17e eeuw KL        
*,*
Kaeij, van der
Gerit Ruiter onder comp van heer..? 17-3-1697
Huwelijk te Baardwijk, Elshout met
Johanna van Ginckel   BHIC
Kaiff Richard Functie : Kapitein van een compagnie voetvolk. 4-12-1632 Commissie / instructie Zeeland
?
Voorheen luitenant van de oude compagnie van Isis Zeeland
kolonel Sir Horatio Vere. Voorganger: sergeant-
majoor Simon Harcourt, overgeplaatst als opvolger
van wijlen kapitein Eduard Dudleij
Kaisar Johannes Casparus Ruiter onder de compagnie van de markies de 16-6-1701 Huwelijk te Dussen met Sijken Cornelissen Gerewijns,
Maduram te Geertruidenberg.   Cav.Rgt. 672g* woonplaats Dussen-Muilkerk   Isis Heusden
Kalf Derick Wdr. Soldaat onder sijn Genade de grave van Hoorn 15-7-1651 Ondertrouw (ref.) te Grave met Maria Herten,
j.d. van Dalen, wonende tot Ravenstein 
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Kamerling
Pieter Geb. Geelkerken (=Geilenkirchen). Soldaat Aug. 1683
Vader te Breda, moeder Elisabeth Ertmans,   
geb. Aken / Aachen   Isis Breda
Kammel
Jan Soldaat uit Schotland 2-11-1691 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Maria de Rond
BHIC
Kampen Abraham Afkomstig van Brazilië. Soldaat onder kapitein 20-4-1668 Ondertrouw te Heusden met Catrijn Robberts,
?
Valckenborg. geb. Gouda   BHIC
Kamstede Jan Joosten Soldaat, hij diende onder kapitein Durfort 23-1-1699 Ondertrouw te Heusden met Louise van Lent
BHIC
Kanneman Jan Henrikzen J.m., Henrik Kannemans soon, soldaet van de hr. 1680 Ondertrouw te Borculo met Gerritjen Schenkvoort,
capitain Telkhuisen j.d. van Gerrit Schenkvoort, uit den Dijk
Borculo NG Trouwen
Kans Elias Soldaat 29-6-1685 Vader te Sambeek, moeder Philiberta van Elderom
BHIC
Kar
Thomas Uit Schotland. Wonende op de Corte Nieuwe Sloot. 13-2-1633 Ondertrouw te Alkmaar met Geertjen Dirks,
Militair? van Zutphen, wonende op de Smithoeck. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Karelson Arwid Vendrig van de lijfcomp. van de vorst van Lunenborgh 20-6-1675 Ondertrouw te Zutphen met Sara van Doornbosch,
j.d., beiden wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Karne
Francois Geb. Luik/Liege. Soldaat onder Gramsbergen 13-2-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Ida Vasseur, 
geb. BoZ   Markiezenhof
Kartel / Kareels
Anthonij Geb. Napels. Soldaat onder Cabbeljau 5-9-1684
Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina
Dobbelaers,  geb. Gent   Markiezenhof
Keen
Hans Geb. Duitsland. Soldaat onder Swaeliff 20-2-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margriete
Groenewelts, geb. Duitsland   Markiezenhof
Keenes
Jan Geb.  uit 't land van Luick. Soldaet onder den heer 12-3-1628 Huwelijk te Geertruidenberg met  Aeltjen Barendsdr,
Van Valckenburg in guarnizo…
geb.  van Borcken in 't Stift van Munster   BHIC
Keerel, de Philips Wdr. van Neelken de Zuttere. Sergeant onder kol. 4-11-1671 -Huwelijkscontract te Sluis met Cathelijntje Geleijns,
Vrijbergen   Inf.Rgt. 664d* meerderjarige jd
26-7-1674 -Zijn wed. Cathelyntjen Geleijnsen gaat een
huwelijkscontract aan te Sluis met Jan Ramaecker.
Zie aldaar   Huwelijkscontracten uit de notariële
archieven van Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982:
1645 – 1710   Met dank aan Marianne Gossije
Keijser
Johannes Geb. Meurs (Moers). Soldaat onder van Gent 17-3-1684 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Susanna Maria
Beleijn, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Keijserlyck
Berent Geb. Zwitserland. Adelborst onder Swaliff 18-2-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Aelken Jacobs,
geb. Dordrecht   Markiezenhof
Keindge John Soldaat in de comp. van col. Scot, onder capt. 28-8-1660 -Ondertrouw in de Engelse Kerk
Askinus   Inf.Rgt. 595a* 3-9-1660 -Ondertrouw
15-10-1660 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Jans
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Keiser Jan Adelborst onder capt. Caper van Tiddingha 16-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Aeltien Hendrix,
wed. van Hendrick Schaerdijck (of: Schobdick). 4-2
getr.  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Keisler
Antonij Afkomstig van Beilstein. soldaat onder de 19-10-1628 Ondertrouw te Heusden met Geertruijdt Jans
compagnie van graaf Willem van Nassau. BHIC
Kelbers Jan Soldaat 28-3-1689
Huwelijk te Breda met Anneke ter Smilten,
geb. Brussel   Isis Breda
Kelle
Donald Wdr. uit Ierland. Soldaat in de comp. van capt. Kar 8-6-1661 -Ondertrouw
(=Keir) 21-12-1661 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Aeltge Heyndricksdr., wed. van Jan Tombael,
van Grol (Groenlo). Beiden wonende alhier
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kellenbach,  van Joan Ludwigh Vaandrig in de compagnie o.l.v. Nassau 27-7-1699 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Keller ? Majoor in het regiment van zijn Genade Graaf Henrick 2-5-1641 Overleden man van de bruid te Breda (Elisabeth Loge)
Isis Breda
Kelling Mary Franchois Soldaat onder de compagnie van cornel Outruy, 10-6-1626 Ondertrouw te Leiden met Cathalina Deltour,
wonend Gouda  wed. van Jan de la Tour, wonend Baetstrate 
Dig. Stamboom Leiden   Met dank aan Joke Boot
Kelsey James Grenadier onder Kapt. Werden 25-4-1694 Huwelijk te Breda met Maria Lijsbet/Lysebet
Yemants/Gemants   BHIC   Isis Breda
Kem Lodowijck Korporaal onder de compagnie van graaf Willem 5-5-1628 -Ondertrouw te Heusden met Clara Levijns,
van Nassau. geb. Heusden. Kinderen: Kemp
-Andere partner: Eva Smeten   BHIC
Kemels David Vaandrig in de compagnie van sergeant-majoor 21-8-1693 Commissie / instructie Zeeland
Steenhuijse Isis Zeeland
Kemmich Andries Konstabel, hij lag alhier in garnizoen 1612 Ondertrouw te Heusden met Anneken Joosten,
geb. Amsterdam   Isis Heusden
Kemminck Boudewijn Kapitein van een compagnie te voet in Suriname 5-9-1680 Commissie / instructie Zeeland
Voorheen luitenant Isis Zeeland
Kempe Joris Wonend Nimwegen. Korporaal onder sergeant majoor Asskijn 5-12-1631 Ondertrouw te Leiden met Jannetgen Andriesdr,
uit Breda , wonend Breda   Dig. Stamboom Leiden
Kempen, van Aert Soldaat onder de kapitein Meurs 20-8-1682 Ondertrouw te Heusden met Martken Huijberts
van Brugge, geb. Heusden   Isis Heusden
Kempen, van Jan Hendricks Soldaat, hij diende onder kapitein Tegnagel 6-4-1640 Ondertrouw te Heusden met Sara Joosten,
geb. Heusden   BHIC
Kempen, van Petrus Soldaat 20-5-1668 Vader te Wouw, moeder Joanna Geerards,
kind geboren te Vroenhout   BHIC
Kempenen
Jacob Geb. Lille (Fr). Soldaat onder Balfour 2-1-1688 Huwelijk te Bergen op Zoom met Neesken
Cornelis, geb. Roosendaal  Markiezenhof
Kemperman Jasper Soldaet onder capt. Schimmelpenninck 13-5-1677 Ondertrouw te Zutphen met Jantje Cornelisz,
wed. van Kerst Petersen, wonende alhier. Getrout
alhier door Ds. Altius den 6 junij   Trouwboek Zutphen
Kempes Henric Ruijter onder den hr. ritmeester Schimmelpenninc 21-1-1677 Huwelijk te Lochem met Willemken Thoonhuijs,
wed. van sal. Jan Reijners van Lochem.
Lochem NG Trouwen
Kempts Henric Ruijter onder de hr. rittmr. Schimmelpenninc 9-12-1677 Sijn soon Henrick gedoopt te Lochem.
Getuige de vader selfs.   Lochem NG Dopen
(Kenneler?) Albert Wdr. sergeant onder van Noortwijck. 12.1.1668 Huwelijkscontract te Sluis met Beeltjen Ersynck,
laatst wed. van Jan Schruerzie aldaar  Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van
Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Kent
Thomas Geb. Engeland. Soldaat onder Weyt 17-1-1635 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Mayken de Vos,
wed. van Guillam der Bout   Markiezenhof
Keppel, Reinier De hoogh. ed. welgeb. heer, capitein onder het 24-6-1699 Ondertrouw te Groenlo met Johanna van Eibergen, dochter van wijlen de heer Rutger van Eibergen, in
baron de regiment van de heer overste en brigardier Didem, sijn leven burgemr. alhier. Att.. na Utrecht 17-7-1699.  Groenlo NG trouwen
in guarnisoen tot Utrecht Inf.Rgt. 689a*
Keppermans zn.
Dijrck Gerlach Geb. Calckar (vuijt lant van Cleve). Soldaet onder 11-8-1600 Ondertrouw te Breda met Elsken Robbrechts
de Compaignie van Capiteijn Werdenborch van Hilkits? dr., geb. 's Hertogenbosch   Isis Breda
Kerckhoff Matheus Uit Lanoy , wonend Gorinchem. Soldaat onder de 4-3-1689 Ondertrouw te Leiden met Pietertie Pieters,
Comp. van de heer kapt. Vicht   uit Leyden , wonend Gorinchem 
Dig. Stamboom Leiden
Kerckhorst Jan In sijn leven soldaat onder capitain Grähäm 1-8-1653 Zijn wed. Grietjen Hendrix gaat te Grave in ondertrouw
met Thomas Nieuby.  Zie aldaar
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Kerckhove,  vanden Peeter Michiels zn. Ruijter onder de Compaignie van Monsr. Tempel 5-10-1601 Ondertrouw te Breda met Lijnken Lenaert
Jacopss dr., geb. Roosendaal   Isis Breda
Kerckhoven Carolus Soldaat 'ex Cruijsschans' (bij Antwerpen) 28-9-1630 Overleden te Roosendaal   BHIC
Kerckhoven, van Jacobus Cornelis Soldaat 14-9-1636 Vader te Breda, moeder Catharina Severini
Isis Breda
Kerckman Isack Corporaal onder de compagnie van capitain Killegrei 22-3-1650 Ondertrouw te Grave met Maria Deckers,
wed. van Robbert Waren. 11-4 getrouwd.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Kerkhoven, van
Gabriel Geb. Kortrijk, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 1-6-1691 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Dyna Marcelis,
onder Hoschedè wed. van Reijnier Gordon   Markiezenhof
Kern Melchior Korporaal onder Kapt. Chavonnes 30-11-1692 Huwelijk te Breda met Anna van der Schaer  Isis Breda
Kersoub Jan Ruiter onder graaf van Hohenloo 24-6-1606
Huwelijk te Nijmegen met Catrina Satre,
van Eringen (Ering / Herens in Zwitserland),
wed. van Lenart Colman.   Atlantis Nijmegen
Kerstiaenss Laureijs Geb. Maastricht. Soldaet onder Capiteijn Lambert 26-1-1601 Ondertrouw te Breda met Cathelijn Faceau ,
Charles Wachtmeester deser Stadt van Breda geb. Cambri   Isis Breda
Keseen/ Jacob Soldaat onder Kapt. Segijn 20-12-1693
Huwelijk te Breda met Clara Elsen Frideri(c)ks,
Kesem geb. Hannover   Isis Breda
Kessel, van ? Ghouverneur binnen der stadt Huesden 1623   Met dank aan Jan van den Bergh
Kessel, van Jan Ruiter 17-12-1695 Huwelijk te Drunen met Neeltje Baumans ,
uit Doeveren   BHIC
Kessler Hans Adam Korporaal onder Overste Lt. de Saluz 6-3-1695 Huwelijk te Breda met Anna Maria Vlugs,
geb. Leeuwarden   BHIC
Kesteren, van Otto Ruyter onder den Ritmeester Heemskercke in 17-2-1674 Huwelijk te Blaukapel (Utrecht) met Geertruid Dop
garnizoen tot Gorkum, proclamatie tot Gorkum. Met dank aan Gerard Gasthuis
Ket Nicolaes Soldaat onder Maj. Huffel   Inf.Rgt. 672e* 17-3-1694 Huwelijk te Breda met Eva Petersen Vogel   Isis Breda
Ketel
Willem Jg, corp. onder Balfour 20-5-1606 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken Farcker,
wed. Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ketingh Jan Sergeant April 1682
Huwelijk te Breda met Ida Koninckx,
geb. Hasselt   Isis Breda                                                  ?
Ketjes Pieter Geb. Groningen. Soldaat onder van Gent 27-3-1686 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margrieta
Roselette, geb. Zierikzee   Markiezenhof
Keune Conrad Soldaat 4-9-1660 Vader te Gouda, moeder Vijtjen Hendriks
doopboek Lutherse gemeente Gouda 1660
Keurling Andries Sergeant Maart 1687 Huwelijk te Breda met Engeltje van Steenbergen,
geb. Arnhem   Isis Breda
Kevers
Gillis Gillisz Afkomstig van Aken. Tamboer en sergeant, hij 16-4-1655 -Ondertrouw te Heusden met Caterina Jans,
diende onder Jacob van Wassenaar  Cav.Rgt. 621a* geb. Heusden      BHIC
10-10-1659 -Huwelijk te Heusden met Catalijn van den Brug
Keyser
Hans Afkomstig van Zwitserland. Soldaat 17-9-1608 Ondertrouw te Leeuwarden met Lysbet Jacobs,
uit Lekkum   Tresoar
Kickinvir Jacobus Geb. van Leyde (Leiden). soldaet.              14-6-1692 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:21   Met dank aan Paul de Clerck
Keysersluijter
Hans Adams Geb. in de Palts. Ruiter onder van Broechem 6-4-1628 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met Grieteken Andries, geb. Zutphen   Markiezenhof
Keysersweert, van Johannes Soldaat, woonplaats Utrecht 12-12-1691 Akte: kwitantie: f 157,11 als afsluiting van het voogdyschap. Bijzonderheden: tevens ontslag uit voogdy. Bijzonderheden: uit verkoop van huis ’t Entdraecht  Utrechts Archief   inv.nr. U82a16, aktenr. 49
Kien Jurrien Soldaat, hij diende onder de compagnie van de 12-1-1689 Begraven te Heusden
prins van Anholt BHIC
Kienes /Tunes
Casper Uit Zwitserland. Soldaat 13-1-1607 -Ondertrouw te Leeuwarden met Lucia Jelles,
uit Leeuwarden   Tresoar
Zie Tunes 8-2-1607 -Huwelijk te Leeuwarden
Kieper Jacob Luitenant te paard 1-1-1698 Betreft een jaarlijks pensioen.
Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Kievit Hendrik Willemsen Soldaat onder capt. Thobias Reinhart 23-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Tryntie Jans,
j.d. van Oudeboorn. 11-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Kijger Lenert Geb. Kippen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Trijntgen Joriaens
Pekel BHIC
Kilgrie (Killigrew)
Thomas Kapitein in Engels Regiment geweest 8-10-1689 Begraven te Breda   Isis Breda
Killegreeuw Robbert -Geb. Engeland, zoon van Sir William and Lady -  Website
(Killigrew) Killigrew?
-Kapitein (commissie). 1-5-1649 -Commissie / instructie   Isis Zeeland
Voorganger: kapitein Mantleij (overleden)
-Geridderd in Breda? 1650 -  Website
Killingrew William -Geb. Engeland, zoon van Sir William and Lady -  Website
(Killigrew) Killigrew?
-Majoor in Inf.Rgt. 599c*                                            à 1642
-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 599c*                         à 1642
-Kolonel van Inf.Rgt. 599c*                                        à 1647-1665
Kimmer
Jems (James) Schotsman. Sergeant onder Col. Henderson 6-2-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Agniete Jans
Inf.Rgt. 603a* van Buchuyse, jd van Thiel, won. te Dordrecht. Getr.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kin
Eduaert (Edward) Geb. Engeland. Soldaat onder Dolman 19-4-1633
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Philippijntgen Backers, geb. Lütjenburg
Markiezenhof
Kinckhuijsen Jan Geb.te Rijnberk. Soldaat onder Hoffwegen 24-12-1688 Huwelijk te Bergen op Zoom met Heijltien
Inf.Rgt. 635a* Lodewijcks, geb. te Grave, wonende te Bergen op
Zoom   Markiezenhof
Kingema, van Inte Cornet van een comp. harquebusieers, garnisoen 30-11-1651 Ondertrouw te Leeuwarden met juffer Jay(c)ke
houdende tot Weesel van Viersen. 7-12 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Kingh
Willem Jg uit Schotland. Militair? 4-11-1635 Ondertrouw te Alkmaar met Lijsbeth Jans, jd van
Amsterdam. Beiden won. over de Geest. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kinneken Jaques Schotsman. Soldaat onder Col. Buccleugh 2-3-1631 Ondertrouw te Alkmaar met Anna Pieters, wed. van Adr(i?)aen Joosten, wonende in de Spiringbuurt
(Kinnegan?) Inf.Rgt. 629a* Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kinter Hans Meerderjarige jm, soldaat onder kapt. van 11-11-1672 Huwelijkscontract te Sluis met Janneken Jacobs,
Bouckhoven op het Groote Pas wed. van Philip Leerhamer   Huwelijkscontracten uit de
notariële archieven van Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982:
1645 – 1710   Met dank aan Marianne Gossije
Kippels Thomas Adelborst, hij diende onder kapitein Ascking 1606 -Ondertrouw te Heusden met Peterken van Tiel
28-6-1606 -Huwelijk   BHIC
Kistemaker Hendrik -J.m. nagelaten soon van wijlen Jan Kistemaker. 10-1-1694 -Ondertrouw te Borculo met Aleida Margrita Steernenborg, j.d. nagelaten van Jan Steernenborg,
Ruiter onder de lijf compagnie van den grave van van Groenlo. Copulati hic/ Huwelijk te Borculo 23 jan.
Flodroff  Cav.Rgt. 672f* ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S.
322)                                 ???
-Attestatie naar: Borculo, gegeven 14-2-1694 om te
-Ruiter onder de Graef van Floodorp 14-2-1694 trouwen met Aleyda Margrieta Herrenburg,
woonplaats Venlo   Isis Breda
Klaassen Pieter Soldaat 28-1-1676 Huwelijk te Delfzijl met Trijntjen Hillebrants,
van Farmsum   Trouwboek Delfzijl 1666-1811;
Collectie DTB (toegang 124); Inv.nr. 50, folio 60
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Klamien Willem Soldaat onder kapitein Berckel Feb./maart 1600 Ondertrouw te Nijmegen met Trinicke Belt,
van Wachtendonk   Atlantis Nijmegen
Kleenwerck Pieter Wdr. Soldaat onder de gouverneur te Sluis 20-5-1660 Huwelijkscontract te Sluis met Martijntjen Noppe,
wed. van Leendert NemegheerZie aldaar
Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van Sluis.
RAZVL nrs. 1830 – 1982: 1645 – 1710  
Met dank aan Marianne Gossije
Kleijnsmidt Geerardt Luitenant onder de compagnie van baron de Monde 8-10-1675 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Kleijsenaer
Jan Geb. Luik / Liege. Tamboer onder Croese 8-3-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Josina Joos,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Klerck Charles Soldaat onder Capt. Caddel Jan. 1605 Ot?huw. te Grave met Brechtgije Gerrits,
?
van Amsterdam, wed. van Herman van Oldendorp.
Getuige: de sergeant
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Klerck Jacobus Zoon van Willem Klerck en Maria van Ammel, in 12-12-1693 Akte: kwitantie: voor filiale deel in nalatenschap van zyn vader en moeder.
leven echtelieden. Soldaat, woonplaats Utrecht Utrechts Archief  inv.nr. U82a18, aktenr. 64-1
Klippel Dominicus J.m., soldaat onder kapt. Jan de Bechevel Juni 1682 -Ondertrouw
-Huwelijk te Brummen met Marij Janssen (Ross sic),
16-7-1682 wed. van Beerentt Arentts, in leven ruiter tot Öken.
Att. Van Jan Ros(s), haar vader   Brummen NG trouwen
Klucker Joost Soldaat 13-11-1675 Huwelijk te Breda met Catlyn Anthonissen,
wed. van Lambert Musser   Isis Breda
Kluijnder Claes Soldaet  13-10-1667 Huwelijk te Gorssel met Margrieta Spaer,
van Zutphen beijde.   Gorssel NG Trouwen
Kluijt Hans Jurgen Soldaat 13-4-1676 Huwelijk te Breda met Janneken Dirrijx,
geb.  Diepen (Diepen hoort tot de graafschap Zutphen)  Isis Breda
Klunder, de
Mattheus Geb. Vlaanderen. Soldaat onder Ruijsch 27-11-1669 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Willems,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Knacker John Soldaat onder Bruce 5-5-1619 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Knenmont
Jehon Jg uit Schotland. Luit. van capt. Oudne 5-9-1609 -Ondertrouw te Aardenburg
27-9-1609 -Huwelijk te Aardenburg met Janneken Jans
van den Bossche, jd van ’s-Heerenberge in Gelderland
Get.: capt Oudne (hem) en capt. Hans van den Bossche (haar) haar vader, en haar moeder
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Knicht
Robert Geb. Engeland. Soldaat onder Trier (=Frier) 25-2-1626 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijscke Baltus
Markiezenhof
Knoks
Jan Geb. Schotland. Soldaat onder Fariwell 22-8-1685 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Scott,
geb. Lagelandt (=Nederlanden?)   Markiezenhof
Knobs, Knox etc. Zie ook: Nobs, Nox etc.
Knol
Jacob Geb. te Duitsland. Soldaat onder Manmaker 14-5-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margrieta Dekens
Inf.Rgt. 635a Markiezenhof
Knooren Pieter Afkomstig van Limburg. Soldaat onder de heer 26-8-1672 -Ondertrouw te Heusden met Engeljen Peters de Kock,
Herderwijck geb. Heusden. Kind: Knoren
13-9-1672 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Knorringh ? Vaandrig in de compagnie van kapitein De Becke 6-5-1695 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Knotsman Everhard Luitenant te paard 1-1-1698 Betreft een jaarlijks pensioen.
Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Koberen (Coburn?)
Jan Afkomstig van Jedburch (Schotland). Adelborst, 22-4-1633 Huwelijk te Heusden met Anneken Hermans,
hij diende onder kapitein Sanders.
geb. Grootenroij (Gulick=Jülich)   BHIC
Koch Aart Wdr. Soldaat onder capitain Ploos 20-5-1653 Ondertrouw te Grave met Elaken Bilevelt,
wed. van Jan Bilevelt. 8-6 getrouwd.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Kocheren (Cochran?)
Willem Schotsman uit Glasco (Glasgow). Wdr. van Abigel 22-2-1614 -Ondertrouw
Wit(?). Soldaat onder capt. Hum(e) 9-3-1614 -Huwelijk te Arnemuiden met Jakelijne van Camme,
uit Bomene(?), wed. van Heyndrijck-, de schoenmaker.
Get.: de schrijver Joris Doffer (ook genoemd Duff),
Tanneken van Brussel met haar dochter Josintge Leenders
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kock Hendrick Adelborst, hij diende onder de heer Hoogendorp 12-4-1675 -Ondertrouw te Heusden met Neeltien Hermansen,
geb. Nijmegen 
2-5-1675 -Huwelijk te Heusden    BHIC
Kock Jacobus Predikant, hij diende in het regiment van de graaf 26-1-1694 Huwelijk te Heusden met Maria van Berlicom,
?
van Portland. geb. Heusden. Att. voor het huwelijk gegeven Londen,
op de Engelse manier getrouwd   Isis Heusden
Kock
Jochem Geb. Hamburg, wonende in het garnizoen 19-4-1694 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom.  Tamboer onder Essen Adriaentien van Dalum   Markiezenhof
Kock Johan Christian Adelborst onder capt. Sanders 14-3-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Minow(?) Rytses,
tot Harlingen. 7-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Kock Jurriaan Majoor in het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*                   à 1690 -
Koding
Josua Geb. Wismar. Sergeant onder kapitein Steenland 1682
Huwelijk te Breda met Ida Conings
geb. Hasselt, int' land van Luijck / Liege   Isis Breda
Koecke
Abraham Geb. Noorwitz, Engeland. Soldaet onder capt. 3-5-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met
Courtneij in guarnisoen alhier
Janneken Leeuarts, geb. Beers in Vlaenderen,       !
wed. van Charles Petit, woonende mede alhier.
Koelen, van Claas Soldaat onder de compagnie van de Heer van 30-8-1653 Ondertrouw te Grave met Stijntjen Janssen van Gusten,
Heeswyck j.d. wonende alhier. Met att. naar Cuyck. 12-10
getrouwd.   Wolters Soldatenhuwelijken Grave
Koemans Martijn/Martyn Soldaat onder Gen. Lt. Salisch  Inf.Rgt. 673c* 5-1-1697
Huwelijk te Breda met  Anna Maria
Bernardus, geb. Mechelen   Isis Breda
Koen Hans Geb. Maasniel. Soldaat, hij diende onder kapitein 1605 Ondertrouw te Heusden met Madaleen Geeraerts,
Treslong geb. Genderen   BHIC
Koge Bengt Fabiaan Functie : Kapitein van een overgenomen compagnie 16-9-1694 Commissie / instructie Zeeland
?
Zweedse troepen Isis Zeeland
Kogge
Willem Schotsman. Soldaat onder het vaandel alhier 18-4-1604 Attest te Alkmaar voor huwelijk met Neeltgen Coruls,
jd wonende in de Soetemelcksteech
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kokens Pieter Soldaat, hij diende onder kapitein Virij 1606 Ondertrouw te Heusden met Janneke Jans IJpelaer,
geb. Heusden   BHIC
Kolder Maerten Soldaat te Willemstad 20-3-1659 Huwelijk te Willemstad met Lijsbeth Jansen,
wed. van Robbert Roelants   BHIC
Koljaert (=Colyear) David Alexander Kapitein van een compagnie voetknechten 10-7-1665 Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna Maria-
?
Markiezenhof
Kollet
Christoff Van Dantzig. Van het Brumsische Regiment 17-9-1679 Vader te Breda, moeder Elisabeth Hendricksen Schön,
Inf.Rgt. 672h* van Kampen   BHIC
Kolsmann Jan Uit Joure, soldaat 27-2-1647
Ondertrouw te Dokkum met Trijn Jans, 
uit Emden (Oost Friesland)  Tresoar
Kolt-hof Gerrit Soon van Roedolf Kolthof in Olden Eijbergen. 13-2-1676 Huwelijk te Eibergen met Armgardt Bussinck,
Ruijter onder de ritmeester Lennip dochter van saliger Geert Bussinck in Haerloo. 
Eibergen NG trouwen
Kolyer (=Colyear?) Jan Soldaet onder d’Heer Commandeur Broucqsoult 20-9-1653 Huwelijk? te Axel met Martijntje Pieters,
j.d. uit Vlaenderen van Alstijn  Website
Kom, de
Jan Geb. Zwitserland. Soldaat onder Lauwick 4-7-1690 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margrieta Rivet,
wed. van Pieter Brosemus   Markiezenhof
König Christian Ruijter onder de graaf van Witgenstein 6-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Anneken van Ammelons,
won. Alhier. Getrout den 25 feb.   Trouwboek Zutphen
Koning Adriaan Aartz Bij huwelijk 1677 Geertruidenberg. militair 13-9-1693 Vader te Raamsdonk, moeder Maeyke Aartse
(Heere)   BHIC
Koninx Henric Ruiter Jan. 1676 Huwelijk te Breda met Catarina van der Reedt,
geb. Hasselt   Isis Breda
Kool Geert Korporaal onder Van der Well 31-8-1629 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Kool Jacob Van Woortsen(?), wdr. van Janneken Jacobs. 11-9-1621 -Ondertrouw te Axel met Maeyken Maertens,
17-10-1621 wed. van Dierick Pieterss, van St. Laurents(?)
Soldaet onder den Heer van Nassau Isis Zeeland
Kooninck, de C. Majoor 2-5-1695 Vermelding in Kerkeraadsacta St. Anna ter Muiden
Zie ook: Website    Met dank aan Marianne Gossije
Koppe Gerrit Sergeant onder de compagnie van markies 23-5-1682 Ondertrouw te Heusden met Helena Jochems
Houcourt onder het regiment van de heer Rijngraaf Isis Heusden
Körling/ Andreas Sergeant onder het Holsteinse regiment, en de 1687 -Huwelijk te Breda met Engel van Steenbergen,
compagnie van kapitein Neukirchen   Inf.Rgt. 673c* geb. Arnhem   Isis Breda
Keurling Andries - Maart 1687 -Huwelijk met Engeltje van Steenbergen
Korofski, van Christoffel Aelbrecht Adjudant te paard in het regiment van de hertog 22-11-1690 Commissie / instructie Zeeland
van Wirtemberg   Inf.Rgt. 599a* Isis Zeeland
Korret Willem Schrijver van de comp. van Col. Henderson, in 26-11-1617 -Ondertrouw
?
garnizoen te Alkmaar 10-12-1617 -Huwelijk te Gouda met Annetgen Aerts, wed. van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Korthout Andries Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 1-4-1661 Ondertrouw te Heusden met Lijsbeth Peters
van Obdam  Cav.Rgt. 635d van Schaick, geb. Soelen(?)   BHIC
Kortlever Aart Geb. Batenburg. Soldaat onder Oudesteijn 13-12-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Willemijntgen Brouwers   Markiezenhof
Kortvliet? Willem Ruiter 21-5-1678 Huwelijk te Drunen met Jenneken Cornelissen  BHIC
Koste
Bartram Geb. Frankrijk. Soldaat onder Bauvose 7-3-1632
Ondertrouw te Bergen op Zoom Anna Masne,
geb. Brugge   Markiezenhof
Kosters Wolter Soon van zal. Wolter Kosters, soldaat in 20-10-1670 Huwelijk te Eibergen met Geertjen Aarnink,
guarnisoen t'Grol onder capt….? d. van Jan Aarnink van Wenterswijk. Attest. op
Grol 20 octob   Eibergen NG trouwen
Kotomirsky Christoff Vaandrig 31-5-1679 Getuige te Breda   BHIC
Kouck (Cook(e) Patri(ck?) Wdr. Adelborst in de comp. van Col. Henderson 23-1-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Sara Maertens,
?
