18e eeuw OP        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/jaar Bijzonderheid en/of website                      532
Oderwald Georg Korporaal onder Stolberg   Inf.Rgt. 744f* ? 1747
Huwelijk te bergen op Zoom met 
Anna Margaretha Oberlochin,
wed. van Creveld   Markiezenhof
Ockinga, van Jarich -Geb. 1644, zoon van Lolle Heres van Ockinga -Partner: Hijlck van Ockinga   Website
en Rints Tietesd. van Cammingha -7 kinderen   Website
-Luitenant-kolonel van het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*  1691
-Kolonel van Inf.Rgt. 577a*  van                                      1706-1711
-Brigadier op                                                                       1-1-1709
1714 -Overleden   Website
Odijck Jan Barbier in de compagnie van commandant 16-9-1729 Ondertrouw te Woudrichem met
Hardenbroek, woonplaats Loevestein   Inf.Rgt. 665a* Cornelia van Hekelingen,  jd, 
woonplaats Woudrichem   Isis Heusden
Oel Nicolaes Soldaet in 't reg. van Dorth, hier in guarnisoen 12-12-1742 Huwelijk te Lochem met Elsken Schepers,
Inf.Rgt. 665b* dochter van wijlen Jan Scheper uijt Lochem.
Lochem NG Trouwen
Oelen Hendrik Soldaet onder de Compagnie van den Heere Capitein 18-1-1728
Ondertrouw te Oldenzaal met Anna Beurtjes,
Mulert tot den Bakenhage uit Epe (D), woonachtig te Oldenzaal
Oldenzaal NG Trouwen
Oelendorp
Coert Van Hildesheim, soldaat in de Compagnie van de 27-10-1743 Huwelijk te Bourtange met Maria Kopes,
Capitein Bentinck     Inf.Rgt. 672h* van Meppen   website  
Oerland Isaac Trompetter onder Gen. Maj. Tengnagel Cav.Rgt. 577a* 30-8-1705 Huwelijk te Breda met Maria de Lange  BHIC
Oerlemans Wouter Geb. Loon op Zand. Soldaat in dienst van kolonel Dollever en in garnizoen te Tiel 19-4-1748 Volmacht  
Schepenbank Loon op Zand inv.nr. 097, folio 95
Oers, van Cornelis Geb. Princenhage. Woonplaats Princenhage 20-12-1789 Huwelijk te Princenhage met Hermijna de Rijck,
(voorheen garnizoen Nijmegen) geb. Mook, woonplaats Princenhage (voorheen Nijmegen)   BHIC
Oers, van Cornelis Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom, 11-7-1790 Huwelijk te Bergen op Zoom met  Wilhelmina
timmerman van de artillerie van Wilpe, geb. Nijmegen  Markiezenhof
Oestin
Jan Baptist Geb. Menen, wonende in het garnizoen Bergen op 26-9-1756 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Heure,
Zoom. Soldaat onder Gokkinga geb. Halsteren   Markiezenhof
Offenberg Alexander -Ged. (rk) 4-4-1726 te Aschendorf (De), vlak over de 19-12-1745 -Huwelijk te Arnhem met Maria Erents, jd te Arnhem.
?
grens bij O-Groningen, zoon van Johannes Offenberg Gesien de att. van D. Lespierre pred. te Doesburg dat
en Christina Spindel. Soldaet, guarnisoen houdende aldaer de inschrijvinge geschied is.  
te Doesburg, dog onlangs hier te Arnhem NH-trouwboek Arnhem  
Art.Cie 698b* of Inf.Rgt. 665b*
- 22-11-1746 -Zoon Philippus Jacobus ged. (RK) te Zutphen
- 6-3-1750 -Zoon Joannes Bernardus ged. te Nijmegen. getuige: Joannes Bernardus Wever  Doopregister van de
RK statie der minderbroeders Nijmegen (1659-1811)
-Mogelijk nog kinderen geboren in verschillende
1746-1752 garnizoensplaatsen?
-Alexander Offenberg en Maria Erents zijn in 1752
- 1752  e.v. in Hindeloopen (Friesland), waar in Bakhuizen nog acht kinderen (RK) worden gedoopt.   Tresoar       
Met dank aan Rein Kakes
Alias: Offenhuijser Johan Georg Wdr. Korporaal 29-8-1784 Huwelijk te Breda met Susanna Etzel,
geb. Maastricht   Isis Breda
Offerman Frans Soldaat onder Bedarides Inf.Rgt. 689a* 8-5-1742 Huwelijk te Utrecht (Catharinakerk) met
Maria Tollenaar, jd mede aldaar
Gens Nostra jrg. 19, no: 5, mei 1964
Offerman Johan Soldaat 9-5-1700 Huwelijk te Breda met Willemijn Clerq   Isis Breda
Offremen Joannes Vaandrig 2-12-1713 Peter te Arnhem   BHIC
Ogeard Jean Natif de Bulion dioceze de Clermont en Auvergne,  2-2-1703 Reu lhtel des invalides Paris /
dit Petitjean g de 26 ans soldat du Sieur du Buisson, Regiment Binnengekomen in het htel des invalides in Parijs
de Picardie, ouil dit avoir servi 6 ans, est estropi du Website                  
bras gauche d'un coup de canon quil receut a l'affaire
de Nimegue (NL), charpentier de sa vaccation, et est
catlique, soldat
Ogebrorius Willem Militair 10-4-1780 Begraven te Leeuwarden   HCL
Ogez Abraham Functie : Onder-brigadier van een escadron paarden, 2-6-1707 Commissie / instructie Zeeland  
geleid door Maurits de Nassau Isis Zeeland
Ohm Johannes Philip Uit het leger 1750 Lidmaat te Leeuwarden    HCL
Oij, du Nicolaes 'Hoogh Edel geboren Heer'  luitenant van het regiment van Mommel 6-1-1701 Huwelijk te Wouw met Anna Elisabeth
van Lamswaerde  BHIC
Oijkam
Daniel Geb. Antwerpen, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Perneel 10-5-1715
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Magdalena de Meelen, geb. Lille                              ?
