17e eeuw GH        
Gaarland
John Geb. Engeland. Adelborst 10-1-1635 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anneken Chicklijk,
wed. van John Chicklijn   Isis Bergen op Zoom
Gabel Vincent Geb. Frankrijk, wonende te Bergen op Zoom. 7-3-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elijsabeth Snijders
Soldaat onder Stocker Isis Bergen op Zoom
Gabriel Jan Ruiter 19-1-1679 Met att. van Zutphen gecopuleert te Warnsveld met Rebecca Hagen   Warnsveld NG Trouwen
Gabriels Gabriel Jan Heeft te Loenhout gewoond en is nu ritmeester 21-3-1648 Compareerde voor mij, Jan van Wesel, notaris te Bergen op Zoom   Schepenregisters van Wuustwezel
onder de compagnie van de Heer Ritmeester Schmettznich Met dank aan Maria Gorissen
Gaes, de Henricus Soldaat 20-11-1633 Vader te Roosendaal, moeder Joanna Jans  
Isis Roosendaal
Gaij Joannes Soldaat bij Coradijn 25-7-1636 Vader te Breda, moeder Maria Jansen   Isis Breda
Gaij, du
Louis Geb. Mesle en Poictou, zoon van Franþois du Gaij. 15-3-1643 Huwelijk te Breda met Elionore le Roij,
Soldaat van de Compagnie van St. Palais geb. Mierle (nabij Hoogstraten), dochter van
Pierre le Roij   Isis Breda
Gaijnor
Dirijck Geb. Engeland. Soldaat onder Wijte (White?) 24-1-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margarita Ceasar
Isis Bergen op Zoom
Galbret Jaques (Jake?) Schotsman. Wdr., wonende in de Keyserstraat. 11-11-1635 Ondertrouw te Alkmaar met Lijsbet Willems,
(Oud-)Militair? wed., wonende over de Geest
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gallieris Jacob Functie : Commies over de vivres en ammunitie 1-6-1649 Commissie / instructie Zeeland
van oorlog binnen de forten van Lillo en Isis Zeeland
Liefkenshoek. Voorganger: IJsack de Brauw. (overleden)
Gangelt, van Helias Kapitein van een compagnie voetknechten 27-6-1678 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Catarina
Ureriae   Isis Bergen op Zoom
Garden(a)er Jurrien Soldaat onder capt. Spanjaer(t) 21-4-1650 Ondertrouw te Leeuwarden met Clara Elisabet Hanses,
wed. van Hartman Meylandt. 5-5 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Gardner
John Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder de 4-1-1630 Ondertrouw te Heusden met Marij Adam
compagnie van kapitein Ingelbij. BHIC
Garimont Carolus ‘Soldaten’ 28-1-1652 Vader te Breda, moeder Maria du Bois   Isis Breda
Garnen Thomas Sergeant onder Coutes 30-3-1621 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Garnu Paulus Commandant in Yzendijke 27-11-1616 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Garrits Herman Soldaet onder capit. Dois 2-7-1682 Huwelijk te Gorssel met Aleida Verstege,
met attest. van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Gascar Nicolaas Vaandrig 7-8-1632 -Vader te Breda, moeder  Margaretha Protin  
2-6-1636 -Idem   BHIC
Gaspers Daniel Soldaat bij Rhijnier 15-9-1634 Vader te Breda, moeder Maria-   Isis Breda
Gast Dirck Ruiter onder de heer van Heeze 4-5-1698 Huwelijk te Heeze met Lijsbeth Jansen van der Moesel
BHIC
Gaudelocx Richard Luitenant 10-3-1613 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Gauljer
Pierre Geb. Frankrijk. Soldaat, hij diende onder kapitein 27-4-1640 Ondertrouw te Heusden met Heijltjen Gerrits Verschuer, geb. Heusden   BHIC
Moustier
Gauma Kempo Mr., chirurgijn alhier en mede van de comp. 22-2-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met
Switsers van graef Mauritz van Nassou Antye Fadses (of Fridses) Ens, alhier. 3-3 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Gauttijn Joannes Militair 19-2-1643 Vader te Ginneken, moeder Joanna Mussijn   BHIC
G'berge, van Jan Dijrckss Soldaet onder Capiteijn Edmont 1-1-1602 Overleden man van de bruid te Breda
(Baetken Henricx van Harp dr.)   Isis Breda
Geaton Thomas Soldaat onder kapitein Crumb 13-6-1642 Ondertrouw te Heusden met Mari Kide
?
BHIC
Geelhuijs Hermannus Hendricksen Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 3-9-1655 Ondertrouw te Heusden met Fenneken Simons,
Cav.Rgt. 621a* geb. Arnhem. Kinderen Geelhuis en Geelhuijsen   BHIC
Geelkerken, Matthijs In garnizoen te Breda. Ruiter onder Graaf van Solms   28-3-1639 Huwelijk met Catalijn Beijers, geb. de Graef  
van Aertssen Isis Breda
Geens
Machiel Geb. Augsburg. Korporaal onder Wessel 28-5-1632
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Meyers,
geb. Duitsland   Isis Bergen op Zoom
Geerarts Martijn Geb. Soest, wonende in het garnizoen Brussel. 19-12-1691 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catalijn Adriaensen
Soldaat onder Heuckelom Bremdonck, geb. en wonende in de Buitenpoorterij
Isis Bergen op Zoom
Geerijtss zn
Geerijt Van Antwerpen, adelborst onder Capiteijn Peeter 26-1-1601 Getuige te Breda
Bisschops Cheewen Isis Breda
Geeritse Willem Jm, soldaet onder de hr capt Brusch 26-6-1683 Ondertrouw te Breda met Maria de Bruijn,
jd, wonende in de Vrijhoeven. Met attestatie om tot
Breda te trouwen   Met dank aan Hans van den Hoek
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Geerner
Andries Geb. Schotland, wonende in het garnizoen Arnemuiden. Sergeant onder Morre 22-12-1628
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Beatris
Schottis, geb. Schotland   Isis Bergen op Zoom
Geerts Arent Uit Emden. Militair onder de kapitein Gerrolt 1-3-1674 Huwelijk te Heerenveen met  Wytske Poppes,
Jukkema van Burmania  uit Leeuwarden   Tresoar
Geerts Claes Wdr.van Elisabeth Piets. Soldaet onder de Hr Capit: Harfers 21-8-1698 Huwelijk te Bourtange met Herntje Abels,
van Rolde, wed. van Jan Alberts   Website
Geerts Doede Soldaat onder de Heer Swartzenburgh 26-1-1673 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Sipk Isacx,
beide alhier. 12-2 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Geerts
Geert Uit Emden, soldaat; hij is afkomstig Van Eesens(?) 11-2-1603 -Ondertrouw te Leeuwarden met Yets Wbles,
uit Leeuwarden   Tresoar
16-3-1603 -Huwelijk
Geerts Haije Korporaal van de Garde van de Stadhouder 1658 Boedelinventaris Leeuwarden
Inventarisatieboeken, nr. 1859
Geerts Harmen Van Steenbergen. Ruiter onder de comp. van de 19-4-1674 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Antje Saskers,
Heer ritmeester Laelius Lycklama jd alhier. 3-5 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Geerts Hendrick Van Vosbergen?  Sold. onder capt. Casper (van 9-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Susanna Jurjens,
Tiddinga?). Oorspr. Tekst: onder capt. Casper van wed. van Dirck Beesman. 28-1 getrouwd
Vosbergen Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Geerts Louw Soldaet onder capt. Vonck 26-12-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Iesel Hessels,
tot Harlingen. 12-1-1676 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Geerts Lucas Soldaat onder de comp. van de manhaften capt. 16-6-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Jacobjen Gerrits,
Jr: Kessel van Bootsma jd van Leeuwarden. 7-7 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Geertsen Arnold Militair, soldaat 28-10-1636 Huwelijk te Drunen met Agnes Peeters
Geerytssen Peeter Was ruiter onder de gouverneur (van Breda, zie 16e 13-1-1600 Begraven te Breda   Isis Breda
eeuw)
Geesen
Friderick Geb. Lüneburg, wonende in het garnizoen Luik.  19-12-1694 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Elisabet
Ruiter onder van Nassau Schreuders, geb. Bodegraven   Isis Bergen op Zoom
Geessinck Jan Soon van Engbert Geessinck alhier. Soldaet 7-12-1692 Ondertrouw te Groenlo met Jenneken Vos, dochter van wijlen Jan Vos uit Meddau. Gecop. [datum niet vermeld].   Groenlo NG Trouwen
onder de hr. capt. Brender.
Geesthof Jan Sergiant van captein luitenant Bax, in guarnisoen 21-8-1664 Huwelijk te Haerloo met Marijtjen Scholten,
te Groll (Groenlo) dochter van de kerkmr. Engelbert Scholten te Haerloo
Eibergen NG trouwen
Geldere, van
Hans Chirurgijn onder de compagnie Zwitsers 13-10-1600
Ondertrouw te Breda met Elizabeth Alexanders
dochter, geb. St.  Andres (in Schotland) Isis Brabant
Geldorp, van Jan Wdr. van Urssel Meertens. Soldaat onder kapitein 1634 Huwelijk te Woudrichem met Lijsbeth Jans,
Calslagh wed. van Hendrick Schevelaer.   Isis Heusden
Gelijkerken, van Paulus Hendriks 54 jaar, adelborst onder de compagnie van 25-4-1654 Depositie te Brielle  
kapitein Sterrenburg, in garnizoen te Brielle Notariëel Archief, inv. Nr 25/04/1654
Gelinck Berent Geb. van Wenterswiek (Winterswijk?), soldaet.          30-12-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:46   Met dank aan Paul de Clerck
Gelinck Herman Ruiter onder de heer ritmeester Grovestins, in 3-11-1686 Huwelijk te Oosterhout met Annaken Janssen Ypelaer 
garnizoen te Breda   Cav.Rgt. 668a*  BHIC
Gelken Jan Soldaet onder capt. Keppel 25-4-1675 Ondertrouw te Zutphen met Grietje Jansen Besselincks, j.d. wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Gendt, van Rijck Geb. Wageningen. Ruiter, hij diende onder de 6-6-1670 Huwelijk te Heusden met Jenneken Claesen
baron van Wassenaar   Cav.Rgt. 621a* BHIC
Genner
Thomas Geb. Engeland. Soldaat onder Grim 22-1-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriet Philips,
wed. van Herman Blesjes   Isis Bergen op Zoom
Gennip, van Jan Jansen Jm, corporael onder de compagnie van de heer capiteijn Jimlen van Reiswich in garnisoen tot Geertruijdenberg  9-3-1680 Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met Adriaentje Jansvan den Dam, jd van Cappel, aldaer wonende
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
George
Jean Geb. Luxemburg. Soldaat onder Famars 25-3-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken Pieters,
wed. van Estieme Carlier   Isis Bergen op Zoom
Georgii Michael Militair uit Breda 10-3-1641 Vader te Ginneken, moeder Maria Antonii   BHIC
(=Jorissen)
Georgis Andreas Ruiter 29-8-1631 Vader te Breda, moeder Clara Antonis   Isis Breda
Gerards Joannes Satraap van Heeze en Leende 30-9-1636 Vader te Breda, moeder Catharina van de Kieboom  
Isis Breda
Gerards Petrus Soldaat bij Saint Quentijn 9-3-1638 Vader te Breda, moeder Catharina Liervoets  
Isis Brabant
Gerardsen Joannes Soldaat bij de graaf de la Tour 14-3-1635 Vader te Breda, moeder Catharina Daelst   Isis Breda
Gerardts Guiliam Soldaet 11-2-1682 Met att. van Zutphen gecopuleert te Warnsveld metAeltien Werners    Warnsveld NG Trouwen
Gerardus
Johannes Geb. Hamburg, wonende te Bergen op Zoom. 6-11-1683 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margrieta van Beijne
Korporaal onder van der Burght Inf.Rgt. 622a* Isis Bergen op Zoom
Gerarts Helmich Geb. Ophemert. Soldaat, hij diende onder kapitein 11-4-1625 -Ondertrouw te Heusden met Mariken Augustijns,
Foljou geb. Herpt. Kinderen Gerritsse en Gersen
-Andere partner: Maiken Claes   BHIC
Gerarts Rheneris Kapitein 11-5-1633 Getuige te Breda (bij: Renijskens)   BHIC
Gerartsen Willem Soldaat, hij diende onder de kapitein Foljou. 13-10-1623 Ondertrouw te Heusden met
Lijsbeth Joris van de Graef   BHIC
Gerbens Gerrit Sold. onder capt. Jr: Idsaert Jacob van Harinxma 2-9-1672 Ondertrouw te Dokkum (Geref. gem.) met
Neeltie Lamberts, wed. van Andries Hettingh
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Gerbens Lambert Soldaat onder de comp. van majoor 26-9-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Antie Jans, alhier.
Swartsenburgh 15-10 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Gerberdoen
Jacob Pieterssen -Van Domburg, wedr. van Cathelijne Pieterssen. Soldaat onder Mauregnault 18-2-1634
-Ondertrouw te Neusen met Elysabeth Maeckers,
j.d. uit Triniteyt.
-Geb. van Domburgh, herbergier, wdr. van ElysabethMakers 12-3-1634 -Huwelijk te Neusen   Geref. Trouwen Hoek 1633-1696
3-6-1634 -Otr. met Peryntje Jans, j.d. van de P...polder. Getuige: Berbeltje Pieters, moeder van de bruid. 25-6 getrouwd
Gerckes Luytien Soldaat onder de guarde 29-1-1654 Ondertrouw te Leeuwarden met Ydske Anthony
(of: Anthonis), alhier. 22-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Gerdon
Jacob Uit Valedijs (Zwitserland). Soldaat 6-12-1617 -Ondertrouw te Leeuwarden met Foeck Henrix,
uit Leeuwarden   Tresoar
28-6-1618 -Huwelijk te Leeuwarden
Gerhof Jan Geb. Hulst. Soldaat onder Breugel 18-6-1675 Huwelijk te Bergen op Zoom met Aaltgen Joosten,
geb. Culemborg   Isis Bergen op Zoom
Gerits Hendrick Geb. Galen(?). Soldaat, hij diende onder kapitein Virij 1606 Ondertrouw te Heusden met Janneken Jans,
geb. Poeldijk   BHIC
Geritsse
Fredrick Geb. Emden. Korporaal, hij diende onder kapitein 1602 Ondertrouw te Heusden met Janneke Fredixc,
Keijser geb. Deventer   BHIC
Geritsse Gerit Geb. Lubeck. Soldaat, hij diende onder kapitein 1600 Ondertrouw te Heusden met Tonisken Gerits,
Assendelft geb. Doesburg   BHIC
Gerhardt Johan Corporael onder H .... Cap. Roelje 10.08.1679 Op attest. Di. Wachtendorp ondertrouw/huwelijk te Lichtenvoorde met Dersken Gillius, wed. van ClaesGilhuys, beyde uyt Groll   Lichtenvoorde NG Trouwen
Gerissen Joannes Geb. van Alzeele(?), soldaet. 2-11-1696 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11929, f:19   Met dank aan Paul de Clerck
Geritsen Joannes Soldaat bij de heer Wilders 19-9-1674 Vader te Breda, moeder Anna Janssen   Isis Breda
Geritsz
Jan Van Borchorst in het graafschap Bentheim. Wdr. 5-12-1604
Ondertrouw te Dordrecht met
Conducteur van de artillerie Lijncken Joost de Bruijnsdochter,
van Antwerpen. 1605 getrouwd   Website
Germajn
Richard Geb. Gent. Soldaat onder Jonckblo..? 24-4-1685 Huwelijk te Bergen op Zoom met Susanna Poulus,
geb. Zelzate   Isis Bergen op Zoom
Gernaer Andries Van Edenburgh in Schotland. Dienaar van de 5-5-1602 Ot?huw. te Alkmaar met Catalina Aulins,
schout tot Amsterdam van Antwerpen. In margine: Amsterdam
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gernart
Philippe Geb. Frankrijk. Soldaat onder de Forges 5-11-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Catelyne Jans,
geb. Rotterdam   Isis Bergen op Zoom
Gerriets Willem Landspassaat onder capt. Starringa 16-7-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Habil (of Hebel)Mourits, wed. van Jan Rieurds. 9-8 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Gerrits Christiaan Soldaat onder de compagnie van majoor Clavonne 25-1-1697 Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Helungh
Isis Heusden
Gerrits Dirck Geb. Opeinde, wonende in het garnizoen Groningen. Ruiter onder Sprincen 28-7-1684 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Johanna de Raadt
geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Bergen op Zoom
Gerrits Douwe Van Velsen. Ruiter onder ritmeester Laelius van Lyclama 27-4-1674 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Geertie Harmens,
j.d. van Doccum. 10-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Gerrits Jacob Soldaat onder de commandeur (van Brielle) 6-8-1639 Getuige bij testament te Brielle  
Notariëel Archief, inv. Nr 1012
Gerrits Jan J.m. van Voorst, soldaet onder Heer Capiteijn Pauw 5-2-1671 Ondertrouw te Voorst met Geertruijd Fredericks,
j.d. van Zutphen.   Voorst NG Trouwen
Gerrits Jan Soldaet 6-4-1684 Huwelijk te Gorssel met Lijsebeth Vriesekolcks,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Gerrits Jurriaen J.m. van Voorst, ruijter onder Ritmeester Pelnis 26-05-1666 Ondertrouw te Voorst met Kunneken Willems,
tot Zutphen dochter van saliger Willem Willems, van Eertbeek,
won. tot Voorst   Voorst NG Trouwen
Gerrits Pyéter Soldaat 27-8-1671 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Jetske Bartels,
van Harlingen. Getrouwd 22-…?
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Gerritsen Bruijn Afkomstig van Utrecht. Soldaat onder de heer 22-4-1636 Ondertrouw te Willemstad met Barbara Joris,
van Villers. woonplaats Willemstad   BHIC
Gerritsen Evert / Everd J.m. van ’t Vriezenveen. Soldaat onder de heer majoor van Rechteren 1-12-1695 -Ondertrouw te Almelo   Almelo Trouwen 1691-1749
15-12-1695 -Huwelijk te Almelo met Fennechien Hendriksen,
uit Almelo   website
Gerritsen Gerrit Soldaet onder capt. Swaan 22-7-1677 Ondertrouw te Zutphen met Gerritjen Tönnissen,
j.d. van Ruurloo   Trouwboek Zutphen
Gerritsen Joost Geb. Baardwijk (nu: Waalwijk),  militair. Soldaat. 1-2-1688 Huwelijk te Drunen met Mariken Wouters,
Woonplaats Maastricht geb. Drunen   BHIC
Gerritsen Willem J.M. tot Ede. Dragonder van de lijfcompagnie van de overste Marwits  16-1-1692 Huwelijk te Bennekom met Hermken Rutgers,
 tot Bennekom   Bennekom NG Trouwen
Gerritssen Herman Van Oldenseel. Ruiter onder de heer van Keppel 3-10-1667 Ondertrouw te Brummen met  Hindersken Arents,
j.d. van Brummen (filia Arentt Schutten), met attest van de heer Johannes Kloek, bij afwezigheid van zijn broer
de Pastor van Spankeren   Brummen NG trouwen
Gerritssen Jakob J.m. van Willep. Ruiter onder den commandeur 25-2-1672 Ondertrouw te Brummen met  Hindersken Beerentts,
van Zutphen j.d. van Beerentt Janssen, van Öken  
Brummen NG trouwen
Gerritssen Wouter Geb. Aelst. Soldaat, hij diende onder kolonel Drost, 19-3-1666 Ondertrouw te Heusden met Pieternella IJmers,
gouverneur dezer stede. geb. Heusden   BHIC
Geritsse Lambert Geb. Amsterdam. Soldaat, hij diende onder 1606 Ondertrouw te Heusden met Sijntgen Mertens,
kapitein Hans van den Bosch geb. Haarlem   BHIC
Gerritsz Jacob Adelborst 26-6-1682 Huwelijk te Breda met Aeltjen Jans,
geb. Zwolle   Isis Breda
Gerritsz Roeloff J.m., geb. Deventer. tamboer onder den heer 8-10-1626 Huwelijk te Geertruidenberg met
van Valckenburg in guarnizoen alhier Jaquemijntjen Jacobsdr, geb. van hier,
wed. van Thijs Jansz   BHIC
Gerrtsen Hendrick Van Wije. Tamboer van den heer Capiteijn van der Steen 3-6-1669 Huwelijk te Vorden met Tonnisken Beerentsen,
dochter van Beerent Eevers.   Vorden NG Trouwen
Gerryts Gerryt Soldaat onder capt-luitenant R. Stocker 18-4-1686 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Grietie Dirks, van Leeuwarden Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Gerryts Jan Corporaal onder capt. Papley 24-7-1681 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Geyske Egberts,
wed. van Leenart Janzen. 5-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Gerryts Johannis Van Damen. Soldaat onder majoor Poppe van Burmania 13-3-1653 Ondertrouw te Leeuwarden met Wopkyen Jurryens,
Alhier. 1-4 att. gepasseert.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Gesters Wiljam Korporaal, hij diende onder kapitein Asteleij, 15-12-1650 Ondertrouw te Heusden met Aemilia Stuart
woonplaats: Heusden BHIC
Geuken Geurt Adelborst 4-8-1641 Vader te Breda, moeder Anna Jacobs   Isis Breda
Geule, van Pieter Ruiter onder Ritmeester Glinstra. 23-8-1680 Huwelijk te Breda met Maria Wijssen
Geb. Princenhage   Isis Breda
Geurber
Jacob Geb. Zwitserland. Soldaat onder Mon Moulin 9-3-1697 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Sara Weijth,
geb. Steenbergen   Isis Bergen op Zoom
Geux, de Jurrien Geb. Kampen, wonende te Deventer. Soldaat 10-2-1683 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Popelaar,
onder Coeverden geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Gheel, van Pauwels Montens Ruijter onder de Compaignie van Monsr. Tempel 5-10-1601 Getuige te Breda   Isis Breda
Gherijts Aelbrecht Soldaet onder de Compaignie van Joncker Pieter 13-3-1601 Overleden man van de bruid (Mechtelde Dijrckx dr.)