Inf.Rgt. 603a* wed., wonende in de Hofstraat
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Koucken Jelis Geb. Louwe(?). Soldaat, hij diende onder kapitein 1606 -Ondertrouw te Heusden met Soetgen Gerits,
Bont geb. Dordrecht  
27-8-1606 -Huwelijk   BHIC
Kraal Thomas -Geb. ca 1670, zoon van Jan Bastiaen Crael en 6-6-1693 -Ondertrouw te Gorinchem met Oeijken Aarts
Anna Bastiaendr Vermeer. Soldaat te Loevestein van Vianen, jd woonachtig alhier, ged. 4-5-1670
Gorinchem, ovl. 1740 Loevestein, dochter van Aert
Jansz van Vianen en Marijken van Aelst
-Soldaat onder de compagnie van de Hr. A.v.d. 24-6-1693 -Huwelijk te Gorinchem. Uit dit huwelijk:
Meulen, Garnisoen houdende tot Loevestein 1 Johannes (Jan) Kraal, diaken in de kerk te Loevestein,
ged. 4-5-1696 Gorinchem (ND Herv.), ovl.Loevestein tussen
1750 en 1760.
2 Maria Kraal, geb. ca 1697 Loevestein, ovl. 7-7-1760 Arkel,
(1) ondertrouwd 7-11-1722 Gorinchem en getrouwd aldaar
22-11-1722 voor de kerk met Johannes Olivier (West?),
voorzanger en Schoolmeester op het fort Loevestein, wdr. ,
ovl. < 1722, (2) ondertrouwd 30-10-1733 Loevestein en
getrouwd 15-11-1733 aldaar voor de kerk met Willem Vrom,
sergeant, geb. ca 1700, wdr. van Geertruij Huiberts
3 Adriaan Kraal, geb. ca 1699 Loevestein, ovl. aldaar tussen
1742 en 1745. Soldaat. Zie aldaar (18e eeuw)
4 Martinus Kraal, grutter, ged. 26-3-1702 Loevestein, ovl.
31-3-1757 Arkel. Op 25-2-1735 vind inschrijving plaats van Martinus Kraal van Loevestein als poorter van Gorinchem.
Martinus is ondertrouwd 23-1-1735  Rotterdam en getrouwd
8-2-1735 aldaar voor de kerk met Abigael de Jongh,
ged. 29-10-1702 Spijkenisse (ND Herv.), ovl. 14-12-1782
Rotterdam,  dochter van Heinderick de Jongh en HeinderickieWouters. .Martinus Craal, jm, afkomstig van Loevesteijn,
wonende Botersloot getrouwd met Abigeltje de Jong,
jd, afkomstig van Spijkenis, wonende West- Wagestraat.
5 Anna (Johanna) Kraal, ged. 23-12-1703 Loevestein, aan-
genomen als lidmaat kerk Loevestein op 29-3-1725, vertrekt,
getrouwd (1) ca 1723 met Lowies Paak, afkomstig uit
Lexmond, ovl. tussen 1730 en 1732, ondertrouwd (2)
13-6-1731 Gorinchem en getrouwd aldaar 1-7-1731 voor de kerk met Johannes de Keijzer, ged. 20-5-1695 Gorinchem,
zoon van Wouter de Keijzer en Barbera Penning.
6 Barent Kraal, ged. 31-10-1706 Loevestein, soldaat.
Zie aldaar (18e eeuw)
7 Margrieta Kraal, ged. 21-10-1708 Loevestein, ovl. 8-5-1786
Arkel, ondertrouw 27-6-1739 Gorinchem en getrouwd
12-7-1739 aldaar voor de kerk met Jan van Rijn, School-
meester op Loevestein en grutter (na overlijden zwager Martinus 1757), wonende te Gorinchem.
8 Hendrik Kraal, gedoopt 21-2-1712 Loevestein, soldaat te
Loevestein en herbergier op 't Fort Loevestein.
Zie aldaar (18e eeuw)   Met dank aan Berthus A. de Lange
Kramer Michel Ruiter onder de compagnie van de heer 17-12-1659 Vader te Breda (kind Jacob)
gouverneur (van Breda) Isis Breda
Krause ? Overste lieutenant 3-1-1696 Zou getuige zijn te Breda.   Zie ook Heldorff   Isis Breda
Krebeslange
Hans Davits Geb. Halle. Soldaat onder Perponches 22-12-1666 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catelijn Mindels,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Krech Fredericus Hollandse ruiter 25-8-1643 Vader te Wouw, moeder Margareta Frederiks   BHIC
Kreel, van Cornelis Ruiter van de lijfcompagnie van de vorst van Nassouw 2-1-1692 Huwelijk te Bennekom met Grietie Roest,
wonende Bennekom    Bennekom NG Trouwen
Kregier Christof Ernst Kornet onder graaf Willem van Nassau. 26-1-1636 Ondertrouw te Heusden met Maria Magdalena
von und zu der Heese, staetjoffrou bij de gravin
van Nassau   BHIC
Kreister Christoffel Klaes Adelborst 13-3-1689 Huwelijk te Breda met Rijklont van Bachwijsen,
geb. Amisfoort (Amersfoort)   Isis Breda
Kremer Klaas Soon van zallige Berent Kremer uit Mallem, 6-4-1672 Attest. op Grol voor huwelijk met Anneken
soldaat onder heer capt. Sels te Grol ten Elshof, dochter van zal. Gerrit ten Elshof
onder Grol, wonende in Mallem Groenlo NG Trouwen
Kremer
Laurens Afkomstig van Siegen (Nassau). Soldaat onder 10-2-1671 -Ondertrouw te Heusden met Maijken van Houten,
kolonel van Gent    Inf.Rgt. 671i* geb. De schans de Voeren(?)
13-3-1671 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Kreunke Aernauwt Vaandrig onder de overste-luitenant Hans Frederick 11-6-1673 Begraven te Heusden   BHIC
van Holstein   Inf.Rgt. 673c*
Krieck zn.
Adam Coenraet -Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn 2-3-1601 -Ondertrouw te Breda met Cathelijn Willem
Lambert Charles, wachtmeester alhijer Cornelissen / Lijntken Willems   Isis Breda
-Geb. Franckfort. Soldaet onder de Compaignie 2-12-1602 -Ondertrouw te Breda met Franchijnken
Adam Court van Sr. Lambert Charles Willemss dr.
Krijgher Isebrant Geb. van Groeningen. Soldaet .          22-8-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:35   Met dank aan Paul de Clerck
Krijnen Jacob Soldaat uit Den Bosch 19-10-1672 Begraven te Hazerswoude
hervormd begraven Hazerswoude 1652-1693
Krijsti David Soldaat in de comp. van Col. Henderson 7-3-1627 Ondertrouw te Alkmaar met Stijntgen Jaspers,
?
Inf.Rgt. 603a* wed., wonende bij het Rissevoort. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Krijt Arnolt Hg. edelwelgeb. Hr., soon van Vosberg, luitenant 28-3-1680 Huwelijk te Heerde met Hg. edelwelgeb. Juffer Margrieta Anna van Dorth   Heerde NG Trouwen
van een Comp.
Krock, de Bateram Korporaal onder de gouverneur (van Breda) 15-4-1663 Begraven te Breda   Isis Breda
Kroeger
Steven Geb. Rees. Capitein d' armes onder de compagnie Mei? 1685 Huwelijksproclamatie 1685 Paesdags Zondag Cuasi-modogeniti ende Misericordias te Breda. Zijnde tot Bergen op Zoom getrouwd met Cathrijna Dijckmans/ CatarinaDijkman, geb. Rees   Isis Breda
van luitenant-kolonel Oudesteijn
Krom Herman Soldaat 28-8-1645 Vader te Breda (zoon: Coenraedt)   Isis Breda
Kruse Fabiaen Wachtmeester 15-10-1681 Getuige te Breda (bij:  Bringman)   Isis Breda
Kruse Jean Vaandrig in de compagnie van kapitein Richard 17-7-1695 Commissie / instructie Zeeland
Bourch Isis Zeeland
Kugils
Hans Afkomstig van Zürich (Zwitserland). Soldaat 28-3-1607 Ondertrouw te Leeuwarden met Anna Foeckes  
Tresoar
Kuijl Cornelis Van Gorinchem; soldaat onder de compagnie 3-5-1670 Huwelijk? te Nispen met Amarentjen Joris
van capitein Brouwers wonende te Nispen  BHIC
Kuiper Arent / Arend Soldaet 17-8-1690 -Zoon Henrik gedoopt te Borculo   Borculo NG Dopen
7-8-1692 -Dochter Gerritje gedoopt te Borculo
4-12-1695 -Dochter Willemine gedoopt te Borculo
Kundert Andries Soldaat 4-3-1679 Huwelijk te Breda met Anna Tinnepans,
wed. van Hendrick Finnepons   Isis Breda
Kunen Johan Ruiter 4-9-1681 Met att.  van Zutphen gecopuleert met Janna Cornelis
Warnsveld NG Trouwen
Kunsler
Matheus Geb. Wenen (Oostenrijk). Korporaal, hij diende 13-8-1634 Ondertrouw te Heusden met Anneken de Bouver
onder kapitein Lutgens. BHIC
Kuyck Jan Soldaat 20-7-1687 Huwelijk te Breda met Lijsbet Thijs
geb. Hasselt   Isis Breda
Kuyck, van Maerten Jansen Soldaat 21-11-1679 Huwelijk te Breda met Jenneken Bloms,
geb. Bergen op Zoom   Isis Breda
Kuyers Jan Hij was ruiter onder gouverneur Nassau 13-10-1624 Begraven te Breda   Isis Breda
Kuylenburgh Adriaen Luitenant 21-7-1686 Huwelijk te Breda met Elisabeth van de Kerckhove
Isis Breda
Kuyper Adolf(f) Soldaat onder Maj. Beaumont   Inf.Rgt. 643a 25-3-1691 Huwelijk te Breda met Sibilla/Sibella Jansen,
wed. van Cornelis Jansen   Isis Breda
Kuyper
Herman Geb. Poolsum (=Polsum). Ruiter 17-5-1679 Huwelijk te Breda met Heyndryna Tomasse,
wed. van Ditelof Hengens   Isis Breda
Kuyper Jan Soldaat Okt. 1675 Huwelijk te Breda met Lena Marijnissen,
wed. van  Marinus Dingemans   Isis Breda
Kuypers Pieter Soldaat onder Lt. Col. Crouse 20-6-1696 Huwelijk te Breda met Maria Baltes,
wed. van Jan Schultes   Isis Breda
Kuypers Willem Soldaat onder overste Lt. Vrijenes 30-12-1696 Huwelijk te Breda met Maria Cool   Isis Breda
Kwaewinckel / Kraewinckel / Beerent / Bernd 1-8-1665 -Huwelijk te Wesel met Gertruid Bönebruck / Bruinebroek.3 kinderen in Wesel gedoopt
Craywinckel -Notariële akte te Bergen op Zoom.
Uit Wesel a/d Rijn. Kwartiermeester onder 12-12-1675 Soort akte: Attestatie (Semi-processuele zaken), trefwoord-
Wassenaar  Cav.Rgt. 645a en: VEE, ziekten, vermelde personen: Heijndrick HuijbrechtsenSmonck, comparant, hoefsmid , Bergen op
Zoom, / Heijndrick de Haemer, comparant, hoefsmid , Bergen op Zoom, / Beerent Kwaewinckel, requirant,
kwartiermeester onder Wassenaer/ Dirck Does, getuige,
Bergen op Zoom, / Aernout van Baerle, getuige, Bergen
op Zoom   Inventaris nr.: 212/Ch. van der Mast,
Aktenummer: 41,  Microfiche: 999
-In Bergen op Zoom zijn nog 2 kinderen gedoopt.
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Kyngema, van Inte Rytmeester van een comp. harcquebusieers 8-10-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Juffr.
Ida van Meyns(e)ma. 15-10 att. gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Kyvet Lijeve Luitenant 2-4-1626 Vader te Rotterdam, moeder Ermge Verdelft
Dig. Stamboom.nl
Laadt, van der Anthoni Geb. Schaijk. Soldaat onder Manmaker 29-7-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lena
Matthijsen, geb. Ravenstein  Isis Breda
Laan, van der Anthonij Functie : Kapitein-luitenant in de compagnie van 4-7-1690, Commissie / instructie Zeeland  
kolonel graaf van Nassau 14-7-1690 Isis Zeeland
Labé
Charles Afkomstig van Bolveck (Normandië). Ruiter onder 18-4-1628 Ondertrouw te Heusden met Geertjen Thomas.
viconte de Machau. Geboden, proclamatiën gedaan te Naarden   BHIC
Labraci ? Kapitein 7-12-1619 Zwager van de begravene (Mancis) te Breda  
?
Isis Breda
Lacchert Adriaen Soldaet onder capiteijn van Someren 17-7-1670 Vader te Gorssel, moeder Anneken Nabes, 
ehel. (haeren soon Johannes laeten doopen)
Gorssel NG Dopen
Lacroix
Francois Geb. Frankrijk. Soldaat onder Beauveser 4-5-1636 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Salomon,
geb. Fijnaart   Markiezenhof
Ladder
Steven Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 1601 Ondertrouw te Heusden met Susanna Bochi,
kapitein Ladder. geb. Nanniers(?)   BHIC
Lader
Pieter Wdr. Schotsman, wonende te Hoorn. Militair? 9-4-1634 -Ondertrouw
-Huwelijk te Alkmaar met Margarita Waston,
23-4-1634 wed., wonende te Alkmaar
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Laen
Hendrick Geb. Engeland. Soldaat onder Amis 27-9-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Leetris Lowelys
Markiezenhof
Laen,  van der Anthony Vaandrig in de compagnie van Hubrecht van 24-12-1681 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Vrijberge
Laer, van          Adriaen (Adriaans Hendriks) Geb. te Oosterhout. 23 jaar. Ruiter i.d. cie. van 30-4-1697 -Huwelijk te Oosterhout met Anneke (Martens)
baron De Sprangh van Iersel, 25 jaar, geb. te Geertruidenberg en
won. te Oosterhout
                           =? 8-12-1697 -Vader te Oosterhout, moeder Anna Mertini
(van Irsel)
31-7-1699 -Idem, moeder Anna (Martini) van Irsel   BHIC
Laer, van de Anthonis (Adriaans Hendriks) 23 jaar, ruiter onder de cie. v. rtmr. De Guerrie, 30-10-1693 Huwelijk te Oosterhout met Maria Martens van
                          = ? reg. v.d. hr. Monpoullian   Cav.Rgt. 672g* Eersel, 23 jaar, geb. te Geertruidenberg en won.
