17e eeuw IJ        
*
Ides
Jacob Geb. Wier in Vriesland. Soldaet onder den 8-1-1630
Huwelijk te Geertruidenberg met Rinsch Claesdr,
gouverneur Coop in guarnizoen alhier geb. Leccun mede in Vriesland, hier woonende  BHIC
IJmes Dirck Dircken Geb. Zutphen. Adelborst onder kapitein Turcko 30-4-1673 Ondertrouw te Aalburg met Teuniscken Gerits
van Maurick, geb. Heusden   Isis Heusden
IJpelaer Willem Soldaat, hij diende onder kapitein Robbrechts, 1608 -Ondertrouw te Heusden met Jenneken Ruttendr
in garnizoen op Crevecoeur. 1-4-1608 -Huwelijk   BHIC
IJselsteyn Adriaen Ruiter onder de Compagnie van de heer van Merwen 9-2-1605 Begraven te Breda   Isis Breda
IJselsteyn, van Baernt Soldaat onder de comp. van graeff Maurits 18-7-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Tryntie Jacobs, al-
van Nasau hier. 6-8 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
IJserloo (Iserlo),van
Hijndric Hindrichs Geb. 1613 in Iserlohn, Mark, Nordrhein-Westfalen. 17-6-1634 -Ondertrouw
Soldaat in het leger van Prins Willem van Oranje, De ondertrouwakte luidt:
rond 1630 te Klundert gelegerd / Sluiswachter Den 17 Junij sijn wettelijk ondertrout Hejnrick Henrichss,
De Klundert en Willemstad waren vestingsteden.Willemstad Jm uut de Mercke, soldaet onder Cap Roussel, garnisoen
werd gesticht in 1583 op de bedijkte aanslibbing van de houdende inde Klundert, met Peterken Claes, J.D. van
Ruigenhil en op kosten van Prins Willem van Oranje als Princelant, woonende inden Fijnaert.
vestingwerk versterkt. 16-7-1634 -Huwelijk te Fijnaart en Heiningen met Pieterken
De naam van Iserloo krijgt vele varianten, oa: In Willemstad Claesd, geb. 1618 in Princelant.
worden op 30-11-1698; Hendrik Hendrikse van Eijserloo -Uit dit huwelijk:
en Pietertje Claes van Eijserloo opgevoerd als Peter en 1.Elsken van IJserloo (Iserlo), geb. 21-05-1637
Meter Willemstad. 
2. Cleas (Klaas) Hendricksz van IJserloo, geb. 9-3-1639
Willemstad.Sluiswachter, huwelijk 23-3-1676 Willemstad
met Jenneke Willemsd, geb. 1654 Willemstad
3.Aliesje (Aleisje) van IJzerloo, geb. 25-3-1645 Willemstad. 
4. Jan Hendriksz van IJzerloo, geb. 10-5-1648 Willemstad,
ovl. 1-12-1706  Rotterdam,makelaar, vermoedelijk in scheepvaart zaken, bij de Hr van Ysselmonde. Jan:
(1) trouwde  5-6-1667 Willemstad met Barentje Weijster,
geb. 1648 IJssen, ovl. 4-1670 Willemstad
(2) trouwde 2-12-1670 Willemstad met Pieterken Pieters,
geb. 1627 Willemstad, ovl. ca 1677/1678 Willemstad
(3)trouwde 1-12-1680 Rotterdam met Margrieta
van Krimpenovl. 2-2-1707 Rotterdam,slechts 2 maanden
na haar echtgenoot. 
5.Hendrick Hendricksz van IJserloo, geb. 1650
Willemstad. Huwelijk 27-3-1672 Willemstad met Sijtje / Cecilia
Teunisd / Anthonisd, geb. 1652 Alblasserdam
Zie ook: website   Met dank aan Adriaan C. Leeuwis
Ilet (Eliot??)
Peter Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1605 -Ondertrouw te Heusden met Ariaentgen Jansdr,
Hans geb. Drunen   BHIC
Imants Jan Soldaat, hij diende onder commandeur Drost -Partner: Teunisken Jansdr
28-1-1642 -Vader te Heusden. Kind: Iemants   BHIC
Imelet
Pierre Uit Zwitserland. Soldaat 20-11-1659
-Ondertrouw te Leeuwarden met Anne Galois,
uit Oudenaerde
18-12-1659 -Huwelijk te Leeuwarden   Tresoar
Impekaven Johannes Hermanius Woonplaats Hasselt. Corporael onder de heer 7-8-1667 Huwelijk te Hasselt, Princenhage met Elisabeth
Ritm(eester) Verschoor Wittensteijn, woonplaats Hasselt   Isis Breda
Inclemij Jan Francois Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 9-4-1660 Ondertrouw te Heusden met Maria Jans Wolpharts,
van Obdam  Cav.Rgt. 635d* geb. Heusden   BHIC
Ingelbie Willem Vaandrig, hij diende onder kapitein Engelbije 11-5-1634 Ondertrouw te Heusden met Alida Simons
van Oudheusden, geb. Heusden, ovl. 1673.
Kinderen: Engelbije en Ingelbij   BHIC
Ingelsdorp, van Willem Korporaal., hij diende onder kapitein Hendrick 27-12-1669 Ondertrouw te Brielle met Hillegont Misdonck
Frederick d'Igniosa, in garnizoen te Brielle. BHIC
Ingen, van Hendrik Jansen Soldaat onder capitein van Eck 5-3-1676 Ondertrouw te Zutphen met  Grietje Hendriks,
j.d. alhier   Trouwboek Zutphen
Insers
Robbert Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1605 -Ondertrouw te Heusden met Marij Jong
Steijnen 27-1-1606 -Huwelijk   BHIC
Intes Gerrit Jm van Leeuwarden. Soldaat onder capt. jr. Poppe 13-7-1662 Ondertrouw te Bolsward (ref) met Trijntje Lucas,
van Burmania jd van Bolswart. Att. gepasseerd nae Harlingen 28-7
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Irwin Jan Soldaat onder Col. Buccleugh   Inf.Rgt. 629a* 18-2-1629 Ondertrouw te Alkmaar met Sijtje Gerrits,
?
wed., wonende Thoorenburgh. Attest naar Outdorp
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Isaac / Robbert / 1-10-1630 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Pauwelyne
Isaa(c)x / Robert Cornelis (kind wettig??)
Isackx 17-3-1632 -Idem, moeder Paulin Komelesen
-Geb. Workum. Tamboerijn onder Frier 9-2-1633 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met Paulyntgen
Cornelis, geb. BoZ  
15-4-1635 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Paulijne Cornelis
4-1-1637 -Idem, moeder Paulijn Cornelis
31-10-1646 -Idem, moeder Pieternelleken Cornelis
Isis Bergen op Zoom
Isaacks Wolter Hellebardier van sijn Excell. 26-6-1653 Ondertrouw te Leeuwarden met Doedtie Siercx,
wed. van Jacob Gerryts alhier. 13-7 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Isebrantsen Evert Soldaat onder kapitein Hertsbergen op St. Andries 16-6-1639 -Ondertrouw te Buren
7-7-1639 -Huwelijk te Buren met Geertjen Ariens,
j.d., geb. alhier   Geref. Trouwboek Buren
Met dank aan Robert Maaswinkel
Israels Henrik Soon van zal. Israel Luiken, van hier. Soldaet onder sijn gr(aaflijke) gen. van Stirum. 1668 Ondertrouw te Borculo met Hendersken ten Velthuis,
nagelaten dochter van Gerrit ten Velthuis,
van Groenloo   Borculo NG Trouwen
Isselt/Eeswel, van Rombout Janse Geb. Heusden. Soldaat, hij diende onder kapitein 12-7-1669 -Ondertrouw te Heusden met
Chailjou Jenneke Andriese van Beeck, geb Baardwijk
6-10-1669 -Huwelijk te Elshout   BHIC
Ivens Thomas Soldaat onder kolonel Monck   Inf.Rgt. 675c* 16-12-1687 Ondertrouw te Heusden met Aeltien Hermens,
?
geb. Leiden   BHIC
Jacken Theunis Soldaat onder kapitein Roper 14-11-1673 -Ondertrouw te Heusden met Anna Stoffelen
-Andere partner:Engel Herbringh   Isis Heusden
Jackson Jan Korporaal 8-6-1685 -Huwelijk te Breda met Maria de Groot,
geb. den Bosch   Isis Breda
13-3-1686 -Vader te Breda, moeder  Maria de Groot 
Jacob Flip Vrij stalknecht v/d Prins v. Hessen Darmstadt 5-4-1693 Huwelijk te Breda met Geertruijd Messemaeckers,
geb. Diessen   Isis Breda
Jacob Hans Soldaat 18-1-1682
Huwelijk te Breda met Alegonda Veskens,
geb. Hasselt   Isis Breda
Jacob Petrus Geb. van Groeninghen. Soldaet.            6-6-1692 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:21   Met dank aan Paul de Clerck
Jacobi Ambrosius Militair 28-5-1648 Vader te Ginneken, moeder Anthonia Anthonii   BHIC
Jacobs
Adam Geb. Duitsland. Soldaat onder Swaelff 24-3-1634
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Anneken Heyndryckx, geb. Denemarken  
Isis Bergen op Zoom
Jacobs Adriaen Van den Briel, soldaet onder Cabelliau 10-4-1604 -Ondertrouw te Axel met Mayken Goytsel
8-5-1604 -Huwelijk    Website
Jacobs Adriaen Soldaat, hij diende onder kapitein Foljou 22-8-1625 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Lamberts
Isis Brabant
Jacobs Bartel Geb. van Amisfort (Amersfoort). Soldaet.          24-5-1695 Overleden in het te Gasthuis te Leuven
B:11929, f:6   Met dank aan Paul de Clerck
Jacobs Carst Van Aernhem. Soldaat onder de guarde   9-1-1653 Ondertrouw te Leeuwarden met Tryntie Jans,
Inf.Div. 631a wed. van Johannis Hendrix. 30-12-1654 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jacobs Dijver Jm, van Babijlonienbroeck. Soldaet onder den 16-7-1644 -Ondertrouw
dienst vanden coningh van Spaengien, int 24-08-1644 -Attestatie gegeven te’s Grevelduin-Capelle om tot
garnisoen van Herentals Babijlonienbroeck te trouwen met Grietgen Dircx,
jd, van Cappel
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
Jacobs Dirck Afkomstig van Wirdum. Soldaat onder kapitein 13-11-1641 Ondertrouw te Dokkum met Lysbeth Hoytes,
Ernst van Aylva  afkomstig van Dokkum   Tresoar
Jacobs Dirck Van Groningen. Marinier onder de manhafte 9-12-1666 Ondertrouw te Bolsward met Antie Coerts,
commandeur Posthumus jd van Bolswart. Getrouwd 23-12
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jacobs Dirck Jm van Swol. Soldaat onder de comp. van 3-2-1667 Ondertrouw te Bolsward met Tjalle Fredericks,
Gerbrandt de Buisonat Jd tot Bolswart. Gertrouwd 3-3
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jacobs Djerck Soldaat onder capt. Dominicus Walrech, tot Leeuwarden 15-10-1671 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Antie Hanses,
beide van Harlingen. 1-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jacobs Frans Geb. Colen (Keulen / Köln?). soldaet onder de 12-7-1602 Ondertrouw te Breda met
 ?
Compaignie van Capiteijn Otto vander Bruggen. Clara Jacobs van Woerden dr.,
Zie ook: broer Peeter Jacobs wed. van Geerijt Dijrckssen   Isis Breda
Jacobs Habe Geb. van Hemme (Hemmen of Emmen?). Soldaet.   13-8-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:34   Met dank aan Paul de Clerck
Jacobs
Hans Afkomstig van Zwitserland. Soldaat 2-12-1609 Ondertrouw te Leeuwarden met
Eelck Henrix, uit Leeuwarden   Tresoar
Jacobs Hans Adelborst 10-4-1639 Vader te Breda (dochter: Anneken)   Isis Breda
Jacobs Henricus Geb. van Zutvent (Zutphen). Soldaet.          11-6-1696 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11929, f:15   Met dank aan Paul de Clerck
Jacobs Hendrik Soldaat onder capt. Idsaert Jacob van Harinxma 5-8-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Pytie Idsaarts,
geb Doccum. 27-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jacobs Henrick Soldaet 7-3-1683 Met att. van Zutphen gecopuleert te Warnsveld met
Geertruit van Niclaes   Warnsveld NG Trouwen
Jacobs    =? Hilbrandt Soldaat onder de comp. van de Heer capt. Tobias Reinhart 13-12-1674 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Sytske Bootes,
wed. van Tjeerd Claases, mede in leven soldaat,
beide alhier. 27-12 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jacobs    =? Hillebrant Sold. onder de heer overste Aesgema 16-4-1674 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Sytske Boters /
Botis, j.d. binnen Doccum
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jacobs Jan Geb. ’s Gravenhage. Soldaat, hij diende onder 6-3-1626 Ondertrouw te Heusden met Jacomijntjen Claes,
kapitein Roobol geb. Heusden. + 9 kinderen   Isis Brabant
Jacobs Jan Van Velthuisen. Soldaat onder de Heer colonel Swartzenburch 10-12-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Rinske Bauckes.
