17e eeuw WXYZ        
*,*,*,*,*,*
Waagenaar /
Jurgen Caspar / -Soldaat onder Kapt. Brender 12-10-1698 *,*
Huwelijk te Breda met Magdalena Brabanters
Waagemaer Jurgen -Soldaat te Lello (Lillo) Isis Breda
Waal, de Daniel Soldaat onder Kapt. Eck 26-8-1696 Huwelijk te Breda met Levina de Cock
Isis Breda
Waal, de Joannes Soldaat bij capt. Francois 24-6-1634 Vader te Breda, moeder Elisabeth Jansen  
Isis Breda
Waater Jan Corporael onder de heer maeyoor Cary 20-10-1667 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met
Emcke Harmens, van Harlingen. Getrouwd 6-11
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Wache
Jan Schotsman. Soldaat in de comp. van Col. 26-10-1625
Ondertrouw te Alkmaar met Janneken  
Henderson   Inf.Rgt. 603a* Anderson, jd uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Wachtebee(c)k, van
Peeter Willemsen / -Wdr., geb. Vlaanderen, wonende in het garnizoen 9-3-1675 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Pieter Willems Breda. Luitenant onder Caldenbach Cornelia Daniels, wed.  van Jacob Heuvers
-Luitenant van de Edele heer ritmeester Hooft. 15-6-1677  -Getuige te Bergen op Zoom  Isis Bergen op Zoom
Wachtendonck, van Adolph Sergeant onder Jeger 4-6-1629 Getuige te Bergen op Zoom  Isis Bergen op Zoom
Wacke / Jillis Is ook de voorouder van een bekende Bergse
Jillock Familie: Wakkee. Het trouwboek BoZ nr 32
vermeldt Jillis met achternaam Jillock.
“J.M.uijt switserlant knegt van de heer Plesting, 22-04-1696 Huwelijk te Bergen op zoom met Ariaantje
alhier woonachtig. Adriaantje Claes J.D van Claessen.
Berghe en aldaar woonachtig “ Tegelijk met Jillis Verder is duidelijk dat Gillis Wacke en Adriaantien
en Adriaantje treden nog twee Zwitserse jongens, Claessen behalve Jacobus(?) nog minstens 9 kinderen
Marcs Hoolen en Paul Altjer (zie aldaar), met kregen tussen 16-01-1697 (!) en 24-06-1722
Bergse meisjes in het huwelijk. Van hen is wel Isis Bergen op Zoom   Dus waren Jillis Jillock en
bekend dat zij soldaat waren in het garnizoen. Gillis Wacke dezelfde persoon.
.
Ook vermeldt Isis BoZ dat Jillis
van beroep constabel was, dus zoiets als wapen- Met dank aan Willem Schot
technicus, maar dit heb is niet kunnen terugvinden. Er zijn
echter toch sterke aanwijzingen om Gilles Wacke te
plaatsen als Zwitsers militair.
Waddel
Jan Geb. Vijut(?) in Vlaanderen. Soldaat onder 1627? -Ondertrouw te Zuid-Beijerland
Berendrecht 4-8-1627 -Huwelijk te Bergen op Zoom met LeuijntgenHendrix,  geb. Eeklo, wed. van Laureijs Hagemans
Isis Bergen op Zoom
Waecke
Andries Jg uit Schotland. Soldaat onder Capt. Hameltoun 2-9-1606
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Margriet Phorbus, jd uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Waeckers(?) Jasper Soldaat onder de Heer capitain Stuart 1-1-1656 Ondertrouw (ref.) te Grave met Lysbeth Hendrix,
j.d. van Coesvelt, wonende alhier.
Met attestatie naar Overassel. 23-1
getrouwd.  Wolters soldatenhuwelijken Grave
Waeijer
Claes Uit Jeverlandt, soldaet binnen Grol (Groenlo) 1681 Ondertrouw te Borculo met Anneken
van Boekholdt, nagelaten dochter van Jan
van Boekholdt, van Groll   Borculo NG Trouwen
Waer, du Marcus Soldaet onder den capt. Hecken 11-7-1675 Ondertrouw te Zutphen met Elsien Janssen,
j.d. woonende alhier   Trouwboek Zutphen
Waerburch zone,  van Anthonis Mathijs Soldaat 26-4-1602 Ondertrouw te Breda met Cathelijn Claes dr.
Isis Brabant
Waerdts Christiaen Soldaat onder de heer van Villers 6-11-1637
-Ondertrouw te Heusden met Margriet
Sondachs, geb. Biberich in het land van Trier  
-Andere partner: Elisabet Sluijters. Kind: Werts
Isis Brabant
Waes ? Kapitein 18-3-1601 Vader te Bergen op Zoom, moeder Leonora
de Bourgoigne   Isis Bergen op Zoom
Waesberge, van Rubbert Soldaet onder den hr. grave van Nassouw Juni 1683 Ondertrouw te Borculo met Elsken Nieuwenhuis, van Borculoo   Borculo NG Trouwen
Wagenaar Albert Soon van wijlen Nicolaes Wagenaer. Soldaat onder ’t regiment van colonell Tarcée (=de Tassin 8-3-1689 -Ondertrouw te Groenlo met Lijsebeth Hoojhaers,
de Torsay), in guarnisoen tot Maestricht dochter van wijlen Dries Hoojhaer alhier.
Inf.Rgt. 599b* 7-7-1689 -Huwelijk    Groenlo NG trouwen 
Waijart Nicolaus Barbier onder Hickmans 27-5-1637
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Aeltje
Beyls, geb. Engeland   Isis Bergen op Zoom
*
Walker
Jan Jg uit Schotland. Soldaat onder Capt. Balfour 15-11-1608 -Ondertrouw
27-1-1610 (sic) *
-Huwelijk te Bergen op Zoom met
Helene Wenton, jd uit Schotland
Waker
Richard Geb. Engeland. Sergeant van Ingram 16-5-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Catharina Dappers, wed.  van Jean Baptist Doree
Isis Bergen op Zoom
Walborch Dijrck -Geb. Walspring. Soldaet onder de Compaignie van Arent Sloet 1-1-1602 -Ondertrouw te Breda met Anneken Jans dr.
-Soldaat geb. Antwerpen   Isis Breda
2-8-1602 -Overleden echtgenoot van de bruid te Breda
(Anneken Hans Roelans dr.)    BHIC
*
Walcker
Jooris (George?) Jg, soldaat onder Capt. Balfour 2-1-1610 -Ondertrouw
20-1-1610 *
-Huwelijk te Bergen op Zoom met
Margriet Wilson, beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Waldenburgh Maximiliaen Guilliaem Cornet te paard 1-12-1699 Betreft een jaarlijks pensioen. Commissie /
instructie Zeeland   Isis Zeeland
Wales (=Wallace?) Jacob Geb. Schotland. Soldaat onder Persens 17-5-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elysabeth
*
                = ?
Willemaar, geb. Sluis   Isis Bergen op Zoom
Wales             = ? Jacob Soldaat 02-01-1692 Akte: procuratie: zijn moeder Zygie Meertens,
woonplaats De Weerdt, wil by de VOC te Hoorn twee maanden gage innen van haar zoon
Utrechts Archief   inv.nr. U83b15, aktenr. 2
Walewaes, de Lieven Onder capiteyn Potters 6-7-1605 Lidmaat te Sluis   Website
Wallaijs Robbert Soldaat, hij diende onder kapitein Otterson 1605 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Herschen
(=Wallace?) BHIC
Walle, van der Laurens Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn 29-7-1602 Zijn wed. Henricxken Henricx dr. hertrouwt te
Jervin Bonetius Breda   Zie: Blangesteijn zn.   Isis Breda
*
Walles (=Wallace?)
David Wdr. uit Schotland, wonende op de Conijncxwegh. 18-2-1624 Ondertrouw te Alkmaar met Margriet Lidder,
Militair? uit Schotland, wonende in de Leeckstraat
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Wallet Antony Van der Neusen, soldat onder Cap. Cruiningen 6-5-1632 Huwelijk te Terneuzen met Jaquemintge
Christiaensdr, j.d. van der Neusen   Website
Wallet/ Jean Majoor over het garnizoen te Terneuzen. Voorheen sergeant in de compagnie van kapitein Cruningen. Voorganger: Casper de Witte (overleden) 21-2-1637 Commissie / instructie Zeeland
Wallez Isis Zeeland
Walling Herman Hermens Jm. Soldaet onder Cap: Harsius, in 't regiment 12-2-1699 Huwelijk te Bourtange met Trijntje Claesen,
van den oversten Coehoern wed. van Geert Meijer   Website
Wallis
William Geb. Engeland. Soldaat onder Stut 13-8-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Ariaantje de Leuns, wed. vanAardt Goverts
Isis Bergen op Zoom
Walraevensen Ot Wdr. van Arckel, woonende aent Fort de Werken 3-1-1639 -Ondertrouw (kerk)  te “Fort de Werken”  met
Neeltjen Celen van Werkendam, woonende ook
aldaer. Huwelijk (kerk) te Werkendam   BHIC
Walsch zn., de Pieter Henricx Adelborst onder de Compaignie van Monsr. de Lier 27-8-1600 Ondertrouw te Breda met Heijlken Dijrck Pieterss
dr., geb. Hoeven   Isis Breda
Walteroeij, van Peeter Ruiter 26-12-1673 Overleden te Roosendaal   BHIC
Walther
Melcher Geb. Zwitserland. Soldaat onder Hellchee 14-3-1691 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria
van der Putte   Isis Bergen op Zoom
Waltra Christoffel Jm. Soldaat onder de comp. Van capt. Jr: Hessel van Bootsma 16-6-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Jetske Jurjans,
Jd tot Bolsward. 30-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Wambeke, van Hans Soldaet onder Capt. Charles Rassaert 22-3-1604 -Ondertrouw te Axel met Tanneken Hermans
11-4-1604 -Huwelijk   Website
Wandicq Jacques Geb. Utrecht / Natif d'Utrich en Holande, âgé de 53 ans, soldat 13-12-1691 -Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
Website  
Wanruyt
Sebastiaen Geb. Duitsland. Soldaat onder de Vries 29-12-1627 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken
Vinton, geb. Valkenisse   Isis Bergen op Zoom
Wansceer Albert J.m. van Deventer. Soldaat onder de compagnie van de heer capitain Johan Palm in 't regiment van den grave van Stirum Inf.Rgt.  664a* 31-12-1693 Copulati hic ultimo Xcembr. / huwelijk te Borculo
met GeeskenJansen, weduwe van wijlen KarelKarsten van hijr.  ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Wantelaers, van Jacob Adam Van ’s-Hertogenbosch, soldaet onder den grave van Hoorn 1-10-1628 Ondertrouw te Baardwijk met
Catelijn Henrix  van Loon
Bron: Nederlandse Leeuw 1965, Trouwboek Baardwijk 1621-1637   Met dank aan Niek Boevé
Wanten Matthijs Ruiter onder den heer baron de Lottum 5-3-1676 Ondertrouw te Zutphen met HerminaFrankenmeule,  jd van Vorden  Trouwboek Zutphen
Warchts Sander Soldaat 17-1-1602
Overleden man van de bruid
?