Van Dorp te Breda   Isis Breda
Gherijtss Cornelis Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Nijevelt 30-11-1601 Man van getuige te Breda   Isis Breda
Gherijtssen Roelant Van Deventer? Soldaet onder de Compaignie vande here Gouverneur 9-3-1601 Getuige te Breda (bij: Dijrckssen)   Isis Breda
Ghiffen, van Nicolas Luit. van Mijnh. van Ressel 11-2-1612 Peter te Breda   Isis Breda
Ghijbert Jan Geb. Amsterdam. Soldaat onder Haarsholdt 15-8-1681 Huwelijk te Bergen op Zoom met Dierckje
van Brederschoot, geb. Utrecht   Isis Bergen op Zoom
Ghijgers Daniel Geb. Maastricht. Soldaat 14-11-1683 Huwelijk te Breda met Judick Pieters Iserman
Isis Breda
Ghijsbertsse Willem Geb. Haarlem. Soldaat, hij diende onder kapitein 1605 -Ondertrouw te Heusden met Trijntgen Teunis,
Pandre geb. Kampen   Isis Brabant
Ghijsbrechtsse Jan Geb. Maastricht. Adelborst, hij diende onder 1609 Ondertrouw te Heusden met Heiltgen Gijsbrechtse,
kapitein Olivier Wervinier geb. Wijk   BHIC
Ghijselers zn. Mathijs Fijts Geb. Castrien (in Oostlant). Soldaet onder Capiteijn Peter Cheeuwen 8-9-1600 Ondertrouw te Breda met Jenneken Jans
van Herentals dr.   Isis Breda
Gib Willem Ruijter onder de Compaignie van Capiteijn Witsael 10-11-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
?
Gibbans
Christoffel Ruiter onder de majoor Veddeston, geb. te Amstellei (?) in Engeland 4-3-1696 Huwelijk te Oosterhout met Adriana Okkers,
geb. Oosterhout   BHIC
Gibben
Jan Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1609 Ondertrouw te Heusden met Elisabeth Ariens,
Diel geb. Woerden. Dit huwelijk is door de vrienden verhinderd   BHIC
Gidt
Willem Geb. Edenburch (in Schotland). Ruiter 20-10-1600 Ondertrouw te Breda met Margriet Ramseij  
BHIC
Gielekens
Joannes Militair uit Breda 10-12-1641 Vader te Ginneken, moeder Gertrudis Boonen   BHIC
Gielis Melchior Begraven is een vreemdeling, waarvan men denkt 3-4-1624 Begraven te Roosendaal
dat zijn naam Melchior Gielis is; hij is afkomstig van Ouwerkerk op het eiland Duiveland; hij was mank  kreupel, en blind aan een oog; op doorreis is hij hier ziek geworden en gestorven; tot 1621 was hij in dienst van de zeemacht te Antwerpen BHIC
Gielisse (Gillis?) Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Hamelton 1601
Ondertrouw te Heusden met Chartijn
?
Cortbarson, geb. Schotland   BHIC
Gier Andries Soldaat in de compagnie van kapitein Pagie. 1-4-1609 Getuige te Woerden
Woonplaats Woerden Website, notaris Woerden
Gieter, de Pieter Adelborst onder Plettenberg, wonende in het 24-10-1696 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janna Jans,
garnizoen Bergen op Zoom wed. van Dominicus Cornel   Isis Bergen op Zoom
Giffen Robrechtsz., van Claes Wdr., luitenant van de compagnie van de Heer 29-2-1604 Ondertrouw te Dordrecht met Catelijne Maes Thomasdr., van Ravesteijn. Proclamatio Breda.
van der Merwe, liggende in garnizoen te Breda Att. naar Breda   Website
Gijsbers Peter Geb. Herpt. Soldaat, hij diende onder kapitein 18-12-1648 Ondertrouw te Heusden met Aeltjen Robberts
Throckmorton van de Nieport, geb. Heusden   BHIC
Gijsberts
Aelbrecht Oldenborg. Soldaat, hij diende onder kapitein 1607 Ondertrouw te Heusden met Hilleken Huiberts,
Hans van den Bosch geb. Doeveren   BHIC
Gijsberts Cornelis Afkomstig van Woerden. Soldaat, hij diende 26-4-1620 Ondertrouw te Heusden met Maeijken Robrechts,
onder kapitein Brouwn geb. ’s Gravenmoer   BHIC
Gijsberts Gijsbert Jm van Bommel. Soldaat onder Col. Henderson 4-4-1627 Ondertrouw te Alkmaar met Guurtgen Adriaens,
Inf.Rgt. 603a Jd. Beiden wonende op de Leet. Attest naar Outdorp,
Getrouwd 9-5-1632 (de man in het buitenland)
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gijsberts
Jan Van Tongeren. Wdr. Marinier onder de comp. 14-4-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Ulck Sibrens,
van commandeur Posthumus jd van Oldeboorn, woonagtig tot Bolsward
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Gijsbertsse
Wijgart Geb. Ossenbrugge (=Osnabrück). Soldaat, hij 1601
Ondertrouw te Heusden met Elsken Augustijns,
diende onder kapitein Steenhuijs geb. Ostel   BHIC
Gijsken Hans Niclaes Sergeant onder capiteijn Querenheim 20-2-1681 Huwelijk te Gorssel met Margrieta Aderlies j.d.,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Gijssellen Wilhelm Vaandrig in de compagnie van kapitein Jodocus 2-11-1691 Commissie / instructie Zeeland
Buck Isis Zeeland
Gijssen Cornelis Geb. Ginneken, militair. Ruiter. 27-3-1685 Huwelijk te Drunen met  Anneken Adriaensen   BHIC
Gilbers Laurens Soldaat 10-2-1695 Zoon Niclaas gedoopt te Borculo
Borculo NG Dopen
Gildehuys, van Gerrit Berentsen Soldaat onder de comp. van de heer Wildt van Broeckhuyzen, Commandeur in Deventer 10-9-1665 Huwelijk te Oldenzaal met Anneke Thijssen
van Echten, borgersdochter alhier.
Met dank aan Janneke Ekkelenkamp
Gilkens
Jacobus Geb. Engeland. Soldaat onder Grims 3-1-1688 Huwelijk te Bergen op Zoom met Alrquil van Santen,
geb. ’s-Hertogenbosch    Isis Bergen op Zoom
Gillar Thomas Geb. Frankrijk, wonende in het garnizoen Gorinchem. Korporaal onder Mineurs 14-4-1676
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Pieternelle Nicolaes van Ranst, geb. Vilvoorden
Isis Bergen op Zoom
Gillet
Pierre Afkomstig van Frankrijk. Korporaal, hij diende 7-3-1645 Huwelijk te Heusden met Madaleen Michiel
onder kapitein Villaumaire Isis Brabant
Gillis Wilhelmus Geb. St.-Truiden. Soldaat onder Roulie 24-3-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria van den Bergh,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Gillisch Aegidius Soldaat 28-3-1637 Vader te Breda, moeder Margaretha Staes   Isis Breda
Gilliss
Jan Jg uit Schotland. Soldaat onder capt. Hameltoun 11-2-1606 -Ondertrouw
12-12-1606 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Aeltke Jans
van Nieuwenhuyse, wed. van Jan Witackers
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gillisson ? Kapitein 3-5-1602 Echtgenoot van begraven vrouw te Breda   Isis Breda
Gilmer (Gilmour)
Ritsaerd (Richard) Jg uit Schotland. Tamboerijn onder Capt. 17-4-1610 -Ondertrouw
Hamelton 11-5-1610 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Mayken Claes,
jd van Bergen op Zoom
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gilope Mauris Geb. Heusden. Ruiter, voorlezer en school-  27-4-1664  -Ondertrouw te Heusden met Elisabeth Hoeck,
meester. Hij diende in 1664 onder de compagnie geb. Heusden
van de baron van Wassenaar  Cav.Vaan. 621a* 31-3-1670 -Begraven te Heusden   Isis Brabant
Gipsen(=Gibson?)
Richard Geb. Engeland, wonende te Bergen op Zoom. 23-2-1678 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elysabeth Pieters,
korporaal onder Posse wed. van Herman Gerritssen   Isis Bergen op Zoom
Girard Franchois Afkomstig van Nancy. Soldaat, hij diende onder 24-2-1623 Ondertrouw te Heusden met Antonette du Foux
kapitein la Forrest. Isis Brabant
Gironne Cesar Soldaet onder Rassaert 27-3-1604 Getuige te Axel   Website
Gissert
Jan Geb. Engeland. Soldaat onder Coillaert 24-11-1627 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Aelken Russel,
wed.  van Willem Smits   Isis Bergen op Zoom
Gladts Johannis Soldaat onder Kapt. Meusebagh, tot Mechelen 18-11-1696 Huwelijk te Breda met Cornelia van Gils   Isis Breda
Glas, van der Hendrick Soldaat, woonplaats Woerden 18-4-1674 Getuige te Woerden   Website, notaris Woerden
Glazer Antony Geb. Utrecht / natif d'Utrech en Hollande,  âgé de 36 ans. Grenadier, Siege d'heydelberg 22-10-1693 Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
dit La Jeunesse Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
Website                  e-mail
Gleins Jacobus Vrij ruiter onder ritmeester Lelius van Lyclama 2-11-1672 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Grietie Sierx,
geb. Doccum Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Glenndert, vande Peeter Claess Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Lambert Charles, Wachtmeester alhijer binnen Breda 23-3-1601 Getuige te Breda (bij : Mertenss)   Isis Breda
Gligeulle, de la
Philippe Geb. Frankrijk. Soldaat onder Henequin 21-8-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cateline le Fever
wed. van Martin du Bru   Isis Bergen op Zoom
Glimmers Harmen Jm. Soldaat onder capt. Dois 25-4-1669 Ondertrouw te Bolsward met Grietje Reyntjes,
jd van Bolswart. Getrouwd 16-5
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Glorieux
Nicolaes Wdr., geb. Vlaanderen. Lanspasaat onder Verels 28-2-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Leuntgen Jans van Wemelingen,
wed. van Jan Coomans   Isis Bergen op Zoom
Glouderel
Willem Geb. Engeland. Soldaat onder Ogel 14-1-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anneken Philips,
geb. meierij van Den Bosch   Isis Bergen op Zoom
Gloudis Johan Geb. Besançon. Sergeant van Born 15-9-1675 Huwelijk te Bergen op Zoom met Tanneken Meijers
Isis Bergen op Zoom
Glover Eduard Soldaat onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 25-7-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Fijtgen Thijs, dochter van
? wijlen Thijs Teerwesze, won. op de Nieuwe Sloot. Getr.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gnifkij Simon Adelborst 1-12-1686 Huwelijk te Breda met Catharina Heutz,
geb. Maastricht   Isis Breda
Gobert
Jaques Geb. Frankrijk, wonende te Bergen op Zoom. 4-9-1667 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Desponse,
Soldaat onder Bedarrides wed. van Charles Dupuijt (=Dupuis?)
Isis Bergen op Zoom
Godefoijt Paulus Adjudant 17-7-1694 Begraven te Breda   Isis Breda
Godefrij Reynier Soldaat Juli 1678 Huwelijk te Breda met Francijntje Plancon  Isis Breda
Godfroij
Ambroise Geb. Orleans. Soldaat in de Compagnie van Monsieur Marquet 26-6-1667 Huwelijk te Breda met Jeanne Boisseau.
Ondertrouw was te Nijmegen.   Isis Breda
Godfroij Rens Beide waren krijgslieden 23-4-1680 Huwelijk te Breda met Françoise Gerin.
Zijn sinds lang gehuwd.   Isis Breda
Godefry
Herry Engels soldaat onder Horatio Veer   Inf.Rgt. 599c 10-3-1604 Ondertrouw te Leiden met Lysbeth Pietersdr,
uit Hulst , wonend te Leyden 
Dig. Stamboom Leiden   Met dank aan Joke Boot
Godman Paulus Soldaat 15-1-1679 Huwelijk te Breda met Marie Caspers,
geb. Hertzvelt?   Isis Breda
Godofsky George Van het Brumsische Regiment   Inf.Rgt. 672h* 17-9-1679 Getuige te Breda   Isis Breda
Godsal
Hendrick Geb. Engeland. Soldaat onder Henckeson 18-8-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Stijnken Lax,
wed. van Doncan Maccuel   Isis Bergen op Zoom
Godsgaef Jan Christoffel Chirurgijn, hij diende onder kapitein Adriaen 28-6-1624 -Ondertrouw te Heusden met Elisabeth Toenis
de Wael op fort Crevecoeur. van den Brouck
-Andere partner:Geertruijd Nachten   BHIC
Godtfreij
Johan Geb. Ierland.  Soldaat onder Suijlandt 9-9-1685 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cecilia Raijmakers
Isis Bergen op Zoom
Godschalck ? Soldaat 14-9-1614 Zoon Jan gedoopt te Dokkum   Tresoar
Godtsschalck Dirck Sergeant-majoor of wachtmeester over het garnizoen te Aardenburg 13-8-1687 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Goedemondt
Hans Geb. Duitsland. Soldaat onder Swaelhoff 14-5-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Snijders,
wed. van Deodatus Sadeler   Isis Bergen op Zoom
Goedtwil(Goodwill?) Nathael Engels soldaat onder kapt. Meetkercken 19-3-1603 Ondertrouw te Leiden met Marytgen Wouters,
uit Leyden   Dig. Stamboom Leiden
Goeltjes Jan Ruijter onder de ritmeester Cralingen 6-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Hermken Jansen, wonen-de alhier. Getrout den 27 feb.   Trouwboek Zutphen
Goet Hendrick Pauper Miles (gewone soldaat?). 11-2-1691 Huwelijk te Breda met Mechtelt van Hal,
geb. Steenwijck   Isis Breda
- Jacob Adriaensz Nageslacht is Goethart < 1630 -Huwelijk, vermoedelijk te Nieuwpoort, met
(bijgenaamdGoethart) Trijntje Hendriks
-Hij sneuvelde aan boord van het schip van kapitein
van de Abeele, in de Engelse oorlog (de 1e?)
Website    Kies: Beja      Met dank aan Beja S. Peijpers
Goetkindt ? Sergeant 15-8-1627 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Goetman
John Geb. Engeland. Adelborst onder Morgan 3-12-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lijsbeth Gerberrij,
wed. van Wilhelm Hoop   Isis Bergen op Zoom
Gogh, van Gerrit Janszn. -Geb. ca 1590. Voor meer details zie: Website , kwartierstaat 3848
-Soldaat en tamboerijn der Cloveniersdoelen inà -Bottelier en zilverbewaarder van de Princes 1635
Royaal (= Maria Stuart, vrouw van stadhouder Willem II) in                                                                 à
Gens Nostra 1973, pag.224-229
1645
1648 -Overleden te ´s Gravenhage, ongeveer 58 jaar oud.
Gogh, van Henricus Meulraeti Militair uit Breda 15-8-1642 Vader te Ginneken, moeder Catharina Henrici  
Isis Brabant
Gogh, van
Jan Geb. in het land van Kleve, wonende te Bergen 5-9-1685 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Lisebet Jansen
op Zoom. Soldaat onder Vrijenes van der Hoeck, geb. Bergen op Zoom  
Isis Bergen op Zoom
19-1-1698 -Vader te BoZ, moeder Elisabeth van der Hoeck
Gogojen Piere Soldaat 28-6-1668 -Met att.: ondertrouw te Harlingen met Ariantien Camp,
van Leeuwarden. 17-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Goijerts Samuel Geb. Heusden. Soldaat, hij diende onder 31-12-1627 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Dircks,
commandeur Foljou geb. Vlijmen   Isis Brabant
Golsteijn,  van Steven Functie: Vaandrig in de compagnie van kapitein Keppel 1-2-1691 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Golt Jan Van Nijmegen. Soldaet onder capt. Plettenburg 3-12-1676 Ondertrouw te Zutphen met Geesken Hendricks,
Wed. van wijlen Hendrick Hendricksen, wonende
alhier. Getrout den 10 jan. 1677   Trouwboek Zutphen
Gomme, de Pieter Functie : Commissaris over de vivres en 6-6-1631 -Commissie / instructie Zeeland  
ammunitie van oorlog binnen de forten van Lillo
en Liefkenshoek. < 4-3-1642 -Gestopt of overleden?   Isis Zeeland
Voorganger: Adriaan Somer (overleden)
Gompers Antonius Geb. van S'Hertogenbosch, soldaet. 15-7-1692 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:23   Met dank aan Paul de Clerck
Gonsal
Pierre Geb. Frankrijk. Adelborst onder Beauvese 11-2-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margriete Reeckin,
wed. van Jaspar Souhart   Isis Bergen op Zoom
Goosens Geerit J.m., geb. Huesden (Heusden), paertie mr onder 8-1-1632 Ondertrouw te Geertruidenberg met Anneken Stuarts,
capt. Verhaer geb. Gorcum, wed. van Jan Tupreijn, woonende alhier
Website
Goosens Lodewik Soldaat onder cap. Buisjonet 27-5-1677 Ondertrouw te Zutphen met Geertrud Wageners,
j.d. wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Goossen
Lodewijck Geb. Emmerich, wonende in het garnizoen 6-12?-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijsebet Steenlach,
Bergen op Zoom. Soldaat onder Beverij wed. van Robbert Janssen   Isis Bergen op Zoom
Goossen Willem Soldaet onder de comp. van capt. Welderen 13-5-1677 Ondertrouw te Zutphen met Christina Hendricks,
van Doesburgh, wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Goossens Arent Afkomstig van Amersfoort. Ruiter onder viconte 19-5-1628 Ondertrouw te Heusden met Trijntjen Willems,
de Machau. geb. Gorkum   Isis Brabant
Goossens Evert Sergiant onder de compagnie van capitein Rhode 18-2-1677 Ondertrouw te Zutphen met Geertruit Hendriks,
van Hekeren j.d. van Zutphen   Trouwboek Zutphen
Goossens Hendrik Soldaat 21-1-1685 Huwelijk te Breda met Maria Hendrix   Isis Breda
Go(o)sens Cornelis - 25-1-1629 -Huwelijk te Nijstad (Zwolle?) met Geesien Lucas
-Ruiter onder Marckquis la Force  Cav.Rgt. 672g* 7-7-1674 -Huwelijk te Nijstad met Aeltien Martens
Goossensen Gerart Kwartiermeester, hij diende op het schip van 15-1-1632 Ondertrouw te Geertruidenberg met Anneken Stuarts
oorlog van kapitein Verhaer. BHIC
Gorden James Soldaat, hij diende onder kapitein Crumb. 13-1-1640
Ondertrouw te Heusden met Marij Fort,
?
geb. Engeland. Kind: Gordijn   BHIC
Gorden Jan Wdr. Soldaat onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 9-7-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Margarita Raaz, wed., wonende in de Canisstraat. Impeditae Proclamationes
?
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gorden Sander Soldaat onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 14-3-1627 Ondertrouw te Alkmaar met Geertghen Adolphs,
? jd, wonende bij het Cleyn Nieulant op de Oude Vest.
