18e eeuw EF        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                   458
Ebbekink Berent Soldaet onder de comp. van capt. Rode in 't regiment van Weelderen 4-2-1725 Dogter van zijn huijsvrou Jenneken Mengers (in overspel geboren) genaemt Anna gedoopt te Lochem.  Getuijge Reijnt Mengers uijt Aexel en Aeltjen sijn huijsvrou.   Lochem NG Dopen
-Gedoopt: zoon Hendrik van zijn huijsvrou JennekenMengers (dog wegens overspel van de man verlaten) in onegt geprocreeert .Van de moeder selfs gehouden ten doop   Lochem NG Dopen
. 30-8-1733
Ebbendurp, van Jacobus Soon van Nicolaas Ebbendorp. Tamboer majoor 30-8-1731 Ondertrouw te Ooij en Persingen met met HellenaNeumans, dogter van den overleeden AdolphKeuwwain? Beijde met toestemminge van haare moeders, als tegenwoordige getuijgen naa 1e, 2e ende 3e voorstellinge daadelijk getrouwdt den 9 september, op welke dagh en om wettige redenen twee geboorten te gelijk sijn gegaan. Website
onder het (rgt.) van Pantalion Inf.Rgt. 673a*
Ebbinge Frederik Geb. Peize in Drente, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Luitenant onder Oranje Drente Inf.Rgt. 672g* 22-12-1750 Huwelijk te Bergen op Zoom met Jacoba
van Overstraten    Markiezenhof
Eben, van Ernst -Capiteijn int regiment dragonders vanden Hoog. den 6-10-1704 -Komt voor in het Schepenregister Hulsterambacht (Zeeuws Archief Middelburg, toegang 8.1;
Christiaen Hr Christoffel Slippenbach, brigadier ten dienste invno 1687 fo 70v)
deser landen Cav.Rgt. 672j* -Verklaring te Hulsterambacht. Zie: Siri Jacques
-Capiteijn van een compagnie dragonders int regiment 3-1-1705 Ditmar   Schepenregister van Hulsterambacht
vander hoog ed. gestrengen heer brigadier Christoffel (Zeeuwsarchief Middelburg, toegang 8.1; invno 1687;
van Slippenbag  Cav.Rgt. 672j* fo 77v)    Met dank aan René van Winsen
Ebelshauser Martin Grenadier, in garnizoen te Venlo 1792 Proclamaties te Breda voor huwelijk met
Maria van Gool, geb. Breda   BHIC
Eberhart
Egidius Van Blesterborgh. Soldaat in de Compagnie van de Capitein L. van Hulten 19-9-1734 Huwelijk te Bourtange met Alegonde Wilhelmus,
van Needer-Duivebeek   website
Eberstein, van Ernst Lodewijk / -Uit Heerenveen. "Major van de Koning van Polen en kapitein in het regiment Oranje Nassau op 't Heerenveen"; hij is baron  Inf.Rgt. 748c* 29-10-1752 -3e proclamatie te Heerenveen voor huwelijk met
-Functie : Kapitein in het 2de bataljon van het 2de regiment Oranje Nassau, in het nieuw opgerichte regiment van de prins van Baden Dourlach Ernestina Cornelia van Aylva, barones,
Inf.Rgt. 748c, 2e Bat.* uit Leeuwarden   Tresoar
Ernst Ludwig 15-8-1763 -Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Ecker
Jochum Geb. Brandenburg, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Evertzen Inf.Rgt. 701e* 19-8-1744
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria
Lombart, geb. Brussel   Markiezenhof
Eckhardt Titus Amadeus Kapitein. In garnizoen te Breda 18-11-1752 -Ondertrouw te Breda met Cornelia de Sterke
(vrouwe van Esserlijkerwoude en Hr. Jacobs
Woude), geb. ’s Gravenhage, woonplaats Leiden.
Att. van en naar Leiden   Isis Breda
Eckhart
Alexander Philip Geb. Nassauw.  Diets Capitijn, Lt in Guarnisoen te 20-1-1754 Huwelijk te Vught met Jacoba Geel van Spanbroek
Den Bosch geb. Breda, woonplaats Sluis in Vlaanderen  
BHIC
Eckhart Wouter Monsieur en Collonel Commandant van het Regiment 14-1-1755 -Ondertrouw te ‘s-Gravenhage
Dragonders van de Generaal-Majoor de Massau,  in 1755 -Huwelijk te Breda met Marie Anne de Massau,
garnizoen te Maastricht   Cav.Rgt. 688b* woonplaats Gravenhage's   Isis Breda
Eckingh
Philippus Jacobus Geb. Luik, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Timballier(?) onder Van Regteren 14-11-1714
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Cav.Rgt. 585a of Cav.Rgt. 672c of Inf.Rgt. 672h Maria Verbruggen, geb. Bergen (Mons?)              ?
Markiezenhof
Eckstein Jacob Tamboer majoor eerste regiment van Oranje Nassau. 19-10-1763 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Inf.Rgt. 747a* Anna Regina Mouslottin   Markiezenhof
Ecxel Anthonij Kapitein luitenant 9-2-1709 Begraven te Breda   Isis Breda
Edel
Hendrik Jm,  geb. Huij int Luijkerland / Liege. Soldaat int 21-11-1744
-Ondertrouw te Geertruidenberg met
Regiment van den luijtenant Generaal Baron van der Helena Huijbers, jd, geb. Kortrijk en alhier
Leijten  Inf.Rgt. 671d* , in de Compagnie van Hr. woonende
Buerman in guarnisoen alhier Jan. 1745 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Edeler Johan Ernst Soldaat v/h Regm. blauwe Garde   Inf. Rgt. 599a* 1-3-1711 Huwelijk te Breda met Elsken Noyen   Isis Breda
Edwards Francis Tamboer onder de Garde van Hill 5-4-1705 Huwelijk te Breda met Catrijna Montena  
BHIC
Edwards
Johannes Jm, geb. Schotland in Noordbritanje. Soldaet onder het 4-11-1763 Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met
1e battalion van het regiment van den collonel Stuaert Maria Ida Brugmans, geb. Holsteijn, wed van
Inf.Rgt. 603a* Georg Wilhem Salenteijn, beijde tans wonende
alhier.  "Getrouwt den 20 dito te Geertruijdenberg"
           ’s Grevelduin-Capelle trouwen 1693-1774
Met dank aan Hans van den Hoek
Ee, van Pieter Jan / -Wonende te garnizoen Boz. Kornet onder Pous(=Stavenisse Pous)   Cav.Rgt. 688a* 13-9-1778 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
- Officier van de Cavallerie Elisabeth Douglas Markiezenhof
Pierre 23-4-1780 - Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Elizabeth Douglas   BHIC
Eeckhoff Jorgen Carl Soldaat onder de blauwe guarde te voet   1711 Huwelijk te Breda met Maria Leffeler,
Inf. Rgt. 599a* geb. Breda   Isis Breda
Eede, van Willem Soldaet onder de compagnie van de heer baron Keppel 28-5-1707 -Ondertrouw te Groenlo met
Maria Geertruid ten Broek, van hier.
5-6-1707 -Gecopuleert alhier / huwelijk  Groenlo NG trouwen
Eekelboom
Jacobus Geb.Kleve, wonende in het garnizoen BoZ. Soldaat onder Choppis 30-12-1739 Huwelijk te Bergen op Zoom met Caterina
Andrieszen, geb. te Brielle   Markiezenhof
Eekhof Jurrien Carel Soldaat v/d Blauwe Garde   Inf. Rgt. 599a* 29-3-1711 Huwelijk te Breda met Anna Maria Leffelers
Isis Breda
Eekholt Bartholt Joan Groot-major der stad Campen en Capitain-Lieutenant in 't 2de battalion van 't Regiment van de Heere prins van Nassouw Weilburg 21-08-1758 Ondertrouw te Heerde met en Freule Judith Agnes
van Echten. Cop. 20 september
Heerde NG Trouwen
Eekhout
Charles Geb. Gent, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Smitsaart   Inf.Rgt. 600a* 16-4-1752 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Elisabeth
Keuning, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Eekman Jan Soldaat in de compagnie van de kapitein Knijff in het regiment van generaal Buddenbroek   Inf.Rgt. 717a* 27-1-1768 Begraven te Udenhout
RA Tilburg
Eekman Pytter Militair 8-5-1777 Begraven te Leeuwarden   HCL
Eelij Johannes Geb. Deventer, wonende in het garnizoen Bergen op 25-5-1784 Huwelijk te Bergen op Zoom met Hillejen Jans,
Zoom. Musketier  onder Noftitz   Inf.Rgt. 577a* geb. Wijerntjerp(?), wonende te Leeuwarden.
Opm.: att. naar Sas van Gent   Markiezenhof
Eem, van den Johannes Wdr. Van Bartje Ponsen. Ruyter onder van Cannenburg 20-12-1748 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Kornelia
Cav.Rgt. 625b Kreeriem, jdr.   Gens Nostra jrg. 20, no:1, jan. 1965
Eenhove, van Derk Uit Bredevoort. Soldaet leggende in Guarnisoen tot 10-06-1725 Ondertrouw te Oldenzaal met Harmina ten Dam,
Bredevoort uit Oldenzaal. Huwelijk "door een paepe als ons is
berigt"   Oldenzaal NG Trouwen
Eep, van Conrad Geb. Breda. Corporaal in de Compagnie van Monsieur 1-1-1765 Ondertrouw te Breda? met
de Luitenant-Colonel de Mongé van het 1e Bataljon Marianne Franþoise Baillieuw,
van Zijne Excellentie Monsieur de Luitenant-Generaal jd, geb. Breda   Isis Breda
Baron de Villegas, in garnizoen te Gorcum
Inf.Rgt. 718a*
Eerckam Johann Heinrich Vaandrig 24-2-1749 Getuige te Breda   BHIC
Eest Lambertus Gegageert soldaat. Geb. Maastricht. 21-7-1765 Huwelijk te Vught met Johanna Kamphuijsen,
geb. Amsterdam   BHIC
Eeston Walter Geb. Heusden,  kapitein, woonplaats Heusden. Hij 14-3-1706 Huwelijk te Heusden met Petronelle Anna Boxel
was in dienst van de kroon van Groot-Brittannië. Kinderen: Eston, Easton   BHIC
Efferen, van Cristiaen Capitein 's armes onder de comp. van de 16-2-1724 Dogter Albertijn gedoopt te Lochem.Testis pater.  
majoor Ketel in 't regiment van Egten   Inf.Rgt. 672g* Lochem NG Dopen
Effink Jan Hendrik Geboortig van Deventer, soldaat in het regiment van 6-6-1770 Ondertrouw te Groenlo met de jonge dogter GetruiRooks, geboortig van Suiwent, woonende alhier.
de heer luitenant generaal Prince van Holstein Gottorp Getrouwt den 24 dito alhier.
en in de compagnie van de heer luitenant collonel de Trouwboek Groenlo 1754-1771
Verduen, in Hults in garnisoen   Inf.Rgt. 599b*
Egberts Hendrik Geb. ca 1760 Velp. Korporaal onder cavallerie Thuyl van Serooskerke, als ruiter en korporaal 12½ jaar (gediend), dan (iets) gebroken en doof, 1795 te Velp, 7-4-1797 -Ondertrouw te Velp met
en dan daghuurder, arbeider, (huis nr 32), ouders onbekend.   Cav.Rgt. 665c Hermina/Harmina  van Beek, geb. ca 1767 Velp, overleden 6-3-1827,oud 60 jr. (huis nr 32), dochter van Harmen van Beek en Geertrui-
Arch. Gem. Rheden, inv.nr 15, stuk nr 75 (anno 1806)
Uit dit huwelijk: 1. Johanna, geb. Velp 6-9-1798
-Huwelijk
-Overleden te Velp, 77 jaar. Overlijden aangegeven door zijn schoonzoon Teunis van Zoest, dekker,
30-4-1797 oud 40 jr.       Met dank aan Walter Schwabe
17-1-1837
Egberts Teunis Wdr. van Toontje Gerrits. Corporaal in het 1e Bat. Orange Gelderland in het garnizoen te Doesburg 2-7-1758 Huwelijk te Hall met Johanna Elsings,
Inf.Rgt. 602b jd woonende onder Hall
Trouwen N.G. Kerk van Hall / Gem. Brummen
Gld./Zutphen   Met dank aan Jeannette van den Beuken
Egelijn Arnoldus J.m., soldaet in het regiment van den heer bregadier 12-9-1744 Met att. van Zutphen afgeroepen te Warnsveld. Huwelijk Zutphen met Gerritje Weermans,
en collonel van Grootenraij, woonende te Zutphen j.d. geb. Wichen en woonende te Warnsvelt
Inf.Rgt. 701b* Warnsveld NG Trouwen
Egeling Gerrit Soldaat in het regiment van Vilatte Inf.Rgt. 599b* 8-2-1753 Huwelijk te Zaltbommel met Syke van der Lugt,
wonende Zaltbommel  
Gens Nostra Jrg. 18, no: 6 juni 1963
Egeling Joannes Geb. Zaltbommel, wonende in het garnizoen Bergen 25-11-1792 Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom. Soldaat onder Nyvenheim Inf. Rgt. 595a* Maria Anna van de Vyver, geb. Bergen op Zoom
Attestatie van Middelburg   Markiezenhof
Egenberger
Christiaan/ -Geb. Werdenberg (SWI). Gepensioneerd luitenant 3-7-1763 -Huwelijk te Geldrop met Jeanneton Renotte,
van het regiment van kolonel Bude van de staat der geb. ’t Hage   BHIC
Verenigde Nederlanden. Inf.Rgt. 748d* en verder
Christianus -Gerwen. Luitenant van een Hollandse Compagnie 20-6-1764 -Vader te Nuenen
Egge Matthijs Soldaat in de comp. van Vierssen alhier 15-11-1733 Ondertrouw te Groenlo met Jenneken Herink.
alhier   Groenlo NG Trouwen
Eggen, van Jan Soldaat 7-11-1700 Huwelijk te Breda met Johanna Artsen   Isis Breda
Eggenhuijsen David Hij diende in 1721 in de compagnie van kapitein van Leeuwen, alhier in garnizoen. Tamboer. Hij werd voordat hij overleed van de armen onderhouden 2-9-1721 -Huwelijk te Heusden met Cornelia Ietsen
31-1-1770 -Begraven te Heusden   BHIC
Eggenhuisen Berent Soldaat onder commandeur v. Kemmerer 1-10-1713 Vader te Delfzijl, moeder Annigjen Abels
Alle Groningers   Met dank aan Hellen Abeln
Eggenhuisen Berent -Soldaat onder kapitein Jargers 13-9-1720 -Vader te Delfzijl, moeder Willemtjen-
-Idem 22-2-1722  -Vader te Delfzijl, moeder Willemtje Hindriks
Alle Groningers   Met dank aan Hellen Abeln
Eggers Hermannus Soldaet in 't reg. van Burmania, onlangs te Zutphen, 18-12-1743 Huwelijk te Lochem met Griete Lisabet Nijvelt,
nu in guarnisoen alhier wed. van wijlen Reijnt Deckers uijt Lochem.
Lochem NG Trouwen
Eggingh Johannes Ruyter onder van Ginkel 2-5-1743 Huwelijk te Utrecht (Jacobikerk) met
Cav.Rgt. 625b* Antonia van Helmont, jd by de Volderbrugh
Gens Nostra jrg.18, no: 12, dec. 1964
Eggink Jan Soldaat onder Burmanja 4-4-1762 Zijn dochter Antonia ged. te Zwolle (Broeren kerk),
moeder Eva Geertruid Maas   Zwolle NH doopboek
Met dank aan Kees Braaksma
Ehe, van Willem Otto Soldaat in ’t regiment van Savornin in de comp. 28-7-1738 Ondertrouw te Groenlo met  Bernadina Polmans,
van de kapt. Bergh in guarn. te Namen  Inf.Rgt. 671c* j.d. van wijlen Henrik Polman van Borkeloo.
