17e eeuw QR        
*,*,*
Quackenbrugge, van
Arend Grijsen
Soldaet onder mijnheer van Valckenburg in
2-4-1626
Huwelijk te Geertruidenberg met Engel Lang,
guarnizoen alhier geb. Colberg in Pommeren, woonende hier  
BHIC
Quaedt, baron de Willem Steffen Ritmeester in een compagnie te paard 19-3-1672 Commissie / instructie Zeeland    Isis Zeeland
Quaet Adriaen Luitenant onder de heer van Leijen, jm. 12-3-1679 Op betoog van Alckmaer gehuwd te Beverwijk
met Anna van Helmont, jd.
Beverwijk NG Trouwen 1620-1691
Quaet Samuel -Capt Luitenant onder den heerColonel Torsel, jm. 22-2-1679 -Op betoog van Alckmaer gehuwd te Beverwijk
Inf.Rgt. 599b* met Levina van der Lijen, jd .
Beverwijk NG Trouwen 1620-1691
-Kapitein-luitenant. 14-5-1679 -Getuige te Bergen op Zoom  Markiezenhof
- 31-3-1680 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Levina van der Lijn   Markiezenhof
Quakenbruch, Herman Soldaat, hij diende onder kapitein Sanders 22-2-1630 Ondertrouw te Heusden met Anneken Heegehof,
van
geb. in het land van der Marck  
BHIC                                                                            ?
Quartel / Quarten Cornelis Pijper, hij diende onder kapitein Broekhuijsen 25-3-1678 -Ondertrouw te Heusden met
Margriet van Barnevelt, geb. Doesburg  
28-10-1679 -Huwelijk (kerk) te Heusden.
Kinderen: Guaerten en Quarten   BHIC
Queecker, de
Carel / Carolus Geb. Brugge. Soldaat 29-10-1684
Huwelijk te Breda met Anna de Jonkheer / Jonckhere, geb. Brugge  Isis Breda
Quentin Jacques Soldaat, hij diende onder de compagnie van -Partner: Elizabeth des Marets
monsieur Baudan 6-7-1640 -Vader te Heusden
3-5-1643 -Idem
3-2-1647 -Idem    Kinderen: Quintijn en Quentin    BHIC
Quentin, de Joannes Mineur 14-7-1651 Vader te Breda, moeder Henrica Henricx    BHIC
Quint Jan J.m., won. Amerongen. Majoor tot Rhenen en ruiter 24-1-1661 Huwelijk (met att. v. Rhenen) te Amerongen met
onder de comp. van den Weled. Heer van Ginkel Willemina Verweij, j.d. won. Amerongen
Cav.Rgt. 625b* Amerongen Trouwen NG 1642-1811
Quintijns Thijs Geb. Hasselt. Soldaat, hij diende onder kapitein 16-5-1625 Ondertrouw te Heusden met Tanneken Claes,
?
Foullau geb. Spaeij    BHIC
Quitter Hans Adolph Geb. Arnhem. Vaandrig, hij diende onder kapitein 5-3-1638 Ondertrouw te Heusden met Petronella Fockestar,
Sanders. geb. Heusden (+ kinderen)   BHIC
Raad, de Dirck Jansen Soldaat Nov. 1682
Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Jacobs,   
geb. Luikerland / Liege  Isis Breda
Raap
Anthoni Afkomstig uit Zwitserland. Soldaat 5-8-1607 Huwelijk te Leeuwarden met Anna Eedes,
uit Gerkesklooster   Tresoar
Rabbes Alexander Soldaet onder den capt. Hecken 11-7-1675 Ondertrouw te Zutphen met Anneken Albers,
j.d. woonende alhier   Trouwboek Zutphen
Rabenhaupt, (von), baron van Sucha
Carl / Carel / Karel -Geb. 6-1-1602 Zuid-Bohemen (kasteel Lichtenberg 1620 -Week uit
bij de stad Čáslav / Czaslau).
Erfheer in Lichtenberg en Fremisnich, Heer tot
Grimbach.
-Luitenant in                                                                  à 1627 -…tijdens het beleg van Grol (Groenlo)
-Daarna was hij in dienst van de Landgraaf
van Hessen-Cassel.
-Gouverneur van Calcar in                                         à 1641
-Kolonel van Inf.Rgt. 671b*  vanaf                            à 6/7?-3-1671 -Zie ook: Website
-Ontzetting van Coevorden op                                   à 28-12-1672
-Burgemeester van Groningen , Drost van
Drenthe en Gouverneur van Coevorden op           à 4-1-1673
-Kolonel van Inf.Rgt. 595b* op                                   à 4-1-1673
-Luitenant-Generaal op                                              à 31-3/5?-1673
12-8-1675 -Overleden te Coevorden
3-9-1675 -Begraven in de kerk van Coevorden
Voor uitgebreidere info, zie:  Dossier Rabenhaupt   
Met dank aan Joop van Campen
Rabens Dirick Geb. van Den Haeghe, soldaet.         28-6-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:59   Met dank aan Paul de Clerck
Rabenstein Christoffel Sergeant 23-6-1682
Vader te Breda, moeder Anna-Marie Pieters,
geb. Meurs (Moers)  Isis Breda
Rabnet
Francis Geb. Hampschire in Farington. Soldaat, hij diende 13-7-1635
Ondertrouw te Heusden met Anna Maria
onder kapitein Wijlde. Wageners, geb. Frankfurt am Main.
Huwelijk te Hemert     BHIC
Rachart Antonius Spaans  6-5-1638 Huwelijk te Stevensweert met Maria Lamberti  
= Raschart, Ant. ?
 garnizoen
Website
Radde
Michiel J.m. uit Brandenbürch,  Adelborst onder Capt. 3-2-1677 -Ondertrouw te Deventer met Aaltje Jan,
Gabriel Mallet, in De bagijnestraat   Inf.Rgt. 673d*? j.d. van Holten, in de Rijkmanstraat.
18-2-1677 -Huwelijk te Deventer
(Onder)trouwboek RBS 159 Gericht te Deventer
Met dank aan Willem Reede
Rademaecker / Hendrick -Jm. Soldaat onder capt. Gerbrecht du Buissonet, 1-12-1667 -Ondertrouw te Bolsward met Tierckjen Tiercks,
guarnisoen houdende tot Zwol jd van Bolsward. Getrouwd 19-12
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Rademaker -Wdr. van Tjerckjen Tjercks. Sergeant onder kapt. 13-11-1680 -Huwelijkscontract te Sluis met Cornelia Moelders,
Hockinga wed. van Henderick Hoffscholt
Huwelijkscontracten uit de notariële archieven
van Sluis; RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Rademaker Matthys Geb. Alphen, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 21-5-1687 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken
onder van Gent Harmanssen, geb. Bergen op Zoom    Markiezenhof
Radewijs Martin Functie : Luitenant in de compagnie van kapitein 10-8-1695 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
en luitenant-kolonel Steenhuijse
Radleij William Soldaat, hij diende onder kapitein Wreinham 22-10-1638 Ondertrouw te Heusden met Maeijken Jans.
Huwelijk te Hemert.   BHIC
Raeck, de Petrus Soldaat 4-2-1636 Vader te Breda, moeder Peynken Govaert  Isis Breda
Raedt, van Eernst Soldaat 29-4-1675 Huwelijk te Breda met Marie Pieters,
geb. Meurs (Moers)   Isis Breda
Raelte, van Jan Gerritz Nagelaten soon van wijlen Gerrit van Raelte, ruiter van de hr. majoor de Sandra Maart 1682 Ad testim. nostrum Daventriae copulati / huwelijk te Deventer met Aeltjen Hones, jonge dochter van HenrikHones, van Borculoo   Borculo NG Trouwen
Raes
Paul Afkomstig van Kassel. Stalknecht, hij diende onder 17-2-1634 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Fransen,
graaf Willem van Nassau. geb. Heusden. Kinderen: Raes en Raessen
BHIC
Raessinck Lambert Soldaet onder ’t regiment van de heer colonel Heekeren  Inf.Rgt.690a* 17-11-1690 -Ondertrouw te Groenlo met Wijghmoet Egberts, dochter van wijlen Roelof Egberts alhier. Gecopu-leerd [datum niet vermeld].  Groenlo NG trouwen   
Raetsink ? Ritmeester 4-3-1642 Zoon Fredrik Maurits gedoopt te Hattem
Klapper doopinschrijvingen Hattem 1634-1660.
Door M.S. Zalmay   Met dank aan Annelies Mateboer
Raguet Cuysy, de
Isaac Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 615a*  van                 à 1615-1617
1617 -Overleden
Ramaecker Jan Jm, soldaat onder kapt. Pain-et-vin te Sluis 26-7-1674 Huwelijkscontract te Sluis met Cathelyntjen
Geleijnsen, wed. van sergeant Philips de Keerel
Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van
Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Ramakers Gregorius Geb. in 1661 Heusden,  militair, korporaal. 14-4-1680 Huwelijk te Drunen met Maria Franssen de Vries ,
geb. Elshout   BHIC
Ramedi Paulus Soldaat onder Kapt. Feugens 28-10-1696
Huwelijk te Breda met Jenneken Kolmans,
geb.  Oudenaarden Isis Breda
Ramekers Joannes Spaans  18-6-1683 Huwelijk te Stevensweert met Lucia Frans   Website
 garnizoen
Rammaeck Joannes Geb. van Leeuwarden, soldaet. 3-11-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:41   Met dank aan Paul de Clerck
Ramont Jan Ruiter onder de heer van der Leck 19-4-1682 Huwelijk te Oosterhout met Peternella Mol  BHIC
Ramoux, de Oliuerius Spaans  Sept. 1650 Huwelijk te Stevensweert met Agatha Dricenxs  
 garnizoen
Website
Ramsey Pieter Jg, adelborst in de Comp. van Col. Henderson 10-3-1624 Ondertrouw te Alkmaar met Dingna van Lov, wed.
