18e eeuw QR        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/jaar Bijzonderheid en/of website                               464
Quadt, de Otto Louis / Kol.-commandant van het regiment van Baden 11-3-1781 Vader te Bergen op Zoom, moeder
(Baron von Lodewijk  Inf.Rgt. 671e*  en groot-majoor van Arnhem (en baron) Charlotte Elizabeth de Quadt de Heeckeren,
Quadt van barones   Isis Bergen op Zoom
Huchtenbroek)
Quak Andries Soldaat in garnizoen alhier 28-3-1764 Huwelijk te Doetinchem met Willemina Bussink
website
Quans
Johan Philip Geb. Fulda in Hessen Cassel, wonende in het 27-7-1768
Huwelijk te Bergen op Zoom met Christina
garnizoen Bergen op Zoom.  Dragonder onder Hessen Cassel  Cav.Rgt. 688b* Margaretha Schott, geb. Madamule(?) in
Weilburg.  Att. van Dordrecht   Isis Bergen op Zoom
Quartiers
Kornelis Geb. Brussel, wonende in het garnizoen Bergen op 16-6-1743 Huwelijk te Bergen op Zoom met Kristina Reinout,
Zoom. Soldaat onder La Conche geb. Breda   Isis Bergen op Zoom
Quasdorff Zacharias Trompetter in 't Regiment Carabiniers van Hoeuft van 5-9-1745 Peter te Breda   Isis Breda
Oyen Cav.Rgt. 688d*
Querdrest Francois Soldaat in Frans regiment van Picardië -Doodgestoken op het Oostershuis
 ?
28-5-1701 -Begraven te (parochie) Sint Walburgis (Antwerpen)
Begraafboek Walburgis 1693-1696
Met dank aan Medard Moerenhout
Quers Thomas Diende in het Regiment van den Collonel Howarts 31-3-1748 Vader te Bakel en Milheeze, moeder
Catharina van Trui   Isis Eindhoven
Quick Adrianus Cannonier uit Wouw 22-10-1791 Vader te Breda, moeder Antonia Maria van Meer,
uit Terheijden   Isis Breda
Quinchback Adam Soldaat 22-12-1730 Huwelijk te Heusden met Eva Catarina Dansi   BHIC
Quintens Matthys Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom.  Kanonnier 28-10-1792 Huwelijk te Bergen op Zoom met Hendrika Hendriks,
onder Muller wonende te Nijmegen   Isis Bergen op Zoom
Quirijns Peeter Soldaat in het regiment van kolonel Gadeljere 24-2-1742 Ruzie
Inf.Rgt. 668aonder de compagnie van majoor website
Cavelie, liggende in garnizoen te Bergen op Zoom
Quithoven Petrus Albertus Geb. Zwolle, woonplaats Breda. Tamboer 26-4-1795 Huwelijk te Breda met Elisabeth ter Stappen,
geb. Breda   Isis Breda
Raad, de Michiel Soldaat in de comp. van de Hr. Major Cabeljau 20-5-1703 Huwelijk te Klundert met Cornelia van der Linden
Klundert DTB trouwen deel 5, scan 23
Raadt Hendrik Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Bergen op 25-4-1790 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Zoom. Soldaat onder Hardenbroek Inf.Rgt. 672e Anna Maria Kopjens, geb. ’s-Hertogenbosch
Isis Bergen op Zoom
Raal Matthijs Soldaat in de compagnie van de colonel Taats van 7-4-1720 Ondertrouw te Zutphen met Maria Witlins,
Amerongen   Inf.Rgt. 689a* j.d. wonende alhier. Getrout in de N.S.K. d. 21 april
1720.   Trouwboek Zutphen
Raam
Andries Oud omtrent 65 jaren; gepensioneerd sergeant van het 13-10-1797 -Overleden                 
Regiment Zwitsers van Stokar  Inf.Rgt. 748j* ? -Begraven te Princenhage   Isis Breda
Raat Christiaen Soldaet in 't reg. van La Riviere 5-12-1764 Te Lochem gedoopt: Cristiaen, soon van Gueltjen
Hendriks, al. Hackenkool, in onegt geprocreert
bij Christiaen Raatwelke in de extr. cons. den 3
decemb. 1764 bekent heeft, dat hij vader van dit kint was
en versogt dat het moge gedoopt worden, belovende daer
en boven haar te sullen trouwen so dra permissie krijgen
kon; en is, wijl hij selfs niet langer verlof hadde, in sijne
absentie ten doop gepresenteert door Lammertjen Hendriks,
al. Hackenkool. Dit pro memoria. om dat er in de cons. acten
niet nodig geoordeelt is bijsondere aenteekeninge van te
maken   Lochem NG Dopen
Raben Hermannus Jm, soldaat onder het regiment van de generaal majoor 1-4-1731    Huwelijk te Rheden met Arentjen Okkers, jd. Junxi
van Bearn in de compagnie van de capeteijn Reijer... trouwboek NG Rheden 1676-1768 (transcriptie:
Inf.Rgt. 701b* Harry Bruger)  Met dank aan Annelies Mateboer
Rabijt/Rabit
Pijter Uit St. Jans Weren (Vlaanderen), soldaat 29-9-1700 Huwelijk te Dokkum met Maria Jans, uit Dokkum  
Tresoar
Rabler Carel Jacob Soldaat onder Bekker   Inf.Rgt. 672f* 27-11-1750 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Aletta Verheul,
jd in de Santstraat 
Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Radix Jacobus Gegageerd sergeant 1761 Overleden te Bodegraven   RHC Woerden
Met dank aan Gerda van der Veen
Radix Jan Corporaal in het regiment van Luitenant Generaal Crommelin.Inf reg 643a* 4-2-1745  Huwelijk te Woerden met Maria van Mastrigt
Zie ook 19e eeuw RHC Woerden   Met dank aan Gerda van der Veen
Raemaker
Francois Geb. Diest (B), wonende in het garnizoen Bergen op 27-5-1753 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Zoom. Soldaat onder van Alphen
Anna Catharina Bossinger, geb. Namen 
Isis Bergen op Zoom
Raesink Jan Soldaet in de compagnie van capitein Minnenger, 26-4-1708 Ondertrouw te Groenlo met Lijsebeth Reinders,
guarnisoen houdende tot Zutven Inf.Rgt. 602b* j.d. van hier. Attest. na elders den 13 maij.
Groenlo NG trouwen
Raijmaekers Laurentius Militair 13-12-1706 Huwelijk te Aarle-Rixtel met Petronilla Vermuls 
Isis Eindhoven
Raijmakers Albertus Ged. 1-12-1722 Grave, zoon van Ermerts Raijmakers en Elisabeth van den Bergh.In 1751 soldaat in het regiment van luitenant generaal van Kinschot, ter compagnie van kolonel Bilderbeek, in garnizoen te Leiden. Inf.Rgt. 672e* 4-7-1751 Huwelijk te Grave met Maria van den Bos,
Hij was toen 28 jaar. Bron: Grave, ondertrouwakte, 6-6-1751 geb. Grave Uit dit huwelijk 6 kinderen
Het is onbekend in welk regiment Albertus Raijmakers voor 1748 zat. Misschien wel in regiment 673c dat vanaf 1737 tot 1744 in Grave gelegerd was en in 1748 bij Regiment 672e werd gevoegd.
Tot wanneer Albertus  soldaat was is niet bekend.
Met dank aan Helen van Schijndel
Raijmakers
Mathias Geb. te Thienen (Tirlemont), wonende in het garnizoen 13-9-1789
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria van
BoZ. Kanonnier onder Cadet   Hurck, geb. Antwerpen  Isis Bergen op Zoom
Ralenbeek Frederik Regiments serugijn onder het tweede bateljon van Doegelas 6-6-1789 Zijn kind te Nuland begraven (in de kerk). Ontvangen
(of Balenbeek?) Inf.Rgt. 763a* voor het grafje: fl 1-10-0.   Nuland DTB 4: begraven
en overleden Nuland 1774-1806  
Met dank aan Jan van der Biezen
Ramack Pijter Cornet van een compagnie 1706 Inventarisatieboeken, nr. 2932  Boedelinventaris
Leeuwarden. Echtgenote: Maijke Bartels
Ramaker Johannes Militair 15-5-1780 Begraven te Leeuwarden   HCL
Rampaer Henricus Vluchteling wegens oorlogsverrichtingen 10-12-1747 Overl. te Rietgoor,  begraven te Nispen  BHIC
Rams
Genovera Uit Namen, waals regiment 14-8-1759
Moeder te Breda, vader Bernardus Ackermans,
uit Leuven   Isis Breda
Rand (H.)C.J. - 18-10-1781 -Zijn dochter Anna Geertruida ged. te Blijham,
-Luitenant  moeder Antje Heres, dochter ovl.28-10-1781
30-11-1783 -Zijn dochter Anna Geertruida ged. te Blijham,
moeder Antje Heres   Archieven.nl
Met dank aan Hans Schutijser
Rand Willem -Geb. rond 1719 Breda. Luitenant. 13-3-1749 -Ondertrouw te Heusden met
-Ten tijde van zijn huwelijk diende hij in het regiment Johanna Geertruij Engelbergh, geb. Heusden
van den luitenant-generaal Elias, te Nijmegen in garnizoen.Inf.Rgt. 718a BHIC
-Hij was kapitein-titulair onder het regiment van de -meer info!
kolonel van Pabst en tweede onder-majoor van deze 22-3-1782 -Begraven te Heusden   BHIC
stad. Inf.Rgt. 718a
Rande(n), van Willem Ged. 28-9-1718 Domkerk, Utrecht. Adres ouders: Vismarkt.
-Soldaat onder Bedarides Inf.Rgt. 689a 8-11-1741 -Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Neeltje/Nelligje van Osten  
-Vader te Utrecht
-Soldaat in het regiment van Crojer in garnizoen te Maastricht 24-9-1747
Inf.Rgt. 689a -Vader te Utrecht
-Soldaat in het regiment van de generaal Croie  Inf.Rgt. 689a 3-6-1754 Gens Nostra jrg.19, no:5, mei 1964
Trouwen Utrecht Stad (ref.), 103-351
Doop Utrecht Stad (ref.) 9-446/13-249/14-149
(ook) met dank aan Richard van Schaik
Randt ? Adjudant 12-12-1715 Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Randwijck, van Frans Steven Karel Ged. Nijmegen 11-10-1697, zoon van Jacob van Randwijck 20-2-1730 -Huwelijk te Oosterbeek met Ursula Philippota
en Anna Theodora van Lynden. Heer van Beek, Rossum van Reede, geb. Zuijlenstein 1-7-1709, overl. huis
en Heessel. Ambts-jonker van Overbetuwe, luitenant de Klingelbeek 5-2-1778, dr. van Godard Adriaan,
generaal der infanterie, landcomm. D.O. heer van Herveld en Maria van Nassau-Zuylenstein.
26-12-1785 -Overleden te Arnhem   website
Randwijck, van Willem Carel Hendrik Geb. 1730, zoon van Graaf Steven van Randwijck en
Geertruida Gijsberta van Welderen. Des  H.R. rijksgraaf, 1765 -Huwelijk (kerk) met Rolina Maria Trip, ovl. 1823
generaal 1803 -Overleden   Website  Met dank aan Adri Stuart
Rapp Jannes Soldaet in 't reg. van Burmania, tegenswoordig in 23-2-1744 Zoon Albert gedoopt te Lochem, moeder
Kleijn Dugteren Inf.Rgt. 633a* Geertjen Willemsen, ehel.   Lochem NG Dopen
Rappard
Willem Hendrik Carel Geb. Veurne. Kapitein-commandant. Hij was commandant 11-10-1790 Ondertrouw te Heusden met Magdalena Petit,
van een compagnie Grenadiers van het eerste bataljon in geb. Waalwijk. Huwelijk te Loon op Zand
het regiment van generaal van Harderwijk (=Hardenbroek?), Isis Brabant
te Bergen op Zoom in garnizoen   Inf.Rgt. 672e* ?
Ras Jan Hendrik Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Oranje 5-5-1753 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Reenschoon, geb. Heusden   Isis Bergen op Zoom
Rasink Jan Jacob J.m. tot Elburg. Officier in 't regiment van de heer Haersholte 25-11-1715 Ondertrouw / huwelijk? te Warnsveld met juffr. WinandaPotgieters, j.d. mede tot Elburg
Inf.Rgt. 674a* Warnsveld NG Trouwen
Ratering Jan Hendriks Soldaat onder het Regm. v. Gen. Maj. Baron v. Heiden  21-10-1705 Huwelijk te Breda met Katrina de Bruin
 Inf.Rgt. 632b* BHIC
Ratoscki Wilhelm Kapitein-Luitenant(?) bij de Engelse Garde,  Baron 1-12-1793 Vader te Baarle-Nassau, moeder Wilhelmina Frederika Baronesse van Kaminick.
“is alhier gedoopt een kind, zijne eene Dogter, waarvan
eene Mevrouwe die hier na vier dagen bij den ouderling
Wolfers gelogeert te hebben den 24 November bevallen is,
en is genaamt Frederika Wilhelmina Ratoscki, en is ten doop
gehouden  door de Dogter van den ouderling Hendrina.
De moeder heeft aldus haar naam opgegeeven: Wilhelmina
Frederika Baronesse van Kaminick, en dat de naam van
haar man isWilhelm Baron van Ratoscki, kap. (a la
luite/suite?) bij de Engelseke Garde, en dat zij beide zijn
geboortig van Klein Stettin in Pruisish Pommeren.
NB. Dit is ten eersten na den Doop bij Roomsche gebragt
om opgevoed te worden NG Doopboek Baarle-Nassau.Met dank aan Maria Gorissen
Rauch Johannes Militair in het regiment Sachsen-Gotha. Inf.Rgt. 744a*. Ca 1751 Dochter Maria Christiana Rauch(in), geboren te Maastricht (doop niet gevonden).
