden te Den Haag (akte 1448)
Was weduwnaar van Johanna Susanna Vlasbeek (1815)  Bron: Site GA Den Haag
Met dank aan Leo Bakker
Bakker Albertus Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 16-3-1837 Overleden te Makassar (Id)
Bontham. Kanonnier De Indische Navorscher
Bakker Benjamin Geb. 1812/1813 Colijnsplaat, zoon van BenjaminBakker en Tannetje de Vos. Genoemd als Tambour bij de Schutterij bij overlijden 26-09-1835 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Bakker Cornelis Geb. Naarden, 31 jaar. Kanonnier 1e klasse 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Bakker Cornelis Christoffel (Cristoph) -Geb. 22-5-1793 ’s-Gravenhage. 27-8-1818 -Huwelijk te Maastricht met Anna Maria Hellebrand /
Hellenbrand / Hollebrand / Hillebrand, dochter van LeonardusHellebrand. Zie aldaar, 18e eeuw
-Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Johannes,  geb. 11-6-1819, Maastricht,
    ovl. 24-20-1823 Maastricht
2. Hendrik Nicolaas Hubertus, geb. 27-10-1820 Maastricht,
    gehuwd 26-4-1866 Haarlem met Johanna Breed, geb. ca.
    1826, Heemstede
3. Joanna Christina Hubertina, geb. 8-10-1822 Maastricht,
    gehuwd 7-1-1852, Venlo met Leonard Godfried Haanen,
    geb. 27-5-1810 Velden
4. Ida Wilhelmina Christina Hubertina, geb. 4-4-1828
    Maastricht, gehuwd 27-4-1852 Venlo met Frederik
    Everardinus van Bunge, geb. 30-9-1823 Hardinxveld
5. Anna Maria Clara Hubertina, geb. 20-2-1830, Maastricht
6. Maria Alijda Wilhelmina Hubertina, geb. ca.1833, Maastricht,
    gehuwd 28-1-1875 Rotterdam met Jacobus Petrus
    Theodorus Terstroet, geb. ca. 1834, Rotterdam
7. Elisabeth Cornelia Hendrika Hubertina, geb. 14-6-1834
    Nijmegen
8. Catharina Adriana Isabella Hubertina, geb. 8-11-1836, Breda
- Adjudant-Onderofficer 14e Afd Infanterie,          à Getuigen: Wouter van der Voort (zie aldaar) en Hendrik
gedetacheerd bij 3e afd mobiele Noord-Brabantse van der Veen, (zie aldaar), gehuwd 27-10-1885 Venlo met
Schutterij Gijsbertus Adrianus van der Ven, geb. Breda
Met dank aan Ronald Hellenbrand   Website
Bakker Dirk Geb. ca. 1765, verder niet bekend. Gouda (akte 1) Bron: Site Groenehartarchieven
Genoemd als Militair bij huw.akte zoon Pieter opà 18-1-1832 Met dank aan Leo Bakker
Bakker      =? Fredrik 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Bakker      =? Fredrik Harlingen, 8e afd. infanterie 1825  -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Bakker Geert 7e Regiment Infanterie. 1893 -Naar de Middelandsche Zee,  hij wordt ingescheept en
vertrektnaar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee-miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart
of Visscherij,  met 7 kolommen info. 
1894 -Idem., naar Java. 
1895 -Idem, naar de Middellandsche Zee.
1896 -Idem, naar de Oostzee. 
1897 - Idem, naar de Oostzee.  Friesland Website  
Bakker George H. Geb. 17-4-1833 Amsterdam. Marine-officier 1851 Wonende op de Bloemgracht te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Bakker Gerben Geb. 1856, Amsterdam, zoon van Sikke Minnes Bakkeren Trijntje Tjebbes Oudendijk. Bij huwelijk genoemd als Bootsman. 18-2-1884 Huwelijk te Hellevoetsluis [akte 4] met
Johanna van Zoest, geb. 26-04-1859, Hellevoetsluis
Bron: Site RA Voorne-Putten   Met dank aan Leo Bakker
Bakker Gerhardus geb. ca1800/1801 Groningen, zoon van Gerard Bakkeren Engelina Tonckens. -Gehuwd met Maria Martina Evertse
Wordt genoemd als gepensioneerd Generaal Majoor in ovl.akte
04-11-1869 -Overleden te Bloemendaal (akte 1926 te Den Haag)
Met dank aan Leo Bakker
Bakker Gerrit Nicolaas Geb. 26-1-1850 Rotterdam, zoon van Nicolaas Bakker  en Francina Louisa Frederika Jautze (Jantze). Bij huwelijk genoemd als Bootmansmaat bij de Marine. 22-04-1880 Huwelijk te Schiedam [akte 39] met
Cornelia van der Giezen, geb.14-12-1851Schiedam
Bron: Site GA Schiedam       Met dank aan Leo Bakker
Bakker Hendrik Geb. 1824/1825, Oosterland (ZE), zoon van Marinus Boudewijns Bakker en Willemina van der Maas 16-3-1848 Overleden te Zierikzee
Genoemd als Militiar bij overlijden Isis Zeeland
Bakker Hendrik Nicolaas Hubertus Geb. Maastricht, 45 jaar, zoon van Cornelis 26-04-1866 Huwelijk te Haarlem met Johanna Breed , 40 jaar,
Christoffel Bakker en Anna Maria Hellebrand. geb. Heemstede, dochter van Cornelis Breed en
Opzigter van fortificatien 2e klasse Margaretha Lammerse, wed. van Hendrik Johannes
Krieger   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Bakker Hendrik Oenes Tietjerksteradeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Bakker Hubregt Johannis Zoon van Geerard Bakker en Wilhelmina Bakker -Partner: Catharina van Sas
Luitenant 1e compagnie 11-3-1814 -Overleden te Kloetinge. Isis Zeeland
Bakker Jacob Geb. 1849/1850 Zaandam, zoon van Grietje Bakker. 24-09-1896 Vader van de bruid Margaretha Elisabeth te Zaandam.
Genoemd als Opzichter Genie bij huwelijk dochter (akte 152) Bron: Site Dig. Kennemerland
Met dank aan Leo Bakker
Bakker Jan Hendrik Geb. 1840\1841 Ginneken (NB), zoon van HendrikBakker en Johanna Lucretia Gerardina Volkers. -Gehuwd met Elisabeth Emmarentia Ninaber, dochter van Johan Frederik Willem Marie Petrus Ninaber, genoemd als gepensioneerd Majoor der Artillerie bij aangifte van zijn kleinkind Hendrik
Bij aangifte van geboorte van zijn 4 kinderen genoemd als 1e Luitenant Kwartiermeester: Bron: Site GA Den Haag
-Kind 1: Zoon Hendrik geb. te Den Haag (akte 974)
-Kind 4: Zoon Everardus Gerard, geb. te Den Haag
(akte 2680)   Met dank aan Leo Bakker
25-03-1875
15-11-1878
Bakker Johan Geb. ca 1795, Wateringen, zoon van Theodorus Bakkeren Maria van Marwe. Genoemd als Soldaat bij overlijden 15-5-1820 Overleden te Wateringen [akte 16]
Bron: Nat. Archief Den Haag   Met dank aan Leo Bakker
Bakker Johannes Geb. 1777/1778 Den Haag, zoon van Cornelis Bakkeren Maria Joseph Gabriel van Engelen. 6-12-1815 Huwelijk te Den Haag [akte 195] met Antje Cornelia
Genoemd als Soldaat bij huwelijk de Bodt    Bron: Site GA Den Haag
Met dank aan Leo Bakker
Bakker Laurens Geb. 16-9-1822 Rotterdam, zoon van Laurens Bakkeren Antonetta Stokker. Word genoemd als Marinier bij huwelij 10-08-1849 Huwelijk te Hellevoetsluis (akte 26) met Johanna MargrietaScheepmaker, geb. 1829
Bron: Site RA Voorne-Putten   Met dank aan Leo Bakker
Bakker Leendert Geb. 1800/1801 Zierikzee, zoon van Johannes Bakkeren Maria de Priester. 25-07-1833 Huwelijk te Aardenburg (ZE) met Cornelia van Dale
Genoemd als Schutter der 1e Comp, 1e Bataill derZeeuwsche Mobiele Schutterij bij huwelijk Isis Zeeland
Bakker Mattheis Geb. 1759/1760 Maastricht, zoon van StephanusBakker. Wordt genoemd als gepensioneerd soldaat bij overlijden. 4-3-1822 Overleden te Den Haag (akte 246)
Was weduwnaar van Jacoba Pieternella Marke
Bron: Site GA Den Haag      Met dank aan Leo Bakker
Bakker Pieter Harlingen, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen
van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschap-pen.   Friesland   Website
Bakker Reinder Lieuwes Milicien 1841 Heeft voor de broer (loteling lichting 1841) van
Cornelis Douwes Bekius gediend als milicien.
Friesland Website
Bakker Sjouke Jans Geb. 22-11-1812 Ameland, zoon van Jan DouwesBakker en Aafke Sipkes Brouwer. Genoemd in ovl. akte als Fuselier 18e afd. Infanterie 18-1-1832 Ongehuwd overleden te Den Haag [akte 132]
Bron: Site GA Den Haag   Met dank aan Leo Bakker
Bakker Stephanus Geb. 1857/1858 Krommenie, wonende Den Helder,zoon van Willem Bakker (Oost-Indisch ambtenaar met verlof) en Trijntje Leguijt. 9-4-1890 Huwelijk te Den Haag [akte 236] met de weduwe
Wordt genoemd als Machinist 1e klasse bij de Kon.Marine bij huwelijk Catharina Jacoba van Horssen, 32 jaar oud,
geb.  Den Haag   Met dank aan Leo Bakker
Bakker Willem Nicolaas Geb. ca.1871 Rotterdam, zoon van Cornelis GeorgeBakker en Hendrika Christina van der Graaf 12-12-1895 -Huwelijk (1) te Gorinchem [akte 82] met
Bij zijn 2e huwelijk genoemd als 1e Luitenant der Artillerie Jenneke Jacoba van der Kloet
12-12-1905 -Huwelijk (2) te ’s-Gravenhage [akte 109] met
Johanna Christina Spoor
Bron: (2) Site GA ’s-Gravenhage Met dank aan Leo Bakker
Bakker Wynsen Sikkes Geb. 1804/1805, Oosterlittens, zoon van  Sikke BaukesBakker en Elisabeth Wynsens. Genoemd als Schutter in Garnisoen bij overlijden 29-04-1831 Ongehuwd overleden Den Haag (akte 527)
Bron: Site GA Den Haag   Met dank aan Leo Bakker
Bakkers Jacob Geb. 1788 Klundert, zoon van Pieter Bakkers en Jenneke Vink. Genoemd als Fuselier in huwelijksakte 18-2-1824 -Huwelijk te Den Haag (akte 49) met Rookje Pieter Bakker, ged. 31-12-1786, Ridderkerk
Bron: Site GA Den Haag
-Overleden te Ridderkerk   Met dank aan Leo Bakker
21-1-1842
Baks Thomas Douanemaat 26-1-1811 Vader te Bergen op Zoom, moeder Jeanne Mannie
Markiezenhof
Bal Franciscus Geb. Kapelle, zoon van Jan Bal en Geertruida 21-10-1849 Overleden in het ziekenhuis te Fe Fenes (Algiers)
Alemekinders. Gewezen militair van het 2e aan cholera, 31 jaar   Isis Zeeland
Regiment van het Vreemdelingenlegioen
Bal, van der Willem Geb. Veere, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Balaij Auguste Militair 7-10-1807
Zijn echtgenote Joanna Elizabeth de Vouge,  
geb. Raroy?, overleden te Breskens  
Isis Zeeland
Baldus Johannes Jacobus Gepensioneerd soldaat 1820 Wordt ingeschreven in het boek der Militaire pensioenen i.v.m. zijn overlijden. Friesland    Website
Balfour Patrik Geb. Doorn(en)burg. Woonplaats Breda (voorheen in 25-7-1809 Huwelijk te Breda met Henriëtte Wilhelmine
den Haag). 1e Luitenant in 't Corps Coloniale troepen Gerardine Elisabeth Changuion, geb. den Haag.
Woonplaats Breda (voorh. in den Haag) Isis Breda
Balink Johan Carl Zeemilitie 1894 Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
Friesland Website
Balje Willem Garde cote 2-4-1812 Vader van overleden kind te Middelburg, moeder
Maria van Es   Isis Zeeland
Baljeu Jasper Adriaan -Geb. 07-02-1862 Middelburg, zoon van Andries 31-10-1890 -Sergeant bij de infanterie
Baljeu en Jannetje Janse. 31-10-1890 -Onderofficier
-Kinderen van Andries en Klazina: 31-10-1890 -Huwelijk te Middelburg met Klazina Pietronella
Klazina Pietronella Baljeu, geb. 16-06-1892 Middelburg. Keulemans, geb. 31-08-1860 in Zwartsluis, dochter
Christina Johanna Baljeu, geb. 24-07-1893 Middelburg.  van Mattheus Keulemans en Christina Johanna
Gustaaf Adolf Baljeu, geb. 11-10-1894 Middelburg Ridder. (Beroep van Pietronella: particuliere)
Mattheus Johannes Baljeu, geb. 05-11-1895 Middelburg 25-07-1893 -Sergeant
Karel Adriaan Baljeu, geb. 10-06-1897 Middelburg. 12-10-1894 -Sergeant Majoor
Johan Frans Baljeu, geb. 01-10-1898 iMiddelburg. 5-11-1895 -Sergeant Majoor
Andre Peter Baljeu, geb. 05-07-1900 i Middelburg. 10-6-1897 -Sergeant Majoor
3-10-1898 -Sergeant Majoor
6-7-1900 -Sergeant Majoor
29-9-1931 -Overleden te Middelburg Met dank aan Michaël Boers
Ballekem, van Johannes Geb. ca 1792 Tilburg. militair (Huzaar) 18-10-1811 Overleden in het Militair Hospitaal (Arras Fr)  RA Tilburg
Ballester
Joseph (José?) Geb. in Montere, departement van Valence. 18-11-1811 Overleden te Middelburg, 20 jaar
Spaanse gevangene Isis Zeeland
Balleverdo
Jean Geb. Barselona (Sp). Spaanse gevangene 1-11-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Balli Jacob Zoon van Anthoni Balli en Antonette Maria Schelle. 1-4-1832 Overleden te Middelburg, 29 jaar
 ?
Woonde in Zwitserland. Korporaal bij de 9e afd. Isis Zeeland
Ballois
Jean Babtiste Geb. Bruxelles. Zoon van Guilleaume Ballois en 22-9-1810 Overleden te Nieuwvliet
Marguerite Devigne. Caporal 2e compagnie Isis Zeeland
Bandisch
Aug. Ehardfried Geb. 6-5-1799 Litau. Fuselier bij het Oost-Indisch 1836 Uit Oost-Indië teruggekomen met het schip
leger De Rijn”   De Indische Navorscher
Banens
Jan Geb. Nalle, departement des Deux Nettes. Fusilier 7-5-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Bannier
Maximiliaan Geb. Brussel, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
te Breda
Banunie ? Geb. Afrika. Afrikaanse Soldaat en woonde in Afrika 23-3-1851 Overleden in het garnizoens-hospitaal te Vlissingen
?
aan roodeloop   Isis Zeeland
Barbara
Emanuel Geb. Valence (E), soldat. Spaanse gevangene 8-1-1812 Overleden te Middelburg, 41 jaar
Isis Zeeland
Barbeij
Antoine Sulpice Geb. Chatona (Zwitserland). Tambour bij het Res. 13-1-1837 Huwelijk te Sas van Gent met Theresia Koens
Bat. 2e afd. Infanterie en garnizoen in Sas van Gent geb. Breda. Bij huwelijk kind erkend: ingeschr. B.S.
Breda 15-11-1833,  Sas van Gent 10-10-1836. 
Isis Zeeland
Barbier Marinus Geb. Goes, militair 22-1-1873 Overleden te Paramaribo   Isis Zeeland
Bardy
Thomas Geb. Valais (Frankrijk). Woonplaats Breda (in 12-1-1800 Huwelijk te Breda met  Margaretha Hassel,
garnizoen). Jager te paard in het 16e Regiment, geb. Sel/Seel (aan de Moezel)   Isis Breda
6e Compagnie van de Fransche Republiek
Barero
Francois Geb. in St. Andre, en Galicie (E), soldat Espagnol. 23-4-1813 Overleden te Middelburg, 27 jaar
Spaanse gevangene Isis Zeeland
Barends Fredrik Geb. ca 1739. Gegageerd soldaat 22-10-1810 Begraven te Drunen. Laat geen kinderen na  
Isis Brabant
Barll Wensel Geb. ca 1765 Wessel(?), Bohemen, zoon van 8-5-1816 Huwelijk te ’s-Gravenhage met Adriana van Schaik
?
Georg Barll en Elisabeth Meijer. Sergeant B.S. huwelijken nr. 61, ’s-Gravenhage
Met dank aan Richard van Schaik
Barne, van Cornelis Geb. Amersfoort, laatst gewoond hebbende te Hoogeland. 2e kanonnier 6-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Barquez
Jean (Juan?) Geb. Alberij (E), soldat. Spaanse gevangene 21-8-1812 Overleden te Middelburg, 48 jaar
Isis Zeeland
Bartholomae
Petrus Josephus Geb. Mainz , zoon van Conradi Bartholomae 30-8-1820 Huwelijk te Gouda met Lena Leeflang,
(pompmaker; overl.) en Elisabeth Schmittin (overl.), 24 jaar; pijpenmaakster, dochter van Leendert Leeflang
39 jaar. Militair, kurassier bij de 4e compagnie van (mandenmakersknecht) en Trijntje Bouter (overl.).
het Regiment N:9; in garnizoen te Utrecht Getuigen: Jacob Zwartendijk (46 jaar; baandersknecht; won.