?
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Randall Edmond Geb. San Faijes (Engeland). Adelborst, hij diende 27-9-1630 Ondertrouw te Heusden met Neeltjen Cocks,
onder kapitein Theobalds. geb. Heusden   BHIC
Randwijck, van
Jacob Geb. Xanten 22-9-1578. Heer van Gameren in 1618, 19-7-1622 -Huwelijk met Genoveva Maria van der Noot,
van Rossum en Heesel in 1639., commandant van vrouwe van Beek 1657, dr. van Lamoraal, heer van
Nijmegen 1634, kolonel van een regiment ruiters en Risoir en Anna de Hertaing de Marquette.
gouverneur van Roermond. Zij hertr. Philip Jacob van den Boetzelaar,
heer van Asperden. website
7-11-1641 -Overleden te Nijmegen  
Ranits Johan Sigismund Ulrich De heer ritmeester onder het regiment van de heer brigadier Dompreè, ten dienste van de Vereenigde Neder-Landen  Cav.Rgt. 665b* 12-12-1696 -Ondertrouw te Groenlo met juffr. Christina MargaretaWekke, dochter van wijlen de heer Conraedt Wecke, in sijn leven burgemr. en majoor alhier.
-Gecop. - coram consistorio.  Groenlo NG trouwen
23-12-1696
Ranse Jan Soldaat onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 16-7-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Annetgen Lievens,
*
?
wonende op de Heull
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ransonnier/ Hugo Kapitein te Breda 14-4-1636 Erflater te Breda   Isis Breda
alias Serrurot
Rantwijck, van Aernout Wijlen den Weled. Gestr. Heer, in sijn leven 2-5-1647 Zijn weduwe, vrouwe Catharina van Rheede,
ritmeester ten dienste van de Ver. Nederlanden trouwt te Utrecht met Carel Alexander van Berck
Amerongen Trouwen NG 1642-1811
Rap Laurens Tamboer, hij diende onder kapitein Bergerij 30-11-1697 -Ondertrouw te Heusden met Jenneken Pieters
-Huwelijk (kerk) te Heusden   BHIC
Raphaels
Christoffel Geb. Manspae (int lant van Hessen). Soldaet onder 30-8-1602 Ondertrouw te Breda met Maeijken Jaspars dr.
de Compaignie van Capiteijn Peter Gheerbrantssen Isis Breda
C?idde
Raquet, de
Jacques Geb. l'Isle de France. De man was Ecuier (Ruiter?) 1-9-1687
Huwelijk te Breda met Susanne de Roguet/ Raguet, geb. Damare (nabij de la Ferté Milon in
van Seigneur de Mollien Frankrijk).   Isis Breda
Ras Adam Hans Geb. Zwolle. Soldaat onder Lagrandiere 27-2-1675 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Catalijn Dolet,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Ras Otto Philip Korporaal 30-6-1673 Vader te Breda, moeder Dorothea van Dortent  
BHIC
Ras, de Johannes Soldaat onder Goeverneur (van Breda?) Dec. 1659 Huwelijk te Breda met Theodora van Slingelant,
geb. Dordrecht   Isis Breda
Raschart    Anthonius Spaans  12-11-1652 Huwelijk te Stevensweert met Joanna-   Website
Rachart, Ant. ?
 garnizoen
Rascin
Joseph Geb. Zwitserland.  Korporaal onder Mon Moulin 25-11-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met
 Inf. Rgt. 694a* Maria Hael, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Ratelmulder Johannes Soldaet 6-5-1731 Ondertrouw te Voorst met Helena Builjers,
 j.d. won. in Tonden onder Voorst. Att. v. Zutphen. Gehuwd tot Zutphen.  Voorst NG Trouwen
Ratisburge
Johannes Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Gumois 21-6-1697 Ondertrouw te Bergen op Zoom met JohannaKuijsting, geb. Leiden   Markiezenhof
Ratsom Eduwart Soldaat, hij diende onder kapitein Belfoort (Balfour) 1603 Ondertrouw te Heusden met Janneken Nijsbet ?
*
?
BHIC
Raupt / Elias -Veldscheerder. Hij diende onder kapitein Caumans 30-9-1631 -Dochter Catarina  te Heusden gedoopt
Rup -Veldscheerder. Hij diende onder kapitein Wijckersheim. 25-9-1633 -Dochter Eva te Heusden gedoopt, moeder
Catharina-   BHIC
Raustsous  Martinus Spaans  18-2-1676 Huwelijk te Stevensweert met Joanna-   Website
 garnizoen
Raval Jan Adelborst onder Mons. de Bars Dec. 1631 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Catharina
Aeltgen, wed. van Hans Tichels, won. tot Amersfoort
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Raviget
Jean Geb. Duitsland. Soldaat onder St. Germain 19-12-1666 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anneken Jans,
wed. van Jan de Moor   Markiezenhof
Rawlie George Adelborst onder sir Montagu Barthij 1-12-1626 -Ondertrouw te Heusden met Elnor Wreij
-Andere partner: Elizabeth Barbar   BHIC
Rechine Voisin, de ; Charles -Majoor in Inf.Rgt. 602c*  van                                        à 1639-1645 -
seigneur de les Loges -Kolonel van Inf.Rgt. 602c*  van                                   à 1645-1649
?
Rechter Harman Soldaat in de comp. van capt. Dalffart, woonplaats 30-11-1673 Huwelijkspartner machtiger te Woerden
Woerden Website, notaris Woerden
Rechteren van Hemert, de Thomas -Functie : Luitenant van een compagnie voetknechten in Suriname 11-7-1680 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Rechteren, van Geerlichs Jans J.m. van Rechteren.  Bereden Soldaat (cav.) onder capt. Nieukerk 29-04-1666 Geproclameerd, met attest. van Zwoll, te Staphorst voor huwelijk met Jipke Peters, j.d. van Staphorst. Getr.17-5-1666   Staphorst NG Trouwen
Reck
Wery Geb. in het Land van Luik / Liege. Sergeant onder 24-8-1683 Huwelijk te Bergen op Zoom met LijsabethNotebooms, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
La Roque
Reck van Mulhuijsen Hans Henderick Geb. Zutphen. Vaandrig en kapitein-luitenant. Hij 9-3-1686 Ondertrouw te Heusden met Susanne Brogh
diende onder het regiment van de graaf van Hoorne, Ook kinderen vermeld    BHIC
generaal der Artillerie.
Reckstroo
Hendrick Geb. Vlaanderen. Soldaat onder Coninck 24-11-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Janneken Cornelis, wed.  van Gert van Laer
Markiezenhof
Redder
Hans Jacob Jm van Heidelberg. Soldaat bij kapitein Berck 18-11-1632 Ondertrouw te Nijmegen met Geertruit Everts,
jd van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
*
Reddik
Robbert Geb. Schotland. Soldaat onder Stuart 2-2-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken
Sterrenberg, wed. van Gijsbrecht Damman
Markiezenhof
Reder Francois Chirurgijn onder de heer capiteijn Has 8-8-1683 Huwelijk te Princenhage met Anna Leenpoel
Isis Breda
Reed
Gillis Geb. Engeland. Edelman onder Wenge 4-12-1637 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anneken Jans,
wed. van Jan Baptista de Haes   Markiezenhof
Reede, van Godert Zie:  Athlone, graaf van
Reedt, van der Ludolphus Joannes Gaspar Spaans  8-10-1677 Huwelijk te Stevensweert met Anna Beatrix
 garnizoen
de Willaruelle   Website
Reeman Lambert Soldaat, hij diende onder kapitein Sanders 13-11-1637 Ondertrouw te ’s-Gravenhage met Anneken
Maertens   BHIC
Reene, van Claes Geb. Kampen. Soldaat onder Schout 11-10-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met Willemintje
van der Buck   Markiezenhof
Reenen, van Jacob Petersen Soldaat, hij diende onder de compagnie van 19-11-1626 Ondertrouw  te Heusden met Iken Stiers
kapitein Isendoorn BHIC
Reens Jan Afkomstig van Winschoten. Soldaat onder de 14-9-1673 3e proclamatie te Heerenveen voor huwelijk met
kapitein Ernst Frederik Vegelin van Klaarbergen Grietje Jans, afkomstig van Boertange   Tresoar
Rees, van de
Pieter Janss(en) Geb. Antwerpen. Soldaat onder de Compaignie van 30-8-1602 Ondertrouw te Breda met Lijnken Jans dochter  
wijlen Pieter Geerbrantssen Vedde? Zie Daniels   Isis Breda
Reessinger Willem Soldaat, hij diende onder kapitein Veer 1604 Ondertrouw te Heusden met Metgen Polssen,
geb. Wissen   BHIC
Reet, van Herman Geerts Ruijter onder d'Hr. Col. en Ritmr. Langerack 27-12-1672 Vader te Roosendaal, moeder Trijnken Jansen 
Cav.Rgt. 671b* BHIC
Reffer
Hans Uit Zwitserland. Soldaat 21-2-1607 Ondertrouw te Leeuwarden met Anna Ruyrdt,
uit Leeuwarden   Tresoar
Reffin Godfried Regiments Tamboer 24-6-1693 Vader te Breda, moeder Hedwig Tuchin   Isis Breda
Regelsanck, van Laurens Berthelssen Soldaet onder de Compaignie van wijlen Capiteijn Otto? Peeter Geerbrantssen Oodle? 27-9-1602 Getuige te Breda (bij Jorien Janssen)   Isis Breda
Regemorter Jan Functie : Kapitein op het schip van oorlog genaamd 29-3-1652 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
de Leeuwinne
Regnardin Glaudius Adjudant 29-7-1632 Vader te Breda, moeder Nicolaa de Brie   Isis Breda
Regnaud Pierre Geb. Rukel(?). Soldaat, hij diende aanvankelijk onder -Partners : Jeanne Jate enElizabeth Wavin
monsieur Baudan later onder monsieur Villaumaire 3-4-1639 -Vader te Heusden, moeder Elizabeth Wavin  BHIC
Reich Georgius Spaans  7-3-1673 Huwelijk te Stevensweert met Catharina Jansen 
 garnizoen
Website
Reiher Jurig Van Hansbach (=Hambach?), soldaet onder capt. 31-8-1625 Huwelijk te Geertruidenberg met MaeickenBoudewijnsd,  geb.  van Hasselt   BHIC
?