                          te Oosterhout   BHIC
Laer, van de   = ? Antonius (Adriani Henrici) - 5-12-1693 Huwelijk te Oosterhout met Maria (Martini)
van Iersel   BHIC
Laer, van/ Bartholomeus Soldaat van den quadronck binnen Diest 8-9-1607 Notarisakte te Helmond   Isis Eindhoven
Lier, van
Laesie (=Lacy?) Robbert Soldaat, hij diende onder kapitein Ingelbije. 18-5-1636 Ondertrouw te Heusden met Abigail Hendrickse,
geb. Bergen op Zoom   BHIC
Laet, de Joos Soldaat onder capt Baliaert 29-3-1620 Getuige te St. Anna ter Muiden bij ondertrouw van
Francois Goes.  Zie aldaar   Met dank aan Marianne Gossije
Lafore, de Claude Zie : Forest, de la
Lagarende Joannes Militair te Breda 29-3-1644 Vader te Ginneken, moeder Elisabeth Lagarende BHIC
Lagrouw
Mozes Geb. ca 1600 Frankfurt. Soldaat onder kapitein 10-6-1633 -Ondertrouw te Heusden met
Coremans / Coumans Lijsbet Jansdr van der Well
4-4-1635 -Ondertrouw te Well met Marieke Jans van Baerlegem.
Met dank aan Robert van der Hall
Laignier, de Jacob Jr. Lieut-colonel van de Franse troupes binnen 11-11-1649 Ondertrouw te Leeuwarden met juffer Berbera
 ?
Leeuwarden Cornelia van Oed(t)sema. 17-11 attestatie gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Lais
Jan Geb. Engeland.  Sergeant, hij diende onder 1604
Ondertrouw te Heusden met Grietgen Corsdr,
kapitein Veer geb. Keulen / Köln   BHIC
Lakenich Willem Sergeant, hij diende onder kapitein Herrij Bruijs 1604 Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Willems
(=Bruce?) BHIC
Laket
Lieven Geb. Vlaanderen. Soldaat onder van Ongenade 17-5-1635
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Angelken Smit, geb. Schilde   Markiezenhof
Lakroey Verdenandy Van Dordrecht.  Soldaet onder de heer maeyoor 4-8-1667 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met
Cary Catrintje Juriens, van Stapelmoer. 27-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lalander
Estienne Geb. Talmeny (Frankrijk). Ruiter en korporaal, hij 12-4-1624 Ondertrouw te Heusden met Jeurijne Joris,
diende onder de compagnie van de heer van Kessel geb. Heusden. Kinderen: Lalande en Lalander   BHIC
Lalouette
Piere -Geb. l'Isle Jordan. Soldaat onder monsieur 30-4-1651 -Huwelijk te Heusden met Anne de Vivelay,
de la Villaumaire. geb. Le Fois bij Namen / Namur
- 13-8-1655
-Huwelijk te Heusden met Lisbet Dircks,
geb. Drunen (ondertrouw te Drunen)
- 5-8-1656 -Huwelijk te Heusden met Anna Huree,
geb. Heusden, wed. van Jan Cosaert
-Kinderen: Lalowette, Lalouette, Alouette   BHIC
Lam Adriaan Soldaat 6-4-1689 Huwelijk te Breda met Hendrina Barends,
geb. Zwolle   Isis Breda
Lam
Andries Geb. Schotland. Soldaat onder Coilliaert 3-1-1629 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lijsbeth Jacobs,
geboren te Gribbenvorst (=Grubbenvorst)  Markiezenhof
Lamars Dierick Soldaat onder Famars 8-10-1621 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maeyken Bastiaens
Markiezenhof
Lambersse
Robbert Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 12-4-1605 Huwelijk te Heusden met Trijn Jans,
kapitein Herrij Bruijs (=Bruce) geb. Alkmaar   BHIC
Lambert
Pierre Geb. Duma (Frankrijk). Soldaat, hij diende onder 13-3-1637 Ondertrouw te Heusden met Loise Carpentier
kapitein Baudan BHIC
Lambert Pierre Soldaat en kapitein d'armes. Hij diende onder 20-12-1641 -Ondertrouw te Heusden met  Maertien Jans
kapitein Plessijs (Duplessis Malignet)  Inf.Rgt. 599b* -Andere partner: Janneken (Jeanne?) du Verron   BHIC
Lamberti Arnoldus Militair uit Breda 29-11-1643 Vader te Ginneken, moeder Margaretha Huberti   BHIC
Lamberts Daniel Soldaat bij de kapitein de graaf van Grimbergen 19-11-1628 Vader te Breda, moeder Maria Nicolai   Isis Breda
Lamberts Ellert J.g., soldaat onder de compagnie van capitein 17-12-1676 Ondertrouw te Zutphen met Eva Otten, j.d. van
Swaan Borculoo, wonende alhier. Getrout den 10 jan. 1677
Trouwboek Zutphen
Lamberts      =? Hans Van Groningen. Corporael onder de capt. Sander 16-12-1675 Ondertrouw te Harlingen (Geref. gem.) met Sybrich Jans, tot Harlingen. 2-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lamberts Jan Ruiter onder kolonel Edmont   Inf.Rgt. 595a* 25-4-1602
Huwelijk te Nijmegen met Cathrijna Claes,
j.d. uit Engeland.   Atlantis Nijmegen
Lamberts Jan Jm van Raelte. Soldaat onder de comp. van capt. jr. 19-9-1669 Ondertrouw te Bolsward met Hancke Hannes,
Gerlich Doys jd van Bolsward. Getrouwd 14-10
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lamberts Jan Geb. Maastricht. Ruiter, hij diende onder de baron 9-9-1676 Huwelijk (kerk) te Heusden met Marie Anna Telgersma,
van Wassenaar (ovl. 1665)  Cav.Rgt. 635d geb. Maastricht   BHIC
Lamberts
Robbert Schotsman. Soldaat in de stadt Heuse 1605 Ot?huw. te Alkmaar met Trijn Jans, dochter van
Jan Jans (bierdrager in de Soetemelcksteech)
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Lambertse Peeter Ruiter onder de comp van de heer generaal..? 20-2-1695 Huwelijk te Baardwijk, Elshout met
Maria Aertsen Clercx   BHIC
Lambertsen Jan Jm van Someren. Soldaat onder den drossaard  24-2-1639 Huwelijk te Buren met  Anneken Willems
(= lt.-kol. Steelandt) van Gevelman, j.d. wonende tot Erichem. Att. van elders
Geref. Trouwboek Buren  Met dank aan Robert Maaswinkel
Lambertssen Jan Geb. Breda. Ruijter onder de Graaf van Cuijlenborch 1-8-1628 -Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Mayke Jorisdr.,
geb. Breda  
-Huwelijk   Website
Lambertz Gerrit Soon van Lambert Lendermans, uit Swijp. Soldaet van sijn h. gr. excell 12-2-1679 Ondertrouw te Borculo met Engele Mols,
wed. wijlen Herman Hermzen, van hier
Borculo NG Trouwen
Lambrechts Geerit Geb. Sittard. Soldaat onder van Hofwegen 8-2-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Josina Nieuwenhuijse, wed. van Frederik Lantmeter
Markiezenhof
Lameer
Jan (Jean?) Geb. Saint Valery-sur-Somme. Soldaat, woonplaats: 3-3-1651 -Ondertrouw te Heusden met Walburch Gerrits Marseel,
Heusden. Hij diende in 1651 onder commandeur geb. Zutphen. Kinderen: Lameer en Leemeer
Drost.
31-7-1661 -Ondertrouw te Heusden met Amelia Maertenssen,
geb. Gorkum   BHIC
Lammerts Gerryt Soldaat onder capt Doys 2-8-1668 Ondertrouw te Bolsward met Eiscke Dircks.
Op vertoonde attestatie van Embden 20-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lammerts    =? Hans Van Greuningen. Soldaet onder overste-luitenant 26-1-1668 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Trijntje Pieters,
Roorda Inf.Rgt. 577a, 1e bat.* van Leeuwarden. 26-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lammerts
Kier Van Noorbergh. Sold. onder capt. Johan de Besco 16-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (Geref. gem.) met
Elske Eernstes, wed. van Willem Jansen. 4-2 getrouwd      Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lammerts Lammert Van Koesfeldt. Soldaat onder colonel (Homme van) 23-1-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Grietie Tonis (of
of : Lamberts Hettinga  Inf.Rgt. 639a* Teunis) alhier. 9-2 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Lammertse
Aert Geb. Antwerpen. soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Ploentgen Jacobsen
Cluijt BHIC
Lammertse Thomas Geb. Capelle. Ruiter, hij diende onder 6-4-1668 -Ondertrouw te Heusden met Jenneken Floris,
baron van Wassenaar (ovl. 1665)   Cav.Rgt. 635d geb. Delwijnen
26-4-1668 -Huwelijk
? -Andere partner: Anneken Aerts   BHIC
Lampman Fredericus Geb. van Rumond (Roermond?). Soldaet.        21-8-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:66   Met dank aan Paul de Clerck
Landmeters Wouter Soldaat onder de compagnie van de heer Treslong 20-2-1631 Partij in notariële akte te Brielle   SA VPR
Landtgreve Martin Chirurgijn onder capt. Borgh 26-1-1690 Huwelijk te Gorssel met Elsken van Eijll,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Lanfort Daniel Soldaat onder lieutenant-colonel Dolman, leggende 28-2-1653 Ondertrouw te Grave met Hilleken Willemsen,
in garnisoen tot Bommel    Inf.Rgt. 605a* j.d. van de Grave. 14-5 getrouwd tot Bergen op Zoom.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Lang
James J.m., geb. Engelant. Soldaet onder Cap. Meolis in 5-12-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met Heijltien Hegbers,
gaernisoen alhier j.d., geb.  Dordrecht en alhier woonende   Website
Lang Willem Ruijter onder de Compaignie van Capiteijn 10-11-1600 Overleden man van de bruid te Breda
?
Witsael (Cathelijn Cadewoud? dr.)   Isis Breda
Lange
Ertman Geb. Pommeren. Soldaat onder IJpecroon 12-12-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margrieta Laureijssen, geb. Rijnsburg   Markiezenhof
Lange Jacob Adelborst Jan. 1682 Huwelijk te Breda met Sijke van Fossen    Isis Breda
Lange, de Charrel Soldaat 20-8-1679
Huwelijk te Breda met Anna Beij,
geb. Brussel   Isis Breda
Lange, de Jacob Geb. Daneik(?). Soldaat onder de Larandie 7-11-1690
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Jacobs, geb. Sint-Niklaas. De bruidegom is beschuldigd
van desertie   Markiezenhof
Lange, de Nicolaes Geweldige provoost over het garnizoen te 12-10-1652 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Aardenburg
Langen Hans Jacob Corporael onder capt. Eck 19-3-1676 Ondertrouw te Zutphen met Grietje Jansen
van Grevenraet, wonende alhier.   Att. gegeven na 't leger 21 april 1676   Trouwboek Zutphen
Langen Philip Soldaat onder de gouverneur (van Breda) 9-9-1659 Echtgenoot van overleden vrouw te Breda
Isis Breda
Langeneus Antonius Ruiter bij St. Quintain 2-4-1634 Vader te Breda, moeder Susanne Triest   BHIC
Langer
Daniël Uit Hessellandt, uit Hessen. Soldaat 7-6-1623 Ondertrouw te Leeuwarden met Tzietske Doedes 
Tresoar
Langerack Ariaen Afkomstig van Delft. Soldaat, hij diende onder 11-4-1659 -Ondertrouw te Heusden met Christina Jans van Lijmt,
Jacob van Wassenaar van Opdam Cav.Rgt. 635d geb. Heusden
-Andere partner:  Jacomijntjen Odet    BHIC
Langh, de Caspar Adelborst 10-11-1675 Huwelijk te Breda met Maria Cornelis
Cornelissen van Dryl   Isis Breda
Langhleven Adriaen Soldaat 26-5-1675 Huwelijk te Breda met Barbara Ranis   Isis Breda
Langlen Henry Vaandrig onder Moolis 21-6-1624 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
*
Languepeijn
Daniel Afkomstig van Picardië. Korporaal onder kapitein 16-4-1638 Ondertrouw te Heusden met Sara Michelet
Plessijs (Duplessis). BHIC
Lannoy
Charles Geb. Vlaanderen. Soldaat onder Aubert 25-8-1683 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Pietersen,
geb. Zierikzee   Markiezenhof
Lanoij
Charles Geb. Comen(?) in Vlaanderen, wonende te Bergen 3-3-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina Barens,
op Zoom. Soldaat onder Asperlingh geb. Breda   Markiezenhof
Lanoy Antony Korporaal onder Kapt. van Eck 23-9-1696 Huwelijk te Breda met Maria van Rosmeule   Isis Breda
Lansinck Gerrit Sone van s. Wolter Lansinck J.U.D., in sijn leven 13-2-1676 Huwelijk te Lochem met juffr. Abigail Wecke, dochter van s. Coenradt Weck, in sijn leven burgemeester en maieur der stadt Groenloo   Lochem NG Trouwen
burgemeester en secretaris der stadt Lochem.
Lieutenant onder den heer overste-lieutenant
Wijnbergen.
Lantman Heijndrik Geb. Coevorden, wonende in het garnizoen 24-10-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Beatris Stempels,
Bergen op Zoom. Soldaat onder Dengel geb. BoZ   Markiezenhof
Lants Tobias Wdr. Appointede onder de Heer overste Damas 15-2-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Bottye Carstes,
van Loo wed. van Ewert Hendrix. 2-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Lapeigne
Francisco Geb. Spanje. Soldaat onder Woutersen 9-9-1674
Huwelijk te Bergen op Zoom met Cathrine van Os
geb. Antwerpen   Markiezenhof
Lardeau Isaac -Van Bordeaux. Schrijver onder de comp. van 2-3-1617 -Huwelijk te Geertruidenberg met Sara van Constijn,
*
        /
Monsieur de Beauste jonckfrouwe van Middelburch   BHIC
Lardou -Geb. Neraeck in Gasconje. Wdr. van 23-7-1623 -Huwelijk te Geertruidenberg met Catharina van Dijck,
Sara van Consting. Serjant onder…(de Beauste?) jd,  geb. Gorchum ende alhier woonende  BHIC
Laren, van Willem Gerritssen Ruiter, hij diende onder de baron van Wassenaar  (ovl. 1665)   Cav.Rgt. 635d 13-1-1668 -Ondertrouw te Heusden met Hendrickjen HendricksWiemelinck, geb. Heusden  
-Huwelijk   BHIC
31-1-1668
Larneer Jan Soldaat onder Commandeur Drost 3-3-1651 -Ondertrouw te Heusden met Walburgh Marseel,
wed. van Hendrick van Burghhorst,
wonenden beiden alhier  
21-3-1651 -Huwelijk te Heusden   Collectie Wolters Heusden,
pag. 4   Met dank aan Kees Mazee
Laros Jan Geb. Dordrecht, wonende te Bergen op Zoom. 18-7-1692 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Hollanders
Adelborst onder Dreves Markiezenhof
Las, de Louis Soldaat in de Compagnie van Mons. de 30-12-1667 Huwelijk te Breda met Marie le Roi
Hauterive Isis Breda
Lasonder Joost Ruiter onder capt. Pyper 8-5-1673 Ondertrouw te Balk (ref.) met Annetien Joosten,
van Weerden    Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Lassale, de Jean Kapitein 10-12-1647 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Lassens Jan Sergeant, hij diende onder kapitein Otmarsen. 1604
-Ondertrouw te Heusden Jenneken Aske,
14-11-1604 geb. Schotland  
-Huwelijk    BHIC
Latour Peter Geb. Maastricht. Soldaat, ruiter in de compagnie van 29-3-1699
Huwelijk te Giessen met Hillena de Hond,
overste Cralinge geb.  Sint-Niklaas (B)   BHIC
Zie ook : Tour, la
Latour, de Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Danschij 1603
Ondertrouw te Heusden met Margareta
d'Estienne, geb. Lotharingen   BHIC
Latras, de
Jaques Barentsen Afkomstig van Frankrijk. Woonplaats Muden. 5-7-1630 Ondertrouw te Muden (Muiden?) met Anneken
Sanders, geb. Deutecum. Att. voor het huwelijk
Hij was geapointeerd. gegeven op 4-8-1630 Heusden   Isis Heusden
Laubespine / Francois / -Gouverneur van Breda. Heer van Hauterive, 21-5-1639 -Aanstelling tot Gouverneur te Breda
markies van Chateauneuf en Ruttec. kolonel van
een regiment Franse infanterie Inf.Rgt. 615a* , Zie ook: Website
ritmeester van een cavalarie compagnie
Abbispeine, de la Franciscus -Markies 14-11-1650 -Vader te Breda, moeder Eleonore de Volure
(markiezin)
2-4-1670 -Einde aanstelling / 0verleden   Isis Breda
Lauder George Kapitein 14-12-1648 -Vader te Breda, moeder Rebecca Bruse/Bruce
?
