18e eeuw CD        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                      767
Caare (of Baare) Jan Hendrik Soldaat onder Bedarides Mei 1742 Huwelijk te Utrecht met Maria Claas Hennemans,
Inf.Rgt. 689a* jd tot Culenborg (geb. na Culenborg)
Gens Nostra jrg.19, no:5, mei 1964
Caasdorp Hendrik Soldaat in de comp. van Hr. Brigadier Saint Amant 19-4-1705 Huwelijk te Klundert met Maria van Roijen
DTB Klundert NH trouwen deel 5, scan 33
Cadet Jan Geb. Doesburg.Corporaal int Regiment van den Prins 23-11-1727 Huwelijk te Vught met Anna Giersbaden,
van Oragnie geb. Halder   BHIC
Cadet, (van) Gerard -Geb. Nijmegen, luitenant. Hij diende onder kapitein 10-2-1779 Huwelijk te Heusden met Dingena Doedijns ,
Matack in het korps Artillerie ten dienste dezer Landen, geb. Heusden   BHIC
in 1779 alhier in garnizoen en in 1784 te Lille (onjuist?)
-Verbleef in 1784-1785 in (fort) Lillo              volgensà              à Zeeuws Archief, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81680, fol. 59 v   Met dank aan Han Leune
Cael Henricus Woonachtig in Tholen; garnizoen van Zouten 1-11-1744 Vader te Halsteren, moeder Susanna Jacobs  
Inf.Rgt. 664b* BHIC
Caesar Matthias Sergeant 16-3-1749 Huwelijk te Breda met Matje Veurloop, 
woonplaats Zwolle   Isis Breda
Cafwinckel Willem Korporaal te Leeuwarden 1739 Uit de bijlagen van ‘s Hofs Sententies in Frieslánd
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Caise, de Egidius Waals regiment doopboek 1708-1796 10-5-1724 -Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Margarita-
Cav.Rgt. 693c* -Vader te Nijmegen, moeder Margarita Clocq  BHIC
Calbergh
Nilus Laarson Geb.  Zweden. Militair,  gegageerd soldaat. 2-10-1739 Huwelijk te Loon op Zand met
Woonplaats Waspik Tuentje Schoenmakers, geb. Loon op Zand  BHIC
Calia Johannes George Soldaat in het infantrie regiment van Hr. Fürst van Waldeck te Bergen op Zoom 20-8-1780 Huwelijk te Klundert met Johanna Derkze
DTB Klundert NH trouwen deel 6, scan 108
Califis Jacobus - 26-4-1794 Begravene te Silva Bossu, bij Philippeville (gesneuveld).   Isis Breda
Calleboudt Joost Soldaat in de Compagnie van den generaal Major 11-10-1760 Ondertrouw te Zaltbommel met Johanna Seeles,
van Burmania, hier in guarnizoen liggende hier woonagtig p. 22   Trouwboek Zaltbommel
Met dank aan Alida van den Bergh
Callenberg, G.H. Kolonel-commandant van de Brigade Hessen- 1785-1786 -
graaf van Darmstadt Inf.Korps 785a*  van                                 à
Calmers Alexander Sergeant 1-1-1702 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Elisabeth Wiliamsone   BHIC
Calmetter
Francois Geb. Perpignan (Frankrijk), wonende in het garnizoen 23-3-1727 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Barber
Bergen op Zoom. Soldaat onder Aysma Joseph Bertram   Markiezenhof
Calmijn Leonardus -Soldaat uit Vlissingen 16-1-1782 -Vader te Breda, moeder Maria Anna Daniel,
uit Namen / Namur
-Uit Vlissingen 12-9-1783 -Vader te Breda, moeder Maria Anna Daniel   
28-10-1789 -Idem              Isis Breda  
Calthuisen Cristoffel Soldaat onder de compagnie van kapitein 26-1-1725 -Ondertrouw te Heusden met Lijsbeth de Beer
Diepenbroek, alhier in garnizoen. 13-2-1725 -Huwelijk te Heusden   Isis Heusden
Cambel
William Geb. Katenas (Caithness), wonende in het garnizoen 24-2-1755
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom. Soldaat onder Stuart Inf.Rgt. 603a Maria Josephs Senn, geb. Ieper   Markiezenhof
Cambray / Ariaen / -Geb. Herentals, wonende in het garnizoen Bergen 14-9-1725 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met
*
         
op Zoom. Soldaat onder Lafonteyne
Johanna Catharina Klaessen,  geb. Herentals
Cambré Adrianus - Militair 4-1-1727 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Joanna Catharina Claessen   Markiezenhof
Camerlingh Dirck Geb.  Deventer. Luitenant. Hij diende bij de StaatseArtillerie en lag alhier in garnizoen. 12-8-1748 Huwelijk te Heusden met Elisabeth Godeffroij,
geb. Heusden   BHIC
Cameron Alexander Soldaat onder Brigadier Lauder   Inf.Rgt. 603a 5-8-1703 Huwelijk te Breda met Geertruyd Traphof   BHIC
Cameron Duncan Soldaat in de Compagnie van kolonel Bruce. 17-3-1776 Huwelijk te Willemstad met Catharina Cameron
?
Met dank aan Bart Vrients
Cameron Evert Soldaat in de comp. van de kolonel Bruu...? 7-5-1775 Huwelijk te Klundert met Janna MacKennewin
DTB Klundert NH trouwen deel 6, scan 89
Cammera George Kapitein-luitenant in het regiment van Brigadier Alberti, 16-2-1714 Ondertrouw te Heusden met  Maria Swaan
(zie Kemmerer) garnizoen houdende binnen Luxemburg. BHIC
Inf.Rgt. 647a
Campbel George Jm, Chirurgijn onder Het Regiment van De Heer Generaal Major Stuart te Zutphen in 't Garnisoen liggende 12-11-1775 Ondertrouw te Apeldoorn met  Hendrika Entendijk,
 jd mede te Zutphen dog onlangs gewoond heb-
bende te Apeldoorn. Op att van en naar Zutphen
26-11-1775 getr.   Ondertrouw Apeldoorn 1772-1811
Campbel John Soldaat in de comp. Invalides 22-8-1773 Huwelijk te Klundert met Tebbie Melderen
DTB Klundert NH trouwen deel 6, scan 82
Campe van Bruhese Jacob Michiel -Kolonel van Inf.Rgt. 586a*                                              à 1705-1723 -
-Brigadier                                                                             à 1709
Campen, van ? Hanoversch Luijtenant van het Lijf 10-11-1748 Vader te Almen(Jan, onegte soon) van moeder ElisabethGlimberg gewonnen volgens het opgeven van desselfs swager Jan Assing  Almen NG dopen
Regiment
Campen, van Cornelis Soldaat onder Bedarides  11-5-1741 Huwelijk te Utrecht (Jacobikerk) met Hendriin
 Inf.Rgt. 689a Peffers, jd op de Verckemarkt  
Gens Nostra jrg. 19, no:5, mei 1964
Campen, van Johan J.m., zoon van burgemeester Theodorus van Campen. Luit. regt.onder brigadier Weelderen 16-3-1715 Huwelijk te Lochem met Anna ten Perenpas,
j.d. van wijlen Laurens ten Perenpas, beijde binnen Lochem.   Lochem NG Trouwen
Camphorst Berend Wdr.van Megteld Camphorst. Geweese ruiter tot Voorst 2-10-1729 Ondertrouw te Voorst met Maria Jansen,
j.d. geboren en won. tot Zutphen. Gehuwd tot Zutphen.  Voorst NG Trouwen
Camphorst Jan Soldaat  12-7-1711 Ondertrouw te Voorst met Elsken Jansen,
d.v... Att. van des bruids Vader. Voorst NG Trouwen
Campman Balthes Sergeant onder Holsteijn, wonende in het garnizoen 13-10-1728
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom Maria Elizabeth Loo, geb. Geelkerken
(Geilenkirchen) in Brandenburg   Markiezenhof
Camps Arnoldus Woonachtig in Tholen; garnizoen van Zouten 8-11-1744 Vader te Halsteren, moeder Martina van Praet 
Inf.Rgt. 664b* 4-9-1746 BHIC
Can, van Andries Soldaat in de compagnie van kapitein markies 3-12-1746 Ondertrouw te Heusden met Catharina Poeken,
Thouars, alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 718a* woonplaats Steenbergen   Isis Heusden
Canisius Leonardus Ged. Nuth 10-9-1689, zoon van Wilhelmus en Elisabeth  7-9-1709 Hij wordt vermeld In een akte 
Goossens. Soldaat in Hollandse dienst Schepenbank Nuth RAL-LvO 1757, 12r:
Met dank aan Harry Luijten
Canselaer Jan Vendrigh in het Regiment van den Colonel Croij 20-11-1746 Huwelijk te Bourtange met
Inf.Rgt. 689a* Maria Agatha Versteeg   website
Canter Christiaan Huzaar, hij diende onder de 3e vacante compagnie 25-9-1791 Huwelijk te Heusden met Pieternella Paaijman
van de Heeren Staten alhier in garnizoen. BHIC
Canute Joannes Baptista Waals regiment doopboek 1708-1796 27-7-1729 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Cav.Rgt. 693c* Gertudis du Moulin   BHIC
Capellen, baron van der Johan Frederik Benjamin Geb. 6-5/ged. 13-5-1770 Arnhem.
-Officier Cav. in Statendienst 1788-..
-Laatst. Majoor 1794-1795
5-10-1800à -Huwelijk te Windesheim met Emerentia Philippina
-Heer van Rysselt 1806- (C.N.I.). 1806-.. Cornelia, barones van Haesolte, geb. 23-11-1762
-Edelman van prins Willem V, lid Ridderschap van Gelderland Zutphen, overl. 22-3-1839 Arnhem, dochter van
-Lid Prov. Staten Gelderland 1814-.. Coenraad Willem, heer van Staverden, Elsen, Breden-
-Kamerheer hon. Van de Koningen Willem I, II en III 1815-1828 Horst enz. en Luthera Anna Agatha van der Capellen
-Raad en generaalmeester van de Munt 1819-..
1814-1846
1-3-1851à -Overleden te Utrecht    Met dank aan Harry Nales
Capellen, van der Robert Jasper Tak van de Marsch en Lathmer.
Geb. 30-4-1743, ged. Gorssel 5-5 d.a.v. 18-6-1769 -Huwelijk te Utrecht met Sara Jacoba van de Velde,
-Heer van de Marsch                                                    à 1769 geb. 1745 Batavia, overl. 29-8-1823 Zutphen,
-Heer van Lathmer                                                        à 1770-1781 dochter van Pieter en Clasina Helena Coop á Groen
-Ritmeester dragonders, de bekende patriot
Capol, de
Philippe Geb. Flenis of Flims (in het land van Grisons). 27-3-1747 Huwelijk te Breda met Geertruijde Waelwijk,
Monsieur en Officier van het Regiment van de Colonel geb. Breda   Isis Breda
Planta   Inf.Rgt. 693b*
Capotte Marcus Antonius Vaendrig binnen Zutphen 9-11-1731 Ondertrouw/huwelijk met  Anna Elsabeen Kruijer,
tot Warnsvelt   Warnsveld NG Trouwen
Cappelle, van de Petrus Militair onder Buchwalt. 29-3-1705 Vader te Bergen op Zoom, moeder Adriana
Provoest   Markiezenhof
Cardinael Johannes Soldaat 13-5-1717 Begraven te Nuland. Laat dochterskind na
DTB 3 Nuland, begraven Koster
Met dank aan Jan van der Biezen
Carels Anthony Apponteerde soldaat 9-9-1714 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Maria Degen(s),
beyde alhier. 23-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1022
Cares Henricus Woonachtig in Tholen, garnizoen van Zouten 4-5-1746 Vader te Halsteren, moeder Susanna Jacobse  
 Inf.Rgt. 664b BHIC
Carioske
Johannes Geb. Italië, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Rijssel 18-4-1734 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margarita Raams,
geb. Nijmegen   Markiezenhof
Carman Berent Geb. Zwolle. Soldaat 30-1-1735 Huwelijk te Breda met Ariaantje van Rooij
geb. Breda   Isis Breda
Caron ? Sergeant 30-6-1701 Doet aangifte van een lijk te Klundert.
Zie: Jacob Willemsse   Klundert Gaarder Trouwen
en Begraven 1695-1706 (deel 19)
Met dank aan Koen Schreuders
Carp Lambertus Soldaat in garnizoen alhier, wdr. v. Peternelle IgnatiusLauwrier 19-7-1721 -Huwelijk te Lochem met Catrine Olden Amsen,
 j.d. van Tonnis Olden Amsen, beijde uijt Lochem.
Lochem NG Trouwen
Zie ook Lammert Karp? 1-3-1722 -Sone gedoopt en is genoemt Lambert. Moeder TrijntjenOlden Amssen sijn huisvrouwe, getuige de grootvaeder Tonnis Olden Amssen.
Lochem NG Dopen
Carton Andre Marie Commandant 17-8-1797 Vader van overleden kind (geb. Chignij) te Sluis,
moeder Anne Joseph Caron   Isis Zeeland
Carton Martijn Visiteur der douane 1798 Inwoner van Sas van Gent    Isis Zeeland
Casembroot Leonard -Majoor in Cav.Rgt. 625b* van                                         à 1749-1766
-Kolonel-commandant van  Cav.Rgt. 625b* vanaf      à 1766
-Generaal-majoor in                                                          à 1779
1781 -Overleden
Casembroot Louis Kapitein met rang van luitenant-kolonel in 1701-1709? -
Inf.Rgt. 599a* (3e bat.) van                                               à
Casembroot, de Jan Louis -Geb. 26-2-1709 Utrecht. Heer van Willige- -   Website
Langerack in                                                                       à 1720
2-11-1732 -Huwelijk (1) te Utrecht met Anna Constantia
Margareta Cau, geb. feb. 1712 Middelburg, ovl.
12-6-1769 Breda, dochter van Iman Cau en Jkvr.
Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault
-Uit dit huwelijk:
1. Anne Constantie Elisabeth de Casembroot,
    geb. 13-5-1733 Utrecht, ovl. 12-2-1787m Oost-Indië
2. Leonard Jan Frederik de Casembroot, jong ovl.
3. Jan Hendrik / Jean Henri de Casembroot; militair,
    ged. 13-7-1737 te Utrecht, begr. 23-3-1789 Haarlem
4. Louise Eleonora de Casembroot, geb. 10-2-1742
    (waarsch. Utrecht), (ged. 12-2-1741 Breda  Isis Breda)
    ovl. 6-12-1757 (vermoord Utrecht),  begr. 10-12-1757
    Breda Isis Breda
5. Jan Lodewijk / Jean Louis de Casembroot, geb.
    16-12-1746 (waarsch. Utrecht) (18-12-1746 ged. Breda
    Isis Breda) , Officier / Commandeur ter Zee, verm.
    ongehuwd ovl. in 1772
-Majoor in Inf.Rgt. 665b* van                                           à 1738-1742
-Majoor in Inf.Rgt. 672b* vanaf                                        à 1742
-Luitenant in Inf.Rgt. 672b* vanaf                                    à 1742
-Kolonel-commandant van Inf.Rgt. 672b* vanaf          à 1747
-Generaal-majoor in                                                          à 1766
28-4-1771 -Huwelijk (2) te Breda met Louisa Cornelia Elisabeth
Clunder(t) , geb. 13-10-1754 Breda, ovl. 21-3-1822 Breda, dr.v. Cornelis Clunder(t) en Elisabeth Provo
-Uit dit huwelijk:
1. Jhr. Leonard de Casembroot, ged. 22-10-1772 Breda,
    ovl. 6-8-1832 Breda
2. Guilaume Louis de Casembroot, ged. 29-1-1775
    Breda, begr. 18-12-1776 Breda   Isis Breda
3. Jhr. Samuel Otto de Casembroot, geb. 9-2-1776 Breda,
    ovl. 8-1-1839 St. Maartensdijk
-Luitenant-generaal in                                                       à 1772
-Kolonel van Inf.Rgt. 689a* van                                       à 1776-1777 -Overleden te Breda
30-8-1777 -Begraven te Breda   Website en Isis Breda
3-9-1777
Casembroot E(e)mans, de Leonardus Benjamin -Luitenant-kolonel (titulair) in  Inf.Rgt. 718a* van         à 1775-1777 -
-Geb. ’s Gravenhage, luitenant-kolonel, woonplaats 29-11-1775 -Ondertrouw te Oosterhout met
Oosterhout.  Hij diende in het leger van de staat en Helena van Sprangh , geb. Heusden
luitenant effectief onder het regiment van generaal-
majoor Aarsen van Sommelsdijk  . Inf.Rgt. 718a* 18-12-1777 -Begraven te Heusden   BHIC
Cason
Nicola(s?) Geb. d'Auna à 4 Lieues van Luik. Soldaat van het 9-3-1710
Huwelijk te Breda met Marie Françoise Litsen,       
Regiment van Monsieur de Generaal-Majoor Baron de geb. te Luik / Liege  Isis Breda
Vicouse Inf.Rgt. 701c* van de Compagnie van
                   Monsieur de Lugue
Caspeler Christoffel Soldaat 15-7-1747 Peter te Breda   Isis Breda
Casper
Johannes Uit Paterborn, soldaat in 't Regiment v.d. Hr. Brigardier 6-11-1743 Huwelijk te Doetinchem met Sibilla Meijers,
van Burmannia Inf.Rgt. 633a o.d. compagnie van de geb. Sweerdt   website
Capitein Hambroek
Casper Mattijs Gepensioneerd soldaat, 50 jaar oud, gehuwd 11-4-1797 Inwoner van Vlissingen, adres: D 150  Isis Zeeland
Casperman Staats Geb. Heukelom bij Maastricht. Ruiter onder Schagen 19-6-1744 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elisabeth Vogels,
geb. Zutphen   Markiezenhof
Caspers Christiaan Geb. Scherpenisse, wonende in het garnizoen Bergen 13-11-1791 Huwelijk te Bergen op Zoom met Isabella Winters,
op Zoom. Soldaat onder Baden Inf.Rgt. 632b geb. Arnhem   Markiezenhof
Cassa Anthony Abraham Gedoopt 8-1-1760 te Den Haag, zoon van Anthony 8-2-1782 -Commissie / instructie   Isis Zeeland
Isaac Cassa en Catharina Needer. Kapitein van een -Gehuwd met:
compagnie onder het 1ste bataljon van het regiment 1. Anna van der Haer (1 kind)
mariniers van luitenant-generaal Douglas 2. Anna Maria Frederic von Liebeherr (5 kinderen)
Buitenechtelijke relatie
met Njai Patra (2 kinderen)-
23-9-1817 -Overleden te Batavia.   Met dank aan Roel Corzaan
Cassander Jan Voormalig soldaat in de Compagnie van de Majoor 30-6-1783 Overleden te Someren   Isis Eindhoven
Cassel
? Een kapitein uit Engeland 11-10-1704 Begraven te Breda
Isis Breda
Cassini, de D. Mark Kolonel-commandant in het Legioen van Maillebois 1785-1786 -
 ?
(=Dominique Joseph, Marquis ?) Inf.Korps 785b* Zie ook: Website
Casteel Lauwrens Soldaat onder Bedarides 29-7-1742 Huwelijk te Utrecht (Janskerk) met Maria Hoogeveel,
Inf.Rgt. 689a* jd in de Brieterstraat (na de kerktijd zijnde hem de
boeten van den boekhouder Stuyvesant kwijtge-
scholden omdat hij soldaat was en ten Eerste moest
vertrekken)   Gens Nostra jrg.19, no:5, mei 1964
Casteel Pieter Soldaat onder generaal Palland 29-11-1741 Huwelijk te Utrecht (Geertekerk) met
Inf.Rgt. 665b* Annetje van den Berg, jd  in ’t Lange Rosendael
Gens Nostra jrg.19, no:5, mei 1964
Casteels Franciscus Geb. ca 1691. Militair. Bijnaam: Franciscus Cato(Chateau?) -Partner: Joanna Maria Cornelis Appels
24-7-1722 -Vader te Moergestel
23-8-1724 -Idem
15-4-1726 -Idem   BHIC
Caster, van Hendrik Tamboer onder Kolonel Berkhoffer Inf.Rgt. 643a* 29-5-1707 Huwelijk te Breda met Margrietje van Wolfse   BHIC
Casteren van Cattenburg Hendrik 3e ritmeester in het regiment cavallerie van 2-1-1749 Commissie / instructie Zeeland
generaal-veldmaarschalk graaf Maurits van Nassau Isis Zeeland
Cav.Rgt. 599a*
Castons Carel Adam Jm. Soldaat int Regiment van d'Heer Collonel Dbeitsz 2-10-1734 Ondertrouw te Geertruidenberg met Maria Elisabeth-,
onder de Compagnie van D'Heer Lieutenant Collonel
wed., geboore tot Koppenhagen ende alhier
d'Olivier in guarnisoen alhier   Inf.Rgt. 586a* woonende   Website
Cat, van Jan Anthonisse Geb. te Doel, wonende in het garnizoen 25-8-1765 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Catharina
Geertruidenberg. Soldaat onder Stuart Inf.Rgt. 603a* de Haen, geb. Braak   Markiezenhof
Catel, du
Petrus Justus "legionis Gallica" (Frans soldaat) 23-8-1799 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Agatha Sibels
BHIC
Cater Roger Vaandrig i/h Regm. v. Hare Majesteit Koninginne Anna 10-9-1702 Huwelijk te Breda met Jacoba van Vechelen    BHIC
Cato, ten Baerent Wdr., geb. Hengelo, wonende in het garnizoen Steenbergen. Soldaat onder Van Kinschot 19-11-1745 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria
Baerenst, wed. van Jan Varren  Markiezenhof
Catoo Christiaan Tamboer onder van Bronkhorst Inf.Rgt. 672f* 3-5-1747 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Willemina
Stocksteijl, jd  Gens Nostra jrg. 20, no; 1, Jan. 1965
Cau Johan Heer van Domburg Capitein int regiment infanterie 27-8-1727 -Gehuwd met Anna Susanna van Dijcke
van collonel Pieter de la Rocque binnen Sluis    -Komt voor in transportregister RAZVL 478,
Inf.Rgt. 664d* St. Anna ter Muiden   Zie ook: Website   
Met dank aan Marianne Gossije
Cauwel Franciscus Woonachtig in Tholen, garnizoen van Brauw 20-12-1746 Vader te Halsteren, moeder Petronella Stobben  
Inf.Rgt. 672c* BHIC
Cecil
Thomas Chambers Gewezen Engels Edelman. Captein ten dienste van 18-8-1778 Begraven te Sint-Michielsgestel
zijne Groot-Britanische Majesteit BHIC
Cederquist Gustave / -Officier in het Staatse leger. Vaandrig onder 9-10-1707 -Ondertrouw te Nijmegen met Talettu Maria Ram,
Gustavus Hamilton  Inf.Rgt. 697e*  geb. Schenckeschans  ZA.SZ.inv. 739, ongefol.
-Luitenant onder Generaal Majoor Hamilton Sept. 1714 -Vader te Bergen op Zoom (zoon Alexandre,  ovl. 4 mnd. na zijn doop, doopget.: Pierre Alexandre Gorden, zie aldaar), moeder Taletta Maria Ram,
Inf.Rgt. 697e* Markiezenhof
-Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Aletta van Mourick, geb. BoZ   Markiezenhof
-Geb.Deventer, wonende te Bergen op Zoom. 11-9-1717 -Huwelijk te Bergen op Zoom 
Luitenant ZA.SZ.inv. 1672. fol. 185
26-9-1717 -Testeerde met tweede echtgenote  
ZA.SZ.inv. 1672. fol. 185
11-8-1718  -Uit 1e of 2e huwelijk: zoon Anthony Cederquist
? -
-Luitenant in het regiment van Grovesteyn,
in het garnizoen te Liefkenshoek   Inf.Rgt. 664b*  in à 1737?