Cheffer in g…
Reiher, de
Michiel Geb. Lutzenborg (=Lutzenberg, CH), wdr. van  Maeicken Laurensd. Sergeant onder capt. Pie(re?) 21-5-1623 Huwelijk te Geertruidenberg met Catelina Theunisd,van Geertruidenberg  BHIC
Reij, de Jean Courachier in de comp. zijner Pr. Exc. (Prins Maurits?) 15-12-1617 Comparant in notariële akte te Amersfoort
(tekentde Ray) Archief Eemland, notariëel  
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Reijchenbach Jan Andries Soldaat onder Kapt. Jaschi 30-11-1692
Huwelijk te Breda met Maria Elisabeth
Schafferdin, geb. Meysen (Meissen)   Isis Breda
Reijdeman
Tiboldt Geb. Duitsland.  Sergeant onder Mon Moulin 1-12-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met MargrietaDonckkom,  geb. Bergen op Zoom  Markiezenhof
 Inf. Rgt. 694a*
Reijnaert Jan (Jean) Afkomstig van Gascogne. Soldaat onder Embize 1603 Ondertrouw te Heusden met
(Renard?)
Francoise de Cleru, geb. Bologne   BHIC
Reijnault
Joan Geb. Lyon. Soldaat onder Zeijs 13-2-1635
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Susanna
Morillon, geb. Frankrijk   Markiezenhof
Reijnders Jan Ruiter onder comp van de heer van 's-Gravenmoer 16-8-1699 Huwelijk te Baardwijk, Elshout met Aeltie Wouters /
Aldegonda Jans Wauters   BHIC
Reijndrom Paulus Vaandrig, hij diende als gereformeerd vaandrager 12-2-1675 Ondertrouw te Heusden met Alida Fockarts,
onder kapitein Pruisch begr. 29-10-1708 Vlijmen
Reijneman Jacob Geb. Groeningen. Chirurgijn, hij diende onder 16-7-1634 Ondertrouw te Heusden met Hendrickjen Jans
kapitein van Meerten van Wijck, geb. Heusden   BHIC
Reijners Gerrit Adelborst onder de campagnie van den oversten luijtenant Coverden 10-3-1675 -Ondertrouw te Gorssel met Anneken Jans,
j.d. op het huijs to Rijssel.
17-4-1675 -Copul. / huwelijk   Gorssel NG Trouwen
Reijners Henderick Vaendrager 18-2-1680 -Ondertrouw te Gorssel met Aeltjen
van Voorstonden.
21-3-1680 -Copul. / huwelijk   Gorssel NG Trouwen
Reijnerts Hans Geb. Lutsern(?). Soldaat, hij diende onder kapitein 2-11-1640
Ondertrouw te Heusden met Marijken Gerrits,
Santvoort geb. Dusseldorf   BHIC
Reijniers Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Ingelbij -Partner: Anneken Jans
7-1-1631 -Vader te Heusden
11-1-1633 -Vader te Heusden   BHIC
Reijniers Niclaes Chatolick gheboren van Leeuwarden en soldaet 1691 of 1692 Overleden in het gasthuis te Leuven
int regiment Fagel onder capt de Vos Met dank aan Paul de Clerck
Reijns Guillaem Adelborst in de compagnie van Dorpen (gouverneur 15-9-1609 Kind Agniet gedoopt te Zaltbommel. Getuige:
Dorp?) Louwijs van Gent.  Doopboek Zaltbommel 1609-1612
Reijntjens Dominicus Jm, soldaat onder kapt. Panhuijsen 9-2-1662 Huwelijkscontract te Sluis (geassisteerd met
Jan Pa, sergeant in dezelfde compagnie), met
Clasyntje Rubbens, wed. van Michiel van Acker,
wonende St. Anna ter Muiden   Huwelijkscontracten
uit de notariële archieven van Sluis, RAZVL nrs.
1830-1982: 1645-1710 Met dank aan Marianne Gossije
Reinach Jaques Kapitein Maart 1603 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
Margareta Jans van Carpentier  
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Reinalda Cornelis Geb. Leeuwarden. Sergeant onder Dreves 9-7-1692 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Veermans, geb. Hulst   Markiezenhof
Reinders Hendrik Van Beetgum. Ruitersgesel onder ritmeester Lelius van Lycklama 2-11-1672 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Aeltje Jansz.,
j.d. van Doccum. 27-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Reiniers Jacob Soldaat onder capt. Gabbema 21-2-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Hyltie Jacobs,
van Inckhuisen (Enkhuizen). 17-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Reijniersen
Reijnier Afkomstig van het land van Luik / Liege. Soldaat 3-12-1638 Ondertrouw te Heusden met Barbar Joris,
onder de heer van Villers. geb. Utrecht   BHIC
Reinoir Samson J.m., soldaet onder de compagnie van d’Heer 10-11-1646 Ondertrouw te Axel met Anna Roukoure,
Capt. Serooskerke wed. van Jan Leto   Website
Reisebocht Carolus Spaans  12-7-1673 Huwelijk te Stevensweert met Maria Louarte
 garnizoen
Website
Relquen
Estienne J.m. van Luik / Liege. Soldaat onder kapitein 1-7-1627 Huwelijk te Nijmegen met Anne Jasper Tichon,
de Bours wed. van Jean Jadon   Atlantis Nijmegen
Remi Franciscus Spaans  31-3-1656 Huwelijk te Stevensweert met Catharina de Nobbe
 garnizoen
Website
Remij Andreas Spaans  25-8-1652 Huwelijk te Stevensweert met Joanna Hallo  Website
 garnizoen
Remij Franciscus Spaans  21-4-1659 Huwelijk te Stevensweert met Margaretha Scobbart
 garnizoen
Website
Remijs Teunis Jochems Jm van Cappel. Ruijter onder de compagnie van 11-1-1691 -Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met Ariaentje
de ritmester ...(niet ingevuld) Peters van Peer, jd van Cappel, bijde hier wonende
28-01-1691 -Huwelijk   Met dank aan Hans van de Hoek
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Rems, van Laurentius Ruiter 24-4-1677 Vader te Breda, moeder Gertrudis Jansen  Isis Breda
Renack Johan Soldaat onder Monsr. la Chapelle 15-4-1638 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Catharina Pijls,
wed. van Jan Gijsbertsz van Broeckhuysen.
Getr. 8 mei.  De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Renaud Petrus Militair 1-3-1697 Vader te Ginneken, moeder Maria au Caselle  BHIC
Rendertsen Joris Soldaad onder capitein Ockinga 31-7-1681 Junxi op attestatie van Zutphen met Metelina Rijk,
van Meulhuis. Dedere.   Rheden NG Trouwen
Renen, van Dirk Klaas Soldaat onder de comp. van kapitein Rijswijk 25-4-1654 Depositie te Brielle  
Notariëel Archief, inv. Nr 25/04/1654
Renier Jacobus Spaans  29-7-1640 Huwelijk te Stevensweert met Petronilla Bertrani
 garnizoen
Website
Reniers Gerardus Kapitein 30-8-1632 Getuige te Breda (bij: Wouters)   BHIC
Renijskens Henricus Soldaat 11-5-1633 Vader te Breda, moeder Trina Henricx   BHIC
Rennaet
Jan Schotsman. Adelborst onder Col. Henderson 4-6-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Jannetgen Moutyff,
Inf.Rgt. 603a*
uit Schotland, won. bij de Postbrugge. Getr.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Rensaert
Hans Van Litsenborch. Adelborst onder de Compaignie 23-3-1601 Getuige te Breda     Isis Breda
van Capiteijn Lucas Rosee?
Renson Joannes Spaans  3-4-1663 Huwelijk te Stevensweert met Margareta Rascart
 garnizoen
Website
Repelen, van
Samuel Geb. Meurs (=Moers), wonende in het garnizoen 7-3-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Goeltien Born 
Brussel. Soldaat onder Frijenes Markiezenhof
Restberch
Hans Afkomstig uit Zwitserland. Soldaat 7-1-1609 Ondertrouw te Leeuwarden met Angniet Cornelis  
Tresoar
Retoulat dit Ranchoux, de Gilbert Majoor in Inf.Rgt. 632h* (Luikenaren/Liegeois) van    à 1632-1634 -
?