Turfmarkt), 2e get. Jan Jongkind (62 jaar; mandenmakers-
knecht; won. Geuzenstraat), 3e get. Willem van Loon (39 jaar;
baandersbaas; won. Groeneweg), 4e get. Jacob den Edel
(29 jaar; baandersknecht; won. Geuzenstraat)
Met dank aan Hans Meijer
Bas
Francois Geb. Mogent, departement de Valence (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 3-9-1812 Overleden te Middelburg, 23 jaar
Isis Zeeland
Bascobi
Michel Geb. Luthene, in Portugal. Soldat Espagnol. Spaanse gevangene 27-1-1812 Overleden te Middelburg, 27 jaar
Isis Zeeland
Basquez
Pedro Geb. Vencia (E), soldat. Spaanse gevangene 7-1-1812 Overleden te Middelburg, 22 jaar
Isis Zeeland
Basten Wilhelmus Zoon van Godfried Basten en Maria Joosten. 21-9-1828 Overleden te Meijel (overleden te Mechelen,
Dragonder 2e comp. 6e regiment. prov.  Antwerpen)   Isis Eindhoven
Bastiaanse Michel Cornelis Eerste Luitenant ter Zee 17-7-1815 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Sophia
10-4-1817 Johanna van den Eeckhout   Markiezenhof
Bastiaensen Franc. Geb. 23-1-1781 Breda, zoon van Guill. Bastiaensen
en Marie van Pelt. Burgerwacht te Antwerpen in à 1830 -  Website
Bastings Pascal Marechaussee 2-4-1842 Vader te Tilburg, moeder Cornelia Brenders  
RA Tilburg
Bataille Philippe Francois Emploije de la douane 7-12-1802 Echtgenoot van overleden vrouw te Waterdijk:
Rosalie Goduin, geb. Bevercamp   Isis Zeeland
Battaerd Carel Hermann Ferdinand Alexander Kapitein, sinds 1823 alhier woonachtig 1848 Stemgerechtigde te Leeuwarden
HCL
Baudoin
Louis Joseph Geb. Duinkerken 28-11-1806. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Louisa’
De Indische Navorscher Voor méér zie: Friesl. Website
Bauer Georg Woonde te Stauffenburg. Militair 9-2-1828 Overleden aan boord van het schip “De Zeeuw”,
in de Atlantische Oceaan   Isis Zeeland
Bauer
Johan Geb. Zeltegem (Zedelgem?), 28-3-1781. Zoon van Michael Bauer en Anna Noozak? Sergant 7e compagnie 5-9-1810 Huwelijk te Waterlandkerkje(?) met Sopiha
Bernardina de Meijer, geb. St. Magriete 14-2-1791
Isis Zeeland
Baurgetzi
Mathias Geb. Sevelen (Zwitserland), 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Bauwens
Jean Baptiste Geb. 11-2-1787 Gent. Fuselier bij het Oost-Indischleger 1836 Uit Oost-Indië teruggekomen met het schip “Maria
De Indische Navorscher
Bauwens Lodewijk Geb. 24-12-1800 Thied (Thiede?). Soldaat 1825 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van Militairen die
?
met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat
wordt zijn personalia in 8 kolommen ver-meld zoals aangezigt,
voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een kolom merk-bare teekenen zoals Pok-dalig, Tatoo’s enz., ook een kolom
met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende.  Friesland  Website
Bavaij, de Willem Benoit Ontvanger der Douane 31-10-1804 Huwelijk te Terneuzen met Johanna Dorothea
Wijgandt   Isis Zeeland
Bavelaar Johannes Jacobus Geb. Leiden, 30 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Beanfils
Jean Geb. Quinai, departement de la Cote d'Or. Sergent 27-12-1811 Overleden te Middelburg, 21 jaar
Isis Zeeland
Beaumont, de Pieter Frans Joseph Kapitein in een bataillon dat destijds deel Begin aug. 1831 Militaire stamboeken ARA Den Haag
uitmaakte van de  bezetting van Maastricht,  hij Met dank aan Gerda van der Veen en Eddy de Beaumont
diende in de 14e afdeling infanterie
Beces
Joseph Geb. Valence (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 18-1-1812 Overleden te Middelburg, 22 jaar
Isis Zeeland
Bechger Chrétien Kanonnier kustwachter 6-12-1813 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Anne van der Cruijs   Markiezenhof
Becker Hendrik Bartholdus Frederik Geb. 1792 Den Haag.  Militair bij het  33e regiment 6-12-1812 Huwelijk te Vlaardingen met Geertje Hoog(er)werf,
lichte inf,  schoenmaker(sknecht) geb. Vlaardingen   Isis Vlaardingen
Becker Johannes 2e luitenant der Inf. van Linie 18-9-1828 Successiememorie overledene te Vlissingen
Isis Zeeland
Beckers Dieudonne Lambert Geb. Vlissingen. Fuselier 1e comp. 4e bat. 20-12-1840 Overleden te Mustapha (Afrika)
Vreemde(lingen) legioen Isis Zeeland
Becking Herman Adjudant onderofficier 1-10-1879 Vader te Bergen op Zoom, moeder Wilhelmina
Everdina van der Horst   Markiezenhof
Beckman
Frederik Gerhard Geb. Philipville, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders  1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
wonen te Zutphen
Becks Willem Geb. Moergestel. Militair 1816 Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en
verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale
Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht
worden. Friesland   Website
Beckx Adolph Joseph Geb. 2-8-1834 (aangifte) in Kedong Kebo Res.
Bagelen, zoon van Ludovicus Egidius (Louis) Beckx
en Suma Carsa (Inl. Jav. Vrouw). Hij is ged. 6-9-1835
Zie ook Beckx in Katholieke doopregister Semarang.
20ste eeuw en Urich19e eeuw Bronnen:
Akte Hoge Commissariaat der Nederlanden uit 1953, Adressen:
BS 1836 Bagelen aangifte geboorte 1835, 1835-1845 -Ingeschreven Burgerlijke Stand Bagelen
RA 1836-198 02-08-1835 1834-1846 -Bagelen, Indonesie    BS Bagelen
-Persoonkenmerken: aangezicht-rond, voorhoofd à 1848
hoog, ogen-bruin. Neus-gewoon, mond-gewoon,
kin-rond, haar/wenkbrauwen-zwart/bruin, lengte
5 voet 4 duim (1,63m)   Bron: Staat van dienst
-Afkomstig van de  opgeheven Militaire                  à 8-3-1848
Kinderschool te Kedongkebo
-KNIL Militair, stamboeknummer 3383   C.B.G.   à 21-7-1848 tot        -Adolph Joseph trouwde met Ngadem-,
21-2-1862         uit Pamotan (Magelang). Datum onbekend
-Bij het Korps Pupillen aangenomen van het       à 21-7-1848         Huwelijksakte
Militair Departement.
-Bij het wapen der Artillerie als geweermakers-  à 27-3-1852
leerling ingedeeld Adressen:
-Was militair, woonde in Djokja in1870, 1875, 1870-1890 -Jogjakarta
1880, 1885,1890, daarna in 1890, 1900 in Malang. vanaf 1879 -Magelang, Indonesie   Bevolkingsreg. 1882 Magelang
-Krijgt de bronzen medaille nr 20085. 1890-1909 -Malang
-Gepensioneerd adjudant onderofficier.
-Werd Planter in de bergcultuur voor koffie en     à na 1903
thee in Oost Java te Pamotan residentie Pasuruan / Met dank aan John Snackers
particulier
Beckx
Eduard Jean Baptiste Geb. 19-11-1839 Kebumen (Bagelen), zoon van Ludovicus Egidius (Louis) Beckx en Suma Carsa, Persoonkenmerken:
Inl. Jav Vrouw.  aangezicht-rond, voorhoofd-rond, ogen-bruin,
-Opgeleid op het jongens internaat waar de neus-spits, mond-klein, kin-rond,
pupillen een voorbereiding kregen voor de militaire haar/wenkbrauwen-zwart, enigszins pokdalig,
dienst, het internaat was gevestigd te Kedong-Kebo lengte 5 voet 3 duim (1,59m)
bij Puworeja.
1830-1846 ß Adres: Bagelen, Indonesie   BS Bagelen
Militaire Carriere: KNIL officier 1846-1880: 1834-1845 ß Ingeschreven Burgerlijke Stand Bagelen
-Nr 757 bij het Wapen der Artillerie                         à
-Gegageerd voor 6 jaar                                             à 21-10-1846
-Kannonier 1e kl.                                                        à 19-11-1855
-Korporaal                                                                    à 15-7-1857
-Ereteken van belangrijke krijgshandelingen       à 1-10-1857
Boni Celebes 1859
-Gegageerd voor 6 jaar                                             à                Stamboeknummers 2781-3671-35436
-Sergeant                                                                     à 19-11-1861                Bron: SAIP
-Bronzen medaille.                                                     à 28-1-1863
-Gegageerd voor 6 jaar                                             à 11-3-1864
-Sergeant majoor.                                                      à 19-11-1867
-Conducteur 3e kl. .                                                    à 23-7-1867
-Zilveren medaille.                                                      à 8-10-1869
-Gegageerd voor 2 jaar                                             à 23-3-1870
-Atjeh Medaille                                                             à 1-12-1873    Relatie 1 met Marinag (Javaanse vrouw)
-Ereteken voor belangrijke krijgshandelingen Atjehà 1873-1874    Relatie 2 met  Anna Margaretha Hagenbeek
-Krijgsverrichtingen te Atjeh                                      à 1873-1876    geb. 27-7-1871 Ambarawa, overleden 9-3-1923  
-Conducteur 2e kl. .                                                     à 1874-1875    Ambarawa, 51 jaar oud, begr. op de Willem 1 nieuwe
-Gegageerd voor 2 jaar                                             à 24-2-1875    begraafplaats
-Conducteur 1e kl.                                                       à 1-12-1875   
-Gegageerd voor 2 jaar                                             à 27-7-1877
-Gevochten op Celebes en Atjeh 1-12-1877
3-8-1878 ß Huwelijk met met Johanna Louisa Herlings,
     woonplaats Semarang
-Met groot verlof te Magelang                                   à 1880-1890 ß Adres: Magelang, Indonesie   CBG BS Magelang
-Gepensioneerd adjudant onderofficier, werd 5-2-1880
daarna cipier van de strafgevangenis te Magelang;Klerk landsgevangenis te Magelang, woonde in
Kedu 1885, 1890                   Met dank aan John Snackers
-Overgeplaatst naar Ambarawa, werd toen
beheerder van koetsen en paarden van de
posterijen te Wonosobo
Na 1893 ß Adres: Wonosobo
1896-1899 ß Adres: Jogjakarta, Indonesie            
23-9-1900 -Overleden te Jogjakarta in het militair hospitaal op zondag om zes uur, 60 jaar oud. Aangifte overlijden
23-9-1900   bron: Archief Jogjakarta
-Begraven te Jogjakarta   bron: begraafpl. ugiono jl ireda graf II P23 regnr 1598 en kist 1114
24-10-1900
Beckx
Henri Jean Louis Geb. 3-5-1838 Petanahan, zoon van Ludovicus
Egidius (Louis) Beckx en Suma Carsa, inl. Jav.
vrouw. Ged. 23-5-1839 Kebumen (Bagelen)
bron: Katholieke doopregister Semarang
-Werd op jonge leeftijd door zijn vader naar het jongens internaat gestuurd waar hij als pupil een opleiding kreeg voor militaire dienst. Dit internaat was gevestigd te Kedong-Kebo bij Purworeja.                   Met dank aan John Snackers
Kenmerken: Aangezicht rond, Voorhoofd hoog, Oogen Bruin, Neus Klein, Mond idem, Kin rond, Haar/Wenkbrauwen Donkerbruin. Een wrat aan de linkerzijde van het voorhoofd boven het oog. Lengte : 5 voet 1 duim ( ca 1,55m)
Militair KNIL adjudant onderofficier 1854-1874:
 -Als soldaat voor 2 jaar vrijwillig ingedeeld bij    à
het 2e bat. Infantrie
-Bij gourvernementeel besluit nr 4 toegelegd      à
een gagement f 370/jaar.
-Te Kedong Kebo afgegaan.                                    à      Relatie met Minah ( Javaanse vrouw).
-Gepensioneerd adjudant onderofficier
31-3-1854
1856-1874 ß Adres: Samarang, Indonesie   stamboek nr 3569
16-9-1874
11-10-1874
1881-1887 ß Adres: Probolinggo, Indonesie   BS Probolinggo
1887-1890 ß Adres: Magelang, Indonesie   BS Kedu Magelang
1890+1895 ßInwoner van Kedu, Magelang
21-12-1899 -Overleden te Jogjakarta, 61 jaar oud.
22-12-1899 -Begraven te Jogjakarta bron: Begraafpl Ugiono jl ireda Yogyakrta regnr 1481 kist nr 1021 graf II Q33
Beckx
Louis Egide Jean Baptiste Geb. 17-3-1813 Leuven, zoon van Ludovicus Egidius 9-11-1857 -Huwelijk te Mons ( sint Niklaas en Havre) met
(Louis) Beckx en Joanna Guillelmine Marie Flore Therese Antoinette Hubert, geb.  30-9-1824 Mons
Catherina Tonnelier. Militair Stamnummer 3749. (Sint Niklaas en Havre), dochter van Louis Fortune Hubert
-In Zuid-Nederlands Leger: een kontrakt voor 6 jaar en Virgine Marie Monjot en overleden 26-12-1899 Ixelles
als soldaat bij Regiment Huzaren nr 6.                       à 18-4-1825 Bij het burgerlijk huwelijk waren de volgende getuigen
-Overgegaan naar Regiment Huzaren nr 8.               à 18-11-1828 aanwezig: Charles Francois Auguste Joseph Sacqueleu
-In Belgische Leger                                                         à 25-10-1830 (1803-1860), Anatole Beckx (geb. 1815), Charles de Saint
Militaire carriere: Symphorien (geb. 1817), Leonard Simon (geb. 1817),
-Brigadier voor 4 jaar kontrakt bij het 2e                     à 6-12-1830 Dominique Ernest Coppee (geb. 1818) en Victor Sereclin
Regiment de Chasseurs a cheval.                                       (geb. 1824).
-Foerier                                                                              à 1-7-1831 De huwelijksovereenkomst werd opgemaakt bij de notaris
-Wachtmeester, onder- luitenant                                  à 22-7-1832 Clerfaijt te Mons. De bruidegom heeft de toestemming van de
-Bij K.B. bij het 1e Regiment de Chasseurs a cheval> 17-2-1838 Minister van Verdediging voor dit huwelijk. De aankondigingen
-Bij K.B. Luitenant bij het 2e Regiment de                  à 16-6-1848 van dit huwelijk werden gedaan in Mons en Tournai en er zijn
Chasseurs a Cheval, geen bezwaren hiertegen ontvangen. Jeanne Guillelmine
-Bij K.B.Kapitein bij 1e Regiment Chasseurs             à 29-2-1856 Marie Catharine Tonnelier heeft toestemming gegeven voor
a Cheval dit huwelijk dd 01-09-1857 opgemaakt door Leonard Simon
-Ingedeeld bij 2e Regiment Chasseurs a                   à 16-3- 1856 notaris te Tournai.Flore heeft aan haar vader uit respekt
Cheval (Doornik) toestemming gevraagd voor haar 2e huwelijk. Hierop heeft
-Kapitein Commandant bij K.B.                                    à 13-8-1858 zij geen schriftelijke bevestiging ontvangen ook omdat zij toen
-Bij K.B: Majoor, bij de Staf van het 2e reg.                à 8-11-1866 ouder was als 23 jaar en dan is dat niet meer noodzakelijk
Jagers te Paard te Dinant (De staf van het 2e regiment was toen gekazerneerd samen met
het 4e escadron te Dinant)                                                  
-Op verzoek met groot verlof                                         à
-Bij K.B. bevorderd tot Luitenant-Colonel.                  à 25-2-1871
Gepensioneerd op                                                          à 4-3-1871
20-3-1871
Orden:
Bij K.B. 14-03-1859 Herrinneringskruis
Bij K.B. 15-12-1863 Chevalier de l´ Ordre de Leopold vanaf
Bij K.B. 21-07-1885 Militair Kruis. 21-07-1885 KB nr 7706: "Croix Militaire" als " Lieutenant-Colonel
pensionnes"  
Veroordeling/Straf:
Veroodeeld voor 1 maand gevangenis en 100 francs
boete voor dienstweigering in een gevecht. Opge-
legd door Rechtbank van Brugge 09-02-1849
bevestigd bij K.B. 07-04-1849 Tot 1902
26-4-1902 -Adres : Ixelles  
Veldslagen: -Overleden te Ixelles
-Tegen Nederlanders 1830-1831-1832-1833-1839 Bronnen : Annuaire de l´Armee Belge 1871,  Militair
-1870 veldslag in Belgie stamnummer 3749, Huwelijksakte Mons
Met dank aan John Snackers
Beckx
Ludovicus Egidius Geb. 1-5-1787 Leuven. Aug. 1821 tot 1830 dragonder -Partner: Joanna Guillelmine Marie Catherina Tonnelier
Ligte Wapens nr. 5. Opperwachtmeester met als 28-10-1846 -Overleden. Zeemansgraf
Eindrang Sergeant Majoor Met dank aan John Snackers
Beckx Petrus Josephus Constantnus Adrianus Geb. 7-1-1789. Van 1823-1828 Luitenant-Kolonel 14-6-1874 Overleden te Leuven
Burgerwacht van Leuven
Met dank aan John Snackers
Beckx
Willem Ferdinand Reinier Geb. 24-9-1869 Jogjakarta, zoon van Eduard Jean 1869-1880 -Adres: Jogjakarta, Indonesie
Baptiste Beckx en Marinag (Javaanse vrouw). Aan-
gifte geboorte 24-9-1869, ged. 7-6-1870 Jogjakarta.
Persoonkenmerken: aangezicht-ovaal, voorhoofd-
breed, ogen-bruin, neus-gewoon, mond-gewoon,
kin-rond, haar/wenkbrauwen-zwart. Lengte 1,685m
KNIL militair sergeant majoor bij de Artillerie Yogyakarta 
Stamboeknr. 11508-ob 8802-25250-52203
-Bij het Korps Pupillen aangenomen ingevolge     à
beschikking van het Departement van Oorlog dd 15-10-1878
21-09-1878 II Afdeling I Bureau zijnde afkomstig
van het Garnizoen te Batavia.