Attest gegeven
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gordiane
Jam Geb. Schotland. Tamboer onder Plonquet 30-1-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met Josijntien Jans,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Gordon Alexander Jm uit Schotland. Soldaat in de comp. van capt. 23-7-1659 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Helena Koberen,
Car (Keir) wed. van Wilhelm Bellet. Attestatie naar Halsteren
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gordon
David Geb. Schotland. Soldaat onder Backet 28-7-1630
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margarita
Jans, geb. Wesel   Isis Bergen op Zoom
Gordon Jacob Afkomstig van Schotland. Korporaal, hij diende 23-2-1638 Huwelijk te Heusden met Janneken Paton,
onder kapitein Pitkairn. geb. Schotland   BHIC
Gordon Johan Captain. Sergt. Maj. van het Regiment van Col. 6-5-1615 -Ondertrouw te Aardenburg met juffr. Cecilia de Bosiss,
Brogh. Wonende te ‘s-Gravenhage wed. van Cornelis d’Hemelaer, baljuw van Aardenburg
-Ondertrouw te ’s-Gravenhage
-Getrouwd te Rijswijk bij Den Haag
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gordon
Willem Jg uit Schotland. Soldaat onder Col. Hendeson 1-2-1626 Ondertrouw te Alkmaar met Willemtjen Adams, dochter
Inf.Rgt. 603a* van wijlen Adam Fransz., won. op de Oude Vest
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gordon
Wouter Jg, soldaat onder Capt. Cranebrouck 26-8-1606
-Ondertrouw
7-11-1606 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Janneke Linssen, jd. Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gortssen Willem Soldaat ten dienst van Zijn Koninklijke Majesteit >1640 Hooi verkocht   Isis Eindhoven
onder de heer Bodela
Gosebius Hermanus Geweldige provoost over het garnizoen te 1-12-1651 Commissie / instructie Zeeland
Aardenburg. Voorganger: Joris Parmentier Isis Zeeland
Goses Gosse Soldaat 11-8-1674 Ondertrouw te Harlingen met Grietje Gerrits,
van Harlingen. 2-12 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Gossens Antony Ruiter 14-5-1677 Huwelijk te Breda met Maria van Houwourk,
geb. Venlo   Isis Breda
Gossinck Henrick Jm, soldaett onder de Comp van de Heer van 1639 Ondertrouw te Bredevoort met Lutte ter Mate,
Leeuwen jd van Bredevoortt   Bredevoort NG ondertrouw
Gossling(s) Heerke Soldaat, sergeant onder Baron van Plettenburg 25-3-1696 Huwelijk te Breda met Anna van Mader/ Maden,
wed. van Corne(e)lis van Bavel   Isis Breda
Gotman Paulus Adjudant 2-10-1693 Vader te Breda, moeder Maria Hartvelt   Isis Breda
Gotte Christiaen Vaandrig in de compagnie van kapitein Pieter 24-1-1698 Commissie / instructie Zeeland
Casembroot Isis Zeeland
Gottij Guilliaume Soldaat, woonplaats Woerden 23-7-1644 Machtiger te Woerden
Website, notaris Woerden
Gouda Willem Soldaet onder de compagnie van sijn Edele Grave van Nassau onder de Heer Colonell Torsse 26-2/ Ondertrouw te Lichtenvoorde met Maria Janssen,
Inf.Rgt. 599b* 14-3-1682 Dochter van Jan Steronde, van Lightenvoorde.
Met  att. na Bredevoort    Lichtenvoorde NG Trouwen
Goudthen Jooris Sergeant 23-3-1616 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Gouffeau Jean Van de Compagnie van Mons. de Hauterive 30-6-1652 Huwelijk te Breda met Antoinette Tibeau   Isis Breda
Goumoin, de
Jaques Kapitein in het Zwitserse Regiment van Montmollin.Inf.Rgt. 694a* 23-2-1699 Getuige te Bergen op Zoom
François Isis Bergen op Zoom
Gourla Willem Wdr. uit Schotland. Soldaat in de Comp. van 13-8-1623
Ondertrouw te Alkmaar met Lijsebeth Mol,
Col. Henderson jd uit Schotland, wonende in het
Conyncxsteegje. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Goutié
Jehan Geb. Verdun (in Lotharingen) . Soldaat van de 16-9-1640
Huwelijk te Breda met  Jeanne Imbert,
Compagnie van Capiteijn Elzevier geb. Gent   Isis Breda
Gouw Claes Geb. Tongeren. Soldaat onder de Vries 9-4-1631
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elisabeth
Diricx, geb. Keulen   Isis Bergen op Zoom 
Govaert Hans Van Mechelen, soldaet onder Cabelliau 22-3-1604 Getuige te Axel
Website
Govaert Leon Vaandrig 2-9-1614 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Goversen Jan Ruijter 23-12-1674 Huwelijk te Baardwijk, Elshout met Maria Meertens  
Isis Brabant
Govertsen Hendrick Geb. Sprang. Soldaat, hij diende onder kapitein 11-4-1631 Ondertrouw te Heusden met Saertjen Cornelis,
Hogendorp geb. Brakel   Isis Brabant
Graaf Hans Soldaat onder Poosse 6-7-1691 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Lijsebet Jans
Melchior Isis Bergen op Zoom
Graaff Fredrik Adelborst onder capt. Henricus van Solgau 14-10-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Aeltie Brongers,
geb. Doccum. 29-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Graaff, de Arent Janssen Geb. Leiden, wonende te Bergen op Zoom. 18-4-1682 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Geertjen Heijndrix,
Soldaat onder Voorst geb. Nijmegen   Isis Bergen op Zoom
Graaff / Grave, Johannes Geb. ca 1650 te Saint-Amande in Frankrijk. 10-2-1675 Huwelijk te ’s-Gravenhage met Anna Blondeel,
de (Jean?) Lijfgardenier van Zijne Koninklijke Hoogheid dochter van Pieter Blondeel en Lucretia Kerckelingh
Koning-Stadhouder Willem III Kinderen: van de Graaf , de Graaf en de Grave
Met dank aan Robert van der Hall
Graal Pieter Soldaat onder Kapt. Gijsen 11-3-1691 Huwelijk te Breda met Maria Kornelis   Isis Breda
Gracht l'Ecluse, Ferdinant -Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 672y* 1672-1673
van der -Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 672o* 1675-1676
-Luitenant-kolonel van Inf.Rgt. 668a* 1676-1688                         Dutch Regiments
-Kolonel van Inf.Rgt. 600a* 1688-1695
-Functie : Sergeant-majoor-generaal der infanterie 25-10-1694 -Commissie / instructie Zeeland
van de Staat   Isis Zeeland
Gracij
Fredryck Geb. Nieuwpoort. Soldaat onder Ames 7-10-1637 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Lucretia Martinus, geb. Friesland  Isis Bergen op Zoom
Graeco
Raef Engels soldaat onder de compagnie van Horatio 2-2-1604 -Ondertrouw te Leiden
Veer 15-2-1604 -Ondertrouw te Dordrecht met  Janneken Thomasdr.,
van Oudenaarde, wonende te Dordrecht.
Att. naar Leiden   Website
Graef, de Adriaen Geb. Waalwijk. Soldaat, hij diende onder kapitein Drost 14-9-1668 Ondertrouw te Heusden met Lijsbet van der Maes,
geb. Heusden. Kinderen: de Graef en de Greef  BHIC
Graeff, de
Heronymus Geb. Franckendael. Adelborst onder capt. 1630
Huwelijk te Geertruidenberg met Priscilla Harpon,
Courtney, in guarnizoen alhier in Engeland hier woonende   BHIC
Graeff, van de Jan Tromslager en tamboer, hij diende onder 1603 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Willems,
kapitein Steenhuijs geb. Tiel   BHIC
Graey
Joris (George?) Jm, Schotsman. Soldaat onder Capt. Bronsveld 23-3-1624
-Ondertrouw
(Brownfield), in garnizoen alhier 21-4-1624 -Huwelijk te Geertruidenberg met
Anna Riet (Reed?), jd uit Schotland, wonende alhier
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Graffaert Willem Jongman van Londen in Engelant. Soldaat ondermonsieur Haultain 5-6-1625 Ondertrouw te Baardwijk, Elshout (1e gebod)met Maeyken Maertens   BHIC  en
(Crawfort?) Nederlandse Leeuw 1965, Trouwboek Baardwijk 1621-1637Met dank aan Niek Boevé
Graham Henry Kolonel van Inf.Rgt. 595a 11-4-1677 Gesneuveld bij Montcassel
Grahame Henric Wonende in het garnizoen ’s-Hertogenbosch. 3-2-1684 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Kapitein van een compagnie in Frankrijk Aegidia Adriana van Schoonhoven, geb. te Grave,
wonende te BoZ   Isis Bergen op Zoom
Gram Willem Soldaet onder de compagnie van capt Wittorf in guarnisoen tot Arnhem 17-1-1685 -Ondertrouw te Groenlo met Lijsebeth Peters,
d. van wijlen Peter Fredericks alhier.
15-2-1685 -Huwelijk    Groenlo NG Trouwen    
Grame (Graham?)
Arthur Jg uit Schotland. Soldaat onder Col. Buccleugh 9-12-1629 Ondertrouw te Alkmaar met Barbara Pauwels (Powels?),
Inf.Rgt. 629a wed., wonende over de Geest. Differantur
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gran
Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Gelande 28-10-1622
Ondertrouw te Heusden met Anneken Cockeels,
geb. Brussel   Isis Brabant
Gran
Jan Janse Geb. Duinkerke. Soldaat, hij diende onder 16-6-1673 Ondertrouw te Heusden met Johanna Schans,
kapitein Drost geb. Hemert   Isis Brabant
Granber Connard Kapitein 3-10-1696 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Grand, la
Bo (Beau?) Geb. Frankrijk. Soldaat onder Aubet 31-3-1683 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna van Tilsu,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Granetier, de Gabriel Kapitein 17-1-1683 Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna AdrianaBuijsen   Isis Bergen op Zoom
Grange,  de la Jan Vaandrig in de compagnie van kapitein Huijbrecht 1-11-1684 Commissie / instructie Zeeland
van Vrijberge Isis Zeeland
Gransfort Hugh Soldaat, hij diende onder kapitein Crumb 3-2-1640 Ondertrouw te Heusden met Lijsken Peters,
?
geb. Herpt   Isis Brabant
Gransier Robrecht Jm uit Engeland.  Soldaat onder capt. Philippe 1-8-1609 -Ondertrouw te Aardenburg
Moubre 6-9-1609 -Huwelijk te Aardenburg met Magdaleenken Jans,
van Housen, wed. van Pieter JansenGet.: Marten
Makagnes, corp. (hem) en Janneke Geerits (haar)  
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Grantman ? Vaandrig in de compagnie van de graaf Erick van 30-4-1692 Commissie / instructie Zeeland
Oxenstierna Isis Zeeland
Gras Valentijn Ruiter, hij diende onder baron van Wassenaar 1668 -Ondertrouw te Heusden met Jenneken van Grol
Cav.Rgt. 635d 15-6-1668 -Ondertrouw te Heusden met Anneken Jans
van Noorthoorn
10-7-1668 -Huwelijk   Isis Brabant
Grassam
Jan Engels soldaat onder kolonel Ogle 29-1-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Janneken Wessel,
van Amsterdam, wed. van Herman Egberts,
getrouwd in Zwijndrecht 25-6-1606   Website
Grau, de Jan Soldaat 25-4-1680 Huwelijk te Gorssel met Lijsbeth Reijnts,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Grauw Joannes Weledele heer, ook Laberlot genoemd kapitein van infanteristen 20-4-1628 Peter te Breda   Isis Breda
Alias : Laberlot
Grave Thomas Geb. Geertruidenberg. Van de Compagnie van 17-4-1656 Huwelijk te Breda met Marie Neron,
Courtenaij geb. Arnhem   Isis Breda
Grave, de
Henri Geb. Armentier. Korporaal 2-8-1602 Ondertrouw te Breda met Anneken Hans Roelans dr.,
geb. Dordrecht  Isis Brabant
Grave, de Jan Geb. Doornik. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Anneken Henrix,
Keerweer. geb. Grobbendonck   Isis Brabant
Grave, de Roelandt Soldaat onder de Swart 12-9-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Raëlofftaen
Hendrix, geb. Doesburg   Isis Bergen op Zoom
Grave, van den
Jan Soldaat onder kapitein Barthouwt 18-6-1606 Ondertrouw te Dordrecht met  Maijcken Lauwrensdr.,
van Bruijssel, wed. van Jan Petersz., soldaat
geweest (uit Friesland)   Website
Gravebroeck, van Arnoldus Wonende te Bergen op Zoom. Vaandrig onder 5-8-1684 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Cooremans,
Hoffwegen geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Grayff Joannes Geb. van Neringe (De Neringen, W-Vlaanderen?), 3-1-1695 Overleden in het Gasthuis te Leuven
 ?
Soldaet. b:11929, f:1   Met dank aan Paul de Clerck
Gre  (=Grey?) Jan Geb. Engeland. Soldaat 7-7-1665 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Ariaentgen Hendricks, wed. van Cornelis
van de Venne   Isis Bergen op Zoom
Greddingh Robbert Vaandrig 27-7-1644 Vader te Breda, moeder Jenneken Douglas   Isis Breda
Gree (=Grey?)
Willem Wdr. uit Schotland, wonende op de Beestenmarkt. 22-1-1623
Ondertrouw te Alkmaar met Margriet Linse,
Militair? jd uit Schotland, wonende in de Sackestraet
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
*,*
Greenfeeld
Samuel Geb. Ierland.  Soldaat onder Heat(?) 23-11-1685 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Backer,
geb. Maastricht   Isis Bergen op Zoom
Gregoire Roland Geb. Bins. Zoon van Jehan Gregoire. Soldaat van de Compagnie van de Commandeur (van Breda) 25-5-1642
Huwelijk te Breda met Elizabeth Hoignon,
? geb. Brugge   Isis Breda
Greim Pieter Jg, Schotsman. Adelborst in de Comp. van Col. 30-7-1623 -Ondertrouw
Brocx (Brog), in garnizoen te Dordrecht -Huwelijk te Alkmaar met Sijtge Pouwels, wed. in de
Pieterstraat aan de Vest. Impeditae proclamationes
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gremoon Paulus Ruiter onder Baron en ritmeester IJselstein 17-1-1675 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Elske Wynolts,
jd, beide alhier. 4-2 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Grenten Jacques Soldaat 20-10-1600 Overleden man van de bruid (Margriet Ramseij).
Zie Willem Gidt   BHIC
Grevenbroeck, Abraham Geb. te Deursen; vaandrig 12-2-1690 Huwelijk te Roosendaal met Maria van Fernij,
van uit Bergen op Zoom   BHIC
Grevenbroeck, / Schreven-broeck, van Lambert Soldaat 30-12-1646 -Vader te Breda, moeder Mary Tellens  
-Idem, moeder  Mary Tellensy 
Isis Breda
Grevers Fredericus Geb. van Wenterseijck, soldaet.         1-7-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:60   Met dank aan Paul de Clerck
Griemger
Wilhelm Geb. Engeland. Adelborst onder Morgan 11-1-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Helena Christiaens, wed. van Pieter Jansen
Isis Bergen op Zoom
Griemon (of:Grieujon) Lodewijck Ruyter onder de comp. van ritmeester Eminga 31-3-1673 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Tiedtje Tietema,
van Slooten, wonende bij Leeuwarden. 22-4 att. gepas-
seert    Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Griets Michiel Soldaat onder den majoor Heeckeren 15-7-1677 Ondertrouw te Zutphen met Sophia Callenbagh,
wed. van Jan van Wolderen, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Grietsoot
Lowijs Vuijt lant van Italië. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Merquet 25-9-1601
Ondertrouw te Breda met Maeijken Alexanders
Anthoniss Betue dr., geb. vuijt Vranckrijck   Isis Breda
Griffen ? Kapitein 31-10-1631 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Griffieer Guy Sergeant 9-4-1634 Getuige te Hoek.   Zie Barbie
Geref. Trouwen Hoek 1633-1696
Griffier David J.m. van Alcmaar, soldaat onder Serooskercke 11-3-1634 Ondertrouw te Hoek met Maria Daneels,
wed. van Pauly Volcke, van Hulsterambacht  
Geref. Trouwen Hoek 1633-1696
Griffin Willem Soldaat onder kapitein Gerart Herbert te Breda in 7-1-1621 Ondertrouw te Heusden met Zijken IJemants
garnizoen. Iisis Heusden   Zie ook: Woed (Wood)
Grijaer
Willem Geb. Schotland. Korporaal onder Levesteyn 30-12-1637 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Christine Morre,
(=Livingston?) geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Grijs, de Mathijs Jansse Canonier tot ....... residerende op het fort aen de werken. 12-3-1645 Huwelijk op de Schans met Jenneke Claes ,
geb. Gorcum   BHIC
Grillon
Jan Frans soldaat onder kapitein Hallewijn 16-2-1607 Ondertrouw te Leiden met Marytgen Jansdr,
wed. van Jan Symons van den Bosch, uit Leyden
Dig. Stamboom Leiden
Grim David Wdr. Soldaat in de compagnie van Colonel Henrisz.(=Francis Henderson) 17-3-1619 -Ondertrouw te Alkmaar met Lijsebeth Jans (getr.),
?
jd van Alkmaar, wonende op de Corte Nieuwesloot
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Grim Gilebert Corp. onder Capt. Maj. Balfour 27-11-1631 -Ondertrouw
?
15-1-1632 -Huwelijk te Arnhem met Jenneken Maywel,
wed. van Jan Maywel (=Maxwell?)
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Grim
Richard Geb. Schotland. Adelborst onder Levesteyn(=Livingston?) 20-3-1637
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken
Barents, geb. Lillo   Isis Bergen op Zoom
Grim Ritsert (Richard) Schotsman. Soldaat onder Maj. Balfour 5-2-1632 -Ondertrouw
6-3-1632 -Huwelijk te Arnhem met Dirxken Maessen,
dochter van Maes van Doesburch, tot Arnhem.