Reu, de Thomas Geb. Leiden. Soldaat onder van Gendt 23-5-1687 Ondertrouw te Bergen op Zoom met MarthaSchoumans, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Reuberecht Passchier Soldaat onder kapt. van der Schuijr 23-1-1670 Huwelijkscontract te Sluis met  Anna Ekkemans,
laatst wed. van Lambrecht de Conijnck  Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van
Sluis, RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Reullu
Alexander Geb. Schotland. Soldaat onder Coillaert 26-11-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Nane Forbus,
geb. Schotland, wed. van Henrij Gordon
Markiezenhof
Reus, de Jacob Geb. Aalburg. Soldaat, hij diende onder kapitein 3-4-1693 Ondertrouw te Heusden met Willemke Jacobs
Nanning BHIC
Reus, van Paulus Gerrits J.m., ruiter onder de cie. van majoor De Guerrie 1690 Huwelijk te Oosterhout met Cornelia Jacobse
van Dongen, j.d. won. te Dongen   BHIC
Revitsteij Gabriel Soldaat onder kapitein Heldewier. 18-7-1677 Ondertrouw te Heusden met Hendrikje Hendriks
BHIC
Reyners
Ficko Uit Emden, soldaat onder capt. Georgh Hume 8-7-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Jancke Wierdts,
geb. Hantumhuisen. Att. Gelight
Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Reynier
Jooris (George?) Jg uit Schotland. Soldaat onder Capt. Bruys (Bruce) 12-11-1605
-Ondertrouw
18-12-1605 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Tanneke
Kemp, uit Engeland, wed. van Thomas Kemp
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Reyniers Wolter Ruiter onder ritmeester Jarigh van Boerum 10-5-1673 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Sioertie Saeckeles,
wed. van Jan Hiddes. Att. gelight 29-5
Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Reynirs Nicolaus Geb. van Leeuwarden, soldaet. 17-3-1692 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:18   Met dank aan Paul de Clerck
Rhee, van Jan Janssen Soldaet onder kapitein Torck 26-2-1683 Huwelijk te Dinxperlo met Henrixken van Lingen, dochter van wijlen Stoffel van Lingen, van Dalen
Dinxperlo Trouwen
Rhode van Heekeren, de Herman Frederijk Heer tot Averlaer, sone des huijses Diepenbroek. 4-9-1698 Onderrouw te Lochem met en de welgeboren vrouwe
Wdr. van de welgeb. Anna Katharina Kraijink, erf- Eva Geertruijt van Monsbroek, dochter des huijses
dochter des huijses Averlaer. Luitenant onder Twiestel en Dikhausen, wed. van de wel.geb. heer Jan Adolph van Heuvel, vrouwe tot Westervlier
lt.-gen. Slangenborg   Inf.Rgt. 660a* Trouwboek Lochem 1698-1710
Ricard Carolus Spaans  4-2-1662 Huwelijk te Stevensweert met Maria Kupers Website
 garnizoen
Rice, la ? Corporal 7-1-1646 Getuige te Breda (bij : Ros)   Isis Breda
Richar Paulus Spaans  8-6-1671 Huwelijk te Stevensweert met Catharina Martina
 garnizoen
Website
Richardt
Jaques Geb. Poutou (Frankrijk). Soldaat, hij diende onder 4-4-1636 Ondertrouw te Heusden met Magdaleen Gielis
de heer van Villers BHIC
Richart Johannes Baptista Satraap van Boxmeer 28-2-1642 Getuige te Sambeek   BHIC
Richarts Joris (George?) Soldaat, hij diende onder kapitein Caddel 13-2-1626 Ondertrouw te Heusden met Neelken Anderson
BHIC
Riche Peter Soldaat onder capt. Swansbell Jan. 1674 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
Janneke van Broeck­huysen. Getrouwd alhier.
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Riche Zacharias Jonas Soldaat, hij diende onder kapitein Wheijlde 25-1-1641 Ondertrouw te Heusden met Maeijken Ariens,
geb. Culemborg   BHIC
Richer Georgius Geb. van Looshoet(?), soldaet. 27-12-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:76   Met dank aan Paul de Clerck
Richolt Maximiliaen In leven capitein etc., van Bredefoort. 22-1-1698 Vader van de bruid te Groenlo, zijnde Aleida Richoltsdie ondertrouwt met  Henr. van Eibergen, wdr. van wijlen Aeltjen Veldinck.  Attest. na Bredevoort den 8 febr. 1698.   Groenlo NG trouwen
Richs Natalis Spaans  3-9-1684 Huwelijk te Stevensweert met Catharina Lamer
 garnizoen
Website
Richt          =?  Willem Geb. Engeland. Soldaat onder Balfour 3-2-1627 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Aelken Saffoy,
(=Wright?)
geb. Engeland, wed.  van Thomas Jons
Markiezenhof
Richt          =?
Willem Geb. Engeland. Soldaat onder Balfour 2-8-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Mayken Prijs,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Richter Hans Henrik Soldaet onder de compagnie vande overste lieut. Linderooth 19-10-1690 Copulati / Huwelijk  in Deventer met JannaKistemakers, j.d. van Jan Kistemaker van hier(=Borculo).  ND ref. Gem. Borculo Trouwboek
1666-1721 (R.B.S. 322)
Rickers Joannes Geb. van S' Hertogenbosch, soldaet. 25-7-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:62   Met dank aan Paul de Clerck
Ricxel Wessel Geb. Amersfoort. Soldaat, hij diende onder kapitein 20-11-1637
Ondertrouw te Heusden met Anneken Corsten,
Sanders geb. Maaseik
Riddelvaert Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Caddel 1601 Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Jansdr,
geb. Breda   BHIC
Ridder
Jeurien Geb. Swickau (Saksen). soldaat en adelborst, hij 4-2-1633 Ondertrouw te Heusden met Maria Jeuriens,
diende onder kapitein van Meerthen geb. Willemstad. Kinderen: Ridder en Rijder   BHIC
Ridder Johan Evertssen Functie : Kapitein op een schip van oorlog en vice- 15-3-1649 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
admiraal van Zeeland. Voorganger: kapitein Justus
Steengracht
Ridder Tijl -Wdr. Soldaat onder capt. jr. Hessel van Bootsma 12?-5-1663 Ondertrouw te Bolsward met Antje Jans,
van Groningen, wed. van Sydts Sytsen,
-Afkomstig van Kassel   Tresoar beyde woonagtig tot Bolswart. Getr. 21-6
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Ridder, de Isaack J.m. van Lillo. Majoor van der Neusen (Terneuzen) 27-6-1654 -Ondertrouw te Axel met Catarijna Rassaerts,
?
geb. ter Tholen
-Huwelijk tot Neusen   Website
Ridder, de Jan Vaandrig onder Coen 13-2-1605 Getuige te Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Ridder, de Martin Functie : Kapitein. Voorheen luitenant in de 31-8-1641 -Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
compagnie van kapitein Catz.
Voorganger: kapitein Denijs Piron (overleden)
< 24-10-1664 -Overleden
Ridders
Maerten Geb. Zwitserland. Soldaat onder Steenwijck 18-4-1691 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijsebet Cooplants, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Riddeshahe(?)
Matthias Van der Landaub (Landau in de Pfalz). Soldaat onder 9-3-1606 Huwelijk te Nijmegen met Grietgen Wegnaers,
kapitein Werdenbergh wed. van Jacob Shalss   Atlantis Nijmegen
Ridleij Gilbert Soldaat onder kolonel Monck   Inf.Rgt. 675c* 29-8-1687 Ondertrouw te Heusden met Christina Gerrits,
?
woonplaats Herpt   BHIC
Ridou Franciscus Spaans  7-11-1666 Huwelijk te Stevensweert met Anna Maria Pillers
 garnizoen
Website
Ridu Joannes Spaans  3-5-1659 Huwelijk te Stevensweert met Jacobina Raue
 garnizoen
Website
Rieckelijcgom, van Jonchans Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberg 1601 Ondertrouw te Heusden met Geertruijt Jans,
geb. Berch   BHIC
Riega Joannes Geb. van Leijde (Leiden), soldaet.          22-1-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:49   Met dank aan Paul de Clerck
Rieglet Caspar Dragonder Mei 1680 Huwelijk te Breda met Antonette Jacobs,
geb. Steenbergen   Isis Breda
Rielij Joris Adelborst, hij diende onder kapitein Ingelbij 26-11-1627 Ondertrouw te Heusden met Anneken Lamberts, geb. Nijmegen   BHIC 
Riemens Jan Wdr. van Josyne van der Syp, soldaet onder de 23-2-1647 Ondertrouw te Axel met Madalena de Bruijne,
compagnie van d’Heer Commandeur Broucqsout wed. van Boudewijn Boutersen   Website
Rienkx Tymen Geb. Grijpskerk. Ruiter onder ritmeester Lelius van Lyclama 9-11-1672 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Wytske Ebel / Eebeles, wed. van Jeppe Martens. 27-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Riet (=Reed ?) James Guarde de Corps onder het Regt. van Rirvers 25-12-1694 Ondertrouw te Breda met Alida van Houten,
geb. Chaam   BHIC 
Rieurds Jan Soldaat onder capt. Bernardt Starringa 29-3-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Siouk Luittiens,
van Iskenhuisen
Righter Georgius Als soldaat op doortocht door Rucphen 23-5-1693 Vader te Rucphen, moeder Sophia Dorothea-  BHIC
Rigter Martijn Luitenandt onder het regiment van de heer baron 15-10-1676 Ondertrouw te Zutphen met Agneta Verwits, wed.
