17e eeuw UV        
Uder
?
Luitenant
1-9-1680 *,*
Vader te Breda, moeder Maria Elisabeth
von Schrenckel   Isis Breda
Uijen Cornelis Geb. Geertruidenberg. Bewaker onder Buysen 22-4-1683 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elijsabeth
 Samuels, geb. Brouwershaven Isis Bergen op Zoom
Uijen/Uije/Uij/Uijs, Heijndrik Geb. Meurs (Moers). Tamboer onder van Gent 13-3-1686 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna de Puit,
van geb. Middelburg   Isis Bergen op Zoom
10-1-1687 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna de Puyt
16-12-1687 -Idem, moeder  Johanna de Puijl
24-8-1690 -Idem, moeder Johanna de Pudt
4-1-1692 -Idem, moeder Johanna de Put
12-3-1694 -Idem, moeder Johanna de Padt
16-11-1696 -Idem, moederJohanna de Puijt
12-8-1701 -Idem, moederJohanna de Puijd
1-8-1702 -Idem, moeder Johanna de Pud
11-7-1708 -Idem, moeder Johanna de Puijd
Uijen, van Johannes Wonende te Bergen op Zoom.Tamboer onder van Gent 3-5-1686 *
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Petronella Elijsabeth Boor,  geb. Lillo  
Isis Bergen op Zoom
Uijtenbroek / Gijlis / Soldaat onder Kapt. Alkijn 5-4-1693? Huwelijk te Breda met Helena Timmer / Temmer 
Uytenbroek Gylis 5-9-1693?  Isis Breda
Uilseback
? Luitenant onder Engels Regiment 26-10-1689 Begraven te Breda   Isis Breda
Uitrecht Hendrik Schrijver op ’t fregat “de Winthont”, gecommandeerd wordende door de capt. Finkebos 30-11-1672 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Neeltie Jans, van
Doccum, wed van Claes Johannis. 19-12 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Uittenhove Isaac Chirurgijn onder de comp. van de capt. Ketel, in garnizoen tot Naerden 1687 -Ondertrouw te Aalsum-Wetzens met Ryckje Lyckers,
van Naerden
11-9-1687 -Huwelijk      Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Ulrichs
Hans Geb. Zürich, wonende te Bergen op Zoom. 27-8-1684 *
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Soldaat onder van der Burgh Maria Crijnens, geb. Gent  Isis Bergen op Zoom
Ulsenaer Henrick Soldaet onder de heer capitein Gerhardus Hixenius, guarnisoen houdende binnen Zutphen. 8-9-1688 Huwelijk te Lochem met Gudela Egberts,
dochter van w. Egbert Jacobs, van Lochum
Lochem NG Trouwen
Uma Nicolaus Cornet van de HoogEd. Geb. Heere Baron en ritmeester Swartzenberg etc. 3-10-1668 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Gesina ten Broeke,
j.d. van Steenwijk. Att. Gelight
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Urbanus Willem Tamboer onder overste Lt. Stuart 25-1-1699 Huwelijk te Breda met Hendrina Peters   Isis Breda
Urbyns
Seger Dragonder, uit Brussel 31-10-1607 -Ondertrouw te Leeuwarden met Lysbet Lodewijx  
15-11-1607 -Huwelijk   Tresoar
Urquhart
Arthour Vaandrig onder Capt. Balfour 19-9-1609
Ondertrouw in het leger bij Wesel met
Janneken Feit, beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Urwijn (=Irwin?)
Robbert Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 1-5-1643 Ondertrouw te Heusden met Besse Bornet,
onder kapitein Pitkairn. geb. Schotland   Isis Brabant
Utrecht, van Adriaen Cornelis Soldaat 23-9-1640 Vader te Breda, moeder Fijke(n)/Fijtien Jans  
13-12-1641 Isis Breda
16-11-1642
20-11-1643
Utrecht, van Cornelis Soldaat in de Cie van Jhr. J. v. den Enden. 8-4-1612 Genoemd in akte te Woerden  
Woonplaats Woerden Website, notaris Woerden
Uy(ij)termeer, Willem Geb. ’s-Gravenhage. Soldaat 2-1-1684 -Huwelijk te Breda met Anna Sgrave  
van 15-9-1684 -Vader te Breda, moeder Anneke Sgraven
20-10-1686 -Idem   Isis Breda
Uyterwaert Assueris Adjudant in het regiment te paard van generaal 8-1-1693 Commissie / instructie Zeeland
van Rijswijck Cav.Rgt. 688a* Isis Zeeland
Vaas Jan Jansen Soldaat Feb. 1688 Huwelijk te Breda met Engeltje van Waelree,
geb. Utrecht   Isis Breda
Val, du (Duval) Jacobus Kapitein 17-9-1690 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Josina Elysabeth Coolen. Vader is op moment van doop overleden   Isis Bergen op Zoom
Vaes / Adriaen Geb. Oisterwijk. Ruiter onder van Brouche 7-2-1626 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met Catelijn Cloots,
wed. van Peter Mathijssen van Heijde
Faes 5-5-1627 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Kathlyne Loots
3-12-1630 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Lynken Lots
30-1-1633 -Vader te Bergen op Zoom, moederCatelijn Loots
8-11-1634 -Idem   Isis Bergen op Zoom
Valander, de Piere Commandeur over het garnizoen te Zierikzee. Voorheen kapitein 15-10-1653 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Valck Tammo Gibbonis Sergeant onder de comp. van capt. Sterringa, tot Blockzyl in garnisoen leggende 8-6-1673 Huwelijk te Franeker (ref.) met Cunira van Ahuys,
Wed. van de faendrich Versel (of: Verhel), alhier.