Get.: sergt. Andries Vleck, haar zuster Naleken Maessen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Grims Joachim Adelborst 6-9-1678 Huwelijk te Breda met Catharina Meus   Isis Breda
Grindt, van de Cornelis Soldaat onder kapitein d' Abadie, in garnizoen te Sas van Gent 29-5-1683 Ondertrouw te Oosterhout met Annaken Michielsen
Gerritssen van Loon. Huwelijkte Sas van Gent   BHIC
Grinnix
Jacob Wdr. uit Schotland. Wonende op de Heul. 9-3-1636 -Ondertrouw
(Oud-)Militair? 23-3-1636 -Huwelijk te Alkmaar met Trijntgen Pieters,
jd, wonende op de Leedt
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gripenstierna ? Vaandrig in de compagnie van de graaf van 15-3-1691 Commissie / instructie Zeeland
Openstierna Isis Zeeland
Grishaver Alexander Militair, woonplaats Heusden. Soldaat onder kapitein Adolf de Veer. 7-3-1683 Huwelijk te Moergestel met Godefrida Thuenen
BHIC
Grissel
Roland Geb. Bourri (nabij Parijs). Zoon van Guillaume 9-4-1617
Huwelijk te Breda met Marguerite du Tercq,
Grissel en was Corporaal in de Compagnie van alias bruid: la fleur, geb. Fierre et Failloé
Sr. Villebon (in Picardie)   Isis Breda
Groeff, van der Jan Jansen Wdr. Soldaat onder Baudoux en commandant 1667 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margrieta Ochetijs,
van fort Hoogerwerf wonende te Zierikzee   Isis Bergen op Zoom
Groen
Raphael Engels soldaat onder kolonel Veer 17-1-1610
Ondertrouw te Dordrecht met
Janneke Groen Thomasdr. uit Engeland   Website
Groenemont Dirck Vaandrig in de compagnie te voet voor Suriname 8-5-1681 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Groenenbergh Christoffel Soldaat onder capt. Hettinga 7-9-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Geertruit Geerts,
geb. Winschoot. 27-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Groenenborgh, van Geraerdt Ruiter, hij diende onder de heer van Wassenaar ? -Andere partner: Stijntjen Caspersdr, begr. te
Cav.Rgt. 635d Heusden 10-7-1664
25-1-1665 -Ondertrouw te Heusden met Margriet Brinckhuijsen,
geb. Bocksbergen, wed. van Daniel van Ouverschie
(ot. Amsterdam 26-4-1657, begr. Heusden 1-9-1664)  
Isis Brabant
Groenenburch, Dirck Jans Militair, ruiter. 19-1-1653 Huwelijk te Drunen met Maria Jans
van Isis Brabant
Groenendael Jan Geb. Rim (=Riem, De?). Soldaat, hij diende onder 29-10-1627 Ondertrouw te Heusden met Aeltjen Jans,
?
commandeur Foullau geb. Wessem   Isis Brabant
Groenevelt Jacob Ruiter in de compagnie van Prins Wilhelm Hendrik 1-1-1696 Huwelijk te Budel met Margriet Meuwes   Isis Brabant
van Nassau
Groenewout Rutger Geb. Deventer. Soldaat onder Coeverden 5-4-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Beerentge Leusinck,
geb. Zutphen   Isis Bergen op Zoom
Groeningen Adolff Janse -Ruiter in het garnizoen 10-11-1695 -Ondertrouw te Baardwijk, Elshout met Maria Janse
van Son   BHIC
-Ruiter onder de heer ritmeester Manel 11-12-1695 -Huwelijk te Baardwijk, Elshout met Maria van Son
Groeningen, van / Groningen, van Herman(us) - 4-9-1687 -Zijn echtgenote begr. te Breda   Isis Breda
-Vendrich 9-11-1687 -Huwelijk te Breda met Catharina van der Lith,
geb. Ter Heyden  
- 4-11-1689 -Vader te Breda, moeder Catharina van der Lit
-Vaandrig 28-1-1691 -Vader te Breda, moeder Catrina van Lith
- 29-6-1692 -Vader te Breda, moeder Catharina van der Lid 
-Uiteindelijk Kapitein Luitenant 4-3-1729 -Zijn wed. Catarina van der Light begr. te Breda
Groeningen, van Jan Gerritsen Jm, soldaett onder Graeff Jurien Ernst van Stijrum 8-9-1639 Ondertrouw te Bredevoort met Griete Marri Caspers,
                 jd   Bredevoort ND geref. ondertrouw
Groeningen, Reynier Kanonnier 25-7-1682 Begraven te Breda   Isis Breda
van ? /? Helmont, van
Groeningen, van Wilm Hendricksen Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 17-3-1665 -Huwelijk te Heusden met Willemijn van der Eelst,
van Obdam   Cav.Rgt. 635d geb. Heusden   BHIC
? -Andere partner: Jenneken Goossens van Baerdwijck
Grol
Alijff Geb. Gent. Adelborst onder Baron… 26-1-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Aaltgen Jaspers  
Isis Bergen op Zoom
Gröningen, van Beerentt Gewezen ruiter onder ritmeester Pelnitz 12-4-1658 Zijn weduwe Engele Briskestrouwt te Zutphen
(ds. Cornelius Lambergius)met Jan Esskes,
wdr. van Brummen   Brummen NG trouwen
Groosen
Heijndrik Geb. Berlijn. Soldaat onder Wicherhem 20-4-1695 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Catharina
van Hommelen   Isis Bergen op Zoom
Groot
Frederick Van Helmsen. Corp. van collonel Hoornbergh 1-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Gerritje / GeertienAlberts (of: Brouwers), geb. Campen. 21-1 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Groot, de Willem Sergeant onder cap. Rogier 8-4-1666 Sijn dochter Cornera-Cornelia gedoopt te Lochem. Getuigen: capitein Rogier, Marie Nieuwensteins.
Lochem NG Dopen
Groothuysen Jan Soldaat onder Amerongen 11-2-1629 Vader te Bergen op Zoom (Zoon: Coenraedt)  
Isis Bergen op Zoom
Grootteutin,  Frederick Adjudant van het Regiment van Zijne Excellentie den Heere Rijngrave, Gouverneur dezer Stadt, Casteelen ende omliggende forten van Breda (van Salm?) 4-2-1675 Huwelijk te Breda met Ida Roelants,  
van Stevekin geb. Breda   Isis Breda             
Gros-Jean Marten Sergeant 4-9-1616 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Groslebois
Louis Geb. Verneuil(?) in Frankrijk.  Soldaat onder 1-5-1680 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cathrijn Jacobs 
Asperlingh  Isis Bergen op Zoom
Grosset Stephanus Soldaat 16-10-1631 Vader te Breda, moeder Barbara de Bruijn  BHIC
Gruijters Reintien / Reintjen 20-6-1685 -Onechte kindt van seker ruijter genaemt Hans, uijt Pruijssen van geboorte, liggende onder de compagnie van de heer van Moersberghen, sijnde een soon, Willemgedoopt. Getuige  Essele Gruijters.
-haer dochter Trientien, waervan vader soude sijn StevenElsinck, soldaet onder de hr. capitain Beckman, guarnisoen houden binnen Maastricht.
Lochem NG Dopen
8-12-1688
Grup Johan Jacob Ruijter onder de graef van Witgensteijn 16-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met Hendersken Nettelbosch,
wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Grup
Ulrich Uit Zweden. Adelborst 30-5-1674 Ondertrouw te Leeuwarden met Christina Bartels,
uit Leeuwarden   Tresoar
Grym Hertogh Jg uit Schotland. (Oud-)Militair? 16-12-1635 -Ondertrouw
2-1-1636 -Huwelijk te Alkmaar (in de Cappel) met Barbara
Pouwels, wed., wonende over de Geest
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gualteri Alexander Militair 1-2-1648 Vader te Ginneken-Bavel, moeder Anna Spaen  
(zie Wouters) Isis Brabant
Gueri Piere Soldaat onder monsieur de Bare 25-7-1634 Ondertrouw te Nijmegen met Gijsken Claessen,
geb. Nijmegen. Att. voor het huwelijk gegeven
11-8- 1634 Heusden.   Isis Heusden
Guerrie, de Philip -Ritmeester / majoor in het regiment van
Monpoullion   Cav.Rgt. 672g*
-Gewezen majoor 1694 Zijn verlaten echtgenote Beatrix Catharina de Jeger
eist alimentatie   Archieven.nl
Gugt, van
Joost Paulus Geb. Steene bij Brussel, wonende in het garnizoen 23-10-1696 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elijsabeth Dierks,
Bergen op Zoom.Soldaat onder Vogels geb. Wemmen(?)   Isis Bergen op Zoom
Guichenon de Chastillon Za(c)chari(as) Geb. ca 1656 Mâcon. Broer van Joseph, zie 18e eeuw Hij was de eerste die het status-verhogende
*
       
-extra-ordinaris ingenieur (fortificaties) 26-09-1691 / 26-09-1692 "de Chastillon" aan zijn naam heeft toegevoegd
*
24-2-1694 à
26-09-1692 / 04-11-1701 -Huwelijk te Eyburg (Ubbergen?) bij Nijmegen met Anne Marie d´ Yvoy
Zie ook 18e eeuw -Kapitein van een compagnie mineurs (te Maastricht)
04-11-1701 /  18-03-1706
-Luitenant-Ingenieur ( Na de 9-jarige oorlog
(29-10-1697 tot 04-11-1701) teruggesteld in rang 18-3-1706
(fl 35 i.p.v. 125 per maand).
-Zijn compagnie werd na zijn dood overgenomen -Overleden te Maastricht
door kap. Laurens du Pree Voor meer zie Website
Guijssier Evert J.m., soldaet onder d'Allart 26-3-1636 Ondertrouw te Amersfoort (HG) met 
Lubbertgen Tijsens, j.d. van Amersfoort,
ass. wachtmr. Johs. A. Bode en Aeltgen Willems, nicht
Met dank aan Robert Maaswinkel
Guiljaume Bastiaen Soldaat onder de heer van Villers 9-8-1641 -Ondertrouw te Heusden met Catalina Crijninger.
7-8-1642 -Vader te Heusden, moeder Catharina Groommghen
BHIC
Guilliam
Jacop Geb. Schotland. Soldaat 17-1-1602
Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Pieters,
geb. Engeland   BHIC
Guldenborg Derk Soldaet 271-10-1695 Zoon Joh. Hendrik gedoopt te Borculo 
Borculo NG Dopen  
Gulick, van Harmanus Geb. van Leyde (Leiden), soldaet 18-7-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
(Vangulick) b:11928, f:61   Met dank aan Paul de Clerck
Gulick, van Henricus Soldaat bij Baltin 30-9-1630 Vader te Breda, moeder Martina Henricx   Isis Breda
Gulick, van Paulus Soldaat 24-2-1673 Begraven te Hazerswoude
hervormd begraven Hazerswoude 1652-1693
Gulick, van Stoffel Soldaat in de compagnie van Jacob van de Enden 8-4-1612 Huwelijkspartner te Woerden  
Website, notaris Woerden
Guthgonni Johan Ruijter onder de graaf van Witgenstein 6-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Anna Mari Kaspers,
van Felp, wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Guttry George Soldaat onder Balfour Inf.Rgt. 672c* 30-3-1621 Vader te Bergen op Zoom, moeder Marie Demohoy  
Isis Bergen op Zoom
Guyster Felix Soldaat onder capt. Sander 6-6-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Sytske Jacobs,
van Colem. 27-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Haagen Leenard Ruijter onder Brigadier Schaak 12-4-1699 Huwelijk te Breda met Antonette van der Velde  
Isis Breda
Haan
Andries Soldaat onder Kapt. Lussanet 29-12-1693
Huwelijk te Breda met Maria van Wijdigem,
geb. Tongeren   Isis Brabant
Haan Hendrik Corporaal onder de companie van de luitenant colonel le Cluse 16-12-1680 Junctie tot Arnhem met Anneken Harmsen j.d. van hier
.. Ik meen t’ is Berend Timmes dogter. T’ moest dan wesen
Anneken Berends. Maar tis wel geschreven, want t’ is de
dogter van Harmen Senis.   Rheden NG Trouwen
Haan Joseph Soldaet 22-4-1688 Huwelijk te Gorssel met Geertruid Driessen,
met attest. Van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Haas, d' Petrus Capitein 3-1-1696 Getuige te Breda i.p.v. Overste lieut. Krause
Zie ook: Heldorff   Isis Breda
Haastrecht, van Klaas Bonefaas Luitenant op het schip van kapitein Rombout 6-8-1639 Getuige bij testament te Brielle 
van der Par Notariëel Archief, inv. Nr 1012
Haaz, de Jacobus Tamboer onder capt.  Lovys Paan 19-9-1680 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Auk Ruyrdts,
van Jelsum. 10-10 getrouwd.  
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Habaert Antonij Van St. Catelyne, soldaet onder de Heer van Haulikercke 27-2-1655 Ondertrouw te Axel met Josyntje Wynckenroij  
Website
Habenius Joost Trompetter onder den oversten Schaack 27-10-1689 Huwelijk te Gorssel met Wilhelmina Nacks,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Habma
Pauwels Geb. Oost Frieslant. Ruiter onder ritmeester Everhart Joost van Happel 1-2-1673 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Baukjen Everts,
geb. Doccum. 23-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hackaert Jaques Majoor 17-12-1623 Getuige te Bergen op Zoom (bij: Craffard)
Isis Bergen op Zoom
Hacket
John Geb. Wooster (Engeland). Soldaat, hij diende 5-11-1632 Ondertrouw te Heusden met Susanna Spenser
onder kapitein Ingelbije Isis Brabant
Hacklijn Daniel Adelborst 24-2-1675
Huwelijk te Breda met Francijntje Bajens,
geb. Esse   Isis Breda                                                  ?
Hackvoort Bernard Geb. Deventer, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Korporaal onder de Man 3-11-1697 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Solancheer
Isis Bergen op Zoom
Hacquaert Jaques Majoor 15-2-1623 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Hadda
Thomas Jg uit Schotland. Soldaat onder Sir Herri Balfourt. 19-7-1608 -Ondertrouw te Aardenburg met Janneke Mareschal,
jd uit Schotland.
Get: Charles Mool (hem), corp. onder deze cie, en Alang
Stuart (haar). Att. naar elders daar de cie vertrok.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Haddon
Thomas Geb. Engeland. Soldaat onder Grimes 28-2-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Schouwermans
Isis Bergen op Zoom
Haecks
Willem Engels soldaat onder kapitein Ogle 11-12-1605 Ondertrouw te Dordrecht met  Diver Brunte, van Montfort, wed. van Willem Rogge,soldaat onder
kapitein Winter. Hij heeft nog een vrouw   Website
Haefften, van Otto Jonkheer en luitenant onder Isendoren 22-9-1626 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Haeften, van Ariaen Sergeant des armes, hij diende onder de compagnie van commandeur Drost. 28-10-1650 -Ondertrouw te Heusden met Aeltjen Hendricks
29-11-1650 -Huwelijk te Nederhemert   Isis Brabant
Haegen, Johan Soldaat 2-11-1685 Huwelijk te Breda met Mecheltje Broeders,
van der geb. Dordrecht   Isis Breda
Hael Laurens Soldaat, hij diende onder commandeur Drost. 19-4-1658 -Ondertrouw te Heusden met Maria Michielsen,
geb. Zaltbommel
Soldaat, hij diende onder commandeur Drost. 23-5-1663 -Begraven te Heusden   BHIC
Hael Thomas Soldaat Feb. 1675 Huwelijk te Breda met Lysbeth Meinders   Isis Breda
Haelock John Soldaat onder Cotton 18-4-1629 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lisbet Cattenber
?
Isis Bergen op Zoom
Haen Hans Soldaet onder de comp. van Capitain Lamwijck 20-6-1658 Ondertrouw te Lichtenvoorde met  Jenneken te Campe, dochter van Lubbert te Campe, in Vrageren
 tot Bredevoort Lichtenvoorde NG Trouwen
Haen Willem Geb. en wonende te Bergen op Zoom. Kanonier,commandant en konstabel van Bergen op Zoom 5-12-1664 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Godelief Jans,
geb. en wonende te Bergen op Zoom, wed. van
Job Geleijnszen   Isis Bergen op Zoom
Haen, de Baltes Soldaat 25-1-1677 Huwelijk te Breda met Antonette Mussche,
wed. van Jan Borsina   Isis Breda
Haen, de Jan Sergeant, hij diende onder kapitein Jan van den Bosch. 30-9-1622 -Ondertrouw te Heusden met Maeijken Jans,
geb. Geertruidenberg
-Andere partner: Aeltje Verhorst  BHIC
Haen, de Jan Jan Adriaenssen Ruyter onder die compagnie van ritmeester Winge, 1640 -         
garnisoen honderd tot Bergen op ter Soom Schepenregisters van Loenhout
Met dank aan Maria Gorissen
Haen, den Antonij Geb. Delft, 'sijnde een varende persoon den tijt van 14 a 15 jaer op zee laest aengecomen met een oorlogschip genaemt Ziercxe, gevoert door d'heer capitein Jan Lapalme' 4-12-1695 Huwelijk te Oudenbosch met
Andriessen Beatricxs Caerel Pruijmbooms, geb. Oudenbosch
Isis Brabant
Haept,  van der Maurits Rogier Vaandrig in de compagnie Van der Lecq 30-7-1681 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Haeren, van Guilielmus Geb. van Maestricht. Soldaet. 7-7-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
(Vanhaeren) b:11928, f:60   Met dank aan Paul de Clerck
Haerlem,  van
Pieter Geb. Gent, wonende te Bergen op Zoom.  Soldaat onder Balfour 12-11-1687 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Vorms
geb. Rees   Isis Bergen op Zoom
Haersz Michiel Soldaet onder Capt Daszel 1639 Ondertrouw te Bredevoort met Catrijna Jurrij,
jd van Silvolt   Bredevoort ND ref. ondertrouw
Haes Reiner Ruiter onder de comp. van ritmeester Eminga 22-11-1674 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Barber Anthoni,
wonende tot Leeuwarden. 10-12 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Haes, de Guillam Van Nijmegen. Stoeldraaier, soldaat geweest 1-8-1621 Ondertrouw te Dordrecht met Grietke Tobias
onder de compagnie van mijnheer van Stralen van Jeveren, beiden wonende te Dordrecht, proclamatie te Bergen op Zoom, getrouwd Dordrecht
garnizoen houdende binnen Bergen op Zoom 9-11-1621   Website
Haesseloff Daniel Soldaat, hij diende onder kapitein Helmenduijn 1602 Ondertrouw te Heusden met Margreetgen Lamberen
Isis Brabant
Haestrecht, van Carolus Otto / -Heer van Drunen en satraap van Breda 16-3-1628 -Vader te Breda, moeder Joanna Robertere
de Schietere, vrouwe van Halewijn   Isis Breda
Carolus -Heer van Drunen en satraap in Breda 17-12-1635 -Vader te Breda, moeder Joanna van Wassenaer  
Isis Breda
Hage Laureijs Soldaet April 1604 Getuige te Axel   Website
Hage, van
Peter Janssen Geb. Arendonck. Ruijter onder de Compaignie 29-12-1600 Ondertrouw te Breda met Beatris Adriaen Adriaenss
van de heer van Risoir dr., geb. Heusenhout   Isis Breda
Hagedorn Daniel Geb. van Santdicq, soldaet onder Rassaert April 1604 Ondertrouw te Axel met Mayken Moses,
van Schagen   Website
Hagemans / Hendrik Georg / Sergeant onder Kapt. Frisching 23-4-1696 -Huwelijk te Breda met Maria Chester  
Zie Chester en Fox                  Isis Breda
Hageman Hendrick Jansen 8-3-1699 -Vader te Breda, moeder Maria Chesters
Hagenaer Derck Tijsen Jm, van Groeningen. ruijter onder den oversten 14-2-1682 -Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met
van der Borg in garnisoen tot Geertruijdenberg Janneken Peters Broeders, jd van Cappel
1-3-1682 -Huwelijk   Met dank aan Hans van den Broek
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Hagenberg, van
Pieter Jans Geb. in het graafschap Nassau. Soldaat onder commandeur Treslong 11-12-1634 Mutueel testament te Brielle van hem en Barbara Karels, echtelieden wonend te Brielle.
Notariëel Archief, inv. Nr 1011
Hagevoort Ahassuerus Sergeant onder capt. Heeckeren 26-3-1676 Ondertrouw te Zutphen met Anneken Beeckmans,
Jacobs wed. van Frans Huijberts, wonende alhier 
Trouwboek Zutphen
Haisin, de Gillez Sergeant onder Thape. 30-4-1628 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Haije, de la
Adrian Soldaat in het Regiment van Monsieur le Colonel 21-9-1693
Huwelijk te Breda met Jeanne Meesteriar
Beaumont Inf.Rgt. 643a* van de Compagnie van (Mesteriau), geb. Luik   Isis Breda
Mr. Piel.
Haije, la Guillausne Soldaat 29-8-1683 Huwelijk te Breda met Adriaentje Claesen,
geb. Gils   Isis Breda
Haijms
Edoward Geb. Engeland. Soldaat onder Hickman 26-3-1633 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Adriaentgen
Gerits, geb. Zaltbommel of Den Bommel
Isis Bergen op Zoom
Haijs Thomas Soldaat, hij diende onder kapitein Engelbije; later 12-5-1628 Ondertrouw te Heusden met Trijntjen Engelen.
onder kapitein Wijld. Kind: Haes   BHIC
Hair Willem Soldaat, hij diende onder kapitein Kamt 1604 Ondertrouw te Heusden met Marij Grane   BHIC
Hal
Jaques Schotsman. Corp. onder het vaandel alhier 7-3-1604 Ot?huw. te Alkmaar met Maria Linsay, wed.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hale Philippus Soldaat 17-3-1659 Vader te Breda, moeder Maria Brandijn   Isis Breda
14-3-1661
Haleweijn Ritzart Soldaat, hij diende onder kapitein Soete 1610 Ondertrouw te Heusden met Maijken Jans,
geb. Helmond   BHIC
Haliburton
Hendrick Jg uit Schotland. Chirurgijn onder de comp. van 22-2-1626 Ondertrouw te Alkmaar met Suffin Isenachs,
Col. Hendeson   Inf.Rgt. 603a* wed. van Hendrick Hender, in leven Luitenant,
wonende op de Oude Gracht (getrouwd)
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Halkett
John Geb. 1580. Kolonel van Inf.Rgt. 603a* . 19-12-1608 -Huwelijk met Maria van Loon
Stamvader van de Halkett-s in Nederland 3-8-1629 -Gesneuveld bij (het beleg van) ’s-Hertogenbosch
                                    -Begraven te Heusden                              Isis Brabant
                   Sir John Halkett   
Hall Alexander Korporaal 3-11-1679 Huwelijk te Breda met Marie Davids   Isis Breda
Hall Andries Soldaat onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a 14-5-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Maritgen Pieters,
?
wed. van Pieter Hammel, wonende op de Oude Graft.