Eulenborgh Engelinks, woonende alhier. Att. gegeven na
's Hartogenbosch den 30 oct.   Trouwboek Zutphen
Rij, du Noel Spaans  3-6-1636 Huwelijk te Stevensweert met Catharina de Blinberg
 garnizoen
Website
Rijck, de
Jan Geb. Middelburg in Vlaanderen, wonende te Bergen 18-1-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom. Ruiter onder van der Lecq Maetien Cornelissen, wed. van Jan Jansen de Haes
Markiezenhof
Rijckaert Kiljam Soldaet 26-6-1681 Huwelijk te Gorssel met Heijltjen Jans,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Rijckaerts Forsij Geb. Frankrijk. Soldaat, hij diende onder kapitein 1611 Ondertrouw te Heusden met Maijken Francrosie,
 (Richard?)
Hacket (Schotten)
geb. land van Luik / Liege   BHIC
Rijcke, de Cornelis Daniëlsz. Van de Meetberge. Wdr. van Breda. Kanonier.   2-7-1605 -Ondertrouw (NG) te Aardenburg met
Huwelijksinschrijving: Cornelis de Rijcke Daniëlsz
Barbara (Barbel) Martensdr. Cuijpers,
van Brugge, wed. van Pieter Bultijnck.
Kinderen uit dit huwelijk (NG gedoopt Aardenburg): Testes: George Montigui, kapitein van de kanoniers
 1. Marten 4-10-1606 (vader Cornelis de Rijcke canonier, getuigt dat de bruidegom weduwnaar is en Joost
moeder Barbel Martens, getuigen: Hans Gijsels van Rentergem, wonende in de Sterre in de Capellestraat
"den Geweldigen", Catelijne Godefroijts) te Sluis met Barbara Heijndricks, weduwe van Adriaen
2. Daniël 2-3-1608 (getuigen; Hendrick de Visch, Vervate, ook wonende in de Capellestraat getuigen dat
Thonijntge Minnes, Judith Willems) de bruid weduwe is.
3. Cornelis 30-1-1611 (getuigen: Jan Andriesz., In de marge staat: te Sluis uit te roepen, 21 aug. te Sluis bevestigd, attestatie alhier gelicht hebbende)
Janneken Cuijpers)
4. Daniël 12-10-1614 (getuigen: Gedeon Clouck, -Huwelijk te Sluis
Catelina Coevoets) 21-8-1605
5. Maeijken 25-9-1616 (getuigen: Pieter Rogier, Met dank aan André den Haan
Reijn Jansz., Catelijne Kerffs) Website
6. Daniël 2-8-1620 (getuigen: Jan in den Hemel,
juffr. Barbara Sarragoers wed. van de heer baljuw
P. de Raedt)
Rijcken Eldert Geb. Vlaanderen. Soldaat, hij diende onder 1600
Ondertrouw te Heusden met Janneken
?
kapitein Houtuijn Willemsdr, geb. Mechelen   BHIC
Rijcken Jan Tamboer 11-6-1679
Huwelijk te Breda met Jenneken Sijmens,  
geb. Brugge   Isis Breda
Rijcx Johan Geb. Delft. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Catharijn Peters,
Housman. geb. Roosendael   BHIC
Rijd Anthoni 19-12-1628 -Dochter Anneken Reet ged. Te Heusden, moeder Marij Tolmans
-Huwelijk te Heusden met Elsken Fransen   BHIC
Adelborst. Hij diende onder kapitein Sanders. 28-4-1637
Rijken Derk Soldaet onder de comp. van sijn exc. de heere 1684 Copulati in / huwelijk te Maestricht met AnnekenCroonhoff, wed. van Baltes Leidecker
graef van Stirum etc. Borculo NG Trouwen
Rijken Jan Soldaat onder Kapt. Bremse 11-5-1694 Huwelijk te Breda met Anneke Bonefaes,
geb. Roermond   Isis Breda
Rijkevorssel, van Johannis Vaendrig uit regimant van sijn excelentie den heere 18-4-1698 Wordt genoemd in Zevenbergen   RA 65 fo 192vo
Grave van Dane (=Dohna) ten dienste deser landen Met dank aan Cor van den Bergh
Inf.Rgt. 668a*
Rijs Nicolaus Soldaat, hij diende onder de heer Hoogendorp 13-12-1675 -Ondertrouw te Heusden met Aeltie Jans
8-1-1676 -Huwelijk (kerk) te Heusden   BHIC
Rijs
Peter Geb. Frankfurt. Soldaat, hij diende onder kapitein 8-11-1624 -Ondertrouw te Heusden met Heijltjen Gijsbrechs
Roobol -Andere partner:Lijsbeth Herfst   BHIC
Rijsel Dirk Van Dulcum.Soldaat in de compagnie van de 6-3-1642 Depostie te Brielle   Notariëel Archief, inv. Nr 1013
commandeur (van Brielle)
Rijssel, van Hendrik Wdr., soldaat onder de major Hekeren 27-5-1677 Ondertrouw te Zutphen met Grietje Berents,
j.d. wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Rijswijck Caspar Wdr. van Susanna Loper. Luitenant onder kapt. 8-2-1677 Huwelijkscontract te Sluis met Maria van Will,
Herman van Bouckhoven op het Groote Pas wed. van Nicolaes Videco   Huwelijkscontracten uit
de notariële archieven van Sluis; RAZVL nrs.
1830-1982: 1645-1710  Met dank aan Marianne Gossije
Rijswijck Jan Soldaet onderde Compaignie van Capiteijn 25-3-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
vanden Eede
Rijt (=Reed?)
Richart Geb. Engeland. Soldaat onder Hankeson 1-3-1634
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Rosomon Clerq, geb. Engeland,
wed. van Jacob Clerq   Markiezenhof
Rijvers Gerrit Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Willemstad. Adelborst onder Torsaij  Inf.Rgt. 599b* 27-9-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met  JacominaHoutemans, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Ringaerts
Joannes Van Linter. Ruiter bij capitein Jacobo 11-11-1634 Vader te Breda, moeder Cornelia Mathijsen 
 Isis Breda
Ringbach Philippus Ruijter onder den graef van Schellart 19-8-1660 Huwelijk te Gorssel met Gooltjen Gerrits,
van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Ringel Hans Ruijter onder de graef van Flodorf 16-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met Jantje Tönnisen,
wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Ringen
Alexander Schotsman. Soldaat onder Capt. Maj. Balfour 18-12-1631 -Ondertrouw
6-1-1632 -Huwelijk te Arnhem met Marry Pieters,
wed. van Berent die CockGet.: Anneke Willems
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ripkens Joannes Spaans  7-5-1680 Huwelijk te Stevensweert met Joanna Huls  Website
 garnizoen
Rit
Adam Jg, Schotsman. Soldaat onder Capt. Bernard 1-11-1603
-Ondertrouw
21-12-1603 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Neel Uwens,
uit Whales in Engeland, wed. van Eduard Willems
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Riterson Thomas Adelborst onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 22-10-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Griet Cornelis,
?
wed. van alhier, wonende achter Risseroort
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ritmuller Balster Ruiter 11-5-1673 Huwelijk te Leeuwarden met Jannetje Jans Parijs,
uit Zwolle   Tresoar
Ritser Michel Korporaal, hij diende onder kapitein Igniosa 26-5-1623
-Ondertrouw te Heusden met Heijltjen Peeters,
geb.Emmerich  
-Andere partner: Agnete Culifs   BHIC
Ritskes Eevert Luitenant van de Ed. Mog. Heeren Raden ter Admiraliteit in Frieslant 8-8-1668 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Tettie Sybes, 
van Doccum. 14-2-1669 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Ritter
Adam Geb. Biern(?) in Zwitserland, wonende te Bergen 26-11-1697 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Francijn Mauritz
op Zoom Kant, wed. van Jan de Blij   Markiezenhof
Rivière
Jean Geb. Frankrijk. Soldaat onder Beringen 15-7-1668 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Bran,
geb. Amsterdam   Markiezenhof
Rivière
Pieter Geb. Rabastens (Frankrijk), wonende in het 20-9-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria
garnizoen Philippine. Soldaat onder Bellair van Beijne, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Riviere, de la
Joseph Geb. Frankrijk. Soldaat onder Beringen 19-6-1669 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Rouciur,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Riz Jan Soldaat onder de comp. van de Hr. Capt. Groeber 9-11-1698 Huwelijk te Klundert met Anna van Waart
Klundert DTB trouwen deel 5, scan 5
Robbers Samuel Soldaat, hij diende onder kapitein Roobol. 27-2-1626 -Ondertrouw te Heusden met Maijcken Peters,
geb. Heusden
-Andere partner: Lieverenske Jans   BHIC
Robberssen Robbert Adelborst onder Carij 1-11-1676 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Helena
Mattheris,  geb. Roosendaal   Markiezenhof
Robberts Egbert Soldaat 3-8-1677 Huwelijk te Breda met Anneke Boumeesters,
geb. Maastricht   Isis Breda
Robberts Willem Soldaat onder Kapt. Pipagne 23-12-1693
Huwelijk te Breda met Margriete / Margarita
Fergouts / Tergouts / Vergauts,
geb. Antwerpen  Isis Breda
Robbertsen Abraham Soldaat, hij diende onder kapitein Wheijlde 30-12-1639 Ondertrouw te Heusden met Crijntien Jans   BHIC
Robbertson
Willem Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 23-7-1654 Ondertrouw te Heusden met Huijbertien Adriaens
de graaf van Roxburg. BHIC
Robbertsse
Jan Geb. Osenbrugge (=Osnabrück). Hij diende onder 1603 Ondertrouw te Heusden met Sijcken Jans,
kapitein Embise. geb. Nijvewijlen   BHIC
Robbertssoon
Andries Wdr. Militair? 26-11-1634
-Ondertrouw
15-12-1634 -Huwelijk te Alkmaar met Lijsbet Lemmon,
wed. van Henrik Tamse (Thompson?). Beiden
uit Schotland. Wonende op Toorenburch
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Robbesz. Pieter Jg, soldaat in de Comp. van Col. Henderson 1-1-1623 Ondertrouw te Alkmaar met Stijntgen Jans,
?