(Lijsbeth Pieters, geb. Engeland).
Zie Guilliam, Jacob  BHIC
Warck sone Thomas Jans Geb. Edenborch (Schotland). Soldaat 6-1-1601
Ondertrouw te Breda met Margriet Jans
Gerints dochter, geb. Schotland   BHIC
Warin zn.
Joris Frans Geb. Sachewaelen (vuijt Engelant). Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Peter Cheewen 14-1-1600 Ondertrouw te Breda met Cornelie Cornelis Luijcx
dr.,  geb. Zundert   Isis Breda
Warners
Jan Uyt het lant van Hessen. Soldaet onder overste-luitenant Roorda 19-1-1668 Ondertrouw te Harlingen (Geref. gem.) met
Gryetje Jans, van Ninwegen. Getrouwd 5-2
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Warninchof, van
Jan Cornelis Afkomstig van het vorstendom Kleef. Kapitein, 13-11-1655 Ondertrouw te Heusden met Elisabeth
hij was in dienst van de koning van Spanje. van Thoorne   BHIC
Warren
Jan Geb. Engeland. Adelborst onder Wijnde 6-8-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Catelyne Segers, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Warrenaer
Gerrit Geb. ca 1630 Osnabrück. Soldaat onder Bauwman, liggende op het Cleene Pa. 11-2-1657 -Huwelijk te St. Anna ter Muiden met Tonijntje Smuls, geb. ca 1635 Ols (Getuigen: van hem: Jan Coene, Pieterde Vos, bekenden; van haar zuster Vijne Smuls, bazin Ester Imans)
-Dochter Marij gedoopt te St. Anna ter Muiden
(Getuigen: Joos Velde, Vijntgen Smuls)
Met dank aan Marianne Gossije
15-2-1660
Warro, graaf ? Generaal majoor en gouverneur van Leuven. 16-12-1724 Overleden te Brussel, op een leeftijd van 100 en
Hij was reeds bij de infante ISABELLA, die in 1630 te Brussel overleed, page geweest. In den veldslag van Rocroy, in 1644, was hij Ritmeester. eenige jaren   Website
Wartelaers Jacob Adam Soldaat onder den grave van Hoorn 1-10-1628 Ondertrouw te Baardwijk, Elshout met
Catalijn Henrix   BHIC
Wasch Johan Militair, luitenant. Woonplaats Heusden 16-2-1681 Ondertrouw te Drunen met Alida van Malsen  BHIC
Wasmoed Josias Geb. Sas van Gent. Korporaal onder van der Does 20-2-1693 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna de Bel,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Wassenaar-Obdam, baron van Jacob -1610-1665. Zie   Website
-Kolonel der ruiterij van 1644-1665
Cav.Vaan. 621a*
-In 1653 admiraal als opvolger van Tromp, streed 1656-1659 in de Oostzee, vloog in de lucht in de ongelukkige Slag bij Lowestoft
-Gouverneur en drossaard van Heusden,
1e vermelding op       à
12-6-1660 BHIC
Wassenaer, van Arent Heer van Duyvenvoorde en Voorschoten etc., 31-12-1645 Ondertrouw of huwelijk te Voorschoten met
ritmeester en sergant major ridjement te paerde Anna Margareta van Scherpenseel van Offem
Geref. Huwelijken Voorschoten
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Wassenberg, van Hendrick Meel Ruijter onder den baron de Lottum 28-1-1677 Ondertrouw te Zutphen met Mechtelt Jansen,
wed. van Jacob Averkamp, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Wassenburgh Hendrick Ruiter onder ritmr. ......, gelegerd te Nijmegen 6-12-1671 Huwelijk te Oosterhout met
Cornelia van der Pluym   BHIC
Wateren Niclaesz.
Franchoijs Geb. IJe bij Metz in Lotharingen. Soldaat onder 20-8-1606 Ondertrouw te Dordrecht met
kapitein Anantuer Tannicken Moelenaers, van Eeckeloo,
wed.  van Hendrick  Pancraes   Website
Waters Jan Soldaat 26-7-1665 Zoon Jan gedoopt te Oost-Vlieland, moeder
Dorretjen-   Tresoar
Watkins Jan Luitenant onder commandeur Crumb 17-6-1645 Begraven te Heusden   BHIC
?
Wats
Watser Schotsman. Militair? 16-9-1607 Ot?huw.? te Alkmaar met Aefgen Roelofs
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Watsen
Jaques Jm uit Schotland. Soldaat onder capt. Moubre 2-1-1610 Ondertrouw te Aardenburg met Susanna Caddel,
wed. uit Schotland. Get. voor beiden:
Willem Stubert, soldaat onder capt. Oudeny.
Opgehouden, daar haar man leeft. Zijn moeder wordt genoemd.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Watsoen Niclaes Jg van Walsingen. Corp. onder Capt. Ritsway 11-1-1603 -Ondertrouw
7-2-1603
-Huwelijk te bergen op Zoom met
Maeyken van Damme, van Nieupoort in
Vlaenderen, wed. van Jan Timmerman
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Watson
Ja(mes) Jg uit Schotland. Soldaat onder Capt. Aelbout 4-5-1602 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Theuntke Worm, wed. van
Thomas Andriess, van Neurenburch
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Watson
Jan Schotsman. Soldaat onder het vaandel alhier 7-3-1604 Ot?huw. te Alkmaar met Hilgond Jans, wed. van Joost Jansz., wonende op het Monickenerf
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Watson
Jaques Jg uit Schotland. Soldaat onder Capt. Kaddel 4-11-1600
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
(Caddel) Abigail Steenhouwers, van Antwerpen,
dochter van Govert Steenhouwers
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Watson Joris Soldaat, hij diende onder kapitein Wijnter 5-4-1609 Ondertrouw te Heusden met Maijcken Peters,
geb. Heusden   BHIC
Watts
Pieter Geb. Schotland. Korporaal onder Grim 29-11-1684 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Johanna Catarina de Blijcks, geboren te Zutphen
Isis Bergen op Zoom
Wauters Hilbrant Geb. van Groeningen, soldaet.          9-2-1695 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11929, f:3   Met dank aan Paul de Clerck
Waver, de     =?
Robbert Geb. Brussel. Soldaat onder Tax 7-5-1673 Huwelijk te Bergen op Zoom met Mary van Looy,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Wavere, de   =?
Robert Geb. Brussel, wonende te Bergen op Zoom. 20-2-1667
Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriaentien
Soldaat onder Blagnij Kandris, geb. Mechelen   Isis Bergen op Zoom
Wead
Jan Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 13-7-1640 Ondertrouw te Heusden met Digna Cornelis.
onder kapitein Wrenham. Geboden, proclamatiën gedaan Utrecht. Kind: Wed
BHIC
Web
Thomas Geb. Madnet (Barkshire, Engeland). Soldaat, hij 21-1-1633 -Ondertrouw te Heusden met Jenneken Pieters
diende in 1633 onder kapitein Reijnen en in 1640 11-6-1638 -Vader te Heusden. Kind: Wijp
als tamboer onder kapitein Ingelbije. 11-10-1640 -Vader te Heusden. Kind: Web   BHIC
Webber Enoch Sergeant 19-3-1682 Met att. van Zutphen gecopuleert te Warnsveld met Geertruit Willems   Warnsveld NG Trouwen
Weber
Jacob Geb. Duitsland. Soldaat onder van Ongenade 16-2-1633 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Sara Pieters,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Weber Jorgen Sergeant 12-4-1624 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Webster
Edward Afkomstig van Engeland. Soldaat onder kapitein 26-8-1639 Ondertrouw te Heusden met Anneken Jans,
Crumb geb. Zutphen   BHIC
Wecke Coenraet Vaandrig 9-11-1601 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Weckerle Juriaen Kapitein 27-2-1602 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Wede
Heijndrik Geb. Basel. Soldaat onder Mon Moulin 3-4-1697 Huwelijk te Bergen op Zoom met Clara
Inf.Rgt. 694a* de Woestijne, wed. van Frans van de Woestijne
Isis Bergen op Zoom
Wedel, van Carl Johan Overste Luitenant 6-3-1695 Getuige te Breda (bij  Muttler)   Isis Breda
Wederkeer
Hans Ulrich Van Zürich in Zwitserland. Soldaat geweest onder 30-4-1606 Ondertrouw te Dordrecht met  Adriaenken PieterJansdr.,  van Bael in Brabant   Website
kapitein Henric Wetaler
Weeber
Simon Geb. Wenen.  Soldaat onder Lannoy 22-8-1684
Huwelijk te Bergen op Zoom met Francooise
Walewijns, geb. Sluis   Isis Bergen op Zoom
Weelde, van der =? ? Ritmeester 27-2-1602 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Weelde, van der =? ? Ritmeester 8-12-1602 Vader te Bergen op Zoom, moeder Katharina-
Isis Bergen op Zoom
Weelde, van der Pieter Kornet 9-5-1601 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Weelen, van der =? ? Ritmeester 18-10-1602 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Weelt, van Hans Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Werdenborch 22-9-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Weelt, van Jan Peeterssen Adelborst onder de Compaignie van Capiteijn Peeter van Dorp 17-6-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Weer, de
Pieter Geb. Duitsland. Soldaat onder van den Ende 3-5-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Janneken Jans   Isis Bergen op Zoom
Weerd (Weird?)
