17e eeuw OP        
*
Obble
Johan
Geb.  te Leuven, wonende te Bergen op Zoom. Korporaal onder Hoschede
4-10-1690
-Huwelijk te Bergen op Zoom met
Anna Hertssen   Markiezenhof
Obe Guiliame Wdr. van Geertruy van der Wijn. Sergant van d’Heer 27-10-1646 Ondertrouw te Axel met Barbel Thysbaert,
Commandeur Mannemaker op Moerspeuij wed. van Marten Lauwereins   Website
Obelbij Alexander Korporaal 13-10-1600 Overleden echtgenoot van de bruid te Breda
? (Elizabeth Alexanders dochter)    BHIC
Obertin Joannes Desiderius Spaans  12-11-1635 Huwelijk te Stevensweert met Gertrudis Prouet
 garnizoen
Website
Obijn Laurens Wdr. van Janneken Pieters. Berijder en amman van 4-7-1671 Huwelijkscontract te Sluis met Jaquemyna Ruyssings,
Cadzand wed. van sergeant Jacobus Gillemans, wonende te
Retranchement   Huwelijkscontracten uit de notariële
archieven van Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982:
1645 – 1710   Met dank aan Marianne Gossije
Obsennich, van Rhoe Luitenant te paard 1-1-1698 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Ockers Aert Cornelissen Jm uijt de Vrijhoeven. Soldaet 22-06-1667 Ondertrouw te Besoijen met
Cornelia Cornelisse Spierinck, jd van Worcum
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
Ockers Antonius Peters Jm van Cappel. Ruijter onder den heer ritmeester 23-12-1667 Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met
Loselot(?) tegenwoordigh in garnisoen tot Maastricht Huijbertje Peters Goethart,
jd van Sprang, tegenwoordig tot Waspick wonende
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
Ockerse Nicolaes Functie : Commandeur te Liefkenshoek. Voorheen 24-10-1664 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
kapitein. Voorganger: Martin de Ridder (overleden)
Odan Abraham Van Balingen (Bellingen?), corporaal onder de compagnie van d’Heer Commandeur Bruqsoult 14-12-1658 -Ondertrouw te Axel met Geertje Simons  
29-12-1658 -Huwelijk   Website
Odan Miscé / Sergeant 1656 -Getuige te Axel   Website
Megé 14-12-1658 -Getuige te Axel bij ondertrouw van broer Abraham
Odoij
Charles Geb. Amiens. Soldaat onder monsieur du Moestier. 9-2-1641 Ondertrouw te Heusden met Marguerite Robert,
geb. Utrecht. + 2 kinderen   BHIC
Odoy Pierre Soldaat onder monsieur Moutier. 17-1-1640 -Ondertrouw te Utrecht met Marguerite des Champs,
woonplaats Utrecht   BHIC
22-1-1640 -Ondertrouw + huwelijk te Heusden te Heusden
Oenama, van Jaques Hopman van een vendel soldaten in het Friese regiment 25-2-1622 Attestatie afgegeven te Heerenveen voor huwelijk
met Taetske van Viersen, uit Leeuwarden   Tresoar
Oeteren zn, van Henrick Cornelis Adelborst onder de Compaignie van Peeter van Dorp 28/29-12-1600 Ondertrouw te Breda met Maria Corneliss dr.  
Isis Breda
Oevers Jaecques Geb. Borgloon. Wdr. Commandant van de kanonniers 3-2-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Saerken
van Caster, wed. van Adriaen Mathyssen
 Markiezenhof
Offenbergh, van Jan Adelborst onder Kapt. Wetzans 10-3-1697 Huwelijk te Breda met Maria van Walson   Isis Breda
Ogelbai Jan Soldaet onder de major Bulo 28-11-1675 Ondertrouw te Zutphen met Trijntje Everts,
van Amsterdam, wonende alhier Trouwboek Zutphen
Ogle
Johan / John -Geb. 1568 Bolton, Northumberland. Ridder luitenant-kolonel van generaal Franchoijs Veer en kapitein van een compagnie voetknechten
-Diende sedert 1589 als militair in de Nederlanden,
eerst onder Francis Vere, later onder Horace Vere.
-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 593a*                            à
1593
-Kolonel 1600 -Slag bij Nieuwpoort
1601-1604 -Beleg van Oostende
1604 -Verovering van Sluis
Prins Maurits maakte hem gouverneur van Utrecht, was echter niet tevreden over zijn optreden tijdens de crisis van 1618 en verving hem door sir Horace Vere. 26-12-1604 -Ondertrouw te Dordrecht met Elijsbeth de Vrijes
Cornelisdr., van Dordrecht. Getrouwd 1-2-1605
? -Keerde terug naar Engeland en nam in 1634 deel
aan de gevechten in Ierland.
1640 -Overleden       
Okraschosky Paul Van het Brumsische Regiment   Inf.Rgt. 672h* 17-9-1679 Getuige te Breda   Isis Breda
Oldenborchs, van Boegh Adelborst 1603 Boedelinventaris Leeuwarden
Inventarisatieboeken, nr. 660
Oldenburch, van Jan Soldaet onder Luijtenant-Col. Fainffes 1-5-1628 -Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
Mayke Jansdr., geb. Venendaal
8-6-1628 -Huwelijk   Website
Oldenburg, van Jacob Luitenant 6-11-1685 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Agneta de Looper   Markiezenhof
Oldenburg, van Paulus Oud kapitein en ouderling in Middelburg 6-11-1685 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
                           =?
Oldenburgh, van Poul / -Wdr. van Johanna de Busenij. Kapt. van een 4-9-1673 -Huwelijkscontract te Sluis met Margarite van Cloon,
                           =? compagnie voetknechten wed. van kapt. Theodorus Bouman
Paulus -Kapitein 27-5-1678 -Getuige bij het huwelijkscontract te Sluis van zijn
stiefdochter Maria Catharina Bauman met Jan Budde.
Zie aldaar   Huwelijkscontracten uit de notariële
archieven van Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982:
1645 – 1710   Met dank aan Marianne Gossije
Oldenburgh, van ? Geb. ca 1650. Luitenant 1678 -Zijn dochter Joanna van Oldenburgh (geb. ca 1675)
overleden te St. Anna ter Muiden
1-6-1678 -Deze dochter begraven te St. Anna ter Muiden
Met dank aan Marianne Gossije
Oldenburgh, van Warner Van Wonsdorp. Soldaat onder capt. Oene van Teppema 19-3-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Antie Noesebon
(of  Noesseboon), alhier. 27-3 att. Gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Odenhoeven Reijnerus 'Heer', Licentiaet en Audituer van de koning van Spanje 7-5-1651 Vader te Sambeek, moeder Elisabet Tellick   BHIC
Olie Matthijs Soldaet onder den majoor Weichert 27-11-1681 Huwelijk te Gorssel met Catharina Meijners j.d.,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Olieviers Guiliame In militaire dienst onder kapt Douglas te Sluis 1-1-1657 Huwelijkscontract te Sluis met Sara Paradijs,
?
wed. van Jeremias Vergauws   Huwelijkscontracten
uit de notariële archieven van Sluis. RAZVL nrs. 1830 –
1982: 1645 – 1710   Met dank aan Marianne Gossije
Olislager Joost Functie : Geweldige provoost op de forten Moerspuij 2-4-1663 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
en St Marck. Voorheen sergeant in de compagnie
van kapitein Van der Does
Olivier, Louis Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 615a*  van                    à 1628-1640 -
marquis de Leuville
Oliviers Marcus Luitenant, hij diende onder kapitein Pise 1604 Ondertrouw te Heusden met Maijcken Hendrixs
van Tongeren, geb. Heusden   BHIC
Olivierssen Jan Functie : Kapitein op het schip van oorlog genaamd 29-3-1652 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
het Wapen van Vere
Olthoff Peter J.g. van Lange? Soldaat onder de compagnie van de 17-12-1676 Ondertrouw te Zutphen met Maria Adams,
capitein Keppel j.d., wonende alhier. Getrout den 10 jan. 1677
Trouwboek Zutphen
Oltmans
Eyt J.m. van Emden. Corporaal onder de comp. van de 23-2-1679 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Hendrickje
Heere van Oosterloo Cornelis van Schalckwijck, j.d. van Wijck,
att. nae Waarden  De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Omber Jurrien Soldaat onder d'overste luit. Builo 1-7-1677 Ondertrouw te Zutphen met Maria Thomasz,
j.d., beiden wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Omloo Arnoldus Spaans  16-1-1689 Huwelijk te Stevensweert met Ida Giskens   Website
 garnizoen
Omloo Vincentius Spaans  26-7-1673 Huwelijk te Stevensweert met Judit van den Borge
 garnizoen
Website
Onck, van Jan Hendricksen Geb. Hengelo. Ruiter onder Boeijer 19-5-1668 Ondertrouw te Bergen op Zoom? met Maria Baltens van IJperen, geb. Vianen   Markiezenhof
Onclel, van Coenraet Sergeant-majoor van het regiment van de vorst van Vrieslandt. 2-7-1679 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Oncruijt / Joannes Soldaat 6-10-1632 -Vader te Breda, moeder Maria Janssen 
Oncruyt 28-9-1636 -Idem, moeder Maria Joosen  
6-8-1640 -Idem, moeder Maria Michiels   
1-7-1648 -Vader te Ginneken, moeder Maria-  
9-11-1650 -Vader te Breda, moeder Maria-   BHIC
Oncruyt Petrus Soldaat 12-12-1674 Vader te Breda, moeder Antonetta Crock   BHIC
Ondneen
Darbin Soldaat onder Balfour Inf.Rgt. 672c* 24-1-1624 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Onkrude / Jan Soldaat onder de comp. van Sijn genade Graaff 9-1-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met
Oncrude, de Maurits Theodora Wessel(s), alhier. Att. gegeven 29-1
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Onna, le Jacobus Spaans  27-6-1634 Huwelijk te Stevensweert met Magdalena la Guallo
 garnizoen
Website
Onna?, van Joachim Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Werdenborch 22-9-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Ontijnck Hendrich Soldat onder capitein Duijstervort 23-6-1639 Ein sohnne laten dopenn genandt Johann, moederJenneken-, eleude (echtelieden) Eibergen NG dopen
Oolen, van Hans -Korporaal 3-1-1613 -Getuige te Bergen op Zoom (bij: Servaes)
-Kwartiermeester onder van der Well 3-9-1628 -Getuige te Bergen op Zoom (bij: Bogenau)
Markiezenhof
Oomen Adriaen Kersten Ruyter onder de compagnie van d'Heer Marquies 17-3-1665 Partij in een transport te Chaam   Isis Breda
d'Haulterives, Gouverneur der Stadt, Castele ende
omliggende forten van Breda
Oonacker, van
Marcus Jm van Cortrijck. Soldaat onder Laforsse 21-1-1675 -Ondertrouw
27-1-1675 -Huwelijk te ’s-Hertogenbosch met Maria Jans,
jd van Gemert wonende alhier
Bron:archief 's-Hertogenbosch ot militairen
Met dank aan Kees Bentem
Oort,  van Heiligert Janssen Geb. 's-Hertogenbosch, wonende te Bergen op Zoom. 10-12-1687 Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriaentien
Soldaat onder van Gent van Opstal, geb. Breda   Markiezenhof
Oosten Petrus Spaans  1-3-1675 Huwelijk te Stevensweert met Maria Jansen   Website
Zie ook:
 garnizoen
Osten, Petrus
Oosterhout, van Heinderijk Gerretsz Soldaat opt Pas onder capt Nieuburgh 26-12-1638 Huwelijk te St. Anna ter Muiden met Stijne Pieters, dienstbode te Heerde op de Veluwe
Zie ook: Website    Met dank aan Marianne Gossije
Oosterwijck, van Dirck Ruiter, hij diende onder de compagnie van de baron 27-12-1676 Huwelijk te Heusden met Jenneken Rutgers
van Wassenaar   Cav.Rgt. 635d van Doreweert, geb. Dorenweert   BHIC
Oostrum, van Jacob Soldaat 29-1-1679 Huwelijk te Breda met Geertruyd Peters.
geb. Nijmegen   Isis Breda
Ophoven,  van Paulus Willem Vaandrig in de compagnie van luitenant-kolonel Gillis 14-4-1690 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
de Mauregnault
Oppenberg Jan Soldaat onder capt. Ockenga 26-3-1671 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Geeske Jans.