Jd van Tenningen, won. op de Heul. Att. gegeven
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Robbinsen Alexander Soldaat 20-8-1684 Huwelijk te Breda met Anna Bass,
wed. van Antony Sneyders   Isis Breda
Robbinson
Jems Geb. Engeland. Soldaat onder Manwout 17-11-1627 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maertge Stevens, wed. van Jan van Mil   Markiezenhof
Robbrechts
Adam Geb. Palts. Wdr. Soldaat onder Coninck 29-4-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Smedinck,
wed. van Hans Oliviers   Markiezenhof
Robbrechtss Andries Afkomstig uit Nieustad. Soldaat 27-3-1680 Akte: procuratie: om by de VOC te Delft gage te
Innen.Verwijzingen: procuratie d.d. 3-12-1675 ter
secretarie te Colombo 
Utrechts Archief inv.nr. U80a6, aktenr. 55
Robert
Jehan Geb. Romans (in Daulphiné). Zoon van Jehan 17-12-1623
Huwelijk te Breda met Francoise Rijkell,
Robert en soldaat van de Compagnie van Sr. geb. Alken (nabij St.Tron? in het land van Luik /
Villebon Liege), wed. van Jaques Crijkart   Isis Breda
Robert Joannes Spaans  18-5-1680 Huwelijk te Stevensweert met Elisabeta-   Website
 garnizoen
Robert
Pierre Afkomstig van Luxemburg. Soldaat onder de heer 17-4-1637 Ondertrouw te Heusden met Anneken Maelken,
van Villers.
geb. Buijssenburch (Boizenburg, De?) 
BHIC
Robert
Pieter Jg uit Schotland. Soldaat onder Capt. Oudeny 7-6-1608 -Ondertrouw
24-6-1608 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Jaecquemijntge
Tijbergen, wonende te Bergen op Zoom
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Roberti Jacobus Spaans  5-6-1654 Huwelijk te Stevensweert met Petronella
 garnizoen
Heldermans   Website
Roberts Willem Soldaat, hij diende onder kapitein Boisses 11-3-1622 Ondertrouw te Heusden met Peternel Casers   BHIC
Robertsen
Jan Afkomstig van Londen. Chirurgijn onder de 29-1-1627 Ondertrouw te Heusden met Peterken Peters,
compagnie van ritmeester Bassem geb. Heusden   Isis Heusden
Robijns Pieter Soldaat Sept. 1679 Huwelijk te Breda met Jenneken Maertens,
wed. van Antony Kools   Isis Breda
Robin Juliaen Corporaal onder de comp. van mijnheer Hallardt 10-1-1631 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
Geer­truyt Matthijsz  van Kempen, wed. van Piere
Nicolaes, beyde won. tot Wijck.
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Robinson
Jan -Wdr. van Elisabeth Kijcleddy. Soldaat onder Capt. Bruce (3e regiment Schotse Brigade in Nederland) 28-1-1679 Ondertrouw te ‘s-Hertogenbosch met YckenPetermans, wed. van Jan Glasvort, wonende in de Vuchterstraat.   Met dank aan Jeanne van der Krabben
Robbrechtsse
Jan Geb. Osenbrugge (=Osnabrück). Soldaat, hij diende 1603 Ondertrouw te Heusden met Fijcken Jansdr,
onder kapitein Embize geb. Nijmegen   BHIC
Roche, de la Carolus Kapitein 10-2-1650 Getuige te Sambeek (bij : de Beest)   BHIC
Rochussen Cornelis Functie : Kapitein op het schip van oorlog genaamd 29-3-1652 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Zierikzee”
Rochuszn Peter Van Leeuwerden in West Vrieslant, soldaet onder 21-1-1614 Huwelijk te Geertruidenberg met
de comp. van den heere Treslon Martijntyen Michielsdr,  van Dordrecht   BHIC
Rocqmans Franciscus Spaans  8-4-1684 Huwelijk te Stevensweert met Cecilia Langar
 garnizoen
Website
Rocque-Cervière, de Guillaume -Kolonel van Inf.Rgt. 599b*  van                                 à 1674-1678
14-8-1678 -Gesneuveld bij St. Denis
Rode, de Hans J.m., trompetter onder de comp. van de Heere van 26-6-1653 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
So­mersdijck, in garnizoen te Nimwegen Joanna Nijbour, j.d. won. Alhier. Att. geg. nae
Nimwegen 14 juli De Stichtsche Heraut 1963 / 1964
Rode, van
Coert Peters Geb. Bremen. Sergeant onder Famars 1-12-1682
Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna
Catharina Bleers,  geb.  Lillo   Markiezenhof
Rode van Heeckeren, die Herman Vrederick -Die wel.geb. heer, leutenant van die heere generael leutenant Slangenborch, sone des huijs Diepenbroeck 7-1-1693 -Huwelijk te Lochem met die oock wel.geb. vreulin
-De welgb. heer, heer tot Averlaer, sone des huijses Diepenb roek, luitenant onder lt.-gen. Slangenborg, wedr. v. de welgeb. Anna Katharina Kraijink, erfdochter des huijses Averlaer Anna Christina Kreijncks, erffvreulin des huijs
Rhode van Heekeren, de Averlaer   Lochem NG Trouwen
Herman Frederijk 4-9-1698 -Huwelijk te Lochem met de welgeboren vrouwe
Eva Geertruijt van Monsbroek, dochter des huijses
Twiestel en Dikhausen, wed. v. de wel.geb. heer
Jan Adolph van Heuvel, vrouwe tot Westervlier.
Rodekercken Henricus Militair 23-5-1685 Vader te Ginneken, moeder Anna-   Isis Brabant
Roder / Henricus -Korporaal bij kapitein Conradijn 6-10-1630 -Vader te Breda, moeder Sibilla Henricx
11-10-1633 -Idem
Roders -Soldaat bij Conradin 31-10-1635 -Idem, moeder Sibilla Roeders   Isis Breda
Rodestein, van Quirijn Christoffel Ruiter onder den colonel Beaumont  Cav.Rgt. 635b 23-1-1631 Ondertrouw te Almen met Hendricksken Gerrits, dochter van Gerrit Besselinck, tot Almen. 
Huwelijk te Zutphen   Almen NG trouwen
Roé
Henry Geb. Engeland. Soldaat onder Wedrington 12-1-1678 Huwelijk te Bergen op Zoom met Machteltge Clerks
wed. van Jaques de Prés   Markiezenhof
Roe Rink Sergeant 19-11-1628 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Roede Juriaen Ruiter 14-11-1683 Huwelijk te Breda met Lijsbet Timani,
geb. Groeningen   Isis Breda
Roeij, de Robertus Soldaat 15-3-1693 Huwelijk te Breda met Agnita Smits   Isis Breda
Roek, de
Augustinus Geb. Gent, wonende in het garnizoen Breda. 5-9-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Corneli
Soldaat onder Everswijn geb. Den Bosch   Markiezenhof
Roel Niklaas Soldaat onder Majoor Turk 26-2-1696 Huwelijk te Breda met Kornelia Christiaans,
geb. Sprundel   Isis Breda
Roelant Frederick Corporaal 10-9-1681 Huwelijk te Breda met Machteld Arents,
wed. van Francois van der Beeck    Isis Breda
Roeloffs Harman Geb. Overijssel. Ruiter onder Hemma 6-4-1695 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Grietje Pieters,
geb. Brecht(?).  Att. van Herentals op 24-04-1695
Markiezenhof
Roelofs Dirck Van Hoorn. Soldaat onder capt. Boeckholdt, 9-12-1666 Ondertrouw te Bolsward met Jantien Dircks (,)?
garnisoen houdende tot Dijlerschans van Graef (achternaam of: van Grave)? Getr. 26-12
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Roelofs Henric Van Lochum. Soldaet tot Zutphen 31-3-1667 Huwelijk te Lochem met Grietje Thomas,
van Zutphen.   Lochem NG Trouwen
Roelofs Jan Jm van Hengeloo, soldaat onder de compagnie van 22-10-1676 Ondertrouw te Zutphen met Maria Leenhofs,
de capitein Roode van Hekeren jd woonende alhier. Getrouwt van Ds. Vlak
den 8 novemb.   Trouwboek Zutphen
Roelofs Otto Soldaet onder cap. Steenbergen 23-3-1690 Huwelijk te Gorssel met Heijltjen Nijentaps ,
met attest. van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Roelofs
Roelof Uit Emden, soldaat 2-12-1675 Huwelijk te Dokkum met Trijntie Lucas, 
uit Dokkum   Tresoar
Roeloffs Heijndrijk Geb. te Deventer, wonende te Bergen op Zoom. 8-8-1681 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Soldaat onder Weleveldt Janneken Moncour, geb. BoZ   Markiezenhof
Roelofs(en) Hendrich / Soldaat onder Kapt. Brender 4-3-1696 Huwelijk te Breda met Jenne Maria Lamme (/Lemme?)    Isis Breda
Hendrick
Roelofsen Dirck Afkomstig van Leerdam. Soldaat onder kapitein 27-12-1630 Ondertrouw te Heusden met Adriaentjen Ariens
de Bije BHIC
Roelofsen Jan Soldaat onder de compagnie van capitein Rhode 10-12-1676 Ondertrouw te Zutphen met Henderske van Berkum,
van Hekeren j.d. wonende alhier. Getrout den 10 jan . 1677
Trouwboek Zutphen
Roeminghen, Driesken? Geerijtssen Soldaet onder de Compaignie van wijlen Pieter 30-8-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
vande Geerbrantssen Vedde?