Richard Geb. Engeland. Soldaat onder Bradnell 24-7-1686 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Crist,
wed. vanPhilip Roelandts   Isis Bergen op Zoom
Weerdt, de  
Joanna "Uxor militis"(echtgenote van een militair) 7-8-1685 -Overleden te Maastricht
8-8-1685 -Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
Martinus te Wyck-Maastricht   DTB Maastricht
Weerens, van Claas Cornet en wijnkoper 1694 Inventarisatieboeken, nr. 2795  Boedelinventaris
Leeuwarden. Echtgenote: Trijntie Jans
Weert, van Joannis Soldaat bij kapitein Pleur 29-11-1626 Vader te Breda, moeder Sibilla-   Isis Breda
Weet(Wait?) Jan (John?) J.m. van Barenslee (Barnsley?), soldaat onder Mornauw 30-12-1634 Ondertrouw te Hoek met Martyne Willems, wed. van Heyndrick Tooren, van Soutelande. Zijn getuigen: Barent Schuttelwoort, Stoffel Jacobs en luitenantBaeljaerts, haar getuige: Paulyntje Pieters.
*
?
Geref. Trouwen Hoek 1633-1696
Weijmer Daniel Quartiermeester onder de ritmeester Gijssen 19-12-1675 Ondertrouw te Zutphen met Claesje van Munster,
wed. van Hendrick Beeren, wonende alhier.
Getrout tot Almen Trouwboek Zutphen
2-1-1676 -Huwelijk te Gorssel met Claesken van Munster, met attestatie van Zutphen   Gorssel NG Trouwen
Weijndersse Jan Geb. Deutecum. Soldaat, hij diende onder 1603 Ondertrouw te Heusden met Trijntgen Jansdr,
kapitein Castrum geb. Deutecum   BHIC
Weijner
Heijndrick Geb. Berlijn, wonende te Bergen op Zoom. 1-1-1698 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella
Soldaat onder Goemoon Sweijgers, geb. Roosendaal Isis Bergen op Zoom
Weisingh Hans Jurien Pijper bij een militair regiment 1-5-1684 Ondertrouw te Leeuwarden met
Engeltie Prospers, uit Zwolle   Tresoar
Wekes Eduwardt Adelborst onder Crumb 3-1-1635
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Aels
Sitton, geb. Engeland   Isis Bergen op Zoom
Wel, van der Lambrecht -Ritmeester 13-5-1615 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Catharina du Boijs   Isis Bergen op Zoom
? -Ritmeester 23-8-1617 -Idem, moeder Kathlyne du Bois
-Ook nog div. malen getuige
*
Welchersz.
Jan Uit Ierland. Soldaat onder Col. Henderson 28-2-1627 Ondertrouw te Alkmaar met Hendrickje Jans,
Inf.Rgt. 603a* wed., wonende op de Heul
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Welman Jan Uit het sticht Bremen.  Dragonder 1-10-1681
Huwelijk te Breda met Lysbet  
Bartolemeus, van Brugge   Isis Breda
Wels Hans Sergeant onder Jeger 5-3-1632 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Wels Jan Lansmissaet, hij diende onder kapitein Edmond 6-5-1622 -Ondertrouw te Heusden met Anneken Hoochstoel
-Andere partner: Elsken Jans   BHIC
Wels Jan Geb. Bergen op Zoom, wonende in het garnizoen Bergen / Mons (Henegouwen). Soldaat onder 8-1-1690 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Voorst Martjen Enbers, geb.Steenbergen
Isis Bergen op Zoom
Wels
Willem Engelsman. Soldaat onder kolonel Veer 9-1-1605 Ondertrouw te Dordrecht met Anneken Ockersdr.,
wed. van Raef Stro, van Dordrecht   Website
Welvijn
Willem Schotsman. Soldaat onder Capt. Nelson 11-1-1626 Ondertrouw te Alkmaar met Grietgen Machiels,
(getrouwd) wed. van Willem Adamsz., turfdrager, wonende op de Oude Graft
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Wenden Haris Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 21-4-1654 -Ondertrouw te Heusden met Catelijn Jacobs
Cav.Vaan. 621a* ? -Andere partner:Cathrijn Francken   BHIC
Wender Joost Ruiter onder kolonel De Hardungh 13-9-1682 Huwelijk te Oosterhout met
Cav.Rgt. 665b* Cornelia Jacobs Verlegh   BHIC
Wendler
Matthijs Van Schafhusen in Zwitserland. Lijndraaier, 9-1-1605 Ondertrouw te Dordrecht met Geertruid Willemsdr.,
soldaat geweest onder kolonel Achthoven van Arnhem, wed. van Willem Calnin, Schotsman, sergeant geweest   Website
Wenger
Mauritz Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Grover 4-1-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Sours
Isis Bergen op Zoom
Weningh Christiaen Tamboer onder Kapt. Middelhoven 28-1-1691 Huwelijk te Breda met Geertruyd van Lonnen, 
geb. Zutphen   Isis Breda
Wennige
Merten Afkomstig van Mansfeldt, soldaat 28-2-1607 Ondertrouw te Leeuwarden met Syts Thomas,
afkomstig van Leeuwarden   Tresoar
Wens
Cornelis Geb. Weck (Vlaanderen). Soldaat, hij diende 1603 Ondertrouw te Heusden met Neeltgen Reijniers,
onder kapitein Steenhuijs geb. Wijk   BHIC
Wensingh Fredrik Soldaat onder de Compagnie van Capitein 16-4-1687  Begraven te Delft (Oude kerk)  
Walenburgh Dig. Stamboom Delft
Werckmeester Joan Afkomstig uit Tonderen. Corporael 27-3-1680 Akte: procuratie: om by de VOC te Middelburg gage te innen. Verwijzingen: procuratie d.d. 27-11-1675 ter secretarie te Colombo, en procuraties d.d.
3-12-1675 ter secretarie te Colombo
Utrechts Archief   inv.nr. U80a6, aktenr. 53
Wesel, van Joriaen Soldaat onder Verheull, wonende in het garnizoen 20-12-1634 Ondertrouw te Utrecht met Maria Hendrick
fort Moermont van Malborchs, geb. Utrecht   Isis Bergen op Zoom
Wesendonck Bart Ruijter 29-5-1687 Huwelijk te Gorssel met Aeltjen Brocan,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Wesselman
Bartholomeus Van Lunenborch. Soldaat onder de heer Marquette 12-3-1606 Ondertrouw te Dordrecht met  Jennicken JacobHendricxdr., van Dordrecht   Website
Wessels Gördt (Geert) Sergeant onder kapitein Rossum 27-4-1650 Vader te Breda   BHIC
Wessels Jan Soon van Wessel Rommelers. Adelborst onder de compagnie van d'overste luijtinant Velder, tot Enschede -Ondertrouw? te Eibergen met Metjen Waerninck,
dochter van saliger Adolph Waerninck, in
Eijbergen.
22-3-1676 -Huwelijk te Haerlo   Eibergen NG trouwen
Wessels
Jan Van Wees in't land van Cleef. Soldaet van 30-5-1686 Hic copulati / huwelijk te Borculo met GeertjenGerritzen, j.d. van Gerrit Janszen, uit Gelsselaer.
sijn excell. de hr. graef van Stirum Inf.Rgt. 664a* ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Wessels Peeter Jm, van Louwesteijn (Loevesteijn), canonier opde schants te Voorn 21-12-1635 -Ondertrouw opde schants van Voorn met EmmekenMichiels, jd van Cappel,
wonende inde Vrijhoeven
-Huwelijk te Voorn   Met dank aan Hans van den Hoek ’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693  
11-02-1636
Wessels Sieger Geb. den Bos (’s-Hertogenbosch). Corp. onder 27-5-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met MargrietienClaesis,wed. van Claas Wilckes. 18-6 getrouwd
capt. Georg Hume. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Wessem, van Christiaen Ruyter onder de Heer ritmeester Thölinck 14-3-1650 Ondertrouw te Grave met Mayken Barten,
wed. van Carel Wouters. Met attestatie naar Beers
Wolters soldatenhuwelijken Grave 
Wessing Berent Ruiter 18-11-1677 Met att. van Leuwarden gecopuleert.te Warnsveld  met Tieske Sijdtses   Warnsveld NG Trouwen
Westbroeck
Joris Geb. Engeland. Korporaal onder Frier 24-6-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lijsbeth Jans,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Westerbie
Edmont Engelsman. Wdr. van Janneken Alberchtsdr. 7-4-1619
Huwelijk te Geertruidenberg met Maria
Sergeant onder de comp. van Raeph Dexte. Lambrechtsdr, van Maeseyck   BHIC
Westerburg Gerrit Jm,  geb. Utrecht. Adelborst onder Capt. Herteveld, 29-3-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met 
in guarnisoen alhier Trijntjen Tremmets, j.d. geb. Deuth(?),
hier mede woonende   Website
Westerrijk Wessel Soldaat 7-10-1678
Huwelijk te Breda met Maria
van Angermand, geb. Meurs        Isis Breda
Westerborgh, graaf van      =? Philips Lodewijck Ritmeester van een compagnie te paard. Voor-ganger: ritmeester Graham 24-5-1677 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Wichman
Stephen Afkomstig van Halberstadt. korporaal onder de 22-8-1673 Ondertrouw te Heusden met Anna Happers,
lijfcompagnie van de hertog van Holstein. geb. Hemert   BHIC
Westwesel, van Willem Cornet van kapitein Bergaengne. 24-11-1624 Begraven te Breda   Isis Breda
Wetnal / Wetwel
Alexander Geb. Engeland. Soldaat onder Grim 25-4-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijsbeth / Elisabetha Herberkoren / Her..rko..d(?),
geb. Grave   Isis Bergen op Zoom
Wetselaer, van Hans Hendricks Soldaat onder commandeur Crumb 17-4-1648 Ondertrouw te Heusden met Aeltjen Eijmers,
geb. Heusden   BHIC
Wetsens Jacobus Corporael onder capt. Huin 6-6-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Aik Harmens,
beide tot Harlingen. 20-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Wetterschen, van Engel -Soldaat bij de vuurroers van graaf Willem van 5-9-1631 Ondertrouw te Baardwijk met Lijsken Aerts,
Nassau geb. Cuijck   Isis Heusden
-Soldaet onder de vierroers van de Graeff Willem van Nassau, sijn garnisoen binnen Heusden 1631 -Trouwt als jongman (3e gebod 25-09-1631) te
Inf.Rgt. 622a* Baardwijk.