Website , vanaf jan. 2007 Website   Kies: Beja
Zie ook: Andreas Haag   Met dank aan Beja S. Peijpers
Rausenberger George Soldaat onder kol. Montmoulin   Inf.Rgt.694a* 5-2-1702 Huwelijk te Breda met Anna Maria van Esch
BHIC
Ravelt
Elias Geb. te Eversbag in Saxen, soldaat, absent 31-8-1747
Vader te Breda, moeder Barbara Franssen,
geb. te Zwitserland  Isis Breda
Ray, de Pieter Corporaal onder Bronkhorst Inf.Rgt. 672f*? 10-11-1741 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met
Isabella Franken, jd op de Nieuwe gragt
Gens Nostra jrg.19, no:5, mei 1964
Reael Petrus Militair 10-8-1718 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Francisca
Rosmarijn   Isis Bergen op Zoom
Reatsch
Johannes Ulrich Geb. Graubunderland (Zwitserland).  Soldaat. 2-12-1798 -Huwelijk te Heusden met Geertruij van Teffelen
Woonplaats Heusden. Hij was in 1798 reeds gegageerd. 21-10-1804 -Huwelijk te Heusden met Johanna van Riel
19-4-1807 -Huwelijk te Heusden met Cornelia Vermeer
Isis Brabant
Rebele Hans Michiel Soldaat onder de vrye Compagnie 13-4-1705 Huwelijk te Breda met Margrita Martens,
geb. Amsterdam   Isis Brabant
Recalf van Johannes Uit Breda, vaandrig 6-12-1726 -Ondertrouw te Leeuwarden met Johanna F.
Fenema Schulting uit Leeuwarden
15-12-1726 -Huwelijk te Wirdum   Tresoar
Rech Johan Peter Gegageerd sergeant 16-2-1752 Begraven te Udenhout  Isis Tilburg
Rechter Nicolaas Geb. Maastricht. soldaat in de compagnie van de heer 21-4-1741
Ondertrouw te Heusden met Janna Jul,
(Barbin) des Telliers in het regiment van kolonel Vink, geb.  Arkena (Schotland) 
alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 701c* Isis Brabant
Rechteren Christian Albrecht -Graaf, Heer van Collendoorn, lid van het Corps van de 12-7-1743 -Ondertrouw te Middelburg met Marguerete Elizabethe Pere Dame de Ritthem
Almelo, de / Edelen van de Staat van de Provincie Overijssel, Colonel -Huwelijk te Breda? Isis Breda
van een Regiment van de Cavalerie in dienst van de Staten 1743
Generaal van de Unie van Provincies - Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Rechteren, van -Functie : Kolonel in een regiment paarden. Cav.Rgt. 599a* 7-1-1749
Voorganger: Servaes Moenen (overleden)
Rechteren, Christiaan Lodewijk De Hooggebooren Gestrenge Heer, Heer van 21-4-1775 Ondertrouw te Heemse met de Hoogwelgeboorene
graaf van Collendoorn, Capitein ter Zee en Lieutenant Collonel Freulijn Ermgard Ebella Juliana, Baronesse
ten dienste van den Staat der Vereenigde Nederlanden. van Raesfelt, Erfdochter van Heemse, hier
getrouwt   Heemse Trouwen 1662-1794
Rechteren, van Gerard Borchard Graaf van Rechteren Generaal Luitenant der cavalerie gouverneur van Breda naar Zwolle 3-2-1738 Begraven te Breda   Isis Breda
Rechteren, van Jannes J.m. van Rechteren onder Dalfsen (Dalsheim?), gedient 3-5-1744 Ondertrouw te Heemse met Janna Marenk,
*
 ?
hebbende bij de Hr. capitein Mullert j.d. op den Brink te Heemse. Dese sijn hier getrouwt.
Heemse Trouwen 1662-1794
Rechteren Limpurg, van Frederik Lodewijk Christiaan Jonkheer, Heer van Rechteren, Almelo en Vriezenveen, geb. k. Rüdenhausen, Unterfranken, Beieren 29-2-1748, zoon van Jan Everard Adolph van Rechteren Limpurg enSophia Carolina Florentina des H.R. Rijksgravin van Rechteren. Wdr. van Wilhelmina Charlotta Dorothea des H.R. Rijksgravin von Heiden Hompesch. Kolonel commandant van het regiment Bédaulx, kolonel in Engelse dienst, K.K. Oostenrijksch kamerheer, comm. D.O. 24-11-1792 -Huwelijk met Elisabeth Reiniera Johanna barones van Heeckeren, vrouwe van Oolde, geb. Zwolle
29-4-1774, overl. Zwolle 4-4-1834
-Overleden te Zwolle
20-9-1814
Met dank aan Harry Nales
Rechteren van Hemert, de Albert Burchart De St. W. geb. Heer, j.m., Ltn. In 't regiment van den ...........generaal Baron R....ers, in garnizoen tot Bergen 26-10-1768 -Ondertrouw te Brummen met de E. Jonkvrouwe
op Zoom, en thans tegenwoordig tot Bronkhorst Maria Jacoba Valkenier geboortig van Brummen en wonende alhier
-Huwelijk   Brummen NG trouwen
23-11-1768
Reck, van Ottho Geb. te Heusden, wonende in het garnizoen Brielle. 21-11-1719 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria
mulhuijsen Luitenant onder Van Der Vorst    Inf.Rgt. 602a* de Pottere, geb. te Bergen, wonende te BoZ   
Isis Bergen op Zoom
Reddijhoff
Jan Geb. Engeland, wonende in het garnizoen Bergen op 18-9-1720 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna
Zoom. Soldaat onder Huls van Sterrenbergh, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Redelaar
Antoon Geb. te Uytstyn Bach(?) in Hessen, wonende te 23-11-1774
Huwelijk te Bergen op Zoom met 
garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Douglas Anna Maria Baumin, geb. Noggeren in Hessen
Inf.Rgt. 763a* Isis Bergen op Zoom
Reder Caspar Ruiter onder Hr. van Regteren 1-2-1711 Huwelijk te Breda met Catrina Bussou
Isis Breda
Ree Wouter Soldaat onder van Bronkhorst 1-8-1747 Huwelijk te Utrecht (Catharinakerk) met Jannigje
Kalf, jd   Gens Nostra jrg. 20, no; 1, Jan. 1965
Ree, van Jan Geen verdere gegevens over de compagnie 4-7-1756 Huwelijk te Klundert met Janna Maria van Wijk
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 37
Reede, van Willem Hendrik De hoog welgeboren heer , lieutenant in 't regiment 20-7-1746 Huwelijk te Lochem met mevrou Elisabet de Blij,
van Brakel, hier in guarnisoen weduw van den hoog welgeb. heer de Wolfs,
wonende te Arnhem.   Lochem NG Trouwen
Reede van Barent Cornelis Militair, woonplaats ’s-Hertogenbosch. Kapitein en 27-10-1713 Huwelijk te Oisterwijk met
Ousthoorn, van Luitenant onder de Garde te voet Inf.Rgt. 599a? Catharina Cornelis van Eijs   Isis Tilburg
Reek, van den Antony Geb. Helmond. Soldaat bij cap. van Frankenberg onder 13-6-1750 Ondertrouw te Helmond met
gen. Villegas    Inf.Rgt. 668a Geertruy van Batenburg   BHIC
Reen, van Haye Geboortig van Deventer, soldaet 15-11-1722 Ondertrouw te Voorst met Margrieta Vriesekolks,
j.d. van Voorst. Gehuwd tot Deventer
Voorst NG Trouwen
Rees Andries Militair 28-9-1781 Begraven te Leeuwarden   HCL
Rees Antonius Soldaat 24-8-1703 Vader te s-Hertogenbosch   BHIC
Rees Johannes Soldaat 26-2-1747 Huwelijk te Breda met Thorodea Elisabeth
Schefferin, geb. (Frij?) Dust   Isis Breda
Rees Pieter Cornet 19-6-1742 Overleden echtgenoot van de bruid
(Rosina Charlotta Pusch)   Isis Breda
Rees Rochus Cornet 7-3-1744 Ondertrouw te Breda met  Alida van den Drept
Isis Breda
Rees, van Berent Kapitein 26-8-1759 Getuige te Capelle   BHIC
Regels Martyn Soldaet onder de Compagnie van den Heere Cap. Creniere 31-7-1729 -Ondertrouw te Oldenzaal met Aleida Bloemen
28-8-1729 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Regters Berend -Soldaat in 't Regiment van Maleprade   Inf.Rgt. 665b*" 29-1-1732 -Huwelijk te Utrecht met Willemina Scheer,
wed. van Willem Vernie(r), ged. 7-7-1700 Utrecht,
begr. 25-3-1772 Schoonhoven.
-Kinderen uit dit huwelijk:
-Beroep van de vader : in dienst."  "Bijzonderheden : de 1732 -Barend Regters, ged. 19-8-1732 Utrecht (Catharijnekerk)
vader buijten 'slands, in Schoonhoven". -Willemina Regters, ged. 16-8-1733 Utrecht (Geertekerk)
-Bernardus Regters, ged. 7-9-1734 Utrecht (Catharinakerk)
-Geertruij Regters, ged. 11-4-1736 Utrecht (Domkerk)
-Bernardus Regters, ged. 28-7-1737 Schoonhoven
-Adam Regters, ged. 31-12-1739 Schoonhoven 
-Catharina Regters, ged. 5-9-1743 Schoonhoven.
17-12-1762 -Begraven te Schoonhoven Met dank aan Karin Regters
Reiberink Dirk Geb. Zwolle. Kanonier 12-10-1788 Huwelijk te Breda met Anna Catharina Stoltzenbach,
geb. Maastricht   Isis Breda
Reich Godefried Soldaat onder Regm. v. Brigadier Amama 26-9-1706 Huwelijk te Breda met Emerens Wolf   BHIC
Inf.Rgt. 672d*
Reichards Johan Fredrik Uit Leeuwarden, soldaat in garnizoen 1-9-1774 -Ondertrouw te Leeuwarden met Marian de Marin
uit Zwartenhoek (Axel)
9-10-1774 -Huwelijk te Zwartenhoek   Tresoar
Reijbar
Jean Isaac Inwoner van Belmont, Balliage de Lauzanne, sergeant 18-6-1758 Peter te ’s-Hertogenbosch
in de Compagnie van Colonel Frederik Maij   Inf.Rgt. 748b* BHIC
Reijchert Frederik Joseph Ritmeester in een compagnie Huzaren van het korps 1791
Ondertrouw te Heusden met
Lichte Troepen alhier in garnizoen. Maria Theresia Anthonia Elisabeth des Preste,
geb. Ach (Henegouwen / Hainault)   Isis Heusden
Reijckhoven Matthijs Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Bergen op 26-8-1716 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina
Zoom. Ruiter onder Drijmborn Cav.Rgt. 672f van Beeks, geb. en wonende ’s-Hertogenbosch
Isis Bergen op Zoom
Reijer, van
Ignatius Van Fulda.  Militair 12-4-1790  Ot / huw.? te Mechelen met Elisabeth Juneck
Mechelen, huwelijken 1750-1796   no. 5677
Reijers Albertus Gerardus Geb. 24-4-1796 Arnhem. Majoor 1850 tot 1853 -Wonende op de Binnenkant te Amsterdam
Gehuwd met Maria Catharina Elisabeth van den Starre.
mei 1853 tot -Wonende op de Kalkmarkt te Amsterdam
mei 1854 Bevolkingsregister Amsterdam
Met dank aan Trudy Ohm
Reijnders
Gerrit Geb. graafschap Meurs, wonende in het garnizoen 28-11-1732 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elizabeth Thibaut,
Bergen op Zoom. Dragonder onder Vrijenes geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Reijnders Gerrit Soldaat in guarnisoen te Swolle 6-7-1732 Ondertrouw te Groenlo met Janna Bitters ,
wed. van Peter Wijnant alhier   Groenlo NG Trouwen
Reijnders Jochem J.m.,  zoon van wijlen Jochem Reijnders. Soldaat onder 3-5-1732 -Huwelijk te Laren (Gld) met Jenneken Garrits,
kol. Crommelain en onder baron D.J. van Keppel van j.d. v. wijlen Gerrit op de Hogemate, beijde won.
Oolde op de Wolbeeke op de Wolbeeke.   Laren (Gld) NG Trouwen
21-9-1732 -Sijn Zoon Jochem gedoopt te Laren (Gld), testis
Willem Dijkman.
1-4-1734 -Sijn Soon Jan gedoopt te Laren (Gld), testis Gerrit
Cappert in Oolde.   Laren (Gld) NG Dopen
Reijnhart Christoffel Geb. Geeteren, in het vorstendom Stolberg. In garnizoen 1763 Huwelijk te Breda met Elisabeth Stroom,
te Nijmegen. Soldaat geb. Breda   Isis Breda
Reijnmaars Joseph Chirurgijn-majoor. Hij diende bij het 2e bataljon van de 24-9-1764 Begraven te Heusden
generaal baron de Villegas, alhier in garnizoen BHIC
Inf.Rgt. 718a
Reijns Cornelis Geb. rond 1740 Tilburg,  soldaat. <1773 -Huwelijk met Allegonda Dreijers    Isis Tilburg
Gedetacheerd te Groningen 6-6-1773 -Huwelijk te Tilburg met Anthonetta Steurs
Reijs Michiel Wdr. van Delia Rateling. Soldaat in het regiment van de 10-10-1747 Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met
generaal major Kinschot, onder de compagnie van de Catharijna Pols, jd, geb. en wonende 's Gr Capelle. "Getrouwt den 29 oct 1747"
luijtenant colonel de Smitsmant, garnisoen houdende in ’s Grevelduin-Capelle trouwen 1693-1774
Heusden, maar meer als een jaar alhier hebbende gewoont Met dank aan Hans van den Hoek
Inf.Rgt. 672e*
Reijten Guilelmus Woonachtig in het garnizoen van Tholen 17-5-1733 Vader te Halsteren, moeder Margarita Stenaria  BHIC
Reind James Soldaat in de comp. van de Hr. Wijmar 4-5-1766 Huwelijk te Klundert met Johanna den Hertog
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 63
Reinder Goosse Korporaal in het regiment van Randwijk in het garnizoen 13-11-1785 -Ondertrouw te Zutphen
te Geertruidenberg.   Inf.Rgt. 622a, 2e bat.* -Huwelijk (NH) te Zutphen met GeertruyWeening
Streekarchief Zutphen   Met dank aan Jan Schultheiss
Reineers Hindrik Uit Oldenzaal. Soldaet in de Compagnij van den Hoog 15-10-1730 -Ondertrouw te Oldenzaal met GeertruijtRoessink,
Welgebr. Heer Sloot tot Canneveld   Inf.Rgt. 665a* ? uit Oldenzaal, wed.
