17e eeuw ST        
*,*,*,*,*
S: see also: Z
Sabe Quintinus Functie: Adjudant te paard in het regiment van 23-3-1691 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
kolonel Henrick Bentinck   Cav.Rgt. 665b*
Sabel(s) / Hans Soldaat onder majoor Querheijm, Holsteins regiment.  Inf.Rgt. 673c* 27-4-1687 -Huwelijk te Breda met Catharina Maria- / Katharijn
Zobel de Harri, geb. Maestricht   Isis Breda
2-2-1689 -Vader te Breda
29-11-1691 -Idem, moeder Catharina Janssen
Zie: Hans Nicholas 18e eeuw
Sabliere, la ? Cornet te paard 1-1-1698 Betreft een jaarlijks pensioen.
Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Sabornie ? Majoor 17e eeuw Eigenaar van hofstede "Oude Steedje" in Terneuzen.Bron: Landbouwbeleven in Terneuzen
Met dank aan Fons van der Sneppen
Sachariae Bartholomeus Soldaat in Breda 18-9-1647 Dochter Joanna gedoopt te Breda, moeder
Barbara Christophori   Isis Breda
Sacharias Hans Geb. Marchten(?). soldaat, hij diende onder 1601 Ondertrouw te Heusden met Anneken Jans,
kapitein Wijngaerde geb. Sluis   BHIC
Sacho Berendt Soldaat 21-6-1679 Zoon Johannes gedoopt te Breda, moeder
Geertruyd Heringh   Isis Breda
Sael Theodorus Functie : Hoofd of commandeur ter directie van Jan. 1669 Commissie / instructie Zeeland 
goede politie, administratie en justitie en Isis Zeeland
commandant over de militie te Nieuw Middelburg
in Nova-Zeelandia aan de Wilde Kust te Amerika
Voorganger: Francois de Fijn
Saemwels Bartell Tamboer onder capt-majoor Groustyns 25-1-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Ydttie Clases, alhier. 8-2 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
(of : Samuels?)
Saeogoo Peiere Jm, soldaet 28-4-1674  Ondertrouw te Delft met Marri Martin
Dig. Stamboom Delft   Met dank aan Annelies Mateboer
Saert
Olivier Engels soldaat onder kolonel Veer 5-2-1606 Ondertrouw te Dordrecht met  Lisbeth JacobGijsbrechtsdr., van Nijmegen   Website
Sage, le Jan Functie : Kapitein op het schip van oorlog genaamd 29-3-1652 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
‘Middelburgh’
Sageman Jan Majoor in het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*                     à 1607 -
Sailar Jan Van Oostende. Soldaat onder kapitein la Forest. 17-4-1626 -Ondertrouw te Heusden met Aeltjen Jacobs
?
-Huwelijk te Hemert.
Kinderen: Selaer, Saillar en Salijer   BHIC
Saint Aman(t) Floris  ... zalr. d'hr. Floris St Aman in sijn leven geweest 28-1-1697 Zijn weduwe Jovr. Anna Margarieta van Wessem ,
capt. van een compagnie voetkneghten ten dienste wed. wijlent … komt voor in het Schepenregister
der Vereenighde Nederlanden... van Hulsterambacht (Zeeuwsarchief Middelburg,
toegang 8.1; invno 1686 fo 179)
Met dank aan René van Winsen
Saint Aman(t) Pieter ... auditeur militair binnen Hulst... 22-11-1684 Komt voor in het Schepenregister van Hulster-
ambacht, (Zeeuwsarchief Middelburg; toegang 8.1
invno 1686 fo 31 v )   Met dank aan René van Winsen
Saint Gal Paul Soldaat onder den Hr. du Malinier 13-1-1697 Huwelijk te Breda met Cornelia van Hooren   BHIC
Saint George, de; seigneur de Verneuil Joachim Majoor in Inf.Rgt. 625a*  van                                      à 1632-1639 -
 ?
Saint Juth Etienne Van Saint Denis (Frankrijk), wonende te Hoorn. 1666-1668 Huwelijk met Anneke Henricx, wonende te Nijmegen.
Wdr. van Apolone Hanse. Militair, soldaat in de Het huwelijk heeft in elk geval niet voor 4-7-1666
compagnie Steenhuijsen in de Waalse kerk van Nijmegen plaats gevonden.
De bruid heeft bij haar 2e ondertrouw op 18-7-1668
getuigt, dat zij in Hoorn gehuwd is   Atlantis Nijmegen
Saint Quentin, de Philibertus Kapitein van een cohort ruiters 8-10-1637 Vader te Breda, moeder Magdalena Aquart   BHIC
Saint Simon, de ; Antoine George -Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 602c* van                   à 1625-1626 -
Baron de Coutomer
 ?
Saint Simon, de ; Jean Antoine -Kolonel van Inf.Rgt. 602c*  van                                  à 1613-1629
Baron de Coutomer 2-9-1629 -Gesneuveld bij ‘s-Hertogenbosch
 ?
Salé Anthoine Sergeant en diaken 30-4-1636 -Vader te Heusden, moeder Elizabeth Frans
11-5-1638 -Idem
13-9-1640 -Idem
28-1-1643 -Idem
17-11-1645 -Idem. Kinderen; Salé en Salle   BHIC
Salevelt Peter J.m. van Groningen. Soldaat onder mijnheer Hallardt Feb. 1632 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Mayken
Inf.Rgt. 602c* Huyberts, wed. van Hendrick Thoen. Getrouwd  tot
Cothen (de) 24e.  De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Salgado Dominicus Spaans  6-11-1674 Huwelijk te Stevensweert met Gertrudis Gerard
 garnizoen
Website
Salibos Johan Wdr. van Marya Bogaerts. Gewezen adjudant majoor 30-5-1686 Huwelijkscontract te Sluis met Adriana Noormans,
van Sluis meerderj. jd, wonende Sluis   Huwelijkscontracten
uit de notariële archieven van Sluis; RAZVL nrs.
1830-1982: 1645-1710  Met dank aan Marianne Gossije
Salingen, van Jan Stevens Adelborst onder graaf Willem van Nassau. 21-11-1631 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Peters,
Inf.Rgt. 622a* geb. Delft. Kind: van Saelingen   BHIC
Salisch, van / Ernst Willem -Kolonel. Majoor commandant van Breda (voorganger: Bartholomeus BalfourZie aldaar)
Salis, de -Aanstelling door de Heer
-Aanstelling door Staten Generaal 6-10-1689
-Eedaflegging voor Staten Generaal 8-10-1690
-Einde aanstelling (voor 1696-07-27) 8-10-1690
-Generaal-majoor van de infanterie. Inf.Rgt. 673c <16-10-1689
Gouverneur van de stad en het slot van Breda
-Generaal majoor en gouverneur van Breda. 4-7-1696 -Aanstelling als gouverneur   Isis Breda
-
- 8-1-1697 -Vader te Breda, moeder Anna Sophia van Kostbott
-Generaal Gouverneur. 4-2-1698 -Vader van begraven kind te Breda
-Gouverneur van Breda 13-11-1698 -Vader te Breda, moeder Anna Sophia van Kostbott
-Generaal en gouverneur der stad en het land van 26-1-1699 -Vader van begraven kind te Breda
Breda 5-7-101 -Vader te Breda, moeder Anna Sophia van Kostbott
1-8-1701 -Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Salm, van Charles Gouverneur 18-10-1672 -Aanstelling: (door Willem III)
29-10-1672 -Eed: (voor zijn neef Willem III), bevestiging door
Staten Generaal  "Wilt en Rhijngraef"   Isis Breda
Salme, van der Charles Kapitein in een compagnie voetknechten. 18-12-1662 Commissie / instructie Zeeland
Voorganger: kapitein Cabelliauw Isis Zeeland
Salomons
Pieter Geb. Brugge, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 18-4-1690 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
onder Du Val
Lijsebet Cappers, geb. Sint-Niklaas  
Markiezenhof
Sam
Heyndrick Geb. Schotland. Soldaat onder Coilliaert (=Colyear) 26-1-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lucia
van der Seijcen, geb. Hasselt   Markiezenhof
Sam Willem Afkomstig van Maastricht. soldaat onder kapitein 3-12-1617 Ondertrouw te Heusden met Hilleken Wittiens,
La Forest. geb. Amsterdam   Isis Heusden
Sambre Martin Soldaat 13-6-1677 -Huwelijk te Breda met Margusrite? Vinneroij
(Sabre?) Isis Breda
13-6-1677? -Overleden te Breda? Begraven 9-6-1677?
Samsonsen Sampson Geb. Bergen op Zoom, wonende in het garnizoen 9-11-1685 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella
Klundert. Soldaat onder Granatier van Dalen   Markiezenhof
Samuels Hendrik Sold. onder capitain Hoppers, in de Ommer Schans Jan. 1689 Ondertrouw te Hoogeveen met Cornelia Berentz,
 jd, op ’t Hogeveen. Met att. vertrokken.
Hoogeveen NG Trouwen 1682-1708
San(?) Jacob Soldaat onder capitain Ruper. 6-8-1650 Ondertrouw (ref.) te Grave met Trijntjen Mauritaen,
van Oldenseel, wonende in de Grave.
21-08 getrouwd   Wolters soldatenhuwelijken Grave
Sande
Daniël Uit Zwitserland. Soldaat 18-7-1607 Ondertrouw te Leeuwarden met Tryn Feddes,
uit Menaldum   Tresoar
Sande, van de Hendrick Soldaat, hij diende onder kapitein Hoep 2-9-1689
Ondertrouw te Heusden met Helena Mordoch
geb. Schotland
Sandelants ? Luitenant van de compagnie van w. heer kapitein >1650 Rechterlijk Archief Helmond, verkoop
Schoth, liggende in het garnizoen van Bergen op Isis Eindhoven
Zoom
Sander Jurien Ruiter onder de Heer majoor Dominicus a Grovestins  Cav.Rgt. 668a* 10-1-1675 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Auckjen Sybouts,
wed. van Bartle Arents alhier. 11-2 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Sandera, de/ ? Majoor en commandeur van Deventer 23-4-1688 -Getuige te Bergen op Zoom
Zandera, van Hendrick 16-6-1688 -Idem Markiezenhof
Sanders Francis Luitenant onder sir Willem Trockmorton 5-12-1645 Begraven te Heusden   BHIC
Sanders Hendrik Soldaat onder Kapt. Laar 19-5-1691 -Ondertrouw te Breda met Geertruid Dans/Dars.
Att. naar Charleroi  
juni 1691 -Huwelijk te Breda met Geertruid Dons    Isis Breda
Sanders
Jorien Geb. Heijdelberch. Soldaet onder de Compaignie 13-10-1601 Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Willems dr.
van Capiteijn Jorien Isis Breda
Sanders
Reinier Jm van Sassen. Soldaet onder capt. Steven 29-1-1623 Huwelijk te Geertruidenberg met Ursula Houvery,
wed. van Cornelis Robertss   BHIC
Sanders
Theophilus Geb. Engeland. Soldaat onder Balfour 27-10-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anneken Pieters,
geb. Remunde (Roermond?)   Markiezenhof
Sandersz
Wouter Wdr. van Meenen in Vlaanderen. Kapitein 19-2-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Maria Eelinx,
van Breda, wed.  van kapitein Derdenil du Boijs
Website
Sandré Guilielmus Petrus Geb. van Utrecht, soldaet. 5-8-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:64   Met dank aan Paul de Clerck
Sang, de Pierre Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Codwitz 2-8-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
Santbeeck, van Aert Geb. Santbeeck(?), wonende in het garnizoen 19-2-1695
Huwelijk te Bergen op Zoom met Barbara
Bergen op Zoom. Ruiter onder Glinstra Jumpernel, geb. Brussel   Markiezenhof
Santen, van Adriaen Afkomstig van Vianen. Hij diende onder de 23-11-1629 Ondertrouw te Heusden met Christoffelijntjen Rijcks,
compagnie van viconte de Machault. geb. Thiel   Isis Heusden
Santen, van Herman Mr., j.g. van Axel, chirurgijn onder de compagnie 31-7-1627 Ondertrouw te Axel met Anna Herrebauts,
van de Heer Commandeur wed. van Johannes Cluit, van Alcmar (Alkmaar),
wonende binnen Axel   Isis Zeeland
Santick
David Van Nuborgh in Switserlandt. Soldaat onder capt. Nov. 1612 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Grietge
la Borde Jongbloedt, wed. van Mathisus Pott. Getrouwd 1 dec.
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Sarasin Symon -Soldaat onder capt. Marienborde, garnisoen 17-4-1631 -Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met IJgen Jans,
houdende binnen Thiel j.d. van Wijck
-Soldaat onder Mons. Hallardt   Inf.Rgt. 602c* 27-1-1635
-Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
Margareta Lam­berts, j.d. uit Vranckrijck
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Sargeant Jan Ruiter  16-12-1677 Ondertrouw te Rheden met Stijntjen Berents
Rheden NG Trouwen
Saro François Afkomstig van Chastelraud(?). Soldaat onder 2-6-1643
Ondertrouw te Heusden (Franse kerk)
monsieur l’Espinay. met Geiltie Goijen, geb. Beeck   BHIC                      ?
Sarris Abel J.m. van Heerde. Ruyter onder Hr. Maj. Baron 29-11-1685 Ondertrouw te Heerde met Jantje Arents,
de Reck j.d. van Velp won. tot Arnhem   Heerde NG Trouwen
Sarwijn
Christoffel Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 14-11-1642
-Ondertrouw te Heusden met Jenneken Hael,
Ingelbij geb. Engeland.
18-10-1643 -Vader te Heusden. Kind: Serwijn   BHIC
Sassenhoff /  Sassengh
Joost Uit Merck (Denemarken). Sergeant onder capt. en  23-4-1670 -Ondertrouw te Dokkum (ref.)
sergiant-majoor Jr: Idsaert Jacob van Harinxma 18-5-1670
-Huwelijk te Dokkum met Anna Schellenbergh,
uit Merck (Denemarken)   Tresoar
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Sauge(y), de Phillippe / -Majoor in Inf.Rgt. 615a*  van                                       à 1641-1658 -
Philips -Functie : Kolonel en kapitein van een regiment 2-10-1665 - Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
voetknechten
Sausse Jean Sergeant 21-8-1621 Vader te Bergen op Zoom, moeder Geertruyd Jans 
 Markiezenhof
Sauviele, de Louis Ven(del)drager 5-7-1625 Begraven te Breda   Isis Breda
Sauvin / Saurin
Jean Afkomstig van Deuxais in de Langhedoch. 5-3-1638 -Ondertrouw te Heusden met Louwijse la Bussiere,
Chirurgijn en cavallier onder monsieur de Fontaine. geb. Bergen op Zoom
15-6-1638 -Huwelijk te Heusden (Franse kerk)
-Huwelijk te Babyloniënbroek   Isis Heusden   BHIC
Sax
Feltes Geb. Mansveld. Adelborst onder Capit Scheffer 8-3-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met Perijntjen
in guarnisoen alhier Servaes, geb. Ginneken, wed. van Arnout Temont(?),
woonende alhier. Getrout den 25 maert    Website
Scavier Pieter Soldaat 3-12-1684 Huwelijk te Breda met Anneke Jera,
geb. Dordrecht   Isis Breda
Scepers Lucas Soldaat 22-5-1674 Vader te Breda, moeder Elisabeth Wissels Isis Breda
Scepers Wilhelmus Soldaat 23-10-1636 Vader te Breda, moeder Theodora Henricx Isis Breda
Schaatsbergen Kornelis Ruiter 30-4-1690 Huwelijk te Breda met Helena Hermans,
geb. Leeuwarden   Isis Breda
Schade
Jacob Afkomstig van Walenborch (Zwitserland). Pijper,  20-12-1633 Huwelijk te Heusden met Martijntjen Leenders,
Hij diende onder de compagnie van graaf Willem geb. Eekelo   BHIC
van Nassau.