-Bij het leger ingedeeld voor zes jaar en geplaatstà na 1880 -Adres : Magelang, Indonesie        
als kannonier 2e klasse bij het Wapen der Artillerie 24-9-1887
(scherpschutter met diverse wapens)
-Korporaal                                                                      à
-Sergeant                                                                       à 1-7-1889                         Met dank aan John Snackers
-Expeditie naar Lombok ( Lombokkruis)                 à 30-6-1891
1894
-Sergeant-Majoor                                                         à 1896-1899 -Adres: Jogjakarta, Indonesie
-Zilveren medaille                                                        à 5-5-1898
-Te Willem I eervol uit Militaire dienst                       à 28-8-1899
-Voor 2 jaar nog vrijwillig voortgezet en geplaatst  à 26-9-1899
te Jogjakarta. 23-2-1900
-Klerk bij de controleur te Ambarawa                      à
-Geg. Majoor; Deurwaarder te Pekalongan Tot 1910
19-10-1920 -Overleden te Ambarawa, 51 jaar oud.
19-10-1920 -Begraven te Ambarawa
Beek, ter Carel Herman 1e luitenant 26-8-1867 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Elisabeth Josephina Maria Ratering. Waarschijnlijk verhuisd naar Utrecht   Markiezenhof
Beek, ter Johannes Sergeant-majoor bij het 3e bataljon, 7e regimentinfanterie. 8-10-1807 Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna Barbara
Launspach   Markiezenhof
Beek,  van Johannes Woonplaats Princenhage. Kustwachter te Lillo 19-2-1813 Partij te Breda ( plaatsvervanging)   Isis Breda
Beek, van Joannes Geb. Rotterdam. Soldaat mariniers 8-10-1831 Overleden op de rede van Vlissingen, aan boord van Z.M. korvet de Leije, liggende ter rede van Vlissingen, komende van Batavia   Isis Zeeland
Beek,  van Johannes Geb. ca 1807 Tilburg. Fuselier 2e Cie. 2e bat. 5e Afd. Inf.) 9-12-1831 Overleden te Utrecht   RA Tilburg
Beekema Pier Jentjes 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Beekman Alexander Geb. ’s Gravenhage. In garnizoen te Vlissingen. 27-10-1805 Huwelijk te Breda met  Geertruida Raaijmakers,
Sergeant-Majoor in de Compagnie Grenadiers van geb. Breda   Isis Breda
het 1e Bataljon van het 5e Regiment Infanterie, thans
in garnizoen te Vlissingen en voordien behoorend
tot het kamp te Zeijst, Westkappel en andere
kantonnementen binnen deze Republiek.
Beekman
Carl Frederich Geb. Stettin, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 12-10-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
De Indische Navorscher
Beekmans Anton Gerard F. Geb. 2-6-1811 Naarden.  1e  luitenant Juni tot sept. Wonende in de Kerkstraat te Amsterdam
1853 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Beekmans Guilielmus Ex-ge-emploijeerde aan het bureau der douane 7-6-1798 Vader van overleden kind te Aardenburg, moeder
Francisca Cecilia van Thienen    Isis Zeeland
Beele Pieter Geb. Heemstede, laatst gewoond hebbende te Heemstede. Korporaal 26-4-1837 Overleden te Fort Rau (=Fort Marlborough?)
De Indische Navorscher
Beelo Jan Lodewijk Geb. Buren, laatst gewoond hebbende te Buren. Flankeur 3-9-1836 Verdronken te Batavia (Id)
De Indische Navorscher
Beer, de Jacob Geb. 2-11-1806 Amsterdam. Flankeur bij het 6ebataillon inf. 1834 -Bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof in Indië van den 11 maart 1834, veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf, met vervallen verklaring van den militairen stand, wegens desertie met afspraak en beganen diefstal in de chambrée, voorts het medenemen van kleine equipementstukken.
-Naar Nederland teruggezonden met het schip “Sumatra”.        De Indische Navorscher
2e quartaal 1837
Beer Poortugaal, den Diederik Jacob -Geb. Leiden. Woonplaats Breda, 1e luitenant bij deKMA 1829 -Geregistreerde te Breda. Gehuwd met Hermina ClasinaMuller
-Partij in akte (testament) te Breda
-1e luitenant, woonplaats leiden 29-3-1830 -Partij in akte ( transport van een obligatie) te Breda
-Idem 21-7-1832 -Idem   Isis Breda
13-2-1833
Beeuwkes Adam Geb. Apeldoorn, laatst gewoond hebbende te 17-6-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Apeldoon. Flankeur De Indische Navorscher
Beffa
Pierre Geb. Dirolo (Zwitserland), zoon van Pierre Beffa en Dota Orsola. Soldat 26-12-1810 Overleden te Vlissingen, 24 jaar
Isis Zeeland
Behn
Johan Pieter Willem Geb. Hamburg (De) 4-5-1798. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1837 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip
Generaal Chassé”.   De Indische Navorscher
Behrens
Christoffel Heinrich Geb. Straalsund (De), laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Flankeur 15-1-1837 Overleden te Fort de Kock (Id)
Website
Beijen Antonie Frederik Geb. Ysselstein, 15 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Ysselstein 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Beijer Johann Coenraad Geb. Schiedam. Leraar KMA 1829 én in Geregistreerde te Breda. Echtgenoot van
1839 Alida/Aaltje Spoelstra   Isis Breda
Beijer Johann Georg Sergeant Majoor 22-4-1806 Vader te Breda, moeder Catharina Elisabeth
Bekking   Isis Breda
Beitsma Tomas Militair 1815 …en Jan Jans Knoop, militair. Zij worden getranspor-
teerd na Leeuwarden en van Wolvega naar
Heerenveen en daar overgenomen op 28 Maart 1814.
Dit wordt vermeld in een document genaamd
Declaratie van Kosten, opgemaakt bij mij schout van
de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene
verschoten zo van transporteren van reisende
persoonen Sampt expressen als andere kleinigheden.
Friesland   Website
Bekaert
Livin Bernard Geb. Assenede. Chasseur 25 r.i. 17-2-1810 Overleden te Ried (Dld)
Isis Zeeland
Bekker Bastiaan -Kanonnier bij het 2e regiment artillerie 16-4-1850 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina
Scholtenius  
-Kanonnier bij de Vesting artillerie 21-6-1851 -Idem   Markiezenhof
Bekker Bernardus Geb. 26-5-1795 Harlingen. 19-5-1822 -Huwelijk te Harlingen met Anna Catharina Elisabeth
Bij zijn huwelijk in 1822 te Harlingen kreeg hij Beerends  
toestemming van Colonel Ramdohr, 8e afdeling 24-4-1849 Overleden te Harlingen   Genlias
infanterie, plaats daarvan onbekend. Met dank aan Fred Boer
Bekker Christiaan Geb. Mokkerstein (?), laatst gewoond hebbende te Mokkerstein. Flankeur 20-10-1836 Overleden te Padang (Id)
De Indische Navorscher
Bekker Gerardus Franciscus Geb. 5-6-1836 Leeuwarden, zoon van Franciscus Met dank aan Fred Boer
Bekker en Sytske Jans van Duinen.
Sergeant Majoor Hoornblazer 1885 -Overleden te Atjeh (Pantek Perak)
Bekker Hermanus -Geb. 8-6-1792 Harlingen. Soldaat in het leger van
Napoleon. Plaatsvervanger voor de heer Joukes
-Was fuselier in het 124e regiment infanterie,
Chateau de Vincennes onder 5200, 5e bataljon 4e
Compagnie. 28-6-1813
-Gedeserteerd in                                         à 1813
27-10-1851 -Overleden te Leeuwarden   Met dank aan Fred Boer
Bekker Johann Georg Foerier bij het 2e bataljon, 3e halve brigade 25-9-1803 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Catharina Eymael   Markiezenhof
Bekkers Joseph Geb. Maastricht, laatst gewoond hebbende te Maastricht. Fuselier 13-10-1836 Overleden te Banjoemas (Id)
De Indische Navorscher
Bel, van Evert Jan Geb. Vlissingen, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda.  
te Utrecht Isis Breda
Belderok Leonardus Johannes Geb. Vlissingen,  27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.  
Isis Breda
Belkmeer Gabe - 1825 Is op 4 januari 1824 voor den militaire dienst geschikt
bevonden.  Friesland   Website
Belkum Gaale Gepensioneerd militair 1820 Hij is ingeschreven in het Grootboek Militaire Pensioen-en tot fl. 100 wegens zijn overlijden. Friesland   Website
Bell ???gé Louis Geb. 3-3-1803 Schagen. Soldaat 1825 Wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook
een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz.,
ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij
diende.  Friesland   Website
Bellefonds de St. Aubin, Marquis de
Louis Charles Geb. Parijs in de parochie van St. Jean en Geneve, 18-6-1805 Huwelijk te Oudenbosch met Petronella Borret,
wonende te Breda; voorheen in het adellijk corps van geb. Oudenbosch
de Gendarmes der lijfwacht van de Koning van BHIC
Frankrijk, Ridder van de Koninklijke en Militaire orde
van St. Louis en van Cincenatus, kapitein in het
gewezen corps cavalerie van de Graaf de Maillebois in dienst van de Bataafse Republiek en als nu
gepensioneerd officier door dezelve Republiek
Bellerascus Abraham Cornelis Geb. Vlissingen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Belletter/ Jaques/ Geb. 8-1-1769 Minnendorf in Zwitserland. -Echtgenote: Joanna Catharina Branckaert.
Billetter Jacobus Soldaat en later veldwachter 3-12-1836 Overleden te Wouw (Noord-Brabant)
Met dank aan Bart Vrients
Bellinck Matthieu Garde cote 19-3-1806 Vader van overleden kind te Sluis, moeder
Adrienne Visser   Isis Zeeland
Belloncle Tranquille Caporal … la premier Compagnie de premier bataillon dela 4e demi Brigade provisoire 8-1-1810 Overleden te Vlissingen
Isis Zeeland
Bemmelen, van Hendrik Jan Geb. Haarlem, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Haarlem 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Bempt, van den Cornelis Geb. Rucphen. Soldaat bij de 2e Comp. 1e Bat. 8-10-1842 Ongehuwd overleden te Maastricht
5e Regiment infanterie. Isis Roosendaal
Benden / Bender Jean / Jan -Garde-cote 10-5-1812 -Vader van overleden kind te Zierikzee, moeder
Jeanne Elise Wagenaar   Isis Zeeland
-Canonnier garde-cote 6-10-1812 Idem, moeder Elisabeth Wagenaar
Bender Johan Wilhelm Zoon van Johan Bender en Catharina Berwarts. Fuselier bij de 5e afd. Woonde te Gramberg in Zwitserland. 11-1-1832 Overleden te Middelburg, 28 jaar
?
Isis Zeeland
Bender Marinus Hendrik Christiaan 1e Luitenant adjudant bij 1e batt. 2e afd. Geldersche 12-11-1833 Vader te Gemert, moeder Joanna Berdina Besseling
schutterij gekantonnerd te Gemert BHIC
Bender Nicolas Sergeant major de la 3e compagnie 27-2-1811 Vader van overleden kind te Fort Bath   Isis Zeeland
Bender Nicolaas Nellius Geb. Paramaribo, 34 jaar. Militair apotheker -Partner : Pauline Elisabeth Arlaud
18-2-1881 -Overleden te Goes   Isis Zeeland
Benee Laurens Louis Korporaal korps mariniers op z.m. korvet Ajax 13-6-1836 Overleden In zee, zeilend langs de Westkust van Sumatra   Isis Zeeland
Benezé Josephus Geb. Tilburg. Fuselier 31-1-1809 Overleden te 's-Hertogenbosch in Hospitaal RA Tilburg
Benier Hendrik Geb. Veere. Officier 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Benit Jan Christiaan Geb. 22-7-1814 Amsterdam.  Matroos 1e klasse bij 9-10-1839 “Als schelm weggejaagd, ter zake van een vroeger tegen hem gewezen vonnis”.
de Koloniale Marine.
Aldus opgemaakt, naar de opgave, deswegens, van
Den Minister van Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, De Indische Navorscher
den 19. October 1839.
De Directeur-Generaal van Oorlog, H.R. Trip.
Benoist Pier George 2e luitenant, Friese Mobiele Schutterij, 1e afd., 22-6-1834 -In functie getreden
2e bat., staf 7-9-1834 -Met onbepaald verlof naar Leeuwarden
24-9-1834 -Weerom   Tresoar
Benteux
Hendirik Geb. Tressin arr. Montreuis de pais de Calais. 26-9-1809 Overleden te Biervliet
Garde national 2e ligne 2e cah. 6e comp. Isis Zeeland
Bentinck, Baron Willem Geb. Wijhe (bij Zwolle), 34 jaar. Kapitein bij het -Echtgenoot van Sophia Margaretha Verspijck
Korps Rijdende Artillerie. - Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Bentinga Robmer - 18-6-1815 Gesneuveld in "de bataille van Belle Alliance" 
(Waterloo?); extract uit Zaltbommel   Tresoar
Berends Bernardus Henricus Geb. Huissen, laatst gewoond hebbende te 28-4-1837 Overleden te Soerabaja
Huissen. Fuselier De Indische Navorscher
Berg, van den Adrianus Jacobus Geb. 8-4-1812 Vlaardingen.  Milicien  9e afd. 27-10-1835 -Overleden te Vlaardingen
Infanterie. Isis Vlaardingen
Berg, van den Arend Geb. Vlaardingen. Fuselier 9e afd. inf. Nat. Militie 3-1-1832 Overleden te Terneuzen   Isis Vlaardingen
Berg, van den Barend Geb. 1804 Rolde. Militair Gewond bij het vervullen van de dienst
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (744-1853)
Berg, van den Hoite Geb. 1794, militair 1824  Een Militair paspoort van het departement van oorlog voor
hem, waarin vermeld zijn ouders, geboorte en signalementen
gedane veldtochten enz.   Friesland   Website
Berg, van den Jan Geb. en wonende Uden, 26 jaar, zoon van Leonardusvan den Berg en Johanna van de Ark, ongehuwd. Schutter 4e comp. 2e bat. 3e afd. nbr. schutterij 2-7-1832 Overleden te Delft
BHIC
Berg, van den Johannes Geb. Boekel. Fuselier 30-7-1832 Overleden in het Garnizoenshospitaal te Nijmegen,
18 jaar   BHIC
Berg, van den Johannes Hendrikus Geb. Middelburg. Marinier 2e kl. op z.m. stoomschip Suriname 18-7-1836 Overledene aan boord van Z.M. stoomschip Suriname.
Het schip lag in het dok in Vlissingen   Isis Zeeland
Berg, van den L. Geb. Calais (Fr), laatst gewoond hebbende te Utrecht. Kanonnier 4-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Berg, van den Laurentius Marechaussee, oud 28 jaar 20-4-1872 Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
Bergh, van den Arnoldus Geb. Steensel. Militair 1816 Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en
verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale
Militie aan hun verplichting hebben onttrok-ken en nu gezocht
worden. Friesland   Website
Berger
Carl Geb. Leipzig, 40 jaar. Soldaat 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Berghe von Trips, graaf Carle Woonplaats Diedenhoven (Lotharingen).  Luitenant 1875 Persoon in kadaster Helmond
6e dragonder Regiment Isis Eindhoven
Berghegar / Jan Antony Te Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
Bergheger ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Bergheger Hermanus Ged. 20-2-1805 Amsterdam. Militair (KorpsMarechaussee) Gedetacheerd te Tilburg 30-7-1835 -Huwelijk te Tilburg met Hendrica Deckers  RA Tilburg
25-1-1838 -Vader te Tilburg, moeder Hendrica Deckers
Bergmans Petrus Geb. 21-7-1802 te Ledeacker. Soldaat, kannonier 5-5-1837 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Sophia Huberdina Huijbregts
2-2-1864 -Overleden  te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Met dank aan Bart Vrients
Bergsma Ennius Herman - 14-6-1837 -Huwelijk te ’s-Hertogenbosch met Adriana Catharina
Poulina Versfelt / Versselt
- ca 1843 -Zoon Samuel Johan geb. te Grave
- ca 1845 -Dochter Bartha Gesina Titia Catherina Cornelia Hendrika geb. te Breda   Genlias
-Wonende op de Prinsengracht te Amsterdam
Geb. 28-4-1811 Leeuwarden. 1e  luitenant Mei 1849 tot Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
okt. 1854 -Zoon Samuel Johan ovl. te Groningen
-Kapitein ingenieur 3-1-1858 -Overleden te Arnhem   Genlias
- 11-7-1899
Bergsma   J. S.? Te Groningen 1824 Verzoekt de koning om een ander post omdat hij in militaire dienst is geweest en in het hospitaal te groningen enz.Friesland   Website
Bergzee Albert Geb. Middelburg. Marinier 3e klasse 17-1-1847 Hij was aan boord van Z.M. korvet Nehalennia ter reede van Batavia en overleed in het militairhospitaal te Weltevreden   Isis Zeeland
Berkel Theunis Geb. Delft, laatst gewoond hebbende te Delft. 19-2-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Sergeant De Indische Navorscher
Berkel, van Adriaan Geb. Tilburg. Kok bij de KMA 1829 én in -Echtgenoot van Anna de Pooter
1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Berkhof, Wessel  -Ged. (ref.) 10-6-1770 Vianen, zoon van Jan 5-9-1802 -Ondertrouw
van den van den Berkhoff  en Anna Sophie van Thiel, 28-9-1802 -Huwelijk te Utrecht met Maria Pauw,
ged. 29-07-1772 Utrecht.