ZA.SZ.inv. 1672. fol. 185 -
-Luitenant in de compagnie van luitenant-kolonel
Thomas Kemp   Inf.Rgt. 664b*   ergens tussen        à 1729-1742 -
-Benoemd tot luitenant in de compagnie van kapitein
Louis l’ Archer op                                                              à 11-5-1741 Uit: J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek, deel 2 a ,
 -Behoorde tot de 30 officieren uit het regiment van Brussel 2006, p. 437.  Met dank aan Han Leune
generaal Gideon Soute  Inf.Rgt. 664b*   die in oktober
1747 door Franse troepen (waarschijnlijk in het fort
Lillo) krijgsgevangen werden gemaakt; -Overleden
ZA.SZ.inv. 1672. fol. 185
< 20-1-1749
Ceiser Hermanus Ged. 11-8-1743 Steenwijk, zoon van Claas HarmsKeyser en Andriesje Harms Breiders. Soldaat in 1e bataillon van Lt‑Generaal de Malparade 14-10-1770 -Ondertrouw te Amersfoort
16-11-1770 -Huwelijk (kerk) te Amersfoort met Johanna
van Dieren, ged. 19-12-1751 Amersfoort,
ovl. 29-9-1819, dochter van Cornelis Rengers
en Jannetje Hendriks.
-Uit dit huwelijk:
1.Andriesje Keijzer, ged. 4-8-1771 Amersfoort
2.Johanna Keyzer ged. 15-12-1773 Steenwijk, ovl.
-Naamacte  Steenwijk 15-4-1812:    1-8-1838 Steenwijk, winkelierster, OT 16-10-1796 /
Weduwe Harm Keijser behoudt voor haar en haar 5 zonen    huwelijk (kerk) 30-10-1796 met Jan Prinsen, schoen-
de naam Keijser. Klaas 36 jaar te Steggerda, Cornelis    maker (ged. 15-1-1775 Steenwijk, ovl. 26-3-1833 Steen-
34 jaar te Wapse, Willem 31 jaar te Steenwijk en Hendrik    wijk, zn van Evert Lucas Prinsen enVrougje Lammerts.
27 jaar te Heerenveen. Er is ook sprake van Albert 3.Klaas, ged. 17-3-1776 Steenwijk
van Exbergen, 22 jaar. Deze is als zoon niet bekend, maar 4.Cornelis, ged. 16-9-1778 Steenwijk
de leeftijd komt overeen met die van het onechte kind van 5.Willem, ged. 17-6-1781 Steenwijk
dochter Janna. 6.Lammegien, ged. 18-7-1784 Steenwijk
7.Hendericus, ged. 23-11-1785 Steenwijk, OT 20-2-1807
   Steenwijk / huwelijk 22-2-1807 met Trijntje Reinders,
   geb.Joure
< 15-4-1812 -Overleden   Met dank aan Wim Ossen
Celis Joannes -Ged. 15-8-1714 Nuth, zoon van Alexander Celis en 14-3-1738 Wordt vermeld te Nuth in een akte (schepenbank)    
Maria Spijckers. Soldaat in Hollandse dienst .  RAL-LvO 1758, 101v   Met dank aan Harrie Luijten
-Halfbroer van Servatius CoumansZie aldaar
Celius Jacob Luitenant-kolonel. In 1730 was hij kapitein in het 9-7-1730 -Huwelijk te Heusden met
regiment van kolonel Van Berchen (=Berchem), alhier Sara Elisabeth van de Pol
in garnizoen. Inf.Rgt. 666a* Later was hij luitenant- BHIC
kolonel in het regiment van kolonel Hoolwerff 10-5-1751 -Begraven te Heusden
Inf.Rgt. 666a* en lag te Charleroij (1745) in garnizoen;
voor het passeren van het testament had hij verlof
opgenomen en verbleef hij te Heusden
Celius Jan Luitenant, hij diende in het regiment van kolonel van 5-11-1733 -Ondertrouw te Heusden met Adriana Maria
Berchem, te Bergen op Zoom in garnizoen van de Pol, ged. 17-1-1694  Heusden, dochter van
Inf.Rgt. 666a* Jan Frederick van de Pol, geb. Sas van Gent,
en Margriet Melaanen   BHIC
Celius Lambert -Geb. te Loevestein majoor en commis van 's lands 29-7-1736 -Huwelijk te Sleeuwijk met Maria Hagen,
magasijn op fort loevesteinen aldaar wonende. geboren van loevestein   BHIC
-Wdr. van Maria Hagen. Majoor en commies op Loevestein (opvolger van Jacob van Hardenbroek, 8-6-1738 -Huwelijk te loevestein met Johanna Gijsberta
zie aldaar) van Hardenbroek,jd alhier, dochter van Jacob
van Hardenbroek (zie aldaarMet dank aan Jos de Kloe
Cempen
Pieter Geb. Lier, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. 20-5-1753
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Soldaat onder van Alphen Anna Katharina van Esselroije,
geb. Lier   Markiezenhof
Ceulen, van Jan Berends Soldaat onder 't regiment van de generaal majoor 3-11-1715    Ot/huw. te Rheden met Gerritjen Berends,
baron van Elst j.d. van de Steegh. Junxi illam illi den 3 nov.
trouwboek NG Rheden 1676-1768 (transcriptie:
Harry Bruger)  Met dank aan Annelies Mateboer
Ceuling Christoffel -Geb. Deventer, katholiek, zoon van onderstaande
  Hermannus?
-Tambour, aangenomen                                                   à 23-10-1775
-Dienstgenomen voor 12 jaar, lengte op kousen
  5 voet, 2 duim, 1 streek,17 jaar oud Folio 87 van onderstaand boek (idem Compagnie
-Gepresenteerd aan en goedgedaan door Kolonel  Letter L)
  Comm. Graaf Van Welderen, gereëngageerd voor
  soldaat   Inf.Rgt. 622a*?                                                 à 7-7-1785 Met dank aan Bas Lems
Ceulingh
Hermanus -Geb. Lippe. Aangenoomen:                                            à 5-8-1748
-Voor hoe langh dienst genoomen: voor zijn leven
-Lengte op koussen: 5 voet, 5 duijm, 2 streeck.
-Ouderdom: 32 jaar
-Van te vooren gedient, bij wien en hoe langh:
  Bij Hanover 11. jaar en bij het Regiment Van Oyen
  3 jaar. Cav.Rgt. 688d* ? Daar van afgegaan: gede-  Stamboek van de Officieren Onder Officieren en Manschappen van het 2e Bataillon Oranje Gelderland.
  serteert. Onder tabblad Compagnie Letter L, (olio 1 [met potlood
-Geincorporreert den                                                         à 5-8-1748 bijgeschreven (folio) 88] Charge (=rang): Corporaal.
-Ambagt: niets ingevuld. Nummer: 1 (doorgehaald).
-Religie: Luthers Nationaal Archief, Raad van State, 1580-1795, nr.
-Getrouwt en hoe veel kinderen: Vrouwen: 1, toegang 1.01.19, inv.nr. 1958
  Kinderen: 4.
-Aan wien gepresenteert en door wien goetgedaan: Met dank aan Bas Lems
  Lt. Generaal Van Oijen   Cav.Rgt. 688d*
-Wanneer en op welcke wijze afgegaan: Gegageert à 7-4-1777
Ceurvers Matthijs Geb. Sint Joosten. Soldaat onder kapitein Varnier 25-3-1741
-Ondertrouw te Heusden met Cicilia Boemans,
?
in het regiment van kolonel Vink alhier in garnizoen. geb. Paffendorf   BHIC
Inf.Rgt. 701c*
Chabot Joseph/ Geb. Brugge. Woonplaats Breda (in garnizoen) 13-4-1795 -Huwelijk te Breda met Cornelia Offermans
geb. Breda   Isis Breda
Josephus 5-3-1796 -Vader te Breda, moeder Cornelia Offermans    
Chaij Jaques Jm. Soldaat onder de Comp. van de Heer Capt. 9-9-1741 Ondertrouw te Geertruidenberg met Johanna Aris,
Thonar, in 't Regiment van de Heer Colonel Vink, in jd, geb. en wonende mede alhier   Website
guarnisoen alhier   Inf.Rgt. 701c*
Chalmot, de Henri Amerlius Kapitein 26-12-1745 Huwelijk te Leeuwarden met Susanna Louisa
Moulin, uit Maastricht   Tresoar
Chalmot, de Jacob Alexander Gepensioneerd vaandrig onder het 1e bat. van de Heer generaal Baron van Aylva   Inf.Rgt. 672d* 20-4-1772 Met getuigschrift van Leeuwarden huwelijk te
Beetgum met Maike Asendorp, beiden van Leeuwar-
den   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Champenoy Jacobus Corporaal  in (het 2e bat. van) het regiment van gen.-majoor Baron de Nostitz  Inf. Rgt. 577a* 28-9-1783 Ondertrouw te Leeuwarden met Dieu(w)ke Pieters, beide alhier. 12-10 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1022
Chambrier Daniël De generaal majoor van   Inf.Rgt. 697a* 5-9-1727 Peter te ’s-Hertogenbosch   BHIC
Chapuis Joannes Franciscus Soldaat 26-1-1775
-Vader te Breda, moeder Maria Anna Josepha
Copenol, uit Namen   Isis Breda
30-1-1777 -Idem
Charff Harmanus Jm. Soldaet in 't regiment van D'Heer Colonel 20-11-1734 Ondertrouw te Geertruidenberg met Johanna
Gadeljeeren in guarnisoen tot Breda   Inf.Rgt. 668a* van der Sluijs, jd, geb. van GBerg, ende mede
alhier woonende. Zie ook: Willem Kalkbrender   Website
Charget Joannes 'Militis imperatoris sub regimine generalis 4-5-1712 Vader te Swalmen (L), moeder Eva Susanna
Holsteenbeeck’ (…soldaat in het regiment van Beiterin, dochter Anna Apollonia, ged. Swalmen  
generaal Holsteenbeeck)   Inf.Rgt. 690b* Website
Charles Arnoldus Heer van Westkerken en Wulpen-daal. Woonplaats 24-6-1709 Huwelijk te Princenhage met Jacoba van der Schoot,
Ossendrecht. Luitenant-Colonel in dienst deser geb. Wouw   BHIC
Landen
Charles Pieter Andries Geb. te Hulst, wonende in het garnizoen Bergen op 23-3-1729 Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriana Maria Souts,
Zoom. Tamboer onder Canisius   Inf.Rgt. 690b* geb.  in 't Veld (?)  Markiezenhof
Charon de Saint Germain Maurits Frederik Cornelis -Majoor in het 2e bat. van Inf.Rgt. 577a*                       à -
-Luitenant-kolonel van het 2e bat. van Inf.Rgt. 577a* à 1788
Chasteleijn, le Lambertus Abel Kapitein 17-5-1718 Huwelijk te Drunen met Pietronella Vatelet   BHIC
Chastillon, de Pieter Dirk Geb. Ca 1736 Erp. 21-4-1769 -Huwelijk te Amsterdam met nicht Theodora
-Kadet en Vaandrig bij het regiment de Villegas de Chastillon
Inf.Rgt. 718a*
-Kapitein bij de lichte troepen (cavalerie) Voor meer zie Website
-Luitenant der mariniers
-Directeur van de veldtrein 1795 -Ontslagen uit het leger
24-12-1804 -Begraven te ’s-Gravenhage
Chateau de la Denis Jean Geb. Houardrie (Chatelaine de Lille). In garnizoen te 23-6-1747 Ondertrouw te Breda met
Houardrie, Joseph Breda. Mr.en Graaf van het Kasteel van Houardrie en Ernestine Christine de Febeurs, geb. Dusseldorf
Comte (graaf) du Luitenant van de Cavalerie in het Regiment van S:A: de
Isis Breda              
Prince van Birckenfeldt in dienst van de Verenigde
Provincies (Cav.Rgt. 671b?)
Chees
Loutie Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen 7-4-1734 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Bosvogel
op Zoom. Soldaat onder Eybels Markiezenhof
Chef d'Hotel Isaak -Geb.  Loevestein. Soldaat in het regiment van wijlen 21-3-1729 -Ondertrouw te Loevestein met Megtelina Reuselaar
kolonel baron van Leefdael, alhier in garnizoen. 11-7-1730 -Vader te Heusden (zoon  Isaac Jacobus)
Inf.Rgt. 666a*
-In 1761 onder Thierrij   24-10-1761 -Ondertrouw te ’s-Gravenhage met Christina Metjer,
Inf.Rgt. 673b* à Inf.Rgt. 701c, 2e bat.* geb. ’s Gravenhage   BHIC
Cheff Simon Ruiter bij de Graaf van Rechteren 13-10-1774 Vader te Breda, moeder Anna Margaretha Klein
Isis Breda
Chevalier Anthoni Geb. Kampen, wonende in het garnizoen Bergen op 15-8-1759 Huwelijk te Bergen op Zoom met Christina van Hees,
Zoom. Korporaal onder Laat geb. Oppeine (Opeinde?)   Markiezenhof
Chevalier
Francois Geb. Zwitserland. Ex-soldaat 26-4-1778 Huwelijk te Oirschot met Annemie de Vries,
geb. Best   BHIC
Chever
Peter Geb. Schonenberg. Wdr. Van wijlen Catharina Doré. 25-3-1780 -Ondertrouw
Gegageert soldaat in (van) het regiment van kolonel Hartel, onder de compagnie van kapitein van Herp, 9-4-1780 -Huwelijk te Meerssen met Elisabeth Leenders,
wonende te Meerssen jd geb. en wonende te Schijtikhoven (Ulestraten)
Gens Nostra 46, 1991
Chickenberg / Nicolaus -Waals regiment doopboek 1708-1796 20-2-1728 -Vader te Nijmegen, moeder Williemina Milts
Schuckenberghe Cav.Rgt. 693c* 2-1-1730 -Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Guillielmina Mils   BHIC   Isis Breda
Chiriaux
Joseph Geb. 14-4-1768 te Montauban (F), zoon van Jean Louis 19-5-1799 Huwelijk te Oostende met Adelaide Sophie de Lattre,
Chiriaux en Marie Francoise Parise.  Douanier,
geb. 26-12-1779 Halluin
woonplaats Oostende Rijksarchief in België
Cholee
Francois Geb. Armes/Frankrijk. Sold i.h. Reg Lt-Gen Grave 16-6-1748 Huwelijk te Helvoirt met Maria Catharina Loutz,
D'Envie i.d.Comp Lt-Col Cleever   Inf.Rgt. 665c* geb. Maastricht   BHIC
Cholij Isaac Soldaat van het Regiment van Constans Inf.Rgt. 697a* 13-11-1746 Huwelijk te Breda met Ester Fricard, geb. Ijperen
in de Compagnie van de Majoor des Champs Isis Breda
Chretien
Charles Augustijn Geb. Coussez (Departement de Vosges). Geémplo- 24-11-1799 Huwelijk te Breda met Johanna Miseron, geb. Breda
yeerd bij de Equipage van de Fransche Troepen Isis Breda
Christas / Paulus Gedeserteerd soldaat van het Regiment Grave 29-12-1750 Begraven te Moergestel
Christopa Betlehem BHIC
Christiaan Francoys Ruiter Mei 1700 Huwelijk te Breda met Geertruyt Nolle   Isis Breda
Christiaans Ynte Soldaat onder Schepper 5-1-1727 -Ondertrouw te Leeuwarden met Cornelia Hendriks
20-8-1727 -Huwelijk te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Christiaen Erasmus Corporael onder het regiment van Egten, in de comp. 2-6-1724 Soon Christiaen Frederik gedoopt te Lochem.
van de majoor Ketel, gen. Getuige de vader selfs.   Lochem NG Dopen
Christoffel Pieter Soldaat in de Compagnie van den Heere Capit: Bols 14-11-1761 Ondertrouw te Zaltbommel met Christina van der
onder het regiment van den Heere L.t generaal Baron Haage, j.d. hier geb. en woonagtig
van Brakell, in guarnizoen te Nijmegen. Trouwboek Zaltbommel  
Inf.Rgt. 622a*, 1e bat. Met dank aan Alida van den Berg
Christy Martinus Geb. Teteringen (jurisdictie Breda), woonplaats Zwol (in garnizoen). Kanonnier 4-2-1747 Huwelijk te Breda met Elisabeth Geerit Romkens
geb. Zwol   Isis Breda
Chruners
Lodewijk Geb. in het ridderschap Mansbach. Soldaat onder 15-3-1738
Ondertrouw te Heusden met Anna Margreta Nekkein, geb. in het ridderschap Mansbach
kapitein Pabst in het regiment van kolonel Vinck BHIC
Inf.Rgt. 701c*
Cimmel
Jan Berent Geb. Hannover. Laat ouders na. “Passerend armen, 29-1-1759 Begraven te Berkel-Enschot
de vader was bij de Turk gevangen geweest”(?) BHIC
Cinq
Anthonius Soldaat uit Sluis in Vlaanderen 11-5-1730 Vader te Roosendaal, moeder Anthonetta Walschot 
BHIC
Claas
Jasper Jm,  geb. Burg heer art, lant van Luijk / Liege. Soldaat 1742 Ondertrouw te Geertruidenberg met
int Regement van de Hr Briggardier Vink, onder de Elisabet Leefmans, jd, geb. en wooangtig tot
Compagnie van de Heer Cappiteijn Thonar alhier in Oosterhout   Website
Guarnisoen   Inf.Rgt. 701c*
Claas Jurjen Soldaat in de Compagnie van den Capitein 27-9-1746 Huwelijk te Bourtange met Berendina Beesem  
Buddenbroek website
Claase Hendric Soldaat onder kapitein Bronsvelt in het regiment van 15-10-1706 -Ondertrouw te Heusden met Elsken Seristen,
de hertog van Holstein- Noorburg.   Inf.Rgt.655a* geb. Heusden
5-11-1706 -Huwelijk te Heusden   Isis Heusden
Claasen Thomas Soldaat in het regiment van de Prins van Oranje en Nassau  2-9-1714 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Cornelia
Claasen, alhier. 30-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Claasen Willem Militair 31-12-1793 Begraven te Breda  Isis Breda
Claasse Dirk Soldaat onder de comp. van de Hr. van Hoorn 5-1-1707 Huwelijk te Klundert met Aalbertje Blenks
DTB Klundert NH trouwen deel 5, scan 41
Claasse Hendrik Van Ville bij Maastricht, soldaat bij het 2e bataillon van 12-8-1792 Huwelijk te Axel met Christina Linskens,
den Hr. Lt. Generaal Baron van Monster Inf.Rgt. 689a* , uit Venlo   website
in de compagnie van den Hr. Captein Bonnet, hier in
guarnisoen
Claassen Anne Zoon van wijlen Claas Harms uit Harlingen. Gewesen 24-11-1786 Ondertrouw te Groenlo met Grada Abbink,
soldaat onder ’t regiment des graaven van Bijland, dochter van Engbert Abbink in Groenlo. Alhier getrout
laast in guarnisoen alhier den 15 december.   Groenlo NG Trouwen
Claassen Hendrik Geb. Arnhem. Soldaat in het regiment Van Welderen, 6-2-1791 Huwelijk te Zaltbommel met Everdina Mulkhuizen,
te Doesburg Inf.Rgt. 622a* wed. van Gerrit van Meurs
Gens Nostra jrg. 18, no: 7 juli 1963
Claassen Laurenz Soldaet, hier in guarnisoen. 29-11-1733 Dochter Mechtelina gedoopt te Lochem, moeder
Maria Sanders, ehel.   Lochem NG Dopen
Claassens Hindrik Grenadier 13-4-1783 Kind Hinderktje gedoopt te Westeremden, moeder
Diewerke Hindriks.   Doopregister HV gem.
Bourtange (Toegangnr 124 inv.nr. 42) , 1695 – 1811
Archieven.nl  Met dank aan Ronald Hellenbrand
Claasze Jan Soldaat 7-2-1712 Huwelijk te Breda met Catharina Bernhardus  
Isis Breda
Clabeek
Michel Geb. Herstal (in het land van Luik/Liege). Sergeant in 24-11-1782
Huwelijk te Breda met Marie Barbel Catelijn,
de Compagnie van de Luitenant-Colonel Amaudruz geb. Namur   Isis Breda
van het 2e Bataljon van het Waalse Regiment van
Monsieur de Generaal-Majoor Grenier Inf.Rgt. 600a*
                   in garnizoen te Breda.
Claes Hette Soldaat onder Brigadier Amama   Inf.Rgt. 672d* 14-11-1706 Huwelijk te Breda met Maria Pieters   BHIC
Claes Hilarius Josephus Antonius Soldaat van 47 jaar, gewezen menniet. 28-6-1701 Gedoopt te Bergen op Zoom
Markiezenhof
Claes Martinus Waals regiment doopboek 1708-1796 12-12-1717 -Vader te Namen / Namur, moeder
Cav.Rgt. 693c* Anna Gerdrudis Passeron   BHIC
9-11-1724 -Vader te ‘s-Hertogenbosch, moeder Anna Passeron
Claessen Henricus "Miles sergeant" 27-1-1713 Overleden te Maastricht aan de gevolgen van de
pokken, begraven op het kerkhof van de parochie
van Sint Martinus te Wyck-Maastricht  DTB Maastricht
Claessen Leendert Geb. Grave, wonende in het garnizoen Bergen op 23-10-1715 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Muschet,
Zoom. Soldaat onder De Jong geb. BoZ    Markiezenhof
Clamaron
Jean Geb. Condrieu (Departement de Rhone et Loire, District de la Campagne de Lijon. Vrijwilliger in dienst van Frankrijk 19-4-1795 Huwelijk te Breda met Adrienne Vervoort
Isis Breda
Clapdoos Henricus Woonachtig in het garnizoen Tholen. 2-11-1738 Vader te Halsteren, moeder Isabella van Dooren  
BHIC
Clark
Donald Kapitein. Hij diende in het Engels regiment van 29-12-1746 Begraven te Heusden   BHIC
generaal Poltenij.
Clas of Glas Jan Michael Soldaat onder de compagnie van capt. Kelderman 8-2-1711 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Ytje Jans,
van Ureterp. 8-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Clasen Jacobus Geb. Groningen, wonende in het garnizoen Bergen op 15-9-1751 Huwelijk te Bergen op Zoom met Geertruijd Ruepen,
Zoom. Soldaat geb. Ootmarssum  Markiezenhof
Clasen Michiel Han(d?)langer onder Kapt. Scholten 14-9-1704 Huwelijk te Breda met Maria van Doesburg   BHIC
Clases
Jurgen Gewezen kaptein; hij is geboren te Moesbach bij Ments 8-7-1749 Attestatie afgegeven te Workum voor huwelijk met
Aleida Winternix uit Zutphen   Tresoar
Clases Piebe Van Leeuwarden. Soldaat       22-9-1753 -Ondertrouw te Leeuwarden met Stijntje Eernstes,
uit Leeuwarden  
7-10-1753 -Huwelijk te Leeuwarden      HCL
Classe Joost Soldaat onder de comp. van de Hr. Major Cabeljau 26-10-1704 Huwelijk te Klundert met IJda Wijngaart
Klundert DTB trouwen deel 5, scan 31
Claus Hendrik Soldaat in de Comp. van Lieutenant Col. O.Lewe van Aduart in garnizoen te Coevorden   Inf.Rgt. 671b* 19-4-1788 Huwelijk te Hardenberg met Jannigjen Leussing
Met dank aan Janneke Ekkelenkamp.