Schadijk, van Christoffel Ruiter 3-3-1675 Huwelijk te Breda met Jenneke Pieter   Isis Breda
Schadijk, van Jan Soldaat 20-9-1682 Huwelijk te Breda met Maria Andriessen   Isis Breda
Schadwyck John Geb. Engeland. Adelborst onder Freyer 7-11-1629
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Sara Coki,
 (Chadwick?)
geb.  Engeland   Markiezenhof
Schaeck ? Kolonel 6-3-1683 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Schaegen, van Adriaen Janss Adelborst onder de Compaignie van Capiteijn *amer 12-2/3-1600 Ondertrouw te Breda met Hester Engel Janss dr.,
van Eijnde geb. Eindhoven   Isis Breda
Schaep Hans Soldaat van cap. Scheffer 15-11-1637 Vader te Breda, moeder Judych Wijswalt   Isis Breda
Schaf
Adam Afkomstig van Calcar.  Soldaat 15-10-1632 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Gielis,
geb. Loon   Isis Heusden
Schafhuijsen, van
Hans Jurrien Andries Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen 14-12-1695 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margrita Ymers,
op Zoom. Soldaat onder Steuller geb. BoZ   Markiezenhof
Schaft, van Hendrick Kapitein/luitenant. 20-5-1684 Begraven te Breda   Isis Breda
Schagen Daniel Luitenant 24-12-1639 Peter te Breda   Isis Breda
Schagen / Schaegen Francois Commissaris van de monstering. 2-3-1678 -Huwelijk te Breda met Elisabeth van der Schoten 
2-9-1678 -Vader te Breda, moeder Elisabeth van der Schoot
9-2-1680 -Idem
16-4-1681 -Idem
13-9-1682 -Idem
11-6-1684 -Idem
31-8-1684 -Vader van begraven kind te Breda
27-12-1685 -Vader te Breda, moeder Elisabeth van der Schoot
11-3-1686 -Echtgenoot van overleden vrouw te Breda
12-6-1686 -Vader van begraven kind te Breda
15-6-1686 -Idem
6-2-1692 -Begraven te Breda   Isis Breda
Schaij (=Shy?)
Dirryck Geb. Engeland. Adelborst onder Ames 22-8-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Sara Ros
Markiezenhof
Schalcken Willem Geb. Meeuwen (vuijt lant van Hen?) (Henegouwen?). 29-6-1602 Ondertrouw te Breda met Maeijken Andries dr.,
?
Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn geb. Breda   Isis Breda
Cornelis van Eijnde
Schalcken Willem Corporael onder de Compaignie van Capiteijn 28-7-1602 Getuige te Breda (bijBlangesteijn zn.)
Cornelis Meeussen van Eijck Isis Breda
Schanen Hans Geb. Harderberg. Soldaat, hij diende onder kapitein 1607 -Ondertrouw te Heusden met Anneken Cornelis,
Caron geb. Capelle  
25-3-1607 -Huwelijk   BHIC
Scharie
Jacques Geb.  Mortaigne (Frankrijk). Hij diende onder de 1600
Ondertrouw te Heusden met Jen Bridé,
generaal van Breda. geb. Valenciennes   BHIC
Scharnier
Ritscherd Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1606 -Ondertrouw te Heusden met Aeltgen Hendrixs,
Wulten
geb. Emden  
5-2-1606 -Huwelijk   BHIC
Scharpenburg
Hans Jm, afkomstig uit Embden. Soldaat 9-1-1611 Ondertrouw te Delft met Maria Joosten,
jd, wonend: Rietveld   Dig. Stamboom.nl
Scharper Joseph Soldaat onder kapitein Parssons 25-4-1687 Ondertrouw te Heusden met Maria Lucas,
geb. Alphen   BHIC
Schau (Shaw?) Olivier Adelborst onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 5-3-1628
Ondertrouw te Alkmaar met
?
Catalina Malinaes, wed. uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Schauch
Pieter Geb. Duitsland. Soldaat onder de Vries 29-4-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria-,
wed. van Jeurien der Even   Markiezenhof
Schee, van Peter Soldaat onder den capt. Hecken 11-7-1675 Ondertrouw te Zutphen met Gerritjen Harmsen,
wed. van Berent Hendricksen   Trouwboek Zutphen
Scheerder, de Willem Ruiter, hij diende onder baron van Wassenaar (ovl. 15-6-1668 Ondertrouw te Heusden met Adriaentien Berents
1665)   Cav.Rgt. 635d Pullen, woonplaats Wijk   BHIC
Scheffer Gerardus Sergeant onder capt. Paplay 24-7-1681 Ondertrouw te Jelsum met Lolckjen Harkes,
beyde van Leeuwarden. 14-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Scheffer / Hendrik Sold. onder capt. Jr: Edsaert Jacob van Harinxma 25-3-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref) met Beerntie Beerns,
Schaffer wed. van Jan Joukis. 9-4-getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Schegget, ter Jan Soldaet 29-7-1677 Sijn kindt Lambert gedoopt te Lochem.
Getuige: Albert Gruijter   Lochem NG Dopen
Schelckens Alart Alarts Adelborst, soldaat 16-3-1652 Erflater te Breda   Isis Breda
Schelde, van der Jooris Van St. Cruice(?), wed. van Maeijken Cents. 10-1-1626
-Ondertrouw te Axel met Tanneken Ramons,
Soldaet onder de compagnie van Capt. Thierij van Wachbeke, wonende binnen Axel,
wed. van Lieven de Grave
1-2-1626 -Getrouwd   Isis Zeeland
Schellinghwajer / Jurrien Adelborst onder capt. Jr: Edsaert Jacob van Harinxma 1-9-1670 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Mayke Dircks,
Schellingberger van Doccum (of Appingedam)
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Schelpens Petrus Spaans  10-6-1683 Huwelijk te Stevensweert met Elisabeta Jansen
 garnizoen
Website
Scheltinga Theodorus Livius Luitenant van de Heer capt-majoor Foppe toe 23-3-1651 Ondertrouw te Leeuwarden met Elisabet Verspeeck,
Grovestins alhier   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Scheltinga, van Cornelis/ -Uit Heerenveen. Kolonel over een regiment voetknechten   Inf.Rgt. 671e* 1-4-1688 -Huwelijk te Heerenveen met Magdalena van Haren 
-Idem  Tresoar
Cornelius 9-10-1696 -Attestatie afgegeven te Heerenveen voor huwelijk 
met Dodonea van Roosema uit Veenklooster   
Schenck
Balten Geb. Duitsland. Soldaat onder Haes 12-4-1633
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maeijken Jans,
afkomstig uit Hasselt   Markiezenhof                        ?
Schenes, van
Herman Van Zurich. Soldaet onder de Comp. van Capt. Swart 3-6-1614 Huwelijk te Geertruidenberg met Cateline Joostsdr.,
van Thielt in Vlaenderen,
wed.  van Jan Cornelisz   BHIC
Schep ? Kapitein. Heeft zich onderscheiden of is gewond
geraakt of gesneuveld tijdens het Beleg van
Oostende van                                                                 à 1601-1604 -   Website
Schepens Jacob / Soldaat onder Kapt. Keppel 3-3-1697 -Huwelijk te Breda met Johanna Charlotte Kefert,
geb. Amersfoort   Isis Breda
2-8-1702 -Vader te Breda, moeder Susanne Charlotte Geefhardt  Isis Breda
- Vader te Breda, moeder Johanna Sertols Gevaart
Jacobus 17-9-1704
Scheper? Jan Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Cheewen 11-8-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Schepers
Jan Geb te Dusseldorf; militair 20-12-1693 -Vader te Raamsdonk, moeder Adriaantje Theunisse
 van Dongen
5-6-1695 -Idem   BHIC
Schepper, de Jan Soldaet  4-10-1679 Ondertrouw te Warnsveld met Grietien Henricks,
den 26 oct. gecopuleert.   Warnsveld NG Trouwen
Scherbouck Lambertus Ruiter bij de graaf van Hoogstraten 26-12-1632 Vader te Breda, moeder Jacoba-   Isis Breda
Scherp
Rutgert Geb. Brandenburg. Monsterschrijver(?) onder 25-3-1676 Huwelijk te Breda met Lijsbeth Doelders,
Van Nassau geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Scheulen, van Jan Fransen In garnizoen te Den Briel 23-2-1670 Huwelijk te Breda met Jenneken Hendriks,
geb.  Breda   Isis Breda
Scheun, van Lennen Servaess Ruijter onder de Compaignie van Ner Tempel 23-3-1601 Getuige te Breda   Isis Breda
Alias: Anvisieren
Scheyt genaamd Wischpenninck, Godefroy Kapitein met rang van kolonel van Inf.Rgt. 573a* 
van der (Compagnie Garde te Voet) van                                à 1604-1610
1610 -Overleden aan verwondingen
Schierholt Jan Hendrix Soldaat onder de Guarde   Inf.Div. 631a* 30-9-1649 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Hilckyen
Ma(e)rtens. 11-11 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Schijm Alexander Jg, soldaat onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 2-5-1627 Ondertrouw te Alkmaar met Marijtgen Segers,
?
jd van Nijmegen, wonende op het Nieuwe Land
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Schilde, van de Cornelis Geb. ca 1610. Soldaat 13-5-1635 Huwelijk te St. Anna ter Muiden met
Claerken Schrevels, geb. ca 1610
Met dank aan Marianne Gossije
Schillemans Cornelis Soldaat bij de compagnie Delaen 12-4-1628 Vader te Breda, moeder Agnes Verlinden   BHIC
Schillemans Franchois Functie : Commissaris over de vivres en ammunitie 20-11-1621 -Commissie / instructie Zeeland
van oorlog binnen de forten van Lillo en Liefkenshoek < 14-6-1627 -Overleden   Isis Zeeland
Voorganger: Joris de Witte (overleden)
Schillicoren / Robbert Geb. Engeland. Barbier van Essex 30-1-1637 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maijken
*
      
Adriaens, wed. van David Castjie
Schellecoren      2-10-1640  -Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria-
 Markiezenhof
Schilten
Jan Engelsman, gebooren te Cantelberg (Canterbury?), 4-6-1624
Huwelijk te Geertruidenberg met Margary Hocker,  mede van Cantelberg ende alhier woonende
soldaet onder c., in garnizoen alhier
Schimmelpenninck van der Oije Jacob F. Vaandrig in de compagnie van kapitein Gerart Schut 14-6-1695 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Schimmelpenninc van der Oij Jan Lieutenant tot Blanckenaa onder Bathmen 21-2-1666 Sijn dochter gedoopt te Lochem. Getuige: GeertjenRaets   Lochem NG Dopen
Schink Wulhelmus Spaans  29-6-1661 Huwelijk te Stevensweert met Sijbilla Peters  Website
 garnizoen
Schinkels Wulhelmus Spaans  19-6-1676 Huwelijk te Stevensweert met Madalena Screurs 
 garnizoen
Website
Schipmaker Hendrick Ruiter, hij diende onder de compagnie van de 2-7-1678 Ondertrouw te Heusden met Mechteldt Kievits,
baron van Wassenaar (ovl. 1665)   Cav.Rgt. 635d geb. Hil, wed. van Jan Walraven   BHIC
Schippenvelt
Jan Pytters Militair uit Bolsward, geb. te Lingen 2-6-1686 Huwelijk te Bolsward met Grytie Harckes Wijnia
 uit Bolsward   Tresoar
Schips Alphonsus Vaandrig van kolonel Egel. 14-2-1635 Vader te Bergen op Zoom, moeder Josina Stevens,luitenant(?).    Markiezenhof
Schipsel
Pouwels Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder kapitein Pekel. 1602 Ondertrouw te Heusden met Aeltgen Peters,
geb. Boxtel   BHIC
Schistaber Wolfgang Spaans  19-2-1637 Huwelijk te Stevensweert met Catharina Strobrucht 
 garnizoen
Website
Schiviumsier? David Sergeant onder de Compaignie van Capiteijn Jonsen 17-10-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
?
 (Johnson?)
Schmidt, de
Sijlt Geb. Brussel, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 15-3-1690 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anneken Crol 
onder Sparvelt  Markiezenhof
Schmidtbuijr
Hans Jacob Geb. Wallhausen, wonende garnizoen Bergen op 24-2-1697
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria
Zoom. Soldaat onder Sturler Crombeen,  geb. Gent  Markiezenhof
Schnell Zie:  Snel
Schlobinger Jan Bartholomeeus Vaandrig 12-4-1624 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Schoenmaker
Joriaen Geb. Luxemburg. Soldaat onder de Swart 10-6-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Barbel Bartels, wed. van Joriaen Bouwer 
Markiezenhof
Schoenmaker Lenaert Soldaat 11-8-1641 Vader te Breda, moeder Trijnken Jansen   Isis Breda
Schoenmakers Aert Adelborst 22-12-1641 Vader te Breda Isis Breda
Schoerman Henricus Joannis Bij huwelijk militair 2-11-1683 Vader te Oosterhout, moeder Joanna Gerardi
van Bavel   BHIC
Scholt Hans Jurjen Ruiter onder ritmeester van der Borgh 11-5-1673 Huwelijk met att. te Dokkum (ref) met Geertruit Pieters, van Ropta Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Scholt Herman Korporaal, hij diende onder kapitein Keerweer 1601 Ondertrouw te Heusden met Jacob(a?) Jansse,
geb. Utrecht   BHIC
Scholt Jacob Soldaat onder Kapt. Seys 26-3-1692 Huwelijk te Breda met Antonette Pisson,
geb. Maastricht   Isis Breda
Scholt Jurrien Adelborst onder Maj. Psinga 5-8-1696 Huwelijk te Breda met Hendriksken van Bergen  
Isis Breda
Scholten Abraham Soldaat onder kapitein Hornschoen Juni/juli 1600
Ondertrouw te Nijmegen met Jacxke (-,?)                ?
van Dornick (Doornik)   Atlantis Nijmegen
Scholten Esken Jm, adelborst onder kapt. Patot 18-4-1696 Huwelijkscontract te Sluis met Chataryna Velten,
meerderj. jd won Sluis   Huwelijkscontracten uit de
notariële archieven van Sluis; RAZVL nrs. 1830-1982:
1645-1710   Met dank aan Marianne Gossije
Scholten Matthijs Adelborst 10-2-1675 -Huwelijk te Breda met Geertruij Kegels,
geb. Zevenbergen  
19-6-1675 -Vader te Breda, moeder Geertrui Kegels   Isis Breda
Scholtens van der Camp Jan Chirurg onder Ritmeester Broekhuijsen 18-11-1640 Huwelijk te Breda met Elisabeth Anthonis
van Sanden   Isis Breda
Scholtes
Borkert Afkomstig van Hessen. Soldaat onder de heer 4-3-1639 Ondertrouw te Heusden met Elsken Jans,
van Villers. Geb. Keulen / Köln   BHIC
Scholtz Johan Ernst Van ’s Gravenhage. Hij had beide eeuwfeesten der Feb. 1723 Overleden te Rijswijk, oud 113 jaar en 11 maanden
kerkhervorming (1617 en 1717) in de luthersche kerk te Website
‘s Gravenhage bijgewoond ; was 16 nov. 1632 geweest
in den slag bij Lützen, waar GUSTAAF ADOLF
sneuvelde; had sedert als ruiter in statendienst gestaan
onder REIJNENBERG en KRALINGEN; was in 1672
gegageerd; en in sept. 1722 nog te voet van Rijswijk
naar ’s-Gravenhage gewandeld om zijn pensioen te
ontvangen.
Schonen Meint Soldaat onder de comp. van capt. Dois 21-3-1669 Ondertrouw te Bolsward met Dirckjen Glimmens,
jd tot Bolsward. Getrouwd 4-4
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Schoock Jacob Luitenant 25-2-1643 Vader te Breda, moeder Johanna van der Eycken   Isis Breda
Schoonhoven, van Philips De Weledele Joncker, capitain-lieutenant van de 8-8-1648 Ondertrouw (ref.) te Grave met de Weledele juffrou
compagnie van Sijn Genade de graaf van Hoorn Leonora van Stapradt, wonende in de stad Grave.
27-08 getrouwd tot Kassel.  