7-8-1654 -Idem
14-9-1657 -Idem  
9-3-1659 -Idem  
15-8-1661 -Idem  
21-3-1663 -Idem   Isis Breda
Lauder George Capiteijn in het Regiment van Kirckpatrick, in garnizoen te Breda   Inf.Rgt. 603a* 25-4-1683? Huwelijk te Bommel met Elizabet Guillemette van Gent, 
?
juffrouw van Menerswijck, woonplaats Bommel  
Isis Breda
Lauder Jacob Sergeant 23-7-1649 -Vader te Breda, moeder Catharina Peters   Isis Breda
?
7-2-1653 -Vader te Breda, moeder Catharina Pieters
Lauder Joris Kapitein 20-4-1643 Vader te Breda, moeder Margrieta Murray   Isis Breda
?
Laudi Johan Soldaat 5-3-1681 Huwelijk te Breda met Piternella Dijck  Isis Breda
Lauerdure ? Kapitein? 5-6-1631 -Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
7-9-1633 -Idem
Lauerens Cristoffel Geb. Rossenle. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Geertruijt Jansdr
Embise. BHIC
Laueters Robbert Sergeant 28-12-1616 Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Laureijsen Jan Geb. Woerden. Handlanger onder Brinck 15-7-1678 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Urseltie Cornelis, geb. Bergen op Zoom  Markiezenhof
Laureijssen Pieter Geb. Dordrecht, wonende in het garnizoen Arnhem. 18-12-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Evers  
Soldaat onder Roelijs Markiezenhof
Laurens David Ruiter 29-10-1679 Huwelijk te Breda met Marie Bolymans,
geb. Hasselt  Isis Breda
Laurens Jean Antoine Afkomstig van Madrid. Soldaat onder de compagnie 21-4-1658 Ondertrouw te Heusden met Barthe Barens,
?
(Juan Antonio?) van monsieur Moncheaus (Monceau) geb. Heesbeen   BHIC
Laurens Volkert Soldaat 24-11-1686 -Huwelijk te Breda met Elisabet Cornelis,
geb. Oud Vosmeer   Isis Breda
26-10-1689 -Vader te Breda, moeder Lijsbeth Kornelis Suvereins
19-2-1690 -Weduwe Lysbeth Cornelis trouwt te Breda met
Pieter Bus, tamboer   Isis Breda
Laurens Willem Soldaat onder Capt. Hameltoun (Hamilton) 19-11-1605 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
?
Maeyke Robbrechts, wed. van Thomas Steerlinck.
Geboden opgehouden
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Laurents
Jan Geb. het land van de Marck. Soldaat, hij diende 4-1-1628 Ondertrouw te Heusden met Geertruijt Jacobs van Toor
onder commandeur Foljou BHIC
Laurentssen Jacob Ruiter onder de cie. van ritmr. Brasser, in garnizoen 6-5-1674 Huwelijk te Oosterhout met Mayken Adriaens Vermaat,
te Geertruidenberg van Oosterhout   BHIC
Laurey Jan Sergeant onder Bochoven 2-3-1631 Vader te Bergen op Zoom, moeder Trijntgen Diricx
                          =? Markiezenhof
Laurier Jacob Soldaet onder de compagnie van mijn Heer 30-5-1678 Ondertrouw te Kaldenkirchen (bij Venlo) met
van Vaessen  Hendricken Dircks, wed. van saliger Jan Jever,
tot Kaldenkercken   Website
Lautenslager Georg Willem Soldaat onder Kapt. Marlot 12-4-1699 Huwelijk te Breda met Catrina Koolen   BHIC
Lauwels
Pieter Geb. Engeland. Soldaat onder Cruuw 25-8-1632
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elisabeth
Love, geb. Engeland   Markiezenhof
Lauwerensse Grelis Geb. Amsterdam. Soldaat, hij diende onder 1603 Ondertrouw te Heusden met Heijltgen Jans,
kapitein Keijser geb. ’s-Hertogenbosch   BHIC
Lauwerents Christoffel Wdr.  Soldaat onder capitain Ploos 10-1-1654 Ondertrouw te Grave met Neeltjen Geurts,
wed. wonende in de Grave, Att. naar Beers. 1-2
getrouwd   Wolters Soldatenhuwelijken Grave
Lauwereyssen Jan Sergeant 3-4-1635 Vader te Bergen op Zoom, moeder Trynken Dirx  
                          =?  Markiezenhof
Lavatut
Franchois Uit Gascognie. soldaet onder capt. Mons. de 13-11-1618
Huwelijk te Geertruidenberg met Grietyen Dircxdr,
Villargnou van Bremen, wed. van Niclaes Capel   BHIC
Lavernier Jan Luijtenant 3-1-1604 Getuige te Axel   Website
Lecu, de Willem Otte Geb. Leerdam. Soldaat onder La Rijnier 12-12-1677 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Roncorit,
wed. van Jan Melon   Markiezenhof
Lee
Nicolaes Geb. Burdon (Cornwall). Korporaal, hij diende onder 21-1-1633 Ondertrouw te Heusden met Aeltjen Henriks
kapitein Ingelbij. BHIC
Lee, van
Lieve Van Gendt, soldaet 22-2-1604 Ondertrouw? Te Axel met … Coninck
Website
Leebau Philip Sergeant, hij diende onder kapitein Drost -Partner: Maria Leebau
27-6-1647 -Vader te Heusden   BHIC
Leefdael, Ernst Lodewijk / -Jm,  capiteijn van een compagnie voetknechten 9-12-1690 -OT ? huwelijk te Hulst met juffr. Anna de Beaufort,
baron van ten dienste deser lande in guarnisoen alhier... jd, geb. en wonende alhier..
(Hulst) 10 dito d' i ste proclamatie gedaen,17 dito de ii proclamatie
gedaen24 dito de iii proclamatie gedaen en op dato
getrouwt   Trouwboek van het stadsbestuur Hulst
(Zeeuws archief, Middelburg, Hulst, boekno 37)  
Met dank aan René van Winsen
Lodewijk -Majoor in Inf.Rgt. 666a* van                                    à 1691-1704 -
-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 666a* van                 à 1705-1707 -
-Kolonel van  Inf.Rgt. 666a*  van                             à 1707-1721 -
Leeffkemmer
Johannes Geb. Meurs. Tamboer onder Balfour 14-4-1688 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Janssen
Knoop, geb. ’s-Gravenhage   Markiezenhof
Leenaerts Hans 31-3-1647 -Vader te Heusden, moeder Catalijn Perijn  
Korporaal, hij diende onder commandeur Drost 4-9-1654 -Ondertrouw te Heusden met Grietjen Jans,
geb. Heusden
25-9-1654 -Huwelijk te Hedikhuizen   BHIC
Leenaerts Jan Soldaat onder de Rijngraaf 22-1-1627 Partij in akte te Bergen op Zoom   Notariële Akten
Leendert Steven Soldaat onder de heer van Villers 18-3-1639 -Ondertrouw te Heusden met Anna Marij
-Andere partner: Susanna Hansen   BHIC
Leenderts Pieter Wdr. Soldaat onder capt. Keer 13-12-1658 -Ondertrouw te Halsteren
3-1-1659 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriaentje Jans,
wed. van Trevy Anthony, wonende alhier
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Leemans                Jan Joost Geb. Tilburg. Soldaat. Woonplaats Nijmegen 20-12-1695 Ondertrouw te Nijmegen met  Margriet Cael   BHIC
Leen (Lehn?)
Hendrick Geb. Donderstandt(?) in Brunswijk. Soldaat onder 15-3-1633
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Catrijne Elias,
(Heinrich?) Haes geb. Denemarken   Markiezenhof
Leenders Jan Van ’t Vriezenveen, ruiter onder de Heer Majoor 9-2-1697 Huwelijk te Almelo met Wilmtjen Jorritsen,
van Rechteren Cav.Rgt. 635d uit Almelo   website
Leenders
Pieter Geb. Antwerpen, wonende te Bergen op Zoom. 16-1-1688 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Aeltje Pieter,
Soldaat onder Famars geb. Leiden   Markiezenhof
Leendorff, van; Weinhart Capitein over een compagnie Duitsche voet- 12-5-1686 Ondertrouw te Vierlingsbeek met Marie Henriette Schellart,Freij Frauw en Douariere van Geesteren
Herr von Labab knechten in het regiment van Zijne Doorluchtigheid (=Geijsteren)   Trouwboek Vierlingsbeek  
?
en Heere Frantze van Brandenburg (Albrecht Met dank aan Wim Achten
Frederik, "der krumme Fritz"?)   Inf.Rgt. 673d*?
Leenerts Andries Soldaat onder de major Hekeren 27-5-1677 Ondertrouw te Zutphen met Janneke Bogerts,
wed. van Bartholomeus van Duuren, wonende alhier.
Att. gegeven den 23 junij    Trouwboek Zutphen
Leenhardts Michael Wdr. Sergeant onder capitain Bronckhorst 21-10-1651 Ondertrouw te Grave met Gertruyda Volckerts,
wed. van Aert Bos, beyde wonende in de Grave.
22-11 getrouwd.  Wolters soldatenhuwelijken Grave
Leerhamer
Philips Geb. Duitsland, wonende te fort De Roovere. 31-10-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anneken Adams,
Soldaat onder de Vries geb. Breda, wonende te fort De Roovere  Markiezenhof
Leermaecker Willem Ruiter. Woonplaats Heesbeen 14-3-1677 Huwelijk te Drunen met  Ariaentje Theunis  BHIC
Leers
Reinier Geb. Keulen / Köln.. Soldaat, hij diende onder 14-2-1631 Ondertrouw te Heusden met Maiken Fransen,
kapitein Hogendorp. geb. Heusden   BHIC
Leeuw, de Dierck Kapitein van het garnizoen Breda. 11-7-1637 Genoemd in getuigenverklaring te Breda: de Rent-
meester van de Betuwe heeft Dierck de Leeuw in 1635
verzocht de dorpen in de Over- en Neder Betuwe te
dwingen tot betaling van de contributie.  Isis Breda
Leeuw, de Gijsbert Wdr. Kapitein  13-11-1633 -Ondertrouw te Rotterdam met Johanna le Petit,
begr. 4-11-1663
29-11-1633 -Huwelijk te Rotterdam
19-1-1659 -Begraven te Rotterdam.  Voor meer zie  Website
Leeuw, de Lodewijk Adelborst onder de compagnie van de heer 24-12-1676 Ondertrouw te Zutphen met Jenneken Lamberts,
overste luitenant Buloo wed. van Lambert Hendriks, wonende alhier.
Getrout den 10 jan. 1677   Trouwboek Zutphen
Leeuw, van Evert Ruiter in de comp. kurassiers van ritmeester -Gehuwd met Kornelia van Spreeuwenstein
Aartsen, heer van Sommelsdijk, in garnizoen te 20-2-1630 -Partij in notariële akte te Brielle   SA VPR
Nijmegen
Lefers Sweer Soldaet onder sijn gr.gn. 22-8-1675 Zoon Fredrik gedoopt te Borculo    Borculo NG Dopen
Legh
Pieters(?) Jg uit Engeland. Soldaat in de comp. van Col. 7-7-1624 Ondertrouw te Alkmaar met Maritgen Ornents(?),
Henderson   Inf.Rgt. 603a* wed. van Robbert Prys, won. in de Gasthuysstraat
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Legnoux Pierre Vaandrig in de compagnie van kapitein Jan Wijnties 1-1-1694 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Leij Willem Arents Adelborst onder capt. van der Hoeven 28-1-1677 Ondertrouw te Zutphen met Jenneken Jansen
van Goor, wed. van wijlen Hendrick Everts
Trouwboek Zutphen
Leij, van der Thomas Uit Deinum. Kapitein van een compagnie en  23-10-1692 Huwelijk te Deinum met Johanna Marija Metz 
infanterie onder het regiment van de heer Harsholt uit Deinum   Tresoar
Leijmont, van Everard Geb. Utrecht, zoon van Jonffrouw Agnes van Tellich. 31-5-1621 Ondertrouw te Breda met Cathelijne Peeter Gion dr.
Joncker en Sergeant van de Compaignie van Isis Breda
Capiteijn Geerard van Suijlen tegenwoordelijck in
Garnisoen tot Doesburg liggende
Leijton Robbert Afkomstig van Brielle. Korporaal onder kapitein 12-12-1636 -Ondertrouw te Heusden met Beatris/Beatrix
Crumb. Caillet / Calge / Calile / Calje
-Kinderen: Leijton en Leeton   Isis Heusden
Lemmens / Arent / -J.m. van Oermunde (Roermond?). Soldaet onder 28-2-1686 -Hic copulati met Agnes Verbraker, j.d. van wijlen
de comp. van sijn h.gr.gn. van Stirum Inf.Rgt. 664a* Jan Verbrakell van hier.  ND ref. Gem. Borculo
Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Lem / -Soldaet 21-4-1689 -Dochter Magdalene gedoopt te Borculo
Lemmen / Arend / -Soldaet 28-2-1692 -Zoon Jan gedoopt te Borculo  
Lemmens Arent -Soldaet 21-9-1695 -Zoon Leendert gedoopt te Borculo  Borculo NG Dopen
Lemosin Antoine Faye Soldaat, hij diende onder kapitein Cosin 16-12-1622 Ondertrouw te Heusden met Michel(e?) Loop   BHIC
Lenaers
Quintijn Geb. Houthale (int lant van Luijck). Ruijter onder de 27-4-1600
Ondertrouw te Breda met Helene du Pre
Compaignie van Monsr. Bempel geb. Leuven / Louvain   Isis Breda
Lenaerts Fons Soldaat onder kapitein Verbruggen 1-8-1602 Begraven te Breda   Isis Breda
Lenaertsse Lenaert Geb. Heusden. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Anneken Michiels,
Gijselaer. geb. Aern   BHIC
Lenarten ? Kapitein 20-11-1637 Is 140 gulden schuldig is vanwege lakenlevering.
Volmachtverlening te Breda   Isis Breda
Lenarts Gillis Soldaat in de Compaignie van Mons. ? Perto 7-7-1625 Ondertr. te Breda met Jaquelijn Wautier Isis Breda
Lenckhuijssen Hans Soldaat, hij diende onder Deventer 1603
Ondertrouw te Heusden met Margriet-,
geb. Straatsburg   BHIC
Lennep, van Ernest Geb. te Zwolm (Zwolle?). Soldaat  2-8-1691 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:13   Met dank aan Paul de Clerck
Lennolts Jan Soldaat, hij diende ondr kapitein Ingelbije 30-11-1640 Ondertrouw te Heusden met Dorothea Bernit   BHIC
Lense Jan J.m., soldaet onder d'overste luitenant Builo 20-5-1677 Ondertrouw te Zutphen met Magreta Hendrix, wed. van
Johannes van Benraat, wonende alhier. Alhier getrout
den 13 junij door Ds. Bekker   Trouwboek Zutphen
Lensen Jan Wdr. van Aeltjen Raesvelt, soldaet onder de Comp.  25-04-1680 Ondertrouw te Voorst met Lijsbet Philps,
van de Heer colonel Wijnbergen  dochter van sal. Philps Hendricks won. onder Voorst.