Claus Willem Dragonder, in garnizoen te Maastricht 22-11-1716 Huwelijk te Breda met Johanna van Oers   Isis Breda
Claveren, van Adriaan Luitenant bij ’t regiment van de baron van Leuwe 11-3-1753 Ondertrouw te Groenlo met Aleida Ubink,
Inf.Rgt. 671b* wed. van wijlen de luitenant de Jaemaert, beide van
hier. Getrout 20 april Trouwboek Groenlo 1738-1753
Clavi Philippus Waals regiment doopboek 1708-1796. 29-10-1723 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Judit Jansens
Cav.Rgt. 693c* BHIC
Cleef, van (Ernst) -Soldaet in 't reg. van de Prins van Oranjen 1-6-1737 Zoon Hendrik Jan te Lochem gedoopt, moeder
Christiaen Aeltjen op de Wenge, ehel.   Lochem NG Dopen
-Soldaet onder Oranjen Gelderland 16-10-1746 -Zoon Harmen gedoopt te Lochem, moeder
Aeltjen van de Wenge, ehel. Getuijge de grootvader
Arent Wengerman   Lochem NG Dopen
Cleeff, van Jan Hendrik Geb. Zutphen. Korporaal in de compagnie van kapitein 30-6-1748 Huwelijk te Willemstad met Jacoba Winkelmans,
De Maurin te Willemstad geb. Den Haag   BHIC
Cleeff, van Pieter Uit Oldenzaal. Soldaet onder de Compagnie van de 27-2-1729 -Ondertrouw te Oldenzaal met Geertruit Bloemen,
Heere Capitein Crenjere, tegenwoordig hier in uit Oldenzaal
Garnisoen 14-3-1729 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Clein Colck, van Hendrik Kanonnier. Hij diende in de compagnie artillerie alhier 1-6-1717 Huwelijk te Heusden met Cornelia Smits.
Eerder gehuwd metAnna Maria Bologne  BHIC
Clelij
Chritoffel Zwitsers soldaat onder de comp. van de Hr. Major 28-5-1704 Huwelijk te Klundert met Anna Maria Bruijs
Klundert DTB trouwen deel 5, scan 29
Clemens Hendrik Weduwnaar van Maria de Mild. Corporaal onder 22-5-1741 Huwelijk te Utrecht (Geertekerk) met  Anna Maria Claas, weduwe van Jacobus Krijger op de Nieuwstraat   GensNostra jrg. 19, no:5, mei 1964
Bedarides   Inf.Rgt. 689a*
Clement
Pieter Geb. Bern,  Zwitserland. Gepensioneerd soldaat 24-4-1767 -Ondertrouw te Veen (N.-Br.)
onder de compagnie van het regiment van de 17-8-1767 -Huwelijk te Veen met Neeltje Huijgen
luitenant-generaal Konstant der Rebekken   Met dank aan Irene Meijer
Inf.Rgt. 697a* 7-9-1786 -Zijn overlijden aangegeven te Veen   Isis Heusden
Clermans Johannes Militair onder Uffel (=Huffel)    Inf.Rgt. 672e* 18-4-1705 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Verhoeven
Markiezenhof
Clermont Pieter Geb. Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Kanonnier onder Bois 5-5-1779 Huwelijk te Bergen op Zoom met Jennette
Mackenzie, geb. Willemstad   Markiezenhof
Clingen Hermannus Van Neerkrugten in Gulikerland. Soldaat in't Rgt. v.d 2-11-1746 Huwelijk te Doetinchem met
.Lt.Generaal van Brakel Inf.Rgt. 622a* i.d compagnie Johanna Elisabeth Lieferinks
v.d. Lt. Colonel van Linteloo website
Christoffel Pieter Soldaat in de Compagnie van den Heere Capit: Bols 14-11-1761 Huwelijk te Nijmegen? met Christina van der Haage,
onder het regiment van den Heere L.t generaal Baron j.d. hier geboren en woonagtig.
van Brakell, in guarnizoen te Nijmegen
Cloe, de Hardenburgh - 23-9-1726 -Huwelijk te Nieuwerkerk met Johanna Stellenwaart
- 10-10-1728 -Huwelijk te Heusden met Ida de Groot
-Soldaat in de comp. van dhr. Hardenbroek, woonplaats: Andel (NB), "leggende op de schans 15-8-1734 -Ondertrouw te Andel met Jenneke Hoeck
Louvestijn" (Impost: pro deo), bruidegom tekent met: Hardenburghde Kloe   Isis Heusden
-Beroep Kleermaker in                                                 à -bron: diakonie rekeningen NH kerk Andel
1737 Met dank aan Jos de Kloe
Clopper, de Joannes Woonachtig in Middelschans, uit het garnizoen 15-7-1733 Vader te Halsteren, moeder Maria Jansse  BHIC
Closset
Jean Martin Geb. Luik / Liege. Wachtmeester in de Compagnie 27-6-1790 Huwelijk te Breda met Marie Henriette Martin,
van Monsieur de Luitenant-Colonel de Senarclens geb. Amsterdam
van het Waalse Regiment Dragonders van Zijne Isis Breda
Excellentie Monsieur de Luitenant-Generaal Graaf
            van Bijland   (Cav.Rgt. 693c?)
Closterman
Johannes Hermanes Geb. Hildersheim, jm.  Bombardier in garnizoen te 1755 Huwelijk te Breda met Susanne Verbuijs (juffr.),
Breda geb. Hendrik-Luijten Ambagt, woonplaats Geertrui-
denberg. Att. van  Geertruidenberg   Isis Breda
Clots Johannes Hendrix Soldaat. Hij diende onder de compagnie van Smissaart, in het 1e Bat. Blauwe Gardes te voet. 8-3-1713 Huwelijk te Heusden met Margriet van Finkenland
Inf. Rgt. 599a* BHIC
Cluijt Cock Grenadier onder het regiment van kolonel Clooster 21-12-1756 Doodgestoken in Kaatsheuvel
Inf.Rgt. 632b* onder de compagnie van kapitein Van website
Coveren
Clundert Corneille Geb. Groningen. Bombardier in het Regiment van de 30-3-1749 Huwelijk te Breda met Elizabeth Prevo (Provo),
Luitenant-Generaal Glabbeeq geb. Breda   Isis Breda
Cnoopt Pieter Soldaat 28-4-1743 Huwelijk te Breda met Marie Meut
geb. Roermond   Isis Breda
Cnotsenburg, van(Zie ookKnotsenburg, van) Cornelis Aartsen Soldaat in het regiment van generaal majoor Croije, 5-5-1748 Huwelijk te Oudenbosch met Maria Caverdi,
Inf.Rgt. 689a* in garnizoen te Oudenbosch  uit Utrecht   BHIC
Coch
Gerardus Geb. Teijtslaar (Hessen),  soldaat. Hij diende onder 9-11-1760 Huwelijk te Heusden met  Adriana van Schendel
de compagnie van luitenant-kolonel d'Osorio in het BHIC
bataljon van generaal-majoor Thierrij alhier in
garnizoen Inf.Rgt. 673b*
Cock Jan Geweesen soldaat in de Compagnie van de Hr. 1733 Zie Cortzenborn
Capitein O. Lijphart. website
Cock
Thomas Korporaal. Predikant van het Schotse regiment. In 1766 Huwelijk te Breda met Geertruid Hooick
garnizoen te Geertruidenberg Inf.Rgt. 603a* Isis Breda
Cockburn
Charles Kolonel regiment Graaf van Dorkeny 1729, gen.- Huwelijk met Lucretia Piper,
majoor, commandant van Aberdeen dochter van 1.1.2   Zie 17e eeuw Piper
Cocq van Nerijnen / Zeger(t) -Functie : Kapitein-luitenant in de compagnie van 23-7-1708 -Commissie / instructie  Zeeland
Kocq van Nerine / generaal graaf van Noijelle. Voorheen luitenant in de
Kocq van Nerineij compagnie van kapitein Rochefort, aangesteld in
Spanje   Inf.Rgt. 664b*
-Functie : Kapitein-titulair in de compagnie van kapitein 25-9-1710 -Commissie / instructie  Zeeland
Carles la Tour Cresselij , in het regiment van kolonel  Isis Zeeland
Verpoorte. Aangesteld door luitenant-generaal
Belcastel, in Spanje   Inf.Rgt. 664b*
Cocquel Philip 1.Adjudant in dienst van de Verenigde Nederlanden 29-4-1732 -Goederentransport   website
2. Adjudant van een regiment ruiterij  3-5-1732 -Geschil
Coehoorn Coenraat Aegidion Van Maastricht; vaandrager in het regiment van de heer 1-5-1725 Huwelijk te Oudenbosch met Alida Maria Wierts
Baron van Alva  Inf.Rgt. 672d* in garnizoen te Breda geb. Hulst   BHIC
Coehoorn van Houwerda Thomas Johannes Geb. St. Oedenrode, luitenant 10-9-1758 Huwelijk te Oirschot met Catharina Maria van Altena,
geb. Heusden   BHIC
Coen Gerrit Soldaat in de compagnie van de hr. cap. Denekamp, 11-8-1720 Ondertrouw te Zutphen met Aeltje Nieuwhuijsen,
in garnisoen alhier j.d. woonende te Deventer. Att. na Deventer d. 26 aug.
Trouwboek Zutphen
Coen (Kuhn?)
Hans Jacob Geb. Zwitserland. Soldaat 30-7-1747 Huwelijk te Breda met Petronella Janse   Isis Breda
Coenegragt Pieter Timmerman, militair 30-4-1747 Huwelijk te Breda met Geertruij Janzen
geb. Zwolle   Isis Breda
Coenen
Johan Geb. Namen / Namur. 2e luitenant onder het korps 18-4-1798 Huwelijk te Wouw met Theodora van Montfoort,
mineurs, in garnizoen te Bergen op Zoom geb. Wouw   BHIC    Isis Roosendaal
Coenen Johannes Josephus Philippus Geb. Venlo. Vaandrig in het 2e Bat. v.h. Reg. Mariniers 20-9-1778 Huwelijk te Vught met Maria Josepha Teresia Storm,
van Col. Fourgeaud Inf.Rgt. 772a geb. ‘s-Hertogenbosch   BHIC
Coenen Philippus Jacobus Geb. Leeuwarden. Vaandrig in 't Reg. Mariniers van 17-9-1780 Huwelijk te Vught met Martina Maria Josephina
Gen.Maj. Bentinck   Inf.Rgt. 675a Anthonia Suijskens, geb. ‘s-Hertogenbosch   BHIC
Coenen, van Franciscus Ludovicus Functie : Commandant bij de compagnie artillerie uit 24-10-1794 Commissie / instructie  
de landzaten op Zuid-Beveland. Acte van de prins van Isis Zeeland
Oranje voor de officieren in particuliere dienst van
Zeeland
Coenraad Elp Militair 31-10-1775 Begraven te Leeuwarden   HCL
Coenrady Johannes Gegaseert soldaat 1-10-1768 Begraven te Nuland   DTB 3 Nuland, begraven Koster
Met dank aan Jan van der Biezen
Coenraet Jan Geb. Hannover, wonende in het garnizoen Bergen op 25-9-1720 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia van Driel
               =?
Zoom. Soldaat onder De Salve Markiezenhof
Coenraet       =?
Joannes    Soldaat uit Hannover 14-5-1749 Vader te Gemert, moeder Johanna Hendrix Deckers 
Isis Eindhoven
Coenraets Jacobus Dragonder in het regiment van prins Willem van 1718-1719 Heeft iemand doodgeschoten
Hessen Cav.Rgt.672h website
Coenraets Laurents Geb. te Groningen, wonende in het garnizoen BoZ. 18-4-1751 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Margo,
Grenadier onder Prins van Oranje Nassau geb.Delft, wonende te BoZ   Markiezenhof
Coers Albertus Gegageerd ruiter onder het regm…? 29-11-1716 Huwelijk te Baardwijk, Elshout met Heijtje Klinkers  
BHIC
Coersen Rasmus Kapitein 1781 Kaperbrief van Prins Willem V voor hem op het
schip “De Spion".    Archieven.nl
Coesemans
Guillaum Geb. Lewen (?) (=Leuven?), wonende in het garnizoen 6-12-1752
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom. Soldaat onder Rinschot (=Kinschot) Theodora Dominicus,  geb. Namen / Namur
Inf.Rgt. 672e Markiezenhof
Coesveller
Johan Afkomstig van Woor (Hessen). In garnizoen te 6-11-1791 Huwelijk te Workum met Sjoukjen Klases,
Leeuwarden uit Workum   Tresoar
Coeverden, Baron de/van Johannes Josephus / -Sous-Lieutenant 13-6-1768 -Vader te Breda, moeder Maria Catharina van Jeger,
wed. van Mr. F.H.van Dunne. necht kind, dat door het huwelijk van de ouders is gewettigd   BHIC
Jean Joseph Wigbold -Huwelijk te Breda met Marie Catherine de Jeger, 
-Geb. Zwolle, woonplaats Philippine (in garnizoen). Onder-Luitenant van het Regiment Infanterie van Zijne Excellentie Monsieur de Luitenant-Generaal Graaf van Rechteren 16-8-1769 geb. IJperen. Bij het huwelijk was ook aanwezig hun kind, Louise Josephine, het welk geboren was op 12-6-1768   Isis Breda
-Vader te Breda, moeder Maria Catharina van Jeger
28-2-1770
Coeverden, Baron van Christiaan Warner Jacob De HWgb. Gestr. Heer, Heer van Rhande. Capitein ten 14-12-1752 -Ondertrouw te Heemse met de HWgb. Freulijn
dienste van den Staat der Verenigde Nederlanden Henrietta Jacoba Baronesse van Raasfelt.
1-1-1753 -Dese den 1. Jan. 1753 hier getrouwt.
Trouwen Heemse 1662-1794
Coevorden, van Jacob Geb. Zwolle. Kanonnier onder Geelink (Artillerie) 15-11-1745 Huwelijk te Bergen op Zoom met Hendrina Brant,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof 
Cohlhep Coenraad Geb. Hessen, wonende in het garnizoen Bergen op 5-5-1771
Huwelijk te Bergen op Zoom metCatharina
Zoom. Soldaat onder Douglas Inf.Rgt. 763a Filkerin,  geb.  Hessen  Markiezenhof 
Colignon
Jean Godefroij Geb. Condre (in het land van Luik), in garnizoen te 24-6-1736 Huwelijk te Breda met Marie Elizabeth de la Haije,
Breda. Wachtmeester in het Regiment van Mr.de geb. Maastricht
Colonel Mattha Cav.Rgt. 693c*  van de Compagnie Isis Breda
van Mr.de Capiteijn Saijer
Colijn David Gepensioneerd sergeant in het regiment Zwitserse 9-2-1778 Begraven te Wijk en Aalburg
?
Guardes van generaal-majoor Stijger BHIC
Colins 
Elizabeth "militaris" 28-8-1701 Overleden te Maastricht. Begraven op het kerkhof
van de parochie van Sint Martinus te Wyck-Maastricht
DTB Maastricht.
Colins, de; Adrien François -Luitenant-kolonel van Cav.Rgt. 693c*   van                 à 1704-1707 -
baron de Sausel -Kolonel-commandant van Cav.Rgt. 693c*  van          à 1707-1742
Collar Georg Militair 26-5-1782 Begraven te Leeuwarden   HCL
Collard
Deodatus Uit Luik, soldaat in het Waalse regiment 10-6-1792 Vader te Breda,moeder Maria Frere, uit Maastricht
Isis Breda
Colleij / Caudet/Caulet Stephanus Geb. ca 1723. Sergeant in het regiment van luitenant- 26-1-1749 -Huwelijk te Breda met Allegonda/Aldagonda/
generaal Van Leyden, in 1749 in Breda gelegerd. Aldegondis Rutten / Mafet / Mavet, ged. 17-7-1730
Inf.Rgt. 690c Breda, dochter van Stephanus Rutten
27-9-1749 -Zoon Joannes Stephanusz Caulet (Collé(e)/Colleij)
ged. te Bredatrouwde 11-6-1771 te Culemborg met
Joanna Bosch (OT 27-5-1771 Culemborg)
Zie ook: Isis Breda
18-1-1752 -Dochter Nicolasina Helena Stephanusd Caudet/
Caulet ged. te Culemborg (RK)
10-2-1762 -Zoon Josephus Stephanusz Caudet /Caulette/Collé
ged. te Culemborg
23-4-1764 -Dochter Antonia Stephanusd Collé ged. te
Culemborg (ovl. 9-8-1837 Culemborg), zij trouwde
met Johannes Claasz van Offeren, geb. 1762,
ovl. 13-7-1852      Met dank aan Cock Rijerkerk
Colleijn Gerardus Geb. Maastricht. Kanonier, in garnizoen 1767/1768 Proclamaties te Breda voor huwelijk  met Jacoba
te Breda Cornelia van Buurstede, geb. Breda   BHIC
Collenhoff Diets Soldaat in het regiment infanterie van de generaal majoor van Brakel, te Dockum in garnizoen 15-10-1791 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Elisabeth Kam,
Inf.Rgt. 664b* wed. van Hendrik van Lenden, mede te Dockum.
2-11getr. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Collert Warner Peters Jm, Carabinier in de Compagnie van De Major des Tombe in Garnisoen Leggende te Zutphen 12-06-1778 Ondertrouw te Apeldoorn met Wendelina Harmsen
05-07-1778 Steenbergen, jd wonende Apeldoorn.
Getr te Beekbergen en bij die gelegendheid is Der-
zelver Kind Maria in onegt geb. 11-03-1778 en ged.
te Apeldoorn de 15-03-1778 ge-egt.  Ziet Het Doop
Register   Ondertrouw Apeldoorn 1772-1811
Collet Simon Soldaat 24-7-1782
Vader te Breda, moeder Maria Agnetis Cartinus.
?
Beide ouders uit Namen/Namur   Isis Breda       ?
Colon
Carel Philip Geb. Aath, in garnizoen te Bergen op Zoom. Soldaat 5-6-1740 Huwelijk te Breda met Catharina Meijers   Isis Breda
Colp Johannes Soldaat in de comp. van de Hr. Bojanovskij 28-6-1750 Huwelijk te Klundert met Marij Michielse
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 21
Colson, du Nicolaes Soldaat uit regiment van van Picardie -Per ongeluk gedood in de oudemannekensstraat
 ?
door een kogel die van de rug naar de buik
doordrong
22-12-1701 -Begraven te (parochie) St. Walburgis (Antwerpen)
Begraafboek Walburgis 1693-1796
Met dank aan Medard Moerenhout
Colvos Guilliam Wdr. Soldaet in de Compagnie van den Heer Dijse 13-8-1730 -Ondertrouw te Oldenzaal met Margreta Mensink,
uit Oldenzaal
10-9-1730 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Comans Govert Quintijn Geb. te 's-Hertogenbosch, cornet in het regiment 30-8-1732 -Ondertrouw te Bergen op Zoom  Markiezenhof
dragonders van brigadier Van der Duijn 17-9-1732 -Bruidegom te Wouw met Willemina Pieternella Kien,
Cav.Rgt. 672j* , in garnizoen te Bergen op Zoom  geb. Breda   BHIC
Combe
Estienne Geb. Sainct Ambroi (in Languedoc), in garnizoen in 31-8-1710 Huwelijk te Breda met Marie Catherine Terese Aié,
Breda. Soldaat in de Compagnie van Mr.de Luitenant-
uit Valenciennes
Colonel du Seau van het Regiment van Viçouse Isis Breda
                    Inf.Rgt. 701c*
Comijn Johannes Vincent Tamboer in de lijfcompagnie Granadiers van luitenant- 20-10-1769 Ondertrouw te Woudrichem met Jannigie Ottevanger,
generaal Prince van Holstein Gottorp. Woonplaats geb. Baardwijk   Isis Heusden
Gorinchem   Inf.Rgt. 599b* ?
Commerlant Coenraad Husaer in de ligte Brigade van de Heere Collonel RhijnGraeve van Salm. 11-4-1785 Begraven te Breda   Isis Breda
Commers Henricus Woonachtig in het garnizoen Tholen 1-4-1743 Vader te Halsteren, moeder Catharina Indans   BHIC
Commin Willem Soldaat onder Maj. Lauder  Inf.Rgt. 603a* 1-11-1705 Huwelijk te Breda met Catrina Pen   BHIC
?
Condé, de
Pierre Charles Geb. Chalon in Champagne.  Luitenant in het Regiment van Monsieur (de) Bockuight (Bockuits), in garnizoen te Doornik.    Inf.Rgt. 673c* 4-1-1712 Huwelijk te Breda met Jaqueline Jeanne Guerri,
geb. Breda   Isis Breda
Condenhooff Johannes Gegaseert soldaat, inwonend bij Poulus van Osch 27-9-1712 Begraven te Nuland   DTB 3 Nuland, begraven Koster
Met dank aan Jan van der Biezen
Conders, (van) Johan Luitenant 1714 Inventarisatieboeken, nr. 3022  Boedelinventaris
Leeuwarden. Echtgenote: Alida de Raad
Coningh Matthijs Soon van wijlen Daniel Coninghs, van Maestricht. Soldaet onder de heer capitein Struick, in guarnisoen alhier 19-3-1707 -Ondertrouw te Groenlo met Johanna ter Veluwe, dochter van Gerrit ter Veluwe alhier.
-Gecop. den 3(?) martii 1707   Groenlo NG trouwen
Coninck Adam Soldaat onder Majoor Vicouse Inf.Rgt. 701c* 7-12-1710 Huwelijk te Breda met Willemijntje Clerq,
wed. van Jan Offermans   Isis Breda
Coninck Henricus Soldaat  16-8-1714 Huwelijk te Gemert met Joanna Tonijs
van der Stroom. Met toestemming kapitein
Isis Eindhoven
Coninck Theodorus Waals regiment doopboek 1708-1796. 18-10-1711 Vader te Prates del Rey (Catalonië), moeder
Cav.Rgt. 693c* Catharina Koninck   BHIC
Conraadt Jacob Sergeant, in garnizoen te Arnhem. 11-2-1714 Huwelijk te Breda met Catharina van Bavel
Isis Breda
Constant Nicolaas In 1710 korporaal onder gen. Salisch  .Inf.Rgt. 673c* 19-2-1710 Huwelijk te Breda met Martine Jordaans,
ged. 8-12-1680 te Breda. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
Zijn dochter Maria Margaretha Constant (1711-1781)
trouwt met Coenraet Bienburg, dragonder.