24-6 att. gepasseert
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Valck, de
Guliam Geb. Speikereverck (Vlaanderen). Soldaat, hij 10-4-1620 -Ondertrouw te Heusden met Adriaentjen Geraerdts,
diende onder kapitein Meteren. geb. Hedikhuizen
Hij was in 1621 op fort Crèvecoeur gelegerd 5-5-1621 -Vader te Heusden   BHIC
Valck, van Lammert Chirurgijn, hij diende onder kapitein Hamborch 1609 Ondertrouw te Heusden met Hendrixke Hendricks van Wel   BHIC
Valckenaer
Jacob Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende in 10-8-1646 -Huwelijk te Hemert met Marij Storcx
1644 onder graaf Douglas; in 1657 onder kolonel 23-11-1657 -Ondertrouw te Heusden met Catharine Hampe,
Kirckpatrick. geb. Groeningen   BHIC
Valckenhooft
Johannes Jonkheer, j.m. geb. te Schipstin, prov. Yorkshire, ruiter onder rtmr. Torck, reg. graaf van Axfort 14-5-1690 Huwelijk te Oosterhout met Tanneken Verharen, geb. Oosterhout   Isis Brabant
Valentijn Adriaen Ruiter 7-3-1681 Huwelijk te Breda met Digna Cornelis van Dongen
Isis Breda
Valentijn Jan Soldaat 8-5-1695 -Huwelijk te Breda met Antonet Wilhelms  Isis Breda
20-12-1705 -Vader te Breda, moeder Antonetta Willems
Valkenhaan / Erasmus -Majoor van deze stad; voert het bevel bij afwezigheid van de gouverneur 13-3-1653 -Aanstelling als commandeur te Breda
-Commandant van Breda Isis Breda
Valckenhagen 11-3-1654 -Getuige te Breda
Vale, la Matteus Jansen Geb. Tiel. Soldaat 8-3-1677 Huwelijk te Breda met Lyntje Gosens,
geb. Dreumel   Isis Breda
Valen,  van Glurt Jansen Ruiter ritmeester. 24-2-1686 Huwelijk te Breda met Maria van Reel   Isis Breda
Valet
Paulus Geb. Zwitserland. Soldaat onder Petit 24-5-1695 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Ferdorff
Isis Bergen op Zoom
Valle
Jacob Geb. Frankrijk. Soldaat onder La Caus 23-5-1682 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria
van der Sult, geb. Arien(?)   Isis Bergen op Zoom
Valois, de Willem Geb. 1590. Soldaat onder kapitein de Potter. 1619 Doet belijdenis in de Hervormde Kerk te Sluijs
Met dank aan F.C. Duvaloois
Vancellas, de ? Baron. Functie : Luitenant-kolonel in het regiment 7-2-1640 Commissie / instructie Zeeland
van Haulterib(v)es Isis Zeeland
Varenburgh, van
Jan Geb. Vlaanderen. Soldaat onder Famars 25-10-1678 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Janneken Cornelis, wed. van Alexander Boesemaur
Isis Bergen op Zoom
Varer
Heijndrick Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Scheijdingh 16-1-1694 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna de Goulin, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Varre? Jores Adelborst onder Cheeuwen 19-4-1601 Getuige te Breda   Isis Breda
Vastenou Heyndrik Geb. Groningen, wonende te Bergen op Zoom. Adelborst onder van Gent 15-5-1686 Huwelijk te Bergen op Zoom met Aeltjen GoudtrechtIsis Bergen op Zoom
Vastermondt, van Lubbert Soldaat, hij diende onder kapitein Embise 1603
Ondertrouw te Heusden met Trijntgen
Rutten, geb. Brakel   Isis Brabant                       ?
Vaux, de
Isaac Franse vluchteling / refugéFrancais 16-8-1699 Vader te Bergen op Zoom, moeder ElizabetJordresier   Isis Bergen op Zoom
Vedder
Dierick Uit Westfalen, ruiter onder de cie. van kolonel De Hardung, hier gelegen hebbende Cav.Rgt. 665b* 30-5-1683 Huwelijk te Oosterhout met Mariken Janssen
van Steensel   Isis Brabant
Vegilin van Claerbergen Frederik Generaal majoor bij de infanterie (pas in 1709) Feb. 1696 Huwelijk met Jaycke Bosman, dochter van CornelisBosman (secretaris van Oost-dongeradeel) en Aureliavan Wijckel   Met dank aan Irene Visser
Inf.Rgt.671e*
Veinhold
Hans Christoffel Geb. Duitsland. Soldaat onder Desutin 8-12-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Janna van de Coeveringh,  geb. en wonende te BoZ  Isis Bergen op Zoom
Veken, van de
Carel Geb. Vlaanderen. Soldaat onder Wetzers 11-5-1696 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Anneken Keersmaker, wed. van Jan Janssen
Isis Bergen op Zoom
Velde, de
Jan Geb. Vlaanderen. Soldaat onder Vassij 26-9-1685 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Janneken Adriaenssen, geb. Fijnaart
Isis Bergen op Zoom
Vellers Stoffel Soon van wijlen Henrick Vellers, soldaet onder ’t regiment van gen. major Slangenburgh 21-12-1689 -Ondertrouw te Groenlo met Anna Maria Wagenaers, d. van wijlen Nicolaes Wagenaer, beide van hier.
-Huwelijk   Groenlo NG Trouwen 
5-1-1690
Vels
Lenaert Geb. Herentals. Soldaat onder van Els 22-2-1634 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maeijken Meeus,
wed.  van Isaack Marchal   Isis Bergen op Zoom
Velsen, van Johannis Capitein van een comp. te voet 1670 -Ondertrouw te Idaart-Aegum-Friens
4-9-1670 -Na proclamaties op ’t Heerenveen en Idaerdt, huwelijk op ’t Heerenveen met Anna die Blocq, van Scheltinga     Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Velthoven, van Joannes Geb. van "Bredael" (Breda?),  soldaat 6-7-1694 Overleden in het Gasthuis van Leuven
(Vanvelthoven) b:11928, f:60   Met dank aan Paul de Clerck
Velthuijsen, van Berent Soldaet onder capiteijn Hellemis. 27-8-1682 Huwelijk te Gorssel met Marrijtijen Peters ,
met attest. van Zutphen   Gorssel NG Trouwen
Velthuysen, van Jan Wdr. Corp. onder de comp. van capt. Buisonet 10-3-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref) met Margrieta Jans,
wed. van wijlen Pyter Hansen, tot Bolswart.
Getrouwd voor de magistraat dezer stede
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Velten (=Felton/Fulton?)