24-12 alhier getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Jacobs Lambertus Geb. van Groningen. Soldaet. 9-8-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:34   Met dank aan Paul de Clerck
Jacobs Leonardus Soldaat bij de heer satraap. Zie van Haestrecht? 10-12-1634 Vader te Breda, moeder Helena Joosten   Isis Breda
Jacobs
Martinus Corporaal gedoopt in IJzendijke 19-11-1674 Vader te Breda, moeder Isabella van de Velde  
BHIC
Jacobs Nicolaus Geb. van Kuijck. Soldaet. 17-5-1691 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:12   Met dank aan Paul de Clerck
Jacobs Peeter Broer van Frans Jacobs (zie aldaar). Soldaet onder 12-7-1602 Getuige te Breda (bij broer Frans).    Isis Breda
de Compaignie van Capiteijn Otto vander Bruggen
Jacobs Peter Geb. Dordrecht. Soldaat, hij diende onder kapitein 1606 -Ondertrouw te Heusden met Maijcken Jelis,
Bont geb. Terneuzen 
27-8-1606 -Huwelijk   BHIC
Jacobs Pieter Soldaat onder Kapt. Huijgens 5-4-1693 Huwelijk te Breda met Josijntje Mathijs   Isis Breda.
Jacobse
Elias Afkomstig van Belle (Vlaanderen). Soldaat onder 15-7-1607 Ondertrouw te Heusden met Janneken Arnouts,
Calslagen. geb. Sluis   Isis Heusden
Jacobse Henrick Geb.  Arnhem. Soldaat, hij diende onder de 12-11-1621 Ondertrouw te Heusden met Margareta Jans
compagnie van de heer van Kerckwijck op fort BHIC
Creveceur.
Jacobs Wilhelmus  Soldaat 17-1-1633    Dochter Jacoba gedoopt te Breda   Isis Breda
Jacobse Willem Geb. Vlijmen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Gulleken Michielsdr,
Mijsebuar geb. Stippen   BHIC
Jacobsen Cornelis Geb. Utrecht. Soldaat, hij diende onder kapitein Tegnagel (=Tengnagel?) 28-12-1640 Ondertrouw te Heusden met Oeken Emmers,
geb. Heusden   BHIC
Jacobsen Cornelis Soldaat, hij diende onder commandeur Drost 1-11-1662 Vader van begraven kind te Heusden   BHIC
Jacobsen Lucas Wdr. van Tenyne van Harre. Soldaat onder 12-10-1657 -Huwelijk te St. Anna ter Muiden met Petronella
luitenant Lely Lesseel, geb. ca 1635 Slijpe. Notitie bij Petronella:
L St. Anne: 18.1.1659 met belijd Petronille Lesseel
huisvr van Lucas Jacobssen.
(Get. van hem Pieter de Vos, Josijntje van Ackere,
bekenden, van haar Jacob Vergote en vr. bekenden)
27-3-1661 -Vader teSt. Anna ter Muiden (doop dochter Maijken,
getuigen: Machiel van de WoestijneMaijken van
der Straten)
5-11-1662 -Idem (doop zoon Lucas, getuigen: Ma... Coole,
Jaquemijntje Coole, Jacomijntje Coeck. Lucas begraven
St. Anna ter Muiden 27-1-1663)
23-12-1663 -Idem (doop dochter Jacomijntje, getuigen: Jan Cane,
Jacomijntie de Puijdt. Jacomijntje begraven te
27-2-1664 St. Anna ter Muiden 13-8-1664)
-Begraven te St. Anna ter Muiden
Met dank aan Marianne Gossije
Jacobsz.
David Van Edenburgh in Schotland. Wdr. van Grietge Jacobs. 5-11-1611 -Ondertrouw te Aardenburg
20-11-1611 -Huwelijk te Aardenburg met Neeltgen Peerebooms,
jd van Wemeldinge in ’t land van Goes, wonende te
Outale. Get.: Jan Hauesbout en Maeyken Jans (hem),
en haar vader Adrien Peereboom
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jacobsz Hendrik J.m., soldaat onder capt. Welderen 23-5-1675 Ondertrouw te Zutphen met Hermken Dirx,
j.d., beide wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Jacobsz Hermen Soldaat, woonplaats Woerden 3-8-1654 -Geldnemer te Woerden  
22-9-1657 -Idem
15-8-1659  -Machtiger te Woerden   Website, notaris Woerden
Jacobsz.
Jacob Jg uit Schotland. Militair? 9-1-1633
-Ondertrouw
23-1-1633 -Huwelijk te Alkmaar met Jannetje Jans,
wed. uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jacobsz Matthaeus J.m., geb.  van hier. Soldaet onder capt. Scheffer in 1630 Huwelijk te Geertruidenberg met Neeltjen Woutersdr,geb. Oosterhout, wed. van Peter Barendsz, woonende alhier   BHIC
guarnizoen alhier
Jacobz Claes -Soon van wijlen Jacob Janszens soon, van 18-5-1679 -Hic copulati / huwelijk te Borculo met Marrijtjen
Genemuijden. Soldaet onder de comp. van sijn exc. Kistemakers, j.d. van Gerrit Kistemaker, van
Borculoo   Borculo NG Trouwen
-Soldaet uit het Mastebroek 16-7-1682 -Zoon Jacob gedoopt te Borculo.
Getuigen zijn geweest absente parente Anneken de
wijsemoeder en mr. Jan Kistemaker, avia et avuncules.
Borculo NG Dopen
Jacops Pouwels Adelborst onder den oversten luijtenant Eisinga 14-1-1605 Lidmaat te Sluis   Website
Jacopsen Gerrit Soldaat onder capitain Charret 1-2-1648 Ondertrouw te Grave met Lysbeth Servaessen,
j.d. van Bergen op Zoom, wonende in de Grave.
16-2 getrouwd.  Wolters soldatenhuwelijken Grave
Jaecques
Jean Geb. Frankrijk. Soldaat onder Savornij 20-4-1633 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Neelken Adriaens, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Jaeger, de Willem Robbertss Soldaat 23-5-1674 Akte over zijn aanwezigheid te Utrecht op
20-5-1674.  Utrechts Archief inv.nr. U79a2, aktenr. 77 
Jaems (James?)
Willem Schotsman. Wdr. van Anneken Heyndricx. 2-2-1620 Ondertrouw te Geertruidenberg met Stijntije Willems,
Soldaat onder Capt. Brouwnfield van Geertruidenberg. De bruidegom vertrok
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jaexsoon(Jackson?)
Marmeduc Engels soldaat onder kolonel Veer 16-1-1605 Ondertrouw te Dordecht met Truijcken Adriaensdr.,
van Dordrecht, wed. van Tonis Joppen, schipper
Website
Jager Hendrick Soldaat onder Kapt. Araskine 19-11-1692
Huwelijk te Breda met Anna Maria Beeck,            ?
geb. Hasselt   Isis Breda
Jager, de J. Luitenant 14-11-1673 Verklaring betr. een ruzie op de heide achter
Hilvarenbeek op de molendijk te Goirle   Isis Tilburg
Jager, de Jan Trompetter onder de heer ritmeester Hellemis 4-4-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Sophia van Ulsen.
18-4 getrouwd   Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Jakson
Joris Geb. Londen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1-4-1633 -Ondertrouw te Heusden met Neeltjen Bastaensen
Ingelbij. Poorter, geb. Heusden. Kind: Jeksum
-Andere partner: Neeltien Bastiaens   Isis Brabant
Jameleu
Henrij / Geb. Luik. Zoon van Thomas Jameleu en soldaat in 7-5-1617 -Huwelijk te Breda met Clarette Jaqueni,
Henry de Compagnie van Sr. Fretton geb. Villeleurs   Isis Bergen op Zoom
9-6-1619 -Vader te Breda, moeder Clarette Jaquini Isis Breda
22-11-1620 -Idem, moeder Claire-
Janken Gregorius Corporael onder de ritmeester Cralingen 19-3-1676 Ondertrouw te Zutphen met Mechtelt Heuten,
j.d., beide wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Jans Arnoldus Soldaat bij cap La Verduren 22-10-1634 Vader te Breda, moeder Gertrudis Tilemans
Isis Breda
Jans Claes Van de Mieden. Sold. onder capt. Thobias Reinhart 27-2-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Grietie Eedes,
j.d. van Doccum. 14-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jans Cornelis J.m., geb. Utrecht. Soldaet onder Cap. Hertevelt, 20-9-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met
in gaernsioen alhier Anneken Cornelis, j.d. geb. hier ende woonachtich
(getrout den 16? October).   Website
Jans Dijnis Jm van Worcum, soldaet in garnisoen leggende 13-3-1645 -Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met
binnen Ravesteijn, onder capiteijn Reman Ariaentgen Dircx, jd van Oorschot,
        wonende inde Vrijhoeven
5-4-1645 -Attestatie gegeven te ’s Grevelduin-Capelleom
tot Ravensteijn te trouwen
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
Jans Eernst Van Norden. Soldaat onder capt. Wijngarden 4-6-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Tietske Willems,
wed. of jd   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jans Eijda Schriver onder Eisijnga, overste luijtenant 14-1-1605 Met zijn huijsvrouwe Eepel-, lidmaat te Sluis
(Edijans) Website
Jans Focke Van Leeuwarden. Soldaat onder de comp. van Bootsma 12-5-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Grietje Gerbrants,
jd tot Bolsward. 27-5 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jans Fokke Soldaat onder de Grave van Solms 17-3-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Antie Alberts,
van Harlingen. 21-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jans Frank Wdr. van Neeltje Klaas. Soldaat onder de comp. 6-8-1639 Hij en Dirkje Jurriaans (wed. van Hans Hekel),
van de commandeur van Brielle echtelieden te Brielle, maken een testament te Brielle  
Notariëel Archief, inv. Nr 1012
Jans Gerardus Ruiter bij kapitein Jacobs 5-12-1630 Vader te Breda, moeder Gertrudis Jans   Isis Breda
Jans Gerardus Ruiter bij de baron van Wesemael 26-7-1631 Vader te Breda, moeder Beatrix Sweerens Isis Breda
Jans Gillis Geb. Hemert. Soldaat, hij diende onder 20-6-1660 Ondertrouw te Hemert met Peterken Joris,
commandeur Drost geb. Hemert   BHIC
Jans Gilles Afkomstig uit Amsterdam, wonend Geerweg. 10-10-1665   
Ondertrouw te Delft met Geertruijt Marcus,
Soldaat jd, afkomstig uit Antwerpen, wonend Geerweg
Dig. Stamboom Delft   Met dank aan Annelies Mateboer
Jans Guilelmus Soldaat 11-5-1695 Vader te Wouw, moeder Joanna Jacobs- 
Isis Brabant
Jans Hans Hendrick Soldaat onder capt. Lodwich van Haeringsma 6-5-1655 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Ytie Pietters,
Alhier.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Jans Hermen J.m., geb. Bommel. Soldaet onder cap. Loesecat in 27-9-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met
gaernisoen alhier Jagemijnthien Aerts, j.d. geb. Wesseu (Wesel?),
woonende alhier (attest gegeven vertreck van de
compani).   Website
Jans Ippe Militair uit Gaast 27-4-1631 Proclamatie te Sneek voor huwelijk met
Beerncke Jochems, uit Sneek   Tresoar
Jans Isaac Soldaet onder de hr. capitain Arnout Warneke 12-4-1671 Sijn dochter Regina gedoopt te Lochem. Getuigen:
de vader ende capitain Voors, doch in capitains
plaetse Theodorus Glissenbergh  
Lochem NG Dopen
Jans Iske Soldaet  29-10-1682 Met att. van Zutpen gecopuleert te Warnsveld met
Eefken Nicolaas   Warnsveld NG Trouwen
Jans Jurriaen Van Wilmstadt. Soldaet onder den hr. commandeur van Wal 7-1-1766 Huwelijk te Lochem met Lijsabeth Werners,
j.d. woonende tot Deventer.  Lochem NG Trouwen
Jans Mense Adelborst onder Kapt. Wepsens 15-4-1696
Huwelijk te Breda met Elisabet Roelefsen,
geb. Coppenhaegen   Isis Breda
Jans Michiel Van Garijp. Marinier onder de manhafte 9-12-1666 Ondertrouw te Bolsward met Elske Coerts,
commandeur Posthumus jd van Bolwart. Getrouwd 23-12
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jans Philps Jm, van Moergestel, tegenwoordich soldaet onder 19-12-1633 -Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle, attestatie
de companie van den edele Willem van Nassau gegeven tot Heusden om aldaer te trouwen
tot Heusden in garnisoen   Inf.Rgt. 622a* 24-01-1634 -Attestatie gegeven te  ’s Grevelduin-Capelle voor
huwelijk met Aentgen Geldens,
jd, van Cappel, wonende alhier
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
Jans
Reyner Uit Emden, soldaat 29-3-1602 Ondertrouw te Leeuwarden met May Franses
Tresoar
Jans Robbert Soldaet onder d’Heer Commandeur Broucqsoult April/mei 1654 Ondertrouw te Axel met Catelijntje Schaeps Cooman,
van Axel   Website
Jans Roelf Geb. ca 1655 te Bunne, Drenthe
Zie: Swartwolt
Janse Adriaen Soldaat onder kapitein Jan van den Bosch. 16-7-1621 Ondertrouw te Heusden met Catelijn Laurentse
Verbeeck, geb. ’s Hertogenbosch   Isis Heusden
Janse Jurrie Soldaat 17-12-1692 Vader te Delft, moeder Annitje Andriesz
Dig. Stamboom Delft
Jansen Albart Van Almeloo. Soldaat onder capt. Sanders 31-1-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Bregtien Clases,
van Harlingen. 24-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Albert Van Leusden. Soldaat onder Heer colonel Swartzenburch, alhier in garnisoen 18-6-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Hansck Hayes,
jd. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Andris Soldaat onder de heer capt. Vonck 19-12-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Sytske Reins,
tot Harlingen. 2-1-1676 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Ariaen Tamboer 1-2-1693 Huwelijk te Breda met Christina Lunnighs,
geb. Zwolle   Isis Breda
Jansen Arent Soldaet 15-2-1680 Huwelijk te Gorssel met Aeltjen Willems,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Jansen Arnoldus Militair, soldaat, afkomstig van Heusden 16-6-1637 Huwelijk te Drunen met Catharina Jans, 
uit Drunen   BHIC
Jansen Bart Ruiter v.d. Ritmeester Soppenbroeck 22-2-1694 Huwelijk te Budel met Hendrina Wildemans  BHIC
Jansen Bastiaan J.m. van Utrecht. Soldaat onder de compagnie van 7-2-1660 Ondertrouw te Grave met Gritien Randers,
de Heer majoor Gentillott wed. van Andries Fortuin. 20-1 getrouwd.  