Zie Bienburg   Met dank aan Helen van Schijndel
Contz
Hendrik Geb. te Saxenhousen, sergeant 19-7-1778 Vader te Breda, moeder Christina Barlen
BHIC
Convert ? Luitenant-kolonel. 25-8-1737 Zijn weduwe Hebelia Dreves getuige te Bergen
op Zoom   Markiezenhof
Convert Jean Corneille Kapitein-luitenant onder Blansac 25-8-1737 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Jacomina
van Mauryk   Markiezenhof
Cooijman Johannes Gegaseert soldaat ten dienste van desen landen 30-9-1730 Begraven te Nuland   DTB 3 Nuland, begraven Koster
Met dank aan Jan van dr Biezen
Coole Pieter Soldaat onder Bedarides 4-4-1742 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Cornelia
Inf.Rgt. 689a* van Nieuwkerk, wed. van Johannes J?denaar in de
Coestraat   Gens Nostra jrg.19, no: 5, mei 1964
Coolen Wouter Geb. ca 1735 Tilburg, militair. Woonplaats Tilburg 29-7-1759 Huwelijk te Tilburg met Francijn Besschart
(Veldhoven) en Venlo (gedetacheerd). Soldaat in Reg. RA Tilburg
van Prins Nassauw Usingen Inf.Rgt. 748f*
Coolenbergt
Hans Carel Geb. München, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Bronckhorst 7-11-1714 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Cornelis
Pauwelse,  geb. Zundert   Markiezenhof
Cooningh Hendrik Soldaat in het regiment Baron van Vilatles (=Vilattes) 5-2-1730 Huwelijk te Nuenen met Johanna Gerritz de Groot   
Inf.Rgt. 599b* , compagnie Schaffert te Ieper BHIC
Coopman Caspar Soldaat uit Leeuwarden 2-1-1768 Ondertrouw te Leeuwarden met Elisabeth Winterink,
uit Zutphen   Tresoar
Coorde, de Francis Geb. Vlaanderen, wonende in het garnizoen Bergen 15-1-1718 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elske Takke,
op Zoom. Soldaat onder van der Vorst geb. Gelderland, wed.   Markiezenhof
Cooten, van Cornelis Soldaat onder Bekker   Inf.Rgt. 672f* 8-4-1750 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Cornelia Soomen,
jdr.   Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Cop Benjamin Jm,  commis van de vivres en communitien van 3-5-1746 -Ondertrouw te Geertruidenberg met
oorloge alhier Johanna Catharina van der Donk,
jd, geb. Gils, en woonende alhier
24-5-1746 -Huwelijk te Geertruidenberg    Website
Coppens Jacob Kanonnier. Hij diende onder de tweede compagnie 19-2-1797 Huwelijk te Heusden met Helena Wers,
Rijdende Artillerie alhier in kantonnement. geb. Breda   BHIC
Coppers Wilhelmus "Miles" 25-11-1701 -Overleden te Maastricht
27-11-1701 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus te Wyck-Maastricht   DTB Maastricht
Coppriaan Jacobus Geb. ca 1725. Soldaat onder de koning van Pruissen 15-5-1757 Huwelijk te Aerdt (gem. Herwen en Aerdt, thans
alias Japik Inf.Rgt. 599b* Rijnwaarden) met Elisabeth Joosten, werkvrouw,
geb. ca 1730 te Aerdt, dochter van  Nicolaas Joosten
en Elsken de Veer   Met dank aan Henk Joosten
Corbaz/Corboz/ Jean Pierre Geb. 1701 Le Mont sur Lausanne. Diende in hetSchweizer Regiment van Bern onder  Ltd. Colonel Samuel Constant   Inf.Rgt. 697a*  Zie ook Corba 19e eeuw 17-7-1734
Huwelijk te ‘s-Hertogenbosch met
Corbax Catharine Joseff  Beoterie, geb. Jument
Website   Met dank aan Ria Hougée-Vaes
Corbeleijn Albert Luitenant ter zee 11-4-1797 Inwoner van Vlissingen, adres C 7   Isis Zeeland
Corbesier Joannes Waals regiment doopboek 1708-1796  21-10-1716 Vader te Namen / Namur, moeder Sara van Dooren
Cav.Rgt. 693c* BHIC
Cordier Michiel Soldaat i/h Regm. v. Brigadier Amama Inf.Rgt. 672d* 17-7-1706 Ondertrouw te Breda met Bertha Bulters,
uit Kampen   BHIC
Cordy Michel Âgé de 57 ans, natif de Fornaise (NL) dioceze d'Ysel, Garde du Corps du Roy 23-1-1705 Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
Website            e-mail
Corelaar Hendrik Soldaat in de compagnie van de Major van der 6-3-1735 Ondertrouw te Zutphen met Jenneken Brouwers,
Capellen jd wonende te Dotinchem
Zutphen DTB NG trouwen 1730-1751, pag. 44
Coret Joseph Grenadier onder de compagnie van Zijn Hoogheid 12-9-1762 Huwelijk te Gorinchem met Anna Maria Winters 
Prins van Holstein-Gottorp   Inf.Rgt. 599b* website
Corlings Johan Mattijs Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat 9-10-1774 Huwelijk te Bergen op Zoom metAnna Maria
onder Douglas Inf.Rgt. 763a* Nicolaas, geb. Harderwijk   Markiezenhof
Corlyn Hendrik Militair 5-6-1752 Begraven te Leeuwarden   HCL
Cormbie Aber Overste ten dienste van Haar Maj. van Groot Britan 11-1-1711 Vader te Deurne, moeder Hester van Leefdael  BHIC
Cornabé François Collonel van een Regement Wallons en Commandeur 13-10-1747 Peter te ’s-Hertogenbosch
van de Willemstadt BHIC
Cornabé
François Daniel Vincent Geb. Lyon. Capiteijn in het Regiment van Monsieur de 7-8-1781 Huwelijk te Breda met Constance Anne Renée
Generaal-Majoor Grenier Inf.Rgt. 600a* in garnizoen Augustine Prevost Mackaij, geb. Diepenheim
in Sluis in Vlaanderen (in Overijssel)    Isis Breda
Corne Simon Luitenant compagnie Buhlman 17-12-1752 Vader te Bladel, moeder Johanna Margrita Billar  
BHIC
Corne Simon Daniel Vaandrig, in garnizoen te Breda 20-6-1789 -Ondertrouw
-Attestatie Breda naar Gorinchem voor huwelijk met
Magdalena van Braam, geb. Gorinchem   Isis Breda
Corne Willem Jacob Geb. Eersel. Vaandrig in het 2de bataillon van het 21-4-1783 Huwelijk te Geldrop met Cornelia Paulina van Dam,
?
regiment Zwitsers van de gen. majoor Meij (=May), geb.'s-Grevelduijn-Capel
gelegerd te Geertruidenberg Inf.Rgt. 697a* BHIC
Cornelis Abraham Soldaat, In garnizoen te Rotterdam 31-5-1786 -Ondertrouw te Rotterdam met Ytske Abrams, uit  Sneek,wed. van Wijbe Hilbrands. Att. voor Sneek
G.A. Rotterdam    Met dank aan Ronald Hellenbrand
-Huwelijk te Sneek Tresoar
18-6-1786
Cornelis Casper Soldaat uit Leeuwarden 6-7-1759 Ondertrouw te Leeuwarden met Evertie Staalwerkers,
uit Zutphen. Attestatie naar Zutphen.    Tresoar
Cornelis Eppo Geb. Winschoten, wonende in het garnizoen Bergen 3-11-1756 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella van Pelt,
op Zoom. Soldaat onder Veldman Inf.Rgt. 671b* geb. Dordrecht   Markiezenhof
Cornelis Geert Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat 8-12-1756
Huwelijk te Bergen op Zoom met Marihina
onder Veldman   Inf.Rgt. 671b, 2e Bat.* Hamers, geb. Emden   Markiezenhof
Cornelis Jacobus Soldaat onder de comp. van overste Custos 27-5-1714 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met
Joanna Rodenhuys. 1-7 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1022
Cornelis Jan / Joannes Soldaat in de comp. van capt Meyers 6-5-1714 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Fenne
Raakhu(y)sen, alhier. 3-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1022
Cornelisen
Jan Geb. graafschap Lip- (Lippe ?), wonende in het 13-6-1714
Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria
garnizoen Bergen op Zoom. Ruiter onder Van Oyen Jansen, geb. Brussel   Markiezenhof
Corneliss Frans Soldaat i/h Regm. v. Brigadier Amama 22-5-1707 Huwelijk te Breda met Maria Cornelisse de Laet  
Inf.Rgt. 672d* BHIC
Cornelisse Cornelis Soldaat onder het tweede bataljon van den generaal 6-2-1769 Begraven te Heusden   BHIC
baron van Aylva, in de compagnie van den kolonel-
commandant Viersa   Inf.Rgt. 672d*
Cornelisse Jacob Soldaat, hij diende onder kapitein Ferie alhier in 12-2-1704 Ondertrouw te Heusden met Willemina de Graet
garnizoen BHIC
Cornelisse(n) Laurens Soldaat onder Maj. Gen. Torsé   Inf.Rgt. 599b* 8-5-1701 Huwelijk te Breda met Levina van Damme,
geb. Haarlem   Isis Breda
Cornelis(sen) Engelbert(us) -Grenadier in 't regiment van Randwijk, in guarnisoen te 8-9-1754 -Huwelijk te Lochem met Geesje Hendriks, j.d. van wijlen Hendrik Hendriks uijt Lochem, onlangs te Zutphen.   Lochem NG Trouwen
Zutphen -Zoon Hendrik Cornelis gedoopt te Lochem, moeder Geesken Hendriksen, ehel.   Lochem NG Dopen
-Dochter Janna te Lochem gedoopt, moeder GeeskenHendriks, ehel.   Lochem NG Dopen
-Soldaet Lochem 11-12-1754
-Soldaet nu in Zeeland, de vrou binnen Lochem 3-11-1765
Cornelissen Peeter Gouverneur 6-4-1701 Partij (schuldbrief) te Gilze Rijen   Isis Breda
Cornewal Henrij Kolonel van Groot-Brittannie 13-9-1725 Octrooi (om te testeren met de clausule van
substitutie) verleend   Isis Zeeland
Cornier
Jean Louis Soldaat in de compagnie van de heer luitenant colonel 24-4-1735 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Bergier van het Zwitserse Regiment van de heer Marie Catherine Maillard
Constant   Inf.Rgt. 697a* BHIC
Cornwal Jan Cornelisse Sergeant onder de compagnie van de heer majoor 28-4-1731 -Huwelijk te Zaltbommel met Adriana van den Berg
Howel   Inf.Rgt. 673b* ? 24-5-1731 -Zoon Jacob Nicolaas Cornwal gedoopt te
Zaltbommel   Met dank aan Albert Veldhuis
Corsel Antony Jm, geb. Sutphen. Canonnier in de Compagnie Op ingekomen Acte van Ondertrouw van Dongen
Artillerij van de Wel. Ed. gestrenge Hr. Majoor van dato den 27e April 1743, ondertrouw te Geertrui-
J:B: Neuman in guarnisoen in s Hertogenbos denberg met Cornelia Backere, jd, geb. Dongen en
woonagtig alhier (attestatie gegeven zeggende,
buijten dese Stad te sullen trouwen, te weeten tot
Dongen)   Website
Corsouls Joannes Militair. Woonplaats Leuven 10-4-1789 Huwelijk te Breda met Elisabeth Hoeben
woonplaats Boerhem, onder Rekem   Isis Breda
Cor(s)tius Johannes Kwartiermeester in het  Regiment van de Graaf van Mei 1700 Huwelijk te Breda? met Anna van der Lith,
Dona   Inf.Rgt. 668a* geb. ter Heyden   Isis Breda
Cortenhooft Joannes Miles ( soldaat) 18-9-1712 Begraven te Nuland   Doodboek Pastoor Nuland,
DTB 1   Met dank aan Jan van der Biezen
Cortzenborn Jan Adams Soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein 19-4-1733 Huwelijk te Bourtange met Anna Antonius   website
L. van Hulten
Cosel Ernst Tamboer i/h Regm. v. Gen. Salis Inf.Rgt. 673c* 21-2-1706 Huwelijk te Breda met Maria Grimmendal    BHIC
Cosiinse Jacobus Soldaat onder van Bronkhorst 22-5-1747 Huwelijk te Utrecht (Geertekerk) met Helena van
Inf.Rgt. 672f* Danswijk, jd   Gens Nostra jrg. 20, no; 1, Jan. 1965
Coste de Croije, Jean Kapitein onder Walef 27-4-1704 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
la Anna Dorothea van der Albe, geb. Bergen op Zoom
Markiezenhof
Costris, de Pierre Kapitein van de Dragonders in het Regiment van de Jan. 1707 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Baron de Waleph Marquérite du Mont   Markiezenhof
Couche Jacobus Soldaat in het regiment Albert (=Alberti?) 25-6-1711 Vader te Breda, moeder Margaretha Duchaine 
Inf.Rgt. 647a*? Isis Breda
Coulombiere Jacob Antoni Richer Geb. ’s-Gravenhage. Heer van Giessendam Capitein 22-8-1740 Huwelijk te Helvoirt met Antonetta Johanna Elisabeth
van Cie Guardes Dragonders Ierlanden Godin, geb ‘s-Hertogenbosch   BHIC
Coumans Servatius Ged. Wijnandsrade 27-1-1703, zoon van Joannes en Maria Spijckers, soldaat in Staatse dienst. 27-2-1734 Hij wordt vermeld in een akte
Halfbroer van Joannes CelusZie aldaar Schepenbank Nuth RAL-LvO 1758, 25r:
Met dank aan Harry Luijten
Courlad Abraham L. Secretaris in de Compagnie van Generaal-Majoor 23-10-1757 Peter te ’s-Hertogenbosch
Sturler BHIC
Court Andreas Geb. 05-1750 Utrecht, zoon van Johannes AndreassCourt en Agatha Brugman/Brugmans. Ged. Op Tussen sept. 1789 en -Verhuisd van Utrecht naar ´s-Gravenhage
13-05-1750 in R.K. "Achter de Weistraat", Utrecht juli 1790
Vader van CornelisCoert, zie 19e eeuw (bron: M. Coert).
-Soldaat in het Regiment Hollandse Gardes onder de compagnie van kolonel van Plettenberg. Inf.Rgt. 577a 06-09-1789
-Ondertrouw te´s-Gravenhage
19-9-1789 bron: Gemeente archief
-Kerkelijk huwelijk in RK Oude Molstraat ( getuigen:
20-9-1789 Cornelius van den Berg en Anna Coster)
-Huwelijk te ’s-Gravenhage (stadhuis) met Margarita
(Grietje) Coster, geb. 1764 Voorburg(Getrouwd voor
-Gepensioneerd soldaat (bij overlijden)              à den schepenen dhr. Bachman en secretaris dhr. Patijn, 
-Bij het overlijden genaamd Adries of Andries. 18-10-1815 bron: Trouwakte)
-Overleden Drunen (Heusden regio, NB),  ook
begraven te Drunen (aangifte 19-10-1815, getuigen:
Peter Daamen 1773-1828 en Arnoldus veltman, geb.
1773)Hij liet twee minderjarige kinderen na.
bron: Memories van successie Rijksarchief N-B
Memorienr: 174           Met dank aan Rietje van der Meer
Court Johannes Andreass Soldaat in het regiment van generaal majoor Jacob Becker Inf.Rgt. 672f 15-11-1749 -Huwelijk te Utrecht met Agatha Brugman(s),
geb. 1718 in Utrecht, dochter van Jan Brugman en
Lena Jans, ged. 23-12-1718 in R.K. "Achter de
Vader van AndreasCourt hierboven Weistraat", Utrecht.
Ca/na 1779 -Overleden                   Met dank aan Rietje van der Meer
Courthen Eghbert Soldaat, hij diende onder kapitein Ferie bij de Gardes 13-4-1703 Ondertrouw te Heusden met Maritijen Jorissen,
te voet. geb. Delft   BHIC
Couw Pieter Soldaat in de compagnie van commandant 18-2-1736 Huwelijk te Woudrichem met Margje Bieman
Hardenbroek, woonplaats Loevestein   Isis Heusden
Coetier, de Gerard Kapitein onder Kinschot < 25-1-1756 -Overleden
25-1-1756 -Zijn weduwe Charlotte Marie de Coetier is getuige
te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Covens Joseph Soldaat in de compagnie van de Heer Commandeur 20-1-1742 Ondertrouw te Axel met Elisabet de Smit
van Sonsbeek, in garnisoen alhier te Axel website
Coverts
Jacob Piet Geb. Zwitserland. Soldaat 25-2-1748 Vader te Veen, moeder Barbara Jansz Makkenje,
geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Heusden
Craan Frans Soldaat 14-11-1728 Huwelijk te Breda met Alida Julius   Isis Breda
Craan
Johannes Hermanus Geb. Keulen / Köln. Soldaat 21-9-1755 Huwelijk te Breda met Johanna Matij
geb. Breda   Isis Breda      
Craanenburg Jan Soldaat in het Regiment van zijne Excelentie Lt.Gen Baron van Doph Inf.Rgt. 701 e 8-11-1791 Begraven te Oisterwijk
BHIC
Craemer Johan Philip Soldaat 10-10-1741 Vader te Breda, moeder Clara-   Isis Breda
Craheij / Craijhé / Crahe / Crahai/ Crahay / Crahaij(e) / Jean / Joannes / Johan / Jan Dragonder, in garnizoen te Bergen op Zoom 12-5-1737 -Huwelijk te Breda met Johanna van Rijssel / van Rhé
1-11-1738 -Vader te Breda, moeder Joanna van Reysel
5-2-1740 -Idem, moederJoanna van Rijsel   Isis Breda
16-11-1741 -Idem, moeder Joanna van Rees
17-6-1743 -Idem, moeder Joanna van Rees
21-12-1744 -Idem, moederJoanna van Rijssel
9-10-1746 -Idem
7-3-1748 -Idem
11-5-1750 -Idem
8-9-1752 -Idem
9-5-1755 -Idem
Huwelijk van de kinderen ook in Isis Breda
Cramer Alexander Assuerius / Aswerius Korporaal 29-10-1769 Huwelijk te Breda met Louisa Eleonora
Groothaus / Louwisa Eleonora Grotenhuijsen,
geb. Lemgo   Isis Breda
Cramer Arnoldus Frederik Kapitein in de compagnie en het regiment van kolonel Du Verge  Inf.Rgt. 665a 21-8-1748 Commissie verleend door Willem Carel Hendrik
Friso, prins van Oranje Nassau
Commissie / instructie   Isis Zeeland
Cramer Christiaan Ruiter 5-1-1727 Huwelijk te Breda met Marij Woutrijn   Isis Breda
Cramer Christoffel Ruiter i/h Regm. van Tingnagel  Cav.Rgt. 577a 19-12-1703 Huwelijk te Breda met Elisabet Leisener   Isis Breda      
Cramer Georg Soldaat in het 2e Bataillon van het 2e  Regiment 19-6-1778 -Ondertrouw te Zaltbommel (op attest: van Tiel)/
van den Heer Lt Generaal vorst van Waldeck, 1st procl: d. 14 Junij Trouwboek Zaltbommel
in guarnisoen te Bommel   Inf.Rgt. 744b* 10-7-1778 -Huwelijk te Zaltbommel met Geertruij Verres, geb.
en wonende Tiel   Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Cramer
Reijnier / Reinerus Geb. Gelsdorf. Soldaat,  in garnizoen te Breda 23-11-1777 Huwelijk te Breda met Maria Catharina Meesels,
geb. Breda   Isis Breda
Cramer Wilhelmus "Senex miles" (oude soldaat) 23-9-1705 -Overleden te Maastricht 1705 
25-9-1705 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus te Wyck-Maastricht    DTB Maastricht
Cramond James Functie : Vaandrig in de compagnie Schotten van Makgill 9-4-1701 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
?
Crammont (sr) James -Functie : Vaandrig in de compagnie Schotten van kapitein Ramsaij 9-4-1701
Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
?
-Functie : Luitenant in de compagnie van kapitein
Patrick Arschine (Arskine). Voorheen vaandrig in de 23-8-1703
compagnie van kapitein Ramsaij
Crans Adolf Grenadier, in garnizoen te Breda 1780 Huwelijk te Breda met Maria Joseph Wijntjes,    ?
geb. Clermond, woonplaats Maastricht   Isis Breda
Crans Arent Cpt. In het 1e batt. van de 4e halve brigade, laatst in garnisoen te Groningen, nu te Leeuwarden 29-3-1798 Huwelijk te Huisum (ref.) met Ymkje Boyes / Boyer
(Op vertoonde att. van Leeuwarden en Groningen van
26- en 28 maart). Att. verzonden naar Groningen en
Leeuwarden 29-3  Tresoar Soldatenhuwelijken 1024
Crans Bernard Tjassens Geb.Groningen. Luitenant in 't regiment van den Lt. 30-1-1739 Ondertrouw? te Heemse met
Generaal Wichers Johanna Eduarda Theodora Edinkhuisen,
geb. Reese. Dese gegeven attestatie nae Groningen.
Trouwen Heemse 1662-1794
Crants Jan Soldaat in de comp. van de Hr. Bojanovskij 11-8-1748 Huwelijk te Klundert met Jenneke van den Santberg
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 14
Craps Johannes Soldaat 3-9-1773 Begraven te Leeuwarden   HCL
Crassier, de Leonard Joseph Vaandrig onder generaal-majoor de Prins van BadenInf.Rgt. 632b* 27-5-1787 Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornelie
Margaretha Johanna Blanken  Markiezenhof
Crats
Johannes Henricus Geb. Haltnegen (Marck). Korporaal onder de Compag- 12-8-1747 Ondertrouw te ’s Hertogenbosch met
nie van kapitein Erkels in het regiment van generaal Goverdina van Esch, geb. Wijk   BHIC
van Kinschot, alhier in garnizoen.   Inf.Rgt. 672e*
Creijenbult Hermanus Van Deventer. Soldaat in de cie. Van den Heer 24-3-1757 Huwelijk te Zaltbommel met Jenneke Sivellier,
Collonel de la Calmette, hier in guarnisoen liggende   abv. Neeriinen  -Gens Nostra Jrg. 18, no: 6 juni 1963
Inf.Rgt. 577a* -Trouwboek Zaltbommel 1751-1797
Crel Martinus Geb. Lith. Soldaat onder de compagnie van generaal- 12-8-1747 Ondertrouw te ’s-Hertogenbosch met
majoor van Kinschot in diens regiment, te Jannetje Meinders, geb. Heusden   BHIC
's Hertogenbosch in garnizoen.   Inf.Rgt. 672e*
Cremer Hendrikus Ruiter in het Regiment van Lr. Generaal Graaf van Rechteren garnisoen houdende te Hoorn 20-6-1777 -Ondertrouw te Vaassen met  Grietjen van Gelder(en),
Cav.Rgt. 672b* geb. van Vaassen
6-7-1777 -Huwelijk   Vaassen NG trouwen
Cremer Peter Geb. Palts, wonende in het garnizoen Bergen op 3-12-1755 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Zoom. Soldaat onder Veldman Maria Jansen Roelofs,  geb. Rotterdam  
Inf.Rgt. 671b, 2e Bat.* Markiezenhof
Cremers Christianus Ged. Nuth 3-9-1767 als zoon van Joannes en Maria Mechtild Drummen. Soldaat in het keizerlijk leger onder de los Rios (Markies de los Rios, gouverneur van Aath) 3-10-1792 Huwelijk te Nuth met Maria Gertrud Cremers  
Met dank aan Harry Luijten
Cremin
Jan Geb. Leuven / Louvain, wonende in het garnizoen 18-4-1733 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Vervloet
Bergen op Zoom. Soldaat onder Simons geb. Hoeven   Markiezenhof
Creps Henri Militis in légion De Lindenne (Soldaat in het regiment 30-9-1737 Vader te Wonck (B, nabij Luik)moeder
De Lindenne) Christiane Creps.
Zoon/fils Michel(p Michel Host et Barbara Chinigen).