Impeditae proclamationes
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hall
Jan Schotsman. Soldaat onder het vaandel alhier 18-4-1604 Attest te Alkmaar voor huwelijk met Griet Jonchims,
wed., wonende Coningswech
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hall
Francis Geb. Engeland. Sergeant onder Carreu 21-2-1677 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Willems,
wed.  van Jan Bar   Isis Bergen op Zoom
Hall Nicolaes Soldaat Feb. 1678 Huwelijk te Breda met Janneke Grevenbroeck,
geb. Tilburg  Isis Breda
Hall, van der Cornelis Arensen Soldaat in de compagnie van Kapitein Calslagen 1633 Huwelijk te Aerdenburgh in Zeeland met Maria
Leunisse, uit Aerdenburgh.Get. Servaes Roelant en
Met dank Dirck Jannsen van IJssel (mogelijk ook soldaten) en
Margueite Rijcken en Thijne Ogiers
Hall, van der Johannes Arnoudsen Soldaat onder Colonel Alard, in garnizoen te 15-11-1654 -Ondertrouw te Breda met Margarethe Cornelisdr.
aan Breda van Someren, uit Dordecht
11-7-1655 -Huwelijk te te Groote Lindt
Hall, van der Joost (Jodocus) In de compagnie van Kapitein Van Welderen 1630 Huwelijk te Nijmegen met Aaltje (Aleida) Vermeulen,
Robert (later Overste Luitenant)Cav.Rgt. 635f? uit Arcen (Kinderen vanaf 1638 in Emmerich geboren)
Hall, van der Thijs Ruiter bij Ritmeester Conjers -Echtgenote: Leijsbeth Thijssen, uit Roermond
van der Hall 1634 -Getuige bij een huwelijk te Nijmegen
Hallot, de Guillaume Kolonel van een regiment Fransen  Inf.Rgt. 602c 9-10-1605 Gesneuveld te Mülheim
Halsema Evert Sergeant  1-7-1688 Huwelijk te Gorssel met Catharina Coeraets,
met attest. van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Halte, van Jan Cornet in de compagnie te paard van kolonel 29-6-1690 Commissie / instructie Zeeland
De Huybert. Voorheen wachtmeester Isis Zeeland
Halter, van Rutger 48 jaar, korporaal onder kapitein Walter van 25-4-1654 Depositie te Brielle
Brienen, in garnizoen te Brielle Notariëel Archief, inv. Nr 25/04/1654
Ham, van Maes Geb. Veluwe. Ruiter onder Ritmeester Brouckhuijsen Feb. 1639 Huwelijk te Breda met Lijsbeth van Grevenbroeck,
Cornelissen geb.  Bergen-op-Zoom   Isis Breda
Zie Cornelissen
Ham, van der Gijsbert Hanse Soldaat 24-4-1670 Huwelijk te ’s-Gravenhage met Suzanna Jans
Met dank aan Richard van Schaik
Hamborch, van Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Olivier van Noort 26-3-1622 Ondertrouw te Heusden met Magdalena Schepers,
geb. Hombach   Isis Brabant
Hamborg, van Hans Soldaat, hij diende onder kapitein Steenhuijs 1600 Ondertrouw te Heusden met Anneken Jacobs,
geb. Oudenkerck   Isis Brabant
Hamburgh, van
Johannes Geb. Meurs, wonende te Bergen op Zoom.  13-4-1689 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Smits,
Soldaat onder Chavolte geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Hamel
Jan Adriaensen Ruiter onder Bergagne. (Jonker Henrick Bergagne, 19-1-1627 Huwelijk te Waalwijk met Wouterke Wouters Conincx
ritmeester te Heusden) ISIS Land van Heusden en Altena  
Met dank aan Anthony Hofstee
Hamel Johan Kapitein 17-9-1612 Echtgenoot van begraven vrouw te Breda   Isis Breda
Hamel Nicolaas Vaandrig van kapitein Tromp 16-12-1654 Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornelia
Boenaerts, uit Zierikzee   Isis Bergen op Zoom
Hamel, du Franchoijs Corporael onder de Compaignie van mijn heere van Brederoode 26-6-1601 Getuige te Breda
Isis Breda
Hameler / Lambert / -J.m. van Mastricht, soldaet onder de comp. 26-7-1685 -Ondertrouw te Borculo met Grietjen Hogehorst,
van sijn h.gr.gn. van Stirum  dochter van Henrik Hogehorst, van Geesteren
Borculo NG Trouwen.
Hamelink / -Soldaet 29-3-1689 -Dochter Catrijne gedoopt te Borculo
-   ,, 30-7-1691 -Dochter Marie laten dopen te Borculo
Hameler Lammert -   ,, 29-10-1698 -Dochter Willemina gedoopt te Borculo
Borculo NG Dopen
Hamels
Jacques Geb. Antwerpen. adelborst, hij diende onder 1602 Ondertrouw te Heusden met Catarijn van Geest,
kapitein Gijseler geb. Amsterdam   Isis Brabant
Hamelthon Robert Wonende in het garnizoen Klundert, luitenant 15-8-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Helena Cornelis,
? van Bruce geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Hameltoun Johan Jg, sergeant onder capt. Hameltoun 6-6-1606
-Ondertrouw. Attestatie naar Sluys
(Hamilton) 17-1-1610 (sic) -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Eva Davids Crichtum, jd. Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hameltoun
Robert Jg uit Schotland. Adelborst onder capt. Hameltoun 4-2-1606
-Ondertrouw
23-8-1606 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Margriete Parker, jd uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hamer Dirk Vaandrig in de compagnie van kapitein Louijs 23-3-1697 Commissie / instructie Zeeland
Willem van Ripperda Isis Zeeland
Hamer Nevil Functie : Luitenant in de compagnie van kapitein 28-3-1688 Commissie / instructie Zeeland
Marquis de Rada Isis Zeeland
Hamer Peeter J.m., zoon van wijlen Hindrik Hamer. Ruiter onder 23-6-1667 Ondertrouw te Brummen met  Willemken Dellis,
mijnHeer Pellnitz j.d. van Dellis Rutgers, beiden won. tot Cortenoever
Brummen NG trouwen
Hamers Lubbert Adelborst van capt. Broeckhuijsen, in guarnisoen 28-1-1677 Ondertrouw te Zutphen met Geesken Jansen,
binnen Grol wonende alhier. Att. gegeven na Grolle den 19 febr.
Trouwboek Zutphen
Hamilton Robbert Sergeant 5-7-1659 Lidmaat te Yzendijke, evenals zijn vrouw:
Cateline Sinner, beiden komende van Philippine
Webite
Hamilton
Robert Jonkheer, luitenant in dienst van de Koning van 11-3-1683 Huwelijk te Goutum met
Engeland Aurelia Catharina van Hiltinga /  Hettinga   Tresoar
Hamman
Michiel Geb. Schenkenschans, wonende te Meurs. Soldaat onder Breidenits 3-2-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Dina Anthonis,
geb. Wuustwezel   Isis Bergen op Zoom
Hammeltom,
Willem Gewesene voluntaire onder heer colonel 27-9-1674 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Joucke Jacobsd’Grande, jd alhier Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
van Alexander Wee (of: van Weel)
Hammerstein, van ? Generaal Majoor 1-9-1680 Getuige te Breda   Isis Breda
Hammetje Hendrick Hendricks Jm, geb. Utrecht. Soldaet onder Capt. van Eck 5-5-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met Heiltje Hermans,
in guarnisoen alhier jd, mede tot Utrecht ende daer woonende   Website
Hamminck Peter Soldaet onder sijn Gn. van Stirum, tot Groenlo 9-8-1668 Ondertrouw/huwelijk met Anna Bijvanck,
Inf.Rgt. 602b* dochter van wijlen Geert Bijvanck alhier.
Lichtenvoorde NG Trouwen
Hamol
Pieter Uit Schotland. Soldaat onder Col. Henderson 17-4-1622 Ondertrouw te Alkmaar met Marijtge Thomas,
wed. uit Vlaanderen, wonende in de Breestraat.
Hij woont op de Corte Nieuwesloot
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hamous, de Thomas Vaandrig 9-12-1601 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Hanare, de Francois Luitenant onder Bautelin 4-10-1630 Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina
Vinck van Linde   Isis Bergen op Zoom
Hancocq
Dirck Geb. Engeland. Chirurgijn onder Hales 9-7-1687 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia
Hooghstrate, geb. Leiden   Isis Bergen op Zoom
Hand,
Jann Ruiter 14-9-1628 Zijn dochter Else gedoopt te Appingedam,
van den Moeder Enneke-    Doop NH 1625-1680
Met dank aan Annelies Mateboer
Hanesteyn Borgont Soldaat 2-6-1680 Huwelijk te Breda met Geertruijd Wensel,
geb. Maastricht   Isis Breda
Hanna
Jan Schotsman, adelborst onder de Cie van Kaptitein 21-7-1616 Begraven te Breda   Isis Breda
Marten.
Hannen
John Soldaat onder Capt. Maj. Balfour 11-7-1630 -Ondertrouw
?
19-11-1630 -Huwelijk te Arnhem met Naleken Maessen,
dochter van Maes van Doesburgh,
wed. van Goossen Hendricks
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hannen
Willem Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 17-4-1659 -Ondertrouw te Heusden met Barbara Peters,
onder kolonel Kirckpatrick. geb. Heesbeen
4-11-1664 -Huwelijk te Heusden met Anneken Andriessen Muer,
geb.  Woudrichem   Isis Brabant
Hanninck Jan Corporael onder de ritmeester Schimmelpenninck 13-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Marijtje Hendricks
ten Boom, wed. van Lambert Loij, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Hanouwer Hans Jurrien Ruiter in het regiment van de Prins van Nassouw 27-12-1692 Huwelijk te Budel met Elisabeth Herberin   Isis Brabant
Hans
Caspar Geb. Oostenrijk.  Korporaal onder Lankman 7-8-1683 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Tanneken Braat,
geb. Roosendaal   Isis Bergen op Zoom
Hans Claes Aedelborst onder de guarde 8-6-1656 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Siouck Pietters, alhier. 22-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Hansen Claes Soon van sal. Hans Claesen. Ruijter onder den Ritmr. Baron de Pelnis 13-12-1674 Ondertrouw te Voorst met Hendersken Gerrits,
j.d.van Gerrit Hendricks won. onder 't gebiedt van Zutphen. Get; Hendr. Hendricks, oom van de bruit, GerritBrinck en .....   Voorst NG Trouwen
Hansen
Cornelis Geb. Bergen in Noorwegen. Soldaat onder 14-9-1686 Huwelijk te Bergen op Zoom met Christina Jansen,
Oudesteijn geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Bergen op Zoom
Hansen Dirck Soldaat 18-10-1684 Huwelijk te Breda met Aeltjen Jans,
geb. Zwolle   Isis Breda
Hansen Harmen Van Duesborgh (Duisburg of Doesburg?). Soldaat onder capt. Henricus van Solgau 20-4-1672 Ondertrouw te Dokkum (Geref. gem.)
?
met Janke Minties, geb. Doccum. 28-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hansen Johannes Soldaat onder capt. Burmania Ostender 3-4-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Antie Franses,
alhier. 23-4 getr.  Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Hansen Johannis Pasementwerker, soldaat onder de Guarde 18-2-1649 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met N(a)etye Fransen(of: France). 12-5 att. gegeven
Inf.Div. 631a Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Hansen Pieter Soldaat onder capt. Walta 9-1-1653 Ondertrouw te Leeuwarden met Jancke Minnes, alhier.
30-1 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Hansen
Suenich Uit Noorwegen. Soldaat 8-4-1638 Proclamatie te Harlingen voor huwelijk met
Hilligon Jelis, uit Leeuwarden   Tresoar
Hansen Tijs Soldaat onder overste-luitenant Roorda 8-9-1667 Ondertrouw te Harlingen (Geref. gem.)
Inf.Rgt. 577a, 1e Bat. met Fenneke Hendricks. Met att. getrouwd 23-10
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hansens Dionisius Geb. van Groeningen. soldaet.              27-3-1695 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11929, f:4   Met dank aan Paul de Clerck
Hanses Goytjen Soldaat onder capt. jr. Gerolt Juckema van 5-7-1668 Ondertrouw te Bolsward met Jancke Abes, jd.
Burmania Beyde tot Bolsward. Att. gepasseerd nae Sneeck 15-10,
doch hier nog bevestigt 8-4-1669
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hanssen Brixtus Geb. Brussegem, in Brabant. Soldaat onder de 1697 Huwelijk te Breda met Anna Catharina Goethuijs,
lijfcompagnie van gouverneur Salisch. geb. Amersfort   Isis Breda
Hanssen Frederijck Soldaet van hr. Majoor Keppel 28-3-1680 Op att. van V. Wachtendorp ondertrouw/huwelijk te Lichtenvoorde met Fenneken Schurinck,
Dochter van Groll   Lichtenvoorde NG Trouwen
Hanssen
Jan Soldaat, uit Brussel 9-2-1644 Huwelijk te Leeuwarden met Grietie Dirx,
uit Wolvega   Tresoar
Hanssen Jan Geb. Kampen, wonende te Bergen op Zoom. 29-11-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Gersje Jans
Tamboer onder Destecom geb. Zwolle   Isis Bergen op Zoom
Hanssen Pietter Soldaat onder overste-luitenant Popma 24-4-1653 Ondertrouw te Leeuwarden met Magrietie Jansen,
tot Jelsum. 23-6 att. gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Hanssen Simonis Soldaat in Gennep 24-7-1629 Vader te Gemert, moeder Leonarda-   Isis Eindhoven
Hanssen Willem Soldaat, hij diende onder kapitein Pijl, 13-6-1664 Ondertrouw te Heusden? met Maeijken Lamberts,
commandeur op het fort Neder Hemert. geb. Herpt   Isis Brabant
Hanszn
Lowijs Van Antwerpen, soldaet onder jonckheer Johan van I(?) 6-2-1614 Huwelijk te Geertruidenberg met Catelijne Claesdr ,
van Quaenbrey iut lant van Luyck (Cambray ?)
Isis Brabant
Hapkens(Hopkins?)
Jan Engelsman, vendrager onder capt. Hr. van 6-10-1620 Huwelijk te Geertruidenberg met Catarijn Simoo
Meerkercke, van 't leger, garnizoen houdend tot van Hulst   Isis Brabant
Goude (Gouda)
Hapkens Jan Tambourijn onder de Compaignie van Capiteijn 19-4-1601 Getuige te Breda
(Hopkins?) Draeck Isis Breda
*,*
?
Harbin Paul Soldaat, hij diende onder de compagnie van 20-9-1630 -Ondertrouw te Heusden met Margriet Moreau.
baron de Bouneine, te 's Hertogenbosch in Geboden, proclamatiën gedaan ’s Hertogenbosch
garnizoen -Andere partner: Elisabeth de Loigne   Isis Brabant
Hardenbroeck, Johan Ritmeester in een compagnie te paard. Voorganger: ritmeester Adam van Lockhorst, heer van Lier 1-5-1674 Commissie / instructie Zeeland
van 15-12-1674 Isis Zeeland
Hardin
Richard Geb. Engeland, wonende te Bergen op Zoom. 5-5-1692 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Gewezen soldaat onder Cutts Anna Margrieta Schout   Isis Bergen op Zoom
Hardt Willem Wdr. uit Schotland. Soldaat onder de comp. in 25-11-1661 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Baeycke Kaers,
garnizoen op het fort Frederik Hendrik wed. van Pieter Goossens, wonende alhier.
Attestatie gegeven naar het Fredericksfort 11 dec.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Haren, van Eernst Jr. Ritmeester over een comp. carabijns 24-2-1650 Ondertrouw te Leeuwarden met juffr.
Catarina van Oenema. 10-3-getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Harenssen?
Whendel? Van Sluima vuijt Duijtslant, soldaet onder de 4-5-1602 Getuige te Breda
Compaignie van Cathelij? Isis Breda
Harinck
Gille Soldaat 16-2-1607 Getuige te Leiden (bij: Jan Grillon)
Dig. Stamboom Leiden
Haring
Jems Geb. Schotland. Soldaat onder Williamsson 22-5-1637
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margriet
Peerisoy, geb. Schotland   Isis Bergen op Zoom
Harinxma, van Edsaert Jacob Joncker. Capitain-commandant, sergiant majoor, woonachtig binnen Doccum 18-1-1669 Ondertrouw te Dokkum met juffer Sophia van Popma, van Sneek.  Att. gelight.  
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Haris
Joris Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Neeltgen Vincent
Pekel Smit, geb. Oostende
Harison Rijkschart Geb. Engeland. Soldaat onder Hanckinson 29-9-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Marij Lowijs,
(=Richard) geb. Tholen   Isis Bergen op Zoom
Harjou Pieter Geb. Zwitserland. Soldaat onder Dusesni 26-3-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met Susanna Smeers,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Harman? Dijrck Van Deventer. Adelborst onder de Compaignie van 2-8-1602 Getuige te Breda
Capiteijn Codwijtz Isis Breda
Harmans Curt Soldaet onder de Compaignie van Joncker Pieter 13-3-1601 Getuige te Breda
van Dorp Isis Breda
Harmans Henrick Ruiter onder ritmeester Villebon 3-5-1619 Partner overleden (niet genoemd)   Isis Breda
Harmanss Jacop Geb. Reenen (bij Utrecht gelegen). Soldaet onder 28-9-1601 Ondertrouw te Breda met Adriaenken
de Compaignie van Capiteijn Rijnevelt Adriaen Adriaenss dr   Isis Breda
Harmansse
Wouter Geb. Dusseldorf. Soldaat, hij diende onder 1609/1610 Ondertrouw te Heusden met Jenneke Cornelisd,
kapitein Brakel. geb. Loon   Isis Brabant
Harmens Albert Van Emden. Soldaat onder de Heer capt. Gerolt Juckema van Burmania 22-9-1672 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Ansck Pyters,
wed. van Bothe Pyters. 16-10 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harmens Gerrit Van Velthuysen. Soldaat onder de comp. van 14-4-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Frouck Clases,
capt. Buissonet wed, van Tijs Lieuwes, tot Bolsward. Att. gepasseerd. Nae Breda  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harmens Harmen Ruyter onder de heer overste Kingma 31-1-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Jenneke Clases,
van Groeningen. 17-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harmens Hemme Sold. onder capt. Idsaert Jacob van Harinxma 23-6-1671 -Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Aeltie Sioerds Meyer,
beyde van Doccum. 9-7 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harmens Hendrick Van Bolsward. Soldaat onder capt. Vosbergen 25-4-1669 Ondertrouw te Bolsward met Wypckjen Hendricks,
van Sneeck. Op vertoonde att. van Sneeck alhier getr. 27-6   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harmens Hendrik Van Ommen. Soldaat onder Capt. Jacob Gruijs 20-3-1675 -Ondertrouw te Groningen met Gretien Clasen,
uyt (geb.) Drenthe, wed. van Claes Manee.
20-3-1675 -Huwelijk te Groningen
bron: Collectie Wolters Groningen, pag. 85
Met dank aan Kees Mazee
Harmens Jan Van Ringen. Soldaat onder de heer colonel Swartzenburch 11-8-1672 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Sibbeltie Pyters,
van Franeker. 27-8 att. gepasseert
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harmens Jurjen Van Swol (Zwolle). Soldaat onder capt. Jr: Albert Christoffel van Hania 16-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Grietje Willems,
wed. van Pyter Pyters. 4-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harmens Pyter Soldaat in Luik 20-10-1694 Ondertrouw te Leeuwarden met Lutske Tiebbes,
uit Leeuwarden   Tresoar
Harmens Reinder J.m., zoon van Harmen Hamer. Ruiter onder 10-1-1690 Ondertrouw te Brummen met Reintjen Jansen,
cornell Benting en ritmeester Rhode j.d. van Jan Cleuvinck   Brummen NG trouwen
Harmens Robert Soldaat onder capt. Ockenga 14-11-1669 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Maergrit Carls,
van Mastrigt. Getrouwd 8-12
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harmens Sicke Soldaat onder de Guarde   Inf.Div. 631a 27-2-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Jancke Roeleffs
(of Roelofs), alhier. 3-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Harmens Simon Geb. Doccum. Sold. onder capt. Dominicus van Walrecht 29-4-1673 Ondertrouw te Dokkum(ref.)met Grietje Poulis,
wed. van Hendrik Mighiels. Beide van Doccum. 11-5 getrouwd   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harmens Warner Van Hardenbergh. Sold. onder capt. Jan de Besco 2-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Grietje Pyters,
wed. van Willem Dirckx. 21-1 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harmens Willem Soldaat onder capt. Sibrand van Walta 9-1-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Eelckien Johannesvan Embden, wed. van Hendrick Schaper.