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Schoor Salomon Geb. Middelburg. Soldaat onder Cocq 16-2-1685 Huwelijk te Bergen op Zoom met Jannetie Jans,
geb. Zierikzee   Markiezenhof
Schoppen, van Sigismundt Kolonel 1-10-1638 Ondertrouw te Heusden met Margaretha Elisabet
van Calckum, staetjoffrou, in dienst bij de gravin
van Nassau.   Isis Heusden
Schore, van Christiaen J.m. van Ramscappel, dienende onder d’Heer 18-4-1648
Ondertrouw te Axel met Pieternella Braems,
Commandeur Broucqsout j.d. van Berchem   Website
Schot
David Geb. Schotland, wonende te Bergen op Zoom. 19-3-1690 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anthonette
Soldaat onder Du Val Eliard,  wed. van Alexander Cammel   Markiezenhof
Schot Jan Adelborst, hij diende onder kapitein Schot 1607 -Ondertrouw te Heusden met Elisabeth Danos
1-10-1607 -Huwelijk   BHIC
Schot Jan Soldaat onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 12-11-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Aecht Jans, jd,
?
wonende in de Kerkstraat. Attestatie naar Overweech
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Schot
Philip Geb. Schotland, wonende te Bergen op Zoom.  27-12-1686 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elijsabeth Veldhoven,  geb. Roosendaal   Markiezenhof
Soldaat
Schot Willem Korporaal en soldaat, hij diende onder kapitein 21-11-1642
Ondertrouw te Heusden met Isabel Bornet,
Pitkairn. geb. Schotland   BHIC
Schot
Willem Geb. Schotland. Soldaat onder Persens 21-2-1685 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Margriet
Goutiers, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Schotanus Livius Hendricus Veltscheerder onder rytmeester Kyngema 25-6-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Antie Jacobs.
22-6 att. Gegeven. Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Schotes
Willem Geb. Engeland. Soldaat onder Bors 1-8-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Jans,
geb. Oud-of nieuw-Vossemeer  Markiezenhof
Schotman Joannes Wauter Geb. van S' Hertogenbosch, soldaet. 16-11-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:42   Met dank aan Paul de Clerck
Schots Jacques Soldaat, hij diende onder kapitein Belfoort (=Balfour) 1603
Ondertrouw te Heusden met Cathalina Eris,
geb. Schotland   BHIC
Schott Simon Kolonel 23-1-1678 Getuige te Bergen op Zoom (bij Bollaert)
Markiezenhof
Schott Willeim Luitenant. Hij had gediend in het regiment van 3-7-1690 Ondertrouw te Heusden (Franse kerk) met
Wauruph en was als luitenant gereformeerd. Alette van Courte, wed. van George Villichston.
Zie aldaar   BHIC
Schout
Maerten Geb. Vlaanderen. Soldaat onder de Meeuw 4-2-1683 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Petronella
van Loock, geb. Roosendaal   Markiezenhof
Schouth
Claes Geb. Bremen. Soldaet onder de Compaignie van 3-8-1601 Ondertrouw te Breda met Cornelia Corneliss dr.,
Monsr. de Lier geb. Dordrecht   Isis Breda
Schouth Hendrick Soldaat 23-6-1681 Huwelijk te Breda met Marie Harpenij,
wed. van Gerrit Tuly   Isis Breda
Schouwenburch Jan Hessels Wagtmeester dezer stede (Franeker) 16-4-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Mary Moures,
wed. van Bauke Reins. 3-5 alhier getr. 31-1-1680 extract gelicht    Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Schragen Servaes Tamboer 14-3-1675 Huwelijk te Breda met Lijsbeth Dirx,
geb. Maastricht   Isis Breda     
Schramhuysen Jan J.m, soldaat onder de cie. van de heer Andries 6-7-1682 Huwelijk te Oosterhout met Eelken Janssen
vander Meulen, commandeur van de stad j.d. van 's Gravenmoer, won. te Oosterhout.
Woudrichem Op att. van Terheijden   BHIC
Schratenbach, Willem Frederik -Majoor in het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*                   à 1682
baron van -Luitenant-kolonel van het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*  1690
-Kolonel van Inf.Rgt. 577a*                                          à 1694-1705
-Brigadier op                                                                   à 3-9-1701
-Generaal-majoor op                                                    à 14-4-1704
15-12-1705 / -Overleden
1706 / 1708? Zie ook:   website
Schreeuwer Jan Cornelissen Functie : Commies van de vivres en ammunitien 9-11-1640 Commissie / instructie Zeeland
van oorlog te IJzendijke. Isis Zeeland
Voorganger: Carel van der Swaluwe (overleden)
Schreijer Christiaen Geersen Ged. op 12 mei 1615 te Sittard.  Soldaat in het leger 3-5-1643
-Huwelijk te Axel met Berendina Jans de Roo,
van de Prins van Oranje geb. Ledegem          
Ca 1686 -Overleden te Colijnsplaat   website
Schreijnert Bernaert Sergeant 2-12-1602 Getuige te Breda   Isis Breda     
Schrevenbroek, van Zie: Grevenbroeck, van
Schrijer
Christiaen J.m., uut lant van Gulijck (Jülich), soldaet onder 18-4-1643
Ondertrouw te Axel met Bernardijne de Roo,
de compagnie van d'Heer Cap. Lauwijck j.d. van Ledegem in Vlaenderen   Isis Zeeland
Schrijmacher
Jan Van Siegen. Ruiter onder graaf Jan van Nassauw 22-6-1614 Huwelijk te Nijmegen met Trijntgen Jacobs,
jd van Nijmegen, dochter van Stijntgen Dircx
Atlantis Nijmegen
Schrijner Johannes -Wdr. soldaat onder kapt. Eussum op het Groote Pas 5-4-1656 -Huwelijkscontract te Sluis met Elisabeth
van de Castelle, meerderjarige jd  
-Wdr. van Elisabeth van de Casteele. Sergeant 4-6-1669 -Huwelijkscontract te Sluis met Christina Goesebus,
onder kapt. Bochoven op het Groote Pas jd, geassisteerd met Willem van Welle (zie ook:
Website ), schoolmeester te St Anna ter Muiden
Huwelijkscontracten uit de notariële archieven
van Sluis, RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710
Met dank aan Marianne Gossije
Schroder George Majoor van de brigade dragonders en kapitein onder 10-12-1696 Huwelijk te Wouw met Elisabeth Maria Wichtmans
overste Slippenburg BHIC
Schrotes Adrianus Henricus Geb. van S' Hertogenbosch, soldaet. 31-12-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:46   Met dank aan Paul de Clerck
Schruer Jan Sergeant 12-1-1668 Zijn weduwe Beeltjen Ersynck gaat te Sluis een
huwelijkscontract aan met Albert (Kenneler?). Zie
Aldaar  Huwelijkscontracten uit de notariële archieven
van Sluis. ZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Schuer Willem Ruiter 21-10-1685
Huwelijk te Breda met Machteld Fuk,
geb. Meurs   Isis Breda                        
Schuerman Johannes Soldaat onder de compagnie van de capitein 10-12-1676 Ondertrouw te Zutphen met Lijsebeth Cornelissen,
Fredrik van Keppel
j.d. van Wesel wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Schuiffhil Willem Jansz J.m., geb. Dordrecht. Capt. deser stede ende hier 20-9-1626 Huwelijk te Geertruidenberg met
woonende Adriaentjen Ariensdr, geb. Breda, wed. van
Gerrit Arendsz Hertog, woonende alhier  BHIC
Schuijl Herman In regiment Burgenalt in Leiden 4-9-1667 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Schuijl Johan Luitenant onder Harris 26-8-1667 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Lengton
Markiezenhof
Schuiller
Wolf J.m., geb. Camb in den ouer Palts. Corporael onder 24-1-1632 Ondertrouw te Geertruidenberg met Huijbertie Jans,
de companie van Capt. Hertevelt in gaernisoen alhier j.d. geb. alhier en woonachtich   Website
Schuijre, van der Godefrijdus Commandeur van Retranchement 22-2-1674 Assisteert bij huwelijkscontract te Sluis van Anna
Marija Tuijsch met Godefridus Jacobus Bouman,
commijs van Retranchement, geass. met ontfanger
Nicolaes Duyst van Voorhout   Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van Sluis; RAZVL nrs.
1830-1982: 1645-1710  Met dank aan Marianne Gossije
Schullen
Alexander Van Aken. Soldaet onder capt. Mons. de Villargnou 21-6-1618 Huwelijk te Geertruidenberg met Tijsken Meye,
van Lundre int lant van Luyck (Liege),                       ?
wed. van Rijck Nanningen
Schults
Michel Van Meven in Pruijsschen. Dragonder onder de 30-4-1675 Huwelijk te Lochem met Geertjen Hagens, dochter van sal. Jan Hagens uijt Lochum; zijn sonder eenige proclamatien in onse kercke gedaen, door een Lutersch velt-predicker 's namiddaghs om 4 a 5 uijren in de schoele opentlic ge copuleert, alsoo de bruijdegom te velde moeste gaen.
heer majoor Christof Albrecht van Schlieben Lochem NG Trouwen
Schultus Jorrien Corporael 5-2-1682 Nae att. van Zutphen gecopuleert met Cathrina
van Etteren   Warnsveld NG Trouwen
Schuring Bartel Luitenant 17-1-1634 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Schutten Derck Wijlen de lieutenant Derck Schutten alhier 18-4-1691 -Overleden vader van de bruid te Groenlozijnde
Christina Schutten, zij trouwt met Herman Weddinck,
der rechten doctor, soon van wijlen doctor Rudolph
Weddink, van Wenterswijck  Attest. na Wentersw. den
6 meij.
31-12-1691 -Overleden vader van de bruidegom, zijnde JohanSchutten, hij trouwt met Cornelia Elsabeth Warnsinck., dochter van wijlen burgemr. Johan Warnsinck alhier. Gecop. voor het kranck-bedde der bruidt den 13 jan. 1692.   Dopen Groenlo     Met dank aan Harry Nales
Schuttrop, van Frans Janssen Soldaat onder de Hr Cap: Jan de Mepsche 17-5-1696 Huwelijk te Bourtange met Grietje Derricks Straetmans, Jd. uit de Bourtange   Website
Schuurbrand Adriaan Soldaat onder Kapt. Pijl 11-8-1691 Ondertrouw te Breda met Allegonda Schalp
Isis Breda  
Schuymbeek
Hendrik Geb. uit het graafschap Brandenburg. Korporaal 1676
Huwelijk te Bergen op Zoom met
onder van den Born Rosina Halmanen, geb. Breslauw in Silezië  
Markiezenhof
Schuyrhoff
Hendrick Geb. Emmerich. In 1661 als soldaat naar Oost Indië vetrokken Echtgenote: Annichgen Menekens
11-9-1677 Akte: procuratie: om van de VOC te Enkhuizen het tegoed van haar man te ontvangen
Utrechts Archief   inv.nr. U82a5, aktenr. 42
Schwaageri
Hans Afkomstig van Zwitserland. Soldaat 20-6-1618 Ondertrouw te Leeuwarden met Maritien Jans,
uit Oldenburg   Tresoar
Schwartzenberg en Hohenlansberg, George Frederik -Majoor in het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*                    à 1637 -
vrijheer van -Luitenant-kol. van het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*     à 1637-1639
-Kolonel van Inf.Rgt. 639a*  van                                 à 1639-1646
Schwartzenou, baron van Carel Ferdinand Ulrich 1e lieutenant in het regiment van de grave 18-10-1679 Huwelijk te Vierlingsbeek met Anna Elisabeth Sijbers
Christian van Waldeck N.G. Trouwboek Vierlingsbeek Met dank aan Wim Achten
Scot
Jan Jg uit Schotland. Soldaat in de comp. van Col. 27-6-1627 Ondertrouw te Alkmaar met Neeltgen Francken,
Henderson   Inf.Rgt. 603a* jd van Valckenburgh, wonende in de Nieuwestraat
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Scott Willem Soldaat 2-5-1681
Huwelijk te Breda met Mary de Witt,
geb. Brussel   Isis Breda  
Scotte Jan Soldaat onder overste-luitenant Väene 30-1-1655 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Jenneken
             van Balveren, j.d. van Grave.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Screurs Henricus Spaans  17-1-1678 Huwelijk te Stevensweert met Mectildis Streuers 
 garnizoen
Website
Screurs Joannes Spaans  22-8-1677 Huwelijk te Stevensweert met Maria Culikers  Website
 garnizoen
Scrijter
Caspar Geb. Duitsland. Soldaat onder Crunningen 27-7-1635 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maijken Stoffels,
wed. van Art Crachter   Markiezenhof
Scroder Conraedt Uit Hessen. Soldaat 2-3-1625 Huwelijk te Bolsward met Fransche Pyters, 
(=Schröder?) uit Bolsward   Tresoar
Scrunser Giesbert Adelborst onder Capt. Livingston 25-5-1630 -Ondertrouw
?
8-6-1630 -Huwelijk te Arnhem met –Kercker..?, wed. onder dezelfde comp. Get.:Hector Fresel(?), Toentje Gerritsen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Seall
John Afkomstig van Engeland. adelborst onder kapitein Crumb 30-9-1639 Ondertrouw te Heusden met Anneken Davids
BHIC
Sebastiaen
Christoffel Geb. te Hessen. Ruiter onder van Eekeren 27-2-1630
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Sophia
Degener, geb. in het land van der Marckt
Markiezenhof
Sebolt (Sibbald) Wolter Jm, sergeant onder capt. Sinckler (Sinclair) 24-12-1605 -Ondertrouw
?
15-1-1606 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijsbet Sinccler
(Sinclair), wed. van Jaques Taems
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Sebrants zn. Rutgeer Sergeant onder de Compaignie van de Ritmeester 30-11-1601 Getuige te Breda   Isis Breda  
la Salle Cav.Rgt. 599a
Seckeliers Hieronimus Onder cohortis DD Jacobi Calonne 5-8-1627 Zijn zonen (Cornelius en Paulus) ged. te Hulst,
moeder Susanna Putte.   militair doopboek Hulst
Met dank aan René van Winsen
Sedeler
Gregorius Geb. Kortrijk. Soldaat onder van Els 7-2-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Elisabeth Dircx van Maesijck, wed. van Jan Hage 
Markiezenhof
Sederquist Nelis Geb. Scheldestadt (Antwerpen?). Vaandrig onder 8-3-1682 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Jacoba Balfour  
?
Patkil 24-5-1683 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Jacoba Balfort
Markiezenhof
Sedijweeck
Christiaen Geb. Engeland. Soldaat onder Cornwel 16-8-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Willems,
wed. van Mattheens de Cluijnder   Markiezenhof
Seeler
Joris Geb. Duitsland. Soldaat onder van Ongenade 2-8-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Cornelia Simons, wed.  van Harman Jansen
Markiezenhof
Seendam,  van Gerrit Ruiter, hij diende onder baron van Regteren, 30-5-1698 Ondertrouw te Heusden met Geertruij van Baak
majoor van het regiment te paard van de baron BHIC
van Wassenaar (ovl. 1665)   Cav.Rgt. 635d
Seerligh Lambert Jm van Otmarsse (Ootmarsum?). Soldaat onder de 6-12-1679 -OT ? Huwelijk te ‘s-Gravenhage met Geertruij
compagnie guardes van zijne Hoogheid, geleijdt Richard, j.d., geb. alhier. Beijde wonende alhier in
werdende bij de heer Baron van Heijde   den Haghe   GA, DTB ondertrouwaktes 181
Inf.Rgt. 599a*  ? 27-12-1699 -Zoon Adam Seerling ged. te ’s-Gravehage
(zie 18e eeuw)   Met dank aan Edith van Eijck
Seeuw, de Geert Van IJs¼ ( ?), soldaet onder de compagnie van 1657 Ondertrouw te Axel met  Abigael Wittewrongel
d’Heer Commandeur Broucqsault Website
Segeler Martinus Spaans  6-1-1663 Huwelijk te Stevensweert met Margareta Staals
 garnizoen
Website
Segen Ritzard Sergeant 2-1-1618 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Segers Cornelis J.m van Naerden. Soldaet onder Capt. van Eck 22-2-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met
in guarnsioen alhier Gertruid Matthijs, j.d., geb. Heusden,
hier woonende   Website
Segers Matthijs Soldaet onder den prins van Lunenborgh 14-8-1687 Huwelijk te Gorssel met Elsken Meijerincks,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Segierse Evert Zee-Roover 8-10-1676 Criminele sententie te Middelburg   Isis Zeeland
Seidenham Humphreij Kapitein 12-1-1635 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Seijfardt Andries Vendrich onder de guarde van Sijn Hoochheijt 2-8-1686 Huwelijk te Lochem met Aleijda Wussincks
Lochem NG Trouwen
Seijmons Godefridus Soldaat bij Corradin 13-11-1635 Vader te Breda, moeder Margaretha Jans de Bruijn 
BHIC
Seil
Jacob Geb. Duitsland. Soldaat onder Haales 15-10-1687 Huwelijk te Bergen op Zoom met Martina Coenraad,
geb. en wonende te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Seilich Martinus Spaans  3-8-1675 Huwelijk te Stevensweert met Maria Tonleer 
 garnizoen
Website
Seine(?)
