18e eeuw AB        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                      1089
? Engelbart Sergeant 13-5-1728 -Zijn kind begraven te Leeuwarden
15-3-1731 -Idem   Tresoar
? Frans Konstapel 31-12?-1794 Begraven te Hasselt   Begraven Hasselt (OV) ND
Geref. Gem. 1739-1812  Met dank aan Annelies Mateboer
?
Sander Schotse dragonder 1703 Jacomina Prijs, j.d. 22 jaar. Geslachtelijke gemeen-
schap met de Schotse dragonder Sander X gehad.
Gepremediteerde moord op de levende vrucht, klande-
stien begraven van het lijkje. Worging tegen een paal
gesteld en vastgebonden, daarna tentoonstelling van
het lijk met pop in de arm. ORA Graafschap Buren
Archieven.nl   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Aa, van der Michiel Geb. in 't leger(?), wonende te Bergen op Zoom 19-3-1723 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Geertruy Hooghkamer, geb. West-Friesland
Isis Bergen op Zoom
Aakeren, van
Jan Geb. Yperen. Soldaat van de Hr. Capitein Sixma 11-8-1702 -Ondertrouw te Willemstad met Catharina Pieters,
onder het regiment van de Hr. Brigadier Amama,
uit Lillo  
in garnizoen alhier  .Inf.Rgt. 672d* 23-11-1702 -Huwelijk te Willemstad in ’t garnizoen
Willemstad DTB trouwen deel 8, scan 6
Aalberts Jan J.m. van de Steeg, sijnde in dienst onder de lijf- 23-1-1701 Ondertrouw te Rheden met Megteld van der Horst,
companie van sijn exellentie de graaff van Athlone  j.d. wonende onder Middagten. Dedi illis testimonium
Cav.Rgt. 625b of Cav.Rgt. 665c den 23 jan.   Rheden NG Trouwen
Aalden, van Roelef Nichof Soldaat in de Comp: van de H. Majoor Berghuys 19-11-1724 Huwelijk te Bourtange met Fennigjen Jans,
uyt de Langackerschans   Website
Aalst, van Gideon Geb. Sluis in Vlaanderen, wonende in het garnizoen 22-2-1769 Huwelijk te Bergen op Zoom met Clasina Titsia van der
Bergen op Zoom. Vaandrig onder Raders Kreek,  geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Aarssen Harmen Geb. Amsterdam. Kanonier, in garnizoen te Breda 1784 Proclamaties te Breda voor huwelijk met Willemina
 van Dongen, geb. Breda   BHIC
Aartman Pallas Geb. Beieren, wdr. van Catharina Zegerin. Soldaat 30-8-1750 Huwelijk te Bergen op Zoom met Petronela
*
      
onder Van Pretorius wonende in het garnizoen Namen   Timmermans, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Zie Paulus Hartman? Inf.Rgt. 602a*
Aarts / Aards Arnoldus Geb. Amme (bij Maastricht). Soldaat in 't Regiment 6-5-1742 -Huwelijk te Breda (NH) met Anna Catharina Horrigh
van de Heer Colonel Debits   Inf.Rgt. 586a* 28-4-1743 -Idem (RK)    Isis Breda en met dank aan Bart Vrients
Aarts Jan Woonplaats Haaren. Sold 1e Bat Reg Infant GenMaj 12-1-1777 Huwelijk te Helvoirt met Elisabeth Dorst,
van Aarssen van Sommelsdijk Inf.Rgt. 718a, Cie geb. Bergen op Zoom   BHIC
Cap Vers
Aarts, van Christiaan Chirurgijn in het leger 110-7-1785 Huwelijk te Leeuwarden met
Helena Christoffel de Lange   Tresoar
Aartsz. Pieter Soldaat onder de Compagnie van de Heer Capt. 15-8-1704 -Ondertrouw te Grave met Elisabeth van Someren,
Schrassert wed. van Gloudy More'e, beiden wonende alhier
3-9-1704 -Huwelijk te Grave   bron: Collectie Wolters Grave
Met dank aan Kees Mazee
Aat, van
Casper Geb. Meenen. Soldaat 13-1-1737 Huwelijk te Breda met Marie van den Burg,
geb. Kampen   Isis Breda
Aats Kornelis Soldaat in het eerste bataljon van de generaal-majoor 16-2-1783 Huwelijk te Holwerd met Rimke Hendriks
graaf Van Byland Inf.Rgt. 701c* onder de compagnie Tresoar
van majoor Macai
Abbic Petrus Militair 16-11-1704 Vader te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Abbink Jan J.m. soldaet onder kapitein de Hr. Baron van Keppel 20-4-1700 Huwelijk te Vorden met Jenneken Jansen,
j.d. van Jan Kleijn Wolterink.   Vorden NG Trouwen
Abeelen, van Jan Joris Soldaat, woonplaats Maastricht. Soldaat in het 3-3-1723 Huwelijk te Oisterwijk met
Regiment van de Generaal Frieshem Inf.Rgt. 599a*, Peternel Janse de Lepper, uit Udenhout   RA Tilburg
in de Compagnie van Overste Luitenant Frieshem
Abelaar
Jannes Hendrik Geb. Hasselt onder Luijk. Soldaat in 't regiment van 9-1-1729
Ondertrouw te Bredevoort met Maria Farbe,
den ervprins van Saxen Eisenach in de compagnie geb. Brussel, weduwe van wijlen Jan Gouvaard
van de overste luijtenant du Moulin Inf.Rgt. 633a* Website
Abels Dirk Jm geb. Groningen.  Korporaal in de kompagnie van 29-12-1708 -Ondertrouw te Willemstad met Catharina Ellens
de Gen. Kap. Walrik in het regiment van de Gen. 6-1-1709 -Huwelijk te Willemstad
Kolonel Junius In garnizoen alhier Inf.Rgt. 595b* Willemstad DTB trouwen deel 8, scan 27
Abels Jan Soldaat onder Gen. Fagel, in Garnizoen te Roermond 18-2-1703 Huwelijk te Breda met Catrina Filiam   BHIC
Inf.Rgt. 673a*
Aber Cormbie ? Overste ten dienste van Haar Maj. van Groot Britan 11-1-1711 Vader te Deurne, moeder Hester van Leefdael  BHIC
Abiet
Joseph Geb. Leuven. Soldaat 3-1-1734 Huwelijk te Breda met Johanna Koremans
geb. Breda   Isis Breda
Abrahami A.F. Mons., tot Grou. Chirurgijn en schrijver van een 2-10-1740 Ondertrouw te Idaard-Aegum-Friens met Grietje Dirks,
comp. te voet tot Friens. 16-10 tot Grou getrouwd.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Abrahams Harmen Geb. te Groningen, wonende in het garnizoen 21-7-1756 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria
Bergen op Zoom. Soldaat onder Jargis Schellekens, geb. Gorkum   Isis Bergen op Zoom
Abrahams Joannes Van Leeuwarden, timmerman in de compagnie 17-8-1727 Huwelijk te Akkerwoude met Aafke Pieters,
artillerie van kapitein Vegelin van Claerbergen uit Rinsumageest    Tresoar
Abramse Abraham Woonplaats ’s-Hertogenbosch. Soldaat onder het 4-12-1706 Ondertrouw te Oisterwijk met Ida van Hamont
Regiment van Brigadier IJvoij Inf.Rgt. 671d* en zijn BHIC
Kapitein Leijds.
Achzich Peter Corporaal 19-07-1705 Ondertrouw te Voorst met  Willemijn Jochems,
Dochter van  Jochem Jansen, won. tot Zutphen,
Getuigen: de ouders   Voorst NG Trouwen
Acker, van den Jan Geb. Culenborg. Woonplaats Breda (in garnizoen). 9-8-1795 Huwelijk te Breda met Johanna Rosenberg,
Kanonier. geb. Breda   Isis Breda
Acker, van den Ludovicus Soldaat in het cohort van Mattack 30-11-1788 Vader te Wouw, moeder Maria Kopkens,  ex Namen 
Isis Breda
Acker, van den Pieter Soldaat in de comp. van de Hr. Wijmar 11-5-1760 Huwelijk te Klundert met Hendrina Stevens
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 47
Ackerkoort Johannes Van RijsschsheimSoldaat in de 28-11-1734 Huwelijk te Bourtange met Elisabeth Jacobs,
(zie Akkerkoot?) Compagnie van de Capitein Pathuis van Lande in 't Carspel Sellinge   website
?
Acronius, van= Martinus= -Sersiant majoor van een resement infant. ten dienst 13-9-1744 Inscriptie te Buitenpost. “De welgebooren mevrouw
Aeronius, van Marinus van den staet der vereenigde nederlanden mevrouw Catarina Wiskia van Haersma huisvrouw
van den edel gestrengen heer Martinus van
Acronius”   Website
-Uit Buitenpost. Kolonel van een regiment in de dienst  8-7-1748 -Attestatie afgegeven voor huwelijk met Baudina
van de Republiekder Verenigde Nederlanden Lucia Humalda uit Dronrijp   Tresoar
Inf.Rgt. 577a
Acronius  Martinus  -Generaal 1773 -Inscriptie:  25 jaar getrouwd website
1780 -Begraven te Garijp, kerk, grafnr. 1332   Website
Adams Jan Soldaat i/h Reg. v. Brigadier Amama 18-12-1707 Huwelijk te Breda met Ursel Longet
Inf.Rgt. 672d BHIC
Adams Jan Geb. te Geertruidenberg. Soldaat onder 10-11-1724 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijsabeth Roelofs,
Vrijbergen Inf.Rgt. 672c geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Adanck
Christiaan Soldaat v.h. voorm. Zwitsers regiment v. Schmid 1798 Lidmaat te Princenhage
Inf.Rgt. 693b Isis Breda
Adelong Philip Sigismond Geb./Woonplaats Marpurg (?). Chirurgijn in het leger 30-11-1743 Ondertrouw te Breda met Francoise Jacoba Brom,
onder Sels geb. Hulst, wonende te Bergen op Zoom 
Isis Breda   Isis Bergen op Zoom
Admiraal, den Jan Van ’s Hertogenbos, soldaet int regiment van zijn 26-7-1732 Huwelijk te Axel met
Excellentie Luitenant Generael Montese Laurina Andriesen uit Axel
 Inf.Rgt. 701a* ,in de compagnie van de Heer Collonel website
Kemp
Adriaanzen Digman Geb. te Meij (?), wonende in het garnizoen Bergen op 31-1-1742
Huwelijk te Bergen op Zoom met Katharina van
Zoom. Soldaat onder Elias Inf.Rgt. 718a* Broekzhooven,  geb. Geel  Isis Bergen op Zoom
Adriaens Frans Soldaet 25-9-1757 'T kind genaemt Martinus gedoopt te Borculo, moeder
Janna Mulders   Borculo NG Dopen
Adrianus Johannes Soldaat, uit Hellevoetsluis 1-2-1783 Ondertrouw te Leeuwarden met Geiske Baarda,
 uit Leeuwarden   HCL
Aelberts Garrit Soon van wilen Aelbert Hietbrinck. Ruiter onder den 30-3-1700 Huwelijk te Almen met Aerentien Hendricksen,
generael Obdam n. dr. van Hendrick Arentsen, in Almen wonende
Almen NG trouwen
Aelmans Leonard Majoor 22-10-1780 Vader te Roosendaal, moeder Josijna Jacoba
18-5-1783 van Kampen/Campen   BHIC
Aelten Paulus Geb. Amersfoort. Soldaat, in garnizoen te Breda. 31-7-1701 Huwelijk te Breda met Kaatlijn Cornelis Hendrik
Janssen, geb. Gilze   Isis Breda
Aemerik Johannes Bombardier in Hollandse dienst onder de 25-6-1795 Doopgetuige te Minderhout.
compagnie artillerie van Kapitein Propstein, Zie ook: van Poelje   Met dank aan Stefan Vrancken
gelegerd in garnizoen te Minderhout.
Aersen Arendt J.m., soldaat regt. Oranje Gelderlandt onder kapt. De 7-2-1744 -Ondertrouw te Brummen met  Jusiena  Bijvanckz,
Roode van Hekren in garnizoen te Nimwegen j.d. van Brummen.
8-3.-1744 -Huwelijk   Brummen NG trouwen 1708-1735
Aertsen,  van Jan Joosop Vaandrig in de compagnie van kapitein Rouwenoort 13-12-1701 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Aesst Jan Soldaat onder Bekker   Inf.Rgt. 672f* 28-4-1750 Huwelijk te Utrecht (Catharinakerk) met Catrina Philips,
jdr.   Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Agtenberg Bernardus Grenadier onder het 2e batt. der 4e halve brigade 26-5-1799 Huwelijk te Harlingen (ref.) met Johanna Wijder, beide
van Harlingen Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Aghteren, ten Albert Ottens Soldaat in de Compagnie van den Major. van Hulten 7-3-1745 Huwelijk te Bourtange met Trijntje Jans   website
Agtervelt, van Piter Sergeant onder de comp. van capt. Barbut 29-7-1714 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Tytia Rutgers
Rodenburg, beyde alhier. 12-8 att. gepasseert om tot
Finkum of elders te trouwen
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1022
Ahensser Thomas Jm, grenadier int regiment Oranje Nassauw van de 22-10-1773 -Ondertrouw te Willemstad met Anna Catharina
Heer Luitenant Generaal Mark Graaf van Baden, laatst Sneiderin.  Att. naar Nijmegen
in garnizoen te Willemstad en thans te Nimwegen   Willemstad DTB trouwen deel 11, scan 49
Inf.Rgt. 748c, 2e Bat*
Ahlfeldt George Frederik Sergeant. Woonplaats Drunen. <1764 1.Huwelijk met Pietronella Coene   BHIC
19-2-1764 2.Huwelijk met Aertje Bartholomeus van Beijnen
Ahrends
Johann Geb. in 't Stift Bremen Ambt  Bremersörde, soldaat 22-6-1755 Vader te Breda, moeder Alegonda Gijers,
geb. Groningen   BHIC
Aken, van Gijsbert Soldaat 21-3-1734 Huwelijk te Breda met Catharina de Rooij,
geb. Gorinchem   Isis Breda
Aken, van Jan J.m., soldaat in de compagnie van de Hr. Van Wouw 6-5-1730 -Ondertrouw te Willemstad met Leena Amersfoort,
geb. Trijenmede(?)
18-6-1730 -Huwelijk te Willemstad
Willemstad DTB trouwen deel 9, scan 20
Akker, van den Jacobus Ged. 28-11-1744 Grave. Soldaat in het bataljon van 13-5-1770 Huwelijk te Grave met Johanna van Gemert,
den heer Lt. Generaal Dutz te Compagnie van den ged. 15-12-1739 Nederasselt
heer Coll. Commandant van Snoeckaart van Met dank aan Rinus van den Akker   Website
Schouwburg in Garnizoen te Zutphen.   Inf.Rgt. 665c
Akkerkoot Johannes Geb. van Ruisselheim in 't Hessen – Darmstad, en was sergeant 14-9-1755 Vader te Breda, moeder Elisabeth Jacobs,
(zie Ackerkoort?) geb. van Lauden in Groningen   BHIC
Akkerman Martinus Geb. Meersen bij Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom 6-7-1777 Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriana Evertsen,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Akkerman Pieter Soldaat van de compagnie Zwitsers 16-6-1791 Begraven te Breda  Isis Breda
Akkers Arend Jacobsz Soldaat, ged. 7-9-1774 Zwolle, zoon van 26-10-1795 Huwelijk te Zwolle met Johanna Martensd de Vries,
Jacob Akkers(soldaat en turfdrager) en Maria Olthof ged. 7-4-1776 Zwolle, dochter van Marten De Vries
en Catrina van Heusden
Albach Ernest In sijn leven kapitein ten dienste van de Overrijnsche 4-9-1729 Zijn zoon Johan Peter Albach trouwt te Groenlo met
Kreijtz Troepen in het regiment van de overste graaf juffr. Christina Geertruijt van Wijdenbruck, j.d. van
Schaumburg Lippe in ‘t guarnisoen te Venloo wijlen de hr. Matthaeus Willem Wijdenbruk alhier.
Inf.Rgt. 577a Trouwboek Groenlo 1724-1737
Alberdus Johannes Korporaal 19-4-1734 Huwelijk te Breda met Katharina Dutzenberg
Isis Breda
Albers Henricus Uit Groningen, in het leger 28-1-1767
Vader te Halsteren, moeder Barbara Maijn,
uit Trier  BHIC
Albers Johannes Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom, soldaat 17-2-1790 Huwelijk te Bergen op Zoom met Sibelia Knaap,
onder Hardenbroek Inf.Rgt. 672 e geb. Zwolle   Isis Bergen op Zoom
Albersmit Christoffel Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat 10-5-1778 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria Kompas
onder Stuart Inf.Rgt. 603a Isis Bergen op Zoom
Alberti Fridrich Ludwich Vaandrig in de compagnie onder het regiment van de 22-4-1765 Commissie / instructie   Isis Zeeland
hertog van Saxen Gotha. Voorganger: onder-luitenant
Fridrich Werkam
Alberts Arent Soldaat 1-11-1711 Huwelijk te Breda met Antonetta Jansen   Isis Breda
Alberts Christoffel Soldaat onder de comp. van de Hr. luitenant colonel 1-6-1704 Huwelijk te Klundert met Anna Marie Bijlevelt
commandeur Ploente(?) Klundert DTB trouwen deel 5, scan 29
Alberts Johannes Corporaal in de Compagnie van de Hr. Capitein A.V. 21-12-1732 Huwelijk te Bourtange met Helena Wallingh   website
Haarsma
Alberts Willem Soldaat in de comp. Van de colon. Van Viersen in 1-8-1734 Ondertrouw te Groenlo met Hendersche te Nahuijs,
guarnisoen alhier alhier.   Trouwboek Groenlo 1724-1737
Albrechts Johan Christiaan Corporaal in het Regiment van den Heere Grave van Okt. 1791 Afkondigingen te Doetinchem voor huwelijk met
Dam in guarnizoen alhier Inf.Rgt. 672b Cornelia Visser, geb.Goes   website
*
Aldenhoven
Michiel Vrij Geb. te Gulik (Jülich), wonende in het garnizoen Bergen 21-3-1753 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria Dolfus,
op Zoom. Soldaat onder La Riviere   Inf.Rgt. 586a *
geb. Gulik   Isis Bergen op Zoom                   
Aldenstab Adam Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat 26-3-1766 *
Huwelijk te Bergen op Zoom met
onder Bienenthal Catharina Mullerin, geb. Meints (Mainz?)
Isis Bergen op Zoom
Alders
Cornelis Geb. Emmerick. Sergeant in het regiment van Kolonel 19-12-1784 Huwelijk te Princenhage met Maria van den Brule,
Graaf van Efferen   Inf.Rgt. 672b geb. Hage   BHIC
Aldersma Galeenus Uit Bergum. Gepensioneerd Vaandrig in het 2e 14-2-1755 Ondertrouw te Bergum met Jetske Pyters,
Bataljon van de Heer Acronius Inf.Rgt. 577a? uit Oostermeer   Tresoar
Alendorp ? Vaandrig in de compagnie van kapitein Nicolaes Kisen 22-3-1701 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Alexander James Kapitein 23-10-1703 Vader te Bergen op Zoom, moeder Jean Elphingston
Isis Bergen op Zoom
Alexander Jan Soldaat onder de comp. van de Hr. Kapitein Charle 4-9-1704 Huwelijk te Klundert met Christina Brouwer
Saint Amant Klundert DTB trouwen deel 5, scan 31
Alexanderssen Alexander Soldaat, hij diende onder kapitein Duist in de garde 14-6-1701 Ondertrouw te Heusden met Catharina van Aarden
?
van de koning van Engeland BHIC
Alfson Berent Wdr. Sergeant 30-12-1725 Huwelijk te Breda met Catrina Craan   Isis Breda
Allembach, d’
Samuel Geb. Trachselwald (in Kanton Bern), in garnizoen te Maastricht. soldaat in de Compagnie van Monsieur de Capiteijnde Gumoïns in het Regiment van 28-3-1762
Huwelijk te Breda met Elizabet Fehleise,
Monsieur de Colonel Sturler  Inf.Rgt. 694a* geb. Gentienne (in het Hertogdom Wirtemberg)
Isis Breda
Allen
Johan Hendrik Geb. Meenen. Sergeant in het 2e Bat. van generaal- 7-3-1771 -Ondertrouw
majoor Hertell in garnizoen liggende te Namen 20-6-1771? -Huwelijk te Meerssen met Johanna Freints,
geb. en wonende te Itteren.    Gens Nostra 46, 1991
Den 20 junii om reden dat de bruidegom niet uijt zijn guarnisoen
wegens de exercitie had konnen komen
Allons Jan Soldaat onder kapitein Gersdorff in het regiment van 20-9-1749
-Ondertrouw te Heusden met Catrina Schenkelaer,
generaal van Kinschot alhier in garnizoen.   geb. Tongeren
Inf.Rgt. 672e* 2-10-1749 -Huwelijk te Heusden
-Andere partner: Mendelina Moos   BHIC
Allouw Jan Militair, soldaat. Woonplaats Sprang < 1713 -Huwelijk met Mari Clein   RA Tilburg
17-9-1713 -Huwelijk te Loon op Zand met
Anna Adrianus Hooijmeijer/Hoimaijer   RA Tilburg
Almanje Willem Cornelisz Geb. Princeland. Soldaat in de compagnie van kap. 17-8-1720 -Ondertrouw te Willemstad met Kaatie Fransd Soos
Van Rijssel in het regiment van Baron van Leefdael,  8-9-1720 -Huwelijk te Willemstad
in garnizoen tot Bergen op Zoom Inf.Rgt. 666a* Willemstad DTB trouwen deel 8, scan 62
Alstede, van Joost Wdr., corporaal 6-9-1710 Ondertrouw te Borculo med Margrita Geessink,
n.d. van wijlen Tuenis Geessink. Copulati hic den 5 octobr. ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Altena, van Daniël Cornelis Kapitein van een compagnie te voet onder de generaal- 19-7-1772 Huwelijk te Drachten met Titia van Haersma,
majoor Acronius Inf.Rgt. 577a* uit Zuiderdrachten   Tresoar
Altena, van Jan Soldaat, hij diende onder de compagnie van kapitein 4-8-1730 -Ondertrouw te Heusden met Pieternella Doijwaert
Eibels in het regiment van kolonel van Berchem, 22-8-1730 -Huwelijk te Heusden
alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 666a* BHIC
Altena, van Robbert Korporaal, hij diende onder de compagnie van 26-10-1731 -Ondertrouw te Heusden met Margarita Soomers
kapitein Eibels in het regiment van kolonel van 4-12-1731 -Huwelijk (kerk) te Heusden.
Berchem, te Bergen op Zoom in garnizoen -10 kinderen.   BHIC
Inf.Rgt. 666a*
Altenhuijsen, van Hermanus Geb. ’s Hertogenbosch. Kanonnier. Hij diende onder 18-3-1798 Huwelijk te Heusden met Cornelia Paaijman
de Rijdende Artillerie BHIC
Altfuldisch Fredericus Militair 26-10-1766   Ot / huw.? te Mechelen met Maria Catharina de Noter,
uit Mechelen  
Mechelen, huwelijken 1750-1796  no. 91
Altmuller Johan Georg 3-6-1770 -Ingeschreven in het lidmaten register der Evangelisch-
Lutherse Kerk te Leeuwarden en is "als soldaat
vertrokken met attestatie d.d. 1-4-1772".