Cret, du
Jean Soldaat in het Zwitserse Regiment onder Constant  23-5-1728 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Inf.Rgt. 697a* Judith Vantal  Markiezenhof
Cretzer Johannes Van Oxstadt, soldaat in de Compagnie van de Capitein 25-12-1735 Huwelijk te Bourtange met Maria Sijbens, van de
L. van Hulten Oude Schans   website
Cric  
Petronella "Militaris" 19-7-1705 -Overleden te Maastricht
20-7-1705 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus    DTB Maastricht
Crimmelbein Johan Henrig J.m. soldaat in de compagnie van de Hr.  Tulleken in guarnisoen te Swolle 4-10-1752 Ondertrouw te Heerde met Grietje Mojen,
j.d. te Wesep.    Cop. 29 dito   Heerde NG Trouwen
Crispin Bernard Employe des Douanes 1798 Inwoner van Sas van Gent   Isis Zeeland
Croc, du Louis Soldaat 11-8-1756 Ondertrouw te Breda met  Jacoba Messee,
geb. Aardenburg, in de polder benoorden   Isis Breda 
Croce Joannes Petrus Waals regiment doopboek 1708-1796 21-9-1724 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Maria Joseph
Cav.Rgt. 693c* BHIC
Croelen Cornelis Jm,  geb. Tilborg. Soldaat int Regiment van de Hr 22-6-1743 -Ondertrouw te Geertruidenberg met Maria de Ridder,
Brigadier Vink onder de Comp. van de Hr. Luijtenant jd,  geb. Mastrigt en woonagtig alhier.
Colonel Salish alhier in guarnisoen   Inf.Rgt. 701c* 7-7-1743 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Croes Cornelis Soldaat, van Leeuwarden 18-7-1767 Huwelijk te Leeuwarden met Maria Jacobs,
uit Elberfeld  HCL
Croes J. Sergeant in het regiment van Houstoun in Bergen op 21-1-1784 Boedelinventaris. In beslagname van koffer  
Zoom   Inf.Rgt. 595a* Isis Roosendaal
Croese Nicolaas Militair 12-10-1781 Begraven te Leeuwarden   HCL
Croesman / ? Soldaet 20-12-1748 -Op den 20 decemb. is ook gedoopt Esken, soon van
Kroesman Harmina Hietbrinks, getrouwt geweest zijnde met
De soldaet, maer van de man verlaten zijnde; welke
soon sij in onegt heeft voortgeteelt, soo als sij segt
bij …? Door de moeder selfs ten doop
gepresenteert.   Lochem NG Dopen
15-5-1757 -Gedoopt te Lochem: Swaentjen, dochter van HarminaHietbrink, verlatene huijsvrou van …? Kroesman, dit kint is in onegt geprocreert bij Harmen Sloot, soldaet, die in de k.k.raad bekent heeft, dat hij dit voor sijn kind aennam en het ook als vader ten doop heeft gepresenteert. Siet cons. extr. den 14 maij 1757   Lochem NG Dopen
Croijé, de Philippe Francois -Geb. Gravenhage's. Mr.en Capiteijn Commandant 26-8-1754 -Huwelijk te Breda met Cornelie Catherine de Salis,
van de Grenadiers in het 1e Bataljon van Zijne geb. Breda   Isis Breda      
Excellentie Mr.de Luitenant-Generaal de Croijé, in
Garnizoen te Sluis   Inf.Rgt. 689a*
-Majoor in het eerste bataljon van het regiment van 25-4-1773 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Jeanne Marie
generaal Ruisch   Inf.Rgt. 689a* de Rechteven de Hemert  Markiezenhof
Croin, van J. Carel A. Majoor in het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*                      à 1789 -
Croix, de Vincentius Bij het Battallion de Sant Lis, Brigade de Berger 2-11-1747 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Clara Salladan   Markiezenhof
Croix, de la
Pieter Francois Geb. Doornik/Tournai. Sergeant van de mineurs in de compagnie van kapitein de la Croix 1739 -Ondertrouw op verthoonde dimissorialen van de
Walse kerkenraed van Maastrigt
15-11-1739 -Huwelijk te Meerssen met Amelia Franssen,
geb. Eijsden, beiden wonende te Maastricht
Gens Nostra 46, 1991
Crol Hugo Wdr.  Auditeur militair tot Oostende 8-9-1709 Huwelijk te Voorschoten met Engelina Schoonhoven, jd, op att van s'Gravenhage.
Geref Huwelijken Voorschoten
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Crol Jan Soldaat onder Haarsolte van Yrst  Inf.Rgt. 674a* 29-3-1722 Ondertrouw te Harderwijk met Johanna van Kisvelt, wed., wonende alhier Met dank aan Robert van der Hall
Crol Johannes B. Uit Leeuwarden, chirurg-majoor 3-4-1778 -Ondertrouw te Leeuwarden met
Anna Petronella Dreux, uit Rotterdam
16-4-1778 -Huwelijk te Rotterdam   Tresoar
Croljee Gerardus Geb. Maastricht, in garnizoen te Breda. Soldaat onder Douglas Inf.Rgt. 763a* 1777 -Proclamaties te Breda voor huwelijk met
Maria Elisabeth Nolt, geb. Vollenhove, woonplaats
Bergen op Zoom   BHIC
28-4-1777 -Huwelijk te Bergen op Zoom Markiezenhof
Crols Petrus Woonachtig in de Auvergnepolder. Afkomstig van het 9-6-1738 Vader te Halsteren, moeder Sibilla Peeters   BHIC
garnizoen Bergen op Zoom
Crom Christiaen Fredrick Soldaat in ’t regiment en onder de compagnie van 9-3-1721 Ondertrouw te Zutphen met  Heiltje Wassenge,
den erfprins van Saxen Eisenach   Inf.Rgt. 633a* j.d. van Wenterswijck, wonende alhier. Getrouwt in
de Br.K. d. 11 april 1721   Trouwboek Zutphen
Crom Pieter Jacobus Van IJperen, soldaat in ’t regiment van de Heer 4-5-1738 Huwelijk te Axel met Catrina Schoemakers
Collonel Zoute Inf.Rgt. 664b* in de compagnie van j.d. van Axel   website
de Heer Capit. Teulieres, in garnisoen alhier
Crommert, van Cornelis Soldaat te Maastricht 1-2-1733 Huwelijk te Drunen met
Helena Corstiaanse van Sluijsvelt   BHIC
Crommelin Wigbolt Oud gouverneur van Suriname 22-3-1772 Peter te Breda   Isis Breda      
Cromstrom Isaac -Sergeant-majoor of wachtmeester-generaal over de 11-3-1727 Commissie / instructie Zeeland
Zie ook 16e eeuw infanterien van de Verenigde Nederlanden. Voorheen Isis Zeeland
brigadier van de infanterie
-Gouverneur van 's-Hertogenbosch 5-9-1747 Commissie / instructie Zeeland
Voorganger: Jan Carel Smissaert (overleden) Isis Zeeland
Croon Everardus 'Miles sub legione Hollandica de Rechteren' 8-4-1714 Huwelijk te Roermond met Catharina Lindemans
(Joannes Everardus) Cav.Rgt. 672c Get. : Henricus Leppers, Joannes Reijneers en CatharinaRocus.
DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.
Uit dit huwelijk:
1.Joannes Fredericus Croonen, ged. Roermond 25-2-1715
 (get. Fredericus Doremaes en Christina van Kessel).
2. Agnes Croonen, ged. Roermond 24-8-1720
(get. Joannes Reiner en Berdina van Kessel).
3. Catharina Croonen, ged. Roermond 3-5-1722
(get. Jacobus Versteeghen en Catharina Lindemans,
dr. van Joannes x Catharina Lindemans).
4. Joannes Matthias Croonen, ged. Roermond 30-12-1723 (get. Fredericus Daeremans en Mechteldis Teunisse,
zn. van Joannes x Catharina Lindemans).
5. Everardus Kroonen, ged. Roermond 23-12-1725
(get. Sebastianus Jansens en Anna Gertrudis Weenen).
6. Daniel Kroonen, ged. Roermond 2-9-1727
(get. Daniel Estenreude en Catharina Tonnis).
7. Anthonius Franciscus Kroonen, ged. Roermond
13-3-1729 (get. Antonius Franciscus Colmans en Anna Catharina Crebber)   Met dank aan Loe Giesen
Croon Jacobus Kadet onder de graaf van Nassau  7-3-1707 Verklaart dat zijn broer Nicolaas Croon, kapitein-
luitenant in het Spaanse leger, op 1-2-1705 voor zijn
vertrek naar Harderwijk 50 pattacons geleend had.
Uit de akte blijkt dat Nicolaas inmiddels overleden
is   RAL-LvO 7094, 71  Met dank aan Harry Luijten
Croon Lambertus Wilhelmus Geb. Harderwijk, wonende te Ijsselstein in 1770. 26-8-1770 Huwelijk te Blauwkapel (Utrecht) met Adriana Maas,
Wdr. van Vrouwe Maria Jacoba Croes. Luitenant wonende te Vianen   NH trouwboek van Blauwkapel
Met dank aan Robert Maaswinkel
Croon(en) Nicolaas Kapitein-luitenant in het Spaanse leger 7-3-1707 -Zie hierboven: Jacobus Croon
-In de doopboeken van Wijk bij Duurstede wordt
Nicolaas Croonen genoemd, geb. Alkmaar en heeft
3 kinderen. In Alkmaar staat zijn doop niet inge-schreven, noch katholiek, noch gereformeerd.
Met dank aan Robert Maaswinkel
Croonen Joannes Fredrick Zoon van Jan Croonen en Catharina Lindemans, -
uit Swalmen. Vermeld als soldaat ten dienste van de
Staten van de Verenigde Nederlanden onder het
regiment van de overste Marvela Inf.Rgt. 701c* op  à 16-11-1734
Croonenburgh Willem Soldaat onder Bedarides   Inf.Rgt. 689a 7-3-1742 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Cornelia
Scheffers, jd in ‘t dorstige Hartsteegje
Gens Nostra jrg.19, no: 5, mei 1964
Crop Adam Soldaat, uit Leeuwarden 25-1-1705 Ondertrouw te Leeuwarden met Catharina Gerryts  
HCL
Crousaz
Pierre François Kapitein Luitenant in het Zwitserse regiment onder 22-4-1731 Vader te Bergen op Zoom, moeder Etiene Elizabet
Constant Inf.Rgt. 697a* des Combes   Markiezenhof
Crouwer Willem Geb. Nijmegen, soldaat 9-12-1731 Huwelijk te Vught met Anna Margrita Nederrop,
geb. Den Bosch   BHIC
Cruiswijk Cornelis Jm van Gorkum, soldaat onder het regiment van 16-08-1704 -Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met
de heer coll Palm Inf.Rgt. 666a* onder de compagnie van de heer majoor van der Does Geertruit Willems van Gent, jd van Cappel
-Getrouwt den 10 sept en den 12 den trouwbriev
gegeven   Met dank aan Hans van den Hoek  
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1693-1774
Crul Jan Geb. te Bergen op Zoom, wonende in het garnizoen 6-2-1715 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna van Roon,
Menen.  Tamboer en majoor onder Van Lijnden geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Csernipanskij Josephus Huzaar, hij diende onder de 3e vacante compagnie 30-10-1791 Huwelijk te Heusden met Anna Maria Sirroze
van de Heeren Staten alhier in garnizoen. BHIC
Cuijk Thieleman Hendrikse Jm, Soldaet in guarnisoen alhier onder het Regiment 8-10-1746 -Ondertrouw te Geertruidenberg met Jenneke Jans
van de Heer Luitenant Generaal Baron van Eck van Castro, jd, geb. Soetermeer en wonende alhier.
Panthaleon onder de Compagnie van de Capitein 30-10-1746 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Mansveldt   Inf.Rgt. 673a*
Cuijk, van Hend.k Wdr. van Marianna van Aalst. Soldaat onder de Comp. Sept./okt. 1742 Den 26 September 1742 (volgens ingekome Acte
van d Hr Capt. Tonar in Guarnisoen alhier   van Oosterwijk), ondertrouw te Geertruidenberg
Inf.Rgt. 701c* met Pieternel van der Looij, wed. van Thomas
van IJkendorp, geb. Oosterwijk en aldaar woonende
Website
Cuijper Hendrik Militair. Woonplaats Heusden. <1724 -Huwelijk met Anna Schouten
Luitenant 19-12-1724 -Huwelijk te Drunen met Dirkje de Wild   BHIC
Cuijpers
Harmanus Jm,  geb. Dueren. Soldaat int regiment van den Hr 30-3-1737 Ondertrouw te Geertruidenberg met
overste Dibetz onder de Compangie van de Hr Lt. Anna Magriet Creesers, jd, geb. Tongen,
Coll: Jaques d'Olivier in guarnisoen alhier    meede hier woonende   Website
Inf.Rgt. 586a*
Cuijpers Hendrik -Adjudant, hij diende in het regiment van de hertog 14-1-1707 -Ondertrouw te Heusden met Anna Schouten,
van Holstein-Noirburgh   Inf.Rgt. 655a* geb. Heusden, begr. 4-9-1724 te Herpt
-Lag in 1724 alhier in garnizoen 2-12-1724 -Ondertrouw te Heusden met Dirkje de Wild
19-12-1724 -Huwelijk te Drunen   BHIC
Cuilenburgh Adriaen Luitenant 15-5-1701 Peter te Princenhage   BHIC
Cuiper Berend Van Gildehuis. Soldaat onder de overste Burmania 16-9-1703 Huwelijk te Almelo met Anna Cnoops, uit Almelo  
website
Cuisine, de la
Frederic Geb. Daillon (in het Kanton van Bern) Corporaal in het 9-4-1747
Huwelijk te Breda met Catherine Michel
Regiment van Constant   Inf.Rgt. 697a* Masquilliere, geb. Doornik   Isis Breda      
Cunerts Adolf Sergeant, hij diende onder kapitein Musbach 22-12-1702 Ondertrouw te Heusden met Geertruijd de Haan,
geb. Heusden. Kind: Conjers   BHIC
Cunnengam(Cunningham ?) Johannes Collonel van een Regiment Infanterij in dienst van de 12-2-1723 Peter te Princenhage
Hoogmog/ het Staatse leger BHIC    Isis Breda
Cunninck Jacob Jm,  zoon van wijlen Lammert Cunninck. Soldaat onder den heer Hagen, kapitein onder generaal Slangenborg. 28-2-1706 Huwelijk te Dinxperlo met Mattheus! Theuwitzen,
Inf.Rgt. 660a* . Wonende in de Soederwijck jd van wijlen Hendrick Theuwitzen, won. in het Weerde? Huwelijk in het Weerde Dinxperlo Trouwen
Cunningham John Luit. col. gedoopt te Namen door Robbert Douglas, 31-3-1765 Peter te Breda
bedienaar van het Goddelijke woord bij het regiment Isis Breda
Schotten
Cunradi Christoph Friedrich Functie : Onder-luitenant in de compagnie van kapitein 21-6-1763 Commissie / instructie Zeeland
Closen, in het regiment van de markgraaf van Baden- Isis Zeeland
Dourlach, in de compagnie van kapitein Goler (onder
het 2de bataljon infanterie van Orange Nassau).
Voorganger: onder-luitenant Guichart  Inf.Rgt 748c*
Custer Hendrik Jm,  geb. Deutecom. Corporaal int Regiment vanden 19-4-1738 Ondertrouw te Geertruidenberg met
Heer Colonel Vink, onder de Compagnie vande Heer Johanna Maria van Dongen, jd, geb. Oosterhout
Majoor van Salisch in garnisoen alhier   Inf.Rgt. 701c* en laats alhier gewoont hebbende. Alhier getrouwt
op Zondag den 4 Meij 1738   Website
Custers
Matthias Uit Dillickrath, ex-soldaat en kleermaker 24-4-1785 Huwelijk te Belfeld met Mechtildis Rijvers
Website
Custos Wilhelm De Heer overste luitenant onder het regiment van sijn Hoogheyd de Heer Prins van Oranje en Nassau 1-2-1711 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met juffr.
Jisoa van Viersen (alhier). 8-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Cuylenburg, van Gerard Jan Vaandrig onder Bedarides 6-5-1742 Huwelijk te Utrecht met Yda Dons. Geboden mede
Inf.Rgt. 689a*  tot Ravesteyn, attestatie gegeven en 50 gld boete
betaald omdatse er geen van beyde gewoond
hebben   Gens Nostra jrg.19, no: 5, mei 1964
Cyriaci Johannis Salomon Vaandrig van de Compagnie van de Majoor de 9-9-1703 Huwelijk (kerk) te Nieuwenhoorn met
Leefdael in garnisoen te Brielle   Inf.Rgt. 666a* Cornelia Keijser, ged. 25-3-1676 Brielle,
begr. 5-1-1730 Brielle.  Voor méér zie  Website
Daal, van
Gieljam Geb. Antwerpen, wonende in het garnizoen Bergen op 1-10-1738 Huwelijk te Bergen op Zoom met Jenneken Wanroij,
Zoom. Soldaat onder Pustorel wonende te Van Loon (Venlo of Venloon?)
Markiezenhof
Daalhem Pytter Militair 3-9-1781 Begraven te Leeuwarden   HCL
Daalman Adriaan Soldaat in het Regiment van de heer Malparde 29-2-1732 Huwelijk te Utrecht met Hendrikje van Straten
Inf.Rgt. 672b* Trouwen Utrecht stad ref. 103-4, 29-2-1732
Met dank aan Richard van Schaik
Daalman Leendert Corporaal op de Ommerschans 27-8-1786 Vader te Avereest, moeder Elizabette Rovenaar
  Website
Daams
Jacobus Geb. te Cleeve, Grenadier in de comp. Van dHr 14-8-1784 Ondertrouw te Axel met Catharina Verhooren,
Collonel van Jeger in het 2e bataillon van het regiment geb. Naaldwijk
Infantery van de Heer Generaal Majoor van Monster, website
staande in guarnisoen alhier   Inf.Rgt. 689a*
Daams Jan Geb. Walbeek. Soldaat onder het regiment van de heer 7-11-1734 Huwelijk te Princenhage met Johanna Lucas,
kolonel de Gaulliere (=Gadelierre) Inf.Rgt. 668a* in de geb. Princenhage
companje van de heer luitenant collonel van Lijde. Isis Breda
Dabenis Willem Carel Uit Leeuwarden, kornet 16-9-1791 -Ondertrouw te Leeuwarden met
Geertruida Maria de Laver, uit Rotterdam
2-10-1791 -Huwelijk te Leiden   Tresoar
Dabo Jacques Natif de Bolduc (Bois le Duc=’s-Hertogenbosch) en  20-12-1696 -Reçu à l'hôtel des Invalides a Paris
Holande, âgé de 45 ans. Trompette du Sieur de la /binnengekomen
Combe, Regiment Dauphin Estanger, ou il dit avoir 7-8-1710 -Il est decedé a L'Hospital d'Arras. Le 26 mars au
Servi 4 ans, auparavant 4 dans Ligondez, 2 dans dit an, Il avoit eu un congé de lhôtel pour six mois
Roquelaure, 5 dans Beson, et 5 à 6 ans dans Les Website
Cuirassiers quil à Servi 9 à 10 ans, est fort incommodé
d'un coup de Sabre quil reçeut sur la teste estant 
dans un party Commandé par monsieur de Rodmack
au Col de Pertuy en Catalogne, il y a 6 ans, joint à ce
quil est estropié de la main gauche d'un coup de sabre
quil reçeut par les housards allant au fourage aux
environs de Cronweisbourg [0?000] il y à cinq ans, ce
qui le met hors d'estat de pouvoir continuer ses
services, marié à Paris, et est Catôlique
- Cavallier
Dadum
Johann Godfried Geb. te Kirberg in 't Nassau-Dietse, soldaat 16-7-1747 Vader te Breda, moeder Janna Gilligans,
geb. Groningen   BHIC
Daeij Nanningh Ged.  14-8-1721 Alkmaar. Luitenant colonel. 6-8-1779 -Begraven te Alkmaar   Dig. Stamboom Alkmaar
Dagteler
Filiph Geb. Tottenhousen. Tottenhousen onder het Conten 26-4-1755 Huwelijk te Bakel en Milheeze met Sebilla Krinders,
van den keyse./soldaat van het regiment Evertse geb. Venray
Inf.Rgt. 701 eonder de compagnie van den capiteyn Isis Eindhoven
Lammers
Dalen Peter Henderijk Soldaat 15-6-1732 Ondertrouw te Voorst met Derkjen Teunissens,
Dochter van Teunis Derks onder Voorst. Consent
van bruyds ouders   Voorst NG Trouwen
Dalen, van Arnoldus -Soldaat onder de heer overste Zixma te Coevorden in 31-1-1717 -Huwelijk te Coevorden met Catri(j)na Copkes/
1717. (Inf.Rgt. 671 e). Coppius, ged. 24-7-1695, overl. 26-5-1759
-Maastricht: hij was in die tijd aangesloten bij, of voelde 12-10-1722 -Vader te Maastricht (Joachim), moeder Catharinae
zich aangetrokken tot, de Eglise Walone (Waalse Kopkens (Brabant), in de RK St. Catharinakerk te
Kerk). Hier maakte hij kennis met zijn latere echtgenote Maastricht
-Gelegerd te Namen 1722-1725 -Zoon Jan Everts geboren in Namen.
-In de volkstelling van 1748 staat hij in Kampen 1733 -Vader te Kampen (Andries)
vermeld als soldaat, wonende in het 1735 -Vader te Kampen (Antonie)
Cellebroederskwartier in de Groenestraat 5-6-1752 -Voogd over het zoontje van Jan Telling en Janna
van Dalen     Met dank aan Erik Jansen
Dalen, van Frans Uit Maastricht, soldaat 12-12-1728 Huwelijk te Leeuwarden met Tryntje Jans,
 uit Leeuwarden   Tresoar
Dalen, van
Jan Everts Zoon van bovengenoemde Arnoldus van Dalen, 4-12-1749 -Huwelijk te Groningen met Marijke Maria Swanck, geb. in de Roosenstr. Groningen, ged. Groningen (A-kerk) 4-8-1723, begr. 18-9-1780 Kampen, in of bij de
geb. tussen 1722 en 1725 in Namen, Frankrijk. Bovenkerk in Kampen voor 1 Carolische gulden en
Zijn ouders waren daar toen gelegerd. een stuiver, dochter van Jacobus Swanck en JankeRippens
Was in 1749 soldaat in de compagnie van Kapitein -Momber van Jannes, Jacobus en Catrina, kinderen van zijn broer Antonie van Dalen en Marta Leenberg
G.A. van Keppel te Groningen. Met dank aan Erik Jansen
8-6-1778
Dalhausen Jan Soldaat in het regt. van Saxen Eijsenach 5-10-1720(?) Dese den 8 oct. aen Ds. de Roij door mijn meijt Lisebeth toegesonden met Harmina Brabenders,
Hendrik j.d. v. Hendrick Brabender, beijde binnen Lochem.