Trouwboek Groenlo 1736-1753
Eibergen, van Henricus Corporael onder de Heer Capitein Kijmmel 22-5-1707 Huwelijk te Almen met Lutgert te Herkel, weduwe, op attestatie van Ds. Velp. Trouwen NG Almen
Eichelsheimer Philip Jacob Geb. 1740 vorstendom Waldeck, met 1e Rgt. WaldeckInf.Rgt. 742a* naar Nederland gekomen In Nederland gebleven.  Zie uitgebreidde website
                    
Eijckhout Cornelis Sergeant onder de compagnie van kapitein Choppie 10-7-1731 Ondertrouw met Aaltje van Renswouw,
in het regiment van kolonel St Amant, alhier (Heusden) geb. Leerdam. Att. voor het huwelijk gegeven op
in garnizoen   Inf.Rgt. 602a* 2-8-1731 Heusden   BHIC
Eighorn Johan Tavit Granadier in 't reg. van …?, hier in guarnisoen. 27-1-1768 Zoon Philippus Jacobus te Lochem gedoopt, moeder Maria Lisabetta Hermanin, ehel.   Lochem NG Dopen
Eijben Livinius leonardus Geb. Borkloen. Wachtmeester in het Regiment Carabiniers in dienst van deze Staat 8-12-1748 Huwelijk te Breda met Geertruijt Bloem (Blom),
geb. Breda   Isis Breda
Eijffort
Johan Jacob Geb. Wolrenda, in het Hessesche. Trompetter, in garnizoen te Breda 12-3-1775 Huwelijk te Breda met Anna Geertruij Prins, geb.
Zwolle, woonplaats Hertogenbosch's   Isis Breda
Eijk, van Hendrik Wdr. Sergiant in 't regiment van de colonel Vegelin van Klaarbergen, hier in guarnisoen 28-11-1731 Huwelijk te Lochem met Hendrina de Vogel,
j.d. uijt Lochem.   Lochem NG Trouwen
Eijkendorp, van Jan Gegageerd soldaat van het Regiment van de Lt.Gen. van Doph Inf.Rgt. 701e* 3-4-1793 Begraven te Oisterwijk
BHIC
Eijkoslter Maurits Jm,  Soldaet in guarnisoen alhier, onder het Regiment 14-1-1747 -Ondertrouw te Geertruidenberg met
van den heere Luitenant Generael Baron van Eck van Cornelia Goosens, jd, meede wonende alhier
Panthaleon Inf.Rgt. 673a* , onder de Compagnie van 29-1-1747 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
den Capitain de Jonquieres
Eijndhoven, van Bernardus Soldaat, in garnizoen te Woerden 22-12-1765 Huwelijk te Breda met Elisabeth de Kraaij,
woonplaats Breda, wed. van Jan Gieriks   Isis Breda
Eijselsteijn, van Willem Willemse Soldaat onder de Comp. van d'Heer capiteijn ...? . 17-9-1701 Heeft te Klundert aangevinge gedaan van t'lijck van
sijn dochter genaamt Geertruij, dogh also van
onvermogen was versocht acte pro deo.
Klundert Gaarder Trouwen en Begraven 1695-1706
(deel 19)   Met dank aan Koen Schreuders
Eijst Hans Jurien Soldaat onder col. Bekker   Inf.Rgt. 672f* 19-12-1749 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Jannigje van Wijk,
jdr.   Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Eijzing Albert Soldaat 30-9-1798 Dochter Sina Elisabeth gedoopt te Nes, Ameland
(geb. 11-9-1798), moeder Barber van der Ploeg
Tresoar
Einden, van den Willem Veendrig in't Regiment van den baron Taets van 16-12-1723 Huwelijk te Almen met Wandrina van Sellem,
Amerongen Inf.Rgt. 689a* van Zutven, op attestatie van Zutven.   
Trouwen NG Almen
Eisik Jacobus Soldaat in het regiment van Loird Simpel, compagnie 30-10-1746 Vader te Oosterhout
Cam(p)bel BHIC
Eisler Johannes Geb. Bohemen, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Rechteren Inf.Rgt. 747e, 2e Bat.* 28-6-1761 Huwelijk te Bergen op Zoom met Barbera Wiel
Markiezenhof
Eitelwijn
Philip Geb. Duitsland, wonende in het garnizoen Maastricht. 6-4-1788 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia Lips,
Sergeant onder van Baden Inf.Rgt. 632b, 2e Bat. geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Ek, van Dirck Jm, soldaat onder Becker   Inf.Rgt. 672f* 17-1-1749 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Maria Veerman,
jdr.   Gens Nostra jrg. 20, no:1, jan. 1965
Ekardt Hartman Tamboer 19-1-1750 Aanstelling als beambte te Breda (burger compag-
nie kapitein Cornelis Provo?)   Isis Breda
Ekeij Hermannus Soldaat onder Burmannia in de comp. van Mosburger, 04.08.1743 Ondertrouw te Groenlo met Willemina Helbarg,
laatst in guarnisoen te Zutphen  Inf.Rgt. 633a* j.d. van Albert Helbarg alhier.
Trouwboek Groenlo 1738-1753
Ekelboom Girard Vaandrig in het Regiment van Baron Generaal de 5-2-1708 Getuige te Bergen op Zoom
Heïden (Heyden tot Ootmarsum), commandant van Markiezenhof
deze stad  Inf.Rgt. 632b*
Ekeren Jochem Soldaat in ’t regiment van den Luitenant Generaal 28-9-1731 Ondertrouw te Axel met Anna Maria Elskams
Montese Inf.Rgt. 701e* onder de compagnie van de te Doesborg   website
Capt. Kemp, in garnisoen alhier
Ekhard Johan Lodewijk Huzaar, hij diende onder het korps Lichte Troepen Dec. 1789 Vader te Heusden   BHIC
van de Staten.
Ekkart Johan Frederick J.m., ruiter onder Lt. Gen. van Oijen   Cav.Rgt. 588a* 7-1-1711 Huwelijk te Breda met Maria Dupon, j.d., wonende
Breda, bij de barakken aan 't water.   BHIC
Eland Simon Woonplaats Loon op Zand. Gewezen soldaat in Maastricht. 9-5-1784 Huwelijk te Loon op Zand met
Maria Maas / Maes   RA Tilburg
Elbers / Ellebods/ Joseph(us) Soldaat 18-4-1756 -Huwelijk te Breda met Geertruij Los, geb. Breda         
Helbers / Ellebertus 5-3-1757 -Vader te Breda, moeder Gertrudis Los
15-12-1762 -Echtgenoot van overleden vrouw Geertruij Los
te Breda    Zie: Coenraad  Los    Isis Breda
Elberts Peter Soldaat 10-9-1730 Huwelijk te Bennekom met Margareta Steven Boer, beyde van Bennekom   Bennekom NG Trouwen
Elders Leendert Geb. Ca 1730. Grenadier. Woonplaats Heusden. Hij diende onder de compagnie van luitenant-kolonel Roilje in het regiment van luitenant-generaal Kinschot, alhier in garnizoen. Inf.Rgt. 672e* -Partner: Pieternella de Graat
23-4-1783 -Begraven te Heusden   BHIC
Elger Jan Soldaat in het Regiment van de Heer Renssen 1-1-1717 Huwelijk te Utrecht met Maria van Straten
Inf.Rgt. 689a* Trouwen Utrecht stad ref. 101-235, 1-1-1717
Met dank aan Richard van Schaik
Elhougne, d'
Jean Francois / -Geb. Loven (Leuven ?). Kapitein in dienst der Fransche Republiek 30-5-1796 -Huwelijk te Breda met Adriana Marres
-Kapitain in het Franse leger, woonplaats Leuven       ? geb.Breda   Isis Breda
Joannes Franciscus 31-5-1796 -Huwelijk te Breda met Adriana Anna Elisabeth
Marres, woonplaats Breda   Isis Breda
Elias Emerick(?) Jm van Sambeeck. Soldaat onder de Hr: Overste 10-02-1712 Ondertrouw te Vierlingsbeek met Cornelia Peters,
Steenhuisen   Inf.Rgt. 665e* der compagnie van de jd van Groeningen. Getuigen: Beatrix Peters, Henderik
Hr: Capiteijn La Salle van Elderom en Jenneke Derx en was gemuniceert met
attestatie van de Capiteijn La Salle trouw (testibus testandi).   Trouwboek Vierlingsbeek
Met dank aan Wim Achten
Elias Florus Capteijn ten dienste deser landen 1-1-1769 Hij en Sophie de Hond zijn getuigen bij de doop
Van Johanna Sophie, dochter van Jan van de Staaij
en Theodora de Hond.   Met dank aan Wim Achten
Nederduits Gereformeerd doopboek Vierlingsbeek
Elias Jan Sergeant van de comp. van d'Heer commandeur 31-6-1701 Heeft te Klundert aangevinge gedaan van t'lijck van
Plante Jan Matot    Zie aldaar   Klundert Gaarder Trouwen
en Begraven 1695-1706 (deel 19)
Met dank aan Koen Schreuders
Elliot Isaac Woonplaats Embrun. Doktor onder Brigadier Leugh (Lerigh?) 5-1-1704 Ondertrouw te Breda met Elisabeth van Os  
Isis Breda
Els Francis Soldaat in de comp. van de Hr. kapitein Eversdijk 3-11-1747 Ondertrouw te Klundert met  Anna Lijsbeth Corswil
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 12
Else Godefrid Soldaat, hij diende onder kapitein Echten te Bergen 30-9-1707 -Ondertrouw te Heusden met Willemina Beljaart
op Zoom in garnizoen 9-10-1707 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Elsen, van den Jan Willem Geb. Gemert. Soldaat. Bij zijn huwelijk diende hij onder de compagnie van den kapitein Croiset in het regiment van den luitenant-generaal de Villegas. Inf.Rgt. 668a* 9-11-1749 -Huwelijk te Gemert met Jenneke Doijewaert ,
geb. Heusden
23-5-1761 -Begraven te Heusden   BHIC
Elsenaar Kristiaan Geb. te Veere, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Heekeren 1-6-1759 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Pieternella
Been, geb. Middelburg   Markiezenhof
Elsenbroek Hermanus -Geb. 11-4-1797 Doesburg  zoon van MartinusElsenbroek en Maria van der Velde . J.m., 26 jaar,
fuselier van de 9e afdeling infanterie in garniezoen
alhier. Zijn ouders beide overleden.
-Bij het batailjon gekomen                                            à
Stamboek Militairen nr 170 fiche 7,8e regiment. 28-12-1813
-Beroep: Militair,  Lotingnumer 5a.. In dienst gezeten in
Zutphen, fuselier. 16-11-1825 -Huwelijk te ’s-Gravenhage met Maria Meijer
-Persoonsbeschrijving: aangezicht-vol, voorhoofd-plat, j.d., 27 jaar, werkster, haar moeder was overleden.
oogen-blauw, neus-dik klein, mond-groot, kin-rond, Gertuigen:Petrus van der Bruggelen 28 jaar, korperaal,
haar en wenkbrauwen-licht bruin. Lengte 1,58 meter. Johannes Vihe 23 jaar, korperaal   Trouw akte nr:378.
Pokdalig gezicht. Zij is een dochter van Abraham Meyer en Alida
-Hij heeft gedient in de jaren 1813, 1814, 1815, Koster, ged. 4-10-1798 Zoeterwoude, overleden
vrijgegeven  daarna gedient in de jaren 1818, 1819, 16-1-1864 ‘s-Gravenhage
1820, 1821, 1822, telkens na een jaar vrijgegeven en
is toen in 1825 vrijwillig in dienst gegaan tot            à     Met dank aan Johan Elsenbroek   Website
Militaire akte (bijgevoegd bij de huwelijksbijlage). 13-01-1828
11-5-1871 -Overleden te ’s-Gravenhage
Elsenbroek/ Elsenbruch
Martinus -Ged. 6-12-1744 Wickerathberg (onder Munchen- Glad-
bach, De). Get. Martin Elsenbruck, Johannes Elsenbruck
en Catharina Wirtz. C.B.G.: dopen Wickerathsberg (ref.
-J.m., Corporaal in't 2e Battaillon van den generaal
d’Envie in Guarnisoen alhier   Inf.Rgt. 665c*
25-8-1787 -Ondertrouw te Doesburg met Maria van der Velde,
wed. van Albert Corri, wonende alhier,
15-9-1787 -Huwelijk te Doesburg (geref. kerk)   RA Gelderland
-Wonend te Doesburg, Gelderland. Sergeant. 1-8-1795 -Gepensioneerd, met een pension va F 130,- per
Had gedient in het regement van Van of Von Wilke jaar
Bron pensioenstaten van militairen, te vinden in de
stamboeken militairen van voor 1813
als als nr 5. ("capitan des armes") in de rang van
sersant bij het 4e battaillon   Inf.Rgt. 665c*
In dienst gekomen bij het regiment op 31 maart 1793
als sersant voor zijn leven  Zijn lengte op kousen was
1el , 5 voet, 5 duym, 3 streek= 1m. en 55,3cm, een
normaal postuur voor die tijd. Ouderdom 45 jaar met
als geboorteplaats Wickeraatsberg. Martinus had,
zoals werd vermeld, bij dezelfde companie gedurende
26 jaar, 11 maanden en 25 dagen  gediend in de
rangen van "musketier en corporal".
Religie:gereformeerd. Getrouwd en 4 kinderen.
De leeftijd klopt niet met het volgens de pensioenstaat
vastgestelde geboortejaar 1744, reden onbekend. Uit
ervaring blijkt dat ze het vroeger niet zo nauw namen met jaren en leeftijden.
Letter K stamboek blz 34 en36 Raad van State 1973 fiche 7.
-Als korporaal vond ik Martinus terug in de stamlijst der
korporaals in het zelfde regiment en wel als volgt:
Aangenomen op 26 maart 1774 voor zijn leven.
getrouwd en twee kinderen,gereformeerd . lengte op
kousen (als Boven):1meter 55,3 cm. Ouderdom 26
jaar (wat weer zou uitkomen op een geboorten jaar
van 1748). Geboorteplaats Wickeraatsberg in het 29-5-1808 -Overleden te Doesburg
graafschap Wickeraat.
Van tevoren had Martinus bij hetzelfde regiment
gediend als "musketier" gedurende 7 jaar,11 maanden
en 23 dagen. Hij zou dan begin april 1766 dienst          Met dank aan Johan Elsenbroek   Website
hebben genomen bij het regiment.
-Ook van de bevel hebber d’Envie waar hij tijdens zijn
huwelijk onderdiende bleken in het militair archief van
de Raad van State de nodige papieren aanwezig:
"Rangeer lijste van de compagnie van den collonel
Commandant Snouckaert van Schauburg in het 2e
Battaillon van het Regiment Infanterie van de Generaal
DEnvie zoo als de zelve gemeeten is op den 29 maart
1781 binnen het garnisoen van Coeverder”.
In het "eerste gelid" stond als nr 15 genoteerd: M.
Elsbrok, lengte op kousen, 1 meter 55,3 (omgere-kend), oud 33 jaar en toen nog ongehuwd.
Hier is men dus al uitgegaan van het geboortejaar 1748 in
plaats van 1744 zoals later in de pensioenstaten werd
vermeld.