Wolters Soldatenhuwelijken Grave
Jansen Berndt Soldaet onder capt. Welderen 13-5-1677 Ondertrouw te Zutphen met Hendersken Bastiaens,
wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Jans(s)en Borger(t) Ruiter van (ritmeester) Marlot 4-4-1655 -Huwelijk te Breda met Jenneken Peeters 
23-12-1663 -Begraven te Breda   Isis Breda
Jansen Claes Soldaat onder capt. Maurick 15-5-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Berber
Sybrandts. 28-5 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Jansen Claes Soldaet onder capt. Hetinga 17-10-1669 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met
Hytje Beerns, van Boerem. 3-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Claes Geb. Doesburg. Ruiter 1687 Huwelijk te Breda met Aeltje Paling,
geb. Nijmegen   Isis Breda
Jansen Cornelis Soldaat, hij diende onder kapitein Aelbout op het 24-6-1624 Ondertrouw te Heusden met Maeijken Aerts,
fort Sint Andries. geb. Heusden   Isis Brabant
Jansen Cornelis Ruiter bij de graaf la Tour (=Frederik Maurits de la Tour 15-12-1635 Vader te Breda, moeder Maria Claasen   Isis Breda
d'Auvergne ?)Cav.Rgt. 625b
Jansen Cornelis J.m. van Elden. Soldaat onder de companie van de majoor Everwijn 1678 Huwelijk te Rheden met Hendriksken Jansen,
Jan Hosens dogter tot Wortrhee. Copulati in castris
(nisi fallor) {Vertaling: “in de echt verbonden in de
kazerne, als ik mij niet vergis”}   Rheden NG Trouwen
Jansen Emmerick Soldaet onder capt. Eck 30-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met Anneken Mouselaers,
wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Jansen
Evert Van Keulen. Soldaat onder capt. Gabbema 31-1-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Lysbet Christians,
tot Harlingen. 14-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Frederick Geb. Nijmegen. Soldaat onder Panhuijs 18-1-1670 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cathlijn
van Brabant, geb. Diessen   Isis Bergen op Zoom
Jansen Geraert Geb. Den Haag. Soldaat onder Bockhoven 24-9-1632
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Christinken Geerorts, geb. Denemarken 
Isis Bergen op Zoom
Jansen Gerrit Ruiter, in garnizoen te Heusden. 10-2-1641 Vader te Capelle, moeder Lyntgen Bertramsdr.   
Isis Brabant
Jansen Gerrit Soon van Jan Gerrits. Ruijter onder den Heer Commandeur Schimmelpenninck tot Zutphen, noch won. in Voorst 22-10-1671 Ondertrouw te Voorst met  Dercksken Gerrits, 
dochter van Gerrit  Meulencamp te Battum won. op 
den Sallants Poll in Gietelo onder Voorst. Get:  Arent 
Jansen .... op de Pols Poortkamer.
Voorst NG Trouwen
Jansen
Gerrit Van Noordthoorn uit de graeffschap Benthem. Soldaat onder de colonel Swartzenburch 27-10-1672 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Hiltje Jans,
Wed. van Harmen Pyters (Booltje)
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Gerryt Soldaat onder de Guarde   Inf.Div. 631a 12-3-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Antie Michels,
alhier.   Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Jansen Gerryt Jm. Tamboer onder de comp. van capt. Doys 15-11-1668 Ondertrouw te Bolsward met Rinck Cornelis,
jd tot Bolsward. Getrouwd 13-12
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Gerryt Wdr. Soldaat onder de comp. van capt. Doys 20-12-1668 Ondertrouw te Bolsward met Lysbeth Alberts,
wed. van Roelof Jansen. Getrouwd alhier 13-9-1669
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Haermen Soldaat onder de guarde   Inf.Div. 631a 28-1-1655 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Lu(i)tske Jans,
Van Wolvega Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Jansen Ha(e)rmen Van Haseluinen. Adelborst onder capt. Feije van Burmania 21-10-1649 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Judit
van Aseus (of: Caseus), alhier. 9-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Jansen Harmen Geb. Cantens in Groningerlandt. Ruiter onder ritmeester Lelius van Lyclama 9-11-1672 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Hiltje Beerns, 
j.d. van Doccum. 29-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Jansen Henderick Ruijter 9-7-1682 Huwelijk te Gorssel met Geesken Gerrits,
met attestatie van Zutphen.  Gorssel NG Trouwen
Jansen Hendrick Geb. Arnhem. Soldaat, hij diende onder de drost 9-3-1629 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Aerts
van Buren van Elten, geb. Heusden. geboden, proclamatiën
gedaan te Rees   BHIC
Jansen Hendrick Soldaat onder de heer Gabo van Galma 18-4-1675 Ondertrouw te Harlingen met Antie Hanses,
van Leeuwarden. 24-5 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Hendrick Soldaet onder de compagnie van capt. Keppel 9-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met Stijntje Gerrits,
van Vieracker, wonende alhier. Getrout den 13 feb.
Trouwboek Zutphen
Jansen Hendrick Geb. Woudrichem. Tamboer, hij diende onder 5-6-1685 Ondertrouw te Heusden met Lijsbeth Abrahams Favia, geb. Gameren   BHIC
kapitein Ingelbije
Jansen Hendrik Soldaat onder capt. Ockinga 12-3-1671 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Catharina 
Maertens. 29-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Herman Afkomstig van Estrout (Artois). Soldaat onder 7-2-1625 Ondertrouw te Heusden met Maiken Fransen
?
kapitein Foljou BHIC
Jansen Hermen Soldaet 9-12-1677 Met att. van Zutphen gecopuleert te Warnsveld met
IJtse Gijsberts    Warnsveld NG Trouwen
Jansen Hilgert In garnizoen te Heusden 22-7-1629 Vader te Capelle   BHIC
Jansen Jacob Geb. Maastricht. Soldaat, hij diende onder kapitein 19-4-1647 -Ondertrouw te Heusden met Gerritgen Claes,
Asteleij; in 1658 onder commandeur Drost. geb. Aalburg. 7 kinderen t/m 1663   BHIC
Jansen Jacob Van Groningen. Soldaat onder capt. Bernardus Sobotanus Starringa 13-8-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Fockien Oltmans,
van Schermer in Groningerlandt
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen(=Johnson?)
Jan (=Ian/John?) Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder kapitein Hackert. 1612 Ondertrouw te Heusden met Maijken Andries
BHIC
Jansen Jan Tamboer onder Fryer 29-12-1619 Vader te Bergen op Zoom, moeder Margriet Jans 
van de Gude   Isis Bergen op Zoom
Jansen Jan Geb. Asperen. Soldaat, hij diende onder kapitein 3-12-1621 Ondertrouw te Heusden met Anneken Martense,
Foljou geb Oosterwolt   BHIC
Jansen Jan Geb. Sleeswijk. Soldaat, hij diende onder kapitein 31-10-1625 Ondertrouw te Heusden met Grietgien Aelbertse
Roobol Isis Brabant
Jansen Jan Geb. Crèvecoeur. Soldaat, hij diende onder kapitein 6-7-1627 Ondertrouw te Heusden met Iken Willem,
de Bije geb. Breda   Isis Brabant
Jansen Jan Chirurgijn onder Amerongen 2-3-1629 Vader te Bergen op Zoom. Dochter: Martha   
Isis Bergen op Zoom
Jansen Jan Geb. Doesburg. Soldaat onder commandeur Crumb 27-8-1647 -Vader te Heusden, moeder Agnes Thönissen,
geb. Ravestein
26-9-1649 -Idem
18-11-1653 -Idem
10-3-1658 -Idem   Isis Brabant
Jansen Jan Soldaat onder de Guarde   Inf.Div. 631a 28-4-1650 Ondertrouw te Leeuwarden met Geertruyt Clases,
van Sollyngen. 31-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Jansen Jan Van Couwerden (Coevorden?). Tambur onder capt. Walta 16-4-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Bauck Pietters
29-5 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Jansen Jan Jm van Coeverden. Soldaat onder capt. jr. Hessel 29-5-1663 Ondertrouw te Bolsward met Antje Christiaens,
van Bootsma jd tot Bolswart. Getr. 11-6
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Jan Geb. Heusden. Soldaat, hij diende onder kapitein 9-1-1670 Ondertrouw te Heusden met Martijntje Spanjaers,
Drost geb. Grave   Isis Brabant
Jansen Jan Van Brefoert. Soldaat onder overste-luitenant Roorda 22-1-1671 Ondertrouw te Harlingen(ref.) met Teyte Ommes, van
Inf.Rgt. 577a, 1e Bat.* Mamborg Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Jan Van Delfsijl. Soldaat onder overste-luitenant Roorda 12-2-1671 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Elske Pilips,
Inf.Rgt. 577a, 1e Bat.* van Harlingen. Huwelijk 27-9
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Jan Soon van Jan van Nuijs. Ruijter onder de graef 30-4-1675 Op getoonde attestatie van Vorden te Zutphen
van Flodorff getrout met Hermken Hendricks Trouwboek Zutphen
Jansen / Jan / Afkomstig van Denemarken. Ruiter, hij diende 14-11-1676 -Ondertrouw te Heusden met Gijsbertjen Teeuwen 
*
        
onder ritmeester Hardenbroek. Boom, geb. Genderen
Denemarken, van Jan Jansen 24-1-1677 -Vader te Eethen, moeder  Gijsbertje Teuwen Boom.