Franchoijs Geb. Engeland. Soldaat onder Balfour 26-5-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Maeijken Heijmans, wed. van ? Belsteijn
Isis Bergen op Zoom
Vemij, de
Adriaen Afkomstig van Henegouwen. Ruiter, hij diende 26-4-1630 Ondertrouw te Heusden met Fronevise Bellau
onder viconte (markgraaf) de Machault Isis Brabant
Ven, van de Judocus Govaerts Militair 5-2-1688 -Gedoopt te Tilburg   Isis Brabant
- Als volwassen militair onder voorwaarde herdoopt  
Ven, van der Niclaes Ruiter 28-5-1626 Begraven te Breda   Isis Breda
Venand Pieter Heer van Bellair, kapitein 31-1-1676 Vader te Bergen op Zoom, moeder Jannett du Prat  Isis Bergen op Zoom
Venlorois ? Sergeant onder Capt. Caddel Juni 1605 Ot?huw. te Grave met Anneken-, dochter van
(uit Venlo?) Jurgien Aelbers, van Grave. Getuige: Jan van Nuys
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Vennewalt Christoffel Soldaat 19-1-1689
Huwelijk te Breda met Christina Stockmans,
geb. Keulen   Isis Breda
Verbeeck Dignus Korporaal onder Snoeck 12-8-1626 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maeyken-  
Isis Bergen op Zoom
Verbeeck
Lieven Geb. Vlaanderen. Ruiter onder du Metz 20-4-1633 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Maria Passchiers, geb. Bergen op Zoom.
Att. naar Antwerpen   Isis Bergen op Zoom
Verbiest Hendrick Geb. Aernhem. Soldaat 2-7-1687 Huwelijk te Breda met Cornelia van der Hoeve
Isis Breda
Verboom Huybert Functie : Luitenant in de compagnie van kapitein 30-5-1680 Commissie / instructie Zeeland
Aernout van Citters. Zonder gage (dit gedurende de Isis Zeeland
absentie van zijn broer Laurens Verboom, die dienst
genomen heeft in Suriname)
Verboom Laurens -Functie : Kapitein te Suriname over een compagnie 6-2-1680 Commissie / instructie Zeeland
te voet. Voorheen luitenant in de compagnie van Isis Zeeland
kapitein Aernout van Citters
-Functie : Kapitein-majoor commandant op de 3-7-1681 -Idem
forten en kolonie van Suriname
Verbrugge Jacobs Soldaat 15-9-1686
Huwelijk te Breda met Catharyn Louis,
geb. Brugge   Isis Breda  
Verdoes Jacob Wdr. van Vlaerdinghen. Vaendrich onder de 3-8-1625 Huwelijk te Beverwijk met Maritgen van Joppen,
Compangie van Captein Thuijll wed. Van Haerlem woonende te Beverwijck.
Beverwijk NG Trouwen 1620-1691
Verdriest Cornelis Gewezen soldaat te Amersfoort 6-3-1675 Akte: borgtocht: tien ducatons
Utrechts Archief   inv.nr. U84a1, aktenr. 55-1
Vere / Veer
Aub(u)ry / Abre -Kapitein? te Amersfoort in                                 à 1630 - Captains tot 1715
-Geb. Londen, wonende in het garnizoen Wesel. 29-11-1630 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna van der Wel,
Kapitein van de infanterie geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
- 13-7-1632 -Vader te Bergen op Zoom (zoon Eduwaert),
moeder Anna van der Wel   Isis Bergen op Zoom
-Jonker en kapitein 26-8-1641 -Vader te Breda, moeder Anna van der Wel
Isis Breda  
-Graaf van Oxfort. Functie : Sergeant-majoor in het 8-11-1644 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
regiment van kolonel sir Ferdinande Kinghtly.
Voorganger: George Beringston
-Earl of Oxford. Majoor in Inf.Rgt. 616a* 1644-1646 -
-Functie : Kolonel. Voorheen majoor. Voorganger: 8-12-1646 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Ferdinant Knichtley (of Knightlij) (overleden)
-Earl of Oxford. Kolonel van  Inf.Rgt. 616a* 1646-1654 -
Vereiken Christoffel Soldaet onder capit. Baillard 11-7-1686 Huwelijk te Gorssel met en Joanna Jurriens ,
met attest. van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Verheij Dielis Soldaet was onder Capiteijn Lambert Charles 30-11-1601 Overleden man van de getuige te Breda   Isis Breda  
Verhelst
Gerrit Geb. Mechelen. Soldaat onder Kapt. Nieukerk. 4-3-1691 Huwelijk te Breda met Lucia Jansen,
“Pauper Miles”. geb. Merts   Isis Breda  
Verheul Geeraedt Kapitein 9-9-1629 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Verhoeven Michiel Thomas Ruijter 11-11-1696 Huwelijk te Baardwijk, Elshout met
Maria Peters Reijnders   Isis Brabant
Verholt Jan Zoon van Geert Verholt. Soldaet onder kapt. Verlaer 21-05-1671 Huwelijk te Dinxperlo met Dirxken van Dilden,
dochter van Jan van Dilden, won.aldaar
Dinxperlo Trouwen
Verken
Lowies Geb. Lichterveld (Vlaanderen). Militair, woonplaats Heusden. Soldaat. 18-7-1683 Huwelijk te Drunen met Catelijn Gerrits
van de Grient, geb. Drunen   Isis Brabant
Verlee
Charel Geb. Sint Niklaas. Soldaat onder Perduijn 19-5-1685 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lijsebeth Steurs, geb. Oisterwijk   Isis Bergen op Zoom
Verlint Jan Pietersen Soldaat, hij diende onder kapitein de Wael op 18-4-1625 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Dircks,
fort Crevecoeur geb. Breukelen. Huwelijk op 18 apr 1625, geboden, proclamatiën gedaan Crèvecoeur op dezelfde dag door vertrek naar het leger.   Isis Brabant
Verlois
Joost Geb. Mechelen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1602 Ondertrouw te Heusden met Maricken Stoffels,
Gijseler geb. Geertruidenberg   Isis Brabant
Vermaas Casper Soldaad onder capit. Fiddinga 7-8-1681 Junxi op attestatie van Zutphen met Hendrina
de Groote. Dedere   Rheden NG Trouwen
Vermers
Jan Geb. Oostende. Soldaat, hij diende onder kapitein 1605 -Ondertrouw te Heusden met Trijntgen Mertens,
Steijn geb. Gelder
1605? -Huwelijk te Dordrecht   Isis Brabant
Vermes
Andries Afkomstig uit Vlaanderen. Ruiter onder van der Leck 3-10-1676 Ondertrouw te Wouw met Margareta Bekkers,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Vermijden Jan Geb Geertruidenberg, wonende in het garnizoen Grave. Soldaat onder Fleurij 16-3-1685 Huwelijk te Bergen op Zoom met Tanneken Pieters, geb. te Steenbergen   Isis Bergen op Zoom
Vernedt Gilliaem Soldaat onder capt Theodorus Vrijbergen.  Wdr. 9-8-1653 Huwelijk te St. Anna ter Muiden met Cyntje Coninck, eerder gehuwd met Michiel de Robaeis.