Gilles J.m., van Vranckrijck. Soldaet onder d'Hallard 25-3-1637 Ondertrouw te Amersfoort (HG) met Lisbeth Thomas,
j.d., van Amersfoort, ass. stiefmoeder Wijm Gerrits
Met dank aan Robert Maaswinkel
Seintiens Alexander Geb. Maastricht, wonende te Bergen op Zoom. 26-4-1667 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia Visschers, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Sergeant van Baexen
Seldensloo
Hans Van Hamburg. Soldaat onder overste-luitenant 14-6-1668 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met
Roorda Inf.Rgt. 577a, 1e Bat.* Elske Jans, van Delfzijl. 1-7 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Selder Toors Soldaat 23-11-1606 Kind Janneke gedoopt te Leeuwarden   Tresoar
Selgelton Eevert Soldaat onder sir Geraerdt Herbert 1-3-1620 -Ondertrouw te Heusden met Metge Willems,
geb. Heusden
-Andere partner: Susanne Borton   BHIC
Sellaerts (Sellers?)
Samuel Engelsman. Soldaat onder kapitein Seger 8-1-1606 Ondertrouw te Dordrecht met  Griete Jacobsdr.,
wed. van Robbert Moer (More?), adelborst onder
dezelfde compagnie, 22-1-1606 bescheid gegeven
om te Naarden te trouwen   Website
Sellen, van
Jan Geb. Luneburg. Soldaat, hij diende onder kapitein 1605
Ondertrouw te Heusden met Evercken Gerlich,
Calslagen geb. Aken/Aachen   BHIC
Selper Hendrich Functie : Vaandrig in een compagnie te voet inSuriname 5-11-1680 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Sels Gerhard Capiteijn 30-1-1670 -Ondertrouw te Warnsveld met joffer MargaritaStrockels   Warnsveld NG Trouwen
-Huwelijk te Gorssel met Margarieta Strockel,
20-2-1670 met attest. van Warnsveldt.   Gorssel NG Trouwen
-Vader te Gorsel, moeder Margarieta Strokkel
20-2-1670 (haeren soon Evert Harmen laeten doopen)
-Idem (dochter Christina)         Gorssel NG Dopen
5-3-1671
Sels
Jacob Geb. Engeland. Soldaat onder Fairwel 23-1-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria Cheleij,
wed. van Pieter Marcq   Markiezenhof
Sels Peter Vaendrager 17-7-1664 Vader te Gorssel, moeder Johanna Catharina-
(Doop haere dochter Anna Catharina. Compatres Peter
Sels, rentmr. en Christina van Holtman)
Gorssel NG Dopen
Selt
Maerten Geb. Woltenhuijsen (Wurttemberg). Soldaat onder 2-6-1619
Ondertrouw te Heusden met
kapitein le Roche. Anneken Willems, geb. Leuven / Louvain. Deze
zijn niet getrouwt, maar gescheiden.   BHIC
Sensir Aegidius Spaans  10-12-1655 Huwelijk te Stevensweert met Magdalena Scholten 
 garnizoen
Website
Senukens? Lambrecht Ruijter onder de Compaignie van Capiteijn Tempel 15-2-1602 Getuige te Breda (bij: Plavier zn.)   Isis Breda
Serasbergen Johannes Afkomstig van Schoonhoven. Soldaat onder kapitein 20-2-1671 Ondertrouw te Heusden met Hendrickske Ketelaers,
Arckel. geb. Heusden   BHIC
Sergeant Raph Adelborst en edelman. Hij diende onder kapitein 10-1-1642 -Ondertrouw te Heusden met Eleonora Bollant.
Ashleij Geboden, proclamatiën gedaan Dordrecht
29-7-1642 -Ondertrouw te Heusden met Petronella
van den Berch, geb.  Rotterdam, woonplaats Dordrecht.Geboden, proclamatiën gedaan te
Dordrecht  BHIC
Sergen Nicolaes Ruiter en sergeant onder viconte de Machault 2-1-1632 Ondertrouw te Heusden met Agnes Bartels,
geb. Heusden   BHIC
Seri Petrus Soldaat bij de Baron Torquain 8-6-1634 Vader te Breda, moeder Maria-   BHIC
Serle
Wilhem Geb. Engeland. Soldaat onder Ames 2-9-1633
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Aler Graije(=Grey?), geb. Engeland   Markiezenhof
Serooskercke, van Alexander Kapitein 3-1-1618 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Serra(?)
Sijmon Corporael onder de Compaignie van Capiteijn 19-1-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
Reijnevelt
Sertar Renerus Mineur 21-10-1635 Vader te Breda, moeder Joanna Brasseur  BHIC
Servaes
Philibert Geb. Frankrijk, wonende te Bergen op Zoom. 5-6-1667
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Martijn,
Soldaat onder Bedarrides geb. Nijvel   Markiezenhof
Servaesen David Soldaat onder de compagnie van de drossaard 31-7-1620 Ondertrouw te Leiden met Lijdia Jans van Nieucoop,
van Gorkum woonplaats Leiden   BHIC
Sesteweyer, van Caspar Wdr. Soldaat onder Capt. Henderson 26-4-1620 Ondertrouw te Alkmaar met Metsge Jans,
wed. van Franeker, wonende op de Santhoeck
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Setle
John Geb. Engeland. Soldaat onder Persens 27-12-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria van Loock,
geb. Roosendaal   Markiezenhof
Seur Bernaert Wdr. van Margrijta Wijnberg. Soldaet onder de 7-4-1646 Ondertrouw te Axel met Janneken Jans,
compagnie van d’Heer Cap. Seraeskerke wed. van Jan de Caliers (getrouwd)   Website
Seveel (Sevrel ?) Glaude Soldaat onder Kolonel Scheltinga   Inf.Rgt. 671e* 1-4-1696 Huwelijk te Breda met Gertruy Berents
geb. Arnhem   Isis Breda
Sevenar Pytter Mr. chirurgyn en militair 30-1-1675 Ondertrouw te Sneek met Trijntie Andrys 
uit Peperga   Tresoar
Severt Hans Hendriks Van Wytenberg. Soldaat onder capt. Hetinga 29-5-1670 Ondertrouw te Harlingen met Lysbet Hessels,
van Leeuwarden. Getrouwd 17-7
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Sgram Wilhelmus Soldaat bij de drossaard 1-1-1636 Vader te Breda, moeder Elisabeth van den Bosch
Isis Breda
Shauw (Shaw?)
David Jg, Schotsman. Soldaat in de comp. van Henderson 13-2-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Maritgen Rocus,
Inf.Rgt. 603a* wonende achter Risservoort. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Shavert
Nicolaes Geb. Stegere(?) in Vlaanderen, wonende in het garnizoen Lillo. Soldaat onder van Meteren 16-6-1671 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Martijntjen Schalajon, geb. Bergen op Zoom
Markiezenhof
Short
Robert Geb. Engeland. Soldaat onder Essex 27-11-1637 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Levit,
wed. van Henrick Levit   Markiezenhof
Sibard Marin Ruiter onder monsieur de Ferrier 5-4-1643 Getuige te Heusden (bij: Marguerite Robert)
Isis Heusden
Sibbets
Jan Wdr. Schotsman, een werckbaes 8-5-1631 -Ondertrouw
30-10-1631 -Huwelijk te Arnhem met Eefken Dircx, wed. Beiden tot Arnhem. Get.: Harmen Cranen Smith, Aeltien Gerrits
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Sibert Martin Ruijter onder de graef van Witgenstein 27-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Mari Jansen,
wed. van Reiner Wijers, wonende alhier.
Att. gegeven na Warnsfelt.   Trouwboek Zutphen
Sibijlle Jean Van de Compagnie van Geraudiere 5-1-1648 Huwelijk te Breda met Marie Grimbaut,
wed.   Isis Breda
Sibrich, van Joannes Peter Spaans  31-5-1674 Huwelijk te Stevensweert met Meltildis Gaspar
 garnizoen
Website
Siccama Abelus Douglas Geb. 1675. Advocaat, schrijver van Comp. Infanterie 1704 - Begraven te Leeuwarden   HCL
en burger vaandrik. grafsteen Westerkerk te Leeuwarden
Sicerds Lieuwe Sold. Onder capt. Papeleyn 11-5-1684 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Saakjen Anes,
van Leeuwarden. 1-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Sickes Hendrick Wdr. Adelborst onder de Guarde   Inf.Div. 631a 9-5-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Doedtie Clases,
wed. van Christ. Hanses. 9-1-1658! Att. gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Sickis Douwe Soldaat onder (de comp. van)  capt. Ockinga (of Ockema) 1-10-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (Ref) met Grietie Juriens, alhier   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Sidney Robert Functie : Sergeant-majoor in het regiment van 27-12-1646 Commissie / instructie Zeeland 
?
kolonel Ferdinande Kingtley. Voorheen kapitein.  Isis Zeeland
Voorganger: Aubry Vere, graaf van Oxfort
Inf.Rgt. 616a*
Sieckelaar Wensel Geb. Silezië. Ruiter onder ritmeester Eller 19-1-1646 Ondertrouw te Heusden met Ida Abrahams,
?
geb. Heusden. Afkondigingen ook te Rotterdam
?
Isis Heusden
Siegelaer Hans Jurjens Geb. Ongeren. Soldaat onder capt. Johan de Besco 16-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met 
(of Tiegelaar) Lysbet Jansen, geb. Doccum. 4-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Sielhorst, van Justus Adelborst 13-6-1683 Huwelijk te Breda met Michelt  van Giffer, 
geb. Utrecht   Isis Breda
Sieverts Siabbe Van de Schent. Soldaet onder overste-luitenant 17-11-1667 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met
Roorda Inf.Rgt. 577a, 1e Bat.* Aefke Pieters, van Jever. Getrouwd 4-12
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Sifredi, de Henri Majoor in Inf.Rgt. 634b*  van                                       à 1640-1646 -
?
Sifure, la Eusebe Kwartiermeester 15-11-1642 Getuige te Heusden   BHIC
Sigers Nicolaas Geb. 18-5-1642 Groningen. Militair: vaandrig, 17-12-1663 -Huwelijk te Groningen met Gissele van Hulten,
capitain, luitenant-kolonel. geb. 20-2-1646, ged. 22-2-1646 Groningen,
ovl 16-2-1680 Groningen
RAG Toegangsnummer: 546 Archieftitel: Plaatsings-
lijst van het archief van de familie Leuringh, 1682-1809.
-Akte van verkoop door Albert Abringge te Groningen
1681 aan kapitein Nicolaas Sijgers en zijn vrouw
Gissellina van Hulten van de helft van een kampland
te Haren, "het Oldehoff", in mandelig bezit met de
erfgenamen van Henderick d'Vriese
-Overleden   Met dank aan Teijo Doornkamp
16-12-1703
Signi Lambertus Spaans  4-10-1648 Huwelijk te Stevensweert met ? Michij   Website
 garnizoen
Signory, de Philips J.m. van Brussel. Soldaat onder capt. Jagher 13-9-1629 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
?
Anneken Govertsdr, wonende tot Wijck  
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Sigure, de
Pierre Spanjaard, soldaat onder de heer van Marquette 22-1-1606
Ondertrouw te Dordrecht met  Agnete- [sic],
wed. van Pieter Jansz., uit het Land van
Luik / Liege   Website
Sijbes Hugo Wdr. van Veenwolde in Friesland. Soldaat onder 28-5-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Jenneken Jans,
jonker Arent van der Mijl liggende in garnizoen te van Leiden, wed. van Jan Wielart (Willard?), soldaat geweest onder kolonel Veer   Website
Geertruidenberg
Sijbes Matthijs Geweldige provoost over het garnizoen te Oostburg. 2-5-1641 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Voorheen adelborst in de compagnie van kapitein
Lauwick te Oostburg
Sijdses Evert Geb. Cornjum. Soldaat te paard 2-5-1656 Opname in burgerboek Leeuwarden   HCL
Sijmon Lambert Geappointeerd soldaat, woonplaats Woerden 5-11-1656 Erflater huwelijkspartner te Woerden
Website, notaris Woerden
Sijmons Laurens Wdr. van Cornelia Teerlinck. Korporaal onder kapt. 9-5-1690 Huwelijkscontract te Sluis met Marija Levijns, 
Alexander Margnault te Sluis wed. van Jacob Dircxsen, wonende te Sluis
Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van
Sluis; RAZVL nrs. 1830-1982: 1645-1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Sijmons (Simons)
Rijtchard (Richard) Geb. Engeland. Soldaat onder Freijer 8-12-1627 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Dirrijxken
Jacobs, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Sijncker
William J.m., geb. Engelant. Soldaet onder Capit. Meolis 5-12-1631
Ondertrouw te Geertruidenberg met
in garnisoen aliher Aeltien Galbeecks, j.d. geb. Emmerick
en hier woonende   Website
Silensky Hans Jurrien Vaandrager onder het regiment van generaal- <29-5-1695 -Overleden. Partner: Zophia Drakenburg,
majoor Salis  Inf.Rgt. 673c* BHIC    zie:  Hertman John  
Silverbergen
Elias Geb. Zweden. Soldaat onder Sparvelt 15-7-1692 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Christina Ceulemans   Markiezenhof
Silvius Godefridus Schriever van capt.majoor Niulandts 30-9-1649 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Aanna de Haes. 7-10 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Simens Eelcke Mr. Wever. Soldaat onder de guarde  Inf.Div. 631a 16-7-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Anti Gerryts.