Kind: van Denemarken  
24-9-1679 -Vader te Eethen, moeder Gijsbertje Teuwsen  BHIC
Jansen Jan J.g., soldaet onder de compagnie van sijn h. graefl. excellentie, soon van Jan Camperman, van Ruerloo 27-1-1677 Copulati / huwelijk te Nede met Aeltjen Reimelink,
j.d. van zal. Esken Reimelink, van Nede
Borculo NG Trouwen
Jansen Jan Van Beers, soldaet 25-05-1679 Ondertrouw te Voorst met Catharina Hesselincks,
j.d. won. in Empe.   Voorst NG Trouwen
Jansen Jongbloet Soldaat, hij doende onder kapitein Creus op 24-10-1631 -Ondertrouw te Heusden met Peeterken Aerts
fort Crevecoeur. -Andere partner:Geerburch Jacobs   BHIC
Jansen
Joost Afkomstig van Emmerich. Ruiter onder ritmeester 5-12-1625 Ondertrouw te Heusden met Geertruijt Jans,
Bergagne geb. Breda   Isis Heusden
Jansen Joost Soldaat, hij diende onder kapitein Hoep 2-8-1689 Ondertrouw te Heusden met Margarita Titelbagh
BHIC
Jansen Josias Geb. te Bergen op Zoom. Ruiter onder van Eekeren 14-3-1629 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lisbeth Jansen,
geb. te Hasselt   Isis Bergen op Zoom                 ?  
Jansen Laurens Jm van Cappel, soldaet onder den heer capiteijn Gijsberti 27-11-1672 Ondertrouw te Besoijen met Engeltje Teunisse,
jd van Doveren   Met dank aan Hans van den Hoek
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Jansen Nicolaes Soldaet onder capt. Hoeven 4-2-1677 Ondertrouw te Zutphen met Engel Caspers,
wed. van Berent Jacobs, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Jansen Otte Cleermackersgesell en soldaat onder de comp. 9-6-1650 Ondertrouw te Leeuwarden met Christina Hendriks,
van majoor Poppe Bormania van Oostende Alhier   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Jansen Peter Wdr. Soldaet  onder capt. Eck 2-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met Anneken Willems,
wed. van Jan Tönnissen, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Jansen Pieter Zee-Roover 6-4-1600 Criminele sententie te Middelburg   Isis Zeeland
Jansen Piter Jm van Amersvoort. Marinier onder de comp. van 3-2-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref) met Styn Jans,
commandeur Posthumus jd tot Bolswart. Getrouwd 23-2
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Pyter Militair uit Franeker 30-9-1657 Huwelijk te Franeker met Bauck Dirx, uit Franeker   
Tresoar
Jansen Regard -Soldaat onder de comp. van kapiteinvan Gelder, 22-1-1689 -Ingeschreven te Hulst, attestatie gegeven na
onder Baron van Lottem. In garnizoen te Hulst. Middelburg, daer sij beyde laest gewoonthebben,
Inf.Rgt. 672c*
-In garnizoen te Sas van Gent 7-2-1689 -Attestatie gegeven na Sas van Gent, daer hij nu in
guarnisoenleght, voor huwelijk met Agrippina
Polman, j.d. (beyde)wonende tot Hulst
Gens Nostra Jan. 1969, jrg. 24, no: 1
Jansen Rhilof Jm van Engwierum. Marinier onder commandeur Posthumus 17-3-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Jancke
Mathijssen, jd van Bolsward. 16-5 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Roelef Van Amersfoert. Soldaat onder capt. Gabbema 15-3-1674 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Anne Berber
Bergs, tot Harlingen. 8-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jansen Rombout Geb. Bergen op Zoom, wonende in het garnizoen 6-1-1692 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Joosen, 
Brussel. Korporaal onder Frienes geb. Maastricht   Isis Bergen op Zoom
Jansen Rutger Soldaat, hij diende onder kapitein Tegnagel 13-4-1640 Ondertrouw te Ophemert met Aelbertien Jans  BHIC
Jansen
Steven Afkomstig van Doornik. Soldaat onder de graaf 25-2-1628 Ondertrouw te Heusden met Catelijn Jacobs
van Hoorne.   Inf.Rgt. 602a* Isis Heusden
Jansen Teunis Jg, soldaat onder kapitein Sterreberch 22-8-1621 Ondertrouw te Dordrecht met Geertken Gerits,
jd van Dordrecht, per schrijven van Breda, 6-9-1621
bescheid gegeven om te  Breda te trouwen  Website
Jansen Teunis Soon van saliger Jan Jansen, van der Wolde. 29-12-1666 Ondertrouw te Voorst met Lijsken Dercksen, dochter 
Ruijter onder de Ritmeester Pelner tot Zutphen. van Derck Harmsen, van Drempt. Getuige: Derck 
Wdr. Harmsen (vader).   Voorst NG Trouwen
Jansen Theunis Van Bommel. Soldaat onder cappiteijn Meteren, 20-3-1632 Huwelijk (kerk) te “Op de Schans” met
?
residerende op het fort De Wercken Lijsken Melsen, van Asperen wonende tot Ippel
BHIC
Jansen Thonis Ruiter onder viconte de Marsjou 3-2-1630 Ondertrouw te Heusden met Adriaentjen Jans
Att. voor huwelijk naar Valburg(?)   Isis Heusden
Jansen Thonis Uit Wymer(?). Militair in het sticht van Wymer 5-4-1633 Ondertrouw te Dokkum met Jyldu Johannis,
uit Leeuwarden   Tresoar
Jansen Werenfridus Soldaat bij de heer Sabel 13-9-1675 Vader te Breda, moeder Joanna Jansen   Isis Breda
Jansen Willem Soldaat, hij diende onder kapitein Roobol 2-10-1622 -Ondertrouw te Heusden met Geertjen Bouwensen,
geb. Vlissingen
-Andere partner: Catelijn Reinierse   BHIC
Jansen Willem Geb. Brevoort. Soldaat Juni 1680 -Ondertrouw te Breda met Hensesje Hendrix
geb. Naarden 
19-7-1680 -Huwelijk te Breda   Isis Breda
Jansen Willem Geb. Schotland. Adjudant 19-1-1681 Huwelijk te Breda met Johanna van Hil
(Johnson?) Isis Breda
Janss Anthonis Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes de Leur 7-7-1600 Overleden echtgenoot van de bruid
Isis Breda
Janss Hendrick Soldaat 5-7-1679 Huwelijk te Breda met Geertruyd van Hasselt, 
geb. ’s Gravenhage   Isis Breda
Janss Jan Van Utrecht. Soldaat 25-5-1674 Akte over zijn aanwezigheid te Utrecht op 20-5-1674
inv.nr. U79a2, aktenr. 81    Utrechts Archief  
Janss Peter Soldaet Dec. 1668 Lidmaat te Rhenen   
Alias: Website
mettet hooft
Janss Willem Trompetter onder de Compagnie van de Grave Schellart Mei 1667 Lidmaat te Rhenen   
Website
Jansse Adolff Geb. Lier (of: Leer, de?). Soldaat, hij diende onder kapitein Calslagen 1605 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Fransdr,
?
geb. Neeretten (Nederwetten?)   BHIC
?
Jansse Arent Geb. Doesburg. Soldaat, hij diende onder kapitein 1602 Ondertrouw te Heusden met Maricken Willems,
Keijser geb. Wijk   BHIC
Jansse Arien Wonende in het garnizoen Brussel. Kapitein onder Durfort 28-2-1694 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catrina Souk   
Isis Bergen op Zoom
Jansse Fop Afkomstig van Amsterdam. Soldaat onder de heer van Lokeren. 1604 Ondertrouw te Heusden met Neeltgen Jans,
geb. Heusden   Isis Heusden
Jansse
Gerit Geb. Emmerich. Soldaat, hij diende onder kapitein 1604 Ondertrouw te Heusden met Trijntgen Philips,
Gijselaer geb. Horst   BHIC
Jansse Gerrit Geb. Ingen(?). Soldaat, hij diende onder kapitein 1610 Ondertrouw te Heusden met Hendricksken Cornelis,
Brakel geb. Heusden   BHIC
Jansse
Hendrick Geb. Oldenburch. Soldaat, hij diende onder 1604
-Ondertrouw te Heusden met Catrijn-,                
kapitein Vuijttenhove geb. Xanten
28-10-1604 -Huwelijk    BHIC
Jansse
Hendrick Geb. Hamburg. Soldaat, hij diende onder kapitein 1607 -Ondertrouw te Heusden met Teunisken Willems,
Caron geb. Heusden  
1-7-1607 -Huwelijk   BHIC
Jansse Jacob Soldaat, hij diende onder kapitein Keerweer 1604
Ondertrouw te Heusden met Barbar Servaes,
geb. Ieperen   BHIC
Jansse Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Marquet 1601 Ondertrouw te Heusden met Lijsken Gijsbers,
geb. ’s-Hertogenbosch   BHIC
Jansse Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Otmerson 1605 Ondertrouw te Heusden met Maijcken Ariens,
?
geb. Hemert   BHIC
Jansse Jan Geb. Rijnberk. Adelborst, hij diende onder kapitein 1606 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Joosten,
Millant geb. Tilburg   BHIC
Jansse Jan Geb. Steenwijk, wonende in het garnizoen Herentals. 12-11-1695 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Antonette Bertie,
Ruiter onder IJsselsteijn geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Jansse Jochum Geb. Leeuwarden. Soldaat, hij diende onder 1603 Ondertrouw te Heusden met Anneken Hansdr Vries
kapitein Peeckel BHIC
Jansse Joris Geb. Oldeseel. Soldaat, hij diende onder kapitein Embise 1603 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Joosten,
geb. ’s-Hertogenbosch   BHIC
Jansse
Leendert Geb. Tongeren, wonende in het garnizoen Halsteren. Soldaat onder Manenburch 2-9-1693 Huwelijk te Bergen op Zoom met Trese Francoise 
Callebout, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Jansse Luie Soldaat, hij diende onder kapitein Gijsseler 1601 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Hermensdr
Isis Brabant
Jansse Onge Geb. Franeker. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Grietgen Thonisdr,
Embise geb.  Kniphuijsen   Isis Brabant
Jansse Philips Geb. ’s Hertogenbosch. Soldaat, hij diende onder kapitein Bondt. 1600 Ondertrouw te Heusden met Elsken Cornelisse,
geb. Amsterdam   Isis Brabant
Jansse Roeloff Geb. Alkmaar. Soldaat, hij diende onder kapitein 1605 Ondertrouw te Heusden met Heiltgen Berts,
Pandre geb. Herpt   Isis Brabant
Jansse
Tijs Geb. Stockum. Soldaat, hij diende onder kapitein 1607 Ondertrouw te Heusden met Wouterken Ariens,
Caron geb. Baardwijk   Isis Brabant
Jansse Willem Sergeant, hij diende onder kapitein Soete 14-7-1613 Ondertrouw te Heusden met Catelijnken Peetersdr
Isis Brabant
Janssen Aert Soldaat, hij diende onder commandeur Drost. 17-7-1654 -Ondertrouw te Heusden met Grietjen Bittingmans
-Andere partner:Peternelle Senten   Isis Brabant
Janssen Aert Soldaat onder capitain Ploos 25-7-1654 Ondertrouw (ref.) te Grave met Lysbet Hendrick,
j.d. van Velleb (Velp?). Met attestatie naar Neerassel,
de woonplaats van de bruid.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen Adam Soldaat van onder Niclaes de Leur 7-7-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Janssen Albert Functie : Kapitein op het schip van oorlog, genaamd 29-3-1652 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Den Arent
Janssen Albert Soldaat onder capitain Grim.    11-7-1656 Ondertrouw (ref.) te Grave met Elsken Keers,
j.d. van Bredevoort, wonende alhier. 4-8 getrouwd
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen Arent Soldaet onder zijn gr. gn. van Stirum 12-7-1668 Ondertrouw te Borculo met Mechtelt Berentz,
nagelaten dochter van Berent Bonnekink,
beide van hier   Borculo NG Trouwen
Janssen Bartholomeus Geb.  en wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 4-12-1686 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Schoumans,
onder van Gent geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Janssen Claes Soldaet onder de Compaignie des overleden Gouverneur deser Stadt 15-2-1602 Overleden man van de bruid (Teunken Caerl 
Deckers dr)   Isis Breda
Janssen Derrick Wdr. soldaat onder de Heer van Heeswijck 12-4-1654 Ondertrouw (ref.) te Grave met Mayken van Weerden,
wed. van Gerrit Janssen. 26-04 getrouwd
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen
Dierik Geb. Meurs (Moers), wonende te Bergen op Zoom. Soldaat onder Vrijenes 14-4-1684
Huwelijk te Bergen op Zoom met 
Margreta van Valckenborghe,  geb. Meurs   
Isis Bergen op Zoom
Janssen Dominicus Geb. Leeuwaerden (vuijt Vrieslant). Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Doelman van Delft 29-6-1602 Ondertrouw te Breda met Haeschken Jans dr.,
geb. Bemmel (bij Nijmmegen)   Isis Breda
Janssen Focke Van Wellem. Adelborst onder kapt. Hellemis 7-1-1682 Huwelijk te Zutfen (ds. Beker) met Lijsbeth Hindriks,
j.d. van Brummen. Get. haar broeder tot Öken op
Slangewall   Brummen NG trouwen
Janssen Frans Geb. Friesland. Soldaat onder van der Merven 22-1-1668 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cathalijn Pieters,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Janssen Gerrit J.m., van Amersfoort. Soldaet onder d'Hallart 8-1-1642 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met
Hermptien Henrix, j.d., van Amersfoort,
ass. zuster Marritgen Henrix
23-1-1642 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Janssen Gerrit Van Sprang. Soldaat onder Sijn Genade de Heer grave van Hoorn 4-4-1648 Ondertrouw (ref.) te Grave met Jenneken Lamberts,
j.d. van Cuyck. 26-4 getrouwd.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen Gerrit Soldaat onder kapitein Brakel 19-9-1659 Ondertrouw (ref.)  te Grave met Geertruit Philipsen,
wonende alhier. Met attestatie naar Neerassel.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen Geurt Van Ravestein.Soldaat onder de Heer grave van 4-1-1648 Ondertrouw (ref.) te Grave met Styntien Döppers,
Hoorn j.d. van Grave. 30-1 met attestatie naar Gennip.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen Ghijsbrecht Ruiter onder de Gouverneur (van Breda, zie 16e eeuw) 21-8-1607 Begraven te Breda   Isis Breda
Janssen Hans Van Guetersla. Soldaet onder de Compaignie van vande Eijnde 17-3-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Janssen Hans Geb. Heusden. Soldaat, hij diende onder kapitein Car 12-11-1655 Ondertrouw te Heusden met Catelijn Caspers,
begr. 4-8-1672 Heusden   Isis Brabant
Janssen Helgert Geb. Loon op Zand, wonende te Bergen op Zoom. 14-8-1692 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Roms,
Wdr. Sergeant onder van der Schout geb. Hulst   Isis Bergen op Zoom
Janssen Hendrik Ruiter onder de cie. van kolonel De Hardung, 27-6-1683 Huwelijk te Oosterhout met Jenneken Geerreden   
hiergelegen hebbende Cav.Rgt. 665b* Isis Brabant
Janssen Henrick Soldaat van onder Niclaes de Leur 7-7-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Janssen
Henrick Uit Tongeren, soldaat onder La Faille 12-6-1680 -Huwelijk te Swalmen met Cornelia Vaessen, 
waarvan vier kinderen
25-6-1688 -Vergelijk akte d.d. 25-8-1688 in het Schepenbank-
archief van Swalmen en Asselt inzake ophanging 
van een Hendrik Janssen te Swalmen.