1809 -Werd krijgsgevange in de 5e Coalitie Oorlog op Walcheren
1809 -Overleden in 1809 te Chattam (als krijgsgevangene)
Voor méér zie: Website   Met dank aan Jeanette Berkhof  
Berlancourt Christoph Geb. Meintz, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. 2e kanonnier 19-12-1836 Overleden te Weltevreden (Id)
De Indische Navorscher
Berlo, van Petrus Arnoldus Geb. ’s-Hertogenbosch 6-1-1808. Korporaal bij de 1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
Oost-Indische infanterie* ‘De Drie Maria’s’   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Friesland   Website
Bernard Johan Geb. Klein Bischofsheim (De), laatst gewoond 26-11-1836 Overleden te Muntok (Id)
hebbende te Amsterdam. Korporaal De Indische Navorscher
Bernath
Jacob Geb. Schaufhausen (CH), laatst gewoond hebbende 6-6-1836 Overleden te Semarang (Id)
te Leiden. Fuselier De Indische Navorscher
Bernhofftt Daniel Jacobus Geb. `s-Gravenhage, eerste Luitenant  16-7-1849 Ongehuwd overleden
Kwartiermeester bij 3e Regiment Infanterie Tresoar
Bersch Pieter Geb. Vosma, laatst gewoond hebbende te 9-1-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Prinsenhage. De Indische Navorscher
Bertels Johannes Franciscus Geb. 1799 Gheel. 1824  Hij staat op een Nominatieve staat van eenige Militairen die
met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal,
oneervol ontslag,  in de gevangenis, eer-loos weggejaagd 
tevens een overzicht van hun signa-lement zoals ogen, haar,
neus, enz. Friesland  Website
Bertens Wolterus Geb. 13-10-1782. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
1-9-1843 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (741-1264)
Bertin
Louis Lievin Joseph Geb. Hallewin (Halluin) . Lieutenant a la douane 23-3-1798 Overleden te Hontenisse
nationale Isis Zeeland
Besancon
Anne Claude Baptiste Geb. Baume (dept. du Doubs) 27-6-1773. Receveur deDouane 3-8-1803 Huwelijk te Hontenisse met Elisabeth van der Hof,
geb. Hontenisse   Isis Zeeland
Besouur Peter Frederich Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 10-5-1837 Overleden te Makassar (Id)
Amsterdam. Kanonnier De Indische Navorscher
Besserer / Besseren J.L.G. Geb. Nijmegen 13-1-1803. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met Z.M. fregat ‘Palembang’. Is in Indië ontdekt te zijn Besseren die bevorens als gecondemneerd en gebannen was teruggezonden.   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Friesland   Website
Bettré / Henrij / bij geb.: Geb. 15-6-1789 Marienbaum-Vynen, Duitsland. 18-5-1814 Overleden in het hospitaal te Middelburg
Betray (bij geb.) Joes Henricus Regiment de Walcheren (Middelburg), 1e Batallion,
3e comapgnie Met dank aan Arnold Bettray, Emmerich
Beudin René Francois Geb. Doisseme. Sergeant 3e Compagnie 29-3-1811
Huwelijk te Vlissingen met  Marie Caroline
*
?
Leonard, geb. Dunkerque   Isis Zeeland
Beugeltas Isaac Meyer Geb. Amsterdam. Militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoons-
beschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis en geboorte-
datum totaal 17 kolommen  Friesland  Website
Beuguet /  Bugnet
Pierre Joseph Geb. Douai (in Vlaanderen), woonplaats Breda  22-3-1801
Huwelijk te Breda met Marie Anne Monique Ponse
(in garnizoen). Brigadier bij de 1e Compagnie van  geb. Tour sur Toures / Tour en Toure  (in Frankrijk) 
het 7e regiment Jagers in dienst van de Fransche  Isis Breda               
Republiek.
Beukens Antonie Geb. Grol (Groenlo), 30 jaar. Kanonnier 2e klasse 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Beuker Jan Baukes Milicien Mobiele schutterij 1841 Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing, (een
document waar hij op staat vermeld met zijn persoons-
gegevens en van zijn evt. gezin enz.). Friesland   Website
Beuker Johannes Hendricus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Sergeant 28-4-1836 Overleden te Padang (Id)
De Indische Navorscher
Beukers Johannes Jurianus Geb. 1800 Schiedam. Militair 1824 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heen-
gezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps
en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Friesland  Website
Beuning Johannes Geb. 27-1-1795. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond bij Waterloo
18-7-1849 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (746-2262)
Beurden, van Joannes Norbertus Geb. ca 1875 Tilburg. Huzaar, woonplaats Tilburg 3-9-1893 Overleden te Utrecht   RA Tilburg
Beurden, van Norbertus Geb. ca 1795 Tilburg. Marechaussee. Woonplaats Helmond 16-7-1825 Overleden te Helmond   RA Tilburg
Beurden, van Petrus Geb. ca 1809 Tilburg. Fuselier bij de 5e afdeling 18-2-1832 Overleden te ’s-Gravenhage   RA Tilburg
Infanterie. Woonplaats: Tilburg en 's-Gravenhage
Beurden, van Wilhelmus Geb. 10-8-1816 Eindhoven. Marechaussee.  14-9-1854 -Huwelijk te Tilburg met Anna Maria Speijkers
Gedetacheerd te Tilburg 2-8-1855 -Vader te Tilburg, moeder Anna Maria Speijkers
RA Tilburg
Bevel
Wilhelmus Geb. Paramaribo, zoon van Wilhelmus Bevel en 28-9-1859 -Huwelijk te Vlissingen met Jacoba Anthonetta Menk
Alida Wouwenberg.  Bootsman bij de marine Isis Zeeland
3-3-1869 -Overleden te Soerabaija
Bever Hermanus Geb. Oldenzaal, ca 21 1817 Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en wordt
dan ook gezocht door de Politie,  met 14 kolommen signalement enz.  Friesland Website
Bever, van
Laurentius Geb. Leuven / Louvain, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Bevervoorde, van Francois Geb. 24-1-1821 Groningen.  Luitenant  kwartier- 1854 Wonende op de Prinsengracht te Amsterdam
meester Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Bicente
Garcia Geb. Stelgala, departement de Valence (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 25-9-1812 Overleden te Middelburg, 34 jaar
Isis Zeeland
Bie, de Josephus Soldaat bij het 2e regiment infanterie 9-5-1852 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Cornelia Hoogland   Markiezenhof
Bie, de Karel Douanier, woonplaats Zandvliet -Echtgenote: Anna Catharina van Meir
10-9-1814 -Notarisakte te Kapellen, betreffende definitieve
toewijzing van een rente   Rijksarchief in België
Bielleveldt Jan Sergeant major in het koninklijk regiment artillerie. 14-3-1810 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Aagje Arinse Witte   Markiezenhof
Bielsma Douwe Durks 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn
overgegaan. Friesland  Website
Biemans Martinus Geb. Erp, wonend Uden, zoon van Johannes Biemansen Petronella Strijbos, 21 jaar, ongehuwd. Schutter 4e comp 1e bat 3e afd nbr schutterij 17-6-1832 Overleden te Bergen op Zoom?
BHIC
Biemen, van Adrianus Geb. Arnhem,  17 jaar. Tamboer KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Bierstee Hendrik Geb. Amsterdam. Militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum
totaal 17 kolommen.  Friesland Website
Biesmans Christiaan Geb. Maastricht. Regiment  infanterie, van beroep daglooner 7-8-1878 Huwelijk te Maastricht met Maria Agnes Theresia Hubertina
Bouvrie   Genlias  Met dank aan Ronald Hellenbrand
Biezens Henri Geb. 28-3-1782 Maastricht, zoon van Henri Biezens
en Jeanne Janssens. Burgerwacht Antwerpen  à 1830 -  Website
Biggenburg
Johan Philip Geb. Landau (vorstendom Waldeck), 54 jaar, wdr. 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Kapitein 2e afdeling
Bijl Doeye Jans Milicien in het Corps Rijdende Artillerie 1841 Hij staat op een staat van Miliciens dienende  in het Corps
Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten
die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere
wijze uit de dienst zijn gegaan. Friesland  Website
Bijl, van der Andries Geb. Voorschoten, Soldaat bataillon Artillerie Transporttrein 4-5-1831 Overleden te Gorinchem, 20 jaar
Met dank aan Nico Segaar
Bijllaardt, Jean Theodore -Kapitein 4e bataljon artillerie nationale militie 31-3-1836 -Overleden te Grave, wed. Elisabeth Jacoba Baronesse
van den van Utenhoven, te Grave
-Familieraad: Thomas Sommerlau, kapitein 4e bataljon 30-5-1836 -Benoeming toeziend voogd en schatter te Grave voor
artillerie nationale Militie, 's-Hertogenbosch, toeziend haar kinderen Maximiliene Louise 3œ jaar en
voogd; Johan Daniel van Gote, burgemeester van Maximiliene Henriette 1 jaar en 3 maanden
Grave; Lambertus Anthony Burgers, luitenant 4e bat. Archieven.nl   Met dank aan Ronald Hellenbrand
voornoemd, Grave, schatter; Maximiliaan Louis Baron
van Utenhoven etc, grootvader; Jacob Gerrit Willem
Baron van Utenhoven etc., oom; Maximiliaan Louis
baron van Utenhoven etc., oom.
Bijlandt, van Eugen Jean Alexander Geb. 1-7-1807 ’s-Gravenhage. Graaf en Ridder Orde Tot -Huwelijk met baronesse
Ned. Leeuw. Gouverneur Prov. Zuid Holland, 12-3-1849 Maria Henriëtta van Tuijl~van Serooskerken ,
woonplaats: ’s-Gravenhage. overleden te  ’s-Gravenhage   RA Tilburg
Ouders: Jean Charles van Bijlandt en 20-6-1850 -Huwelijk te Tilburg met
Agnes Otteline Catharine van Limburg~Stirum Catharina Frederica van Hogendorp~van Hofwegen,
geb. Tilburg
Bijlandt, Willem Frederik -Geb. 5-6-1771 ’s-Gravenhage, zoon van graaf
graaf van Alexander van Bylandt (zie 18e eeuw) en barones 20-6-1806 -Huwelijk op het eiland Wight met Mary Christian,
Anne van der Duijn. ovl. 1818, dochter van admiraal Sir Hugh Cloberry
-Luitenant-generaal en majoor-generaal der Christian
infanterie
                                                                                    ?
-Nam deel aan de slag bij Waterloo en Quatre-Bras
in                                                                                   à 1815
22-12-1825 -Huwelijk te St. Joost ten Node (Be) met
Virginie Fréderique Wilhelmine Aspasia Craan,
dochter van Willem Benjamin Craan
25-10-1855 -Overleden te Prinsenhage   Website
Bijlandt, van
Willem Jan Anne Theodore Geb. Munchen.Kadet. 20 jaar 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Bijlsma Katrinus Korps Pontonniers 1894 Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
Friesland  Website
Bijlsma Reinder Thomas Geb. 9-9-1805, wonende te Almenum, zoon van 1830-1834 Tresoar
Thomas Bijlsma en Antje Reinders. Serg. Majoor
Friese Mobiele Schutterij, 1e afd., 2e bat., 1e komp
Bijlsma Schelte Martens Geb. 6-2-1787 Workum. Fuselier bij het Bataillon 6-12-1818 -Huwelijk in de Lemmer met Imkjen Goiitjens.  
Infanterie Nationale Militie no. 3 dat meevocht Bij de huwelijkse bijlagen van Schelte zit een paspoort,
tijdens de Bataille de Waterloo.  ondertekend door zijn kommandant in Groningen om
Zie ook: Henrik Pieters Vlig hem, op zijn reis naar de Lemmer alle steunen onderdak te verelenen   akte 36
-Overleden in de Lemmer   Met dank aan Piet Boltjes
3-9-1846
Bijsterveld Hendrik Geb. Heskelen(?), laatst gewoond hebbende te 29-1-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Heskelen. De Indische Navorscher
Bijvoet Nicolaas Geb. 25-3-1795 Haarlem 1824 Hij staat op een Nominatieve staat van eenige Militairen die met
briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal,
oneervol ontslag,  in de gevangenis, eer-loos weggejaagd 
tevens een overzicht van hun signa-lement zaols ogen, haar,
neus, enz. Friesland  Website
Billgardt George Chasseur au premier regiment Prusse 9-1-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
 ?
(jager 1e Pruissische regiment)
Bilkert Berend Geb. Delden. Militair 1816 Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en
verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale
Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht
worden. Friesland   Website
Billetter
Jacob Geb. Mennedorf (kanton Zürich, Zw.), 67 jr . -Wdr. van Maria Catharina Brankaart
Gepensioneerd militair 3-12-1836 -Overleden te Wouw   Isis Roosendaal
Binken Joannes Geb. Steenbergen, gepensioneerd soldaat 4-8-1861 Overleden te Wouw   Isis Roosendaal
Birkel ? Husaar, 2de regiment, 2de compagnie 22-10-1809 -Overleden
24-10-1809 -Begraven te Breda   Isis Breda
Bis, de Jacobus Geb. 13-1-1798. Uit Dordrecht. Militair 1815 -Gesneuveld tegen de Fransen   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (753-125)
Bischoff Gustaaf Pieter Geb. 28-4-1838 Batavia, zoon van Johann Gustaaf 18-2-1870 Overleden te ‘s-Gravenhage
Andreas Bischoff en Jeanne Helene Elisabeth Jeekel,kleinzoon van Johann Nicolaus Bischoff. bron: overlijdensakte nr. 354 Den Haag
Zie aldaar.  Kapitein der Oost Indische Artillerie
Zie ook: Jeekel bron: BR Den Haag. .  Met dank aan Annelies Mateboer
Bischoff Johan Gustaaf Adolf Geb. 25-3-1847 Batavia, zoon van Johanna Gustaaf -Gehuwd met
Andreas Bischoff en Jeanne Helene Elisabeth 1.Johanna Elisabeth Antonia Ottenhof wn
Zie ook: Jeekel Jeekel. Eerste luitenant der infanterie OIL 2. Emilia Louise Semster, ovl 11-08-1910 ‘s-Graven-
bron: BR Den Haag hage.    overlijdensakte nr. 2395 Den Haag
Met dank aan Annelies Mateboer
Bischoff
Johann Nicolaus Geb. ca. 1750 Saxen Gotha. Captain in Dutch Service 9-2-1808 -Komt in Indië aan, waarschijnlijk van Cochin
6-2-1814  -Overleden te Sading Oost
bron: the Java Almanac and Directory 1815
Met dank aan Annelies Mateboer
Bischoff
Willem Frederik Karel Geb. Batavia, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Kampen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Biseau Alexander Employe der Douane 1798 Inwoner van Sas van Gent  Isis Zeeland
Biskamp Willem Coenraad Eland Geb. Ober Engies, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Sergeant 25-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Bisschop  Gerhardus Lambertus Brigadier majoor 2-10-1873  Vader van de bruidegom te Groningen, moeder Maria
Christina Kirchner.    Genlias   Met dank aan Pieter Cramwinckel
Bitter Johannes Geb. Driel, laatst gewoond hebbende te Oosterbeek. 12-2-1837 Overleden te Ternate (Id)
Fuselier Friesland   Website
Blaas Walrave Marinier eerste klasse. Zoon van  Walrave Blaas en 11-5-1877 Overleden te Hurban, gelegen na bij Analuboe
Leentje Tilroe (Atjeh), aan boord van Zijner Majesteits
Schroefstoomschip 4e Klasse “Deli”   Isis Zeeland
Blaere, de
Johannes Geb. 25-1-1810 Oedelem (B), zoon van Francies deBlaere en Anna Maria Fransoop Partner : Emeliana Francis de Paepe
-Vertrokken als korporaal met het schip  à
 “Jacob Cats”  naar Oost-Indië. 28-7-1836                        Isis Zeeland
23-3-1844 ßOverleden te Eede
Blaise
Jean François Geb. Florenville 18-3-1809. Fuselier bij de 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Petrus’
Oost-Indische infanterie De Indische Navorscher  
Voor méér zie: Friesland   Website
Blanc
Louis Geb. 12 Vendemaire jaar 12 Pitthem. 1824 Hij staat op een Nominatieve staat van eenige Militairen die
met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal,
oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd 
tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar,
neus, enz.  Friesland  Website
Blanc, le
Jean Voltigeur. Spaanse gevangene 2-1-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Blancheur Willem soldaat 3e 1/2 brigade 23-5-1800 Vader te Middelburg, moeder  Sara de Pagter
Isis Zeeland
Blancken Matthias Pieter Frederik Kapitein in Hollandse dienst 3-1-1814 Partij te Breda (huwelijksconsent)  
Isis Breda
Blank ? Luitenant 10-5-1808 Partij te Breda (inventaris)   Isis Breda
Blankenzee / Johanness Fredrik -Sergeant-majoor 25-12-1806 -Vader te Breda, moeder Johanna Saar,
geb. Arnhem
Blankenzie -Majoor -Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Blans Johannes Antonius Gepasporteerd Militair 10-5-1822 Partij te Breda (Huwelijks consent)
Isis Breda
Bleckman Herman Geb. Arnhem, 14 jaar. Kadet KMA.  Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Arnhem
Bleeker Evert Wybes Franeker, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Bliek, van der Johannes Geb. Wolphaartsdijk. Zoon van Johannis van der Blieken Cornelia VrooneSchutter bij de 2e compagnie 2e batteljon 5-5-1832 Overleden te Breskens
Isis Zeeland
Bliggenhorfer Conrad Geb. Hallocon 1789. Militair 1824 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heen-
gezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en
zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een
kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of
waarom zijn verwijderd zijn. Friesland   Website
Blijstra Klaas Reinders Ferwerderadeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Blocquelet
Guillaume Joseph Geb. St. Nicolas, zoon van Guillaume Blocquelet 18-5-1809
Huwelijk te Bredene met Adelaide Burget,
en Marie Isabella GovaertDouanier, woonplaats geb. Demauze dep.deux Sevres
Bredene Rijksarchief in België
Bloem Alexander Joseph Geb. Hoerlen. Gegageerd hussaar bij het Oost- “Is nadat hij tot julij laatstleden, te Maastricht had
Indisch leger. gewoond, bij het tweede regiment Belgische jagers te
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van ß8-1-1839 paard, in dienst getreden, en den 2den September
Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 8. Januarij 1839. daaraanvolgende, als overlooper van dat corps, te
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip. Valkenswaard aangekomen”.  De Indische Navorscher
Bloem Hille Jans Geb. 1802 Lioessens, wonende te Nijkerk, zoon van 13-6-1833 Met onbepaald verlof
Jan Bloem en Trijntje Hanzes. Schutter, Friese Mobiele Schutterij, 1e afd., 2e bat., 1e komp Tresoar
Bloemarts Philip Willem Karel Hubert 2e luitenant bij de mobiele schutterij 14-3-1839 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina Johanna Elisabeth de Bere  
-Huwelijk, kind gewettigd   Markiezenhof
06-06-1839
Bloemen Waanders, van
Jean Theodore Geb. Antwerpen, 19 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
op Java
Bloemendaal Maarten -Geb. 12-11-1804 Enkhuizen, ged. 14-11-1804
Enkhuizen (getuige: Antje Abrahams). Kuiper.