Voorst NG Trouwen
Lensen Laurus Gewezen soldaat, woonplaats Kampen 18-4-1678 Gemachtigde te Woerden   Website, notaris Woerden
Lensen (Lindsay)
Willem Wdr. uit Schotland. (Oud-)miltair? 1-10-1660 -Ondertrouw
29-10-1660 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Teuntge Adriaens van Immerseel,
jd van Staebroeck. Beiden wonende te Bergen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Lensinck Hendrijck J.m., soldaet  6-12-1668 Ondertrouw te Warnsveld met Mechtelt Peters,
j.d. in Wercken.   Warnsveld NG Trouwen
Lenssen Aernoudt Geb.  Zierikzee. Soldaat onder Wijnbergen 8-2-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Franssen 
 Markiezenhof
Leonards Gregorius Soldaat 23-9-1649 Vader te Breda, moeder Magdalena Simons   
Isis Breda
Leopold Frans Soldaat 28-6-1682 Huwelijk met Francis Bleykers,
geb. Pommeren  Isis Breda
Lermen, van Ghijsbrecht Ruijter onder Monsr. de Risoir 5-10-1601 Getuige te Breda      Isis Breda
Lerons /  Leroenx
Piter Uit Picardië (Frankrijk). Sergeant 16-5-1675 Huwelijk te Bolsward met Stijntje Jans,
uit Bolsward   Tresoar
Lesèl
Pierre Geb. Frankrijk. Soldaat onder Bantelu 18-10-1634
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Jenne
la Vasserij, geb. Frankrijk   Markiezenhof
Lessel, van Stenz? Dijrckss Ruiter onder de Compaignie van Peeter van  28/29-10-1600 Getuige te Breda      Isis Breda
Dorp
Lesue Thomas Soldaat 14-9-1638 Vader te Roosendaal, moeder Petronella le Voijrie
Isis Roosendaal
Lettauw Fabiaen Soldaat 2-7-1682 Vader te Breda, moeder ?   BHIC
Lettinc Henric Ruijter onder den heer ritmeester Schimmelpenninck, tot Deventer 22-12-1678 Huwelijk te Lochem met Hendersken Lamberts,
dochter van Lambert Westerholt in. Cl. Duchteren.
Lochem NG Trouwen
Leu, la Bastian Soldaat van de Compagnie van Monsieur de  26-12-1645 Huwelijk te Breda met Marie du Sar   Isis Breda
Hauterive  Inf.Rgt. 615a*
Leub Marten Kapitein, hij lag alhier in garnizoen 1601 Ondertrouw te Heusden met Metgen Gerits Vaelmerij,
geb. Utrecht   BHIC
Leues Hans Soldaat onder de comp. van Hessel van Bo(o)tsma 16-12-1666 Ondertrouw te Bolsward met Alijt E(d)uarts,
jd tot Bolswart. Getrouwd 13-1-1667
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Leunis Jacob Van Axel, soldaet onder de compagnie van  17-1-1654 Ondertrouw te Axel met Margriete van Grevelingen,
d’Heer Commandeur van IJsendijcke   Website
Leus Dirk Van Sutfen, wonende tot Amsterdam. Sergiant  7-4-1671 -Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Geertruit Pieters
(of Lens) onder capt. Georg Hume 29-4-1671 -Huwelijk    Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Leuskijnt Iken Adriaen Ruijterman onder de companie van Van Kessel, 1623 Huwelijk te Raamsdonk met Reijn Aerts
ghouverneur binnen der stadt Huesden.
Leuveld Jan Hendriksen Uit Almelo. Soldaat onder de kapitain Rechteren 14-12-1693 -Ondertrouw te Almelo en ook daar getrouwd met 
Arendjen Wolters, van 't Rensink; uit de 
Heerlijkheid   website   
Leuven, van Nicolaes Soldaat 3-12-1684 Huwelijk te Breda met Angela Dieltkens,
geb. Tieken, woonplaats Brabant   Isis Breda
Leuven, van Reijnier Korporaal, hij diende onder kapitein Sinkeler 20-6-1680 Ondertrouw te Heusden met Drieske van Hogenboom
BHIC
Leuville, Louis Olivier Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 615a*                          à 1617-1640 -  Zie ook: Website
marquis de
Leven
Leenaert Geb. Vlaanderen. Ruiter onder du Roullac 5-6-1630 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Constantia
Davidts, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Levin, de Caluart Jonkheer, luitenant kolonel 5-7-1634 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Levin, de Guillaume/ Heer van Famars. Kolonel van Inf.Rgt. 600a* 12-1-1620 -Getuige te Bergen op Zoom
Wilhelm 27-4-1625 -Vader te Bergen op Zoom (zoon Charles Philippe), 
moeder Anna Maria Berck/Barck   Markiezenhof
1-7-1629 -Gesneuveld bij ‘s-Hertogenbosch
Levyn, de/ Philippe / Kapitein en heer van Famars 9-12-1612 -Getuige te Bergen op Zoom
Levijn, de/ Philips 18-10-1613 -Vader te Bergen op Zoom
Levin, de/ 28-1-1615 -Vader te Bergen op Zoom (zoon Charles)
16-2-1616 -Getuige te Bergen op Zoom
2-8-1617 -Getuige te Bergen op Zoom
3-1-1618 -Vader te Bergen op Zoom (zoon Willem)
7-4-1620 -Vader te Bergen op Zoom (zoon Charles Philibert), 
moeder Louyse van Marnix. Moeder is de dochter 
van de heer van Sint Aldegonde   
17-10-1621 -Getuige te Bergen op Zoom  Markiezenhof
Levingston Alexander Kapitein Sept. 1686 Huwelijk te Breda met Sara Tiellens,
geb. Amsterdam   Isis Breda
Levingston ? Kapitein en sergeant-majoor 17-11-1651 Vader te Bergen op Zoom, moeder 
Geertruyt Edmondt   Markiezenhof
Lewe Evert Ged. 1-6-1654 Groningen Als majoor vrijwillige 29-6-1673 Huwelijk te Usquert met Elisabeth Tamminga
cavallerie bij de verdediging van Groningen (1672),
kapitein infanterie (1672) Met dank aan Bart Vrient
Leweijssen Daniel Functie : Commies en majoor op het kasteel van 3-6-1666 Commissie / instructie Zeeland 
Rammekens. Betreft het toezicht op de turf en Isis Zeeland
kaarsen. Voorheen aangesteld in de compagnie
van kapitein Francois Cabeljau
Lex Julius Christiaan Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 632a*                         à 1632-1634 -
Leyden, van Pieter Soldaat, woonplaats Woerden 17-12-1613 Komt voor in akte te Woerden  
Website, notaris Woerden
Leyen
Johan Jg, Schotsman, wonende over het Gasthuys. Militair? 5-2-1623 Ondertrouw te Alkmaar met Anne Jacops,
wed. uit het land van Luyc / Liege, wonende over
de Geest. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Lezan,  de Jean Gereformeerd vaandrig 12-3-1699 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Libau Joannes Soldaat 16-1-1634 Vader te Breda, moeder Ida Janssens   Isis Breda
Lichtenberg, van Julius Functie: Kapitein in een compagnie voetknechten 22-10-1665 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Lichtenbergh, van Michiel In sijn leven commandeur der stede van Hulst 16-4-1685 Wordt genoemd in het Schepenregister van Hulster-
ambacht (Zeeuwsarchief Middelburg, toegang 8.1;
Zie ook: Gillis van Berghen invno 1686; fo 36v)   Met dank aan René van Winsen
Liech (=Leech?)
Thomas Jg, Schotsman. Soldaat onder Capt. Merlin 4-12-1604 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elysabet Hans,
wed. van Jan Jans
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Liefde, de Johan Ridder onder de admiraal van Holland en West-Friesland. 11-9-1672 Echtgenote Adriana van Lodensteijn getuige te
Bergen op Zoom    Markiezenhof
Liefhebber
Christoffel Geb. Lindenau, militair. Trompetter. 26-9-1699 Huwelijk te Drunen met Anneken Pennercamps  BHIC
Liefkens Joannes Soldaat 13-4-1687 Huwelijk te Breda met Mechteld Ingeveld,
geb. Meurs   Isis Breda
Liegeois Laurent Brun Natif de Chasselle (NL) prez Maëstrech,  âgé de 29 5-2-1693 Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
ans. Cavalier / commandé a Embrun Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
Website  
Liene, de Charles Soldaat van de Compagnie van Monsieur de Sept. 1669 Huwelijk te Breda met Elizabet Harion   Isis Breda
Torsaij
Lieners, vande Cornelis Ruijter onder de Compaignie van Monsr. Bempel 27-4-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Liens Johan Vaandrig in de compagnie van kapitein Jacob 30-1-1699 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Danvin
Liens Paulus Ritmeester in een compagnie te paard 19-3-1672 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Lier, van/ Bartholomeus Zie:  van Laer - -
Laer, van
Lier, van Petrus Militair 2-4-1648 Vader te Ginneken, moeder Elsken Philippi   BHIC
Lier, van Pieter Meester en sergeant van de jonge Cloveniers. 9-8-1626 Ondertrouw te Heusden met Lijsbeth van Cuijck
Woonplaats: Heusden Isis Heusden
Lieskens Dirck Soldaat onder kapt Sigers 4-11-1696 Zoon Hendrick gedoopt te St. Anna ter Muiden,
moeder Willemke Dirkcks   Met dank aan Marianne Gossije
Lieskint ? Kapitein 13-6-1632 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Lieuwes Symmen Van Groningen. Soldaat onder colonel Swartsenburgh 19-4-1655 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Antie Jans,
alhier. 4-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Lievense Jan Ruiter en smid. Hij diende onder de compagnie 14-11-1625 -Ondertrouw te Heusden met Geertruijt Jans
van ritmeester Bergagne -Andere partner: Martijntje Adriaens Smits  
Isis Heusden
Lievensse David Geb. Leiden. Soldaat, hij diende onder kapitein 1608 Ondertrouw te Heusden met Sara Carpentiers,
Hans van den Bosch geb. Leiden   BHIC
Lievensz Rochus Van Zierikzee. Wdr. "leijdt inde Voorn".  Korporaal 26-3-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Grietken Jansdr.,
onder de compagnie van Philips van Varic
van Keulen / Köln, wed. van Consijn van Melande
Website
Lievre, le
Guilaume Geb. Belbronne (Bellebrune). Soldaat onder 11-7-1660 Huwelijk te Heusden (Franse kerk) met Marie du Boijs
monsieur Monceau. BHIC
Ligniere, de
Jan Geb. Ligniere (in het land van Luxemburg). Zoon 6-8-1623
Huwelijk te Breda met Cateline Lambert,
van Franþois de Ligniere en soldaat van de uit de Ville (in het land van Luik / Liege)   
Compagnie van Capiteijn Nicaise Tahij Isis Breda
Ligtvoet Jan Janss Jongezel onder capt. Aelsein garnisoen 18-6-1622 -Ondertrout op Raemsdonck
leggende alhier 10-7-1622 -Huwelijk te Geertruidenberg met Anneken Jansdr,
van Hasselt   BHIC
Lihous Sibe Geb. van Leeuwarden, soldaet. 7-8-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:34   Met dank aan Paul de Clerck
Lijffsoons Heijliger Geb. Hasselt. Soldaat onder Coninck 26-4-1631 Huwelijk te Bergen op Zoom met Mayken
?
Jans, geb. Hasselt      Markiezenhof                            ?
Lijle, de Henderick Soldaet onder capiteijn Apelthoorn 29-4-1660 Huwelijk te Gorssel met Helena Stomps,
van Wilpe.   Gorssel NG Trouwen
Lille,  de Jan Vaandrig in de compagnie van kapitein Nabe 7-7-1693 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Lilter William Vaandrig in de compagnie van kapitein Milord 25-3-1688 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Coote
Limburg Stirum, van Frederik Graaf van Limburg, Bronckhout en Stirum. Vice- 11-2-1683 Proclamatie te Ternaard voor huwelijk met
admiraal van Holland en West-Friesland en kolonel  Lucia van Aylva
van een regiment Friese voetknechten. Heer tot  Tresoar
Wisch, Borculo en Hehmen. Erfbannerheer van 
Gelre en Zutphen Inf.Rgt. 664a*
Limborgh, van Rienck Alberts Soldaat onder capt. (Sibrand van) Walta 23-4-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Siuke Clases,
alhier   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Limburgh, van Christophel Soldaat onder capt. Walta 12-4-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Antie Harmens,
van Oosenbrugge. 26-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Limeslos Jan j.m. Ruijter onder Rittin en Heer van Hermen gheweezen. 11-11-1671 Ondertrouw te Ooij en Persingen (Gints opt Casteel Oij?) met Ida Dercksen,  j.d. van Iselsteijn vad.s Graeff   Website
Lin
Jacques Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 1603 Ondertrouw te Heusden met Maijcken Woutersdr
kapitein Dorts. BHIC
Lin
Jan Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder  1602
Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Anders,
kapitein Boom. geb. Schotland   BHIC
Lin, van Arent Ruijter onder de ritm. Hambroeck 25-2-1677 Ondertrouw te Zutphen met Jenneken ter Baeck,
wed. van wijlen Gerrit Hendricks, van Apeldoorn.
Att. gegeveven 12 martij 1677   Trouwboek Zutphen
Linde, van der Christiaen Joossen Jm, soldaat onder kapt Cop te Sluis 15-1-1665 Huwelijkscontract te Sluis met Jorynke Peurs,
wed. van Hc Gysbrechts   Huwelijkscontracten uit de
notariële archieven van Sluis. RAZVL nrs. 1830 – 1982:
1645 – 1710   Met dank aan Marianne Gossije
Linde, van der Frederick J.m. van Tiel. Corporaal onder de compagnie van 24-3-1695 -(op segel)
den heer ritmeester en brigadier maior Cabeljauw, 5-5-1695 -Huwelijk te Geertruidenberg (kerk) met Geertruijd
onder het regiment van de heer Marquis van van Balen, j.d. van Mastright en(de) alhier woonende.   Met dank aan Cor Vos
Mompellian, guarnisoen houdende alhier
Cav.Rgt. 672g*
Linden, van de Huijbert Brouwersknecht en soldaat. Woonplaats: Heusden -Andere partner: Catalijn Jans van Kelckhoven,
in de Lelije. begr. 1655 Heusden
Hij diende in 1656 onder commandeur Drost. 5-5-1656 -Ondertrouw te Heusden met Beliken Jans,
geb. Heusden
10-4-1658 -Begraven te Noordeloos   BHIC
Linden, van der Jan Geb. en wonende te Bergen op Zoom. Tamboer  9-3-1689 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia Blaskens,
onder Balfour Inf.Rgt. 603a* geb. Zierikzee   Markiezenhof
Lindon Beernt Soldaat onder de schouwt bij nacht en capt. Roorda 19-5-1683 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Lutske Wiaarda.