30-1 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Harmens Willem Sergyant onder capt. Gerrit van Ammama, garnizoen houdende in de Graeff 28-7-1650 Ondertrouw te Leeuwarden met Antye Feickes Goorda,
wed. van Lou(w) Roeloffs. 13-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Harmens Willem Adelborst onder de Guarde   Inf.Div. 631a 29-2-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Ifke Jacobs,
wed. van Borchart Borcharts alhier. 11-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Harmens Willem Jm. Soldaat onder capt. Hessel van Bootsma 14-4-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Fenne Jans,
jd tot Leeuwarden. 5-5 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harmensen
Hermanus Geb. van Maeseyck. soldaet.         28-11-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:44   Met dank aan Paul de Clerck
Harmenssen Willem Soldaat onder kapt. Halt te Breda 29-12-1674 Ondertrouw te Oosterhout met 
Adriaentje Anthoni Kuylen   Isis Brabant
Harper François(Francis?) Sergeant onder kapitein Custis in het regiment 26-10-1686 Ondertrouw te Heusden met Cijken Niewers,
 ?
van luitenant-kolonel Monck. geb. Holten   Isis Brabant
Harris Johan Kapitein 26-8-1667 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Harrison Ritchard Soldaat, hij diende onder kapitein Hankinson 13-1-1640 -Ondertrouw te Heusden met Mariken Joris
-Andere partner:Marij la Vijs   Isis Brabant
Harsenbergh Jan Geb.  Wageningen. chirurgijn en ruiter, hij diende 2-6-1671 -Ondertrouw te Heusden met Alida Fockarts,
onder de baron van Wassenaar (ovl.1665) wed. van Gooswijn van Drunen
Cav.Rgt. 635d 17-10-1674 -Overleden te Heusden   Isis Brabant
Hart Andreus Militair uit Breda 5-2-1642 Vader te Ginneken, moeder Cecilia de Bue 
 Isis Brabant
Hart James Wdr. Sergeant 4-7-1683 Huwelijk te Breda met Marijke Baxter,
Geb. ’s Hertogenbosch   Isis Breda
Hartigen Timotheus Sergeant Feb. 1681 Huwelijk te Breda met Geertruyd van der Snoecke,
geb. den Briel   Isis Breda
Hartlij
Thomas Geb. Engeland. Adelborst onder Hontleij 29-9-1627 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Els Doums
wed. van Ritsaert Doums   Isis Bergen op Zoom
Hartman Reinier Jm, ruiter onder de guarde du corps van sijn Konincklijke Majesteit van Groot Britannien 26-10-1692 Huwelijk te Voorschoten met  Cornelia van Vliet,
Jd. Op att van Rijswijk   Geref. Huwelijken Voorschoten
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Hartmans   =? Johan Majoor van een regiment cavalerie deser stadt 14-6-1697 Relatie van meter te Breda   Isis Breda
Hartmans   = ? Jean Majoor 8-10-1698 Vader te Breda, moeder Geertruijd Leidekker
de Castre Isis Breda
Hartog
Jan Philips Soldaat onder overste Lt. Booth 20-6-1691
Huwelijk te Breda met Francijntjen Gerrits,
geb. Tongeren   Isis Brabant
Hartsvoet Godefryd Soldaat onder de Heer Jr. Douwe van Sytzma, 22-1-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Orseltie Beerns,
in garnisoen tot Sneek wed. (of jd). 5-3 att. Gepasseert.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Harveij Thomas Geb. Amsterdam. Soldaat onder Bradneij 26-11-1687 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Vrissaer,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Harwell
Robert Geb. Engeland. Soldaat onder Parsons 4-10-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met Marie Bogers
wed.  van Hans Pardoen   Isis Bergen op Zoom
Harwod / Herwod Eduoard -Functie : Luitenant-kolonel in het regiment van kolonel Sidneij. Inf.Rgt. 616a* .Voorheen kapitein. Voorganger: Jan Trochmorthon 1-11-1619 -Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
-Kolonel van Inf.Rgt. 616a*
Harwood
Sir Edward 11-8-1632 -Gesneuveld bij Maastricht
Hasebroeck, Jacob Jacobsen Soldaat, hij diende onder kapitein Ingelbije. 1-2-1636 Ondertrouw te Heusden met Elisabeth Hendricks,
van geb. Heusden. Kinderen: Hasebroeck en Hesebroeck
Isis Brabant
Hasevoet Coenraed Ruiter onder de heer ritmeester Alter, in garnizoen 24-3-1686 Huwelijk te Oosterhout met Hendrina Huybrechts
te Breda van Ravels   Isis Brabant
Hassant Christoph Geweldige provoost in het regiment te paard van de prins van Wirtemberg 15-2-1692 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Hassell, van Cornelis Soldaat 23-5-1674 Akte over zijn aanwezigheid te Utrecht  op 20-5-1674,
inv.nr. U79a2, aktenr. 76           Utrechts Archief  
Hasselt, van Arnold Soldaat Maart 1691 Huwelijk te Breda met Maryke Jansen,
geb. Weltwout   Isis Breda
Hassen Gerrit -Soon van Jan Hassen, van hier, soldaet onder 26-7-1668 -Ondertrouw te Borculo met Aeltjen ter Horst,
sijngr.gn. van Stirum dochter van Jan ter Horst in den Beel
Borculo NG Trouwen
-Soldaet van sijn excell. 7-10-1677 -Dochter Anna Maria gedoopt te Borculo
Borculo NG Dopen
Hasten, van Marcelis Geb. van Bredael (=Breda?), soldaet 20-5-1696 Overleden in het Gasthuis te Leuven
(Vanhasten) b:11929, f:14   Met dank aan Paul de Clerck
=Asten, van?
Hatbert Ridzart Adelborst, hij diende onder kapitein Ingelbije 8-3-1641 Ondertrouw te Heusden met Maeijken Wouters
Isis Brabant
Hate Allart Korporaal van Wenge 26-11-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lisbeth Dijrycx,
wed. van Adriaen Rokus   Isis Bergen op Zoom
Hatienson Thomas Soldaat onder kolonel Monck   Inf.Rgt. 675c* 4-2-1687 Begraven te Heusden
(Hutchinson?) Isis Brabant
?
Hattum, van Henrich Vaandrig in de compagnie van kapitein 19-4-1678 Commissie / instructie Zeeland    Isis Zeeland
De Beaufort
Haultain, van / Philippe -Gouverneur van Sluis 1623 -Belastingplichtige te Middelburg   Isis Zeeland
Houthain, van Philips Soete -Luitenant-generaal van Prins Hendrik van Nassau. Voorgangers: Van der Noot, Dorp en Piron. Voorheen ridder en gouverneur van Sluis. 10-2-1623 -Luitenant-kolonel van een regiment
Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Haussem Joannes Soldaat (miles). 20-2-1677 Huwelijk te Breda met Helena Claesen / Claassen
Isis Breda
Hautain Jan Luitenant 5-4-1600 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Havercamp
Jan Geb. Bremen. Soldaat onder Kapt. Backhuisen 1-9-1696 Ondertrouw te Breda met Jenneke Cornelis,  
wed. van Laurens Nicolaes   Isis Breda
Hayens Matthias Zoon van Hayo Reints en Icka-. Genoemd à Vanaf 1591                               
-In klooster te Heiligerlee
-Vaandrig te Heiligerlee en Westerlee op   à 4-4-1621 “De Boerderijen in het Wold-Oldambt” en
-Kerkvoogd te Westerlee van                         à 7-9-1624 tot “Oldambster geslachten”
14-5-1629
-Genoemd te Scheemda op                          à 23-11-1629 Met dank aan Richard van Schaik
(BWO 22, Oosterstr. 14)
mei 1629 -Overleden. Partner: Gele-
Hayes Pieter Cannonier deser proventie 25-5-1651 Ondertrouw te Leeuwarden met Lucretia Gerbrants,
van Groningen. 18-7 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Heck, de
Theodoore Geb. Doornik. Soldaat, hij diende onder kapitein- 24-4-1648 -Ondertrouw te Heusden met Marij Pucque,
majoor Drost geb. Ravestein
10-6-1655 -Ondertrouw te Heusden met Maeijken Machairis,
geb. Hemert    Isis Brabant
Hecke, van Mattheus Geweldige provoost over het garnizoente Bergen op Zoom. Voorganger: Johan Kannenburgh (overleden) 6-4-1691 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Heckel Hans Jurjen Van Neidech uit Bohemen. Trompetter onder de heer ritmeester Tengnagel 25-4-1674 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Dorothea Wendelaer,
?
j.d. van Doccum. 3-5 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Heckthuijssen ? Wachtmeester 17-1-1674 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Hederman Diederich Soldaat onder de Heer capt. Lyclama 20-11-1674 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Mayke Folckerts,
wed. van Warner Luckas, beide alhier. 7-1-1675 al-
hier getrouwd. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hedersum / Joannes Coenraets Soldaat bij de compagnie van de heer Hasart 3-9-1672 Vader te Breda, moeder Christina Eeff   Isis Breda
Wedersum?
Heerdts Ane Soldaat onder de comp. van de Heer capt. Bernhardus van Sterringa 1-11-1674 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Rixtje Lodewix,
wed. van Albert Tjeerds alhier. 15-11 alhier getrouwd.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Heerren John Korporaal onder kapitein Juks 19-11-1626 Ondertrouw te Heusden met  Agneta Ummegro
Isis Brabant
Heert
Jan Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 1609
Ondertrouw te Heusden met Agneta Adams,
onder kapitein Hamelton. geb. Schotland   Isis Brabant
Hees, van Adriaen Functie : Commies der vivres en ammunitie van 16-9-1651 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
oorlog te Aardenburg.
Voorganger: Isaacq van Hees (overleden)
Heesen Jan - -Gesneuveld    Isis Brabant
20-10-1626 -Begraven te Heeze
Hegg Willem Soldaat, hij diende onder kapitein Bruijs 1605 Ondertrouw te Heusden met Lijsken Hendrixs,
geb. Heusden   Isis Brabant
Heggelmeijer Daniel Adelborst onder de Compaignie van Sr. Lambert Charles 2-12-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
Heij(=Hay?)
Andries Schotsman. Adelborst onder kolonel Backer 7-5-1606
Ondertrouw te Dordrecht met Christina
Geerden Jansdr., uit Schotland   Website
Heij Jan Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 13-2-1643 Ondertrouw te Heusden met Engel Pieters
onder kapitein Pitkairn. Isis Brabant
Heij Robert Geb. Schotland. Soldaat onder Balfour 14-4-1626 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maeijken Peters
van Wijck,  geb. Bonaventura   Isis Bergen op Zoom
Heijcke, Pieter wdr. van Grijtjen Halbers. Soldaet van wijlen 23-6-1646 Ondertrouw te Axel met Tanneken Visschers,
van der Capt. Steengracht j.d. van Axel. Getrouwd 8 juli   Website
Heijd Daniel Soldaat onder de compagnie van de capitein 26-11-1676 Ondertrouw te Zutphen met  Mechtelt Cornelis
Swaan Dingenants, wed. van Floris Hendriksen Hoeiers,
woonende alhier   Trouwboek Zutphen
Heijden de Jan Godertss Ruiter 27-8-1600 Overleden man van de bruid (Barbara Janss van Houte dochter). Isis Brabant Zie Thomas Willem Moris zone
Jonge
Heijden, Adrianus Soldaat bij de heer graaf de la Tour 4-11-1634 Vader te Breda, moeder Engeltje Wauters   Isis Breda
van der Cornelis
Heijden, Jacques Functie : Commissaris der vivres en ammunitie 11-4-1653, Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
van der van oorlog en ontvanger der gemene middelen 14-4-1653
van consumptie te Tholen (stad en eiland) en
ressort. Voorheen schepen der stad Tholen.
Voorganger: Marinus van Vrijbergen (overleden)
Heijden zn., Henrick Geb. Maestricht. Soldaet onder de Compaignie 2-12-1602 Ondertrouw te Breda met Elsken Henricx dr 
vande Lamberts van Capiteijn Andries? Isis Breda
Heijdenrijck Lambreght Geb. Doesburg, wonende in het garnizoen Brussel. Luitenant onder Invoij 11-2-1695 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cornelia
van der Lught, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Heijdes Jan Soldaat onder kapitein Oxford (Aubrey Vere?) 24-9-1653 Begraven te Heusden     Isis Brabant
Heijligers Jan Afkomstig van Loon. Ruiter onder de compagnie 19-2-1628 Ondertrouw te Heusden met Jenneke Jan,
van viconte de Machau. geb. Schijndel   Isis Brabant
Heijn
Laurentius Bernardi Uit Tongeren, soldaat op het kasteel van Heeswijk 22-10-1630 Huwelijk te Heeswijk met Maria Joannis Gerlaci,
geb. Heeswijk   Isis Brabant
Heijndricksen Jan Jm van Bergen. Soldaat onder de compagnie van capiteijn Gestelles 16-03-1627 Ondertrouw te 's Heer Arendskerke met Lijdia Paulus, jd van Goes             Met dank aan Tom Nuijten
Heijndricxssen Claes Geb. Woerden. Wdr. Adelborst onder Bockhoven 1-1-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Francijntgen Pieters, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Heijndrik Christoffel Geb. Deventer. Soldaat onder Emmerijch 27-8-1681 Huwelijk te Bergen op Zoom met Theuntje Janssen,
geb. Deventer   Isis Bergen op Zoom
Heijndrik
Jacobs Geb. Meurs (=Moers). Soldaat onder Famars 15-4-1689 Huwelijk te Bergen op Zoom met Barbel Struijven,
geb. Steenbergen   Isis Bergen op Zoom
Heijndrix
Harman Geb. Zwolle, wonende in het garnizoen Sas van Gent. Soldaat onder Raesvelt 23-10-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Martha Martensen,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Heijning Jan Ruijter onder de Graef van Nassau 12-7-1675 Vader te Roosendaal   Isis Brabant
Heijts Hendrijck Geb. Gangel in het land van Gulik. Soldaat onder 21-3-1610 Ondertrouw te Dordrecht met Susanna Pauls Claesdochter, van Brouwershaven   Website
?
graaf Johan Ernst (van Nassau-Siegen)
Heil
Coenraet Soldaat 29-1-1676 Huwelijk te Breda met Cornelia Meyers   Isis Breda
Heimelich Nicolaes Soldaat onder de guarde van sijn Excell. 6-2-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Hiebel (of: Hobbel)Jacobs, wed. van Berent Coerts
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Heire
Joris Geb. Schotland. Soldaat onder Stuart 2-1-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margarita Jans,
wed. van Geeraert Wouterssen   Isis Bergen op Zoom
Heixan Egbertus Wonende alhier. Schrijver van de Heer capt. en commandeur Inthyema 16-5-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Anna Hes(s)elinga,
wonende tot Sneeck. 26-5 attestatie gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Hekken, van Diderick Majoor van het regiment van Osnabrück 27-6-1678 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Inf.Rgt. 673b
Hel
Jan Schotsman. Soldaat onder Graaf Hendrik 19-4-1635 -Ondertrouw
3-5-1635 -Huwelijk te Arnhem met Neeltgen Gerrits,
van Hersevelt bij Gorcum.
Get.: sergt. Everwijn, Elsken Andries
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Helden, van Jasper Soldaat onder Kapt. v/d Laen; Pauper Miles 20-5-1692 Huwelijk te Breda met Catharina Lenghtem,
geb. Gravenhage 's   Isis Breda
Heldevis Francoys Soldaat 19-2-1681 Huwelijk te Breda met Maria Dirckx,
geb. Teteringen   Isis Breda
Heldewier Francois Kapitein 27-11-1676 Vader te Breda, moeder Eva van Dalen   Isis Breda
Heldoorn, van Johannes Wouters Soldaat 2-8-1682 Huwelijk te Ginneken-Bavel met Angenita Olthof
Isis Breda
Heldorff, van / Willem Christoffel / -Vaendrich van Prins Carel van Brandenburch 13-12-1693
-Huwelijk te Breda met Dorothea van Kraussen,
Wilhelm Christoffer geb. Pruijssen
-Lieutenant 3-1-1696 -Vader te Breda, moeder Dorothea Krause,
dochter vanOverste lieutenant Krause?
Heldorp, -Kapitein 26-5-1696 -Zijn kind begraven te Breda   Isis Breda
van de
Helger / Hans - 9-12-1641 -Vader te Breda, moeder Grietje van de Graeff
Helleger -Soldaat 1-2-1645 -Idem   Isis Breda
Hellegers Aert Geb. Heusdenhout. Woonplaats: op de Groote 27-3-1667 Huwelijk te Ginneken-Bavel met
Warande Jenneken Anthonissen, geb. Bavel   Isis Breda
Hellers Joannes Jacobi Militair  in Breda 3-9-1645 Vader te Princenhage, moeder Gertrudis Pauli
Isis Breda
Hellewart / Hans Willem / Geb. Nimwegen. Onder het regiment van overste, 27-1-1697 -Huwelijk te Breda met Ernesta Maria Kiene / Kiena,
Hellewaard / Willem graaf van Dohna   Inf.Rgt. 668a* geb. Deventer   Isis Breda
Hellewaer 4-1-1699 -Vader te Breda, moeder  Ernesta Maria Kienen 
Hellier Jan Soldaat 4-3-1643 Vader te Breda, moeder Trijntken Pieters   Isis Breda
Helling Carl Trompetter 7-4-1699 Vader te Breda, moeder Maria-   Isis Breda
Helm, van der Jacob Florisz Soldaat, woonplaats Woerden 18-4-1674 Attestant te Woerden   Website, notaris Woerden
Helmigh Jan Adelborst 30-5-1683 Huwelijk te Breda met Geertruyt Neliaen   Isis Breda
Helmont Leendert Soldaat onder de leiding van de Rijngraaf. 16-10-1683 Zijn echtgenote begraven te Breda   Isis Breda
Inf.Rgt. 668a*
Helmont, van Reynier Kanonnier 25-7-1682 Begraven te Breda   Isis Breda
? / ?
Groeningen,
van
Helst, van der Adam Ruiter onder de compagnie van de heer van 17-5-1624 -Ondertrouw te Heusden met Jenneken Ghijsberts,
Kessel geb. Zaltbommel
-Andere partner:  Clara van Beugem 
-Kinderen: van der Helst / Verhelst   Isis Heusden
Hely Thomas Onder de "garde de Corps" v. zijne Kon. Majesteit 4-5-1692 Huwelijk te Breda met Margriet Cees   Isis Breda
Hembiesen ? Kapitein 3-10-1617 Begraven te Breda   Isis Breda
Hemer     =? Charles Cornet te paard 1-12-1699 Betreft een jaarlijks pensioen.
                       Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Hemerij   =? Charles Luitenant te paard 1-12-1699 Betreft een jaarlijks pensioen
Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Hemert, de / Thomas Functie : Luitenant van een compagnie 11-7-1680 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
de Rechteren van Hemert voetknechten in Suriname
Hemert, van Everard Functie : Kapitein over een compagnie te voet in 6-2-1680 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Suriname. Voorheen luitenant in de compagnie
van kolonel Appollonius Cabeljau
Hemmer
Jeurien Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom.  Camber-majoor (tamboer-majoor ?) onder Charles 11-1-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Geertruij Hanssen,
geboren te Rotom (Rothem?) (Rottum?)
Isis Bergen op Zoom
Hemmig of Lucas Soldaat onder de guarde   Inf.Div. 631a 17-10-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Jetske Johannis,
Henning wed. van Abe Jacobs. 7-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Hempel Gotlieb Vaandrig in de compagnie van kapitein  Van Zijl 1-2-1691 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Henaij
Lowij Geb. Luxemburg. Soldaat onder Bantelu 10-5-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lijsbeth Parij,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Hendache Thomas Geb. Engeland. Adelborst onder Gaudijs 15-10-1631
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elisabeth
Harrel, geb. Engeland   Isis Bergen op Zoom
Hendericks Henderick Soldaet 17-6-1683 Huwelijk te Gorssel met Marie Bartelts,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Hendericks Jan Ruijter onder den graef van Flodorph 26-9-1675 Vader te Gorssel, moeder  Elsken-,  ehel.
Cav.Rgt. 672f (hare dochter Joostjenlaeten doopen. Comptres Jan Beugel custos, Anne boumans vrouw op den Hoff ’t Eschede).