Janssen Henrick Soldaat onder Kapitein Kaesenbroot, "geherquebuseert”. 7-2-1688 Begraven te Breda
Isis Breda
Janssen Henricus Geb. van Groeningen. Soldaet.          16-7-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:31   Met dank aan Paul de Clerck
Janssen Herman Van Lommel?, soldat 1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met 
Jaquemintje Aertsd, van Wessel   Website
Janssen Herman Geb. Wageningen. Tamboer, hij diende onder 19-10-1640 Ondertrouw te Heusden met Cornelia Peters,
kapitein Duncumb geb. Heusden   Isis Brabant
Janssen Herman Soldaat onder capt. Schimmelpenninck 18-11-1677 Ondertrouw te Zutphen met IJtjen Gijsberts,
wed. van Coenraet Henricks   Trouwboek Zutphen
Janssen Herman J.m.,  zoon van Jan Gerrittss. Ruiter van 28-9-1684 Ondertrouw te Brummen met Jenneken Hermanss j.d. van Herman Gerritts, van Almen, wonende te Doessburg. Get.: zijn vader Jan de Wever; haar zuster, hospita in die Vos tot Öken   Brummen NG trouwen
Sr. Petit Jan, Majoor onder Z. Hoogheid prins van
Oranje
Janssen Herman Soon van Jan Janssen. Soldaet onder de heer 16-12-1694 -Ondertrouw te Groenlo met Stijntjen van  Raeij,
capitein Brender weduwe van wijlen Wolter Silverschoon alhier.
6-1-1695 -Huwelijk   Groenlo trouwen
Janssen Heyndrick Soldaatonder de compagnie vande heerecapitain -Partner: Anneken Philipssen
Smitsgarnisoen houdend op te schrans ter Heyde 1-12-1660 -Wordt genoemd indeSchepenakten te Loenhout
G.A.L. 155 F.I 1045 01-12-1660   Zie: Aerts, Cornelis Cornelis   Met dank aan Maria Gorissen
Janssen
Heyndrik Geb. Schotland. Soldaat onder Nevel 28-7-1688 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
(Henry Johnson?) Pieternel Adriaenssen de Connel,  geb. Steenbergen
Isis Bergen op Zoom
Janssen Huijbert Afkomstig van Sprang. Ruiter, hij diende onder 17-7-1654 Ondertrouw te Heusden met Catalijn Hendricks,
Jacob van Wassenaar  Cav.Rgt. 635d geb. Gouda   BHIC
Janssen
Hyeronimus Wdr., geb. Turnhout, wonende te Bergen op Zoom. 7-12-1673 Ondertrouw te Bergen op Zoom? met
Soldaat onder Balfour Stoffelijntje Brals, wed. van Mattheus van Dooren
Isis Bergen op Zoom
Janssen Jacob Geb. Alkmaar. Wdr. Soldaat onder Amerongen 31-5-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Margarita de Meij, wed. van Heyndrick de Haen
Isis Bergen op Zoom
Janssen Jacob Soldaat 29-1-1692 Akte: procuratie: zijn moeder wil by de VOC te
Amsterdam gage innen van haar zoon
Utrechts Archief   inv.nr. U83b15, aktenr. 18
Janssen Jacob Geb. Gastel, wonende in het garnizoen Brussel. 18-12-1693 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Christina 
Soldaat onder van Nassau Lijsebet Bolcooul, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Janssen Jacobus Soldaat onder kapitein De Granetier, in garnizoen te 9-7-1679 Huwelijk te Oosterhout met Martyntje Jans de Hondt 
Breda van Oosterhout   BHIC
Janssen Jan Geb. Swol. Adelborst onder de Compaignie van 29-1-1600 Ondertrouw te Breda met Anneken Jans 
Capiteijn Cheews vande Roij dr.,  geb. Thien   Isis Breda
Janssen Jan Soldaet onder Capt. Pithan 1-1-1603 Huwelijk te Wijk bij Duurstede met Stijntje Everts
Website
Janssen Jan Geb. Bergen op Zoom. Soldaat onder van Hessen 8-4-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cijken Daniels,
wed.  van Pauwels Schelmaecker  
Isis Bergen op Zoom
Janssen Jan Van Weert. Ruiter onder de ritmeester Marquet 4-4-1648 Ondertrouw (ref.) te Grave met Lijn Janssen,
j.d. van  Harnen. Getrouwd tot Overassel 9-6.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen Jan Van Gertruydenberge. Tamboer onder capitain Baer 22-3-1650 Ondertrouw (ref.) te Grave met Thysken Pieters,
j.d. van Saloot Thönau(?), wonende in de Grave.
24-04 getrouwd. Attestatie naar Beers.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen Jan Tamboer onder de compagnie van de Heer 16-3-1652 Ondertrouw (ref.) te Grave met  Jenneken Janssen,
commandeur Grähm j.d. van Dosborch, wonende inde Grave.
Attestatie op Beers. 21-04 getrouwd.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen Jan J.m. van Brummen. Ruiter onder ritm. Alexander 16-4-1655 Ondertrouw te Brummen met  Lijssbeth Janssen,
Schimmelpennink, commandeur te Doessburg j.d. won te Brummen. Get. Arentt Winkel
Brummen NG trouwen
Janssen Jan -Soldaet van sijn gr. excell. 29-8-1675 -Zoon Otto gedoopt te Borculo   Borculo NG Dopen
-Soldaet van sijn exc. 30-1-1678 -Heeft Anne Coninks, wed. van zal. Jan Janssen
een dochter laten doopen gepresenteert vande
Catharina en Amelia Louijsa Wilmina vroulijns en
gravinnen van Donah ende Stirum ende is van haer
genaemt Catrina Louijsa   Borculo NG Dopen
Janssen
Jan Geb. Schotland, wonende in het garnizoen Breda. 4-12-1680 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Korporaal onder Farswel Anne Robersson, wed.  van Salomon Grimes
Isis Bergen op Zoom
Janssen Jan Geb. in Drente. Ruiter onder majoor Verruci, in 25-10-1682 Huwelijk te Oosterhout met Annaken Aert Liefmans   
garnizoen te Bergen op Zoom BHIC
Janssen Jan Ruiter onder de cie. van graaf Van Schellart, in 18-3-1686 Huwelijk te Oosterhout met Margrita Joris Faesen   
garnizoen te Breda BHIC
Janssen Joannes Ruiter 28-1-1634 Vader te Breda, moeder Joanna Diricx   Isis Breda
Janssen Joannes Geb. van Dordt (=Dordrecht?). Soldaet.                 6-4-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:55   Met dank aan Paul de Clerck
Janssen
Jorien Geb. Ketwich., wdr. van Margriete van Velpott. 27-9-1602 Huwelijk te Breda met Beliken Peters dr.,
Soldaet onder de Compaignie van wijlen Capiteijn Otto? Peeter Geerbrantssen Oodle? wed. van Jan Claessen   Isis Breda
Janssen Leonhardt Wdr. soldaat onder capitain Ploos 27-6-1654 Ondertrouw (ref.) te Grave met Eerken Waterlaets,
wed. van Jan Harm. Met attestatie naar Overassel.
19-7 getrouwd.  Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen Matheus Geb. Maastricht. Soldaat onder Famars 27-6-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anneken
Segers, geb. Maastricht   Isis Bergen op Zoom
Janssen Meijnaert Geb. Wensinx? (vuijt Grueninger lant). Adelborst 10-5-1600 Ondertrouw te Breda met Hester Reijnders dr., 
onderde Compaignie van Signeur Niclaes de Leure geb. Deurne   Isis Breda
Janssen Meuwes Soldaat 1-6-1681 Huwelijk te Breda met Helena Veer   Isis Breda
Janssen Nicolaus Hollandse ruiter 3-9-1643 Vader te Wouw, moeder Margaretha Meurs   BHIC
Janssen
Pauwels Geb. Sint-Niklaas. Soldaat onder Wengen 5-11-1636
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Barbel Smeulen, geb. Lier   Isis Bergen op Zoom
Janssen Peeter Geb. Eullim? (in Vrieslandt). Soldaet onder de 12-2-1600 Ondertrouw te Breda met Jeffen? Jans dr.,
Compaignie van Capiteijn vande Eijnde geb. Utrecht, wed. van Cornelis Joosten    Isis Breda
Janssen Peter Geb. Woerden. Korporaal onder van Els 25-9-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Adriaentgen Pieters, geb. Oosterhout
Isis Bergen op Zoom
Janssen Peter Soldaat onder kapitein Grim.   26-10-1658 Ondertrouw (ref.) te Grave met Jenneken Hendricks,
van Douay, beide wonende alhier. 17-11
getrouwd  Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen Peter Ruiter bij de cavalerie 20-1-1686 Huwelijk te Oosterhout met Teuntjen Hendricks
BHIC
Janssen Pieter Jg, militair? 1-5-1610 -Ondertrouw
23-5-1610 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Mayken Stuart,
jd van Bergen op Zoom
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Janssen Pieter Geb. Dordrecht. Soldaat onder Oudesteijn 19-10-1685
Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Geertruijdt 
Ramakers, geb. Wesel   Isis Bergen op Zoom
Janssen Roeleff Van Haselunnen. Soldaat in garnizoen te Maastricht 25-3-1642 Vader te Garnwerd – Oostum, moeder ?