Elshoff, ten Lambert Geb. te Deventer, wonende in het garnizoen Brielle. Soldaat onder Leviere 6-4-1720 Huwelijk te Bergen op Zoom met Francyntje
de Leeuw, geb. Prinseland, wonende te BoZ  
Markiezenhof
Elshout Bartholomeus Vaandrig 18-10-1750 -Huwelijk te Drunen met Maria Verschuuren ,
geb. Elshout
<30-10-1750 -Overleden     BHIC
Elsinck Peter Tamboer in de compagnie van het Oud Geldersch 23-6-1726 Ondertrouw te Groenlo met Antonette Hulshof,
Regiment van sijn Hh. Prins van Orange en Nassauw Alhier   Groenlo NG Trouwen
te Doesburg
Elsman Conradus Sergeant in legioen D. Bijland    Inf.Rgt. 701c, 2e bat.* 19-6-1773 Getuige te Groningen. Zie Joannes Visser
of Cav.Rgt. 693c ? Groningen DTB 629, pag.3
Elsman
Pieter Geb. Keulen, wonende in het garnizoen Bergen op 9-7-1738 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Zoom. Sergeant onder Monteese Maria van der Veen, geb. Bergen op Zoom
Markiezenhof
Elster Gabriël Uit Dokkum, soldaat 17-11-1771 Attestatie afgegeven te Dokkum voor huwelijk met
Jans Bouillon, uit Breda   Tresoar
Elswijk, van Pieter / Petrus Jm, Ruijter in 't Regiment Lijfgardes te paard van 24-6-1786 -Ondertrouw te Rotterdam met Neeltje de Jong,
Hunne Ed. Gr. Mog.de Heren Staten van Holland en j.d. onlangs gewoond hebbende alhier (Rotterdam),
Westfriesland    Cav.Rgt. 672f, 3e esk. ? beide woonende te Utrecht
25-7-1786 -Ondertrouw (kerk) te Delfshaven
29-10-1786 -Huwelijk te Delfshaven met Neeltje de Jong,
dochtervan Nicolaas de Jong en Johanna Brinkman,
 ged. 22-9-1765 Delfshaven, ovl. 27-9-1834
Delfshaven   Voor méér zie  Website
Elten, van Godefridus Soldaat 11-3-1714 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Mechtildis Wellens   BHIC
Eluwae Charles Soldaat onder Maj. Hachijn 28-3-1700 Huwelijk te Breda met Johanna Verbou
geb. Chaam   Isis Breda
Elve Lijnard Passerend soldaat 22-7-1745 Vader te Eersel, moeder Maria Apelonie     BHIC
Ely Johannes Uit Bergen op Zoom, soldaat 24-4-1784 -Ondertrouw te Leeuwarden met Hiltje Jans,
uit Leeuwarden
9-6-1784 -Huwelijk te Sas van Gent   Tresoar
Embroek
Francis Geb. Borgloon (Looz) bij Luik / Liege, wonende in het 25-6-1775
Huwelijk te Bergen op Zoom met
garnizoen Bergen op Zoom. Grenadier onder Maria Franciska van Veere, geb. Hemessen
Van Bijland (Hemiksem) in Brabant   Markiezenhof
Emmerich Bartholomeus Soldaat te Boh (BoZ?) 22-1-1742 Vader te Breda   BHIC
Emmerich Karel Frederik Willem Wonende in het garnizoen BoZ. Luitenant onder deartillerie 3-9-1787 Huwelijk te Bergen op Zoom met  Anna Maria Kluit,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Emmerik, van Jan Soldaat onder kapitein Veenhuijsen in het regiment 6-8-1706 Ondertrouw te Heusden met Anna Maria Berlijn
van de heer Holstein- Nortburgh. Woonplaats  Heusden  Inf.Rgt. 655a* BHIC
Emmius Ubbo Capitein onder het regiment van de Heer Brigardier 7-8-1729 Huwelijk te Almen met Juffer Anna Helena
van Egten van Baijen, alhier getrout op attestatie van Zutven  
Almen NG Trouwen
Emont Martinus Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat  18-7-1784 Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriana Govers,
onder Frederik van Oranje-Nassau geb. Zierikzee   Markiezenhof
Empelmans Pieter Soldaat onder kapitein Lanoij in het regiment van de 26-4-1707 Ondertrouw te Heusden met Christina Reulen
hertog van Holstein-Pleun. Woonplaats Heusden BHIC
Inf.Rgt. 586a*
Empereur, l' Paulus Miles (soldaat) inter Brandeburgensis (Brandenburgse 5-4-1705 Overleden te Heerlen
regiment) ex Erckelenz  lesus (gewond?) a Gallis Met dank aan Frans Wetzels
(Frankrijk)   Inf.Rgt. 673d* of Inf.Rgt. 698a* ?
Emraet Jan Geb. van Utrecht. J.m., serjant in de compagnie van de 11-8-1720 Ondertrouw te Zutphen met Catrina Roelofs,
heer capitein Denekamp in het regiment van de heer wed. wonende alhier. Getrouwd in de B.K. d. 30 dito.
erfprins van Saxen Eisenach, in garnisoen Website
Inf.Rgt. 633a*
Ende, van den Willem Soldaat in de comp Invalides van de Hr. Jacob Wijmar 8-12-1765 Huwelijk te Klundert met Anna Martha Mulderin
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 62
Enderlin Johan Theodosus Geb. Meyenfeld, woonplaats Arnhem. Kap.-luitenant 24-7-1761 Huwelijk te Oirschot met  Anna Petronella Corijn,
geb. Hulst   BHIC
Enfant, l’
Hubert Joseph Geb. Rijssel (Lille). Muzikant onder het Corps Jagers 21-4-1799 Huwelijk te Breda met Virginie Joseph Homber,
te paard van de Fransche Republiek. In garnizoen te
geb. Rijssel (Lille)   Isis Breda
Breda
Engberts Jan Herkomst Zwolle. Soldaat in de compagnie van 21-1-1719 -Huwelijks-inschrijving voor het gerecht in Dokkum
overste Rienck van Burmania. 5-2-1719 -Huwelijk te Dokkum met Martjen Dirks afkomstig
van Dokkum   Tresoar
4-2-1730 -Ingeschreven in het burgerboek van Dokkum
Met dank aan Klaas Jansen
Engbertzen Beernt Constabel onder de Compagnie van de Heer Smedeken 13-10-1751 Huwelijk te Wehl met Hermina Hebbelink
(beiden van Delden)   website
Engel Hans Casper Soldaat onder de comp. van de Hr. brigadier Saint Amant 19-12-1703 Huwelijk te Klundert met Levina Basliers
Klundert DTB trouwen deel 5, scan 27
Engel
Johan Geb. Sprendlingen (D). Militair (gepensioneerd sergeant). Woonplaats Tilburg 24-4-1797 Huwelijk te Tilburg met Anna Maria Christina Smits,
geb. Hellere bij Maastricht   BHIC
Engel Willem Soldaet onder de colonel Ruijsch, hier in guarnisoen 29-4-1764 Dochter Johanna Helena te Lochem gedoopt,
Inf.Rgt. 689a, 1e bat.* moeder Johanna Koenen, ehel.   Lochem NG Dopen
Engel Peter Soldaet in de Compagnij van de Heer Majoor Sloet 8-10-1730 -Ondertrouw te Oldenzaal met Johanna Berlo,
Inf.Rgt. 665a* uit Zwolle
29-10-1730 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Engel Samuel Frederik Geb. Wolgaast. Soldaat 19-12-1752 Huwelijk te Breda met Anna Louise Lorentz
geb. Straalsünd   Isis Breda
Engelen Hendrik Soldaat onder de comp. van de Hr. Kapitein Charle 24-8-1704 Huwelijk te Klundert met Marike Govers
Saint Amant Klundert DTB trouwen deel 5, scan 31
Engelen Jan Ruiter onder Ritmeester, Landrost van Sallant 4-8-1700 Huwelijk te Breda met Elisabeth van Grevenbroek,
geb. Nijmegen   BHIC
Engelen, van Koenraad Geb. te 's-Hertogenbosch, wonende in het garnizoen Brielle. Korporaal onder Pallardij 18-6-1786 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina van Meer,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Engelen, van Lambertus Willem Geboortig van Nijmegen, soldaat in het 2e bataljon -Lidmaat van de gereformeerde kerk en (partner) MariaKamhout, geb. aan de Iersendam.
van Stolberg Inf.Rgt. 664b* -Dochter Maria Adriana, geb.  12-10-1765, ged. te
13-10-1765 's Heer Arendskerke, geen getuigen, de vader als doopheffer     Doopboek van 's Heer Arendskerke
Met dank aan Tom Nuijten   Website
Engelen, van Willem Soldaat, hij diende onder de compagnie van kapitein 3-12-1729 -Ondertrouw te Heusden met Hendrina van Hoeven
Rijssel in het regiment van kolonel van Berchem, 17-1-1730 -Huwelijk te Heusden
alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 666a* -Andere partner: Johanna Volders   BHIC
Engelen, van Willem Geb. Nieuwkuijk. Militair, soldaat. 2-4-1747 Huwelijk te Drunen met  Adriaantje Winterom,
geb. Nieuwkuijk   BHIC
Engels Arian Geb. van Nimwegen. J.m., serjant in de compagnie van de heer capiteijn [Barbat / Barbut] in ’t regiment van de 11-8-1720 Ondertrouw te Zutphen met Gesina Boumeester,
heer collonel Sixma, in garnisoen te Doornik    j.d. woonende alhier. Getrouwd in de B.K. d. .. 7bris.
Inf.Rgt. 671e* Website
Engels Geert Soldaat in de Comp: van de H. Majoor Clant 10-2-1726 Huwelijk te Bourtange met Fennigjen Jans (Stegeman),uyt de Bourtange,  ged. Bourtange
21-8-1701, dochter van Johannes Janssen
Stegeman en Albertina de Haan   Website 
en met dank aan Harm Selling
Engels Hendrik Geb. Geertruidenberg, wonende in het garnizoen BoZ. Korporaal onder Dommes 8-4-1750 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Moors
Markiezenhof
Engels Hendrik Geb. Zwolle. Hij was grenadier in de compagnie van kolonel Smit 18-2-1761 -Huwelijk te Grave  met Maria Wilhelmina Coenje,
Geb. Nijmegen
28-5-1761 -Vader te Grave:  dochter Johanna Maria Engels ged.,
kantwerkster, overleden op 24-3-1827 te Grave op
65-jarige leeftijd,  had een buitenechtelijke relatie
met  Franciscus Kromijg, soldaat, uit welk relatie 
<cid:part1.06010604.01020607@planet.nl>
Elisabeth Wilhelmina Engels gedoopt is op
14-7-1790 te Grave           Zie ook: Franciscus Kromijg   
Met dank aan Harry Luijten
Engelskerken, Joost Hendrik Functie : Onder-luitenant in het regiment van luitenant- 12-2-1749 Commissie / instructie Zeeland  
van generaal Soute. Inf.Rgt. 664b* .Voorheen vaandrig. Isis Zeeland
Voorganger: de Jonge
Englebert (Engelbert)
Georgius Uit Luik / Liege.   13-12-1790 Vader te Maastricht, moeder Maria Catharina Dor?,
Waals regiment doopboek 1708-1796
uit Namen / Namur   Isis Breda
Cav.Rgt. 693c*
Enkhu(ij)se(n), (van) / Paulus Uit Breda. Kanonnier, in garnizoen te Sas van Gent 24-8-1766 -Huwelijk te Breda met Eva Catharina van Os,
uit Tilburg of uit Teteringen? 
21-10-1767 -Vader te Breda, moeder Eva Catharina van Os
12-1-1770 -Idem  
12-8-1772 -Idem   Isis Breda
8-2-1775 -Vader van begraven kind te Breda
Enkhuijzen, van 12-2-1784 -Vader te Breda, moeder Eva van Os
21-3-1785 -Vader van begraven kind te Breda
22-1-1810 -Begraven te Breda
Enno Johannes Jm, tambour onder 't regiment van de generaal 2-7-1730 Ondertrouw te Zutphen met Catharina Roebers,
majoor van Rechteren Inf.Rgt. 672h* , in de j.d., onlangs gewoond hebbende te Utrecht,
compagnie van de collonel van Bentink nu beiden wonende alhier. Getr. in de Gr.K.
23-1-1731.   Trouwboek Zutphen 1730-1740
Enters Jan Henrick Ruiter in het regiment van Nassau, onder de compagnie van majoor Plettenburg 27-8-1713 Huwelijk te Leeuwarden met Trijntje Gerrits
uit Marssum   Tresoar
Entinck Gerrit Lodewijck Geb. Nimmegen, soon van wijlen Lodewijck Entinck. 26-5-1729 Hemelvaertsdagh. Is alhier voor onse Gemeent in den houwelicken Staet bevestight op een attestatie van D. Gerh. Vermeer V.D.M. te Bredevoort met Gerharda Berendina Sterck,  dochter van wijlen Isaack Sterk, geb. Nimmegen woonachtigh te Bredevoort   Lichtenvoorde NG Trouwen
Sergeant in 't regiment van den Prins van Saxen
Eijsenagh in de compagnie van de capt. Mesbürger
Equarda Doede / -Geb. 19-11-1693 Leeuwarden,  zoon van Doede Tresoar   Op 27 mei 1699 wordt Petronella aangezegd geen penningen van de koopschat van Equard state onder Bolsward te betalen aan haar broer Dodoneus, voordat deze aan IsaacWielandt een schuld van 236 caroligulden en tien stuivers had voldaan.
Theodorus Doede Wyarda en Christina Boerboom. Vader Dodon(a)eus G.A.L. O.R.A. F-89 Recesboek 1699 27-5-1699. Uit: artikel J.Faber
komt van de state Groot Equard te Bolsward -Huwlijk te Gemert met Dorothea Donckers
-Vader te Gemert, moeder Dorothea Donckers,
van elders. Ouders waren bedelaars (?)  BHIC
-Overleden te Erp   o.a. met dank aan Annelies Mateboer
-Geb. Friesland, commandant in Erp 8-4-1718
-Van elders. 9-6-1718
20-12-1738
Erbes Johann Diederich Kwartiermeester in het regiment Von Ditfordt 12-11-1760 Vader te Bergen op Zoom
Cav.Rgt. 688b* Markiezenhof
Erdmann Nostnagel Friederich Luitenant 30-8-1763 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Erens
Christiaan Geb. Namen, in garnizoen te Breda. Soldaat in de Compagnie van Luitenant-Colonel Bouwens in het 1e Bataljon van het Waalse Regiment van de Colonel Grenier   Inf.Rgt. 600a* 16-7-1775 Huwelijk te Breda met   Marie Josephe la Croix,
geb. Namen   Isis Breda
Erffrenten, van Wilhelmus Predikant in het retranchement bij Sluis in Vlaanderen 28-11-1700 Vader te Oosterhout, moeder Elisabeth Bellaarts 
BHIC
Erhard Jan Martin Soldaat in de Compagnie van Kapitein Sloet tot 7-11-1729 -Huwelijk te Zwolle met Geertruijd Mensink /
Kannevelt in het Regiment van Overste Verhoef Geertruid Gerrits Mense, wonende aan de
Inf.Rgt. 632b* Camperpoort,  wed. van Willem Meijer (ged. 23-1-1687
Windesheim, zoon van Jan Meijer en Albertie ( Harculo),
huw. was op 2-8-1712, ot. 16-7, was al een keer
wdr., beroep “ gewezen eekmulder”, begr. 30-9-1727 te
Zwolle op het Grote Kerkhof)
5-1-1731 -Zoon Gerrit Jan ged. te Zwolle   Met dank aan Ben Meijer
Erich
Christoffel Geb. Hoija in ’t Hannoverse. vaandrig in 't 1e Reg. Orange Nassauw in Nijmegen Inf.Rgt. 747a* 21-12-1779 Huwelijk te Vught met Catrina Margareta Watering,
geb. ’s-Hertogenbosch   BHIC  
Erich Wilhelmus Hendricus Kapitein 8-12-1792 Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Ernij Joannes Soldaat 26-6-1757
Huwelijk te Breda met Anna Maria Heim,              ?