Gorssel NG Dopen
Hendericks Roeloff Ruijter onder den ritmr. Schimmelpenninck 21-2-1675 Huwelijk te Gorssel met Catharina Tacken,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Henderson Francois Captain 28-8-1613 Hij en Anna Vijgh, wed. van jonkheer Jan van Egmondt,
?
richten te Alkmaar de huwelijkse voorwaarden op
(Notaris van der Lijn, no. 21, blz. 229 verso)
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Henderson Jacques Adelborst onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 27-2-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Itgen Gerrits,
?
jd van Alkmaar, won. op de Oude Veste.
Met attestatie te Outdorp getrouwd.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Henderson Jan Soldaat onder Capt. Maj. Balfour 7-2-1630 Ondertrouw te Arnhem met Engel Rummede,
?
Dochter van Rummet Gerritsen van Valburg.
Get.: sergt. Andries Fleck en Margriet Hajen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Henderson Sir Robert Kolonel van Inf.Rgt. 603a* 23-8-1622 Gesneuveld bij Bergen op Zoom
?
Henderson Steven Jg, soldaat onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 23-7-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Christina Laurens, wed.
? uit Tunningerlant. Beiden wonende in de Wortelsteegh.
Impeditae Proclamationes, daar hij getrouwd is
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Henderson
Wouter Geb. Schotland. Lanspasaat onder Hacket 24-4-1630 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken
Donessen, wed. van David Smit   Isis Bergen op Zoom
Hendricks Arjaen Soldaat 15-10-1671 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Brechje Jens.
22-11 getr.  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendricks Claes Soldaat onder de comp. Van de Heer collonel Swartzenburgh, resideerende op het Heerenveen 28-9-1673 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Margarita Jacobs,
van Leeuwarden. 28-12 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendricks Coert Soldaat Nov. 1680 Huwelijk te Breda met Anneke Barents, geb.  Arnhem 
Isis Breda
Hendricks
Cornelis Soldaet onder overste-luitenant Roorda 3-5-1668
Ondertrouw te Harlingen (ref.) met
Inf.Rgt. 577a, 1e Bat.* Maryke Pieters, beyde van Jever. 24-5 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendricks Derck Ruijter onder den Heer van Ginckel, Ritmeester Colonell tot Doesburgh 19-04-1668 Ondertrouw te Voorst met Jenneken Everts,
dochter van sal. Evert Gerrits vant Hoorn tot Deventer.
Voorst NG Trouwen
Hendricks Harmen Jm. Soldaat onder de comp. van capt. Hessel 9-2-1668 Ondertrouw te Bolsward met Martie Jacobs,
van Bootsma jd van Bolsward. Getrouwd 23-2
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendricks Johannes Soldaat, hij diende onder kapitein Drost 3-1-1670 -Ondertrouw te Heusden met Grietien Hendricks,
geb. Grave
24-1-1670 -Huwelijk te Heusden
-Andere partner: Hester Harmans   Isis Brabant
Hendricks Jurjen Soldaat onder de comp. van capt. jr. Hessel van 27-10-1667 Ondertrouw te Bolsward met Berber Sibis, jd.
Bootsma Beyde tot Bolsward. Getr. 17-1
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendricks Pieter Tamboer, hij diende onder kapitein Balford(Balfour?), woonplaats: Heusden 13-1-1651 Ondertrouw te Heusden met Geertruijd Reijniers,
?
geb. Heusden   Isis Brabant
Hendricks Reyner Tamboer onder overste-luitenant Roorda 5-4-1668 Ondertrouw te Harlingen (ref..) met Rinske Juriens,
Inf.Rgt. 577a, 1e Bat.* van Grueningen. Getrouwd 11-5
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendricks Rut Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 18-3-1653 -Huwelijk te Heusden met Lijsbeth Claes, uit Genderen
Cav.Rgt. 621a* -Andere partner: Marij Boudewijns   Isis Brabant
Hendricksen Govert Afkomstig van Brugge (Gulick). soldaat onder de 16-2-1629 Ondertrouw te Heusden met Aeltjen Wessels
drossaard van Buren. Isis Heusden
Hendricksen
Jan Afkomstig van Goch. Soldaat onder commamdeur 11-11-1644 Ondertrouw te Heusden met Trijntjen Lodewijkcks
Crumb alias van Goch, woonplaats Zaltbommel   Isis Brabant
Hendricksen
Lammert Wdr. sergeant onder capt. Bouwes 2-4-1675 Ondertrouw  te Zutphen met Engeltjen Dircks,
j.d. van Bruckom   Trouwboek Zutphen
Hendrickss Evert Soldaet April 1663 Lidmaat te Rhenen   Website
Hendricksse
Coert Geb. Bremen. Soldaat hij diende onder kapitein 1604 Ondertrouw te Heusden met Josijntgen Ariaens,
Deventer geb. Oisterwijk   Isis Brabant
Hendricksz
Jan Van Paterborn, soldaet onder capt. Jorck, in garni(?) 14-4-1624 Huwelijk te Geertruidenberg met Maeicken Benjamijns,
geb. Geertruidenberg   Isis Brabant
Hendrickx
Esken Soldaat 24-10-1687 Huwelijk te Breda met Hermken Eveils,
geb. Almelo   Isis Breda
Hendrickx Hermanus Geb. van Hemden (Hemden, Gld, of Emden, De?). 16-6-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
Soldaet.            b:11928, f:58   Met dank aan Paul de Clerck
Hendrickx Joannes Geb. van Leeuwarden. soldaet. 9-11-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:41   Met dank aan Paul de Clerck
Hendrickx Joannes Geb. van Leeuwarden. soldaet. 2-6-1696 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11929, f:15   Met dank aan Paul de Clerck
Hendrics Helmer Van Midwolde. Soldaet onder overste-luitenant Roorda   Inf.Rgt. 577a, 1e Bat.* 6-9-1668 Ondertrouw te Harlingen (ref..) met
Eelckje Leenerts, van Harlingen. 23-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendricx Hubert Ca 25 jaar oud, soldaat van de compagnie van heer Hopman Anthonij? >1640 Huis overgegeven
Isis Eindhoven
Hendricx
Meinardt Uit Emden, soldaat 18-1-1606
Ondertrouw te Leeuwarden met Ytien Rendels,
uit Emden   Tresoar
Hendricxen
Jan Geb. Leuven. Soldaat, hij diende onder kwartiermeester-generaal Percheval 6-7-1646 Ondertrouw te Heusden met Maeijken Jans,
geb. Boxtel   Isis Brabant
Hendricxs Hermen Soon van saliger Hendr. Harmsen van Wilp, ruijter onder de Majoor Welevelt tot Zutphen 25-8-1667 Ondertrouw te Voorst met Anneken Jansen,
dochter van Jan Hendricxs in Noort-Empe
Voorst NG Trouwen
Hendricxsen Willem Soldaat, hij diende onder jonker Jacob van 20-4-1663 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Goossensdr van Baerdewijck, begr. 1-7-1664 te Heusden
Wassenaar  Cav.Rgt. 621a* Isis Brabant
Hendricxss
Albert Van Wesel. Woonplaats Jaffanapaman. Soldaat 4-9-1669 Partij in akte tot het innen van bedragen van de VOC te Hoorn. inv.nr. U72a3, aktenr. 140 Utrechts Archief
Hendricxsz
Cornelis Van Utrecht. soldaat onder kapitein Wouter  4-6-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Catalijna Mons,
(Sanders?) uit het Land van der Goes   Website
Hendricxsz.
Willem Schotsman. Soldaat onder Col. Henderson 14-9-1625 Ondertrouw te Alkmaar met Margareta van Asbach,
van Schotland, wed. van Hans Jacopsz.
Beiden wonende op het Groot Nieulant
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hendricxsz.
Willem Schotsman. Soldaat onder Col. Buccleugh 10-3-1630 Ondertrouw te Alkmaar met Cathalijn Teunis,
Inf.Rgt. 629a* wonende op de Leed. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hendriks Harmen Jm van Swol. Soldaat onder de comp. van capt. 20-1-1667 Ondertrouw te Bolsward met Frone Harmens,
Gerbrandt de Buissonet jd van Bolswart. Getrouwd 3-2
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendriks Hendrik Soldaat onder Colonel Wijnbergen   Inf.Rgt. 674a* 6-1-1684 Ondertrouw te Voorst met Dilgen Daniels
Voorst NG Trouwen
Hendriks Jan Wdr. van Janna Lenderinx, corporael onder de 31-1-1675 Ondertrouw te Borculo met Maria Scholten,
comp. van sijn h.g. excell. van Stirum wed. van zal. Jan Giesthoff, uit Haerloo
Borculo NG Trouwen
Hendriks Jan Corporaal onder de compagnie van capitein 18-2-1677 Ondertrouw te Zutphen met Lijsebeth Jans, wed. van
Keppel Matthijs Trouw, wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Hendriks Martijn Soldaat en man en voogd van Lidewij Claesdr -
uit Langerak op                                à 12-4-1630 Met dank aan Oscar den Uijl
Hendriksz Herman J.m. van Wenderingen, adelborst onder de 24-5-1675 Huwelijk te Eibergen met Geertjen Roelefsen,
compagnie van de overste- luijtenant Calviller dochter van zaliger Roelef ter Horst binnen Eijbergen.
Eibergen NG trouwen
Hendrix
Aernt Uit Breda. Soldaat 25-11-1666
Huwelijk te Dokkum met Catharina Zassenhof
uit Wesel   Tresoar
Hendrix Beernt Soldaat onder de guarde   Inf.Div. 631a 15-4-1649 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Ryxt Pytters,
wed. van Nickclaes Merck (of: Murck), van Ferwert.
3-6 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Hendrix Geert Van Oldenbergh. Sold. onder overste-luitenant (of capt.) Andringa, in leven luitenant colonel 24-10-1674 Huwelijk te Dokkum (ref.) met Maria Dircks van Steen.
26-11 getr.  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendrix Gerrit Vrijgesel. Soldaat onder capt. jr. Hessel van 24-5-1668 Ondertrouw te Bolsward met Antje Jurriens,
Bootsma jd tot Bolsward. Getrouwd 7-6
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendrix Harmen Soldaat onder de guarde   Inf.Div. 631a 15-5-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Geertruit Jans.
11-6 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Hendrix Jan J.m., van Rijen. Soldaet onder Capt. Coesecaet 11-10-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met
(Loesecaet) Hendrixken Cornelis, j.d. geb. Utrecht,
woonende alhier   Website
Hendrix
Jan Van Jemmingen. Tamboer onder de Guarde 19-5-1650 Ondertrouw te Leeuwarden met Gerritje Gerrits,
Inf.Div. 631a van Den Briel. 15-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Hendrix Jurien Soldaat onder de comp. van capt. Tobias 24-1-1675 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Jel Hanses,
wed. van Hendrick Jansen. 18-2 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendrix Marten Van der Aep. Soldaat onder capt. Starringa 1-10-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Auckien Clases
(of Jans), wed van Sioeuke Ewerts. 26-10-1673 alhier
getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendrix
Snelger Geb. Emden. Soldaat 31-5-1603 Ondertrouw te Leeuwarden met Cornelia Claeses  
Tresoar
Hendrixen
Cornelis Van Oldenburgh. Sold. onder capt. Casper van Tiddinga 2-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Volcke Heeres,
wed. van Beernt Jurjens. 21-1 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hendryckcx Wybbe Soldaat onder de Guarde  Inf.Div. 631a 17-12-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met CornelyskeHendryckx, alhier. 14-1-1649 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Henera of Willem Soldaet onder de capt. van Hogen 27-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Anna Jansen, wed. van
Heneva ? Arent Jansen, in sijn leven soldaet  Trouwboek Zutphen
Hengelen, van Hendrick Jansen Soldaat, hij diende in 1653 onder jonker van 29-10-1650 Ondertrouw te Aalburg met Stijntje Jans,
Wassenaar.  Cav.Rgt. 621a* geb. Heesbeen. Huwelijk te Heesbeen
20-6-1653 -Ondertrouw te Heusden met Egbertie Geselant   BHIC
Henrici Joannes Soldaat in Zantvliet 4-5-1647 Vader te Roosendaal, moeder Catharina Laureijssen
Isis Roosendaal
Henrici Nicolaus Kapitein in het leger van Zijne Majesteit de Koning 23-3-1634 Vader te Sambeek, moeder Elisabetha Trip
van Spanje; hij stierf in Gelderland Isis Brabant
Henrici Petrus Militair 22-9-1643 Vader te Ginneken, moeder Aldegundis Petri  
Isis Brabant
Henricks Claes Soldaat, hij diende onder kapitein Foljou. 30-7-1626 -Ondertrouw te Heusden met Lijsken Cornelis
-Andere partner:Femmeken Jans   Isis Brabant
Henricks
Michiel Afkomstig van Doornik. Soldaat onder kapitein 14-10-1633 -Ondertrouw te Heusden met Marij Post
Coumans -Andere partner:Lijsbeth Henricks   Isis Heusden
Henricksen Jan Geb. Brakel. Soldaat, hij diende onder 24-3-1628
Ondertrouw te Heusden met Marij Hagemans,
commandeur Foljou. geb. Coesfelt   Isis Brabant
Henrics Lieven Soldaet onder de hr. cap. van Wal 1-4-1666 Huwelijk te Lochem met Anna Jans,
wed. van saliger Jan Henrics   Lochem NG Trouwen
Henricx
Adriaen Geb. Geertruidenberg. De man was ruijter onder 31-5-1602
Ondertrouw te Breda met Agneesken Jan
den heere van Risoir Bapthijs dr., geb. Goch (inde lande van Cleef)
Isis Bergen op Zoom
Henricx Cornelis Neemt dienst als soldaat, ziet geen kans meer zijn >1622 Rechterlijke Akte Helmond
gezin te onderhouden Isis Eindhoven
Henricx
Herodes Jg van Lynkon (Lincoln, UK?). Soldaat onder capt, 24-6-1606
-Ondertrouw te Middelburg
Walter Bruys (Bruce) 1-7-1606 -Ondertrouw (te Bergen op Zoom?)
22-11-1606 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Aeltke Jans,
van Emden, wed. van Michiel Jacobs
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Henricx Jacob Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Dijrck 2-12-1602 Overleden man van de bruid (Elsken Henricx dr.)  
de Jonge Isis Breda
Henricx Joris Soldaet onder de Compaignie van mijn heere 26-6-1601 Getuige te Breda
van Brederoode Isis Breda
Henricx Michiel Schrijver van de ritmeester van Beringen. 30-9-1607 Begraven te Breda   Isis Breda
Henricx Samuel Adelborst onder de Compaignie van Capiteijn Suttem 29-5-1601 Getuige te Breda   Isis Breda
 ?
Henricx
Vierbrat Majoor op fort Lillo 1-9-1613 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Henricxsz Jacob Soldaat en schryver van zyn compagnie, tevoren bakker in Wezep Overleden in de gevangenis van Saillon in Champagne
inv.nr. U82a3, aktenr. 7 Utrechts Archief  
Henrikz Benjamin J.m. soon van wijlen Henrik Melchers, van Arnhem. Soldaet onder het regiment vande heer colonnel Buloo Inf.Rgt. 602b* 22-3-1691 Huwelijk te Borculo met Lijsbet Charlotte Bloem,
dochter van Caspar Bloem, van Borculoo. Dese
ondertroude sijn den 22 martij driemael op eenen
rustdag geproclameert, omdat de bruidegom nu reis-
veerdig stond, om te reisen na sijn guarnisoen; en is
daerom op den selven dag met sijn bruidt getrout.
Doch sonder consequentie.   ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Henrikzen
Carel j.m. uit het stift Hildesheim, soldaet onder de 1687 Huwelijk te Borculo met GeeskenRobertz,
comp. van sijn h.gr.gn. van Stirum Inf.Rgt. 664a* j.d. van wijlen Jan Robert van Zuidloon  ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Henrix
Hans Afkomstig uit Zwitserland. Soldaat 15-3-1623 Ondertrouw te Leeuwarden met Leentie Bartels  
Tresoar
Henrix Jan Sargeant van sijn exc., vertreckende na sijn guarnisoen 26-1-1678 In d'avondpredicatie heeft hij sijn dochter laten doopen, gepresenteert en genaemt van haer exc. Albertine
Borculo NG Dopen
Henrixs Jan Geb. Oisterwijk. Soldaat, hij diende onder 1601 Ondertrouw te Heusden met Maricken Jacobs,
kapitein Elshoudt geb. Drunen   Isis Brabant
Henrixs
Jan Geb. Witmondt. Geb. soldaat, hij diende onder 1603
Ondertrouw te Heusden met Anneken Petersdr.
kapitein Westerbeeck geb. Gulick (=Jülich)   Isis Brabant
Hens
Pieter Geb. Brussel. Soldaat onder Weleveldt 22-10-1681 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Barber,
wed. van Simon Paulus   Isis Bergen op Zoom
Henselaer Henr. / -Wdr. van wijlen Maria Thomassen. Corporael onder de compagnie van de hr. graaf van Stirum tot Borculoo 12-3-1687 -Ondertrouw te Groenlo met Aeltjen Mentinck,
-Wdr. van wijlen Maria Tomaszen, corporael in de comp. van sijn h.gr.gen. van Stirum dochter van wijlen Henr. Mentinck, van hier. 
Attest. na Borculoo den 2 april.   Groenlo NG Trouwen
Henrik -Corporael 1687 -Huwelijk te Borculo met AeltjenMentinks
j.d. van wijlen Henrik Mentink, van Groll   ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
-Zoon Bastiaen gedoopt te Borculo   Borculo NG Dopen
Dec. 1689
Hensley Andries Wdr. van Sara van Middelburgh. Soldaat onder 6-6-1630 Huwelijk te Arnhem met Elsken Wolffsen,
?
Sir Balfour wed. van Wolff Jager. Get.: Jenneken Harmans
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Herbach Jacob Soldaat, hij diende onder kapitein Drost. 17-12-1647 -Vader te Heusden
4-2-1650 -Idem   Isis Brabant
Herbert
Henri Ridder. Functie : Kolonel van een regiment 2-12-1632 Commissie / instructie Zeeland
Engelse voetknechten. Voorheen luitenant-kolonel. Isis Zeeland
Voorganger: sir Eduard Harwod   Inf.Rgt. 616a*
Herbert
Thomas Fits Geb. Engeland. Sergeant onder Schoonhoven 26-4-1666 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Kerckhoven, geboren te Geertruidenberg   Isis Bergen op Zoom
Herberts ? Kapitein 15-11-1617 Vader van begraven kind te Breda  Isis Breda
Herdi
Hans Jacobs Afkomstig van Zwitserland. Soldaat 3-3-1610
Ondertrouw te Leeuwarden Met Angenita Feyes,
uit Zurich   Tresoar
Herha Petrus Ruiter bij kapitein Strotti 2-9-1629 Vader te Breda, moeder Judith van der Heyden
Isis Breda
Herholt Joannus Soldaet, wiens vrouw in Gr. Duchteren ten huijse van Heijlers-Jan in de kraem is gecomen 11-12-1678 Sijn dochter Margareta gedoopt te Lochem. Getuigen Gerrit Keijsers, Willemken Heijlers, Bijle Vleerkate.
Lochem NG Dopen
Herie? Caspar Soldaet onder de Compaignie van vande Eijnde 17-3-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Herijssen Driick Geb. Engeland. Soldaat onder Whijt (=White?) 28-3-1629 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Marrij Houwaert
(=Harrison?) (=Howard?), wed. van Thomas Eels
Isis Bergen op Zoom
Herisz Vincent Engels soldaat onder kolonel Ogle 19-3-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Jacomijnken Jansdr.,
(=Harrison?) van S. Wijnocxberge in Vlaanderen, wed. van
Jan Brouwer, Engels soldaat   Website
Hermanni Joannes Militair 22-4-1648 Vader te Ginneken, moeder Maria Joannis  BHIC
Hermanni Wilhelmus Militair 13-8-1645 Vader te Ginneken, moeder Elisabeth Clas   BHIC
Hermans Antonius Geb. van Utrecht. Soldaet. 23-4-1691 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:11   Met dank aan Paul de Clerck
Hermans Evert Soldaat, hij diende onder kapitein Aelbert 1603 Ondertrouw te Heusden met Neeltgen Jans,
geb. Zeeland   BHIC
Hermans Frederick Soldaet onder de major Bulo 27-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Mari Willemsen,
wed. van Jan Everts, in sijn leven gewesen soldaet.