13-1-1668 (!) getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Simmes
Robert Geb. Schotland. Korporaal onder Lindsan 23-1-1678 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna des Rats,
geb. Bergen op Zoom     Markiezenhof
Simon Franciscus Spaans  9-6-1678 Huwelijk te Stevensweert met Judit Tonlet   Website
 garnizoen
Simon Fransois Ruyter onder de comp. van de Heer van 26-3-1649 Huwelijk te Leersum met Swaentje Reijers
Broeckhuysen van Darthuijsen, met att. van Doorn
Amerongen Trouwen NG 1642-1811
Simon
Hugh Geb. Engeland. Sergeant onder Schillekatt 8-12-1677 Huwelijk te Bergen op Zoom met Aaltgen
van Wachtendonck    Markiezenhof
Simon Joannes Spaans  25-1-1648 Huwelijk te Stevensweert met Joanna Arnould  
 garnizoen
Website
Simonet Paulus Soldaat 27-2-1637 Vader te Breda, moeder Catharina Alart  BHIC
Simoni Franciscus Spaans  9-4-1635 Huwelijk te Stevensweert met Joannata Dilo  Website
 garnizoen
Simons Derck Soldaet onder capt. Bulo 26-3-1676 Ondertrouw te Zutphen met Hilleken Emmericks,
wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Simons
Pieter Geb. Duitsland. Soldaat onder Gaugels 31-8-1678 Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriaentjen
Adriaens, geb. Huijbergen   Markiezenhof
Simons Sparlet Soldaet onder capt. Lanoij 22-8-1675 Ondertrouw te Zutphen met Leentien Reijnders,
dochter van Reijner [?: Eewolts]   Trouwboek Zutphen
Simonsen Hans Luitenant 8-11-1600 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Katharina Valckenburchs   Markiezenhof
Simonsen Jan Korporaal onder kapitein Kinschot. 18-10-1680 -Ondertrouw te Heusden met Sara Harten
-Andere partner: Helena Jans   BHIC
Simpels Jacob Wdr. van Cathelyne Franssen. soldaat onder van 12-4-1668 Huwelijkscontract te Sluis met Gooltjen de Bare (zie
Noortwyck ook: Website ), meerderjarige jd, dienstmaecht bij
Willem Sluymer, geassisteerd met broer Laureijns
de Bare. Hij geass. met Jan Kent, poorter van Sluis.Huwelijkscontracten uit de notariële archieven
van Sluis. RAZVL nrs. 1830-1982: 1645-1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Simson David Geb. ca 1660. Dragonder 13-3-1697 Begraven te St. Anna ter Muiden
Met dank aan Marianne Gossije   Website
Simson
Francois Geb. Engeland. Soldaat onder Balfour 5-5-1627 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Esther Jans,
geboren te Delft   Markiezenhof
Simson
Thomas Geb. Engeland. Soldaat onder Cofton 11-10-1628 Ondertrouw te bergen op Zoom met Digna Lowijs,
wed. van Jan Goorden (=Gordon?)   Markiezenhof
Simson
Thomas Geb. Luik / Liege.  Soldaat onder Parsons 28-12-1685 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Teuntien Cramers  Markiezenhof
Sincklaar David Schotsman. Soldaat onder Capt. Orrock 26-6-1622 Ondertrouw te Alkmaar met Iffjen Piters van Garden,
(Sinclair ?) wonende op het Nieuwe Landt
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Sinclar David Gereformeerd, militair en Dominus 23-2-1681 Huwelijk te Breda met  Anna Elisabeth
(Sinclair ?)
van Bertolts, Domicella, geb. Keulen / Köln
Isis Breda
Singenet Jaecq Korporaal onder de gouverneur (van Breda) 6-5-1660 Begraven te Breda   Isis Breda
Sinot
François Geb. ca 1615 in Frankrijk ( Vermoedelijk afkomstig 30-11-1639 Huwelijk te Gorinchem met Marie Jans, geb.
uit Elzas Lotharingen). ca 1620 in Gorinchem, dochter van Jan Willemsen.
Soldaat in het garnizoen Gorinchem van het Waals Kind van François en Marie:
regiment. Fransoijs Sijmont, geb. Gorinchem, ged. (geref.)
19-10-1640 Gorinchem (getuigen: Maijken Theunis
en Jan Willemsen, geb. ±1595)
Sins Adriaantie Aerde Geb. en won. te Made. Ruiter onder de cie. van 4-2-1691 Huwelijk te Oosterhout met Meerten Cornelissen
ritmeester Sterckenborgh BHIC
Sintemer, de Jacques Tamboer-majoor onder het regiment van generaal- 29-12-1697 -Ondertrouw te Heusden (Franse kerk) met
majoor de Torsaij  Inf.Rgt. 599b*, gouverneur van Ursel Jans, wed. van George Ritherson. Zie aldaar
Heusden. 19-1-1698 -Huwelijk te Heusden (Franse kerk)
-Andere partner: Jen Catelin Jacob   BHIC
Sinterman Christiaan Soldaat onder Luitenant-Colonel Hagedoorn, 18-4-1675 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
in garnizoen alhier   Inf.Rgt. 665b* Jannichje Broeckhuysz, wed. van Pieter le Riche,
att. nae het leger  De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Sipplyn
Pyeter Van Ceulen / Köln. Soldaet onder capt. Sander 2-1-1676 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Trijntje Pyeters,
van Harlingen. 10-1 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Sistan Bernhardt -Wdr. van Lucia Fransdr. Soldaat onder Mons. April 1622 -Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Maria Jans,
d'Hamon wed. van Pierre Joffre. Attestatie gegeven om int
leger te trouwen
-Wdr., soldaat onder Mons. d'Hamon Mei 1623 -Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Elysa­beth
Grand Jansdr, wed., won. tot Rhenen. Getrouwd
15 juni   De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Sivers Jan Corporaal onder capitein Sixma 6-5-1683 Huwelijk te Rheden met Hermken Peters,
jd. van hier.    Rheden NG Trouwen
Siwers Jacob In leven capiteyn des armes onder kapt. vander Laer 30-12-1676 Zijn weduwe, Anna Bassé, sluit te Sluis een
huwelijkscontract met Jacob van Meerelbeke,
poorter van Sluis, wdr. van Catelyntje Minne 
Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van
Sluis; RAZVL nrs. 1830-1982: 1645-1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Sixen Hans Luitenant 16-7-1600 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Petronella van Bellu   Markiezenhof
Sixma, van Douwe -Capitein 9-8-1668 -Dopeling Ittie Nauta gedoopt te Jorwerd,
moeder Romelia van Haubois   Tresoar
-Majoor in het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*                    à 1694
Sjans (Chance ?)
Aertsjen Jg uit Schotland. Adelborst in de comp. van Col. 11-1-1626 Ondertrouw te Alkmaar met Pierrijntje Pauwels,
Henderson   Inf.Rgt. 603a* wonende in de Vrouwesteegh (getrouwd)
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Sjot (Shot?)
Johan Jg van Engeland. Soldaat onder Capt. Henderson 10-4-1622 Ondertrouw te Alkmaar met Brecht Jans,
jd van Alkmaar, dochter van wijlen Jan Willemsz.,
wonende op de Leed
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Sjouman (Schumann?)
Hans Afkomstig van Altenbuch zu Meissen. Soldaat onder 3-3-1628 Ondertrouw te Heusden met
de compagnie van graaf Willem van Nassau. Lijsbeth Joris van de Graef. 
Kinderen: Sjouman, Schuman, Schoeman   BHIC
Skelterme
Willem Jg uit Engeland. Adelborst onder capt. Balfour 25-3-1606 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lijsbeth Sienwit,
wed. van Thomas Cole, uit Engeland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Slachmulder Embrecht Adelborst onder kapitein Sondts 7-5-1625 Begraven te Breda   Isis Breda
Slagheck Albert Ruytter onder rytmeester Kyngema 18-6-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Antie Cornelis, van Burum. 27-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Slauer
Jacob Geb. Schotland. Soldaat onder Connock 2-9-1687 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Heijndrix,
geb. Nieuw-Vossemeer   Markiezenhof
Sleden, van Henderick Soldaet. 11-1-1680 Huwelijk te Gorssel met Anna van Bijll,
met attestatie van Zutphen   Gorssel NG Trouwen
Sleeswijk-Holstein-Plön, hertog van Bernhard -Geb. 31-1-1639, zoon van Joachim Ernst van
Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön en Dorothea
Augusta van Gottorp. Eerst in Spaanse dienst.
-Kolonel van Inf.Rgt. 672i*  =Braunschweigisch-
Lüneburgische Infanterie van                                     à 1672-1673 -1672 Verdediging van Groningen
-Deense Generaal-majoor vanaf                              à                       25-10-1675 -
13-1-1676 -Overleden te Plön   Website (NL) en Website (De)
Sletig Henrich Knecht bij Kapitein Liechtenberg 4-12-1650 Vader te Breda (zoon Heinrich gedoopt)   BHIC
Slicher Hendrick Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Cort Wits 23-3-1601 Getuige te Breda   Isis Breda
*
?
Slichte-breë Berent Soon van zallige Henrik Slichte-breë. Soldaet te Groll 27-10-1663 Attest op Groll om te trouwen met Fenne Wilderink,
dochter van Henrik Wilderink uit Beltrum.
Eibergen NG trouwen
Slijk Reinier J.m. van Schalkwijk in't stift van Utrecht. Soldaet 10-2-1685 Ondertrouw te Borculo met Aeltjen Willink,
onder de comp. van sijn h. graaflijke gn. van Stirum j.d. van Werner Willink, van hier
Borculo NG Trouwen
Slijp (van der) Guillaume -Functie : Vaandrig van een compagnie te voet in Suriname 5-9-1680 -Commissie / instructie   Isis Zeeland
- Functie : Luitenant van een compagnie voetknechten in Suriname. Voorganger: David Montgommory (overleden)
8-5-1681 -Idem
Slinck
Hans Van Dixmuyde, wdr. van Cateline Heckmans. 8-3-1620 -Ondertrouw
Soldaet onder de comp. van Mons. de ….? ? -Huwelijk te Geertruidenberg met Anneken Jansdr,
van Cuelen / Köln,
wed. van Adriaen Pieterszn   BHIC
Slingsbije / Joris -Afkomstig van Zutphen. soldaat onder sergeant- 24-1-1653 -Ondertrouw te Heusden met Margareta CaspersMisbagh   Isis Heusden    Ook kinderen vermeld
Slingsbie majoor Wittepol. Woonplaats Heusden -Begraven te Heusden   BHIC
-Sergeant, hij diende onder kapitein Wittepool 11-6-1651
Sloijd Edwardt Kapitein (commissie). Voorganger: kapitein 1-5-1649 Commissie / instructie   Isis Zeeland
Christoffel Crumb
Slonde Richard Barbier onder Hickman 7-12-1633
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Doriteo Sweetnigh, geb. Engeland  
Markiezenhof
Slosser Hendrik Soldaat onder majoor-commandant Hooghendorp 14-2-1676 -Ondertrouw in het Het land van Gulick (=Jülich)
met Grietjen Beckers, geb. Het land van Gulick
3-3-1676 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Slotemaker Cornelis Soldaet onder capiteijn Hemert 29-1-1688 Huwelijk te Almen met met Sibilla van Gelder.
Met attestatie van Zutphen den 29 januarij.  
Eibergen NG trouwen
Sluis, van der Bastiaan Willem Korporaal onder Kapt. Pauw 15-2-1693 Huwelijk te Breda met Anna Maria Stek   Isis Breda
Sluiter
Hendrick Geb. Wesel. Sergeant onder kapitein Hamstein 21-9-1680 Opname in burgerboek Leeuwarden   HCL
Smal Thomas Korporaal, hij diende onder kapitein Otterson 1605 Ondertrouw te Heusden met Margriet Mauritsdr 
BHIC
Smalwoth
Jan Van Londen. Soldaat onder capt. Balfour 9-1-1606 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maeyke Jans,
van Utrecht, onlangs te Utrecht. Attestatie naar Goes,
waar hij schijnt te wonen. Hij verliet haar.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Smet Hermanus Soldaat 15-10-1632 Vader te Breda, moeder Elisabeth Hermans  BHIC
Smets Willem Soldaat, hij diende onder kapitein Couts 1603 Ondertrouw te Heusden met Aeltgen Peters,
geb. Oosterhout   BHIC
Smidt, de Aernout Soldaat, hij diende onder kapitein Igniosa 28-10-1622 -Ondertrouw te Heusden met Anne Toenissen
-Andere partner: Jenneken Goverts   BHIC
Smies / Otto -Jonghman, sone van Philips Smies, van Borculoe. 14-4-1689 -Ondertrouw te Lochem met Jenneken Luijlofs, naegelaten dochter van w. Jan Lulofs, van Lochum.
Soldaet onder de heer graeff van Stirumb Lochem NG Trouwen
-Copul./huwelijk in Lochem met Janneken Luilofs
-Soldaet onder de comp. van sijn excell. sijn h. gr. 9-5-1689  j.d. van wijlen Jan Luilofz, van Lochem.  ND ref. Gem.Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
gn. van Stirum Inf.Rgt.  664a* -Zoon Gerrit Henrik gedoopt te Borculo
-Dochter Hendersken gedoopt te Borculo
-Soldaet 19-3-1693 Borculo NG Dopen
Smijs -Soldaat 21-9-1695
Smijs Engbert Nagelaten soon van wijlen Philip Smijs, soldaat 3-10-1696 Ondertrouw te Borculo met Harmken Brouwers,
onder de compagnie van sijn exel. de heer graaf van Stijrum,. j.d. van Esken Brouwers, beide van hijr.
Copulati hic / huwelijk te Borculo den 25 octobr
Borculo NG Trouwen
Smis
Willem Van Aken. Soldaet onder capt. Jan van den Bosch 11-3-1629
Huwelijk te Geertruidenberg met Anneken
in guarnizoen Jansdr,  van Herentals   BHIC
Smit Adriaan Jans -Soldaat onder Capt. Majoor Parcheval 2-3-1672 -Huwelijk te Zevenbergen met Aeltie Jacobs
-Wdr. van Aletta Jacobs 28-10-1679 -Huwelijk te Zevenbergen met Cornelia Adriaens
Hagenaar, jd van Ter Heijden
15-1-1790 -Vader te Zevenbergen ( zoon Cornelis)
Met dank aan Anthony Hofstee
Smit Bartel Sergiant 8-4-1674 Gemachtigde in akte over ontslagverlening
Utrechts Archief   inv.nr. U91a1, aktenr. 44
Smit Beurijn? Soldaat onder van Hohenlo.   Inf.Rgt. 577a*  ? 7-4-1609 Kind Lucas gedoopt te Zaltbommel
Doopboek Zaltbommel 1609-1612
Smit
Gerrard Geb. Minden in Duitsland. Soldaat onder 20-3-1667 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Dominicus,
van der Mijlen geb. te ’s-Gravenhage, wed. van Adriaen Baltens
Markiezenhof
Smit Gerrit Majoor in Inf.Rgt. 572a*  in                                           à 1664 -
Smit Gerrit Wilmzen Soldaet 11-3-1677 Dochter Geertruid Rebecca gedoopt te Borculo
Borculo NG Dopen
Smit Heijndrick Geb. Assen. Wdr. Soldaat onder Coninck 4-10-1630 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Maijken Cornelis, wed. van Jan Aertsen
Markiezenhof
Smit Jacob Ruiter 14-12-1681 Vader te Capelle, moeder Gieltje Barents   BHIC
Smit Jurrien Ruijter onder de graef van Witgenstein, in 16-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met Anneken Nieumejers,
guarnisoen binnen Den Bosch wed. van wijlen Hendrick Vierse  Trouwboek Zutphen
Smit
Lauwereys Geb. Engeland. Trompetter onder Rouillac 15-12-1627 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Marie Wicht,
wed. van Pieter Wertigar   Markiezenhof
Smit
Ooldert Geb. Schotland, wonende te Bergen op Zoom. 13-1-1690 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Catarijn Deyers,
Soldaat onder Famars wed. van Gert Jansen van Stennenburgh
Markiezenhof
Smit
Thomas Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1604 Ondertrouw te Heusden met Janneken Niclaes,
Veer geb. Engeland   BHIC
Smit
Thomas Geb. Schotland. Soldaat onder Murru 24-4-1630
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margrite Craffert, geb. Schotland   Markiezenhof
Smit, de Dirck Soldaat onder kapitein Kinschot. 21-4-1679 Ondertrouw te Heusden met Anneken de Groot
BHIC
Smit, de
Jooris J.g. van Gent. Soldaet onder Capt. Ram 22-10-1605
Ondertrouw te Axel met Janneken
van Langenhove, j.d. van Aelst   Isis Zeeland
Smith
Hendrijck Geb. Schotland. Soldaat onder Freijes 27-10-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Marie Cornelis, geb. Arnhem   Markiezenhof
Smith Jan Chirurgijn onder de ritmeester Schimmelpennink 16-12-1677 Ondertrouw te Zutphen met Helena Hilders,
van Coevorden   Trouwboek Zutphen
Smith Nicolaes Jm, korporaal onder kapt. Bourmania 19-3-1685 Huwelijkscontract te Sluis met Maria Steenhouwers
Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van
Sluis; RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Smith
Robbert Schotsman. Soldaat onder Col. Henderson 4-7-1621 Ondertrouw te Alkmaar met Catalijne Bastiaens,
wed. wonend in de Ridderstraat. Doorgehaald.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Smith
Robbert Soldaat in de Comp. van Col. Henderson 21-4-1624 Ondertrouw te Alkmaar met Marytgen Jacops,
wed. van Rutzier Thomae, wonende in de St. Jacopsstraat. Attest.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Smith
Willem Geb. Engeland. Soldaat onder Ogel 14-11-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Weyntje Jans,
wed. van Gillis Philipsen   Markiezenhof
Smits Geurt Soldaat, hij diende onder majoor Hoogendorp. 7-1-1678 Ondertrouw te Heusden met Lijsbeth Ariens.