Bij zijn huwelijk werd zijn beroep vermeld als 29-10-1780 -Huwelijk te Oldenzaal met Aleijda Borggreve
"soldaat in 't Regiment van den Heer Generaal Acronius".Inf.Rgt. 577a* bron: HCO Zwolle, RBS 302 - 267 - 4)
13-6-1820 - Overleden te Deventer in de Pontsteeg nr.1019 op
73-jarige leeftijd als gepensioneerd militair
bron: BS Deventer, akte nr. 154 van 14-6-1820
Zie Altmuller 19e eeuw   Met dank aan Joop Schurink
Alvarez Guilliam Kapitein in het regiment infanterie van Louta 12-1-1741
Huwelijk te Oudenbosch met Catharina
Inf.Rgt. 577a, 1e Bat.*in garnizoen liggende te Arnoldina du Pla uit Sluis (Vlaanderen) 
Tholen BHIC
Am Maurits Diderik Soldaat onder de compagnie van commandant 19-7-1715 -Ondertrouw te Heusden met Teuntje van Wijk
de Thouars. 6-8-1715 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Amaudruz
Jean Samuel Geb. Lausanne. In garnizoen te Namen (Namur). 21-7-1767 Huwelijk te Breda met Adel Quirina  van Huls,
Capiteijn in het 2e Bataljon van Monsieur de Luitenant-Generaal Smissart   Inf.Rgt. 600a* geb. Delft   Isis Breda
                    
Ambrosius
Martinus Geb. Veerle, wonende in het garnizoen Bergen op 21-4-1734
Huwelijk te bergen op Zoom met Dijmpna Pieters,
Zoom. Soldaat onder Crommelin   Inf.rgt. 643a* geb. Veerle   Isis Bergen op Zoom
Ameleveen Jan Ruyter onder Van Cannenbergh   Cav.Rgt. 625b 19-11-1748 Huwelijk te Utrecht (Montfoort) met Sofia van Nutten,
wed. van Pieter de Heerre
Gens Nostra jrg. 20, no:1, jan. 1965
Amelsfort, van Theodorus Ged. 12-10-1749 Tilburg, zoon van Johannes / Jois 2-2-1779 -Ondertrouw
van Amelsfort (1717-1764) en Cornelia Mannie 14-2-1779 -Huwelijk te Tilburg met Joanna Catharina
(ca1721-1785).  Gewezen cannonier in de comp. van Bockhoven, ged.14-4-1752 ’s-Hertogenbosch,
van den Heer Capitain Geluick in het Reg. van de dochter van Johannes van Bockhoven (ca 1730-1779)
heer generaal major J.A. Maelfeldt laatst in garnizoen en Cornelia de Bruijn (1731-1773). Uit dit huwelijk:
te Nijmegen   Art.Bat. 752b 1.Joannes (1778-)
2.Cornelis Johannes (1780-1835) 
Met dank aan Carol Siskens
Amere, van Henricus Uit het leger van Bristus 5-2-1710 Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina Clauw
Isis Bergen op Zoom
Amerongen, van Willem J.m., soldaat in de compagnie van den capitain 13-3-1790 Ondertrouw te Groenlo met Anna Lauret,
Lorbach van ’t 2e battaillon van ’t regiment infanterie wed. van wijlen Jacob Eevers van Groenlo.
van den heer collonel grave van Dam, in garnisoen Alhier getrouwt 28 maart.
alhier   Inf.Rgt. 672b* N.B. De bruijd roomsch zijnde, zoo is er belooft ingevolge ’t
lands placcaat de kinderen in de gerefor-meerde kerke te
laaten doopen en in de gereformeerde religie op te brengen.  Groenlo NG Trouwen
Amersfoort, van Johannes Soldaat in de 4e comp. Van het 2e batt. der 4e halve brigade 26-2-1797 Huwelijk te Harlingen (ref.) met Marijke Bontekoe,
beide van Harlingen Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Amijs Jacob Functie : Sergeant-majoor titulair in het regiment 6-1-1749 Commissie / instructie Zeeland
cavallerie van generaal-veldmaarschalk graaf Isis Zeeland
Maurits van Nassau   Cav.Rgt. 599a*
Ammeloveen, van Lambartus Soldaat onder Bekker   Inf.Rgt. 672f* 5-11-1749 Huwelijk te Montfoort met Elisabeth Stultingh,
Jdr. Van Montfoort  Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Ammersbeek Everhard Ludolf Vaandrig i/h Reg. v. Brigadier Amama 13-9-1706 Huwelijk te Breda met Maria Jakoba Polmans  
Inf.Rgt. 672d* BHIC
Ampt
Johan Philip Geb. Naamen. Lieutenant in het Regt. Dundas, 20-10-1789 -Ondertrouw te Amersfoort met Anna van der Zandt,
in garnizoen te  Campen   Inf.Rgt. 675a* j.d., geb. en wonend Amersfoort
13-11-1789 -Huwelijk. Attestatie van Zwol en Campen
Met dank aan Robert Maaswinkel
Amson Paulus Gewezen ruiter onder gen. Britselwits 1715 Ondertrouw te Brummen met Hermine Jansen,
van Heumen   Brummen NG trouwen 1708-1735
Amtmayer / Amptmeijer Henrick Geb. ca 1680. Ruyter 10-1-1706 Ondertrouw te Elburg met Elysabeth Jans
van Sittert/Sitteren (zie ook: Kroon/Croon)   Website
And, van Johannes Soldaat 31-7-1796 Dochter Helena (geb. Nes 28-7-1796) gedoopt te Nes
(Ameland), moeder Wilm Verset   Tresoar
Anderson Laurens Soldaat i/h Reg.v. Colonel Ipraiy (=d’Yvoy?) 11-10-1705 Huwelijk te Breda met Anneke Jans
 Inf.Rgt. 671d*? BHIC
Andrau
Jacobus -Geb. Meenen in Vlaanderen. Chirurgijn major in het 6-1-1765 -Ondertrouw te Amersfoort, att. naar Bergen op Zoom
Regt. Orange Gelderland, garnizoen Bergen op Zoom   Met dank aan Robert Maaswinkel
 Inf.Rgt. 602b*
-Geb. Menen, wonende in het garnizoen Bergen op 4-2-1765 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Zoom. Chirurgijn-majoor onder Oranje Gelderland Johanna van den Brand, geb. Amersfoort,
wonend Bergen op den Zoom   Isis Bergen op Zoom
Andrau
Josephus Geb. Yperen. Chirurgijn majoor 31-1-1756 Huwelijk te Breda met Elisabeth Pieternella Theresia
van-   Isis Breda
Andrea Georg Wilhelm Wonende in het garnizoen Gorinchem. sergeant onder 21-1-1787
Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanetta
van Salm Amalia louisa Breen, geb. Nassau Dietz
Andrea Haijo Luitenant 1703 Boedelinventaris Leeuwarden
Inventarisatieboeken, nr. 2890
Andries Benjamin Soldaat; afkomstig van Bergen op Zoom 29-9-1736 Ondertrouw te Leeuwarden met Anna Catharina
Michels uit Leeuwarden   Tresoar
Andries Jan Geb.  Hulst, 17 jaar, RK, ongetrouwt, bij de compagnie gekomen                          à
4-3-1704
14-4-1710 -Gesturven tot Traarbach
Tresoar, copie no 6326; Copie van een Compagniesboek van de kapitein P.W. van Sijtzema, bevattende de staten van soldaten in dienst genomen door de Staten van Friesland 1708-1749. Het origineel bevindt zich in het Rijksarchief van Overijssel.   Met dank aan Niek Boevé
Andries Jan Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Van Der Vorst Inf.Rgt. 602a 23-8-1716 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria Kerkhof
geb. Bommel (Den Bommel of Zaltbommel ?)
Isis Bergen op Zoom
Andries Laurens Zoon van wijlen Andries Saaij uit Groningen. 1-6-1786 Ondertrouw te Groenlo met Cornelia de Gelder,
Soldaatin de compagnie van den lt. collonel Poosen, dochter van Giel de Gelder uit Giesendam. Hiervan
onder ‘t 2de battaillon van ’t regiment infanterie van attestatie gegeven na Giesendam.
den generaal majoor grave van Bijland, in Groenlo NG Trouwen
guarnisoen alhier
Andries Pytter Uit Tholen, soldaat 7-11-1773 Huwelijk te Dokkum met Maria Hendriks uit Dokkum
Tresoar
Andriessen Aaldrik Soldaat in garnizoen te Grave 7-11-1790 Huwelijk te Klundert met Maria Spork
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 134
Andriessen Hendrik Soldaet in 't reg. van de colonel de Bedarides, in 24-11-1737 Huwelijk te Lochem met Anna Scholten, j.d. van HarmenScholten uijt Lochem.   Lochem NG Trouwen
guarnisoen te Utrecht
Andriessen Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Rouse, alhier in 2-12-1707 -Ondertrouw te Heusden met Allegonda Smits
garnizoen 18-12-1707 -Huwelijk te Heusden
Andrys Johannes Soldaat, van Leeuwarden 14-3-1716 Ondertrouw te Leeuwarden met Catharina Thomas
uit Leeuwarden   HCL
Anglefort, d' ? De edele Heer Kapitein 8-9-1793 Gesneuveld te Comines (Komen), bij Ieper Isis Breda
Anlaag
Kaspar Van Schervede bij Paterboure in Westfaalen, soldaat in garnisoen alhier 7-11-1742 Huwelijk te Axel met Elisabeth Hermans   website
Ansorg Frans Josep Van Gulijk, soldaat in ’t regiment van de Heer Collonel 29-12-1738 Huwelijk te Axel met Janna Catharina Taninx
Zoute Inf.Rgt. 664b* , in de compagnie van de Heer website
Capt. Teulieres, in garnisoen alhier
Antenie Jan Soldaat onder Bekker   Inf.Rgt. 672f* 13-1-1750 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Maria Seron,
wed. van Aart Steeman
Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Anthing
Carl Heinrich Wilhelm Geb. 11-11-1766 Gotha, Saksen. Lieutenant-generaal
Zie website  à  
Anthonissen
Paulus Van Lookeren. Dese bruijdegom heeft volgens berigt 11-4-1744 Ondertrouw te Axel met    Pieternella Strobbe,
zijn bruijt verlaten en is soldaat geworden j.d. van St. Niklaes   website
Antoni Jan Korporaal onder het regiment van de heer Holstein- 29-7-1706 Ondertrouw te Heusden met Piternelle van Rosmeulen,
Noortburg alhier in garnizoen.   Inf.Rgt. 655a* geb. Breda   Isis Heusden
Antonis Jan Korporaal i/h Reg. Halsteyn Nortburg, in garnizoen te Heusden Inf. Rgt. 673c* 29-9-1706 Huwelijk te Breda met Pieternelle van Rosmeulen
 Isis Brabant
Antonis
Machiel Geb. te Duitsland, wonende in het garnizoen Bergen 24-9-1752
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria
op Zoom. Soldaat onder Nijvenheijm Inf.Rgt. 647a* Bruggman, geb. Wenen  Isis Bergen op Zoom
Antonise Kaspar Soldaat i/h Reg. v. Brigadier Amama Inf.Rgt. 672d* 20-11-1707 Huwelijk te Breda met Kornelia Steynes Isis Brabant
Antonisse
Jan Jm van Urigs(?) in Switserlant. Soldat in het regiment 2-6-1708 -Ondertrouw te Willemstad met Helena Adriaansd
van kolonel Junius, in de compagnie van kapitein de Houwings    Willemstad DTB trouwen deel 8, scan 23
Vries(?), in garnizoen alhier Inf.Rgt. 595b* 1-7-1708 -Huwelijk te Willemstad
Anthoon Johannes Korporaal in 't Regiment van generaal Grave van 17-8-1755 -Huwelijk te Dinxperlo met Dersken Rademaker,
Pretorius, in de Compagnie van kapitein A.W. de Laat, jd van Toon Rademaker, in de Heurne
uit het garnizoen te Bredevoort 14-9-18755 -Huwelijk      Dinxperlo Trouwen
Antwerpen, van Conrad Soldaet 25-5-1792 Begraven te Breda   Isis Breda
Appel              = ? Hans Hendrik Jm. Soldaat 28-7-1754 3e proclamatie te Breda voor huwelijk met
Anna Willemse, wed   BHIC
Appel (Apfel?) =?
Hendrich Geb. Holsthousen. Kanonnier 5-9-1756 Vader te Breda, moeder Anna Margretha Welhelmese,
geb. Geertruidenberg   BHIC
Appius Matthias Haycko -Geb. 18-2-1705 Groningen.
-Ingeschreven als student Groningen                      à 18-7-1721
-Kapitein                                                                         à 7-6-1725
14-4-1727 -Huwelijk te Groningen met Geertruda Theodora
van Brunsveld, ged. 26-7-1702 Groningen,
begr. 25-9-1777 Groningen
-Ritmeester                                                                    à 21-2-1730
-Kolonel                                                                          à 17-1-1741
-Ontslagen na den slag bij Fontenoy in                   à 1745
NL sep 1938 3-11-1780 -Begraven te Groningen   Met dank aan Teijo Doornkamp
Arbij Johannes Geb. te Limburg, wonende in het garnizoen Bergen op 22-11-1752 Huwelijk te bergen op Zoom met Kornelia Klaassen,
?
Wilhelmus Zoom. Soldaat onder Vryberg  geb. BoZ.   Isis Bergen op Zoom
Ardeijn Jan Geb. Geertruidenberg. Soldaat, hij diende onder de 1729 Ondertrouw met Catharina van den Berg,
compagnie van kapitein Celius in het regiment van woonplaats Geertruidenberg   BHIC
de heer van Berchem, alhier (Heusden)  in garnizoen  
 Inf.Rgt. 666a*
Ardij Jaques Soldaat, hij diende onder kapitein Petit 7-5-1701 -Ondertrouw te Heusden met Hendrikje van Son
-Andere partner:Lijsbeth Monchou   BHIC
Arel Bernhard Soldaat 5-11-1790 Begraven te Breda  Isis Breda
Arens Johann Casemir Chirurgijn-majoor in het regiment van de prins van 6-6-1756 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Usingen   Inf.Rgt. 748f* Anna Elisabeth de Jong   Isis Bergen op Zoom
Arens Johannes Geb. van Groningen, soldaat 26-10-1752 Vader te Breda, moeder Margaretha Elisabeth
Rekkers, geb. Breda   BHIC
Arents Andries Soldaat, hij diende onder de compagnie onder 23-12-1712 -Ondertrouw te Heusden met Catharina Maghdanuel
kapitein van de Duijn in het bataljon Gardes, alhier 8-1-1713 -Huwelijk te Heusden   BHIC
in garnizoen
Arents Derck Soldaat in de compagnie van Mosburger in guarnisoen 8-10-1741 Ondertrouw te Groenlo met  Bernadina Hilferinck,
alhier wed. van Samuel Sloot alhier.  
Trouwboek Groenlo 1738-1753
Arents
Detlef Geb. Altona bij Hamburch. Soldaat van de majoor 27-10-1703 -Ondertrouw te Willemstad met Cornelia Cornelisd
van der Vorst, in het regiment van brigadier Sint Rombouts, geb. Strijen
Amand Inf.Rgt. 602a, alhier in garnizoen 14-11-1703 -Huwelijk te Willemstad
Willemstad DTB trouwen deel 8, scan 10
Arents Henrik J.m. onder de compagnie van de Ritmeester Greve 12-3-1709 Ondertrouw te Heerde met  Jannetje Pouwels,
j.d. in ’t Oostrik   Heerde NG Trouwen
Arets Hans Peter "Miles" 20-11-1703 -Overleden te Maastricht aan de gevolgen van een
kwaadaardige koorts
22-11-1703 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus te Wyck-Maastricht    DTB Maastricht
Ariens
Jan Geb. Mechelen. Soldaat onder Palland, te Venlo 17-2-1725 Huwelijk te Asten met Jenneke Verbeeck,
leggende Inf.Rgt. 665b geb. Asten   BHIC
Ariens Willem Soldaat onder de comp. van de Hr. kapitein Eussum 22-7-1708 Huwelijk te Klundert met Johanna Houtens
DTB Klundert NH trouwen deel 5, scan 50
Arienti
Lodewijk Geb. Istria in Dalmatië. Soldaat in de compagnie van 25-5-1713 -Ondertrouw te Willemstad met
kapitein Stok, onder het regiment van brigadier Stürler. Johanna Thomasd Vergouwen, geb. Heusden
Inf.Rgt. 694a* 4-6-1713 -Huwelijk te Willemstad
Willemstad DTB trouwen deel 8, scan 42
Argie, d' Pieter Gepensioneerd soldaat. Woonplaats Loon op Zand -Partner: Anna Span
21-1-1762 -Testament opgemaakt   ASF
Arkel, van Rodolph Geb. Rhenen. Woonplaats ’s-Gravenhage. Kolonel v.d. 9-8-1752 Huwelijk te Oirschot met Martina Geertruid A Sweerts
Ferdinant Ruiterij de Landas   BHIC
Armstrang Jan Soldaet in 't regiment van Egten, in de compagnie van 26-9-1729 Zoon Jurjen gedoopt te Lochem. Lochem NG Dopen
de capitein Sigers, alhier in guarnisoen.
Arnhem, van Johan Functie : Vaandrig in de compagnie van kapitein 25-9-1711 Commissie / instructie Zeeland
Francois Rochefort in het regiment van kolonel Isis Zeeland
Verpoorte.  Inf.Rgt. 664b*  Voorheen sergeant.
Aangesteld door majoor-generaal Monteze in Spanje
Arnold
Carel Geb. Kulmbach. Huzaar, hij diende onder de 31-3-1790 Ondertrouw te Heusden met Alida de Wit,
compagnie van luitenant-kolonel Duzing, alhier in geb. Zaltbommel   BHIC
garnizoen.
Arnold Coenraad J.m. ruiter in 't regiment van de prins van Hessen 4-1-1749 Ondertrouw te Heerde met  Janna Claas
Philipsdal j.d. alhier   Heerde NG Trouwen
Arnold George Hendrik Sergeant in het regiment Waldeck 27-7-1779 Huwelijk te Zaltbommel met Christina Johanna
Stumphius, geb. Ravenswaaij,wonende Zaltbommel
Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Arnolts Johannes Tamboer / soldaat i/h Reg. v. Gen. Lauder 21-2-1706 Huwelijk te Breda met Jenne Marie Reiniers,
Inf.Rgt. 603a* geb. Chaam   Isis Breda   BHIC
Arnou Paulus Geb. Maastricht. Woonplaats Breda (in garnizoen). 29-11-1795 Huwelijk te Breda met Johanna Leijten,
Kanonier. geb. Breda   Isis Breda
Arnoud
Francois Van Yperen. Korporaal in het bataillon Van Randwijk 7-7-1777 Huwelijk te Zaltbommel met Neeltjen van Emmerik,
te Arnhem van Werkendam en wonende te Arnhem
Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Arnoud Willem Soldaat in de comp. van de Hr. Wijmar 30-8-1767 Huwelijk te Klundert met Clasina Riego
Willemstad DTB trouwen deel 6, scan 68
Arnout Petrus Thomas Uit Lanbressel (Lambressel?). Militair 16-5-1796  Ot / huw.? te Mechelen met Anna Catharina Hilbert,
?
uit Brugge 
Mechelen, huwelijken 1750-1796 no. 201
Arts
Lukas Geb. Geel, soldaat onder Xavenier 15-8-1733 Ondertrouw/huwelijk te Brummen met 
Hendrina Jansen, j.d. van Brummen
Brummen NG trouwen 1708-1735
Artwijck, van Steven Geb. ca 1744 Stevensweert. Soldaat in Bat. van Luit. 23-7-1768 -Ondertrouw te Tilburg
Generaal Thierrij, gedetacheerd te Geertruidenberg 14-8-1768 -Huwelijk te Tilburg met Johanna van den Hoven,
Inf.Rgt. 701c* geb. Tilburg   BHIC
Arum, van Romcke Jans Uit Leeuwarden, kwartiermeester, gelegerd in Hulst  -Gehuwd met Margaretha Sadelaar
van 1715- 1720 25-8-1715 -Zoon Pieter-Gerrit gedoopt te Hulst
5-1-1720 -Zoon Willem-Cornelis gedoopt te Hulst
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Arwegen, van
Johannes Geb. Leuven, wonende in het garnizoen Bergen op 5-12-1714 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Steedels,
Zoom. Soldaat onder Bronckhorst geb. Gorinchem   Isis Bergen op Zoom
As, van Bartholomeus Geb. Nijmegen, wonende in het garnizoen BoZ. Com- 8-9-1773 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elisabeth Cornelia
mandant van de compagnie timmerlieden artillerie Pikaar, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
As, van Pieter Johan Lieutenant in het Battaljon van den Heer Lieutn. Gene- 1766 Afkondigen te Doetinchem voor huwelijk met
raal Deutz in garnizoen in de Graaf (=Grave) Inf.Rgt. 665c* Everharda Sophia Wünder  website
Asbeek, van W.W. Uit Leeuwarden. Vaandrig in het lijfregiment van zijn Doorluchtige Hoogheid 30-8-1789 Huwelijk te Hempens met Adriana Luppus uit Wijns 
 Tresoar
Ascher Georgh Soldaat in het 2e regiment Oranje Nassau 3-9-1752 Huwelijk te Heerenveen met Maria Anna Seitzin 
Inf.Rgt. 747b* onder baron Van Bose Tresoar
Asdonck, Petrus Josephus  UitHerentals. Militair 2-1-1785  Ot / huw.? te Mechelen met Maria Catharina Huting,
vander
uit  Arlon / Aarlen  
Mechelen, huwelijken 1750-1796 no.212
Asmans Johan Coenraad Bij huwelijk: jm uit Duitsland, zoon van Koenraad 15-6-1727 Huwelijk te ’s-Gravenhage met Johanna Sibilla Breedel
?
Asmans en Anna Catharina Schmidt. Soldaat Met dank aan Richard van Schaik
Assen, van Melis Militair 14-8-1776 Begraven te Leeuwarden   HCL
Asten, van Joannes Martens Van Helmond. Soldaat 7-11-1719 Huwelijk te Gemert met Judith Janssen van der Linden.
Met goedkeuring kapitein   Isis Eindhoven
Athlone, van Graaf Commandant over de troepen van de staat 9-5-1712 Opdracht tot levering van brood aan het leger 
Cav.Rgt. 665c* website
Attenhoven, van Johannes Uit Leeuwarden, kapitein 4-11-1774 -Ondertrouw te Leeuwarden met Johanna Forreest
Ernestus uit Grave
Christiaans 25-11-1774 -Gehuwd te Scheveningen
Aubert
Jan Geb. Luxemburg. Gewezen soldaat onder Berchem 4-7-1736 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriet de Preé
Isis Bergen op Zoom   
Aubert Jean Etienne Luitenant bij de Douane 12-11-1798 Vader te Meijel, moeder Elisabeth Senen
Isis Eindhoven
Auge, d' Gabriel Functie : Kapitein in het regiment van kolonel 16-11-1702 Commissie / instructie Zeeland
Belcastel   Inf.Rgt. 701e* . Voorheen luitenant in de Isis Zeeland
compagnie van kapitein Chesnoij. Voorganger:
Gabriel de Malbois (overleden) Zie aldaar
Augez
Urbain Marie Geb. 15-8-1766 Lafleche (La Fleche), zoon van Francois 6-9-1799
Huwelijk te Oostende met Caroline Jeanne Lams,
André Augez en Marie Gautier. Wdr. Douanier, geb. Bredene   Rijksarchief in België
woonplaats Oostende
Augustijn(u)s Georgius Woonachtig in het garnizoen Tholen 17-11-1737 Vader te Halsteren, moeder Maria Robert
14-4-1739  BHIC
Augustin Petrus Overlijdens Waalse dragonders en grenadiers 12-12-1744 Overleden   Isis Breda
Augustinus Victor Woonachtig in het garnizoen van Tholen. 15-4-1736 Vader te Halsteren, moederMaria van den Bergh  
BHIC
Augustus
Lambertus Geb. Antwerpen, wonende in het garnizoen Bergen op 15-4-1743 Huwelijk te Bergen op Zoom met Barbarina de Blok,
Zoom. Soldaat onder Schoorn geb. Land van Waas   Isis Bergen op Zoom  
Augustus Pieter Soldaat 9-4-1730 -Huwelijk te Breda met  Johanna Verbeek,
geb. Kuilenburg   Isis Breda
Petrus 28-12-1730 -Vader te Breda, moeder Joanna Verbeeck
Augustus     
Pieter Geb. Antwerpen, wonende in het garnizoen Bergen op 26-4-1739
Huwelijk te Bergen op Zoom metCatharina
Zoom. Soldaat onder Evertzen Inf.Rgt. 701 e Vraage, geb.  Antwerpen   Isis Bergen op Zoom  
Aumonier, l' Louïs Heer van Varennes, Maj.-Kap. onder Van der Beeck 21-8-1707 Getuige te Bergen op Zoom
Inf.Rgt. 664d Isis Bergen op Zoom
Aumuller
Hendrik Geb.te Frankfurt, wonende in het garnizoen Bergen op 17-6-1770 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina Imperes,
Zoom. Soldaat onder Aijlva Inf.Rgt. 672d geb. Brussel   Isis Bergen op Zoom
Austerhagen Jan Barentse Soldaat, hij diende onder de compagnie van majoor 9-11-1731 -Ondertrouw te Heusden met Jenneke Rooijbol,
van Rijssel in het regiment van kolonel van Berchem, geb. Genderen
te Bergen op Zoom in garnizoen   Inf.Rgt. 666a 9-12-1731 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Auwerda Jarch Majoor Vader te Nieuweschans (kinderen gedoopt),
Moeder Ida Maria Hoorn
1-11-1716 -Wigboldus
14-11-1717 -Petronella
04-02-1720 -Lijsebet
07-11-1723 -Wigboldus
Gedoopt door Wigboldus Hoorn, predikant van
Nieuweschans ;partner Juditha Schott. Tijdgenoten
van Juditha Schott: Johan Schott (proviandmeester)
en Johanna Schott, getrouwd met Nicolaes Hoorn
(convooijmeester)
Aversteege Jan Korporaal te Grol 13-1-1795 Begraven te Groenlo   Groenlo Begraven
Aviligole Anthone Vaandrig in de compagnie van kapitein Francois J. du Marchest 2-2-1700 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Avink Hendrik J.m., scrijver in de compagnie van sijn h.gr.exl. 20-8-1707 Ondertrouw te Borculo med Elisabet Knuijt. Copulati in Geesteren den 4 sept.  ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Avoirt Leopoldus Soldaat van de hier liggende compagnie 24-10-1728 Ondertrouw te Groenlo met  Aelthen Hilferinck alhier.