(Getuigen: van hem sergeant Cornelis Wisse, van haar
dochterr Tanneke Robaeis, vrouw van Hans Speelman)
Met dank aan Marianne Gossije
Verneker Kessell Soldaat onder kapitein Alebout 2-11-1613 Ondertrouw te Heusden met Lowijse del Vude
Isis Brabant
Verpoust Augustin Soldaet onder de baron Spar 2-5-1675 Ondertrouw te Zutphen met Anna Catharina Dercksen, wonende alhier  Trouwboek Zutphen
Augustinsen
Verschuijren Jan Geb. Deventer. Soldaat onder Balfour 23-6-1683 Huwelijk te Bergen op Zoom met CorneliaVercammen, geb. Tholen   Isis Bergen op Zoom
Versel Thomas Soldaat, hij diende onder kapitein Ruijchaver 1605 Ondertrouw te Heusden met Anneken Mertens,
geb. Haarlem   Isis Brabant
Verser Jan Geb. Rumond. Soldaat, hij diende onder kapitein 21-11-1625 Ondertrouw te Heusden met Handricksken Quintijns,
Foullau. geb. ’s Hertogenbosch   Isis Brabant
Versterre Pieter -Kapitein over 's lands compagnieen, garnizoen 29-3-1674 -Commissie / instructie Zeeland
houdende in Suriname.Voorheen luitenant in de Isis Zeeland
compagnie van kapitein Bernard de Beaufort.
Voorganger: Guilliaem de Backer
-Kapitein van een compagnie in Suriname 1-6-1675 -Idem
Verstonden, van Jan Willem Soon  van wijlen Willem van Verstonden. Soldaat 16-7-1687 Ondertrouw te Groenlo met Anna MagdalenaHetzelius, dochter van wijlen Michael Hetzelius, alhier.   Dopen Groenlo    
onder capitein Vaudricourt tot Zutphen Met dank aan Harry Nales
Verstraeten Arent Soldaat onder de Compagnie van Hoogstraeten 27-11-1639 Ondertrouw te Den Haag (voor de schepenen) met Cornelia Michiels Craywinckel (dochter van MichielCraywinckel). Hij was eerder gehuwd met Anneke Michiels Vonck. Zie Craywinckel
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Verstraeten / Frans Zoon van Arent Verstraeten (uit 1e huw met Anna 12-5-1652 Huwelijk te Den Haag met
Straeten, van der M. Vonck). Was soldaat bij huwelijk, later in 1662 Elsgen Barents van Nieuwhof, uit Deventer
aldaar meester stoeldraaier van beroep. Met dank aan Pieter Cramwinckel
Verstredonk
Joos Geb. Vlaanderen. Soldaat onder Rijswijk 1675? Huwelijk te Bergen op Zoom met
Willemijntgen Leijns van Adden, geb. BoZ
Isis Bergen op Zoom
Verstroden? Ghijsbrecht Janssen Soldaat onder de Compaignie van Capiteijn Beresteijn 18-7-1601 Getuige te Breda   Isis Breda
Verten, van Paulus Geb. te ’s Hertogenbosch, soldaat 3-11-1691 Overleden in het Gasthuis te Leuven
(Vanverten) b:11928, f:15   Met dank aan Paul de Clerck
Vervloet Abraham Adelborst,  hij diende onder kapitein Aarssen. 15-8-1698 Ondertrouw met Catharina Storm
Woonplaats: Heusden Isis Brabant
Vertangen Jacques Corporael onder de Compaignie van Joncker Pieter 13-3-1601 Getuige te Breda   Isis Breda
van Dorp
Verutius Hieronimus Kornet 17-1-1649 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Verweijen Jan Isaacs Soldaet onder capitn. Swaen 21-1-1677 Ondertrouw te Zutphen met Jannetje Arents,
wed. van Reijnert Hendricks, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Verwetering Jan Jans Afkomstig van Aalburg. Soldaat, hij diende onder 4-6-1660 Ondertrouw te Heusden met Jacomijntjen Peters
Jacob van Wassenaar van Opdam  Cav.Rgt.621a* Isis Brabant
Verwiel Aert Afkomstig van Heusden. Soldaat onder kapitein 17-5-1641 Ondertrouw te Heusden met Catalijn Hendricks
Crumb. de Ruijt, geb. Heusden   Isis Brabant
Verwit Jan Ludolph Soon van Peter Verwit, out-burgemr. alhier. Soldaet 3-5-1690 -Ondertrouw te Groenlo met AnnaCuipers,
onder de hr. capitein Lindenberg in guarnisoen te dochter van zaliger Peter Cuiper alhier.
Clundert 23-5-1690 -Huwelijk  Dopen Groenlo     Met dank aan Harry Nales
Vesters Anthoni Ruiter in de compagnie van Prins Wilhelm Hendrik 23-4-1696 Huwelijk te Budel met Josina van der Braack,
van Nassau uit Wel   Isis Brabant
Veuroy Pieter Adelborst 22-8-1651 Partij in getuigenverklaring te Breda   Isis Breda
Viaux
Robbert Geb. Frankrijk. Soldaat onder Plessis 20-1-1665 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Meijer,
geb. Maastricht 
30-3-1667 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Janneken Meijer
6-2-1669 -Idem
22-3-1672 -Robert Viout en Jenneken Meijr getuige te BoZ
 Isis Bergen op Zoom
Victors Peeter -Adelborst, hij diende in 1613 als adelborst onder 1613 -Ondertrouw te Heusden met Adriaentgen Geeritsdr,
kapitein Hamborch. geb. Nijmegen
-In 1627 was hij soldaat onder kapitein la Roche 10-6-1627 -Ondertrouw te Heusden met Anneken Jans.