geb. Hoffen, bij Mentz   Isis Breda
Ernou/ Arnou Paulus Laurentius Geb. Maastricht. In garnizoen in Breda. Kanonier 29-11-1795 Huwelijk te Breda met Johanna Leijten,
geb. Breda  website
Ernst, graaf van Limburg Stirum Fredrik Theodoor Kapitein in het Regiment van den Heere Generaal Baron de Nostitz   Inf.Rgt. 577a* 3-3-1782 Huwelijk te Harlingen met
Catharina Wilhelmina van der Haar   Tresoar
Ernst Abraham Soldaat Cie Beilanus. Uit Groningen 10-10-1722 Huwelijk te Zaltbommel met Grietje Gerrits,
uit Groningen  Bron: Gens Nostra, Juni 1963, no: 6
Ernst Hans Hendriks Uit Zutphen, soldaat 7-10-1731 Huwelijk te Leeuwarden met Margaretha Ruis
uit Leeuwarden   Tresoar
Ernst
Jan Geb. Osnabrugge (Osnabrück), wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Chaillou 20-12-1715 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margarita
Segelers, geb. Leeuwarden   Markiezenhof
Ernst Joannes Josephus Militair Zoon Caspar Elsen gedoopt (RK) in Groningen,
moeder Magdalena BaartsGet.:  Tilman Schneider
en Anna Hoffman   Groningen DTB 629, pag. 4v
Ernst Leonard Luitenant 7-9-1760 Vader te Ginneken, moeder Catharina Lijnen   BHIC
Ernst Ludewig Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Borret 23-1-1785 Huwelijk te Bergen op Zoom met Engelina van Dijk,
geb. Breda   Markiezenhof
Erp, van Huijbert Kapitein 28-5-1700 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Erp, van Jan Geb. Dordrecht, in garnizoen te Breda. Monsieur en Capiteijn van het Regiment van de Luitenant-Generaal van Leijden  Inf.Rgt. 690c* 10-8-1749 Huwelijk te Breda met Hermine de Bruijn,
geb. Dordrecht   Isis Breda
Erp, van Joannes Soldaat uit Maastricht 7-3-1788 Vader te Breda, moeder Rainauldis Hollander,
uit Naarden   Isis Breda
Erp, van Pieter Jan Captijn in het regiment van de luit-gen. Van Leijden 22-11-1753 Borg van Poorter te Maestrigt   Isis Breda
Inf.Rgt. 690c*
Erpel Falentijn Gegageerd sergeant 11-6-1782 Begraven te Ginneken en Bavel Isis Breda
Erpel Frederic Guillaume Geb. Hal. Monsieur en Capiteijn in het Regiment Frise de S.A.S. Monseigneur de Prins van Oranje en van Nassau 17-12-1748 Huwelijk te Breda met Anne Marie de Gadilliere,
geb. ’s-Gravenhage  Isis Breda
Erpine, de l’
Sijmon Geb. rond 1673 Bossut (B).  Militair: kapitein en aide Majoor 6-11-1718 Huwelijk te Tilburg met  Sophia Bernage
van Meliskercken, geb. ca 1686 Tilburg  RA Tilburg
Ertell Marten Geb. ca. 1680. Ruijter onder Ritm. Sabe 4-2-1708 Geh. op 04‑02‑1708 te Heerde, geh. voor de kerk op04‑02‑1708 te Heerde (GE) (ng) met Arentje HenriksMeijer, geb. ca 1685   Heerde NG Trouwen
Es, van Antonij Soldaat onder de Guy   Inf. Rgt. 672b* 11-2-1748 Huwelijk te Utrecht (Jacobikerk) met Johanna
van Selm, jd. 2 geboden tegelijk afgeroepen.
Gens Nostra jrg. 20, no:1, jan. 1965
Es, van Arnoldus Waals regiment doopboek 1708-1796.   21-10-1716 Vader te Namen / Namur, moeder Maria Heisius
Cav.Rgt. 693c* BHIC
Es, van Hermanus Geb. Utrecht. Wdr. van Mariana Hoxbergen. Soldaad 1-8-1789 Ingeschreven te Groenlo met Hendrina Hendriksen,
in de compagnie van den capit. Faust onder ‘t 2de dochter van wijlen Hendrik Hendriksen in Groenlo.Alhier getrouwd den 16 dito   Groenlo NG Trouwen
bataillon van ‘t regiment van den collonel graave van
Dam, in guarnisoen alhier
Es, van Jan Soldaat onder de compagnie van luit-colonel Rouchebruyn 6-2-1711 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met
Elske Nannings, alhier. 22-2 getrouwd.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Esau  
Magdalena "Militaris pauper" 20-3-1705 -Overleden te Maastricht
22-3-1705 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus   DTB Maastricht
Esch, van Christiaen Soldaet onder de heer colonel de Rode van Heekeren 1-1-1741 Dochter Hendrika te Lochem gedoopt, moeder Aeltjenvan de Wenge, ehel. (Swijp).
Lochem NG Dopen  
Esch, van Henricus Soldaat 12-6-1731 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Anna M. Stoter
BHIC
Esch, van Jan Soldaet onder de comp. van de majoor Ketel in 't regiment van Egten 13-2-1724 ? -Soon Steven gedoopt te Lochem. Testis pater.
1-1-1725    ? -Soon Steven gedoopt te Lochem. Getuige de vader selfs.   (1e Steven overleden?) Lochem NG Dopen  
Eschenau Johannes Peter Uit Leeuwarden, grenadier in het garnizoen 15-9-1770 Ondertrouw te Leeuwarden met
Johanna Spekmans uit Doesburg   Tresoar
Esdorf, van Eckhard Kapitein in het Salische regiment 5-4-1705 Absente getuige te Breda   Isis Breda
?
Esdré Godfried Carel Ged. 15-2-1715 Heusden. Kapitein en commandeur van de militie, Eerste Ingenieur mitsgaders, lid van de Grote Raad over de eilanden van Curaçao, ouderling -Partner: Elisabeth Bertrant
20-8-1783 -Begraven te Heusden   BHIC
Esdré Johan Luitenant, kapitein-luitenant en ingenieur der stad Grave. Hij diende in 1709 in het regiment van de generaal Friesheim, onze gouverneur.   Inf.Rgt. 690c* 17-7-1709 Huwelijk te Heusden met
Later was hij kapitein-luitenant in het regiment van brigadier Spaan    Inf.Rgt. 690c* Catrina Willelmina de Caron   BHIC
Eskine Daniel Kapitein 2-1-1737 Begraven te Breda   Isis Breda
Espinay, d’ Gaspard Dard Uit Leeuwarden (garnizoen?). Commissaris van het Franse leger 24-9-1795 Ondertrouw te Leeuwarden met
Adriana Sophia de Maneil uit Groningen   Tresoar
Ess, van Gerrardus Jm, geb. int Gulicher landt. Soldaat onder de Comp. 7-7-1742 Ondertrouw te Geertruidenberg met
van de Hr. Capt. Tonar int Regiment van den overste Geertruij de Hoog, jd, alhier geb. en woonende
Vink   Inf.Rgt. 701c* Website
Esselinck Marinus Abraham Lt. in het regiment van Monster (=Mönster) 14-3-1784 Vader te Bergen op Zoom, moeder
 Inf.Rgt. 689a* Maria Catharina Brousson   Markiezenhof
Essenbergh Hermanus Soldaat onder Bedarides 14-8-1743 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Maria Bladt /
Inf.Rgt. 689a* Blodt, jd op de Varkemarkt
Gens Nostra jrg.18, no12, dec. 1964
Esser
Andreas Geb. van Korsenbroek in 't Gulichsche, soldaat in het 2e battaillon van den Heere Generaal Major Baron van Holsten Inf.Rgt. 690c* , in de compagnie van den Heer Luitenant Collonel de Saintelmont 16-10-1763 Huwelijk te Axel met
Anna Margaretha Josepha Odendaal,
geb. van Solingen in ’t Bergsland   website
Esser Engel Soldaat 15-1-1729 Ondertrouw te Breda met Johanna van Okkenburg,
woonplaats Gravenhage's   Isis Breda
Esser Pieter Geb. Brakel, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Du Tertre 18-11-1733 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Pieternella
Stijnen, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Essers Johan Geref. Zoldaat in't regiment van de Hr. Coll. de Guij 21-6-1733 -Ondertrouw
Inf.Rgt. 672b 14-7-1733 -Huwelijk te Utrecht (Katrijnekerk) met Aaltje de Raad,
jd op d'Varkemart. Aaltje is een zus van Christina
de Raad. Zie Wijnand Schils   Huw.boek Utrecht
103 – 71   Met dank aan Richard van Schaik
Essers Pieter Geb. Roermond. Soldaat  onder kapitein Bernin in het 27-9-1738 Ondertrouw te Heusden met Anna Maria Catharina
regiment van kolonel Vink, alhier in garnizoen. Rosiske, geb. Furne(?). Zij werd bij de ondertrouw
Inf.Rgt. 701c* militaire dochter genoemd   BHIC
Est, van Cornelis Geb. Tilburg, militair. Woonplaats: Maastricht. Soldaat in Comp. van Majoor de Coervordie 22-5-1750 Ondertrouw te Maastricht met   Anna Neijssen,
geb. Tilburg   BHIC
Est, van Jan Soldaat onder maj. Ketel, in garnizoen alhier 28-8-1723 Huwelijk te Lochem met Aeltjen Tonissen, dochter van Tonnis in de Veltmate Lochem NG Trouwen
12-9-1723
Esten Gerrit Arents Van Steenwijk. Soldaat onder de compagnie van de heer Emmues 28-8-1742 Ondertrouw te Giethoorn met
Beise Jochems Vriese uit Giethoorn   website
Estié
Philippe Geb. Barlecour (nabij Amiens in Picardie), in garnizoen in Breda. soldaat in de Compagnie van Delugues in het Regiment van Viçouse   Inf.Rgt. 701c* 10-8-1710
Huwelijk te Breda met Catherine Cuvelier        
 uit Fleurie (nabij Charleroi) Isis Breda
                   
Estienne
Pieter Paulus Geb. Haven(?) in Henegouwen / Hainault, wonende in 10-8-1742 Huwelijk te Bergen op Zoom met
het garnizoen Bergen op Zoom. Chirurgijn onder Barbara van der Wiel, geb. Almkerk,
Van Der Horst wed. van ? Lindt    Markiezenhof
Etger
Hendrik Geb. Schotland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Ville 26-8-1735 Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriana Hellaart,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Ethek Steven Fuselier 3-11-1748 Vader te Bergeijk, moeder Maria Ethek  BHIC
Ethen, van Jan Martijn Jm van Breda. Vendrigh int Regiment van de heere 22-2-1732 Ondertrouw te Geertruidenberg met
Collonel de Sinteman (Saint Amant) in Guarnisoen Pieterbella van IJssem, j:d: van Wageningen,
tot Gorinchem   Inf.Rgt. 602a* woonende alhier   Website
Etter Jacob Soldaat onder de compagnie van kapitein Pus in het 11-1-1737 Ondertrouw te Aalburg met Lijsbeth van Rijswijk
regiment van kolonel Wolterus, alhier in garnizoen. Isis Heusden
Inf.Rgt. 602a*
Eustare Joannes Militair  23-5-1753 Ot / huw. ? te Mechelen met Margarita Maria Cavellier.
Ook kind(eren) te Mechelen laten dopen
Mechelen, huwelijken 1750-1796  no. 1662
Evans Frans Soldaat onder collonel van Berchem Inf.Rgt. 666a* 17-7-1742 Huwelijk te Utrecht (Catharinakerk) met Pieternel
Gijsbeek, jd buyten de Catrijne. (Get. zie trouwboek
van de Catharinakerk)
Gens Nostra jrg.19, no: 5, mei 1964
Evera C. Militair, 37 jaar oud Jan. 1797 Inwoner van Middelburg, adres: T 59   Isis Zeeland
Everard Nicolaes Wdr. Soldaat van het regiment van Picardië 22-12-1701 Begraven te (parochie) St. Walburgis (Antwerpen)
 ?
Begraafboek Walburgis 1693-1796
Met dank aan Medard Moerenhout
Eversdijk Daniel Jacobus 1e luitenant te Amsterdam 8-7-1787 Vader te Ginneken, moeder Catharina de Maty   BHIC
Everts Esse Soldaat onder ’t Regiment van de Br. Generaal Majoor 16-7-1730 -Ondertrouw te Zutphen    Trouwboek Zutphen
Baron van Regteren, tot Zutphen   Inf.Rgt. 672h* 13-8-1730 -Huwelijk te Hall (Gld) met Berendina Janssen,
tot Eerdbeeck   Trouwen N.G. Kerk van Hall / Gem. Brummen Gld./Zutphen  
Met dank aan Jeannette van den Beuken
Everts Hendrik Cornet in't regiment van de heer overste Glinstra 19-11-1707 Ondertrouw te Borculo med juffr. Geertruid Bitters
Cav.Rgt. 701a* n.d. van wijlen ritmr. Bitter. Copulati in ....   ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Everts Hendrik Jm van Wijhe, soldaat in de comp van de hr capt Berkhoud, onder 't Regiment van de hr overste Tillij 5-8-1742 Huwelijk te Wijhe met Anna van Sandbergen,
wed van Fredrik Jansen van den Berg te Wijhe.
Na drie procl en op att van Deventer getrouwt
Wijhe NG Trouwen
Everts Jens Soldaat i/h Regm. v, Brigadier Amama Inf.Rgt. 672d* 10-10-1706 Huwelijk te Breda met Anna Maria Gijsbers   BHIC
Ewijk, van Willem Lieutenant onder 't regiment van den generael de 19-12-1760 Overleden echtgenoot van de bruid: Maria Henrietta
Guij Hekkers. Zie Adam Verspijk  Borculo NG Trouwen
Ewijn Jan Soldaat onder Kapt. Blair 16-5-1699 Ondertrouw te Breda met Jenne Henderson,
geb. Leith in  Schotland.   BHIC
Exel Johan Machiel Gewezen soldaat onder Baden Durlag   Inf.Rgt. 671e* 10-10-1778 Ondertrouw te Axel met Johanna  Margrita Elsdorp
 website
Expoit Serve Jan Joseph Ontvanger v/d Douane 1798 Inwoner van Sas van Gent   Isis Zeeland
Eykelkamp Willem Soldaat in de Bataafsche Republycq onder de ***de halve brigade in de 2e comp. van het 3e bat. 17-10-1795 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Elske Jans,
te Dokkum. 4-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Faack Willen Soldaet onder de Comp. van den Heer Major [Sobel] 8-2-1700 Huwelijk te Gorssel met Henrica van Cleeff,
met attestatie van Niumegen en Zutphen.