Groenlo NG Trouwen
Aykes Hermanus Uit Bergen op Zoom, soldaat 7-3-1734 Huwelijk te Leeuwarden metJohanna Hendriks
uit Leeuwarden   Tresoar
Baage
Matthieu Geb. This (in het land van Luik), woonplaats Namen (in garnizoen). Grenadier in het 1e Bataljon van de 7-2-1768 -Ondertrouw te Namen
Luitenant-Generaal Smissart Inf.Rgt. 600a* 28-2-1768 -Huwelijk te Breda met Marie Agnes Honije,
geb. Wepion   Isis Breda
Baalen Pieter Soldaat i/h Reg. v. Brigadier Amama Inf.Rgt. 672d* 17-4-1707 Huwelijk te Breda met Grietje Mulders   BHIC
Baallen, van Engelbert Weduwnaar van Johanna Croes. Soldaat in de compag- 2-6-1743 Huwelijk te Sleeuwijk met Marianne Dusart
nie invalides van de heer capitijn de Jacobi garnisoen BHIC
houdende te Woudrichem, geboren te Benenveld en
woont te Woudrichem.
Baar, van Aalbert Soldaat in het regiment Van Welderen Inf.Rgt. 622a* 5-12-1790 Huwelijk te Zaltbommel met Johanna Bouwmeester,
wonende Zutphen Gens Nostra jrg. 18, no: 7 juli 1963
Baardewijk, van Stanislaurus Antonius Geb. te Waalwijk, wonende in het garnizoen Bergen op 31-8-1788 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Stevens,
Zoom. Soldaat onder Pabst Inf.Rgt. 718a* geb. Maastricht   Isis Bergen op Zoom
Baare (of Caare) Jan Hendrik Soldaat onder Bedarides Inf.Rgt. 689a* Mei 1742 Huwelijk te Utrecht met Maria Claas Hennemans,
jd tot Culenborg (geb. na Culenborg)
Gens Nostra jrg.19, no:5, mei 1964
Baarenstein
Hendrik Geb. te Keulen, wonende in het garnizoen Bergen 20-6-1751 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elijsabeth van Uit
op Zoom. Soldaat onder Dongen   Inf.Rgt. 672g* Isis Bergen op Zoom
Baars Christoffel Sergeant in de compagnie van kapitein …, in het regi- 20-1-1712 -Ondertrouw te Willemstad met Catarijna
ment van gen. Majoor St. Amand, in garnizoen te Sorgtescha(?) Willemstad DTB trouwen deel 8, scan 37
Gorinchem   Inf.Rgt. 602a* 18-2-1712 -Huwelijk te Willemstad
Baars Rutger Soldaat onder de comp. van de Hr. Kapitein Scholte 5-4-1705 Huwelijk te Klundert met Emmeken de Klerk
DTB Klundert NH trouwen deel 5, scan 34
Baarschaars Pieter Jacobus Geb. Geertruidenberg,  soldaat. Hij diende in het 31-5-1777 Ondertrouw te Gorkum met Willemina Verney ,
bataljon van de prins van Holstein-Gottorp, alhier in geb. Sluis   Isis Brabant
garnizoen. Inf.Rgt. 599b*
Baart / Baert
Alexander Geb. Vlaanderen, wonende in het garnizoen Bergen 15-8-1727 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met Johanna
op Zoom. Soldaat onder Du Roc van Wijck, geb. Doesburg
7-9-1727 -Huwelijk te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Baart Olivier Soldaet alhier in guarnisoen, onder het regiment van 21-9-1731 Kind ? laten dopen te Lochem, moeder
de colonel Vegelin van Claarbergen Cornelia Bastiaens , ehel.   Lochem NG Dopen
Baartmans Jillis Geb. Heusden, wonende in het garnizoen Bergen 4-7-1736 Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom. Soldaat onder Celius Adriana van Achthoven, geb. Bergen op Zoom,
wed. van Paulus Bos   Isis Bergen op Zoom
Baartwijk, van Bartholomeus Soldaat 9-10-1740 Huwelijk te Breda met Dingena van Boxel,
geb. Ginneken   Isis Breda
Baas Jan Baptist Soldaat onder Kapt. Westkerke 3-12-1702
Huwelijk te Breda met Christina van den Bolch,
jd, geb. Vlaanderen   Isis Breda
Bach
Johan Frederick De hr. krijgs commissaris en controlleur te Kleef, 26-9-1745 Ondertrouw te Groenlo met juff. Louisa Margreta Henrij, j.d. van de hr. Fredericus Henrij, predikant alhier. Getrouwt alhier voor de E. k.raad 1745, den 21 octob.
soon van wijlen Martin Bach tot Kleef Trouwboek Groenlo 1738-1753
Bachhuijssen Willem Soldaat in het Bataillon Oranje-Gelderland te Nijmegen 4-7-1757 Huwelijk te Zaltbommel met Jenneken Jonghe,
geb. Herwijnen   Gens Nostra Jrg. 18, no: 6 juni 1963
Backer Adriaen Geb. Willemstad, wonende in het garnizoen Bergen op 9-8-1715 Huwelijk te Bergen op Zoom met Henrina Veltmans,
Zoom. Korporaal onder Plante geb. Bergen   Isis Bergen op Zoom
Backer Hans Jurjens Soldaat onder de comp. van overste Rochebruyn 15-7-1714 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Grietje Boelens,
beyde alhier. 5-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1022
Backer Johannes Ruiter, hij diende onder de compagnie van brigadier 9-4-1713 Ondertrouw te Heusden met Maaijke Dirks Versteeg.
Sajer, majoor van het regiment Gardes te paard, Huwelijk te Nederhemert   BHIC
alhier in garnizoen.
Backer Joannes Luitenant 21-3-1755 Vader te Breda, moeder Agnes Moesman
Hermanus BHIC
Gerardus
Backer
Michiel      Uit Leuven; soldaat te Bergen op Zoom 6-1-1714 Huwelijk te Roosendaal met Cornelia Stroop
BHIC
Backer
Pieter Geb. Keulen / Köln, wonende in het garnizoen 26-9-1716 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Roff,
Bergen op Zoom. Korporaal onder Van Der Weert geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Backer Willem Sergeant 24-11-1782 Peter te Breda   BHIC          
Backer, de M.G. Kolonel in het Nederlandse leger 1787 Huwelijk (te Axel?) met Joanna Maria Paulus,
geb. 18-1-1761 en ovl. 20-3-1823
Uit: Dr Jan Wesseling: ‘De geschiedenis van Axel’
Met dank aan Fons van der Sneppen
Bacx Davit Militair < 27-1-1791 Begraven te Heusden. Als gedetineerde wegens
desertie in de geweldige provoost zich om het leven
gebracht.   BHIC
Badan Antoine Soldaat in het Zwitsers Regiment van colonel 29-9-1748 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Marianne-  
?
Chambrier in de compagnie van Chambrier  Inf.Rgt. 748i BHIC
Baeden/ Jan -Geb. Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen op 25-4-1762 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia Franken,
Zoom.  Grenadier onder Onderwater   Inf.Rgt. 602a geb. Venlo   Isis Bergen op Zoom
Baden Joannes -Uit Maastricht 22-2-1765 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornelia Franken
 8-9-1768 -Idem
18-7-1770 -Idem
4-12-1771 -Idem, moeder Cornelia Francken
18-4-1774 -Idem, moeder ..Franken
Bader Barent Gegageerd sergeant 2-3-1775 Begraven te Drunen   BHIC
Badilla Jan Tamboer, hij diende onder de compagnie van 8-1-1713 -Ondertrouw te Heusden met Johanna van Os
luitenent-kolonel Smissaart, alhier in garnizoen 24-1-1713 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Baecoin Jean J.m., dragonder onder capt. de Bere, garnisoen 12-10-1703 -Ondertrouw te Amersfoort met Grietje Willems,
Amersfoort j.d., van Amersfoort
28-10-1703 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Bagh Peter Niclaes J.m. van Swol. Soldaet onder de compagnie van de hr. 7-5-1707 -Ondertrouw te Groenlo met Geesken Scoppers,
brigadier Lintstouw onder ’t regiment van de hr. colonel j.d. van hier.
Sighterman, alhier in guarnisoen   Inf.Rgt. 672g 16-5-1707 -Gecop. / huwelijk   Groenlo NG trouwen
[Baijen], van Eustathius Luitenant in ’t Regiment van S.H. den Heere Prince van Oranjen etc. 6-12-1730 Huwelijk te Gorssel met Johanna Vatebender.
Sijn met attestatien getrouwt.   Gorssel NG Trouwen
Bailje
John Vaandrig in de compagnie Schotten van kapitein Mosman 23-11-1702 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Bailliaert Johan -Majoor in een compagnie te voet in het garnizoen van 31-5-1703 Commissie / instructie Zeeland
Veere. Voorganger: Jacobus Colve. Isis Zeeland
-Voorheen vaandrig in de compagnie van kapitein
Jonckbloet.
Bailly
Joannes Soldaat uit Namen 17-10-1774
Vader te Breda, moeder Maria Josepha Meuren,
Philippus uit Namen / Namur  Isis Breda
Baine Daniel Predikant in het leger 7-6-1718 Huwelijk te Breda met Leonora Margrieta Cunnigam 
Isis Breda
Bajelette Francis Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Smitsaart Inf.Rgt. 600a 17-12-1749 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina
Verbruggen,  geb. Bergen   Isis Bergen op Zoom
Bak Gelder Geb. te Geertruidenberg, wonende in het garnizoen BoZ. Korporaal onder Douglas Inf.Rgt. 763a 15-5-1771
Huwelijk te Bergen op Zoom met Margaretha
Telfort,geb. te  Doornik   Isis Bergen op Zoom
Bakel, van Franciscus Soldaat in het keizerlijk leger onder de Los Rios 9-8-1747 Wordt in het doopregister van Nuth vermeld als
(Markies Los Rios:  gouverneur van Aath) buitenechtelijke vader van Franciscus, verwekt 
bij Christina Bisschops, uit Nuth
Met dank aan Harry Luijten
Bakhuijsen Johannes Sergiant in 't regiment van de colonel Vegelin van 30-10-1735 Huwelijk te lochem met Agnies Elisabeth Verschagen, j.d. van wijlen Alexander Verschagen van Wenterswijk, tegenwoordig op Nettelhorst   Lochem NG Trouwen.
Claarbergen, in guarnisoen te Zutphen Inf.Rgt. 664a
Bakhuisen Jan Geb. Zaltbommel. Grenadier in het regiment 4-1-1783 (Ot te Zutphen?) Huwelijk te Zaltbommel met Hendrijna
Hardenbroek te Zutphen  Inf.Rgt. 762 e, 2e Bat. van Balgooijen geb. Varik, wonende Zaltbommel
Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Bakkebier Jurrie Geb. Kampen. Soldaat 11-1-1748 Begraven te Goirle   Isis Tilburg
Bakker Adam Wdr. van Christina Schaareman. Korporaal, in 12-6-1784 Ondertrouw te Breda met Johanna Susanna Vlasbeek
garnizoen te Sluis Isis Breda
Bakker Piet Corporaal in de comp. van dHr Capitein Fenema, onder 31-7-1785 Huwelijk te Axel met Cornelia Balkenende,
het 2e batt. van 't regiment Infantery van dHr Generaal geb. Rotterdam   website
Majoor van Monster, in guarnisoen Alhier   Inf.Rgt. 689a*
Bakker Pieter Korporaal, in garnizoen te Gorinchem 25-10-1716 Huwelijk te Breda met  Wilhelmina Engele  Isis Breda
Bakker Pieter Jm, geb. … Luitenant , in garnizoen alhier. 14-7-1724 -Ondertrouw te Willemstad met Petronella Adriana
van Hartel, geb. Willemstad
3-8-1724 -Huwelijk te Willemstad
Willemstad DTB trouwen deel 9, scan 6
Bakker, de Adrianus Jm. Corporael onder het Regiment van de Heer 18-2-1747 -Ondertrouw te Geertruidenberg met Adriana Vorm,
Baron van Eck van Panthaleon onder de Compagnie jd, geb. Dongen, en laest gewoont hebbende aldaer
vande Heer major Schweinitz, in guarnisoen alhier 12-3-1747 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Inf.Rgt. 673a*
Bakkers Johan Geb. te Gulik, wonende in het garnizoen Bergen op 21-3-1734 Huwelijk te Bergen op Zoom metElsje Baalmans,
Zoom. Soldaat onder Tilly   Inf.Rgt. 673b* geb. Nijmegen   Isis Bergen op Zoom
Bakkers Norbert Soldaat in het Reg. van Kapt. Heijde, woonplaats: 1726 Huwelijk te Tilburg met Cornelia Cornelis van de Loo
Tilburg (Korvel) en gedetacheerd te Breda 1729 Huwelijk te Tilburg met Catrijn Jacob Vromans   BHIC
Balaack
Joh. Sigismund Geb. Dresden in Saxen. In guarnison tot Leuven. 1708
Huwelijk te Breda met Anna Magreta Ilgen,
Cornet van het regiment cavallerie onder luitenant- geb. Bronswijck, woonplaats Geertruijdenberg,
generaal Dompre   Cav.Rgt. 665b* dochter van kapitein Ilgen   Isis Breda
Balcom, van Jan Janssen Soldaat in de comp. van de majoor Ankerjelm, 8-3-1733 Ondertrouw te Groenlo met Jilette Wijers,
in guarnisoen te Zutphen j.d. van Groenloo   Trouwboek Groenlo 1724-1737
Balfour Cornelis Meindert Geb. te Groefen(?), wonende in het garnizoen 19-10-1754 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Groningen. Kolonel van Stolbergen  Inf.Rgt. 664b* Apollonia Vincentia Balfour, geb. Sas van Gent,
wonende te Zierikzee   Isis Bergen op Zoom
Balfour Jan Adriaan Vaandrig 1780 Huwelijk te Breda met Susanne Maria de Malepert  
Isis Breda
Baljart Johan Vaandrig in de compagnie van kapitein Thielman 23-6-1700 Commissie / instructie Zeeland
onckbloet Isis Zeeland
Balk Gerryt Militair 13-10-1748 Begraven te Leeuwarden   HCL
Ballendux Jan Soldaat onder het 2e battaillon van den Generaal 24-9?-1784 Ondertrouw te Utrecht met Cornelia Boshuijzen,
Majoor van Monster in guarnisoen te Axel   Inf.Rgt. 689a* uit Utrecht   website
Balles Halbe Tamboer onder de compagnie van colonel Rouchebruyn 1-2-1711 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Cniera of Cuniera
Eyses, alhier. 15-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Ballon
Joseph Van Praag, soldaat in de compagnie van de Heer 15-7-1742 Huwelijk te Axel met Catharina Schoemakers
Capt. Teulieres, in garnisoen alhier website
Balsem Willem Van Weedeveld in Gulikerland, soldaat in ’t regiment 12-10-1746 Huwelijk te Axel met  Johanna Leenknegt
van de Collonel de Brauw Inf.Rgt. 672c , in de compag- website
nie van de Majoor Elias, in garnisoen te Zas van Gent
Balster Teunis Soldaat i/h Reg. v. Brigadier Amama 21-11-1706 Huwelijk te Breda met Dirkjen Boekholt(s),
Inf.Rgt. 672d geb. Arnhem   BHIC
Baltens Franciscus Woonachtig in het garnizoen Tholen.  21-4-1737 Vader te Halsteren, moeder Gertrudis Raeijmakers  
BHIC
Baltens Harmen Corporaal in de comp. Van den Luitenant Collonel de 19-2-1783 Ondertrouw te Axel met Catharina Bouwens,
Lannoij onder het2e battaillon van het regiment van dHr geb. Scherpenisse   website
Luitenant Generaal van Randwijk, thands in guarnisoen
e Bergen op Zoom Inf.Rgt. 622a
Baltes Dirk Geb. Arnhem, wonende in het garnizoen Bergen op 28-7-1715 Huwelijk te Bergen op Zoom met Aagtje la Fevre,
Zoom. Soldaat onder Sintour wed. van Willem Schepers   Isis Bergen op Zoom
Baltes / Jozeph Melchior / -Geb. ca 1735, wdr. Soldaat in het batt. van luitenant- 11-2-1759 -Huwelijk te Nijmegen met Joanna Geertruida
Baltus Melgert generaal van Glinstra   Collectie Wolters, Nijmegen Verhoeven / Anna Geertruy Verhoeve j.d.,
Inf.Rgt. 672d, 2e Bat.* geb. ca 1740., ovl. < 9-6-1819, beide te Nijmegen
Uit dit huwelijk:
1. Josephus (1764-)
2. Maria Gertrudis (1765-)
-Soldaat 1767 3. Jurrien (Georgius Petrus) (1767-1849)
<  9-6-1819 -Overleden (huwelijk van zoon Jurrien te Delft)
Met dank aan Carol Siskens
Baltus Joannes Geb. Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen op 19-6-1791 Huwelijk te Bergen op Zoom met Barbara de Kort,
Zoom. Korporaal onder Van Hessen Cassel geb. Maastricht   Isis Bergen op Zoom
Cav.Rgt. 688b*
Baltz Daniel Bij Zwitserse garde   Inf.Rgt. 748b* 25-12-1784 Peter te Breda   Isis Breda
?
Balviaan ? Kapitein 26-6-1700 Begraven te Heusden   BHIC
Bamel Andries Soldaat onder de compagnie van luitenant-kolonel 27-6-1710 Ondertrouw te Heusden met Engel van Sijbroek
Beem in het regiment van luitenant-generaal van Isis Heusden
Freisheim. Woonplaats: Heusden   Inf.Rgt. 690c*
Bandhuis
Andries Geb. te Maagdenburg, wonende in het garnizoen 19-1-1744
Huwelijk te Bergen op Zoom met Elysabet
Bergen op Zoom. Soldaat onder Rouillé Wiegmans, geb. Bremen  Isis Bergen op Zoom
Barat
Pierre Geb. Vaud (Zwitserland). kapitein d'armes en 26-3-1747 Vader te Heusden, moeder Marie van Swanenbergh
Huisknecht. Hij diende onder en bij majoor Choppis Isis Heusden
Barbieux
Dominique 31 jaar, geb. Doornik. Sergeant in het Bataljon Waalse Grenadiers van Perez Inf.Rgt. 600a, 3e Bat.* 12-7-1795
Huwelijk te Breda met Marie Josephe Arteau,
Auguste Doedens in dienst van deze Republiek nu ingekwartierd in geb. Namur   Isis Breda
Terheijden
Barbar
Thomas Geb. Engeland. Ruiter 1-3-1705
-Huwelijk te Breda met Cornelia Symons=?
       ? van Antwerp                                                         
1-8-1705 -Huwelijk te Breda met Catrina Sijmons,    =?
geb. Antwerpen    Isis Breda
Barbeij Frans Grenadier te Zuidlaren 26-6-1796 Zoon Jan Frans gedoopt te Appingedam, moeder
Johanna Elizabeta Barbeij.   Archieven.nl
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Barbin du Tellier Antoine Functie : Onder-luitenant in de lijfcompagnie van het 29-8-1786 Commissie / instructie Zeeland
corps mineurs en sappeurs van generaal-majoor Isis Zeeland
Du Moulin. Voorganger: L. Gerards (overleden)
Bareer Lodewijk Ruiter onder den Heer Smessaert   Cav.Rgt. 625b 27-3-1720 Huwelijk te Utrecht met Fijchjen van Straten
Trouwen Utrecht stad ref. 101-402
Met dank aan Richard van Schaik
Barents                
Frederik Geb. in 't Graafschap Bentheim,  militair, gegageerd 7-5-1797 Huwelijk te Drunen met Hendrina Stokkermans ,
soldaat geb. Oisterwijk   Isis Tilburg
Bargh, van den Matthijs Soldaat hier in garnisoen 5-9-1723 Dogter gedoopt te Lochem en is genoemt Elisabeth, moeder Cathrine sijn huisvrouwe. Getuige de vaeder selfs.    Lochem NG Dopen
Barkley Hendrik Kapitein van het Zwitserse regiment van Saconnay 3-2-1704 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Dianne
 ?
Inf.Rgt. 697b* Granatier of Granadier, geb. BoZ Isis Bergen op Zoom
Barlijn
Hans Alberts Uit Traurbag, soldaat 11-9-1718 Huwelijk te Dokkum met Sieuke Piebes Blasius 
Tresoar
Barne Seger (Arger, Hijer?) Wdr. Soldaet onder de Comp. vande heer L:Coll: 1734 Ondertrouw + huwelijk te Geertruidenberg met
d'Olivier int Regiment vanden heer Coll: Debitz in Elisabet Gossens, j:d: alhier gebooren en ook
guarnzioen alhier   Inf.Rgt. 586a* Woonende   Website
Baro Petrus Soldaat, van bij Wirdumerpoort Mei 1768 Overleden en begraven te Leeuwarden   HCL
Baroijer
Louis Francois Geb. Taicour resorterende onder Noijon (=Noyon). 14-9-1764 -Ondertrouw
Sous-lieutenant onder de mineurs thans in garnizoen te Maastricht -Huwelijk te Meerssen met Johanna Lucretia
Magdalena Frents, geb. Klimmen, thans wonende
te Meerssen.    Gens Nostra 46, 1991
N.B. de manspersoon is van de Roomze religie  heeft dezelve
op de plegtigste wijze geconsenteerd dat alle de kinderen in
de gereformeerde kerke zullen gedoopt en in voorschreven
gereformeerde religie ook zullen opgevoed worden.