Archieven.nl
Janssen Romijn Afkomstig van Nijmegen. Soldaat, hij diende onder 13-7-1659 -Ondertrouw te Zoelen met Maria Peters Peel,
Jacob van Wassenaar  Cav.Rgt. 635d geb. Zoelen
12-8-1659 -Huwelijk     Isis Brabant
Janssen
Seger Uit Emden (Oost Friesland). Soldaat onder Emden 22-1-1607 Ondertrouw te Dokkum met Mayke Dircksdr   
Tresoar
Janssen Stephanus Geb. in 1658 Drunen, ruiter. Woonplaats 20-2-1684 Huwelijk te Drunen met
Drunen Anthonia Janssen van den Heuvel   Isis Brabant
Janssen Thomas Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Codwitz 2-8-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
Janssen Thomas Ruyter onder de compagnie van de Heer van Oplo 1-8-1654 Ondertrouw (ref.) te Grave met Maria Kreits,
wonende tot Beers in het land van Cuyck. 28-07
ondertrouw tot Beers. 15-08 met  attestatie naar
Beers.   Wolters soldatenhuwelijken Grave
Janssen Willem Geb. Leeuwarden. Soldaat onder Hopman 20-6-1628 Huwelijk te Bergen op Zoom met Crijn Heijndrix,
geb. Sneek   Isis Bergen op Zoom
Janssen Willem Geb. Londen (in Engelant). Adelborst onder de 15-2-1602 Ondertrouw te Breda met Cathelijn Adriaen 
Johnson?
William? Compaignie van Capiteijn Willem Vrastes Claessen dr., geb. Arnemuijden   Isis Breda
Janssen Willem Van Röerloe, wdr. van Wijchjen te Krabbenborg. Soldaat onder kapt. Carel Godijn 23-6-1667 Ondertrouw te Brummen met  Anneken Dirks,
wed. van Jan Janssen Beker, won. Tot Kortenoever.Get.:  Jan op Halff Vasten, sergt. Carst Havens.
Brummen NG trouwen
Janssen Willem Soldaet onder de hr. capitein Roulié, in guarnisoen tot Deventer 22-3-1690 -Ondertrouw te Groenlo met Anna Elisabeth
de Cock, wed. van wijlen Gillis Gruetvaert van hier.
6-4-1690 -Huwelijk   Groenlo NG Dopen
Janssen Los Laurentius Geb. van Leijde (Leiden). Soldaet.            27-10-1691 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:15   Met dank aan Paul de Clerck
Janssens Joannes Geb. bij Groeningen. Soldaet.         24-3-1692 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:18   Met dank aan Paul de Clerck
Janssens Lambertus Militair, soldaat 26-11-1636 Huwelijk te Drunen met Sara Henrix   Isis Brabant
Janssz.
Gayus Soldaat onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 16-5-1627 Ondertrouw te Alkmaar met Stijntgen Allertsdr.,
wonende op de Oude Gracht. Attest gegeven
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jansz
Anthony Geb. van Beeringen, soldaet onder den Gouverneur 14-12-1626
Huwelijk te Geertruidenberg met 
Coop in guarnizoen alhier Lijsken Hendricksdr,  van Hasselt gebooren   
Isis Brabant
Jansz
Cornelis Van Antwerpen, soldaet onder den Gouverneur Coop 18-5-1625 Huwelijk te Geertruidenberg met Anneken 
in guarnizoen alhier Anthonisdr , geb. Breda   Isis Brabant
Jansz Cornelis Geb. van Gils, rijdende onder mijn heer JNassouw 17-4-1626 Huwelijk te Geertruidenberg met  Anneken Jansd., 
in guarnizoen tot Doesburg gebooren van Breda woonende alhier   Isis Brabant
Jansz Corstiaen Geb. van de M. Ruiter onder den E. Heer Megan, 6-8-1623 Huwelijk te Geertruidenberg met Christijntje Frans 
gouverneur deser stad (Geertruidenberg) Mattheusdr , geb. Geertruidenberg   Isis Brabant
Jansz
Gerardt Van Minden. Soldaat onder jonker Aernhout 7-5-1606 Ondertrouw te Dordrecht met 
van der Mijll Catharina Willem Ottendr.   Website
Jansz Gerrit Van Vriesuit (Friesland?), soldaet onder capt Tibay 25-5-1625 Huwelijk te Geertruidenberg met Janneken 
in 't leger Coenders, geb. Zutphen   Isis Brabant
Jansz Gerrit Ruiter 25-5-1625 Huwelijk te Geertruidenberg met Hubertje Ariensd, 
geb. Doodewaard   Isis Brabant
Jansz Henrick Van Swoll. Soldaet, garnisoen houdende te Utrecht 11-2-1675 Akte: attestant was gevangen genomen na de slag
by Bergen in Henegouwen, maar uit gevangenschap
ontsnapt.   inv.nr. U82a3, aktenr. 7 Utrechts Archief  
Jansz.(Johnson?)
Hugo (Hugh?) "Uit Walsch Engelant" (Wales) onder kolonel Veer 29-1-1606 Ondertrouw te Dordrecht met  Fortgen Daurens,
uit "Sommerfelt" (Summerfield?) in Engeland, 
wed. van Robbert Daurens
Jansz
Isaac Wdr. van Mechelen. Soldaat  onder kapitein Wouter 11-6-1606
Ondertrouw te Dordrecht met Aeltken Jansdr.,
Sandersz. van Antwerpen, wed. van Jan Jansz,
schoenlapper   Website
Jansz Jacob Geb. Brecht, j.m. Soldaet onder capt. Besancon in 30-8-1626 Huwelijk te Geertruidenberg met Catalyn Carmier,
guarnizoen alhier j.d. geb. Zutphen, woonende hier   Isis Brabant
Jansz (Johnson)
Jan (John) Wdr. Engels soldaat onder Thomas Harwel 15-10-1606
Ondertrouw te Dordrecht met Mari Braun
(Brown), uit Engeland   Website
Jansz Jop J.m., geb. Haerlem. Soldaet (onder) Capt. Fester in 14-2-1632 Ondertrouw te Geertruidenberg met Celia Jochems,
gaernisoen alhier geb. Breeda, wed. van Frederrick Weilsen,
woonende alhier   Website
Jansz Joris Van Dreumel, soldaet onder capt Deventer, 3-8-1623 Huwelijk te Geertruidenberg met Elsken Roeloffsd,
leggende in garnisoen tot Worchum van Emmerich, woonende alhier   Isis Brabant
Jansz. Lenard Van Maastricht. Soldaat onder de compagnie van 21-3-1604 -Ondertrouw te Dordrecht met Lisbeth Pieter
kolonel Marquette Lambrechtsdr. van Waalwijk, in de Langstraat 
wonende. 
6-4-1604 -Huwelijk te Middelburg    Website
Jansz Melis 4 jaar gediend als sergeant bij van Nassau tot 1615 -Eervol ontslagen en verzoekt toegelaten te worden
Moree in Guinea, onder Jacob Drenth Calantius, tot het tappersgilde te Gouda, etc.
generaal gouverneur en commandeur over het bron: verzoekschriften stadsbestuur Gouda 1615
krijgsvolk aldaar. Met dank aan Annelies Mateboer
Jansz Roelof Zoon van Jan Roelofs en Aeltien Martens. Ruiter onder kolonel Haarsolte  22-9-1666 -Huwelijk te Nijstad (Zwolle) met Grietjen Cornelisz
Cav.Rgt. 635b of Cav.Rgt. 588b < 1668 -Overleden
Met dank aan Richard van Schaik
Jansz
Willem Jg van Rathem bij Keulen. Soldaat onder kapitein 10-9-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Maijken Claesdr.,
Wouter Sandersz. te IJssendijck in garnizoen jd van Dordrecht, door schrijven van IJzendijk,
liggende hiervan bescheid gegeven om te IJzendijk te trouwen 1-10-1606   Website
Janszen Teunis J.m., soon van Jan ten Tuinte, uit Eefsel. Soldaet 2-5-1680 Ondertrouw te Borculo met Jenneken Engbertz,
onder de comp. van de heer capt. Tellinkhuisen j.d. van Engbert Smit, van Geesteren
Borculo NG Trouwen
Janszn Engelbert Van Sintsich int Berchsche lant, soldaet onder de 13-5-1614 Huwelijk te Geertruidenberg met Mechelt Bitters, 
Swart S.M. van de Cuyndert in West Vrieslant   BHIC
Jans zn.(Johnson ?)
Jacques Fouler Geb. Eli? (vuijt Engelant). Soldaet onder Capiteijn 25-3-1602 Ondertrouw te Breda met Wijnnevrijt (Winnifred?)
(Jake Fowler ?) Reder Jans dr., geb. Londen   Isis Breda
Jans zn.
Jan Sijmon Geb. Antwerpen. Soldaet onder de Compaignie van 17-6-1600 Huwelijk te Breda met
Capiteijn Peeter van Dorp Maeijken Marcus dr. Vermersch   Isis Breda
Jans zone
Jeroon Andre Geboorteplaats bruidegom: Potieu (Frankrijk). 8-3-1602 Ondertrouw te Breda met Jenneken Jan Claess 
Knecht van kornet la Salle dochter, geb. 's Hertogenbosch   BHIC
Janz Johannes Soldaat onder capt. Paan 27-5-1683 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Janke Teunis.
17-6 getr.  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Janze Hendrik Soldaat 1-4-1693 Vader te Delft, moeder Maritje Pieters
Dig. Stamboom Delft
Janzen Marten Soldaat onder Kapt. Pijl 10-11-1697 Huwelijk te Breda met Katrina Klaas   Isis Breda
Janzen Tobias Tamboer onder capt. Sloot 25-4-1686 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Janke Lieuwes,
van Leeuwarden. 16-5 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Japson
Willem Jg uit Engeland. Soldaat onder Capt. Hameltoun 14-11-1606 -Ondertrouw
(Hamilton) -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Tanneke van Coeneringen, van Bergen op Zoom, wed. van Jan van Worms
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jaquemin
Jan Geb. Danuille (in het land van Luxemburg). Zoon van 25-8-1616 Huwelijk te Breda met Barbe Pierre, geb. Breda
Henrij Jaquemin en soldaat van de Compagnie van Isis Breda
de Capiteijn Manzieux
Jaques
Pieter Uit Zwitserland. Soldaat 2-7-1608 Ondertrouw te Leeuwarden met Yd Poppes   Tresoar
Jaques Robrecht Kleermaker soldaat geweest onder kolonel Veer 6-8-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Jennicken MontansAnemaersdr., van Geervliet, hiervan bescheid gegeven 21-10-1606 om in Zwijndrecht te trouwen
Website
Jarchon Carel Vaandrig in de compagnie van kapitein Voorhout 18-4-1691 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Jardin, de Andre Soldaat, hij diende onder monsieur Drost 3-3-1646 Huwelijk (Franse kerk) te Heusden met Juikel
de Bussy, geb. Orléans, woonplaats Aalst
Isis Brabant
Jare
Jan Afkomstig van Londen. Soldaat onder kapitein 27-6-1636 -Ondertrouw te Heusden met Anneken Willems,
Sanders. geb. Tiel
3-7-1636 -Overleden   Isis Heusden
Jarighs Thomas Ruiter onder de comp. van de Heer ritmeester Eminga 9-3-1673 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Wybrigh Jans,
alhier woonachtig. 26-3 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jarigs Douwe Van Bolswart. Soldaat onder capt. Roorda 2-1-1676 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Pytie Freerks,
tot Harlingen. 16-1 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jaske Henrick Geb. Raden(?).  Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Peterken Schacken,
Westerbeeck geb. Weert   Isis Brabant
Jaspar  
Constance De vrouw was van de Compagnie van Monsieur de 21-1-1646 Huwelijk te Breda met Jean Rouselle
Hauterive Isis Breda
Jaspars
Severijn Geb. Rijborg in Denemarcken, wdr. Soldaet onder 18-10-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met Lijsbet Pieters,
capt. Rengers in gaernisoen alhier
j.d. geb. Schodt lant en woonende alhier
(att. gegeven den 20 November).   Website
Jaspars zn.
Jan Geb. N**** (inden de Lande van Cleve gelegen). 14-11-1600 Ondertrouw te Breda met Mechtelde Peeter Pijls dr.
Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Pieter Isis Breda
Cheeuwen
Jaspers
Matheeus Geb. Poperingen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1600 Ondertrouw te Heusden met Anna Jans,
Proijen geb. Hoorn   Isis Brabant
Jaspersen Merten Geb. Mill. Soldaat, hij diende onder commandeur 4-1-1628 Ondertrouw te Heusden met Grietjen Jans,
Foljou geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Brabant
Jeacq (=Jake ?)