en lag op fort Crevecoeur. Geboden, proclamatiën gedaan Crèvecoeur en Dongen   Isis Brabant
Vierdach Georgius Hollandse soldaat 16-7-1640 Vader te Wouw, moeder Joanna Zutphen  
Isis Roosendaal
Vierkens Peter Soon van Jan Vierkens. Soldaet onder commandeur capitain Keppel, tot Bredevoort 5-8-1666 Ondertrouw/huwelijk met Jenneken van Oudenborgh,dochter van wijlen Hendrick van
Oudenborgh alhier.   Lichtenvoorde NG Trouwen
Viermont, van Johan Arnold Jonker, frij, Ruijter corporaal onder kapt. Diepenbroeck 14-01-1668 Huwelijk te  Dinxperlo met Joffr Theodora Brixien, wed. van luit. Tuckinck   Dinxperlo Trouwen
Vieuville, de la ? Markies. Functie : Luitenant-kolonel van het regiment 5-3-1646 Commissie / instructie Zeeland
van kolonel Douchant. Voorganger: luitenant-kolonel Isis Zeeland
De la Capelle
Vigneulle, de Jeremie Mr., Heer du Pont Ó Demangeville en Majoor van de Partner: Susanne Modera
Infanterie in dienst van de Britse Majesteit en Isis Breda
Keurvorst van Brunswick Luneburg
Vigneulle, de Jeremie Zoon van bovenstaande. Mr. en Capiteijn van de 14-11-1739 Ondertrouw te Berlijn met
Infanterie van het Regiment van Colonel d'Aijlwa in Louijse Elisabeth de Loudewig
dienst van de L:L:H:H:P:P: de Generale Staten van Isis Breda
de Verenigde Provincies
Vignon Jean Soldaat, hij diende onder monsieur de Baudan 20-9-1640 Vader te Heusden   Isis Brabant
Vijand
Heijndrik Geb. Brussel, wonende te Bergen op Zoom.  5-1-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met Helena Vergou, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Soldaatonder Bechevel
Vijen Jan Geb. Zaltbommel. Ruiter, hij diende onder baron 18-7-1634 Ondertrouw te Crèvecoeur met Maijken Vertilt,
Slavata geb. Breda. Att. voor huwelijk te Heusden.
Kind: Vien   Isis Brabant
Vijerdag Philip-Henric Soldaet onder den hr. capit. Arnhem tot Rhijnberck 21-4-1667 Huwelijk te Lochem met Jenneken Jacobs,
dochter van Jacob Haijkinc, in Gr. Duchteren.
Lochem NG Trouwen
Vijghe Johan Soldaat onder compagnie van mynh. van 21-5-1601 Notarisakte   Isis Eindhoven
Grobbendonck
Vijncke Hans Sergant onder den Capt. Bouillon 3-1-1604 Getuige te Axel   Website
Vijst
Jan Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 1601 Ondertrouw te Heusden met Anna-,
kapitein Caddel. geb. Kienwerden(?)   Isis Brabant
Vijuer Pieter Geb. Bergen op Zoom, wonende in het garnizoen 16-4-1692 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Sara
Brussel. Korporaal onder Balfour van Oosten, geb. Tongerlo   Isis Bergen op Zoom
Vilant
Jan Pieter Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen 6-2-1697 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Barbel
Bergen op Zoom. sergeant onder Charles Serve, geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Vileijn, du Mauris Soldaat 25-1-1665 Huwelijk te Breda met Anneken van der Borgh,
geb. Sluijs in Vlaanderen  Isis Breda
Villan David Wdr. van Willemijntgen Marcus. Tromslager in de 11-2-1637 -Ondertrouw te Amersfoort met 
Cie d'Allard, Willemijntgen Cornelis, j.d., v. Rotterdam, wonende Amersfoort. Ass. suster
-Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
26-2-1637
Villard
Pieter Geb. Zwitserland, wonende in het  garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Goumoij (=Goumoëns) 10-5-1695 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriet Lambot  
Isis Bergen op Zoom
Villegas, de Gautier Majoor commandant / generaal van Breda.
Voorganger:Ernst Willem van Salisch. Zie aldaar
-Aanstelling door de Heer 16-6-1696
-Aanstelling door de Staten Generaal 27-7-1696
Eedaflegging voor de Raad van State 30-7-1696
Einde aanstelling < 4-4-1730 Overleden   Isis Breda
Villers, de Face Majoor 17-5-1616 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Vincent Jan Soldaat onder Kapt. Merel 27-6-1696 Huwelijk te Breda met Johanna Antonis   Isis Breda
Vincents
Elias Geb. Engeland. Soldaat onder Hickman 8-11-1633 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Tanneken Gillis,
geb. Middelburg   Isis Bergen op Zoom
Vinck Adriaen Ruiter, hij diende onder de compagnie van baron 8-11-1682 Ondertrouw te Heusden met Anneken Peeters.
van Wassenaar (ovl. 1665)   Cav.Rgt.621a* Huwelijk te Herwijnen   Isis Brabant
Vincken Cornelis Militair 3-12-1647 Vader te Ginneken-Bavel, moeder Anna Corneli  
Isis Brabant
Vinore
Jean Jm, geb. Valenciennes. Van de Compagnie van 3-8-1653
Huwelijk te Breda met Jeanne Louis,
Monsieur Alart wed, geb. Gent
Vinton Carel Tamboer onder Stralen. 13-12-1619 Vader te Bergen op Zoom, moeder Sara de Lange  Isis Bergen op Zoom
Virot
Thomas Frans soldaat in het Statenleger 22-3-1625 Vader te Roosendaal, moeder Maria de Vrijse 
 Isis Roosendaal
Vis Ysbrandt Cornelissen Geb. Utrecht. Soldaat onder Lannoy 10-8-1684
Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriana
de Jode, geb. Gent    Isis Bergen op Zoom
Vischmans Philippus Soldaat, hij diende onder de compagnie van 29-7-1635 Ondertrouw te Geertruidenberg met Eva Peters,
gouverneur Cop (Steven Coop?) binnen Geertrui-denberg geb. Breda   Isis Brabant
Vismans Jacobus Geb. van Venloo, soldaet.          29-5-1697 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11929, f:22   Met dank aan Paul de Clerck
Visschaftwercker Heercke Jans Soldaat onder capt. S. van Walta 8-5-1653 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Tyetske Idses,
Alhier   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Visscher
Leontze Geb. Zwitserland. Soldaat onder Petit 2-2-1697 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Martijntje Willems, geb. Wouw   Isis Bergen op Zoom
Visscher Thomas Adelborst, hij diende onder kapitein Robbert Schot. 27-3-1606
Huwelijk te Heusden met Jenneken Davits,
geb. Schotland   Isis Brabant
Visscher