Baron           Jacob Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen 5-11-1732
Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria Mark,
            = ?
op Zoom. Soldaat onder Leijendekker geb. Meurs   Isis Bergen op Zoom
Barras Hijmen Corporaal onder't 2e Bat. van 't Regt. van den Heer Co- 30-9-1789 Huwelijk te Doetinchem met
lonel Grave van Dam in guarnizoen alhier Inf.Rgt. 672b* Johanna Margrieta Gorsling  
Barron           = ? Jacobus Soldaat 18-11-1722 Huwelijk te Breda met Catharina Eijs
geb. Breda   Isis Breda
Bartels Guiliam Soldaat in de comp. van de Hr. Wijmar 17-8-1760 Huwelijk te Klundert met Pieternel van Bade
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 47
Bartels Jan Geb. Kampen, wonende in het garnizoen Bergen op 20-12-1713 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Zoom. Soldaat onder Rensen  inf.Rgt. 689a* Anna Cornelia Martinus   Isis Bergen op Zoom
Bartholemeijer Jan Van Amersfoort. Soldaet onder capt. de Gones, 28-5-1706 -Ondertrouw te Amersfoort met Maria Pluijm,
garnizoen Breda van Amersfoort
15-6-1706 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Barthols Geerdt Soldaet in 't regiment van de prins van Oranjen in de 23-3-1731 Huwelijk te Lochem Janna Nijvelt, j.d. van wijlen
comp. van de capitein Sigers, alhier in guarnisoen. Reijnt Nijvelt uijt Lochem   Lochem NG Trouwen
Barton Willem Trompetter onder Brigadier Wood Inf.Rgt. 603a 26-11-1702 Huwelijk te Breda met Catrina Meyers   Isis Brabant
Bartrolus Hickbert Korporaal, geb. te Borculo 24-1-1712 Huwelijk te Drunen met Christina Alot   Isis Brabant
Barwijk, van Bartholomeus Geb. te Breda, wonende in het garnizoen Bergen op 2-9-1738
Huwelijk te Bergen op Zoom metJohanna
Zoom. Soldaat onder Cavelier Mulder, geb. Emden   Isis Bergen op Zoom
Basche, de Carolus Franciscus Renier Graaf van Bassche, collonel 7-1-1793 Vader te Breda, moeder
Emilia Rosa de Riquet de Caraman (gravin) 
Isis Breda
Bashouwer Coenraat Kanonnier. Hij diende onder het korps Artillerie in 20-12-1794 Begraven te Heusden
de compagnie van den kapitei Bakker. Isis Brabant
Bastaert Adriaen Geb. Zierikzee, wonende in het garnizoen Bergen op 9-5-1721 Ondertrouw te bergen op Zoom met
Zoom. Cadet onder Van Ryssel Dana Cornelia van der Putte,geb. en wonende
te Zierikzee   Isis Bergen op Zoom
Basters Peeter Dragonder. Woonplaats Loon op Zand -Partner: Antonetta van Hees
23-6-1778 -Testament opgemaakt   ASF
Bastet Frederic Sergeant in de compagnie van Metral van het 27-11-1729 Vader te Bergen op Zoom, moeder Marie Pillenie
Zwitserse regiment onder Constant Inf.Rgt. 697a* Isis Bergen op Zoom
Bastiaan Dominique Geb. 4-4-1758 Limbourg. Gepeposeerden der 22-10-1799
Huwelijk te Sas van Gent met Alexandrina Feijs
?
douanes geb. 29-7-1755  Namen   Isis Zeeland
Bastiaans Jan Geb. Veltwezent (Veltwezel, Be?). Soldaat onder de compagnie van kapitein du Tellier in het regiment 29-12-1741 -Ondertrouw te Maastricht met Maria Bronkers,
?
van Vink, alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 701c* geb. Maastricht
27-1-1742 -Att. afgegeven te Heusden voor huwelijk te Maastricht
Isis Heusden
Bastiaanse
Mattheijs Geb. te Herentals; soldaat te Bergen op Zoom 9-12-1731 Huwelijk te Roosendaal met Johanna Marciese Sloot 
                   Isis Brabant
Bastinet
Hubert Geb. te Luik, wonende in het garnizoen Bergen op 25-3-1739 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna van der Wal
Zoom. Soldaat onder Monteese Inf.Rgt. 701e* uit BoZ   Isis Bergen op Zoom
Baten Jan Gerrit Soldaat in Reg. van Kol. St. Amand, gedetacheerd te Gorinchem inf.Rgt  602a* 29-7-1734 Geb. Tilburg. Huwelijk te Tilburg met
Elisabeth van Pelt   Isis Brabant
Baten, van Dirk Chirurgijn onder het Reg. v. Graaf v. Dona 16-5-1700 Huwelijk te Breda met Maria Prins
Inf.Rgt. 668a* Isis Breda
Baten, van Everardus Soldaat van de Compagnie van luitenant-kolonel 20-9-1720 Huwelijk te Schoonhoven met Maria Verroen,
Dibbetz. Inf.Rgt. 599a, 3e bat.* geb. Schoonhoven   Met dank aan Bart Vrients
Batenburg Egbert Soldaat onder van Bronkhorst Inf.Rgt. 672f* 22-2-1743 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Johanna
Oudenamstel, jd in de Geertestraat
Gens Nostra jrg. 18, no: 12, dec. 1964
Batenburg, van Willem J.m. geb. van Waegeningen. Tamboer onder 24-6-1763 -Ondertrouw te Brummen met Anne Gerritz,
gen. baron van Randtwijk en onder maj. van Ti.t ? in j.d. geb. van Hengeloo won. Alhier
garnizoen te Arnhem 17-7-1763 -Huwelijk   Brummen NG trouwen 1708-1735
Batenburgh, (van) Johan -Luitenant 11-2-1693 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Barbara de Graeuw
-Kapitein 30-8-1705 -Idem, moeder Barbara de Grauw
-Kapitein 15-10-1706 -Idem   Isis Bergen op Zoom
Battaard Pieter Francois 2e luitenant in het 2e batt. der 4e halve brigade 25-11-1798 Huwelijk te Harlingen (ref. Westerkerk) met
Trijntje Thomas IJzenbeek
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Battaerd Jean Francois 1e lieutenant  in de comp. No. 7 van het 2e batt. der 30-4-1797 Laatste afkondiging te Harlingen (ref.) voor huwelijk
4e halve brigade met Catharina de Waard, beide van Harlingen. Met att.
vertrokken   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Battailie Jacob Soldaat in de comp Invalides van de Hr. Jacob Wijmar 2-8-1765 Ondertrouw te Klundert met Maria Frooks
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 61
Batterie John Soldaat 22-6-1792 Begraven te Ginneken en Bavel   Isis Breda
Bau
Adam Geb. Stevollisch in Duitsl. Woonplaats Vught. 6-8-1797 Huwelijk te Vught met Johanna Rooij
Gegageerd soldaat in 't Regiment v. Colonel Logman  geb. Best   Isis Brabant
Inf.Rgt. 701d*
Bauman Samsson Gottlieb Chirurgien in de Compagnie Heer Capitain Juttuem 17-8-1751 Echtgenoot van getuige Johanna Barbara Feelin
Regiment General Major Sturler Inf.Rgt. 748j* Isis Brabant
Baumgartner Johannes Soldaat 27-6-1717
Huwelijk te Breda met Francoise Flamande,
geb. Doornik   Isis Breda
Bauvais
Pieter Zoon van wijlen Pieter Pieter Bauvais en Louisse 19-8-1796 Sien alhier wettig in ondertrouw op genomen PieterBauvais en Anna Margrita Smits,  jd van wijlen EverhardusSmits en Maria Cornelia Daams Ehel, tans woonagtig in Neede, en na drie agter een volgende zondagen proclamatie en vertoont certificaat van
Margerita Canut, eh.luiden geboortig van de commune den leeraar B.J. Joghems, Roomsch pastoor aan de Rietmooler kerk in den egten staat bevestig, den 4 septemb. 1796.  
Vernants in Vrankerijk. Tans corperaal in de 8st. Neede Trouwen voor huwelijkscommissarissen
compangie van de 1st. halve brigade het 2de batalion
ligte traepes
Bauwerarts
Francis Geb. Turnhout, wonende in het garnizoen Bergen 10-4-1726 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Gertruij Hanen,
op Zoom. Soldaat onder Pantaleon geb. Wouw   Isis Bergen op Zoom
Bavaij, de Philippus Josephus Militair 1-3-1767  Ot / huw.? te Mechelen met Maria Jacobs.
Ook kind(eren) te Mechelen laten dopen
Mechelen, huwelijken 1750-1796   377
Bax Jan Geb. Den Briel, woonplaats Ginneken. Luitenant 1757
Huwelijk te Ginneken-Bavel met Anna Catharina
de Laats, geb. Nassau Ziegen   Isis Breda
Bayne
Daniel Predikant bij het regiment van kolonel ‘Lameij van 27-5-1749 Zijn zoon Johan Bayne, koopman in Rotterdam, zoon
Dunkennie’    Inf.Rgt. 595a* van hem en van Eleonora Cuninghame, machtigt tot
verkoop van landerijen   Archieven.nl
Beaumont Cornelis Luitenant Collonel. 24-10-1700 Begraven te Breda   Isis Breda
Bech, le Pieter Soldaat in de comp. van de hr. Kanselaer in 9-11-1732 Ondertrouw te Groenlo met  Mechteld Arinck, j.d. van GerritArinck alhier.   Trouwboek Groenlo 1724-1737
guarnisoen alhier
Bechem
Johan Heribertus Geb. Keulen, gepensioneerd militair 18-1-1750 Huwelijk te Gemert met Johanna Benders,
                   geb. Gemert   Isis Eindhoven
Bechtold
Hendrik Lourens Geb. Swaynsburg (Duytsland). 31-8-1777 Ondertrouw te ’s-Hertogenbosch met Marie Anna
Luthout, ged. ca 1753 ’s-Gravenhage, dochter van
Johannes Rudolph Luijthaut en Anna Christina Kiel
Met dank aan Paul Gideonse
Becker Jasper Soldaat onder Becker   Inf.Rgt. 672f* 21-11-1749 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Silia Veldhuysen,
jdr. Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Becker Joannes Militair onder D. de Matta 7-1-1740 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Moeren
Cav.Rgt. 693c* Isis Bergen op Zoom
Becker/ Becher
Joannes Geb. te Obersmittau in Hessen-Darmstad, soldaat 29-1-1764
Vader te Breda, moeder Elisabeth Emmelin,
geb. in Hessen Darmstad  BHIC
Becker
Johan Conrad Geb. Leigingem(?) bij Darmstadt, wonende in het 3-7-1768 Huwelijk te Bergen op Zoom metCatharina van
garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Suur Tichelen,  geb. Steenbergen   Isis Bergen op Zoom
Becker
Johannes Geb. Nassau-Dillenburg. Soldaat, in garnizoen te 13-4-1755 Huwelijk te Breda met Anna Catharina Wits,
Breda geb. Zutphen   Isis Breda
Beckers Antonius Militair 28-1-1724 Huwelijk (kerk) te Heusden met Engel Clerx
Kinderen: Backers   Isis Heusden
Beckers Joannes Ged. Beesel 12-3-1755, zoon van Wilhelmus Beckers 16-6-1777 -Huwelijk te Beesel met Helena Smits, waarvan 2 kinderen
en Theodora Simons. Soldaat in het Holland leger -Overleden als soldaat in het Holland leger   Website
28-8-1794
Beckers Johannes Soldaat 6-6-1768 Begraven te Leeuwarden   HCL
Beeckman
Harmen J.m. van Oldencamp in de graafschap van der Lippe 6-6-1706 Huwelijk te Bourtange met Maria Jongers,
en soldaet onder de Comp: van Abrah: Veltman in 't j.d. alhier geboortig   Website
Regiment van den oversten Ripperda  Inf.Rgt. 671b*
Beeckman
Live Geb. Vlaanderen, wonende in het garnizoen 12-2-1727
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom. Soldaat onder Knoppert Maria Smyers, geb. Mechelen
Isis Bergen op Zoom
Beeckmans Bart Militair, woonplaats Nijmegen, soldaat 24-10-1762 -Huwelijk te Loon op Zand met Pieternella van Dongen
 <15-2-1772 -Overleden   BHIC
Beeckvelt
Jan Soon van wijlen Joos Beckvelt, van Recklinckhuisen, 27-11-1705 -Ondertrouw te Groenlo met Anna Dorsen,
soldaet onder de compagnie van de hr. van Hasselt dochter van wijlen Derck van Lichtenvoorde alhier.
15-12-1705 -Gecop. / huwelijk   Groenlo NG trouwen
Beek, ter Albertus Geb. Amsterdam, wonende te garnizoen Alkmaar. 4-3-1798 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Johanna
Oud chirurgijn Baartmans, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Beek, ter
Conradus Geb. te Kleef, nu te Oudenbosch 10-7-1748 Huwelijk te Oudenbosch met Maria Waggels, geb.
 te Zutphen, nu te Oudenbosch 'ten huise van den
Heere Ruish, Collonel Comm. in het Regiment van
den Heer Generaal Majoor Croije "met belofte dat,
wijl de bruidegom paaps en de bruid gereformeerd
was, ten minsten de meisjes in de gereformeerde
kerk souden opgebragt worden"  Isis Brabant
Beek, van Adriaan Soldaat onder het Regiment van Generaal Saintement 26-7-1712 -Huwelijk te Utrecht met Judith van Straten
bij de Weertpoort  Inf.Rgt. 602a* <22-2-1735 -Overleden
Trouwen Utrecht stad ref. 101-11 en 103-139
Met dank aan Richard van Schaik
Beek, van Jacobus Geb. Leur. Soldaat, in garnizoen te Breda 12-2-1775 Huwelijk te Breda met Johanna van Rhenen
geb. Breda   Isis Breda
Beek, van Jan Geb. te Nieuwe-Tonge, wonende in het garnizoen 23-2-1752 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Bosters,
Bergen op Zoom. Soldaat onder Oranje Drente geb. Fijnaart   Isis Bergen op Zoom
Inf.Rgt. 672g*
Beek, van Johan Capitain vande Infanterije int regiment van colonel 6-9-1700 …als in huwelijk hebbende Adriana van Bonkelwaert
Goor   Inf.Rgt. 671d* Zevenbergen RA 65 fo 226vo
Met dank aan Cor van den Bergh
Beek, van der Hendrik Geb. te Eerbeek, wonende in het garnizoen Bergen 5-4-1737 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia Veermans,
op Zoom. Soldaat onder Crommelin Inf.Rgt. 643a* geb. Tholen   Isis Bergen op Zoom
Beek, van der Hermanus Geb. te Kruisland, wonende in het garnizoen Bergen 17-8-1738 Huwelijk te bergen op Zoom met Hendrina Bemmers,
op Zoom. Soldaat onder Evertsen  Inf.Rgt. 701e* geb. Sint Maartensdijk, wonende te Poortvliet 
Isis Bergen op Zoom
Beeker
Abraham Afkomstig van Offenbach. Huzaar, hij diende onder 25-11-1787 Huwelijk te Heusden met Maria van Kampe,
de compagnie van graaf van Wittgenstein, ritmeester geb. Brakel   BHIC
Beekman Barent Soldaat in de comp. van de Hr. Bojanovskij 4-6-1752 Huwelijk te Klundert met Anna Catharina-
Klundert DTB trouwen deel 6, scan 26
Beekman Gysbert Uit Doornik, luitenant in het garnizoen 1-9-1751 Huwelijk te Leeuwarden met Elisabeth Faber,
Leeuwarden   Tresoar
Beekman Henricus Gepensioneerd soldaat 31-12-1728 Begraven te Drunen      BHIC
Beekman M. Militair 6-11-1748 Begraven te Leeuwarden   HCL
Beekman Philip Kapitein onder Oranje Drenthe Inf.Rgt. 672g* 7-12-1751 Huwelijk te Zaltbommel met Agatha Hardij
Isis Bergen op Zoom
Beekmans Cornelis Soldaat in 't Regiement van de Heer Bregadier April / mei 1743 Op ingekome Acte van Ondertrouw van Oisterwijk van
Vinck, onder de Compagnie van de Heer Collonel- dato den 20 April 1743, ondertrouw te Geertruidenberg
Commandant Gomar, in guarnisoen alhier met Cornelia van der Pluijm, jd, geb. en woonende tot
Inf.Rgt. 701c* Oisterwijk. (att. gegeeven zeggende, buijten dese Stad
te sullen trouwen, te weeten tot Oisterwijk)  Website
Beekmans Jan Geb. te Vlijmen, wonende in het garnizoen Lillo. 10-4-1747 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Soldaat onder Van Der Zwaan Johanna van Hässellt   Isis Bergen op Zoom
Beekmans Petrus Militair  "de presidio Brilae" 25-3-1743 Vader te Teteringen, moeder Odrada van de Laer  BHIC
Beeks (Becks?)
Pieter Jm,  geb. van Antwerpen. Soldaet onder t Regiment 12-5-1736 Ondertrouw te Geertruidenberg met
van D'Heer Coll: Debitsz onder de Compagnie van Pieternella Fijnenbuijk, jd geb. van Geertruijdenberg
De heer Capiteijn  de Manot in guarnisoen alhier ende beijde alhier woonende. Alhier getroud op
Inf.Rgt. 586a* Sondag den 3 Junij 1736   Website
Beem Christiaan Diende in het eerste bataljon van den luitenant- 23-1-1768 Begraven te Heusden
generaal Lindman Inf.Rgt. 701c* , alhier in garnizoen BHIC
Beem Theodore Geb. Delft, in garnizoen te Breda. Mr. en Luitenant in 13-8-1736 Huwelijk te Breda met Pieternelle de Rhoë,
het Regiment Dragonders van de Colonel Baron geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Breda
van Matha Cav.Rgt. 693c*
Beem, de Thomas Geb. ca 1753. Militair Partner: Petronella Paesi    Isis Brabant
Kinderen de Benis, de Bemis, de Been, de Beem
Beems
Johan Pieter Geb. Palts, wonende in het garnizoen Bergen op 19-4-1730
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Theresia
Zoom. Soldaat onder Bruijnvisch Meyers,  geb. Luik   Isis Bergen op Zoom
Been Hendrik Militair. Hij was luitenant 20-10-1781 Begraven te Oisterwijk   Isis Brabant
Beens Godefridus Luitenant in de compagnie van luitenant-kolonel 23-11-1702 Commissie / instructie Zeeland
De Premont. Voorheen vaandrig in de compagnie Isis Zeeland
van kapitein Hamer
Beens Pauwel Soldaat onder de garde v. Hare Majesteit van 18-2-1703 Huwelijk te Breda met Elisabeth Stoop   Isis Breda
Engeland
Beer Jan Willem Soldaat i/h Reg. v. Brigadier Amama 6-3-1707 Huwelijk te Breda met Adriaantje Wouters
Inf.Rgt. 672d* Isis Brabant
Beer Johan Hendrik Musketier in het tweede bataljon van het 2e regiment 7-5-1752 Huwelijk te Heerenveen met
Oranje Nassau (Oranje Nassau 1, 2e Bat. Na Anna Barbara Schucharts
reorganisatie in 1752 = Inf.Rgt. 747a), onder de Tresoar
compagnie van de baron Eberstein
Beer, de Jan Soldaat i/h Reg. v. Brigadier Amama 10-3-1708 Ondertrouw te Breda met
Inf.Rgt. 672d* Maria Catrina van Buil   Isis Brabant
Beere, de Arent Julianus Uit Leeuwarden. Vaandrig onder het regiment van de 13-6-1773 Huwelijk te Koudum met Nicasia Susanna de Jong,
Carel generaal majoor baron Bentink   Inf.Rgt. 701e* uit Koudum   Tresoar
Beerends Lambert Geb. Sapmeer. Ruiter in het regiment van Stocken 13-11-1785 Huwelijk te Zaltbommel met Mechelina de Fontein,
Cav.Rgt. 672f* geb. en won. Den Bosch
Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Beerman Hendrick Jm, geb. Hulst (-munde?).Soldaet onder de Comp 23-8-1732 Ondertrouw te Geertruidenberg met Anna Cherix,
van(de) heer Capiteijn Hambroek in regiment jd, geb. Nimweegen en beijde alhier woonende
vanden Coll. Dibbitz   Inf.Rgt. 586a* Website
Beerntsen/ Gerryt (Gerrit) Uit Harlingen, soldaat 24-11-1792 -Ondertrouw te Harlingen met
Berendzen Jans Alida Kamphuys/Camphuis uit Zutphen   Tresoar
Korporaal  2-12-1792 -Attestatie voor elders
Beerte, van Jan Fredrik Jm soldaat uit Benthem 22-9-1743 Drie procl hier (te Wijhe) onverhindert gehad voor huwelijk met Geertruij van der Graaf, wed van Wijhe. Met att naar Campen   Wijhe NG Trouwen
Beesten, van Kasper Gegageerde militair 18-6-1742 Begraven te Udenhout   Isis Tilburg
Beezer
Casper Geb. Electorat Palatin (Rheinland-Pfalz). Soldaat in 2-8-1795 Huwelijk te Breda met Anne Marie van Diessen,
                   het Bataljon Waalse Grenadiers van Perez geb. Baarle   Isis Breda
Inf.Rgt. 793a* , nu gelegerd in Terheijden
Begg  (=Back?)
Alexander Geb. Schotland, wonende in het garnizoen 10-7-1733 Ondertrouw te Bergen op Zoom of Steenbergen met
Steenbergen. Soldaat onder Villegas  Inf.Rgt. 603a* Arnoudina West/Best, geb. Bergen op Zoom  
Isis Bergen op Zoom
Behnhever Augustus -Geb. Middelburg. Bij zijn huwelijk was hij luitenant in 10-12-1749 -Huwelijk te Heusden met Hasia van Oostrom
het regiment van de luitenant-generaal Lintman, te
Maastricht in garnizoen. Inf.Rgt. 701c*
-Hij was bij de aangifte(?) reeds gepensioneerd;  20-2-1778  -Begraven te Heusden   BHIC
was ten dienste dezer Lande
Beijen Johan Huzaar, hij diende onder het legioen van den Ca 1786 -Vader te Heusden  BHIC
Rijngraaf van Salm. 1787 -Vader van begraven kraamkind te Heusden
Beijer Albertus Soldaat in het regiment Van Randwijk te Vlissingen 26-11-1780 Huwelijk te Zaltbommel met Maria Steenbeekers,
Inf.Rgt. 622a* geb. Lith, wonende Zaltbommel
Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Beijer
Andries -Jm,  geb. Wurtzsenburg, Corporaal int regiment van 11-5-1737 -Ondertrouw te Geertruidenberg met Janneke Broere,
den heer Collonel Dibbitz onder de Compange van jd, geb. Lage Swaluwe en woonende alhier.
den heer Cappitijn van Hambroek, in guarnisoen tot 30-5-1737 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Breda
-Sergeant 19-3-1743 -Vader te Breda, moeder Johanna Broeren  
Beijer Arnoldus Soldaat onder de Staten op      à 22-12-1789 Overleden te Beesel, ca 80 jaar oud   Website
Beijer Jan Soldaat, in garnizoen te Breda 1775/1776 Proclamaties te Breda voor huwelijk met Adriana
van Vuuren, geb. Breda   BHIC
Beijerbagh
Willem Jurrien Geb. te Duitsland, wonende in het garnizoen Bergen 14-7-1734
Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Mari
op Zoom. Soldaat onder Schwartzenberg Sieraen, geb. Duitsland Isis Bergen op Zoom
Inf.Rgt. 671e*
Beijeren 
Clara "Militaris" 9-12-1707 -Overleden te Maastricht
10-12-1707 -Begraven op het kerkhof van de parochie van St. Martinus te Wyck-Maastricht
DTB registers parochie Sint Martinus Wyck-Maastricht
Beijerlegh Joannes Antonius Soldaat 18-5-1739 Huwelijk te Breda met Elisabeth van Olphen  Isis Breda
Beijlanus, van Jakobus Nicolaus De heer, wdr. van Peternelle Sophia van Beijlanus. 7-8-1729 Ondertrouw te Groenlo met juffr. Gerharda Christina
Vaandrig in het regiment van Saxen Eijsenagh van Eijbergen, j.d. van wijlen de hr. Rutger
van Eijbergen, in sijn leven burgemeester alhier.
Groenlo NG Trouwen
Beilanus, van Johan Hendrick Geb. 1683. Luitenant kolonel en kapitein van Comp.  Infanterie. 1766 -Overleden
HCL   grafsteen Westerkerk te Leeuwarden
Bein Joseph Soldaat, woonplaats Woerden 2-7-1783 Huwelijkspartner te Woerden  
Website, notaris Woerden
Beinders
Jakob Uit het Vorstendom Waldek, soldaet in ’t regiment van 28-8-1746 Huwelijk te Axel met Jacomina Gullem
den Heer Generaal Major van Kinschot website
Inf.Rgt. 672 e ,in de compagnie van den Capt.
Rouilje, alhierin guarnisoen leggende
Beith Casper Militair 19-12-1746 Begraven te Leeuwarden   HCL
Beke, van der Willem Kolonel regiment graaf Maurits van Nassau 8-10-1747 Vader te Breda, moeder
Cav.Rgt. 599a Johanna Elisabeth van Overbeke   Isis Breda
Bekker
Joan Jakob -Geb. Dusseldorf, gelegerd te Woensdrecht. 3-5-1795 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Katharina Tysman,
Wachtmeester onder Timmerman Cav.Rgt. 787a* geb. Halsteren   Isis Bergen op Zoom
Joannes Jacobus -Uit Düsseldorf  21-11-1795 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Catharina Sijsmans, uit Halsteren
Joannes  -Afkomstig uit Düsseldorf Isis Bergen op Zoom
9-4-1798 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Catharina Fysmans, uit Halsteren
Joannes - Uit Düsseldorf Isis Bergen op Zoom
10-5-1801 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Catharina Thysmans, uit Halsteren
Joannes Jacobus - Uit Düsseldorf Isis Bergen op Zoom
21-1-1805 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Catharina Tysmans, uit Halsteren
Bekker
Conrad Uit Darmstad, korporaal 26-4-1767 Vader te Breda, moeder Gercu (Geertruijde) Jurgen 
BHIC
Bekker
Johan Evert Geb. Wilgersdorff (Nassau-Siegen). Sergeant, 17-2-1780 Huwelijk te Heusden met  Amelia Anneke Huttenhem,
diende onder het 2e bataljon van de prins van uit Nijmegen   BHIC
Holstein- Gottorp, alhier in garnizoen Inf.Rgt. 599b*
Bekker Johan Joost Sergeant in het 1e bat. van het regiment infanterie van 19-10-1789 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Anna Barbera Latsing,
de heer generaal majoor van Brakel, te Dockum in Wed. van Johannes Martinus Kries, van Middelburg. Att.
garnizoen Inf.Rgt. 664b* Gegeven naar Middelburg 27-12. Aldaar 5-1-1790 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Bekker
Johannes Geb. te Els(t) bij Limburg, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Leijendekker 5-6-1735 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria van den
Bosch, geb. Gorinchem   Isis Bergen op Zoom
Bekker
Johannis Geb. van Oversmids in't Hessen Darmstadse, 8-2-1754
Vader te Breda, moeder Elisabeth Emel,
soldaat geb. uit Olf of Beuern in 't Darmstadse   BHIC
Bekker Tuenis Soldaat in de Compagnije van de Heer Majoor 16-9-1735 -Ondertrouw te Oldenzaal met Clara van den Berg,
van Rijssel   Inf.Rgt. 666a* ? uit Oldenzaal
9-10-1735 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Bekkers
Derk Geb. in het land van Kleef, wonende in het garnizoen 1-2-1789 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Visch,
Bergen op Zoom. Soldaat onder Pabst  Inf.Rgt. 718a* geb. te Berkel   Isis Bergen op Zoom
Bekkers/ Gerardus -Geb. te Besel bij Venlo, wonende inhet garnizoen 23-7-1786
-Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Francoise
Hellevoetsluis. Soldaat onder Pallardij Inf.Rgt. 599b* Metterin, geb. te Namen   Isis Bergen op Zoom
-Uit Besel bij Venlo  11-7-1789 -Vader te Bergen op Zoom, moeder                   
Bekker Maria Francisca Mettering, uit Namen
Bekkering Gerrit J.m., zoon van wijlen Harmanus Bekkering, geb. van Amsterdam, thans soldaat in 't regiment van den Heer 24-8-1789 Ondertrouw te Borculo met Aaltjen Forkink,
Lieut. Generaal Baron van Doph, in guarnizoen te  j.d. van wijlen Berent Forkink van hier, thans woonagtig te Deventer. Geproclameert den 30 augustus, den 6 september en den 13 dito  Met attesten naar Zutphen en Deventer. Met attest verzonden naar Zutphen den 17 september om aldaar te trouwen  Borculo NG Trouwen
Zutphen
Bekkers Gerrit Geb. te Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen 10-3-1771 Huwelijk te Bergen op Zoom met Jesina Lodewyk,
op Zoom. Soldaat onder Aijlva  Inf.Rgt. 672d* geb. Zwolle   Isis Bergen op Zoom
Bekking Jan Lukas De Weledele Heer Luitenant in het Regiment van zijn Doorluchtige Hoogheid Willem George Frederik, 16-3-1781 Ondertrouw met de Weledele juffrouw Johanna Magdalenavan Cuylenborg, wonende te Alkmaar.