Thomas Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 12-6-1643
Ondertrouw te Heusden met Geertruijt Everts,
onder kapitein Pitkairn. geb. land van Gulick. Kind: Jacobs  Isis Brabant
Jeannie
Helve Geb. Frankrijk. Korporaal onder Beauviser 22-2-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Petronelle
Parijs,  geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Jefferus Carel Gewesen adelborst onder capitain Koeck 7-2-1648 Zijn weduwe Marie Willemsen hertrouwt te Grave
met Jacob Rolissen   Zie aldaar  
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Jegher
? Militair;  Zuster van den kapiteyn Jegher. 18-6-1667 Begraven te Sint‑Michiel
b:11865, f:72   Met dank aan Paul de Clerck
Jeimsz. (Jameson?) Johan Jg, soldaat onder Col. Buccleugh   Inf.Rgt. 629a* 18-3-1629 Ondertrouw te Alkmaar met Trijn Jansz.,
 ?
wed., wonende op de Heul. Attestatie naar Hoorn
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jelis Jan Wdr. van Maria Dankerts. Tambour onder de 18-2-1677 Ondertrouw te Zutphen met Berentje Hendriks,
compagnie van capitein van Hogen j.d. van Vorden. Att. na 't leger den 14 martij 1677
Trouwboek Zutphen
Jelissen Teunis Soldaet onder Wittenhorst 1658 Lidmaat te Rhenen   Website
Jems Ritsard Sergeant onder Fryer 3-4-1619 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Jenents
Rees Geb. Cardigen (vuijt Engelant). Soldaet onder de 29-9-1600 Ondertrouw te Breda met Tanneken? Johan Claert 
Compaignie van Capiteijn Peeter Cheeuwen
dr., geb. St. Abits (in Engelant)   Isis Breda
Jenkensom
Richard Geb. Engeland. Soldaat onder Clercq 10-9-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Martyntje
Sanders, geb. Bergen op Zoom Isis Bergen op Zoom
Jeude, de
Passchier Geb. Dickxmuiden (Vlaanderen). Soldaat onder 11-12-1639 Huwelijk te Breda met Stijntien Coster,
Majoor Falckenhaen geb. Kerckragen  Isis Breda
Jeune, le Natalis Soldaat 21-11-1632 Vader te Breda, moeder Margaretha Leeuwalt
Isis Breda
Jeuno (Junot ?) Pierre Soldaat Echtgenote : Marie van Oirten
22-1-1637 -Partij (volmacht) te Breda   Isis Breda
Jeurien
Mathijs Afkomstig van Stockholm. Ruiter onder de 3-5-1624 Ondertrouw te Heusden met Lijsbeth Ariens
compagnie van de heer van Kessel. van Wijck, geb. Heusden   BHIC
Jhonston Jan Soldaat in de comp. van Col. Henderson   30-5-1627 Ondertrouw te Alkmaar met Griet Ludowycks,
?
Inf.Rgt. 603a* wed. van Gijsbert Jansz., wonende op de
Bagijneweyd. Attest gegeven
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jillock
Jillis Geb. Zwitserland, wonende te Bergen op Zoom. 31-3-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Konstabel en knecht van Plesting Ariaantje Claes   Isis Bergen op Zoom
Jipsen (Gibson?)
Evert Afkomstig van Schotland. Adelborst, hij diende 1605 Ondertrouw te Heusden met Truijcken Thonis,
onder kapitein Otterson (=Otmarson) geb. Gorkum   BHIC
Jitler Willem Jansse Korporaal, hij diende onder kapitein Herri Bruijs 1605
-Ondertrouw te Heusden met Catrijn Jansse,
geb. Bergen/Mons, Henegouwen
15-5-1605 -Huwelijk   BHIC
Joachumsz Sijbrant Van Collem in West Vrieslant, soldaet onder de 13-10-1614
Huwelijk te Geertruidenberg met Sara Jansdr, 
Com. Gouverneur van Willemsstadt van Antwerpen   BHIC
Joannes Reijnerus Soldaat, wonende te Bergen op Zoom 12-1-1626 Huwelijk te Sprundel met Maria Joannis   BHIC
Joannis Joannes Militair uit Breda 8-11-1643 Vader te Ginneken, moeder Jaquelina Verbeeck 
BHIC
Joannis
Juryen Uit Bergen (Noorwegen). Soldaat onder Bonifatius Scheltema 17-8-1628
Huwelijk te Heerenveen met Elske Laurens,
mogelijk afkomstig uit Noorwegen Tresoar         ?        
Joannis Leonardus Militair 16-7-1645 Vader te Ginneken, moeder Margaretha Joannis  
BHIC
Jobin / Simon -Geb. Frankrijk. Soldaat onder Asperling 12-1-1680 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met  Anna Cathtrina
Wijnandts, wed. vanJohan Job de Dommere
Jubin / - 18-8-1680 -Vader te Bergen op Zoom, moederAnne Cathrijn
Wijnandt
Jobijn -Geb. Frankrijk 5-1-1691 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Stoffelijna Reijgersman, wed. van Cornelis Vragen
Isis Bergen op Zoom
Jobsou
Robert Geb. Engeland. Adelborst onder Crom 18-2-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Dorithe Bert
Isis Bergen op Zoom
Jochems Jan Sergant onder Eisinga 14-1-1605 Met zijn huijsvrouwe Jakemincke-, lidmaat te Sluis
Website
Jochems Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Roobol 7-1-1625 -Ondertrouw te Heusden met Grietjen Jans van Toor
31-3-1625 -Huwelijk te Wijk
-Andere partner:  Betken Henricks  BHIC
Jochemsz Beerent Soldaat binnen Zutphen onder Cappitein Pavúto 26-3-1671 Zijn vrouwe in armoede tot Eerbeeckin de Craem
van een soon Willem, gedoopt op Sond.den 26 Marty
Dopen N.G. Kerk van Hall / Gem. Brummen RBS 372
Gld./Zutphen   Met dank aan Jeannette van den Beuken
Jochums Jurjan Jm van Bolsward. Soldaat onder capt. jr. 5-7-1668 Ondertrouw te Bolsward met Geertje Jans, wed.
Gerolt Juckema van Burmania van Harlingen. Att. gepasseert nae Harlingen 20-7
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jochumsz Willem Van Mullem geboortig, soldaet onder capt Steven 13-8-1623 Huwelijk te Geertruidenberg met Grietje Volckersdr,
Coin, garnizoen alhier geboortig van Edam, hier woonende   Isis Brabant
Johannis (of:Jochums) Gerben Soldaat onder mayoor Poppe van Burmania 18-6-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref )met Jedtske Atses,
van Harlingen. 3-7 att. gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Johannis Hoite Van Twijsel. Soldaat onder capt. Hania 9-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Antje Stoffels,
geb. Doccum. 29-1 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Johannis Jan Wdr., geb.  Friesland. Soldaat onder de Vries 13-10-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Josijne Davidts,
geb. Brouwershaven   Isis Bergen op Zoom
John Hartman Vaandrager onder Kapt. Dight onder 't regiment van 29-5-1695 Huwelijk te Breda met Zophia Drakenburch  
Kolonel Kapool   Inf.Rgt. 693b* BHIC
Johnson Zie ook:Jans(s)en
Johnsson Fransis Wdr. Vaendrich van capitain Greem, in de Grave 5-8-1651 Ondertrouw (ref.) te Grave met juffr. Cornelia
van Helmont, wed., wonende binnen Nijmegen.
Met attestatie naar  Nijmegen 22-08.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Jolie Andries Soldaet onder d'Allart, garnizoen Amersfoort 07-01-1637 Ondertrouw te Amersfoort (HG) met 
Janneken Jans, j.d., wonende Wijck. Att. naar Wijck
Met dank aan Robert Maaswinkel
Jolin
Jehan Geb. Mouctier en Xaintonge, zoon van Daniel Jolin. 25-1-1643 Huwelijk te Breda met Marie Heij, alias: la Verdure,
Soldaat van de Compagnie van St.Palais geb. Bommel, wed. van Adam du Blé   Isis Breda
Jolinck Willem Soldaet geweest in ’t Sticht van Osenbrugge 27-4-1684 Eodem die post meridiem.Geesken Wijdemans
(=Osnabrück) in de kraem gevallen aen Kercken boumans huijs,
seggende haeren man te heeten Willem Jolinck
sijnde haer man soldaet geweest in ’t Sticht van
Osenbrugge haeren soon Janlaeten doopen.
Gorssel NG Dopen
Jonas
Jan Geb. Engeland. Soldaat onder Ogel 22-2-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anneken Jonas
Isis Bergen op Zoom
Jonas
Jems (=James?) Geb. Engeland. Soldaat onder Clerck 27-8-1630 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Mayken Jans,
geb. Hasselt   Isis Bergen op Zoom
Jonas
Pieter Geb. Zwitserland. Soldaat 19-5-1610 Ondertrouw te Leeuwarden met
Aeltie Harmens   Tresoar
Jonck (=Young?)
Andries Wdr. uit Schotland. Wonende op het Neuland. 24-7-1622 Ondertrouw te Alkmaar met Catalijna Pyters,
Militair?
wed. uit Schotland, wonende aan het eind
van de Koningsweg te Alkmaar
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jonckbloet Martyn Ruiter onder kapitein Broeckhuysen 6-3-1643 Begraven te Breda   Isis Breda
Jonckhans Hans In het laast van sijn leven ruyter onder de compagnie 7-2-1648 Zijn weduwe Aelken Adriaenssen hertrouwt te Grave
van Sijn Excellentie graaf Maurits van Nassau. metHaem Wolff. Zie aldaar
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Jonckheere, de Robbert Vaandrig in de compagnie van kolonel Winckelman 17-11-1680 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Jones Charles Soldaat, hij diende onder kapitein Ingelbije. 3-1-1642 Ondertrouw te Heusden met Marij Geurts,
geb. Voorst. Kind: Jans   Isis Brabant
Jones
John Geb. Engeland. Korporaal, hij diende onder kapitein 23-2-1635 Ondertrouw te Heusden met Lijsbeth Jeremias,
Engelbije geb. Bromlij (Engeland), wed. van Thomas Baldwijn
Isis Brabant
Jong (Jung?)
Claes Geb. uit 't graeffschap van Nassau, wdr. soldaet 6-8-1628 Huwelijk te Geertruidenberg met Lysbeth van der
onder capt. Inthima in guarnizoen alhier
Kercke, geb. uit 't land van Luick   Isis Brabant
Jong (=Young)
Jaecques (Jake?) Schotsman. Soldaat in de comp. van Capt. Steven 23-2-1614 -Ondertrouw
Brouwnfield 11-3-1614
-Huwelijk te Geertruidenberg met Trijntije Jans,
van Dorssen in het sticht van Keulen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jong
Jan Geb. Schotland. Soldaat onder Cooljaert (=Colyear) 7-11-1626
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Marguerite
Jong, geb. Schotland   Isis Bergen op Zoom
Jong, de Nicolaas Soldaat 19-6-1636 Vader te Breda, moeder Joanna Swisgels Isis Breda
Jongbloed
Hans j.m. geb. Gulich (Jülich). Metselaer en soldaet 18-10-1626 Huwelijk te Geertruidenberg met Maeicken Fransdr,
onder capt. Besancon in guarnisoen alhier geb. van hier, wed. van Abraham Stevensz
Isis Brabant
Jonge, de Laurens Barckel Lantspasaet onder de comp. van de heer colonel Aquila                   26-6-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Wybrig Clases,
wed. van Lieuwe Ages, van Bolsward. 20-6 att.
gepasseert nae Bergen op Zoom
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jonger Hans Adam JM. Soldaet onder de Comp: van de Hr Jan de Mepsche 13-12-1696 Huwelijk te Bourtange met Alcke Hermens,
Jd, beijde uijt de Bourtange   Website
Jongh (Young)
Andries Jm uit Schotland. (Oud-)militair? 25-3-1617 -Ondertrouw
12-4-1617
-Huwelijk te Gouda met Margriete Andries,
wed. uit Schotland. Beide wonende alhier
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jongh (Young)
Andries Wdr. Uit Schotland. Dienaar van den Landdrost 16-5-1621 Ondertrouw te Alkmaar met Gerritjen Jans, wed. van
Bastiaan Jansz., wonend in de Peerdesteegh
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jongh (Young)
Jaques (Jake) Jg, Schotsman. Adelborst onder Col. Henderson 10-9-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Immetgen Hendricx,
Inf.Rgt. 603a wed., wonende in de Breestraat. Att. naar Outdorp
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jongh, de          =
Jaeckes Schotsman, soldaet onder capt. Brouwnsfield. 10-4-1622 Huwelijk te Geertruidenberg met Janneken Joost
Jansdochter,  van Loon op Zant, woonende ter fort
Steelhoven   Isis Brabant
Jongh, de          =
Paeckes Schotsman. Wdr. van Trinke Jans. Soldaat onder 26-3-1622 -Ondertrouw
Capt. Brunsvelt (Brownfield), in garnizoen alhier 10-4-1622 -Huwelijk te Geertruidenberg met Janneken West,
dochter van Jan, van Loon op Zant,
wonende op het Fort Screlheveen(?)