Huwelijk te Lochem.   Lochem NG Trouwen
Dalhof Doedo Gijsbert Bernardus Luitenant-ingenieur. Hij diende bij het departement 16-5-1775 Vader van begraven kind te Heusden   BHIC
van de Grote Hollandse Fortificatien
Dalmolle / Jan Hindrik Geb. Zwolle. Soldaet in de Compagnie van de Major 2-7-1763 -Ondertrouw
Dalmeule Mulert in het Bataillon Orange Drenthe   Inf.Rgt. 647a -Huwelijk te Groningen (Martinikerk) met
Barbier Maria Margaretha Looijens/Margretha Wolters,
geb Groningen   Met dank aan Teijo Doornkamp
Dalsen Egbert Aelberti / -Ruiter in het leger 12-5-1702 -Vader te Teteringen, moeder Joanna Christiaense
(van Moergestel)
Egbertus -Militair 4-11-1709 -Vader in Teteringen   BHIC
Aelberte/ Aelberts
Dalvoes of Dalfues Johan Urbaen Soldaat onder de compagnie van capt.  Ghelhof 15-3-1711 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Marike Erwyn(s),
alhier. 29-3 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Dam, ten Jan Soldaat in de comp. van de Hr. Bojanovskij 8-6-1749 Ondertrouw te Klundert met Willemina
van Oosterbos. Huwelijk in Den Hoef
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 18
Dam, van Isaac Soldaat onder Gen. Maj. Vicouse Inf.Rgt. 701c* 28-9-1710 Huwelijk te Breda met Johanna Slotenmakers,
geb. Utrecht    Isis Breda
Dame Jan Militair, woonplaats Doornik 21-8-1753 Huwelijk te Loon op Zand met Willemijna Zwart
RA Tilburg
Damen Adam Soldaet onder de compagnie van de hr. capitein 7-1-1708 -Ondertrouw te Groenlo met Hermanna Oorschot, dochter van Harmen Oorschot van hier.
Batenburg onder ’t regiment van de hr. overste Sigterman, guarnisoen houdend in Bergen op den Zoom. -Gecopuleert alhier / huwelijk    Groenlo NG trouwen
15-1-1708
Damen Antoon Soldaet in 't reg. van Broekhuijsen, hier in guarnisoen. 25-1-1747 Zoon Johannes Wilhelmus gedoopt te Lochem, moeder Anne Marie Voermans, ehel. De ouders
zijn Paaps   Lochem NG Dopen
Damen Claas Soldaat onder het regiment van kolonel Walterus 19-9-1742 Ruzie
Inf. Rgt. 602a* in de compagnie van kapitein Pus website
Damen Hindrik Soldaet onder de Heer Capitain Vestruik 30-4-1730 -Ondertrouw te Oldenzaal met Maria Koitenbrouwer,
uit Oldenzaal
? -Huwelijk te Deventer   Oldenzaal NG Huwelijken
Damen Paulus Soldaat in't Regiment van de Hr. Brigardier Burmannia 1744 Afkondigingen te Doetinchem voor huwelijk met
Inf.Rgt. 633a* alhier Hendrica Cranenborg uit Zutphen.     website
Damen Wilhelmus Willems Van Nieustadt, soldaat in het regiment van Baron 30-11-1742 Huwelijk te Breda met Helena Adriaans
van Aylva  Inf.Rgt. 672d* van der Sanden.   Met dank aan Gijs Hesselink            
Damer Baerent Geb. te 's-Gravenhage, wonende in het garnizoen BoZ. 6-10-1734 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia Veltman,
Tamboer onder Auerswaldt geb. Delft    Markiezenhof
Dames Gerrit Soldaat onder het regiment van kolonel Halewerf 10-8-1748 Doodziek aangekomen
(=Hoolwerf), garnizoen in Venlo website
In 1748 van Inf.Rgt. 666a* naar Inf.Rgt. 665a*
Damhuijs, ten Berent Soldaat etc. 13-2-1706 Ondertrouw te Borculo med Amelia Margrita Renkink,
beide van hijr. Copulati hic / huwelijk alhier den 25 febr.  Borculo NG Trouwen
Damisse Jan Francis Luitenant. Hij diende in 1740 in het regiment van 28-2-1741 -Huwelijk te Heusden met  Anna Elsaben Telchus,
kolonel Crommelijn Inf.Rgt. 643a* en stond later ten geb. Burgsteinfurt 
dienste deser Landen onder de majoor Decker
Steeden 16-7-1760 -Begraven te Heusden   BHIC
Damman Joannes Soldaat 25-1-1731 Vader te Breda, moeder Mathia Sonet   BHIC
Dandels Egbert D"Weled. Hr., j.m., Capiteyn Luijtenant onder het regiment van syn excellentie D'Hr. van Slangenburgh 24-12-1711 Ondertrouw te Heerde met  Juffr. Harmanna Willeminavan Hattem, dogter van den Emsterhoff  onder Eepe  Heerde NG Trouwen
Inf.Rgt. 660a*
Danen Jacobus Zwervend soldaat 13-9-1705 Vader te Wouw, moeder Francisca van den Driesen 
BHIC
Danhay / Danhaij Andreas -Waals regiment doopboek 1708-1796 7-5-1725 -Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Cav.Rgt. 693c* Anna Maria Vurstock   BHIC
-Idem 9-7-1727 -Vader te Nijmegen, moeder  Anna Maria Vurstock 
Daniel, baron van Coeverden Arend Capitein in het regiment van den collonel Bentinck, 13-08-1790 -Ingetekent
in guarnizoen te Campen 31-8-1790 -Met att na Heino gegaen om te trouwen met
Jacoba Henrietta Arnolda baronesse
van Voerst tot Hagenvoorde   Wijhe NG Trouwen
Daniel Hubertus Waals regiment doopboek 1708-1796 25-7-1729 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Cav.Rgt. 693c* Joanna Montagne   BHIC
Daniel Philippe Joseph Geb. Bergen op Zoom.  Sergeant in de Compagnie van 1-12-1782
Huwelijk te Breda met 
de Majoor Cornabé van het Waalse Regiment van Marie Catherine Joseph Decour, geb. Namur         
Monsieur de Generaal-Majoor Grenier Inf.Rgt. 600a* Isis Breda
Daniels Henderik Geb. Bergen op Zoom, wonende in het garnizoen Ber- 7-11-1756 Huwelijk te Bergen op Zoom met Athanasia
gen op Zoom. Soldaat onder Durlach Inf.Rgt. 671 e van Loon, geb. Ossendrecht   Markiezenhof
Daniels Jan Soldaet onder de Compagnie van den Heere Capitein 28-5-1729 -Ondertrouw te Oldenzaal met Anna Catharina
Crenjere te Wiggenagen, uit Metelen
19-6-1729 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Daniels Jan Jm, soldaat in het 2e Bat. van Oranje Gelderland 12-10-1760 -Ondertrouw te Oldenzaal met Maria Gerrits,
Inf.Rgt. 602b* jd uit Oldenzaal
2-11-1760 -Huwelijk te Oldenzaal   NG Huwelijken Oldenzaal
Met dank aan Frank Steggink
Daniels Johannes Geweesen soldaat onder de Compagnie van den Heer 25-7-1777 Overleden te Vlierden
Coll: van Heukelum Inf.Rgt. 671d in het regiment van Isis Eindhoven
voornoemde coll
Danniagh Francois Kapitein van de grenadiers in het regiment van 7-8-1701 Begraven te (parochie) St. Walburgis (Antwerpen)
 ?
Picardië Begraafboek Walburgis 1693-1796
Met dank aan Medard Moerenhout
Danteye dit Jean Âgé de 40 ans, natif de Jambline dioceze de Liège. 28-11-1705 Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
du Bois Cavalier du Sieur de la Riviere, Regiment de Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
Desmarests cy devant Egmont et Gouffies, ou il a servi
7 ans, et auparavant 10 ans dans Rassent Letout 29-12-1716 Decedé / overleden
portez dans l'Un de ses certificats, est estropié de la
jambe gauche d'un coup de fusil quil reçeut estant Website
commandé pour aller à la Guerre aux environs de
Maëstrick il y a dix ans, joint acequil est devenu
astmatique depuis six ans lemet hors de Service,
marié en son Pays, et est catôlique.
Dassel (Dasfel?), von Johann Friedrich Lieutenant in ’t Regiment van den generaal-majoor 23-1-1791 -Ondertrouw te Zutphen met Catharina Aleida Sara
graaf van Randwijk   Inf.Rgt. 747e* Michgerius, geb. Doesburgh
6-2-1791 -Attestatie naar Doesburg  
Streekarchief Zutphen, NG 1791 , scan 2
Met dank aan Bart Vrients
Dassen Hendrick Soldaat i/h Regm. v. Gen. Maj. Tengnagel 6-3-1706 Ondertrouw te Breda met  Peternella van Gils  
Cav.Rgt. 577a Isis Breda
Dassen Karel J.m. soldaat onder het regiment Oxensterr 16-3-1708 Ondertrouw te Heerde met Aleijda Hermig,
tot Wapenveld   Heerde NG Trouwen
Dates Wessel Soldaat in de compagnie van de Hr. Capitein C.H. 16-1-1729 Huwelijk te Bourtange met Sieke Hindriks,
van Manneel van Veenhuisen in Oosterveer(?)   website
Dauer Wensel Soldaat 3-5-1733
Huwelijk te Breda met Maria Snackers
geb. Brussel   Isis Breda
Dauer, La Diell Soldaat onder Wallon 11-5-1749
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Maria Magdalena Aemedioo, geb. Antwerpen  
Markiezenhof
Daulnis Fredrik Herman Geb. Doesburg. In garnizoen in Breda.Capiteijn in het 21-2-1773? Huwelijk te Breda met Anne de Jongh,
Regiment van Luitenant-Generaal van Oijen geb. Breda   Isis Breda
Inf.Rgt. 672e*
Dauna Francis Geb. 's-Hertogenbosch, wonende in het garnizoen 13-11-1785 Huwelijk te Bergen op Zoom met Geertruij Vos
Bergen op Zoom. Soldaat onder Pallardy geb. Venlo   Markiezenhof
Inf.Rgt. 599b*
Daussij, Parfait Amant (alias ?)
Joseph Alias : perfecte minnaar? Geb. Parilly in Frankrijk. 2-8-1795 Huwelijk te Vught met Adriana Maria Mosmans,
Komm. van 't 2e Bat. v.d. 90e halve Brigade in dienst v.d.  Fr. Rep. woonplaats ’s-Hertogenbosch   BHIC
Dauuser
Jacob Soldaat van het regiment Grisons van de luitenant 10-8-1795 Begraven te Breda
Schmid Inf.Rgt. 693b* , compagnie kapitein de Georgij Isis Breda
Dauw Jan Soldaat, hij diende onder kapitein A. Hillensberg 26-3-1700 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Hardij.
alhier in garnizoen. (kind: Dou)   BHIC
Daverveld, van Andries Soldaat i/h Regm. v. Baron v. Pallandt  Inf.Rgt. 665b* 9-5-1700 Huwelijk te Breda met Susanna Verschuijr  BHIC
Davids Jacob(us) Corporael in 't regmt. van Dorth. 30-9-1742 Huwelijk te Lochem met Johanna ter Schegget,
j.d. van wijlen Jan ter Schegget uijt Lochem
Inf.Rgt. 665b* Lochem NG Trouwen
-Corporael in 't reg. van Dort, hier in guarnisoen 7-7-1743 -Zoon Jan Hendrik gedoopt te Lochem, moeder
Anna ter Schegget, ehel.   Lochem NG Dopen
-Corporael in 't reg. van Dorth 16-12-1744 -Zoon Jacobus te Lochem gedoopt, moeder Johanna ter Schegget, ehel.   Lochem NG Dopen
Davids Pieter Wouters Geb. Haagje(Princenhage?) bij Breda, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Minckwitz 2-3-1738 Huwelijk te Bergen op Zoom met Mariana Knapaarts
Markiezenhof
Davidson Alexander Sergeant 3-10-1799 Begraven te Ginneken en Bavel   Isis Breda
Davidson Daniel Sergeant 20-8-1794 Vader te Teteringen, moeder Agnes Baegsby  BHIC
Debelaar Christiaan Soldaat v/d blauwe garde  Inf.Rgt. 599a* 22-3-1711 Huwelijk te Breda met Johanna Peters   Isis Breda
Debert
Philippe Geb. Doornik (in Vlaanderen). Adjudant van de Franse 3-9-1704
Huwelijk te Breda met Marie Remon,
Compagnie van Monsieur van Westkerke geb. Amma (nabij Luik)  Isis Breda
Decem
Anthonij Geb. Lillo. Soldaat in het garnizoen te Bergen op Zoom 31-1-1712 Huwelijk te Roosendaal met Elisabeth van Beijeren 
Markiezenhof
Dech
Johann Caspar Geb. in Wisseck in Hessen-darmstad, grenadier 12-4-1784 Vader te Breda, moeder Dorothea Pluymmaeker,
geb. Grave   BHIC
Decker Christiaan Soldaet in de Compagnie van de Capitein Ooms, 2-12-1742 -Ondertrouw te ldenzaal met Alida Rigters,
onder het Regiment Dragonders van sijn Hoogheid uit Oldenzaal, wed.  van Hendrick Verbois
de Prins van Hessen   Cav.Rgt. 672h* ? 6-1-1743 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Decker Joannes Tijdelijk hier, bij het regiment Saksen-Hilburghausen 22-10-1758 Vader te Halsteren, moeder Elisabetha Voorhouwers
in Nijmegen. Inf.Rgt. 747e* BHIC
Decker   =?
Pieter Geb. Leuven, wonende in het garnizoen Bergen op 4-1-1713 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Rademakers,
Zoom. Soldaat onder Van Amerongen   Inf.Rgt. 689a* geb. Heusden   Markiezenhof
Decker   =?
Pieter Geb. Holsbeek (België), wonende in het garnizoen 29-12-1714
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria de Meijer,
Bergen op Zoom. Soldaat onder Van Amerongen geb. Leuven / Louvain Markiezenhof
 Inf.Rgt. 689a*
Deckers Antonius In militaire dienst onder Luitenant Hollaerdt. 28-11-1750 Vader te Halsteren, moeder Elisabetha Schurmans
Markiezenhof
Deckers
Cornelis Geb. Molenbeek, wonende in het garnizoen Bergen 1-12-1723
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
op Zoom. Soldaat onder De Jonge Josina Koddrie, geb. Sluis in Vlaanderen
Markiezenhof
Deckers Derk -Soldaet in 't reg. van Duijts 5-11-1769 -Te Lochem gedoopt: Derk, soon van Maria Flaman, waervan de vader Derk Deckersverklaert heeft, dat hij dit kint voor het sijne aenneemt en belooft haer te sullen trouwen soodra hij permissie van de capitain krijgen kan, die het ook selfs ten doop gehouden heeft in Lochem   Lochem NG Dopen
-Te Lochem gedoopt: Johanna, moeder Maria Flaman, waarvan de vader Derk Deckers , in de kkraad verklaart heeft, dat hij dit kind voor het sijne
aannam en belooft heeft, bij handtastinge in eed 's plaets, haer te sullen trouwen sodra hij permissie van de capitain krijgen kan, die het ook selfs ten doop gepresenteert heeft in Lochem, siet ook 5 nov. 1769  Lochem NG Dopen
-Siet 6 nov.1769. Te Lochem gedoopt:  Jan, onegte soon van Maria Flaman, bij Derk Deckers (Lochem). Getuige Barta ter Schegget, die het kind ten doop gehouden heeft   Lochem NG Dopen
-Soldaet in 't regiment van Duijts 15-9-1771
8-12-1773
Deckers Henricus Soldaat 11-6-1731 Vader te Breda, moeder Joanna Maria Vrijer
Isis Breda                        
Dediez Joannes Soldaat uit Bochum 8-4-1782 Vader te Breda, moeder Elisabeth Monden,
uit Ginneken   Isis Breda
Defontaine
Henri Francois Geb. Heller (F). ongehuwd. Douanier, woonplaats 13-10-1796 Overleden te Oostende in het burgerlijk hospitaal,
Oostende was en reizend douanebediende.
Rijksarchief in België
Degermann Ernst Nicolaas Luitenant in het regiment Oranje Nassau 9-8-1786 Dochter Ernesta Cornelia geb. te Maastricht,
 Inf.Rgt. 747a* moeder Catharina Cornelia geboren Kuiper, kind
10-8-1786 ged.   Doopboek Amsterdam (?) 
Met dank aan Hans Schutijser
Degenhard Christiaan Heinrich/ Hendrik Geb. ca. 1748, waarschijnlijk in Pruisen.
?
-Adjudant in het regiment Sommerlatte 27-2-1791 -Ondertrouw te Zutphen
-Luitenant in het regiment van Generaal Majoor à 15-3-1791 -Huwelijk te Zutphen met Anna Rhenius
Willem Carel Hendrik, Graaf van Randwijck Streekarchief Zutphen, NG Trouwen, scan 3
-Kapitein in het derde bataljon van de 2e halve brigade <12-3-1800
-Majoor van het 3e bataljon van de 2e halve brigade > 12-3-1800 Website
Degenhart Johannes Uit het leger 3-1-1748 Lidmaat te Leeuwarden  HCL
Degenhart Julius Korporaal uit Leeuwarden 12-10-1765 Ondertrouw te Leeuwarden met Hendrica Hiddink,
uit Zutphen.  Attestatie naar Zutphen   Tresoar
Deger Elias Sergeant 9-8-1702 Peter te Breda   BHIC
Deglain Hendrik Willem Eerste Lieutenant onder het eerste Regiment van de 28-6-1799 Overlijdensadvertentie:
eerste Halve Brigade Fransche Jagers te voet In een der bloedigste Gevegten den 4 Juny by Zurich
voorgevallen, trof eene Kogel het Hoofd van mynen
teder geliefden Echtgenoot, Hendrik Willem Deglain,
eerste Lieutenant onder het eerste Regiment van de
eerste Halve Brigade Fransche Jagers te voet, waardoor
hy weinige uuren daarna in den ouderdom van 27
Jaaren, na een korte Echtverbintenis van ruim 11
Maanden, my door den Dood ontrukt wierd;
Myn smert is onbeschryflyk; ik beween met of in zynen
Dood het verlies van den dierbaarsten schat, en zyne
Kameraaden een braven Officier fo Krygsman. Hoe
treffend en onherstelbaar dit verlies voor my ook zy,
tragte ik Gode te zwygen.
Geertruidenberg,                        A. C. Stutzer,
Den 28 Juny 1799                       Wed. Deglain, Oudste
                                                    Behuwd Dochter van
                                                    M. G. Redlich.
CBG   Met dank aan Georg Ketting
Degrimont
Pierre Antoine Joseph Geb. Namen (Namur). Soldaat in de Compagnie van 20-7-1783
Huwelijk te Breda met Marie Thérèse Wautier,
de Capiteijn Jaussaud de Grand Clarij van het Waalse geb Namen / Namur    Isis Breda 
                  Regiment van Monsieur de Generaal-Majoor Grenier
Inf.Rgt. 600a* in garnizoen te Breda.
Dehu Joannes "Miles", 3-4-1701 -Overleden te Maastricht
4-4-1701 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus te Wyck-Maastricht   DTB Maastricht
Deij Hendrik Soldaat, van Leeuwarden 3-3-1793 Huwelijk te Leeuwarden met  Anna Lucas,
uit Goutum   HCL
D(e)ijema Henricus / Henrik -Geb. Sneek 2-11-1766 -Huwelijk te Breda met Anna Maria Boer,
jd, geb. Welt
-Soldaat uit Sneek 27-5-1769  -Vader te Breda, moeder Anna Maria Box,
uit Weelde   Isis Breda 
Deijl, van Jasper -Geb. mei 1686 Rotterdam Leuvehaven, ged. 3-8-1714 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met
(Gereform.) 16‑05‑1686 Rotterdam(getuige(n): Jacobus Cornelia Verdonck, geb. ca 1687 BoZ,
Ouders: 7 Pietervan Deijl, Vreemt, Johanna van Deil). Vaandeldrager onder de Chavonnes  Inf.Rgt. 599b*
Pieter Rutgers geb. jan. 1692  -Lieutenant onder Rensen in het Regiment Caris(?)
(Pijter) van Deijl Rotterdam, ged. (moet zijn:  Louis Maximiliaan de Hertaing Heer van Marquette).
en Catharina de 20‑01‑1692 Rotter- Wonende in het garnizoen Steenbergen  à 19-8-1714 -Huwelijk te Bergen op Zoom Markiezenhof
Chantelou dam (getuigen:Geertrui van Deijl; Willem Ernckelens), Inf.Rgt. 600a*
Uit dit huwelijk: overl. <1771. Bron: GAU invent.nr.  U139a12‑24,
Kind Pieter d.d 15‑2‑1724, -Bron: GAU U169a2‑225, d.d. 12‑12‑1726, Overeenkomst, April 1733 -Overleden te Venlo
van Deijl, geb.ca Procuratie, not. J. not. W. van Vloten Utrecht; Inhoud rechtshandeling: Over
1684 Rotterdam, van den Doorslag, levering van 100 snaphanen met toebehoren door Gerardus
begr. 31‑03‑1685 Utrecht Lasonder, roermaker, in opdracht van gemachtigde  Jasper
Leuvehaven Rotterdam. Ondertr.15‑07‑1724 van Deijl voor NN Ivoy cs, lieutenant colonel
2 Aletta Pieter Rotterdam, tr. op -Bron: GAU U169a2‑233, d.d. 7‑2‑1727, Not. W. van Vloten, Met dank aanTheo van Deijl
 van Deijl 30‑07‑1724 Rotter-dam met Catharina Arie-geb. ca 1700. Utrecht; Over levering 50 snaphanen met toebehoren door
Jasper van Deijl 8 Eduard Pieter Gerardus Lasonder, roermaker in opdracht van gemachtigde
Marte Pieterse  van Deijl Jasper van Deijl voor  NN Ivoy cs, lieutenant colonel
 van Deijl Kind Pieter van Deijl,geb. ca 1695 -Bron: GAU U169a3‑4, d.d. 12‑4‑1727, Not. W. van Vloten,
5 NN van Deijl, te Utrecht, begraven op 25‑08‑1696 Utrecht; Over de levering en vervaardiging van wapens door
geb. ca1688, begr. Utrecht. Gerardus Lasonder, roermaker in opdracht van gemachtige
23‑12‑1688 10 Johannes (Jan) Jasper van Deijl voor het regiment van brigadier Caris
Leuvehaven, van Deijl, geb. Wallon en NN Hertaing de Marquette, capitain
Fransse Kelder. 09‑07‑1696 Utrecht.
Dig. Stamboom 11 Margrita van Deijl,geb.
Rotterdam. 15‑07‑1697 Utrecht.
6 Kind Pieter van 12Kind Pieter van Deijl, geb. ca 1698Utrecht, begr.05‑11‑1699 Utrecht
Deijl, geb. ca 1690
Rotterdam, begr.
18‑03‑1692 te
Nijene kerck kelder
Rotterdam.
                       à
Deijl, van Eduard Pieter Geb. sept.1694 te Rotterdam, ged. (geref.) 5-9-1694 Ca 1725 -Huwelijk te Utrecht met Sophia
Rotterdam (getuigen: Pieter van der Merck, Bartha de Sluyterman, geb. ca 1695 Utrecht, begr. 17‑05‑1777 teUtrecht, dochter van Bernardus Sluyterman enJacomina van Delden. Uit dit huwelijk:
-Bron A: acte     Zoon (8ste kind) vanPieter Rutgers Chantelou, Eduard Gallas). Broer van bovenstaande
Oud Notarieel Archief Delfshaven (Pijter) van Deijl, Jasper van Deijl.Luitenant.