Prince van Orange en Nassau, thans garnisoen att: van Zwolle en Alkmaar. att: na Alkmaar. Apr: 1 III
houdende te Alkmaar en onlangs hebbende gewoond Zelhem NG Trouwen
te Zwolle Inf.Rgt. 672d*
Bekkom, van Christophel Geb. Nijmegen, wonende in het garnizoen Bergen 14-2-1762 Huwelijk te Bergen op Zoom met  Anna van den
op Zoom. Korporaal onder Regteren Oudenhoven, geb. Oudenbosch   Isis Bergen op Zoom
Bel
Wouter Geb. Schotland. Soldaat onder den Heer Lauder 16-5-1701 Huwelijk te Breda met Geertruy Benoy   BHIC
Inf.Rgt. 603a*
Bel, de Hendrick Geb. Bergen op Zoom, wonende in het garnizoen 23-9-1722 Huwelijk te Bergen op Zoom metAnna de Mee,
Venlo. Soldaat onder Van Palland Inf.Rgt. 665b* geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Belcastel de Reijnout Vaandrig in de compagnie van kapitein d'Haros. 23-11-1702 Commissie / instructie Zeeland
Voorheen kadet Isis Zeeland
Bell
Robbert Geb. Ierland. Corporaal in het Regiment van de 21-7-1748 Huwelijk te Breda met Marie Cornelie Ramack,
Generaal Johnston geb. Breda   Isis Breda
Bellegarde, de Eugene Robert Marquis.  Functie : Kolonel-commandant (of kapitein) 15-8-1763 Commissie / instructie Zeeland
in het 2de bataljon van het 2de regiment Oranje Isis Zeeland
Nassau, in het nieuw opgericht regiment van de prins
van Baden Dourlach   Inf.Rgt. 748c, 2e Bat.*
Beltz
Jacobus Gebooren ten Verndorff in Nassau Siegen. Corporael 30-4-1775 Vader te Roosendaal, moeder
in de compagnie van den Heer Baron van Damen Maria Brigitta Steevens, geb. Velp
Collonel Commandant van het 2e Bataillon van het Isis Roosendaal
Regiment  van den Heer Lieut. Gen. Leusden
Inf.Rgt. 672b*
Belville Joannes "Miles puto quod Arnemiensis" (uit Arnhem) 2-4-1702 Overleden te Maastricht, begraven op het kerkhof van de parochie van Sint Martinus te Wyck-Maastricht
DTB Maastricht
Bemont Bartholomeus "Militis sub legione Spaen"   Inf.Rgt. 690c* Hij verwekte een (buitenechtelijk) kind bij Maria Cramp.
6-3-1740 Dit kind werd gedoopt met de namen Anna Maria in de
parochie van Sint Martinus te Wyck-Maastricht. Het kind
had de Brabantse nativiteit. Peter was: Lebuinus Schenck
DTB Maastricht
Benaij
Johannes Officier in het regiment Zwitsers van den Generaal 6-6-1777 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Cornelia Keer 
Jacobus Major Maij  Inf.Rgt. 697a* BHIC
Benau Johannes Geb. te 's-Gravenhage, wonende in het garnizoen 4-9-1737 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom. Soldaat onder Pasturel Pieternella Du Moulin   Isis Bergen op Zoom
Benda Wenceslaus Geb. 1713, waarschijnlijk in Bohemen. Sergeant in 21-1-1748 -Huwelijk te Nijmegen met Hendrina
*
?
het 1e regiment Oranje –Gelderland. Inf.Rgt. 602b* van Beverdam
(Stamvader van nagenoeg alle Nederlanders met  7-6-1783  -Overleden te Nijmegen    website
deze achternaam)
Bendels Bartholomeus Geb. Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen 12-5-1779 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina Huits,
op Zoom geb. Maastricht   Isis Bergen op Zoom
Bender Fredrick Soldaat onder de compagnie van capt. Fredric 15-3-1711 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Janneke Rutgers
Wilhelm Meyer (alhier). 29-3 getr.  Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Bender Johanna(Johannes?) Wdr. Korporaal, in garnizoen te Nijmegen 7-7-1765 Huwelijk te Breda met Cornelia Gerke,
geb. Breda   Isis Breda
Bender Johannes Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat 5-4-1780 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Evers,
onder Van Baden. Inf.Rgt. 671e* . Bruidegom is geb. en wonende te Arnhem   Isis Bergen op Zoom
onlangs in garnizoen geweest in Philippine
Bendorf Joannes Militair 1-1-1776 Zoon Joannes Ludovicus gedoopt (RK) te Groningen,
moeder Elizabetha HeijaarsGet.:  Joannes Kinh en
Anna Cath. Caroline-   Groningen DTB 629, pag. 4
Benecke Friedriech Gepens. sergeant van regiment  Waldeck 15-2-1794 Begraven te Nuenen   BHIC
Wilhelmus
Benedictus Hart Geb. Leeuwarden. Militair 18-7-1760 Opname in burgerboek van Leeuwarden   HCL
Beneens Steven Geb. Stevensweerd. In garnizoen te ’s-Hertogen- 1779 Proclamaties te Breda voor huwelijk met
bosch. Korporaal Elizabeth Wallenbroek, geb.Breda (overleden vóór
3e afkondiging)    BHIC
Benewaij Nicolaas Geb.  Leuven of  Charlee, c. 45 jr. Deserteur uit 1723 Aanklacht: bedelen, landlopen, vagebonderen met
    Alias:
Spaanse dienst. Te Nijmegen geh. met Magdalena  vrouw haar voorzoon. Nooit een vak geleerd
Claas  "de Waal" Cuijper, geb. te Sprangh Archieven.nl
Benkoski Antonij Jm, Soldaat int Regiment van de Heer Luijtenant 1744 Op ingekome Acte van ondertrouw van Breda aldaar in
Generaal Debets alhier (Geertruidenberg) in ondertrouw opgenomen met Anna Maria Rierling /
Guarnisoen   Inf.Rgt. 586a* Ijlingh, wed. van wijlen Johan Donhard /
Johan ZigismundusHalacq   Zie aldaar   Website
Bennetrum Hendrik Geb. te 's-Gravenhage, wonende in het garnizoen 3-4-1751 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria van Damme,
Bergen op Zoom. Soldaat onder Winghuijsen geb. Oisterwijk   Isis Bergen op Zoom
Benninger
Rodolf Geb. te Oberhausen in het canton Zürich, gewesen 1-2-1778 Huwelijk te Breskens met Maria Vermeere,
grenadier in het regiment Switsers van sijn geb. onder het Retranchement
excellentie dhr luitenant generaal Escher, in de website
compagnie van den capitein Johan Jacob Escher,
guarnisoen houdende te Namur inf.Rgt. 701d*
Benoit(s)
Robertus Geb. St.Truijen, in garnizoen te Breda. Ruiter 4-8-1765 Huwelijk te Breda met Cornelia Verhoeven,  
geb. Dongen   Isis Breda
Benraad Bartholomeus Soldaat in het regiment Bosc de la Calmette 2-7-1791 Huwelijk te Dordrecht met Bernardina Croesse/Kroese,
Inf.Rgt. 602a* geb. Terborg in Gelderland   Website
Bensell Laurens Woonplaats Vught. Luijtenant onder 't Reg.v.d.Heer 18-5-1717 Huwelijk te Cromvoirt met Anna Haabraake
Bregardier Rechteren. Ruijterij Cav.Rgt. 672c* BHIC
Bentem, van Pieter Geb. Gent (Gelderland). Soldaat en Konstabel, 1-2-1761 Huwelijk te Heusden met Arjaantje Diebergen
diende onder het 1e bataljon van den luitenant- BHIC
generaal de Villegas Inf.Rgt. 718a* ; lag o.m. 
ook te Heusden in garnizoen
Benzinger (Bantzinger)
Jacob Luitenant van het Zwitsers regiment van Stockar de Feb. 1796 Lidmaat te Prinsenhage
Neuform Inf.Rgt. 748j* Isis Breda
Beque Johan Vaandrig in het leger 12-4-1740 Begraven te Breda   Isis Breda
Beranger Matthijs Soldaat 23-6-1764 Getuige te Breda   BHIC
Berceau
Jean Âgé de 54 ans, natif de Boncourt dioceze de Toul, 27-2-1705 -Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
Cavalier du Sieur de Baucaire, Regiment du Roy, ouil Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
à Servi 30 ans, portez par ses Certificats, sa décente 28-5-1720 -Decedé / overleden
joint a un coup de fusil quil reçeut à l'espaule droite Website
au Chocq de Nimegue (NL) lemet hors de Service, et
est Catôlique.
Berkhoff Willem Soldaat onder Bekker   Inf.Rgt. 672f* 4-3-1750 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Geertruy
van der Wall, wed. van Antony Walschut
Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Berckhoffer, de Charles Luitenant Kolonel van een Regiment 13-3-1701 Vader te Bergen op Zoom, moeder Jeanne Marie
Inf.Rgt. 643a* Meerray  Isis Bergen op Zoom
Berendorf Johan Ernst Soldaat, in garnizoen te Breda 17-5-1788 Ondertrouw te Breda met Helena Singelmans,
geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Brabant
Berends Antoon J.m. geb. van Vierakker, ruiter onder kapt. Hop en 23-09-1752 -Ondertrouw te Brummen met  Anne Catrijn de Viel,
onder gen. Jacobs in garnizoen te Woudrichem wed. van Hermanus van Kolk, geb. uijt den Haag won.
onder Brummen
22.10.1752 -Huwelijk   Brummen NG trouwen 1708-1735
Berends Hendrik Uit Almelo. Soldaat onder 't regiment vande overste 15-5-1701 Ondertrouw te Almelo met Harmtje
Sinteman (=Saint Amant)   Inf.Rgt. 602a* Hendriks, uit Almelo   website
Berends Hendrik Willem Grenadier in't Bataillon v.d. Hr. Generaal Majoor van 23-3-1753 Huwelijk te Doetinchem met Jenneke Gosseling
Broek.huisen Inf.Rgt. 690a* onder de compagnie van website
de Capitein Solskast te Iperen in garnisoen
Berens
Jan Geb. Cleefland. Corporaal 25-8-1700 Huwelijk te Breda met Marie Anna Maria van Weerden
Isis Breda
Berenstijn, van Jan Gepensioneert Major in het regiment van de Hr. 8-6-1771 Begraven te Nuland (in de kerk, vóór de tombe van de
Gen. Majoor Hertelle en commandant van het fort heer van Nuland)   DTB 3 Nuland, begraven Koster
St. Anthonis Met dank aan Jan van der Biezen
Berents Adriaan Oud 26 jaar. Lyfknegt van collonel NN Burmania 5-8-1748 Partij in notariële akte te Utrecht.
Inf.Rgt. 633a Utrechts Archief inv.nr. U196a6, aktenr. 67
Berents Christoffel Soldaat 28-3-1700 Huwelijk te Breda met Marie Catrijna van der Hagen
Isis Breda
Berents
Derrick Wdr. van Bilevelt. Soldaet onder de Comp: van 27-6-1706 Huwelijk te Bourtange met Grietje Luijckens,
Jacob SIjgers wed. van Jan Jurriens   Website
Berents Gerrit Soldaet onder hr. Steenhart 26-3-1707 Huwelijk te Lochem met Anna Sanders,
wed. van Jan Jakobs   Lochem NG Trouwen
Berents Hendrik Soldaat, van Leeuwarden 14-1-1714 Ondertrouw te Leeuwarden met
Wilhelmina Augustinus   HCL
Berents Klaas Soldaat onder de comp. van de Hr. kapitein Goens 3-11-1702 Huwelijk te Klundert met Helena Wolfs
Klundert DTB trouwen deel 5, scan 20
Berents Martinus Soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein L. van 20-9-1733 Huwelijk te Bourtange metMaria Catharina Hindriks,
Hulten geboortigh van Urvelte.   website
Berents Roelef Soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein 21-12-1732 Huwelijk te Bourtange met Niesjen Cuipers,
Starkenborgh van Whee geb. Coeverden   website
Berents Willem Geb. te Deventer, wonende in het garnizoen Bergen 28-5-1758 Huwelijk te Bergen op Zoom met Helena Schenoij,
op Zoom. Soldaat onder Pratonus (=Praetorius) geb. Den Bommel of Zaltbommel   
Inf.Rgt. 602a* Isis Bergen op Zoom
Bereuther
Jacob Geb. Zürich. soldaat onder kapitein Pabst. 8-6-1737
Ondertrouw te Heusden met Maria Joseph le Clair,
geb. In het graafschap Namen / Namur   BHIC
Berg Andries Geb. te Dussen, wonende in het garnizoen Bergen 13-2-1737 Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom. Soldaat onder Celius
Rebekka Blommers, geb. Bergen / Mons
(Henegouwen)    Isis Bergen op Zoom
Berg Daem Jm, soldaat 18-4-1734    Huwelijk te Rheden met Geesken Gerritsen, jd. Junxi.
trouwboek NG Rheden 1676-1768 (transcriptie:
Harry Bruger)  Met dank aan Annelies Mateboer
Berg Otto Willem Kapitein in het regiment van kolonel Du Verge 28-8-1749 Commissie verleend door Willem Carel Hendrick Friso,
Inf.Rgt. 665a* prins van Oranje Nassau.   Isis Zeeland
Berg, van den Barent Geb. te 's-Hertogenbosch, wonende in het garnizoen 26-4-1744 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom. Soldaat onder Kintschot Maria Elijsabet Strikkenburg, geb. Nederhemert
Inf.Rgt. 672e* Isis Bergen op Zoom
Berg, van den  Cornelis Ruiter in het regiment van Stocken 12-6-1786 Huwelijk te Zaltbommel met Maria van Oosterhout,
Inf.Rgt. 672f* geb. Oisterwijk, wonende teDen Bosch
Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Berg, van den Daniel Soldaat in het regiment van degeneraal-majoor Van 1-3-1780 Vader te Oosterhout, moeder Maria Verhoeven
Byland Inf.Rgt. 701c* BHIC
Berg, van den Derk Van Marienboom, soldaat onder 't Rgt. v.d. Luitenant 25-7-1742 Huwelijk te Doetinchem met Mechelina Sevink
Generaal Baron van Dorth Inf.Rgt. 665b* ,onder de website
Compagnie van de Capitein van As
Berg, van den Gijsbertus Geb. te 's-Hertogenbosch, wonende in het garnizoen 8-6-1749 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Bergen. Soldaat onder Smitsaart Inf.Rgt. 600a* Johanna Haerbooms, geb. ’s-Hertogenbosch
Isis Bergen op Zoom
Berg, van den
Pieter Andries Komt uit garnizoen van  's-Gravenhage en is geboren 7-5-1769 Huwelijk te Valkenswaard met Pieternel Peels
te Thiegen, gelegen onder de Castelonie van BHIC
Oudenaarden.
Berge Thammo -Geb. Groningen, wonende in het garnizoen Bergen 14-11-1754 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Elisabet
Jacobsen / op Zoom. Luitenant onder Oranje
de Brauw,  geb. Suriname, wonende te BoZ.
Att. van Doornik   Isis Bergen op Zoom
Berge, ten Tammo Jacobs -Uit ? Leeuwarden, luitenant  19-12-1760  -Ondertrouw te Leeuwarden met Anna Ulicia Jarges
uit Bergen op Zoom. Attestatie naar Bergen op Zoom
Tresoar
Bergen Johan Soldaat onder de compagnie van capt. Merwede 1-2-1711 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Geertje Clasen
(alhier). 22-2 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Bergen, van Dirk Soldaat, hij diende onder de compagnie van majoor 25-5-1704 Ondertrouw te Heusden met Johanna Thomassen,
van der Does te Geertruidenberg in garnizoen Geb. Maastricht   BHIC
Berger Martijn Soldaat onder Brigadier Amama Inf.Rgt. 672d* 28-11-1706 Huwelijk te Breda met Anna Maria Sentsis   BHIC
Berger Matthias Geb. te Margreta(?), wonende in het garnizoen 2-3-1755 Huwelijk te Bergen op Zoom met Christina Neujaaren
Tholen, soldaat onder Grovestyn geb. Stelting (?)   Isis Bergen op Zoom
Bergh Johan Detelhoff Vaandrig in de compagnie van kapitein Anthonij 26-3-1703 Commissie / instructie Zeeland
Lodewijck Struijck. Voorheen kadet Isis Zeeland
Bergh, de Pieter Diende in het regiment van kolonel van Berchem 5-8-1731 Huwelijk te Heusden met Elisabeth de Arsien
onder de compagnie van kapitein van Rijssel, te Isis Brabant
Bergen op Zoom in garnizoen Inf.Rgt. 666a*
Bergh, van den Carolus Dopeling is afkomstig uit: Nieuw-Vossemeer. 2-9-1769 Vader te Halsteren, moeder Wilhelmina Thijsens
Ouders zijn op doortocht. Vader uit Nijmegen en Isis Brabant
moeder uit  Allebrekersdam (Alblasserdam ?).
Bergh, van den Jan Ruyter 25-10-1748 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Margareta
Snapperus   Gens Nostra jrg. 20, no:1, jan. 1965
Bergh, van den Jean Geb. Bergen-op-Zoom, in garnizoen te Breda. 31-7-1774
Huwelijk te Breda met Marie Josephe Louètte
Sergeant in de Compagnie van Colonel Piper van geb. Namen   Isis Breda
het 1e Bataljon van Luitenant-Generaal Smissaert
Bergh, v. d. Jeronimus Soldaat onder Bedarides Inf.Rgt. 689a* 28-6-1741 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Anna Maria
Nijenburgh, jd wonende Op ’t Zandt
GensNostra jrg. 19, no:5, mei 1964
Bergh, van den Martinus Luitenant in het korps artillerie 17-4-1757 Vader te Halsteren, moeder Sidonia Wilhelmina
van Schweinits   Isis Bergen op Zoom
Bergh, van den Wouter Wdr. Van Elisabeth Vink. Soldaat onder Bekker 28-1-1749 Huwelijk te Utrecht (Catharinakerk) met Anna Maria
Inf.Rgt. 672f Berenbroek, wed. van Johs. v. d. Ham
Gens Nostra jrg. 20, no:1, jan. 1965
Berghman Joseph Geb. Bohemen, wonende in het garnizoen Bergen op 5-12-1731 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria
?
Zoom. Soldaat onder Binon Meeuwis, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Bergman Hendrikus Trompetter i/h Reg. v. Gen. Dompré 10-4-1707 Huwelijk te Breda met Catrina Weygers,
Cav.Rgt. 665b geb. Rijsbergen Isis Brabant
Bergman Willem Sergeant, hij diende onder kapitein Meusebach 15-10-1700 Ondertrouw te Heusden met Catharina Boijens
Isis Brabant
Bergmans Pieter Geb. te Gorinchem, wonende in het garnizoen 15-4-1743 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia Dingslager
Bergen op Zoom. Soldaat onder Van Der Horst geb. Gorinchem   Isis Bergen op Zoom
Bergs Hermanus Geb.  te Mill, wonende in het garnizoen Bergen op 21-11-1790 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria van Berkel,
Zoom. Soldaat onder Hardenbroek Inf.Rgt. 672 e geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Berk
Jan Fredrik Geb. Denemarken, wonende in het garnizoen Tholen. 2-3-1729 Huwelijk te Bergen op Zoom met Ida Francois,
Soldaat onder Alvarez geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Berkel Johannes Zoon van wijlen Philips Berkel, uit Thres aan der Lom. 8-8-1762
Ondertrouw te Dinxperlo met  Anna Dorothea
Militair Elisabeth Kleins, dochter van wijlen Engelbard
Klein, uit Nieder-Sehme, zij gebeiden in Wezel, daar thans haar moeder nog woond. Na dat hun voor en des agternamiddags, de 2e en 3e proclamatie gegeven waren op den 15-08 t'onzent gecopuleert, en met att na Wezel dingsdaags daar aan vertrokken  
Dinxperlo Trouwen
Berkeler Adriaan Soldaat onder de comp. van de Hr. kapitein Uitwijck. 31-10-1700 Huwelijk te Klundert met Jacomijn van der Mee
Klundert DTB trouwen deel 5, scan 12
Berkenhagen Christoffel Soldaat onder Slangenborg   Inf. Reg. 660a* 24-11-1715 Huwelijk te Nijmegen met Barbara Witloks,
Jd te Nijmegen   Met dank aan Adrie Berkenhagen
Berkenhagen Frederik Sergeant onder den  Baron van Keppel van Stoeveler Feb. 1708  Huwelijk te Nijmegen met  Anna Lijsbet  van Selem,
Inf.Rgt. 673b* jd te Nijmegen    Met dank aan Adrie Berkenhagen
Berkhoff, Jan Geb. < 1725, soldaat in 't Regiment van den -Overleden voor 07-1745 (doop van dochter Johanna
van den gesneuvelden Collonel W. van Rijssel  Inf.Rgt. 666a* Hendrika op 29-07-1745 te Vianen).
Hij had een relatie met Cornelia Donselaar, die in 1759 verklaarde als Cornelia van den Berckhoff: 'dat Jan van den Barckhoff, soldaat, haar kind heeft verwekt, beloofd haar te trouwen, doch voor de geboorte is overleden......'.        Met dank aan Jeanette Berkhof
Berkom, van Hendrik Soldaat in het tweede bataljon van Nassau Wijlberg 18-4-1767 Begraven te Udenhout 
Inf. Rgt. 632b* Isis Tilburg
Berland Hendrik Tamboer onder den Heer Westkerke 1-8-1706 Huwelijk te Breda met Anna Steenhouwer  Isis Breda
Berlings Johannes Gegageerd wachtmeester 7-4-1791 Begraven te Ginneken en Bavel   Isis Breda
Berlips Gasper Fredrick Kapitein 23-8-1705 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Bermulder Johannes Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat 12-8-1753 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria Acortin,
onder La Riviere   Inf.Rgt. 586a* geb. Gent   Isis Bergen op Zoom
Bernard David Sergeant in de compagnie van Metral van het 27-11-1729 Getuige te Bergen op Zoom
Zwitserse regiment onder Constant Inf.Rgt. 697a* Isis Bergen op Zoom
Bernard Joannes Militair 15-2-1779 Zoon Georgius gedoopt (RK) te Groningen, moeder
Henrica Wiek (niet katholiek). Get.: Georgius Roebes en
Margaretha Caroline-   Groningen DTB 628, pag. 6
Bernars Joannes Militair 16-10-1767 Dochter Henrica Elizabeth gedoopt (RK) te Groningen,
moeder  Henrica Jansens (niet katholiek).
Get.: Maria Agnes Macis   Groningen DTB 628, pag. 29
Bernaerts Bertolomeus Woonachtig in het garnizoen van Tholen 30-8-1734 Vader te Halsteren, moeder Maria Borremans   BHIC
Bernie Abraham Soldaat i/d Blauwe Garde te Voet Inf.Rgt. 599a* 11-3-1711 Huwelijk te Breda met Geertruud Sterks   Isis Breda
Bernts Arnold Tamboer onder overste luit. van Dongen 26-2-1707 Huwelijk te Lochem met Katharina Janssen,
wed. van Jan Simens.   Lochem NG Trouwen
Berregotte, von Frantz Anthonie Functie : Luitenant in het regiment te voet van overste 1-11-1745 Commissie / instructie Zeeland    
Christiaan Carel, prins van Stolberg   Inf.Rgt. 744f* . Isis Zeeland
Voorheen grenadier-luitenant in Spaanse dienst
Berschmeijer Johan Frederik Sergeant, hij diende in de compagnie Jagers van 24-6-1791 Ondertrouw te Heusden met Anna Cornelia Hurée,
baron van Bouchenrode, alhier in garnizoen. kinderen: BerschwengerBergschwinger,Bersvingen
en Berssenger      BHIC
Bert
Joannes Baptista  Uit Ename. Militair 26-4-1790  Ot / huw.? te Mechelen met Maria Theresia Wouters,
uit Mechelen 
Mechelen, huwelijken 1750-1796no.629
Bertaux
Joannes Baptista  Geb. 8-12-1770 Louvant d'Andelot bisdom Langres. 28 2 1793
Ot / huw. te Mechelen met Anna Maria Cornelia Francisca Maschu, geb. 25-10-1770Mechelen.
Muzikant van de Franse troepen Zij hebben ook kind(eren) laten dopen te Mechelen.