19-11-1730 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Reinhardt Tobias Overste Luitenant 25-6-1787 Vader te Breda   BHIC
Reinholt Jan Soldaat in't Regiment van den Hertog van Saxen 5-7-1741 Huwelijk te Doetinchem met Hendrica Letting
Eisenach Inf.Rgt. 633a* onder de compagnie van website
d' Overste Luitenant van Naarsma alhier in garnisoen
Reinicke Johannes Geb. van Waarberg in Zweden, sergeant 27-3-1757 Vader te Breda, moeder Johanna de Boy,
geb. van Zutphen  BHIC
Reit Balthasar Geb. in het land van Hessen, in garnizoen te Breda 22-7-1742 Huwelijk te Breda met Anna Barbara Habist
Isis Breda
Reiter Klaas Soldaat bij de Blauwe guardes te voet   Inf.Rgt. 599a* 29-3-1711 Huwelijk te Breda met Johanna Overmans
Isis Breda
Reks Steven Geb. Utrecht, in garnizoen te Breda. Corporaal 1e Bataljon 19-9-1796 Huwelijk te Breda met Geertje de Vos 
van de 7e halve Brigade; ondertrouwd te Leiden; geb. Leiden   Isis Breda
proclamaties afgekondigd te Brielle.
Relave
Jacques Geb. Feure (Departement de la Loire, Frankrijk). 10-9-1797 Huwelijk te Breda met Adriana Renier,
Woonplaats Breda (in garnizoen). Officier geb. Breda   Isis Breda
Relleman / Bernardus Ruyter Jan. 1703 Huwelijk te Emmerich met Elisabeth van der Hall
Rieleman Met dank aan Robert van der Hall
Remme
Johan Jacob Geb. Berlijn. Huzaar, hij lag alhier in garnizoen 13-2-1791 Ondertrouw te Heusden met Elizabeth Smitz,
geb. Heusden. Kinderen Remme en Remi   BHIC
Remmers Johannes Geb. Steenwijk, wonende in het garnizoen Bergen op 14-8-1715 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Steveler,
Zoom. Sergeant onder Sonsbeeck geb. Bergen   Isis Bergen op Zoom
Remmie Jacob Huzaar <20-5-1795 Vader van begraven kind te Heusden   BHIC
Ren
Joris Afkomstig van Schotland, militair. Woonplaats: Utrecht. <1712 1.Huwelijk met Geisbertje Dirx
Soldaat. 31-7-1712 2.Huwelijk te Loon op Zand met Govertje GojertVerelst   RA Tilburg
Rendu
Michiel Geb. Zwitserland. Gewesen soldaat int reg. van Overste 8-7-1736 Huwelijk te Vught met Lijsbeth Burg,
Constant geb. Middelburg   BHIC
Renelle Jacobus Soldaat onder de Guy 23-2-1742 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Engeltje
Inf.Rgt. 672b de Groot, jd i. h. lange Rosendael
Gens Nostra jrg.19, no: 5, mei 1964
Rengers
Albartus Uit Doornik, sergeant-majoor 8-9-1752 Ondertrouw te Leeuwarden met Wilhelmina
Emilius Frederica van Unia uit Rinsumageest.
Lamorael Attestatie naar Rinsumageest   Tresoar
Renier
Willem Geb. Straalingen (Pruisen), kleermaker en soldaat. Hij 15-2-1767 Huwelijk te Heusden met Anne Magareta de Graaft
had in 1767 gediend onder het 2e bataljon van Kinderen: Renier, Reijnier(s)   BHIC
luitenant-generaal de Villegas alhier in garnizoen.
(Inf.Rgt. 718a?)
Renne Stephan Soldaat 26-9-1734 Vader te Breda, moeder Anna Elisabeth Arnolds
Isis Breda
Reness Johannes Franciscus Baron en kapitein 26-10-1707 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Anna Maria Ghaent   Isis Bergen op Zoom
Renoud Nicolaas Geb. St. Omair(?), wonende in het garnizoen Bergen op 29-8-1742 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elsje Fredrikx,
Francois Zoom. Korporaal onder Feith geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Rens Cornelis Militair (soldaat), woonplaats Nijmegen (gedetacheerd) 4-1-1764 Huwelijk te Tilburg met Alegonda Drijers  RA Tilburg
Rens Hans George Kanonier 14-5-1742 Vader te Breda, moeder Gertruyd Brouwers 
 Isis Breda
Rensen Willem Geb. Zutphen, korporaal en burger, woonplaats: 2-10-1768 Huwelijk te Heusden met Christina Prins
Heusden. Hij diende in 1768 onder de compagnie van BHIC
luitenant-generaal Burmania in het 2e bataljon van
generaal Aijlva inf.Rgt. 672d, 2e Bat. , alhier in
garnizoen.
Rensinck Sander Jm,  zoon van wijlen Geurt Rensinck. Soldaat onder den heer 7-1-1703 -Ondertrouw te Dinxperlo met  HenderskenKeemincks, jd van Derck Keeminck, beiden won. aldaar
Hagen, kapitein onder generaal Slangenborgh, liggende in het Garnisoen tot Ceulen   Inf.Rgt.660a  -Huwelijk      Dinxperlo Trouwen
25-1-1703
Rente Maurits Sergeant onder de compagnie van den luitenant-kolonel de 31-8-1771 Begraven te Heusden   Isis Heusden
la Boona in het tweede bataljon van den luitenant-generaal
prins van Holstein-Gottorp, alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 599b*
Renteghem, van
Albert Ferdinand Gislain Geb. 20-2-1764 Tielt. Officier de Sante 23-5-1797 Huwelijk te Hulst met Corneli GuillaumineVerberkmoes, geb. Hulst   Isis Zeeland
Repman
Johannes Geb.  Heuling (D). Militair in het regiment Zwitsers van 6-2-1797 Huwelijk te Tilburg met Johanna Maria van den Dries
Lochman. Woonplaats Tilburg RA Tilburg
Reppel
Fredrick Geb.  in het graafschap Wittgensteijn, ruiter in het regiment cavallerie Oranje Vriesland   Cav.Rgt. 668a* 05-07-1789 -Huwelijk te Leeuwarden (Westerkerk) met Ysabella Carolina Sporre  (zie Sporre)
-Komt met att. van Sassenhausen in 1790 naar Leeuwarden
1790 -Vertrekt naar Breda
-Volgens het Registre Civique Dordrecht is in 1811    à 19-07-1793
Fredrik Reppel een werkman wonende te Dordrecht 1811
en geb. 14-05-1761.
-Woont als gepensioneerd militair te Dordrecht  in      à -Overlijdt te Dordrecht,  58 jaar oud, wdr. van ElisabethSporre        Met dank aan Niek Boevé
1815
8-6-1820
Res Peter Jm., gelicentieert sold. onder ’t regiment van Bedarides 8-7-1736 Ondertrouw te Groenlo met Berendine Harmens,
onder kapt. Ruijsch compagnie in guarnizoen te Groenloo. van Haarle, woonende te Zutphen
Groenlo NG Trouwen
Rettig
Hans Jurrien Uit't Graafschap Erbach Corporaal in 't Regiment van de 9-4-1747 Huwelijk te Doetinchem met Johanna Lofmeijer
Generaal Majoor Hop Cav.Rgt. 672c in de compagnie website
van de Baron van Spaan
Reupsaet, van Wilhelmus Jm,  geb. Maastricht. Sergiant in 't Regiment van d'heer 2-6-1747 -Ondertrouw te Geertruidenberg met Maria van Sull, jd: geb.  en woonende alhier.
Luijtenant Generaal Crommelin Inf.Rgt. 643a* , onder de Compagnie van de Heer Majoor Baron van Gersdorff in -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Guarnisoen alhier 18-6-1747
Reus, de Jan Geb. Wijk. Bij zijn eerste en tweede huwelijk was hij 9-12-1751 -Huwelijk te Heusden met Anna Maria Berentsd
adelborst in het regiment  van baron van Friesheim, Isis Brabant
te Maastricht in garnizoen; later was hij gegageerd 18-2-1765 -Begraven te Heusden
Reussen Christiaan Soldaat 14-10-1736 Huwelijk te Breda met Geertruijj van Rooijen
Isis Breda
Reuter
Johann Chirurgijn, majoor, geboren te Lichtenstein, Saksen 11-7-1749 Vader te Breda, moeder Albertina Roos,
Christian geb. Erbach   Isis Brabant
Reuvers Cornelis Capiteijn luitenant en Commandeur van het Fort Anthonij 27-2-1729 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Maria Cornelia van Proijen   BHIC
Reverdink Israel Soldaet  27-9-1711 Een zoon ged. te Borculo genaemt Derk
Borculo NG Dopen
Revier Jakobus Soldaat uit Leeuwarden (garnizoensplaats?) 2-10-1718 Huwelijk te Dokkum met Aaltje Doedes
uit Dokkum  Tresoar
Reyn, van Gerrit Constabel in het Leger 2-1-1702 Huwelijk te Breda met Emmie Krassers (Kraffers?)
Isis Breda
Rhee, van Adrianus Soldaat, uit Leeuwarden 21-2-1768 Ondertrouw te Leeuwarden met Maria Gilles
uit Utrecht   HCL
Rheen, van Jan Korporaal onder Gen. Salis   Inf.Rgt. 673c 8-3-1706 Huwelijk te Breda met
Hendrikjen Jans van Zutphen   BHIC
Rheenen, van Pieter Soldaat onder Bedarides 1-11-1741 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Stefanij
Inf.Rgt. 689a van Osten, wed. van Dirk Honres
Gens Nostra jrg.19, no:5, mei 1964
Rhenen, van Johannes Afkomstig van ’s Gravenhage, cadet. Hij diende bij de Blauwe 2-6-1715 Ondertrouw te Heusden met Maria Johanna
Gardes, alhier in garnizoen.   Inf. Rgt. 599a Schukking   BHIC
Rhijn, van Cornelis Sergeant onder het Regiment van den Collonel Grave Okt. 1790 Afkondigingen te Doetinchem voor huwelijk met
van Dam in guarnizoen alhier   Inf.Rgt. 672b* Agnetje van Scherpenzeel   website
Rhoe Johan Frederick Acte van aanstelling als vaandrig in het regiment van 12-3-1732 Archieven.nl
brigadier de Maleprade, uitgevaardigd door de gedeputeerde
staten van Utrecht
Rhude Matheus Soldaat in het Zwitsers-regiment Schmidt de Grison. 10-5-1796 Huwelijk te Breda met Johanna van der Hoff,
Inf.Rgt. 693b* geb. Breda   Isis Breda
Rhyn, van Harmen Soldaat onder Becker   Inf.Rgt. 672f* 11-11-1750 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Elisabeth van Rijn,
wed. van Dirk van Dueren, int  Tekingst.
Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Ribbers Hermanus Kapitein bij remplacement in de compagnie onder het 2de bataljon van het regiment van luitenant-generaal Evertsen. 21-9-1757 Commissie verleend door Willem Carel Hendrick
Inf.Rgt. 701e*. Voorganger: kolonel-commandant De la Saraz Friso, prins van Oranje Nassau
Commissie / instructie   Isis Zeeland
Ricard Michel Collonel en Ritmeester van een Compagnie in het 9-1-1768 Begraven te Breda
Regiment van Luijtenant Buijs   Cav.Rgt. 672f* Isis Breda
Ricard Michiel Louis Commandeur van het fort Rammekens, commandeur en majoor van het garnizoen en de stad Vlissingen. Luitenant-kolonel in het regiment van kolonel van Pabst  Inf.Rgt. 718a* 30-10-1788 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Richaart Hendrick Jm, geb. in het dorp Opperdorf. Soldaet in het Regiment van 21-5-1746 -Ondertrouw te Geertruidenberg met
de Heer Luijtenant Generaal Baron van Eck van Panthaleon Cornelia van der Theen, jd, geb. en wonende alhier.
Inf.Rgt. 673a*, onder de Compagnie van de Heer Capitein Vinck, in guarnisoen alhier 9-6-1746 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Richard David Geb. Neufchatel. Soldaat in het Regiment van Budé 15-12-1748 Huwelijk te Breda met Jeanne Harmens,
Inf.Rgt. 748d* geb. Terwolde (in Overijssel) Isis Breda
Richel Christoffel Soldaat v/d Blauwe Garde   Inf. Rgt. 599a* 1711 Huwelijk te Breda met Janneke Verstrepen
Isis Breda
Richie John Geb. Den Briel. Sergeant 17-2-1788 Huwelijk te Breda met Maria Engel Krol
geb. Zwolle   Isis Breda
Richie
Robert Geb. Schotland. Woonplaats Willemstad. Sergeant 3-5-1788
Ondertrouw te Breda met Catharina Jong,
geb. Nassau-Ziegen   Isis Breda
Richter
Johan Frederik -Geb. Saxen. Soldaat 16-10-1735 -Huwelijk te Breda met Hester Middelaar,
=? =? =? jd, geb. Breda =?
/ Johan Fredrick -Herkomst: Saxen Meerseburgh. Klokkenist en klokke- 11-1-1745 -Poorter te Saxen Meerseburgh
speelder van het klokkespel en klokkestelder en opwinder Isis Breda
van het horlogie in den grooten thoorn
Rick/Rijck Diederich Sergeant 22-2-1702 Vader te Breda, moeder Catarina Gerrardsz   BHIC
Ricke Josua Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. soldaat onder 16-4-1734 Huwelijk te Bergen op Zoom met Hendrika Franke,
Crommelin   Inf.Rgt. 643a* geb. en wonende te Arnhem   Isis Bergen op Zoom
Ridder Jacob Capitein Compagnie Infanterie uit Regiment van Baron 15-3-1709 Huwelijk te Wolvega met Jacoba Ylst
van Rigteren (=van Rechteren)  Inf.Rgt. 672h* uit Wolvega   Tresoar
Ridder, de Maerten Corperael onder de comp. vande Heer Luijten Coll. d'Olivier 17-3-1734 Ondertrouw te Geertruidenberg met
in het Regiment vande heer Coll. Dibbitz in guarnisoen alhier Cornelia Schouten, wed. van Johan Leend. Jeger
Inf.Rgt. 586a* (zie aldaar),  ook alhier woonende   Website
Ridders, de Hendrik Gegayeert soldaat int Regiment van Collonel van 11-4-1743 Overleden te Deurne
Berchem in de Comp. van Cap. Haeck   Inf.Rgt. 666a* Isis Eindhoven
Riedal Johan Soldaet hier in guarnisoen 1-12-1734 Dochter Aeltjen gedoopt te Lochem, moeder
Lisabet Bruijaan, ehel.   Lochem NG Dopen
Riedel Leonardus Stephanus De Weled. Gestr. Heer, capt. luitenant in het corps Artilaristen 13-12-1789 Na vertoonde att. van Leeuwarden huwelijk te
Huisum (ref.) met de Welgeb. Jonkvrouw
Titia Helena van Knyff, beide van Leeuwarden.