12-4 getrouwd  Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Oraignen, Maurits Gouverneur, kapitein-generaal en admiraal over 2-6-1625 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
prins van Holland, Zeeland en Westfriesland. Graaf van Nassau
Oranje-Nassau, Maurits -Geb. 12/14-11-1567 Dillenburg, zoon van Willem -  Website
prins van de Zwijger and prinses Anna van Saksen
-Ongehuwd, maar 3 kinderen bij
*
      
Margaretha van Mechelen,
-Kapitein-generaal van Inf.Rgt. 595b*  van                  à 1620-1625
23-4-1625
ovl. 17-5-1662 ’s-Gravenhage,
begr. Leiden; Pieterskerk
-Overleden ’s-Gravenhage   BHIC
Oranje-Nassau, prins van
Willem II -Geb. 27-5-1626, zoon van stadhouder Frederik
Hendrik van Oranje en Amalia van Solms-Braunfels
-Generaal op                                                                     à 25-7-1630
-Kapitein-generaal op                                                     à 29-5-1637
2-5-1641 -Huwelijk te Londen met Mary Henrietta Stuart,
de Princess Royal   Website
-Ritmeester van Cav.Rgt. 599a* van                            à 1640-1647
-Kolonel van Cav.Rgt. 591a* van                                  à 1644-1648
Wilhelm -Functie : Gouverneur, kapitein-generaal en admiraal Mei 1647
der graafschappen van Holland, Zeeland en
Westfriesland. Voorganger: Frederik Hendrik, prins
van Oranje
-Functie : Gouverneur, kapitein-generaal en admiraal 19-12-1647 -Commissie / instructie Zeeland
van Holland, Westfriesland, Den Briel en Voorne
Voorganger: Fredrick Hendrik, prins van Oranje
(overleden)
6-11-1650 -Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
-Overleden te ’s-Gravenhage, aan de pokken
Oranje-Nassau, Willem III Hendrik / -Geb. 14-11-1650 ’s-Gravenhage, zoon van Willem II
-  Website
prins van ; William III / van Oranje Nassau en Mary Henrietta Stuart
Engeland, -Stadhouder van Holland,  Zeeland,  Utrecht,  Gelder-
koning van; William II land en Overijssel van                                                     à 1672-1702
Schotland, koning van; -Kapitein-generaal, kolonel van Cav.Rgt. 672h* van à 1676-1702
Ierland,
koning van
-Koning van Engeland, Ierland en Schotland van      à 1689-1702
8-3-1702
-Gehuwd met koningin Mary II (Stuart)
van Engeland
-Overleden te Hampton Court,  aan longontsteking,
als complicatie bij een gebroken sleutelbeen, na
een val van zijn paard dat struikelde over een
molshoop
                                                                  
Orck
George Geb. Schotland. Sergeant onder Murraij 6-12-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Christina Spruijt, geb. Bergen op Zoom   (zie ook: Fergeson)
Markiezenhof
Orck Johan Vaandrig in de compagnie van kapitein Hemert 30-4-1677 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Orddi Sander Sergeant onder Capt. Cadel Okt. 1604
Ot?huw. te Grave met Jenneken Proot,
?
wed. uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Orij
Gerardus Afkomstig van Lotharingen. Schrijver onder de heer 5-3-1638 -Ondertrouw te Heusden met Anneken Gerardts,
van Villers. geb. Heusden
-Andere partner: Barbara Stevens   BHIC
Oris Michiel Ruiter onder Justinus van Nassau, te Breda in 18-6-1616 Huwelijk te Heusden met Luijtgen Jansdr
garnizoen van Tongeren, geb. Heusden   BHIC
Orliens, van David Capiteijn mayoor en ingenieur tot Sluijs 31-3-1621 Wordt genoemd in transportakte RAZVL 472,
St. Anna ter Muiden   Zie ook: Website 
Met dank aan Marianne Gossije
Orlon
Jan (John) Afkomstig uit Schotland , wonend: Delft. soldaet 27-2-1600  Ondertrouw / huwelijk te Delft met Janneken Lievens ,
Jd   Dig. Stamboom Delft
Ornstadt Philip -Vaandrig in de compagnie van kapitein Samuel Zeidt 6-1-1694 -Commissie / instructie Zeeland  
-Vaandrig in de compagnie van kolonel Andries van 6-5-1695 -Acte van changement   Isis Zeeland
Sparrevelt
Os, van ? Luitenant 6-12-1628 -Echtgenote Henricxken Ruth getuige te Bergen
op Zoom   Markiezenhof
Os, van Johannes Luitenant 28-1-1643 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Osenbrugge, van Bartolomaeus Willems Soldaat onder de capt. (Sybrant van) Walta 25-6-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met
Aechtie Jochums van de Joure
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Osias Jan Soldaet onder Monsr. d`Hamon 1-8-1621 -Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
Hester Monardt
24-10-1621 -Huwelijk   Website
Ossenbergh Abraham Kwartiermeester in het regiment te paard van generaal 14-2-1690 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
van Rijswijck
Ossenhoorn Christiaen Soldaat onder d'overste luitt. Builo 20-5-1677 Ondertrouw te Zutphen met Catrine de Geest,
wed. van Henrick Messeman, wonende alhier.
Getrout alhier in de N.Stads kerk 10 junij
Trouwboek Zutphen
Osten  Zie ook: Petrus Spaans  28-2-1678 Huwelijk te Stevensweert met Anna Graue  
Oosten, Petrus
 garnizoen
Website
Oth Andreas Spaans  7-1-1657 Huwelijk te Stevensweert met Barbara Adam   Website
 garnizoen
Otleben Johan Ruiter 17-2-1673 Vader te Breda, moeder Margareta ’t Zuners  Isis Breda
Ott Juriaen Geb. Henffstat(?). Adelborst, hij diende onder kapitein Hamborch 1609 Ondertrouw te Heusden met Neeltgen Hermens,
geb. Swartenbrouck   BHIC
Otten ? Spaans  Juni 1687 Huwelijk te Stevensweert met Maria Alexandrina Bouij
 garnizoen
Website
Otten Daniel Wdr. corporael onder de major Heeckeren 7-1-1677 Ondertrouw te Zutphen met Maria Hermens, wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Otten Dirck Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 1-10-1655 -Huwelijk te Heusden met Neeltjen Adriaens
Cav.Rgt. 635d ? -Andere partner: Lijsbet van Berck   BHIC
Otten Willem Sone van Otto Witbecker, van Borckuloe. Ruijter 7-1-1675 Huwelijk te Lochem met Aeltjen Morgenstern,
onder ritmeester Lennep dochter van sal. Gerrit Morgenstern, uijt Nettelhorst.  
Lochem NG Trouwen
Otten Willem Uit Almelo, ruiter onder de Heer majoor Rechteren 19-1-1696 Ondertrouw  te Almelo met Jenneken Wolters  
website
Ottens Jonas Ruiter onder Sijn Excellentie van Brederode 20-2-1654 Ondertrouw te Grave met Catharina Moll,
j.d. van Nimmegen, wonende alhier.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Ottes Schelte Sold. onder capt. Walrecht 22-9-1672 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Maerycke Intes,
geb. Doccum. 27-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Ottes Syoerd Soldaat onder de comp. van sijn Excell. 16-1-1653 Ondertrouw te Leeuwarden met Syouck Jans,
Alhier. 15-10-1658 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Oudegen, van Henrik Wdr. van Cornelia Galdens. Wonende in het garnizoen 8-9-1696 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Breda. Soldaat onder Scheltinga Maria Pouwels van Staij, wed. van
Pieter Adriaensse van Dongen   Markiezenhof
Oudenaerde, van Lucas Anno Soldaat onder Balfour 14-7-1688 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Adriaensen,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Oudesteijn, van Jacob -Majoor in Inf.Rgt. 572a*  in                                             à 1672 -
-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*  in                          à 1673
Oudiers Zacharias Geb. Bergen op Zoom. Sergeant onder Wijnhorst 10-9-1675 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Digna
Kolckmans, geb. IJzendijke  Markiezenhof
Our
Martijn Uit Zwitserland. Korporaal 2-5-1675 Huwelijk te Dokkum met Sibbeltie Oeges,
uit Dokkum   Tresoar
Outheusden, van Leonardus Dirckssn (Leendert) Geb. Herpt, ged. (RK) 2-2-1676 Heusden, zoon van 28-10-1701 -Huwelijk te Hedikhuizen
Theodorus Lenaarts van Outheusden (D'Oister) en 21-11-1701 -Huwelijk voor de kerk te Hedikhuizen met Maria
Maria Jans Buys. Ruiter onder de compagnie van Baron v. Palland de jonge. Adriani Bruystens, 23 jaar oud, geb. Herpt, ged.
28-9-1678 Heusden, dochter van Adriaen Adriaensz.
Bruystens, bouwman te Luttelherpt, en Geerborg
Peeters   Website   Met dank aan Hans Schutijser
Ouwen Richard Sergeant onder Hericourt 11-3-1629 Vader te Bergen op Zoom, moeder Janneken Manee
(Owen?) Markiezenhof
Ouwens Diurcko Zoon van (O)uwo Rinnolts en Wendele Hayckens. Eerst vaandrig en later hopman te Meden 24-9-1643 -Huwelijk te Scheemda met Foske Luwerts
tussen -Overleden  
23-5-1667 en 20-8-1680  “Oldambster Geslachten”
Met dank aan Richard van Schaik
Ouwerschie, van Frederik Wolfert Luitenant 22-1-1677 -Ondertrouw te Heusden met Maria de Groot
? -Huwelijk te ’s-Gravenhage. + kinderen   BHIC
Overaa, van Peeter Cornelis Janssen Ruyter onder de compaignie peerden van d'Heer 14-7-1662 Verkoop te Chaam   Isis Breda
Ritmeester Marlot, binnen Breda in guarnisoen
liggende
Overbeek, van Daniel Soldaat onder Kapt. Nieuwkerk 12-4-1694 Huwelijk te Breda met Catrijna Verbeest,
geb. Doesburg   BHIC
Overdijcq Hendrick Soldaat onder de compagnie van kapitein 1660 -Erfkwestie te Loon op Zand   Website nr. 3270
Swartenburch, in garnizoen te Maastricht  -Partner: Jenneke Goijens
Overdijck, van Henricus Soldaat te Breda 22-12-1642 Vader te Princenhage, moeder Joanna Henrici
Isis Breda
Overhardt Joseph Soldaat 13-7-1692 Huwelijk te Breda met Christina de Vries,
geb. Zwolle   Isis Breda
Overman Jacob Soldaat, hij diende onder kapitein Drost 31-8-1668 -Ondertrouw te Heusden met Jacomijnje Coortjens
-Andere partner: Catalijnje van Oosterwijck   BHIC
Overschie, van Francois Kapitein 25-2-1664 Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Overton
Jan Engels soldaat onder kolonel Ogle 16-4-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Lijsbet Merten Aertsdr.,
van Dordrecht , wed. van Gielis Willemsz. soldaat,
bescheid van de kapitein, bescheid gegeven op
Zwijndrecht 13 mei 1606   Website
Pacheltijnen, de Gelouw Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Merquet 25-9-1601 Getuige te Breda   Isis Breda
Padtbergh, van Cornelis Sergeant-majoor in het regiment te paard van kolonel 26-2-1691 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Van Rijswijck
Pael ? Vaandrig 25-11-1601 Getuige te Bergen op Zoom (bij: Agney)  
Markiezenhof
Pael Jacob Sandersen Jm. Soldaat onder de comp. van de heer collonel Lowys de Aquila Inf.Rgt. 665b* 7-4-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Fenne Harmens,
jd van Bolsward. 21-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Paenel
George Geb. Brugge. Vaendraeger onder d'heer capt. 22-8-1681 -Ondertrouw te Maastricht
vander Verre 7-9-1681 -Huwelijk te Princenhage met Anna Margareta
de Carpentier, geb.  Maestricht   Isis Breda
Paep Adriaen Soldaat onder de compagnie van de heer Mario. 17-12-1675 -Ondertrouw te Heusden met Susanna Koockmans
7-1-1676 -Huwelijk te Heusden
11-4-1676 -Kerkelijk huwelijk te Heusden met  Susanna
Coopmans  BHIC
Paep Andries Soldaat, hij diende onder kapitein Cluijt 1603 Ondertrouw te Heusden met Catharina Thonis,
geb. Zaltbommel   BHIC
Paep, de Adrianus Soldaat 11-4-1676 Huwelijk te Heusden met Susanna Coopmans
Isis Heusden
Paessen Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Marking ? -Ondertrouw te Heusden met Maricken Cornelis,
geb. Hedel  
17-1-1608 -Huwelijk   BHIC
Paets Pieter Soldaat 30-3-1681 Huwelijk te Breda met Hendrickje van de Woestijne,
wed. van Joost de Bode   Isis Breda
Page    =? Fridericus Spaans  27-9-1642 Huwelijk te Stevensweert met Catharina-   Website
 garnizoen
Page    =? Fridericus Spaans  30-11-1669 Huwelijk te Stevensweert met Anna-   Website
 garnizoen
Pain et Vin Moise Kolonel van Inf.Rgt. 671d* 23-1-1673 Onthalst voor verlaten van Nieuwerbrug
Pakenham
Philip -Majoor in Inf.Rgt. 593a*                                                 à 1605
-Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 593a*                           à 1611
1616 -Geridderd
-Kolonel van Inf.Rgt. 593a*                                             à 1632-1635
1636 -Overleden, begraven Blessington   Website
Palfriman
Jan Geb. Engeland. Korporaal onder Persour 24-5-1678 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margarieta Jacobs,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Palland
Jacobus Geb. Engeland, wonende te Bergen op Zoom. 27-9-1687 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia Ros,
Soldaat onder Mickeleget (?) geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Pallje
Johan Leutenant, geb. van Aelst, onder de compagnie van de 25-1-1682 Huwelijk te Sleeuwijk (NB) met Elisabeth
heer colonel van Weede van Heurne, van Utrecht   BHIC
Palm Abraham Majoor in het regiment van de graaf de Hornes 29-1-1679 Peter te Breda   Isis Breda
 Inf.Rgt. 665c*
Palm Benjamin Ruiter 10-11-1686 Vader te Oosterhout, moeder Jenneke Jacobs   BHIC
Palm Francois -Vaandrig in de compagnie te voet van kapitein Butler 12-4-1689 -Commissie / instructie Zeeland  
-Vaandrig in de compagnie van kapitein Phillips de 6-10-1689 -Commissie / instructie Zeeland  Isis Zeeland
Vassij
Palmstrom
Jan Geb. Lillo. Soldaat onder Sparvelt 28-4-1691 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella
van Dwebergen, geb. BoZ   Markiezenhof
Paludanus Paulus Luitenant  25-11-1688 -Verkoopt onroerende goederen onder WijnandsradeRAL-AHW 168        Met dank aan Harry Luijten
Palynck
John Geb. Engeland. soldaat onder Clerck 25-4-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Teuntje Jans,
wed. van Thomas Chambers   Markiezenhof
Panneboeter  =? Cornelius Geb. van Tergouwe in Zeelant, soldaet. 8-5-1697 Overleden in het Gasthuis van Leuven
b:11929, f:22   Met dank aan Paul de Clerck
Pannebuter    =? Cornelis Vaandrig in de compagnie van kapitein Uytterwijck 5-12-1692 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Panen Joannes Cornet bij de graaf van Hoochstraten 12-10-1633 Vader te Breda, moeder Joanna van Mil   Isis Breda
Panhous Henricus Geb. van Willemstede (=Willemstad?). Soldaet. 3-8-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:33   Met dank aan Paul de Clerck
Pape / Steffen / -Jm, sergeant onder Kapt. Brander 7-9-1698 -Huwelijk te Breda met Maria Schofmans, jd
Christoffer / -Sergeant 15-5-1699 -Vader te Breda, moeder Anna Maria Schopmans
-Idem 9-8-1702 -Idem, moeder Anna Maria Schofmans  
Paap Steffen -Wdr. 17-8-1710 -Huweleijk te Breda met Getruy Haller,
wed. van Peter Lanser   BHIC
Papillot Louis Van de Compagnie van Monsieur de Hauterive 19-10-1659 Huwelijk te Breda met Antoinette Tibaut,
wed.   Isis Breda
Paplay Alexander Kapitein 9-7-1680 -Zoon Alexander ged. te Leeuwarden
9-11-1683 -Zoon Jakob ged. te Leeuwarden   Tresoar
Paran Johan Beerns Adelborst onder capt. Henricus van Solgau 2-7-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Antie ThomasHansman(s), van Doccum. 16-7 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Parchal
Jan Van Sandwijch in Engeland. Wdr. van Maeyken 7-2-1609
Ondertrouw te Aardenburg met Anneke Hutsen (Hudson),uit Schotland,
Cornelis. Soldaat onder capt. Makigny wed. van Jacques BouchaniyGet. voor beiden:
Robert Lindsay en echtgenote Janneke Hamilton.