Trouwboek Zutphen
Hermans
Hendrick Jm, geb. Beeringe in t land van Luijck / Liege. 4-2-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met Truinken Ariens,
Soldaet onder Capt. Besanson, in guarnisoen j.d., geb. Rotterdam hier woonende   Website
Hermans Herman Sergeant onder kapitein Wirrumeus 12-9-1675 Vader te Lieroord, moeder Antje-   Archieven.nl 
Hermans Jan Soldaet onder den hr. capitain van de Hell tot Zutphen 24-5-1668 Huwelijk te Lochem met Jenneken Mengers,
dochter van s. Abraham Menger, van Lochum
Lochem NG Trouwen
Hermans Jan Ruijter onder de baron van Lottum 25-4-1675 -Ondertrouw te Zutphen (j.d. won. Alhier)
Trouwboek Zutphen
9-5-1675 -Huwelijk te Gorssel met Anneken Caspers,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Hermans Jan Ruijter onder het regiment van de Heer van Maart 1687 Vader te Princenhage, moeder Geertje Hendriks
Zuijlesteijn Cav.Rgt. 588b* onder de Compagnie BHIC
van de Heer Cabbeljauw
Hermans Jan Soldaat onder kapt. de Klaar 8-9-1688 Ondertrouw te Brummen met  Geertruijt Lamberts
Brummen NG trouwen
Hermans Janke Geb. van Leeuwarden. soldaet. 24-4-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:56   Met dank aan Paul de Clerck
Hermans Jasper Sergeant 19-12-1732 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Hermans Pieter Soldaat onder de comp. van de commandeur Treslong in garnizoen te Brielle. 5-8-1630 -Maakt zijn testament te Brielle.
16-2-1632 -Herroept zijn testament Notariëel Archief, inv. Nr 1011
Hermans Render Ruiter 17-3-1677 Huwelijk te Breda met Jenneken Wijnants,
geb. Doesburg   Isis Breda
Hermans
Wessel Geb. Crèvecoeur. Soldaat, hij diende onder 11-3-1633
Ondertrouw te Heusden met Christina Jans,
commandeur IJlen te Woudrichem in garnizoen geb.  Horenburch. Huwelijk te Hemert  Isis Brabant
Hermansen Jan Soldaet onder capt. Welderen 30-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met Geertruijt Berns,
van Lochum, wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Hermanssen / Cornelis Geb. Nederhemert. Soldaat, hij diende onder 4 of 6-1-1668 -Ondertrouw te Capelle met
Hermens kapitein Drost in garnisoen tot Heusden Jenneken/Janneken Ariens Hoefnagel,
geb. Capelle, wonende tot Oosterhout.
29-03-1668 -Huwelijk te Capelle     Isis Brabant
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
Hermanssen Felten Sergeant onder de Compaignie van Capiteijn O? 10-10-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
 ?
(Codwitz?)
Hermansz
Hendrick J.m., geb. Nimwegen. Tambour onder den 8-10-1626 Huwelijk te Geertruidenberg met Perijntjen Jacobsdr,
Gouverneur Coop, in guarnizoen alhier j.d. geb. Aerdenburg, hier woonende   Isis Brabant
Hermansz
Jan Uit het Land van Nassau. Soldaat onder de 9-8-1609 Ondertrouw te Dordrecht met Geertruijt Reijnier
compagnie van Graaf Johan Ernst van Nassau- van de Bergsdochter, van Dordrecht wonende in
Siegen de Nieuwstraat tegen de Dwarsgang   Website
Hermansz Jan Van Groeningen. Soldaat onder Feyen 10-1-1610 Ondertrouw te Dordrecht met Christynke Michiel
Claesdr., van Dordrecht    Website
Hermens Jan Militair, woonplaats Nijmegen 8-4-1694 Huwelijk te Someren met Jenneke Hillemans,
uit Den Bosch   Isis Brabant
Hermensse Hans Geb. Lochem. Ruiter, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Heijltgen Eversdr,
Witsart geb. ’s Hertogenbosch   Isis Brabant
Hermsen Gerrit Ruijter onder den Heer Baron Pellenitz, j.m. van Voorst 14-1-1672 Ondertrouw te Voorst met Jenneken Hermsen Boom,
j.d. tot Zutphen.   Voorst NG Trouwen
Hermsen Wichert Soldaet onder ’t regiment van de hr. colonel Lanoij 27-1-1691 Ondertrouw te Groenlo met Anna Elisabeth Brössekes, dochter van wijlen Gerrit Brössekes alhier.
Gecopuleert (datum niet vermeld). Groenlo NG Trouwen
Hermensz Theunis J.m., soldaat onder capn. Barnsou 18-4-1675 Ondertrouw te Zutphen met Gerritje Hendrix,
j.d. van Nimwegen.   Trouwboek Zutphen
Herms Peter J.m. van Oldenseel. Soldaet onder capt. 28-1-1677 Ondertrouw te Zutphen met Hermken Lamberts,
Schimmelpenninck wed. van wijlen Derck Lamberts. Getrouwt den 18 feb.
Trouwboek Zutphen
Hermzen Christoffer Zoon van zal. Herman Hermszen. Soldaet onder de comp. van sijn exc. 21-2-1677 Hic copulati / huwelijk te Borculo met AnnekenLucassen, dochter van Lucas Janszen, beide van hier
Borculo NG Trouwen
Hermzen Herman Soon van Herman Uitlaer, van Borculoo. Soldaet onder sijn heer graaflijke gn. van Stirum 30-4-1671 Ondertrouw te Borculo met Engele Moll,
nagelaten dochter van zal. Jan Moll, uit Berchum.
Borculo NG Trouwen
Herou
Michaël Geb. Frankrijk. Ruiter onder Rouilliack 19-4-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Bottoil,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Herrij
Hubert Geb. Troijes (in Champaigne). Zoon van LeonardHerrij. Soldaat van de Compagnie van Monsieur 25-5-1625
Huwelijk te Breda met Barbe Pontus        
de Marquis van Courtomer geb. Aken, dochter van Pontus de Wael
Isis Breda
Herten Marten J.g. en soldaat onder capt. Steenwijk tot Zutphen 00-00-1673? Huwelijk te Heemse met  Judiht Lucasen,
nagl. dr. van Lucas Derksen, won. tegenwoordich tot Zwoll.   Trouwen Heemse 1662-1794
Hertich, de Jan Fourier van sijne fur?: Gen. de Heere Prins van Oraengien 27-11-1616 Huwelijk te Breda met Barbara Quintijn Lescurij? dr.
Alias: Isis Breda
Accosta zn.
Hertman Jan Ruiter, hij diende onder Obdam   Cav.Rgt. 645a* 9-2-1672 Begraven te Heusden   Isis Brabant
Hertoch Frans Geb. IJzendijke. Soldaat, hij diende onder kapitein 11-10-1625 Ondertrouw te Heusden met Peeterken Nijssen
Roobol Isis Brabant
Hertogh
Bernardus Geb. Meurs (=Moers), wonende te Bergen op 27-4-1687 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anneken Boon,
Zoom. Soldaat onder van Gent geb. ’s-Gravenhage   Isis Bergen op Zoom
Hertogh Daniel Ruijter onder d'Hr. Ritmr. en Colonel Langerack 9-1-1673 Vader te Roosendaal, moeder Aldegonde- Isis Brabant
Cav.Rgt. 671b*
Hertogh Johannes Geb. Meurs. Soldaat onder Van Gent 2-2-1683 Huwelijk te Bergen op Zoom met Tanna Willekens,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Hertsich
Hans Afkomstig van Zwitserland, soldaat. Hij diende onder Helmenduijnen. 21-2-1608 Ondertrouw te Heusden met Beatris Jansse
Isis Brabant
Herweegen / Jan -Trompetter, hij diende onder de compagnie 12-11-1660 -Huwelijk te Heusden met Aefien van der Woert,
Harwegen, colonelle van de baron van Wassenaar  geb. ’s-Gravenhage  
van Cav.Rgt. 635d* 7-7-1662 -Ondertrouw te Heesbeen met Geertruijd Jans
25-7-1662 -Huwelijk   Isis Brabant
Herwich Bernardus Soldaat bij de heer satraap (Zie van Haestrecht) 20-2-1631 Vader te Breda, moeder Elisabeth Tanders   Isis Breda
Herrewijne, Cornelis Majoor, wonend te Willemstad 12-5-1656 -Ondertrouw
van -Huwelijk te Leiden met Margarita van der Marck
Bg met att. van Den Haag.   Leiden Digitale Stamboom
Met dank aan Robert van der Hall
Herweij Jan Soldaat, woonplaats Woerden 14-4-1649 Getuige te Woerden
Website, notaris Woerden
Herwoot Willem Soldaat, woonplaats Woerden 23-2-1654 Testateur te Woerden
Website, notaris Woerden
Hes, van Joannes Petrus Geb. van Tilbourg (Tilburg). Soldaet. 2-9-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
(Vanhes) b:11928, f:36   Met dank aan Paul de Clerck
Hesper Joannes Georgius Soldaat bij de heer satraap (Zie van Haestrecht) 5-12-1627 Vader te Breda, moeder Antonia Huberts   Isis Breda
Hesschhuijs Reijnder Soldaett onder Graeff Jurgen Ernst van Stijrum 1639 Ondertrouw te Bredevoort met Anneken Eijlers,
                 jd van Bredevoort   Bredevoort NG ondertrouw
Hesselinck Henrick Soldaat onder Capt. Huijgen 9-3-1639 Huwelijk te Arnhem met Engeltje Jans.
Met dank aan Gijs Hesselink            
Hessels Jan Soldaat, Sneek, later burgerhopman in Sneek 20-12-1639 -Huwelijk te Sneek met Trijntie Woutters, SneekTrouwregister Hervormde gemeente Sneek
(Steinvoorte) Zijn kinderen worden van Steinvoorden genoemd, rond 1800 werd dit Steinvoorte. -Vader te Sneek (zoon Wouter gedoopt), moeder TrijntieWoutters    Met dank aan Trudy Ohms
8-9-1641
Hesselsen Peter Soldaat 7-6-1679 Huwelijk te Breda met Anna Peeters   Isis Breda
Hessen Dirck Soldaat onder Lautenbach van Wolffenbetel 20-12-1606 Ondertrouw te Dokkum met  Rycxt Hendricxdr   Tresoar
Hessen,  van Gilles Heer van Piershil. Vaandrig in de compagnie van 2-9-1688 Commissie / instructie Zeeland
luitenant-kolonel Cauw Isis Zeeland
Heteren, van
Coert Sergeant, hij diende onder kapitein Nieuwland 1605
Ondertrouw te Heusden met Wendel Jansdr,
geb. Xanten   Isis Brabant
Hettese
Jan Van (?) Nijmegen. Soldaat onder Col. Henderson 1-2-1626 Ondertrouw te Alkmaar met Geertge Laurens(?).
Inf.Rgt. 603a* Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hetteson
Andreis Geb. Schotland. Tamboer onder Hamelton 19-12-1691 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cornelia
van Rinckhuijsen,  wed. van Pieter Aelbreght
Isis Bergen op Zoom
Hettinga, van Jan Steven Vaendrik van de comp. van Collonel Prins 19-3-1669 Ondertrouw te Dokkum met Tatie Gauma,
Hendrik Casimier, furst tot Nassau etc. j.d. van Doccum. Att. gelight
Hetton Owen Soldaat, hij diende onder kapitein Engelbij 2-6-1628 Ondertrouw te Heusden met Margriet Tunningeij
Isis Brabant
Heuckelhoorn Christiaen Vaandrig in de compagnie van kapitein I.(uitenant) 10-8-1695 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Perponcher
Heuften, van Tönnis Corporaal onder den oversten l.(uitenant) Bulo 15-7-1677 Ondertrouw te Zutphen met Mechtelt Janssen,
wed. van Jan Erkelens, gewesen soldaet  
Trouwboek Zutphen
Heuitink Reint Soldaet  van sijn gr(aaflijke). gn. van Stirum 1669 Ondertrouw te Borculo met Grietien ten Velthuis,
j.d. van zal. Jan ten Velthuis, uit den Noordijk.
Borculo NG Trouwen
Heusden, van Claes Roelofs Wdr. Van Lijsbet Jansen, corporael van de Heer van Harne..... 12-5-1672 Ondertrouw te Voorst met Eva Cornelis,
dochter van Cornelis Wilmsen in Tonde onder Voorst
Voorst NG Trouwen
Heusen, van Gijsbert Gerrits Ruiter onder ritmeester Eminga 20-7-1673 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Antje Lieuwes,
wed. van Jan Jansen alhier. 3-8 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Heuvel, Gijsbert Geb. Genderen. Ruiter, hij diende onder de 27-4-1685 Ondertrouw te Heusden met Maria van der Dussen,
van den compagnie van baron van Wassenaar geb. Veen   Isis Brabant
Heuvel, van Willem Soldaet onder capt. Torck 22-7-1677 Ondertrouw te Zutphen met Eefken Janssen,
dochter van Jan Henrix, woonende alhier
Trouwboek Zutphen
Heuyer Hans Soldaat onder de comp. van colonel Ernst 23-12-1649 Ondertrouw te Leeuwarden met Engel Jochems,
van Aylua wed. van Engbert Abels. 12-1-1650 att. gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Hevonnigham Charles Luitenant 16-11-1660 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Hewenssz. Laurens Geb. Schotland. Militair? 20-8-1605 -Ondertrouw. Proclamatie in Den Hage
(Hewenson?) 12-10-1605 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriet Vincken,
van Erkelens
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hey
Laurens Jg uit Schotland. Soldaat onder capt Bruys (Bruce) 5-4-1608
-Ondertrouw te Aardenburg
-Huwelijk te Aardenburg met Isabol Zorner,
jd uit Schotland.
Get. voor beiden: Willem Anderson, adelborst onder cie.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hey Thomas Schotsman. Soldaat onder Col. Brogge 24-4-1608 -Ondertrouw
15-6-1608 -Huwelijk te Arnhem met Agnes Kramers,
dochter van Ruloff-. Get.: Jan van Bijsen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Heyde, van der
Pieter Geb. Eindhoven. Adelborst 23-5-1685
Huwelijk te Breda met Pieternelle van Mechelen,
Janssen geb. Herenthals   Isis Breda          
Heyden Paulus Ruiter bij de kapitein van Grimbergen 19-10-1627 Vader te Breda, moeder Joanna Geraerts   Isis Breda
Heyden, van der Francois Capitain 8-4-1674 Partij in akte over ontslagverlening 
 Utrechts Archief     inv.nr. U91a1, aktenr. 44
Heyn
Marten Geb. Engeland. Soldaat onder Hontlij 12-12-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Blasyne Jans,
geb. Cortshoven(?)   Isis Bergen op Zoom
Heyndricksen
Jan Van Wit.ie(n), soldat onder Cap. Loesecaat 1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met
Heyndrickse Cornelis, j.d. geb. Uitregt   Website
Heyndrickssen Jan Soldaat onder capt. Balfour 25-6-1626 -Ondertrouw te Doesburg
(Henderson?) -Huwelijk te Arnhem met Gouwe Gerrits,
?
dochter van Gerrit Hendrickssen, van Velp
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Heyndricksz. Willem Wdr. Soldaat in de Comp. van Col. Henderson 19-5-1624 Ondertrouw te Alkmaar met Lijsbeth Willems,
?
wed. wonend bij de Kermerpoort. Att. naar Outdorp
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Heyndricx Michiel Herkomst Loreynen. Poorter te Loreynen? opà        5-9-1602 “het recht kwijtgescholden midts verscheyden
diensten....,gheduerende hij bij mons. de Heraugiere,
gouverneur (van Breda, zie 16e eeuw) was...., domesticq
dienaer is gheweest”.    Isis Breda
Heynsius Johannis Functie : Gouverneur van Suriname. Voorganger: 31-5-1678 Commissie / instructie Zeeland
Philips Julius van Lichtenbergh (overleden) Isis Zeeland
Hiddinck Albert Soon van sal. Goossen Hiddinc in Eecsel. Ruijter onder den heer Haersolt   Cav.Rgt. 588b* 31-3-1672 Huwelijk te Lochem met Willemken Henrics,
wed. uijt Herfsen onder Almen.    Lochem NG Trouwen
Hieldaer
Franchois Sergeant onder de comp. van capt. Willem Courtney. Beyde van Engelant 2-2-1616
Huwelijk te Geertruidenberg met Elisabeth Shidkin?
Beyde van Engelant   Isis Brabant
Higgins
Thomas Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Crattes 17-5-1602 Getuige te Breda   Isis Breda
Higgons
Willem Geb. Engeland. Korporaal van Clerq (Clark?) 15-3-1630 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elisabeth Dalbes,
wed. van Robbert Dalbes   Isis Bergen op Zoom
Hil
Willem Geb. Engeland. Soldaat onder Oglen 17-4-1637 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Atkinson,
wed. van Thomas Atkinson   Isis Bergen op Zoom
Hille
Eernst Lansbesaat onder capt. Henricus van Solgau 5-8-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Antie Jans,
geb Benthum. 23-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Hille Gerrit Soldaat 26-8-1685 Huwelijk te Breda met Lysbet Beerens,
geb. de Reesche Schans   Isis Breda
Hille, van Willem Kapitein-commandeur van het garnizoen te Lillo. 9-1-1683 Commissie / instructie Zeeland
Voorganger: Sijbrant van Hittinga Isis Zeeland
Hillebrand
Luloff Geb. van 't graeffschap vander Lip. Soldaet onder capt. Sterck in guarnizoen alhier 28-6-1626
Huwelijk te Geertruidenberg met Catharina Schreers,
mede geb. 's Graeffschap vander Lip,
wed. van Noltjen Strouwen Meyer   BHIC
Hillebrant Jan Jm, soldaat onder kapt. Mario 16-8-1664 Ondertrouw te Hulst met Anna Willems
van Groeningen,  jd tot Hulst.  Op Steen getrouwd
CBG   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Hillebrants Berent Jm van Huisingh(?). Soldaat onder kapt. 21-9-1684 Huwelijk te Delfzijl met Antje Teijssen,
Albert Jan van der Merwen jd van Farmsum. Attest. gegeven na Farmsum 18-10
CBG   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Hillebrants / Jan Wdr. Soldaat 30-11-1687 -Huwelijk te Breda met Cornelia Hendrickx
Hillebrand 11-4-1691 -Vader te Breda, moederKornelia Hendrickx
Isis Breda
Hillebrants Pieter Soldaat onder kapt. Waerumans  1-1-1675 Ondertrouw te Delfzijl met Geesjen Pieters,
wed. van Pieter Vrijman. Huwelijk 17-1
CBG   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Hillebrants  =? Jan Jm van Grave. Soldaat onder de Cie van kapt. 5-7-1680 Ondertrouw te Grave met IJtjen Blag,
Garritiere wed van Huijbert van Batenburgh. 11-8 getrouwd.
CBG   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Hillebrantsz=? Jan Wdr. soldaat onder kapt. Gadaillier 1-11-1687 -Ondertrouw
8-11-1687 -Huwelijk te Grave? met Cornelia Hendrickx,
jd van Breda. Attest. gegeven na Breda 24-11
CBG   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Himsen, van Johan Vaandrig onder de compagnie van kolonel 16-10-1677 Commissie / instructie Zeeland
Casper de Mauregnault   Inf.Rgt. 664b* Isis Zeeland
Hinderman Felix Soldaat onder Kapt. Schneburger in den Briel 7-10-1696 Huwelijk te Breda met Mechelina Kluidt   Isis Breda
Hindersen Jan Adelborst onder Col. Henderson   Inf.Rgt. 603a* 19-3-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Baertge Willems,
?
wed. van Reyer Allerts, won. op Dronckenoort. Getr.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hins/Hens
Pieter Geb. Brussel. Soldaat onder Weleveldt 12-11-1681 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Barbar/Barber  
Isis Bergen op Zoom
Hinsberch, van Mathijs Ruiter onder viconte de Machau. 3-3-1628 -Ondertrouw te Heusden met Catelijn Gerarts,
geb. Heusden   BHIC
-Andere partner: Anneken Simons Rinings
Hitsen (Hudson?)
Jan Jm, geb. te Algyn (Elgin) in Schotland, wonende alhier (Arnemuiden). (Ex-) Militair? 13-4-1630 Ondertrouw te Arnemuiden met Mayken Adriaens,
jd, geb. Arnemuyden, wonende te Goes. Get.: (hem) Salomon de Backer en zijn vrouw Sara Jans, (haar) haar zwager Jacob Spyrinck en haar moeder Jobke Claes
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hittinga, van Jan Steven Vaandrig onder de compagnie van kolonel prins 12-4-1669 Huwelijk te Hantum met Taedtje Gauma, uit Dokkum
Hendrik Casimir, vorst van Nassau Tresoar
Hob
Alexander