Mechelen, huwelijken 1750-1796   no.  630
Bertels Jan Wdr. Soldaat onder ’s regiment van den heere 10-11-1720 Ondertrouw te Zutphen met Maria Hoppenborgh,
collonel Taets van Amerongen   Inf.Rgt. 689a* Wed., beiden wonende alhier. Getrouwd in Gr.K.
d. 28 nov.   Trouwboek Zutphen
Berti Jacob Soldaat onder Colonel Jamart 22-10-1707 Ondertrouw te Breda met Johanna Bessem   BHIC
Bertram Coratus Militair 27-8-1752 Begraven te Leeuwarden   HCL
Bertrand Jan Baptista Geb. 1-9-1771. Douanebeambte 29-5-1799 Huwelijk te Municipale Administratie Axel met
Maria Anna Poelman   Isis Zeeland
Bertrant
Francois Geb. te Artois, wonende te Bergen op Zoom, 28-5-1738 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Gewezen soldaat onder Montese Inf.Rgt. 701e* Margaritha Aalberts Janssen   Isis Bergen op Zoom
Bes Abraham Soldaat in het Reg. v. Brigadier Amama 7-8-1707 Huwelijk te Breda met Teuntje Jans   BHIC
Inf.Rgt. 672d*
Besier Arnoldus Uit Nijmegen. Artillerist in het Oranje Gelderland 1-4-1795 -Getuige in een akte van notaris de Leeuw(?)
Infantry Regiment in garnizoen te Bergen op Zoom -(was gehuwd met Elisabeth Jukkers (ook: Jukkens,
Inf.Rgt. 602b* Jeukens, Sukkers) uit Groningen
 30-1-1807/ -Overleden en begraven te Breda
2-2-1807 Isis Breda
Best Jan Geb. Oudewater. soldaat onder de compagnie van 16-7-1748 -Ondertrouw te Heusden met Barbara Lesch,
kapitein Hamel in het regiment Waardgelders van geb. Heusden, wed. van Jan van der Pers, soldaat.
kolonel Ports. Zie aldaar   BHIC
Betger Christian Gottlieb Wachtmeester 18-8-1753 Peter te Breda   Isis Breda
Betman Anthoon/ Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Arnhem. 10-9-1769 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriana
Soldaat onder Evertzen Inf.Rgt. 701e* Schuermans, geb. Brielle   Isis Bergen op Zoom
 Antonius  27-3-1774 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Adriana
Schuermans
17-5-1776 -Idem
Betmar Dirck Luitenant Aug. 1708 Huwelijk te Hemert met Margrite van der Block
Isis Breda
Betz
Johann Friederich Geb. uit Hertogdom Würtemberg van Mägerkingen 2-12-1750
Vader te Breda, moeder Dorothea Fincke,
Ouracheramts, korporaal geb.in Würtemberg van Däbingen,
Rossenfelder amt, Sergeant(?)   Isis Breda
Beudel Hendrik   Ruiter onder de Generaal Major van Oostfriesland in 22-1-1702 Huwelijk te Didam (Geref.) met Margarita Gerritsen   
gaarnisoen voor Ceulen Met dank aan Anton Musquetier
Beuke Pieter Geb. te Berghsland(?), wonende in het garnizoen 5-12-1745 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Elizabeth
Bergen op Zoom. Soldaat onder De Brauw
Meijhers, geb. Hannover   Isis Bergen op Zoom
Inf.Rgt. 672c?
Beukers Jan Geb.  Kampen. Tamboer Cie v. Lijnden, in garnizoen 19-7-1721 Huwelijk te Zaltbommel met Jennetta Mulders, geb.
te Reenen en won. te Zaltbommel.Gens Nostra, Juni 1963, no: 6
Beumer
Hans Jacob Geb. te Duitsland, wonende in het garnizoen 6-11-1716 Huwelijk te Bergen op Zoom met  Adriana du Val,
Maastricht. Kornet onder Van Rechteren. geb. Bergen   Isis Bergen op Zoom
Cav.Rgt. 585a              
Beumer
Willem Geb. Dortmund, wonende in het garnizoen Bergen 27-11-1743 Huwelijk te Bergen op Zoom met Geertruij Jakobs
op Zoom. Soldaat onder Thierrij Isis Bergen op Zoom
Beuniks Christiaan Gewesen dragonder onder de Deenen 29-4-1714 Ondertrouw te Brummen met  Steeventje Hendriks,
j.d. wonende alhier   Brummen NG trouwen 1708-1735
Beurg, van der
Fransies Van Belzeel (=Belsele), soldaet in garnizoen alhier 19-2-1741 Huwelijk te Axel met Lena Wijnans,
j.d. van Dornig (=Doornik)   website
Beurkens Johan Lansloot Sergeant onder het regm. van .?. 26-5-1709 Huwelijk te Baardwijk / Elshout met Pieternell Blok  
Isis Brabant
Beurleur
Bartholomeus Geb. Estreé (in het land van Luik/Liege), 34 jaar, in 13-12-1795 Huwelijk te Breda met Marie Thérèse Lievens,
garnizoen te Delft. Sergeant in de Compagnie geb. Gent  Isis Breda 
                   Grenadiers van het 2e Bataljon van de 7,5 Brigade
Beurne
Jean Jaques Geb. te Zwitserland, wonende in het garnizoen 6-11-1737 Huwelijk te Bergen op Zoom metJohanna de Groot,
Bergen op Zoom. Soldaat onder Pasturel geb. Den Haag   Isis Bergen op Zoom
Beveren
Johan Georg Jm, geb. Paterborn. Dragonder in de compagnie van 6-10-1775 -Ondertrouw met Margaretha Colmet,
Luitenant-generaal de Falau Seau, in garnizoen te jd, geb. en wonende te Meerssen: zijn tot Maastricht
Maastricht ingeschreven ten eijnde om ook hier (Meerssen) den
8 dito en vervolgens geproclameert te worden
22-10-1775 -Deze hebben den 22 octob. hunnen losbrief ontvan-
gen, om te Maastricht getrouwt te worden
Gens Nostra 46, 1991
Beveren, van Bartolomeus Woonachtig in Tholen. Uit het garnizoen van Sluis in 31-10-1735 Vader te Halsteren, moeder Anna van den Eijnden  
Zeeuws-Vlaanderen Isis Brabant
Beversluis Francois Soldaat, sergeant, sub-portier, gedoopt24-12-1664 ?-5-1687 -Huwelijk te Maastricht met Jenneke Jans van Opstal  
Franciscusz/ Brugge. Zoonvan Franciscus Beversluis en Maria
Beversluijs Truwers. Isis Breda
Frans 17-7-1701 -Huwelijk te Breda met Geertruij van der Linden,
geb. Nijmegen            
28/31-1-1712 -Overleden en begraven te Breda
Beves Hendrik Korporaal onder kapitein Coops 1-1-1719 Vader te Nieuweschans, moeder Niesjen Popkens
Archieven.nl 
Bexleij
Willem Geb. Kent (Engeland),  woonplaats Breda (in 29-11-1705 Huwelijk te Breda met Anna van Sweebrugge,
garnizoen). Corporaal en betaalmeester geb. Breda   Isis Breda
Beyen Dirck Ruyter onder Mansveld, in garnizoen te Amersfoort 4-8-1750 Huwelijk te Amersfoort met Hendrina Stomp,
jdr. alhier (Utrecht)  Gens Nostra jrg. 20, no 2, febr. 1965
Bhone Migael Militair 28-1-1794 Begraven te Breda  Isis Breda
Bidloo Govert Vaandrig 1729 Huwelijk te Breda met Jacoba Benten, jd,
woonplaats Leiden. Att. van en naar Leiden  Isis Breda
Bie, de Pieter Geb. Amsterdam, wonende in het garnizoen Bergen op 17-11-1719 Huwelijk te Bergen op Zoom met Bregitta van der Beeck, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Zoom. Kadet onder Rosendael
Biederbeek Hendrik Soldaat in het regiment Waldeck , te Dendermonde 2-2-1777 Huwelijk te Zaltbommel met Grietje Kerk, geb. en wonende te Zaltbommel
Inf.Rgt. 744b* Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Biekart Zie: Picard
Bienburg Coenraet Geb.waarschijnlijk te Middelburg. Hij was in 1734 7-3-1734 -Huwelijk te Breda met Maria Margaretha Constant (1711-1781). Uit dit huwelijk 4 kinderen
dragonder (verder geen vermelding) -Overleden te Breda     Zie ook Nicolaas Constant 
22-9-1778 Met dank aan Helen van Schijndel
Bierens Reinier Korporaal in de cie. Mansveld 17-3-1789 Huwelijk te Zaltbommel met Maria Trouw
Gens Nostra jrg. 18, no: 7 juli 1963
Bierman Berend Jasper Geb. Doesburg. Woonplaats Princenhage (voordien 22-2-1783 Ondertrouw te Breda met Pieternella Oomen,
in garnizoen in Breda) geb. Princenhage   Isis Brabant
Bierman Francois Kapitein in Staatse dienst onder overste Bruckeze -Gehuwd met Margaretha Daemen
(Maj. Wolter Jan van Broekhuisen Inf.Rgt.673b* ? 3-11-1713 -Verstrekt een lening te Maastricht
of maj. Emanuel van Broekhuisen  Inf.Rgt. 672h* ?) RAL-LvO 1757, 62r     Met dank aan Harry Luijten
Bierman Nijs Tambour in de Compagnie van capt. Vermeer 20-3-1735 Ondertrouw te Zutphen met Catharina Klerk
Zutphen DTB NG trouwen 1730-1751, pag. 43
Biesemans Antonius Soldaat 27-7-1797 Vader te Leiden, moeder Elisabeth Crist
Dig. Stamboom Leiden
Biesenbroek Martinus Josephus Onder-Luitenant van de Artillerie. In garnizoen te 26-8-1754 Huwelijk te Breda met Jeanne Franþoise
Breda. van Eertrijke   Isis Breda
Bieser Jacob Hij was gegacheerde sergeant 25-1-1791 Begraven te Breda  Isis Breda
Biezenbertz George Fredrich Geb. Maastricht, soldaat, in garnizoen te Delft. 18-1-1784 Huwelijk te Drunen met Delia Johanna Pallant  BHIC
Biggelmeijer
Matthijs Geb. te Wenen, wonende in het garnizoen Bergen op 22-2-1737 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria van den
Zoom. Soldaat onder Berchem Inf.Rgt. 666a* Heuvel, geb. ’s-Gravenhage   Isis Bergen op Zoom
Bij, de Gerrit Dircksz Gegageert Soldaat 22-2-1708   Begraven te Delft (Nieuwe kerk)  Dig. Stamboom Delft
Bijland, van Alexandre Geb. Nijmegen. Woonplaats Groningen (in garnizoen) 9-10-1765 Huwelijk te Breda met Anne van der Duijn,
Monsieur, Graaf van Bijland en Capiteijn in het geb. ’s Gravenhage   Isis Breda
Regiment Infanterie vande Generaal-Majoor Graaf
van Rechteren Inf.Rgt. 747e*
Bijlert Hermanus Tamboer i/h Regm. v. Halstijn Norburgh 15-11-1705 Huwelijk te Breda met Margrieta Morre   Isis Breda
Inf.Rgt. 673c*
Bijlevelt Jan Adolph Soldaat onder de comp. van de Hr. kapitein Goens 5-11-1702 Huwelijk te Klundert met Stijntje Hendriks
Klundert DTB trouwen deel 5, scan 20
Bijma Johannes Soldaat onder 't Regiment van de Overste T.W.  Lewe 11-7-1723 Huwelijk te Bourtange met Anna Catrina Boekhofs,
onder de Campagnie van de H. Maj. L. Berghuys wed. Middendorps in de Bourtange   Website
Inf.Rgt. 671b*
Bijsembroeck
Maria Elizabeth "Militaris" 10-6-1705 -Overleden te Maastricht
12-6-1705 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus   DTB Maastricht
Bilkens Wolter Tamboer in de comp. van de hr. kapt. Kanselaer, 29-9-1732 Ondertrouw te Groenlo met  Maria de Roo,
In guarnisoen alhier. j.d. van wijlen Wolter de Roo alhier
Trouwboek Groenlo 1724-1737
Billing Johan Michiel Adolph Ritmeester onder ’ t regiment van de heer prince 6-3-1704 …en Lucretia Spoltman heb ik op attestatie van Johan
van Wirtemberg   Cav.Rgt. 688f* Thierens, predicant te Arnhem, in den houwliken staat
bevestigt, op den 6 maart 1704.   Rheden NG Trouwen
Billo Samuel Ged. 15-6-1734 Maastricht (Waalse Gemeente). 11-04-1755 -Ondertrouw te Leeuwarden
Soldaat in het 2e regiment van Orange onder de 27-04-1755 -Huwelijk te Leeuwarden met Meintie Hayes.
compagnie Wartensleben Inf.Rgt. 748c* Met dank aan Niek Boevé
Binckenfeld Andreas Soldaat in het regiment van Picardië -Overleden op/in het Haringvliet te Antwerpen
10-1-1702 -Begraven te (parochie) St. Walburgis (Antwerpen)
Begraafboek Walburgis 1693-1796
Met dank aan Medard Moerenhout
Binkhoud
Ferdinandus Geb. Niklaas. Soldaat in het regiment mariniers van 31-7-1791 Ondertrouw te Zaltbommel met Catarina
Douglas, in garnizoen te ’s-Hertogenbosch van Valkenburgh, geb. en wonende te ’s-Hertogen-
Inf.Rgt. 763a* bosch. Huwelijk te ‘s-Hertogenbosch
Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963
Binnenthal, van Frederik Maximiliaan Functie : Kapitein in de compagnie te voet in het 20-11-1744 Commissie / instructie Zeeland  
regiment van kolonel Chistiaan Carel, prins Isis Zeeland
van Stolberg   Inf.Rgt. 744f*
Bint Johan Hendrik Soldaat onder van Dort   Inf.Rgt. 665b* 15-5-1747 Huwelijk te Utrecht met Sophia van Eykelenborgh,
jd tot Mastrigt, att. na Mastrigt
Gens Nostra jrg. 20, no; 1, Jan. 1965
Birk Hendrik Geb. van Wisbaden, soldaat in 't regiment en 2e 7-4-1765
Huwelijk te Axel met Clara Elisabetta Roewettien,
battaillon van den Heere Generaal Major en Erfprince geb. van Wiesbaaden Nassau Usingen
van Nassau-Usingen  Inf.Rgt. 748f* onder de website           
compagnie van den Heer Luitenant Collonel Valat
Bischop
Johannes Geb. Elzas, wonende in het garnizoen Bergen op 31-12-1749 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria van den
Zoom. soldaat onder Smitsaart Inf.Rgt. 600a* Broek   Isis Bergen op Zoom
Bisschop Jacob Woonde in het dorp: was gegaseert sergeant 15-3-1758 Overleden te Princenhage   BHIC
Bisschop Pieter Soldaat 15-3-1764 Zijn dochter Maryke gedoopt te Harlingen, moeder
Ittje Harmens. De dopeling is overleden op 17-3-1764  Tresoar
Bittan
Alexander Geb. Zwitserland. Gewezen soldaat int  reg. van 5-8-1736 Huwelijk te Vught met Wouterina Bockhorst,
Overste Constant   Inf.Rgt. 697a* geb. Den Bosch   BHIC
Bitter ? Wijlen de heer ritmeester Bitter 3-4-1706 Vader van de bruid, juffr. Agnita Bitter, n.d. van Hic,ondertrouw te Borculo metLodewijk JohanBomble J.U.D. en borgemeester alhijr, beide van hijr.copulati den 25 apr. ND ref.  Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Bitter Barent Soldaat in cie van Col Marquette 23-4-1755 Begraven te Sint-Michielsgestel   BHIC
Bitters Ferdinand Soldaat onder invaliden 18-8-1751  Begraven te Delft (Nieuwe kerk)
Dig. Stamboom Delft
Blache
Jean Louis Geb. Genève. Luitenant, hij diende bij de Grenadiers 9-12-1749
-Ondertrouw te Heusden
in het regiment Kinschot alhier in garnizoen 31-12-1749 -Huwelijk te Heusden met Mari Anne Tandon,
geb. Montpellier, begr. 23-12-1775 Heusden   BHIC
Blackmore
William Geb. ca. 1680 Engeland. Hij was gelegerd 1705 in 15-11-1706 -Huwelijk te Gorinchem met Rebekka Kruiswijk
Gorinchem en kort hiervoor in het leger van de Hertog 14-01-1707 -Dochter Sara geb. te Gorinchem
van Marlborough meegekomen naar Nederland.
Hij was ingedeeld in de Cie van de Heer Pallissijn. Met dank aan Jan van de Velde
Deze viel onder het regiment van Kolonel Tatton.
William Blackmore heeft meegevochten in Belgie bij
een van de Spaanse Successie oorlogen. Hij
overleefde deze veldslag en trouwde daarna.
De veldslag in Belgie is tussen het verwekken en de
geboorte van het eerste kind gevoerd.
Blaeuwaart Willem Soldaat onder de invaliden 16-3-1748  Begraven te Delft (Nieuwe kerk)   Dig. Stamboom Delft
Blanchou
Pieter Geb. te Berlijn, wonende in het garnizoen Bergen op 11-5-1742 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elijsabeth Rems,
Zoom. Soldaat onder Lavernede geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Blanck / Blank
Hans Jurgen -Geb. Namur, adjudant 7-12-1749 -Vader te Breda, moeder Maria Gertruyd Lidders,
van Maastricht   Isis Breda
16-2-1751 -Idem
-Van Namuur en luitenant en adjudant 9-4-1752 -Idem
26-9-1758 -Idem    
Blanckers Johannes Leeftijd 25 jaren en 2 maanden. Geb. Maastricht. 1-4-1728 Huwelijk te Breda met Sara Stalker
Woonplaats Nijmegen (in garnizoen). Bombardier geb. Breda   Isis Breda
Blanckers Ulrich Johannes Luitenant 24-3-1787 Ondertrouw te Breda met Sjoerdie Geertruid
van Idsinga, geb. Groningen   Isis Breda
Blank Adriaan Soldaat, in garnizoen te Nijmegen 10-8-1760 Huwelijk te Breda met Anna Maria Heijders,
geb. Breda   Isis Breda
Blank Christiaen Militair 6-11-1784 Begraven te Leeuwarden   HCL
Blank
Lucas Kwatiermeester, broer van Hans Jurgen Blanck / 7-12-1749 Peter te Breda   Isis Breda
Blank
Blankaert Adam Sergeant, hij diende in het 1e  bataljon onder het 12-2-1786 Huwelijk te Heusden met Helena Roestenberg
regiment van den generaal-majoor Pallardy BHIC
Inf.Rgt. 599b* in de compagnie van den kapitein
Mollenbruijn, te Bergen op Zoom in garnizoen.
Blankard Hendrik Tamboer Regt. Jonckheer 2-8-1720 Huwelijk te Zaltbommel met Jannigje Biljar,
won. te Utregt   Gens Nostra, Juni 1963, no: 6
Blankebiels Engbert Soldaet onder generaal majoor Ruisch  Inf.Rgt. 689a* 10-11-1773 Te Lochem gedoopt: Janna, onegte dogter van
Aeltjen Ennemans, bij Engbert Blankebiels, belovende haar te sullen trouwen, die selfs het kind ten doop heeft gehouden   Lochem NG Dopen
Blanken Mathias Pieter Frederick -Vaandrig en adjudant onder generaal-majoor de 27-5-1787 -Getuige te Bergen op Zoom
Prins van Baden Inf.Rgt. 632b* Isis Bergen op Zoom
-Vaandrig, wwonplaats Heusden 12-6-1788 -Ondertrouw te Breda met Jacoba Petronella Maria
Aelmans, geb. Bergen op Zoom   Isis Breda
Blanken Mathias Theodore Kapitein onder generaal-majoor de Prins van Baden 27-5-1787 Getuige te Bergen op Zoom
Inf.Rgt. 632b* Isis Bergen op Zoom
Blankenbach Willem Soldaat onder den heer Villegas   Inf.Rgt. 668a* Zijn weduwe Petronella Gerse ondertrouwt te Zutphen met Martinus van Gelewe, soldaat. Zie aldaar
Trouwboek Zutphen
Blankers Willem -Geb. Maastricht. Luitenant, in garnizoen te Hulst 1-2-1757
-Huwelijk te Breda met Johanna Persia Matak, 
geb. Yperen
-Kapitein 15-6-1805 -Partij te Breda (consent en procuratie)
Gehuwd met Persia Johanna Matak
27-6-1805 -Idem    Isis Breda
Blankers Willem Capitain, Luijtennant 21-9-1768 Begraven te Breda (op het Merkendael)   .Isis Breda
Blankhard Gerrit Geb. te Gorinchem, wonende in het garnizoen Bergen 1-7-1739 Huwelijk te Bergen op Zoom met Isabel van Balen,
op Zoom. Soldaat onder Dyk geb. Roosendaal   Isis Bergen op Zoom
Blankvoort Gerrit Jan Soldaat in het regiment Douglas -Wedr. van Willemina Blommers.
Inf.Rgt. 763a* 3-1-1790 -Huwelijk te Zaltbommel met Allegonda Klee,
wed. van Hendrik Roeland
Gens Nostra jrg. 18, no: 7 juli 1963
Blas Johannes Woonplaats Bohemen. Soldaat 12-6-1763
Huwelijk te Breda met Rosina Chrisheijm,
?
woonplaats Bohemen   Isis Breda
Blaschick Johannes Captein in het regiment van Beletznaij 31-12-1747 Huwelijk te Sprundel met Elisabeth Torfvingerin  BHIC
Blaser
Ulrich Geb. kanton Bern, wonende in het garnizoen 17-10-1731 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Geertuyd
's-Hertogenbosch sergeant onder May La Meer, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Bleijse
Michiel Woonplaats Breda. Geb. Issche (Kanton Grisons). 17-11-1799 Huwelijk te Breda met Anna Catharina Jacobs,
Gepensioneerd soldaat van de gewezen Regiment geb. Hoogstraten    Isis Breda
Grisons van Schmidt  Inf.Rgt. 693b*
Bles Wolter Soldaat, Hij diende onder kapitein van Echten 8-7-1701 Ondertrouw te Heusden met Johanna Willems   BHIC
Bleser / Joannes Bleijsens in doopinschrijving Gulpen 4-3-1703, 19-7-1732 -Ondertrouw  te Gulpen. 
Bleijsens / zoon van Hubertus en Maria Ruijschop. Joh. Blaser, 3-8-1732 -Huwelijk (RK) te Gulpen met Anna Jacobs,
Blaser soldaat onder kolonel Smitsaart jd van Euverem.   Hervormd huwelijksregister Gulpen
Met dank aan Harry Luijten
Blesman Joost Geb. Maastrigt, j.m. Soldaat in de comp. van 9-2-1721 Ondertrouw te Zutphen met Harmina Alberts,
capiteijn Sijtzama j.d. van Drempt, wonende te Warnsveld.
Getrout B.K. d. 28 febr. 1721   Trouwboek Zutphen
Blienhout Dirk Soldaat onder Gen. Salisch   Inf.Rgt. 673c* 18-3-1703 Huwelijk te Breda met Cornelia Bol   Isis Breda
Blijgroot Friederich Wilhelm Geb. te Getting, soldaat, Absent. De dopelinge is 6-5-1748 Vader te Breda, moeder Elisabeth Magdalena-
geboren in Princenhage, alwaar het betreffende Isis Breda
regiment "campeerde".
Blijleven(s) / (Johannes) -Ged. 1764 Risch(e)den bij Gillekerken 25-10-1789 -Huwelijk te Breda met Henrica Kulinx,
Henricus /  Joannes (Geilenkirchen), in het Guliks. Soldaat in het regiment geb. Deventer, spinster
Bleileben Henericus Bedaulx   Inf.Rgt. 701c* 9-2-1790 -Vader te Breda, moeder Henrica Kulinx   Isis Breda
1793 -Vader te Arnhem
-In 1795 ging dit regiment over in het 1e Bat. van de
6e halve brigade 1798 - Vader te Arnhem
Met dank aan Helena Blijlevens
Blinde, de Jan Soldaat 1-1-1734 Ondertrouw / huwelijk? te Warnsveld met  Johanna
Janssen, tot Warnsvelt   Warnsveld NG Trouwen
Bliziëfskii
Sigismundus Geb. omgeving Warschau. Gepensioneerd vaandrig bij 12-12-1748 -Ondertrouw te Heusden
een compagnie waardgelders die te Heusden in 23-12-1748 -Huwelijk te Heusden met Johanna Elizabeth de Bont,
garnizoen was geweest geb. Heusden. + 3 kinderen Bliziëfskii   BHIC
Blockhuizen Philips Geb. Lier, wonende in het garnizoen Bergen op 15-4-1739 Huwelijk te Bergen op Zoom met Jerijnje Jakobs
Zoom. Soldaat onder Pastorel van Weerde   Isis Bergen op Zoom
Bloem Christiaan Militair 16-5-1793 Begraven te Breda  Isis Breda
Bloem Mathias Soldaat onder Gen. Maj. Lauder Inf.Rgt. 603a* 3-6-1706 Huwelijk te Breda met Maria Elisabeth Tessers  BHIC
Bloem Petrus Soldaat, van St. Jobsleen Feb. 1766 Overleden en begraven in Leeuwarden   HCL
Bloemer Balthazar Geb. Bergsland(?). Soldaat onder Keppel 11-11-1731 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria Weltzen,
geb. Bergsland(?)