Gorssel NG Trouwen
Faas Adriaan Kanonnier, woonplaats Breda 21-6-1761 Huwelijk te Breda met Elisabeth Schouw   Isis Breda
Faas Jan Militair 27-10-1780 Begraven te Leeuwarden   HCL
Faas Laurens / Soldaat 25-9-1735 Huwelijk te Breda met Johanna Cramers / Kramers
Lauretius Isis Breda
Faas Laurens Geb. Breda. Jm, soldaat 13-1-1743 Huwelijk te Breda met Margareta Schobbers,
jd, geb. Nuwid   Isis Breda
Faase
Willem Van Drummen in Gulikkerland, soldaat in de compagnie van den Wel. Ed. Gestr. Heer Commandeur Hans van Sonsbeek, in garnisoen alhier 6-8-1741 Huwelijk te Axel met Anna Maria Lucas
website
Faat Christiaan Soldaat compagnie kapitein Bouritius 6-12-1739 Huwelijk te Surhuisterveen met Elisebet Backer  
Tresoar
Faber Freerk Corporael 5-5-1759 Ondertrouw te Sneek met Anna Elisabeth Bos,
beide te Sneek  
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Faber Johan Michiel Quartiermeester in 't reg. van Hop, hier in guarnisoen 15-2-1747 Huwelijk te Lochem met Aleijda Stolten, j.d. van Willem Stolten uijt Lochem   Lochem NG Trouwen
-Zoon Jan Franke te Lochem gedoopt, moeder AleijdaStolten (Lochem)   Lochem NG Dopen
-Quartiermr onder 't reg. van Hop 6-12-1747
Faber, (van) Nanne / Nanning -Soldaat 28-11-1696 -Ondertrouw met Antie Arnoldus, van Leeuwarden
Kinderen geboren te Leeuwarden, tot 1710
Tresoar
-Van Harlingen, wdr. van Annitje Arnoldus, in de  11-7-1715 -Ondertrouw te Amsterdam met Tietje Jacobs,
Anjelierstraat; weeskamer voldaan 3-7-1715. van Harlingen, wed. van Jacob Johannes, in de 
Smaksteeg; weeskamer voldaan 3 juli 1715
DTB 551/384   Met dank aan Anthony Hofstee
Fabri Leonardus Waals regiment doopboek 1708-1796 16-6-1716 -Vader te Namen / Namur, moeder Anne Renotte
Cav.Rgt. 693c* 23-11-1717 -Vader te Namen / Namur, moeder Anna Reinotte
23-11-1728 -Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Anna Renotte
BHIC
Fabricius Hendricus Geb. ’s Hertogenbosch. Kanonnier. Hij had gediend bij de Rijdende Artillerie en was voor 1797 reeds afgetreden 7-1-1798 -Huwelijk te Heusden met Beredien Croes
<26-9-1799 -Begraven te Heusden   BHIC
Fabrie Lambert Geb. ’s Hertogenbosch. soldaat onder het regiment 9-12-1742
Huwelijk te Heusden met Maria Stapels,
van brigadier Vink   Inf.Rgt. 701c* geb. Leuven / Louvain (OT ’s-Hertogenbosch)  
BHIC
Fackers Joannes Waals regiment doopboek 1708-1796 18-12-1790 Vader te Bergen op Zoom,
Cav.Rgt. 693c* Moeder Helena van Vrede   Isis Breda
Faes Johannes Soldaat, in garnizoen te Steenbergen 15-9-1737 Huwelijk te Breda met Anna Raes, geb. Breda
Isis Breda
Falaiseau Jan Cornet onder de Garde te paard 23-10-1773 Begraven te Breda   Isis Breda
Falaiseau Joseph Generaal van de cavallerie, commandeur van Steenbergen, Kolonel-commandant van Hesse-Cassel  Cav.Rgt. 688b* 3-12-1792 Begraven te Breda
Isis Breda
Falck / Falk
Antoin Reinhard / Reinhard / Geb. Dendermonde. Luitenant in 't regiment van Pallant,  in guarnisoen te Doornik   Inf.Rgt. 665b* 18-2-1737 -En mademoiselle Angelijke Richarde Maria Flavard, wonende te Lochem. Zijn op att. van Doornik 3 mael geproclameert en daervan att. gegeven om te
Anton Reijnhard Doornik te trouwen 1737 feb.18 Lochem NG Trouwen
-Dochter Amelia Louise gedoopt te Lochem, moeder Angelique Richarde Marie Flavard, ehel. (Lochem)
-Lieutenant -Zoon Georg Carel gedoopt te Lochem, moeder Angelique Richarde Maria de Flavard, ehel. (Lochem)   Lochem NG Dopen
30-7-1741
-De heer lieutenant
14-6-1744
Fallie, de la Abrahamus Nicolai Militair in dienst van de Prins 4-11-1752 Vader te Terheijden, moeder
Elisabeth Josephi Biermez  BHIC
Fanfarn Albregt Adjudant onder Kolonel Jacony 19-1-1704 Huwelijk te Breda met Johanna Cornelia Roelan(t)s
Isis Breda
Fararsch
Ferdinand Geb. Kroonstad, wonende in het garnizoen BoZ. Hoboist onder De Matha Cav.Rgt. 693c* 17-2-1740 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Johanna
Sloes, geb.Brielle   Markiezenhof
Fasnal, de Jacob Colonel in een compagnie van de artillerie in dienst van de Generale Staten van de Verenigde Provincies 24-5-1789 Peter te ’s-Hertogenbosch
BHIC
Fasnal, de Pierre Richard Colonel in een compagnie van de artillerie in dienst van de Generale Staten van de Verenigde Provincies 24-5-1789 Getuige te ’s-Hertogenbosch
BHIC
Faucon
Claude Geb. Alais (in Languedoc). Monsieur en Capiteijn-Luitenant in het Hervormde Regiment van Budé 30-11-1749 Huwelijk te Breda met
 Inf.Rgt. 748d* Marthe Hijpolite de Paravicini, geb.  Breda
Isis Breda
Faupell Johan Martin -Sous lieutenant. Woonplaats Tienoven 27-11-1761 -Partij in akte (vordering) te Utrecht.
Echtgenote: Baltina Versteeg, eerder wed. van
Augustus Fredrik  van Heldorff. Faupell is zwager
van Jacobus Lohoff   Zie aldaar   Utrechts Archief
-Geb. sept. 1708. Had gediend onder het regiment ? -Overleden te Heusden
van den generaal-majoor Ruijsch. Luitenant 21-4-1784 -Begraven te Heesbeen   BHIC
Inf.Rgt. 689a, 1e bat.* Ook met dank aan Trudy Ohm
Faure Hugo Pierre Majoor-commandant van een korps dragonders in 7-12-1749 Getuige te Bergen op Zoom
dienst van de Oost-Indische Compagnie Markiezenhof
Faus Jorg. Gepensioneerd militair, 55 jaar oud, gehuwd 11-4-1797 Inwoner van Vlissingen, adres: E 21   Isis Zeeland
Faust Hendrik Geb. ca 1764. Huzaar, hij diende onder de compagnie < 20-1-1790 Begraven te Heusden   BHIC
van den ritmeester Wittgenstein bij het korps Lichte
Troepen van de Staten, alhier in garnizoen.
Faux, du
Abraham Geb. Selain (Zwitserland). soldaat onder de compagnie 26-8-1740 Ondertrouw te Heusden met Maria Bauts,
van kapitein Varnier in het regiment van kolonel Vinck. geb. Brielle   BHIC
Woonplaats: Heusden   Inf.Rgt. 701c*
Febre, le Johannes Arbeider en militair, wonende te Onderdendam. -Gehuwd met Fenje Derks, ged. 14-3-1762
Onderdendam, ovl. 8-10-1825 Onderdendam,
dochter van Derk Freerks Bulthuis en Trijntje Jans.
-Uit dit huwelijk:
Filippus Johannes le Febre, timmerman, wonende te Hoorn,geb. 18-2-1789 Appingedam; huwelijk 16-9-1811 te
Leens en huwelijk (kerk) (R.K.) 4-6-1811 Den Hoorn met
Catharina Johannes Voorvaart, dochter van Johannes
Met dank aan Sietze Elsinga Voorvaart en Grietje Rikkerts Nieuwenhuis, timmervrouw,
Website geb. te Wehe, R.K. ged. 1-1-1788 Den Hoorn (doopgetuige:Klara Voorfaart; plaatsvervangend getuige
was Jacoba Rikkers). Huwelijksgetuigen: Jan Alberts
Coers, Gerardus le Febre, Johannes le Febre en Maria
 Voorvaart
2 Gerhardus (Johannes) le Febre, zadelmaker (petten-
maker?), wonende te Onderdendam, geb. 5-9-1792
Maastricht, ovl. 16-11-1842 Groningen, huwelijk 26-5-1814
Winsum-Gr. met Martje Nikolaas Froon, geb. 2-10-1785
5 Joannes Lefebre, timmermansknecht, geb. 21-10-1803 Westernieland, dochter van Niklaas Froon en Grietje
Onderdendam (Menkeweer ook vermeld als geboorte- Freerks
plaats), R.K. ged. 21-10-1803 Bedum, ovl. 8-11-1846 3 Catharina Lafebre, R.K. ged. 30-11-1795 Bedum.
Bedum; huwelijk 29-11-1828 Bedum met MargarethaWillemsVoorvaart, hoedenmaakster, geb. Den Hoorn, 4 Geertruida la Febre, dagloonster en hoedenmaakster,
R.K. ged. 6-7-1807 Den Hoorn  (doopgetuige was geb. Onderdendam, R.K. ged. 17-1-1799 Bedum, ovl.
Margaretha Rikkers), ovl. 18-2-1849 Bedum dochter van 20-7-1855 te Wehe; huwelijk (1) met Klaas Harms Wichers,
Willem Voorvaart en Trijntje Harms geb. 19-12-1797 Kloosterburen, dagloner, ovl. 13-5-1836
6 Derk (Fredericus) Lefebre, dagloner, geb. Onderdendam, R.K. ged. 21-10-1803 Bedum, ovl. 3-4-1847 Onderdendam, zoon van Harm Wiggers en Catharina
Onderdendam; huwelijk (1) 28-2-1827 Bedum met Pieters; huwelijk (2) 12-1-1839 Bedum met Petrus Jacobs
Hinderika Tillema, dochter van Hindrik Egberts Tillema Schikan, kleermakersknecht en kleermaker, geb. Eenrum,
en Dieuwkje Tjeers Lantinga.  naaister, geb. 3-5-1804 R.K. ged. 22-9-1809 Den Hoorn (doopgetuige was Margaritha  "echtgenote van Gerardus Hindriks "), ovl.
Menkeweer, ovl. < 2-4-1835; huwelijk (2) 2-4-1835 13-10-1867 te Wehe, zoon van Jacobus Peters Schikan
Groningen Roelfje Jacobs Vonk, dochter van Jakob en Tjaakjen Berents Woesthof. Petrus trouwde later (2)
Roelofs Vonk en Rebekka Derks Redmers.  wolnaaister, met Saartje Kloeze.
geb. 11-9-1807 Groningen, ovl. 27-10-1849 Onderdendam.
Febure, le Pieter Geb. van Oostburg, soldaat onder de compagnie van 30-9-1730 Ondertrouw te Breskens met Dina de Nijs,
(le Fevre) dhr capt. Stevelin, liggende in garnizoen tot IJzendijke geb. Breskens   website
Fechereux, de Arnold Joseph Kapitein d'armes onder kopitein Cam van der Swaen 20-9-1738 -Ondertrouw te Heusden met Maria Magdalena
in het regiment van kolonel Vink alhier in garnizoen de Marre, wed. van Jean Baptist de Viene, soldaat.
Inf.Rgt. 701c* Zie aldaar
5-10-1738 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Federhoet
Jacobus Geb. in de Paltz, wonende in het garnizoen Bergen 1-9-1751 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Feijtelaan
op Zoom. Soldaat onder Oranje Drente Markiezenhof
Feeber Laurens Geb. te Wolphaartsdijk, soldaat in de compagnie van 6-8-1791 Huwelijk te Axel met Josina den Beer
de Major Crouse in het 2e battaillon van Baden in website
guarnisoen te Bergen op Zoom Inf.Rgt. 632b*
Feeserman Lambertus Militair 3-2-1779 Begraven te Leeuwarden   HCL
Fehling George Gegageerd sergeant 10-6-1799 Begraven te Heusden   BHIC
Feicama Rinse Vaandrig, uit Leeuwarden 25-12-1712 Attestatie afgegeven te Dokkum voor
huwelijk met Geertruid Bittewit   Tresoar
Feij
Willem Geb. Keulsland. Soldaat 21-6-1739 Huwelijk te Breda met Maria van Olphen,
geb. Breda   Isis Breda
Feijaarts Jan Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. 22-5-1785 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Grenadier onder van Efferen
Francoisa de Vuist, geb. Aalst (Brabant)               ?
Markiezenhof
Feijke
Andreas Geb. Schmiedel (in Polen). Gegageerd sergeant. 19-10-1796
Huwelijk te Breda met Johanna Dorothea        
Wernerin, geb. Stuttgart   Isis Breda
Feijst Frans Soldaat 8-10-1713 Huwelijk te Breda met Maria Dirks van Bohemen
Isis Breda
Feir Philip Soldaat onder Kolonel Montmoulin   Inf.Rgt. 694a* 9-10-1701 Huwelijk te Breda met Petronelle van den Berg
BHIC
Feit Jurjen Militair 14-2-1754 Begraven te Leeuwarden   HCL
Feld Pieter Geb. Leeuwarden. Soldaat in garnizoen te Breda 18-1-1778 Huwelijk te Breda met Anna Vetters
geb. Zwolle   Isis Breda
Feldt Heinrich Soldaet onder Waldeck 27-10-1785 Vader van begraven kind te Breda Isis Breda
Felix Joannes Waals regiment doopboek 1708-1796.   12-1-1717 Vader te Namen / Namur, moeder Catharina Erleos
Cav.Rgt. 693c* BHIC
Felten (?) Jan Soldaat onder den Brigadier Baron v. Heyden 10-8-1702 Huwelijk te Breda met Anneken Gijsberts  
Inf.Rgt. 632b* BHIC
Femer Frederick Sergeant 30-5-1703 Vader te Breda, moeder Regina Conradi   BHIC
Fennebos Willem Geb. 's-Heerenberg, wonende in het garnizoen 18-10-1780 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom. soldaat onder Durlach Anna Maria Hardsbergen, geb. Bergen op Zoom
Markiezenhof
Fenneman Reinier Geb. Zaltbommel. Soldaat, laatst in guarnisoen te 21-10-1780 -Ondertrouw te Zaltbommel   Trouwboek Zaltbommel
Nijmegen 23-11-1780 -Huwelijk te Zaltbommel met Maria Anna Patens,
geb. Bruchem en wonende Zaltbommel
Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Fensent Didrik Militair 1-8-1781 Begraven te Leeuwarden   HCL
Fensterer Ernst August Luitenant onder het regiment van de markgraaf van Baden-Dourlach in de compagnie van kapitein Goler 15-2-1748 Commissie overgebracht van Friesland naar
Inf.Rgt 748c* Zeeland, betreft het 2de bataljon infanterie van
Oranje Nassau   Isis Zeeland
Ferand André Geb. te Rimes(?) (Reims?), wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Regteren 23-8-1761 Huwelijk te Bergen op Zoom met
?
Inf.Rgt. 747e* Maria Josepha Battout,  geb. Fernantont (?),
wonend in het garnizoen  Markiezenhof
Ferdinand Anthonij / Antonius -Soldaat 11-12-1740 -Huwelijk te Breda met Anna Frits, jd
- 15-9-1741 -Vader te Breda, moeder Anna Frits   Isis Breda
Ferdinant Carel Soldaat Feb. 1700 Begraven te Breda  Isis Breda
Fermeer/ Adrianus (Arjen) Wilhelmus Uit Sneek. Cornet in het leger 30-12-1747 Ondertrouw te Sneek met Catharina Welters/Weltes uit Den Haag   Tresoar
Fermers
Fernei / Farnei James Soldaat onder Kapt. Forokes 20-1-1703 -Ondertrouw te Breda met Catrina Bonifaas   BHIC
feb. 1703 -Huwelijk te Breda   Isis Breda
Ferre, le
Jean Baptiste Geb. Brussel. Luitenant van de Franse Compagnie van Monsieur Westkerken. “Monsieur Westkerken heeft me verteld dat hij toestemde met dit huwelijk binnen zijn Compagnie. Het huwelijk tussen beide is niet ingezegend omdat op dezelfde dag van ondertrouw de man in Ginneken gedood is door een Officier van dezelfde Franse Compagnie waarin de man Luitenant was”. 22-10-1704 Ondertrouw te Breda met Marie-Catherine Balerio,
geb. de Wail (in de Provincie van
Luxemburg). Niet getrouwd.   Isis Breda
Ferrie Otto Geb. Zaltbommel. Soldaat in het regiment Van Randwijk 3-8-1783 Huwelijk te Zaltbommel met Gerritje Wessels,
geb. en wonende Bergen op Zoom
Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Ferssen, van Herman Otto De hoog welgeboren heer baron, majoor in 't Duijtsche lijf reg. cavallerie van sijn majesteijt de koning va n Groot Brittanien, als churfurst van Hanover 19-3-1748 Huwelijk te Lochem met de hoog welgeb. vrouwe Anna Dorothea Christina Albertina baronesse van Heijden, douariere van wijlen de hoog welgeb. gestr. heer H.J.van Nagel, heer tot Ampsen en Marulsen, in leven scholtus binnen en buijten Lochem.
Lochem NG Trouwen
Fesonel Joannes Baptista Hij was soldaat in Rucphen 13-9-1747 Vader te Rucphen, moeder Catharina Classe    BHIC
Feu, d'
Jan Francois -Uit St. Malo. Soldaat. In dienst getreden, vertrokken
met het schip Rotterdam                                                  à 9-1-1761
-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à 6-7-1761
1762 Uit dienst / vermist   VOC-opvarenden
Feu, du
Francois -Uit Reens in Brittange (Rennes, Bretagne). Soldaat.
In dienst getreden, vertrokken met het schip
Herstelder                                                                           à 25-11-1745
-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à 5-3-1746
Broers? 21-04-1747 Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden
Feu, du
Gui -Uit Renneg in Brittangie (Rennes, Bretagne).. Soldaat.