Huwelijk te Breda   BHIC
Smits Jacobus Spaans  Juli 1649 Huwelijk te Stevensweert met Matgareta Dreismann
 garnizoen
Website
Smits Laurens Vaandrig in het regiment van baron Spar. 3-5-1682 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Inf.Rgt. 672h* Bartha Blomhardt  Markiezenhof 
Smits
Pieter Geb. Engeland. Soldaat onder Coomwal 4-5-1689
Huwelijk te Bergen op Zoom met Marij Skelton,
geb. Engeland  Markiezenhof
Smits Thieleman Geb. Eversat(?). Soldaat onder Frienes 9-8-1687 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Heijndrina
de Cock,  geb. Veere   Markiezenhof
Smit zone
Chrijschman Hans Geb. Loor (in Duitsland). Korporaal 29-6-1602 Ondertrouw te Breda met Anneken Gilles dochter,
wed. van Bernaert Roosenbosch 
BHIC    Isis Breda
Snabel Bastiaen Soldaat onder de Guarde   Inf.Div. 631a 16-4-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met SwaentieHarmens, wed. van Marten Tymens. Att. gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Snel ? Kapitein 1675 -Zijn kind, -Snel, overleden te St. Anna ter Muiden
1-6-1675 -Dat kind begraven te St. Anna ter Muiden
Met dank aan Marianne Gossije
Snel
Otto Geb. Duitsland. Soldaat onder Pallier 12-3-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Johanna Janssen de Pré, wonende Bergen op Zoom
Markiezenhof
Snel Staedts Soldaat onder overste, luit.-kolonel Adryean Slip 22-10-1653 Ondertrouw te Sneek (ref.) met  Anneke Lenneres,
(of Slyp)   Inf.Rgt.633a* beiden van Sneek   Collectie Wolters Sneek  
Met dank aan Jo Pluymakers
Snel
Thomas Jg, Engelsman. Soldaat onder Col. Henderson 30-1-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Annetge Jans,
Inf.Rgt. 603a* wed., wonende in de Afterstraat. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Snellen Jan Kapitein ter zee 6-6-1677 Getuige te Oosterhout  BHIC
Snellen Joannes Petrus Soldaat 1-8-1677 Huwelijk te Breda met Clara Strop   Isis Breda
Snellenbergh
Casper Geb. Frankrijk. Soldaat onder Gangelt 13-7-1678 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catarina Heijndrix,
geb. Steenbergen   Markiezenhof
Snijder Jacob Soldaat onder majoor Groustyns Inf.Rgt.633a* 28-8-1653 Ondertrouw te Leeuwarden met Wypke Jansen,
van Bremen. 18-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Snijder Pieter Van Axel, dienende onder d’Heer Commandeur Broucqsault 10-4-1655 Ondertrouw te Axel met Janneken de Visscher
j.d. van Axel   Website
Snijers Joannes Hermanus Ruiter 17-3-1632 Vader te Breda, moeder Catharina Smets 
 Isis Breda
Snip Franciscus Mr: chierurgijn binnen Doccum, schriever van een  22-8-1674 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Vroukjen Sioerdts
comp. invanterie van Ipperda / Yperda, geb. Marrum. 6-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Snitteler Jan J.m., soldaat onder capt. Plettenburgh 8-7-1677 Ondertrouw te Zutphen met Geeske Jormans,
j.d. van Anholt, beiden wonende alhier 
Trouwboek Zutphen
Snoeck / Cornelis -Vaandrig 27-11-1616 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Susanna Staes
Snouck -Vaandrig 25-5-1621 -Idem   Markiezenhof
Snoodon (Snowdon?)
Robbert Geb. Engeland. Soldaat onder Hanckeson 20-12-1634
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Pacriet
Gloover, geb. Engeland   Markiezenhof
Snoorwan Gerrit Soldaat, hij diende onder kapitein Luitgens 5-9-1634 -Ondertrouw te Heusden met Jenneken Jacobs,
geb. Dordrecht. De bruidegom is bevonden nog een
vrouw en een bijzit te hebben en daaron uit de stad
bij de krijgsraad gegeseld.
-Andere partner: Wepken Hendricks   BHIC
Snouck ? Commandant 25-5-1621 Getuige te Bergen op Zoom  (bij Cornelis Snouck, vaandrig)   Markiezenhof
Snouck Cornelis Den commandant van Fredericx fort 30-4-1643 Transportregister van Hulsterambacht (Zeeuws
archief Middelburg, toegang 8.1; invno 1439; fo 155 
Met dank aann René van Winsen
Snouck Willem Geb. Hulst. Korporaal, hij diende onder kapitein 1602 Ondertrouw te Heusden met Geertegen Claes
Bondt BHIC
Snutzlar Gillis Geb. van Gulpen. Soldaet 8-11-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:41   Met dank aan Paul de Clerck
Snyder; Hans Soldaat 12-4-1635 De commandeur van het fort St. Anna in de Polder
Alias: HanskeBesemaeker van Namen berichtte de Gecommitteerde Raden
van Zeeland dat Hans Snyder, verdacht werd van
verraad. De krijgsraad aldaar besloot tot marteling
("torture"). Besemaeker bekende voor de Span-
jaarden te werken en werd ter dood veroordeeld
en opgehangen   Zeeuws Archief, Staten van
Zeeland, 1250.1, nr. 91 en 92   Met dank aan Han Leune
Snyder, de Jacob Van uit het landt van der Neusen, soldaet onder de 1656 Ondertrouw tot Liefkenshoek met
compagnie van d’Heer Martijn de Ridder in Katalijntje Sesselaers, j.d. van Axel   Website
garnisoen tot Liefkenshoeck
Soen Hendrick Wdr. Trompetter 31-8-1625 -Ondertrouw te Delft met Trijntgen Everts ,
wed. van Harman Harmanszn
14-9-1625 -Huwelijk te Nootdorp   Met dank aan Pieter Cramwinckel
Soest, van Marcelis Ruiter onder den Luitenant C.. Stochum 25-5-1625 Huwelijk te Geertruidenberg met Ulent Jans,
van Gennip   BHIC
Soete van Houthain Willem Ridder. Functie : Luitenant-kolonel van een regiment. Castelijn en gouverneur van Sluis enz. Voorganger: ridder jhr Philips S(z)oete van Houthain 20-3-1627 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
S(z)oete van Houthain Philips -Functie : Luitenant-kolonel van een regiment. 10-2-1623 Commissie / instructie Zeeland
Voorheen ridder en gouverneur van Sluis. Luitenant-
generaal van Prins Hendrik van Nassau. Voorgangers: Van der Noot, Dorp en Piron Isis Zeeland
-Ridder, jhr. Luitenant-kolonel in een regiment voor
Engeland 20-3-1627 Commissie / instructie Zeeland
Soete van Houthain Willem Functie : Luitenant-admiraal van Zeeland. 31-1-1602 Commissie / instructie Zeeland
Voorganger: Justinus van Nassau Isis Zeeland
Soetingh Jan Afkomstig van Sloten, soldaat; getrouwd te  21-12-1626 -Att. afgegeven (NG) te Oldemarkt voor huwelijk met
Oldemarkt Syths (Sijtien) Hansedr, afkomstig van Oldemarkt
19-3-1645 -Zoon Beerent gedoopt (NG) te Oldemarkt
Met dank aan Peter van der Woude
Soinel Peter Afkomstig van Wenen. Soldaat onder kapitein 6-2-1626 Ondertrouw te Heusden met Anneken Hendricks
?
Fouillau. BHIC
Soleren, van Jan Janssen Geb. Vendloo (Venlo?). Soldaet onder Capt. Brandt. 1-3-1625 Huwelijk te Wijk bij Duurstede met Elisabeth
Lieuwkens van Cruijl,  geb. Utrecht   Website
Solms, graaf van Hendrik Trajectinus Geb. Utrecht 1636. Kolonel van Inf.Rgt. 599a* 12-6-1674 -Commandant van het Regiment Garde te Voet
20-10-1683 -Luitenant-generaal
13-7-1693 -Gesneuveld bij Neerwinden
Soltcamp Cornelis Jansen Soldaat onder de comp. van de Heer capt. Harmen  17-1-1675 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Hylckjen Sybouts,
Carels Frenck wed. van Gerrit Matthaeus, beide alhier. 25-3 alhier
getrouwd    Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Somer Davidt Functie : Commissaris over de vivres en ammunitie 14-6-1627 -Commissie / instructie Zeeland
van oorlog binnen de forten van Lillo en Liefkenshoek < 6-6-1631 -Overleden? Heet dan Adriaan Somer?  
Voorganger: Franchois Schillemans (overleden) Zie: Pieter de Gomme   Isis Zeeland
Somer
Heijndrick Geb. Keulen / Köln. Soldaat onder Hochede 9-3-1691 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Janneken van Els, wed. van Jan Boschman  
Markiezenhof
Somer Thomas Tamborijn van de Compagnie van Col. Ogle 5-1-1606 Echtgenote: Neeltgen- legt verklaring af te Dordrecht
?
Website
Somers Jan Ruiter onder Du Metz 15-7-1625 Vader te Bergen op Zoom, moeder Janneken Everts
Markiezenhof
Sommelsdijk, van Cornelis Aerssen Heer van Sommelsdijk en Spijk. Kolonel van een  29-9-1659 Verleend octrooi, Zeeland   Isis Zeeland
regiment te paard, lid in de orde van ridderschap van 
Holland en West-Friesland
Sommers
Jan Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein  1607 -Ondertrouw te Heusden met Saerst Gegeien
Ram 26-8-1607 -Huwelijk   BHIC
Son, van Adriaen -Cornet 3-11-1690 -Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Margareta
Keppel, wed. van Johan van Sterckenborgh.
Att. nae Leersum  De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
-J.m., cornet onder de comp. van den Markies 11-1-1691 -Huwelijk te Leersum (met att. van Wijck) met
de Madurant   Cav.Rgt. 672g* Margaretha Keppell, wed. van Johan van
Sterkenborgh   Amerongen Trouwen NG 1642-1811
Son, van Conraad Geb. ’s Hertogenbosch. ruiter onder de compagnie 3-12-1694
Ondertrouw te Heusden met Maria Kollon,
van majoor Glinstra. geb. Bergen / Mons (Henegouwen)
Isis Heusden
Sonck Jan Jm, soldaat onder de rijngraaf te Sluis 8-8-1667 Huwelijkscontract te Sluis met Marij Focx, dochter
Cav.Rgt. 585a* van Thomas Focx, en wed. van Frans van Damme
Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van
Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Sondach Petrus Soldaat bij de heer satraap 26-9-1634 Vader te Breda, moeder Elisabeth Jansen Isis Breda
Sondis Thomas Functie : Kapitein van een compagnie 120 Engelse voetknechten. Voorganger: luitenant-kolonel 30-10-1638 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
?
Ferdinande Carreij (overleden)
Sone, van Jacobus Spaans  7-3-1683 Huwelijk te Stevensweert met Catharina Valentin
 garnizoen
Website
Soomer Claes Van de Luickstadt (Liege), wdr. Corporaal onder  9-4-1654 Ondertrouw te Leeuwarden(ref) met Jancke Michiels,
(of: Zomer) majoor Poppe van Burmannia van Groningen. 5-5 att. gegeven.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Sopers Adriaen Van Oosterhout, soldaat onder kapitein Dirck van  14-4-1674 Ondertrouw te Oosterhout met  Agneta van Leuwen 
Haringkarspel, in garnizoen te Rotterdam. BHIC
Sorge, de Pieter Adjudant in het regiment te paard van kolonel  11-9-1690 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Weibenum (nu kolonel de Huybert)
Sosel Albert Uit Brabant. Soldaat in de compagnie van de  5-3-1673 Huwelijk te Heerenveen met Marij Domeine, 
Overste Voller uit Breda   Tresoar
Sosse, du
Robbert Geb. Frankrijk. Soldaat onder Weert 16-11-1673 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Sibilla Jans,
wed. van Gabriel Goedaert. Att. van Utrecht op
20-01-1674   Markiezenhof
Sourbeck Hermannus Spaans  29-4-1663 Huwelijk te Stevensweert met Anna Morelle  Website
 garnizoen
Soutere, de Cornelis Van Steenwout, soldaet onder den Capt. Rassart 9-2-1604 Huwelijk te Axel met Barbara Verscheuren
wed. van Pieter Verscheuren  Website
Souveau
Raijmondt Geb. Frankrijk. Soldaat onder Meurs 13-3-1675 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijsebet Harsijn,
wed. van Aerdt van Sprangh   Markiezenhof
Spadenaer
Benedictus Geb. Frankrijk. Soldaat onder Oudensteijn 14-7-1683 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Judith Janssen
Hol, geb. Asperen   Markiezenhof
Spadijn David Soldaat onder Sir James Henderson, in garnizoen > 24-4-1631 -Ondertouw te Arnhem met Jenneken Ewits (Hewits?),
?
te Doesburgh dochter van Eeuwitt Willems, van ’s-Hertogenbosch.
Ondertrouw te ’s-Hertogenbosch en daarheen geschreven op 9 november
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Spaen Herman Hermanssen Van ’t Aldebroeck. Soldaat onder Syn Genade de 13-12-1653 Ondertrouw te Grave met Lysbeth Willemsen,
Graaf van Hoorn van Hasselt, j.d. wonende in de Grave. Ultimo dec.
getrouwd.   Wolters Soldatenhuwelijken Grave
Spaen Jan Ruijter onder Mons. Chatillon. 1-11-1628 Huwelijk te Wijk bij Duurstede met Franqoiske Provo,
geb. Wijck   Website
Spanderbagh Louijs Soldaat, hij diende onder kapitein G. van Hogendorp 10-5-1675 -Ondertrouw te Heusden met Anneken~Ariens
van Gameren. Kind: Spanderback
-Andere partner: Emmeken Peters   BHIC
Spangen, van Jan Soldaat 27-8-1682 Huwelijk te Breda met Cornelia de Nijssen
geb. Ude (Uden?)   Isis Breda
Spanjer Berent Ruiter onder Ritmeester Voorst 4-1-1697 Ondertrouw te Heusden met Francijne Martwijcks
BHIC
Sparleen (of:Speerlee) Marten Soldaat onder capt. Walta 5-11-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Aeltie Pietters, alhier. 26-11 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Specht Joannes Ruiter (cavalerist) 1-5-1682 Huwelijk te Oosterhout met
Anna Adriani Brouwers   BHIC
Speermeyer
Thomas Van Ulm in Zwaben, ruiter onder de cie. van markies  Feb. 1695 Huwelijk te Oosterhout met
De Maduran  Cav. Rgt. 672g* Cornelia Peetters van den Ende   BHIC
Spens
Willem Engelsman. Sergeant onder capt. Henry Sprey,  5-7-1620 Huwelijk te Geertruidenberg met Elizabeth Reddingh,
in ga(rnizoen) leggende tot Bommel van Doesborch   BHIC
Spersau
Caspar Afkomstig van Artois. Soldaat onder de heer 23-5-1636 Ondertrouw te Heusden met Madaleen de Rogier
van Villers. BHIC
Spiering Abraham -Soldaat, woonplaats: Loevestein 28-8-1654 -Ondertrouw te Heusden met Maria Janssen
van Baers, woonplaats Woudrichem
-Kinderen: Spiering, Spierings, Spieringhs en
Spierens   BHIC
Spijgel Martijn Soldaat, hij diende onder kapitein Steenhuijs 1603 Ondertrouw te Heusden met Maijcken Petersdr,
geb. Geersbergen   BHIC
Spintelet, de Maximilaen Kolonel 31-8-1676 -Overleden   Isis Breda
1-9-1676 -Begraven te Breda? Naar Brugge gebracht  
Spits Alexander Kapitein onder Molkeman 11-11-1682 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lijsbeth
van Arkel, geb. Gorinchem   Markiezenhof
Spaer Jacob Sergeant onder capt. Hekeren 30-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met Hendrina de Groot,
van Arnhem, wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Spondering Engelbert Soldaat 22-4-1647 Huwelijk te Breda met
Cornelia Janssen van Dijck   Isis Breda
Spoormakers Reijnier Soldaat, hij diende onder kapitein Soete. 1-3-1620 Ondertrouw te Heusden met Maijken Peters,
geb. Waalwijk   BHIC
Sporck Willem Soldaat onder Luit. Col. Levingston 2-5-1630 -Ondertrouw
?