Opgehouden, daar zij een man en kinderen heeft.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Parchet Jan Ruijter onder de gardes van sijn hoogheijd 30-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met  Barbara Lambergen,
wonende alhier. Getrout tot Warnsvelt  
Trouwboek Zutphen
Parcheval, de ZiePerceval, de
Parduijn Adriaen -Majoor en commandeur over het garnizoen van 1-7-1684 -Commissie / instructie Zeeland
Vlissingen en het kasteel Rammekens. Voorheen
Kapitein Isis Zeeland
-Luitenant-kolonel-titulair over garnizoen en forten van 10-3-1703 -Commissie / instructie Zeeland
Vlissingen. Voorheen commandeur van Vlissingen
Parengers
Willem Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1611 Ondertrouw te Heusden met Maijken Stevens,
Soete
geb. Engeland. Att. voor het huwelijk
gegeven ’s Gravenhage   BHIC
Parent / Jean / -Soldat 25-6-1600
-Huwelijk te Delft met Jeanne Verden,
jd , afkomstig uit Wallonne
Pareyn Jan -Uit Marche Famyne in land van Namen / Namur. 5-1-1606 -Ondertrouw te Leiden met Jacquemijne le Maire,
Wdr. Van Jenne Verdeyn. Korporaal onder kapt.
uit Rijssel (Lille) in Artois, wed. van Jan Brevaer
Philpp Dig. Stamboom.nl
Paret
Robbert Jans zn. / -Geb. Frampen (in Engelant). Adelborst onder de 19-4-1601 -Ondertrouw te Breda met Maricken Fockaerts dr., geb. Groeningen   Isis Breda
Robert Compaignie van Capiteijn Draeck -Getuige te Breda  
-Adelborst onder de Capiteijn Draeck 29-5-1601
Parijs
Gillis Geb.  van Brussel. Soldaet onder capt. Tengnagel in 4-6-1629
Huwelijk te Geertruidenberg met Grietje Brandts,
guarnizoen alhier geb. Aken / Aachen, hier woonende   BHIC
Parijs, de François Soldaat onder Kolonel Tossé 1-7-1671 Huwelijk te Breda met Lijsebeth Goverts   Isis Breda
Parijs, van Jan Soldaat onder capt. Jan van Broeckhuysen, in 11-10-1685 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Lijsbet Joosten,
garnizoen tot Brevoort tot Wijck. Attestatie nae Cothen 
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Paris Claudius Spaans  29-1-1668 Huwelijk te Stevensweert met Maria Lambert   Website
 garnizoen
Parson Benjamin Luitenant onder het regiment van kolonel Douglas 4-1-1691 -Ondertrouw te Heusden met Catharina van Horen,
geb. Heusden
? -Huwelijk te Brugge. Kinderen Parson en Person  BHIC
Parsons Willijam Kapitein, hij diende onder het regiment van overste 17-5-1686 Ondertrouw te Heusden met Barbara Pijl
 ?
kolonel Monck.   Inf.Rgt. 675c* BHIC
Pas, la Jean Soldaat, hij diende onder kapitein Foljou 9-6-1623
-Ondertrouw te Heusden met Jenne Fleurbois,
geb. Saint Imant (Artois)
-Andere partner : Janneken Claes   BHIC
Paschiers Claes Cornelisse Van de compagnie van kapitein van der Wien. 7-4-1642 Beambte te Breda   Isis Breda
Tamboer
Pasman Guiljan Soldaat 16-6-1688 Huwelijk te Breda met Hester Jerlaerts/Jeraers,
geb. Steenbergen   Isis Breda
Passer, de Jan Geb. Leiden. Soldaat onder Vleugels 9-6-1685 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Catharina Mercelis  Markiezenhof
Pasteijn Peeter Wdr. van Stijntgen Backers. Korporaal van kapt.-maj. Andries Schimmelpennink, liggende tot Zutphen 21-5-1654 Ondertrouw te Brummen met Peeterken Cornelissen, j.d. van wijlen Cornelis Gerritssen,
tot Oeken. Get.  Jan Cornelissen, haar broeder.
9-7-1654 Brummen NG trouwen
Paten Martyn Soldaat Ca 1634 -Huwelijk Antonette Wanfermy
14-1-1535 -Dochter Janneken gedoopt te St. Anna ter Muiden
(Getuigen: Jan Paten, Francois del Vin,
Katrina Walravens).  Dit is een soldaatskind op
't groote Pas    Met dank aan Marianne Gossije
Pater   =?
Jan (Jean) Geb. Bretagne. Soldaet onder Monsr. Hallardt 27-9-1618 Huwelijk te Wijk bij Duurstede met Janni Danne,
geb. Rhenen   Website
Pater   =? Jan Soldaet onder Mons. Hallardt 2-6-1622 Huwelijk te Wijk bij Duurstede met Maria Willemsdr,
geb. Wijck   Website
Pater Juliaen Soldaat onder kapitein Gillisson 16-4-1602 Begraven te Breda   Isis Breda
Paterne Dreux ?Paterne Dreux? Le Sieur, adelborst onder de comp. van de Heer colonel Zwartsenburch 1-12-1672 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Jenneke van Eyl,
la Bouteniere wd. van Nicolaes la Porte, beyde alhier. 8-1-1673 alhier getr. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Paters
Jooris Jg uit Schotland. Tamboer onder capt. Herry Balfourt 12-7-1608 -Ondertrouw te Aardenburg met Griet Pieters,
jd van Enchusen (Enkhuizen).
Get.: Thomas Hiet (hem), adelborst in deze cie, en
Grietken Willems (haar), uxor van Jan van Iswulder.
Hij is ongetrouwd van de comp. weggelopen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Patis Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Drost. 3-7-1648 Vader te Heusden   BHIC
Paton
Andries J.M uijt Schotland. Soldaet onder capiteijn Jongh 31-03-1695 Huwelijk te Bruchem Meericke Jans Quekel,
in garnisoen tot Ostende. wed. van Daniel Macknab.  Zie aldaar
S.A. Bommelerwaard   01 NH Doop 1653-1771; Trouw
1653-1772 (DTB-0501), pag. 10  
Met dank aan Alie van Broekhoven-van Oord
Patreborn, van Geerijt Soldaet onder Leur 4-11-1600 Man van getuige te Breda.
Partner: Rijck Bouwens   Isis Breda
Pats Cornelis Vaandrig in de compagnie van kapitein Louijs 20-7-1698 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Casenbroot
Patterson Ritchard Soldaat, hij diende onder kapitein Ingelbij 20-11-1637 Ondertrouw te Heusden met Magdaleen Hendricx
BHIC
Paucher
Philippe Geb. Frankrijk. Ruiter onder de Rouilliack 19-1-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken Jans,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Pauels Arent Jm. van Groningen en Tambour onder de Compag: 25-10-1696 Huwelijk te Bourtange met Trijntje Fockens,
van de Hr Jan de Mepsche jd uijt de Bourtange   Website
Pauli Bartholemeus Spaans  Juni 1639 Huwelijk te Stevensweert met Anna Hauser   Website
 garnizoen
Pauli Petrus Militair 22-2-1644 Getuige te Ginneken   BHIC
Paullonne Pieter Soldaat onder kapt. Rocquete, in garnizoen te Breda 27-1-1675 Huwelijk te Oosterhout met Elizabeth Rycke
van Klein-Dongen, gewoond hebbende te
Oosterhout   BHIC
Pauls
Pieter Geb. Vlaanderen. Ruiter  onder van der Leck 23-3-1677 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Jacomintje Schillemans,  geb. Sluis, 
wed. van ? Janssen   Markiezenhof
Pauw, de
Andries Geb. Leuven. Ruiter, hij diende onder ritmeester 9-6-1675 -Ondertrouw te Heusden met Jacomina Rossen
Tengnagel van de Graef.
14-6-1675 -Huwelijk (kerk) te Heusden. Ook: ondertrouw op
6 jun 1675 Oudheusden. Huwelijk bij order van de
Magistraat.   BHIC
Pauwel Hans Soldaat, hij diende onder kapitein Deventer. 1603 Ondertrouw te Heusden met Lijntgen Philips,
geb. Vlijmen   BHIC
Pauwel Philip Philipsen Geb. van Helmont, soldaet in het regiment J?oes 12-3-1692 Overleden in het Gasthuis te Leuven
onder capt Halling  b:11928, f:18   Met dank aan Paul de Clerck
Pauwelsen Jan Geb. Doesburg. Adelborst, hij diende onder kapitein 30-11-1640 Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Aelberts,
Ingelbije geb. Heusden   BHIC
Pauwelssen Coenraet Vaandrig 19-12-1632 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Pauwelszn Thijs Wdr., afkomstig uit Londen. Soldaat 2-1-1600 Ondertrouw / huwelijk te Delft met Bastiaantgen Jans,
(Paulson?) wed. van Dirck Philipszn
Dig. Stamboom Delft
Payel Pierre Geb. ca 1600. Soldaat onder capit. Prenon, garnisoen 9-2-1633 Wordt genoemd in transportakte RAZVL 472,  fo 95
houdende op St. Isabel St. Anna ter Muiden   Zie ook: Website  
Met dank aan Marianne Gossije
Payton
Humphrey -Majoor in Inf.Rgt. 599c*                                                  à 1647-1658 -
-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 599c*                               à 1658-1665
Pecetsch John Soldaat onder Ogle 12-9-1637 Ondertrouw te Breda met Neeltgen Jans,
geb. Wuustwesel   Markiezenhof
Pecoth Joris Soldaet, in guarnisoen te Utrecht 10-12-1676 Akte: attestatie: over de verkoop door attestant en
Lucas Jonass, soldaat, en zyn compagnon van enkele
nageltjes en stukjes lood aan onder meer de man
van de requirante (Cornelis Dirckss)
Utrechts Archief   inv.nr. U73a1, aktenr. 197
Peer, van Johannes Soldaet onder capitein Eijkelaer onder ’t regiment van de overste Heekeren in guarnisoen tot S. Truien. 12-11-1694 -Ondertrouw te Groenlo met Getruidt Stoffels,
Inf.Rgt. 690a* dochter van wijlen Stoffel Luttick-Esch.
21-11-1694 -Huwelijk   Groenlo trouwen
Peere, de
Jaques Gebooren van Doornick uit Walsland. Soldaet onder 31-12-1623 Huwelijk te Geertruidenberg met Catelijn Gorisd,
capt Piere, in garnizoen alhier gebooren alhier ende mede woonende   BHIC
Peerssens
Ritsaerts(Richards?) Geb. Londen (in Engelant). Soldaet onder de 12-4-1602 Ondertrouw te Breda met Margriete Jacop Egberts
Compaignie van Capiteijn Johan Rijnvelt dr., geb. Maestricht   Isis Breda
Peeters? Aelbert Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Codwijtz 2-8-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
Peeters Gherit Geb. van Tilbergh (=Tilburg?), soldaet.            24-1-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:49   Met dank aan Paul de Clerck
Peeters Joannes  Geb. van Groeningen, soldaet.             10-12-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:75   Met dank aan Paul de Clerck
Peetersen Bastiaen Geb. Well. Ruiter onder de compagnie van de graaf 4-11-1692 Ondertrouw te Heusden met Maria van Roten,
van Nile. geb. ’s-Hertogenbosch   BHIC
Peetersen
Corst Afkomstig van Colen (Denemarken). Soldaat, hij 24-9-1632
Ondertrouw te Hemert met Judith Willems,
diende onder de heer van Gellecom. geb. Bilsen   BHIC
Peeters zn. Peeter Andries Geb. ’s-Hertogenbosch. Soldaet onder de Compaignie 27-4-1601 Ondertrouw te Breda met
van Capiteijn Lucas Anthonie Jan Cornelissen dr.   Isis Breda
Peetersse
Carel Geb. Sint Teunis. Soldaat, hij diende onder kapitein 1610 Ondertrouw te Heusden met Rijmerken Cornelis,
Brakel geb. Sprang   BHIC
Peeterssen Geerijt Geb. Deventer. Soldaet onder de Compaignie van 2-8-1602 Ondertrouw te Breda met
Capiteijn Codwijtz Sijken Cornelis Janssen dr.   Isis Breda
Peijere, de la Jan Heer van La Roque. Kapitein. 10-5-1679 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Sara van Hamerstede. Markiezenhof
Peijpers / Pijpers Johan Quartiermeester von Viconte major?, doopgetuige te - -Website , vanaf jan. 2007 Website
Orsoy op 31-05-1665 bij (kleinzoon?) Johannes Kies Peijpers/P Peijpers/W Peijpers
Peijpers, zoon van Johan(nes) & Catharina Neomagus. Met dank aan Beja S. Peijpers
Peijrson Andries Afkomstig van Gottenburgh. soldaat onder kapitein 11-6-1686 Ondertrouw te Heusden met
 ?
Parsons (rgt. Monck)   Inf.Rgt. 675c* Jenneken van der Schaer, geb. Heusden   BHIC
Pelcat Robert Van de Compagnie van Monsieur du Genet 20-7-1659
Huwelijk te Breda met Marie Roland,
geb. Luik / Liege   Isis Breda
Pelet zn.