2‑6‑1689 Boedel- wijnkoper, geb. juli Pieter William van Deijl, geb. 27‑07‑1728, begr. 25‑10‑1728te Utrecht.
inventaris 1655 Rotterdam, Bernardus van Deijl, rentenier en moderaat, geb.04‑11‑1729 te Amsterdam, begr. 20‑05‑1810 te Utrecht.
Notaris Gerrit Post. ged. (Geref. 3.Kind van Eduard van Deijl, geb.  ca 1730, begr. 28‑03‑1735te Utrecht.
-Bron B: GAU    U119a1‑105, d.d. 7‑10‑1692 25‑07‑1655 Rotter-dam (getuigen: 2 Kind Eduart van Deijl, geb. ca 1732 te Utrecht, begr.09‑03‑1735 te Utrecht.
-Bron C: Boedelinventaris NAFDLH , d.d. 27‑5‑1683 Cornelis van Deijl, -Utrechts Archief Not.akte Procuratie tot beheer van                      à 5 Pieter van Deijl, geb. 20‑04‑1732.
-Bron D: Not. akte: Nr 117/A. van der Creke jr., d.d. 4‑6‑1667, Vermogensrecht Hillegont Pieters), goederen, 2‑4‑1760. 6Alida Everdina van Deijl, geb. 10‑05‑1734.
In deze akte zijn genoemd: Jacob VREEM en Pieter van DEIJL als bierkruier overl. op 05‑11‑1699, -Bron:Boek" Burgers op het kussen" door Dr. R.E. de Bruin Evert van Deijl, geb. 26‑08‑1734.
-Bron E: Na 1694 vertrekt men met hele gezin van Rotterdam naar Utrecht begr. 09‑11‑1699 Bernardus behoorde tot de gezeten burgerij. Hij was kort 8 Kind Eduart VAN DEIJL, geb. ca 1736, begr. 27‑07‑1738 teUtrecht.
-Bron F: GAU U125a1‑114, d.d. 9‑11‑1699, Verklaring, not. H. Houtman, Utrecht. Utrecht Ondertr. gemeenteraadslid van  9‑10‑1797 tot 5‑3‑1798.
13‑2‑1684 Rotter- -GAU invt.nr U 203a1, aktenr. 40, d.d. 29‑8‑1742, Testament, -Begraven te Utrecht
dam, tr.  2‑3‑1684Rotterdam metCatharina de Chantelou, not. A. van Broek Utrecht.
dochter van Jan 6                      à
de Chantelou,coopman, enCatharina- Bron: invent.nr. U203a1, aktenr., 40, d.d. 29‑8‑1742,
Testament, not. A. van Broek Utrecht.
Bron: GAU inv.nr. U162a10, aktenr. 6,à Met dank aan Theo van Deijl
 d.d. 9‑1‑1729, Testament, not. C.F. Pronckert Utrecht 01‑12‑1764        
(kolom 1: bronnen van kolom 2;
kolom 3: bronnen van kolom 4)
Deijnaart Arie Geb. ’s Gravenhage. soldaat, hij diende onder de 9-12-1735 -Ondertrouw te Heusden met
compagnie van kapitein Volbergen in het regiment van Anna Catharina Gabarel, geb. Air(?)
de heer Wolterus, alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 602a* 30-12-1735 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Deijts Leonard -Functie : Kapitein in de compagnie en in het regiment 21-1-1749 -Commissie / instructie Zeeland  
van luitenant-generaal Soute   Inf.Rgt. 664b* Isis Zeeland
-Tweede majoor in het regiment van luitenant- 21-1-1749 -Idem
generaal Soute   Inf.Rgt. 664b*
Dekes Frederik Uit Bourtange, soldaat in het 2e bataljon van de heer 4-3-1781 Huwelijk te Dantumawoude met
Somorlatte   Inf.Rgt. 747e* Sijtske Durks, uit Zwaagwesteinde   Tresoar
Dekker Hermanus Soldaat onder Bedarides 1-11-1741 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Gerrigje
Inf.Rgt. 689a* Penningwijk   Gens Nostra jrg.19, no:5, mei 1964
Dekker, de
Philippus Geb. Brussel, wonende in het garnizoen Bergen op 8-11-1741 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lisia van Espen,
Zoom. Soldaat onder Evertzen   Inf.Rgt. 701e* geb. Breda   Markiezenhof
Dekkers Antoni Soldaat. Hij diende onder de compagnie van kapitein Cavalier, te Brielle in garnizoen. Inf. Rgt. 666a* 7-11-1727 Huwelijk + huwelijk kerk te Heusden met
Jenneke Verheijde. Getuigen: jonker Verstegen en
Maria Denen.     Met dank aan Trudy Ohm
Dekkers Joannes Van Strijp, soldaat in de compagnie van de Heer Capt. 6-11-1746 Huwelijk te Axel met Johanna Lenders, 
Pool, in garnisoen alhier van IJperen   website
Delcourt Isaac Francois Luitenant-kolonel, gewesen commandant der burgerij van Leiden, officier municipaal en thesorier van Ginneken en Bavel. Bezitter van Groot Wolfslaar 8-7-1795 Begraven te Ginneken en Bavel. Vermoord tijdens avondwandeling. Zie Jaarboek Oranjeboom 1964
Isis Breda
Delingi Frederik Van Maastricht. Corporaal in de comp. Van capt. de 16-6-1796 Laatste afkondiging te Harlingen voor huwelijk met
Wilde Trijntje Jans, van Zuidhorn. Met att. vertrokken naar
elders.     Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Delisse Arien Gepensioneerde luitenant onder Oudewater 3-5-1780 Begraven te Beek en Donk   BHIC
Dellinge Johannes Martinus Tamboer 27-1-1743 Huwelijk te Breda met Maria Pelgrim,
geb. Waalwijk   Isis Breda
Dello Johan Francois Jm, geb. Gelder. Soldaat in 't Regiment van den heer 3-6-1747 -Ondertrouw te Geertruidenberg met Sibilla Bongerts,
Lt. Gen., Crommelin Inf.Rgt. 643a* , onder de
jd, geb. Ceulen (Köln) en beijde woonende alhier
Compagnie vanden Lt. Collonel Hersel 18-6-1747 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Delmeren
Francois Jaques Geb. Kortrijk. Soldaat in het Regiment van de Colonel 4-6-1730 Huwelijk te Breda met Helene Raeijmakers,
Mohr.   Inf.Rgt. 717a* geb. Breda   Isis Breda
Delnoz Petrus Andreas Josephus Mattheas Geb. Maastricht. Militair. Woonplaats: Hulst en Namen 14-11-1779 Huwelijk te Oisterwijk met  Adriana Maria Gommers,
(B). Sergeant in de 1e batterij van het Regiment van geb. Breda   BHIC
Lt.Generaal Baron van en tot Hardenbroek, in de
compagnie van Lt.Kolonel van Hogenheim.
Inf.Rgt. 672e*
Delplas Jan Baptist Geb. Roermond, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Brauw 11-5-1729
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Barbara
Bamels, geb. Doornik / Tournai  Markiezenhof
Delsen, van Theodorus Geb. Leiden. Soldaat 1759 Huwelijk te Breda met Eva Ilsink,
jd, geb. Deventer   Isis Breda
Delva/ Thomas Soldaat van de compagnie Invalides, te Naarden in Juni 1770 Vechtpartij te Bussum, uit het leger ontslagen
Delvaart garnizoen  Website
Delva Tijleman Geb. 's-Hertogenbosch, wonende in het garnizoen 6-5-1736 Huwelijk te Bergen op Zoom met Doora Vermeulen,
Bergen op Zoom. Soldaat onder Hoolwerf geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Delvigne / Joannes Martinus Waals regiment doopboek 1708-1796 26-11-1717 Vader te Namen / Namur, moeder
Vigne, del Cav.Rgt. 693c* Magdalena Servaij   BHIC
Delwich Hendrik Soldaet onder het regim. …? 21-9-1738 Zoon Andries te Lochem gedoopt, moeder
Anna Scholten, ehel.   Lochem NG Dopen
Demeier Giellis Ruiter eerste compagnie, eerste regiment Cavallerie 14-2-1797 Begraven te Breda  Isis Breda
Demen, van Gerrit Soldaet in 't reg. van …? 5-11-1747 Zoon Frederijk gedoopt te Lochem, moeder
Megtelt Mengers , ehel.   Lochem NG Dopen
Demoth
Johann Heinrich Soldaat, geb. van Cestrijk in Darmstad 28-10-1756
Vader te Breda, moeder Anna Maria Otto,
geb. van Halgarden in Maintz   BHIC
Denis Jan Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom.  Soldaat 25-11-1742
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Baudri,
onder Sels geb. Antwerpen   Markiezenhof
Denis
Reinier Geboren te Tienen, wonende in het garnizoen Bergen 28-7-1719 Huwelijk te Bergen op Zoom met Eva Leenders
op Zoom. Tamboer onder Halleett (=Halkett?) Markiezenhof
 Inf.Rgt. 603a*
Denker David Soldaet hier in Lochem 11-6-1747 Dochter Anna Geertruijd gedoopt te Lochem,
                       =? moeder Janna Smook, ehel   Lochem NG Dopen
Denkers       =? David Soldaet onder de colonel Mulert, in guarnisoen te Campen 10-11-1737 En Johanna Arents, j.d. uijt Lochem, tegenwoordig te Deventer. Zijn op att. van Deventer 3 mael gepro-clameert en is haer att. gegeven om te Deventer of Campen te mogen trouwen, 1737. nov. 23.
Lochem NG Trouwen
Denkers Wijnand Geb. Kampen. Grenadier in garnizoen te Breda 23-9-1769 Ondertrouw te Breda met Anna Margareta
Regenboog, geb. Maastricht   BHIC
Denkerts      =? David Wdr. Soldaet in 't regiment van Nassau Weijlborg 8-3-1761 Huwelijk te Lochem met Maria Petersen,
j.d. van wijlen Paul Petersen, beijde in Lochem.
Lochem NG Trouwen
Denneman Hendrik Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat 5-12-1742 Huwelijk te Bergen op Zoom met
onder Van Stapele Marta Magdalena Polibe   Markiezenhof 
Dennikhof Frederik Soldaat onder ’t 2e bataillion van de here Prince van Holstein Gottorph  Inf.Rgt. 599b* 24-5-1767 Ondertrouw te Groenlo met Berendina Hilverdink,
j.d. van Berent Hilverdink alhier. Getrout alhier.
Trouwboek Groenlo 1754-1771
Denninck Peter Soldaat in het regiment v.Gen. Salish   Inf.Rgt. 673c* 13-4-1705 Huwelijk te Breda met Gertruy Aarts   Isis Breda
Dens
Louis Geb. te Antwerpen, wonende in het garnizoen BoZ. 26-7-1741 Huwelijk te Bergen op Zoom met Jacomina Wilt,
Soldaat onder Evertzen   Inf.Rgt. 701e* geb. Brielle   Markiezenhof
Dens
Pieter Geb. Geel. Soldaat, In garnizoen te Breda 6-9-1778 Huwelijk te Breda met Sibilla Schofta,
jd, geb. Hertogenbosch's   Isis Breda
Densen, van Adolphus/ Ged. 23-2-1750 Breda, zoon van Adam van Densen en 4-5-1783 Huwelijk te Breda met Elisabetha Gerrits
Adulphus Petronella Vermeulen. Grenadier Met dank aan Rinus van den Akker        Website
Depassel
Jean Pierre Van Vaudes, Balliage de Lausanne, Kanton Berne, 18-6-1758
Vader te ‘s-Hertogenbosch, moeder
Zwitserland. Sergeant in de Compagnie van Capitein Fischer Marianne Laver, uit Geneve  BHIC
Deppe Evert Bombardier in de compagnie artilleralisten van capt. Hosang 15-11-1794 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Johanna
Henderica Steinfurth, beide van Harlingen. 7-12
getrouwd  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Derfelden, Frederik Jan Kapitein onder de infanterie in het regiment van de Erfprins van Orange en Nassauw 23-11-1778 -Ondertrouw te Utrecht met jonkvrouw Wilhelmina
baron van Inf.Rgt. 748a* Elisabetha Henriëtte van Flodorp:
6-12-1778 -Op den 23 der gepasseerde maand in Utrecht  door
Heeren Gecommiteerden tot de Huwelijkse Zaken in
wettigen ondertrouw opgenomen zijnde, en zoo daar ter
plaatze als te Namen haare drie zondaagse huwelijkse
proclamatiën onverhindert gehad  hebbende.
Zoo als uijt vertoonde losbrieven gebleken is. Zoo zijn daar-
op voorn(oemde) personen door mij behoorlijk in den
echten staat bevestigt binnen Meerssen op heden
den 16 december/ huwelijk te Meerssen
Gens Nostra 46, 1991
Derieux (Jean) Marinus Kapitein in het regiment van de prins van Holstein 20-8-1780 Vader te Princenhage, moeder Franscina
Goltorp   Inf.Rgt. 599b* van Schwarem    Isis Breda   BHIC
Derks Arnoldus Kannonier 18-12-1763 Huwelijk te Breda met Johanna van Ass
uit Oudenbosch   Isis Breda
Derks Jurrien Soldaat onder capitein Coops 10-9-1710 Vader te Nieuweschans (zoon Derk Jan ged.), moeder Johanna van Schuiren
Doop NH 1693-1742   Met dank aan Annelies Mateboer
Derks/ Petrus/ Pierre/ Pieter Soldaat 1-1-1769 Huwelijk te Breda met Cornelia/ Cornelie
Diederiks van den Berg(h) uit Breda   Isis Breda  website
Derksen Derk Granadier onder de comp. van C.W. van Welvelde in ’t 14-11-1756 Ondertrouw te Groenlo met Enne Hubers,
regiment van de generaal G.O. baron van Burmannia, dogter van Roelof Hubers van hier. Getr. d. 10-12
in guarnisoen in de Graav Groenlo NG Trouwen
Derriere, de la Dominicus Albertus Van Gendt? Soldaat 11-12-1712
Vader te Bourtange (dochter Magdalena ged.),
?
moeder Maria Anna Ballans, geboren Leuven
Doop NH 1695-1811   Met dank aan Annelies Mateboer
Dersje
Jan Peter J.m., geb. Kanton Bern. Gegageerd soldaat in 1748 31-10-1748 -Ondertrouw te Loon op Zand met Anna Span,
geb. Loon op Zand
11?-11-1748 -Huwelijk te Loon op Zand   BHIC
Derwijn Jacobus Van Leijden, Chirurgijn in ’t regiment van den Heer 7-2-1747 Ondertrouw te Heusden met Aaltie van Heukelom  
Kinschot  Inf.Rgt. 672 e website
Derx
Johan Jacob Geb. Elberberg. Sergeant in het regiment Waldeck 10-9-1788 Huwelijk te Zaltbommel met
Berbera Mauritiana le Francies, geb. Den Bosch
Gens Nostra jrg. 18, no: 7 juli 1963
Desabus Glaude Ritmeester 20-5-1700 Begraven te Breda   Isis Breda
Desel
Jan Baptist Geb. Leuven. Soldaat 8-3-1750
Huwelijk te Breda met Catharina Mielis
geb. Leuven   Isis Breda
Desmarets, Yves-Marie -Geb. 3-8-1715. Kolonel van het 1e Bat. La Sarre,
graaf de Franse infanterie bij de slag om Parma                      à 29-6-1734 -Gewond aan zijn hoofd
Maillebois -Generaal van het Legioen de Maillebois  van           à 1785-1786
Inf.Korps 785b*
1790 -Vlucht naar de Nederlanden
17-12-1791 -Overleden te Luik / Liege?   Website
Desnus
Jean Noel Geb. 24-12-1768 Val St. Germain, zoon van Jean 18-2-1797 Huwelijk te Hulst met Marie Angelique
Desnus en Francoise de Croix. 28 jaar. Adjoint du
Josephe Picquenot, geb. 2-4-1769 Lille               ?
Genie en chef, en guarnison Isis Zeeland
Dessein Godefridus Geb. Arnhem, woonplaats Maastricht. Chirurgijn onder 29-5-1748 Huwelijk te Helvoirt met Maria Elisabeth Haane,
de Cie van de heer Lt-Col de Saint Amant geb. Rekom   BHIC
Dessein Petrus Uit Nijmegen, soldaat in het Waalse regiment 24-1-1792 Vader te Breda, moeder Joanna Glasers
uit Leeuwarden  Isis Breda
Dessini Jan Geb. ‘s-Hertogenbosch. Soldaet onder Rechteren 8-11-1711 Huwelijk te Vught met Willemina Gijsberts
(Inf.Rgt. 672h of Cav.Rgt. 585a) Roosmaelen, geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Breda
Dessoled(desolate ?) Jones Militair 1-3-1782 Begraven te Leeuwarden   HCL
Deufkens Hendrik Sergeant i/h Regm. v. Gen. Maj. Salisch  Inf.Rgt. 673c* 19-12-1706 Huwelijk te Breda met Maria Ridders   BHIC
Deunhouwer Pieter Geb. Pietershoek. Militair, gegageerd matroos. 25-4-1790 Huwelijk te Drunen met Anna van Vugt,
Woonplaats Drunen geb. Drunen   BHIC
Deurse(n) Arnoldus -Geb. 1761. Cannonier in de Comp Artillerij van de à 1-11-1789 -Huwelijk te Leeuwarden met Clara  Christiaans
Luit. Coll. Guichenon de Chastillon, garnizoen Leeuwarden  zie Website Mensing, geb. 1766 Leeuwarden
-5 kinderen geboren en gedoopt te Leeuwarden in
-Militis 1791, 1796, 1799, 1802 en 1808.
22-12-1792 -Vader te Zevenbergen, moeder Clara Mensing BHIC
25-12-1840 -Overleden
Voor meer zie   Website     Met dank aan Peter Deursen
Deurse, van Antoine Soldaat Okt. 1708 Huwelijk te Breda met Cornelia Verveuge,
Geb. Den Bos   Isis Breda
Deursen, van Arnoldus Geb. Asten. Soldaat in het regiment van gen. Pretorius, 15-3-1744 Huwelijk te Geldrop met Marij Jansen Cleunen
gelegerd te Sluis in Vlaanderen Inf.Rgt. 602a* uit Braakhuizen   BHIC
Deuts Christiaen Philip Van Groningen. Corporaal in de compagnie van den 14-1-1763 Ondertrouw te Zaltbommel met Maria Jansen,
Majoor van Maneil, in het 2e Battaillon van den Lieut. van Amsterdam (ingeschreeven op att. van
Generaal Lewe (van Aduard)    Inf. Rgt. 671b, 2e Bat* Groningen)   Trouwboek Zaltbommel
Met dank aan Alida van den Bergh
Deutz G.S./ Generaal Majoor en Collonel van een Regiment 30-10-1748 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Albertina
Giedion Salomon Infanterij ten dienste der Vereenigde Nederlanden 18-2-1750 Cristina Snouckaert van Schauburg / Snouchaert
Inf.Rgt. 744d* 14-1-1752 van Schouburg (baronesse)  BHIC
De-Vinson Andries Van Deventer. Soldaet in de compagnie van de heer 16-2-1749 -Ondertrouw te Oldenzaal met Venne Catharina
(Davidson ?) Capi. Meurs, des Regiments Dierrij (Thierry)], Cappelhof, uit Oldenzaal
leggende in guarnisoen tot Deventer   Inf.Rgt. 673b* 5-3-1749 -Huwelijk te Oldenzaal    Oldenzaal NG Huwelijken
Dey Leendert Militair 27-10-1783 Begraven te Leeuwarden   HCL
Dibbets Johan -Kolonel van Inf.Rgt. 586a*                                           à 1726-1745?
-Luitenant-generaal                                                       à 1742
14-12-1745 -Overleden
Dibrij Gerard Geb. Lutzenburg(?)wonende in het garnizoen Bergen 20-6-1756
Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom. Soldaat onder Veldman Maria Johanna Mandelij,  geb. Gent
Inf. Rgt. 671b, 2e Bat* Markiezenhof
Dicenta Frans Xavierius Soldaat, in garnizoen te Breda 2-2-1749 Huwelijk te Breda met Johanna Setta Jesse?,
geb. Breda   Isis Breda
Dickers Reijnier -Soldaet in 't regiment van de prins van Oranjen en Nassou, in de comp. van de capitain Sigers, alhier in guarnisoen 27-8-1730 -Huwelijk te Lochem met Megtelt Elsmans,
-Soldaet in 't regiment van de prins van Oranjen, in guarnisoen te Embden j.d. van Leendert van Burik op de Elst onder
het schependomb.   Lochem NG Trouwen
20-4-1732 -Huwelijk te Lochem met Margrieta Nijvelts, j.d. van Reijnt Nijvelt uijt Lochem
Didden Doris Matthias Geb. Sittard, wonende in het garnizoen Bergen op 10-2-1734 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella
Zoom. Soldaat onder Simons van Arsen, geb. Roosendaal   Markiezenhof
Diden Theodorus Soldaat in de comp. Invalides 22-1-1769 Huwelijk te Klundert met Lijsbeth van der Schuure
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 70
Diedelhof Jan Pieter Soldaat 8-10-1730 Huwelijk te Breda met Ida van Hoest   Isis Breda
Dieden Jan Wachtmeester 13-12-1718 Lidmaat te Ellecom, met attestatie uit Velp
Lidmaten NG Gemeente Ellecom 1689-1771
Met dank aan Annelies Mateboer
Dieden, van Anthonij Ruyter onder van Cannenbergh   Cav.Rgt. 625b* 30-12-1750 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Johanna
Lansenborgh   Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Diederich
Johan Reinhard Geb. Darmstadt, wonende in het garnizoen Bergen op 5-1-1757
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Zoom. Soldaat onder Veldman  Inf.Rgt. 671b, 2e Bat.* Dorothea Elisabeth Kern, geb. Darmstadt             
Markiezenhof
Diederich Michiel Geb. Hoei (Huy?), wdnr. van Peternel de Rijk. Soldaat 18-3-1742 Huwelijk te Breda met Elisabeth Beggen,
?
jd, geb. Waalwijk   Isis Breda
Diederik Jacobus Soldaat 3-9-1730 Huwelijk te Breda met Cornelia Celle   Isis Breda
Diefenbach
Mattheus Geb. van Dausena bij Nassau-dietz, soldaat 15-6-1755 Vader te Breda, moeder Johanna Gaste, geb. van
Sinte Rove bij ’s Hertogenbosch   BHIC
Diegendorp Johannes Van 's Hertogenbos (militair) 4-10-1795 Huwelijk te Axel met Maria Dobbelaar   website
Dielisse Gerrit Geb. Nijmegen, tamboer 27-9-1733 Huwelijk te Vught met Elisabeth Stokkelmans,
geb. Den Bosch   BHIC
Diemen, van Bartholomeus Arnoldus Functie : Sergeant-majoor van het fort te Lillo. 12-8-1700 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Voorganger: Benedictus Beton de Jonge (overleden)
Dienethal Johann Jacob Soldaat in het regiment Saksen-Gotha Inf.Rgt. 744a* 29-8-1750 Vader te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Diercx
Joannes Soldaat uit Aldendorp in Waldeck 8-12-1767 Vader te Breda, moeder Aldegondis Roer,
van Grave   Isis Breda
Diermen, van Pieter Geb. Breda. Soldaat in 't regiment van Brouw, onder 6-2-1749 Begraven te Zaamslag
de compagnie van capitein Seijs   Inf.Rgt. 665e* Isis Zeeland
Dietrich Johann 42 jaren onder Pruisen, Hollanders en Saksers als Mei 1742 Overleden te te Bautzen in Opper-Lausitz,
soldaat gediend. Verder was hij geruimen tijd in Oost- oud 109 jaren   Website
en Westindië, en ook in Turkije geweest.