22-5-1630 -Huwelijk te Arnhem met Marijken Toenissen,
dochter van Antoni van Ridder, tot Arnhem.
Get.: signifer (vaandrig) turmae, Grietjen Joostes
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Sprangh, van Johan Wdr, vaandrig onder kapt. van Gelder 15-10-1682 Huwelijkscontract te Sluis met Marta Kant, wed van
luitenant Hendricus Averkamp   Huwelijkscontracten
uit de notariële archieven van Sluis. RAZVL nrs.
1830-1982: 1645-1710  Met dank aan Marianne Gossije
Springer
Hans Geb. Hamburg. Soldaat onder Coninck, wonend in 27-2-1636 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Willems,
het garnizoen Steenbergen geb. Arnhem   Markiezenhof
Springer Joannes Soldaat 10-1-1674 Vader te Oudheusden, moeder Anna Margarete-
BHIC
Springh
Harman Geb. Bremen. Soldaat onder Savornij, wonend te 1-8-1677 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Pijpenburgh,
Bergen op Zoom wed. van Louijs Fransen   Markiezenhof
Springwald Christof Van het Brumsische Regiment   Inf.Rgt. 672h* 17-9-1679 Getuige te Breda   Isis Breda
Spronck Willem J.g. van Cleef. Soldaat 3-1-1668 Ondertrouw te Kampen met Annetje Hendricks,
wed. van Campen. Getrouwd 8-1-1668   Collectie
Wolters; Kampen   Met dank aan Joop van Campen
Spruyt Michiel J.m. van Hertvelde, soldaat onder Serooskerke 8-3-1634 Ondertrouw te Hoek met Printje Verkruse,
j.d. van (H)eertvelde. Zijn getuige: Cornelis Janssen,
haar getuigen: Mary Merci en Tanneke van Kerckhove
haar MoeyeHuwelijk te Philippine.
Geref. Trouwen Hoek 1633-1696
Spur, van Hans Ernst David Adelborst onder Cap. Loesecaet 1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met
Adriaentje Dirickse, geb. S. Genvesande.
Getrouwt 17-11. Website
Spyskaert Huybrecht Jm, soldaat onder kapt. van Vrybergen te 11-3-1681 Huwelijkscontract te Sluis met Elisabeth Sergeant,
Aardenburg meerderjarige jd   Huwelijkscontracten uit de
notariële archieven van Sluis. RAZVL nrs. 1830-1982:
1645-1710   Met dank aan Marianne Gossije
Staals Hendrick Ruiter in het regiment v.d. heer Opdam 20-1-1685 -Ondertrouw !
Cav.Rgt. 645a* 10-1-1694 -Huwelijk te Budel met Jacoba Crosier,
 woonplaats Reijnberg   BHIC
Staan Rutger J.g., soldaat onder de compagnie van capitein 17-12-1676 Ondertrouw te Zutphen met  Geertruit Jans,
van Weelderen j.d. wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Stacquet Marc Geb. du Pais de Henau (Henegouwen?). Van de 17-7-1650 Huwelijk te Breda met Susanne Grissier De vrouw
Compagnie van Aumale Susanne was eerder getrouwd geweest, nadat
?
gebleken was dat deze echtgenoot nog andere
vrouwen had is dit vroegere huwelijk nietig verklaard
Isis Breda
Staebus zn.
Alexander Thomas Geb. Staffelsier (in Engelant). Soldaet onder de 7-6-1602 Ondertrouw te Breda met Maeijken Jan Cruijt dr.
Compaignie van Capiteijn Jick Isis Breda
Stael Henricus / -Ruiter 14-2-1634 -Vader te Breda, moeder Joanna Matthijssen  
Hendrick -Ruiter (onder kapt. Engelbert Charles Steinborch?) 7-9-1636 -Partij in notariële akte te Breda, getrouwd met
Jenneken Mathijssen
-Ruiter 1-10-1636 -Vader te Breda, moeder Joanna Matthijssen  
Isis Breda
Staelmans Andries Soldaat 4-5-1642 Vader te Breda, moeder Maeyken Janssen
Isis Breda
Staes ? Luitenant 25-5-1621 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Staf Jacobus Spaans  20-7-1673 Huwelijk te Stevensweert met Maria Langeur  Website
 garnizoen
Stain ? Overste baron Stain. 8-2-1686 Vader te Breda. Dochter: Louijsa Christiana   Isis Breda
Stakenborgh, van Barthold -Kapitein met rang van kolonel van Inf.Rgt. 573a* -
(Compagnie Garde te Voet) van                                 à 1610-1617
-Kolonel der cavalerie in                                              à 1617
Stakenbroeck ? Ritmeester 4-5-1601 Vader te Bergen op Zoom, moeder Walburgh
van den Broecke   Markiezenhof
Stakenbroeck Petrus Petrus "van Toer", militair in Breda 28-3-1643 Vader te Breda, moeder Guilielma Cornelii,
Alias: "van Toer" Guilielma "van Alfen"   Isis Breda
Stalens Jan Soldaet onder de Compaignie van den heere den Maijor 13-4-1601 Overleden man van de bruid te Breda
(Cathelijn Egbert Heinnericks? dr. )  Isis Breda
Stalker Jacobus Guarde du Corps 6-11-1691 -Huwelijk te Breda met Ida van Oojen   Isis Breda
3-7-1708 -Vader te Breda, moeder Ida van Oojen
26-8-713 -Vader van overleden kind
Stalts
Hans Rudolf Uit Zürich (Zwitserland). Soldaat 5-8-1615 Ondertrouw te Leeuwarden met Aeltie Warners,
uit Oldersum   Tresoar
Stam Abram Geb. Leiden. Soldaat onder van Gent 28-4-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Marij Salomons,
geb. Doesburg   Markiezenhof
Stam Boudewijn Geb. Woerden, wonende te Bergen op Zoom. 8-6-1680 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Kanonnier onder Oudesteijn Catalijn van Dulmen, geb. Bergen op Zoom
Markiezenhof
Stam Coert Afkomstig van Lippe. Soldaat onder kapitein Paple 5-12-1674 Ondertrouw te Sneek met Ittie Jansen,
?
afkomstig van Bolsward   Tresoar
Standers
Joris Geb. Londen (in Engelant). Soldaet onder de 17-5-1602 Ondertrouw te Breda met Grietken Henrick Willemssen dr   Isis Breda
Compaignie van Capiteijn Crattes
Stapel, van J. Vaandrig 11-2-1689 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Stapele, van Jacobus Van Bergen op Zoom; vaandrig in de compagnie van 18-2-1693 Huwelijk te Wouw met Catharina Brouwers,
kapitein Reijer van Bergen op Zoom   BHIC
Stapele, van Jan Vaandeldrager onder van Asperen Inf.Rgt. 572a* 22-5-1668 Vader te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Stappers Cornelis Ruiter 7-6-1632 Vader te Breda, moeder Ida Cornelisse   Isis Breda
Statues Michael Ruijter 3-1-1625 Vader te Roosendaal, moeder
Johanna Spickermans   BHIC
Stauber Hans Geb. Lemsburgh (Lemberg?). Soldaat onder Oudesteijn 4-3-1684 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janna le Toit,
?
wed. van Pieter Hendriks   Markiezenhof
?
Stauffenburger Hendrik Ruiter 19-2-1673 Vader te Breda, moeder Margareta Mulders   BHIC
Stautbier Jacob Ruiter onder de ritmeester Sint Martijn 15-3-1639 Huwelijk te Woudrichem met Ceundertgie Claes,
geb. Woudrichem   Isis Heusden
Steckman
Christoffel Geb. het Graafschap Marck Brandenburgh. Ruiter 3-5-1679 Huwelijk te Breda met Louise Thomas
geb. den Bergh   Isis Breda
Steel, van
Dirk Geb. Rees. Soldaat onder Oudesteijn 30-12-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Willemina Staven, geb. BoZ   Markiezenhof
Steelandt, van Louis Kapitein en drossaard en dijkgraaf van stad en 16-9-1672 Vader te Bergen op Zoom, moeder Geertruijt Vijgh,
graafschap Buren vrouwe van Ubbergen   Markiezenhof
Steele
Morris Geb. Ierland. Soldaat onder van Zulen 12-7-1679 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lijsabeth
Pieters, wed. van Robert Charel   Markiezenhof
Steen
Casper Uit ’t Merck Brandenburgh geboortig.  Soldaat onder 9-7-1668 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Marie Andries Spek.
capt.-majoor Idsaert van Harinxma 24-5 getrouwd Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Steen
Frederik Geb. Straatsburg. Soldaat, hij diende onder kapitein 25-4-1692 Ondertrouw te Heusden met Johanna Cornelis
Nanning BHIC
Steen Hans Jurriens Geb. Herborn (of Herbergen). Rustmeester van de 31-7-1669
Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Josina
comp. van Jr: Edsaert Jacob van Harinxma van Houtem, geb. Wesel, wed. van sergiant
Fransois Belry     Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Steen
Jan Geb. Schotland. Soldaat onder Leuesteijn 13-5-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Neeltje Hacket,
(Livingston?) wed. van Evert Hendrycx   Markiezenhof
Steen, van der Bartel Luitenant der compagnie van heer hoofdman Het >1640 Rechterlijk Archief Helmond, verkoop.
Veldt Isis Eindhoven
Steen, van der Henricus Militair 17-9-1697 Vader te Teteringen, moeder Anna Maria Jansen,bevallen op doorreis    BHIC
Steenbakker Willem Herberts Sergeant (onder Engelbert Charles Steinborch?) 11-9-1636 Partij in notariële akte te Breda   Isis Breda
Steenbergh Hans Ruijter onder Capiteijn Beinge 5-5-1600 Getuige te Breda (bij: Mertenszn)   Isis Breda
Steenhuys, van Guliam Wdr. Korporaal van de adelborsten onder de 15-11-1659 Ondertrouw te Grave met Catharina Antonissen
compagnie van de oude Heer van Oploo Muiters, j.d van de Grave. 03-12 getrouwd. 
Wolters Soldatenhuwelijken Grave
Steens Peter Soldaet onder cap. Dois 2-7-1682 Huwelijk te Gorssel met Arentjen Koeslach,
met attest. van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Steensma Ewout Willem Capitein 30-8-1686 Zijn kind gedoopt te Rijperkerk, Hardegarijp   Tresoar
Steenwijck, van Roedolf Jhr, "ter grocher scheer", Cornet 17-6-1627 Huwelijk te Jutphaas met Henrica van Breenen
NH trouwboek van Jutphaas  Met dank aan Hans Meijer
Steffens Teye Van de Jouwer. Soldaat onder capt. Hanie. 8-9-1667 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met
Sibbrigh Stoffels, van Franeker. 29-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Stegij Joannes Servithus dornensis et militis 31-3-1632 Vader te Helmond, moeder Elysabetha-   BHIC
Stein
Johan Schotsman. Wdr. van Anna Breen. Soldaat onder 8-1-1617 -Ondertrouw
Capt. Herri Spruij 22-1-1617 -Huwelijk te Geertruidenberg met
Aeriaentge Thomasdr., van Ridderkerk
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Stein Callenfelts ? -Sergeant-majoor of wachtmeester < 1639 -Aanstelling
2-12-1639 -Einde aanstelling, luitenant-kolonel   Isis Breda
Steinborch Engelbert Charles -Kapitein 7-9-1636 -Partij in notariële akte te Breda  
-Idem 11-9-1636 -Idem
-Idem 23-1-1637 -Idem   Isis Breda
Steincke ? Korporaal 15-10-1681 Getuige te Breda (bij:  Bringman)   Isis Breda
Steinekker Johan Melchior Soldaat 23-9-1674 Vader te Breda, moeder Anna Maria-   Isis Breda
Steinwegen, van Marten Soldaet onder de Compaignie van Van Brant 14-4-1600 Zijn weduwe Maeijken Martens van Navarre dr.
hertrouwt te Breda met Hans Jans Cloot zn. 
Zie aldaar   Isis Breda
Stek Dederik Collonel Mei 1682 Huwelijk te Jelsum (ref.) met juffr. Edilia CatharinaGevershaan  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Stellema Didert Jansen Van Onswedde in Groningerlant. Sarjant onder capt. Sander 26-12-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Antie Isbrants,
tot Harlingen  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Stelnau
Jacob Afkomstig van Languedoc. Soldaat onder kolonel enluitenant-admiraal de heer van Gent 8-4-1668 Ondertrouw te Heusden met Ningetjen Crijnen,
geb. Haastrecht, woonplaats: Gouda   BHIC
Stenglin Bastiaen Van Olem (Cambridge?). Soldaet onder capt. Sygers 7-3-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Janneke Jansen,
?
van Harlingen. 17-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Stenitsz Robbert Soldaat van de Comp. van Capt. Pagie. 1-4-1609 Getuige te Woerden
Woonplaats Woerden Website, notaris Woerden
Stenwick Nicolaes Sergeant onder kolonel Monck   Inf.Rgt. 675c* 7-1-1687 Vader te Heusden, moeder Pieternella van der Harst
?
BHIC
Stephans
Peter Uit Schotland. Ruiter onder ritmeester Oottmarssen 26-2-1617 Huwelijk te Nijmegen met Aeltgen Janssdr.
van Gennep   Atlantis Nijmegen
Stephenson
Robbert Geb. Ierland. Soldaat onder Zeljaar 17-4-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina
van Loyen, geb. Tholen   Markiezenhof
Stepper Adolph Soldaat onder capt. Stiensma 9-8-1685 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Baukjen Eyghberts,
van Leeuwarden. 6-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Sterre, van der Ferdinandus Soldaat onder kapitein Nanningh. 26-10-1691 Ondertrouw te Heusden met Fransina Strijkoven,
geb. Heusden   Isis Heusden
Steur Jan Michielsen Soldaat in de compagnie van BredeRode >1640 Rechterlijk Archief Helmond, verkoop.
(Ook familieleden genoemd)   Isis Eindhoven
Steurdt (=Stuart?) Adam Sergeant, hij diende onder kapitein Asking 1607 -Ondertrouw te Heusden met Jenneken Ghijsbers,
geb. s-Hertogenbosch
25-2-1607 -Huwelijk     BHIC
Steurler (=Stürler) Vincent -Majoor van het regiment van de heer Tscharner 27-3-1695 -Huwelijk te Wouw met Maria Margerita Tallon 
Inf.Rgt. 694a* BHIC
- Majoor in het regiment van Tscharnair. 15-10-1696 -Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
1722 -Ontslagen
Steute (Steuts?) Cent Onder Capt. Cruyninge 20-8-1633 Ondertrouw te Hoek met Jaquemijntje van Wette,
van Waregem?, wed. van Jaques de Clerck.         ?
4-9 getrouwd   Geref. Trouwen Hoek 1633-1696
Steuteling Jorchin Soldaet onder Barbarie 22-3-1604 Getuige te Axel   Website
Steuver Harmen Ruiter onder ritmeester Everhart Joost van Appel 7-6-1673
Ondertrouw te Dokkum(ref.) met
Janneke Willems van Franckvoort, geb. Aurick
in Oost Vrieslant. Att. gelight.  