Markiezenhof
Oldekop, van Johan Erasmus Wolraad Majoor in het Korps Jagers van Bijlandt   Inf.Rgt. 793b* -
van                                                                                  1793-1795
Oldeman
Christoffel Uit Emden, soldaat 24-4-1701
Huwelijk te Dokkum met Stijntje Feikes
uit Emden    Tresoar
Oldenbarne- Jan Willem Majoor in 't eerste Bataillon van 't regiment mariniers van den Collonel Fourgeoud Inf.Rgt. 772a* 21-9-1777 Vader te s-Hertogenbosch, moeder
Veldt genaamt 18-4-1779 Johanna Louisa van Rees   BHIC
Pullingh, van
Oldenkop, van Carel Adolph Leutenant onder't Regiment van den Colonel Grave Aug. 1791 Afkondigingen te Doetinchem voor huwelijk met
Wilhelm van Dam in guarnizoen alhier Inf.Rgt. 672b* Maria van Heemskerk   website
Older Fransis Soldaat te Grol (Groenlo) 22-5-1787 Begraven te Groenlo   Groenlo Begraven
Oldersma Galenus Faandrik in het regiment infanterie van Rumf 15-3-1750 Huwelijk te Beers met de juffer Gezina Patraeus
Inf.Rgt. 749a* Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Oldersma Petrus Uit Bergum. Vaandrig 18-5-1755 Huwelijk te Rottevalle met Jitske Pieters
uit Oostermeer   Tresoar
Oldrik Hendrik Geb. Doetinchem  Korporaal 2e batt. In het Regiment 24-8-1787 -Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
van Prince van Baden Durlach   Inf.Rgt. 671e* Johanna Meijer, geb. Nijmegen
Trouwboek gerecht van Wijk bij Duurstede
16-9-1787 -Huwelijk te Culemborg
NH trouwboek van Wijk bij Duurstede
Met dank aan Hans Meijer
Olendorp Coort Soldaat 5-11-1744 Vader te Berlicum, moeder Maria Kops (zoals ze zeggen), in deze parochie geboren en naar garnizoen Hijemalia vertrokken  BHIC
Olerig Johan Jurrien Soldaat in't Regt. van sijne Excellentie de Heer Generaal Burmannia Inf.Rgt. 633a* in de compagnie v.d. Lt. Colonel Burmannia te Zutfen in garnisoen 18-6-1749 Huwelijk te Doetinchem met Harmina Niersen
website
Olfsen Gerhardus Soldaat onder de compagnie van capt. Diert, in het regiment van de generaal majoor van Brakel, alhier 22-12-1792 Ondertrouw te Dokkum met Elisabeth Pau,
in garnizoen Inf.Rgt. 664b* mede alhier. 13-1-1793 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Olij / Pieter -Geb. Bonn, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Korporaal onder Randwijk 1-6-1783 -Huwelijk te Bergen op Zoom met 
Anna Katharina van Onze, geb. Bergen op Zoom
-Afkomstig uit Bonn Markiezenhof
Oly / Petrus 13-6-1797 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Anna Catharina van Onse
Ohly Petrus 3-8-1799 -Idem, moeder Anna Catharina van Onsen
Oliphant Willem Dragonder regiment gen.Graffort 3-12-1747 Vader te Raamsdonk  BHIC
Olislagers Arnoldus Uit Maastricht. Waals regiment doopboek 1708-1796 16-1-1791
-Vader te Maastricht, moeder
Cav.Rgt. 693c* Magdalena Viseur, uit Doornik / Tournai
1-2-1793 -Vader te Arnhem, moeder Maria Magdalena Viseur
12-2-1795 -Vader te Breda, moeder Magdalena Viseur  Isis Breda
Olivier Johannes Adjudant onder Brigadier Amama Inf.Rgt. 672d* 12-12-1706 Huwelijk te Breda met Dina Loyse de Jonkheer  
BHIC
Olivier Joris Jm, geb. te s-Gravenhage. Soldaat onder de generaal 5-4-1716 -Ondertrouw te Brielle
de St. Amant in garnizoen te Brielle   Inf.Rgt. 602a* 19-4-1716 -Huwelijk te Brielle met Johanna Raats,
jd. geb. te Dordrecht, wonende te Brielle
Index Trouwboek Brielle Streekarchief Voorne
Putten en Rozenburg  Met dank aan Dorothy de Winter
Ollenberger Daniel Soldaat 5-2-1747 Huwelijk te Breda met Anna Coenen
Isis Breda
Ollofs
Aerend Geb. graafschap Meurs (=Moers), wonende in het 21-10-1733 Huwelijk te Bergen op Zoom met  Martha Wawers, geb.Bergen op Zoom   Markiezenhof
garnizoen Bergen op Zoom. Dragonder onder
Straubense
Ollofs
Willem Geb. Meurs, wonende in het garnizoen Bergen op 9-1-1732 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijsabeth
Zoom.  Dragonder onder Feuiltrie van Wijk, geb. Breda   Markiezenhof
Olmhausen, van Coenraad Ludewig Luitenant in het bataillon van Grave van Rechteren te Juli 1755 Huwelijk te Zaltbommel met Hendrica van Doorn,
Gorinchem geb. en wonende Zaltbommel
Gens Nostra Jrg. 18, no: 6 juni 1963
Olphen, van Pieter Geb. Schoonhoven. Soldaat onder de Compagnie van den majoor van der Plaat, in 't Regiment van den generaal majoor baron van Eck van Pantheleon 6-5-1741 Huwelijk te Gorinchem met Antonetta van Baten,
Inf.Rgt. 673a ged. 31-5-1721 Schoonhoven
Met dank aan Bart Vrients
Olsen Julius Sergeant 27-4-1757 Peter te Breda         BHIC
Olthof
Berent Van Westfalen, soldaat 19-10-1766 Huwelijk te Harlingen met Aaltje Hessels,
Harmens uit Harlingen.   Tresoar
Ombach
Johan George Geb. Griefter in Hessen, korporaal. Hij diende in het 12-9-1779 Huwelijk te Heusden met Cornelia Netjes
regiment van den luitenant-generaal prins van BHIC
Holstein- Gottorp onder het eerste bataljon in de
compagnie van den luitenant-kolonel Muntz, alhier in
garnizoen. Voor 1779 lag hij te Steenbergen in
garnizoen. Inf.Rgt. 599b
Ommeren, van Henderik Geb. Niftrik, wonende in het garnizoen Bergen op 3-9-1769 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Overing, geb. Bergen op Zoom  Markiezenhof
Zoom. Soldaat onder Lewe Inf.Rgt. 671b
Omstein Joannes Henricus Vermeld als Hollands soldaat, gelegerd te Maastricht 1698-1707 -Kinderen te Maastricht gedoopt
1709 -Woonde te Nuth (kind gedoopt)
Met dank aan Harry Luijten
Onderwater, d Pompejus Geb. Dordrecht, in garnizoen te Breda. Monsieur en 24-11-1739 Ondertrouw te Breda met Abigail Catherine
Capiteijn in het Regiment van Mr. de Brigadier Schultz de Salis,  oudste dochter van Monsieur de Colonel
van Hagen Cav.Rgt. 672d de SalisZie aldaar.  Deze personen zijn in IJperen?
ondertrouwd door Mr. Burger?  Isis Breda
Onenbrink Carel Soldaat onder Becker   Inf.Rgt. 672f* 12-11-1749 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Willemijntje ,
de Haan, wed. van Benjamin Cortelie op de Breestraat. Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Onraet Jan Machiel Soldaet onder het Regiment van Schwartsberg 11-12-1748 Begraven te Diessen
(Schwartzenberg) Inf.Rgt. 671e* , onder de Compa. Website
Pamberg
Oogstman Johannes Militair 6-5-1746 Begraven te Leeuwarden   HCL
Ooijens Juriaan Geb. s-Gravenhage. Soldaat onder de compagnie 1-6-1704 Ondertrouw te s-Gravenhage met
van d'Heer Issacq Bastiaantie Henricx Spandocq, j.d. van Almkerk,
beijde wonende alhier.   Website
Oorbel Johannes Herman Soldaat in de comp. Invalides 15-6-1777 Huwelijk te Klundert met Anneke Baltens
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 97
Oorbroek Jan Soldaat onder Brigadier Amama  Inf.Rgt. 672d* 1-5-1705 Huwelijk te Breda met Maria Rodolffs  BHIC
Oost
Joannes Soldaat uit Nassau Dietz 12-9-1761 -Vader te Breda, moeder Cornelia Regelmans,
van Breda   Isis Breda
25-11-1762 -Idem, moeder Cornelia Rielmans  
22-5-1764 -Idem, moeder Cornelia Rigersman
1-2-1766 -Idem, moeder Cornelia Rielmans
Ooste Matthijs Soldaat 18-4-1700
Huwelijk te Breda met Margriete Kracht,   
geb. Gulikerland  (Jlich)    Isis Breda
Oostenryker
Johan Jacob Geb. in Rasdorp int Hessen- Darmstadse. Korporaal 24-3-1754 Vader te Breda, moeder Anna Gertruid
Keukenmeestern, geb. Breda  BHIC
Oosterhof Jan Hanssen Soldaet in 't reg. van Burmania, onlangs te Zutphen, 12-1-1744 Huwelijk te Lochem met Anna Maria Blokhuijs,
nu hier in guarnisoen j.d. van Albert Blokhuijs uijt den Wildenborg.
Lochem NG Trouwen
Oosterhout, van Elias Jm, geb. Jutfaas. Soldaet in guarnisoen alhier, onder 25-6-1746 -Ondertrouw te Geertruidenberg met
het Regiment vande Heer Lt. Gen: Baron van Eck van Adriana Tijkmans, wed. van Francis Palmans,
Panthaleon, onder de Compagnie vanden Capitein geb. en wonende alhier.
Emmerick   Inf.Rgt.673a* 10-7-1746 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Oosters Phillipus Geb. te Veurne 3 jul 1746. Soldaat van het 1e Bataljon 4-10-1777 -Huwelijk te Willemstad met (Ysebel) Maria Robbe
Norbertus van het Regiment Schotten (1777) onder de compagnie
(Flip) van den heere Capitein Daniel Mackay, onder het 1e -Begraven te Willemstad
Batt. van het Regiment Schotten van den Generaal Maj. 13-7-1805 Voor meer zie:   website
John Houstoun leggende in garnizoen binnen
Nimwegen
Oosterwijk Christoffel Soldaat onder Gen. Salis   Inf.Rgt. 673c* 21-8-1701 Huwelijk te Breda met Maria Francooys,
geb. Groeningen, woonplaats Heusden   BHIC
Oostindien Jan Militair 27-11-1783 Begraven te Leeuwarden   HCL
Oostron / Oostrum Leendert Tamboer onder Gen. Salisch Inf.Rgt. 673c* 4-3-1711 Huwelijk te Breda met Margarieta Bel   Isis Breda
Oostveen, Nicolaas Sergeant in de compagnie van den Heer Major van Nov. 1790 Afkondigingen te Doetinchem voor huwelijk met  Elisabeth Hageman   website
van Oldenkop in guarnizoen alhier
Oostwald Coenraad Militair 24-12-1747 Begraven te Leeuwarden   HCL
Ophoff Lambertus Huzaar, hij diende onder de voorste compagnie van < 10-1-1791 Begraven te Heusden   BHIC
de overste luitenant van Deumen
Ophoven, van Hendrik Van Montfort (bij Roermond). Militair van de ruiterij gelegerd in het garnizoen van  s-Hertogenbosch. Okt. 1780 De 28-jarige Catharina Elisabeth Michels,
geb. volgens haar eigen zeggen te Heinsberg boven Maastricht, verklaarde zes maanden zwanger geweest te zijn van Hendrik, heeft haar tweeling verdronken te Gouda.   Website
Opmeer, van Leendert Ruiter in de compagnie van ritmeester Waslander 30-6-1709 -Ondertrouw te Heusden met Anna de Brie,
geb. Heusden
14-7-1709 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Oppenbroek Pieter Konstabel en kanonnier, hij diende onder de 25-11-1735 -Ondertrouw te Heusden met Josina van Dulmen
compagnie van de kapitein Steffens 13-12-1735 -Huwelijk te Heusden   Isis Heusden
Zie ook: Pieter Bodtman  Met dank aan Bert Brandt
Oppenbroek Pyter Uit Bergen op Zoom, kanonnier 28-11-1723 Huwelijk te Leeuwarden met Martijntje
Symons uit Leeuwarden   Tresoar
Opper Georg Tamboer Mei 1788 Begraven te Vlissingen   Isis Zeeland
Opperman Christiaan Jacob J.m. Ruijter van het Regiment en Compagnie van den Prins van Hessen Philiptdal  Cav.Rgt. 665b* 16-10-1739 Ondertrouw te Ooij en Persingen met en WilleminaHulsemijer, j.d. in de Ooij. 2-2-1740 getrouwt te Nijmegen   Website
Opperman Engel Korporaal 16-9-1738 Zijn kind begraven te Heusden   Isis Heusden
Opstal Willem Ruiter van de Blauwe Garde  Inf.Rgt. 599a* 1-11-1748 Partij in akte te Vlaardingen (attestatie m.b.t. HerbergEmaus)   Isis Vlaardingen
Oranje-Nassau, Willem V Batavus -Geb. 8-3-1748 s-Gravenhage, zoon van Willem IV, prinsvan Oranje en Anne, Princess Royal, dochter -Partner : Wilhelmina van Pruissen   Website
prins van van King George II
-Kolonel van Inf.Rgt. 672g*  van                                     
-Kolonel van Inf.Rgt. 747b*  van                                      1751-1752
-Kolonel van Inf.Rgt. 748c* van                                       1751-1752
-Kolonel van Inf.Rgt. 748a* van                                       1751-1752
-Kolonel van Inf.Rgt. 602b*  van                                      1751-1772
-Kolonel van Inf.Rgt. 639a*  van                                      1751-1795
-Kolonel van Inf.Rgt. 647a*  van                                      1751-1795
-Kolonel van Inf.Rgt. 747a*  van                                      1751-1795
-Kolonel van Cav.Rgt. 668a* van                                    1751-1795
-Kapitein-generaal op                                                       1751-1795
-Kolonel van Cav.Rgt. 672h* van                                    8-3-1766
1791-1795
9-4-1806 -Overleden te Brunswijk / Braunzweig
Oranje-Nassau, Willem Frederik / -Geb. 24-8-1772 s-Gravenhage, oudste zoon van  -   Website
erfprins van / stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina
van Pruisen
-Kolonel op                                                                         17-10-1772
1791 -Huwelijk met zijn volle nicht Wilhelmina
 van Pruisen
-Kolonel van Inf.Rgt. 748a* van                                      1772-1795
-Kolonel van Inf.Rgt. 599a* van                                      1784-1795
Koning Willem I -Generaal op                                                                      24-08-1790
in 1819 -Souverein Vorst op                                                          1-12-1813 -Tot 1815
-Keizerlijk Veldaarschalk van                                          1814-1843
(koning) Willem I -Koning der  Nederlanden op                                         15-3-1815 -Tot 1840
12-12-1843 -Overleden te Berlijn
Oranje-Nassau, Willem George Frederik Geb. 15-2-1774, zoon van Willem V Batavus
prins van van Oranje-Nassau (zie aldaar) en Wilhelmina
van Pruissen
-Kolonel van Inf.Rgt, 672d*  van                                     1775-1784
-Kolonel van Cav.Rgt. 672a* van                                   1784-1795  -Ontslagen
-Meester-generaal der artillerie op                                3-10-1792
-Generaal der cavalerie op                                             10-1-1794
6-1-1799 -Overleden aan oude wond(en), te Padua
Oranje-Nassau, Willem IV Karel -Geb. 1-9-1711 Leeuwarden, zoon. van Johan Willem -  Website
prins van Hendrik Friso Friso, prins van Oranje, en Marie Louise van Hessen-
Kassel
-Kolonel van Inf.Rgt. 639a* van                                      1711-1751
-Kolonel van Cav.Rgt. 668a* van                                   1711-1751
-Kolonel van Inf.Rgt. 647a*  van                                     1718-1754
-Kolonel van Inf.Rgt. 602b*  van                                     1722-1751
-Kolonel van Inf.Rgt. 672g*  van                                     1730-1751
-Kolonel van Inf.Rgt. 747a*  van                                     1747-1751
-Kolonel van Inf.Rgt. 747b*  van                                     1747-1751
-Kolonel van Inf.Rgt. 748a* van                                      1748-1751
-Kolonel van Inf.Rgt. 748c* van                                      1748-1751
25-3-1734 -Huwelijk met Anne, Prinses Royal, dochter van
King George II
-Kapitein-generaal op                                                      4-5-1747
        22-10-1751 -Overleden te s-Gravenhage
Ordelman Arend J.m., zoon van wijlen Berend Ordelman, thans onder Nede, dog onlangs te Harderwijk, Wageningen, Arnhem en Middelburg 5-12-1791 Ondertrouw te Neede met  Janna Temmink, wed. wijlen Berend Oonk, onder Nede. En heeft deze, van de Roomschgezinde Godsdienst zijnde, al 't geene in 't Placaat van de ongelijke huwlijken vermeld is, aangenomen en belooft zich conform 't gestatuerde te zullen gedragen. N.B. Ingevolge de resolutie van den Hove Provintiaal, gaan ook de proclamatien van opgemelte personen in de bovengenoemde steeden, alwaar de voorschr. Arend Ordelman in militaire dienst geweest zijnde, binnen een jaar en ses weeken in guarnisoen gelegen heeft. En zijn na 3 zond. proclamatien en vertoonde attesten van Harderwijk, Wageningen, Arnhem en Middelburg in den e.s. bev. d. 4 maart 1792.   Neede NG trouwen
Ordelmans Hendrik J.m., soldaet in het Regiment van sijn Hoogheijt de 22-7-1743 Ondertrouw te Neede met  Janna Bleeken, weduwe van wijlen Berent te Leugemors uijt Neede.  Neede NG trouwen
Heer Prins van Orange, en Nassou etc. onder de Compagni van de Hr. Maijor Baron van Lijnden van Blitterswijk guarnisoen houdende tot Nimmegen,
Orge, d Louis Philippe Luitenant in het regiment van Sturler   Inf. Rgt. 694a* 25-7-1756 Getuige te s-Hertogenbosch   BHIC
Orrok Andreas Luitenant 13-9-1724 Vader te Breda, moeder Maria Elisabeth
Christianus Swaeskens   BHIC
Orrok Jacobus Kapitein 16-1-1775 Echtgenoot van begraven vrouw, Maria Elsebe
Isis Breda
Ort
Johan Wilhelm Geb. 1747 in Nieder Wildungen, Waldeck, Hessen-Nassau, Preussen. Zoon van Johann Conrad Ort en Anna Catharina Seltzer. Ged. 6-9-1747 in Nieder Wildungen, Waldeck, Hessen-Nassau. Luthers. 7-11-1784 -Huwelijk te Nijmegen met Anna Elizabeth Lbe (Lubbe(e)/Luber/Leubbe). Het kerkelijk huwelijk vond plaats in N.H. Nijmegen.
-Burgernering  
bron: Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810 van Schimmel -Overleden te Nijmegen, aangifte 1840
-Soldaat bij de Waldeckse huurtroepen bron: Archieflocatie Gelders Archief Aktenummer: 223
bron: http://home.wxs.nl/~Kees.Leseman/waldned.html 6-5-1840
Met dank aan Rietje van der Meer
Ortelee Zie ook   Urtlij:
Ortweiler Johannes Soldaat in het regiment Kinschot.   Inf.Rgt. 672e, 2e bat. 8-10-1752 Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornelia-
Markiezenhof
Os, van Christiaan -Ruiter in het regiment Van Tuijl   Cav.Rgt. 665c* 19-10-1788 -Huwelijk te Zaltbommel met
Claazina van der Wisch, geb. Zutphen
Gens Nostra jrg. 18, no: 7 juli 1963
-Wdr. van Clasina van der Wist, ruiter onder luit. gen. Tuil(t) van Serooskerken en onder ritmr. G. Brantsen in garnizoen te Zutfen 19.11.1790 -Ondertrouw te Brummen met Jannetjen Klaassen,  j.d. van Garderen, won. onder Brummen
-Huwelijk   Brummen NG trouwen
05.12.1790
Osduin Balthazar Soldaat onder "des Invalides", geen verdere gegevens 22-7-1742 Huwelijk te Klundert met Anna Catharina Regeling
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 1
Osseweijer Jan Hendrik Corporael in het Regiment van den Colonel Baron van 9-3-1742 Huwelijk te Bourtange met Angeniete Boelens  
Bentink Inf.Rgt. 672h* in de Compagnie van Capitein website
Clooster
Osten Petrus Jacobus Generaal der Franse troepen 13-9-1795 Getuige te Breda (bij: van Hoydonk)    Isis Breda
Oster
Mathieu Jm, geb.  Pommerij, woonplaats Breda. Soldaat 23-9-1752
Ondertrouw te Breda met Maria Elisabeth
Montese, geb. Trier   Isis Breda
Oter
Franciscus Engels soldaat van het 16e regiment 11-8-1794 Vader te Breda, moeder Maria Horn   Isis Breda
Otigem, van Karel 11-6-1763 -Ondertrouw
26-6-1763 -Huwelijk te Monnickendam met Grietje van
Wanstroo, geb. ca.1740 te Hummelo & Keppel,
wed. van Willem Tel, in 1775 te Monnickendam dienstbode bij de Heer van Doornen,
begr. 29-12-1787 Monnickendam,
-Ged. 1-3-1736 Heerenveen. Schutter in de 3e
compagnie van het Oranje Vaandel in                                   1766
-Lidmaat van de Gereformeerde gemeente van Monnickendam in                                                         
-Woonde aan het Doelepad in                                    1772
1782 -Begraven te Monnickendam   Met dank aan Arie Bos
26-12-1784
Otten Herman Geb. 's-Gravenhage, wonende in het garnizoen Bergen 3-1-1743 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna
 op Zoom. Soldaat onder Volbergen van den Bos, geb. Utrecht  Markiezenhof
Otten Jan Geb. Nijmegen, wonende in het garnizoen Bergen op 17-4-1715 Huwelijk te Bergen op Zoom met Antonetta Lamoen, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Zoom. Soldaat onder Kien
Otterburgh
Christoffel Geb. Brandenburg, wonende in het garnizoen 31-3-1734
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom. Soldaat onder Crommelin Anna Katharina Bringhmans
Inf.Rgt. 643a* geb. Munsterland   Markiezenhof
Ottersbach
Johan Fredrik Geb. Darmstadsche, woonplaats Zwolle, in garnizoen Soldaat 28-9-1749 Huwelijk te Breda met Liesabeth Verhare
geb. Breda   Isis Breda
Otterspoor Garrit Soldaat 27-4-1789 Vader van begraven kijnt (Elsken), te Grol (Groenlo)
Groenlo Begraven
Otterspoor Gysbert Militair 25-4-1778 Begraven te Leeuwarden   HCL
Otting Hendrik Militair 12-4-1747 Begraven te Leeuwarden   HCL
Otto
Andries Geb. Mainz, wonende in het garnizoen Bergen op 4-11-1759
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Hubert
Zoom. Soldaat onder Pretorius   Inf.Rgt. 602a* geb. Marchiennes (Frankrijk)   Markiezenhof
Otto Arnoud Monsieur en Cornet van het Regiment van Monsieur 21-3-1701 Ondertrouw te Breda met
de Generaal-Majoor du Bei Justine Constance Becker   Isis Breda
Otto Godefrid Heer Capitein onder het Regiment van de Heer 16-2-1706 Huwelijk te Kaldenkirchen (bij Venlo) met
generaal Fagel   Inf.Rgt. 673a* Juffr Johanna Kouten, j.d. van Venlo   Website
Otto Johan Van Grijpswalt; trompetter van majoor Lohuijsen, in 14-12-1700 Huwelijk te Wouw met Maria Schevers,
garnizoen te Breda geb. Breda   BHIC
Otto Johannes Carel Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat 10-10-1784
Huwelijk te Bergen op Zoom met
onder Frederik van Oranje Nassau Johanna Catharina de Kok,
geb.  Brussel   Markiezenhof
Ouber Pierre Christophle Geb. Mont Teillard.  Korporaal onder St. Vincent, 10-6-1730 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Sibille
?
Zwitserse reg. van Constant   Inf.Rgt. 697a* Lammens, geb. Sittard   Markiezenhof
Oud.....?,  van Joris Soldaat onder de comp. van Hr. Kapitein Baron Baufain 30-6-1703 Ondertrouw te Klundert met Janneken Jansd
de Wit   Klundert DTB trouwen deel 5, scan 25
Ouden, den Casper Soldaat in de compagnie van Capt. Sleefders, in het 23-10-1701 Vader te Dongen (kind: Anna Marij), moeder
regiment van Colonel Lochman Inf.Rgt. 693b* Catharijn Huijbertens , "geboortig tot  Weelts
Hij was smit in het garnizoen tot Arnhem. omtrent 10 uren boven Maastright". 
Ten doop gepresenteerd door Anna Marcelisz, huijs-
vrouw van Arien Anthoni Wijnands, in welckers huijs
de voorss. vrouw aldaar passerende is in de kraam
gevallen    BHIC   Doopboek Dongen 1687-1712
Oudenalder, Jacobus Sergeant 10-5-1742 Onderzoeken van geweldpleging door soldaten  website
van den
Oudenriet
Johannes Machiel Geb. Stuttgart in Wurtemberg, wonende in het 18-4-1731 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Kuijl,  geb. Delft   Markiezenhof
garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Constant
Inf.Rgt. 697a*
Oudestein, van Cornelis Kolonel van Inf.Rgt. 586a*   van                                     1704-1706
1706 -Overleden
Oudorp Cornelis Chirurgijn-majoor. Hij diende in het  2e bataljon van 16-3-1764 Begraven te Heusden
den luitenant-generaal baron de Villegas, in BHIC
garnizoen alhier. Inf.Rgt. 718a*
Oudvorst Willem Geb. Maaswaal, wonende in het garnizoen Bergen 12-2-1747 Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom. Korporaal onder Bilderbeek en Elisabeth Reijkers, geb. Hilvarenbeek,
25-2-1747 wonende te s-Gravenhage   Markiezenhof
Oultremont en Warfus, graaf d Johan Baptiste Luitenant-kolonel in Cav.Rgt. 693c* van                        1748-1751 -
Oumulder
Gottliep Van Waerscou (Warschau?), soldaet in t regiment van 10-9-1741 Huwelijk te Axel met  Hermina Hendrix
de Heer Coll. Zoute Inf.Rgt.664b* , in de compagnie website
van de Heer Capt. Teulieres, in garnisoen alhier
Our
Jan Hendrik Geb. Hessen-Darmstad, woonplaats Breda (in 10-6-1786 Ondertrouw te Breda met Elisabeth Schreiber, geb. Dordrecht   Isis Breda
(Johan Heinrich?) garnizoen).
Ourie Nicolaas Soldaat ten dienste deser Lande, garnisoen houdende te Franeker 12-9-1795 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Sytske Cleistra,
van Harlingen. Laatste afkondiging 27-9 en met att. vertrokken  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Ousickhousen Petrus Militair in het regiment Welder   Inf.Rgt. 602b* 15-9-1701 Zoon Thomas ged. te Nijmegen,
moeder Elisabeth Wermers   Atlantis Nijmegen
Ouwdijk, van Jan Soldaat. Hij diende onder kapitein Barbin Des Telleirs in het regiment van generaal- majoor Lindman te Bergen op Zoom in garnizoen.   Inf.Rgt. 701c* 4-10-1743 Huwelijk te Heusden met Elisabeth van der Veen
BHIC
Ouwenhoven Willem Geb. Den Bosch. Soldaat in het Regiment van de 15-7-1731 Huwelijk te Vught met Fransijn Geffen,
Colonel Baron van Haarssolte  geb. Dinther   BHIC
Ouwerkerk Louis Soldaet onder de col. Ruijsch, Lochem 4-9-1763 Zoon Johannes te Lochem gedoopt, moeder Margrietade Vries, ehel.   Lochem NG Dopen
Ovelift Johan J.m. Soldaat  onder de comp. blauwe guardes, geleijt Ondertrouw te s-Gravenhage met Catharina van
werdende bij den heer Capt. Bootsheijm Inf.Rgt. 599a* Geele, j.d., beijde geb. en wonende alhier.   Website
Overbeek Nicolaas Soldaat in't 2e Bataillon van den Colonel van Dam Mei 1793 Afkondigingen te Doetinchem voor huwelijk
Inf.Rgt. 672b* met Johanna Grimmelinkhuise   website
Overdorp Adolphus Bombardier i.d. compagnie Artillery v.d. Heer Capitein 23-8-1758 Huwelijk te Doetinchem met Elisabeth Sonnevelt  website
J. van Glabbeecq in garnisoen te Doesburg
Overhof
Johannes (Hans) Adolphe Geb. ca 1684-1686 Remlingrade / Umminghausen, 8-12-1715 -Huwelijk te Maastricht met
Duitsland. Dragonder Margaretha Aleps / Aflens
12-12-1740 of 8-5-1759 -Overleden te Maastricht
Met dank aan Antoine Vromen
Overveldt, van Samuel Adrianus Geb. 1762. Kolonel en kapitein ter Zee. 1805 - Begraven te Leeuwarden   HCL
grafsteen Westerkerk te Leeuwarden
Overloop, van Pieter soldaat i/h Regm. v. Brigadier Amama   Inf.Rgt. 672d* 20-11-1707 Huwelijk te Breda met Elisabeth van Testelen
BHIC
Overpyle Jacob Uit Leeuwarden, soldaat 10-3-1709 Huwelijk te Leeuwarden met Barbara Meijerijn,
uit Breda  Tresoar
Overs ? Luijtnant, klok 4-3-1783 Begraven te Hasselt, voor de kark 
Begraven Hasselt (OV) ND Geref. Gem. 1739-1812  Met dank aan Annelies Mateboer
Oversten Joannes Woonachtig in het garnizoen Tholen. 19-5-1746 VBHICader te Halsteren, moederJoanna Brachmans  
Ox Andries Van Harlingen. Grenadier onder de 4e halve brigade, 26-12-1795 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Catharyna Haselaar, van Leeuwarden. Getr. 10-1, met att. vertrokken  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
3e batt., in garnisoen te Harlingen
Oxalis Jacob Soldaat onder den Gen. Salis   Inf.Rgt. 673c* 4-3-1703 Huwelijk te Breda met Lysebet de Pr Isis Breda
*
Oxorow
Matthijs Geb. Silesien. Soldaat van het Salische regiment 1703 *
Huwelijk te Breda met Christina Reeten,
Inf.Rgt. 673c* , compagnie van majoor Van Buchwitz geb. Wismar   Isis Breda
Paal George Sergeant 16-10-1746 Vader te Ginneken, moeder Anna Tongen   BHIC
Paalman Gerrit Geb. van Deventer soldaat in de compagnie van de Lt. 9-4-1794 Huwelijk te Axel met Willemina van Drunen,
kolonel George Gordon van het 1e bataillon van de Lt geb. Sprang, onlangs gewoond hebbende te Sas van Gend en te Heusden   website
Generaal van Nijvenheim,hier in guarnisoen, dog nog
onlangs te Sas van Gendt Inf.Rgt. 595a
Paans Hendrik Soldaat onder het regiment van Nassauw Woudenburg 24-2-1706 Ondertrouw te s Grevelduin-Capelle met
Inf.Rgt. 672f* onder de compagnie van de capitein Adriaantje van Tilborg, wed van Joris Grevenbroek
van Weide, in Aken garnisoen houdende "den 24 febr sijn na voorgaande vertoning van
consent, so van capitein als secretaris, in
    ondertrouw opgenomen".  "Getrouwt alhier"
s Grevelduin-Capelle trouwen 1693-1774
Met dank aan Hans van den Hoek
Paap Hans Jeurien Soldaat 28-10-1717 Vader te s-Hertogenbosch, moeder
Catharina Smel   BHIC
*
Paaps
Casper Albrecht Uit Wurtsburg. Soldaat onder Hr. Glinstra 17-03-1748 Huwelijk te Dinxperlo met Margaretha Hermans,
Inf.Rgt. 664a* *
jd van wijlen Frederik Hermans, uit Ceulen / Kln
Paasdag Hendrik Soldaat in de Compagnie Invalides, woonplaats 4-5-1736 Huwelijkspartner te Woerden
Woerden Website, notaris Woerden
Paats Migiel Wagtmeester 8-9-1760 Zijn  huijsvrou begraven te Hasselt   Begraven Hasselt (OV) ND Geref. Gem. 1739-1812 
Met dank aan Annelies Mateboer
Pacques Joannes Soldaat 18-3-1707 Huwelijk te Roermond met Anna Maria Ramackers.
Get. : Jacobus Butteloo en Petronella Raijmackeers.
DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.
Met dank aan Loe Giesen
Pacquet Matthias Soldaet 1-3-1747 Gedoopt (te Borculo) 't kindt  genaemt Maria Katerina, moeder Maria Hadijment
Borculo NG Dopen
*
Padiaen
Tobiaes Geb. Duitsland, wonende in het garnizoen Bergen op 24-3-1724 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Zoom. Soldaat onder Balfour *
Petronella de Brouw,  geb. Hamburg  
Markiezenhof
Pae Adam Soldaat 28-5-1729 Ondertrouw te Breda met
Maria Theresia Straatmans   Isis Breda
Paerdt, van Alexander Soldaat i/h Reg. v. Brigadier Amama   Inf.Rgt. 672d* 23-1-1707 Huwelijk te Breda met Margrieta van Batuur   BHIC
Paesie Cornelis Soldaat onder het regiment van kolonel de la 28-5-1746 Verklaring   website
Gadelliere   Inf.Rgt. 668a*
Paets Adriaan Pieter Geb. 23-2-1721 Utrecht. Luitenant kolonel infanterie 2-1-1746 -Huwelijk te Zutphen met Jacoba Hasebroek
22-11-1775 -Overleden te Lochem   Voor mr zie Geneanet
Paf Adam Geb. Bergsolms (BoZ?), wonende in het garnizoen 16-6-1751 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom
Anna Dorothea Hilgenberg,
geb. Hessen Cassel   Markiezenhof
Pagez/ Jean Louis -Majoor 16-5-1713 -Vader te s-Hertogenbosch, moeder Cecilia
Pager Schenck   BHIC
16-7-1714 -Idem
-Majoor van het Fort Isabella 22-9-1715 -Idem
7-5-1724 -Idem
Palack/ Joh. Sigismund Cornet (=vaandrig bij ruiterij) 23-12-1710 Vader te Breda, moeder Anna Margareta Ilgen  
Balack BHIC
Zie Balaack
Palinnes
Giliam Geb. Leuven. Soldaat 30-1-1752 Huwelijk te Breda met Barbara Hemstee
geb. Breda   Isis Breda
Pallaert Jacobus Woonachtig in het garnizoen Tholen 6-7-1736 Vader te Halsteren, moeder Joanna Scharleij  
Reijnier BHIC
Pallem Johan Militair 14-5-1781 Begraven te Leeuwarden   HCL
Christoffels
Palm Abraham 1.Uit t Haagje. Vendrigh in het regiment van de 9-12-1717 -Poorter van het Haagje   Isis Breda
Lodewijck kolonel van Zouteland  . Inf.Rgt. 665c* 
2.Luitenant ten dienste van dit land 15-11-1723 -Voogd over de kinderen van Gregorius
Phillipus Jonckheim (overleden luitenant-kolonel
van een regiment dragonders) en Johanna
van Nimegen
Palm
Hendericus Matthias Geb. te Quedlinburg. Sergeant 16-9-1753 Vader te Breda, moeder Johanna Isenberner, geb.Niemegen   BHIC
Palm Henrikus Geb. Sittrig, in het Gulikse. In garnizoen te Breda 11-10-1767 Huwelijk te Breda met Seija Huijberts,
geb. Overassen   Isis Breda
Palm Lambert Uit Deventer. Soldaet in de Compagnie van den 24-01-1725 Ondertrouw te Oldenzaal met Beatrix Derkzen,
Heere Capitein Bearn Wed., uit Oldenzaal. Huwelijkte Deventer.
Ondertrouwdatum niet goed leesbaar, plus tekst
"supra suo loco"   Oldenzaal NG Trouwen
Palmans
Frans Jm, geboortig van Lier. Soldaat onder t Regiment van 28-4-1736 Ondertrouw te Geertruidenberg met
den heer Colonel Dibbitsz inde Compangie van den Adriana Keijsers, j:d: gebooritg van GBerg en
heer Cappitijn Hambroeck in guarnisoen alhier alhier wonende   Website
Inf.Rgt. 586a*
Palmen Mathias  "Miles interdraconis" 29-7-1702 -Overleden te Maastricht aan de gevolgen van dysenterie.
-Begraven op het kerkhof van de parochie van
30-7-1702 St. Martinus te Wyck-Maastricht 
DTB Wyck-Maastricht
Palmentier Jan Soldaat onder de comp. van capt. Heerma 30-6-1700 Huwelijk te Harlingen met Lolkien de van (van de?) Wittenhuis, beide in Harlingen. Getr. 28-7
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Palmer
David Geb. Londen, wonende in het garnizoen Bergen op 21-8-1733 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Zoom. Sergeant onder Kinnaird Johanna Maria Koningswout,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Palmer
William Militair uit Engeland 8-10-1794 Dochter Maria ged. te Nijmegen, moeder Anna Bridge
Atlantis Nijmegen
Palmhoudt
Boudewijn Geb. Brussel. Soldaat 6-10-1748 Huwelijk te Dokkum met IJda Klaassen
uit Dokkum   Tresoar
Paltz
Joseph Geb. Beieren (Bayern). Kanonnier 1749? Huwelijk te Breda met Adriaantje Abraham
van den Erve, wed. van Lenert Geldorp   Isis Breda
Pan, du Markus Uit Zutphen. Kapitein 31-1-1745 Attestatie afgegeven te Leeuwarden voor huwelijk
met Helena Emerentia Catharina van Rengers
uit Leeuwarden  Tresoar
Pandelaers
Adriaen Geb. ca 1660, waarschijnlijk te Reet, als zoon van -Gehuwd met Elisabeth van Elsrack
Jacobus Pandelaers en Josina Desever. Soldaat in Website
het regiment van Prins Albert  van Brandenburg in  1710 -Wordt genoemd notarieel stuk en een
Inf.Rgt. 673d* wezenrekening   Met dank aan Gilbert Pandelaers  
Panhuijsen Jan Soldaat in de compagn. van de hr. Kanselaer in t 11-7-1734 Ondertrouw te Groenlo met Henrike Tholen
regmt. van de hr. colonel Bedarides in guarnisoen te Alhier   Groenlo NG Trouwen
Zutphen   Inf.Rgt. 689a*
Panhuis Jan Militair 20-2-1