In dienst getreden, vertrokken met het schip
Herstelder                                                                            à 25-11-1745
-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à 5-3-1746
1-12-1747 Uit dienst / vermist   VOC-opvarenden
Feucht
Charles -Uit Bern. Soldaat. Hij vertrok uit Nederland met het
schip Vredenburg                                                              à 1785
-Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het
schip Holland                                                                     à 24-2-1786
-Aankomst te Batavia (Id)                                                à 21-9-1786 VOC-opvarenden
Feuerle
Antonij -Uit Markbissingen (Mark Bissingen). Grenadier In het
Regiment Württemberg. In dienst getreden,
vertrokken met het schip Drie Gebroeders                   à 1-7-1787
-Aankomst te Ceylon                                                        à 1788 VOC-opvarenden
Feuge
Willem -Uit  Luxemburg. In dienst getreden, vertrokken met
het schip Wildrijk                                                                à 25-3-1749
-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à 22-11-1749
10-7-1751 Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden
Feun, le
Anthonij -Zoon van Gillis le Feun, uit Dendermonde. Soldaat.
In dienst getreden, vertrokken met het schip
Herstelde Leeuw                                                               à 20-1-1710
Aankomst te Batavia (Id)                                                  à 8-8-1710
31-3-1711 Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden
Feuran
Francois Joseph -Uit Rijssel / Lille. Soldaat. In dienst getreden,
vertrokken met het schip Sloterdijk                                 à 19-12-1751
-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à 26-7-1752
1754 Uit dienst / vermist   VOC-opvarenden
Feuran
Joseph -Uit Rijssel / Lille. Soldaat. In dienst getreden,
vertrokken met het schip Geinwens                               à 14-12-1768
-Aankomst te Ceylon                                                        à 7-12-1769
22-5-1784 Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden
Feure, le Thomas -Uit Coulman(?). Soldaat. In dienst getreden,
vertrokken met het schip Borssele                                 à 27-8-1777
-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à 4-4-1778
17-7-1778 Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden
Feus Marten -Uit Holtsum (Holtsheim?). Soldaat. In dienst getreden,
?
vertrokken met het schip Spanderswoud                      à 25-11-1746
-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à 15-6-1747
28-9-1749 Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden
Feuster
Matthias -Uit Monsjouw (Monschau) Soldaat
-In dienst getreden, vertrokken met het schip
Vrijburg                                                                                 à 4-8-1765
-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à 10-5-1766
10-6-1766 Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden
Feut
Pierre -Uit Trevier (Trévières). Soldaat. In dienst getreden,
vertrokken met het schip Oud Haarlem                        à 19-8-1779
-Aankomst te Batavia (Id)                                                à 26-4-1780
19-11-1786 Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden
Feutsche
Philip -Uit Hermansta (Hermannstadt / Sibiu). Korporaal.
-In dienst getreden, vertrokken met het schipGouverneur-Generaal de Clerck                                    à
-Aankomst te Ceylon                                                        à 1-5-1788
5-12-1788
31-12-1792 -Uit dienst / laatste vermelding   VOC-opvarenden
Fevre Johan Dragonder in het Schotse Regiment 25-8-1748 Vader te Vught, moeder Anne James   BHIC
 ?
Feÿbel Jeremias Sergeant 8-1-1777 Vader te Breda, moeder
Catharina Elisabeth Höenen   BHIC
Feyt Harmanus Militair 17-9-1776 Begraven te Leeuwarden   HCL
Feyt Hendrick Soldaat onder Bedarides 13-3-1743 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Elisabet
Inf.Rgt. 689a* Bakhuijsen, jd in de harde Bollenstraat
Gens Nostra jrg. 18, no: 12, dec. 1964
Fiaart Jozef Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Elzevier 10-1-1742 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Anna Marie van Bekkuni, geb. Kampen 
Markiezenhof
Fiesscher Benedictus Soldaat 26-2-1713 Huwelijk te Breda met Johanna Hermans,
geb. Brussel       Isis Breda
Fihertus Albo, of
Philippus Uit Nassau Siegen  Behoort tot Eerste Nassause legioen. 10-11-1785 Vader te Terheijden, moeder
Maria Vujun     BHIC
Finck Christian Soldaat 24-7-1738 -Vader te Breda, moeder Maria Krämers
6-10-1739 -Idem, moeder  Maria Brimmers  BHIC
Firche Arnoldus Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Pretorius 18-8-1743 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Kleijn
geb. Arkel   Markiezenhof
Fischer Alexander Fredrik Functie: Kapitein van een compagnie onder het 1ste bataljon van het regiment mariniers van generaal-majoorDouglas. Voorganger: C.F. Schultz 20-11-1782 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Fischer, (van) Carel/Karel Julius -Functie: Luitenant in de compagnie van majoor Evertsen. Voorheen vaandrig in de compagnie van majoor Evertsen 14-3-1737
-Functie: Kapitein-luitenant in de compagnie van kapitein Jan Willem Evertsen in het regiment Evertse Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
24-11-1740
Fischer Christoph Ludwich Friederich Functie: Luitenant in het regiment grenadiers infanterie van kolonel Leopold Casimir, graaf van Rechteren 20-11-1744 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Fischer Johan Wilhelm Functie: Majoor van het fort Moermond. 12-10-1790 Commissie / instructie Zeeland
Voorganger: J. Stokkelman (overleden) Isis Zeeland
Fischer Johannes Militair bij het Zwitserse regiment van Bouquet 1766 Lidmaat te Breda   Isis Breda
?
Inf.Rgt. 748j*
Fisher Balthasar Geb. uyt het dorp Wenen i/h Amt Marburg. Dragonder 19-5-1733 Vader te Breda, moeder Anna
Elisabeth Michel   Isis Breda
Fisher
James Geb. Schotland, wonende in het garnizoen Bergen 31-12-1717 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
op Zoom. Soldaat onder Villegas Johanna Philippina Adriaanse, geb. Bergen 
Markiezenhof
Fisler Augustus Wdr van Helena Christiena Schloessers. Chirurgijn major onder het regiment cavelerij van den generaal major de Famars, garnisoen houdende te Zwolle 25-7-1765 Na drie procl so hier als te Zwolle getrouwt te Wijhe met Catharina de Waal, jd onlangs gewoont op het adelijk huis de Krietenberg onder Wijhe
Wijhe NG Trouwen
Fisscher
Wowter Van Sterling in Schotland. Soldaat onder het regiment van de generaal majoor (James) Douglas 24-1-1712 -Huwelijk (N.H.) met Antonia Dielissen van de Pol(l)
Inf.Rgt. 701a* en op
31-1-1712 -Huwelijk (R.K.) te (Kerk)Driel (Gld) met
Antonia Dielissen van de Pol(l)
Met dank aan Els Danen
Fite Bartholomeus Soldaat, hij diende onder kapitein Cuhel de Longeville 7-11-1703 Ondertrouw te Heusden met Maria Kubelin
alhier in garnizoen BHIC
Flaes, van der Servatius Soldaat in het Regiment van Colonel Baron BentinkInf.Rgt. 672h* 7-2-1734 Huwelijk te Hilvarenbeek met
Catharina Vermeulen     RA Tilburg
Flam Diederich Geb. uit Emelradt in 't Hessen-Darmstadse. Grenadier 13-5-1751
-Vader te Breda, moeder Johanna Linkens,
geb. van de Sassenberg in Munsterland
23-12-1753 -Vader te Breda, moeder Johanna Linkens Isis Breda
Flaman Jacob(us) -Soldaet alhier in guarnisoen 14-5-1724 -Copulati, huwelijk te Lochem met Eva Raeben, j.d. van Jan Raeben uijt Lochem.   Lochem NG Trouwen
-Zoon Jan Everhardus gedoopt te Lochem. Getuige de vader selfs.  
-Soldaet alhier in guarnisoen in 't regiment van Egten onder de compagnie van de heer majoor Ketel 28-1-1725 -Zoon Evert gedoopt te Lochem. Getuijge de vader selfs.                   
Inf.Rgt. 672g* Zoon Harmen Hendrik gedoopt te Lochem, moeder EvaRaeben, ehe l. (Lochem).  
24-11-1728 -Zoon Harmen Hendrik te Lochem gedoopt, moeder EvaRaeben, ehel. (Lochem). Getuige Christiaen Sleven.  
-Soldaet in 't regim. van Nassau Drente -Dochter Maria te lochem gedoopt, moeder
Inf.Rgt. 672g* 29-4-1731 Eva Raeben, ehel. (Lochem)  
-Soldaet in ' t regiment van Nassau Drempt -Zoon Willem gedoopt te Lochem, moeder Eva Raeben, ehel.   Lochem NG Dopen
30-11-1732
-Soldaet in 't reg. van Oranjen Drent. Inf.Rgt. 672g*
23-6-1737
-Soldaet in 't reg. van Oranjen Drent Lochem.
2-8-1739
Flamand Armand Hennerich Geb. Zutphen / natif de Zutphen, âgé de 58 ans 1-5-1705 Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
Website                  e-mail
Flamang, de Egidius Militair onder Mattha   Cav.Rgt. 693c* 1-9-1737 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Josepha Dovillé   Markiezenhof
Flamend
Jean Geb. Frankrijk, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Evertzen Inf.Rgt. 701e* 23-4-1741
Huwelijk te Bergen op Zoom  met  Katharijn
Peraudaut, geb. Oostende  Markiezenhof
Flanter, de Henricus Militair 26-9-1758 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Joanna Pieters
BHIC
Flegel Pieter Geb. ca. 1759. soldaat in het 1e Bataljon 1e Regiment Met dank aan Gerben ..?   Website
?
Oranje-Nassau. Inf.Rgt. 747a*. In 1781 was hij
gelegerd te Veere, 22  jaar oud. Op de rangeerlijst van
zijn compagnie staan 30 Duitse namen, dus aange-
nomen mag worden dat zijn legeronderdeel recht-
streeks afkomstig was uit Duitsland.
Fleischer Johannes Sergeant 24-5-1792 Vader te Breda, moeder
Maria Margaretha Lutherin   BHIC
Fleming Adam Waals regiment doopboek 1708-1796 3-8-1730 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Cav.Rgt. 693c* Maria Magdalena Swerts   Isis Breda
Flemmen Johan Willems Uit Nijmegen, soldaat 2-10-1762 Ondertrouw te Leeuwarden met
Maria Berents Mulder   Tresoar
Flerius Hendrik Soldaat in het Reg.van Oranje Drenthe Inf.Rgt. 672g* 27-7-1750 Overleden te Someren
in de Comp.van den Heer Luitenant Colonel Dongen Isis Eindhoven
Fliesers
Andries Zwitser van geboorte, sedert 30 jaren gegageerd, 9-2-1730 Overleden te Grave.
en laatstelijk tot portier van de schans over de Website
Maas te Grave aangesteld. In 1667 was hij bij de
belegering van Candia door de Turken gevangen
genomen. Hier te lande had hij 30 jaren gediend
bij de compagnie van kapitein De Bij, in ‘t
regiment van Abieliswaard
Flinck Adam Muzikant, hij diende onder het legioen vn de Rijngraaf 1787
Ondertrouw te Heusden met Katrina Henrietta
van Salm alhier in garnizoen Raab, geb. Duitsland   BHIC
Focke Carel Vandrig ten dienste deser landen 20-9-1778 Peter te ’s-Hertogenbosch   BHIC
Foekens Wobbe Uit Oldenzaal. Soldaet in het Regiment van de Heer 25-1-1750 -Ondertrouw te Oldenzaal met Anna Lysebett Jansen,
Baron van Aylua, in de compagnie van de Heer uit Oldenzaal
Capitein Schepper, leggende in dese Stadt in 8-2-1750 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Guarnisoen   Inf.Rgt. 672d, 1e bat.*
Foerster / Forster Jan Hendrik / Geb. ca 1751 in Walbruul (Duitsland). Luth. Evang. 2-11-1777 -Ondertrouw te ’s-Hertogenbosch met
/ Furster Johann Heinrich / Soldaat in het 2e Batt. van het Reg. mariniers van de Barbara (Barbe / Berbera / Berba) Luthout (Lütholdt /
Henderik Colonel Fourgeoud in de Comp. van captein Portegies Lithoudt), ged.12-03-1755 ’s Hertogenbosch (Grote
(Colonel Louis Henry Fourgeoud, een Zwitsersch Kerk),. ovl.23-1-1843 ’s-Hertogenbosch (journaliere,
Edelman, uit den omtrek van het Alpisch Gebergte). NH), dochter van Johannes Rudolph Luthout en
Garnizoen: ’s Hertogenbosch   Inf.Rgt. 772a* Rebecka Sligtings / Suntins
26-11-1777 -Kerkelijk huwelijk (NG)
-Kinderen uit dit huwelijk:
1.Johan. Foerster, ged.  11-10-1778 ’s Hertogen bosch
   (Luth. Kerk), overleden vóór 1781 's Hertogenbosch
2. Christiaan Foerster (Forster), ged. 5-12-1779
   ’s Hertogenbosch (Luth. Kerk)
3.Johannes Wilhelmus Foerster(Furster),  ged.  (NG
   gem., Grote kerk) 20-11-1781 's Hertogenbosch
4.Elisabeth Foerster (Forster), ged. 13-6-1784
   s Hertogenbosch (NG gem., Grote kerk), gehuwd met
   Christiaan Vogel (moeder bruidegom 21-10-1882
   ’s-Hertogenbosch)
5.Clasina Foerster (Fortter), ged. 19-6-1785 ’s Hertogen-
   bosch (NG gem., Grote kerk)
6. Petrus (Piet) Furster, NH, geb. 20-5-1787 Sluis (Ecluse),
   ovl. 13-07-1861 in ’s Hertogenbosch. Ook wel genoemd:
   Pierre Furster / Foerster of Petrus Furiter (handelaar
   in oude kleren / timmerman / tuinier), gehuwd 2-12-1811
   's Hertogenbosch met Geertruij Harsem (Hermse /
   Harmsen), ged. 3-2-1788 ’s-Hertogenbosch, ovl.
22-07-1878   ’s-Hertogenbosch, dochter van Jacobus
   Harsem en Geertruij Versaan
7. Frederik Foerster (Foorster), geb. ’s Hertogenbosch,
   ged. 12-8-1792 ’s Hertogenbosch (NG, Grote Kerk),
   gehuwd 20-8-1814 ’s Hertogenbosch met Geertruij
   Wilhelmina van der Wagt, geb. ’s-Hertogenbosch,
   dochter van Adrianus van der Wagt en Johanna Schut
20-9-1792 -Overleden te’s Hertogenbosch
26-9-1792 -Begraven te 's Hertogenbosch.
BHIC    Met dank aan Paul Gideonse
Fogh Frederik Dominicus Geb. Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Korporaal onder Baden 21-10-1792 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Helena
Benders, geb. Maastricht   Markiezenhof
Fokkes Heite Van Leeuwarden, soldaat in't Rgt.v.d.Hr.Hartog van Saxen Eisenach Inf.Rgt. 633a* o.d. compagnie v.d. 27-8-1738 Huwelijk te Doetinchem met Helena Gelkom
Coll. Moesbergen, alhier in garnizoen website
Fokkink Gerrit Soldaat te Zwolle                                                           à Ca 1740
1743 -Huwelijk te Kampen met Ida Groens.