Bron: Nederlandse Leeuw 1965, Trouwboek Baardwijk 1621-1637   Met dank aan Niek Boevé
Wever
Thomas Geb. Engeland. Soldaat onder Henckeson 17-11-1634
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Catharina Mackeans, geb. Engeland
Isis Bergen op Zoom
Weyt (=White?) Jan Adelborst onder Capt. Bronsvelt (=Brownfield), in 11-6-1621 Ondertrouw te Breda met Margriete Coylaert
 ?
garnizoen te Geertruidenberg (Colyear?), wonende te Breda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Whitefels Hendrick Soldaet onder de major Bulo 19-12-1675 Ondertrouw te Zutphen met Maria Everts,
wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Whitleij
Naerden Geb. Engeland. Sergeant van Wight 19-7-1628
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Catharina Hanbrake, geb. Antwerpen
Isis Bergen op Zoom
Wiant (of: Wyant) Coert Soldaat onder de majoor Grovstins 29-10-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (Ref.) met TryntieEgberts, wed. van Luloff Juriens. 26-11 getrouwd
Wiarda Nanningus Wijlen korporaal onder kapitein Ockinga 11-11-1666 Vader te Lieroord, moeder Ettie-   Archieven.nl 
Wibbes / Marten Geb. uyt de Nieuwe schans. Sold. onder capt. Jr: Edsaert Jacob van Harinxma 7-1-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Hidtie Buwes,
Wubbes van Reysum. 22-1 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Wibrauets Weidt Jm. Soldaat onder capt. Dois 1-11-1668 Ondertrouw te Bolsward met Geertie Jacobs,
Jd van Bolsward. Getrouwd 29-11
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Wichman Stephen Afkomstig van Halberstadt. korporaal onder de 22-8-1673 Ondertrouw te Heusden met Anna Happers,
lijfcompagnie van de hertog van Holstein. geb. Hemert   Isis Heusden
Inf.Rgt. 673c*
Wichmont Willem Tamboer onder capt. Antoni Poelman 2-2-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Rixtien Saekes,
j.d. van Raerd. 21-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Wichtman
Willem Geb. Schotland. Soldaat onder Cannon 5-1-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Dircks,
Geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Widdons
Eduart Geb. Engeland. Korporaal van Hontleij 26-7-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Daniels,
wed. van Frans Bottelaer   Isis Bergen op Zoom
Wieckeman ? Sergeant 7-10-1644 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Wiegers Sasser Sergeant 31-8-1631 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Wiems (of: Wilms?)
Johan Soldaat onder Capt. Willem (sic: =Steven) 7-1-1618
-Ondertrouw
Brouwnfield 23-1-1618 -Huwelijk te Geertruidenberg met
Elisabeth.Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Wierick Abraham Kapitein 16-10-1647 Volmachtverlening   Isis Breda
Wiermaecker
Clanner Geb. graafschap Schömberg. Soldaat onder Coninck 13-6-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken
Jans, geb. Gastel   Isis Bergen op Zoom
Wiets Aicke Soldaat onder de comp. van capt. Hettinga 17-2-1650 Ondertrouw te Leeuwarden met Idtske Meints,
van Doccum. 7-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Wigel
Henrick Geb. Bilevelt. Onder de Compaignie van Capiteijn Codwitz 2-8-1602 Ondertrouw te Breda met Sara Robbrechts dr.
Isis Breda
Wight
Jeames Geb. Engeland. Soldaat onder Hundtleij 30-5-1631
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margriet
Jans, geb. Engeland   Isis Bergen op Zoom
Wijbenom / Weibnom, van / Wiebnom etc. Johan Thibault -Regiment van dhr. Wembnum (Weibnum), majoor-generaal van het Staatse leger en gouverneur van Breda  Cav.Rgt. 585a 4-9-1678 -Aanstelling tot gouverneur (door Willem III)
-Commissaris generaal van de cavalarie. Isis Breda
-Gouverneur van Breda 17-9-1678 -Beambte te Breda
Weibenum 1-12-1678 -Aanstelling (door Staten Generaal)
2-12-1678 -Eed (voor Staten Generaal)
Weibnom, van -Generaal en gouverneur. 2-3-1680 -Borg van poorter te Piviers (opt rapport van de
heer president Luchtenburg
Johan Theobald Mezeger 1691 -Overleden/ einde aanstelling
19-3-1691 Begraven te Breda   Isis Breda
Wijbergen Herbert Soldaet onder den oversten l. Bulo 15-7-1677 Ondertrouw te Zutphen met Jenneken Strootmans,
wed. van Johannes Vrooninck, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Wijck, van Cornelis Jacobsz. Ged. 1-1-1669 Woerden (ref.). In 1691 soldaat in het regiment Heer van Amelisweert 16-12-1691 Huwelijk te Woerden met Elisabeth HendriksdrVorst, ged. Woerden 22-12-1666 (ref),eerder gehuwd met Willem Stercksel (huwelijk Woerden 8-9-1686).      Met dank aan Robert van der Hall
Inf.Rgt. 665a*
Wijck, van Jan Adriaensen Ruiter, hij diende onder de heer van Wassenaar, 12-6-1660 Ondertrouw te Wijk met Jenneken JacobsSpieringh   BHIC
gouverneur en drossaard van Heusden 
Cav.Rgt. 621a*
Wijck, van Peter Jansen Soldaat, hij diende onder kapitein Hogendorp 31-10-1631 Ondertrouw te Heusden met Toenisken Dircks,
geb. Zaltbommel   BHIC
Wijck, van Willem Jansz Soldaat onder compagnie van De Parcheval opà    31-10-1662 -   Uit  Gens Nostra 55 ( 2000) , uit het GAU
Wijckaert Abraham Functie : Griffier van de krijgsraad van het Zeeuwse 30-8-1660 Commissie / instructie Zeeland
regiment en over de forten langs de Schelde en Isis Zeeland
de Hont. Voorganger: Johan Pelletier
Wijckaert Mattheus Functie : Griffier der krijgsraad van het Zeeuwse 3-1-1652 Commissie / instructie Zeeland
regiment en over de forten langs de Schelde en Isis Zeeland
de Hont. Inwoner van Middelburg.
Voorganger: Johan de Vos (overleden)
Wijckaert Mattheus Functie : Advocaat-fiscaal en griffier der krijgsraad 16-11-1696 Commissie / instructie Zeeland
van het militiegarnizoen in Zeeland. Isis Zeeland
Voorganger: Abraham Wijckaert
Wijckhede, van Jan Quartiermeester onder ritmeester Kyngema 2-10-1653 Ondertrouw te Leeuwarden(ref) met ElisabethBartholomai. 12-2-1654 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Wijden, Willem Ruiter onder de Heer Baron Yselstein 10-1-1675 Ondertrouw te Franeker met Martyntje Gerrits,
onder de beide alhier. 24-1 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Wijemhius(?) Jan Janssen Geb. Holten (OV), wedr. Soldaet onder Capt. 4-10-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met
Hertevelt in gaernisoen alhier Thuntien Ariens, geb. Almkerck,
wed. van Hans Jongbloet, woonende alhier
(getrout den 28? October).   Website
Wijlen Hendrick Soldaat, hij diende onder kapitein Baudan 16-4-1632 -Ondertrouw te Heusden met Bridge Baker
-Andere partner:Lisbeth Wits   Isis Brabant
Wijler (=Wailer?)
Jan Geb. Engeland. Soldaat onder van Nassau 21-6-1634
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Anneken Couw, geb. Luik   Isis Bergen op Zoom
Wijnandi / Wijnands Henricus Militair uit Breda 5-5-1645 Vader te Ginneken-Bavel, moeder
Joanna Joannis   BHIC
Wijnbergen, van Dithmaer Heer van Horssen, Lt. Collonell, Capiteijn onder Commandeur van Buderich, etc. 12-09-1669 Ondertrouw te Voorst met Joffrouw Anna
van Appelthorn toe den Poll. Getrouwt tot Bunschoten.   Voorst NG Trouwen
Wijnen Henricus Aert Als militair gesneuveld in Keulen April 1631 Begraven te Heeze   BHIC
Wijnraed Jacobus Soldaat 8-5-1699  Begraven te Delft  (Nieuwe kerk)
Dig. Stamboom Delft
Wijsbon
Constant Geb. Frankrijk. Sergeant onder Bauvijse 15-1-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Stoffelijne
Gintvaet, geb. Nijmegen   Isis Bergen op Zoom
Wijsman Henrick Soon  van Herman Wijsman, soldaet onder de 20-2-1686 Ondertrouw te Groenlo met AnnaKosters,
compagnie van de heer Torck, guarnisoen houdende tot Nijmegen wed. van wijlen Simon Straven.
Groenlo NG trouwen
Wijtfliet, van Cornelis Geb. Heusden. Militair. Soldaat. 2-6-1636 Huwelijk te Drunen met Margareta van den Valck
BHIC
Wijtworth Thomas Soldaat, hij diende onder kapitein Essex 23-1-1632 Ondertrouw te Heusden met Maijken Jans   BHIC
Wilch Sijmon Geb. Slesien (Silezië?).  Soldaat onder Inthima 24-11-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maerij
 ?
Gijsbrechts, wed. van Jacob Troost
 ?