14-12 att. na Leeuwarden gezonden.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Riederyck
Caspar Geb. in het Darmstads, in het 1e battaillon van 't 2e 14-1-1772 Huwelijk te Axel met Maria Verhage,
regiment Orange Nassau in de compagnie van zijne geb. te Sente Maria Horenbeek
Excellentie d'Heer Luitenant Generaal Grave van website
Wartensleben in garnisoen te BredaInf.Rgt. 748c*
Riedt Willem Soldaat in de Comp. Invalides 8-11-1789 Huwelijk te Klundert met Ragel Strijkenburg.
(Reed?) Zie ook Johan Stuart
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 132
Riel, van Jan Gegageert Bombardier. 26-11-1786 Overleden te Princenhage   BHIC
Rielman Salomon Onder de Comp. van Luitenant Chambery 24-4-1701 Huwelijk te Breda met Margriet van Randenburg
BHIC
Rienks Rienk Korporaal i/h Regm. v. Brigadier Amama   Inf.Rgt. 672d* 25-7-1706 Huwelijk te Breda met Anna Maria Reef  BHIC
Rieschart Joannes Militair 4-8-1732 Huwelijk te Breda met Isabella Pollet   BHIC
Riese Beerent Soldaet in het regiment van de Heer Coll.  Soute 19-8-1739 Huwelijk te Axel met Chatarina Martelaar
 Inf.Rgt. 664b* in de compagnie van de Heer Capt. website
Teuljeeres
Riethoven Pieter Geb. Bergen op Zoom, wonende in het garnizoen Bergen 31-8-1785 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Bolle,
op Zoom. Soldaat onder van Zalm geb. Nieuwegein   Isis Bergen op Zoom
Riger Jacobus "Miles in legione Dni Bettendorff sub capitaneo Dno Hoets" 1-7-1708 -Overleden te Maastricht
2-7-1708 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus te Wyck-Maastricht    DTB Maastricht
Rigo
Jacob Geb. Thiel (in Vlaanderen), woonplaats Hage. Sergeant 4-5-1738 Huwelijk te Princenhage met Hendrina Peeter
onder dienst van Haar Hoog Mog: de Heeren Staten van Genck, geb. Hage       BHIC
Generaal
Rigo Leonardus Geb. te Sluis in Vlaanderen. Tamboer onder Raders 1-7-1778 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Maria
Inf.Rgt. 664b* van der Kluis, geb. Neerbosch bij Nijmegen
Isis Bergen op Zoom
Rigters / Richters Be(e)rent - 15-9-1719 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna Kruydt
-Wdr. van Johanna Kruijt. Quartiermeester int regiment van 25-6-1724 -Huwelijk te Vught met Johanna Rappe,
Gen.-Maj. Britselwits Cav.Rgt. 588b* , in de Compagnie v.an Ritmr. van Lamsweerde     wed. van Adriaan Siermans van den Bos
BHIC
Rigters Hendrik Trompetter 28-1-1765 IJs begraven zijn Huijsvrou te Hasselt
Begraven Hasselt (OV) ND Geref. Gem. 1739-1812 Met dank aan Annelies Mateboer
Rigters Johannis Geb. Loon op Zand, militair. Soldaat in de Compagnie 21-2-1768 -Huwelijk te Loon op Zand met Pieternella Eijpelaar,
Baptist van D'Heer Collonel commandant Grave van Bijeland, geb. Loon op Zand   BHIC
garnisoen houdende te Heusden.  Inf.Rgt. 701c* <29-6-1776 -Overleden
Rijck/Ryck Dirck Sergeant 26-4-1705 Vader te Breda           BHIC
Rijck. de Bartel Captain d’armes in regiment Bedaris Inf.Rgt. 689a* 29-9-1742 Huwelijk te Utrecht met Maria Wissing,
tot Montfoort (in garnizoen?) Jd tot Doesburg (attestatie Montfoort)
Gens Nostra jrg.19, no: 5, mei 1964
Rijeter Wilhelmus Woonachtig in het garnizoen van Tholen 15-3-1735 Vader te Halsteren, moeder Margarita Ammerin  BHIC
Rijffelaar Bartel Gepensioneerd soldaat 20-12-1773 Begraven te Princenhage   Isis Breda
Rijk, de Jacobus Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Korporaal 8-7-1750 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina Wellems
onder Oranje Drente geb. Groningen   Isis Bergen op Zoom
Rijke (Rijkens) Michael Soldaat 6-12-1733  Vader te Breda, moeder Catharina Rijkin BHIC
Rijkenbergh Robert Soldaat onder Gen. Maj. Vicouse   Inf.Rgt. 701c* 4-5-1710 Huwelijk te Breda met Johanna de Hoog,
geb. Nijmegen   BHIC
Rijkevorsel Johannes Vaandrig onder de Graaf van Dona 7-2-1698 Ondertrouw te Breda met Maria Beens,
Inf. Rgt. 668a* geb. Terheyden   BHIC
Rijn, van Cornelis Van Utregt, soldaat in het 2e bataillon van zijne 24-11-1776 Huwelijk te Axel met Cathrina Johanna Minet,
Exelentie den Luitenant Generaal Leusden geb. Axel   website
Inf.Rgt. 672b*  in de compagnie van den Luitenant
Collonel en Capteijn G.J. Wijborg in guarnisoen te
Bergen op Zoom
Rijn, van Otto Geb. te Utrecht, soldaat in de comp. Van den Heer 28-8-1784 Ondertrouw te Axel met Johanna Lit,
Capitein Zaal onder het 2e battaillon van het regiment geb. Utrecht   website
van den Heer Generaal Majoor van Monster in
guarnisoen alhier Inf.Rgt. 689a*
Rijnderts Michiel Wagtmeester onder Cannenbergh 14-10-1749 Acte gegeven te Zuylen voor huwelijk met Lutitia
van Koot, jdr. Van Zuylen
Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Rijnhart (Reinhardt) Daniel Soldaat 1-4-1735 Vader te Breda, moeder Anna Christina Schurmans
BHIC
Rijpe, van Johannes Uit Leiden 26-4-1794 Begravene Silva Bossu, bij Philippeville
(gesneuveld).   Isis Breda
Rijpert
Chrijstophorus Soldaat uit Waldeck 15-7-1786 Vader te Breda, moeder Maria Zilich
Isis Breda
Rijsoort, van Gijsbert J.m., zoon van Adriaen van Rijsoort, aangenomen als grenadier corpor. onder 't 2e Battaljon van den L. Generael Prince van Holstein Gottorph, dog laatst geweest zijnde te Hasselt 24-1-1778 Alhier (Borculo) in ondertrou opgenomen met Johanna Gesina Derksen,  j.d. van Christiaen
Derksen, burger alhier, laatst gewoont hebbende te Zwolle. Welcke alhier op den 1 maart in den egten staat bevestigt zijn, nadat ze driemael onverhindert
geproclameert waeren, zoo hier als te Hasselt en te Zwolle, zooals mij gebleken is uit ingecomene attestatien van Ds. D. Grasstek en V. Zutphen, predikanten te Hasselt en te Zwolle
Borculo NG Trouwen
Rijssel, van Aalbert Kolonel. Hij diende als commandant in het regiment van 7-2-1771 Ondertrouw te Zaltbommel met Eva Cox,
generaal Ooijen, alhier in garnizoen. Inf.Rgt. 672e*. woonplaats Zaltbommel   BHIC
Woonplaats  IJsselstijn
Rijssel, van Petrus Woonachtig in het garnizoen te Tholen. 2-8-1733 Vader te Halsteren, moeder Maria Geerts   BHIC
Rijswijk, van Cornelis -Korporaal 10-5-1742 -Onderzoeken van geweldpleging door soldaten
website
-Sergeant onder het regiment van generaal De 20-2-1748 -Verklaring  website
Gaddelliere Inf.Rgt. 668a* onder de compagnie van
kapitein Gierhout
Rijter Wilhelmus Woonachtig in het garnizoen van Tholen 8-12-1736 Vader te Halsteren, moeder Margarita Ammerin BHIC
Rikspoor Andries Jg van Breda. Soldaat onder de Comp. van de heer Lt. Collonel de Vilattes in Guarnisoen leggende te Geertruidenberg 3-5-1721 Ondertrouw te Hoge en Lage Zwaluwe met
Alida Meijers, jd wonende op de Zwaluwe
Met dank aan Maria Gorissen
Rily Gerrit Sergeant onder kolonel Evan 23-11-1704 Huwelijk te Breda met Adriana van der Haagen BHIC
Rinders Jacobus In militaire dienst. Dopeling afkomstig uit Tholen 11-10-1759 Vader te Halsteren, moeder Catharina Cremerin
Isis Bergen op Zoom
Ringel Antoni J.m. te Bergen op Soom (garnizoen). Ruijter in het regiment 11-2-1820 Ondrtrouw te Zutphen met
van de heer gen. majoor Britsewits   Cav.Rgt. 588b Margaretha van Steenbergen, j.d. wonende alhier.
Getrouwt in de Br.K. d. 8 meert 1720   Website
Ringleben Johan Simon Geb. te 's Hertogenbosch. Tamboer onder het regiment 29-6-1776 Lidmaat te Breda   Isis Breda
van kolonel Douglas   Inf.Rgt. 763a*
Ripp
Christoph Geb. Dotzheim (Dossenheim?), wonende in het 17-4-1791 Huwelijk te Bergen op Zoom met
garnizoen Bergen op Zoom. Sergeant onder Van Dorothea Böhler, geb. Mosbach
Hessen Darmstadt Isis Bergen op Zoom
Ripskie Johan Dragonder 19-3-1726 Begraven te Nuland   DTB 3 Nuland, begraven Koster
Met dank aan Jan van der Biezen
Riptrens Christophorus "Miles inter Draconis legionis de Slipenbach" 17-11-1700 -Overleden te Maastricht
Cav.Rgt. 672j 19-11-1700 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus te Wyck-Maastricht   DTB Maastricht
Ritchie
David Geb. Schotland, wonende in het garnizoen Menen. 30-1-1726 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella
Grenadier onder De Jeude  van Angeren   Isis Bergen op Zoom
Rits
Cornelis Geb. Düsseldorf, wonende in het garnizoen Heusden. 8-11-1719 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Korporaal onder Van Der Mast Anneken Keijsers   Isis Bergen op Zoom
Rits
Hendrik Geb.  Kanton Zurich in Zwitserland. Woonplaats: 21-7-1754 Huwelijk te Giessen met Sijke van Andel,
Giessen. Soldaat in de compagnie invalides van de geb. Giessen   BHIC
kapitein Jan Stessel.
Rits Johannes Soldaat 17-6-1774 Begraven te Leeuwarden   HCL
Ritseler
Zacharias Geb. Bloemenik, in Duitsland. Soldaat 10-5-1738 Ondertrouw te Breda met Martijntje Kuijpers,
uit den Briel   Isis Breda
Rival Joseph Soldaat i/h Regm.v. Colonel Jamart 26-11-1707 Ondertrouw te Breda met Maria De Groen   BHIC
Riviere, la Pierre Soldaat onder Companie van Kolonel Kornale 31-5-1793 Begraven te Breda   Isis Breda
(=Cornabé?) Inf.Rgt. 747c?
Rob Alexander Soldaat 6-2-1729 Huwelijk te Breda met Maria van Doesburg
 Isis Breda
Rob Jacob Tamboer 18-5-1732 Huwelijk te Breda met Anna Maria Callam  Isis Breda
Robaije
Jean Francois Geb. Namen/Namur. Chasseur Ó Cheval in de 2e 22-1-1786
Huwelijk te Breda met Marie Anne Louette,
Compagnie van de Generaal Graaf van Maillebois, geb. Namen/Namur   Isis Breda
in garnizoen te Hertogenbosch’s   Inf.Rgt. 690c
Robar Obin Soldaet onder kapt. Kijmmel 24-5-1707 Huwelijk te Lochem met Jantjen Lamberts,
j.d. van Lambert Henrijks van Dalfsen.
Lochem NG Trouwen
Robbers Alexander Geb. Zutphen. Korporaal 21-6-1755 Ondertrouw te Breda met Johanna Elisabeth Meijers
geb. Geertruidenberg. Att. naar Rosendaal  
Isis Breda
Robbers
Claes Geb. Leuven, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. 22-7-1713 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella Claes,
Soldaat onder Van Rensen Inf.Rgt. 689a* geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Robbert Jan Elders gaan trouwen mits het vertrek van het regiment 13-3-1706 Ondertrouw te Helmond met Catharina Clair Boy
BHIC
Robberts Jan Tielemans Geb. Maastricht. Soldaat onder onder kapitein Pabst in het 11-5-1743 -Ondertrouw te Heusden met Elizabet Warrebroek,
regiment van brigadier Vink alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 701c* Geb. Heusden
26-5-1743 -Huwelijk te Heusden   Isis Brabant
Robberts Thomas Soldaat i/h Regm. van H.M. van Engeland 17-1-1706 Huwelijk te Breda met Maria Geens
Isis Breda
Robbertson George Soldaat in het Regiment van Gen. Maj. Lauder 30-5-1706 Huwelijk te Breda met Geertruyd Leisenaer
?
Inf.Rgt. 603a* Isis Breda
Robbertson Joseph Soldaat in de comp. Invalides 3-5-1778 Huwelijk te Klundert met Pieternella van der Giesen
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 101
Robbertson Thomas Soldaat in het Regiment van Gen. Maj. Lauder 3-1-1706 Huwelijk te Breda met Anna Maria van Bergen 
*
?