Valentijn Geb. Wittenborch. Soldaat, hij diende onder 1603
Ondertrouw te Heusden met Jacomijntgen
kapitein Embise Phijs, geb. Brugge    Isis Brabant
Visscher
Willem Geb. Bentheim. Soldaat onder Pilack 10-12-1673 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina Crabs,
wed. van Antheni van Sevenhoven
Isis Bergen op Zoom
Visser Christoffel Geb. ca 1666, soldaat onder het Regiment van de overste Hoet in dienst van de vorst van Brandenborg - Partner:  Catharina Hans Hendrick Kederleij,  
geb. ca 1671 Haggersbagh   Isis Brabant
Visser, de Joannes Geb. van s'Hertogenbosch, soldaet. 13-11-1696 Overleden in het Gasthuis te Leuven
(Devisser) b:11929, f:19   Met dank aan Paul de Clerck
Vivier, des
Martijn Geb. Frankrijk. Tamboer onder Antiege 19-11-1636
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Catelyne
Wils, geb. Retie   Isis Bergen op Zoom
Vlacol Hermanus Geb. Groningen, wonende te Bergen op Zoom. Ruiter onder Verda 1-4-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken CornelisSchoone, geb. Woensdrecht   Isis Bergen op Zoom
Vlagge Hans Sergeant 20-6-1686 Huwelijk te Gorssel met Catharina Kannemans,
met attest. van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Vlamingh, de
Willem Geb. Vlaanderen. Soldaat onder Persons 22-5-1678 Huwelijk te Bergen op Zoom met Magdalena Jans,
wed. van Jan van Lil   Isis Bergen op Zoom
Vleeshouwer
Guilliam Geb. Brussel. Soldaat onder Wolterus 25-5-1691
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria
Smallinghs, geb. Leuven Isis Bergen op Zoom
Vleuten, van Henrick Cornelis Geb. Vleuten? Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Jacques vanden Eijnde 5-10-1601 Ondertrouw te Breda met Maeijken Jans dr.,
geb. Woerden   Isis Breda
Vliet, van der Martinus Beide waren krijgslieden. 10-4-1678 -Huwelijk te Breda met Elisabetha Kocke   Isis Breda
23-1-1682 -Vader te Breda, moeder Elisabeth Cock
Vlis(o?)ingen, van Cornelis Sergeant 25-9-1622 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Vlot Jan Sergeant onder de Compaignie van Capiteijn 15-2-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
Willem Vrastes?
Vlucht Jan Thijssen Soldaat onder capt. Pickert 10-9-1671 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Imck Tjeerts,
van Harlingen. Huwelijk 24-9
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Voets Gerrit Korporaal, hij diende onder de gouverneur; 7-4-1643 -Ondertrouw te Heusden met Iken Mathijssen
baron van Wassenaar  Cav.Rgt.621a* der Cip, wed. van Jan Jansen van Bilevelt
25-4-1664 -Ondertrouw te Heusden met Gijsbertie
van Beverdijck
3-6-1666 -Ondertrouw te Heusden metBarber Dircx
de Poorter, geb. Heusden, wed. van Aerien Sprong
? -Partner:Geertien Peters       Isis Brabant
Vogel
Borchert Afkomstig uit Zwitserland. Soldaat 12-3-1608 Ondertrouw te Leeuwarden met Lysbet Watses,
uit Leeuwarden   Tresoar
Vogeler
Hendrick
 J.g. van Hamburgh. Soldaat onder
12-7-1668 Huwelijk te Ootmarsum met Hendrickjen Albringh,
j.d. van Ootmarsum   Ootmarsum Trouwen
Met dank aan Janneke Ekkelenkamp
de Comp. van Hopman …..
Vogelsanck Evert Hendrix Jm van Hattum. Corporaal onder de companie van 4-6-1677 Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met
luitenant colonel Heuvel in garnisoen tot Breda Bartruij Antonisse de Bruijn, jd van Sprang,
wonende in de Vrijhoeven
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
Volbergh, van Tijman Luitenant onder het regiment dragonders van de prins van Waldeck 23-10-1691 Huwelijk te Nispen met Wilhelmina Petronella
van der Zevender, j.d., geb.  Roosendaal
Isis Roosendaal
Volcker Evert Ruiter, hij diende onder de heer van Wassenaar 26-4-1669 Ondertrouw te Heusden met Rijckie Baerents
(ovl. 1665)   Cav.Vaan.621a* Isis Brabant
Volhuijsen, van Gasparis Jans Soldaat 31-5-1636 Vader te Breda, moeder Joanna Jansen   Isis Breda
Vollenhove Aernout Majoor 1659? Lidmaat te Yzendijke, evenals zijn vrouw: Maria-
Website
Vollenhoven, van Pieter Soldaat 26-5-1674 Akte over zijn aanwezigheid te Utrecht op 20-5-1674
Utrechts Archief   inv.nr. U79a2, aktenr. 83
Voltier Jean Soldaat, hij diende onder kapitein du Moustier 20-1-1640 Ondertrouw te Heusden met Catalijn Jans,
geb. Geertruidenberg   Isis Brabant
Vonck Segert Ernst Ruiter onder de compagnie van viconte de Machaut 25-5-1629 Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Bosman
Isis Heusden
Vonckij Andries Dircksse Geb. Nijmegen. Soldaat, hij diende onder Brakel 1610 Ondertrouw te Heusden met Maijken Adriaense,
dochter van sergeant van Brakel   Isis Brabant
Vonk Dirk Van Ouldenzeel (Oldenzaal?). Tamboer onder capt. 27-6-1686 Huwelijk te Jelsum (ref.) met Grietje Hovet, van Leeuwarden Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Velsen
Vonk Jan Geb. Brakel, wonende in het garnizoen Willemstad. Soldaat onder van Nassau 17-12-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken de Lange  Isis Bergen op Zoom
?
Voogd Hans Adelborst onder capt. Gerrit van Ammama 12-5-1650 Ondertrouw te Leeuwarden met Mayke Pietters,
van der Laet Alhier. 22-5 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Voor, de
Adrianus Geb. Brugge. Soldaat onder Malda 26-11-1690 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catarina GillisLafonteijn, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Voordaech Marten Geb. ’s Gravenhage. Barbier, hij diende onder 26-1-1652 Ondertrouw te Heusden met Neeltjen Andries
kapitein Asteleije. Isis Brabant
Voorhans Caspaer Adjudant in het regiment te paard van generaal 7-4-1690 Commissie / instructie Zeeland
Van Rijswijck Isis Zeeland
Voors Jan Berend J.m., Jan Voors soon. Soldaet onder de comp. van sijn excell. d'h. graef van Stirum Inf.Rgt. 664a* 20-5-1689 Copul./huwelijk in Groenloo met Gerberig van Berlijn,j.d. van Isaac van Berlijn van Groenloo. 