Roep Petrus Militair uit Breda 29-1-1643 Vader te Ginneken, moeder Gisberta Joannis   BHIC
Roes Jooris Geb. van Leiken(?), soldaet. 11-9-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:37   Met dank aan Paul de Clerck
Roessenbeeck Arent Soldaat onder Kapt. Lussanet 19-12-1694 Huwelijk te Breda met Jasperijn Burghgraers/
Burghgraev   Isis Breda
Roest Paulus -Soldaat onder Maj. de Wijs 7-3-1693 -Ondertrouw te Breda met Maria van Meurs,
geb. Hasselt    BHIC
-Soldaat 15-3-1693 -Huwelijk te Breda     Isis Breda
Roger Jacob Soldaat onder Markies de Rada 23-3-1692 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Rogers Anthoni Soldaat, hij diende onder kapitein Wrenham 18-5-1640 Ondertrouw te Heusden met Elsken Pellegrom(s)
BHIC
Rogers Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Ingelbij 3-2-1640 -Vader te Heusden
23-3-1642 -Vader te Heusden  BHIC
Rogge Willem Soldaat onder kapitein Winter. 11-12-1605 Zijn weduwe, Diver Brunte, gaat in ondertrouw te Dordrecht. Zie: Willem Haecks   Website
Roij, le
Daniel Geb. Sedan. Tamboer in de Compagnie van Sr.Girauld 11-11-1646
Huwelijk te Breda met Catherine du Bois,  
geb. Flandres  Isis Breda
Roij Paul Wdr. Soldaat 3-2-1636 Komt voor in DTB Gorinchem Trouwen   Website
Met dank aan Robert van der Hall
Roij, le Jean Soldaat in de Compagnie van Monsieur de Hauterive 24-12-1645 Huwelijk te Breda met Catherine Cendre  Isis Breda
Roij, le
Pierre Geb. Zwitserland. Soldaat onder Bauvoise 23-3-1635 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Caterina
Brunel, geb. Cambrai  Markiezenhof
Roijen Pierre Soldaat 8-6-1636 Komt voor in DTB Gorinchem Trouwen   Website
Met dank aan Robert van der Hall
Roker Jan Adelborst onder de comp. van marquis de la 8-11-1646 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Maria
Vieuville   Inf.Rgt. 634b* Reyniersdr, j.d. van Arnhem. Att. nae Rijswijck.
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Rolij, de Jean Jacque Den Hoogh WelEdelgebooren, overste luijtenant 19-2-1659 Ondertrouw te Voorst met die oock Hoogh WelEdelGebooren Juffer Gisbarta van Dorth, enz.
Voorst NG Trouwen
Rollant Cornelis Kapt. op het Retranchement 31-8-1665 Getuige bij huwelijkscontract te Sluis van broer
Bartholomeus Rollant met Agnes van Heert,
Jd, geassisteerd met jhr. Nicolaes van Heerdt,
kapt. op het Retrancement (zie aldaar)
Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van
Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Roman Rutger Gerlo Quartiermeester on de heer overste Swartsenbergh 29-4-1674 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Teetie Jans,
van Harlingen. Met att. buiten getrouwd.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Romeij Robbrecht Soldaat onder Wyn 1-7-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Neeltje Pieter
Joossen, geb. Dordrecht   Markiezenhof
Rommersma Tymen Riencx Soldaat onder de heer capt. Sterringa 27-9-1674 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Idtje Jans,
laest wed. van Hendrick Lubberts alhier. 22-10
alhier getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Romst, van Hans Korporaal, hij diende onder kapitein Wijngaerde 1601
Ondertrouw te Heusden met Maijcken Gerits,
geb. Gent   BHIC
Roncheault, de Antonius Kapitein 30-10-1631 Vader te Breda, moeder Elisabeth Naulaerts   BHIC
Ronde Willem Ruiter onder het regiment van markies Monpoulian, 9-1-1695 Huwelijk te Oosterhout met Maria Damme,
in garnizoen te Geertruidenberg   Cav.Rgt. 672g* geb. te Zwevesele boven Leuven en laatst
wonende te Brugge   BHIC
Ronde, de la Glaude Soldaat 9-12-1676 Huwelijk te Breda met Gritien Andriessen,
Wed. van Jacques Raffeu    Isis Breda
Rondeaal Johan Adelborst onder Kapt. Middelhoven 19-8-1691 Huwelijk te Breda met Maria de Jager    Isis Breda
Roneroot? Gabriel Corporael onder de heer Gouverneur 18-3-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Ronne Carel Functie : Kapitein van een overgenomen compagnie 17-8-1694 Commissie / instructie Zeeland  
 ?
Zweedse troepen Isis Zeeland
Ronsen Sijmon Soldaat, hij diende onder kapitein Hamelton ? -Ondertrouw te Heusden met Jenneken Matheeusse, geb. s-Hertogenbosch
-Huwelijk   BHIC
25-11-1608
Roo, de Johan Afkomstig uit Middelburg. Soldaat 27-3-1680 Akte: procuratie: om by de VOC te Middelburg gage
te innen. Verwijzingen: procuratie d.d. 27-11-1675
ter secretarie te Colombo, en procuraties d.d.
3-12-1675 ter secretarie te Colombo
Utrechts Archief   inv.nr. U80a6, aktenr. 53
Roobel Willem Tamboer 14-5-1656 Huwelijk te Teteringen met Josina Willemert,
geb. Breda   Isis Breda
Rooden, van Hermen Heer van Heecken. Luitenant 15-1-1681 Begraven te Breda    Isis Breda
Rooien, van Marcellus Soldaat 19-3-1674 Huwelijk te Breda met Anna van de Velde  Isis Breda
Roost
Caleb Geb. Engeland. Sergeant onder Crom 10-3-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Janneken Salomons, geb. Bergen op Zoom
Markiezenhof
Rotenburch? / Adam 22-7-1626 -Vader te Bergen op Zoom, moeder niet genoemd. (dezelfde?)