Jacop Jacop Geb. Marbachen (vuijt lant van Licenborn). Corporael 2-11-1602 Ondertrouw te Breda met Geertruijt Jan du Voiz dr.
van de Compaignie onder Hannes? Court? Isis Breda
Pelisson
Gabriel Geb. Poietou. Serjant onder Monsieur de Dangyn, 15-3-1626 Huwelijk te Geertruidenberg met Barbar Marcelisdr,
in guarnizoen alhier j.d. geb. van hier en woonachtig   BHIC
Pellewits Joan Diderick Luitenant te paard 1-12-1699 Betreft een jaarlijks pensioen. Commissie / instructie
Zeeland   Isis Zeeland
Peltijer, de Jean Wdr. van Moyot Zera. Soldaat in de compagnie van de 24-7-1625 Ondertrouw te Leiden met Anna Brevylge ,
kapitein van der Meulen wed. van Pierre Cattel   Digitale stamboom Leiden
Pemtaijser
Appleucis Geb. Brussel. Soldaat, hij diende onder kapitein 1601 Ondertrouw te Heusden met Lijntgen Goderts,
Steenhuijs geb. Erckelens   BHIC
Pels ? Kapitein 30-1-1619 Echtgenoot van begraven vrouw te Breda   Isis Breda
Pelser Wilhelmus Spaans  5-7-1673 Huwelijk te Stevensweert met Christina Smette
 garnizoen
Website
Pelt, van Hendrick Mertens Soldaat 27-6-1657 Huwelijk te Teteringen met Claesken Adriaensen,
geb. Gorinchem   Isis Breda
Pelts
Joseph Engels soldaat onder kolonel Veer 3-1-1610
Ondertrouw te Dordrecht mat Anna Boosman  
Jansdr., uit York in Engeland   Website
Pembrouck Willem Adelborst onder Apelgeate 11-2-1622 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Penchard Joris Chirurgijn, hij diende onder kapitein Ingelbij 24-8-1642 Ondertrouw te Hemert met Maria Bernhardts   BHIC
Penders Geogius Spaans  3-8-1680 Huwelijk te Stevensweert met Christina Adaems
 garnizoen
Website
Penningh Jan Jansz Soldaat 27-11-1683 Akte: verklaring: bij het aannemen als soldaat voor
een jaar hij zyn uitmonstering mag behouden als hy
de dienst verlaat
Utrechts Archief   inv.nr. U106a1, aktenr. 29
Penssen Jacob Functie : Kapitein op het schip van oorlog, genaamd 29-3-1652 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
de Leeuw
Pepani, du Johan Matthieus Luitenant 9-3-1682 Ondertrouw te Ginneken-Bavel met Maria van Esinga,
geb. Tiel   Isis Breda
Peran
Pierre Frans soldaat in de compagnie De Ponthier in het 18-9-1686 Vader (doop) te Nijmegen, moeder Dorothee
regiment De Guyenne de Vandralind. De doop heeft niet eerder kunnen
plaats vinden wegens de hevige vervolgingen in
Frankrijk.   Atlantis Nijmegen
Perceval, de / Parcheval Maurits -Kapitein 11-10-1665 - Vader te Appingedam, moeder Willemina Clant
Archieven.nl 
-Majoor in Inf.Rgt. 666a* van                                            à 1669-1674 -
Perceval, / Parcheval, de Meynhart /Meynard / Meijnard -Geb. ca 1637. Capiteyn ten dienste der Vereenichde -
Nederlanden in garnisoen leggende  tot fort Engelen
buyten Den Bosch'  op                                                      à 14-11-1662 Uit  Gens Nostra 55 ( 2000) , uit het GAU
-Majoor in Inf.Rgt. 669a*  van                                          à ?-1666 -
-Majoor in Inf.Rgt. 666a* van                                           à 1666-1669 -
-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 666a* van                        à 1669-1682? -
 -... lieutenant colonel van een regiment voet- 6-2-1679 -Wordt genoemd in het Schepenregister van Hulster-
knechten, gouverneur der stadt en onderhavige ambacht (Zeeuwsarchief Middelburg, toegang 8.1;
forten van Hulst... invno 1685 fo 165)   Met dank aan René van Winsen
-Kolonel van Inf.Rgt. 666a* van                                      à 1682-1691 -
20-10-1691 -Overleden
 ...zalr. d'hr. Meijnard de Perceval in sijn leven 5-3-1695 -Wordt genoemd in het Schepenregister van  Hulster-
commandr. den voors. Stadt (=Hulst)...  ambacht (Zeeuwsarchief Middelburg, toegang 8.1;
     invno 1686 fo 166)   Met dank aan René van Winsen
Perceval, de Pieter Kolonel van Inf.Rgt. 643a*  van                                       à 1652-1657
19-2-1657 -Overleden
Peré
Bernard Geb. Frankrijk. Soldaat onder Beringhen 10-4-1668 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anneken Jouis,
wed. van Pierre Peltin   Markiezenhof
Perez, van Abraham Commies ter uitdeling van de turf en kaarsen aan het 29-6-1656 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
garnizoen te Vlissingen. Betreft instructie. Voorganger:
Pieter Elinck
Perijn Grand Kapitein 27-10-1645 Zoon Willem Lodewijck gedoopt te Breda. Isis Breda
Peris (Perez?) Marcus Spaans  27-8-1676 Huwelijk te Stevensweert met Catharina Lelon
 garnizoen
Website
Perkinson
Heijndrik Geb. Engeland. Soldaat onder Brummel 25-9-1686 Huwelijk te Bergen op Zoom met Fransijn Laureijssen, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Permentier Nicolaas Functie : Geweldige provoost over de garnizoenen 4-9-1619 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
van de stad en het kasteel te Sluis, met het tegenover-
liggende fort. Voorganger: Jaques Bancx
Permyjex Thomas Ruiter onder de cie. van rtmr. Maderrus onder het rgt. 6-2-1695 Huwelijk te Oosterhout met
van markies Monpoullian, in garnizoen te Cornelia Peeters van den Eynde   BHIC
Geertruidenberg   Cav.Rgt. 672g*
Peron Arnoldus Spaans  12-6-1638 Huwelijk te Stevensweert met Lucia Nicolai   Website
 garnizoen
Perponcher-Maisonneuve, de Guillaume -Majoor in Inf.Rgt. 634b*  van                                         à 1663-1672 -
?               =?
-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 634b*  van                      à 1672-1674
Perponcher, de; Isaac 1607 -Huwelijk met Anna Sedinitzky von Choltitz
sieur de Maisonneuve -Kinderen:                                        Website
?
1. Ferdinand de Perponcher-Sedinitsky, 1610-1684
2. Willem de Perponcher, geb. ca 1619  Zie aldaar 
-Majoor in Inf.Rgt. 602c*  van                                          à 1622-1626
-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 602c*  van                      à 1626-1629
-Kolonel van Inf.Rgt. 602c*  van                                     à 1629-1645
Perponcher de Maisonneuve,  de Isaacq Kapitein 22-10-1690 Huwelijksdispensatie te Tiel om te huwen met
Anna Clara van der Steen, zijn nicht.
Veluwse geslachten
Perponcher-Maisonneuve, de Pierre -Majoor in Inf.Rgt. 602c*  van                                          à 1648-1649 -
?
-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 602c*  van                      à 1649-1661
Perponcher, de; Willem(Guillaume) -Geb. ca 1619, zoon van Isaac Perponcher-
sieur de Maisonneufe  =? Maisonneufe en Anna Sedinitzky von Choltitz
?
-Joncker, Cappiteijn van de Compagnie Voetknechten 25-11-1643 -Ondertrouw te Buren met Joffrou Catharina
onder het Regiment van de heer Colonel Maisonneufe van den Steene.
Inf.Rgt. 602c* 17-12-1643 -Huwelijk te Buren   Met dank aan Robert van der Hall
-Kinderen:
1.Isaac de Perponcher, geb. ca 1662   Website
Perre
David Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen 7-4-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom. Soldaat onder Monmommelin Margarita Backers   Markiezenhof
Perre, vander Anthonij -Capitein van een comp. voetknechten en maioor 19-3-1685 -Wordt genoemd in het Schepenregister van 
binnen dese stadt (=Hulst)... Hulsterambacht (Zeeuwsarchief Middelburg, toegang
8.1; invno 1686 fo 34)
-Capiteijn van een companie voetknechten ten dienste der Vereenighde Nederlanden en majoor der stede 20-7-1689 -...mevrouw Geertruijd vander Hoonaert, huijsvrouwe
van Hulst... van den wel ed. heer Anthonij vander Perre,
genoemd in het Schepenregister van Hulsterambacht
(Zeeuws archief Middelburg, toegang 8.1; invno 1686
fo 104)    Met dank aan René van Winsen
Perriau
Alexander Geb. Bourgoigne. Soldaat in de Compagnie van Monsieur de Prins van Birckefelt. 19-7-1683
Huwelijk te Breda met Michelle
Hersars (Hersan),  geb. Bretagne   Isis Breda
Perron
Jean Uit Zwitserland. Soldaat onder kapitein Iserkremer 1-1-1607 Huwelijk te Nijmegen met Evertgen Wemmers
van Arnhem, wed. van weduwe van Jan Gerritsen
Atlantis Nijmegen
Persen
Joannes Geb. van Drammen, soldaet. 16-8-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:66   Met dank aan Paul de Clerck
Persoon
Johan Geb. Zwitserland. Soldaat onder Mon Moulin 16-11-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Margriet Pieters   Markiezenhof
Pet, du Jan Karel Soldaat 31-1-1676 Huwelijk te Breda met Willemyn Meyers,
geb. Geertruidenberg   Isis Breda
Peter Leonardus Spaans  10-8-1670 Huwelijk te Stevensweert met Anna Scrans   Website
 garnizoen
Peters Alexander Vaandrig 30-1-1633 Vader te Breda, moeder Petronella Hees  BHIC
Peters Andries Militair, ruiter onder ritmeester Ratlee 21-6-1608 Huwelijk te Nijmegen met Stijnkeke van Ophuijsen,
wed. van weduwe van Jan Texte  Atlantis Nijmegen
Peters Christiaan Ruiter in de compagnie van Prins Wilhelm Hendrik 20-1-1685 -Ondertrouw!     BHIC
van Nassau 1-1-1696 -Huwelijk te Budel met Magdalena Roleen 
Peters Clement Soldaat onder Sijn Genade de grave van Hoorn 20-6-1649 Ondertrouw te Grave met Beeltien Peters,
van de Grave   Wolters soldatenhuwelijken Grave
Peters Dirick Geb. Amsterdam. Soldaat, hij diende onder kapitein 1606 Ondertrouw te Heusden met Janneken Sijmons,
Ruijchaver geb. Dordrecht   BHIC
Peters Gabriel Adelborst onder Overste Luit. Peysen 8-3-1693 Huwelijk te Breda met Maryken Lanssloot  Isis Breda
Peters Hayo Van Cantes. Ruiter onder de comp. van de Heer Marcus van Lyclama 25-1-1674 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Tryntje Tjeerds,
?
jd, beide alhier. 8-2 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Peters Jan Soldaat onder capt. Broeckhuysen, tot Brevoort (garnizoen Bredevoort) 18-10-1685 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
Teuntje Rutten van Kloostersloot, j.d. van Wijck
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Peters Joannes Geb. Geelekerke (=Geilenkirchen?), ruiter. Woonplaats 16-3-1692 Huwelijk te Moergestel met Joanna Maria Cobus
?
Moergestel. Ruiter onder de baron Launaij. BHIC
Peters Matthijs Geb. Groot Auwert bij Groningen. Soldaat 2-8-1682 Huwelijk te Breda met Margrite Imansts   Isis Breda
Peters Wenner Van Wassenberg, militair, soldaat onder Hopman Coen 12-12-1602 -Ondertrouw (ref.)
8-2-1603 -Huwelijk te Nijmegen met Anna Tonnisdr.,
wed. van Jacob van Straesburg
Met dank aan Pieter Cramwinckel    Website
Peters Wilhelmus Spaans  1-2-1671 Huwelijk te Stevensweert met Catharina Breinkens
 garnizoen
Website
Peters Willem Afkomstig van Rotterdam. Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar van Opdam  Cav.Rgt. 635d 16-2-1657 Ondertrouw te Heusden met Catalijn Jans
van den Broeck, geb. Heusden   BHIC
Peters Willem Soldaet onder capt. Tiddinga 9-4-1682 Huwelijk te Gorssel met Stijntje Jans, wed.,
met attest van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Peters di(c)t Cats Charles Jonkheer en commandeur van IJzendijke 27-9-1656 -Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
-Echtgenote : Jacoba de Chantraines dict
Broucqsault, geb. Sluis, dochter van de kapitein
Jacob de Chantraines dict Broucqsault en
Johanna Fopma   J.M.G. Leune, Lillo en Liefkens-hoek, deel 2 a, Brussel 2006, p. 428-429
-Lidmaat te IJzendijke
1658? -Overleden. Cie naar Aardenburg   Website
<18-4-1659
Peterse Mathijs Geb. Zaltbommel. Soldaat onder commandant Meteren 1655 -Ondertrouw te Woudrichem met Neeltie Baltenz,
geb. Woudrichem
7-11-1655 -Huwelijk te Rijswijk   Isis Heusden
Petersen
Jacob Geb. ca 1617 in Meldorp in Ditmarsen (=Dithmarschen). Mei 1647 Ondertrouw te Bredevoort met Elsken Tenckinck,
Soldaat geb. ca 1620 Winterswijk, dochter van Johan
Tenckinck en Beatken thoe Lintom.
Zie ook 17e eeuw Distelbrinck
Petersen Willem Geb. Helmond. Soldaet onder cap. Nedergen in garn. tot Maestricht 8-11-1684 Ondertrouw te Helmond met Elsken Jansen,
geb. Helmond   Isis Eindhoven
Petershagen, van Joannes Sebastianus Spaans  6-5-1675 Huwelijk te Stevensweert met Maria Magdalena Remij
 garnizoen
Website
Petersse Grobius Geb. Erstrodt(?). Soldaat, hij diende onder kapitein 1600 Ondertrouw te Heusden met Peterken Ariensse,
Plettenberch. geb. Goirle   BHIC
Petersse Jan Geb. Dulcen. Soldaat, hij diende onder kapitein Cluijt 1603 Ondertrouw te Heusden met Aeltgen Peters   BHIC
Petersse
Jaques Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 1605 Ondertrouw te Heusden met Catalina Mercelis,
kapitein Balfort geb. Heusden   BHIC
Petersse
Peter Geb. Antwerpen. soldaat, hij diende onder kapitein 1601
Ondertrouw te Heusden met Nijsken Mertens,
Ambijse geb. Antwerpen   BHIC
Petersz Joris J.m., van Wijck. Soldaet onder capt. d'Hallart 28-2-1635 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met
Henrickie Jacobs, j.d., van Amsterdam,
ass. Aeltgen Peters
15-3-1635 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Petersz.