Isis Bergen op Zoom
Wilckis Eepo Sold. onder capt. Asgema 23-11-1672 Ondertrouw te Dokkum (ref) met Antie Andries,
wed. van Sicke Teepkis. 19-12 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Wilde, de Hendrick Geb. Doesburg, ruiter. Woonplaats Wijk 7-9-1698 Huwelijk te Drunen met Aeltien van Dinteren,
geb. Wijk   BHIC
Wildson
Jan Geb. Schotland. Soldaat onder Hou 15-10-1687 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Judith Stoffels, geb. Steenbergen   Isis Bergen op Zoom
Wilhelm Christiaan Soldaat onder Kapt Graffenreder 29-1-1696 Huwelijk te Breda met Kornelia Aardsen,
geb. Vlissingen   Isis Breda
Wilhelm Frans Tamboer onder Kapt. Zeverin (=Severijn) 27-2-1695 Huwelijk te Breda met Catrijne Roe   Isis Breda
Wilhelmi Joannes Corporaal en monsterschrijver onder de comp. vaan ritmeester Laelius van Lyclama 26-4-1674 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Elske Eessels,
jd nu beide alhier. 3-5 alhier getrouwd.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Wilhelmsen Wilhelm Wdr. geb. Bergen op Zoom. Ruiter onder van 27-3-1630 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Teunthien
Eekeren Jansen, geb. Roosendaal   Isis Bergen op Zoom
Wilhelmus
Willem Geb.  Engeland, wonende te Bergen op Zoom. 22-3-1677 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Soldaat onder Crenals Margriete Boumester, wed. van Heyndrik Mesman
Isis Bergen op Zoom
Wilje Kornelis Soldaat onder Kapt. Feugen 25-3-1696 Huwelijk te Breda met Maria Kornelis,
geb. den Briel   Isis Breda 
Wilkers Jacob Eertman Soldaat onder Overste Biast 18-1-1693
Huwelijk te Breda met Dorotée
Pieter Smits, geb. Berlijn  Isis Breda 
Willekens Hans Sergeant 1-11-1626 Getuige te Bergen op Zoom  Isis Bergen op Zoom
Willekes Jan Soldaat 12-12-1683 Huwelijk te Breda met Maria Tijsen,
geb. Hasselt   Isis Breda
Willems
Abraham Afkomstig van Zwitserland, soldaat. 4-5-1629 Ondertrouw te Heusden met Geesken Jans.
Hij diende onder kapitein Lodewijck Scholte. Geboden, proclamatiën gedaan te Zwolle   BHIC
Willems (Wilhelms?)
Bartolomaeus Van Osenbrugge (=Osnabrück). Soldaat onder Capt. (Sybrant van) Walta 25-6-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (Ref.) met Aechtie Jochums, van de Joure
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Willems
Beernt Van Ditmarssen. Sold. onder capt. Henrik van Solgau 22-7-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Orsseltie Andries, wed. van Jan Wessels. 20-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Willems Gerrit Van Vitfres(?). Soldaet onder capt. Tiddinga 16-1-1676 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Doetje Bouwes,
van Harlingen. 1-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Willems Hans Hij was ruiter onder Thomas Veller 10-2-1605 Begraven te Breda   Isis Breda
Willems Harmen Jm. Soldaat onder de comp. van de heer serjant-majoor Dirck van Zuylen 16-6-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met FennekenWillems, wed. van Jan Direks van Doesburg,
tot Deventer. Att. gepasseert nae Deventer 20-6
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Willems Hermen Ruiter onder de heer baron de Lottum 5-3-1676
Ondertrouw te Zutphen met Jenneken Cornelis,
j.d. van Santen (Xanten)   Trouwboek Zutphen
Willems Hendrick Soldaat 25-10-1684
Huwelijk te Breda met Catharina Engels,
geb. Keulen   Isis Breda
Willems Jacob Soldaat onder kapitein Roepert 8-5-1657 Ondertrouw (ref.) te Grave met Metien Pieck,
j.d. van Ravestein. Met attestatie naar Ravestein. 
 Wolters soldatenhuwelijken Grave
Willems (Williams)
Jan (John) Geb. Landaff (in Engelant). Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Craftes 15-3-1602
Huwelijk te Breda met Tanneken Hermans
geb. Engeland   Isis Breda
Willems Jan Soldaat onder capitain Coecke Ondertrouw (ref.) te Grave met Beertjen Huberts,
j.d. van Grave.  Wolters soldatenhuwelijken Grave
Willems Jan Corporaal onder de heer baron de Lottum 5-3-1676 Ondertrouw te Zutphen met  Willemken Besselink,
j.d. van Hengeloo   Trouwboek Zutphen
Willems
Lucas Van Essen. Sold. onder capt. Theodorus Albijn 30-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Emcke Jurjens,
van Wessenlauw wed. van Christian Hansen. 19-1 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Willems Lutien Van Winschoten. Soldaat onder capt. Sygers 10-10-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Antie Alberts,
tot Harlingen. 24-10 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Willems Karst Uit Luik. Sold. xH 30-7-1637 (uit Harlingen vertrokken? ) 24-1-1636 Proclamatie te Harlingen voor huwelijk met 
?
Lysbet Jarighs, uit Harlingen   Tresoar
Willems Michael Geb. van Leyde (Leiden), soldaet.         7-6-1691 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:12   Met dank aan Paul de Clerck
Willems Reys Sergeant onder Karrie 11-2-1622 Vader te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Willems
Robert Geb. Roxel (Essex). Vaandrig, hij diende onder 15-5-1626 Ondertrouw te Heusden met Sara Peters
sir Montaigu Berthij van Ringenburgh, geb. Dordrecht, wed. van 
Jan Lindseij  BHIC
Willems
Roelef Uit Emden, soldaat 23-7-1665 3e proclamatie te Dokkum voor huwelijk met
Aeltie Hessels, uit Dokkum   Tresoar
Willems Rutgert Adelborst, hij diende onder kapitein Herbert Feb. 1611 Ondertrouw te Heusden met Judick van Triest
BHIC
Willems Thomas Geb. bij Hasselt. Soldaet onder Capit. van Eck -Ondertrouw te Geertruidenberg met MachteltCoenegras, geb. Mastricht, hier wooneden
?
in guarnisoen alhier -Huwelijk   Website
18-2-1631
Willems Thomas Jm, soldaat onder de comp. van de Heer collonel Lowys de Aquila, guarnisoen houdende in Bolsward   Inf.Rgt. 665b* 31?-3?-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Dieuwcke Ipis,
jd in Bolsward. Getrouwd uyt Rusthuys
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Willems Willem Jg van Dordrecht. Tamboer onder Capt. Bruys 16-5-1609 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met
(Bruce) Magdaleentgen Cornelis, van Dordrecht, wed.
vanGerrit Leenders. Attestatie naar Dordrecht
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Willems Willem Soldaat in de compagnie van gen. Bredenrode >1640 Rechterlijk Archief Helmond, verkoop.
Inf.Rgt. 623a* (Ook ouders genoemd) Isis Eindhoven
Willems Willem Van Welle. Soldaat onder capt. Hellemis 10-1-1686 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Anneken Kretzen.
6-2 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Willems Wouter Geb.  Breda. Soldaat 1-1-1667 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Hendrickx
BHIC
Willems, van
Hendrik Geb. Keulen, woonplaats Breda. Pauper Miles(gewone soldaat)Ook: Hendrik Willems van Keulen 20-5-1691 Huwelijk te Breda met Anneken Salomons
geb. Nimwegen   Isis Breda
Willemse Adriaen Afkomstig van Geertruidenberg. Soldaat, hij 1617 Ondertrouw te Heusden met Anneken
diende onder kapitein de la Roche Bastiaensdr, geb. Gerven   BHIC
Willemsen Anthoni Soldaat onder de heer Villers 11-12-1637 -Ondertrouw te Heusden met Aechjen Hendricks,
geb. Wijk bij Duurstede
-Andere partner: Leonoortjen Jans   BHIC
Willemsen Gerrit Geb. Weijrok(?). soldaat onder d'Echevel 19-1-1680 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Elysabeth Jacobs, geb. Zaltbommel of
Den Bommel   Isis Bergen op Zoom
Willemsen Hendrick Soldaet onder capt. Welderen 11-2-1677 Ondertrouw te Zutphen met Geertruijt Hendricks,
van Baeck, wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Willemsen Jan Afkomstig van Amerongen. Ruiter onder viconte 25-8-1628 Ondertrouw te Heusden met Catharina Jans
de Machau. Isis Heusden
Willemsen Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Ingelbij 31-1-1677 Ondertrouw te Heusden met Judith Keijsers
BHIC
Willemsen
Jan Geb. Schotland. Soldaat onder Zuijtlandt 11-5-1686 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Josina
de Vos,  geb. IJzendijke   Isis Bergen op Zoom
Willemsen Jan J.m. zoon van Willem Wolters. Ruiter onder baron de Wittenhorst In garnizoen te Deventer 6-2-1698 en Garritjen Jansen, dochter van Jan Luchtermanuijt Lochem.   Lochem NG Trouwen
Willemsen Lucas Van Coeverden. Soldaat onder de Heer colonel Swartzenburch 24-12-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Maryke Joostes (of Jans), wed. 11-2 1672 att. gepasseert.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Willemsen
Ritchart Geb. Engeland. Soldaat onder Duijck 8-8-1629
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Marij Michiels, geb. Engeland  
Isis Bergen op Zoom  
Willemsen Willem Geb. Appeldorere (Apeldoorn?). Ruiter onder 18-10-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Sandera Catharina Fransen van Zutphen, geb. Rotterdam
Isis Bergen op Zoom
Willemss Pieter? Woonende Nodde? Adelborst onder de 12-2/3-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Compaignie van Capiteijn *amer van Eijnde
Willemsse Claes Soldaat onder kapitein Calslagen 1609 Ondertrouw te Heusden met Maijcken Jansse,
geb. Heusden   BHIC
Willemsse Cornelis Geb. IJsselsteijn. Soldaat onder Embise 1603 Ondertrouw te Heusden met Anna Jans,
geb. Leerdam   Isis Heusden
Willemsse Gerit Geb. Culemborg. soldaat, hij diende onder 1601 Ondertrouw te Heusden met Maddalena Gijsbertsdr, geb. Putten   BHIC