Blok Frederik Grenadier in het 2e batt. van de 4e halve brigade 28-5-1797 Huwelijk te Harlingen (ref.) met Geeltje Bouwes,
beide van Harlingen
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Blom
Carolus Jm, geb. Iperen. Soldaat in 't Regiment van de heer 13-11-1745 -Ondertrouw te Geertruidenberg met
overste van Heulekom Inf.Rgt. 671d*, in de Maria Catharina Bakkers, jd, geb. Geertruijdenberg en
Compagnie van de heer Cap. Winterooij althans in alhier woonende.
guarnisoen tot Huls(t) en laetst te Geertruijdenberg 28-11-1745 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Blom Christiaan Soldaat onder Gen. Salisch   Inf.Rgt. 673c* 16-12-1710 Huwelijk te Breda met Mary Maas   BHIC
Blom Jan Jansen Opperzeilmaker van ’s Lands schip van Oorlog 13-3-1796 Huwelijk  te Harlingen (ref.) met Martje Jans
Mars”, onder commando van capt. D.H. Kolff van der Veer, beide van Harlingen.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Blommendaal Pieter Soldaat onder het regiment van Monster 30-01-1787 Zoon Pieter ged. te Utrecht (Ref., Catharinakerk),
Moeder Jannigje Maas (ook doophefster)
Doopboek: 17-143
Bijzonderheden: Tweede onecht kind waarvan Pieter
Blommendaal voor de kerkenraad verklaart vader te zijn en
belooft met deze Jannigje Maas te zullen trouwen. Dit kind is
geëcht door opgevolgd huwelijk van deze Jannigje Maas met
deze Pieter Blommendaal, blijkens dezes stads trouwboek
van 13-11-1787   Zie acte Synedrië 19-11-1787
13-11-1787 -Huwelijk   Met dank aan Richard van Schaik
Blomsteijn Adam Soldaat onder "des Invalides", geen verdere 20-5-1742 Huwelijk te Klundert met Anna Siremers
gegevens Klundert DTB trouwen deel 6, scan 1
Blondeau Philippus Soldaat uit Aat 21-11-1758 Vader te Breda, moeder Elisabeth Kapper,
van Maastricht   Isis Breda
Blondel ? Kapitein. 21-11-1702 Een naamloos zoontje van hem overleed te Maastricht Dit zoontje werd begraven in de kerk van de parochie
van Sint Martinus te Wyck-Maastricht.   DTB Maastricht
Blondet
Jaque Geb. te Zwitserland, wonende in het garnizoen 24-2-1734 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anthonia Jacoba
’s-Hertogenbosch. Soldaat  onder Constant Benders, geb. en wonende te BoZ.
Inf.Rgt. 697a* Isis Bergen op Zoom
Bloqueau Francois Nicolas Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. 19-2-1766 Huwelijk te Bergen op Zoom met Marie Anne Boisset
Soldaat onder Salve   Inf.Rgt. 763a* Isis Bergen op Zoom
Blotenburg, van Cornelis -Luitenant 16-10-1712 -Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Rijnijra Blotenburg  
-Heer, schepen deser stad 27-10-1713 -Idem
- 31-10-1714 -Idem, moeder Requira van Blotenburg
- 16-8-1716 -Idem, moederReinira Blotenburg   BHIC
Blur
Ari Afkomstig van Schotland, militair, woonplaats 17-2-1715 Huwelijk te Loon op Zand met Lena Corneliz Weert
Sprang BHIC
Bluze Pieter Van Den Haag, soldaet int regiment van de Heer 23-1-1735 Ondertrouw te Axel met Geertrui Rondeel
Luitenant Generaal Monteise Inf.Rgt. 701 e , in uit Sas van Gent   website
de compagnie van de Heer Capt. Kemp
Bochan / Charles -Functie : Vaandrig in de compagnie van luitenant- 28-10-1706 -Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
*
?
kolonel Walter Maqdonalt Bowie
Buchan  -Functie : Luitenant in de compagnie van kapitein 24-3-1710 -Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
James Cramont, in het regiment van majoor-
generaal Hamilton. Voorheen vaandrig in de
compagnie van kolonel Bowie
-Functie : Kapitein-luitenant in de compagnie van 16-2-1711 -Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
generaal-majoor Hamilton. Voorheen luitenant in
de compagnie van kapitein James Cramont
Bochmer   =? ? Functie : Cornet in de compagnie van ritmeester 26-1-1708 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Moenen
Bochmer   =? Nicolaas Functie : Vaandrig in de compagnie van Swanke, 8-8-1726 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
in het regiment van Holsteijn. Voorheen kadet (of:
cornet?)
Bochooven Jacobus Geb. te 's-Hertogenbosch, wonende in het garnizoen 6-9-1720 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternel Wouters
Bergen op Zoom. Tamboer onder Beillardes van Loon, geb.Zevenbergen   Isis Bergen op Zoom
Bock, de Arnold(us) -Ged. 4-7-1708 Engelen. Op 19-6-1740 was hij 7-6-1736
-Ondertrouw  te Breda met Johanna Cornelia
kapitein van het 1e bat. van Zijn Exc. Luitenant Cyriaci / Ceriace,  geb. Luxemburg, ged. 1708,
Generaal van Kinschot op repartitie van Holland ovl. 15-10-1752 Breda
Inf.Rgt. 672e*
-Geb. Empel. Luitenant 28-6-1736 -Huwelijk te Breda   Isis Breda
15-10-1778 -Overleden te Breda  Voor méér zie  Website
Bock, de Arnoldus Johannis Ged . 25-6-1740 Grave. Militair.Luitenant Kolonel 13-12-1773 -Huwelijk (kerk) te Alphen a/d/ Rijnmet
der Infanterie; Groot Majoor van Klundert; Directeur SuzannaJohanna de Bock, ged. 21-5-1752
Generaal van de Hollandse fortificaties. Oudshoorn, ovl. 16-8-1818 's-Gravenhage
20-3-1784 -Gescheiden te Oudshoorn
Not. Archief Oudshoorn nr. 341 ARA
18-6-1807 -Overleden te 's-Gravenhage, begraven op
"Ter Navolging" in Scheveningen  
Voor méér zie Website
Bock, de Matheus Soldaat, hij diende onder kapitein Cammingha, 22-6-1704 -Ondertrouw te Heusden met Catharina Quint,
alhier in garnizoen woonplaats: Utrecht
20-7-1704 -Huwelijk te Heusden   Isis Brabant
Bockhorst Albert Soldaat in de compagnie van capt. Wietersheim, 4-5-1721 Ondertrouw te Zutphen met Geesken Fokking,
in guarnisoen j.d. wonende te Deventer. Att. na Deventer d. 23 meij
1721   Trouwboek Zutphen
Bocuveser Antonij Capitijn onder het Regiment van de Heer Generaal 27-6-1708 Huwelijk te Princenhage met Lester Rigo
Majoor Ameliswaart (=Amelisweerd) Inf.Rgt. 665a* Isis Brabant
en Drossaart van het West quartier van het
Marquisaat van Bergen-op-Zoom
Bodaert
Jean Baptiste  Uit Etrau dans la Cambraisis. Militair 21-7-1794 
Ot / huw.? te Mechelen met Magdalene Boucat,      ?
uitFine etrange (Thuin?)
 Mechelen, huwelijken 1750-1796  no.  740
Bode Christopher Militair onder Helten Erents. 27-1-1705 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Bode Hendrik Gewesen dragonder in 't regiment van Wurtemberg 9-12-1713 Ondertrouw te Brummen met Hendersken Mos,
van Brummen   Brummen NG trouwen 1708-1735
Bodenhausen Christophorus Sergeant in het 1e regiment van zijne Furstelyke 13-6-1789 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Tryntje Hendriks,
doorLuchtigheit de Heere luit-generaal Furst van te Dockum. Att. verleend 28-6, waarop te Groningen 3-7
Waldek, tot Groningen in garnizoen  Inf.Rgt. 742a* getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Bodensicht
Conrad Van Hannover, lijfknecht van de heer Major luitenant 25-8-1732 Begraven te Tilburg
Isis Tilburg
Bodenstaf Georg Ernst Sergeant onder 't tweede bataillon van Regiment 13-4-1788 Huwelijk te Stavoren met Helena Cornelia Vaes 
Infanterienr. 15, onder Capitein Frins Tresoar
Bodtman/ Bokmann/ Bootman/ Pieter Geb.  Mantsch (Duitsland). Grenadier. Hij had vóór  19-11-1766 Ondertrouw te Heusden met Adriana Hoppenbroek,
Pootman/Boortmans 1766 gediend onder het 2e bat. van luitenant- begr. 23-11-1778 Heusden, dochter van 
generaal de Villegas.   Inf.Rgt. 718a* Pieter Oppenbroek (zie aldaar) en Josina van Dulmen
Isis Heusden   Met dank aan Bert Brandt
Boecop, van Carel Arent Jan De hoogwelgeboren Heer Baron, Heer van de 24-8-1789 … en de hoogwelgeboore Jonkvrouwe Ernestina Lucretia Baronesse van Reede zijn ingeschreven d.
Langenhorst, Capitain in het regiment Orange in 4 aug. 1789, hebben de 3 gewoone huwl. Proclamatien
Gelderland d. 9, 16 en 23 aug. daaraanvolgende hier en te Almelo
onverhindert gehad en zijn daarop met vertoninng van
attest van Almelo alhier getrouwd  Rheden NG Trouwen
Boecop, van
Hendrik Justus Michiel Geb. Namen. Kapitein 9-3-1778
Huwelijk te Breda met Geertruid Schwendler,
geb. Meenen   Isis Breda
Boel Joannes Bernardus Woonachtig in het garnizoen van Tholen 25-10-1735 Vader te Halsteren, moeder Margareta Hendrickx 
BHIC
Boelhouwer Hendrick Soldaat onder Bedarides 16-5-1742 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Gerrigje
Inf.Rgt. 689a* van Wageningen, jd tot Hilversum op attestatie van
de Hre vanhet geregt 1742 geboden tot Amersfoort
en Hism.   Gens Nostra jrg.19, no:5, mei 1964
Boemers Jan Jm. Soldaat in t Regiment van de heer Coll. Vinck Sept.? 1741 Op ingekome acte van ondertrouw van Breda van dato
onder de Comp. van de heer Capt. Tonaard in den 16-9-1741, ondertrouw te Geertruidenberg met
gurnisoen alhier   Inf.Rgt. 701c* Conrelia (Cornelia?) Dost, jd, geb. Breda en ook
woonagtig   Website
Boenders Cornelis Soldaat, woonplaats Bergen op Zoom 12-10-1732 Huwelijk te Breda met Elisabeth van der Meij,
jd, geb. Leiden, woonplaats onder Teteringen   Isis Breda
Boer Bernardus Woonachtig in Tholen, uit het garnizoen 30-8-1733 Vader te Halsteren, moeder Margarita Zegers  BHIC
Boer, de Gerardus Soldaat 19-12-1701  Begraven te Delft   Dig. Stamboom Delft
Boer, de Gosse Jans Soldaat onder het regiment van Petit, in garnizoen 18-7-1795 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Leene Hendriks
te Leeuwarden   Inf.Rgt. 690c* Luttendorp, alhier. 16-8 Getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Boesak Hubregt Van ’s Hertogenbosch, soldaet in ’t regiment van de 20-9-1738 Ondertrouw te ’s-Hertogenbosch met
Heer Collonel Soute Inf. Rgt. 664b* , in de compagnie Maria van de Graaf j.d. van ’s Hertogenbosch 
van de Heer Capt. Sonsbeek, in garnisoen tot  Axel  website
Boesche Joannes Adam Militair, woonplaats Zwolle 9-1-1785 Huwelijk te Breda met Joanna Maria de Leeuw
Isis Breda
Bogaard Frederik - 17-8-1767 -Huwelijk te Utrecht met Aaltje van Randen
-Soldaat 27-3-1770 -Vader te Utrecht
-Soldaat in het regiment van de Generaal Leusden 16-7-1778 -Vader te Utrecht
Inf.Rgt. 672b* Trouwen Utrecht Stad (ref), 105-84
Dopen Utrecht Stad (ref), 16 pag. 14a en 177
Met dank aan Richard van Schaik
Bogaard
Johan Christophel Geb. Hannover, wonende in het  garnizoen Bergen 14-6-1750 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Koelmans,
op Zoom. Kanonnier onder Neef geb. Zwolle   Isis Bergen op Zoom
Bogaars
Gerardus Geb. Sint-Truiden, wonende in het garnizoen Bergen 26-11-1752 Huwelijk te Bergen op Zoom met Engelina
op Zoom. Soldaat onder Ridder   Inf.Rgt. 586a* Akkermans, geb. Oudenbosch  Isis Bergen op Zoom
Bogaart
Antoon Hendrijk Geb. te Hannover, wonende in het garnizoen Bergen 28-3-1745
Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom. Soldaat onder Tuning Johanna Maria Wolverstet,  geb. en wonende
te Antwerpen   Isis Bergen op Zoom
Bogaart Hendrik Geb. Brabant, wonende in het garnizoen Veere. 5-5-1738 Huwelijk te Bergen op Zoom met Barbera Hooghveld,
?
Korporaal onder Dreves geb. Maastricht   Isis Bergen op Zoom
Bogaart Jan In Engelant onder het regiment van Weelderenen 19-4-1716 -Een dogterken gedoopt van een soldaeten vrouwdie seijde het is genaamt Geertruijd.
(volgens vrouw)  Inf.Rgt. 602b* Gelselaar NG Dopen
Bogaert Kees Soldaet 8-2-1767 Te Lochem gedoopt: Aeltjen, onegte dogter van
Fenne ter Schegget, bij een soldaet Kees Bogaert in onegt geprocreert. (Lochem).   Lochem NG Dopen
Bogaert, van den Michael -Woonachtig in het garnizoen van Tholen 9-11-1735 -Vader te Halsteren, moeder Isabella Maria de Bruijn
-Idem 9-4-1737 -Vader te Halsteren, moeder Isabella de Bruijn  BHIC
Bogaerts Huybert 42 Jaren als Ruiter gediend en was in verscheide Veldslagen tegenwoordig, in welke laatste hem een 9-9-1757 Overleden te Breda, 104 jaar oud
koegel door het lyf wierd geschoten. Website
Bogaerts Petrus Zwerver, geb. te Wuustwezel, overleden  Rietgoor 9-7-1724 Begraven te Nispen-Essen   BHIC
Bogerman Ludgerus Uit Haarlem, soldaat in het 1e bat. van het regiment 27-7-1794 Ondertrouw te Dokkum met Jantje Hendriks ter Hulst,
infanterie van de luit-generaal van Brakel, tot Haarlem te Dockum. 27-7 getrouwd.  Tresoar
in garnizoen Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Bogers Johannes Geb. Ca 1726 Tilburg. Militair, woonplaats Tilburg 13-8-1758 Huwelijk te Tilburg met Helena van Dammen
Kerk) en Groningen (gedetacheerd). Ruiter in Reg. van RA Tilburg
Luit. Gen. Heijnenoort   Cav.Rgt. 672d*
Bohm Johannes Geb.  op het fort Loevestein bij Gorkum, oud 27 jaar 24-12-1788 Lidmaat te Breda   Isis Breda
Bohmer/Bomer Nicolaas Gepensioneerd luitenant 27-7-1770 Begraven te ’s-Gravenmoer   BHIC
Bohne
Hermann Heinrich Geboren te Raden in Pruisisch Minden; soldaat onder 28-3-1777 Lidmaat te Breda
het regiment van de Kolonel Grenier Isis Breda
Inf.Rgt. 600a*
Bohne Michael Soldaat onder het 1e bat. van het 1e regiment van de 10-1-1789 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Lutske Broers,
Furst van Waldek Te Dockum. 1-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Bohren Peter Soldaat regiment Maij (=May)  Inf.Rgt. 748b* 13-10-1783 Begraven te Breda  Isis Breda
Bois, du Everardus Militair in het legioen D. Bijland   Inf.Rgt. 701c, 2e bat.* 6-3-1773 Zoon Martinus gedoopt (RK) te Groningen, moeder
of Cav.Rgt. 693c*? Joanna OllersGet.: Martinus Timmermans en
Margareta Perijn   Groningen DTB 629, pag. 3
Boisson/ Antoine Geb. Sommiere (in Languedoc), in Breda (in 16-2-1710
Huwelijk te Breda met Jeanne Geofroi,
Be[r]ckhof, (van)                     garnizoen). Soldaat uit Nancij (in Lotharingen) Isis Breda
Boisson Josephus Uit Giemii(?).  Militair 6-2-1796  Ot / huw.? te Mechelen met Joanna van Sevendonck,
uitMechelen
Mechelen, huwelijken 1750-1796  no. 807
Boizon / Boison
Nicolaas Geb. Villers Suraine ( Departement de la Marrene, 2-9-1798
Proclamatie te Bergen op Zoom voor huwelijk
Canton de Si(?) Mainnout,  in Frankrijk). Luitenant met Ida Geertruijda Naarings, geb. Luijk  
Isis Breda   Isis Bergen op Zoom
Bojanowskij, van George Geb. Bojanova(?). Kapitein te Klundert 12-9-1743 Huwelijk te Willemstad met Sophia van Sevenaar,
wed. van Theodorus van der Vis, predikant in Klundert
BHIC
Bok, de Gillis Soldaat onder het reg. van de Hr. Colonel Saint 29-10-1701 Ondertrouw te Klundert met  Adriana van Vianan
Amant, onder de comp. van de Hr. Philippus Saintt  Klundert DTB trouwen deel 5, scan 16
Amant  Inf.Rgt.602a*
Bokens Lucas Woonachtig in het garnizoen van Tholen 15-10-1730 Vader te Halsteren, moeder Joanna Theresia Danens
BHIC
Bokhof Gerrit Militair 13-10-1774 Begraven te Leeuwarden   HCL
Bokkelman Joseph Geb. Arnhem, wonende in het garnizoen Namen, 10-8-1766 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Angelbeek,
soldaat onder Randwijk Inf.Rgt. 622a* geb. Brielle   Isis Bergen op Zoom
Bol Adriaan Luitenant 22-1-1785 Begraven te Drunen   BHIC
Bol Jan Regiment van kolonel Burmania Inf.Rgt. 633a 28-11-1742 Wonende te Sprang, verklaart dienst genomen te
onder de compagnie van kapitein De Kempenaar, hebben voor eenperiode van zes jaar
thans in garnizoen te Zutphen website
Bolantz Johann Fuselier 6-12-1785 Vader te Breda, moeder Catharina Mineth  BHIC
Boleh
Jean Noé Geb. Lausanne (canton Bern). Sergeant 25-10-1783 Ondertrouw te Breda met Clara Nal, geb. Hien en
Dodewaard,  woonplaats 's Gravenhage   Isis Breda
Bolgaarts Jan Korporaal, hij diende in het regiment van kolonel 3-12-1706 Ondertrouw te Heusden met Geertruijd Konings,
Berkhoffer, te Brielle in garnizoen geb. Heusden, moeder in het weeshuis,
begr. 1746 te Heusden   BHIC
Bolhuis Jacob Gerrijts Soldaat 29-4-1770 -Vader te Dokkum, moeder niet genoemd
30-6-1773 -Vader te Dokkum, moeder Maaike Joostes Beekman
19-7-1775 -Idem   Tresoar
Boll Abraham Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. 3-3-1793 Huwelijk te Bergen op Zoom met Jacoba Geldhoff
Soldaat onder Nyvemheim Inf.Rgt. 595a geb. Veere   Isis Bergen op Zoom
Boll Francis Geb. Nijmegen, in garnizoen te ‘s-Hertogenbosch 1780 Proclamaties te Breda voor huwelijk met Catharina
Bonier, geb. ’s-Hertogenbosch   BHIC
Bolle Dionysius Militair onder Lamair 26-9-1706 Vader te Bergen op Zoom, moederMarianne Mot 
Isis Bergen op Zoom
Bollen Lambertus Soldaat in het 1e bataillon van den Heer Generaal 24-10-1772 Ondertrouw te Axel met Harmina Kervelthof,
Major van Aeronius Inf.Rgt. 577a onder de van Koevorden
compagnie van den Capitain van Wevelinkhoven website
in guarnisoen te Axel
Bollet Johan Hendrick Luitenant in regiment baron van Regteren 1720 Erflater. Erfgenaam Lambregt Poppelaar       
Isis Roosendaal
Bolloignen Jan Soldaat i/h Reg. v. overste Ifel(?) 12-12-1706 Huwelijk te Breda met Johanna  van Uitregt   BHIC
Bolsius Anthonij Geb. te 's-Hertogenbosch, wonende in het garnizoen 1-7-1722 Huwelijk te Bergen op Zoom met Josina de Wit,
Geertruidenberg. Soldaat onder Leefdael geb. te Zevenbergen, wonende te BoZ
Inf.Rgt.666a Isis Bergen op Zoom
Bolt Engelbracht Soldaat 23-7-1792 Begraven te Leeuwarden   Tresoar
Bolte / Matthias -Soldaet onder de colonel Vegelin van Claarbergen, 11-7-1734 -Huwelijk te Lochem met Johanna Dieperink,
Bolt hier in guarnisoen.  Inf.Rgt. 664a* j.d. van Harmen Dieperink uijt Lochem
Lochem NG Trouwen
-Soldaet in 't reg. van …? in guarnisoen te Arnhem 8-11-1739 -Zoon Harmen te Lochem gedoopt, moeder Janna
Dieperink, ehe. , de vrou in Lochem Lochem NG Dopen
Bombach Joannes In regiment van Aeronius (=Acronius.) Dopeling afkom- 27-12-1754 Vader te Halsteren, moeder Gertrudis Thomis  
stig uit Tholen  .Inf.Rgt. 577a* Isis Bergen op Zoom
Bombarij Alesandrij Ruiter van den graff ster regiment royal britan 5-11-1709 Begraven te Tilburg   RA Tilburg
Bömer
Johann Jacob Geb. uit 't Hessen-Darmstadsche, soldaat 1-11-1747
Vader te Breda, moeder Anna Maria Elisabeth
Bömerin, geb. uit 't  Witteigsteiner land   BHIC
Bomers Hermen Soldaat in de compagnie van de hr. capt. Mosberg in 7-1-1747 Ondertrouw te Groenlo met  Elisabeth Elsinck,
’t guar. t’ ’s Hertogboch j.d. v. W….  Trouwboek Groenlo 1738-1753
Bomius Laurens Geb. Dordrecht. Kanonnier 15-5-1757 Huwelijk te Breda met Antonia Brouwers,
geb. Etten    Isis Breda
Bommel, van Lambert Soldaat onder capiteijn Jonckheer 21-2-1700 -Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Susanna Sosseling
< 16-5-1708 -Overleden
Trouwen Utrecht Stad (ref), 100-319 en100-713;
Met dank aan Richard van Schaik
Bon Gerrit Soldaat in het regiment van de heer Generaal Palland   14-9-1729 Huwelijk te Utrecht met Johanna van Dorsten
Inf.Rgt. 665b* Trouwen Utrecht Stad (ref), 102-403
Met dank aan Richard van Schaik
Bon Marinus Soldaet onder hr. Steenhart 24-5-1707 Huwelijk te Lochem met Jantjen Berents,
dochter van wijlen Berent Gosens van Dalfsen.
Lochem NG Trouwen
Bon, van Dirk Soldaat onder Bronkhorst   Inf.Rgt. 672f* 8-12-1741 Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Elsje
van de Sluijs, jd aan ’t Vreeburgh. Geboden mede tot
 ’s-Gravenhage acte gegeven
Gens Nostra jrg.19, no:5, mei 1964
Bondison Anthonius Geb. Wynoxbergen(?). Kanonnier onder Eijker 1795 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria van Gelder,
geb. Breda   Isis Bergen op Zoom
Bongaards Johannus Sergiant onder het reg. van de colonel Broekhuijsen, 5-2-1747 Dochter Susanna gedoopt te Lochem, moeder Allegondavan der Waal, ehel. Getuijgen Abraham Holtkam en Susanna Groen   Lochem NG Dopen
hier in guarnisoen.   Inf.Rgt. 690a*
Bongaerts Cornelius Militair Geb. ca 1731. Partner: Anna Borste   BHIC
Bongards ? Militair 9-1-1792   Zijn zoon Jacobus Bernardus (onder)trouwt te
Mechelen met Joanna Catharina Blommaerts,uit Mechelen Mechelen, huwelijken 1750-1796   no.840
Bongardt Henrij Chirurg in het Regiment des Gardes Dragons van 25-1-1733 Huwelijk te Breda met  Marie van Ham,
de Prins van Hessen-Kassel  Cav.Rgt. 672h*  in de geb. Breda   Isis Breda
Compagnie van Mr. de Colonel Ploschvitz
Bongers Jacobus 7-1-1767 -Huwelijk te Beesel met Joanna Rutten, waarvan
tussen 1767 en 1784 zeven kinderen.