-Schutter bij de 3e compangnie van het 1e        à 23-10-1830
Batallion der 2e Afdeling Mobiele tot
Noord Hollandsche Schutterij                              à 11-11-1834
3-3-1835 -Huwelijk te Enkhuizen met Willemijntje de Wit.
Uit dit huwelijk: Willem, Geertje en Jan Bloemendaal
-Onderscheiden met Het Metalen Kruis en het
Bewys Van Aandenken.
-Gedane campagnes: Gedurende de onlusten in Belgie in 1830/1831/1832/1833/1834 en de 10‑daagse veldtocht in Belgien augustus 1831.
5-7-1894 -Overleden te Enkhuizen   Met dank aan Wim Ossen
Bloemendal Gijsbertus Woonplaats Gemert.  Schutter bij 2e batt. 1e afd. 1-6-1832 Vader te Gemert, moeder Gerritje La Court
Zuid Hollandsche schutterij BHIC
Bloeminck / Johannes -Geb. Amsterdam, wonende in garnizoen Rotterdam. Sergeant 15-9-1810 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Bogaart,
Bloemink -Gepensioneerd Luitenant geb. Vlissingen   Markiezenhof
22-8-1814 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Bogaarts
Bloemkolk Thomas Johannes -Onder-adjudant 24-4-1875 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna Elizabeth RobertaBleuze. 
-Idem   Markiezenhof
-Adjudant-onderofficier 14-8-1877
Blok Engele Sakes Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Blokzijl Abram Geb. Rotterdam, 31 jaar, zoon van Huijbert Cornelis 16-3-1877 Huwelijk te Hellevoetsluis met Maartje Rietdijk,
Blokzijl en Helena Wilhelmina Wolfers. Sergeant geb. Rotterdam   SA Voorne-Putten-Rozenburg
schrijver bij de Marine
Blom Abraham Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 29-6-1837 Overleden te Amboina (Id)
’s-Gravenhage. Sergeant De Indische Navorscher
Blom Dirk Wytzes  26 jaar, wonende te Harlingen, militair 1814 Een handgeschreven brief met zijn handtekening, een
Requestdat hij zig met liefde, toen de gardes van Friesland
geroepen wierden, hij zig als Vrijwilliger heeft gemeld  toen
hunne naburen de Groningers in het beleg van Delfzijl te hulp
te snellen, en wegens betoonde ijver sergeant majoor is
geworden en later als Luitenant voor het front aangesteld
enz.  Friesland   Website
Blom Pieter Cannonier in de 3de compagnie van voorr. 3de batteljon atelleristen, oud 28 jaar, gebooren te Waddensveen, in garnesoen te Zutphen 4-1-1800 -Voor commicarsen E.J. Meijrink in ondertrou opgenoo-men te Warnsveld met Fredrika Scheffers, j.d. oud 22 jaar, geb. Zutphen, woonagtig alhier.
Getuige - Geertruij Willems , weduwe Johannes Scheffers.
Hebben haar huweliks proclamatie gehad den 5 januarij voor 1e maal, den 12 dito voor 2de maal, den 19 dito voor 3de maal.
-Getrout den 20 dito voor de commicarsen E.J. Meijrink en A. Reesink  
Warnsveld Trouwen voor Huwelijkscommissarissen
20-1-1800
Blootkamp Theodorus (Jacobus) -Geb. 25-7-1815 Berkel en Rodenrijs, zoon van Met dank aan Trudy Ohm
Willem Blootkamp en Petronella de Groot
-Grenadier 31-3-1835 -Overleden te ‘s-Gravenhage   GA Rotterdam
Bloquet
Bartholomeus Geb. 20-8-1775 te Chelsus in het departement Pas de Calais, zoon van Isidore Bloquet en Louise Letombe. Sergeant van het 48ste Regiment Infanterie de Ligne 12-8-1813 Huwelijk te Maastricht met Maria Christina van Weers,
geb. 25-12-1777 Maastricht   Genlias 
Huwelijksgetuigen waren haar broer Mathias van Weers
(deurwaarder, 33 jaar) en broer Jean Michiel van Weers,
leerling drukker, 26 jaar,  naast de sergeant van Bartholomeus, en zwager van Maria Christina: Mathieus Sloesen, man van
haar zus Maria Cecilia. Hij was 41 jaar en loodgieter. RAL
Uit dit huwelijk
a: Maria Catharina Hubertina Bloquet, geb. 25-5-1814
Maastricht    Genlias    Met dank aan Philippe van Wersch
Blouquiau
Johannes Joseph Geb. 17-07-1788 Couthuin. Militair 1824 Hij staat op een Nominatieve staat van eenige Militairen die
met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal,
oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd 
tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar,
neus, enz. Friesland   Website
Böcher Barthele Sietses Ged. 16-9-1778 Bergen op Zoom, zoon van JohannesBucher (Böcher) en Anna (Antje) Hemrica (Henrica). Zie 18e eeuw
-Luitenant in het reg. lichte Dragonders te Maastricht, trad in dienst in                                                              à
-2e luitenant                                                                   à
-1e luitenant                                                                   à
-Ritmeester                                                                    à 1794
-Krijgt een annuares des titulaire de La Legion 19-8-1812
d´Honneur                                                                      à 2-4-1813
-Overgeplaatst naar het O.I. leger                              à 15-2-1815
zie ook: Bosscha, Nederl. Heldendaden te land, 3, 397
vóór 1816                              Met dank aan Irene Visser
31-12-1816
6-4-1819 -Overleden te Java (Oostindien), 41 jaar oud.
Bochoven, van Johan Adolf 30 jaar, officier van gezondheid tweede klasse 28-7-1843 Vader te Bergen op Zoom, moeder Pieternella de Gast
Markiezenhof
Bock, de Arnoldus Johannis Geb. 9-9-1774 Woerden. Militair, Kapitein der 30-11-1804 -Ondertrouw te ’s-Gravenhage met Wilhelmina Antonia
Infanterie. Paravicini di Capelli, geb. 23-10-1780 Zutphen,
ovl 13-2-1857 Haarlem
19-2-1832 -Overleden te ’s-Hertogenbosch. Voor méér zie Website
Bocma Hendrik Hanzes Franekerdeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Bod Jan Frederik Geb. 18-3-1827 Rheden, zoon van Geertruij Bod,boerendienstmeid (geb. 17-9-1805 Rozendaal, ged. 2-6-1847 Overleden te Rheden (ten huize van zijn grootvader
29-9-1805 Rosendaal, ovl. 27-8-1847 Arnhem, gehuwd Evert Bod)  
t29-3-1832 Renkum met Hendrik Carel, 23 jr oud, Met dank aan Wim Ossen
arbeider, groenboer en landbouwer, geb. 27-5-1808
Oosterbeek, ged. 5-6-1808 Oosterbeek, ovl. 21-3-1878
Arnhem).
Milicien bij 3e Regiment Artillerie
Bodderij Johannes Geb. 10-5-1818. Zoon van Pieter Bodderij (1777-1859) en Maria Sommeyer (1787-1879). Soldaat 30-12-1838 Overleden te St. Anna ter Muiden
Met dank aan Marianne Gossije
Bode David Esaias / -Kolonel Artillerie 9-10-1810 -Partij in akte (relaas) te Breda
David Isaias / -Idem 21-11-1810 -Partij in akte (schuldbekentenis) te Breda
-Woonplaats Breda 9-10-1818 -Gehuwd met Pietronella la Motte. Partij in akte (procuratie)
te Breda
-Generaal-majoor, woonplaats Breda 10-12-1819 -Partij in akte (koopcontract) te Breda
-Woonplaats Breda 19-1-1820 -Gehuwd met Pietronella la Motte. Partij in akte (procuratie)
te Breda
-Generaal-majoor, woonplaats Breda 16-3-1821 -Partij in akte (handlichting) te Breda
-Idem 7-8-1821 -Partij in akte (koopcontract) te Breda
-Idem 9-?-1822 -Partij in akte (verbaal van definitieve verkoop) te Breda
-Woonplaats Breda 30-3-1822 -Gehuwd met Pietronella la Motte. Partij in akte (huwelijks-
Consent) te Breda
-Generaal-majoor, woonplaats Breda 28-7-1824 -Partij in akte (koopcontract) te Breda
-Gepensioneerd  luitenant-generaal, woonplaats 23-4-1827 -Partij in akte (koopcontract) te Breda
Princenhage (onder Princenhage)
-Luitenant-generaal, gepensioneerd, grondeigenaar, 22-2-1837 -Partij in akte (ophef) te Princenhage
woonplaats: Princenhage
Johan David Esaias -Generaal, gepensioneerd, woonplaats Princenhage 8-6-1838 -Gehuwd met Pietronella la Motte. Partij in akte (huwelijks-
consent) te Breda
-Idem 11-3-1840 -Gehuwd met Pietronella la Motte. Partij in akte (testament)
te Breda   Isis Breda
Bodegom, van Jillis Matroos bij de keizerlijke douane 18-5-1812 Vader te Bergen op Zoom, moeder Jacomine Beeke
Markiezenhof
Bodens
Jan Franciscus Geb. 18-07-1795 Ninove. Militair 1824 Hij staat op een Nominatieve staat van eenige Militairen die
met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal,
oneervol ontslag,  in de gevangenis, eer-loos weggejaagd 
tevens een overzicht van hun signa-lement zoals ogen, haar,
neus, enz. Friesland  Website
Bodrigues
Joseph Geb. in Orenza, departement van Galicid. Soldat Espagnol. Spaanse gevangene 19-12-1811 Overleden te Middelburg, 25 jaar
Isis Zeeland
Boecop , van Adriaan Cornelis In leven gepensioneerd Luitenant-generaal 22-11-1841 Partij in akte (ophef) te Princenhae
Isis Breda
Boecop, van Gerard Corneille Iman Militair 22-2-1813 Partij in akte (procuratie) te Breda 
Isis Breda
Boecop, Henri Juste Geb. Utrecht, 39 jaar. Kapitein 2e bat.Jagers 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
baron van
Boecop, Louis Theodore Francois Wernard Geb. Geertruidenberg, 34 jaar. Kapitein KMA 1829 -Echtgenoot van Cornelia Pauline van Steenhardt,
baron van geb. Nijmegen
-Geregistreerde te Breda  
16-9-1830 -Partij in akte (ophef) te Breda   Isis Breda
Boecop, van   =? Louis Theodore Jean -Woonplaats Breda 3-3-1812 -Partij in akte (procuratie) te Breda 
-Idem 19-3-1812 -Partij in akte (pouvoirs = volmacht) te Breda
-Idem 21-9-1812 -Partij in akte (procuratie) te Breda 
-Idem 2-11-1812 -Idem
-Gepensioneerd luitenant-generaal, woonplaats 13-1-1817 -Partij in akte (procuratie) te Breda 
Breda
-Idem 22-1-1820 -Partij in akte (huwelijksconsent) te Breda 
-Idem 15-4-1820 -Idem
-Idem 6-11-1822 -Partij in akte (transport) te Breda 
-Idem 6-11-1822 -Partij in akte (obligatie met hypotheek) te Breda 
-Idem 17-6-1825 -Idem
-Idem 12-7-1825 -Partij in akte (gecoll. copie) te Breda
-Idem 18-10-1825 -Partij in akte (transport) te Breda 
-In leven Luitenant-generaal, gepensioneerd, woonplaats Breda 7-10-1836 -Partij in akte (ophef) te Breda 
 Isis Breda
Boecop, van   =? Louis Theodorus Generaal-majoor 27-6-1801 Partij in akte (procuratie) te Breda, wordt gemachtigd door
Hendrik Justus Michiel van Boecop   Isis Breda
Boecop Frieswijk, van Lodewijk Theodorus Franciscus Weinandus Geb. Leiden. 15 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Boeglos Willem Luitenant -Partner: Anna Catharina Rous(t)
7-1-1819 -Overleden te ’s-Gravenhage   Isis Vlaardingen
Boeijink Barend Jan Geb. Winterswijk, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Jager 14-7-1836 Overleden te Salatiga (Id)
De Indische Navorscher
Boekema Jacob Johannes Geb. Leek, laatst gewoond hebbende te Leek. 25-5-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Boekesteijn Arij 34 jaar, schutter 27-1-1834 Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornalia Tak
Markiezenhof
Boekhorst Jan Geb. Heusden, laatst gewoond hebbende te 9-1-1836 Overleden te Makassar (Id)
Heusden. Fuselier De Indische Navorscher
Boelens Gerben Jans Wijmbritseradeel, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Boellaard Jan Willem -Geb. 21-4-1830 Herwijnen. Officier der infanterie 1853 -Wonende op de Herengracht, Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam
3-8-1860 -Huwelijk te Kampen met Eliza Eleanora de Vogel
Genlias 
-Kommandeur der orde van de Eikenkroon, ridder
van het Legioen van Eer, luitenant kolonel der Met dank aan Trudy Ohm
grenadiers
Boen
Jan Baptiste Geb. Antwerpen, laatst gewoond hebbende te 5-2-1836 Overleden te Djokjakarta (Id)
Leiden. Kanonnier De Indische Navorscher
Boender Lammert Pieter 8e afd. Infanterie, nummerverwisselaar voor 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
Rein Gerrits Hornstra genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Boender Lourens -Geb. 19-02-1838 Pernis,  zoon van Hendrik Boender
en Cornelia Ketting, oud 23 jaren,  lang 1.69 el,
aangezigt lang, voorhoofd breed, oogen blaauw,
neus klein, mond gewoon, kleur blozend, haar en
wenkbr. zwart.
-Is van het regiment veld-artillerie, in het garnizoen 1861 Op 4 oct. jl. is hij te Brielle gezien, gaande naar
te Leyden, gedesteerd. Maassluis, en was toen gekleed in grijzen jas, zwart
en wit geruite broek, zwart laken pet, hebbende bij zich
een zilveren horologie met ketting en 2 ringen aan de
vingers en schijnt ruim van geld voorzien te zijn.
De burgemeester van Pernis verzoekt opsporing,
aanhouding en opzending. Politieblad, CBG
Boer, de Auke T. 1e Regiment Infanterie 1894 -Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info
1895 -Idem, bestemming niet vermeld.  
1896 - Idem, bestemming niet vermeld.   Friesland  Website
Boer, de Cornelis Geb. Serooskerken, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Boer, de Douwe Hendrik Zeemilitie 1893 -Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info
1894 -Idem, naar Noord Amerika.  
1895 -Idem, naar Noord Amerika.  
1895 -Idem, naar New York. 
1896 -Idem, bestemming niet vermeld. Friesland  Website
Boer de Elle (Eile?) Zeemilitie 1893 -Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info
1894 -Idem.   Friesland  Website
Boer, de Gerrit Dirkszoon Kwartiermeester Bat. Nationale Militie 1-2-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Adriana van Lieshout   Markiezenhof
Boer, de Hermanus / 1e Regiment Infanterie 1894 -Naar Hamburg. Hij wordt ingescheept en vertrekt naar
Harmanus voornoemde plaats en komt voor in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart
of Visscherij, met 7 kolommen info.
1895 -Idem, naar New York.  
1896 +1897 -Idem, geen bestemming vermeld. Friesland  Website
Boer, de Jan Willems Geb. 24-1-1812 Groningen. Militair en arbeider 30-7-1842 Huwelijk te Groningen met Cornelia Johanna Biel,
geb. 1819   Genlias    Met dank aan Ronald Hellenbrand
Boer, de Jouke Gerbens Utingeradeel, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825
-Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
1825 certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen.   Friesland  Website
Boer, de Lambertus Korps Torpedisten 1893 -Naar West Indie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij,
met 7 kolommen info.
1894 -Idem, bestemming niet genoemd.
1895 -Idem, bestemming niet genoemd.
-Idem, bestemming niet genoemd. Friesland   website
Boer, de Lourens 1e Regiment Infanterie 1893 Naar New York. Hij  wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij,
met 7 kolommen info.  
1894 -Idem.  
1895 -Idem, bestemming niet vermeld. Friesland   website
Boer, de Lyckle Johannes Militie 1825 Hij krijgt een verlofpas enz. Friesland   website
Boer, de Marten 7e Regiment Infanterie  1896 Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
Friesland  Website
Boer, de Sjoerd Harlingen, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
 Friesland  Website
Boer, de Thomas Zeemilitie 1894 -Naar Spanje. Hij wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats en komt voor in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee-
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info.
-Idem, bestemming niet bekend. Friesland  Website
Boer, de Thomas Aukes Geb. 18-121792 Schiermonnikoog, ged. 25-12-1792 Na feb. 1813 Overleden in Duitsland?, vermist eind 1814,
Schiermonnikoog, zoon van Auke Tomas de Boer Tressoar nr. 586 lijst vermisten toegang 11
en Anke Jans Oden. Zie ook:  Website
bron: DTB Schiermonnikoog Doop NH 1718-1811
Loteling 1811, 10e regiment Huzaren, 4e compagnie Met dank aan Annelies Mateboer
Boer, de Tjeerd Lourens 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland  Website
Boer, de Willem Zeemilitie. 1894 Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info
1895 -Idem, geen bestemming vermeld.