kapitein Jan Ruise
Willemsse Hendrick Geb. ’s Hertogenbosch. Soldaat, hij diende 1603 Ondertrouw te Heusden met Anneken Thonis,
onder kapitein Plettenberg geb. Besoijen   BHIC
Willemsse Willem Afkomstig van Geertruidenberg. Soldaat, hij ? -Ondertrouw te Heusden
Diende onder Markinge. 27-4-1608 -Huwelijk met Maijcken Jans,
geb. Geertruidenberg   BHIC
Willemsse Willem Geb. Gouda. Tamboer, hij diende onder kapitein 1610 Ondertrouw te Heusden met Jacomina Dirxsdr,
Alebout geb. Amersfoort   BHIC
Willemsen Isaac Geb. Ravestein. Soldaat onder van Goethem 19-8-1672 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Christina Andries, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Willemsoon
Jan Jg uit Schotland, wonende op het Groot Nieulant. 23-1-1633 -Ondertrouw
Militair? 6-2-1633 -Huwelijk te Alkmaar met Pietertgen Pouwels,
wed., wonende in het Geerloffsteegje
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Willemss Dirk J.m. van Brummen. Soldaat onder kapt. Tellinkhuijsen 27-7-1684 Ondertrouw te Brummen met Enneken Janssen,
j.d. van Jan Gerritssen, tot Öken. Get. haar vader
Jan de Wever, tot Öken op Scholtisplaetse
Brummen NG trouwen
Willemsse Cornelis Geb.  IJsselsteijn. Soldaat onder Embise 1603 Ondertrouw te Heusden met Anna Jans,
geb. Leerdam   BHIC
Willemssen Cornelis Was soldaat onder kapitein Pieter Franssen 11-4-1602 Begraven te Breda   Isis Breda
Willemssen
Jan Geb. Luik / Liege. Soldaat onder Beaumont 3-8-1629
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Anna Leenderts van Brabant,
geb. Luik / Liege   Isis Bergen op Zoom
Willemssen Jan Soldaat, hij diende onder kapitein-majoor Whitepol 9-4-1649 Ondertrouw te Heusden met Grietje Petersen
BHIC
Willemssen Lowijs Sergeant 5-12-1632 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Apollonia Corneli   Isis Bergen op Zoom
Willemssen Pieter Adelborst onder de Compaignie van Capiteijn Cheeuwen 27-8-1600 Getuige te Breda
Isis Breda
Willemssen Pieter Geb. Bergen op Zoom. Soldaat onder Balfour 27-9-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Margriete Jans (Jean?), geb. Frankrijk  
Isis Bergen op Zoom
Willemssen Steven Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Lucas 27-4-1601 Getuige te Breda    Isis Breda
Willems sone
Joost Geb. Solltoeffels (onder 't Graafschap Lippe). Korporaal 20-10-1600 Ondertrouw te Breda met Geetruijt Adriaen Peters
dr. , geb. Hoogstraten   BHIC
Willemstadt, van Willem In 1694 was hij vaandrig onder het regiment van kolonel Sint Amand.Inf.Rgt. 602a* .Nu luitenant 24-12-1694 -Ondertrouw te Heusden
9-1-1695 -Attestatie te Heusden voor huwelijk met
 Maria Stokmans (8 kinderen)   BHIC
Willemsz Baernd Soldaat, j.m uit Warmont  6-12-1676 Huwelijk te Den Haag met Sara Craywinckels,
j.d. alhier (Den Haag), dochter van HendrickCraywinckel en AnnetjePauwels van Nierop,
ged. 26-10-1642 Grote kerk Den Haag (als
Sara Kraewinckel). Sara was al voor 1675 gehuwd
met Laurens Lekelet, waaruit een zoon 1675
ged. Den Haag.       Met dank aan Pieter Cramwinckel
Willemsz. Heyndrick j.m. van Bigt bij Maastrigt (Grevenbicht?), soldaat 30-3-1681 -Ondertrouw te ’s-Gravenhage met Jannichje Gerritsde Graaf, jd van Voorschoten, beyde won.
onder de comp. guardes van sijn Hoogheyt in Den Hage
Overd( ?) ende bij den Heer Grave van Solms -Huwelijk te Voorschoten op att van ’s Gravenhage
Inf.Rgt. 599a* 13-4-1681 Geref. Huwelijken Voorschoten
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Willemsz (Williamson)
Jan Engels soldaat onder kolonel Ogle 29-1-1606
Ondertrouw te Dordrecht met
Trincken Pieter Thomasdr., van Noorwegen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Willemsz
Jan Jg, Engelsman. Soldaat onder kolonel Veer 24-1-1621 Ondertrouw te Dordrecht met Jannighen Jans,
van den Haegh, wed.  van Jan Sijmonsz.,
bootsman. Inschrijving is doorgehaald   Website
Willemsz.
Joris Jg uit Schotland. Soldaat in de Comp. van Col. 25-12-1622
Ondertrouw te Alkmaar met Lijsbeth Jacobs,
Henderson Jd uit Schotland, won. in het Konincksteegke
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Willemsz.
Joryss Jg uit Schotland. Dienaar van de Landdrost, wonende in de Paerdesteegh 6-2-1622 Ondertrouw te Alkmaar met Anna Pieters
van Danswick, wed. wonende in de Instaystraath.
Attest gegeven
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Willemsz. Robbert Soldaat in de comp. van Capt. Willem (=Steven?) 23-6-1619
Ondertrouw te Geertruidenberg met
?
Brouwnfield Maeyken Jacobsdr., van Hasselt,
in het Land van Luyck
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Willemsz.
Robbert Jg uit Schotland. Dienaar van de landdrost, 19-4-1620
Ot?huw. te Alkmaar met Catalijn Pieters,
wonende alhier jd uit Schotland, wonende op het Nieuland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Willemszen Hendrick Geb. Halten, bij Zutphen. Adelborst onder kapitein van Coeverden 1687 Huwelijk te Breda met Catharina Ernst
geb. Breda   Isis Breda
Willemszn Gerrit Soldaet onder de capt. van Boetselaer 23-2-1662 Zijn kind Teuntje ged. te Rhenen
NH doopboek van Rhenen   Met dank aan Ben Meijer
Williams
David Geb. Engeland. Adelborst onder Cotton 31-10-1629 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken
Laureijs, wed. van Willem Wouterssen
Isis Bergen op Zoom  
Willijn
Joost Afkomstig van Kortrijk. Soldaat  onder kapitein 17-4-1683 Ondertrouw te Heusden met Wendelina
de Bils. Alexanders de Put, geb. Grave  BHIC
Wilmssen Adriaen Geb. Breda. Soldaet onder Capiteijn Peeter Cheeuws 9-6-1600 Ondertrouw te Breda met Lijsken Henricx dr.,
geb. Oorschot   Isis Breda
Wilmut
Jan Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 6-11-1637 Ondertrouw te Heusden met Elisabet Bordwel
Ingelbije Isis Brabant
Wilmzen Frans J.g., Wilm Scholten soon, van Groll (Groenlo). Soldaet onder de comp. van sijn exc. 24-6-1677 Ondertrouw te Borculo met  Aeltjen Terechte,
j.d. van Gerrit te Rechte, van Stadtloon
Borculo NG Trouwen
Wils
Jan Geb. in Engeland. Korporaal 17-12-1699 Huwelijk te Dokkum met Abeltje Sickes   Tresoar
Wilson Adam Korporaal 1-8-1670 -Vader te Breda, moeder Aertjen Wischart
14-2-1672 -Idem, moederAertien Wijslaers   Isis Breda
Wilson
James Geb. Engeland. Soldaat onder Thornix 25-7-1626
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Mayken Melsens, geb. Antwerpen,
wed. van Hans Ferret   Isis Bergen op Zoom
Wilson Jannes Soldaat 6-2-1684 Huwelijk te Breda met Anna Maria Sinklaar(Sinclair?), geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Breda
Wilt, de Stoffel Cornelissen Geb. Ossendrecht. Soldaat 21-5-1667 Huwelijk te Breda met Anneke Berents
Isis Breda
Wimmenum, van Johan Thibolt Kolonel van een Zeeuws regimant en compagnie 24-10-1672 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
te paard
Win(c)kelmans Adam Ruiter, hij diende onder de heer Boncour 12-12-1692
-Ondertrouw te Heusden met
Anna Margrieta Scholte, geb. Unna  
27-7-1698 -Vader te Woudrichem, moeder Anneke Scholte  
BHIC
Wipperman Herman Coenraet Luitenant te paard 1-1-1698 Betreft een jaarlijks pensioen. Commissie /
instructie Zeeland   Isis Zeeland
Wirich Matthijs Ruiter van de heer Ritmeester Sevretan in Budel 22-1-1696 Huwelijk te Budel met Anna Costers   Isis Brabant
Wit
Alexander Geb. Schotland. Soldaat onder Ronhold 15-1-1692
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margreta
Reming, geb. Schotland   Isis Bergen op Zoom
With, de Daniel Tomassen In 1687 als soldaat naar Westindiëgevaren 14-4-1693 Akte: attestatie: van bekendheid met requirante (Grietien Janss) en haar man
Utrechts Archief   inv.nr. U83b16, aktenr. 28
With, de Joris Wdr. Soldaat 20-12-1683  Begraven te Delft (Nieuwe kerk)  
Dig. Stamboom Delft
Witkerck Alexander Soldaat onder Ogle 15-11-1634
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anneken
Riviers, geb. Engeland   Isis Bergen op Zoom
Witmars Rijcklof Van Jiever. Ruiter onder ritmeester Appel. 5-12-1674 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Fockien Harmens, j.d., geb. Bolswart. 20-12 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Witmeijer
Johannes Geb. Brandenburg. Soldaat onder de Beijer 12-1-1691
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Janneken Pereleer, geb. Mechelen
Isis Bergen op Zoom
Wits
Jacob Geb. Zwitserland, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat onder Vitin 6-1-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Martina Rombouts   Isis Bergen op Zoom
Wits Lucas Antonisz Soldaat 14-11-1684  Begraven te Delft (Nieuwe kerk)
Dig. Stamboom Delft
Witte, de Caspar Sergeant-majoor of wachtmeester te Terneuzen. Adelborst in de compagnie van kapitein Prince 2-8-1634 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Voorganger: Cornelis van Putte (overleden),
Witte, de Joris Functie : Commissaris over de vivres en 11-5-1601 -Commissie / instructie Zeeland
ammunitie van oorlog binnen de forten van Lillo < 20-11-1621 -Overleden   Isis Zeeland
en Liefkenshoek. Voorganger: Gillis Heijlinck
(overleden)
Wittenhorst Everhard Jacobssen Geb. Breda, wonende in het garnizoen Gent. Kapitein onder Harsolte 1-12-1691 Huwelijk te bergen op Zoom met
Elisabet Maria Dimmer   Isis Bergen op Zoom
Wod (Watt?)