 Inf.Rgt. 603a*  Isis Breda
Robbeson Jan Soldaat in het regiment van Lintman. Zoon van Jacobus 1-11-1770 Verklaring: Anthonetta van Gastel, oud 21 jaar, in het
Robinson kraambedde liggende ten huijse van haar stiefvader
Martien Verhoeven, woonende aan de Ligt op de
Vaartkant onder Etten, verklaart dat vader van haar
(Bron: Schepenbanken Etten en In de Palen van de Hoeven, kind, waarvan sij op den 12 October 1770 in de
inv. nr. 468, folio 127) kraam bevallen is, sijnde een dogter, te wesen Jan
Broers Robbeson   Met dank aan Jeanne van der Krabben
Robbeson Pieter Soldaat in het Regiment van Lintman. Zoon van 1-11-1770 Verklaring: Dingena van der Westen, oud 21 jaar, in
Jacobus Robinson het kraambedde wesende ten huijse van haar vader
Daniel van der Westen, wonende aan de Vaartkant
omtrent de Leur, verklaart dat vader van haar kind,
waarvan sij op den 13 October 1770 in de kraam
(Bron: Schepenbanken Etten en In de Palen van de Hoeven, bevallen is, sijnde een dogter, te wesen Pieter
inv.nr. 468, folio 126vo) Robbeson Met dank aan Jeanne van der Krabben
Robbinson Jan (Ian?) -Soldaat in het Regiment van Gen. Maj. Lauder 11-4-1706 Huwelijk te Breda met Kornelia Janzen van Toorn,
? Inf.Rgt. 603a* uit Oudenbosch/geb. Oosterhout   Isis Brabant
-50 jaar oud, "extra ordinair roode roede" in à 1721
Robenier Francois Soldaat 25-1-1711 Huwelijk te Breda met Jenneken Huibrecht,
wed. van Jan Meurs   Isis Breda
Robequin, de Jacob Samuel Geb. Breda. In garnizoen te Willemstad. Vaandrig in het 1711 Huwelijk te Breda met Anne Marie van Berck
Regiment van Mr.de Charonnes Inf.Rgt.599b uit Bergen op Zoom   Isis Breda
Robert Johannes Militair onder Uffel (=Huffel) 23-4-1705 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Inf.Rgt. 672 e Catharina Gabriël  Isis Bergen op Zoom
Roberts / Dominicus Kanonier, in garnizoen te Breda (en/of woonplaats Maastricht?) 8-7-1792 Huwelijk te Breda met Elisabeth Jeroense,
Robertz geb. Oosterwijk   Isis Breda
Robertson Daniel Sergeant 11-2-1794 Weduwnaar geworden   Isis Brabant
Robertson John Korporaal, woonplaats Breda 1-11-1767 Huwelijk te Breda met Hendrina van Alphen,
geb. Geertruidenberg   Isis Breda
Robertzon Charles Grenadier, in garnizoen te Nijmegen 11-7-1761 Ondertrouw te Breda met Mauritana Henrica Koninck, geb. Veurne. Att. naar Nijmegen.
Niet getrouwd.   Isis Breda
Rochell
Johannes Geb. Namen/Namur. Diende in het staatse leger onder
luitenant-generaal Onderwater, garnizoen te Rotterdam, Website
Wageningen en Nijmegen als vaandrig (6 jaar), luitenant
(3 jaar) en kapitein (7 jaar).
-Kapitein in de 2e halvebrigade. 
-Majoor van het 1e bat. van de 2e halve brigade 29-7-1799 Johannes heeft het battaljon gecommandeerd in
de campagnes van de jaren 1799 en 1800 in Noord
Holland en in Duitsland.
Rocher de la Jean  Geb. Valon (in Languedoc), in garnizoen In Breda. Mr. 5-6-1739 Huwelijk te Breda met
Rouriere, de en Capiteijn in het Regiment van Aijlua (=Aylva) Marthe Marie de Lange de Beauveser,
 Inf.Rgt. 672d geb. Breda   Isis Breda
Rock
Jan Willem Geb. Gensterode (Hessen). soldaat onder het regiment 9-6-1743 Ondertrouw te Heusden met Catriana Drijvers,
en de compagnie van kolonel Vink   Inf.Rgt. 701c* geb. ca nov. 1717 Heusden, begr. 13-1-1786
Heusden   BHIC
Rocourt, du Jean Tamboer 6-1-1709 Huwelijk te Breda met Jenneke Benoy,
wed. van Niklaes Pardon   Isis Breda
Rocque Johann Caspar Secretaire van de Compagnie van de Heer Collonel 17-8-1751 Peter te ’s-Hertogenbosch   BHIC
Martij Regiment General Maijor Sturler Inf.Rgt. 748j
Rocroij Jacobus Soldaat i/h Regm. v. Gen. Maj., Baron von Heiden 3-1-1706 Huwelijk te Breda met Margrieta der Stein
Inf.Rgt. 632b BHIC
Rodeman
Johan Ludurg -Geb. ca 1709 Uppenborg (De), militair (vaandrig Garde 8-6-1741
-Ondertrouw te Tilburg met Johanna Cornelis      
Webelin / Dragonders). Gedetacheerd te ’s-Hertogenbosch Martfeld, geb. Mechelen (Be)
Johan Ludurg
Nebelin -Geb. Appenborg, woonplaats S Bosch. Vaandrig Reg 29-6-1741 -Huwelijk te Helvoirt met Johanna Cornelia Martfelt 
Guardes Dragonders van Hoogheid Prins Willem van  BHIC
Hessen
Rodenberg Carolus Chirurgijn, in garnizoen te Breda 11-7-1745 Huwelijk te Breda met Margaritha van der Bijl,
wed. van Gregor Janssen. Att. naar Bergen op Zoom  Isis Breda
Rodenhuis Jacob Militair 7-2-1783 Begraven te Leeuwarden   HCL
Rodenus, / Arnoldus -Sergeant onder Gen. Salisch Inf.Rgt. 673c 5-1-1710 -Huwelijk te Breda met Johanna de Ruiter/Ruyter         
Rodamis / -Sergeant 2-10-1710 -Vader te Breda    BHIC
Rodemes, van -Sergeant 4-12-1710 -Begraven te Breda  Isis Breda
Rodermond Johann Dient in het regiment Saksen-Gotha   Inf.Rgt. 744a 1-9-1750 Vader te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Conrath
Rodrich / Antonij Soldaat i/h Regm. v. Gen. Salis   Inf.Rgt. 673c 4-3-1708 Huwelijk te Breda met Martijntje van de Ravet
Rodrick Isis Breda
Rodrigues
Johannes Geb. Brussel, wonende in het garnizoen Bergen op 18-2-1742
Huwelijk te bergen op Zoom met Marij Jozef
Zoom. Soldaat onder Lavernede Doriné, geb. Antwerpen Isis Bergen op Zoom
Roe Berent Soldaat onder de compagnie van kapitein Voorhoef 30-7-1740 Huwelijk te Surhuisterveen met Aeltje Falentijns
Tresoar
Roeberts Gerardus Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. 16-11-1749 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina
Soldaat onder Smitsaart Inf.Rgt. 600a Bukkens,  geb. Eersel   Isis Bergen op Zoom
Roecke
Sebastiaen Van Sondershausen, soldaat in de Compagnie van de 10-11-1743 Huwelijk te Bourtange met Trijntje Janssen,
Capitein Bentinck   Inf.Rgt. 672h van Jemmigum   website
Roecx Vaes Soldaat in het regiment van de hertog van Holsteijn  onder  10-2-1704 Hij wordt vermeld in RAL-Archief Heerlijkheid Wijnandsrade, inv. 169, 145 terwijl hij een stuk land verkoopt. Hij is vermoedelijk in Nuth geboren
de compagnie van kapitein Pletz Met dank aan Harry Luijten
Roedinck Pieter Van Swol, soldaat in de compagnie van de Luitenant 24-8-1746 Huwelijk te Axel met Anna Catrina van Oorschot
Collonel Grotenraij, in ’t regiment van de Generaal j.d. mede van Swol   website
Major Kinschot, in garnisoen alhieer Inf.Rgt. 672e*
Roedolf
Francis Jm,  geb. Rodeberg. Soldaat in t Regiment van den heer 1-10-1740 Ondertrouw te Geertruidenberg met Johanna Priest,
overste Vink onder de Comp: van de heer capiteijn Tonar Jd, geb. en woonende alhier   Website
Inf.Rgt. 701c*
Roef Adriaan Soldaat onder het regiment van kolonel De Guij 29-8-1753 Wil hertrouwen   website
 Inf. Rgt. 672b*
Roeflij
Jacob Geb. Faarwangen/Bern/Switserlant, Woonplaats 12-1-1749 Huwelijk te Helvoirt met Anna Sophia Bensel,
Haaren.Segt i.h.Reg Lt-Gen Sturler    Inf.Rgt. 694a*? geb. ’S Hage   Isis Brabant
i.d. Comp van Cap. Watwijler
Roelans Cornelis Soldaat 15-2-1731 Ondertrouw? te Breda met Anna Bort/Boit.
Att. naar Venlo   Isis Breda
Roelants Sebastiaen Kapitein 13-4-1712 Begraven te Breda   Isis Breda
Roelefsen Jan Soldaat onder den Kapt. Durfort 22-5-1701 Huwelijk te Breda met Ariantje Peters,
wed. van Gerryt Willemsen van Busalle/Buselle
Isis Breda
Roeleffsma Johannes Albers Jm. en soldaet onder de Hr Cap: Hanecroot van Bolswert 27-11-1701 Huwelijk te Bourtange met Anna Hermans
Hamelinck, jd alhier geboortig   Website
Roelofs Dirk Soldaat Maart 1701 -Ondertrouw te Breda met Magdalena Jans
wed. van Johanis Arnoldus
3-4-1701 -Huwelijk te Ginneken-Bavel   Isis Breda
Roelofs Jan Soldaat onder het regiment van Thouars Inf.Rgt. 671e*, 11-4-1795 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Neeltje Pouw,
in de comp. van capt. Dahlbinder beide van hier. 19-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Roelofs Jan Soldaat 9-6-1799 Kind Roelof gedoopt te Nes, Ameland (geb.
12-5-1799), moeder Harmentje Harmens Zeba
Tresoar
Roelofs Klaas Geb. Gorlense (Ommelanden). Kanonnier. Hij diende in de 18-3-1785 -Ondertrouw te Sprang met Alida den Burger,
compagnie Artillerie van kapitein Hasse, alhier in garnizoen. geb. Sprang   Isis Brabant
3-4-1785 -Att. voor huwelijk afgegeven te Heusden
Roelofs Pieter Bombardier onder Veldmars in garnizoen van 19-1-1749 Vader te Halsteren, moeder Antonetta Strijd.
Geertruidenberg Moeder was onderweg daar naartoe en is in
Halsteren bevallen   Isis Bergen op Zoom
Roerdingh Reinder Uit Dokkum, soldaat 15-8-1751 3e proclamatie te Dokkum voor huwelijk met
Anna Margaretha Jansen uit Doesburg   Tresoar
Roesinck / Jan -Soldaat in de compagnie van Mosburg. in guarnisoen alhier 23.06.1743 -Ondertrouw te Groenlo met Christina Stuppen,
Roesing Inf.Rgt. 633a* j.d. van Emmerick, dogh wonende te Deutinkkom
Trouwboek Groenlo 1738-1753
-Soldaat onder 't Rgt v.d. Hr. Brigardier van Burmannia 3-7-1743 -Huwelijk te Doetinchem met Christina Stuppen
Inf.Rgt. 633a* in de compagnie v.d. Hr. Brigardier uit Emmerik  website
Mosbergen tot Groenlo
Roest, van Jan Batijst -Soldaet in 't regiment van de graaf van der Lippe, in de 23-7-1730 -Huwelijk te Lochem met Lamberta Coppen,
compagnie van de luijt. colonel Aijta, in guarnisoen te  j.d. van wijlen Bernardus Coppen uijt Lochem.
Venlo Lochem NG Trouwen
-Soldaet in 't regiment van de graaf van der Lippe 19-11-1730 -Zoon Hendrik te Lochem gedoopt, moeder 
Lamberta Koppen (Lochem)   Lochem NG Dopen
-Soldaet in 't regiment van de graef van der Lippe, in 8-5-1732 -Dochter Berendina gedoopt te Lochem, moeder
guarnisoen te Nameur     Inf.Rgt. 577a Lamberta Koppen, ehel. (Lochem). Getuige
Stijntjen Koppen  Lochem NG Dopen
Rofhack Carel Diderik Uit Leeuwarden (garnizoen?). Chirurgijn-majoor 2-1-1790 -Ondertrouw te Leeuwarden met
Maria Elisabeth van Ingen uit Zutphen  
18-1-1790 -Huwelijk te Zutphen   Tresoar
Rogatsnik Pieter Soldaat 24-4-1735 Huwelijk te Breda met Jenneke van der Deene,
geb. Breda   Isis Breda
Roger Petrus Militair gestationeerd in Nieuw-Vossemeer 4-11-1747 Vader te Halsteren, moeder Maria Elisabetha
Bistains   Isis Bergen op Zoom
Rogue
Estienne Geb. Sainct Jacques (nabij Nismes in Languedoc). 26-11-1710
Huwelijk te Breda met  Jeanne Holaniere,
Soldaat in de Compagnie van Monsieur de Luitenant- geb. Dorpierre (in Dauphine)   Isis Breda
Colonel du Seau Regiment van Viçouse Inf.Rgt. 701c*
Rohleeder Johan Jacob Soldaat in de Comp. Invalides 26-11-1786 Huwelijk te Klundert met Catharina Jiekel
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 128
Rohr Jan Philip -Soldaat onder t regiment van sijn excell  de Graaf van 7-3-1759 -Vader te Avereest, moeder Jannigjen Otte Werkeer 
Rechteren Website
-Soldaat op de Ommerschans onder t regiment van sijn 20-3-1761 -Vader te Avereest, moeder Jannegjen Otto Verkeer
Excell de Hr Graef v Rechteren
Rohrborn
Jean Geb. Maagdenborg. Cadet in de compagnie en 28-4-1737 Huwelijk te Mierlo met Elisabeth Wolterus,
regiment van Poulus Wolterus Inf.Rgt. 602a geb. Vlerk, int overquartier van Spaans Gelderlant,
woonplaats Helmondt   Isis Eindhoven
Rohrman
Johan Geb. Oberhein (Nassau-Dillenburg).Sergeant. 8-10-1774 Huwelijk te Heusden met Anna Maria Huttenhem ,
Geerhart Woonplaats: Heusden. Hij was gegageerd van het geb. Vlissingen   BHIC
regiment van de prins van Holstein; in 1774 diende
hij bij het eerste bataljon van dit regiment
Inf.Rgt. 599b, 1e Bat.