Willem Houthouwer van Wezel. (Ex?-) soldaat 2-1-1605 Ondertrouw te Dordrecht met  Lijsbeth Rochusdr.,
van Nieuwpoort bij Schoonhoven,
wed. van Rochus Claesz., cuper.   Website
Peterz Hendrick Afkomstig van Groeningen. soldaat onder markies 12-3-1683 Ondertrouw te Aalburg met Lijntje Peterz,
de Cour. geb. Aalburg. Att. gegeven op 30-4-1683 Heusden
Isis Heusden
Petit Anthonij Functie : Sergeant-majoor of wachtmeester op het fort 21-8-1653 Commissie / instructie Zeeland
Santbergh te Hulst. Voorganger: Johan Loosbach Isis Zeeland
Petit Herman Afkomstig van Vervi (Verviers?), Limburg. Soldaat 18-12-1620
Ondertrouw te Heusden met Martine Caleijt,
 ?
onder de compagnie van mons du Bois, alhier in geb. Lalande (Picardië)   Isis Heusden
garnizoen.
Petit Jean -Ritmeester in de compagnie te paard van ritmeester 5-1-1677 -Commissie / instructie Zeeland
Rotgans. Voorganger: Pieter van Reijgersbergh Isis Zeeland
-Ritmeester in een compagnie te paard van Pieter van 20-3-1677 -Commissie / instructie Zeeland
Reijgersberghe. Voorheen luitenant in de compagnie
van kolonel Webnom
Petit Joannes Spaans  1681 Huwelijk te Stevensweert met Joanna Horion  Website
 garnizoen
Petri Adrianus Militair 1-5-1648 Vader te Ginneken, moeder Maria Heijlen   BHIC
Petri Cornelius Militair 3-10-1643 Vader te Ginneken, moeder Joanna Joannis   BHIC
Petri Maximilianus Spaans  4-8-1638 Huwelijk te Stevensweert met Regina Rellers  Website
 garnizoen
Petrus Conrardus Spaans  22-4-1677 Huwelijk te Stevensweert met Maria Dantene   Website
 garnizoen
Petyt Pieter Soldaat 5-3-1684 Huwelijk te Breda met Geertruid Geerlinx,
geb. Dordrecht   Isis Breda
Peunsle
Berent Afkomstig van Zürich (Zwitserland). Soldaat Juli 1613 Ondertrouw te Leeuwarden met Anna Jans  
Tresoar
Philips Isaack Adelborst onder Lovith 26-11-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Jacomyntje Sentens, wed. van Geert Hendrycx
Markiezenhof
Philips Jacguinus Spaans  23-7-1675 Huwelijk te Stevensweert met Regina Rellers  Website
 garnizoen
Philips Jacob Geb. Schellebelle(?). Soldaat, hij diende onder 1606 -Ondertrouw te Heusden met Lijntgen Aerts,
kapitein Hans van den Bosch geb. Oirschot. Huwelijk 27-8-1606   BHIC 
Philips Jacob J.m. van Nimwegen. Corporaal in de comp. van capt. 19-11-1682 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Aaltjen La Marre,
Westre­nen, in garnizoen in de Grave j.d. van Wijck. Getrouwd 10 dec.
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Philips
Jan Jg uit Schotland. Soldaat onder Capt. Oudeni 6-12-1608 -Ondertrouw
31-12-1608 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Hilliken Jans,
wed. van Willem Vaerick
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Philips
Jan Geb. Schotland. Sergeant onder Farawel 20-9-1686 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cornelia Pieters, geb. Zierikzee   Markiezenhof
Philips Jan Wonende in het garnizoen Brussel. Sergeant onder 19-12-1695 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Kien Catharina Drouk  Markiezenhof
Philips Roelant Wdr. van Goes. sergeant van Capitein ... 13-8-1616 Ondertrouw te Biezelinge met Philippijntgen Joos,
won. te Biezelinge. Att. gegeven 5-11-1616
Trouwboek 's Heer Arendskerke
Met dank aan Tom Nuyten
Philips Willem Militair uit Amersfoort 2-2-1694
Huwelijk te Someren met Helena Willems
uit Antwerpen   BHIC
Philips Willem Militair uit Deventer 28-2-1694
Huwelijk te Someren met Maria van den
Kerckhoven uit Yperen   BHIC
Philips
Steven Geb. Engeland. Soldaat onder Hontele 29-12-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Neelken Kockx,
geb. Engeland, wed. van Egmont Rantle
Markiezenhof
Philipse Joannes Soldaat 26-11-1633    Vader te Breda, moeder Catharina Broeders
Isis Breda
Philipsen
Goossen Geb. Engeland. Tamboer onder Bockhoven 15-7-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Mayken Stoffels, geb. Rhenen   Markiezenhof
Philipsen
Marcus Geb. Zwitserland. Korporaal onder van der Does 25-7-1692 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Teuntien van Gelder, wed. van  Andries Coets 
Markiezenhof
Philpsen Anthony Geb. Grave. Adelborst 11-12-1682 Huwelijk te Breda met Agnies Gier,
geb. Maastricht   Isis Breda
Philipssen Cornelis Soldaat onder de compagnie vande heere capitain 1-12-1660 Wordt genoemd in de Schepenakten te Loenhout
Smits garnisoen houdend op te schrans ter Heyde G.A.L. 155 F.I 1045 01-12-1660:
Maeyken Philipssen weduwe van wijlen Adriaen
Adriaenssen woonende inde Haeghe bij Breda
ende Anneken Philipssen met Heyndrick Janssen
soldaat onder de compagnie vande heere capitain
Smits garnisoen houdend op te schrans ter Heyde
hun mede sterckmakende voor Cornelis Philipssen
oock soldaat van de voors compagnie erffgename
wijlen Margriet Philipssen eerste huysvrouwe was
van Cornelis Cornelis Aerts ende sonder kinderen
achter te laten gestorven sijnde.
Zie ook: Aerts, Cornelis Cornelis  
Met dank aan Maria Gorissen
Philipsz
Philips Vleens Van Antwerpen. Soldaat onder kapitein Robert de Bijlij 7-5-1606
Ondertrouw te Dordrecht met Martijntien 
Jan Jansdr., van Turnhout   Website
Phlippsen Martinus Miles (soldaat) 24-11-1693 Genoteerd als overledene te Sevenum
Catalogus Mortuorum Register van Overledenen
van De Parochie v H.H. Fabianus en Sebastianus
te Sevenum 1663- 1798  
Met dank aan Jeannette van den Beuken-Beelen
Pickern ? Kapitein 20-11-1643 Begraven te Heusden   Isis Heusden
Picquecet
Pierre Geb. Frankrijk. Soldaat onder Castinjarde 24-9-1631
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anthonette
Claire, geb. Brugge   Markiezenhof
Picquoir Nicolaas Soldaat 25-4-1654 Vader te Breda, moeder Magdalena Simons   BHIC
Pieck Pieter Ruiter    25-8-1625 Zijn echtgenote begraven te Heusden   Isis Heusden
(zie ook: Pijck)
Piedchaud
Pierre Geb. Auvergnij (Zwitserland). Zoon van Pierre 29-8-1617
Huwelijk te Breda met  Mari Mazj,
Piedchaud en soldaat in de Compagnie van Sr. geb. Douaij,  dochter van Didier Mazj  
d'Esbaust te Geertruidenberg Isis Breda
Piemonters Anthony Gabriel Soldaet onder capt. Mons. de Villargnou 11-9-1618 Huwelijk te Geertruidenberg met Anneken Jansdr,
van Geertruydenberge, wed. van Matthijs Willemszn
BHIC
Piemontois
Jan Adriaansen Geb. Leuven / Louvain. Soldaat onder Panhuijs 1-3-1671 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriete Jans
de Bonneville,  wed. van Dirck van Liekerke
Markiezenhof
Piepers Willem Korporaal onder Starcken-Borges 10-3-1684 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Johanna
Lenpoel, geb. Geertruidenberg  Markiezenhof
Piene / Pieren Pierre Corporaal van fort St. Donaes 9-5-1629 Wordt genoemd in transportakte RAZVL 472,
St. Anna ter Muiden   Zie ook: Website 
Met dank aan Marianne Gossije
Pierlingh Iman Hoffer Vaandrig in de compagnie van kapitein Willem 2-3-1687 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Trogmorton
Pierlo Casparus Spaans  11-11-1687 Huwelijk te Stevensweert met Catarina Nicolaij  Website
 garnizoen
Pierlo Mathias Spaans  4-7-1683 Huwelijk te Stevensweert met Maria la Vene  Website
 garnizoen
Pierlot Theodorus Spaans  6-6-1649 Huwelijk te Stevensweert met Catarina-   Website
 garnizoen
Pierre Francois Appointe onder kapitein Erckel. 11-4-1674 Ondertrouw te Heusden (Franse kerk) met
Jaquemine Kersten   BHIC
Pierre
Gaston Geb. Baijere (in Normandie). Soldaat Tambourijn van 22-1-1617 Huwelijk te Breda met Judith Janssen
de Compagnie van de Capiteijn Gillis de la Fosse geb. Heusden, wed. van Rolland Ellincx  Isis Breda
Pierre Jean Soldaat Aug. 1695
Huwelijk te Breda met Anna Barbara Fiekla,
geb. Bremen   Isis Breda
Pierreville
Anthoine Geb. Frankrijk. Soldaat onder Savornij 10-4-1630 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Louijse
de Bake, wed. van Noe Denijs   Markiezenhof
Pierro
Anthoine Geb. Naemen / Namur. Soldaet onder den gouverneur 21-11-1629
Huwelijk te Geertruidenberg met Sara
Coop in guarnizoen alhier van Geelkercke,  geb.  Antwerpen   BHIC
Piers Herrij J.m., soldaat onder Maurignon 17-7-1633 Huwelijk te Hoek met Catelijne Mopaes (Mestack),
j.d. van Thielt   Hoek Geref. trouwen 1633-1696
Piersz. (Pierson?)
Samuel Engelsman, wdr. Soldaat onder kapitein Berkhout 11-6-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Willemken Govaerden, van Breda, wed. van Adriaen Aertsz. van Oorschot
Website
Pieters (Peters)
Adam Geb. Edendij in Schotland. Wdr. van Janneke Cammel. 11-5-1630 Ondertrouw te Arnemuiden met Berbel Hamelthon,
Militair?
geb. Clisdil in Schotland,
wed. van Sander Lits, nicht van Capt.
Morrhe, zij diende bij Capt. Morrhe (Murray)
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Pieters
Anthoni Geb. Brussel, wonende in het garnizoen Willemstad. 15-11-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternelle Adams
Soldaat onder van Nassau Minderels, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Pieters Claes Soldaat onder de heer overste-luitenant Roorda 23-2-1668 Ondertrouw te Harlingen (Geref. gem.) met
Yetske Jacobs, beyde van Harlingen. 29-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Pieters Dirk Van Nieuwendam. Soldaat onder capt. Georgh Hume 8-7-1671 Ondertrouw te Dokkum (Geref. gem.) met
Jancke Wierdts, geb. Hantumhuisen. Att. Gelight
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Pieters Frans Soldaat onder Kapt. Vos van Steenwijk 23-7-1692 Huwelijk te Breda met Willemijntjen Hendrix,
geb. Klundert   BHIC
Pieters Hans Soldaat onder de Swytsers 18-8-1650 Ondertrouw te Leeuwarden met Jisk Jans,
wed van A(e)braham Plan(c)k alhier. 8-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Pieters
Hans Geb. Denemarken. Soldaat onder Parduijn 14-2-1685 Huwelijk te Bergen op Zoom met Antonet Oosseijn,
wed. van Jan Reverel   Markiezenhof
Pieters Henricus Spaans  6-6-1656 Huwelijk te Stevensweert met Anna-   Website
 garnizoen
Pieters Heute Van Holwerd. Chirugijn in het leger 20-5-1643 Huwelijk te Dokkum met Dieucke Hanses,
van Dokkum   Tresoar
Pieters Jacob Geb. Bergen op Zoom. Soldaat onder Coliaert 8-10-1666 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elisabet Mores,
(Colyear?) wed. van: Rogier Hendricks   Markiezenhof
Pieters Jacob Van Harlingen. Soldaat onder overste-luitenant Roorda 1-3-1668 Ondertrouw te Harlingen (Geref. gem.) met
Antje Hendricks, van Dockum. 18-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Pieters Jacob Jm, soldaat onder Kapt. v/d Brande 20-1-1692 Huwelijk te Breda met Aaltjen van Risselendoren /
van Riseldoren, jd   Isis Breda
Pieters Jan Wdr. van Jaquemijn Pelgrums. Ruijter onder de 17-9-1648 -Ondertrouw te Breda met Peerken Cornelis,
ridtmeester Vermeujen tot Breda wed. van Adriaen Gijsberts, van Cappel
7-10-1648 -Attestatie gegeven te ’s Grevelduin-Capelle om tot
Breda te trouwen   Met dank aan Hans van den Hoek
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Pieters
Jan Geb. Mechelen, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 17-4-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anneken Maartens,
onder Fairwel geb. Roosendaal   Markiezenhof
Pieters Jan Soldaat onder capt. Doys 27-9-1685 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Catharina Theunis,
van Leeuwarden. 25-10 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Pieters
Olert Jm uit Denemarken. Soldaat onder capt. Erskyne 21-9-1661 -Ondertrouw
2-12-1661 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriet Jans,
jd van Princelandt. Beiden wonende alhier
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Pieters Robert Tamboer 16-10-1622 Vader te Bergen op Zoom, moeder Styntken-  
Markiezenhof
Pietersen Claes Soldaat onder kapitein Kinschot. 7-10-1685 Ondertrouw te Heusden met Anneken Sijmens,
woonplaats Gorkum   BHIC
Pietersen Christiaen Soldaat onder kapt. Volberge op het Groote Pas 25-9-1654 Huwelijkscontract te Sluis met Susanneken
van Schoebeke, wed. van Hans Burchgrave,
wonende op het Groote Pas, geassisteerd met zuster
Selie van Schoebeke   Huwelijkscontracten uit de
notariële archieven van Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710   Met dank aan Marianne Gossije
Pietersen (Vos) Jan Wdr. van Bergen opten Zoom. Militair? 17-6-1607 Ontvangt een attestatie om ter Thoolen te trouwen
met Margriete van der Elst, van Bruyssel,
wed. van Adriaen van den Abeele
(zie aldaar, 16e eeuw)  Met dank aan Wim Verelst
Pietersen Matthijs Geb. Brielle, wonende in het garnizoen Leuven. 22-1-1676 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Ceulemans,
Soldaat onder Pilac geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Pietersen Pieter Soldaat onder sir Thomas 17-9-1617 Ondertrouw te Heusden met Anneken Dirckse  BHIC
Pietersen Pieter Afkomstig van Wijk bij Duurstede. Adelborst onder 22-4-1639 Ondertrouw te Heusden met Aeltien Jans,
de heer van Villers. geb. Deventer   BHIC
Pietersen
Thomas Geb. Westmalle. Soldaat onder de Vries 12-9-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Mayken Ronx,
geb. Hapert, wonende te fort De Roovere
Markiezenhof
Pieterssen Ernst Van Briel(le). Soldaat onder capitain Brienen, nu in garnisoen alhier. 3-10-1654 Ondertrouw (ref.) te Grave met Lysbeth Lambrechts.