Willem Schotsman. Soldaat onder de Heer Drossaert 16-6-1607 -Ondertrouw
1-7-1607 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Trijntgen Cornelis, wed. van Lenaert Graphael, wonende te Bergen op Zoom
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Wodde / Alexander / -Soldaat onder kapitein Sitton 22-11-1620 -Zijn dochter Maria gedoopt te Heusden
Woet (Wood) Zander -Soldaat onder kapitein Caddel 30-12-1622 -Vader te Heusden, moeder Elisabeth Gruijters
Isis Heusden
Woedt (Wood)
Johan Geb. Halifax (Engeland). Soldaat onder kapitein 24-12-1632 Ondertrouw te Heusden met Neeltjen Gelson,
Gubbelin wed. van Willem Griffin   Zie aldaar   Isis Heusden
Woestinghoven, van Johan Militair,  kapitein 10-2-1697 Huwelijk te Drunen met Margareta Mulder
(Op attest van 's-Gravenhage en Maastricht)  BHIC
Woetsbach
Christoffel Geb. Wesel. Soldaat, hij diende onder kapitein 15-8-1631 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Jans,
Hoogendorp geb. Heusden   BHIC
Woetstadt
Wiljam Geb. ca 1671 Bedford (Eng),  militair, 1-4-1696 Huwelijk te Tilburg met
gedetacheerd te Breda Jenneken Cornelis van Heusden   RA Tilburg
Wolf Fabiaan Corporaal 15-11-1686 Huwelijk te Breda met Pieternella Waalwijk,
geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Breda
Wolf Fredrick Soldaat onder Kapt. Tellinghuisen 10-1-1694 Huwelijk te Breda met Hester Mostaert,
wed. van Benjamin Helgendorp   Isis Breda
Wolf Henningh Van de Nyschans. Soldaat on de Guarde 9-7-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (Ref.) met Ruierdtie Johannis van Stiens. 29-7 att. gegeven
Inf.Div. 631a Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Wolf Lucas Dragonder 8-7-1681 Huwelijk te Breda met Anneke Bogaerts,
geb. Hasselt   Isis Breda
Wolff James Geb. Cobelentz, wdr. Soldaet onder den 1-2-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met Pietjen
Gouverneur Coop in guarnisoen alhier Feltens, geb. Breda, wed. van Matthijs Paulus,
woonende alhier. (getrout den 18 Februari dynsd.)
Trouwboek Geertruidenberg 1614-1698
Wolff, de
Jan Geb. Oostende. Soldaat onder Wolterus 8-2-1692 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriet Janssen
Draij, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Wolffs Jan Geb. Gorkum. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Peterken Pauwelsdr,
Keerweer geb. Waalwijk   BHIC
Wolffraed Herman Danielsz  J.m.,  geb. van Campen. Soldaet onder den heer 20-12-1626
Huwelijk te Geertruidenberg met
van Valckenburg in guarnizo(en alhier?) Neeltjen Petersdr,  j.d. geb. Herentals,
 woonende alhier   BHIC
Wolsieff Mathijs Soldaat 1692 Huwelijk te Breda met Helena Wijns,
wed. van Christiaan Weert.
Huwelijk is niet doorgegaan   Isis Breda
Wolterin Reynardt Corporaal Nov. 1680 Huwelijk te Breda met Johanna Jansen,
geb. ’s-Gravenhaeg   Isis Breda
Wolters Christiaen Wdr. Soldaat 8-11-1686 Huwelijk te Breda met Catryn Jans van den Berg,
geb. Leiden   Isis Breda
Wolters Hendrick Cornet 1679 Inventarisatieboeken, nr. 2445  Boedelinventaris
Leeuwarden. Echtgenote: Catharina Nol
Wolters Hendrick Soldaat 24-8-1687 Huwelijk te Breda met Johanna Liesebeth RobbertsBowel, geb. Leeuwarden  Isis Breda
Wolters Hendrick Soldaat 30-11-1687 Huwelijk te Breda met Aeltje Cornelis,
wed. van Frans Parisol   Isis Breda
Wolters Jan Ruijter onder de ritmeester Cralingen 16-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met Berentje Jochems,
wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Wolvaert
Jorien Geb. Duitsland. Soldaat onder de Zwart 17-5-1630 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Franken,
wed. van Jacob Wijt   Isis Bergen op Zoom
Wolven Hendrick Wdr. Soldaat 16-4-1687 Huwelijk te Breda met Clara Pauls
van Deemerhorst, wed. van Caspar Stecher
Isis Breda
Wolweijder Joseph Wdr. Soldaat 30-11-1681 Huwelijk te Breda met Anna Gabriels,
wed. van Glaude le Fevre   Isis Breda
Wonderswijc Geritsz.
Gerit Van Overwesel. Soldaat onder kapitein Adriaen Sluijmer, liggende in garnizoen op de Klundert 1-3-1604 Ondertrouw te Dordrecht met Anneken DiricxHenricxdr., van Dordrecht. Att.  op de Klundert op
22 maart 1604   Website
Wood James Sir. Functie : Kapitein in de compagnie te voet, 1-1-1698 Commissie / instructie Zeeland
in het regiment van kolonel lord Strathnaver. Isis Zeeland
Voorheen luitenant-kolonel
Wood / Woedt
Johan Geb. Londen, wdr.  Jonker en kapitein 1629-1632 Huwelijk te Woudrichem met Elizabeth van Eck,
jd, geb.  Woudrichem. Zij hertrouwt in 1640 met
Adrijaen ten  Hagen, ambachtsheer van Sleeuwijk
en burgemeester van Woudrichem   Isis Heusden
Wood
Michiel Geb. Engeland. Soldaat onder Clercq 20-8-1627
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Janneken Messlin, geb. Engeland  
Isis Bergen op Zoom
Woolde van der Berent Henricks Adelborst onder Graef Jeurien Erenst, tegenwoordich liggende tot Groll 1654 Huwelijk te Eibergen met Eefken Luijlofs, dochter
van Lulof Eskes alhier tot Eijbergen. Attest. op
Groll.  Eibergen NG trouwen
Wopckes Nenne Geb. Leeuwarden, soldaat 17-10-1618
Ondertrouw te Dokkum met Griet Danielsdr, 
uit Emden (Oost Friesland)   Tresoar
Wopereis, te Reiner Ruiter onder de compagnie van ritmr. Loosacker 27-11-1695 -Ondertrouw te Groenlo met Geertjen 
Donderwinkel, dochter van wijlen Jan 
Donderwinckel uit Siwent. 
1-1-1696 Huwelijk         Groenlo trouwen
Worm Maerten Soldaat 7-7-1680 Huwelijk te Breda met Orsel Soul   Isis Breda
Wormen, van  =? Leendert Soldaat 27-1-1677 Huwelijk te Breda met Anneken Jacobs  Isis Breda
Wormen, van  =? Leenart Corporaal 4-10-1682 Huwelijk te Breda met Cornelia van der Heyde
Isis Breda
Worms Mathijs Jm, soldaat onder kapitein Veren 28-5-1644 Ondertrouw te Woudrichem met Maeijcken
Bastiaens, jd, geb. Eethen   Isis Heusden
Wortman
Isaac Geb. Keulen. Soldaat onder Emmerick 13-2-1682 / Ondertrouw te Bergen op Zoom of te Steenbergen met Marij Frans, wonende te Steenbergen,
14-2-1682 wed. van Jan Gommers   Isis Bergen op Zoom
Wostert
Jan Schots soldaat onder het vaandel alhier 28-3-1604 Ot?huw. te Alkmaar met Trijn Jans,
jd, wonende op de Corte Nieuwe Sloot
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Wostijn Jan Tamboer, hij diende onder commandeur 18-9-1676 Ondertrouw te Heusden met Magdaleen de Hegh
G. van Hogendorp. Isis Brabant
Wou, van Jan Claesen Adelborst onder de heer van Villers 11-3-1636 Ondertrouw te heusden met Marij Wiltshuijsen,
geb. ’s-Gravenhage. Geboden, proclamatiën
gedaan 's Gravenhage   Isis Brabant
Woude, van
Alexander Jurien Geb. wonende te Bergen op Zoom. Sergeant 9-2-1678 Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriana Canin,
onder Steurler geb. Rotterdam   Isis Bergen op Zoom
Woudlent(=Woodland?)
Thomas Geb. Engeland. Soldaat 29-4-1637 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Josijne Corstens, geb. Bergen op Zoom  
Isis Bergen op Zoom
Wouter Adriaen Hij was ruiter onder Ritmeester Wageman 22-1-1603 Begraven te Breda  Isis Breda
Wouters Adriaen Jm, van Sprangh. Soldaet tot shertogenbosch 18-12-1633 Ondertrouw te Sprang met Jenneken Cornelis,
onder capiteijn Winderoij wed. van Gerrit Jans, van Cappel, wonende alhier
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
(Wouters) Alexander Gualteri Militair 1-2-1648 Vader te Ginneken-Bavel, moeder Anna Spaen
Isis Brabant
Wouters Geerijt Geb. Nijerkercken, zoon van Lubbeken Henricx.Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Rijnevelt 1-1-1602 Ondertrouw te Breda met Baetken Henricx
van Harp dr.,  wed. van  Jan Dijrckss van G'berge?