1896 - Idem, naar Java.  Friesland  Website
Boer, de Wytze K? Zeemilitie. 1894 -Naar Liverpool, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats en komt voor in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee-
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info
1894 -Naar Java.  Friesland  Website
Boerma Klaas Geb. Groningen 27-1-1809. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Onderneming’  De Indische Navorscher
Voor méér zie: Friesland   Website
Boers Aart Geb.  Waardenburg. Militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum
totaal 17 kolommen.  Friesland  Website
Boers Cornelis Geb. 2-7-1807 Rotterdam. Militair 1841 Hij wordt vermeld op de signalements lijst: functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz.  
Friesland  Website
Boers Frederic Constant Raviel Geb. Hazerswoude, 32 jaar. 1e luitenant 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
                    =? kwartiermeester KMA -Echtgenoot van Henrietta Elisabeth Sophie
Westenburg  
Boers         =? Frederik Constantijn Raoul Woonplaats Breda, 1e luitenant KMA 24-11-1837 Partij in akte (royering) te Breda   Isis Breda
Boersma Auke Geb. 7-6-1817 Goënga, zoon van Ansche IJsbrands 6-5-1837 Overleden te ‘s-Gravenhage
Boersma en Lijsbeth Sjoerds Alberda (naam als bron: overlijdensakte nr. 789 Den Haag
kind is Isbrand!)
bron: geboorteakte nr. 81 Wymbritseradeel Met dank aan Annelies Mateboer
Grenadier in garnisoen te  Den Haag
Boersma Douwe Jans 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesl.  Website
Boersma Evert Evert Geb. Bleija, laatst gewoond hebende te Bleija. Flankeur 6-10-1836 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Boetzelaer, baron van Jan Willem Lodewijk Geb. ’s Gravenhage, 20 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 's Gravenhage 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
8-1-1841 -Partij te Breda (procuratie)
Bogaard, Gerardus Geb. en wonende Uden, 29 jaar,  zoon van Cornelisvan den Boogaard en Petella Peters. Schutter 4e comp. 1e bat. 3e afd. nbr. schutterij 30-7-1832 Overleden te Bergen op Zoom
van den BHIC
Bogaertz Adriaan Jan Geb. Breda, 26 jaar. Sergeant KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Bogner Adam Geb. 14-6-1777. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
1837 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (742-1432)
Bogner Joseph Geb. 12-9-1801 Groningen. Kapitein van het 8ste mei 1850 tot Wonende te Amsterdam, Singel
regiment infanterie mei 1854 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Bohlin
Christiaan Geb.  1802 Thurnen. Militair  1824 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heen-
gezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en
zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een
kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of
waarom zijn verwijderd zijn. Friesland  Website
Bohnert
Johann Heinrich Carl -Werknemer Marinewerf  te Vlissingen. Marinier 3e 2-9-1819 -Indiensttreding,
klasse
-Geb. 6/7-1-1796 Brunswijk (Braunschweig), 32 jaar, 25-6-1828 -Huwelijk te Vlissingen met Joanna Cornelia Verseput,
zoon van Johann Michael Bohnert. Sergt. divisie geb. 29-11-1800 Zierikzee, ovl. 17-12-1867 Vlissingen
Mariniers.
-Portier bij de marine 1867 -Echtgenote overleden
-Portier bij de marine 1-9-1868 -Uitdiensttredeing (pensioen)
-Wdr. 7-3-1883 -Overleden te Vlissingen, 87 jaar   Isis Zeeland
Bohni Martin Geb. Frenkendorp, zoon van Jacob Bohni en Elisabeth Erb. Soldaat bij de 4e Komp., 3e Bat., 2e Reg. Infanterie en hij woonde te Caub, Zwitserland. 25-12-1860 Overleden overleden aan tering in het garnizoens-hospitaal te Vlissingen, 23 jaar
?
Isis Zeeland
Bohrs Jan Geb. Boerhaven, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Fuselier 1-1-1837 Overleden te Kedong Kebo (Id)
De Indische Navorscher
Boillat Jacob Geb. Ca 1797. Korporaal 18de Afdeling infanterie, -
reserve bataillon op    à                                                  15-9-1832
Bois Dirk - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en \gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouder-
dom en signalement. Friesland    Website
Bois, de
Jean Batiste Geb./ né Liege, departement de l'Ourthe. Emploijé 26-10-1811 Overleden / dcd te Middelburg   Isis Zeeland
de l'hopital militaire
Boissard Zie : Hoissard
Bokma Jouke Pieters Militair 1814 Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair
Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen
met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden,
geboorteplaats enz. Friesland   Website
Bol Jan Sergeant bij het 2e regiment infanterie 20-7-1852 Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna Maria
Konings. Waarschijnlijk verhuisd naar Neuzen
(Terneuzen)   Markiezenhof
Bolduan
Franz Hermann August Sergeant artillerie KNIL, geb. 4-3-1859 te Koeslin, Hinterpommern (D),  zoon van Karl Bolduan en Frederike Karoline Garss 22-3-1893 -Huwelijk te Soerabaja, Java (RI) met de 19 jarige
Diensttijd: Louise Schlinger, geb. 25-5-1873  te Kedongkebo,
4-11-1879: Als recruut bij het I/3 Regiment Brandenburgse district Bagalen, Java (RI), overleden op 15-1-1974
Veldartillerie te Rheden op 100 jarige leeftijd.
22-8-1882: Als soldaat 1e klasse de dienst verlaten.
2-5-1884: Aangemeld bij het Koloniaal  werfdepot te 2-2-1921 -Overleden te Palembang, Sumatra (RI)  op 61 jarige
Harderwijk en met handgeld  voor 6 jaar aangenomen om bij de artillerie te dienen.  leeftijd
14-5-1884: Met het stoomschip Prinses Amalia  naar Oost
Indië vertrokken.
26-6-1884: Aangekomen te Batavia, Java. Website
21 april 1886: Bevorderd tot kanonnier 1e klasse.
14-5-1890: Diensttijd met 6 jaar verlengd.
12-8-1890: Onderscheiden met de Bronzen Medaille voor
zijn inzet tijdens de Atjeh Oorlog op Sumatra.
13-6-1892: Bevorderd tot korporaal.
8-4-1893: Bevorderd tot sergeant opzichter bij de Artillerie
Constructie Winkel te Soerabaja, Java.
7-2-1896: Toestemming gekregen om naar Nederland te
mogen terugkeren.
11-2-1896: Met het stoomschip Prinses Amalia naar
Nederland vertrokken.
24-3-1896: Aangekomen in Amsterdam en op dato eervol uit het leger ontslagen. Het gezin heeft daarna een tijdje te
Berlijn (D) gewoond  om uiteindelijk weer naar Nederlands-
Indië terug te keren.
Bolhuis, van J.H. Geb. Baambrugge, 34 jaar. Hoogleraar KMA 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
-Echtgenoot van A.J. Broers
Bolink Jacob Geb. Zwartsluis, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Fuselier 11-8-1836 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Boll
Fidel Geb. Basadingen, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Bollaert Franciscus Ged. 18 nov 1807 Gend (Gent?). Militair (wacht- 14-4-1853 Huwelijk te Tilburg met  Wilhelmina Maximiliana
?
meester Rgt. Dragonders), in garnizoen te Deventer Cornelia Durieux, geb. Utrecht   RA Tilburg
Bolling
Reinhard Frederich Geb. Esens, laatst gewoond hebbende te Utrecht. 12-9-1836 Overleden te Bonjol (Id)
2e luitenant De Indische Navorscher
Bolomeij Jacobus Marechaussee. 18-5-1825 Vader te Tilburg, moeder Geertruijda Nuij  RA Tilburg
Bolomey Louis Ernest Frederik Geb. Venlo, 15 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
's Hertogenbosch
Boltje Pieter Sybes Plaatsvervanger voor Komma. Westdongeradeel,  Afd. Curassiers 3  1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Bom Arnold Mourits Capitein 1-8-1807 Aangegeven door de weduwBom, geboren C. van Benthem, dat de heer capitein, oud 71 jaren, op den 31 julij is overleden, nalatende [doorgestreept staat hier: lijfserven]   Vorden NG Overlijden
Bommel, van Jacobus -In dienst van de Keurvorst van Paltz Beieren 24-1-1800 -Partij in akte (testament) te Breda  
-Idem 5-7-1806 -Idem (inventaris)   Isis Breda 
Bommers Nicolaas Geb. Heusden, laatst gewoond hebbende te Antwerpen. Korporaal-sapeur 2-2-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Bommelje Hendrik Geb. Koudekerke. Korporaal kok 14-1-1898 Overleden te Curacao, 44 jaar   Isis Zeeland
Boncoeur
Jean Geb. St. Laire, canton de Dinant, zoon van Pierre 20-1-1814 Overleden te Fort Bath, ongehuwd
Boncoeur en Marguerite Capaux. Chasseur  Isis Zeeland
Boncourt Stanislas Douanebeambte 8-3-1811 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Marie Josepha Vinchons   Markiezenhof
Bongaarts Johannes Gerardus Genie soldaat 2-3-1832 Vader te Gemert, moeder Ida Aloisa de Rooij
BHIC
Bongaertz D.F. / -Geb. ’s Gravenhage, 58 jaar. Leraar KMA 1829 -Echtgenoot van J.M.E. Gelblij
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
David -Geb. ’s Gravenhage, 70 jaar. Leraar KMA(gepensioneerd). 1839 -Weduwnaar
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Bonger Willem Bering Geb. 3-8-1806 Beverwijk. Kanonnier bij de artillerie 1835 “Is bij vonnis van den Krijgsraad te Amboine van den
van het leger in Oost-Indië 17den Augustus 1835, geconfirmeerd bij sententie van
het Hoog Militair Geregtshof van Neerlandsch Indië,
den 30sten Augustus 1836, ter zake van insubordinatie
en het met zijnen sabel verwonden van den korporaal
Lamoen, veroordeeld tot vijf jaren kruiwagenstraf,
met vervallenverklaring van den militairen stand”.
De Indische Navorscher
Bonnema Tjepke Tietes Te Franekeradeel,  8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen 
Friesland    Website
Bonnier, de Charles Joseph Luitenant KMA 26-4-1830 Partij te Breda (procuratie)   Isis Breda 
Bonte Adam Geb. Dordrecht, laatst gewoond hebbende te Dordrecht. Flankeur 30-5-1836 Overleden te Padang (Id)
De Indische Navorscher  
Boogaart / Jan -Geb. Aagterkerk, 21 jaar. Kanonnier 1e klas KMA 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Boogaard -Geb. Aagtekerke. Zoon van Klaas Boogaard en 7-7-1847 -Overleden te Delft               Isis Zeeland
Catharina Kleinepier. Kanonnier der 1e klasse bij de
8e Compagnie van het 3e Regiment Artillerie
Boom Henricus Geb. Vlijmen. Militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum
totaal 17 kolommen.  Friesland    Website
Boom, van den ? -2e Luitenant Kommandant 8e afdeling Infanterie, 1817 -De Burgemeester van Buitenpost  verklaard van hem te
Detachement Lotelingen uit de Provincie Vriesland hebben ontvangen Achtien Guldens   voor  drie wagens met
Twee paarden tot transport van hetzelve detachement naar
Groningen  enz.  Dossier met verklaringen met en zonder naam
-2e Luitenant Commandant van de officier van de 1818 -Een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald vier gulden twintig
afd. Infanterie Detachement Lotelingen uit de cents voor de Tolhekken voor 3 wagens ieder bespannen
Provincie Vriesland  met 2 paarden in de gemeente Achtkarspelen
Friesland    Website
Boom, van den Willlem Geb. Zalt Boemel. Gepensioneerd luitenant. Vader: 30-8-1839 Huwelijk te IJzendijke met 
Thomas van den Boom,gesneuveld bij Sint Maarten. Maria Therese Lamberughs, geb. Biervliet
Moeder bruidegom: Geertruij Masson Isis Zeeland
Boom, van der Jochem Geb. Leek. Militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum
totaal 17 kolommen.  Friesland Website
Boomgaarden Willem - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrok-ken ,en
gezocht worden met geboorteplaats, Woon-plaats, 
Ouderdom en signalement. Friesland  Website
Booms Gerardus Petrus Geb. Maastricht, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders  wonen te Maastricht 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Boomstra B Commandant van het Detachement 3e afd., 1ste 1817 Sybrand van Haersma, Grietman van Achtkarspelen,
Eskradon, 2e Komp. Kurrassiers ondertekend een verklaring dat hij van de Corporaal
Boomstra heeft ontvangen een bedrag van drie gulden
en vijftig cents voor verstrekte voeding en huisvesting
aan 7 manschappen voor 1 nacht getekend de 1e April
1817 enz.    Friesland  Website
Boomsma Tijs Uilkes Hij is soldaat ….. 1825 …..maar wegens het overlijden van zijn broer  Ate UilkesBoomsma op 24-10-1824 is hij enigst zoon geworden en krijgt hij enz.   Friesland  Website
Boonakker Abram Nicolaas Francke Geb. Leiden, 34 jaar. Officier 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Boonen Johannes Baptist Sergeant 5e comp. bat. Nationale Militie 20-5-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Catharina Wouters
 Markiezenhof
Boonen
Philipp Jaques Geb. 9-4-1802 Geetbetz . Militair 1824 Hij staat op een Nominatieve staat van eenige Militairen die
met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal,
oneervol ontslag,  in de gevangenis, eer-loos weggejaagd 
tevens een overzicht van hun signa-lement zoals ogen, haar,
neus, enz. Friesland Website
Boonstra Albert 1e Regiment Infanterie 1896 Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info
Friesland Website
Boonstra Jan Georg Geb. 21-4-1807 Heerenveen. Flankeur bij het 5e Bat.  15-12-1834 -“Bij vonnis van den krijgsraad te Semarang, ter zake
infanterie van het Indisch leger van insubordinatie, tot doodstraf met den kogel ver-
oordeeld zijnde, is dit vonnis bij sententie van het
Hoog Militair Geregtshof van Neerlandsch Indië, van
den 13den Maart 1835, gecorrigeerd, en de beklaagde
veroordeeld tot vijf jaren kruiwagenstraf, met vervallen
’s Gravenhage, den 27sten November 1840. verklaring van den militairen stand”.
De Directeur-Generaal van Oorlog ßIs na geëindigde kruiwagen straf , met het schip
Bij afwezigheid, “Oost-Indië” naar Nederland terug gezonden.
De Secretaris-Generaal De Indische Navorscher
J.P. Scheffer
Boonstra Johannes 1e Regiment Infanterie 1894 Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
Friesland  Website
Boonstra Tjisse 4e Regiment Infanterie 1894 hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
Friesland  Website
Boot Samson Geb. Middelburg. Marinier 3e klasse aan boord van het fregatschip De Belona. 17-9-1837 Overleden te Residentie Weltevreden
Isis Zeeland
Bootsma Gerben Foeks Franekeradeel, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen
van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschap-pen.   Friesland  Website
Borch, ter Jan de Sigers Geb. 20-5-1773 Coevorden. Militair 11-3-1814 Gesneuveld in de strijd tegen de Fransen
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (753-109)
Bord
Andre Geb. Givet (Departement des Ardennes). Woonplaats 14-2-1803 Huwelijk te Breda met Maria Cornelia van Gils,
Breda (in garnizoen). Sous-lieutenant in de 17 1/2 geb. Breda   Isis Breda 
Brigade ten dienste van de Fransche Republiek.
Borgh, ter Frederik Jan Zie : Franck
Borgher, de Charles François Douanebeambte 28-4-1811 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Pétronille van Berkel  
14-6-1813 -Idem   Markiezenhof
Borgmeijer Herms Bernardus Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. 25-5-1836 Overleden te Fort de Kock (Padangse Bovenlanden, Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Borleire Frans Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. 30-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
2e kanonnier De Indische Navorscher
Borlemans Gerard Geb. 8-10-1781 Oirschot, zoon van Théodore
Borlemans en Marie Turkens.
Burgerwacht Antwerpen in                                    à 1830 -  Website
Borne, le
Jean Baptiste Geb. Cambraij, departement du Nord. 27-9-1809 Overleden te Hulst, 49 jaar   Isis Zeeland
Garde national
Borneman Bernard Milicien, 3e bataillon Artillerie 1841 Hij staat vermeld op een staat van Miliciens dienende  in het
3e bataillon Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten
die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere
wijze uit de dienst zijn gegaan.  Friesland   Website
Borrius Veronicus Philippus Geb. 16-7-1809 Amsterdam.  Marinier, Korps Mariniers 1839  -Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van
de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor
te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder
in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz.
15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur
-Geb. Amsterdam. Militair Ogen en Haar enz.
1841 -Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum
totaal 17 kolommen.  Friesland    Website
Borsten Johannes Geb. ca 1810 Tilburg. Fuselier 1e Cie 2e Bat. 13e Afd. Infant, woonplaats: Nijmegen 29-3-1830 Overleden in het Garnizoenshospitaal te Nijmegen
RA Tilburg
Borsum Elso Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Fuselier 5-1-1837 Overleden te Patjetan (Id)
De Indische Navorscher
Bos Bouwe - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrok-ken ,en
gezocht worden met geboorteplaats, Woon-plaats, 
Ouderdom en signalement. Friesland Website
Bos
Gisbert Commune de residence: Herentals 31-12-1858 -Sint Helena medaille ontvangen
The Saint Helena medal, created in 1857 by Napoleon III,
was awarded to the 405,000 soldiers still living in 1857,
who had fought with Napoleon I during the 1792-1815 wars  Website
Bos
Herman Willem Otto Frederik Geb. Charleroi, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
's Gravenhage
Bos Herman Willem O. H. Geb. 4-5-1821 Amsterdam. 1ste luitenant der 1852 Wonende in de Kerkstraat te Amsterdam
infanterie Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Bos, de Tamme Linzes Opsterland, 8e afd. infanterie, , jaar 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Bos, van den Jacobus Geb. Voorschoten. Militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum
totaal 17 kolommen.  Friesland    Website
Bosch Aart Ged. 24-7-1808 Epe, zoon van Jannis Brouwer Boschen Gergejne Jonker. Kanonnier stukrijder 30-4-1831 -Huwelijk te Epe met Maria Bonhof, dochter van Lubbert
bron: DTB Epe Doop NH Aarts Bonhof en Leena Tijmens van den Esschert
bron: huwelijksakte nr. 9 Epe,
6-04-1863 -Overleden te Epe   bron: overlijdensakte nr. 56 Epe
Met dank aan Annelies Mateboer
Bosch Barend Geb. 4-2-1818 Doesburg. Fuselier 13e afdeeling 1839  Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
infanterie Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van
de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. enz. , om zoo veel mogelijk voor
te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder
in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info, zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur
Ogen en Haar.    Friesland  Website
Bosch, ten Johannes Everardus Geb. Rotterdam, 34 jaar. Korporaal KMA 1839 -Echtgenoot van Maria Kardina Dobbelaer
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Bosch, van de Pierre Jean -Geb. 28-1-1781 Haelen, Limburg, zoon van Henri
(Vandebosch) van de Bosch en Marie Cath. Strampere.