24-6 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Linderot Claus Geb. ca. 1650, zoon van Hendrik Roth / Linderot Ca 1670 -Huwelijk te Glorup met Sophie Iversdr Krabbe,
(1610-1657). Luitenant in dienst van Denemarken, geb. ca. 1655, ovl.. 1735 Resen.
kolonel in dienst van Engeland of Schotland (GB) < 15-5-1713 -Overleden   Voor méér zie: Website
Linderot
Hendrik Geb. 15-4-1646 Thisted. Ritmeester ? -Huwelijk met Rydhove Kirstine Wentzeldr Rothkirch,
overleden > 14-3-1693
27-2-1713 -Overleden te Kongensgaard (Skodborg)  
Voor méér zie: Website
Lindsaye Johan Soldaat onder majoor Mc. Leod 11-10-1698 Ondertrouw te Breda met
?
Jenneke Anthoni van Deel   BHIC
Lindworm Coenraat Kapitein-luitenant en sergeant-majoor. Bij zijn  3-6-1651 Ondertrouw te Heusden met Beatrix van de Does,
huwelijk in 1651 was hij luitenant. Ovl. 6-5-1652 Heusden   BHIC
Lingen
Hans Geb. Denemarken. Adelborst onder Roosecrans 18-2-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cateline Jansen,
wed. van Christoffel Sanders   Markiezenhof
Lingen, van Joannes Gerardus Geb. in Friesland, soldaat 7-10-1794 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:70   Met dank aan Paul de Clerck
Lingen, van Jonchans Soldaat 1-2-1604 Zijn weduwe, Geertken Thonis Jacobsdr. ,
trouwt te Dordrecht   Website
Lingen, van der Hermannus Vaendirgh van de Hr. Cap. Eghten 23-8-1674 Huwelijk te Heerde met Cathrina van Eerden,
            op att. van Zwoll.   Heerde NG Trouwen
Linkla(er) Evert Sold. onder capt. Albijn van Wessenlau 20-2-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref) met Grietien Wichmans,
Wed. van Abraham Claessen. 11-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Linnod Gregori Kapitein 21-1-1618 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Linotte
Martinus "Brugensis miles" (soldaat uit Brugge) 17-6-1685 -Overleden te Maastricht
-Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint
19-6-1685 Martinus te Wyck-Maastricht   DTB Maastricht
Linse Adam Ruijter onder de Compaignie van Capiteijn Witsael 10-11-1600 Getuige te Breda
?
Isis Breda
Linsen (Lindsay)
Bernart Jm uit Schotland. Sergeant in de comp. van maj. 30-4-1660 -Ondertrouw
16-5-1660 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Elisabet Gery
Levinston
(Cherie?), jd van Sedan, wonende alhier
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Linsen
Matthijs Jm uit Schotland. (Oud-)militair? 14-8-1658 -Ondertrouw, attestatie naar Wouw 7-9-1758
8-9-1658 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Metgen Andries,
wed. van Cornelis JanszGet.: zijn moeder en haar ouders
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Lintlo, van Arnoldt De Ed. Heer, captein van een comp. infantery 6-2-1670 Huwelijk te Jelsum (ref.) met Ida Maria van Unia
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Lion,  de Adriaen -Kapitein. Voorganger: kapitein Drijwegen 11-7-1677 -Commissie / instructie Zeeland
-Kapitein over de compagnie van luitenant- -Acte van changement, van de compagnie van
kolonel De Lion  luitenant-kolonel De Lion (sr) Isis Zeeland
Lion, de Godefridus Vaandrig in de compagnie van luitenant-kolonel  24-7-1677 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Le Lion
Lion, de Peter Geb. Maastricht. Soldaat te Willemstad 7-6-1654 Huwelijk te Willemstad met Cornelia Dircx,
geb. Willemstad   BHIC
Lipman Hans Soldaat onder de heer capt. Gabbema 21-3-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Rykien Pieters,
van Harlingen. 7-4 gtrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lirel Joannes Militair uit Breda 15-8-1645 Vader te Ginneken, moeder Henrica Nicolai   BHIC
Lisbers Willem Korporaal, hij diende onder kapitein Herbert Okt. 1611
Ondertrouw te Heusden met Agnes Gordens,
geb. Schotland   BHIC
Lit, van Jan Geb. Wisel (Wesel?). Ruiter Nov. 1679
Huwelijk te Breda met Catharina Leenpoel,
?
geb. Mechelen   Isis Breda
Lits
Alexander Schotsman. Soldaat onder Col. Henderson 7-4-1625 Ondertrouw te Alkmaar met Barbara Hamelton,
Inf.Rgt. 603a wed. won. in de Cleyne Arijnestraat
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Littelwout Jan Tamboer onder Melis. 15-2-1618 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna-  Markiezenhof
Littleton
Edwart Geb. Engeland. Soldaat onder Clerq 10-8-1630
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anneken Craye,
geb. Engeland, wed. van Theophilus Craye
Markiezenhof
Livrier Willem Vaandrig in de compagnie van kolonel Tobias 17-7-1695 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Reijnhart
Lobbé
Louis Geb. Gauge (in Lotharingen), zoon van BartholomeusLobbé. Soldaat van de Capiteijn van der Does 16-12-1640
Huwelijk te Breda met Barbe Jehan,
geb. Verdun (in Lotharingen), dochter van
Jehan Bauduwijn.   Isis Breda
Lochem, van Willem Appointe en ruiter, hij diende onder de heer van 9-2-1672 Begraven te Heusden   BHIC
Obdam   Cav.Rgt. 645a
Lochner Johan Soldaat onder de overste-luitenant Sydnay 20-9-1653 Ondertrouw te Grave met Anneken Teunissen,
van Wanroy, tegenwoordig wonende in de Grave.
Wolters Soldatenhuwelijken Grave
Lochum, van Assuerus Vaandrig 20-8-1656 Huwelijk te Breda met Anna Weckers   Isis Breda
Locher Andries Vaandrig in de compagnie van kapitein Hendrik 1-2-1691 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
van Thiesenhausen
Lochten Peter Soldaat onder de compagnie van de heer van 1633 Ligt 27 dagen als sauvegarde te Loon op Zand
Brederode terwijl het leger in Boxtel lag (28-10-0)   SAS
Lockhorst, van Adam Ritmeester 10-1-1666 Genoemd in notariële akte te Utrecht   Utrechts Archief
Met dank aan Robert van der Hall
Lodder (=Lauder) ? Luitenant Colonel 20-4-1678 Zijn wed. Rebecca Brues (=Bruce) is getuige te Breda
Isis Breda
Lodewijckx Jaspar Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn 4-11-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Niclaes de Leure
Lodowix Gerit Geb. Gorkum. Soldaat, hij diende onder kapitein 1602 Ondertrouw te Heusden met Maricken Aertsse,
Boom geb. Heusden   BHIC
Loelinck Henricus Ruiter 19-3-1631 Registratie van huwelijk te Groningen met
Tetije Hillebrants, van Loppersum   Ondertrouwboek
Groningen 1623-1636; Collectie DTB (toegang 124)
Inv.nr. 160, folio 362    Met dank aan Ronald Hellenbrand
Loeve(n) Hendrik Geb. ca 1670 Loevestein of Vuren. Soldaat onder 11-2-1693 -Huwelijk te Gorinchem met Maria van Uijtwijk
de compagnie van de heer Capitein van der Meulen Zie voor zijn zoons: 18e eeuw
op Slot Loevestein.
> 25-10-1711 -Overleden   Met dank aan Jenny Lutters
Loget Daniel Wdr. Corporaal 21-2-1677 Huwelijk te Breda met Jenneken Lapunt,
wed. van Gerrit Gerritsen   Isis Breda
Loght / Goch, Joannes Ruiter 4-2-1675
-Ondertrouw te Breda met Agnes Nuytinghs,   
van der/van geb. st.Truyen   Isis Breda
27-2-1675 -Huwelijk te Breda met Agnes Nuijtins/Nuijtincx
Logie Charles Geb. Bologne. Soldaat onder La Case 11-2-1626 Huwelijk te Bergen op Zoom met IJken Pieters,
?
wed. van Nicolaes Baillij  Markiezenhof
Loigrom Steven Soldaat 1-10-1634 Vader te St. Anna ter Muiden (Doop zoon Aert. Getuigen
Olivier Hendrix, Gijsbert Buenen, Anneke Joosten,
Jenneken Aerts. Dit is een soldaets kint opt groote Pas)
Met dank aan Marianne Gossije
Loij, le Michael Militair uit Breda 8-1-1645 Vader te Ginneken, moeder Catharina Kaliete   BHIC
Loij, van Peter Jacobs Ruiter in de compagnie van ritmeester Guerrie. 16-3-1697 Ondertrouw te Woudrichem met Elisabet de Borset
Woonplaats Woudrichem Isis Heusden
Loijd Eduart Luitenant onder kapitein Crumb. 19-4-1646 Ondertrouw te Heusden met Johanna
van Schoonhoven, geb. Heusden.  Kind:  Floijd   BHIC
Lois, de
Maximiliaan J.m. van Cortrijck (Belgie). Ruijter onder de 10-3-1695 -(op segel)
compagnie van d'heer ritmeester Philip de Guerrie, 4-6-1695 -Huwelijk te Geertruidenberg (kerk)met Cornelia
onder het regiment van de heer Marquis de Brouwers, j.d. alhier geb. en(de) woonende
Mompeljan, guarnisoen houdende alhier Met dank aan Cor Vos
Cav.Rgt. 672g
Loisel Philippe Wdr. Van de Compagnie van Mr.de Hauterive 31-10-1655 Huwelijk te Breda met Cornelia Jansen Verwerf
Isis Breda
Loite, de la Peter Militair, soldaat. 5-9-1655 Huwelijk te Drunen met  Lijsken Dircks   BHIC
Lokamp
Hendrick Geb. Westphalen, wonende in het garnizoen 6-1-1685 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
’s-Hertogenbosch. Korporaal onder van der Lipp Catalijn Jansen Bijlevelt   Markiezenhof
Lolen Antonie Sergeant in de comp. van kapitein Johan de 6-3-1630 Partij in notariéle akte te Brielle
Castilleios in garnizoen te Brielle SA VPR
Lomaire
Christiaan Geb. Vlaanderen. Soldaat onder Maes 8-4-1671 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maatgen Jans,
wed. van Jacob Cornelissen   Markiezenhof
Lombaer
Ludwyck Uit Zwitserland. Soldaat 18-1-1617 -Ondertrouw te Leeuwarden met Anna Piers,
uit Leeuwarden  
23-2-1617 -Huwelijk te Leeuwarden   Tresoar
Loncke Aernout Vaandrig in de compagnie van kapitein Reynier 23-11-1683 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
van der Beke
Loncken, van Engelbert Adelborst Maart 1676 Huwelijk te Breda met Hendrijn Konings,
geb. Arnhem   Isis Breda
Londonk
Pieter Geb. graafschap Meurs (Moers), wonende in het 23-2-1691 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
garnizoen Brugge. Soldaat onder Dorth Catarina Hartogh, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Longcourti, de Jacques Soldaat onder monsieur du Moustier 12-8-1641 Vader te Heusden, moeder Marie Puijne   BHIC
Longet     =? Daniel - 13-6-1669 -Huwelijk te Breda met Anna Maria van Dongen
-Soldaat (miles spereticus?). 18-6-1674 -Huwelijk te Breda met Petronella Stevensant  Isis Breda
Longet Isaacq Wdr. Soldaat 12-11-1677 Huwelijk te Breda met Lysbet Leenderts   Isis Breda
Longuet   =? Daniel Soldaat 18-7-1677 Huwelijk te Breda met Cornelia Otter Houtcamp
Isis Breda
Lonou
Isaac Geb. Nantes, wonende in het garnizoen Bergen 14-3-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met
op Zoom. Kamerling onder van Nassau Maria Prudence de Basseroord,
wed. van Pieter Friscus   Markiezenhof
Loo, ten / Berent / -Nagelaten sone van zall. Gerrit ten Loo, van 29-2-1680 -Huwelijk te Gelselaar met Trijne Hermsen, nagelaten weduwe van zal. Coert Nijenhuijs, van Borculo, de welke hare 3 sondaegs proclam. tot Borculo sonder tegensprake gehad hebben.  Gelselaar NG Trouwen
Boeckholt. Soldaet van den Heer capitein Telckhuijsen -Zoon Herman gedoopt te Borculo   Borculo NG Dopen
-Soldaet. Schoonzoon van lange Hermen
Loo, ter Berend 19-5-1684
Loo, van       =? Arent -Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 633a*  in                   à 1686 -
-Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 664a*  van                à 1686-1691 -
Loo, van       =? Arnt Capiteijn 24-6-1655 Getuige te Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Loo, van    of=? Arent Jan -Ged. 31-3-1650 Leeuwarden, zoon van Damas 3-5-1674 Ondertrouw te Oenkerk en getrouwd feb 1676 met 
van Loo en Cornelia van Abcoude van Meerthen His Hester van Aylva, ovl. 16-12-1711 Vollenhove,
Overste van een regiment infanterie begr. 5-1-1712, dochter van Scipio Meckema van Aylva,
(ook Sippe) en Lisck van Eysinga.
-Hij woonde met zijn vrouw op Foppingastate te
Dronrijp en was daar lidmaat vanaf                          à 6-8-1677 -
-Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 664a*  in                  à 1704 -
. 1728 -Overleden   Website
Loo, van Boudewijn Geb. ca 1583, zoon van Jan van Loo en Sjouck       ? -Huwelijk (1) met Catharina van Wissema,
Abbesdr.  Kapitein in het leger. ovl. 1627/1637, dochter van Jan van Wissema en
Lisck van Eninga, wed. van Johan Tjaerts van Tiara
      ? -Huwelijk (2) met Machteld van Steck, ovl. 1648
13-5-1648 -Zijn 3 minderjarige kinderen bij Machteld Christina
Steck, nl. Arent Jan, Hester Margaretha en Boudewijn
Dirck  van Loo, krijgen als voogd hun oom Damas
van Loo, overste (Zie hieronder)   Website
Loo, van Damas -Zoon van Arent van Loo en Hester van Aylva  15-10-1642 -Ondertrouw te Leeuwarden met  Cornelia van Abcoude
Hofjonker van graaf Ernst Casimir van Nassau ; overste van Meerthen, ovl. < 1655.   Website  (ook kinderen)
van een regiment.
-Kapitein-luitenant van Inf.Div. 631a* (Compagnie
Gardes Friesland) vanaf                                             à 1631
-Majoor in het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*                   à 1645
-Luitenant-kolonel van het 1e bat. Inf.Rgt. 577a*   à 1648
1654 -Hij kocht Foppingastate te Dronrijp.
-Jr. Luit-collonel van een regiment te voet 22-7- -Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met juffr. Doed
1655 / 1656? van Burmania  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021,
(1656?), wed. van Assuerus van Heuckelom    Website(1655?)
Loo, van (der) Gerrit -Zoon van Arent van Loo en Hester van Aylva. 28-4-1638 -Ondertrouw te Leeuwarden met  His Douwesdr
van Aylva, geb. ca 1615, ovl. 6-11-1675, dochter van
Douwe van Aylva en Luts van Meckema.