Roi, le
Josephus Uit Lotharingen (Meten) 27-8-1793 -Gesneuveld in de oorlog tegen Frankrijk  
-Begraven Tourcoing   Isis Breda
Roij Willem Geb. Moergestel. Soldaat onder het Regiment van de 30-12-1742 Huwelijk te Helvoirt met Elisabet Aggelen, 
Heer Colonel van der Leijthen Inf.Rgt. 671d geb.Haaren   BHIC
Roij, de Bernardus ..onder Luitenant bij de Dragonders, 23 jaar oud, zoon van 13-11-1778 Begraven te Breda
Isaac Johannes de Roij, en vrouwe Catharina van half Isis Breda
Wassenaar.Uit dit huwelijk zeven kinderen twee zover in
leven. De ene genoemt(Bernardus) junior, overleden, een
ander Adam Johannes De Roij Advocaat tot nu ongehuwd,
de Derde Sophia Rufina, gehuwd met Heer Hagens
Administateur in de Raad van Hijdelbergh. Grootvader van
vaders kant, Bernardus de Roij Bregadier en Commandeur
van t' fort st. Andries, en Grootmoeder van vaders kant
Vrouwe Houwert uit Utrecht. Grootvader van moeders kant
Jacob van Half Wassenaar Solliciteur Militair. Grootmoeder
van moeders kant is Vrouwe de Jong. Parochie H. Barbara, Brugstraat.
Roij, de Hermannus Korporaal 24-4-1729 Huwelijk te Breda met Johanna Jans Vermeulen,
wed. van Barthol Zoesbeek   Isis Breda    
Roij, de Jacobus Soldaat 19-5-1714 Ondertrouw te Breda met Johanna Moolengraaf,
geb. Sprang   Isis Breda   
Roij, de Joseph Geb. ca 1762.  timmerman. Hij diende in de compagnie Artillerie van den majoor Pikart, alhier in garnizoen. < 20-10-1788 Begraven te Heusden   BHIC
Roij, de Pierre Meine Geb. Heusden. Kadet onder De Schavone 11-4-1711
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Jeanne Magdeleine Gleedts, geboren te Sluis, Vlaanderen. De vader van de bruidegom maakte
bezwaar tegen het huwelijk   Isis Bergen op Zoom
Roij, le (Gulicolucus) Geb. Maseijk. Chirurgijn Maijior in 't Regiment van 28-1-1720 Huwelijk te Gorssel met Metien Vierhuijsen,
Amerongen wed. van Warner van Goor,  tot Zutphen.
Copulati sunt.  Gorssel NG Trouwen
Roij, van Rutger Soldaat 2-4-1725 Huwelijk te Breda met Geertruijd Nels,
geb. Breda   Isis Breda   
Roij, van Teunis Albertse Soldaat, hij diende onder kapitein Freijman 21-12-1703 Ondertrouw te Heusden met Isabella Bolthoff,
geb. Heusden   BHIC
Roijaal Isarel Wdr., 55 jaar. Gegageert soldaat, woonplaats Breda of 23 of
Huwelijk te Breda met Anna Mattheus,
Bergen op Zoom? 29-8-1778 geb. Turnhout, 48 jaar   Isis Breda   
Roijen, van
Cornelis Geb. Menen, wonende in het garnizoen Bergen op 8-11-1719 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia 
Zoom. Soldaat onder Kemp van Gemert, geb.  Hulst   Isis Bergen op Zoom
Roij, le
Jean Baptist/ Geb. Saal, onder Bergen en (=in?) Henegouwen. Soldaat 16-7-1741
Ondertrouw te Breda met Agatha Micheau, 
Joannes Baptista geb. Huij   Isis Breda    
Roijwinkel Hendrik Carabinier 28-11-1745 Huwelijk te Breda met Johanna Maria
van Aldenhoven, woonplaats Nijmegen   Isis Breda   
Roimont(s) Martinus Soldaat 15-4-1731 Huwelijk te Breda met Maria de Nijs/Denijs
Isis Breda   
Rojer/ Reynier / Soldaat soldaat onder Gen. Vicause  Inf.Rgt. 701c* 15-6-1710 -Ondertrouw? te Breda met Jenne de Chams   
Roeier Reijnder 11-10-1710 -Huwelijk te Breda metJoanna de Champs
Isis Breda
Rojers Jan Soldaat, in garnizoen te Breda 27-8-1747 Huwelijk te Breda met Elisabeth Kuif,
geb. Breda   Isis Breda    
Roks Arnoldus Geb. te Zutphen, wonende in het garnizoen BoZ. 30-7-1738 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria van der 
Tamboer onder Cavelier Graaf, geb. Emmerich   Isis Bergen op Zoom
Roksnoer Philippus Geboortig ten Rijen op der Gilse, Ruijter in 't Regiment 4-10-1757 Getuigenverklaring: gequetst leggende ten huijse
van de heer generaal majoor vanRegteren in de en herberge van de weduwe Petrus Knapen in 't
compagnie van den majoor Haarsolte dorp tot Etten  verklaart dat hij is neergestoken
(Bron: Schepenbanken Etten en In de Palen van de Hoeven, door Jacobus Robbinson (zie Robbeson)
inv.nr. 465, folio 142 en 142vo.) Met dank aan Jeanne van der Krabben
Rol
Pierre Geb. Mallemort (Departement de la Coraise). Woonplaats Breda (in garnizoen). Volontair van de Fransche Republiek 23-7-1797 Huwelijk te Breda met Maria Sophia Cremers,
geb. Bronsom (Departement van Maastricht)
Isis Breda   
Roland
Petrus Josephus Uit Ath. Militair   21-9-1795  Ot / huw.? te Mechelen met Catharina Traukens,
uitHever(?). Ook kind(eren) te Mechelen laten dopen.Mechelen, huwelijken 1750-1796  no. 5854
Rollenbach Henrijk Soldaet onder kapt. Kijmmel 7-5-1707 Huwelijk te Lochem met Henrijkjen Stikkers
uijt Verwoolde.   Lochem NG Trouwen
Rollens Daniel Soldaat 20-4-1734 Vader te Breda, moeder Isabella Wevelbergh
Isis Breda    
Rollet
Jean Geb. Epences (in Champagne), in garnizoen te Breda. 10-2-1723
Huwelijk te Breda met Charlotte Lunenberg, 
Wachtmeester in het Regiment van de Graaf van Tilli. Geb. Vesel (Wesel?)   Isis Breda   
Cav.Rgt. 671b
Rolling Joor Soldaat onder de Compagnie van Kolonel Kip in het 7-3-1707 Huwelijk te Oisterwijk met Maria van Boxstel
Regiment van de Heer IJvoij Inf.Rgt. 671d. Zijn naam RA Tilburg
in de R.K. huwelijksakte is Georgius. Woonplaats
(garnizoen?) ’s-Hertogenbosch
Rolstein Jan Soldaat, in garnizoen te Breda 21-10-1731 Huwelijk te Breda met Eva Voocht,
geb. Breda   Isis Breda   
Ro(o)mans Peter Soldaat 15-7-1714 Huwelijk te Breda met Josina Houtcamps Isis Breda    
Romanouwskie Nikolaas Gregorius ? 8-1-1747 Is gedoopt (te Borculo) 't kindt van ElisabethCornelissen, genaemt Jan Nikolaes, in onecht geteelt, waarvan zij voorwend dat de vaeder na Oost Indien is  Borculo NG Dopen
Romeijn Hendrik Soldaat 8-11-1732 Ondertrouw te Breda met  Anna van Aken.
Att. naarGorinchem   Isis Breda   
Romers Martis Militair 5-8-1776 Begraven te Leeuwarden   HCL
Rommelaar Francis Geb. rond 1751 Nijmegen, grenadier. Gedetacheerd te 16-7-1776 Huwelijk te Tilburg met  Johanna Maria Nouwens ,
Geertruidenberg geb.Tilburg   Isis Tilburg
Rommelsberg
Johannes Van Munchen, Hauborst in 't Regiment van den Colonel 7-10-1742 Op vacante tourbeurt te Vlachtwedde 
Georgius De Guij Inf.Rgt. 672b Gecopuleerd (getrouwd) met Johanna Martena van 
Jacobus Postel, weduwe van wijlen Paulus Korenmans, 
woonachtigh op de Bellingwolderschans.  website
Rommelskerken
Markus Geb. Keulen, woonplaats Breda. Kapitein 7-2-1774 Huwelijk te Breda met Maria Volraat, 
geb. Breda   Isis Breda    
Rommers Cornelis Dragonder in het leger; met attestatie van Maastricht 16-12-1736 Huwelijk te Sprundel met Johanna Smids,
uit Rucphen   BHIC
Romp
Christian Soldaat, geboren van Goeden Acker in het Darmstadtse 2-8-1747 Vader te Breda, moeder Elisabeth Smits, 
geb. te Haemstede in het Nassau-Dietsche  BHIC
Romp Herman Ruiter in het Regm. v. Brigadier Eck   Cav.Rgt.671c* 4-3-1708 Huwelijk te Breda met Peternella Elias,
geb. Bergen op Zoom   Isis Breda   
Rompe Jo(h)annes Geb. Maastricht. Soldaat 2-12-1742 Huwelijk te Breda met Maria Peterz/Piterse,
geb. Maastricht, wed.   Isis Breda   
Romswinkel Adam Soldaat onder Bekker   Inf.Rgt. 672f* 31-6-1750 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Cornelia
van Nimwegen, jdr. int Paternostersteegje
Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Ronge
Lodewyk Geb. Oldenburg, wonende te garnizoen Bergen op Zoom. Grenadier onder Douglas 22-3-1775
Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria Meyers, geb. Culten, in het vorstendom Waldeck  
Isis Bergen op Zoom
Ronk Tonnes Soldaat in het regiment van de generaal majoor baron 18-12-1735    Huwelijk te Rheden met Hilleken Jansen,
de Bearn   Inf.Rgt. 701b* wed. van Geurt Bitter. Junxi
trouwboek NG Rheden 1676-1768 (transcriptie:
Harry Bruger)  Met dank aan Annelies Mateboer
Ronneboom
Jan Arent Een Hanoversen ruijter 13-11-1748 Gedoopt te Lochem: Hendrik, soon van Geesken 
Timmerije, in onegt geprocreert bij die sij segt te 
heten Jan Arent Ronneboom. Getuige de vader van 
voorn. Geesken, Garrijt Timmerije in Swijp
Lochem NG Dopen
Ronsmans Andreas Militair 7-1-1767 Ot / huw. te Mechelen met Maria Catharina Idon. 
Ook kind(eren) te Mechelen laten dopen
Mechelen, huwelijken 1750-1796  no. 5876
Roo, de Johannes Geb. te Venlo, wonende in het  garnizoen Bergen op 29-7-1718 Ondertrouw te Bergen op Zoom met  Johanna 
Zoom. Kornet onder Drymborn   Cav.Rgt. 672f* Roels, geb. Bergen op Zoom Isis Bergen op Zoom
Roode, de ? Ruijter 14-1-1760 IJs begraven zijn kint te Hasselt  
Begraven Hasselt (OV) ND Geref. Gem. 1739-1812
Met dank aan Annelies Mateboer
Roode van Hendrik Frederik Kapitein 6-11-1709 Peter te Breda   Isis Breda    
Heekeren
Rooij, de Hendrik Korporaal onder de compagnie van kapitein Mosin 15-11-1726 Huwelijk te Woerden met Aaltje van Nes,
Geb. Woerden < 1695, ovl. > 3-3-1752
Trouwboek Woerden   Met dank aan Ruud Poortier
Rooij, van Johannes Geb. Breda. Ex soldaat Regiment Lt.Generaal Krastsen  23-5-1751 Huwelijk te Hilvarenbeek met Maria Jan de Cort
RA Tilburg
Rooij, van Pieter Soldaat in't Regiment van Pallant Inf.Rgt. 665b* te 1740 Afkondigingen te Doetinchem voor huwelijk met
Zutphen, dog onlangs te Deutekom in garnisoen Elske Cranebergs uit Zutphen. Attest naar Zutphen. 