ND ref.  Gem.Borculo Trouwboek 1666-1721
(R.B.S. 322)
Voorst, baron de Elbert Assuer Reijnier Heer van Schoonderbeeck. Luitenant te paard in de compagnie van ritmeester Bunau 11-6-1693 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Voorst, van Jan Proviant-mester van Coevorden 22-5-1698 Huwelijk te Gorssel met Bartha Cocks
j.d. van Zutphen, met attestatie van Zutphen.
Gorssel NG Trouwen
Voorst van Schoonderbeeck ? Luitenant te paard 1-1-1698 Betreft een jaarlijks pensioen. Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Voorsteed Adolf Geb. Schravenhage. Ruiter onder ritmeester 8-11-1673 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Freukje Alberts,
van der Burgh geb. Doccum. 13-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Voorstonden, van Jan Ruijter 3-6-1683 Huwelijk te Gorssel met Swaentje Berents,
Met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Voort, van der
Christoffel Adriaenssen Geb. Bazel. Koetsier bij de Gouverneur van Breda 20-5-1656 Huwelijk te Breda met Elisabeth Beling
Isis Breda
Voorwerp
Jurrien Geb. Helmerstede(?) in Brandenburg, wonende te 16-9-1690 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Marie de Ridder,
Bergen op Zoom. Wdr. van Maria Neijs. Soldaat
geb. Mechelen   Isis Bergen op Zoom
onder Grimalda
Vorenbergher Hans Soldaat onder de majoor (Foppe van) Groustins 16-4-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Catharina Mullenhoff, wed. van (’t Sil) Jaques Frebe (of: Grebe).
14-5 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Vorm
Gothart Jochum Geb. Duitsland. Kwartiermeester onder Nassau 17-10-1681 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Lijfcoop,
geb. Breda   Isis Bergen op Zoom
Vos
Dierick Geb. Land van Merck, wdr. van Sibille Corster. 28-7-1652 Huwelijk te Willemstad met Maria Willems,
Korporaal te Willemstad geb. Willemstad   Isis Brabant
Vos Gijsbert Sergeant onder de Hr. Adriaan Bernarts 21-11-1694 Huwelijk te Breda met Elisabeth Swaen  Isis Brabant
Vos Herman Geb. Maestricht. Adelborst 11-8-1683 Huwelijk te Breda met Engeltje Claesen,
geb. Oosterhout   Isis Breda
Vos Jacob Luitenant te paard 1-1-1698 Betreft een jaarlijks pensioen. Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Vos Jan Geb. Lunexbosch(?), wonende in het garnizoen 7-7-1691
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Helena
’s-Hertogenbosch. Soldaat onder Arfeld van Outers, geb.  Brussel   Isis Bergen op Zoom
Vos Jan Jansen Soldaat, hij diende onder commandeur Foljou 15-8-1627 -Vader te Heusden, moeder Joostjen Jans
van Hemert   Isis Brabant
Vos
Jan Pietersz. 10-5-1618 geboren te Hitteroe, een der Noor-weegsche eilanden, en in 1640 in dienst gekomen bij de admiraliteit te Amsterdam. Nog in januarij had hij de werf van ‘t collegie bezocht, dat hem tot zijnen dood toe gageerde. 1-10-1727 Overleden te Amsterdam, oud 109 jaar, 4 maanden, 21 dagen
Website
Vos Lambert -Afkomstig van Genderen. 26-7-1652 -Ondertrouw te Heusden met Jenneken Adriaensdrvan Oorschot, geb. Heusden   Isis Brabant
-Huwelijk te Heusden met Maria Michielsen,
-Ruiter, hij diende onder baron van Wassenaar, gouverneur  Cav.Rgt.621a* 17-8-1666 geb. Zaltbommel, wed. van Laurens Hael
Vos Pancratius Soldaat 16-8-1671 Vader te Breda, moeder Willemina-   Isis Breda
Vos Thomas Jansen Corporaal onder de Heer colonel Swartzenburch 22-10-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Hylkien Jetses.
5-11 alhier getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Vos, de Hans Onder de cie van Charles Peters di(c)t Cats, commandeur van Yzendijke 1658 ? -Lidmaat te Yzendijke
18-4-1659 -Cie vertrokken naar Aardenburg   Website
Vos, de Henrico Corporael 12-1-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Vos, de Jan Onder de cie van Charles Peters di(c)t Cats, commandeur van Yzendijke 1658 ? -Lidmaat te Yzendijke
18-4-1659 -Cie vertrokken naar Aardenburg   Website
Vos, de Jan Sergeant Maart 1685 Huwelijk te Breda met Stoffelijntjen CornelissenSchouts, geb. Steenbergen   Isis Breda
Voscam Gerard Holandois, âgé de 63 ans, Natif de Nimegue  10-1-1697 -Reçu à l'hôtel des Invalides a Paris (aangekomen)
21-2-1697 -Décedé (overleden)
(Nijmegen) en Holande, Dragon de la mestre de Website
Camp du Regiment de Wartigny cy devant Dauphin,
ou il à Servi 18 ans dans la meme Compagnie,
ainsi que porte son Certificat, est fort Incommodé
du bras et du costé droit d'une chûte que fit son
Cheval qui s'abbatit sous luy estant Commandé
pour aller marquer Les fourages pendant le Siege
de Valance il y à trois mois joint à sa Caducité le
met hors de Service, et est Catôlique. Cavallier
Vosch Joriaen Luytenant 4-9-1669 Partij in akte tot het innen van bedragen van de VOC te Hoorn. inv.nr. U72a3, aktenr. 140 Utrechts Archief
Voss ? Korporaal 20-8-1690 Getuige te Breda   Isis Breda
Voster (=Foster? )
Andries Geb. Engeland. Soldaat onder Ogle 8-10-1636
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Asbeth
Kijn, geb. Schotland   Isis Bergen op Zoom
Vosters
Jan Wdr., geb. Vorst in Klein Brabant. Soldaat onder 19-3-1670
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Dolman Digna Daecks, geb. Geel
Isis Bergen op Zoom
Voxs
Hans Geb. graafschap Nassau. Ruiter onder Wenge 5-5-1635 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Levinken Jans,  wed. van Jellis Volloinij   Isis Bergen op Zoom
Vrackinck Willem Van Groll. Soon van zallige Henrik Vrackink. Soldaet onder de compagnije van capt. lieut. Grim, in guarnisoen aldaer 1667 Huwelijk te Almen met Bartjen Holters ,
dochter van zallige Tonis Holters van Eibergen.  