18-10 getrouwd.  Wolters soldatenhuwelijken Grave
Pieterssen(Peters?)
Jan (John?) Engelsman. Soldaet onder Capt. Lukijn 1-3-1603 Huwelijk te Wijk bij Duurstede met Pietertje Pieters,
geb. Wijck   Website
Pieterssen Jan Sergeant 22-4-1625 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Pieterssen Pieter Geb. Alkmaar. Soldaat onder Nassau 20-3-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijsbet Pieterssen
Hart, geb.  Ameland   Markiezenhof
Pietersz
Jan Van Hamborch. Soldaat onder kapitein Nievelt 31-1-1610 Ondertrouw te Dordrecht met Belyke Pieters,
liggende in garnizoen binnen Ysendyck van Dordrecht, woont in het gasthuis als sieck-moeder,wed. van Ariaen Willemsz., schoenmaker
Website
Pietersz.
Petrick (Patrick) Jg uit Schotland. Soldaat onder Col. Henderson 24-4-1622 Ondertrouw te Alkmaar met Maritge Pieters,
jd, dochter van Pieter Pauwelsz. van Bergen,
dienende in de Langestraat te Alkmaar.
Differuntur proclamtiones iussi Capitanei
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Pietersz. Servaes Soldaat 5-6-1618 Ondertrouw te Leiden met Jannetgen Thonis
Leiden Digitale Stamboom
Pietre
Nicolas Geb. Guines, zoon van Nicolas Pietre. Soldaat van de Compagnie van Monsieur Haulterive 13-11-1639 Huwelijk te Breda met Marguerite Bodar,
dochter van Arnould Bodar, geb. Loqvain
(in het Graafschap van Oijes)   Isis Breda
Pigner Andrijs J.m., tamboer onder de compagnie van sijn exel. 29-6-1695 -Ondertrouw te Borculo met Christina Voors,
de heer grave van Stijrum Inf.Rgt. 664a*  j.d. van Jan Voors, beide van hijr. Copulati hic den
20 julij.  ND ref. Gemeente Borculo Trouwboek
1666-1721 (R.B.S. 322)
-Tamboer 21-2-1697 -Zoon Eernst Jan gedoopt te Borculo
Borculo NG Dopen
Pijck Peter Adriaensen Ruiter onder ritmeester Bassem 2-1-1626 -Ondertrouw te Heusden met Sijcken Cornelis,
(zie ook: Pieck) geb. Waalwijk
-Andere partner: Maeijken Jans   Isis Heusden
Pijl Frans Cornelis Adelborst onder de Guarde  Inf.Div. 631a 16-7-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (Ref.) met Ded Cornelis,
wed. van Minne Gerryts
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Pijlijser Daniel Van Ys¼ (?) , soldaet onder d’Heer Commandeur 1656
Ondertrouw te Axel? Met Tanneken Meertens,
Broucqsoult van Lessingen    Website                                          ?                                                 
Pijnaecker Steffen Joriszn Vaendrich 8-12-1648 Begraven in de Oude Kerk te Delft
Dig. Stamboom Delft   Met dank aan Trudy Ohm
Pijper
Harmen Uit Minnen (Minden?). Militair 24-6-1632 Huwelijk te Heerenveen met Aucke Syppesdr
uit Hallum   Tresoar
Pijper
Henrik Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen 19-11-1695 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriet Garner  
op Zoom. Soldaat onder Grouver Markiezenhof
Pijper
Pieter Geb. Engeland. Soldaat onder Croomb 29-11-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cornelia
Hugens, geb. Bergen op Zoom  Markiezenhof
Pijs, du Adam Tamboer 17-2-1675 Huwelijk te Breda met Maria Daniels   Isis Breda
Pikard Jean Ruiter onder Brigadier van Rijswijk 20-1-1697 Huwelijk te Breda met Antonia van Zieken
geb. Geertruidenbergh   Isis Breda
Pillon Claudius Spaans  28-10-1637 Huwelijk te Stevensweert met Catharina a St. Paulo
 garnizoen
Website
Pinet Joannes Spaans  7-2-1634 Huwelijk te Stevensweert met Maria Mathei   Website
 garnizoen
Pint? Henrick Janssen Geb. Amsterdam. Adelborst onder de Compaignie van 4-5-1602 Ondertrouw te Breda met Maeijken Roelants Vervloet dr., geb. Ijersel   Isis Breda
Cathelij?
Piper             (1.2) Coenraad Zoon van Piper 1. Ritmeester van de landgraaf van 30-1-1675 Overleden te Nijmegen
Zie Piper 18e eeuw Hessen-Cassel (vóór 1636), laatstelijk ritmeester
onder Montpeillan   Cav.Rgt. 672g*
Piper       (1.1.2.1) Coenraad Zoon van Piper 1.1.2. Luitenant ? In Spanje vermoord
Zie Piper 18e eeuw
Piper             (1.1) Gerard Zoon van Piper 1. Ritmeester van de landgraaf van ? Ongehuwd overleden
Zie Piper 18e eeuw Hessen-Cassel 
Piper          (1.2.1) Gerard Zoon van Piper 1.2. Kolonel der cavalerie, dijkgraaf ? -Huwelijk met Johanna Lucretia Kuijsten
Zie Piper 18e eeuw van IJzendoorn Cav.Rgt. 672c* 25-3-1698 -Overleden te Nijmegen 
Piper         (1.1.2) Hendrick Zoon van Piper 1.1. Majoor in het regiment 19-11-1650 Gedoopt te Nijmegen
Zie Piper 18e eeuw Van Reede-Athlone   Cav.Rgt. 625b* Zie Cockburn 18e eeuw 
Piper                (1) Johan Luit.-kolonel van de landgraaf van Hessen-Cassel ? ?
Zie Piper 18e eeuw
Piper      (1.1.2.2) Johan Zoon van Piper 1.1.2. Majoor in het regiment 14-3-1655 -Gedoopt te Nijmegen
Zie Piper 18e eeuw Van Welderen   Inf.Rgt. 602b* ? -Gesneuveld bij beleg van Badajoz, Spanje
Piper                 Johan Soldaat Okt. 1680 Huwelijk te Breda met Anneke Jonghbloedt,
geb. Maastricht   Isis Breda
Piper Rencrus Spaans  30-10-1682 Huwelijk te Stevensweert met Sijbilla Claessen  
 garnizoen
Website
Piper     (1.1.2.3) Steven Zoon van Piper 1.1.2. Cornet onder Montpeillan ? ?
Zie Piper 18e eeuw Cav.Rgt. 672g*
Pire, du Jan Fransse Afkomstig van Geertruidenberg. Soldaat, hij diende 1613 Ondertrouw te Heusden met Anneken Jacobs,
onder kapitein Swaertien. geb. Besoijen   BHIC
Piron Jan Soldaet onder den Capt. Bouillon 3-1-1604
-Ondertrouw te Axel met Janneke Philips,
van Luyck       Website
11-1-1604 -Getrouwd binnen der Neusen (Terneuzen)  
Pisanne
Jacques Geb. Bordeaux. Soldaat onder monsieur de le 7-11-1654 Huwelijk te Heusden (Franse kerk) met
Villaumaire. Jacqueline Hitman, geb. Herpt   BHIC
Pisset ? Luitenant van meneer de graaf Frits 10-5-1637 Echtgenote Marie Mibaise is getuige te
’s-Hertogenbosch (bij: de Villers)   BHIC
Pisset, de Guillaume Luitenant (comp. van kapitein Johan de Castilleios in 6-3-1630 Getuige in Notariële akte te Brielle
garnizoen te Brielle?) SA VPR
Pisseth ? Kapitein 28-11-1602 Zoon van zijn begraven moeder te Breda   Isis Breda
Pithaan Thomas Vendrig van capt. Intima, in guarnizoen alhier 1626 Huwelijk te Geertruidenberg met Maria van Dijck,
j.d. van Bommel, woonende tot Iselstein   BHIC
Pithan Johan Vendrich 29-5-1670 Getuige te Sluis. Zie: Jan Filjou
Pitkern (Pitcairn)
David Lieut. van Capt. David Balfour, in garnizoen te 15-11-1608
-Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom Lijsbeth Forbes, wed. van Capt.
Willem Nisbeth. Beiden van Schotland
30-11-1608 -Attestatie naar Dordrecht
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Pitoors
Jacob Geb. Wommelgen. Soldaat onder Verheul 7-8-1630
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Tanneken Hoyien, geb. Ranst   Markiezenhof
Place, de la Michael Spaans  29-9-1652 Huwelijk te Stevensweert met Nicolaa Egidij   Website
 garnizoen
Pladijs Jan Luijtenant onder Poleij 14-1-1605 Met Tanneke- sijn huijsvrouwe, lidmaat te Sluis
Website
Plagghe Henrick Afkomstig uit Pietershaven. Soldaet 15-10-1600  Huwelijk te Delft met Mette Jansdr van Jeverden.
Att. van Deventer   Dig. Stamboom Delft
Plagnart
Eduwaert Geb. Engeland. Soldaat onder Sydensam 22-8-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Mayken Clais,
wed. van Jacob Willemsen            Markiezenhof
Plaine, de la
Jean Geb. Frankrijk. Soldaat onder la Tour 18-6-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Marie la Compte,  wed. van Pierre ...gre(?)
Markiezenhof
Planchon
Pierre Geb. Frankrijk. Soldaat onder Beauviser 4-3-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Jennette
Hendrix, geb. Bergen op Zoom  Markiezenhof
Planck Pieter Cadet onder den Prins van Hessen Darmstadt 7-10-1692 Huwelijk te Breda met Claeske Nobel  Isis Breda
Plancken Jan Hij was ruiter onder Meganck 7-5-1602 Begraven te Breda   Isis Breda
Plantijn Jan Konstabel 7-9-1636 Partij in notariële akte te Breda   Isis Breda
Plaskart Gerardus Spaans  14-2-1640 Huwelijk te Stevensweert met Anna Genoul   Website
 garnizoen
Plat, de Joannes Spaans  4-10-1684 Huwelijk te Stevensweert met Margarita Close  Website
 garnizoen
Plateau Joannes Spaans  11-2-1646 Huwelijk te Stevensweert met Gertrudis Jacobi  Website
 garnizoen
Plateau Philippus Spaans  17-8-1670 Huwelijk te Stevensweert met Margareta Fleisclacter 
 garnizoen
Website
Plavier zn. Thomas Hans Zoon van Metken-. Soldaet onder de Compaignie van Pieter Franssen 15-2-1602
Ondertrouw te Breda met Teunken Caerl Deckers dr.,geb. Turnhout, wed. van Claes Janssen
Isis Breda
Pleckenpoel, toe Jan Soldaet 7-8-1692 Heeft twee kinderen, in absentie van Ds. Jonas,
hier laten doopen, d'eene genaemt Willem,
d'andere Henrik   Borculo NG Dopen
Pleser
Heyndrick Geb. Münster. Soldaat onder Coninck 22-10-1631 Ondrtrouw te Bergen op Zoom met Marij Thomas,
geb. sticht van Vucht   Markiezenhof
Plessis, de ; seigneur de Douchant
Louis Kolonel van Inf.Rgt. 634b*  van                                      à 1637-1658 -
Plessis, du Pierre Soldaat in de Compagnie van Mons. de Hauterive 17-6-1668 Huwelijk te Breda met Jeanne Billard
geb. Utrecht   Isis Breda
Pletingh
Arent Geb. Henegouwen / Hainault. Soldaat onder 8-2-1673 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Pieters,
Langerode wed. van Aert Cornelissen   Markiezenhof
Pletsier Jan Jm, geb. Haerlem. Soldaet onder den gouverneur 10-1-1632 -Ondertrouw te Geertruidenberg met
Coop in gaernisoen alhier Caetelina Peeters   Website
25-1-1632 -Huwelijk te Geertruidenberg met Caeteline Peeters,
 j.d. geboren tot Breda(?), en al hier woonachtich Website
Pleuler
Hans Uit Zürich (Zwitserland). Soldaat 1-3-1623 -Ondertrouw te Leeuwarden met Swaantie Franses  
19-3-1623 -Huwelijk te Leeuwarden   Tresoar
Plomteau Anthoni J.m. van Amersfoort. Soldaat in de comp. van Ba­ron 3-1-1647 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Hester Hendricx
de Vieuville   Inf.Rgt. 634b* van Arkelen, j.d. geb. tot Wijck. Getr. tot Wijck 17 jan.
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Plonchard Bernard Sergeant 15-2-1623 Vader te Bergen op Zoom, moeder
                         =? Anthoinette Jooris   Markiezenhof
Plouchart       =? Bernard Sergeant 17-5-1616 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Anthoinette de Vriese   Markiezenhof
Pluet Georgius Overleden militair.  Kind uit Uylendonck 16-1-1673 Vader te Oosterhout, moeder Anna Peeters
(zwervende bedelares)    BHIC
Plumer
Griffin Geb. Londen. Korporaal onder Linzeg 16-1-1677 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Margrieta Cornelissen, geb. Bergen op Zoom
Markiezenhof
Plumhoff Henricus Geb. van Vrijlinck, soldaet. 3-6-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
?
b:11928, f:57   Met dank aan Paul de Clerck
Plunes Michael Spaans  17-9-1654 Huwelijk te Stevensweert met Cornelia Durij  Website
 garnizoen
Plunket Jacob Kapitein 10-7-1677 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Pluymier Anthony Soldaat onder de Heer Treslong 24-10-1654 Ondertrouw (ref.) te Grave met Agnes Huberts,
wed. van Martyn Hervecourt.   Zie aldaar.  10-11
getrouwd.  Wolters soldatenhuwelijken Grave
Pochaert Hans Sergeant van kapitein Uldrich 7-12-1610 Begraven te Breda   Isis Breda
Poddewijn Pijeer Corprael onder Compagnie van de Herr Doijs, Tussen 7-14 Ondertrouw? te Bredevoort met Mentjen Smeenck,
liggende in garnisoen tot Leeuwarden Maart 1686 dochter van Geert Smeenck, woonende alhier. Attestatie gegeven op Leeuwarden.