-Vader te Bergen op Zoom, moeder JannekenHattick    Markiezenhof
Rondenburgh / Adam Soldaat onder Verelst 31-10-1627 -Idem, moeder Janneken Herdy
-Idem, moeder Janneken Heerdij
Roodenburgh/ Adam 30-5-1629
Rodenburch Adam 4-5-1631
Rooi, van Dries Peters Van Oosterhout, ruiter onder de graaf van Warvese, 12-12-1683 Huwelijk te Oosterhout met  Jenneken Theunis 
in garnizoen te Breda BHIC
Rooien, van Marcellus Soldaat 19-3-1674 Huwelijk te Breda met Anna van de Velde  Isis Breda
Rook Lourens Lansbesat onder capt. Ockenga 25-6-1671 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Lysbet Jurjens,
van Nymmegen. 9-7 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Roos Jacob Soldaat 18-10-1698 -Ondertrouw te Breda met Johanna Willems Parijn
16-11-1698 -Huwelijk te Breda met Johanna Willems,
geb. Breda    Isis Breda
Roos, de Mathijs Jm, corporaal onder de comp. Guardens van sijn Hoogheyt    Inf.Rgt. 599a* 15-3-1682 -Ondertrouw te ’s-Gravenhage
30-3-1682 -Huwelijk te Voorburg met Katharina Kingket
(= Kincaid), op att. van Den Hage
Geref Huwelijken Voorschoten  
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Roosenbosch Bernaert Soldaat 29-6-1602 Overleden echtgenoot van de bruid te Breda (AnnekenGilles dochter)    BHIC
Root, de Anthonij Meerderjarige jm, soldaat onder kapt. Mepsche 26-5-1674 Huwelijkscontract te Sluis met Diljana Ourae,
meerderjarige jd (swanger van Kinde)  Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van
Sluis, RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Root, de Gelis Korporaal onder kapitein Claes Gooris 16-11-1600 Zijn weduwe Jennecken Stortmans hertrouwt te Nijmegen. Zie: Jan Boijt   Atlantis Nijmegen
Roover Jan Matthyssen Tamboer onder Karye 11-8-1620 Vader te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Roox Herman Soldaat 2-11-1676 Huwelijk te Breda met Anneke Michiels   Isis Breda
Rooy, van den
Dirck Beerendts Geb. Dinslaken. Soldaat onder Plessis 10-7-1668
Huwelijk te Bergen op Zoom met Marij Sertien,
geb. Duffel   Markiezenhof
Ropan Hendrick Sergeant, hij diende onder kapitein Herbert 1610 Ondertrouw te Heusden met Geertgen Teuven  BHIC
Ros Gillis Soldaat 6-12-1676 Huwelijk te Breda met Catharina Stoll   Isis Breda
Ros James Soldaat 14-7-1686 Huwelijk te Breda met Elsken Doncker   Isis Breda
Ros
Jan Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 22-12-1634 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Peters,
graaf Willem van Nassau. geb. Willemstad   BHIC
Rosan de Stoffel Soldaet onder d'Hallart 27-12-1634 Ondertrouw van zijn dochter Maria te Amersfoort
Zie: Bacum   Met dank aan Robert Maaswinkel
Roseau, le Gabriel Spaans  27-6-1642 Huwelijk te Stevensweert met Catharina le Jeune
 garnizoen
Website
Rosel Ligier Spaans  9-6-1636 Huwelijk te Stevensweert met Aegijdia Morlet
 garnizoen
Website
Rosenberg Joannes Spaans  1-10-1673 Huwelijk te Stevensweert met Ida Hartman  Website
 garnizoen
Rosencrants Holger Kolonel van Inf.Rgt. 632a* 1634 Gesneuveld bij Venlo
Rosendael, van Marinus Cornelissen Geb. Gorkum. Soldaat, hij diende onder kapitein- 2-5-1655 Ondertrouw te Gorkum met Anneken Maertens
luitenant Caer van Saltbommel, geb. Gorkum   BHIC
Rosenkrans Jan Andries Adelborst onder de lijfcomp. van Prins Carel van 6-8-1692 Huwelijk te Breda met Lucretia Smits,
Brandenburgh. wed. van Hendrich Niel    Isis Breda
Rosier Gelimus Spaans  20-8-1679 Huwelijk te Stevensweert met Egidius(?) Baguete
 garnizoen
Website
Rosj Wilhelm Soldaat 21-2-1677 Huwelijk te Breda met Jacomina Willems  Isis Breda 
Ross
Thomas Geb. Schotland. Korporaal onder Howe 6-12-1686 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Cornelia Herwijne, wed. van Willem Ham
Markiezenhof
Rosse Alexander Soldaat 5-10-1679 Huwelijk te Breda met Lijsbeth Jans,
wed. van Hendrick de Kolf   Isis Breda 
Rosse Wilhem Soldaat Sept. 1679 Huwelijk te Breda met Otje Sanders,
wed. van Alexander Fuygh   Isis Breda 
Rost Jan Soldaat onder Kapt. Chavonnes 1-3-1693
Huwelijk te Breda met Regina Rappi,    
geb. Wezel   Isis Breda 
Rotgans Jacob Ritmeester in een compagnie te paard 19-3-1672 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Rotier
Hendrik Uit Engeland. Soldaat 15-12-1677 Huwelijk te Dokkum met Aeltie Jansen   Tresoar
Rotlens Robbert Soldaat onder Col. Buccleugh   Inf.Rgt. 629a* 9-12-1629 Ondertrouw te Alkmaar met Sitgen Thijs,
?
van Alkmaar, won. op de Beestenmerckt. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Rottiers Claes Cornelissen J.m. van Woensdrecht. Soldaat onder de compagnie 1-4-1671 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Helena
van capitein Van Nispen Adriaensen Verraerdt, j.d. van Nispen   BHIC
Rouet Jan Soldaat onder Regm. v. Nassau 16-8-1699 Huwelijk te Breda met Margrita Jacobs   BHIC
Roulin Jean Van de Compagnie van Baron de Dona. 22-1-1651
Huwelijk te Breda met Marie Gerard,   
geb. Luik / Liege   Isis Breda 
Rounagel
Jan Geb. Bremen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1601
Ondertrouw te Heusden met Margriet
Embies Rosentrider, geb. Bremen   BHIC
Rouper
Anthonij Geb. Engeland. Soldaat onder Corret 21-3-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Aeltgen Broecx
(Brooks?), wed. van  Robbert Broere.
Att. van Zürich  Markiezenhof
Rousart Pierre Soldaat, hij diende onder kapitein Baudan 10-12-1638 Ondertrouw te Heusden met Sibille Bucker
BHIC   Isis Heusden
Roussel Bastiaen Tamboer, hij diende onder monsieur de las Salle, 8-9-1662 Ondertrouw te Catharine Hampe,
te 's Hertogenbosch in garnizoen. geb. Groeningen   BHIC
Routier
Nicolaes Geb. Frankrijk, wonende in het garnizoen buiten de 26-7-1628
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Catelyne
stad. Soldaat onder du Fresne Sance, geb. Mechelen   Markiezenhof
Rouwhoff Jan Ruiter Feb. 1680 Huwelijk te Breda met Elisabeth van Sinschoten,
geb. Geertruidenberg   Isis Breda
Röver Philippus Gewesen soldaet. 30-9-1677 Zijn weduwe Grietjen ter Maete ondertrouwt te
Zutphen met Gerrit Brugginck, j.m. van Anholt.
Att. gegeven na Warnsfelt den 21 octob.
Trouwboek Zutphen
Rox Pieter Soldaat 16-4-1687 Huwelijk te Breda met Digna Jans,
wed. van Eevert Lucas   Isis Breda
Roy, de Barend Harmanz Geb. 1-10-1638 Utrecht. Kwartiermeester-Generaal in het regiment van Nassau-Zuylestyn 7-5-1707 Overleden te Utrecht
Inf.Rgt. 586a* of Cav. Rgt. 588b, (afhankelijk van het jaar/ de jaren waarin hij precies diende) Met dank aan Rob Lichtenberg
Roy, van Andreas Petri Bij huwelijk militair.  Geb.te Dongen 29-9-1684 -Vader te Oosterhout, moeder Joanna Antonii
23-5-1686 -Vader te Oosterhout, moeder Johanna Antoni   BHIC
Ruede Niclaes Soldaat onder kapitein Hertoch 2-5-1613
Huwelijk te Nijmegen met Christina Dreijer,
j.d. uit Swijtzerlandt en wonende te Nijmegen.
Atlantis Nijmegen
Ruhwyns(?) Caspar Soldaat onder de Guarde   Inf.Div. 631a 5-3-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Tryntie Siebrens
Of: Richwijn (of: Sibrants), van Styens. Att. Gegeven 1-4
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Ruidel Jan Soldaat 1-3-1675 Huwelijk te Breda met Jenneken van Hoet,
wed. van Lambertus Kox   Isis Breda
Ruijse Jan Geb. Dort. Kapitein, woonplaats Heusden. Hij 1601 Ondertrouw te Heusden met Mechtelt Sijmons,
diende in 1601 als sergeant-majoor te Heusden geb. Velsen   BHIC
Ruijten, van Henricus Ritmeester. 28-1-1696 Overleden te Veen. Hij werd door een zwaard
doorstoken en stierf vervolgens een edele dood
BHIC
Ruijter, de Albertus Ruiter van het regiment van Briau 23-6-1627 Huwelijk te Princenhage met Joanna ?oomburchs  
BHIC
Ruijter, de Henderick Afkomstig van Opheusden. Soldaat onder kapitein 8-5-1670 Ondertrouw te Heusden met Catharina van Graeft,
Arckel. geb. Heusden   Isis Heusden
Ruijter, de Jacob Soldaat onder kapitein Kinschot 16-12-1678 Ondertrouw te Heusden met
Katrijn van Nieuwenhuijsen   Isis Heusden
Ruiven, van Cornelis Soldaat, hij diende onder kapitein Bergeri. 15-8-1698 Ondertrouw te Heusden met Rebecca Beselee
Woonplaats: Heusden BHIC
Rutcher Thomas Wdr., soldaat onder capt. Maregnau, in garnizoen 5-4-1675 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
tot Wijck Geertgen Haris Astrom, wed. tot Amersfoort
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Rutgers Hendrick Afkomstig van Langezwaag. Schrijver van de 20-1-1661 Attestatie afgegeven te Langezwaag Kortezwaag
compagnie te paard onder de majoor en ritmeester Luxwoude voor huwelijk met Bontje Goossens
Ernst van Haaren van Terwisgae, afkomstig van Heerenveen
Tresoar
Rusken Henricus Soldaat bij capt. Rijnier 16-12-1635 Vader te Breda, moeder Trinitas Jacobs  BHIC
Rutgers Herman Ruiter onder de lijfcie. van lt.-gen. De Wiebrom, 14-4-1686 Huwelijk te Oosterhout met Agnes van Reusel,
in garnizoen te Breda van Oosterhout en won. te Breda   BHIC
Rutgers Jan Soldat onder capt….. Juli 1631 Ondertrouw te Terneuzen met Teuntje Cornelis,
van Heijntgesant. Getrouwt 10-8. Website
Ruts Guilielmus Spaans  21-1-1662 Huwelijk te Stevensweert met Helena Ertweck
 garnizoen
Website
Rutte Jan Adelborst onder kapitein Casper Duijck 8-1-1677 Ondertrouw te Heusden met Jannetie Cornelis
Isis Heusden
Rutten Hendrick Soldaat onder commandant Meteren. 25-4-1654 Ondertrouw te Woudrichem met Anneke Baltens
Isis Heusden
Ruyter, de Jan Soldaat onder capt. Molenschot 29-11-1685 Huwelijk te Aelsum met Antie Jans, van Leeuwarden
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024