Isis Breda
Wouters
Hans Geb. Brunswijk. Soldaat, hij diende onder 1600 Ondertrouw te Heusden met Willemken Jansdr,
kapitein Plettenberch geb. Aalburg   Isis Brabant
Wouters
Henrick Geb. Wesel. Soldaet onder de Compaignie van Joncker Pieter van Dorp 13-3-1601 Ondertrouw te Breda met Mechtelde Dijrckx dr.,
geb. Rees   Isis Breda
Wouters Jan Soldaat 26-11-1679 Huwelijk te Breda met Maryke Jansen Bourgognon, geb. Bergen op Zoom   Isis Breda
Wouters Jan Soldaat 26-12-1690 Huwelijk te Breda met Ariaentjen van Arendonk,
geb. Oosterhout   Isis Breda
Wouters Robbert Geb. ca 1600. Wdr. Soldaat 24-3-1636 Huwelijk te St. Anna ter Muiden met Catharina
 van Hecke, wed. van Jaques de Roucke.
Att. van Sluis        Met dank aan Marianne Gossije
Wouters Steven Geb. Dort. Soldaat, hij diende onder kapitein 1600 Ondertrouw te Heusden met Maricken Ariens,
Plettenberch geb. Drongelen   Isis Brabant
Wouters Walterus Soldaat 30-8-1632 Vader te Breda, moeder ?   Isis Brabant
Wouterse Wouter Geb. Heusden. Soldaat, hij diende onder de heer 22-3-1623 Ondertrouw te Heusden met Catharijn Willems,
van Langerack op fort Loevesteijn. geb. Hamond   Isis Brabant
Woutersse Wouter Soldaat, hij diende onder Foljou 22-2-1626 -Vader te Heusden, moeder Geertjen Ariens
9-4-1627 -Idem
1-7-1631 -Idem
1-11-1635 -Idem   Isis Brabant
Wouterssen
Augustijn Geb. Tessenderloo (bij Diest gelegen). Ruijter onder de Compaignie van Capiteijn Tempel 19-9-1600 Ondertrouw te Breda met Willemken Willems dr.,
wed. van  Jacop van Luijck   Isis Breda
Wouterssen
Willem Geb. Luik, wonende in het garnizoen Nijmegen. Soldaat onder Boulauw 21-10-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Anna Maria Janssen van der Haeck, geb. BoZ  
Isis Bergen op Zoom
Woutersz Matijs Soldaat, woonplaats Steenbergen 19-5-1650 Geldgever machtiger te Woerden
Website, notaris Woerden
Wouthsen Maes Soldaat 4-4-1683 Huwelijk te Breda met Maria Voss,
geb. Sprang   Isis Breda
Woutten Thomas Geb. Engeland. Barbier onder Wijgths 29-10-1631
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Dorijthij Hunt, geb. Engeland 
Isis Bergen op Zoom
Wouwer, van de Willem Soldaat 5-5-1658 Huwelijk te Teteringen met Grietje Janssen,
geb. Breda   Isis Breda
Wreith
Thomas Geb. Engeland. Soldaat onder Ogel 22-10-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Nelleken
Segers, geb. Cadzand   Isis Bergen op Zoom
Wrepers
Willem Geb. Meurs. Soldaat onder Balfour 5-4-1690 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria
Mesel, geb. ’s-Hertogenbosch
 Isis Bergen op Zoom
Wright Zie: Richt
Wulff
Nicolaas Geb. Sticht Maagdenburg. Korporaal onder 14-7-1675 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Jans,
Frankenbergh geb. Swartesluijs(?)   Isis Bergen op Zoom
Wune Pier Nannis Corvet (Cornet) 1633 Inventarisatieboeken, nr. 1283  Boedelinventaris
Leeuwarden. Echtgenote: Reinu Heertsdr.
Wyberens Bocke Afkomstig van Dokkum. Soldaat onder kapitein 16-4-1642 Ondertrouw te Dokkum met Lyckel Gosses,
Ernst van Aylva afkomstig van Jouswier, geb. Dokkum   Tresoar
Wybes Roobart Corporaal onder capt. Sygers 17-1-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Hester Grym,
tot Harlingen. 10-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Wynkoop, van Hendrick Ruiter 21-11-1683 Vader te Oosterhout, moeder Anneken Gerrits  
Isis Brabant
Wynolt Bernhardt Soldaat onder capitain Ploos 14-6-1653 Ondertrouw (ref.) te Grave met Aeltjen Pieterssen,
j.d. van de Grave. 29-6 getrouwd.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Wynout(s) Wynout Soldaat onder de comp. van capt. Jr. J(oh)an 20-7-1651 Ondertrouw te Leeuwarden met Eelckjen Melles,
van Roorda van Boxum. 8-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Wysrack Hermans Adelborst 17-9-1679 Huwelijk te Breda met Maria de Vos   Isis Breda
Ximenez Philippus Jacobus Ongehuwd. Capiteyn  onder het regiment van den graef van Grobendonck.  Zie ook: website 19-7-1692 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:23   Met dank aan Paul de Clerck
Ykinck Barthold Ruyter onder de Compagnie van de Heer Majoor 12-1/ Ondertrouw te Lichtenvoorde met
Asbeeck. 26-1-1696 Aeltjen Hendriksen, dochter van Hendric Garritsen, uyt Lightenvoorde   Lichtenvoorde NG Trouwen
Young Zie ook: Jong
Yvens Ritzard Sergeant onder Fryer 11-11-1620 Getuige te Bergen op Zoom  Isis Bergen op Zoom
Zanten, van Jacobus Trompetter 21-7-1680 Huwelijk te Breda met Jenneke Wolfvoets 
Isis Breda
Zaris
Pieter Geb. Oostenrijk. Soldaat onder Famars 18-5-1681 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Tanneken Paschiers   Isis Bergen op Zoom
Zee, van Jacob Soldaat 19-4-1688 Huwelijk te Breda met Lauryntje Renzyen,
geb. Vlissingen Isis Breda
Zeelant, van Joannes Cornelis Soldaat 1-5-1699 Huwelijk te Gemert met Elizabeth Peters,
van Gemert. Met toestemming kapitein
Isis Eindhoven
Zeeraet Harmen Dragonder 4-2-1680 Huwelijk te Breda met Catryne Wessels Isis Breda
Zeeuw, de Cornelis J.g. van Biervliet, soldaet onder de compagnie 16-6-1646 Ondertrouw te Axel met Berbel Snijders,
van d’Heer Commandeur Broucqsout j.d. van Axel. Getrouwd 1 juli   Website
Zege
Willem Engels soldaat onder kapt Meetkercken 19-3-1603 Ondertrouw te Leiden met Sara Meeuwels
Digitale stamboom Leiden
Zegeler Nicolaus J.m., wagmeester van een guarde compagnie 12-5-1699 Ondertrouw te Heerde met Aaltje van Rhijn,
dragonders van de capiteijn Henrik van Zegeren wed. van zal. Egbert Weijdius in sijn leven school-meester tot Heerde   Heerde NG Trouwen
Zeinagel / Christoffel -Geb. Stettijn(?), wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Steerling. 19-12-1695 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
-Bruidegom verklaart dat zijn eigen naam ChristoffelBocholt is en dat hij uit Deventer komt Marij Ratelers, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Bocholt 17-5-1704 -Isis Bergen op Zoom
Zeip Hans Hendrick Ruiter Mei 1678 Huwelijk te Breda met Maria Elias,
geb. Hoogstraten   Isis Breda
Zel Adam Wachtmeester 8-6-1698 Huwelijk te Breda met Maria Herspon   Isis Breda
Zenclaer David Luitenant 23-2-1681 Huwelijk te Breda met Anna Elisabeth van Berthon
(Sinclair?) Isis Breda
Ziel, van Daniel Geweldige provoost over het garnizoen in het fort Moerspeuij. Voorganger: Joost Olislager (overl.) 17-11-1682 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Zijl, van Jan Jansz. Soldaat onder graaf Jan 10-1-1610
Ondertrouw te Dordrecht met Mariken Jacop
Frantzendr., van Aken
Zijtzama op Camstra, van Pico Galenus De welgboren Heer in Vriesland, luitenant onder het regiment van sijn excellentie den Heer Baron van Ailua, garnisoen houdende binnen Coevorden 19-6-1687 Huwelijk te Heemse met de welgbren juffer Joanna Judith Blanckvoort van Blancken Hemert
Inf.Rgt. 577a* Trouwen Heemse 1662-1794
Zijtzes Sioert Geb. Friesland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Plettenberg  Inf.Rgt. 633a* 17-10-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Borssu,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Zimmerman Paulus Geb. Zolm (Salm?), soldaet. 7-3-1695 Overleden in het Gasthuis te Leuven 
?
b:11929, f:4   Met dank aan Paul de Clerck
Zoacker
Erasmus Geb. Brandenburg, wonende in het garnizoen Leuven. Luitenant onder Anhalt 2-12-1689 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catarina
Brouwers, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Zoutelande, van Boudewijn Luitenant-kolonel in het leger van de keurvorst 9-3-1665 Zijn vrouw Gertruid Virienne ter Brugge
Van Brandenburg verstrekt een lening   RAL-LvO 7093, 48
Met dank aan Harry Luijten
Zucker Michiel / Soldaat 7-11-1685 -Huwelijk te Breda met Anne Marie van Straelen,
geb. Roermondt   Isis Breda
Michael 23-9-1691 -Vader te Breda, moeder Anna Maria van Stralen
Zuilen, van Jan Cornelisz Schrijver van de compagnie van Gouverneur Coop in guarnizoen alhier 11-7-1627 Huwelijk te Geertruidenberg met Anneken
Simonsdr, geb. van 's Graven Moer   Isis Brabant
Zuirijnssen
Hendrick Geb. Vlaanderen. Soldaat onder de Vries 12-4-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anneken Jans, geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Zutphen, van Jan Wdr. Soldaat 24-12-1679 Huwelijk te Breda met Weyntje Arents,
geb. Swannerdam   Isis Breda