Trouwboek ND geref. kerk Bredevoort 1682-1735
Met dank aan J.A. Poddewijn
Podevin Jacques Soldaat onder de compagnie van de heer Verdouse. 23-10-1638 Ondertrouw te Heusden met Gertrude Sturmach
BHIC
Podewels Jurrie Joachum Gereformeerd ritmeester 1-1-1698 Commissie / instructie Zeeland. Betreft een jaarlijks pensioen   Isis Zeeland
Poederooden, van Jan Lendertsse Ruiter onder graaf Willem van Nassau. 26-9-1636 Begraven te Heusden
BHIC
Poel Hans Kanonnier, hij lag alhier in garnizoen. 27-12-1624
Ondertrouw te Heusden met Grietjen Laecmans,
geb. Geel   BHIC
Poels Adrianus Geb. van Sevenbergen, soldaet. 16-2-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:51   Met dank aan Paul de Clerck
Poertie Joseph Hopman van de Koning van Spanje. 15-11-1645 Getuige te Sambeek   BHIC
?
Poes Jan J.g. soldaet onder de Heer Commandeur van 27-10-1646 Ondertrouw te Axel met Catelijntje Bartels,
Mannemaker wed. van Govert Albers   Website
Pofck Frederick Pytters Soldaat onder capt-majoor Grovestynes 8-4-1649 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Gritye PouwelsLonnas (of: Lamas), van Grongen (Groningen?).
(of: Posch) 14-5 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Poincher Peter Soldaat, hij diende onder kapitein Bijsen 1602 Ondertrouw te Heusden met Fijken Jans,
geb. Grave   BHIC
Poindtu Piere Jm. Soldaat onder de heer capt. Heesel van Bootsma 16-6-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Sibbel Fouckes,
wed. van Oene Jarichs, tot Bolsward. 4-9-1672 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Poiret Guiljelmus Soldaat onder kapitein Moustier. 29-4-1639 -Ondertrouw te Heusden met Sophia Jans
25-4-1639 -Huwelijk te Heusden (Franse kerk)    BHIC
Poisse, de la Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Treslong 1605 -Ondertrouw te Heusden met Emerens Hermens
15-5-1605 -Huwelijk   BHIC
Pol, vande ? Lieutenant van het regiment vander Pol onder het 12-11-1674 -Werd te Loenhout verplicht, onder bedreiging van
regiment van de Heere Colonel Sander vande Welle huizen afbranden, doden enz..,  dat er 6 vertelen
nu den Heere Collonel Soppenbroeck.   Cav.Rgt. 672d* haver naar het garnisoen in Breda moesten
gebracht worden, er werden maar 2 vertelen
geleverd en omdat de lieutenant niet tevreden was
diende er 3 pattacons in geld betaald te worden.
18-5-1678 -Datum van de akte   Schepenregisters van Loenhout
Met dank aan Maria Gorissen
Polack Anthonij Soldaat onder kapitein Droste 20-2-1671 -Ondertrouw te Heusden met Anneken Adams,
geb. Heusden
15-3-1671 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Polander Jasper Soldaat onder de compagnie van mijn heer van 10-11-1623
Ondertrouw te Heusden met Metje Raes,
Kessel. geb. Maaseik   BHIC
Poleij(e?) Gerardus Sergeant onder kapt. de Perponcher te Sluis 9-7-1680 Huwelijkscontract te Sluis met Cathelijna van Houten,
jd, geassisteerd met vader Jacob van Houten en
stiefmoeder Susanna Robberts   Huwelijkscontracten
uit de notariële archieven van Sluis. RAZVL nrs. 1830-
1982: 1645 – 1710   Met dank aan Marianne Gossije
Poli Nicolaus Spaans  8-9-1655 Huwelijk te Stevensweert met Magdalena Lindemanns
 garnizoen
Website
Poliris Johannes Geb. Venlo, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 5-9-1684
Huwelijk te Bergen op Zoom met
onder Lauwyet Maria Sommois, geb. Oudenaarde
Markiezenhof
Poll, van de Johan Spaans kapitein 16-9-1660 Specificatie goederen Ter Borcht onder Oisterwijk
en nagelaten door Godefroij Pijnappel, in welke goederen Johan vanwege zijn moeder Pijnappel
voor een tiende gerechtigd is
Archieven.nl   BHIC
Pollon Jaques Geb. Breda. Soldaet onder capt Piere 17-4-1623 Huwelijk te Geertruidenberg met Janneken
Adriaensd. , van Geertruidenberg   BHIC
Polman Bernt Adelborst en chirurgijn onder capit. Pichler 29-4-1666 Sijn dochter Joanna gedoopt te Lochem. Getuigen: joncker Johan van Teelinc, lieutenant onder dito capitain,Anna Greef, gen. Polmans.  
Lochem NG Dopen
Polman Hans -Lanspassaet en korporaal onder graaf Willem van 14-11-1631
-Ondertrouw te Heusden met Anneken Greve,
Nassau.   Inf.Rgt. 622a* geb. Meurs (Moers)
- 26-9-1632 -Vader te Heusden, moeder Entjen Greve
- 2-6-1637 -Idem, moeder Anneken Greve  BHIC
Polser Daniel Soldaat onder Maj. Balfour 30-6-1633 Ondertrouw te Arnhem met Judith Lubberts,
 ?
dochter van Mr. Lubbert Jacobsen.
Get.: zijn vader en sergt. Andries Fleck
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Pon, de Joos J.m. van Lillo soldaat onder de compagnie van 1659 Ondertrouw te Axel met Neeltje Korneliss,
?
d'Heer Commanduer Zaal op Moerspeuje Wed. van Klaeijs Janssen   Isis Zeeland
Pon, du François Soldaat 17-9-1645 Huwelijk te Breda met Willemken Jacobs   Isis Breda
Ponder Mercus Van Wa(erdenbergh. Wdr. Corp. onder de comp. 2-1-1653 Ondertrouw te Leeuwarden met Margrieta Reynholts,
van graef Mauryts van Nasaw
van Hamburgh. 23-1 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Ponhe /  Ponha Glaude Capteijn van eene comp. voetvolck ten dienstte van 1-7-1638 Transportregister van Hulsterambacht (Zeeuws
zijne Con. Maj... Archief Middelburg, toegang 8.1; invno 1439; fo 35 
Met dank aan René van Winsen
Pont, du ? Militair onder de gouverneur (van Breda) 20-10-1643 Begraven te Breda   Isis Breda
Pont Chasteau, de
? Luitenant-kolnel van Inf.Rgt. 634b*  van                       à 1634-1637 -
Pontert, de
Jean Wdr. uyt Vranckryck. Soldaat onder capitain Sainct 18-12-1654 Ondertrouwd tot Bergen op Zoom met Gertruyda
Germain, liggende in guarnisoen binnen Bergen op Joosten, j.d. van Grave, wonende tot Bergen op
Zoom. Zoom   Wolters soldatenhuwelijken Grave
Pool(l)
Hendrick Van Lyndhorst. Soldaat onder majoor Groustyns 15-10-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Tryntie Hendrix,
alhier. 5-11 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Poolwael Jan Sergeant 5-3-1630 Vader te Bergen op Zoom, moeder Mechel Goessen 
Markiezenhof
Poorter Hendrick Bastiaensen Afkomstig van Heusden. Soldaat onder graaf Willem 19-4-1630 Ondertrouw te Heusden met Catalijn Crocks,
van Nassau. Inf.Rgt. 622a* geb. Bergen op Zoom   BHIC
Poorter, de
Joos Geb. Vlaanderen. Ruiter onder van der Leck 1678? Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijsebet Tuarts,
wed. van: Jan de Bie   Markiezenhof
Poot
Matthijs Jm, geb. Straesburg. Corporael onder de Compagnie 28-6-1631
Ondertrouw  te Geertruidenberg met
van Capt. Beaumont  in gaenisoen alhier Jannetje Engelberts, j.d. geb. Embden,
hier mede woonende.  Website
Poot, de Adrianus Geb. van Bredael (Breda), soldaet.        22-11-1697 Overleden in het Gasthuis te Leuven
(Depoot) b:11929, f:26   Met dank aan Paul de Clerck
Popham Robbert Soldaat 13-4-1602 Partij in akte te Bergen op Zoom   Notariéle Akten
Popkes Jan Van Nijerzijl. Ruyter onder de comp. van ritmeester Laelius van Lyclama 29-4-1675 Huwelijk te Franeker (ref.), met att. van Groningen,
met Swaentjen Picart, uit Oost-Friesland,
wed. van David Picart. 9-5 att. gepasseert
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Porfera Wyllem Soldaat onder (capt.) Poppe van Boermanya (in garnizoen te Harlingen) 21-1-1649 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Lyntye Pytters,
(of: Portra) alhier. 11-2 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Porsins Anthonius Spaans  17-6-1637 Huwelijk te Stevensweert met Gertrudis Jansen
 garnizoen
Website
Porte, de la Bernard Wdr. Chirurgijn  onder kapt.  Lamaillarderye 27-1-1646 Huwelijkscontract te Sluis met Elisabeth Nijcker,
meerderjarige jd   Huwelijkscontracten uit de notariële
archieven van Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982:
1645 – 1710   Met dank aan Marianne Gossije
Porte, de la Joannes Spaans  12-6-1676 Huwelijk te Stevensweert met Cornelia de Hemaux
 garnizoen
Website
Portere ? Sergeant, dienende onder kapt. Pauwels Reijniersen 8-6-1615 Doopgetuige te St. Anna ter Muiden, bij de doop
van Jacob, zoon van Jacob de Hont (zie aldaar?)
Zie ook: Website    Met dank aan Marianne Gossije
Portes
David Geb. uit Schotland. Soldaet onder Sir John Wonson, 16-4-1625
Ondertrouw te Geertruidenberg met
schotsman Isabel Kirri, geb. Schotland   BHIC
Posser, de Govaert Wdr. soldaat onder kapt. Cats te Sluis 20-1-1667 Huwelijkscontract te Sluis met Anna Marij de Ferre,
wed. van Bauwen Vermeulen   Huwelijkscontracten
uit de notariële archieven van Sluis. RAZVL nrs. 1830 –
1982: 1645 – 1710   Met dank aan Marianne Gossije
Post ? Luitenant 7-4-1691 Zijn kind begraven op het Oldehoofsterkerkhof
Tresoar
Post Anthonis Functie : Kapitein op een schip (van oorlog) genaamd 10-7-1653 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
den Arent
Post Dirck Janssen Ruiter onder de comp. van de graaf  Van Cuylenburgh, 1-1-1677 Huwelijk te Oosterhout met
in garnizoen te Gorinchem Jenneken Adriaenssen Kluyne   BHIC
Post Jan Geb. Amsterdam. Soldaat, hij diende onder kapitein 19-10-1640 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Ariens
Moustier. BHIC
Post, de Jan Symense Adelborst 30-10-1680
Huwelijk te Breda met Anneke Hendricks,
geb. Wesel   Isis Breda
Postmeester Geert Geb. Rijnberck. Adelborst Okt. 1683 Huwelijk te Breda met Cornelia Ottens
geb. Bergen op Zoom   Isis Breda
Pot Cornelis Adelborst onder de Compaignie van Capiteijn Andries? 2-12-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
Pot Mattheus Jm, geb. Breda. Adelborst onder de compagnie van 11-4-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met Heiltjen Dircken,
Capit. Scheffer in guarnisoen alhier j.d. geb. alhier ende woonachtich   Website
Pot, (van der) Jan Andriessen Ruijter onder de Compagnie van den Heer Ritmeester 1-10-1666
-Huwelijk te Oosterhout met
Dorp, in t Garnisoen tot Doesburgh Catharina (Adriaens/sen) Herthals / Harthals
(dopen 3, 4, 5) / Middelwijck (dopen 1 + 5), van Leuven,
wonende te Oosterhout   BHIC
-Uit dit huwelijk:
1. Adriana, ged. 27-6-1666 Oosterhout
2. Andreas, ged. 16-11-1667 Oosterhout (vader Geeraert
     Andriessen Pot / getuige: Adriana Adriaenssen Pot)
3. Maria, ged. 18-4-1670 Oosterhout (getuigen: Nicolaus-
    en Cornelia Meermans)
4. Adriana, ged. 12-2-1672 Oosterhout
5. Anna, ged.  5-11-1673 Oosterhout
6. Henricus, ged. 25-7-1677 Oosterhout (moeder
Catharina Adriaenssen)
Oosterhout Dopen, R.K. deel 3 1651-1670
Met dank aan Michaël Boers
Pote Guillam Sergeant onder Cornel Wttenhove 1604 Ondertrouw te Heusden met Geertgen Steenhuijse
BHIC
Potel Jodocus Spaans  12-7-1676 Huwelijk te Stevensweert met Magdalena Sonnemans
 garnizoen
Website
Potelle Toussanus Spaans  16-10-1637 Huwelijk te Stevensweert met Maria More   Website
 garnizoen
Poths
Thomas Jm uit Schotland. Adelborst in de comp. van Col. 30-4-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Anneken Alberts, jd van
Henderson   Inf.Rgt. 603a* Warendorff. Beiden won. op Thoorenburch. Getr.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Potteij Gidion Functie : Commandeur op het fort te Liefkenshoek. 31-12-1658 Commissie / instructie Zeeland
Voorheen kapitein. Voorganger: kapitein Willem Jan Isis Zeeland
Cabeljau, thans commandeur te Sas
Potter Juliaen Soldaat onder kapitein Gillisson 16-4-1602 Begraven te Breda   Isis Breda
Potter Ludolf -Majoor in het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*                        à -
-Luitenant-kolonel van het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*  à 1637
-Kolonel van Inf.Rgt. 577a*                                              à 1637
Potter Michael -Majoor in het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*                        à 1637 -
-Luitenant-kolonel van het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*  à 1639
Potter Peter Ruiter. Naam v.d. vader door moeder genoemd. 8-9-1686 Vader te Capelle, moeder Anneken Barents   BHIC
Potter Willem Arissen Ruiter onder de gouverneur (van Breda) 6-10-1646 Echtgenoot van overleden vrouw te Breda   Isis Breda
Pouillon
Joseph Geb. Henegouwen. Vaandrig onder Nassau 17-1-1682 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cornelia
van Hoorn, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Poul
Willem Engelsman. Adelborst onder kapitein Willem Walrave 29-2-1604
Ondertrouw te Dordrecht met Grietken Michielsdr.,
van Iperen, wed. van Everaert Deij   Website
Poulle, van Jan Soldaat onder de compagnie van majoor Gentillot 10-7-1655 Ondertrouw (ref.) te Grave met Anneke Hendrix,
wed. van Nicolaes Erbaes. Met attestatie naar Beers.