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Steuward(Stuart/Stewart) Jan Soldaat onder Col. Henderson 9-7-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Grietgen Cornelis,
?
Inf.Rgt. 603a* wed. van Jan Dircxsz., wonende op de Oude Graft
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Steuwart
Robert Wdr. Schotsman in de comp. van Col. Henderson 22-10-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Elsgen Jans,
Inf.Rgt. 603a* wed. wonende buiten de Fermerpoort. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Stevenhagen Jan Van Oirquart(?), ruiter onder graaf van Hohenloo 25-2-1607 Huwelijk te Nijmegen met Cornelisken Hermans
van Amsterdam, won. te Nijmegen  Atlantis Nijmegen
Stevens Abraham Jm, geb. Utrecht. Soldaet onder Capt. Hertevelt 25-7-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met Grietken
in gaernisoen alhier Wijndels, j.d. geb. Sutphen, woonachtich al hier
(getrout den 14 Augusti). Doorgestreept: Anneken
Jans, geb. Dongen, wed. van Cornelis Dircxsen
hier mede woonende   Website
Stevens Claes Soldaat onder Swart 16-3-1630 Comparant bij akte te Bergen op Zoom
Markiezenhof notariëel
Stevens Jan Sergeant onder Appelgeate. 9-11-1621 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Stevens Lambert Spaans  5-9-1682 Huwelijk te Stevensweert met Anna Cranssen 
 garnizoen
Website
Stevens    =? Mathias Spaans  12-4-1671 Huwelijk te Stevensweert met Margareta Vincent
 garnizoen
Website
Stevens    =? Mathias Spaans  20-6-1679 Huwelijk te Stevensweert met Agnes Blancart 
 garnizoen
Website
Stevens
Pieter Geb. Bolligen(?) in Vlaanderen. Soldaat onder 10-2-1677 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Cornelis,
La Salie wed. van Gabriel Scaeralje   Markiezenhof
Stevens Sander Ruiter onder ritmeester Haren in 's-Hertogenbosch 1-2-1641 -Ondertrouw te 's-Hertogenbosch met Aeltjen
Bastiaens, geboren te Vlijmen
20-2-1641 -Att. Voor huwelijk gegeven te Heusden Isis Heusden
Stevens Tisz Spaans  8-6-1675 Huwelijk te Stevensweert met Cornelia Nauszen 
 garnizoen
Website
Stevense Jan Soldaat onder de compagnie van de prins van 29-11-1679
Ondertrouw te Heusden met Johanna Huijberts,
Brandenburg.  Inf.Rgt. 673d* geb. Aken / Aachen   BHIC
Stevensen (Stefan?)
Jan (Jean) Geb. Gasconge. Soldaet onder Mons. Hallardt 20-12-1615 Huwelijk te Wijk bij Duurstede met
Aeltje Jansdr. van Dam, geb. Wijck   Website
Steward
John Geb. Schotland. Soldaat onder Cotton 10-8-1630
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Honor Band,
geb. Schotland, wed. van John Bandt
Markiezenhof
Stewerf Christoffel Kanonnier, hij was op Crevecoeur gelegerd 17-2-1623 Ondertrouw te Heusden met Maiken Adriaens  BHIC
Sticker
Jurjen Van Bremen. Soldaat onder capt. Geogh Hume 15-7-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Pietie Slachters, wed. Jan (of Johan) Jansen. 6-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Stickers Johan Adjudant 10-3-1694 -Vader van begraven kind te Breda  
29-4-1699 -Idem   Isis Breda
Stier Maerten -Functie : Wachtmeester of majoor van de forten 12-7-1644 -Commissie / instructie Zeeland  
Cassandria, Oranje-Nassau en Cadsant. Isis Zeeland
Voorganger: majoor Pieter Clocquet (overleden)
-Capitain mayor in Cadzandria 30-10-1655 -Huwelijkscontract te Sluis met Elisabeth
van Hoorenbeke, meerderjarige jd  Huwelijkscontracten uit de notariële archieven
van Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Stijl (Steel?) Peter Soldaat onder Capt Lievesteyn (=Livingston) 28-2-1630 -Ondertrouw. Attest van en naar Zwolle.
?
31-3-1630 -Huwelijk te Arnhem met Elizabeth Lijsley,
dochter van wijlen Jan Lisley
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Stijn
David Jg, Schotsman. Militair?, wonende bij de Maralebrug 11-4-1621 Ondertrouw te Alkmaar met Tryntjen Hendricx,
wed., wonend achter het oude Clooster
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Stijne, de Jean Wdr. soldaat onder kapt d'Haneij te Aardenburg 17-10-1647 Huwelijkscontract te Sluis met Tanneken de Wegghe,
jd van Aardenburg, geassisteerd met vader Jan
de Wegghe   Huwelijkscontracten uit de notariële
archieven van Sluis RAZVL nrs. 1830 – 1982:
1645 – 1710   Met dank aan Marianne Gossije
Stijntsz.
Jan Wdr. uit Schotland. Soldaat onder Col. Henderson 5-4-1626
Ondertrouw te Alkmaar met Elizabet Cuyck,
Inf.Rgt. 603a* uit Schotland, wonende in het Kebbesteegke
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Stilcken Frans Willems Ruiter onder baron De Hardung, thans in garnizoen 13-9-1683 Huwelijk te Oosterhout met Cathryn Roelof van Loon
te Heusden Cav.Rgt. 665b* BHIC
St. Martin    =? Jacobus Spaans  8-3-1668 Huwelijk te Stevensweert met Maria van der Borg
 garnizoen
 Website
St. Martin    =? Jacobus Spaans  13-7-1670 Huwelijk te Stevensweert met Maria Claes   Website
 garnizoen
St. Martin    =? Jacobus Spaans  29-6-1680 Huwelijk te Stevensweert met Teodora Engelen
 garnizoen
Website
Stock Hendrick Corporaal 17-1-1678 Huwelijk te Breda met Maria Berents   Isis Breda
Stockem, van Antonius Gerritsen Soldaat 22-8-1674 Vader te Breda, moeder Joanna Huijbrechts
Isis Breda
Stockheijm, van Balthasar Ritmeester Kerst 1651 … en Geertruijdt van Balveren worden te Hees als
geref. lidmaat aangenomen.
Met dank aan Ilse van Hemert
Stockheim, van Johan Kolonel van Inf.Rgt. 672f*  van                                   à 1672-1674 -
11-8-1674 -Gesneuveld bij Seneffe
Stockman ? Luitenant te paard 1-1-1698 Betreft een jaarlijks pensioen. Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Stockman Jan Apontieerde onder capt. Homme van Hettinga 20-11-1653 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met
Geeske Jurriens, wed. van Dirck Jans
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Stockum, van
Frans Jongem. uyt het lant van Luyc (Liege), ruyter onder 5-7-1625 Ondertrouw te Baardwijk, huwelijk elders, met AeltgeMatheus van Doveren uyt het lant van Gulic
zijn Gen. George Ernst, grave van Styrum Bron: Nederlandse Leeuw 1965, Trouwboek Baardwijk 1621-1637    Met dank aan Niek Boevé
Stockum Govert Soldaat onder Capt. Maj. Balfour 5-9-1630 -Ondertrouw
?
7-11-1630 -Huwelijk te Arnhem met Catharina Lucas,
jd van Heusen. Get.: Trijn Sebesen, vrouw van MathijsHenderixsen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Stoer Christoffel Ruiter onder colonel Kyngma Cav.Rgt. 671a* 18-1-1674 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Engeeltie SyverdsArdenborg, van Harlingen. 4-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Stofels Mathias Spaans  18-10-1676 Huwelijk te Stevensweert met Catharina Hamers
 garnizoen
Website
Stoffels Adriaen Adelborst 20-10-1686 Huwelijk te Breda met Lysbeth Sommers   Isis Breda
Stoffels
Jan Van Gauwen in Oost Vrieslant, soldaet onder Waes 19-8-1604
Ondertrouw te Axel met Lyntken Volders,
van Os… in Vlaenderen   Website
Stoffels Jan Soldaat onder de guarde van sijn Excell. 30-1-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Hiltie Jochems,
alhier. 18-2 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Stoffels Jan Soldaet 27-11-1682 Ondertrouw te Warnsveld met Dina Ecken.
Met att. van Zutphen gecopuleert den 3 dec.
Warnsveld NG Trouwen
Stoffels Paulus Geb. ca 1656 Heusden,  militair. Woonplaats Breda 7-12-1678 Ondertrouw te Tilburg met Marij Corstiaensen
RA Tilburg
Stoffelsen Willem Geb. Haarlem. Soldaat, hij diende onder kapitein -Ondertrouw met Ghijsbertjen Jans, geb. Tiel
de Bije 16-11-1627 -Huwelijk (att. voor het huwelijk gegeven Crèvecoeur)
8-6-1628 -Vader te Heusden, moeder Ghijsbertjen Jans.
Kind: Stoffels   BHIC
Stolcken Nicolaus Geb. van Wilhemsborg. Soldaet 12-6-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
?
b:11928, f:58   Met dank aan Paul de Clerck
Stoop Kornelis Jansen Soldaat onder Kapt. de Vos van Steenwijck 13-10-1691 Ondertrouw te Breda met Kristina Marinesse,
Inf.Rgt. 643a* geb. Leur   Isis Breda
Stoop Vincent Soldaat 9-7-1679 Huwelijk te Breda met Lysbet Willems van Dongen,
wed. van Peeter Palbon   Isis Breda
Stoot Jan Geb. ca 1660. Soldaat onder kapitein Daint Crachter 24-3-1697 Dochter Susanna Stoot gedoopt te St. Anna ter
Muiden (ook aldaar geboren). Doopgetuigen:
Jacobus Saer, Jacobus Ecken, Pieternelle Moors
Met dank aan Marianne Gossije
Stoproije, van Godert Vaandrig en luitenant, hij diende onder de heer van Juni 1614 Ondertrouw te Heusden met Agneta Berntsdr,
Loqueren met geb. Heusden   Isis Heusden
Storck Aernt Harmens Van (ter) Borch. Commandur op ’t schip van capt. Hans Beck 24-10-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Antie Jans, alhier
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Storm Lambert Soldaat, hij diende onder kapitein Hans van den Bosch 1606 -Ondertrouw te Heusden met Janneken Liedeverts,
geb. Gent  
20-8-1606 -Huwelijk   BHIC
Storre Adam Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Jonston 26-4-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
?
Story
Schenken J.m., geb. Engeland. Soldaet onder capt. Mobre in 13-9-1626
Huwelijk te Geertruidenberg met Trijntjen Leesing,
guarnizoen alhier geb. uit 't Sticht van Munster, wed. van Alexa(?), wonende alhier   BHIC
Stouder Johannes Geb, Mulhuijsen(?), wonende in het garnizoen 23-10-1697 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Bartie
Bergen op Zoom. Soldaat onder Mon Moulin van Brakel,  geb. Bredevoort   Markiezenhof
Inf.Rgt. 694a*
Stouts / Caspar Geb. Zwitserland, soldaat onder Mon Moulin 9-1-1697 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met
*
              
Inf.Rgt. 694a* Cornelia Heyndrix van Bullestrok,
Stouters geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
2-10-1697 -Vader te Bergen op Zoom, moeder 
Cornelia Heijndrix van Bulderstraten  
Stowi
Johan Schrijver van de comp. van Steven Brouwnfield 16-6-1615 (sic)
-Ondertrouw
-Huwelijk te Geertruidenberg met
Margriete Henderson. Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Strack Gerardus Mil. ruiter uit buitenland 8-11-1682 Vader te Oosterhout, moeder Agnes Janse   BHIC
Straet, van der
Andries Geb. Leuven / Louvain. Soldaat, hij diende onder 15-12-1682 Ondertrouw te Heusden met Janneken Jans,
kapitein Hoefslager geb. Culemborg   BHIC
Straet, van der Francois Jm, sergeant 28-9-1681 Huwelijk te Ginneken-Bavel met Baldina Boerberg,
jd, geb. Amsterdam   Isis Breda
Straeten, van der Frans Zie Verstraeten
Straetman Andris Corp. van de adelborsten onder capt. Ruirdt 21-3-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Geertruyt Claeses,
van Glins 28-3 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Straghen
Davidt Geb. Schotland. Soldaat onder Zulen 12-4-1678 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Jaquemijna
Valcke, wed.  van Thomas Marcil   Markiezenhof
Stralen ? Drossaard en president van de krijgsraad 13-7-1621 Vader te Breda, moeder Anna van der Aa
Markiezenhof
Stramproij, van Willem Jansen Jm,  Soldaet onder de heer Gouverneur Cassiopijn 23-1-1642 Ondertrouw te Geertruidenberg met Grietjen Andries,
wed. van Balthus Bos. Getr. 27 Februarij
Met dank aan Robert van der Hall
Strang Thomas Soldaet onder Capiteijn Janston 17-5-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
Strange Dirck Adelborst 31-8-1640 Vader te Breda, moeder Geertruyt Lamberts
 Isis Breda
Strasbourg, de Daniel Heer van Bellevigne en luitenant. Hij diende onder 7-10-1651 Huwelijk te Heusden (Franse Kerk) met
?
kapitein Villaumaire Marguerite de Monceaux de Bohan   BHIC
Strate
Jan Schotsman. Soldaat onder het vaandel alhier 21-3-1604 Ot?huw. te Alkmaar met Siwe Martens,
wed. wonend op het Vlaenderhof
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Stravens Joannes Soldaat bij capt. Jacobo 20-7-1637 Vader te Breda, moeder Margaretha van Lier   BHIC
Streip, van der Hans Huijer Soldaat, hij diende onder kapitein Steenhuijs 1601
Ondertrouw te Heusden met Barber Rijcken,
geb. Landouw (=Landau)   BHIC
Striders Joannes Spaans  31-7-1675 Huwelijk te Stevensweert met Maria Gulikers  Website
 garnizoen
Striders Nicolaus Spaans  19-4-1668 Huwelijk te Stevensweert met Joanna Goders 
 garnizoen
Website
Strijen Andries Luitenant 28-11-1603 Vader te Bergen op Zoom, moeder Janneken- 
Markiezenhof
Strijcks
Pieter Geb. Mechelen. Soldaat onder Oudesteijn 19-2-1687 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Vermaes,
geb. Bergen op Zoom  Markiezenhof
Strobant Hendrick Vaandrig, hij diende onder kapitein Hamborch ? -Ondertrouw te Heusden met Maijcken Gerits,
geb. Cuijck  
31-8-1608 -Huwelijk   BHIC
Strobbe, van Pieter Wdr. van Marija Hendricx. Soldaat onder kolonel 4-2-1699 Huwelijkscontract te Sluis met Gooltje Boussemaer,
Swansbel   Inf.Rgt. 666a* wed. van Laurens de Lichte, wonende te Sluis
Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van
Sluis; RAZVL nrs. 1830-1982: 1645-1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Strobel Frederik Willem Soldaat onder Kol. Scheltinga Inf.Rgt. 671e* 27-10-1696 Ondertrouw te Breda met  Ida Facen   BHIC
Stroeff
Barent Geb. Zwitserland. Soldaat onder Vancvlas 30-6-1635 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Pieterken
Reijers. Wonende te Gouda, wed. van Dam Rutten
Markiezenhof
Stroom Hendrick Soldaat onder Kapt. Pijl 4-3-1691 Huwelijk te Breda met Mary Fransen   Isis Breda
Stroper Lieven Barbier in de compagnie van capitain Baer 4-5-1648 Ondertrouw (ref.) te Grave met Marie Cremers,
j.d. van Grave.  Wolters soldatenhuwelijken Grave
Strouw Matthijs Soldaet onder capt. Plettenberg 13-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Elisabeth Jansen,
wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Strouwe
Kuert In het Landgraafschap van "Dermerstadt" (Darmstadt?). Soldaat onder kapitein jonker Arent 4-6-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Annicken Sijbrantsdr. ,
van der Mijll van Amsterdam, wed. van Matheus Erasmus, door
schrijven van Geertruidenberg, 19-6 bescheid gege-