Zie ook: Frederik Willem Tromp en Pieter Roedinck /
Rodink    Met dank aan Dirk J.M. Lansink
Folkerts Jacob Soldaat onder capt. Heerma 14-7-1700 Ondertrouw te Harlingen met Fokeltie Jans,
Beide in Harlingen. Getr. 7-8
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Föller
Friederick Geb. Arrenholzheim in Nassau-Usingen. Soldaat in 25-10-1783 -Ondertrouw te Zaltbommel  Trouwboek Zaltbommel
de Compagne vanden Lieut: Colonel Leonhard van 20-11-1783 -Huwelijk te Zaltbommel met Margarite Kirkker,
het 2e Bataillon van het eerste Regiment infanterie wed. van Hendrik Biederbeek, geb. en wonende te
van den Lieut. Generaal Vorst van Waldeck Zaltbommel  
Inf.Rgt. 742a*, 2e bat. -Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Föller
Johannes Lodewijk Geb. uit Hessen-Homburg, soldaat 16-1-1784 Vader te Breda, moeder Johanna Albers 
 BHIC
Fontaine
Henricus Josephus Afkomstig van Namen, soldaat in de Compagnie van 21-1-1769 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Catharina
kolonel de la Croix in het Regiment van de baron van Chair                      Met dank aan Bart Vrients
Breda. 5-2-1769 -Huwelijk te Bergen op Zoom
Fontaine Guillaume Frederic Geb. Nassau-Ditz. Vaandrig in het Regiment Dragonders van de Prins Guillaume van Hessen-Kassel Cav.Rgt. 672h* 9-12-1731 Huwelijk te Breda met Catherine Ida Reijers
d'Orgemont , Isis Breda
de la
Fontaine, la
Pieter Geb. Ieper, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Sergeant onder Bergeries 19-7-1750 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella
Kornelia Mem, geb. Bergen op Zoom  Markiezenhof
Fontein Jan Soldaat 3-9-1769 Zijn zoon Bernardus ged. te Zwolle (Grote kerk),
moeder Janna van Nassauw   Zwolle NH doopboek
Met dank aan Kees Braaksma
Fonteine
Alexandre Geb. Quesnoy, Frankrijk. Soldaat onder Van Beeck 30-9-1705 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Bardin,
Inf.Rgt.664d*
geb. Calais, wed. van Jean Claude Colotelle
Markiezenhof
Foort Beernt Militair 10-12-1777 Begraven te Leeuwarden   HCL
Foppes Claas Soldaat in de compagnie van kapitein Van Aisma onder het regiment van de prins van Nassau 24-2-1715 Huwelijk te Witmarsum met Antje Hendriks
Tresoar
Forbes
Alexander Geb. Schotland, wonende in het garnizoen Ieper. 6-7-1720 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Jacoba Strekers,
Soldaat onder Van Haeften geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Forbes David Soldaat i/h Regm. v. Gen. Maj. Lauder  Inf.Rgt. 603a* 9-8-1705 Huwelijk te Breda met Anna Maria Traphof  Fraphof
?
BHIC   Isis Breda
Forgert
Godtfried Geb. Koningsbergen (Kaliningrad). Soldaat  21-10-1736 Huwelijk te Breda met Catharina Hengenvelt,
geb. Bommel, laatst gewoond te ’s Hertogenbosch
Isis Breda
Form, de Arnoldus Jm, geb. Diest. Soldaat onder de Comp. van heer 19-4-1732 Ondertrouw te Geertruidenberg met
Cap.  Jilisma in het Regiment vanden Coll: Debitz in Maria Hanenbergh, jd van Gbergh en ook alhier
guarnisoen alhier woonende.(Alhier in de kerke getrouwt)   Website
Forricier
Joannes Baptista Uit St. Hulmier, Frankrijk.  Militair 21-11-1785  Ot / huw.? te Mechelen met Elisabeth de Kimpe,
uit Roermond. 
Mechelen, huwelijken 1750-1796  no. 1762
Forster Anthoon Militair 28-5-1783 Begraven te Leeuwarden   HCL
Fortuin ? Zijnde een gewezen slaaf 31-7-1766 Begraven te Middelburg op het Armhof   Isis Zeeland
Fortuin ? Franse officier 8-7-1768 Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna
Hemmercamp. Dochter Cornelia Christina
Hemmercamp (Fortuin)    Markiezenhof
Fosse, de la Henrik Majoor Regiment Walen 17-9-1721 Huwelijk te Zaltbommel met Anna Elisabeth Smith  
Gens Nostra, Juni 1963, no: 6
Fougnon Claude Natif d'Azé dioceze de Mâcon, , âgé de 27 ans soldat du Sieur dela Martine, Regiment d'Orleans, ouil dit avoir servi 10 ans, àeu lebras gauche coupé ensuite d'un coup demousquet quil reçeut àladeffense du fort de St Michel de Venlo (NL), et est Catôlique. 17-11-1702 -Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
dit La Force Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
26-10-1706 -Décedé / overleden
Website                  
Fourgeoud, de
Louis Henry Colonel, een Zwitsersch Edelman, uit den omtrek van Zie ook garnizoensplaatsen en krijgsverrichtingen.
het Alpisch Gebergte.
-Majoor in Inf.Rgt. 763a* van                                 à 1764-1766
-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 763a* van              à 1766-1772
-Kolonel van Inf.Rgt. 772a* van                             à 1772-1779 Ook met dank aan Paul Gideonse
Fournier dit(gezegd)  Verdun
Claude Militis in légion legur comitatus de Laurent nati urba Verdumensi in Burgundio (Soldaat in het regiment van de graaf Laurent; geb. in de stad Verdun in Bourgondië) 3-9-1737 Vader te Wonck (B, nabij Luik), moeder Maria
Beauvais. Dochter/fille Anne Marie (p. Andrea
Langaguisou et Anna Maria Ehrambert).
Fox John Sergeant i/h Regm. v. Brigadier Houw 28-2-1706 Huwelijk te Breda met  Johanna van Rijen   BHIC
Frachie Fredrik Soldaat onder de compagnie van kapitein van den 14-10-1747 Ondertrouw te Heusden met Willemijna Sloers,
Steen in het regiment van generaal-majoor Kinschot, woonplaats ’s-Hertogenbosch   BHIC
alhier in garnizoen.   Inf.Rgt. 672e*
Fraeser Thomas Soldaat in de Comp. Invalides 12-1-1784 Huwelijk te Klundert met Hendrika Reewinkel
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 120
Franchet
Jacobus Isidoor Geb. 12-11-1772 Remillij, zoon van Hendrik Franchet en Margarita Thevenier. Lieutenant 48e 1/2 Brigade, 1-12-1799 Huwelijk te Municipale Administratie IJzendijke met
1e Bat. Francisca Regina Remonde, geb. 28-6-1766 Miniu
Isis Zeeland
Franck Friedrich Soldaat in het regiment Saksen-Hildburghausen. Inf.Rgt. 747e* 19-5-1752 Vader te Bergen op Zoom
Markiezenhof
Franck Ignatius Militair 4-5-1757  Ot / huw.? te Mechelen met Joanna Catharina Bertels
Mechelen, huwelijken 1750-1796  no. 1783
Franck Joannis Tetrick / -Waals regiment doopboek 1708-1796 27-4-1724 -Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Joannes Theodorus Cav.Rgt. 693c* Anna Catharina Wierts
-Idem 23-5-1727 -Vader te Nijmegen, moeder Anna Catharina Weert
BHIC
Franck Willem J.m. van Arnhem. Soldaet onder de compagnie van de heer brigadier Linstou onder het regiment van de heer colonel Sichterman, alhier in guarnisoen Inf.Rgt. 672g 9-4-1707 -Ondertrouw te Groenlo met Margrieta  Janssen, dochter van wijlen Jan Janssen alhier.
-Gecop. alhier / huwelijk   Groenlo NG trouwen
17-4-1707
Franck, von Friedrich Majoor der infanterie in het Legioen van de Rijngraaf 1784- -
?
van Salm   Inf.Korps 784a*
Francken  
Gertrudis "Pauper militis" 28-1-1709 -Overleden te Maastricht
29-1-1709 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus te Wyck-Maastricht    DTB Maastricht
Francken Peter Kapitein in Staatse dienst in het regiment Deutz 12-1-1756 Verstrekt een lening   Met dank aan Harry Luijten
Inf.Rgt.744d tot 1752, daarna IR665c, 2e bat. vermelding in RAL-LvO 7102, 223
Francois Martyn Soldaat onder de compagnie van luit.-colonel Custos 8-2-1711 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Antje Harmens,
alhier. 22-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Francquart
Martinus Geb. Frankrijk, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Binon 17-12-1732
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Marie Nicolai,  geb. Bergen (Mons) in
Henegouwen  Markiezenhof
Franeker Hendrik Constapel in de Comp. Van de Major van Mourik 15-12-1762 Zijn zonen Francis en Joannis (gem.) ged. te Zwolle
Art.Bat. 752c* (cie Willem van Mourik, Zwolle 1753-1767) (Groote kerk), moeder Maria Bloemers
Zwolle NH doopboek   Met dank aan Kees Braaksma
Franichae, de
Piere Uit de Perigor en Stad La Motte. Jm. Fransch Capitein onder 't Regiment van Voluire? Althaas, Krijgsgevangen alhier  15-2-1710 Ondertrouw te Hasselt (OV) met Judith Derks,
woonende tot Hasselt  
Trouwboek ND Geref. Kerk Hasselt (OV) 1702-1725
Met dank aan Annelies Mateboer
Frank
George Corstaan Geb. Schotten, in 't Hessen-Darmstadse. Sergeant, 1774 Proclamaties te Breda voor huwelijk met Cornelia
in garnizoen te Maastricht Pieternella Recken, geb. Breda   BHIC
Frank Jan Soldaat in ’t regiment van de heer Brakel in de comp. 17.09.1752 Ondertrouw te Groenlo met Anna Geertrui Vos,
van de heer coll. de Kook in guarnisoen te Doornik j.d. van Jan Vos alhier. Getrout d. 5 novemb
Inf.Rgt. 622a* Trouwboek Groenlo 1738-1753
Franke Hendrikus Soldaet 4-6-1722 Ondertrouw te Voorst met Anna Maria Jllys...,
j.d. van Witte Wierum. Att.van Ap....en van Witte
Wierum. Gehuwd tot Voorst   Voorst NG Trouwen
Franke Michaïl Soldaet onder Capt. J. de Vlieger 12-1-1732 -Ondertrouw te Oldenzaal met Maria Belderink,
uit Oldenzaal.
10-02-1732 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Franken Jacobus Sergeant in Regiment van Generaal Grave de Mallebois in garnizoen te Leeuwarden Inf.Rgt. 690c* 31-7-1791 Huwelijk te Lemmer met Tjitske Hessels 
Tresoar
Franken Johannes Soldaat onder Van Brinckhorst 27-8-1741 Huwelijk te Utrecht met Aelti Langenberg, jd op de
Nieuwe gragt  Gens Nostra jrg.19, no:5, mei 1964
Franken
Petrus Johannes Geb. Jupille in Luik, wonende in het garnizoen 22-10-1749 Huwelijk te Bergen op Zoom met Petronella
Bergen op Zoom. Luitenant onder Winkhuizen Timmermans   Markiezenhof
Frankenland Willem Chef des Armes 11-5-1750 Ondertrouw? te Utrecht met Aaltje Spoor,
wed. van Jan van Aken, in de Hoge Jacobijnestraet.
Acte gegeven tot Staveren
Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Frankenstijn, van Johannes Gegageerd wachtmeester, gediend in de compagnie 24-10-1793 Begraven te Drunen
van Lt. Kol. van Someren in het regiment van de BHIC
Generaal Trips Cav.Rgt. 693c*
Frankevelt Jacobus Soldaat onder van Bronkhorst 22-5-1747 Huwelijk te Utrecht (Catharinakerk) met
Inf.Rgt. 672f* Elizabet van Colmion, jd
Gens Nostra jrg. 20, no; 1, Jan. 1965
Frans Jan Soldaat. Hij diende onder de compagnie de heer Wek 2-7-1713 Huwelijk te Heusden met Hendrina Frans
in het 2e bat. Blauwe Gardes, alhier in garnizoen. BHIC
Inf. Rgt. 599a*
Frans Jan Jurgen Van Lints, soldaet in de compagnie van Capt. Cauw, alhier in garnisoen leggende 8-10-1745 Huwelijk te Axel met Barbera Schoenmaker
j.d. van Axel   website
Frans Marten Soldaat onder de Cie. v. Mr Petit Pierre 10-10-1700 Huwelijk te Breda met Anna Stickelmans,
geb. Aken   BHIC
Fransen Cornelis Functie : Vaandrig in het regiment te voet van overste 1-11-1745 Commissie / instructie
Christiaan Carel, prins van Stolberg   Inf.Rgt. 744f* Isis Zeeland
Fransen Francis Trompetter onder Gen. Lt. Oyen 16-3-1710 Huwelijk te Breda met Anna Maria Rams   BHIC
Fransen Jacobus Mineur en Sapeur 6-10-1748 Huwelijk te Breda met Adriana van der Zee,
woonplaats 's Gravenhage  Isis Breda
Fransen Jan Hindrick Van Groningen. Soldaat in de compagnie van 22-8-1733 Ondertrouw te Groningen met Dorothea Hindricks,
Majoor Lohman weduwe van Jan Jurriens, van Groningen, p.q.
Jan Jansen, door de nabuirs verklaard geen goet te
hebben   Met dank aan Teijo Doornkamp
Fransse Willem Geb. Amsterdam, wonende in het garnizoen Bergen 7-1-1725 Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom. Soldaat onder Vrybergen Cornelia Hollanders   Markiezenhof
Franssen Isaac Godefridus Lieut. in 't tweede Battaljon van de Coll. Acronius Inf.Rgt. 577a* 20-7-1755 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
3-8-1756 Hermanna Elisabeth Looff   BHIC
Franssen Matthies Van Groningen. Soldaat in de Compagnie van de 12-10-1759 Ondertrouw te Zaltbommel met Hendrikje Hendriks, beiden van Groningen   Trouwboek Zaltbommel
Collon. Van Viersen, hier in guarnisoen leggende 1751-1797   Met dank aan Alida van den Bergh
Inf.Rgt. 672d*
Fransz Daniel Geb. Helmitsheim(?), wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder van Salm 12-12-1784 Huwelijk te Bergen op Zoom met Martjen Jansz,
geb. Heerenveen Friesland   Markiezenhof
Frantzen J.G. (Ttitulair) luitenant-kolonel van het 2e bat. van -
Inf.Rgt. 577a*                                                                     à 1774
Frappié
Jan Geb. van Nancy in Lotteringe, tegenwoordig franse suavegarde (sauvegarde) op de hofstede van Marinus Geelhoet, soldaat in 't regiment van Lowendaal 20-8-1747 Huwelijk te Breskens met Sara Brulee,
geb. Breskens   website
Fraser
Alexandre -Geb. Inverness (Schotland). Woonplaats Bergen-op-Zoom (in garnizoen). Luitenant in het Regiment Mariniers van de Colonel Douglas 28-4-1772 -Huwelijk te Breda met Marie Julie Lesslie,
-Wijlen luitenant het Regiment Mariniers van de
Generaal-Majoor Douglas.   Inf.Rgt. 763a* geb. Mechelen (in Braband)
18-7-1791
-Zijn wed. Anne Marie Julie Lesslie hertrouwt  te Breda
met Adam Christoph Rahtke (zie aldaar)   Isis Breda
Fraser Simon Kapitein 23-10-1703 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Fraterman Cornelis Geb. Heusden. Grenadier. Diende in 1776 onder het tweede batljon van generaal-majoor baron van Hardenbroek tot Hardenbroek te 's Hertogenbosch in garnizoen. Inf.Rgt. 672e* 11-8-1776 Huwelijk te Heusden met Johanna Focx
(ouders en kinderen ook genoemd)
BHIC
Frauenfelder
Hans Jakob Geb. 7-6-1765 Büsingen /Baden. Soldier in the Netherlands 1785 Overleden te Maastricht  
Met dank aan Viktor Wabel (De)
Frederici, de Jacob Francois Kapitein in het regiment van Oranje te Gelderland. 18-5-1794 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Geertruida
 Andrau   Markiezenhof
Frederick Johan Caspar Corporael in de compagnie van den Major Balfour, hier in guarnisoen 8-1-1747 Huwelijk te Axel met Clara Wesepoel   website
Frederik Jan Georg J.m., soldaat onder kapt. Trip, regiment Saxen 30-11-1738 Ondertrouw te Groenlo met Anna Elisabeth Fredriks
Eijsenagh in guarnisoen te Zutphen, onlangs alhier te Eijsenagh  Trouwboek Groenlo 1738-1753
Inf.Rgt. 633a*
Frederik Johannes Soldaat van 't regiment Zwitsers van Stockar 18-3-1795 Begraven te Breda
Inf.Rgt. 748j* Isis Breda
Frederiks Gerrit Korporaal onder Overste van Eck 5-9-1700 Huwelijk te Breda met Gertruud Gellinks   BHIC
Frederix Petrus Soldaat (passant) 2-2-1704 Vader in Heeze, getuige is Baltasar van Esse   BHIC
Fredjes Jan Otto Luitenant  (wijlen) 14-4-1791 Zijn wed. Anna Maria van der Horst hertrouwt te
Breda met Julianus Kroon, wdr. van Alette Eekmeijer
Isis Breda
Fredrik
Andries Geb. Brandenburg, wonende in het garnizoen 29-6-1715 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom. Soldaat onder Chaillou Magdalena Termaeten, geb. ’s-Hertogenbosch
Markiezenhof
Fredriks Christiaan Soldaat 18-2-1700 Een soon gedoopt (te Borculo) genaemt Fredrik Willem    Borculo NG Dopen
Fredriks Gerrit Soldaat 5-9-1700 Huwelijk te Breda met Geertruid Gellinks   Isis Breda
Freerx
Jan Uit Brussel, soldaat 8-1-1746 Ondertrouw te Leeuwarden met
Mintje Johannes uit Leeuwarden   Tresoar
Freese Frantz Christoph Functie : Onder-luitenant in de compagnie van kapitein 21-6-1763 Commissie / instructie      Isis Zeeland
Ebersteijn, in het regiment van de markgraaf van Baden
Dourlach in de compagnie van kapitein Goler (onder
het 2de bataljon infanterie van Oranje Nassau). 