1-8 getrouwd.   Wolters soldatenhuwelijken Grave
Poulus Hidde Soldaat onder de comp. van capt. Hessel van Bootsma 27-10-1667 Ondertrouw te Bolsward met Claere Cornelis, jd.
Beyde van Bolsward. Getr. 17-11
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Poulus Pyter Soldaat onder de comp. van de Heer collonel Zwartsenburgh 16-2-1673 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Welmoed Philips,
alhier   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Pouter Antony Soldaat, hij diende onder kapitein Brown 28-1-1622 Ondertrouw te Heusden met Aechten Cornelis,
geb. Huisduinen   BHIC
Pourrier Johannes Chirurgijn onder de compagnie van kapitein Saugé 30-1-1626 Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Servaes   BHIC
Powel
Alexander Schot, 41 jaar, soldaat onder kapitein Hasteyne in 2-9-1653 Depositie te Brielle   Notariëel Archief, inv. Nr 1013
garnizoen te Brielle
Poyade Jean J.m., soldaat onder kapitein Durefort 6-6-1626 Huwelijk te Nijmegen met Susanne Harbinet,
j.d. van Amsterdam, wonende te Nijmegen
Atlantis Nijmegen
Poydevin Juliaan Soldaat onder majoor Gentillot 18-8-1655 Ondertrouw (ref.) te Grave met Maria Bouwy,
wed. van Joris Reeck. Met attestatie naar Overassel,
5-9 getrouwd.  Wolters soldatenhuwelijken Grave
Poye, de Jan Soldaat onder capiteyn Lafforey in garnizoen te 24-7-1621 Abraham Delaquelerye / Delaquwellerie, dienaer
Heusden (capt. Claude de la Forest) der Waelsche gemeynte, 33 jr en Mathijs Mathijsz,
49 jr, verklaren op verzoek van Jan de Poye en
Servaes Deboes, beiden soldaat onder capiteyn
Lafforey in garnizoen te Heusden, dat zij beiden op
de 24 juli 1621 in de stad waren   ONA Rotterdam
28.07.1621 notaris Nicolaas v.d. Hagen
Met dank aan Alida van den Bergh
Prat, du
Pierre Franschman. Soldaetonder de compagnie van 14-4-1619
Huwelijk te Geertruidenberg met
monsieur de Villargnoe Elisabeth Michielsdr, van Lokeren int lant
van Waes, wed. van Daniel van Wangen   BHIC
Pré, de Noe Soldaat, hij diende onder commandeur Foullau. 7-1-1628
Ondertrouw te Heusden met Marij Foucard,
geb. Datril (Picardië)   BHIC
Pré, du Antoni J.m., soldaet onder capt. Nicolaes Helstroo tot 1-8-1675 Ondertrouw te Zutphen met Christientien
Nimwegen Antonissen, j.d. van Zutphen.  Trouwboek Zutphen
Pre, du
Jaques Geb. Frankrijk, wonende te Nijmegen. Ruiter onder 19-5-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Rycxken
van Somerdyck Hermans, geb. Nijmegen   Markiezenhof
Pre, du Maerten Geb. Erp. Soldaat onder Wolterus 14-9-1686 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lijsebet
 ?
Adriaensen Delen, geb. Wouw   Markiezenhof
Precidore Peeter Soldaat 19-2-1681 Huwelijk te Breda met Margriet Scherping, woonplaats Arnhem   Isis Breda
Pree, de
Jan J.m. uut lant van Enegou (Henegouwen), soldaet onder de compagnie van d’Heer Cap. Serooskerke 17-8-1647 Ondertrouw te Axel met Neeltje Cornelis,
j.d. van Axel   Website
Pree, du Pierre Appointe in de Compagnie van Kapitein Daumak Aug. 1648 Huwelijk te Breda met Elisabeth Geers (in doopboek
Ger en Quer), geb. Bergen-op-Zoom   Isis Breda
Preiers Matthijs Van Luftels(?). Soldaet onder capitein Has 13-3-1678
Ondertrouw te Kaldenkirchen (bij Venlo)
met Annetta Heecks, j.d. van Lubberick
(Lobberich). Zijn daerna getrouwt   Website
Preij Claes Soldaat onder de compagnie van de Kolonel Lanoij 20-4-1680 Huwelijk te Utrecht met Lijsbet Thomas,
Inf.Rgt.655a* wed. van Pierre Lacabans, woont in ´t Uitwechje.
Getuigen: schriftelijke consent van de vaandrig en
Niesje Olofs. In de marge: de bruijt moet bewijse de doot
van haer man, heeft de getuijge mede gebracht.
Met dank aan Erik Lapré
Preiner Mathijs Wagenmeester van de prins van Nassau en vaandrig  22-10-1693 Huwelijk te Deinum met Geertie van der Pol
onder het regiment van baron Van Aylva te  uit Leeuwarden Tresoar
Leeuwarden   Inf.Rgt. 577a*
Premond, de Johan Kapitein, garnizoen Groote Pas Sluijs 11-5-1690 Wordt genoemd in transportakte RAZVL 473,
St. Anna ter Muiden   Zie ook: Website 
Met dank aan Marianne Gossije
Prenton Gijsbert Soldaat, hij diende onder kapitein Ingelbije 31-8-1640 -Ondertrouw te Heusden met Anneken Jocchums
21-9-1640 -Huwelijk te Hemert  BHIC
Presean Jaques Geb. Valencië (Valence / Valencia?). Ruiter onder 17-5-1628
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
?
Eekelen Christijnken le Grave, geb.  Antwerpen  
Markiezenhof
Presten (Preston) Willem Vaandrig onder Capt. Asky April 1605 Ot?huw. te Grave met Elsken-, dochter van
?
Abel Boom, van Grave. Met att. van Breda en op verzoek van Abraham Mueskoly, predikant te Breda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Prevot Pierre -Geb. Heusden. Soldaat onder de compagnie van 29-8-1671 -Huwelijk te Heusden (Franse kerk) met
kapitein de Rooszmale.en later onder de compagnie Jenneken Joosten van der Bisen, geb. Linderstrit(?)
van kapitein Droste. 1672-1689 -7 kinderen gedoopt te Heusden: Prevot, Provo
Prez, du ? Sergeant 23-2-1603 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Prienu(?), le Jacques Wdr. van Vincent( ?) Le Gris. Soldaet onder capt. 17-3-1638 Ondertrouw te Amersfoort (HG) met 
de Strada Marie Charle, wed. van Andries Wilïemsen,
wonende Amersfoort, haar ass. Martinjen Krisard,
zijn ass. Simon Claes, soldaet onder d'Allard,
garnizoen Utrecht   Met dank aan Robert Maaswinkel
Priesdeel Joris Soldaat, hij diende onder kapitein Coets 1603
Ondertrouw te Heusden met Rijcxken Mertens,
geb. Meurs   BHIC
Prijm
Hans Geb. Pruisen, wonende in het garnizoen Bergen op 16-1-1696
Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna
Zoom.  Soldaat onder Vitijn Vargan, geb. St.-Truiden  Markiezenhof
Prijs (Price?) Eduard Soldaat 19-10-1689
Huwelijk te Breda met Eldin Perrijn,
geb. Engeland  Isis Breda
Prince Cornelis Sergeant 11-11-1620 Getuige te Bergen op Zoom  Markiezenhof
Prins Claes Hendricxen Soldaat onder Weelderen 17-4-1641 Begraven te Breda   Isis Breda
Procureur Francois Corporaal 20-9-1682
Huwelijk te Breda met Christina Kleine
geb. Tongeren   Isis Breda
Proes
Carel Geb. Keulen / Köln. Soldaat onder de Bruijn 24-1-1691 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Serijna de Ruij,
wed. van Pieter Kinne   Markiezenhof
Proos Jurrien Sergeant onder Maj. Burgstorf 16-4-1692 Huwelijk te Breda met Lucia Niewaart(s)
Isis Breda
Prot Christoffel Dragonder 21-1-1682 Huwelijk te Breda met Paulina van der Put Isis Breda
Prou, la
Duintijn Geb. Brugge. Soldaat onder Coninck 28-1-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Engeltgen Jans,
wed. van Gillis Janssen   Markiezenhof
Proude
William -Majoor in Inf.Rgt. 593a*                                                 à 1614
-Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 593a*                           à 1632
23-7-1632 -Gesneuveld bij Maastricht
Provel Adrianus Soldaat bij de heer la Verdure 17-2-1635 -Vader te Breda, moeder Catharina Parein
7-6-1637 -Idem   Isis Breda
Provo
Hector Geb. Dreise in Tirasse. Soldaat en kapitein d'armes, 2-12-1640 Ondertrouw te Heusden met Margriet Martineau,
hij diende onder kapitein Bellevigne geb. Nijmegen. Kinderen: Prevost en Provo   BHIC
Provo / Provoo Pero / Peeter Trompetter Maart 1689 Huwelijk te Breda met Maria Bastiaens(s)en,
geb. Rijsbergen   Isis Breda
Prue
John Afkomstig van Herfortchire (Engeland). Soldaat 3-4-1637 Ondertrouw te Heusden met Trijntjen Jans,
onder kapitein Crumb. afkomstig van Siburch   BHIC
Pruijmboom Adriaen Jansse Korporaal, hij diende onder kapitein Calslagen 1605 -Ondertrouw te Heusden met Maijcken Jans,
geb. Dussen
1-5-1605 -Huwelijk   BHIC
Pruijs Michiel Soldaat onder Kapt. Pijl 26-4-1693 Huwelijk te Breda met Jenneken Jans   Isis Breda
Pruijssen Jan Ruiter, hij diende onder baron van Wassenaar, gouverneur en drossaard van Heusden  Cav.Rgt. 635d 29-5-1664 Begraven te Heusden   BHIC
Prupare Denijs Soldaat onder Mr. Couvroux Aug. 1628 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
Janneken Beyn­caer? van Wordichem (Woudrichem?)
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Pruuster Philip Steven Soldaat onder Mons. d'Hamon, in garnizoen tot 24-2-1620 Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met
Campen Janneken Teunis, j.d. van Culemborgh, won. alhier
De Stichtsche Heraut 1963 en 1964
Pu, de Jan Soldaat, woonplaats Woerden 12-12-1613 -Attestant getuige huwelijkspartner te Woerden
17-12-1613 -Idem   Website, notaris Woerden
Pudewels, van Otto Willem Kapitein met rang van kolonel van Inf.Rgt. 573a* -
(Compagnie Garde te Voet)  van                                 à 1626-1633
Puijt, de
Adriaen Geb. Slingen(?) onder Gent. Soldaat onder Manmaker 20-5-1681 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catarijna Clippets
Markiezenhof
Puissant
Franchoijs Geb. Frankrijk. Soldaat onder Savornij 29-6-1633
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Jeanne Louchere, geb. Frankrijk, wed. van
Jean Masson   Markiezenhof
Puitz, de
Jean Geb. Frankrijk, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 19-1-1670 Huwelijk te Bergen op Zoom met
 onder Bedarrides Maria van der Meulen, geb. Bergen op Zoom
Markiezenhof
Put Govert Pietersen Soldaat, hij diende onder kapitein Nanning 2-5-1692 -Ondertrouw te Heusden met Catharina
van der Maes, geb. Heusden
-Andere partner: Catharina Martens   BHIC
Put, van der Frans Adelborst 5-5-1679 Huwelijk te Breda met Maria Brants   Isis Breda
Puteanus Erasmus Spaans  Huwelijk te Stevensweert met Maria Gilkins   Website
 garnizoen
Putten Gerlich Afkomstig van Seventher (Zevender). Ruiter onder de 21-1-1628 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Jansdr,
viconte de Machou. geb. Heusden   BHIC
Putten Piter Soldaat, hij diende onder kapitein Beem 13-11-1699 Ondertrouw te Heusden met Cornelia Schellemans
BHIC
Putten, van
Giellis Geb. Oudenaarde. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Heijltgen Jansse,
Schorenborch geb. ’s-Hertogenbosch   BHIC
Puttenstijn Teunis Wonende te Nimweghen, soldaet.            27-11-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:44   Met dank aan Paul de Clerck
Pylsteen Robbert Geb. Heusden. Tamboer onder de Vries 22-7-1631
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Aeltje
Wouters, geb. Antwerpen    Markiezenhof
Pynssen Otto Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*  in                          à 1664 -   Zie ook:  website
van der Aa
Pyters Jacob Soldaat onder de Heer colonel Swartzenburch, 24-4-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Siouk Geerts.
alhier in garnisoen  Cav.Rgt. 672a? 2-8 alhier getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Pyters Lambert Jm. Marinier onder de comp. van commandeur 16-12-1666 Ondertrouw te Bolsward met Eecke Sybrens,
Posthumus jd van Bolswart. Getrouwd 30-12
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Pyters Willem Soldaat van capt. Paan 1-4-1683 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Elske Janz, beide van Leeuwarden. 15-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Pytters Harmen Afkomstig van Utrecht. Jm, soldaat onder Alecx Paplay 13-8-1687 Ondertrouw te Bolsward met Trijn Idses,
afkomstig van Bolsward   Tresoar
Pytters Jacob Uit Sneek. Soldaat onder de kapitein Reinhardt Louwerman 19-10-1673 Attestatie afgegeven te Heerenveen voor huwelijk
met Sjoukjen Klases, uit Bolsward   Tresoar
Pytters Juryen Soldaat onder Poppe van Boermanya (Oostender) 14-1-1649 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Sybille Alderychs (of: Ulderychs), alhier. 11-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021