-Burgerwacht te Antwerpen in                                  à 1830 -  Website
Bosch, van den Berend Geb. 29-07-1792 Zwolle.  Kannonier onder de 4e kompagnie, 3e batallon Nationale Militie in 1818 Militie verlof tot het aangaan van een huwelijk
Garnizoen te Dordrecht Met dank aan Rudi van den Bosch
Bosch, van den Johannes Geb. 29-3-1771. Uit Dordrecht. Militair Ca 1814 -Gewond geraakt tegen de Fransen
21-5-1829 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (739-766)
Bosch, van den Pieter Geb. 4-2-1795 Amsterdam. Militair 1824 Hij staat op een Nominatieve staat van eenige Militairen die
met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a
Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weg-
gejaagd  tevens een overzicht van hun signa-lement zoals
ogen, haar, neus, enz.   Friesland Website
Bosch, van den Rijk Geb. 19-3-1796 Oudshoorn 1825 Hij wordt vermeld als Korporaal  op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag wegge-zonden zijn  op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een
kolom merkbare tee-kenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz., ook
een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij
diende.  Friesland   Website
Boshouwer Adrianus Geb. Valkenburg. Zoon van Jan Boshouwer en -Partner : Anna Maria Willems
Elizabeth Bernardoux. Sergeant bij de 1e Cie 2e Battallion der Afdeling mobile Zeeuwsche Schutterij 7-8-1831 -Overleden in de nabijheid der stad Sluis  
Isis Zeeland
Boshoven Pieter Geb. Rotterdam. Militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum
totaal17 kolommen.  Friesland   Website
Bosma Jan Rintjes Milicien dienende bij het Regiment Lanciers no. 10 1841 Hij staat vermeld op een staat van Miliciens dienende bij het
Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de namen van
soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige
andere wijze uit de dienst zijn gegaan. Friesland   Website
Bosma Jan Ymes Lemsterland,  8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Bosman Jan Geb. Herwen 1816 Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en
verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale
Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht
worden. Friesland   Website
Bosman Willem - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en
gezocht worden met geboorteplaats, Ouderdom en
signalement. Friesland   Website
Bosmans Ferdinand Geb. Poel, laatst gewoond hebbende te Baal. Jager 29-11-1836 Overleden te Salatiga (Id)   De Indische Navorscher
Bosmans Pieter Geb. Breda, woonplaats Leiden (in garnizoen). 20-12-1801 Huwelijk te Breda met Godefrida (Merga) van Aal,
Fuselier geb. Breda, wed. van Godefridus Beerens   Isis Breda 
Bossers Antoine Geb. Willemstad, laatst gewoond hebbende te 26-6-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Utrecht. Sergeant De Indische Navorscher
Bosscha Johannes Geb. Harderwijk, 32 1/2 jaar. Hoogleraar KMA 1829 -Echtgenoot van Henriette Jacoba de Kruijff
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Bosschieter Pieter Geb. Hekelingen, 34 jaar. Sergeant KMA 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Botje Willem Geb. ca 1853 Hoogezand. 1e stuurman in 1884,  18-11-1884 -Huwelijk te Sappemeer met Zwanetta Struik,
gezagvoerder in 1888. geb. ca 1854  Genlias    Met dank aan Ronald Hellenbrand
Bottenhof Cornelis J.M. oud 25 jaar, zoon van Willem Bottenhof en Jannetjen Bottenhof in den tijd Ehelieden, geb.  Amensfoort.  Meester geweermaker onder het 2de Bat. 6½ Brig. Baat. Infan., en thans camperende op de Gorsselse Heide, onlangs in garnisoen te Amsterdam 16-7-1803 Alhier in ondertrouw opgenomen met Maria van den Geest,J.D., 19 jaar, dogter van Hendrik van den Geest en MariaRabarien, geb. Amersfoort en thans in het camp alhier en onlangs in garnisoen te Amsterdam.         Zie Hendrik van den Geest
Gorssel Trouwen voor huwelijkscommisarissen
-1ste gebod - 17 Julij volgens relaas van de custos
-2de gebod - den 24 dito volgens relaas van de custos
-3e gebod - den 31 dito op relaas van de custos
-Solemnisatie - den 5 Augustus een attest. vertoont van G.W. Immink dat hun huwelijk den 4 dito in de Kerk te Gorssel is voltrokken.
Boucet
Charles Geb. Faherges in Zwitserland, zoon van Joseph Bouceten Josella Pati. Bureau-oppasser bij de Marine 22-12-1830 Huwelijk te Vlissingen met Willemina
Maria Antheunissen, geb.  Vlissingen   Isis Zeeland
Bouchotte
Jean Didier Geb. Metz (Departement van de Moezel). Woon- 19-3-1804 Huwelijk te Breda met  Petronella Eeltjens
plaats Breda (in garnizoen). Capitein in het 13e geb. Breda   Isis Breda 
Regiment Fransche Dragonders behorende tot de
Armé van Engeland
Bouckaert Charles Geb. Zelegem, zoon van Charles Bouckaert en JeanneJanssen. Chasseur a cheval en retraite 17-07-1811 Huwelijk te Zuidzande met Sare Bouderie
Isis Zeeland
Boudenance Constantin Geb. 7-5-1807  Rousse (Bulgarije of Ile Rousse, Fr. ?).Soldaat 1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
?
Militairen die met briefjes van ontslag weggezon-den zijn  op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolom-men vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een
kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz., ook
een kolom met aan-merkingen en het regiment waarin hij diende.  Friesland   Website
Boulanger Nicolas Onderluitenant van de douane 13-4-1811 Vader te Ossendrecht, moeder Jeanne Jamain
Markiezenhof
Bouma Johannes Regiment Grenadiers en Jagers 1895 Wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche 
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
Friesland   Website
Bouma Murk Rienks  Milicien 1841 Hij laat zich bij de militie vervangen om opgeleid te worden tot Grofsmid in de smederij van zijn grootmoe-der moederszijde Sijke Nammens Senia te Ried, gedreven door zijn oom Nammen Murks Brunia te Ried, zijn moeder te Ried (voor de 2e maal gehuwd met Frans Sybrands Terpstra) enz. Friesland  Website
Bouma Sipke Sipkes Geb. Menaldumadeel, 36 jaar. Wachtmeester KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Bouman Cornelis Soldaat onder de 7e comp. der 4e halve brigade 15-3-1801 Huwelijk te Harlingen (hersteld evang. Lutherse gem.) met Johanna Rivee
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Bourcourd
Josef Ludwig Edouard Geb. Maintz, 20 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Wiesbaden 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Bouré Joseph Theodore Douanebeambte 14-1-1811 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Marie Margueritte Dieux   Markiezenhof
Bouricius Louis Gerard Geb. Arnhem. Thans 1ste Luitenant bij het 1e Bataillon der 8e afd. Nationale Infanterie en in garnizoen te Leeuwarden enz. 1819 Hij staat in een document als candidaat voor de functie
van Vrederechter te Rauwerd. Friesland    Website
Bournat Laurent Antoine Kanonier 7-4-1810 -Overleden te Bredene
-Zijn wed. Marie Anne Francoise Augu Person
hertrouwt te Bredene met Gabriel Aublin   Zie aldaar
Rijksarchief in België
Bourneville Josephus Onderluitenant bij de douane 22-2-1808 Vader te Meijel, moeder Marie Nicole Mangin
Isis Eindhoven
Boutthor / Jean Battiste Douanier 7-2-1808 -Vader van overleden kind te Groede, moeder Marie
Anriette de Fou   Isis Zeeland
Boutther 8-2-1808 -Echtgenoot van overleden vrouw te Groede: Marie
Anriette de Fou
Bouwensch
Karel Elias Willem Geb. Makassar (Id), 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Voorst 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Bouwhuis Antoine Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Sergeant 21-3-1836 Overleden te Boeton (Id)
De Indische Navorscher
Bouwmans Johannes Geb. Dinther, woonplaats Vlissingen. Fuselier  infanterie 13-1-1839 Overleden te Vlissingen, 20 jaar   BHIC
Bouwmeester H.B. Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. 7-5-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Sapeur De Indische Navorscher
Bouwmeester Hendrik 40 jaar. Brigadier der koninklijke Marechaussee 28-2-1837 Vader te Putte, moeder Petronella Doenckers
Markiezenhof
Bovenkamp, van Hendrik Geb. Veenendaal, laatst gewoond hebbende te Veenendaal. Flankeur 6-2-1837 Overleden te Negawie
De Indische Navorscher
Bovenkamp, Arie Geb. 24-4-1803 Driebergen. Schutter  mobile 11-11-1835 Huwelijk te Amersfoort  met Petronella van Minnen
van de Utrechtse schutterij Met dank aan Femmie de Rijk
Boxstein Arie Geb. 2-6-1800 Zoelen. Kurassier 1825 Hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezon-den zijn  op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolom-men vermeld
zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook
een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz.,
ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij
diende.  Friesland   Website
Boyaval
Anthonij Geb. St. Omer in Frankrijk, wonende te Bergen op 20-9-1801 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pretennella Labee,
Zoom. Fusilier geb. Deventer Markiezenhof
Braak? Harmen Tjeerds Westdongeradeel, 8e afd. infanterie 1825 Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Braak, van der Hendrik Adriaan P. Geb. 7-2-1794. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 Gewond bij Waterloo
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (732-12)
Braakenburg Elias Philip Geb. 1809. Uit Haarlem. Militair 7-12-1832 Gesneuveld in de strijd in België
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (762-82)
Braaksma Tjepke Dirks Militair 1841 Hij staat op de lijst met militairen die  wegens lichaamsgebre-
ken ongeschikt zijn om te dienen (met de gebreken er bij
vermeld) en verdere info.  Friesland   Website
Braakman Hendrik Willem Zoon van Frederik Braakman (Predikant) en Dina 13-8-1882 -Ondertrouw te Utrecht, afkondigingen 20 en 27
Geertruida Willemsteyn, geb. 31-8-1857  Gorinchem, Augustus
NH.  Kapitein Ingenieur der Genie, Ridder in de Orde 31-8-1882 -Huwelijk (1) (BS) , kerk. huw. (RK) te Utrecht
van Oranje Nassau. (getuigen: Meester Dirk Willem Bosch, 30 jaar, advocaat
wonende te Leiden, neef van de bruidegom, Pieter Jacob
Cantzlaar, zonder beroep, 54 jaar, neef van de bruid,
wonend te Rotterdam, Jan Arnold Eduart Musquetier,
Ingenieur van de Waterstaat, 38 jaar wonende te Roermond,
oom van de bruid en Rindert Scheffer, 1e Luitenant
Ingenieur, 25 jaar, wonend te Utrecht) met Charlotte Adele
Musquetier, dochter van Carel Willem Musquetier
(Kapitein Vestings Artillerie) en Augusta Wilhelmina
Cornelia Tindal, geb. op 27-12-1861 Mugterstraat
C. N.289 te Nijmegen, RK, ovl. op 20-3-1887 te
Nieuwer Amstel.
5-4-1892 -Huwelijk (2) te Doetinchem met Adriana Arnoudina
van Bommel, geb. op 30-4-1868 te Neerlangbroek  (België), ovl. op 26-5-1944 te Utrecht.
-Overleden om 22.30 uur, wonende achter de St. Pieter te Utrecht.   Met dank aan Anton Musquetier    Website
3-2-1905
Braaksma Durk Johannes Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Brachage Fredrik / -Gedient hebbende als soldaat bij het hoog 23-8-1808 -Begraven te Hasselt (OV) (Nederduits Gereformeerd):
Frederick vorstelijke Lippischen Lantbattellon 23 Augustus  is begraven een vreemt man hebbende
bij zig een pas waar in gemelt wort de naam Fredrik
Brachage    
Begraven Hasselt (OV) ND Geref. Gem. 1739-1812 
-Vreemdeling, de rest onbekend  22-8-1808 -Begraven te Hasselt. Volgens een pas bij den overleden gevonden, overleden 20 aug. 
Register van aangegeven lijken Civiel Hasselt (OV) 1806-1811   Met dank aan Annelies Mateboer
Braeckmans Jean Baptiste Geb. 9-7-1795. Lansier 1825 Hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezon-den zijn  op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolom-men vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz.,ook een
kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz., ook
een kolom met aanmerkin-gen en het regiment waarin hij
diende. Friesl. Website
Brakel Jan Soldaat bij de Infanterie 16-8-1875 Vader te Bergen op Zoom, moeder Susanna Sophia Bandel
 Markiezenhof
Brakel, van Johannes -Sergeant 12-11-1831 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Stijger
0Sergeant geweermaker 18-5-1834 -Idem  Markiezenhof
Waarschijnlijk verhuisd naar Vlissingen
Brand Carel Geb. Deventer, laatst gewoond hebbende te 17-1-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Deventer. Fuselier De Indische Navorscher
Brand
Eugene Officier Belgische leger 11-10-1880 Vader van overleden zoon (geb. Brugge) te Hoofdplaat, moederAnias Marie Madeliene Eugenie Bouvij  
Isis Zeeland
Brand, van den Johannes Geb. Roosendaal en Nispen, soldaat 4-7-1848 Ongehuwd overleden te ’s-Hertogenbosch 
Isis Roosendaal
Brande, van den
? Geb. Cougerlot(?), canton de Wetterlar, 28-4-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
departement des deux Nethes. Fusilier
Brandenburg Eeltje Zeemilitie 1894 -Naar Java, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voor-
noemde plaats en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij,
met 7 kolommen info.
1895 -Idem, bestemming niet vermeld. Friesland  Website
Brandes Alexander Korporaal bij de Artillerie Militie 12-3-1823 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Bruynooge
Markiezenhof
Brandon Bravo Benjamin van Moses Geb. 02-04-1822 in Maarssen, zoon van 7-12-1856
-Huwelijk te Medemblik met Petronilla Ludovica
Moses de David Brandon Bravo en Bilha Levy (Betje) Heuvel, 29 jaar oud, geb. 3-3-1827
van Kamerik Sint  Nicolaas België, dochter van Gerardus Heuvel
Kinderen van Benjamin en Petronilla: en Joanna van Tilburgh. Overleden 3-2-1908 in Nieuwkerk te Dordrecht, 80 jaar oud. Bij het huwelijk worden de eerste 
Louis Benjamin Brandon Bravo, geb. 26-02-1852 in twee kinderen erkend
Arnhem, overleden 30-12-1929 Amsterdam
Charles Constantijn Brandon Bravo, geb. ca 1854
Hellevoetsluis. -Sergeant der infanterie
Johanna Brandon Bravo, geb. 04-11-1858 24-4-1869 -Sergeant
´s-Hertogenbosch. Johanna trouwde op 23-12-1889 in 11-11-1874 -Overleden te Arnhem
Bergen op Zoom met Frederik van Eldijk, ongeveer 26 4-2-1896
Jaar oud, geb. ca 1863 Zwijndrecht, zoon van Kornelis
van Eldijk en Hendrika Groenewoud.
Maria Brandon Bravo, geb. 03-06-1862 Naarden.
Agnes Petronel Brandon Bravo, geb. 14-01-1863 Met dank aan Michaël Boers
Naarden, overleden 24-05-1945 Amsterdam
Antoon Joseph Andreas Brandon Bravo, geb.
24-04-1865 Bergen op Zoom, overleden 14-09-1923
´s-Gravenhage
Betje Brandon Bravo, geb. 23-04-1869 Middelburg,
overleden 10-04-1944 Amsterdam
Jacques Brandon Bravo, geb.09-02-1872 Middelburg,
overleden 25-01-1938 Amsterdam
Brandon Bravo Charles Constantijn Zoon van bovenstaande Benjamin, geb. ca 1854 in 3-8-1882 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Christina
Hellevoetsluis Marchand, ongeveer 22 jaar oud, geb. ca 1860
Kinderen van Charles Constantijn en Christina: Maastricht, dochter van Christiaan Marchand en
Wilhelmina Christina Brandon Bravo, geb. 20-05-1883 Wilhelmina Kreevels
Middelburg, overleden op13-12-1883 in Middelburg, 6 13-12-1883 -Sergeant majoor
maanden oud.  23-5-1887 -Sergeant majoor
Charles Constantijn Brandon Bravo, geb. 05-11-1884 in Middelburg.  21-7-1888 -Sergeant majoor
Christina Sophia Brandon Bravo, geboren op 22-05-1887 in Middelburg.  4-9-1891 -Sergeant majoor
Cornelia Carolina Brandon Bravo, geboren op 12-8-1893 -Sergeant majoor
20-07-1888 in Middelburg. Markiezenhof
Louis Benjamin Brandon Bravo, geboren op 23-02-1890 in Middelburg.
Johan Elvert Brandon Bravo, geboren op 18-08-1891 in
Middelburg, overleden op04-09-1891 in Middelburg, 17
dagen oud. 
Wilhelmina Emma Brandon Bravo, geboren op
09-08-1893 in Middelburg.