Diets Michael Woonachtig in het garnizoen Tholen. 31-3-1743 Vader te Halsteren, moeder Anna Morenhout   BHIC
Dietz Anthonij Geb. in 1752, zoon van Mathias Dietz en Catrina-.
?
Zijn ouders zijn Duits, hij mogelijk ook. RK.
-Soldaat in het 1e bat. van het lijfregiment van Oranjeà vanaf
10-5-1777 ßOndertrouw te Zwolle
26-5-1777 ßHuwelijk (1) te Zwolle, 25 jr, met
Aldegonda Willemina Zwerus
-Soldaat onder Oranje Vriesland                             à vanaf
16-11-1777 ßOndertrouw te Zwolle (2) met Marija Weghuijs,
13-11-1790 ßKerkelijk huwelijk in de Bethlehemse kerk te Zwolle.
06-12-1790
-Gepensioneerd militair                                             à tot 9-2-1822  ßOverleden om 03:00 te Zwolle, 70 jaar oud. Van
9-2-1822 het overlijden is aangifte gedaan op 11-2-1822
Kind van Anthonij en Marija:
1. Anthony Dietz, geb.24-6-1791 Zwolle, ovl. 24-04-1865
Kinderen van Anthonij en Aldegonda Willemina: Zwolle, 73 jaar oud, knopenmaker, arbeider. Anthony:
1.George Philippus Dietz, geb. 13-11-1777 Zwolle, ged. (1) trouwde 24-10-1812 Zwolle met Margaretha Cuipers,
16-11-1777 Zwolle, overl. 20-8-1827 Zierikzee, 49 jr. Vanaf Geb. 2-1-1788 Den Bosch, dochter van Jacobus Kuipers
21-6-1815 Apothecarsknegt, vanaf 24-2-1818 tot 27-12-1822 en Petronella de Groot. 
Winkelier, vanaf 21-10-1826 tot 20-8-1827 (Stads)wijn- (2) trouwde 22-10-1837 Hoorn met Margaretha Hoede,
werker. George Philippus trouwde 15-4-1805 in Zierikzee 47 jaar oud,  geb.1790 Hoorn, overl. 27-1-1861 Hoorn,
met Lijntje Bouman, 21 jaar oud, nadat zij op 27-03-1805 71 jaar
in Zierikzee in ondertrouw zijn gegaan. Lijntje is geb. in
1784 in Zierikzee, dochter van Pieter Bouman en Lijntje Met dank aan Hans van Straten
Telle. Lijntje is overl. 20-7-1842 in Zierikzee, vanaf
20-8-1827 Particuliere, vanaf 10-09-1834 tot 20-07-1842
Waardeerster
2. kind Dietz, geb.1788, overl. 2 jaar oud (oorzaak: kinder-pokken), begr. 22-2-1790.
Dietzel Johan Walbrath Sergeant 23-2-1783 Peter te Breda     BHIC
Dietzel
Wolraad Sergeant, geb. Marienhaage, in garnizoen te Breda 1783 Proclamaties te Breda voor huwelijk met
Cornelia Ooninckx, geb. Breda   BHIC
Dieudonné
Nicolas Joseph Geb. Namen. In garnizoen te Maastricht. Sergeant in 12-12-1781 Huwelijk te Breda met  Helena van Genk, geb. Breda
de Compagnie van de Luitenant-Colonel de Soldi van Isis Breda
het 3e Bataljon van het Regiment van Monsieur
Generaal-Majoor Grenier   Inf.Rgt. 600a*
Dieve Hans Gewesene dragonder uit regiment van Dragonder(s?) 28-3-1729 Begraven te Nuland   DTB 3 Nuland, begraven Koster
Met dank aan Jan van der Biezen
Dijck, van Hendrik Geb.  Zwolle. Soldaat. Hij diende onder de compagnie 4-2-1778 -Ondertrouw te Heusden met Willemijna Rock,
van kolonel-commandant de Witte in het regiment van geb. Heusden
generaal-majoor van Bentinck te Groningen in 25-2-1778 -Huwelijk te Heusden   BHIC
garnizoen. Woonplaats Heusden   Inf.Rgt. 701e*
Dijck, van
Jan Geb. Meersel. Soldaat 10-12-1747 Huwelijk te Breda met Cornelia van Alfen
Isis Breda
Dijck, van Jan Alberts Ritmeester i/h Regm.v. Brigadier Amama 16-1-1707 Huwelijk te Breda met Anna Renes
Inf.Rgt. 672d* BHIC
Dijck, van Joachim -Geb. ca 1735 Arnhem. Gedetacheerd te Maastricht. 8-10-1766 -Huwelijk te Tilburg met
Kannonier in Compagnie van Luit. Gen. Craujnack Margareta Verduijn, geb.Tilburg   BHIC
(=Creutznach, artillerie)
- 5-11-1780 -Huwelijk te Tilburg met Sophia de Lange,
geb. Oisterwijk   BHIC
Dijcke, van Abraham Auditeur-militair gouvernement Sluis -Gehuwd met Anna Matheussen
9-8-1709 --Komt voor in transportregister RAZVL 478,
St. Anna ter Muiden   Zie ook: Website   
Met dank aan Marianne Gossije
Dijckman
Andres Jm, geb. Apelerbeek (Aplerbeck), in de Graefschap Jan. 1707 Proclamatie te Breda voor huwelijk met
Marck. Regiments-kwartiermeester van generaal Maria Mooleschott, woonplaats Geertruijdenberg,
Dompre   Cav.Rgt. 665b* wed. van Adriaen Bavelaer. Getrouwd te
Geertruidenberg   Isis Breda
Dijk, van Christiaan Soldaat onder de invaliden 26-1-1748  Begraven te Delft  (Nieuwe kerk)  
Dig. Stamboom Delft
Dijk, van Claas Geb. Gemert. Soldaat en wever. Hij diende in 1749 in 9-2-1749 -Huwelijk te Heusden met
het regiment van luitenant-generaal Kinschot, in de Johanna Catharina van Loon 
compagnie Kinschot.   Inf.Rgt. 672e* 9-2-1797 -Begraven te Heusden   BHIC
Dijk, van Gijsbert Sergiant in 't reg. van Dorth, hier in guarnisoen 15-4-1743 -Huwelijk te Lochem met Teuntjen Wildemans,
Inf.Rgt. 665b* j.d. van wijlen Willem Wildeman uijt Lochem.
Lochem NG Trouwen
-Sergiant in 't reg. van Dorth, hier in guarnisoen 23-6-1743 -Dochter Wilmina Gijsberta gedoopt te Lochem, moeder Teuntjen Wildemans, ehel.
Lochem NG Dopen
Dijk, van Hendrik Soldaet onder de compagnie van de majoor Aijta, 22-2-1728 Huwelijk te Lochem met Adriana Joosten,
in 't regiment van de graef van der Lippe j.d. van wijlen Joost   Joosten, geboortig van Leijden,
tegenwoordig wonende alhier Lochem NG Trouwen
Dijk, van Jan Sergiant in 't reg. van Dorth, hier in guarnisoen 15-3-1743 Dochter Diliana gedoopt te Lochem, moeder
Inf.Rgt. 665b* Catarina Margaretha Hulschert, ehel.
Lochem NG Dopen
Dijk, van Pieter Geb. Kampen. Handlanger, hij diende onder kapitein 7-10-1703 Ondertrouw te Heusden met Cornelia Groenevelt,
Scholten geb. Heusden   BHIC
Dijk, van Pieter Geb. Breda, wonende in het garnizoen Bergen op 14-10-1786 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna de Bres,
Zoom. Soldaat onder van Salm   Inf.Div. 784a geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Dijk, van Willem Soldaat onder Bekker   Inf.Rgt. 672f* 16-4-1749 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Johanna Philips,
jdr.   Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Dijk, van Willem Frederiksz Soldaat onder de comp. van de Hr. Joncour de Viliienou 9-4-1703 Huwelijk te Klundert met Dirkje Hendriks
Klundert DTB trouwen deel 5, scan 22
Dijkkerhof Hendrik J.M.,  Zoldaat onder 't Regiment van Zommerlatte, laast gewoond hebbende alhier, thans in Garnizoen te Arnhem  Inf.Rgt. 747e* 24-3-1786 Alhier met attest van Arnhem ten huwelijk
aangetekend met Catharina Blank, J.D. te Arnhem, welke na 3 onverhinderde voorstellingen attest is gegeven naar Arnhem om te trouwen op den 16 April.
Gorssel NG Trouwen
Dikkers Reinier Soldaet onder de colonel Vegelin van Claarbergen 27-4-1732 Zoon Reijnt gedoopt te Lochem, moeder
Inf.Rgt. 664a* Margrieta Nijvelts (uijt Lochem)   Lochem NG Dopen
Dilleman Frans Melles Soldaat lijfregiment Prins van Oranje-Nassau 27-2-1724 -Huwelijk te Leeuwarden met Elske Gerrits,
Inf.Rgt. 639a* van Leeuwarden
2-7-1730 -Huwelijk te Hardegarijp met Tietske Alberts,
van Hardegarijp   Website   website
Dillo Andries Soldaat 27-4-1749 Huwelijk te Breda met Eva Lentz, jd,
geb. Leiden   Isis Breda
Dimmers Jan Geb. Zwolle, wonende in het garnizoen Bergen op 15-11-1752 Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriaanje de Vink,
Zoom. Soldaat onder Hoofd geb. en wonende te Leiden   Markiezenhof
Din / Den (=Dinn) Andries Dragonder onder het Regiment der Royale Schotse 1705-1720 Kreeg 10 kinderen in Vuren (Gelderland) met
?
Dragonders Teuntje Jacobse de Bruijn
Het is in ieder geval bekend dat er Schotse soldaten zaten
in Fort Loevenstein. Misschien deden die ook dienst in de
Redoute Vuren op de overkant van de Waal?
Dinn is de Schotse vorm van het bekende Engels
achternaam Dunn.   Met dank aan Norval Smith
Dindel
Michiel Geb. Hinvelt (in Steeftvolda), woonplaats Lage-Zwaluwe. Gepensionneerd huzaar. 28-8-1768 Huwelijk te Breda met Anna Maria Schroevers,
geb. Breda   Isis Breda
Dingelaar
Hendrik Geb. Iesdagh in Hessen (?),  militair. Woonplaats 17-1-1740 Huwelijk te Tilburg met Lijsbeth Reijneke
's-Hertogenbosch (gedetacheerd). Soldaat in Comp. RA Tilburg
van Luit. Kol. Sintamant  Inf.Rgt. 672e*
Dingenissen Giliss Van Baerlant, soldaat in de compagnie van dHr Capt. 9-10-1744 Ondertrouw te Liefkenshoek met
Teullieres Fransina Janssen   website
Dinges David Huzaar, hij diende alhier in het garnizoen 6-4-1792 Vader te Heusden, moeder Isabella Deeklenborg
BHIC
Dingler
Johannes Geb. Kerksaten (in Breisgau im Schwarzwald), 8-9-1799 Huwelijk te Breda met Adriana Maria van Hest,
woonplaats Breda (in garnizoen). Kanonnier van de geb. Tilburg   Isis Breda
6e Compagnie Bat.Artillerie 1e Bataljon
Dinstman Johan Martijn Soldaat 16-8-1792 Begraven te Breda  Isis Breda
Dinter, van Charles/ -Geb. Maastricht, in Breda in garnizoen.Monsieur en 21-5-1750 -Ondertrouw te Breda met Evingarde Jacoba
Capiteijn in het Regiment van Zijne Excellentie de Catherine Snouckaert van Schouburg, geb. Hees
Luitenant-Generaal Baron van Leijde Inf.Rgt. 690c* (in de gemeente Hertogenbosch's), woonplaats
-Geb. Maastricht. Kapitein te Willemstad Gorcum)   Isis Breda
Dinther, van Karel Hesselt 21-5-1750 -Ondertrouw te Willemstad met Emgarda Jacoba
Catharina Snoekaert van Schauburg, geb. Heesch,
Woonplaats Gorinchem   BHIC
Dirckx/Dircks =? Engelbertus 1.Korporaal in de compagnie van Barbin de Telliers in 1736 -In garnizoen en getrouwd in Maastricht
het regiment Marvillars, Maastricht   Inf.Rgt. 701c* (als weduwnaar) met Maria Catharina Huijsens
(Heuschen). Zie:  website
-Ander regiment (sergeant?)
This is myunknown 2. In garnizoen te Bergen op Zoom. Val van Bergen op Zoom 1747 -Zoon Jacobus geboren te Bergen op Zoom 
soldier! 3.Gepensioneerd sergeant  Markiezenhof
1768 -3e huwelijk te Loon op Zand met
Francijna van Wanrooij   RA Tilburg
     NL, De, Be:
     Emden (De),   
     Nijmegen,
     Maastricht    Loon op Zand etc.
Dirks Caspar Militair 19-8-1783 Begraven te Leeuwarden   HCL
Dirks Claas Tamboer in 't reg. van de colonel Vegelin van Claarbergen, in guarnisoen te Zutphen, onlangs alhier Jan. 1736 Ondertrouw? te Lochem met Maria Beurkes, j.d. geb. en wonende te Zutphen. Dese att. gegeven om te Zutphen te trouwen  1736. jan. 11.
Inf.Rgt. 664a* Lochem NG Trouwen
Dirks               =? Engel Soldaat 20-9-1747 Vader van een begraven kind te Heusden   BHIC
Dirks
Folkert Geb. Emden, soldaat 25-9-1701 Huwelijk te Dokkum met Rinske Klaasen uit Dokkum
Tresoar
Dirks Hendrijk Geb. Wichen (Wijchen) in Gelderland, wonende in het 24-1-1753 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Thomasse,
garnizoen Hulst. Soldaat onder Dongen Inf.Rgt. 672g* geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Dirks Hendrik Jm,  geb. Zantbeek (Sambeek?). Soldaat in het 2-4-1746 -Ondertrouw te Geertruidenberg met
Regiment van den luijtenant Generaal Eck van Cornelia Hermans, j:d, geb. Geertruidenberg,
Panthaleon onder de Compagnie van den Capetein mede woonende alhier.
van Steen, in guarnisoen alhier   Inf.Rgt. 673a* 17-4-1746 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Dirks Jacob Soldaat onder Brigadier, Baron de Heyden 25-9-1701 Huwelijk te Breda met Jenneke Wesselen,
Inf.Rgt. 632b* wed. van Daniel van Gestelen     BHIC
Dirks Jan Ruiter van het lijfregiment Oranje-Friesland etc. onder 19-1-1749 Huwelijk te Akkerwouden met Baukjen Dirks,
het bat. van de generaal majoor Bouricius van Akkerwoude Tresoar Soldatenhuwelijken 1024
Dirks Jan Militair 14-8-1781 Begraven te Leeuwarden   HCL
Dirks Johannes Soldaat onder de compagnie van kapitein Meiers 23-3-1710 Huwelijk te Veenwouden met Titia Alberts,
van Feenwouden    Tresoar
Dirks Pieter Grenadier, hij diende onder de compagnie van 4-7-1761 Ondertrouw te Gorkum met Maggel Schieno
generaal-majoor Thierrij, alhier (Gorinchem) in Isis Heusden
garnizoen.
Dirks
Wilhelmus Van Lingen in het land van Keulen; soldaat in het 26-1-1743 Huwelijk te Oudenbosch met
regiment van luitenant generaal Gadillieres Anna Maria van Hees uit Oudenbosch
                Inf.Rgt. 668a* , in de compagnie van kapitein Verdun, BHIC
in garnizoen te Bergen op Zoom
Dirks Willem Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat 1-2-1789 Huwelijk te Bergen op Zoom met Gerardina Fiesente,
onder Pabst   Inf.Rgt. 718a* geb. Etten   Markiezenhof
Dirkse Hendrik Miles (soldaat) 5-5-1724 Begraven te Nuland   Doodboek Pastoor Nuland,
DTB 1   Met dank aan Jan van der Biezen
Dirkse Hermen Soldaat 16-11-1750 Begraven te Heusden   Isis Heusden
Dirksen Dirk Kanonnier, geb. Zutphen, in garnizoen te Breda 21-4-1771 Huwelijk te Breda met Bernardina Helmich
geb. Nijmegen  Isis Breda
Dirksen Engel Uit Antwerpen. Soldaat, in dienst van de VOC op    à 13-12-1730
?
2-6-1731 -Overleden op Kaap de Goede Hoop   Website
Dirksen Frederik Soldaat onder Bekker   Inf.Rgt. 672f* 10-12-1749 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Hendrica
Robberse, jdr.  Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Dirksen Gerret Geb. Boxmeer. Soldaat onder de Compagnie van de 17-1-1739 Ondertrouw te Geertruidenberg met Anno Arion,
heer Capp. Dusij int Regiment Collonel Vink, in wed. van Hendrik van der Heijden, geb. en
guarnisoen alhier   Inf.Rgt. 701c* woonende alhier. Website
Dirksen Jan Korporaal 18-1-1744 Ondertrouw te Breda met Johanna Mulders
Isis Breda
Dirkx Johannes Wilhelmus Geb. Lingen, wonende in het garnizoen Bergen 13-2-1743 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria
op Zoom. Soldaat onder Verduin van Hees, geb. Oudenbosch   Markiezenhof
Dirrix
Catharina "Militaris" 3-1-1704 -Overleden te Maastricht aan de gevolgen van een
asmatische aanval,
5-1-1704 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus te Wyck-Maastricht    DTB Maastricht
Dirx Hans Soldaat i/d Cie, v. Majoor Rademaker 10-10-1700 Huwelijk te Breda met Aeltje van Dockum   BHIC
Dirx Jan Soldaat onder de compagnie van luit-colonel Mellema 22-2-1711 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Antje Hendrix,
8-3 getr.    Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Dispade Machiel Jm, geb. Breda. Soldaat, in garnizoen te Woudrichem 15-9-1771 Huwelijk te Breda met Elisabeth Vissers,
geb. Sprang, wed. van Caspar Schepens  Isis Breda
Distelraat Reinier Geb. Linnichsdorf(?) in Gulik, wonende in het 25-5-1744 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Wijkhof
garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Koetier geb. Nieuwkerk   Markiezenhof 
Ditges Michael Woonachtig in Tholen; garnizoen van Zouten (=Soute) 22-11-1744 Vader te Halsteren, moeder Anna Moerenout 
Inf.Rgt. 664b* BHIC
Ditmer Wilhelm Geb. Hessen, wonende in het garnizoen Bergen op 7-7-1747
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Zoom. Soldaat onder Friesheim Inf.Rgt. 600a, 1e Bat.* Anna Maria Metzen, geb. Koblenz   
Markiezenhof 
Dobbelen, van Adriaan Sergeant in 't Battaillon van den Heer Generaal‑Ma­jor 7‑4‑1759 Ot / huw te Bourtange met  Eentje Geerts,
De La Riviere Inf.Rgt. 672e, 2e Bat*. , in de Compagnie dochter van Geert Adams Cnoop (schoolmeester
van de Heer Lt Colonel Baron van Freijberg te Vlag­twedde), en Tjaakje Eerts.
Get.: Geert Adams Cnoop, vader.
Huwelijkscontracten Bourtange 1698-1811
Met dank aan Leo Bakker
Dobbeler
Bartholemeus Zwitser, soldaat 1-5-1796 Vader te Baflo en Raskwerd, moeder Trijnje Jacobs.
In onecht geboren kind Lammert   Archieven.nl
Dobbelstein, Baron van Borchard Carel Joseph Heer tot Eijnenbourg, Limpach, Schonweiler, Sprinking, Aug. 1721 Ondertrouw te Vaassen met Renira Barbara Baronessevan Isendoorn Ablois, etc.
Morsenet, Kamerheer van Zijne Keurvorst. Doorluchtig- Confirmati Vaassen dec. 1721  
heid van Ceulen, Capitein van een compagnij Voetvolk Vaassen NG trouwen
van het Regiment van de Prins Francois van
Lotharingen ten dienste van Zijne Keizerlijke Majesteit,
Docquier Gaspar Waals regiment doopboek 1708-1796 20-1-1719 Vader te Namen / Namur, moeder Beatrix Deomx(z)
Cav.Rgt. 693c* BHIC  
Doderitss Joan Huzaar, hij diende onder de 2e vacante compagnie 30-10-1791
Huwelijk te Heusden met Catrina Emses,           
van de Heeren Staten alhier in garnizoen. geb. Lille           BHIC                                                 ?
Doeffens Leendert Geb. Roermond, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Lion 15-9-1724 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina de Wolff,
geb. Deventer   Markiezenhof 
Doegelens(Douglas?)
Alexander Soldaat van de Schotse Fisiliers Geb. ca 1717.
Gehuwd met Elisabed Doegeles    BHIC
Doekes Jan Jm,  Soldaat in t Regm. vande Heer Coll: Dibbits 1736 Op ingekome acte van ondertrouw van Naarden
onder de Comp. van de heer Cap. Hambroek in guarnisoen alhier   Inf.Rgt. 586a* van dato den 10 November 1736, ondertrouw te
Geertruidenberg met Lambertie Hot(?), j:d:
woonende te Naarden   Website
Doekmaker
Johannes Philip Geb. Duitsland, wonende in het garnizoen Bergen op 8-8-1736 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria de Leeuw
Zoom. - onder Loo Markiezenhof 
Doelman Mart Militair 19-6-1784 Begraven te Leeuwarden   HCL
Doesburg, van Jan Gegaseert soldaat 26-11-1748 Begraven te Nuland   DTB 3 Nuland, begraven Koster
Met dank aan Jan van der Biezen
Doesburg, van Martijn Bombardier onder Kapt. Munninkhuisen 6-11-1701 Huwelijk te Breda met Antonetta Koninks   BHIC
Doesburgh, van Franciscus Soldaat 19-1-1721 Vader te ‘s-Hertogenbosch, moeder
9-9-1725 Joanna van Aken   BHIC
Doeser Johannis Soldaat onder Burmania   Inf.Rgt. 633a 14-10-1748 Huwelijk te Utrecht (Swolk. ?) met Barbera Verburgh,
jd   Gens Nostra jrg. 20, no:1, jan. 1965
Doiewaard, van Jan Dirksen Ruiter onder Kol. ’s Gravenmoer  Cav.Rgt. 577a 21-3-1711 Huwelijk te Breda met Digna Kerssemans,
geb. ’t Haagjen.Att. naar Meenen   Isis Breda 
Doijs van Rande Wilhelm Maurits Kapitein en luitenant-kolonel. Hij was in 1702 vaandrig 22-12-1702 Ondertrouw te Aken met Catharina van Freisheim
in de lijfcompagnie van Zijne Majesteit de koning van (=Friesheim?), geb. 1678, begr. 16-10-1751Heusden
Groot-Brittannië en diende later bij de Hollandse BHIC
Gardes
Dolbotter Jan Korporaal onder de comp. van de Hr. Lisphere 12-8-1703 Huwelijk te Klundert met Adriaantje de Wit
Klundert DTB trouwen deel 5, scan 25
Doll / Dol
Martin(us) Geb. te Burghaun in Fulda, sergeant. 22-9-1763 -Vader te Breda, moeder Clasina Ganswijk,
geb. Breda  
4-11-1764 -Idem
3-11-1765 -Idem, vader al overleden   Isis Breda 
Domin
Peter Geb. uit Pommeren. Soldaat 17-8-1732