-Kolonel van Inf.Rgt. 643a*  van                              à 1643-1645 -
-Als legeroverste gewond geraakt bij Hulst op 16-10-1645 -… en in 1645 overleden   Website   (ook kinderen)
Loo, van Hendrick Arent Luitenant 7-8-1674 Vader te Sneek, moeder Geertruyd Josyna van Reede
Met dank aan Trudy Ohm
Loo, van Jan Geb. ca 1627, zoon van Boudewijn van Loo (zie 11-1-1662 Huwelijk te Leeuwarden met Catharina van Aggema,
hierboven) en Catharina van Wissema. Afkomstig afkomstig uit Witmarsum, geb. 28-4-1643,
uit Wanswerd. Kapitein in het leger ovl. 20-3-1708, dochter van Alef Aggema van Walta
en Catharina van Eminga.   Website
Loo, van Jan Gewezen soldaat 29-7-1671 Zijn wed. Janneken Strooijs gaat een huwelijkscontract aan te Sluis met Jacob Vergught.   Zie aldaar
Loo, van Johan Kolonel van Inf.Rgt. 632d*  van                                à 1632-1635 -
1635 -Overleden
Loo, van ‘t Jan Wijlen Gerrit van 't Loo nagelaten soon. Soldaet  6-4-1679 Ad testim. nostrum copul. in Gelsler / Huwelijk te
onder de comp. van sijn h.gr. exc. Van Boekholt Gelsler (Gelselaar) , met Stijntjen Mullencamp, wijlen
Roelof Mullenkamps nagelaten j.d. van Vreden
Borculo NG Trouwen
Loon, van Adr(i)aen Petrus Geb. ca 1663, ruiter. Woonplaats Breda 2-2-1687 Huwelijk te Loon op Zand met
Adriaentje Willems van Laar   RA Tilburg
Loon, van Cornelis Janse Ruiter onder ritmeester Ferrier 11-12-1639 Begraven te Heusden   BHIC
Loon, van Henderick Pietersse Ruiter onder de compagnie van de gouverneur, 23-9-1653 -Ondertrouw te Heusden met Lijsbeth Ariens
de heer van Opdam 13-10-1653 -Begraven te Heusden. Hij overleed voor het 3e gebod;
ondanks weigering van de kerkenraad werd het
huwelijk nog door de schepenen bevestigd
12-3-1654 -Vader te Heusden   BHIC
Loon, van Johan Kolonel van Inf.Rgt. 586a*                                      à 1601-1604
1604 -Gesneuveld
Loon, van Peter Michiels Geb. en won. in Middelwijk alhier.  Ruiter onder Maart 1691 Huwelijk te Oosterhout met
de cie. van majoor De Guerrie Anneken Klaasen Woestenbergh   BHIC
Loos Willem Soldaat 16-3-1602 Getuige te Leiden (bij: Jan Tarpin)
Dig. Stamboom Leiden   Met dank aan Joke Boot
Loosen Wolter Geb. Maestricht. Soldaet onder den heer van 5-11-1626 Huwelijk te Geertruidenberg met  Martijntjen Gillisdr,
Valckenburg,  in guarnizoen…(alhier?) geb. van de Graeff (Grave), hier woonende   BHIC
Lope Johan Soldaet onder d’Heer Commandeur Broucqsout 11-3-1656 Ondertrouw? te Axel met Neeltjen Huijbrechts  
Website
Lopes
Gregorius Spaanse soldaat 27-1-1658 Huwelijk te Nispen-Essen met Philippina-  
Isis Roosendaal
Lorbeer
Hans Van Halle, in Saxen. Sold. onder capt. Theodorus 16-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Pytje Idses,
Albijn van Wessenlauw wed. van Hendrik Jacobs. 4-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lorein, van Willem Kwartiermeester onder Kolonel en Brigadier Huibert 25-1-1692 Huwelijk te Breda met Adriaantjen Wanten
Isis Breda
Loreis Jan Jm, geb. Isendijck. Soldaet onder de Gouverneur 23-4-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met
Anneken Adriaenus van Hulten, j.d. geb. alhier
Coop, in guarnisoen alhier ende woonachtich   Website
Loremeer
André Geb. Schotland. Soldaat onder Balfour 6-6-1627 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Mayken Jans,
geb. Diest   Markiezenhof
Lorette Jacobus Soldaat 5-7-1677 Huwelijk te Breda met Barber van Lieven   Isis Breda
Loriot
Jaques Geb. Languedoc. Van de Compagnie van Perponchet 18-9-1650 Huwelijk te Breda met Gertruijde Hocque,
wed.   Isis Breda
Loriot Nicolaes Soldaat, hij diende onder kapitein de Bourse 1609 Ondertrouw te Heusden met Julienne Belin   BHIC
Lorm, de Charles Soldaat onder Talesse 9-10-1628
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Caterina
Hittesim, geb. Brussel   Markiezenhof
Los Laurentius Janssen Chatolick gheboren van Leijde (Leiden). Soldaet  in 27-10-1691 Overleden in het Gasthuis te Leuven
het regiment Fagel van de compagnie Keppelfox   b:11928, f:15   Met dank aan Paul de Clerck
Inf.Rgt. 673a*
Lotard
Leonard Van Marman in Gascogne. Soldaet onder capt. 25-5-1617 Huwelijk te Geertruidenberg met Maria Stamocquoy,
Mons de Beauste
van Feche a Haut Clochier in 't lant van Luyck
BHIC
Lottims, Philips Carel Functie : Kapitein bij changement over de 7-5-1687 Commissie / instructie Zeeland  
baron van compagnie van luitenant-kolonel Cabeljau Isis Zeeland
Lou, de Anthonie Herkebonchier in de comp. zijner Pr. Exc. (Prins 15-12-1617 Comparant in notariële akte te Amersfoort
Maurits?) Archief Eemland, notariëel  
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Loudene
Willem Jg uit Schotland. Soldaat in de Comp. van Col. 21-5-1623 Ondertrouw te Alkmaar met Annetjen Hendricx,
Henderson
wed. uit het land van de Marck, wonende in het
Viverstraetje
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Louel
Jooris Jg van Dondy (Dundee) in Schotland. Militair? 26-10-1602 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneke Claes,
wed. van Elias Peltier, van Gormen(?)
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Louers Christiaen Tamboer 3-2-1677 Huwelijk te Breda met Margrieta Drix,
geb. Ettenleur   Isis Breda
Louijs Gilles Soldaat, hij diende onder kapitein-majoor Drost. 12-1-1646 Ondertrouw te Heusden met Jacomine van Koutere,
geb. Basseveldt (Vlaanderen). geboden,
proclamatiën gedaan te Aelst   BHIC
Louijs Nicolaes Adelborst onder de hr. capitein ter Hoeven 11-3-1666 Huwelijk te Lochem met Anneken Henrics,
j.d. van Deventer    Lochem NG Trouwen
Louijs Willem Wdr. van Jannitjen Hermansen. Soldaet onder capt. 25-3-1637 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met Geertruijd Roelofs,
d'Hallard, wed. van Jan Jansen, wonende Amersfoort. Zijn ass. soldaet Cornelis Cornelisz, haar ass. Jurjen Jans
-Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
10-4-1637
Lous
Roelandus Geb. van Guelick (=Jülich), soldaet.          2-6-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:29   Met dank aan Paul de Clerck
Louw Alexander Soldaat 7-5-1684 Huwelijk te Breda met Catharina Ruish,
geb. Maastricht   Isis Breda
Louwenstael Hans Wachtmeester van hr majoor Kijlenburgh 14/15-2-1693 Overledene te Helmond (doodgestocken)
Isis Eindhoven
Louwissen Arriaan Soldaat onder de comp. van capt. Heerma, alhier leggende in de gardesoen 21-5-1699 Ondertrouw te Harlingen met Antie Tiallings,
van Leeuwarden. Getr. 6-12
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Loveriks Rutcher / -J.m. van Maestricht, soldaet onder de comp. 26-2-1685 -Ondertrouw te Borculo met Grietjen Deseker,
van sijn h.gr.gn. van Stirum j.d. van Jan Deseker van hier   Borculo NG Trouwen
Ruth -Wdr, soldaat onder de compagnie van sijn exel. de 26-8-1694 -Ondertrouw te Borculo met Margarita Stoevers.
heere grave van Stijrum Copulati hic / Huwelijk te Borculo den 30 sept.
ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Lovis
Pierre Geb. Zwitserland. Korporaal onder Paffenrode 3-9-1673 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharine Carpentier,
geb. Sluis   Markiezenhof
Lowijs Jan -Soldaat, woonplaats Woerden 8-11-1643 - Huwelijkspartner van de testateur te Woerden
4-5-1650 -Huwelijkspartner te Woerden
-Geappointeerd soldaat, woonplaats Woerden 28-6-1653 -Huwelijkspartner van de testateur te Woerden
Website, notaris Woerden
Lowthor
William Geb. Engeland. Sergeant onder Berritz 10-11-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria van Fernij,
geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof
Lubberts Hendrik Geb. van ’t Heerenveen. Ruiter onder ritmeester Lelius van Lyclama 6-12-1672 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Claaske Jansen,
geb. Doccum. 26-12 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lubbertz Herman Soon van wijlen Lubbert Egbertz, uit het 5-2-1679 Ondertrouw te Borculo met Hendersken Robbertz,
Mastebroek, soldaet van sijn exc. wed.van wijlen Jan ten Nijenhuis, van Bommell
Borculo NG Trouwen
Lubeeck zn., van Peeter Kersten Henricx Adelborst onder de Compaignie van Capiteijn 2-8-1602 Ondertrouw  te Breda met Jenneken Rutgeers dr. 
Codwitz  Isis Breda
Lucas Gerrit Soldaat onder de comp van de heer majoor Dirck 7-4-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Beyts Ulbes,
van Zuylen van Natuis wed. van Harmen Dircks, tot Bolsward. 21-4 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lucas Harmen Soldaat onder de comp. van capt. Sterringa, tot Blockzijl 2-3-1673 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Susanna Lodewijcks, alhier. 1-4 att. gepasseert
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lucas
Jacob Afkomstig van Hamburg. Soldaat onder de 18-1-1630 Ondertrouw te Heusden met Maeijken Stoffels,
compagnie van graaf Willem van Nassau geb. Gorkum   BHIC
Lucas Jacob Functie : Commies der vivres en ammunitie van oorlog te Sas van Gent. Voorganger: Everhart 25-11-1653 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Everwijn
Lucas Janes Geb. van Amsterdam, soldaet. 21-3-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven / Louvain
b:11928, f:54   Met dank aan Paul de Clerck
Lucas Laurens -Eertyt soldaat onder cappiteyn van der Sterren? 29-7-1608 -Notarisakte te Helmond
Afkomstig van Helmond Isis Eindhoven
- Soldaat van thuis Afkomstig van Helmond 7-8-1608 -Notarisakte te Helmond
10-8-1608 -Notarisakte te Helmond
Lucas
Pierre Geb. Limé. Soldaat onder monsieur 17-3-1668 Huwelijk te Heusden (Franse kerk) met Anna Huré
de la Villaumaire. BHIC
Lucas Wouter Soldaat 1-1-1677 Huwelijk te Breda met Anneken Henrix,
wed. van  Marcus Gerirtsen   Isis Breda
Lucassen / Herman -Adelborst onder sijn gr. gn. van Stirum Jan. 1667 -Copulati / huwelijk in Grol met Wilmken Vaex,
j.d. van zal. Gerrit Vaek, van Borkeloo.
Borculo NG Trouwen
Lucasz -Soldaet onder sijn excell. 16-12-1674 -Zoon Lucas gedoopt te Borculo   Borculo NG Dopen
Lucassen
Jan Geb. Süchteln (Duitsland). Soldaat onder de Swart 25-3-1629 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maeijken Willems,
geb. Middelburg   Markiezenhof
Lucasz
Hendrick Geb.  van Rees. Soldaet onder capt. Intima in 8-11-1626 Huwelijk te Geertruidenberg met
guarnizoen alhier
Margrita Aertsd Booms, j.d. geb. van Itter in 't land
van Luick (Liege), hier mede woonende   BHIC
Luddel (=Little?)
Jan Geb. Schotland. Soldaat onder Cooliart (=Colyear) 28-4-1627 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Catelijn Riet (=Reed?),wed. van Jacques Jong (=Young?) 
Markiezenhof
Lue, de Jan Luitenant onder Eissinga 14-1-1605 Met zijn huijsvrouwe Fransoyse-, lidmaat te Sluis
Website
Luesink Derk Soldaat 8-10-1723 Ondertrouw? te Borculo met Maria Meddelers,
van hijr. Cop. in Groenlo   Borculo NG Trouwen
Lughter
Coenraet Geb. Aken / Aachen. Soldaat onder Wolterus 25-5-1691 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken Joost,
Wed. van Pieter Sibrants   Markiezenhof
Luhe, van der
Cun Frederick Geb. Mechelenburg. Monsieur en Capiteijn in 1695 Attestatie te Breda voor huwelijk met
dienst van Lestal Marie Agathel Loijd, geb. Breda   Isis Breda
Luick
Hendrick J.m. geb. Onna (Unna?) in 't land van der Marck. 27-1-1627 Huwelijk te Geertruidenberg met Heiltjen Andriesd.,
Soldaet onder de heer van Valckenburg in j.d. gebooren van hier en woonachtig
guarnizoe(n alhier?) BHIC
Luijckenhuijs Jan Quartiermeester onder de Compagnie van de Mei 1667 Lidmaat te Rhenen   Website
Grave Schellart
Luijcks Marten Soldaat, hij diende onder kolonel Drost, gouverneur 11-12-1665 Ondertrouw te Heusden met Hester Joosten,
dezer stede. geb. Heusden   BHIC
Luijders
Hans Jacobs Geb. Brandenburg. (?) onder Lamot 1-11-1692 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Margriet Elisabet Mickeel , wed. van Jurien Mickeel
Markiezenhof
Luikas Jan Uit Almelo. Ruiter onder de majoor van 15-2-1696 Huwelijk te Almelo met Aleijda de Vries
Rechteren uit Almelo   website
Luitiens
Harmen Soldaat onder Grovestins 22-12-1694 Ondertrouw te Leeuwarden met Elisabeth Hanses,
afkomstig van Leeuwarden   Tresoar
Lukes Jan Soldaet onder capitein Duvenvoerde 6-2-1642 Huwelijk te Gelselaar met  Geertien Exbers,
dochter van Ecbert Paesschers.
Gelselaar NG Trouwen
Lupert Hans Soldaat 15-3-1679 Huwelijk te Breda met Catharina Christiaens,
wed. van  Jan Renkius   Isis Breda
Lutet
Jacob Geb. Engeland. Adelborst onder Poollart 10-10-1635
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elisabeth
Baijlij, geb. Engeland   Markiezenhof
Lutien / Lutjen Court -Soldaet onder 't regiment van de heere Delwick 12-9-1690 -Huwelijk te Lochem met met Maria Dercks,
dochter van w. Derck Volmer van Lochum.
Lochem NG Trouwen
-Soldaet, getrouwt aen die Ampsense wever sijn dochter 9-9-1691 Sijn sone Jan gedoopt te Lochem. Getuigen: Gosen
en Jan Volmer.   Lochem NG Dopen
Luycx Gerard Van Daelsen, ruiter 8-8-1683 Huwelijk te Oosterhout met Iken Peters van Ravels
BHIC
Luytjens Wouter Soldaat 1-5-1679 Huwelijk te Breda met Cornelia Coster,
wed. van  Paschier Zegelijn   Isis Breda
Lye Migghiel Geb. van Scheffenhuisen (Schaffhausen?). Ruiter 18-1-1674 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Tryntje Jans
?
onder de comp. van ritmeester Laelius Lycklama Staphorst, alhier. 5-1?? alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Lypkes Marcus Soldaat onder de heer Kaminga 4-4-1675 Ondertrouw te Harlingen met Gritie Ellerts,
van Harlingen. 11-7 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023