Voorganger: onder-luitenant Somsteijn (overleden)
Inf.Rgt. 748c*
Freeswijk Adolf Soldaat in het regiment van collonel baron v.d. Levten 14-3-1742 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Elisabet
de Groot, jd in de Magadelesteeg
Gens Nostra jrg.19, no: 5, mei 1964
Freij Rudolph In garnizoen te 's Gravenhage 5-11-1790 Ondertrouw te Breda met Maria Elisabeth Mark,
geb. Breda   Isis Breda
Freijdler Christiaan Wdr. van Maria van der Laar. Sergeant in ‘t 2. bataillion 9-1-1767 Ondertrouw te Groenlo met Maria Elisabeth
van den heere Prince van Holstein Gottorph, in Hakkenbroek, weduwe van Jan Hendrik Wiegerink
guarnisoen te Zutphen   Inf.Rgt. 599b* alhier. Getrout den 30 januar. 
Trouboek Groenlo 1754-1771
Freijmond
Jean Geb. S. Cierge. Soldaat van het Regiment van Constans  Inf.Rgt. 697a* 8-1-1747
Huwelijk te Breda met Marie Elizabeth  
Vollerine,   geb. Ath    Isis Breda
Freine, de Alex. Joseph Luitenant der Douane 1798 Inwoner van Sas van Gent sinds 1796   Isis Zeeland
Freiner
Johannes Geb. Berrendorf, woonplaats: Wintelre. In 1e reg.Waldeck, comp. maj. Bomers   Inf.Rgt. 742a* 22-11-1795 Huwelijk te Vessem met Johanna Mari Popeliers,
geb. Wintelre   BHIC
Frekenhorst Egbert Soldaat onder den Col. Ruisch Inf.Rgt. 689a* onlangs alhier, thans in garnizoen te Zutphen 1764 Afkondigingen te Doetinchem voor huwelijk met
Hendrika Polers uit Zutphen  website
Frem Adam Soldaat, van Leeuwarden 21-10-1742 Ondertrouw te Leeuwarden met
Albertina Sophia Jansen   HCL
Fremij
Jeremie Komt van Aisin, Balliage van Nijon, Zwitserland, sergeant in de Compagnie van Generaal-Majoor Sturler  13-11-1757 Peter te ’s-Hertogenbosch
Inf.Rgt. 694a* BHIC
Frene Nicolaas Ernst Geb. Breda. Gewezen tamboer in t Reg. van Hr. Overste Lamy Inf.Rgt. 595a* 8-7-1736 Huwelijk te Vught met Johanna Cramers,
geb. Den Bosch   BHIC
Frentzel Christoffer Dragonder onder het regiment guarde-dragonders 1713 Huwelijk te Breda met
Hendrina Verheijden / Verkeijden   Isis Breda
Frese
Gerhard Geb. te Gemiom in O. Friesland, soldaat 31-8-1747 Peter te Breda   Isis Breda
Frese Jacob Tamboer onder de comp. van capt. Meyers 7-10-1714 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met
Tryntje Christiaans, alhier. 28-10 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1022
Freser / Huijbert -Soldaat, woonplaats Doornik / Tournai 24-2-1768 -Huwelijkspartner testateur te Woerden
Vreser -Soldaat in de Comp. Invalides 25-2-1778 -Idem   Website, notaris Woerden
Fresman Hendrik Geb. Amersfoort. Grenadier 17-12-1797 -Ondertrouw te Breda
8-1-1797 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Alberg,
geb. ’s-Hertogenbosch   Markiezenhof
Friand
Francois / -Geb. Savoie, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Sturler 25-2-1767 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Mechteldis
-Uit Châtillon in Lotharingen Terlé, geb. Venlo   Markiezenhof
Franciscus 20-9-1769 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Terlé, uit Venlo
Frick
Engel Andreas Geb. van Brounswijg (Braunzweig). Soldaat 25-5-1753 Vader te Breda, moeder Gesiena Pax,
geb. Marlein, Overijssel   Isis Breda
Friemen Jan Geb. Oisterwijk. Soldaat, hij diende onder de Compag-nie van kapitein Eibels in het regiment van kolonel van Berchem, alhier (Heusden) in garnizoen  Inf.Rgt. 666a 6-1-1731 Ondertrouw te Oisterwijk met Peternel Jansse
van Hees   BHIC
Friesheim, van Godfried Geb. 11-11-1679, zoon van Johan Theodoor van Freisheim en Anna Hesselt van Dinter. 31-8-1709 -Ondertrouw te Heusden met Charlotte Elisabeth Wilke
Baron en kolonel. Inf.Rgt. 600a -Huwelijk te Heusden
Hij diende onder het regiment Infanterie van generaal 16-10-1709 -6 kinderen genoemd
Friesheim, gouverneur van Heusden. -Overleden te ’s-Gravenhage en werd met een
5-9-1742 schip naar Heusden gebracht
10-9-1742 -Begraven te Heusden in de kerk in de kelder van
zijn vader Johan Theodoor baron van Friesheim,
bedekt met een steen en gemerkt met de naam.
-Wegens bovengenoemde is in de kerk in het koor
26-10-1742 op zij van de tombe van Johan Theodoor baron van
Friesheim opgericht tegen de muur een wapen met
een kast.   BHIC
Friesheim / Johan Theodoor Geb. 1642, zoon van Godfried van Freisheim en  Jan. 1678 -Huwelijk met Anna Hesselt van Dinter
Freisheim, van Catharina Amia. Baron, luitenant-generaal en 30-12-1709 -Ondertrouw te Heusden met Elisabeth Magtelinne Doijs van Rande
Zie ook 17e eeuw gouverneur van Heusden. Hij diende bij de Infanterie van het Staatse Leger.   Inf.Rgt. 690c* -Huwelijk te Heusden
Jan. 1710 -Overleden
23-3-1733 -Begraven te Heusden   BHIC
1733
Frijbels ? Korporaal 25-3-1757 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Gertrudis Schepers   BHIC
Frishart Henrick Ged. 22-9-1699 Utrecht., kleinzoon van Jan Frishart 1-1-1725 -Huwelijk te Utrecht met Sara van Vredenburgh
(zie 17e eeuw). Soldaat in het Regiment van Baron Taats
 van Amerongen in 1725   Inf.Rgt. 689a*
3-4-1776 -Begraven te Utrecht   Met dank aan John Stienen
Frison Reinck Cornelius Âgé de 72 ans, natif de Gröeningue en Frise, caporal de la Colonnelle du Regiment alemand de Sparre 23-1-1705 -Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
Inf.Rgt. 674c* cy devant Leisles, ou il a servi 15 ans qui est depuis la creation dud. Regiment, portez par son certificat, sa foiblesse de Veüe, joint a son oppression de Poitrine lemet hors de service, est catôlique. Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
De Vries ?
31-1-1710 -Decedé / overleden au Havre de Grace estant au
detachement.
Website
Frissen Arnoldus Ged. Nuth 19-7-1726, zoon van Henricus en Catharina  Hij wordt vermeld in RAL-LvO 1759, 37v (12-11-1749);
Kisters. Was dragonder in het Staatse Leger in het regiment van Generaal Majoor Massauw in de compagnie Eckard. Bij de vermelding uit 1751 staat tevens dat hij gelegerd was in het garnizoen te Breda. RAL-LvO 1759, 46r (25-11-1749) en RAL-LvO 1759,
76r ( 18-8-1751)
Met dank aan Harry Luijten
Fritman Hendrik Geb. Amersfoort, in garnizoen te Bergen op Zoom. 1-1-1797 Laatste huwelijksproclamatie te Breda voor huwelijk
Grenadier met Johanna Alberg, jd geb. Hertogenbosch 's
Isis Breda
Fritman Nicolaas J.m. corporaal in de compagnie van den capitain 19-11-1790 Ondertrouw te Groenlo met Geertruij Wiegering,
Lorbach van ‘t 2de bataillon van ’t regiment infanterie dochter van Garrit Willem Wiegering, van Groenlo. Alhier getrouwt 5 dec.  Groenlo NG Trouwen
van den collonel graaf van Dam, in garnisoen alhier
Frits / Fritz Antoni Soldaat onder Generaal Salis   Inf.Rgt. 673c* 13-5-1705 -Huwelijk te Breda met Elisabeth Muiters,
?
wed. van Francois Pieters
< 13-9-1716 -Overleden,  Elisabeth hertrouwt   Isis Breda
Frits Antonius Soldaat uit Zevenbergen 12-1-1768 Vader te Breda, moeder Anna Gertrudis Scholtens
Isis Breda
Frits Jan Wdr. van Maria Vogelaars. Sergeant 25-8-1748 Huwelijk te Breda met Jacoba van der Schulp,
geb. Dordrecht   Isis Breda
Fritsius Gerard Willem Geb. Deventer, woonplaats Hulst. Luitenant in het Regiment van Luitenant-Generaal Hardenbroek 5-3-1783 -Huwelijk te Princenhage
Inf.Rgt. 672e* 21-9-1783 -Vader te Princenhage, moeder Adriana Elizabeth
van Dubbels van Hemert, geb. Middelburg
BHIC   Isis Breda
Fritsius Jan -Captijn in het Regiment van Hardenbroek 21-9-1783 -Peter te Princenhage   BHIC
Inf.Rgt. 672e*
-Captein 28-10-1783 -Begraven te Breda   Isis Breda
Fritz Karel Soldaat, in garnizoen te Bergen op Zoom 1779 Proclamaties te Breda voor huwelijk met Jacoba
Grasselje, geb. Bergen op Zoom   BHIC
Fritzinger Johan Hendrik Soldaat onder kapitein Zwaan in het regiment van 25-8-1742 -Ondertrouw te Heusden met Catharina Jansen
kolonel Vink, alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 701c* 9-9-1742 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Froelingh Hendrik Soldaat i/h Regm. v. Gen. Sales   Inf.Rgt. 673c* 4-3-1708 Huwelijk te Breda met Cornelia Ferniers
Isis Breda
Frolants Henderick Tans dragonder in het regiment van de Heer van der 19-6-1735 Vader te Dongen, moeder Maria Mouthaen sijn huijs-
Duijn, Brigadier. Cav.Rgt. 672j* , onder de Compagnie vrouw. Het kind ten doop gehouden door Johanna
van de Heer Capitijn van Nes Mouthaenen in absentie van de vader, als getuijgen
gestaen Jan Mouthaen voster alhier. En heeft de naem
ontvangen Martha Johanna.
Doopboek Dongen 1724-1753
Met dank aan Hans van den Hoek
Fromburgh Johannes Guarde du corps van de Prins van Oranje 29-4-1714 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Margarieta
Dankers (of: Denckers), beyde alhier. 13-5 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1022
Fronenbroeck Bernardus Soldaat 26-8-1737 Vader te Breda, moeder Elisabeth Wighers
Isis Breda
Froufelder Hendrik Militair 18-2-1747 Begraven te Leeuwarden   HCL
Froye / Jean / Tamboer in het Regiment van Brigadier Jaimart 26-8-1708 -Huwelijk te Breda met Susanna Pereboom  
Froije / Joannes 30-5-1709 -Vader te Breda, moeder Susanne Peerboom
Froie 31-7-1712 -Vader te Breda, moeder Susanne Peereboom
Isis Breda   BHIC
Frütscheij
David Geb. Zwitserland. Gewezen sergeant onder de Zwitserse Gardes 9-4-1797 Huwelijk te Princenhage met Cornelia van Sundert,
geb. Princenhage   BHIC
Fuchten Johannes Josefus Ruiter van 't Regiment Cavallerie van den luit.generaal Stavenisse Pous, onder de compagnie van den luit.kolonel Breddele in garnizoen te Bergen op Zoom 14-7-1776 -Ondertrouw te Dinxperlo met  Engelina Scholten,
dochter van Barend Scholten, aldaar
4-8-1776 -Huwelijk      Dinxperlo Trouwen
Fuger Jurg Antoon Soldaat in't 2e Bat. v.d. Hr. Generaal Major Prins van Baden Durlach Inf.Rgt. 671e* , in garnisoen te Grave 19-3-1760 Huwelijk te Doetinchem met Hendrina Oosthof
uit Weel   website
Fuhrer Johan Soldaat int 2e Battaillon Zwitsers van Schmid Comp:Colonel Walser 1-1-1796 Vader te ’s-Hertogenbosch,
moeder Willemina Lentzmeijer   BHIC
Führer
Johan Georg -Sergeant. 21-2-1790 -Vader te Breda, moeder Johanna Gerlach  
-Geboren te Neustad in Sachsen-Eisenach 17-4-1792 -Vader te Geertruidenberg, moeder Johanna
Gerlach, geb. Groningen   BHIC
Fumal(e), de Willem Richard Lieutenant sedert 15-8-1709 in het regiment van den 22-9-1715 -Ondertrouw te Zutphen
H. Gen. Maior de Villegas in het garnizoen te IJperenInf.Rgt. 668a* 7-10-1715 -Huwelijk te Almen met Theodora Aleida Kremer,
<< In 1721 aangesteld tot majoor bij het Regiment te getrout op attestatie van Ds. le Bruin, Predicant te
voet de la Gadelliere   Inf.Rgt. 668a* ; 19-9-1742 tot Luitenant-Kolonel t.t. Majoor bij laatst genoemd Zutven   Trouwen NG Almen
Regiment >>.
Volgens Inf.Rgt. 668a* : 19-9-1742 majoor; 9-9-1746
Lt.-kolonel
1747 -Gesneuveld bij het beleg op de wallen van Sas van
Gent, begr. 29-4-1747 Sas van Gent
Ook met dank aan Bram de Roo  Voor méér zie Website
Funderink Abraham Geb. Deventer. Soldaat, in garnizoen te Breda 15-7-1792 Huwelijk te Breda met Johanna Christina Krol,
geb. Deventer   Isis Breda  
Funke Hermannus Ruiter in de compagnie van de Ritmr. Baron van Spaan, onder 't Regiment van de Generaal Majoor Hop 12-2-1747 Huwelijk te Doetinchem met Janna Koning
Cav.Rgt. 672c* website
Furda / Frans Frederik Geb. ca 1725 Arhem. Soldaat in regiment van Lt-Gen Glinstra   Inf.Rgt. 664a* 11-6-1747 Huwelijk te Arnhem met Anna Catrijn Frits,
Forda jd. geb. alhier, dochter van Adolf Frits en Anna
Geertrui Hartman. Ouders bg overleden, toestem-
ming  van moeder br: Geertrui Frits, huisvrouw van
Adolf  Frits. Getuige: Pieter Roelofs.  
Met dank aan Teijo Doornkamp
Furst
Frans Geb. Zwetzingen bij Heidelberg. soldaat onder kapitein 19-5-1741 -Ondertrouw te Heusden met Anna Sofia Creutz,
des Rocques in het regiment van kolonel Vink alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 701c*
geb. Nusz bij Dusseldorp
-Huwelijk te Heusden   BHIC
Fyrwys Jan Militair 17-5-1779 Begraven te Leeuwarden   HCL