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jongman Peter Zoon van Jan Jongman. Ruiter 11-2-1666 Gedoopt te Grijpskerk, (doop volwassene)
Doop NH   Met dank aan Annelies Mateboer
Jonkermans Gerrit Ruiter onder Brigadier Schaak 12-4-1699 Huwelijk te Breda met Breghje van Gils   Isis Breda
Joons (Jones?)
Rutger Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Jick 7-6-1602 Getuige te Breda
Isis Breda
Jooris Jacob Sergeant onder Dimmer 1-1-1628 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Lysbet Theunis   Isis Bergen op Zoom
Joos Nicolaus Geb. van Haerlem. Soldaet.              22-1-1695 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11929, f:2   Met dank aan Paul de Clerck
Joossen David J.m. van Leyden, soldaat onder Mornau 8-4-1634 Ondertrouw te Hoek met Janneke Maljaerts, wed.
van Jan Wout, van ....gem. Zijn getuigen: Luitenant
Baeljaert en Abram Noublier, haar getuige: Sara
Noublier. 7-5 getrouwd
Geref. Trouwen Hoek 1633-1696
Joossen Engel Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Grenu? 14-7-1600 Overleden man van de bruid (Perijnken Willems dr.)
 Isis Breda
Joosten Aert Tamboer, hij diende onder kapitein Wheijlde 17-2-1640 Ondertrouw te Heusden met Grietien Joris
Isis Brabant
Joosten Cornelis Soldaat onder de Cie. van de Graaf van Waldeck 5-7-1646 Begraven te Breda   Isis Breda
Joosten Jan -Geb. Heusden. Soldaat, hij diende onder kapitein 27-7-1640 -Ondertrouw te Heusden met Geertjen Gerrits,
Baudan geb. Genderen   Isis Brabant
- 27-11-1654 -Ondertrouw te Heusden met Ursel Adams
Joosten Jan Van Aswede. Corporaal onder capt. Wijngarden 6-8-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Antie Heerkes,
27-8 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Joosten Jeremias Soldaat van de landdrost 10-5-1646 Getuige te Zevenhuizen
notaris Pieter Pits Zevenhuizen 1646
Joosten Peter Geb. Sneek. Soldaat, hij diende onder kapitein 1604 -Ondertrouw te Heusden met Jetken Jetkens,
Simon Jacobsse van Enkhuijsen. geb. Woudrichem  
14-10-1604 -Huwelijk   Isis Brabant
Joosten Philip Bij huwelijk te Geertruidenberg in 1690 militair 13-12-1693 Vader te Raamsdonk, moeder Mary Paulusse Konink
Isis Brabant
Joosten Wessel Ruiter onder den heer van Moessbergen, in 8-11-1685 Ondertrouw te Brummen/Zutphen? met  GeertjenJanssen, j.d. van Brummen (van Jan Cornelissen,
garnizoen te Zutfen tot Öken).
-Huwelijk (ds. Hoppenbrouwer)
6-12-1685 Brummen NG trouwen
Joostes Jan Soldaat onder de comp. van capt. Solcama op ‘t Heerenveen 11-5-1673 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Yescke Fedtjes,
Jd, 25-5 alhier getrouwd.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Joppen Willem Geboortig van Breda, soldaet onder capt B., in 4-2-1624 Huwelijk te Geertruidenberg met Dingetje Petersd
garnizoen alhier geb. van hier ende hier woonachtig   Isis Brabant
Jordaen
Joost Geb. Lüneburg in Hannover. Ruiter onder van der Lip 2-5-1682 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Catalijna Janssen Binneveldts, geb. BoZ  
Isis Bergen op Zoom
Jordan Jacob Luitenant te paard 1-4-1698 Betreft een jaarlijks pensioen.
Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Jordens Wilhelm J.m. van Esscharen. Soldaat onder de compagnie 25-4-1659 Ondertrouw (ref.) te Grave met Cathalyn Jansen,
van kapitein Treslong j.d. van Mill. Attestatie naar Beers.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Jorigse/ Heijndricx/ Woonplaats Cijlevelt. Ruiter onder garde van 22-11-1671 -Huwelijk te Heeze met Maria Jan Tijssen  
Jorigsen Heijndrick Maastricht 20-1-1672 -Vader te Heeze   Isis Brabant
Jorisen Joost Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Doelman van Delft 29-6-1602 Getuige te Breda bij huwelijk van
Dominicus Janssen   Isis Breda
Jorisse Pieter Soldaat onder Majoor Beaumont   Inf.Rgt. 643a* 22-7-1692 Huwelijk te Breda met Adriana Kornelisse  Isis Breda
Jorissen Joannes Georgii Militair 4-2-1648 Vader te Ginneken, moeder Joanna Gerardi 
 Isis Brabant
Jorissz.
Willem Jm uit Schotland, wonende in de Stoofsteeg. 29-9-1629 -Ondertrouw
(Oud-) militair? 14-10-1629 -Huwelijk te Gouda met Geertge Jans,
jd van Gouda, wonende op de Tilbrug
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jossel Adam Soldaat, hij diende onder kapitein Pierre 1603
Ondertrouw te Heusden met Margriet Martijn,
geb. Lotharingen   Isis Brabant
Joung
William Geb. Schotland. Soldaat onder Fitch-Patrik 17-1-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lena Willems,
wed. van Bastiaan Hendriks   Isis Bergen op Zoom
Jourdan Franciscus Luitenant in de compagnie te paard van ritmeester Grand Jean 25-3-1689 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Jourdie Stephanus Militair 12-1-1698 Vader te Ginneken, moeder
Maria Ludovicae de Paris   Isis Brabant
Jousen Dirck Corporaal van Groningen. Soldaat onder capt. Wijngarden 30-7-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Fokel Upkes,
(of : Justen) wed. van Jan Jansen. 11-11 att. gepasseert
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jovet
Matthijs Geb. Frankrijk, wonende in het garnizoen Bergen op 22-5-1694 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Zoom.  Soldaat onder Tissenhausen Geertruij Matthijssen   Isis Bergen op Zoom
Jucken, van Marten Commandeur van Wesel 23-10-1644 Peter te Breda   Isis Breda
Judens Wyaerdt Corporaal onder capt. Ockenga 16-10-1670 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Fransintje
Wouters, van Leeuwarden. 9-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Judoci Henricus Militair 2-2-1683 Vader te Ginneken, moeder Maria-   Isis Brabant
Julhart
Jan Geb. Frankrijk. soldaat onder Antiege 22-4-1637
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Angelyke
Nou, geb. Frankrijk   Isis Bergen op Zoom
Junius Dirck Gewezen soldaat, overleden 12-8-1678 Akte: borgtocht: voor Johan van Alphen, solliciteur in
's-Gravenhage, vanwege voldoening jaarlykse uitkering
van f 25,- ten laste van Dirck Junius, volgens testament
van zyn grootmoeder Johanna Hendricx. Bijzonderheden:
onder garantie van Johan van Alphen, die erfgenaam is
van Dirck Junius. Bijzonderheden: met insinuatie aan
Johan van Aelst, raad in de vroedschap van Utrecht,
gewezen voogd over Dirck Junius
Utrechts Archief   inv.nr. U72a7, aktenr. 127
Junius Johannes Soldaat 4-10-1682 Akte: .Agatha van Hogenhoeck, eerder wed. van
Cornelis Junius, geh. met Jacob van Heurne,
woonplaats Utrecht, Botterstraet: om legaat te innen.
Verwijzingen: testament 26-9-1662
Utrechts Archief   inv.nr. U106a1, aktenr. 12
Jupp
Thomas Geb. Engeland. Soldaat onder Crumbe 6-1-1633
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Caterina Errikel, geb. Engeland  
Isis Bergen op Zoom
Jure Ludovicus Soldaat bij van der Haghen 26-12-1635 Vader te Breda, moeder Joanna Flemming Isis Breda
Jure Thomas Soldaat bij Verhagen 19-8-1635 Vader te Breda, moeder Margaretha Thomas
Isis Breda
Jurgens / Jorgen
Dirck / Dirick Geb. Osnabruck. Soldaat, hij diende onder kapitein 3-3-1619 -Ondertrouw te Heusden met Janneken Jans,
la Roche de Crequij geb. Unit(?) 
8-5-1620 -Ondertrouw te Heusden met  Lijsbet Misdonck,
geb. Heusden   BHIC
Jurgens Jacob Adelborst 4-12-1689 Huwelijk te Breda met Anna Dercks,
geb. Deventer   Isis Breda
Jurgenson
Ericq Van Stockholm in Zweden. Dragonder onder kapt. 20-10-1680 Huwelijk te Oosterhout met Annaken de Wit
Henricq van Bunae, in garnizoen te Breda BHIC
Jurgien Hans Soldaat 28-5-1676 Huwelijk te Breda met Marie Ida van den Bergh,
geb. de Graef  Isis Breda
Juriaansz Jan Tamboer 18-3-1675 Vader te Breda, moeder Susanna Hessink Isis Breda
Juriaens Bernt Tambourijn, hij diende onder kapitein Jan Thonisse ? -Ondertrouw te Heusden met Stijntgen Jans,
geb. Heusden  
1608 -Huwelijk   BHIC
Juriaens / Hendrick / Hendrik Tamboer     (bekende van bovenstaande Jan Juriaansz) 26-11-1668 -Vader te Breda, moeder Heyltje-  
Juriaensz 4-12-1670 -Idem  
5-2-1673 -Idem   Isis Breda
Juriaens Rombout Soldaat, hij diende onder kapitein Percheval 5-11-1649 Ondertrouw te Baardwijk met Maijken Jansen   BHIC
Jurriaensen Jan Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 8-10-1660 -Ondertrouw te Heusden met Marijken Jansen,
van Obdam  Cav.Rgt. 635d geb. Heusden
28-10-1660 -Huwelijk te Hedikhuizen
Jurjaansen Pieter Soldaat 21-7-1683 Huwelijk te Breda met Maria Jans   Isis Breda
Jurjans Adam Jm van Groningen, soldaat onder de comp. van Bootsma 12-5-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Lolck Dircks,
wed. van Staffen Willems, van Bolsward. 27-5
getr.  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jurjen Tobias Van Swol. Soldaat onder capt. Gabbema 26-9-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Aeltie Joosten,
van Norden. 29-12 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jurjens Adam Jm van Leeuwarden. Soldaat onder de comp. van 4-8-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Lysbeth
de Eed. Manhaften capt. Bootsma Hendricks, jd tot Bolsward. 25-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Jurjens Hans Soldaat onder capt. de Besco Mei 1682 Huwelijk te Jelsum (ref.) met
Anna Catharina Michiels, van Leeuwarden
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Jurjens Hendrik Soldaat 18-10-1682 Huwelijk te Breda met Gerritjen Davids   Isis Breda
Jurjens Jan Ruiter onder de overste Kingma   Cav.Rgt. 671a 5-9-1683 Vader te Capelle, moeder Cryntje Roelofs  
Isis Brabant
Jurrien Johannes Ruiter onder Graaf Reventlo 18-1-1693 Huwelijk te Breda met Bastiaentje Govers
geb. Geertruidenberg   Isis Brabant
Jurriens Andris Corp. onder de comp. van Hans van Hettinga 2-11-1651 Ondertrouw te Leeuwarden met Grietye Tiaerds,
alhier. 14-12 getr.  Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Jurriens
Asmus Uit Odense (Denemarken). Adelborst onder  3-3-1621 Ondertrouw te Dokkum met Iede Bruins,
Taeke Lieuwes uit Dokkum   Tresoar
Jurriens Huijberts Soldaet onder capt. van der Hooge 28-11-1675 Ondertrouw te Zutphen met Jenneken Mingerts,
wed. v. Jan Hermsen, won. alh. Trouwboek Zutphen
Jurriens Jan Tamboer    29-1-1681 Huwelijk te Breda met Catharina de Vries Isis Breda
Jurriens Pieter Soldaat onder capt. Jr. Hans Wilhelm van Aylua 11-4-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Dieucke Elias.
28-4 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Jurryens Jan Soldaat onder capt. (Sibrand  van)  Walta 24-2-1650 Ondertrouw te Leeuwarden met Griet Jans, alhier.
13-3 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Jutphaes Augustus Luitenant 5-9-1668 Vader te Breda, moeder Margrieta Vonck  Isis Breda