Bij overlijden soldaat in het leger van generaal Palardi  22-3-1788 -Overleden te Beesel   Website
onder kapitein Eleghuijsen  Inf.Rgt. 599b*
Bongers Wilhelmus Woonplaats Herten, bij Roermond. Militair 8-11-1789 Huwelijk te Breda met Catharina Tienmans  
Isis Breda
Bongert Wijndelt Soldaet in 't reg. van de Prins van Oranjen, in 30-9-1731 Zoon Gerrit Jan te Lochem gedoopt, moeder HendersHasselmans, ehel. (Lochem). Getuige Wendele Bongerts.  Lochem NG Dopen
guarnisoen te Doornik
Bonnekoos Jan Elias Ruijter in het regiment van Kannenburg  26-6-1770 Huwelijk te Utrecht (ref.) met Geertruijd Straatman
Cav.Rgt. 625b Trouwen Utrecht Stad ref. 105-145, 26-6-1770
Met dank aan Richard van Schaik
Bonnet Jean Juste In garnizoen te Sas-van-Gent. Luitenant in het 2e 8-2-1756 Huwelijk te Breda met Sibilla Breekeveld
Bataljon van het Regiment van Zijne Excellentie Isis Breda
Monsieur de Luitenant-Generaal Croijé   Inf.Rgt. 689a*
Bonnet Joannes Ludovicus  Uit Lions (Lyon?). Militair 9-2-1796  Ot / huw. ? te Mechelen met Maria Josepha Senteloij,
 ?
uit Brussel
Mechelen, huwelijken 1750-1796  no.841
Bons, de Andreas Geb. Breda. Kapitein in het regiment van luitenent- 23-8-1749 Ondertrouw te Alem met Henderika Theresia Kamp,
generaal van Kinschot, alhier in garnizoen. geb. Nijmegen   BHIC
Inf.Rgt. 672e*
Bontag Jakobus Soldaet in ’t regiment van den Heer Colonel Braeuw 13-7-1746 Huwelijk te Axel met Levina Keukelaer
Inf.Rgt. 672c* in de compagnie van den Heer Major website
Balfour, cantonneerende in Beoostenblije
Bonte Pieter J.m., geb. Schin op Geul. Gewezen Constabel onder Net vóór Ondertrouw te Breda, op att. van Valkenburg,
de Comp. van den Hr. Generaal Majoor Martfels in 24-10-1778 met Sebilla Hendriks, wed. van Hendrik Boots.
het garnizoen te Breda   Artillerie Zij woont te Bruchhern   Met dank aan Brigitte Louwe
Boode
Jan Geb. Assenheim, woonplaats Breda (in garnizoen), 22-3-1794 Ondertrouw te Breda met Sara de Leeuw,
voorheen ’s Gravenhage. Huzaar geb. Gravenhage 's   Isis Breda
Boogewerff, van Mels Bastiaansen Geb. Driewege, wonende in het garnizoen Bergen op 6-4-1735 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Beijnemans,
Zoom. Soldaat onder Berchem Inf.Rgt. 666a* geb. Goes   Isis Bergen op Zoom
Bool, de Christiaen Woonplaats Denderhouten. Soldaat i/h Reg. van 19-12-1706 Huwelijk te Breda met Maria Louis
Brigadier Amama   Inf.Rgt. 672d* BHIC
Boom Engel Militair 29-12-1707 Dochter Clara Maria ged. te Heusden,
moeder Anna Maria Beckers   Isis Heusden
Boom Everhard Ruiter 13-08-1713 Ondertrouw te Voorst met Lutgert Jansen,
Dochter van Jan Jansen. Getuigen: ouders
Voorst NG Trouwen
Boom Pieter Geb. Loon op Zand. Woonplaats Loon op Zand. 4-10-1779 -Uit dienst   RA Tilburg
Gewezen soldaat 19-11-1780 -Huwelijk te Loon op Zand met Johanna Bijnen  
Boom Pijtter Uit Nijmegen, soldaat 25-9-1718 Huwelijk te Dokkum met Hijlkjen Eintes  Tresoar
Boomers Johannes Nicolaas / -Wonende in het garnizoen Namen. Sergeant onder 22-6-1768 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Delhouve,
Joannes Nicolaus Voluent geb. Venlo   Isis Bergen op Zoom
Bomers  -Uit Nijmegen  24-5-1770 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria de Loe, uit Venlo   Isis Bergen op Zoom
Boon
Pieter Geb. Dendermonde, wonende in het garnizoen Bergen 18-11-1739
Huwelijk te Bergen op Zoom met  Anna
op Zoom. Soldaat onder Darros Katharina Aarzens, geb. Dendermonde 
Isis Bergen op Zoom
Boone Helwich Wonende in het garnizoen Breda. Soldaat onder 6-6-1789 Huwelijk te Bergen op Zoom met Ester van Erkelens,
Hardenbroek  Inf.Rgt. 672e* geb. Prinsenhage, wonende te Klundert
Isis Bergen op Zoom
Boonen Petrus Woonachtig in het garnizoen Tholen. 22-5-1746 Vader te Halsteren, moeder Catharina Wal   BHIC
Boorghaert
Andries Geb. te Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen 17-1-1722 Huwelijk te Bergen op Zoom met Josyna Boes,
op Zoom. Soldaat onder Mauregnault   Inf.Rgt. 664c* geb. Grave, wonende BoZ   Isis Bergen op Zoom
Boot Adriaan Soldaat onder het regiment van de prins van December 1755 tot januari 1757 -Mishandeling, slachtoffer overleden.
Wolffenbuttel Inf.Rgt. 672ee in de compagnie van de -Voortvluchtig. Voor immer uit de heerlijkheid Loon
kolonel Van der Mast op Zand verbannen.   website
Boot
Anthoni Geb. rond 1704 Nassau Dillenburg. Soldaat in Reg. 1-7-1735 Consent Lt. Kol. de Staintamand voor de bruidegom.
van Overste Kinschot, gedetacheerd in Sas van Gent Huwelijk te Tilburg met Johanna Hagemeijer
inf.Rgt. 672e* BHIC
Boot Kornelis Geb. Papendrecht, wonende in het garnizoen Bergen 20-3-1743 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken
op Zoom. Soldaat onder Van Nispen Inf.Rgt. 668a* Haasdonk,  geb. Fijnaart   Isis Bergen op Zoom
Booven Joannes Baptista Uit het garnizoen Steenbergen. Woonachtig in 16-2-1736 Vader te Halsteren, moeder Cornelia van Santvliet 
Nieuw-Vossemeer BHIC
Borchrouf
Josina "Militaris femina", 1-8-1701 -Overleden te Maastricht
? -Begraven op het kerkhof van de parochie van
St.Martinus te Wyck-Maastricht   DTB Wyck-Maastricht
Borel Abraham Isaac Geb. Cuillij (Zwitserland). Woonplaats Namen (in 24-10-1749
Ondertrouw te Breda met Catherine Jolij,
garnizoen). 1e Sergeant van de Compagnie van Mr.de geb. Doornik   Isis Breda
Dezelfde Generaal-Majoor Sturler
Borel de Cullij Abraham Isaac Uit Lausanne, 1e serg. Zwits. reg. onder Constant 18-10-1750 Vader te Bergen op Zoom, moeder Catherine Jollij,
de Rebecq van de comp. van gen.-maj. Sturler
uit Doornik   Isis Bergen op Zoom
persoon, Inf.Rgt. 697a*
Borel Abraham Isaac Geb. in Canton van Bern in Zwitzerland te Villette. 10-6-1755
Vader te ’s-Hertogenbosch,  moeder
Eerste Sergt. in het Regimt. Zwitsers van den St. Catharina Jolt, natif van Dornik (B)
andere Generaal Constant de Rebeque Inf.Rgt. 697a* in de Isis Brabant
Compagnie van den Generaal Majoor Auwer.
Borel Abraham J. Van Culli, Zwitserland. Sergeant in de 23-10-1757
Vader te ’s-Hertogenbosch,  moeder
Compagnie van Generaal-Majoor Anna Catharina Jollie,  van Culli, Zwitserland 
informatie? Sturler Inf.Rgt. 694a* Isis Brabant
Borg
Godfried Geb. Minden, wonende in het garnizoen Bergen op 12-11-1755 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Geertruyd
Zoom. Soldaat onder Durlach Inf.Rgt. 671e* Rau, geb. Nijmegen   Isis Bergen op Zoom
Borg, van den J. Militair 15-2-1784 Begraven te Leeuwarden   HCL
Borger Jacob Militair 19-3-1747 Begraven te Leeuwarden   HCL
Borger Willem Geb. Heusden. soldaat , hij diende onder de 16-3-1703 -Ondertrouw te Heusden met Jenneke Everaart
compagnie van luitenant-kolonel Bodenbroek, 23-9-1712 -Ondertrouw te Babyloniënbroek met Hendrina Forel
alhier in garnizoen. 13-10-1713 -Ondertrouw te Heusden metAnna Margriet Berkenbos,
geb. Heusden
31-10-1713 -Huwelijk te Heusden   Isis Brabant
Borgers Adriaan Onder-adjudant onder de Hollandsche Guardes te Nov. 1789 Afkondigingen te Doetichem voor huwelijk met
Voet in ’s-Hage Theodora van der Horst   website
Borgers Casper Geb. Zutphen, wonende in het  garnizoen Lillo. Soldaat 15-11-1726 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Gordens,
onder De Bruijn geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Borgers Pieter -Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Bergen op 11-11-1772 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria van den Bos,
Zoom. Grenadier onder Douglas  Inf.Rgt. 763a* geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
 Petrus -Uit Venlo  26-12-1772 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria van den
Bos, uit BoZ
Borgert Gerrith Geb. Zutphen, wonende in het garnizoen Bergen 5-4-1726 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Janssen,
op Zoom geb. Klundert   Isis Bergen op Zoom
Borgh Barent Soldaet onder de Compagnie van den Heere 28-5-1729 -Ondertrouw te Oldenzaal met Anna Gezina Sugtoen,
Capitein Crenjere Uit Oldenzaal  
12-6-1729 -Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken
Borgh Nicolaus Bij het regiment van Aeronius (=Acronius) 24-9-1754 Vader te Halsteren
 Inf.Rgt. 577a* . Dopeling afkomstig uit Tholen. Isis Bergen op Zoom
Borgh-graaf Garrit Zoon van wijlen Beerend Borghgraaf. Dragonder 28-8-1701 Huwelijk te Dinxperlo met Elisabeth Willemsen,
Onder de heer Schruuder, kapitein van overste jd van wijlen Willem Willemsen, van Oldenzaal.
Slippenbagh Met att. van Elst   Dinxperlo Trouwen
Borghorst Willem Kanonnier. Hij diende onder de compagnie Artillerie 15-1-1786 Huwelijk te Heusden met Maria Kras
 van kapitein Hasse alhier in garnizoen. BHIC
Borgia Frederik Bartholomeus Franciscus Uit Nockern. Des Roomschen Rijksedelen van 21-9-1777 Huwelijk te Wolvega met Diekje van Haren,
Schorn? Colonel der Infanterie ten dienste der uit Wolvega   Tresoar
Vereenigde Nederlanden te Maastricht
Borgo, del Marco Aurelio Geb. Amsterdam, soldaat onder kapt.Carel Ludwick 22-10-1752 -Ondertrouw te Dinxperlo met Elsje Hesen,
van Crohnen, onder 't regiment van de Heerl. kol. jd van Wessel Hesen, aldaar.
van den Clooster  Inf.Rgt. 632b* 5-11-1752 -Huwelijk      Dinxperlo Trouwen
Bork, van Johan Hendrik Vaandrig en adjudant, in garnizoen te Bergen op 20-12-1790 Huwelijk te Breda met Clara Maria Gielen,
Zoom geb. Breda   Isis Breda
Bormans Jacobus Kapitein d'armes, hij diende onder kapitein Volbergh 5-11-1700 Ondertrouw te Heusden met Catharina van Zege  BHIC
Bornegoor Jan Jansen Soldaat in de compagnie van de heer van 't Overlaar 3-12-1707 Ondertrouw te Borculo med Hendersken Hagenbeek van hijr. Copulati hic den 18 10br (dec.)   ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Bornegoor Wijndelt Soldaet onder de compagnie van de heer capitain Rode 1-9-1727 Zoon Jan gedoopt te Lochem. Getuige Wendele Kraaij
van Heekeren, in 't regiment van de Prins van Oranjen Lochem NG Dopen.
Borneman Henricus De Heer vaendrig 6-8-1717 Ondertrouw te Heerde met Hendrina Boele,
 Wed. van wijlen Anthoni Gerritsen van Deventer,
beijde alhier   Heerde NG Trouwen
Bornert Georg Leonhard Militair, ongehuwd 30-8-1748 Begraven te Loon op Zand   ASF
?
Borremans Martinus Soldaet in 't reg. van Ruijsch, hier in guarnisoen 14-8-1763 Zoon Adrianus gedoopt te Lochem, moeder
Inf.Rgt. 689a* Hillegonda Stroef, ehel.   Lochem NG Dopen.
Borste Nicolaas Soldaat onder het regiment van Gadeliere Inf.Rgt. 668a* 19-7-1747 Verklaring   website
Borstjes/ Jan Soldaat onder Kapt. Baron Els 13-2-1701 Huwelijk te Breda met Digna van Wijnsbergen   BHIC
Bortjes
Borth Jacobus Soldaat onder de Schotten van Stuart   Inf.Rgt. 603a* 21-7-1776 Vader te Zutphen (dochter Regina ged., sijnde een
?
onegt kind), moeder Aaltje Boom.
NB, bijde sijn den 30 junij 1777 wettig getrouwt  
Zutphen Doop Evangelisch Luthers 1674-1811
Met dank aan Annelies Mateboer
Bos Bartholomeus Soldaat, hij diende onder de compagnie van majoor 14-8-1711 -Ondertrouw te Heusden met Antonetta van Son,
Haga in het regiment van brigadier Berckoffer, alhier geb. Heusden
in garnizoen   Inf.Rgt.643a* 2-9-1711 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Bos Cornelis Willemse Soldaat onder de compagnie van Dhr. Capt. Bramberg 5-10-1705 -Ondertrouw te Steenbergen met Eva Teunisse
in't regiment van Dhr. generaal majoor Lindeboom, Claarmondt / Klaremont
garn. tot Steenbergen   Inf.Rgt. 671c* 10-10-1705 -Huwelijk (NG) te Willemstad
5-11-1705 -Huwelijk (NG) te Steenbergen
Met dank aan Peter Klundert
Bos Dirck Jm,  Soldaat in t regiment van de Heer Cornel 1734 Ondertrouw te Geertruidenberg met Barbel
Debbitz, onder de compagnie van d'Heer Jillisma Groenevelt,j:d: mede alhier woonachtigh (dese alhier
alhier in guarnisoen   Inf.Rgt. 586a* getrouwt op dato het laatse gebott)   Website
Bos Hendrik Wonende in het garnizoen Middelburg. Soldaat 31-1-1779
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria
onder Envie  Inf.Rgt. 665c* Catharina Sacheleij, geb. Ieper
Isis Bergen op Zoom
Bos Joannes Soldaat 22-2-1701 Begraven te Delft   Dig. Stamboom Delft
Bos Paulus Geb.Nijmegen, wonende in het garnizoen Bergen 28-6-1732 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Adriana
op Zoom. Fuselier onder Martfeldt van Achthoven, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Bos Peter Soldaet onder Grenier 1-9-1783 Begraven te Breda   Isis Breda
Bos Piter Soldaat onder de comp. van de guarde te voet 9-9-1714 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Swaantje Jacobs,
alhier. 20-6-1715 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1022
Bos
Taeke Pyters Uit Emden, sergeant 5-11-1729 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Joukje Meinderts,
uit Leeuwarden. Attestatie naar Emden.   Tresoar
Bos, ten David Gegageerd soldaat, 24 jaar oud 11-4-1797 Inwoner van Vlissingen, adres D 151  Isis Zeeland
Bos, van Caspar Soldaat, hij diende onder de compagnie van de 6-4-1708 -Ondertrouw te Heusden met Willemke Biesheuvel,
overste luitenant van Emmerik, alhier in garnizoen. geb. Spijck
22-4-1708 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Bos, van den Gerhardus Geb. 's-Hertogenbosch, wonende in het garnizoen 21-1-1753 Huwelijk te Bergen op Zoom met Dijna Diederijks,
Bergen op Zoom. Soldaat onder Wallon geb. Zutphen   Isis Bergen op Zoom
Bos, van den Harmen Soldaat in de comp. van de kapt. van den Klooster 29-1-1730 Ondertrouw te Groenlo met Henrike van Heijnen, alhier
in het regiment van Verhoef in guarnisoen liggende Trouwboek Groenlo 1724-1737
te Swol
Bos, van den Matthaeus Soldaat 16-5-1701
Huwelijk te Breda met Ariantje  Peters,   
geb. Brussel   Isis Breda
Bos, van den Willem Soldaat, te Grol 10-5-1791 Begraven te Groenlo   Groenlo Begraven
Bos, van den Wouter Gegasscheert Soldaat 29-11-1709   Begraven te Delft( Oude kerk)   Dig. Stamboom Delft
Bosch Adam Geb. Tockenburg (Toggenburg?), wonende in het 30-8-1795 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Kers
?
garnizoen Breda geb. Fijnaart   Isis Bergen op Zoom
Bosch Hendrik -Soldaat, Houtbaes onder Baron v. Pallandt 2-5-1700 -Huwelijk te Breda met Els Dorothea Beekmans   
 Inf.Rgt. 665b* BHIC
-Pijper 19-2-1701 -Vader te Breda, moeder Elsabeth Dorothea Beeckman
Bosch Jacobus Soldaat van de compagnie Zwitsers 16-6-1791 Begraven te Breda   Isis Breda
Bosch Jan Geb. Amsterdam, wonende in het garnizoen Bergen 9-2-1735 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria Andris,
op Zoom. Korporaal onder Bowiers geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Bosch
Johan Abraham Geb. Meurs. Chirurgijn, in het leger. Woonplaats Breda 29-11-1750 Huwelijk te Breda met Dina van Cassel
geb. Dordrecht   Isis Breda
Bosch Johannes Baptist Geb. te Breda, Corporaal onder het 2e battaillon van 15-2-1789 Huwelijk te Axel met Catharina van Stade,
den Heer Generaal Major Baron van Brakel geb. Amsterdam
Inf.Rgt. 664b* onder de compagnie van den Heere website
Collonel van Borssele, alhier in garnisoen
Bosch
Nicolaes J.m. geb. in Kleefslandt, ruiter onder kol. Haerssolt, 16.10.1739 -Ondertrouw te Brummen met  Gerritjen Stevens,
in garnizoen te Deventer   Cav.Rgt. 672b* j.d. geb. tot Brummen
1-11-1739 -Huwelijk    Brummen NG trouwen 1708-1735
Bosch Samuel Luitenant i/h Rgt. van Generaal Salis   Inf.Rgt. 673c* 19-2-1708 Huwelijk te Breda met Judith Metskers   BHIC
Bosch, ten Jannes Geb. Deventer. Soldaat in garnizoen te Breda. 1757 Proclamaties te Breda voor huwelijk met Geertruij
Leson,  geb. de Graaf (Grave?)   BHIC
Bosch, van den
Jacobus Geb. Mechelen, wonende in het garnizoen Steenbergen. Soldaat onder Freytagh 17-6-1730 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Catharina Parret,
geb. Roermond   Isis Bergen op Zoom
Bosch, van den Jacobus In militaire dienst, dopeling afkomstig uit Tholen. 10-10-1759 Vader te Halsteren, moeder  Wilhelmina Kerckhof
Isis Bergen op Zoom
Bosch(man) Jan Ruiter in het regiment van generaal baron van Rheide  Cav.Rgt. 625b 23-11-1742 -Huwelijk te Utrecht met Johanna van Straten
<11-7-1777 -Begraven
Trouwen Utrecht Stad (ref), 103-378
Bose, de Carel Ernst Philip Kapitein in het 2de bataljon van het 2de regiment 21-6-1763 Commissie overgebracht van Friesland naar Zeeland
Oranje Nassau in het nieuw opgericht regiment van Commissie / instructie Zeeland      Isis Zeeland
de prins van Baden Dourlach   Inf.Rgt. 748c*
Boshuijzen Jan Soldaat in het regiment van den Heer Lt. generaal van 1791 Ondertrouw te Utrecht met Jacoba Daleman
Monster in guarnisoen te Axel Inf.Rgt. 689a* website
Bosman Hubert Geb. Heusden. Soldaat onder de compagnie van 2-9-1758 Ondertrouw te Waalwijk met Helena Hoornaar
majoor Hoogop in het tweede bataljon van luitenant- BHIC
generaal de Villegas, te Namen in garnizoen.
Inf.Rgt. 718a*
Bosman Wilhelmus "Miles" 15-6-1701 -Overleden te Maastricht
16-6-1701 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus te Wyck-Maastricht   DTB Maastricht
Bosmans Jan Jm van Gbergh. Soldaat onder Capt. Molarda in 3-5-1732 Ondertrouw te Geertruidenberg met Evan van Dongen,
guarnisoen tot Gorinchem jd van Oosterhout en alhier woonende. (Alhier in de
kerke getrouwt op dond. pinxdagh den 2de(?) Junij)
Website
Bosmans Jan Francis Soldaat 14-5-1762 Begraven te Udenhout  RA Tilburg
Bosschaerts Judocus Kwam van Brussel, had gewerkt op het nieuwe fort -Gestorven in het Hoefyzer (Antwerpen), Engelse Rui
30-11-1701 -Begraven te (parochie) St. Walburgis (Antwerpen)
Begraafboek Walburgis 1693-1796
Met dank aan Medard Moerenhout
Bosschel
Johan Jacob Geb. Hessenland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom.  Korporaal onder Randwyk   Inf.Rgt. 622a* 6-6-1764 Huwelijk te Bergen op Zoom met Christina Bender
geb. Venlo   Isis Bergen op Zoom
Bossers Johannis Geb. Geertruidenberg,  wdr. van GHeertruij Boxens. 24-10-1744 -Ondertrouw te Geertruidenberg  met Geertruij ten Haaf,
Sergeant int Regiment van de heer Brigadier Elias wed. van Maarte van Eersel, geb. en woonende te
Inf.Rgt. 718a* , onder de Comp. van de Heer Overste Geertruijdenberg.
Luijtenant Provoost in guarnisoen tot Breda 8-11-1744 -Huwelijk te Geertruidenberg   Website
Bot Christoffel Soldaat onder Bekker   Inf.Rgt. 672f* 7-1-1751 Huwelijk te Utrecht (Jacobikerk) met Susanna Kegelaar,
jdr.   Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965
Boterweg Johannes Militair 15-1-1783 Begraven te Leeuwarden   HCL
Botmeijer  Johannes Van Doornik, soldaat in de compagnie van de Heer 6-5-1730 Huwelijk te Axel met  Adriana de Reu
Collonel G. Zoute in garnisoen alhier  Inf.Rgt. 664b* website
Botnia van Burmania Watse Julius Dominicus Justus -De Heer jonker, luitenant-colonel onder de infanterie, 9-6-1754 -Huwelijk te Beers-Jellum met mevr. Belia Brooshoofd,
ten dienste van de Staat der Vereenigde Nederlanden te Jellum  
-De Hoogwelgeboren gestr. Heer jonkr., volmacht Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
ten landsdaagen, luitenat-colonel van de infanterie 27-10-1765 -Huwelijk te Jellum met de Hoogwelgeb. Vrouw mevr.
in dienst van de Staat der Vereenigde Nederlanden Anna Dodonea van Burmania, wed. d’Arnoud,
etc., residerende tot Jellum op Mammema-state residerende te Leeuwarden
Botterman Lucas Soldaat in de comp. van de Hr. Nol... ? (reg. Lindeboom) 11-12-1707 Huwelijk te Klundert met Neeltje Been
DTB Klundert NH trouwen deel 5, scan 46
Bottier
Pieter Geb. Vlaanderen, wonende in het garnizoen 31-12-1729 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom. Soldaat onder De Jonge Catharina Loyman, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom  
Bötzer Christoffel Soldaat Invalides, woonplaats Woerden 23-3-1786 Testateur te Woerden   Website, notaris Woerden
Boucheyo Philip Jacob Soldaat in het 1e bataillon van het regiment Van 6-5-1791 Huwelijk te Zaltbommel met Elisabeth Leijendekker,
Welderen, te Doesburg   Inf.Rgt. 622a* wonende Doesburg
Gens Nostra jrg. 18, no: 7 juli 1963
Boufeu Francois Corporaal 21-3-1700 Huwelijk te Breda met Wilhelmina Truken   Isis Breda
Bouguet Louis Marc Commandant onder Sturler en Zuartier, hoofd van 18-10-1750 Getuige te Bergen op Zoom