Eibergen NG trouwen
Vrager, de
Jan Geb. Vlaanderen.  Soldaat onder Blagny 27-2-1667
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Marijken Vermaderen, geb. Antwerpen
Isis Bergen op Zoom
Vree(Frei?)
Philips J.m. van Zurig in Switzerlandt. Soldaet onder de comp. van sijn h.gr.gn. van Stirum 17-12-1684 Hic copulati / huwelijk te Borculo met Fenneken Israels, wed. van wijlen Ernst Piegenes, van hier
Borculo NG Trouwen
Vrees Michiel Willems Geb. Hees. Soldaat, hij diende onder kapitein Drost 27-11-1667 Ondertrouw te Willemstad met Aeltien Frans
Isis Brabant
Vreese, de Hendrick Geweldige provoost over het garnizoen te Aardenburg 15-10-1654 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Vreugd, de Adriaan Adelborst onder Kapt. Huigens 9-8-1692 -Ondertrouw te Breda met Geertruid Hoebes / Haebes, woonplaats Oss   Isis Breda
-Att. naar Teteringen om te trouwen
25-8-1692 -Huwelijk te Ginneken-Bavel met Geertruyt Hoeber  
Vreugt, de Adriaan 31-8-1692
Vreysz. Jan Joost In garnizoen te Heusden 3-12-1634 Vader te Capelle, moeder Pleuntgen P(ete)rs  
Isis Brabant
Vriemand Matthijs Tamboer-majoor in het Zweedse leger onder 16-10-1695 Vader te Dongen (onw.), moeder
?
Colonel Braak Adriaantie Anthonie Melsen   Isis Brabant
Vriemoet
Hans Geb. te Sint-Niklaas. Soldaat onder Amerongen 23-1-1630 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Barbara Jans,
wed. van Jan Barents   Isis Bergen op Zoom
Vriermout
Jan Geb. Duitsland. Soldaat onder Jeger 22-6-1629 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Pirijnken
Hendrycx, geb. Brecht, wonende te fort Moermont
Isis Bergen op Zoom
Vries, Baert Hyddes Oerdenaris(?) capt. van de Ed. Mog. Heeren Raden ter Admiraliteyt tot Harlingen 2-7-1671 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Anne Jensma,
van Bolswar. Getrouwd 16-7
Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Vries, de Geurt Jans Ruiter onder majoor Tengnagel, in garnizoen te Geertruidenberg 1-3-1682 Huwelijk te Oosterhout met Margriet Wiericken
de Lang   Isis Brabant
Vries, de Jan Janszn Van Dockum in West Vrieslant. Soldaet onder den capt. Treslon 17-12-1617 Huwelijk te Geertruidenberg met AdriaentyenRoelantsdr,  van Geertruydenberge   Isis Brabant
Vries(e), de Willem / -Commandant van fort de Roovere 31-8-1629 -Getuige te Bergen op Zoom
Wilhelm -Kapitein en commandant op fort De Roovere 5-1-1633 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Barbara Duijck.
 Ondertrouw heeft in Den Haag plaatsgevonden  
 Isis Bergen op Zoom
Vrij / Wrij (Frei?)
Balster Uit Zwitserland. Soldaat onder de overste Adriaen Slijp 11-4-1657 -Ondertrouw te Sneek met Fenne Beernsdr,
uit Sneek /  Fenne Beerns, uit Rhenen  
3-6-1657 -Huwelijk te Sneek   Tresoar
Vrij Philips Soldaat, hij diende onder kapitein Thomas Graets 1619 Ondertrouw te Heusden met Catelijn Jansdr,
geb. Geertruidenberg   BHIC
Vrijberghe, van Nicolaas Commandeur over het garnizoen en de militie der stad Tholen. Voorheen kapitein. Voorganger: kapitein Francois Bailjaert (overleden) 20-12-1665 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Vrijmoedt Johannes Soldaat onder capt. Sloot 12-7-1685 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Aatie Sierks,
van Leeuwarden. 9-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Vroeij, de Cornelis Geb. Zevenbergen. Ruiter onder van der Wel 23-5-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Maeyken Pieters, wed. van Matheens Janssen
van Oudekercke   Isis Bergen op Zoom
Vroon
Willem Geb. Keulen / Köln. Soldaat onder Oudensteijn 14-5-1683 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Louise Fouwels,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Vucht, van Gerrit Ruijter onder de Compagnie vande Grave Schellart Mei 1667 Lidmaat te Rhenen. Partner: Lijsbeth Riebers  Website
Vucht, van der Jan Geweldige provoost in het regiment te paard van kolonel De Huybert 11-7-1692 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Vulson
James Jg uit Engeland. Soldaat onder capt. Bruys (Bruce). 19-4-1608
-Ondertrouw te Aardenburg
11-5-1608 -Huwelijk te Aardenburg met Catelijne Gillis,
jd van Duynkercke. Get.: Sergt. la Riviere (hem) en
Jenneke Jans (haar), uxor vd sergt. van capt Gordijn
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Vunderink Jan - J.m. soon van Henrik Vunderink. Soldaet onder de compagnie van sijn h.grl. excell. van Stirum 28-12-1690 -ic in concione vesptina copul. / huwelijk te Borculo metMargriete Jochems, j.d. van Jochem Hermszen, beide van Borculoo.  ND ref.  Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Inf.Rgt. 664a* -Zoon Gerrit gedoopt te Borculo   Borculo NG Dopen
-Soldaat
30-12-1695
Vunderink Jurrien Wdr. van wijlen Anna Wenneker. Soldaat onder de compagnie van sijn h.g. excel. van Stijrum 22-2-1694 Ondertrouw te Borculo  met HesterTellemans,
Inf.Rgt. 664a j.d., beide van hijr. Copulati/huwelijk in Gelselaar den 11 meert (11-3)   ND ref.  Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Vuurman Philips Soldaat 14-4-1688 Huwelijk te Breda met Adriaentjen Willems,
geb. Utrecht   Isis Breda