Brandon Bravo Louis Benjamin Zoon van bovenstaande Benjamin,  geb. 26-02-1852 11-11-1874 -Huwelijk(1) te Middelburg met Jacoba Frederika
Arnhem. Sergeant Majoor bij 1e huwelijk. Francella, geb.11-12-1847 Middelburg, dochter van
Kinderen van Louis Benjamin en Jacoba Frederika: Johannes Maria Bernardus Francella en Elisabeth
Louisa Petronella Maria Brandon Bravo, geb. 1873 van de Poel. Jacoba Frederika is overleden
Middelburg 04-09-1886 Bergen op Zoom. Aktenummer
Johannes Maria Bernardus Brandon Bravo, geb. 1875 (documentnumber) : 131 11-11-1874 Middelburg
Vlissingen. 30-12-1886 -Huwelijk(2) met Regina Hendrica Francella, 43 jaar
Regina Hendrika Johanna Brandon Bravo, geb. oud, geb. 13-12-1843 Middelburg, dochter van
2-01-1878 Terneuzen, overleden 20-03-1909 Amsterdam Johannes Maria Bernardus Francella en Elisabeth
Petronella Ludovica Brandon Bravo, geboren op van de Poel.
06-08-1879 in Bergen op Zoom. Petronella Ludovica is 30-12-1929 -Overleden te Amsterdam
overleden op03-07-1888 in Bergen op Zoom, 8 jaar oud. 
Johanna Maria Agnes Elisabeth Brandon Bravo, geb.
30-10-1880 Bergenop Zoom, overleden op 02-02-1946 
Utrecht. Johanna Maria Agnes Elisabeth trouwde op
11-02-1909 in Groningen met Anne Dijstra, ongeveer 31 jaar oud. Anne is geboren omstreeks 1878 in Minnertsga,
gem Barradeel, zoon van Bauke Dijstra en Seeske Anema.
Brands Fredrik Willem - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrok-ken ,en
gezocht worden met geboorteplaats, Woon-plaats, 
Ouderdom en signalement. Friesland   Website
Brandsma Willeken Luitzen Geb. Ferwerderadeel (Marum), zoon van Luitzen 27-2-1837 Overleden te Vlissingen, 25 jaar
Brandsma en Grietje Jacobs Amelander. Laatst Isis Zeeland
wonende te Westdongeradeel (Holwerd).
Fuselier 3e comp. res. bat. 18e afd. infanterie
Brans Joannes Hennecum Gepensioneerd soldaat. 1820 Wordt wegens zijn overlijden ingeschreven in het
Grootboek van Militaire Pensioenen enz 
Friesland  Website
Brants Jan Willem Milicien 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en
gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, 
Ouderdom en signalement.  Friesland   Website
Brassem Jan Cornelis  Milicien 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en
gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, 
Ouderdom en signalement. Friesland   Website
Brehm Josephus Georgius Gepensioneerd militair, 48 jr. 22-10-1891 Vader te Roosendaal en Nispen (zoon Johannes Cornelis),
moeder Willemina Buijs   Isis Roosendaal
*
Breuille, du
Gaston Frédéric Philippe Louis Geb. 4-3-1852 in Sint Josset en Noode, België, zoon 9-5-1883 Huwelijk te Nijmegen met Christine Leonie Marie
van Charles Louis Joseph Du Breuille en Aspasie van Nispen, geb. 11-8-1863 Arnhem, dochter van
Frédérique Anne van Bijlandt. Bij huwelijk militair Franciscus Xaverius Gerhardus Maria van Nispen
en Maria Christina Hubertina Cecilia van Nispen.
Met dank aan Michaël Boers
Breur Hendrik Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te 13-6-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Amsterdam. Sapeur De Indische Navorscher
Breure Ary Geb. Dinteloord. Militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum
totaal 17 kolommen.  Friesland   Website
Breve Gijsbertus Geb. 9-3-1801 Enkhuizen. Commandeur bij de Nov. 1852 tot Wonende op/aan/in Tussen Kadijken te Amsterdam
marine. mei 1854 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Brielle, van den
Cosmar Geb. 13-4-1801 Roulers. Militair 1824 Hij komt voor op een Nominatieve staat van eenige Militairen
die met briefjes van ontslag zijn weggezon-den reden: o.a
Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevan-genis, eerloos weg-
gejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals
ogen, haar, neus, enz..Friesland   Website
Brielsman Jan Geb.  Benthuizen. Sergeant bij de 9e afd. Infanterie. 27-1-1840 Overleden te Utrecht   GA Rotterdam
Brienen van Ramerus, van Dirk Willem Geb. ca 1813 Amsterdam. Kapitein 10-10-1861 Huwelijk te Renkum met Gezina Ellegonda Koch,
geb. Weesp   Genlias
Brienen van Ramerus, van Gijsbert Carel Rutger Reinier -Geb. 28-10-1771 Amersfoort, vader van Gijsbert -Echtgenote: Geertruida Elisabeth de Graeff (van
Zie ook: 18e eeuw Carl Rutger Reinier, Dirk Willem en Jan Anne. Polsbroek)
-Militair   Zie ook: Wikipedia 6-10-1800  -Zoon Jan Anne geb. te Amsterdam  
- ca 1806 -Dochter Emilia Henriette Gerharda geb. te Amsterdam
-Luitenant Kolonel van de gewapende burgermacht 29-11-1807 -Zoon Gijsbert Carl Rutger Reinier geb. te Amsterdam
- ca 1809 -Dochter Anna Maria Willemina geb. te Amsterdam
-Baron, Ridder in de Orde van de Unie, Kolonel van ca 1811 -Dochter Anna Marthe geb. te Amsterdam
de Nationale Garde van Amsterdam.
- ca 1813 -Zoon Dirk Willem geb. te Amsterdam
- ca 1820 -Dochter Geertruid Elisabeth geb. te Amsterdam
- 8-9-1821 -Overleden te Rhenen
- 13-9-1821 -Begraven te Amsterdam 
o.a. Genlias   en met dank aan Trudy Ohm
Brienen van Ramerus, van Gijsbert Carl -Militair 20-5-1843 -Huwelijk te Nijmegen met Jacoba Johanna Phaff,
Rutger Reinier  geb. 2-5-1818 Nijmegen, ovl. 1896 Arnhem   Genlias
-Jhr., geb. 29-11-1807 Amsterdam. febr. 1850 tot -Wonende aan het Muntplein te Amsterdam
april 1851 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
-Kolonel 24-5-1871 -Overleden te Arnhem   Genlias
Brienen van Ramerus, van Jan Anne -Geb. 6-10-1800 Amsterdam. Militair 5-2-1827 -Huwelijk te Zutphen met Anna Maria Henrietta
Georgina van Essen  
-Majoor gouveneur 21-6-1854 -Overleden te Nijmegen   Genlias
Brienen van Ramerus, van Johan Jonker, geb. 1-12-1728 Rhenen. Vader van de oudste Gijsbert Carel Rutger Reinier. -Gehuwd met Ermgarda Helena Keijser
Zie ook: 19e eeuw Luitenant infanterie. 11-4-1782 -Overleden te Rheden
Met dank aan Trudy Ohm
Brinkman
Johan Pieter Julius Geb. Lichtenberg, laatst gewoond hebbende te 15-3-1836 Overleden te Djokjakarta (Id)
Lichtenberg. Flankeur De Indische Navorscher
Brisson Jean 38 jaar, zoon van Pierre Brisson en Maria Collonne. 22-6-1808 Huwelijk te Vlissingen met Maria Ida Dusens
Chasseur 2e Comp. Chasseurs Isis Zeeland
Broedelet Bernard Sergeant Hoornblazer 10-10-1835 Vader te Bergen op Zoom, Moeder
Catharina Maria Otto   Markiezenhof
Broedelet Jacobus Salomon Geb. Purmerend, laatst gewoond hebbende te 24-6-1836 Overleden te Semarang (Id)
Utrecht. Sergeant De Indische Navorscher
Broek (Brack?) ? Te Westdongeradeel, 8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
Certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland    Website
Broek, van den
Antoon Geb. 15-11-1784 Vilvoorden. Soldaat 1825 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van Militairen die
met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat
wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt,
voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een kolom
merkbare teekenen zoals Pok-dalig, Tatoo’s enz., ook een
kolom met aanmer-kingen en het regiment waarin hij diende. 
Friesland   Website
Broek, van den Jacobus Soldaat bij het negentiende bataljon 8-2-1815 Vader te Roosendaal en Nispen, moeder
infanterie Landmilitie Cornelia Dictus   Isis Roosendaal
Broeke, van den Jannis Geb. Cadzand. Marinier 3e klasse 8-11-1854 Overleden a/b van de Banda te Sambas (Borneo)
Isis Zeeland
Broekhoven Johannis Geb. Zaamslag, 36 jaar. Kustwachter 1-4-1812 Overleden te Breskens   Isis Zeeland
Broekhuijzen Clement Geb. 22-2-1815 Amsterdam. Fuselier Algemeen 1839 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Depot der Landmagt no. 33  Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van
de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. enz. , om zoo veel mogelijk voor
te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder
in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info, zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur
Ogen en Haar.    Friesland  Website
Broekman
Antonius Henricus Geb. 4-2-1782 Kleef / Cleve, zoon van Joan Wilhelm 17-4-1798 -Huwelijk te Huissen met Wilhelmina Rensen,
Broekman (1751->1797) en Joanna Mechelt geb. 27-3-1775 Huissen, ovl. 28-10-1860 Den Haag,
Kerckman (1762->1797). Onderwijzer (1830), dochter van Lambertus Rensen (ca1750->1777) en
militair (1835). Joanna Teunissen (ca1755->1777)
Extract uit het Stam-boek van de Onder-Officieren en Kinderen uit dit huwelijk: 
Manschappen van mindere graden" van het 33e Algemene Bernardina (1798->1830)
Depot der Landmagt, "vanwaar vetrokken van Harderwijk Anna Helena (1800-)
op 30-10-1829, overgegaan op schip Aurora, bestemd Lambertus (1803-)
naar de Oost Indiën, op den 9-11-1829: Bij zijn aankomst Joanna (1805-)
bij het Korps lang 1 ellen, 7 palmen, 4 duimen. Op 8-11-1827 Elisabeth (1808-)
te Utrecht vrijwillig geëngageerd op 16-11-1829 voor de Joannes Bernardus (1810-1888)
krijgsraad gekomen en uit de dienst ontslagen (straf: Willemina (1813->1838)
rietslagen en 8 dagen detentie) Antonius Henricus (1815-)
Theodora (1818-1861)
-Overleden te Kangean (Ned. Oost Indië)
22-1-1831
Broeks Jan Geb. Oploo. Fuselier 4e komp 2e afd infanterie 13-10-1836 Overleden te Axel, 22 jaar   BHIC
Broeren Cornelis Adrianus Geb. Grave (Noord-Brabant). Soldaat bij de 3e 9-3-1861 Overleden te Maastricht, in het garnizoenshospitaal
compagnie, 4e bataljon, 3e regiment infanterie Isis Roosendaal
Broersma Jan Klazes Milicien 1841 Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betref-
fende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de
Militie gedurende de maand Augustus.  Friesland   Website
Broms
Frederik Geb. Oldenburg (Denemarken), zoon van  HendrikBroms en  Margrettia Stajes. Schutter der 1e AfdelingOverijsselsche Schutterij, 2e Battaillon, 1e Kompagnie 17-9-1834 Overleden te Veere, 37 jaar
Isis Zeeland
Brongers Gabriel Geb. Maastricht, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders  wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
te Delft
Bronkhorst, van
Willem Bernardus Geb. Doornik, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Groningen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Broodkorf ? Old Sergeant School  en Old Tamboer te Harlingen, 1815 Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum etc.   Friesland   Website
voor het geven van lessen aan de Tamboers
Brousson Gerrit Gerardus Geb.3-4-1838 Wageningen. Luitenant der infanterie Mei tot okt. Wonende te Amsterdam, Lange Leidsedwarsstraat
1860 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Broutta Charles Louis Magazijnmeester van het oorlogsproviand, levensmiddelendepot van Bergen op Zoom 9-11-1812 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Everharda Arnolda Goedhart   Markiezenhof
Brouwer Erardus Hendrik Geb. Leiden, 35 jaar. Adj. bibliothecaris KMA 1839 -Echtgenoot van Jacoba Deliana Feith
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Brouwer Fransis 7e Regiment. 1896 Naar Bilbao,  Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naarvoornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij,  met 7 kolommen info.Friesland   Website
Brouwer Joannes Ged. (RK) 8-3-1805 Rheden, zoon van Adolf 1-3-1848 Overleden te Oran (Algeria) op 1 mrt 1848 ((Bij overlijden
Brouwer (herbergier van de Roskamged. (RK) aangeduid als zijnde geboren Rheden 18‑3‑1806)
11-5-1771 Lathum, ovl. 30-1-1816 Dieren, ot 11-5-1795 Met dank aan Wim Ossen
Rheden met:..) en Hendrina Melchers (geb. 7-4-1774
Duiven, ovl. 26-1-1842 Worth Rheden). Fuselier 3e
comp, 1e bat. 1e regiment van het Vreemdelingen-
legioen.
Brouwer Johannes Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Delft. 14-5-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Sergeant majoor De Indische Navorscher
Brouwer Mark 1e Regiment Infanterie 1893 -Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
1894 -Idem.  
1896 -Idem. Friesland   Website
Brouwer Rijk Sergeant onder het 123e Regiment van Ligne 8-8-1813 Vader (afwezig) te Leeuwarden, moeder
Grietje Hesling   Tresoar
Brouwer Sipke Zeemilitie 1893 -Hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
1894 -Idem, bestemming niet vermeld. 
1895 -Idem, bestemming niet vermeld.  Friesland   Website
Brouwer Willem Zoon van Wolbert Brouwer  en Gerretje Termaten. 4-4-1815 Overleden te Lutteleinde (Schijndel)   Genlias
Carabinier Met dank aan Hans Meijer
Brouwers Henri Eleve muzikant in een bataillon dat destijds deel Begin aug. 1831 Militaire stamboeken ARA Den Haag
uitmaakte van de  bezetting van Maastricht, Met dank aan Gerda van der Veen
waarschijnlijk van de 14e afdeling infanterie
Brouwers Johannes Geb. Wouw, soldaat bij de 2e compagnie, 1e  24-2-1833 Overleden te Maastricht
bataljon, 13e afdeling infanterie Isis Roosendaal
Bruce Stuart Johan -Geb. 21-6-1767 Breda, zoon van George Bruce, majoor bij het regiment Schotten, en Elisabeth Snellen. -   Website
(Stewart Jean) / -In het staatse leger kapitein in het regiment van generaal-majoor Dundas.
-Kolonel                                                                           à
-Generaal-majoor                                                          à
1795
1799
22-2-1801 -Huwelijk te Deventer met Christina
Stuart John Bruce, -Luitenant-generaal, commandant van de 2e halve brigade tot de opheffing op                                        à Schimmelpenninck
1801 -Oud luitenant-generaal, woonplaats Deventer 9-10-1803 -Vader te Deventer (zoon George Isaac)
29-9-1805 -Idem (dochter Hermanna Aleijda)
11-6-1805
Stewart Jean (James) Bruce 12-9-1815 -Partij in akte (koopcontract)  te Breda   Isis Breda 
14-2-1847 -Overleden
Brug, van de Johannes Geb. Wanroy, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Brug(h), Pieter Geb. Veere, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
van der
Brugg(e)man
Johan Jacob -Geb. Niederweijl, 27 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
-Geb. Niederwijl (Zwitserland), zoon van  JosephBruggmann en Elisabeth Grafin. Militair 8-4-1843 -Overleden te Veere   Isis Zeeland
Partner: Elisabeth Sleekers
Bruggeman Josephus Cornelis Geb. Tilburg, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Brughuis Hendrikus Geb. Tubbergen, ca 21 jaar 1817 Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en
wordt dan ook gezocht door de Politie,  met 14 kolommen
Signalement enz.    Friesland   Website
Brugmans Abe Folkert Geb. Veere, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Bruigom Wouter Geb. 1-11-1807. Uit Haarlem. Militair 16-12-1832 Gesneuveld in de strijd in België
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (762-98)
Bruijn, de Balthazar Rutger Geb. Zwolle, 19 jaar. Kadet 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Bruijne, de Corneille Geb. Cadzand. Zoon van Corneille de Bruijne en Marie  10-11-1812 Overleden te Eecloo   Isis Zeeland
Hendrick. Canonnier 116e compagnie d'artillerie
Bruijns Frederik Arnold Pieter Geb. Nijmegen, 19 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te  1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Hoorn
Bruijnzeel Dirk Kustwachter 125e  cie te Tholen 4-8-1811 Overleden te Poortvliet   Isis Zeeland
Bruin Christiaan Pieter Gepensioneerd van de Marine Een document dat hij is overleden. Zijn militaire pensioen van
fl. 156 per jaar met no. 1181 is gequoteerd 01-05-1819.  Friesland  Website
Bruin, de Jacobus Geb. Amersfoort, 32 jaar. Sergeant KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda 
Bruin, de Pieter Gepensioneerd Soldaat 1821 Wegens zijn overlijden op de 16’ oktober 1821 wordt hij inge-
schreven in het Grootboek Hoofdafdeling Militaire Pensioenen
onder no. 555  enz. Friesland   Website
Bruin, de Pieter Zeemilitie 1893 -Naar Java, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voor-
noemde plaats en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij,
met 7 kolommen info.  
1894 -Idem, naar Java  
1895 -Idem, naar Java  
1896 -Idem, bestemming niet vermeld. Friesland   Website
Bruining van der Let Judocus Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te 27-8-1836 Overleden te Bonjol (Id)
Leeuwarden. Eerste luitenant-adjudant De Indische Navorscher
Bruins Bruin Harmen 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland  Website
Bruins Johannes Geb. 13-4-1814 Den Haag.  Fuselier 9e afdeeling 1839 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
infanterie Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van
de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. enz. , om zoo veel mogelijk voor
te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder
in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info, zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur
Ogen en Haar.    Friesland  Website
Bruinsma Geert Bruins Ferwerderadeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825
1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde