18e eeuw IJ        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                266
Idsinga, van Johan / Jan -Majoor 5-3-1697 -Ondertrouw te Leeuwarden met Alegonda
van Coenders   Tresoar
14-3-1697 -Attestatie afgegeven, met attestatie naar Marrum
-Generaal majoor van de militie van staat der Verenigde Nederlanden etc. 1747 -Echtgenote Alegonda Coenders.  Boedelinventa-
-Generaal, majoor. ris Leeuwarden   Inventarisatieboeken, nr. 3261
<1787 - Begraven te Leeuwarden   HCL
Grafsteen Westerkerk te Leeuwardenvan dochter Titia.
Grafschrift:Hier legt begraven Titia (Ho)ldinga/ van
Idsinga Dogter van de Generaal/ Majr Johan van
Idsinga en Alegon=/ da van Coenders Overleden
binnen/ Leeuwarden den 25 January 1787/ in de
Ouderdom van 79 Jaren 2/ Maanden 19 dagen/ Zullende
dit Graf niet weder mogen/ worden geopend en geen
ander daar/ inne geplaatst.  
O.a. met dank aan Annelies Mateboer
Idzenga, van Mattijs Arent Uit Bergum. gepensioneerde sou-luitenant in het regiment van Kolonel Acronius Inf.Rgt. 577a* 30-6-1752 Ondertrouw te Bergum met
Gracia van Goens   Tresoar
Ihrman
Andreas -Geb. ca 1724 Stockholm (Zweden)
-Vrijwilliger in de Jrvs compagnie tot                     13-10-1742
-Daarna diende hij in de Alfta compagnie.
Info Jan Faith Ell 1/4/2005 o.a. uit de betalings gegevens van 1743
-Sergeant-foerier in het Hlsinge Regiment van    
de koning van Zweden 23-9-1742 t/m
25-2-1747
-Kapitein in het 1e regiment, 2e Battaljon van de
Vorst van Waldeck    Inf.Rgt. 742a, 2e bat.*
-2 maanden vaandrig, 26-6-1752 -Ondertrouw te Geertruydenberg
-192 maanden (Sous)-lieutenant 23-7-1752 -Huwelijk te Geertruydenberg met Anna Maria
-283 maanden Kapitein. van Tricht, ovl. <1766 te Geertruydenberg?
-In Zweden 60 maanden Cadet (in werkelijkheid Kinderen:
52 maanden). 3-10-1752 1.Helena Maria, geb. Geertruidenberg,
Conduite Lijste van de Capiteins en Subalterne Officieren van het 1e Regiment Infanterie van den Heere Lieutenant-Generaal Furst van Waldeck ovl. 28-9-1812 Goor, trouwt 1787 te Goor
Hendrik van Ommen/Ommeren, geb. Goor
1-1-1754 2.Anna Brigitta, geb. Geertruidenberg
20-7-1755 3.Johanna Frederica, geb. Geertruidenberg,
trouwt 1788 te Goor met Hilarius de Haan,
-Vader luitenant                                                             geb. Harlingen
4-11-1756 4.Frederick Johannes, geb. Geertruidenberg
-In Garnizoen te Thiel                                                   ca 1761 5.Petrus Mattheus, geb. Grave?   Zie aldaar
1-3-1765 6.Carolina Ludovica, ged. Bergen op Zoom
29-07-1766 -Ondertrouw te Geertruydenberg
21-08-1766 -Huwelijk te Geertruydenberg met Dingena
Lammertse. Kinderen:
4-6-1767 1.Johan Lambertus, ged. Tiel.   Zie aldaar
6-10-1769 2.Catharina Albertina Pietronella, geb. Dender-
monde (B), ovl. 15-06-1815 Cuyk en St Agatha
> Jan. 1794 -Overleden Conduite lijst van capiteins 1-1-1794.
Met dank aan Carel Mikkers
Ihrman Johannes Lambertus -Geb. Tiel, ged. 4-6-1767 Tiel, zoon van AndreasIhrman en Dingena Lammertse.   Zie aldaar
-Cadet onder het regiment van de Vorst van Waldeck.
-Vaandrig in het 1e regiment van Waldeck   17-10-1781 -Lidmaat te Breda   Isis Breda
Inf.Rgt. 742a* -                   
Met dank aan Carel Mikkers
Ihrman Petrus Mattheus -Geb. Grave? Zoon van Andreas Ihrman en Mogelijk samenwonend met Cornelia van Hasselt
Anna Maria van Tricht  Zie aldaar
-Vaandrig in het 1e regiment van de vorst van Met dank aan Carel Mikkers
Waldeck   Inf.Rgt. 742a*
IJetvelt, van Pyter Uit Maastricht, soldaat 25-7-1723 Huwelijk te Leeuwarden met Willemyntje Willems,
uit Leeuwarden   Tresoar
IJoen
Joan Geb. Schotland, wonende in het garnizoen Bergen 26-1-1735 Huwelijk te bergen op Zoom met Elisabeth West,
op Zoom. Soldaat onder Halket geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
IJpelaar Adriaan / -Ruiter, in garnizoen te Breda 22-12-1742 -Ondertrouw te Breda met Maggelein Cremers,
geb. Geertruidenberg   Isis Breda
Arieaan -Jm, geb. Dongen. Ruijter int Regiment van de Heer eind dec. 1742 -Ondertrouw te Geertruidenberg met
Luijtenant Generaal Schultz van Haage, onder de Maggelijn Cremers, jd, geb. en woonende alhier
Comp. van de Hr. Ritmeester P:Onderwater in (Gberg)   Website
Guarnisoen tot Breda   Cav.Rgt. 672d*
IJpels Simon Soldaat i/h Regm v. Gen v. Ameliwaerd  Inf.Rgt. 665a* 23-10-1707 Huwelijk te Breda met Martha Gierix   Isis Breda
IJsenburg, Albregt August Functie : Kapitein in het regiment te voet van kolonel 13-11-1744 Commissie / instructie Zeeland
graaf van Christiaan Carel, prins van Stolberg   Inf.Rgt. 744f* ? Isis Zeeland
Voorheen kolonel.
IJsendraed Niklaes Willem Sergeant onder Gen. Salisch 19-1-1710 -Huwelijk te Breda met Johanna van Bruggen      
Inf.Rgt. 673c* 24-9-1710 -Vader te Breda, moeder Johanna van Brugge
IJsendraat Nicolaas 8-11-1715 -Idem                             Isis Brabant    Isis Breda
IJsermans Henricus Woonachtig in Tholen, garnizoen van Kinschot (jr) 21-3-1746 Vader te Halsteren, moeder Margarita Weemen  
Inf.Rgt. 673c* Isis Brabant
IJskes Johannis J.m. van Leeuwarden. Sergiant in de Lijf Compagnie van sijn Hoogheit prints Willem den 5den 23-02-1755 Ondertrouw te Heerde met Wultia Antonette
Geertruid Bloes, j.d. in Wapenveld onder Heerde
Heerde NG Trouwen
IJzervelt
Johan Baltus Geb. Duitsland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Volbergen 30-3-1740 Huwelijk te Bergen op Zoom met Kornelia
Danalson(=Donaldson?), geb. Hellevoetsluis
Isis Bergen op Zoom
Ilgen/Illgen Johan Henrich Sergeant van kapitein Diepenbroeck onder het regiment van overste Boeckwits Inf.Rgt. 673c* 1711 Huwelijk te Breda met Helena de Knier, geb. Breda
Isis Breda
Imbag           Willem Geb. Briel, militair, woonplaats Tilburg. Was gepensioneerd tamboer <1785 -Huwelijk met Maria Catrina Schreuders
                             = 2-1-1785 -Huwelijk te Oisterwijk met Cornelia Govert
 van der Wiel                              Isis Tilburg
Imber                  = Willem Geb. Den Briel. Militair (gepensioneerd tamboer), woonplaats: Tilburg 9-10-1784 Huwelijk te Oisterwijk met Cornelia Govert
van de Wiel , geb. Haaren   Isis Brabant
Imes Anthonij Soldaet onder het 2e Bataljon van het lijfregiment 1-9-1748 Vader te Dongen, moeder Janna Janssen.
vanden Prince van Orangie onder de compagnie van Kind: Jetge.  Doopboek Dongen 1724-1753
de Leuijtenant Collonel Haersolte Met dank aan Hans van den Hoek
Imhoff
Joannes Graft Gereformeerd soldaat uit Waldeck 28-6-1786 Vader te Breda, moeder Joanna de Greeft,
uit Arnhem    Isis Breda
Imhoff, Jan Willem Major van het regiment cavallerie van den luitenant-generaal Buijs  Cav.Rgt. 688b* 9-9-1774 Vader te s-Hertogenbosch, moeder Christina
baron van Emerantiana Lewe, Baronesse   Isis Brabant
Immel Lodewijk Jans Soldaat 9-12-1775 -Ondertrouw
2-1-1776 -Huwelijk te Groningen (Martinikerk, Ds. Sijpkens)
met Frouwke Jacobs, van Groningen,
pq Pieter Ooirschot   Met dank aan Teijo Doornkamp
Immerman Peter Sergeant in de compagnie van de colonel Hartsma 19-8-1731 Ondertrouw te Groenlo met Christina Hillebrand,
in quarnisoen te Swolle j.d. van Evert Hillebrand alhier
Groenlo NG Trouwen
Immink Jacob Luitenant 23-12-1759 Vader te Ginneken, moeder Anna Henrietta Weijns
 Isis Brabant
Inbijte van Batenburg, van Cornelis Johannis Geb. Wouw,  vaandrig, woonplaatsen Nijmegen, Tiel en Vlissingen. Vaandrig in her Regiment van Generaal Majoor Doeglas. Inf.Rgt. 763a* 2-8-1784 Huwelijk te Oisterwijk met Anna Victoria Zehender,
geb. Oisterwijk   Isis Tilburg
Ingen, van Gerrit Roeloffszn Ged. 10-3-1678 Rijswijk (Gld). Jm. Ruiter onder de 28-11-1706 Huwelijk te Cothen met Claesje Vermeulen,
compagnie van Ritmeester van Son jd van Cothen   Met dank aan Jaap van Ingen
Ingeren, van Andries Soldaat Regt. Jonckheer 17-4-1722 Huwelijk te Zaltbommel met  Anneken van
Kranenburgh,  geb. en won. te Zaltbommel  
Gens Nostra, Juni 1963, no: 6
Innes               =? Thomas Tamboer onder Maj. Gen. Lauder  Inf.Rgt. 603a* 8-1-1707 -Ondertrouw te Breda met Maria Pieters Elias.
23-1-1707 -Att. naar Dendermonde   BHIC
Innes               =? Thomas Soldaat i/h Regm. v. Gen. Lauder  Inf.Rgt. 603a* 3-3-1709 -Huwelijksproclamatie te Breda voor huwelijk met
Maria de Klonie / Klou / Klow   BHIC
Ippes Ruiert Soldaat onder de compagnie van capt. Epsteyn 8-2-1711 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met
Tobina Jans de Randa, alhier. 1-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Irlen
Conraad Geb. ca 1719 Nassau Dillenburg, militair. Korporaal in Comp. van Kol Danil de Brauwsiu 16-12-1742 Huwelijk te Tilburg met Maria van Spaandonk
BHIC
Irons
Detteer James Luijtenant int Regement Schotten van de generaal majoor Majorisbanck      Inf.Rgt. 595a 14-2-1749 Vader te s-Hertogenbosch, moeder
Angenita Adriana Pijll   Isis Brabant
Irven Andries Soldaat in de comp. van de Hr. Bojanovskij 14-9-1749 Huwelijk te Klundert met  Willemina AdriaansdJoone   Klundert DTB trouwen deel 6, scan 19
Irzel, van Hendrik Geb. en nu wonende te Oudenbosch; gewezen soldaat in het regiment van kolonel Gratel.... (Gadelierre)Inf.Rgt. 668a , in garnizoen te Breda 12-4-1733 Huwelijk te Oudenbosch met  Anna van Hark
BHIC
Isaak
Pieter Jm geboren van Luijks-Hasselt soldaat in 't regiment van de hertogh van Saxen Eijsenach in de compagnie van de capitein Heimstra Inf.Rgt. 633a 27-8-1730 Ondertrouw te Bredevoort met
Anna Christina Mullers, jd v wijlen Hendrik Mullers,
van Bredevoort   Website
Isaak Salomon Peter Soldaat onder Brigadier Amama Inf.Rgt. 672d 10-10-1706 Huwelijk te Breda met Catrina Curens (Ourens ??)
BHIC
Iscken
Ernst / Geb. ca. 1739 te Heringhausen, zoon van Christian ? -Gehuwd met Johanna Sophia Margaretha
Johan Ernst Iscken en Magdalena Pauwlesij Caroline Sickin / Siekin, ged. 25-11-1753 Venlo,
Get.: Johan Christiaan Carel Hendrik Schwecker,
Sophia en Anna Margaretha.
bron: DTB Venlo Doop ND Geref. 1751-1797,
dochter van Johannes Reichardt Siek en Anna Margaretha Basslerin,  ovl. 11-11-1829
Poederoijen. bron: Streekarchief Bommelerwaard   Zie ook: Siek
-Doop te Harlingen van dochter Anna Dorothea
Henryeta Caroline, geb. 21-10-1788
Sergeant onder het Waldeckse bataillon gelegerd 26-10-1788 Get.: Johan Hendrik Valentin Koppe, Johan Carl Dorn,
in 1788 in Franeker Maria Dorothea Catharina Schroederin en Anna
Gertruet Sickin
bron: DTB Harlingen Doop Ev Luth. 1730-1811
-Overleden te Loevestein.
bron: overlijdensakte nr. 10 Poederoijen
25-10-1818 Johanna Sophia Margaretha Caroline Sickin /
Siekin hertrouwt 13-3-1820 te Poederoijen
met Johan Henrich Gbel.   Zie aldaar
Met dank aan Annelies Mateboer
Iselon
Martin Geb. Auxerre (in Bourgogne). In garnizoen in Breda. soldaat in de Compagnie van Capiteijn Cornab in het in het 1e Bataljon van Luitenant-Generaal SmissaertInf.Rgt. 600a* 26-8-1774 Huwelijk te Breda met Marie Caterine Duchaine,
geb. Namen (Namur)
 Isis Breda
                    
Iseux
Francois Geb. Doornik, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Dragonder onder Ditfourt Cav.Rgt. 688b 14-6-1767 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Francise
Theresia Quarantelive, geb. Doornik
Isis Bergen op Zoom
Israel Johannes Afkomstig van Maastricht. Soldaat onder de 22-2-1744 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
compagnie van kapitein Warnier in het regiment Jenneke Guldenberg, geb. Heusden
van generaal-majoor Lindman, te Bergen op Zoom BHIC
in garnizoen   Inf.Rgt. 701c*
Issern Daniel Jochem Geb. Muggenberg. Korporaal, in garnizoen te Breda 10-8-1726 Ondertrouw te Breda met Magdalena Hoorns,
geb. Groningen. Woonplaats Lage Zwaluwe  
Isis Breda
Ivalliat Pierre Volontaire in het 1e batallion van de brigade, 4e compagnie. 5-7-1797 Begraven te Breda   Isis Breda
Ivoij Fredrik Thomas / De Heer Generaal en Major commandant deser stad 8-1-1710 Vader te s-Hertogenbosch, moeder Vrouwe
Frederik Theodoor Inf.Rgt. 671d* Johanna Alida van der Horst   BHIC
Jaaton Pierre Soldaat in het regiment Zwitsers van Sturler 13-7-1758 Huwelijk te Zaltbommel met Willemina Kraffers,
geb. en wonende Zaltbommel
Gens Nostra Jrg. 18, no: 6 juni 1963
Jacobi Johan Coenraat Luitenant. Hij was wel kapitein-titulair in de compagnie van den kolonel de la Broe onder het eerste bataljon van de prins van Holstein-Gottorp, alhier in garnizoenInf.Rgt. 599b* 16-12-1779 Begraven te Heusden
Isis Brabant
Jacobi, de Andries Jacob Kolonel. Functie : Commandeur van het fort Rammekens, commandeur en majoor der stad en het garnizoen Vlissingen. Voorganger: Leonard Deijts(overleden). 11-11-1783 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Jacobs Andris Soldaat in het regiment van Glinstra 19-10-1757 Huwelijk te Sneek met  Tuentie Roelofs,
 uit Sneek  Tresoar
Jacobs Carel -Soldaet in 't reg. van de col. Vegelin van Klaarbergen, hier in guarnisoen 22-5-1735 -Huwelijk te Lochem met Jenneken Harperinks,
Inf.Rgt. 664a* j.d. van wijlen Willem Harperink uijt Lochem.
-Soldaet onder Vegelin Lochem NG Trouwen
22-7-1736 -Zoon Jacob gedoopt te Lochem, moeder JennekenHarperinks, ehel. (Lochem).
Lochem NG Dopen
-Soldaet in guarnisoen te Arnhem, dog de vrouwe tegenwoordig in Lochem -Zoon Willem te Lochem gedoopt, moeder JennekenHarperink, ehel.   Lochem NG Dopen
30-3-1739
Jakobs Caspar Jm, soldaat onder Glinstra   Inf.Rgt. 664a 25-7-1745    Den 25 julij heb ik op attestatie van Arnhem in
den huwelijken staat bevestigt: hem en Gerritjen
Reijnders, jd van Brummen
trouwboek NG Rheden 1676-1768 (transcriptie:
Harry Bruger)  Met dank aan Annelies Mateboer
Jacobs Dirk Soldaat in de comp. van de Hr. Bojanovskij 27-5-1753 Huwelijk te Klundert met Pieternel van Bate
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 29
Jacobs Dirk Geb. Bergum in Friesland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Grenadier onder Evertsen 18-6-1769 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elisabeth Praals,
geb. Zierikzee   Isis Bergen op Zoom
Jacobs Faas Soldaat te Nieulant 15-10-1707 Begraven te Nuland   DTB 3 Nuland, begraven Koster   Met dank aan Jan van der Biezen
Jacobs Garrijt Soldaet onder de comp. van de majoor Ketel in 't regiment van Egten Inf.Rgt. 672g 22-3-1724 Dogter Anna Catarina gedoopt te Lochem.
Testis pater.   Lochem NG Dopen
Jacobs Jan Militair 18-1-1743 Begraven te Leeuwarden   HCL
Jacobs
Jan Geb. Menen, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Assevedo 16-6-1743 Huwelijk te Bergen op Zoom metJohanna Janszen,
geb. Gorinchem   Isis Bergen op Zoom
Jacobs Jan Soldaat onder Bekker   Inf.Rgt. 672f* 19-3-1749 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Rebecca
Castelijn, jdr.GensNostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Jacobs Jan Militair 16-9-1779 Begraven te Leeuwarden   HCL
Jacobs Johannes Soldaat in de comp. van de heer majoor Geuria 16-4-1785 Ondertrouw te Harlingen (ref. Westerkerk) met
Lysbet Hendriks, van Harlingen. 30-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jacobs Jurjen Soldaat in de Compagnie van J.G. van Schuilenburg 25-9-1735 Huwelijk te Bourtange met Annigje Bonkens,
van Groningen   website
Jacobs Peter Geb. Maastricht. soldaat onder de compagnie van 14-11-1739 -Ondertrouw te Heusden met Hendrina Duijzers,
kolonel Vink in diens regiment alhier in garnizoen. geb. s Hertogenbosch
Inf.Rgt. 701c* 28-11-1739 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Jacobs Reijnert Soldaet onder Saxen Eijsenach, hier in guarnisoen 20-10-1737 Zoon Peter gedoopt te Lochem, moeder
Inf.Rgt. 633a* Maria Sandvliet, ehel.   Lochem NG Dopen
Jacobs Steven Soldaat onder het regiment van de hertog van 19-5-1706 Ondertrouw te Heusden met
Holstein-Noorburg.   Inf.Rgt. 655a* Anna Catharina van Raeij   Isis Heusden
Jacobs Tjerck Soldaat onder de comp. van capt. Molenschot 17-6-1714 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Jeltje Scheltis,
alhier. 19-7 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1022
Jacobs
Willem Geb. te Dorum in O.-Friesland, soldaat 19-5-1752 Vader te Breda, moeder Etje Tanne,
ook geb. te Dorum   BHIC
Jacobse Jacob Soldaat onder Lt. Gen. Friesheim Inf.Rgt. 690c* 31-8-1710 Huwelijk te Breda met Marie  Leenderts
 Isis Brabant
Jacobse
Jan Geb. Meenen. Soldaat 4-5-1732 Huwelijk te Breda met Willemina Swaans,
geb. Venlo   Isis Breda
Jacobse Machiel Jacobus Gegageerd soldaat 16-4-1794 Begraven te Drunen  BHIC
Jacobsen Gerrit Jan Geb. Zwolle. Korporaal in het regiment Pabst, te Naarden   Inf.Rgt. 718a* 26-11-1786 Huwelijk te Zaltbommel met Jermeke Keizer,
geb. Gorcum     Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Jacobus Pieter Soldaat bij het garnizoen te Axel 2-5-1781 Vader te Appingedam, moeder Martien Jeltes
Archieven.nl
Jacowits Georgius Huzaar in het leger van de Prins van Esterhazy 31-10-1747 Vader te Roosendaal, moeder Judith Gijanija-
BHIC
Jacques Jean Luitenant van een Compagnie Infanterie van het Regiment van Zijne Excellentie Monsieur onze Gouverneur. In garnizoen te Breda 1703 Huwelijk te Breda met  Anne-Marie de Graef
Isis Breda
Jad Maximiliaan Geb. ca 1741. Huzaar 25-5-1785 Begraven te Heusden   BHIC
Jadoul Simon Korporaal onder "des Invalides", geen verdere gegevens 28-8-1742 Huwelijk te Klundert met Maria Maghielse
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 3
Jaffery
James Geb. Schotland, gegageerd soldaat 3-6-1736 Huwelijk te Vught met Isabella Goch,
geb. s-Hertogenbosch   Isis Brabant
Jager Bernardus Soldaat, hij diende in 1767 onder de compagnie 28-6-1767 Huwelijk te Heusden met Petronella Niesbet
van majoor Sutherland in het tweede bataljon van BHIC
den kolonel Stuart toen te Nijmegen in garnizoen.
Inf.Rgt. 603a*.In 1769 was dat de compagnie van
kolonel-commandant Dundas
Jager Jan Geb. Bennekom. Soldaat, in garnizoen te Breda 1756 Huwelijk te Breda met Maria Verbeek,
woonplaats Wageningen   Isis Breda
Jager Jan Jansen Geb. Amsterdam, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Sighterman 29-3-1713
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Catharina Meulenaars,  geb. Bergen / Mons
(Henegouwen / Hainault)Isis Bergen op Zoom
Jager, de Pieter Wdr. Sergeant in de comp. van den capiteijn 15-12-1720 Ondertrouw te Zutphen met Jenneken van Duren,
Bronkhorst wed. van Hendrik Fredriks, geboortig van Voorst,
beiden wonende alhier. Getrout in de G.K.
d. 9 jan. 1721   Trouwboek Zutphen
Jaijmaert, de Bartolomeus Vaandrig in't Regiment van de Heer Hartog van Saxen Eisenach Inf.Rgt. 633a* onder de compagnie van de Heer Colonel Moesburgen in garnisoen te Zutphen 5-8-1739 Huwelijk te Doetinchem met  Aleida Ubinks
website
Jakobs Ruurd Ruyter onder de blaauwe Friesen 15-1-1796 Ondertrouw te Huisum (ref.) met Rinske Lieuwes,
van Huisum. Met att. vertrokken naar Rinsmageest
en aldaar volgens att. getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Janeke Hans Soldaat in de Compagnie van de Capitein Schuilenburg 20-1-1737 Huwelijk te Bourtange met Anna Sijbens   website
Jans Beerent Soldaat onder kapitein Muilert 1-12-1743 Vader te Nieuweschans, moeder Maria Meijers
Archieven.nl 
Jans
Clas Ruiter. Geb. te Lockwaart in Oost-Friesland. 10-5-1746 Vader te Breda, moeder Maria Jans,
geb. te Sant in Groningen   BHIC
Jans Dietert Soldaat in de Comp: van de Heer Cap. Coops 26-12-1723 Huwelijk te Bourtange met Maria van Campen,
j.d. gebooren l'Amsterdam   Website
Jans Frederik Tamboer  25-4-1781 Vader te Appingedam (zoon Frederik ged.),
Moeder Grietje Jans   Doop NH 1745-1811
Met dank aan Annelies Mateboer
Jans Gerrijt Soldaat in de Compagnie van J.G. van Schuilenburg 14-8-1735 Huwelijk te Bourtange met Elisabeth Huising 
 website
Jans Gerrit J.m., Soldaat etc 02-02-1732 Ondertrouw te Heerde met Elsje Spaans,
wed. alhier. Cop. 17 dito   Heerde NG Trouwen
Jans Gerrit Soldaat, in garnizoen te Breda. Woonplaats Colham 1779 Proclamaties te Breda voor huwelijk met Anna
Maria Lijsebeth van Aaken, geb. Breda Isis Brabant
Jans Gijsbert Van Hel uit Gelderland (of is Hel de achternaam?), 1705 -Ondertrouw te Aalsum-Wetzens met Boukien
ruyter onder het regiment van sijn vorstelyke Doorluchtigheid de stadhouder van Friesland Eelses, van Wetsens. 25-1 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Jans Harmen Soldaat onder het regiment van de Petit 28-7-1795 Met vertoonde att. getrouwd te Harlingen, (ref.) met
Inf.Rgt. 690c* Trijntje IJsbrands, beide van Leeuwarden
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jans Hendrik Meester-zadelmaker van de Garde van het Corps 26-1-1710 Huwelijk te Dokkum met Grietie Roebers, weduwe
van de Prins van Oranje-Nassau  van Adolf Gerlmans, korporaal   Tresoar
Jans Hendrik Soldaat in de Compagnie van de Capitein van Manneel 6-6-1729 Huwelijk te Bourtange metMargareta Smits,
van Dorpen.    website
Jans
Hilbrant Geb. Emden, soldaat 30-10-1701 Huwelijk te Dokkum met Aukjen Gerrits,
geb.Dokkum   Tresoar
Jans Hindrik Soldaat in de Comp: van De Heer Majoor Clant 1725 Huwelijk te Bourtange met Anna Catrina Conings,
van Ooster Es   Website
Jans Jacob Soldaat in de compagnie van de Hr. Capitein Geertsema 23-1-1729 Huwelijk te Bourtange met Tallisjen Middendorps
 website
Jans Jan Gegageerd ruiter in het Regiment de Heer Britselwits(=Pritzelwitz)  Cav.Rgt. 588b* 22-7-1723 Begraven op 22 jul 1723 Moergestel
BHIC
Jans Johannes Soldaat 17-6-1783 Huwelijk te Jelsum met Janke Teunis   HCL
Jans Jurrien Sergeant onder het Regiment van den heer 31-7-1791 -Ondertrouw te Zutphen met Catharina Maria
generaal-majoor van Pabst, in garnizoen alhier de Rijcke.
Inf.Rgt. 718a 28-8-1791 -Attestatie naar Vlissongen(?)                   Scan 6
Streekarchief Zutphen, NG Trouwen 1791-1811,
Jans Sibrant Soldaat in het 2e bataillon van den Colonel AeroniusInf.Rgt. 577a van de compagnie van den Capt. Schuller, j.m. geb. van Groningen, leggende hier in garnisoen 19-12-1762 Huwelijk te Axel met Cornelia Tesselaar
website
Jans Willem Militair 23-2-1778 Begraven te Leeuwarden   HCL
Jansch Johannes Korporaal in het regiment Oranje-Nassau 17-5-1757 Vader te Bergen op Zoom Isis Bergen op Zoom
Janse Cornelis Soldaat onder de Cie. v. Kapt. Bajole 17-10-1700 Huwelijk te Breda met Sofia Lankfort   Isis Brabant
Janse Hendrik Geb. Diemen. soldaat onder de compagnie van 13-2-1740 Ondertrouw te Heusden met Maria van Dongen,
kolonel Vink alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 701c* geb. Rosmalen   Isis Brabant
Janse
Ernst Geb. Norden in Oostvriesland, wdnr. van wijlen 31-3-1743 Huwelijk te Geertruidenberg met Anneke Zoethout,
Harinka Anna. Soldaat int Regiment van de Hr. jd, geb. Cappel en alhier woonende
Brigadier Vink onder de Comp. van de Hr. Capt. Website
Duzij in Guarnisoen alhier    Inf.Rgt. 701c*
Janse Jan Rooms. Soldaat onder van Dort 11-4-1747 Huwelijk te Utrecht met Maria Kemp, Att. na
Mastrigt, met consent van Boekhouder
Gens Nostra jrg. 20, no; 1, Jan. 1965
Janse Jan Gepensioneert vaandrig onder de Waartgelders(=huursoldaten, door de steden in de Republiek in vredestijd aangehouden) 24-3-1766 Begraven te Schijndel
Isis Brabant
Janse Joannes Militair ruiter 19-4-1717 Vader te Stiphout, moeder Elisabetha Janse,
vagabunde   Isis Brabant
Jansen Antoni Soldaat i/h Regm. v. Brigadier Amama 6-2-1707 Huwelijk te Breda met Geertruy  Iseldoorn   
Inf.Rgt. 672d* Isis Brabant
Jansen Fredrik Soldaat onder de compagnie van capt. Merwede 8-2-1711 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met
Geertruyt Zichelhoorn, alhier. 22-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Jansen Gerardus Geb. Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Randwijk 24-5-1758 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Brans,
geb.Maaseik   Isis Bergen op Zoom
Jansen Gillis Antonis Partisaan onder de Vrije Cie. v. Kapt. Westkerke 19-9-1705 Ondertrouw te Breda met Adriaantje Verschuren
Isis Brabant
Jansen Guilielmus Soldaat 11-4-1717 Vader te s-Hertogenbosch, moeder
Catharina Wees   Isis Brabant
Jansen Harmen Soldaat i/h Regiment v. Majoor Heide (=Van Heyden 1-11-1705 Huwelijk te Breda met Catrina Aertsen
tot Ootmarsum)   Inf.Rgt. 632b* Isis Breda
Jansen Hendrik Geb. Kampen, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Burmania 26-8-1736 Huwelijk te Bergen op Zoom met  Catharina
van Herp, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Jansen Jacobus Cremens J.m., 35 jaar, geboren te Breda. Lieutenant in dienst der Bataafsche Republiek, in garnisoen te Campen doch onlangs te Deventer 9-8-1799 Zijn alhier met behoorlijk consent der ouderen in ondertrouw opgenomen.
-1e gebod - den 11 Augustus
-2e gebod - d. 18 Augustus
-3e gebod - d. 25 Augustus
-Solemnisatie - den 26 d attest. gegeven en den
3 September een certificaat vertoond dat hun
huwelijk alhier in de kerk is gesolemniseert den
1 September 1799. 
Gorssel Trouwen voor Huwelijkscommisarissen
-Op attest van deze plaats, van Deventer en Campen alhier getrouwd met Willemina Warnira
1-9-1799 Hartkamp, 28 jaarweduwe van Steven Casiemier
Vrolijk, geb. en wonende alhier.  Zie: Steven Vrolijk
Gorssel NG Trouwen
Jansen Jan Soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Geersema 12-11-1730 Huwelijk te Bourtange met Gesina Lammerts,
van Groningen   website
Jansen Jan Gediend hebbende als Cannonnier in het Regiment Artilleristen van den Bataafschen Republiek 17-11-1797 -Zelhem: Zijn met toestemming der in leven zijnde Ouders in Ondertrouw opgenomen en aangetekend: Jan Jansen J.Z. van Antoon Jansen, geb. Oosterbeek met Everdyna Barink Dochter van JanBarink, geb. en wonachtig alhier.
 - Welken hun eerste afkondiging hebben op Zondag den 19 Novbr. en hun tweeden op den 26 November en hun Derden op den 3 December 1797.
- Zijnde de verrichtingen hier van telken wijze door den Bode, bij mij Secretaris gerelateerd.
- Den 5 Dec. 1797 hier van een attest gegeven dat de Drie Huwelijks Proclamatien vrij en onverhindert zijn gedaan.
- Huwelijk voor Huw. Commissarissen WesselGrutterink en Harmen Becking:  Attest vertoond van den Secretaris der Municipaliteit alhier waar uit bleek dat de Drie huwelijks proclamatien op Zondag den 19 en 26 November en 3 december 1797 na behoren vrij en onverhindert zijn gedaan, met verzoek om nuw Openlijk in den huwelijken staat bevestigt te mogen worden. Met twee kinderen, welke hij bekend, dat zijn kinderen zijn en waarvan hij Vader is, Deiritum Er is hierop besloten om aan der Comparanten verzoek te
voldoen en zijn dezelve op dato dezes in den Huwelijken Staat bevestigt geworden.
Zelhem Trouwen voor huwelijkscommissarissen
6-12-1797
Jansen Klaas Geb. Friesland, wonende in het garnizoen Bergen 25-3-1713 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Antjen Jansen
op Zoom. Soldaat onder Swarttz Isis Bergen op Zoom
Jansen Lammert Ruyter onder de comp. van majoor Plettenburgh 20-5-1714 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Sjouke Bartels,
alhier. 3-6 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1022
Jansen Matthijs Jm, geb. Wagtendonk bij Venlo. Ruijter onder het 30-3-1748 Ondertrouw te s Grevelduin-Capelle met
regiment van den lt generaal Hop Cav.Rgt. 672c, onder de compagnie van den heer ritmr. van der Hoop, thans alhier leggende (met een briefje van verlof van de Capiteijn lt Thielen) Willemina Teunisse, jd, geb. Beek in 't
graafschap Zutphen. "Getrouwt 10 april 1748"
s Grevelduin-Capelle trouwen 1693-1774
Met dank aan Hans van den Hoek
Jansen Pieter Soldaat in het regiment DEnvie, te SteenbergenInf.Rgt. 665c 30-10-1777 Huwelijk te Zaltbommel met Elisabeth Peters,
wonende Zaltbommel
Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Jansen Pyter Soldaet tot Zutphen 8-4-1731 Ondertrouw te Voorst met Berendjen Jansens,
dochter van Jan Garrits onder Voorst. Consent van
bruydegoms officier en bruyds ouders
Voorst NG Trouwen
Jansen
Thomas Geb.  Antwerpen. Soldaat in Reg. van Kol. van BerchemInf.Rgt. 666a 2-10-1734 Ondertrouw te Tilburg met Johanna van Riel,
geb. Tilburg   Isis Tilburg
Jansen
Willem Geb. Schotland, wonende in het garnizoen Lillo (= in Staatsvlaanderen). Sergeant onder Idsinga 26-10-1718 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Meeuwes
Inf.Rgt. 664a* geb. Doel   Isis Bergen op Zoom
Jansen Willem Tamboer in de compagnie van kapt. de Gadeliere 3-10-1728 Huwelijk te Geldrop met Marie Michiels   
Isis Brabant
Jansen
Willem        Geb.  Hasselt, Sergeant. 18-10-1750 Huwelijk te Drunen met Maria Verschuuren
Isis Brabant
Jansen Willem Geb. Elst. Ruiter in het regiment van Tuijl 8-10-1792 Huwelijk te Zaltbommel met Anna Dando,
geb. Kerkwijk  Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Jansonius Johannes Schrijver van een compagnie 23-7-1701 Ondertrouw te Leeuwarden met Christina Warners
 uit Emden. Attestatie naar Emden   Tresoar
Janss Cornelis Soldaat 17-10-1700 Huwelijk te Breda met Sophia Lankfort   Isis Breda
Janss Daniel J.m. van Wee soldaet onder de Hr Cap: G. Sichterman   24-1-1712 Huwelijk te Bourtange met Elisabeth Jongers,
j.d. alhier geboortig   Website
Janss Niclaes Jm en soldaet onder de Heer Cap: Jacob Schainck 24-7-1712 Huwelijk te Bourtange met Geertruije Lichterveldt, jd alhier geboortig en woonachtig   Website
Jansse Jan Soldaat onder de compagnievan kolonel Vinck, 14-2-1738
-Ondertrouw te Heusden met Maria Aldegonde
alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 701c* Leijsten, geb. Maaseik
-Andere partner:  Helena Rooijen  Isis Brabant
Jansse Reijnard Van Felp (= Velp ?), wonende op Moerstraten; ruiter onder overste Pritzelwitz 24-4-1701 Huwelijk te Wouw met Anna Claversel,
van Spenterloo (?)    Isis Brabant
Janssen Arent Geb. Zwolle, wonende in het garnizoen Bergen 5-11-1780 Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom.  Kanonnier onder Bois Elisabeth Mackensie, geb. Sluis in Vlaanderen.
Att.  van Namen   Isis Bergen op Zoom
Janssen Arnoldus Soldaat onder kapitein Coops 10-3-1719 Vader te Nieuweschans, moeder Maria de Goede
Archieven.nl
Janssen Cornelis Soldaet alhier in guarnisoen 16-12-1733 Kind gedoopt te Lochem, moeder Anna Eeden,
ehel.   Lochem NG Dopen
Janssen Ernst Soldaat onder d' Heer Regteren 24-12-1712 Sijn Soon Antonius laten dopen te Laren (Gld)
Laren (Gld) NG Dopen
Janssen Francis Soldaet in 't 2e battaljon van Oranjen Nassau, 4-4-1768 Zoon Johannes Jacobus te Lochem gedoopt,
hier in guarnisoen moeder Geertruij Meijer, ehel. Getuigen 
Johannes Lats, Jacobus Vogel, Johanna Reijn.
Lochem NG Dopen
Janssen Gerardus Hollands soldaat 20-4-1772 Vader te Belfeld, moeder Anna Margaretha Metz
Buitenechtelijke dochter Maria, ged. Belfeld 20-4-1772.
Website
Janssen Henricus Woonachtig in het garnizoen Tholen 18-12-1738 Vader te Halsteren, moeder Maria de Lanoij 
Isis Brabant
Janssen Henricus Geb. Jabeek bij Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Anvie Inf.Rgt. 665c* 21-6-1778 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Elisabeth
Offenweert, geb.Venlo   Isis Bergen op Zoom
Janssen Henricus Geb. te Halsteren, wonende in het garnizoen Breda. Bombardier onder de Artillerie 2-9-1795 Huwelijk te Bergen op Zoom met Sara Dykmans,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Janssen Herman Soldaet onder lt. kolonel Dongen 3-1-1705 Huwelijk te Lochem met Mechtelt Koehuijs , dochter van wijlen Jan Koehuijs uijt Lochem
Lochem NG Trouwen
Janssen Hermannus Woonachtig in Tholen; uit het garnizoen van Vlissingen 16-9-1732 Vader te Halsteren, moeder Chatarina Jans  
Isis Brabant
Janssen Huijbert Jm. Sergeant onder de Compagnie van de Heer 4-9-1739
Ondertrouw te Geertruidenberg met               ?
Luijtenant Coll: Gomar in t Regiment van de Hr Maria Elisabet Dijkmans, jd, geb. Massen
overste Vink in guarnisoen alhier   Inf.Rgt. 701c* en alhier woonende. Alhier  op den stadhuijse
getroud op maandag den 21-9-1739    Website
Janssen
Ignatius Geb. te Vlaanderen, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Tamboer onder De Jonge 15-12-1723 Huwelijk te Bergen op Zoom met Martijntje Capelle,
geb. Bergen   Isis Bergen op Zoom
Janssen
Jacob Geb. Brandenburg, wonende in het garnizoen 24-4-1737 Huwelijk te Bergen op Zoom met Dirkje Stammers, geb. Bergen op Zoom 
Bergen op Zoom. Soldaat onder Averwalt Isis Bergen op Zoom
Janssen Jacobus Geb. te Nijmegen, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Tamboer onder Wyntgis 15-11-1722 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lysbeth de Haes,
geb. Wouw   Isis Bergen op Zoom
Janssen Jacobus Diende in het regiment onder Lt.Gen. MalaparadeInf.Rgt. 665b* of laterInf.Rgt. 672b*in de compagnie van de graaf van Efferen 16-6-1795 Begraven te Drunen
Isis Brabant
Janssen Jacobus Geb. Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom 14-8-1796 Huwelijk te Bergen op Zoom met Clara van Berkel,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Janssen Jan Soon van wijlen Jan Janssen. Soldaet onder de 19-12-1705 -Ondertrouw te Groenlo met Engele Hagens, dochter van Steven Hagens alhier.
compagnie van de heer Rode van Heekeren -Gecop. / huwelijk   Groenlo NG trouwen
10-1-1706
Janssen Jan Gewesene soldaet onder het regiment van den Baron Pallant   Inf.Rgt. 665b* 22-5-1707
Huwelijk te Hall (Gld) met Agniet Maessen,  
jd. van Tongeren
Janssen Jan Van Balcom. Soldaat in de compagnie van de 8-3-1733 Ondertrouw te Groenlo met Jilette Wijers,
majoor Ankerjelm in guarnisoen te Zutphen j.d. van Groenloo   Groenlo NG Trouwen
Janssen
Johann Diederik Geb. te Wuluringe in Hannover, soldaat 24-5-1763
Vader te Breda, moeder Maria Elisabeth Walin,
geb. te Hatzveld in Hessen.   Isis Brabant
Janssen Karel Soldaat in het regiment van Savornin   Inf.Rgt. 671c* 6-4-1732 Ondertrouw te Groenlo met Catharina Arges,
beijde alhier.   Groenlo NG Trouwen
Janssen Laurens Geb. Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Onderwater Inf.Rgt. 602a* 30-3-1788 Huwelijk te Bergen op Zoom met Jacoba
de Kubber,  geb. Breskens   Isis Bergen op Zoom
Janssen Matthias Soldaat 7-1-1749 Ondertrouw/Huwelijk te Baak met Hermina
Teunissen   Baak RK Trouwboek 1717-1761
Janssen Nels Ruijter onder graaf Alefelt binnen Deventer 3-5-1704 Huwelijk te Lochem met Grietjen Henrijks,
d.v. wijlen Henrijk Dijkkamp uijt Kleijn Duchteren
Lochem NG Trouwen
Janssen Nicolaes Geb. te Grave, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Lorme 6-10-1734 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Johanna van Wettere, geb. Grave, wonende BoZ 
 Isis Bergen op Zoom
Janssen Roelof Soldaat onder 't regiment van Benthem 3-4-1716    Ot/huw. te Rheden met Johanna Willemsen,
ber?e van Rhede. Junxi illam illi 3 april 1716
trouwboek NG Rheden 1676-1768 (transcriptie:
Harry Bruger)  Met dank aan Annelies Mateboer
Janssens Jean Geb. Zwolle. Woonplaats Steenbergen (in garnizoen). Sergeant van de Compagnie van Mr. de Baron de Riddesel 9-6-1746 Ondertrouw te Breda met  Adrienne Rees,
geb. Rotterdam. Getrouwd in Steenbergen 
Isis Breda
Jansson Francis Geb. s-Hertogenbosch. Soldaat in het 1e bat. regiment Douglas, in garnizoen te Breda 23-7-1793 Huwelijk te Zaltbommel met Margrita Hartley
(Johnson ?) Inf.Rgt. 763a* (garnizoen?) Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Janveir
Jan Jm. geboortigh van Brussel, soldaat onder t Regi-ment van den Ervprins van Saxen Eijsenach in de compagnie van de Heer Moesbergen  Inf.Rgt. 633a* 15-6-1721 Ondertrouw Bredevoort met Aaltjien Nieulusen,
jd van wijlen Jan Nieulusen van Bredevoort
website
Jansz Derk J.m., soldaat in het regiment van  kolonel Haersolte, 9-6-1736 -Ondertrouw te Hattum met Maria Foks / Fox,
(van de Wetering) "leggende in de Graef" (Grave)  Inf.Rgt. 622a* j.d. alhier.
11-7-1736 -Huwelijk te Hattum
Trouwboek Hattem    Uit dit huwelijk:
1.Zoon Jan, ged. 29-11-1737 Hattem, wordt ook genoemd: Jan van de Wetering
2.DochterGerrigje(n),  ged. 13-9-1739 Hattem
 -Overleden, zijn weduwe hertrouwt in maart 1753
< maart 1753 Met dank aan Bert Heldoorn        
Jansz Jurrien Soldaat onder kapitein Wichers 13-9-1710 Vader te Lieroord, moeder Hitzke Poppen
Archieven.nl 
Jansz Maarten Sodaat onder de comp. van de Hr. Capt. Kutschoute(?) 17-1-1700 Huwelijk te Klundert met Margrietje Pieters
Klundert DTB trouwen deel 5, scan 9
Jansze Arnoldus Soldaat, hij diende onder de compagnie van kapitein 25-8-1730 -Ondertrouw te Heusden met Johanna Potters,
Doijs in het regiment van kolonel van Berchem, geb. Heusden   Isis Brabant
alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 666a* 6-9-1730 -Huwelijk (kerk) te Heusden. 8 kinderen
Jansze
Carel Geb. Dsseldorp. Soldaat int reg. van Lt. Gen. Savornin    Inf.Rgt. 671c* 29-1-1736 Huwelijk te Vught met Jenneke Gerbrand,
geb. Grave   Isis Brabant
Janszen Jan Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom.  Korporaal onder Van Dam 5-2-1747 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna
Klaaszen, geb. Gorinchem   Isis Bergen op Zoom
Janszen Jan Soldaat in 't garnizoen te Breda 8-2-1758 Huwelijk te Oldelamer met Antien Jans,
uit Lindedijk   Tresoar
Janveir
Jan Jm, geb. Brussel. Soldaat onder 't Regiment van 15-6-1721 Ondertrouw Bredevoort met Aaltjien Nieulusen,
den Ervprins van Saxen Eijsenach   Inf.Rgt. 633a* , jd van wijlen Jan Nieulusen, van Bredevoort
in de compagnie van de Heer Moesbergen Website
Janz Harmen(?) Tamboer onder het regiment van de Heer overste 10-1-1717 Huwelijk te Bourtange met Neesjen(?) Jongers(?)
Ripperda in de Bourtange   Website
Janzen Andries Soldaat 28-8-1712 Huwelijk te Breda met Anna van Grevenbicht
Isis Breda
Janzen Hendrik Trompetter onder Kapt. Haersolte 10-7-1701 Huwelijk te Breda met Megteld Hendrix,
geb. Grave   Isis Brabant
Janzen Pieter Soldaat i/h Reg. v. Brigadier Amama Inf.Rgt. 672d* 20-3-1707 Huwelijk te Breda met Pieternelle Theodora Boon 
Isis Brabant
Jaques Christoffel Soldaat onder Lt. Gen. Churchil 2-12-1703 Huwelijk te Breda met Josina Jansen,
geb. Klundert   Isis Brabant
Jaros Adam Soldaat van het Regiment Grave Beltehem 29-11-1747 Begraven te Moergestel   Isis Brabant
Jason Dirg Corporaal onder Bedarides 4-10-1741 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Megteld
Inf.Rgt. 689a* Waelree, jd in de Hamburgerstraat
Gens Nostra jrg 19, no:5, mei 1964
Jaspars Jan Wdr. Soldaat onder Gen. Salisch   Inf.Rgt. 673c* 15-3-1705 Huwelijk te Breda met Lucretia Pieters,
Zie: wed., geb. Hellevoetsluis   BHIC
Melkenbeek, van
Jaunet
Maurice Geb. l'Isle (in Vlaanderen), in garnizoen in Breda. 23-7-1710
Huwelijk te Breda met Franoise Nauqueir,
soldaat in de Compagnie van Monsieur de Majoor uit  Potacanar (nabij de stad l'Isle)
                     Peecat van het Regiment van Viouse   Inf.Rgt. 701c* Isis Breda
Jeeb Diederich Sergeant 12-1-1710 Vader te Breda, moeder Margriet Elisabeth T'emer
BHIC
Jeeklin
Johannes Soldaat v.d. compagnie van Kapt. Georgi v.h. 26-11-1795 Begraven te Breda
regiment Zwitsers van Schmid Inf.Rgt. 693b* Isis Breda
Jeekson Richard Trompetter onder Brigadier Cadaggon 22-2-1705 Huwelijk te Breda met Elisabeth Jansen de Mooy 
BHIC
Jeep
Christoffel Geb. June, in het land van Hessen. Soldaat 29-9-1748 Huwelijk te Breda met Cornelia van Dongen,
geb. Lage Zwaluwe   Isis Breda
Jeger Jan Hend. Jm, Soldaat, onder de Comp. vande Heer Luijtenant 11-8-1731 Ondertrouw te Geertruidenberg met Cornelia
Coll. Dollifier in Guarnizoen alhier (Rgt. Dibbetz) Schouten, jd ende ook alhier woonende.Iin de kerk
Inf.Rgt. 586a* alhier getroud op donderdag 30-8   Website
Jemans Thomas Luitenant van een compagnie kavallerie onder hetregiment van kolonel Hoorenberg, garnizoen houdend te Geertruidenberg Cav.Rgt. 635d 7-1-1703 Huwelijk te Burgwerd Hichtum met Tjeertje
Riemersma uit Bolsward, laatst wed. van de
Controlleur en comys Feddrik Huysman
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Jenno Jacobus Woonachtig in het garnizoen van Tholen 6-3-1735 Vader te Halsteren, moeder Elisabetha de Tillieij  
BHIC
Jens Christian Korporaal onder Maij   Inf.Rgt. 697a* 10-11-1793 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Jens Coenraad Gegaseert sergiant onder het regiment van de heer 29-12-1761 Begraven te Nuland (in het koor)
Generaal Lint., in de Compagnie van de Heer DTB 3 Nuland, begraven Koster
Capiteijn Tonnaer Met dank aan Jan van der Biezen
Jensen Frederik Wilhelm Soldaat 29-1-1764 Peter te Breda   BHIC
Jensen Johan Godfried Sergeant 11-3-1744 Vader te Breda, moeder Berendina Wijspelweg   
BHIC
Jentink ? Soldaat onder het regiment van Dorth - -
Jentink Gerrit Van Aalten, Corporaal in 't Regiment van de Heer 6-12-1747 Huwelijk te Doetinchem met
Lt. Generaal van Burmannia Inf.Rgt. 633a* in cie van Anna Maria Margrita Stegeman
de Colonel Commandant F.D. van Sijtzama website
Jetsche / Jeske Foppe -Wdr. van Janneken Hendricx. Granadier onder de 29-6-1727 -Ondertrouw te Geertruidenberg
Compagnie vande heer Capt. Esselinck int 17-7-1727 -Huwelijk te Geertruidenberg met Sara van Wijck,
Regiment van de Heer Marquies de Tuars, in jd van G:bergh en oock alhier ter Stede woonende
Guarnisoen alhier   Inf.Rgt. 718a* ?
1739? -Huwelijk is obpolijgamiam simul tamam is verklaart voor
nul en van geener waarden, bij den Geregt alhier
14-11-1739 -Sara van Wijk trouwt te Geertruidenberg met
Goossen Lobbregt, jm, geb. Lochem   Website
Jeukens Henricus Soldaat uit Meer bij Maastricht 16-11-1772 Vader te Breda, moeder Catharina Elisabeth
Joosten, uit Meenen   Isis Breda
Jeune, le Joan Vice kapitein bij de graaf van Niel 15-3-1700 Vader te Breda, moeder Elisabeth Jonckers
Isis Brabant
Jeune, le
Johan Geb. Luik, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Kapitein luitenant onder Drymborn 24-1-1717 Huwelijk te Bergen op Zoom met Isabella Braco,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Janveir
Jan Geb. van Brussel, soldaat onder 't Regiment van den Ervprins van Saxen Eijsenach in de compagnie van de Heer Moesbergen 15-6-1721 Ondertrouw te Bredevoort met  Aaltjien Nieulusen,
jd van wijlen Jan Nieulusen van Bredevoort
Website
Jeroen Jan Stephannus Van Den Briel. Soldaat 29-11-1739 Huwelijk te Breda met Catharina de Pooter
geb. Breda   Isis Breda
Jillis Jan Soldaat onder de comp. van de Heer Grovestins 22-1-1713 Ondertrouw te Veenwouden met Wytske Martens,
Beide in Feenwouden. Zie aantekening
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Jobbels Servaas Kanonnier onder Althuijsen, wonende in het 19-8-1757 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia de Wit,
garnizoen Sluis geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Jochems Jelis Van Groningen. Corporaal in de Compagnie van de 7-4-1749 Huwelijk te Bourtange met Elske Berents,
Capitein Berchuis van Sellinge   website
Jochems Servaes Soldaet onder de Comp: van de Heer Luitenant 5-7-1711 Huwelijk te Bourtange met Anna Margarheta
Colonel Sichterman   Heijmuller, jd van Stenneveld   Website
Jockerse Johannes Diende in het Rgt.Nat. de Petit nr.15 (generaal 26-8-1738 Huwelijk te Namen/Namur met Joanna Olijnjes
Zie ook Juckers Maillebois)
Jockerse Pyter Ged. 14-4-1755 Maastricht, zoon van JohannesJockerse en Joanna Olijnjes. Sergeant (1795), diende in het Rgt.Nat. de Petit nr.15 (generaal Maillebois). 4-12-1791 -Huwelijk te Leeuwarden met Sjoukje Pieters,
ged. 21-6-1769 Leeuwarden, overl. 4-5-1815
Leeuwarden, dochter van Pieter Sjoerds en
Syke Cornelis Noteboom.
12-07-1807 -Overleden te Leeuwarden
Jodokus
Joost Geb, Munsterland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Crommelin   Inf.Rgt. 643a 31-3-1734
Huwelijk te Bergen op Zoom met Elizabeth
ter Weert, geb.  te Munsterland  
Isis Bergen op Zoom
Joel Anthonie Militair 14-9-1782 Begraven te Leeuwarden   HCL
Johannes Lammer Militair 22-12-1746 Begraven te Leeuwarden   HCL
Johannes Pieter Tamboer i/h Regm. v. Brigadier Amama 23-1-1707 Huwelijk te Breda met Jenneke Krens,
Inf.Rgt. 672d geb. Arnhem   Isis Brabant
Jolibeer Steven Soldaat in t regiment van den Heer Luitenant Generaal Montese Inf.Rgt. 701e , in de compagnie van de Heer Capt. Cemp, in garnisoen alhier 23-10-1734 Ondertrouw te Axel met Catharina Joris
website
Jolie
Jean Jaques Geb. Zwitserland. Soldaat onder 't reg. van Plotho 12-8-1736 Huwelijk te Vught met Anna Brugge
geb. Vught   BHIC
Jolij
Isaac Soldaat in de compagnie van de heer luitenant-colonel Deschams van het Zwitsers regiment 18-10-1747 Vader te s-Hertogenbosch, moeder Esther Jolij
BHIC
Jollij
Pierre Isac Uit Suchij, Kanton Berne, Zwitserland. Corporaal in de Compagnie van de heer Capitein Gross in het Regiment van Generaal-Majoor Sturler Inf.Rgt. 694a 8-5-1757 Vader te s-Hertogenbosch,moeder Esther Frikard,
 uit Berne, Zwitserland 
 BHIC
Jol(l)ing (Dio)Nies Geb. ca 1720 Arnhem. Wdr.
-Korporaal onder brigadier Evertsen in het regiment Nationalen van Dopff. Inf.Rgt. 701 e 1746 -Huwelijk te Lathum met Jacomijna Roding/k
-Werd korporaal voor het leven. Paspoort in 1753.
>1784 -Overleden, vermoedelijk te Arnhem.
Website , vanaf jan. 2007 Website
Kies: Beja   Met dank aan Beja S. Peijpers
Jonas Errich Soldaat i/h Reg. v. Brigadier Amama Inf.Rgt. 672d 12-9-1706 Huwelijk te Breda met Maria Antonis   BHIC
Jonas
Henderik Geb. te Nassau Dietz, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Sturler 10-1-1767 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Inf.Rgt. 694a* Cornelia van Beugen, geb. Venlo
Isis Bergen op Zoom
Jonas Jan Ruiter in het regiment van Brigadier Eik 9-1-1707 Huwelijk te Budel met Anneken Corsten   
(=Eck?)    Cav.Rgt. 671c* BHIC
Jonas Jan Henderik Van Arentsberg, soldaat in de Compagnie van mejor Ridder 8-2-1739 Huwelijk te Bourtange met Anna Beijer,
 van Dorpen   website
Jonckveldt Adriaen Geb. Gorcum, wonende in het garnizoen Menen. Soldaat onder De Sette 25-4-1714 Huwelijk te Bergen op Zoom met Martyntje Krul,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Jones Richard Soldaat i/h Reg. v. Brigadier Web 28-2-1706 Huwelijk te Breda met Adriana Bollaert/Bollaarts
Isis Breda   
Jong, de Adam Geb. Nassau in Tilburg. Woonplaats Loon op Zand. Gegageerd Soldaat. 26-1-1766 Huwelijk (kerk) te Loon op Zand met Maria Roef,
geb. LoZ   RA Tilburg
Jong, de Engelbert Militair 24-1-1782 Begraven te Leeuwarden   HCL   Tresoar
Jong, de Jan Hendrik Sous-luitenant 15-11-1750 Huwelijk te Breda met Johanna Maria Delvos
geb. Rotterdam   Isis Breda   
Jong, de Marinus Korporaal, hij diende in de compagnie van kolonel 10-9-1728 -Ondertrouw te Heusden
baron van Leefdael (<1722?)   Inf.Rgt. 666a* 28-9-1728 -Huwelijk te Heusden met Hermina Aertse
van Coelen, geb. Heusden   BHIC
Jongbloed Anthonie -Geb. Buitensluis(?), wonende in het garnizoen Steenbergen. Soldaat onder Mulert 17-5-1744 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Vetten,
-Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Korporaal onder Kintschot geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
8-11-1752 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Stoffelina Pool, geb. Steenbergen
Jongbloet Andries Geb. Veen(?), wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Van Leefdael 23-7-1721 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margareta
Samsdag, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Jonge, de Bonifacius Geb. Zierikzee, wonende in het garnizoen Lillo. Luitenant onder Mauregnault   Inf.Rgt. 664c* 11-10-1722 Huwelijk te Bergen op Zoom met Isabella
Reijnsouver, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Jonge, de (Pongh) Frans Jm, geb. Mastrigt. Soldaet in 't Regiment van den 15-10-1740 Ondertrouw te Geertruidenberg met
heer overste Vink onde rde Comp. vanden heer Maria Hartcore, wed. van Tomas Pot (zie aldaar)
capitijn Tonar    Inf.Rgt. 701c* geb. Gorinchem, beijde alhier wonende   Website
Jonge, de Jan Soldaat op de Ommerschans 22-11-1767 Vader te Avereest, moeder Aleida Maria Pott
Website
Jonge, de Marinus Jan Functie : Luitenant in de compagnie van majoor 12-2-1749 Commissie / instructie Zeeland
De Salve, in het regiment van luitenant-generaal Isis Zeeland
Soute. Inf.Rgt. 664b .  Voorheen onder-luitenant. Voorganger:  M. Broekhuizen (overleden)
Jonge, de Pieter Tamboer 1-6-1735 Begraven te Oost-Souburg   Isis Zeeland
Jongelijn Willem Jm, soon van Hendrik Jongelijn. Corporaal in t regiment van zijn excellentie de heer generaal Onderwaater in de compagnie van de heer luitenant collonel van Volbergen, in garnisoen binnen 4-11-1769 Ondertrouw te Groenlo met Theodora Arnolda
Groenloo   Inf.Rgt. 602a Stroobands, jonge dogter van wijlen Jan HendrikStroobands uit Groenloo. Getrouwt den 1 december.  Trouwboek Groenlo 1754-1771
Jongeling Jan Soldaat onder Praet(orius)  Inf.Rgt. 602a 30-3-1749 Huwelijk te Grave met Maria Ellebos, jdr.
Geboden mede in de Grave
GensNostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Jongh Albertus Soldaat 30-6-1748
Huwelijk te Breda met Anna Maria Hespels,
geb. Keulen   Isis Breda   
Jongh, de Hendrik Geb. Yperen. Soldaat in garnizoen te Breda 24-1-1789 Ondertrouw te Breda met Anthonetta Kampen,
geb. Roosendaal   BHIC
Jongh, de
Jan Josephus Geb. Namen. -Eerder gehuwd met Elisabeth Fiesaling
Adjudant. Hij diende onder het eerste bataljon van 27-11-1795 -Ondertrouw te Heusden
de Zesde Halve Brigade te Utrecht in garnizoen. 14-12-1795 -Huwelijk te Utrecht met Maria Elisabeth Meestrom,
geb. Heusden   BHIC
Jongheim Gregorius Philippus Overste 29-3-1705 Vader te Breda, moeder Jacomijna van Nimwegen
BHIC
Jonghmans Gerrit -Geb. te Waalwijk, wonende in het garnizoen BoZ. Tamboer onder Lorme 19-5-1734 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Margretha
(Grietje) Meulenbeek, geb. Steenbergen  
-Geb. Waalwijk, in garnizoen te Hellevoetsluis. Soldaat Isis Bergen op Zoom
Jongmans Gerrit 5-3-1746 -Ondertrouw te Breda met Apollonia
Heuvelmans, geb. Breda  Isis Breda   
Jongmans
Jacobus Geb. Brussel, wonende in het garnizoen Bergen 26-7-1741
Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom. Soldaat onder Evertzen Anna Maria Goossens, geb. Turnhout  
Isis Bergen op Zoom
Joonen Govert Willem Soldaat en zakkendrager. Hij diende in 1743 onder 8-6-1743 -Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Vedders
kapitein des Rocques in het regiment van brigadier 23-6-1743 -Huwelijk te Heusden. Kinderen: Jone en Joonen
Vink alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 701c* 5-6-1773 -Begraven te Heusden   BHIC
Joost Christiaan Soldaat geweest onder Saxe Gotha   Inf.Rgt. 744a* 21-11-1783 Begraven te Alkmaar   Dig. Stamboom Alkmaar
Joosten Hermannus Soldaat in de Compagnie van den Capitein van Berchuis, van Groningen 28-6-1750 Huwelijk te Bourtange met Henrica Roelofs,
van Groningen   website
Joosten Jan Geb. Nijmegen. In garnizoen te Breda. Kanonier 20-8-1786 Huwelijk te Breda met Cornelia Ottevanger,
geb. Gorinchem   Isis Breda   
Joosten Johan Geb. Deventer, wonende in het garnizoen Venlo. Sergeant onder Mulert   Inf.Rgt. 632b* 25-6-1732 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Jans 
Isis Bergen op Zoom
Jordens Jacobus Woonachtig in de vesting Tholen. 20-1-1732 Vader te Halsteren, moeder Cornelia Verhassel
Isis Brabant
Jorg Jordaen Soldaat in de comp. van de heer Capitein Willem Henrik F Adres: Cranesteeg, Utrecht 21-11-1717 Huwelijk te Utrecht met Sara van Schaick
Trouwen Utrecht Stad (ref.) 101-284
Met dank aan Richard van Schaik
Josenak Johannes Geb. Stiermarken, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Hoboist onder Mattha 12-10-1740
Huwelijk te Bergen op Zoom met
?
Anna Katharina Groener
geb.  Namen / Namur   Isis Bergen op Zoom
Jossaus Pierre Sergeant in het Zwits. reg. van luit.-gen. De Rebecque, compagnie kol. Bergier 17-9-1752 Getuige te Bergen op Zoom
 ?
Isis Bergen op Zoom
Josselin Eduard Geb. Asten, woonplaats: Veghel. Gepensioneerd onderluitenant onder het bataljon van Generaal-Majoor Holst 1-4-1759 Huwelijk te Valkenswaard met
Anna Maria van der Hell,
geb. s-Gravenhage   BHIC
Joul
Jacobus Geb. Schotland, in garnizoen te Breda. Soldaat 28-7-1731 Ondertrouw te Breda met Geertruij van Erp,
geb. s Hertogenbosch   Isis Breda   
Jsakker, van Jan Soldaat onder van Dorth  Inf.Rgt.665b* 27-2-1743 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Maria Kluyting,
jd buyten Catrijne
Gens Nostra jrg. 18, no: 12,  dec.1964
Juckers
Andreas Geb. 1741 te Namen, zoon van JohannesJockerse(zie Jockerse) en Joanna Olijnjes. Diende in het regiment Oranje Gelderland. 2-8-1767
-Huwelijk te Namen met Maria Catrine Martino,
geb. in 1748 te Namen                          
26-1-1798 -Overleden
Julien Steven Soldaat onder den Heer Westkerke 3-6-1703
Huwelijk te Breda met Cicilia Hugens,
geb. Brussel   Isis Breda   
Julij Pieter Geb. Gulpen (Maastricht), wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Baden 13-11-1791 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina Stiele,
Inf.Rgt. 632b* geb. Gulpen (Maastricht)   Isis Bergen op Zoom
Julius Hendrik Soldaat, hij diende onder kapitein Duijst 20-3-1701 Ondertrouw te Heusden met Maria van Romond
BHIC
Junes Jan Geb. Brabant, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Balquerie 7-7-1717 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella
?
Voorloop, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Jung Johan David Geb. Bischlein(?) in Darmstadt, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Nassau Usingen 28-4-1771
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Sophia Margaretha Mullerin,
geb. Wiesbaden Isis Bergen op Zoom
Jungh Peeter Soldaat, in garnizoen te Nijmegen 18-10-1795 Huwelijk te Breda met Elisabeth Weerts,
geb. Zwolle   Isis Breda
Junum Andries Ludovicus Bij zijn huwelijk is hij soldaat onder de compagnie van kapitein Hoppe, regiment Wartensleben, gecantonneerd geweest te Aalsmeer 26-7-1795 Huwelijk te Vlaardingen met  Aaltje Debbes
Isis Vlaardingen
Jurjen Hans Militair 18-11-1750 Begraven te Leeuwarden   HCL
Jurist
Johann Godfried Geb. te Bautzen in de Opper Lausitz. 4-3-1749
Vader te Breda, moeder
Sergeant Christina Eleonora Wincken,
geb. te Rauman int Darmstadse  
Jurrien Albert Soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein J.G. van Schuilenburg 31-5-1733 Huwelijk te Bourtange met Catharina van Huisen,
uit de Bourtange   website
Jusenne
Jean Michel Joseph Wauthier Geb. Namen (Namur). Sergeant in de Compagnie van de Majoor Paternostre du Montlion van het 1e Bataljon van het Waalse Regiment van Monsieur de Generaal-Majoor Grenier Inf.Rgt. 600a* , In garnizoen in Breda. 2-11-1783 Huwelijk te Breda met 
Marie Catherine Josephe van Tol, geb. Namen
Isis Breda
                  
Juts Johannes Sergeant te Zaltbommel 7-12-1777 Huwelijk te Zaltbommel met Geertruij Vrolikhuisen,
won. te Zutphen Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963