website
Rooijen, van Willem Soldaat 15-1-1710 Komt voor in DTB Gorinchem Trouwen   Website
Met dank aan Robert van der Hall
Roomans Peter Soldaat 15-7-1714 Huwelijk te Breda met Josina Houtcamps  Isis Breda   
Rook Johannes Jm. Soldaat onder 't regiment vande Heer Colonel Debitz 9-7-1735 Ondertrouw te Geertruidenberg met
onder de Compangie vande Hr Luijtenant Colonel dOlivier Catarina Schorebrand, jd, beijde geboortig van
in guarnisoen alhier   Inf.Rgt. 586a* GBerg en meede alhier wonende   Website
Rook Nicolaus Soldaat, in garnizoen te Breda 26-11-1741 Huwelijk te Breda met Anthonia van Stockom,
geb. Breda   Isis Breda   
Roo, de Willem Soldaet onder de Compagnie van den Heere Capitein 12-6-1729 -Ondertrouw te Oldenzaal met Lina de Laek,
Crenjere uit Oldenzaal
3-7-1729 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Roomenstael ? Kapitein 14-10-1701 Zijn dochter begraven te Breda   Isis Breda   
Rooms
Gerardus Geb. Antwerpen. Soldaat, in garnizoen te Breda Aug. 1777 Huwelijk te Breda met Magdalena Parijs,
geb. Bergen op Zoom   Isis Breda   
Roos David Geb. Tiel, wonende in het garnizoen Doornik. Soldaat onder 18-2-1735 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Bens,
Piper geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Roos Evert Ruiter onder Reg. v. Brigadier Eck   Cav.Rgt.671c* 1-5-1709 Huwelijk te Breda met Katrina Maria Biekens
Isis Breda   
Roos Freedrik Ludwig Sergeant onder het regiment van de generaal Geusau 23-8-1794 Ondertrouw te Harlingen (ref) met Margaretha Storm, van Arnhem. Laatste afkondiginig 31-8 en met att. vertrokken. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Inf.Rgt. 632b*
Roos Jan Korporaal 12-11-1719 Huwelijk te Breda met Maria Eversdijk,
wed. van Willem van den Bergh   Isis Breda
Roos Johannes Carl Militair 26-5-1783 Begraven te Leeuwarden   HCL
Roos, de Cornelis Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat 17-10-1784
Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria
onder Van Zalm   Inf.Rgt. 784a* Binnings, geb. Munsterbilzen   Isis Bergen op Zoom
Roos, de Hendrik Ruiter onder het regiment van de generaal majoor Eck 17-10-1753    Ondertrouw te Rheden met Geertruid van Sadelhof,
Cav.Rgt. 665c jd   trouwboek NG Rheden 1676-1768 (transcriptie:
Harry Bruger)  Met dank aan Annelies Mateboer
Roosenboom Jan Militair 13-6-1781 Begraven te Leeuwarden   HCL
Roosevelt Jacobus Geb. Oosterhout. Soldaat, laatst gewoond hebbende te 17-7-1763 Huwelijk te Breda met Anna Maria Maasland,
Den Haag geb. Maarsen buiten Maastricht, laatst gewoond hebbende te Den Haag   Isis Breda
Ro(o)sier Jacobus Soldaat 21-8-1747 Huwelijk te Breda met Johanna van Bommel
Isis Breda
Roosop Matthijs / Kanonier. In garnizoen te Breda. Woonplaats (=geb. plaats?:) 8-7-1792 Huwelijk te Breda met Cornelia Hendrika Hendrikz,
Matthias Herketruij, bij Maastricht geb. Chaam   Isis Breda
Root Johannes Mineur 23-11-1748 Ondertrouw te Breda met Maria Anna Kever
Isis Breda
Rootbeen Aart Kanonnier 6-12-1730 Ondertrouw te Breda met Meijntje van Doland
geb. Tiel   Isis Breda
Roovers ? Hr. Cappteijn Luijtenant, wonend bij Jan de Smit 4-6-1719 Zijn houkind begraven te Nuland   DTB 3 Nuland, begraven Koster   Met dank aan Jan van der Biezen
Roox / Rocx
Lambert(us) Geb. Mechelen. Dragonder, in garnizoen te Breda 10-10-1779 Huwelijk te Breda met Elisabeth(a)
(van) Everdon(c)k, geb. Breda   Isis Breda
Roozendaal Jan Geb. te Meer, wonende in het garnizoen Brielle. 8-1-1738 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elijsabeth
Soldaat onder Naasthooven Plasman, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Roppel
Koenraad Geb. Brinkhausen in het Waldeckse. Grenadier in 18-2-1781
Huwelijk te Zaltbommel met Anna Katharina
het regiment Waldeck te Bergen op Zoom Inf.Rgt. 742a Charlotta Grinters, geb. Duisburg, wonende
Bergen op Zoom Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Roppert
Johann Peter Korporaal, geboren te Ketten-Espoch in Nassau- 26-2-1791
Vader te Breda, moeder Johanna Maria Bittgern,
Usingen geb. Gotha, Saksen-Gotha   Isis Brabant
Roque, de la Maurice Heer De la Peyre, Kolonel in dienst van de L.L.H.H.P.P. 10-8-1721 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Ros Alexander Wonende in het garnizoen Breda. Soldaat onder Monzo 20-1-1762 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Anna Maria Strik, geb. BoZ, wed. van 
Andries Vernet Isis Bergen op Zoom
Ros Anthonius Geb. Maastricht, woonplaats Breda. Militair. Timmerman bij de 15-6-1794 Huwelijk te Breda met Adriana Coene,
artillerie geb. Breda   Isis Breda
Ros
Hendrik Geb. Düsseldorf, wonende in het garnizoen Bergen op 6-2-1743 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina
Zoom. Soldaat onder Van Dijk van der Poll, geb. Breda   Isis Bergen op Zoom
Ros Jacobus Soldaat 23-2-1745 Vader te Heeswijk (toeval), moeder
Joanna Petri de Moes   Isis Brabant
Ros Jan Soldaat, geboren voor 1695 29-11-1713 Ondertrouw te Sprang metHendrina Vervoort,
geb. voor 1695, uit Sprang
Ros Jan Soldaat 25-7-1773 Vader te Ginneken, moeder Catharina Bruckzan  
Isis Brabant
Ros Johannes Adolph Geb. Bredevoort, wonende in het garnizoen Bergen op 23-7-1769 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Zoom. Soldaat onder Lewe (=Lewe van Aduard) Johanna Elisabeth Vried, geb. BoZ
 Inf.Rgt. 671b* Isis Bergen op Zoom
Ros, la Arnoldus Soldaat 9-6-1736 Vader te Breda, moeder Anna Piters   BHIC
Ros, la Hendrik Soldaat 8-11-1733 Huwelijk te Breda met Adriana Hart,
geb. Teteringen, wed. van Gillis Janiek   Isis Breda
Rosbach Jan Soldaat 30-7-1747 Huwelijk te Breda met Margaritha Govaarts
Isis Breda
Rose
Jacques Geb. Brungon (District de Brive, Departement de la Curaise). 20-8-1797 Huwelijk te Breda met Margarita Verkleij,
Volontair in dienst van de Fransche Republiek, in garnizoen geb. Gouda   Isis Breda
te Breda
Rose J. C. Luitenant ter zee 11-4-1797 Inwoner van Vlissingen, adres: I 175  Isis Zeeland
Rose, la Derk/Dirk Soldaat onder Gen. Maj. Heide 10-5-1705 Huwelijk te Breda met Anna Niemands
geb. Gravenhage 's   Isis Breda
Rosenberger Caspar Lutent. in het Regimt. van den Heer Generaal Majoor 26-12-1751 Peter te ’s-Hertogenbosch   BHIC
Sturler   Inf.Rgt. 748j*
Rosenberger Martin Vaandrig, in garnizoen te Breda 15-12-1766
Huwelijk te Breda met Anna Margareta
Schlosser,  geb.  Brussel   Isis Breda
Rosendael Pieter Soldaet in de Compagnie van den Heer Dijse 27-8-1730 -Ondertrouw te Oldenzaal met Elizabeth ter Beeck,
uit Oldenzaal
10-9-1730 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Rosenstingen Lodewyk Soldaat in de Comp. van de Heer Luitenant Kolonel van 2-5-1744 Ondertrouw te Bergum met Grytje Jacobs
Daniël Aylva in garnizoen te Leeuwarden   Inf.Rgt. 672d* Tresoar
Rosendal Johannes Soldaat 31-7-1772 Begraven te Leeuwarden   HCL
Roses Guillam Soldaat i/h Regm. v. Brigadier Amama   Inf.Rgt. 672d* 10-4-1707 Huwelijk te Breda met Catharina Kraen  Isis Brabant
Rosevelt Albert Grenadier 13-6-1756 Huwelijk te Breda met Aalke Jacobs
geb. Bourtaing   Isis Breda
Rosevelt Ebel Wdr. van Maria Joseph Folert. Sergeant 7-11-1756 Huwelijk te Breda met Luigje Doedens
geb. Groningen   Isis Breda
Roshof Bernhardus Soldaat 9-11-1737 Ondertrouw te Breda met Maria Gerritze,
geb. Nijmegen, weduwe van Pieter Schoute.
Att. naar Nijmegen   Isis Breda
Rosier, de Nicolaas Onderluitenant bij remplacement onder het 1ste 31-1-1753 Commissie / instructie Zeeland
Detlof bataljon van het 2de regiment Orange Nassau in de compagnie van kapitein Wartenleben. Voorganger: Isis Zeeland
Nauman    Regiment Oranje-Nassau 1, 2e Bat.
Rosier, de Peter Ludwigh Christiaan Kapitein-luitenant in het regiment te voet van Orange 24-7-1748 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Zeeland
Roskam Anthonij Geb. Wageningen. Soldaat 10-7-1745
Ondertrouw te Breda met Anna Catharina Vrijhagen,
geb. Munster, wed. van Marten Mengels
Isis Breda
Roskot
Jan Melcker Geb. Bochum (D). Soldaat in het regiment van kolonel Alijva 30-5-1744 -Ondertrouw te Willemstad met Anna Margrita Roling,
te Willemstad   Inf.Rgt. 672d geb. Volkershuizen, woonplaats Willemstad
14-06-1744 -Huwelijk te Willemstad
bron: Plaats: Willemstad, RAWB, gezindte/instantie: NG, register: 10      Met dank aan Trudy Ohm
Rosmaal Antonij Soldaat, in garnizoen te Venlo 31-12-1730 Huwelijk te Breda met Agneta Broekhoven Isis Breda
Ross Alexander Soldaat, in garnizoen te Breda 21-10-1758 Ondertrouw te Breda met Pieternella van Meel
geb. Zierikzee. Att. naar Zierikzee   Isis Breda
Ross Antonij Kanonier. In garnizoen te Breda 25-9-1784 Ondertrouw te Breda met Maria Kruijf,
geb. Nijmegen   Isis Breda
Ross George Soldaat in de comp. Invalides 21-1-1778 Huwelijk te Klundert te Maria CatharinaHinsenberg
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 99
Ross Huijbert Wonende in het garnizoen Ieper, tamboer onder Bruce 17-4-1720 Huwelijk te Bergen op Zoom met Susanna Eternou,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Ross Willem Soldaat in de comp. van de Hr. Bojanovskij 3-5-1750 Huwelijk te Klundert met Geertruijd van Sente
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 21
Rossel Coenraad Gegageerd soldaat, 50 jaar oud 17-5-1797 Inwoner van Veere, adres:
Lange Oudestraat  Isis Zeeland
Rossem, van Jan Godart -Geb. 26-2-1668, Zoon van Jonkheer Gerard van Rossum en Jofr. Anna Maria van der Straeten. Majoor in                    à 28-1-1718 -Notariële akte (testament) te Utrecht
15-11-1722 -Notariële akte (protest) te Utrecht
-Aanstelling tot kolonel van Inf.Rgt. 672f                             à 16-5-1723 -Notariële akte (procuratie) te Utrecht
14-12-1731
18-3-1738 -Overleden
Notariële akten Utrecht, inv. Nrs.  U153a2/4,
U110a11/175 en U170a1/59
Met dank aan Richard van Schaik
Rosset
David Geb. Eygle (Zwitserland). Woonplaats Breda (in 15-1-1708 Huwelijk te Breda met Eva Supplij
garnizoen). Vaendrigh. geb. Breda   Isis Breda
Rossiels
Gillis Geb. Leuven, wonende in het garnizoen Bergen op 2-1-1735 Huwelijk te Bergen op Zoom met Helena Dunnebier,
Zoom. Soldaat onder Gersdorft geb. Nijmegen Isis Bergen op Zoom
Rossin / Lodewijk / Dragonder 8-12 of Huwelijk te Breda met Mecheltje van Valem/Vaele,
Rosin Ludovicus 9-12-1714 geb. Breda   Isis Breda
Rossum, van Anthonij Corporaal onder van Bronkhorst   Inf.Rgt. 672f 3-3-1748 Huwelijk te Utrecht (Jacobikerk) met Josina Maria
van Solingen, jd. Geboden 2 x tegelijk afgeroepen.
Gens Nostra jrg. 20, no:1, jan. 1965
Rossum, van Bernardt Soldaat onder de Guy (in garnizoen te ’s-Hertogenbosch) 13-3-1747 Huwelijk te Utrecht met Margaretha Dekkers.
 Inf.Rgt. 672b Att. geg. na ‘sHertogenbos
GensNostra jrg. 20, no; 1, Jan. 1965
Rossum, van Daniel Korporaal in het regiment Hardenbroek 25-5-1783 Huwelijk te Zaltbommel met  Alida van Woudt,
van Zaltbommel Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Rot Johann Nicolaus Soldaat 19-5-1752 Peter te Breda 
BHIC
Roth Christiaan Korporaal in de compagnie van Jacquin 17-12-1778 Huwelijk te Zaltbommel met Anna Christiana Walker,
Frederik won.  Zaltbommel
Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Roth
Daniel Geb. Flersen, aan de Main. Soldaat 5-12-1751
Huwelijk te Breda met Anna Margaretha Monkin
Geb. Flersen   Isis Breda                                                 ?
Roth Erhardt Friederich Luitenant in het regiment Oranje-Nassau 30-8-1763 Vader te Bergen op Zoom, moeder Helena JulianaNeubroner von Eisenburg   Isis Bergen op Zoom
Röth
Justinus Nicolaas Geb. Wiesbaden. Luitenant, in garnizoen te Breda 1771 Huwelijk te Breda met Sophia Schilders
geb. Venlo, woonplaats Sas van Gent   Isis Breda
Rothbauer Fredrik Wilhelm Functie : Luitenant in het regiment te voet van overste 20-11-1744 Commissie / instructie Zeeland
Christiaan Carel, prins van Stolberg. Inf.Rgt. 744f . Isis Zeeland
Voorheen sergeant in het Waldeckse regiment
Rothe Nicolaus Dient in het regiment Feldmann 20-3-1757 Vader te Bergen op Zoom
(Inf.Rgt. 595b en Inf.Rgt. 671b) Isis Bergen op Zoom
Rottij Augustinus Husaer in de ligte Brigade van den Heere Collonel Rhijn Grave van Salm. 30-7-1785 Begraven te Breda   Isis Breda
Rouaen Gerrit Soldaat 16-8-1716 Huwelijk te Breda met Maria Terloo?,
geb. Breda   Isis Breda
Rouangel Mattijs Soldaat 2-12-1714 Huwelijk te Breda met Johanna Aartsen   Isis Breda
Rouchart
Remij Joseph Geb. Blaij, bij Luik. Mineur, in garnizoen te Breda 10-11-1748 Huwelijk te Breda met Johanna Blom,
geb. Breda   Isis Breda
Rouge Pierre Sergeant 16-1-1735 Getuige te ‘s-Hertogenbosch   BHIC
Rouijelle, de Franciscus Kolonel 26-5-1755     Doopgetuige te Roermond
Gendalim     Met dank aan Loe Giesen
Roulant Jacob Huzaar, hij diende in de compagnie van den kapitein van 26-1-1789 Vader te Heusden   BHIC
Wiedenbroek, alhier in garnizoen.
Roulas de Frederick Geb. Rolle (Kanton Bern). Monsieur en Capiteijn- 25-9-1713 Huwelijk te Breda met Sara le Sage
Sainct Vincent Luitenant in het Regiment van Sturler  Inf.Rgt. 694a* Isis Breda
Roulie, de Francois Collonel Commandant en Capt van de cie Infanterie v t 7-1-1763 Begraven te Sint-Michielsgestel
1e Battaillon van t Reg van de hr Lt Gen Kinschot BHIC
Inf.Rgt. 672e, 1e Bat.*
Rouman Franciscus Soldaat 2-12-1736 Huwelijk te Breda met Wilhelmina van der Ven
Isis Breda
Roupp
George Guillaume Geb. Nassau-Dietz. Homme de Chambre (Kamerheer?) van S.A.S Mgr.de Prins van Oranje en Nassau. Dec. 1744 Huwelijk te Breda met Marie Androu?t du Cerceau
geb. Leeuwarden   Isis Breda
Rous Joannes Petrus / Militair 11-5-1732 Huwelijk te Breda met Elisabeth Maes/Maas
Johan Philip Isis Breda
Roussele / Hubert(us) Soldaat 21-11-1723 Huwelijk te Breda met Clara Wijnan(t)s   Isis Breda
Rouselle
Rousselet
Nicolaes Geb. Chalons. Soldaat in het regiment van Picardië -Overleden te Huppervesten (Antwerpen?),
verongelukt onder d'aarde afgestort van een
halffnoenwerk
2-9-1701 - Begraven te (parochie) St. Walburgis (Antwerpen)
Begraafboek Walburgis 1693-1796
Met dank aan Medard Moerenhout
Routier Etienne Jager in een regiment 14-2-1799 Vader (van onecht kind) te Breda, moeder
Guillaume Anna Baker  Isis Breda
Rouveroij Martinus Ruiter onder het regm van..? 10-6-1714 Huwelijk te Baardwijk, Elshout met
Alegonda van Berkel   BHIC
Rouville, de Abraham Geb. Leiden. Vaandeldrager in het regiment van brigadier Spaen   Inf.Rgt. 690c* 1735 -Ondertrouw
6-11-1735 -Op vertooning van dimissorialen van den E. Nederduijtzen kerkenraet te Maestrigt in den egten staet bevestigt / huwelijk te Meerssen met
Helena Hasselman,  geb. ’s-Gravenhage, beiden wonende te Maastricht   Gens Nostra 46, 1991
Rouwenhorst Gerri Soldaat in de compagnie van brigadier Mosburger in 6-3-1745 Ondertrouw te Groenlo met Dore Laket,
guarnisoen alhier (Rgt. Burmania)  Inf.Rgt. 633a* Alhier   Trouwboek Groenlo 1738-1753
Roux
Antoine Geb. Geneve. In garnizoen in Breda. Sergeant in het 16-2-1749 Huwelijk te Breda met Jacoba Wanders,
Regiment van Budé Inf.Rgt. 748d* geb. Bergen op Zoom   Isis Breda
Roux
Jaques Uit Lucens (Luzern?) in het baljuwschap Moudon, kanton Bern, sold. in het Zwits. reg. van luit.-gen. de Rebecque/ compagnie kol. Bergier. 17-9-1752 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Jeanne Swilius   Isis Bergen op Zoom
Roux, le Petrus Uit Sint Dionijsius 14-10-1793 Begraven te Dousies, in Henegouwen (gesneuveld).
Isis Breda
Rover, de Pieter Soldaat onder de compagnie van kapitein Eibels in het 29-7-1729 Ondertrouw te Heusden met Helena Engels,
regiment van kolonel van Berchem, alhier in garnizoen. geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Heusden
Rovers Gielis Soldaat onder het regiment van kolonel Gadelliere 2-5-1742 Ruzie   Rechterlijk Archief Loon op Zand, inv.nr. 95
 Inf.Rgt. 668a
Rowaen Jan Geb. Breda. Sergeant, in garnizoen te Nijmegen 25-10-1761
Huwelijk te Breda met Magdaleen Joseph,
geb. Doornik, wed. van Joseph Tisereux
Roy, de Bernard Geb. 30-9-1747 ’s Gravenhage. Brigadier-Generaal der Infanterie. Directeur ’s Lands Fortificatien. Commandeur - -
fort St.  Andries Met dank aan Rob Lichtenberg
Roy, de Bernard Jacob Geb. 20-1-1715 Maarssen. Kolonel der Genie. Directeur ’s Lands Fortificatien 27-12-1782 Overleden te ’s Hertogenbosch
Met dank aan Rob Lichtenberg
Roy, de Bernard Willem Antonius Geb. 31-12-1746 Nijmegen. Generaal-Majoor der Genie. Directeur-Generaal ’s Lands Fortificatien. 23-12-1803 Overleden te ’s Hertogenbosch
Met dank aan Rob Lichtenberg
Roy, du Michiel Soldaat onder Colonel Lindsdauw (=Lindtsau) 26-5-1703 Ondertrouw te Breda met Maria Peters,
 Inf.Rgt. 672g geb. Loon op Zand   BHIC
Roy, van den Jan Soldaat onder Kapt. Paschal 7-3-1700 Huwelijk te Breda met Catharina Hendriks,
woonplaats Diest   Isis Breda
Roy van Wichen, de, jonkheer Martinus Johannes Geb. 28-8-1756 ’s Hertogenbosch. Majoor der Infanterie 13-12-1827 Overleden te Meerhout (Antwerpen-B)
Bij KB van 31-12-1825, no. 151, verheven in de Nederlandse Adel.  Zie ook 19e eeuw
Met dank aan Rob Lichtenberg
Roymans
Nicolaas Geb. Turnhout, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. 7-5-1738 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria
Soldaat onder Nerduin Mubters(?), geb. Tilburg   Isis Bergen op Zoom
Rozen, baron von Robert Gotlieb Functie : Vaandrig in het regiment te voet van overste 1-11-1745 Commissie / instructie Zeeland
Christiaan Carel, prins van Stolberg   Inf.Rgt. 744f* Isis Zeeland
Rozenij
Q.Z. Predikant van een Zwitsers regiment 1770 Lidmaat te Princenhage
Isis Breda
Rubeek
Willem Gerryts Uit Emden, soldaat 20-11-1728 Ondertrouw te Leeuwarden met Mayke Jacobs
uit Leeuwarden   Tresoar
Ruben Johan Gerardus Geb. te Utrecht, Corporaal in het regiment van zijn 2-11-1775 Huwelijk te Axel met Coletta Breroe, geb. Axel
Excellentie den Luitenant Generaal Leusden, thans website
leggende te Bergen op Zoom Inf.Rgt. 672b
Rücker
Jacob Uit het baljuwschap Aarburg in het kanton Bern (Zwitserl.) 12-7-1795 Vader te Bergen op Zoom, moeder Susanne Gasser
en soldaat in de compagnie van luitenant Steigner in het regiment van Gumoens. Isis Bergen op Zoom
Rudolph Jacob Militair 11-8-1746 Begraven te Leeuwarden   HCL
Ruë, la Jacobus Geb. Zwolle. Soldaat, in garnizoen te Nijmegen 1777 Huwelijk te Breda met Maria Theresia Koens, 
Geb. 's Hertogenbosch.   Isis Breda
Ruedisuel Jacob Gepensioneerd soldaat 20-6-1796 Lidmaat te Princenhage. Vertrokken naar
6-4-1797 Zwitserland   Isis Breda
Ruhle Lodewijk Carel Hij diende ten dienste dezer Landen en was majoor- 30-3-1769 Begraven te Heusden
effectief van het tweede bataljon van den luitenant- BHIC
generaal de Villegas, alhier in garnizoen. Inf.Rgt. 718a
Ruhle, van Johan Frederik Functie : Luitenant in de compagnie en het 2de bataljon infanterie (Oranje Nassau), in het regiment van markgraaf van Baden Dourlach, in de compagnie van kapitein Goler 21-6-1763 Commissie / instructie Zeeland
Inf.Rgt. 748c Isis Zeeland
Ruijel Johannes Militair onder Spigel 10-1-1705 Vader te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Ruijs Thomas Soldaat uit Bergen op Zoom 18-3-1797 Vader te Breda, moeder Maria van Altena,
uit Den Bosch   Isis Breda
Ruijs Wilhelmus Ruiter in het regiment van de Hoogedele Generaal-Majoor 18-12-1709 Vader te Budel, moeder Peterneltie van Hees.
Jan Carel Eik   Cav.Rgt. 671c* Kind gedoopt te Weert.   BHIC
Ruimhelt Hendrik Pijper onder Colonel Lauder   Inf.Rgt. 603a* 25-4-1700 Huwelijk te Breda met Adriana van Hoorn   BHIC
Ruirtz Nicolaus Carel Soldaat 1-11-1722 Vader te Lieroord (dochter Anna Elizabeth ged.),
Moeder Catharijna Ruirtz. Ouders Luthers
Doop NH 1654-1735   Met dank aan Annelies Mateboer
Ruisson
Gerard Geb. Luik, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. 30-11-1740
Huwelijk te Bergen op Zoom met Katharina
Wachtmeester onder La Haye Driessens,  geb. Rekem   Isis Bergen op Zoom
Ruiter Johan Geb. Zandbeek(?), wonende te garnizoen Bergen op 27-2-1780 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Jozepha
Christoffel Zoom Elizabeth Stolts   Isis Bergen op Zoom
Ruiter
Johannes Geb. Nassau Dillenburg, wonende in het garnizoen 3-3-1745
Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella
Bergen op Zoom. Soldaat onder Berkhout Therese van Oostende, geb. Doornik  
Isis Bergen op Zoom
Ruiter, de Willem Soldaat van de 4e comp. Van het 2e batt. Der 4e halve 11-8-1799 Huwelijk te Harlingen (ref.) met Akke Rients,
brigade beide van Harlingen
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Rulach Bernardus Lt. in 't regiment Fourgeoud 9-9-1778 Vader te ‘s-Hertogenbosch, moeder
Inf.Rgt. 772a* Gisina Megtelina Bockholt   BHIC
Runkel
Jacob Gebooren te Versam in de Grauwband onder Grisons 10-9-1797 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
in Zwitserland Maria Dorothea Mullerin   BHIC
Rustma Harmen Soldaat i/h Regm. v. Brigadier Amama  Inf.Rgt. 672d 8-8-1706 Huwelijk te Breda met Katrina van Elden,
geb. Deventer   BHIC
Runtzheimer Johann Sergeant in het regiment Hessen-Darmstadt 11-6-1791 Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina
Heinrich Inf.Rgt. 748f* Margaretha Meinke   Isis Bergen op Zoom
Ruskes/ Roescher/ Roeschke Jannes - 11-10-1738 -(Eerste) dochter Willemijna ged. te Steenwijk,
moeder Hendrikje Hendriks
-In het Regiment van de heer overste Burmania   1748 -Hendrikje Hendriks, huisvrouwe van Jannes Ruskes. Kinderen beneden 10 jaar: Willemina, Anna.
Inf.Rgt. 633a* Volkstelling 1748 Kwartier van Vollenhove Plaats:
Schoutambt Steenwijk, Zuitveen – Westerkluft
Met dank aan Alida van den Bergh
Ruter Jan Joost Soldaat in de Compagnie van de Capitein Bentinck 19-4-1744 Huwelijk te Bourtange met Engelke Lodewijks,
van Onstwedde   website
Rutgers
Fokke Geb. Norden in Oostvriesland. Ongehuwd. Corporaall 30-06-1799 Aangetekend te Beverwijk met Catharina van de Ren,
van het 1e bataillon van de 7e Comp: der 4e halve ongehuwd, geb. Beverwijk, won. Beverwijk.
brigade onder comando van de Colonel Lambrechts in Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
dienst der Bataafsche Republiek
Ruthen Josephus Wdr. uit Bergen (Mons?).  Militair. 6-1-1786 Ot / huw.? te Mechelen met Rosa Nemaijer, wed. uit
(alias Routte) Groningen. Beiden hertrouwd, gehuwd in Invaliden-
huis   Mechelen, huwelijken 1750-1796 no. 5954
Rutten David Geb. Nijmegen. Kanonier 25-6-1780 Ondertrouw te Breda met Anna Geertruij van Dijk,
geb. Nijmegen   BHIC
Rutten Dirk Was soldaat in garnizoen te Bergen op Zoom 1-12-1737 Vader te Raamsdonk (inmiddels overleden),
moeder Aaltje van Strien  BHIC
Rutten Hermanus Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Sergeant 9-5-1784 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Catharina
onder Frederik van Oranje Nassau van Nieuwenhuize,  won. Deventer
Isis Bergen op Zoom
Rutten Hendrik Soldaet onder Capt. Hofman 2-7-1730 -Ondertrouw te Oldenzaal met Catharina Nijland,
uit Oldenzaal
23-7-1730 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Rutten Johannes -Geb. Nijmegen. Kwartiermeester bij de dragonders 31-5-1795 -Huwelijk te Breda met Joanna Oest, geb. Groenlo  
-Vader uit Nijmegen 13-2-1796 -Vader te Breda, moeder Joanna Antonia Oest,
uit Oest bij Groenlo
1-5-1802 -Vader te Breda (tweeling), moeder
Antonia Joanna Oest, uit Groenlo   Isis Breda
Rutten Nicolaas Geb. Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen op 6-11-1768 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina Duijkers,
Zoom.  Grenadier onder Everttsen   Inf.Rgt. 701e* geb. Venlo   Isis Bergen op Zoom
Rutten Pieter Geb. Nijmegen, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. 9-5-1784 Huwelijk te Bergen op Zoom met Beatrix Kluit,
Muzikant onder Frederik van Oranje Nassau geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Ruymers
Jan Geb. Leuven, wonende in het garnizoen Bergen op 15-10-1721 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Lasjoeck,
Zoom. soldaat onder De Beaufort geb. Roosendaal   Isis Bergen op Zoom
Ruys Thomas Geb. te BoZ, wonende in het garnizoen BoZ. Tamboer 30-10-1796 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria
van Altena, geb.’s-Hertogenbosch
Isis Bergen op Zoom
Ruyter
Pieter Geb. Luik, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. 15-6-1732
Huwelijk te bergen op Zoom met Maria
Soldaat onder Fleischer van Streedonck, geb. Hasselt                              ?
Isis Bergen op Zoom
Ruyter, de Wijnnant Geb. te Geertruidenberg, wonende in het garnizoen 28-5-1738 Huwelijk te Bergen op Zoom met Aggenis Eijkhout,
BoZ. Korporaal onder Does geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom