17e eeuw EF        
*
Ebbe
Jan
Ruiter
Maart 1675
Huwelijk te Breda met Maria Steglits,   
geb. Wesel   Isis Breda
Ecars Richard Sergiant 3-4-1678 Huwelijk te Breda met Anne Martens   Isis Breda
Echlin Harry Joncker, Captain van de comp. van Col. 10-12-1628 Ondertrouw te Alkmaar met juffr. Adriana van Gorel,
?
Henderson   Inf.Rgt. 603a* wed. van Xoyen vaendragher Grim.
Attestatie naar ‘s-Gravenhage
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Echtelt, van Claes Tönnissen Soldaet onder de capt. Keppel 27-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Geertruijt Reinders,
wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Echterman Evert Soldaat 28-10-1637 Getuige bij akte te Breda   Isis Breda
Eck, van Ghijsbert Jonker en Adelborst 9-6-1642 Huwelijk te Breda met Beatrix Gausnep.
Alias bruid: Tengenagel   Isis Breda
Eck, van Hans Jansen Soldaat, hij diende onder kapitein-majoor Drost. 12-1-1646 -Ondertrouw met Grietjen Thomas, geb. Driel
-Geboden, proclamatiën gedaan Driel   BHIC
Eck, van Jacobus Soldaat 12-9-1688 Huwelijk te Breda met Christina Schultes  Isis Breda
Eck, van Joost Ruiter, hij diende onder kapitein Witsart 1603 Ondertrouw te Heusden met Geertgen Stanesdr BHIC
Eck, van Lienijn Bathasar Adelborst 6-3-1607 Partij bij een transport te Gilze en Rijen   Isis Breda
Eck, van Lubbert Geb. 12-10-1598 Wageningen, zoon van Diederik van Eck en Josina van Sallant. Luitenant-kolonel 20-8-1651 -Huwelijk te Emmerich met Adriana Sophia
van Cav.Rgt. 588a* van Utenhove , geb. 1616 , overl. 5-10-1700
Uit dit huwelijk: 1. Lubbert van Eck , geb. Emmerich
        21-5-1655 (volgt XXVIIIak).   Website
24-5-1667 -Overleden te Emmerich
Eck, van Nicolaes Luitenant te paard 1-1-1698 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Eckelhuysen ? Kapitein 24-3-1681 Begraven te Breda   Isis Breda
Eckeringa Tade Jm van Leeuwarden. Sergiant onder de comp. 19-5-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Susanna
-van commandeur Posthumus Steerlincks, jd van Bolsward. Att. gepasseert nae
Cubaerd. Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Eckers Marten Soldaat 1-11-1655 Huwelijk te Breda met Grietien Jans   Isis Breda
Eckhardten, van Michael Vaandrager 12-6-1681 Vader te Breda, moeder Beatrix Rasing   Isis Breda
Ecksteen, van Andries Tamboer 30-11-1678 Huwelijk te Breda met Ida Rietdijk,
geb. Maastricht    Isis Breda
Ecquel
Johan Georg Geb. Frankfurt. Ruijter onder het Regiment te peerde van Zijne Hoogheid den Prince van Vaudemont. 26-10-1672 Huwelijk te Breda met Maria Severeijn Speeck,
geb. Breda   Isis Breda
Eddart
Willem Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603
Ondertrouw te Heusden met Geertgen
Cluijt Jacobsdr, geb. Meurs
Edick / Edich Caspar Korporaal onder overste Lt. Mauraldt 16-3-1696 -Huwelijk te Breda met Elisabeth Alard   Isis Breda
16-10-1696 -Echtgenoot van begraven vrouw
Edlin Hendrick Jan Ruijter onder den majoor RijdEsel 24-9-1682 Huwelijk te Gorssel met Hester Roeterinck,
met attestatie van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Edmonds Guillaume Vaandrig in de compagnie van kapitein en luitenant-kolonel Widdrington 18-2-1679 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Edmund
William Kolonel van Inf.Rgt. 595a* 3-9-1606 Gesneuveld bij Rijnberk
Edon Jacob Soldaat 25-6-1678 Huwelijk te Breda met Barbara Jansz   Isis Breda
Eduard Willem Soldaat 29-2-1644 Huwelijk te Breda met Aeltje Hendrickssen 
Isis Breda
Eduards William Vaandrig in de compagnie van Willem Beveridge 10-11-1681 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Eecke(n), van der Andries / Andreas Soldaat 25-12-1672 Huwelijk te Breda met Helena Jans(en)   Isis Breda
Eeckhoff Beernt Soldaat 30-12-1646 Huwelijk te Breda met Marijke Lucassen  Isis Breda
Eedis Jan Van Nihaff of Niehoof. Sold. onder capt. Jr: Albert Christoffel van Hania 16-1-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Lumpcke Beernts,
van Doccum. 4-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Eengels Cornelis Van Bliham. Soldaat onder overste-luitenant Roorda Inf.Rgt. 577a, 1e Bat.* 27-2-1670 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Geeltie Syords,
van Aerdenberg. Getrouwd 13-3
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Eenhout Jan Soldaat 13-12-1677  Zijn huisvrouw Ariaentge Ariens begraven te Delft
(Oude kerk)   Dig.stamboom Delft
Eennoudtssen
Bastiaen Geb. Frankrijk, wonende in het garnizoen Klundert. Soldaat onder Granatje 5-10-1685 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elijsabeth Anthonijsen, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom  
Eepen, van Matthijs Commies ter uitdeling van de turf en kaarsen aan het garnizoen te Vlissingen 29-6-1656 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Eeraert
Juriaen Geb. Duitsland. Soldaat onder de Vries 16-5-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Grijtje Huybrechts, geb. Kampen, wonende te
fort De Roovere   Isis Bergen op Zoom  
Eerhart Berent Geb. van Hemden (Hemden of Emden?), soldaet.             22-10-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:39   Met dank aan Paul de Clerck
Eerne
Gebbert Uit Zwitserland. Soldaat 20-4-1616 Ondertrouw te Leeuwarden met Els Pieters,
uit Beningerwolde   Tresoar
Eertvelt Cornelis Soldaat bij de heer van Drunen, satraap van Breda (zievan Haestrecht) 7-1-1627 Vader te Breda, moeder Josina Henricx
Isis Breda
Eesinga Abraham -luitenant van de compagnie van commandeur Valckenhaen -
-Aanstelling tot adjudant of ondermajoor   à Isis Breda
10/11-8-1668
Eessen, van Jan Geb. ca 1625 Slijpe. Soldaat onder de overl. 12-10-1653 Huwelijk te St. Anna ter Muiden met Janneken
Capt Colve van den Driessche, geb. ca 1620, dochter van Jan van den Driessche (1595-) en Tanneke Wittewrongel(1598-1642), wed. van Adriaen Adriaens Cornelis. Zijn getuige zwager Willem Laphtes,
neef Matthijs Hugebaert. Haar getuige Maeijken de Lij,
bekende     Met dank aan Marianne Gossij
Eetingh Hermannus Wdr. soldaat onder overste Salis   Inf.Rgt. 673c* 3-11-1691 Ondertrouw te Breda met Kornelia Vermeulen /
Verheulen, j.d., geb. Santterbuyten (Standaartbuiten?), wonende Breda    Isis Breda
Effelen, van Daen In sijn leven soldaat onder capitain Treslong 1-8-1654 Zijn weduwe Mayken Arents gaat te Grave in
ondertrouw met Matthijs de Roock.  Zie aldaar
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Effelen, van Jillis Soldaat onder Kapt. Feugens 7-10-1696 Huwelijk te Breda met Paryntje Formon,
wed. vanAlexander Magdanael   Isis Breda
Egbers Jan Soldaat 25-11-1676 Huwelijk te Breda met Antonette Weerenis,
geb. Bergen op Zoom   Isis Breda
Egbers Jan Geb. Steendert. Capt. des armes Aug. 1680 Huwelijk te Breda met Anna Elisabeth Doumans,
geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Breda
Egberts Bartel Soldaat onder de comp. van capt. jr. Hessel van 7-6-1668 Ondertrouw te Bolsward met Jancke Alberts,
Bootsma wed. van Gerryt Ottes, tot Bolsward. Getrouwd 21-6
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Egberts Herman Soldaat Juni 1667 Huwelijk te Breda met Janneke Levi,
een bekeerde Jodin   Isis Breda
Egberts Jan Ruyter onder Major Bulo  Inf.Rgt. 602b* 22-2-1680 Huwelijk te Heerde met Janneken Jans,
wonende tot Heerde   Heerde NG Trouwen
Egebaert Joost Soldaat onder de compagnie van de overste- 15-3-1680 Ondertrouw te Heusden met Geertruijt Barents
luitenant van het Brandenburgse regiment BHIC
Inf.Rgt. 673d*
Egensen Willem Geb. Rumt (Rumpt). Ruiter onder ritmeester 26-5-1628 Ondertrouw te Heusden met Marij Servaes,
Bergaigne geb. Breda   BHIC
Egermans Henricus Militair 26-11-1673 Vader te Ginneken, moeder Apollonia Joannis   BHIC
Eggerdinck Adam J.m. van Nieumegen. Militerende onder de 11-11-1651 Ondertrouw te Grave met Anthoniha Daems,
compagnie van de Heer van Heeswijck wed. van Hendrick Meindaerts. 13-12  getrouwd.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Eghardt Hans Sergeant van het Brandenburgse regiment, onder de compagnie van kapitein Venedigers 1680 Huwelijk te Breda met Swaentje Roelofs Sweers,
?
Inf.Rgt. 673d* geb. Breda   Isis Breda
Eghbersen / Harman / Ruiter 21-11-1677 -Huwelijk te Breda met Adriaantje Jansen  
Egberts Harmen 21-11-1678 -Vader te Breda, moeder Adriaentje Jans   Isis Breda
Eichler Joh. Kapitein Luitenant 15-6-1682 Vader te Breda, moeder Elisabeth Behm van
Kniephuysen,  baron; Heer tot Lienoort? Isis Breda
Eigels
Jan Geb. Engeland, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat onder Cout 21-8-1688
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cornelia
Cometh,  geb. Brussel   Isis Bergen op Zoom  
Eijcart Jacop Adelborst onder den oversten luijtenandt Eisijnga 14-1-1605 Met zijn huijsvrouwe Claerken, lidmaat te Sluis
Website
Eijlderssen
Dirck Geb. Oost-Friesland. Soldaat onder Beagnij 15-10-1666 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Susanna Robberts, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom  
Eijles (Ellis?)
Thomas Wdr. Engels soldaat onder kolonel Veer 1-8-1621 Ondertrouw te Dordrecht met
Marij Houwart Lenartsdr., uit Engeland,
wed. van Willem Reut   Website
Eijnde, van de Dirck Commandant Breda. Hij is in dienst bij Laurentius 16-5-1637 Getuigenverklaring te Breda: Hij dat er 34 paarden
van de Eynde van landerijen zijn gehaald zonder dat de eigenaars
hiervoor een behoorlijke betaling hebben gehad
Isis Breda
Eijsenbeeck
Dirck Geb. in het land van der Marck. Soldaat, hij diende 3-12-1638 Ondertrouw te Heusden met Mariken Gerrits
onder Maximiliaen van Sanderen, commandeur Isis Brabant
van Crèvecoeur
Ein, van Jan Soldaat onder Lt. Col. Bonar 17-11-1697 Huwelijk te Breda met Margrieta Brun,
wed. van Niest / Vriest  Pauwels   Isis Breda
(Brun & Pauwels à zie: scherprechters ?)
Eiseler Daniel Soldaet onder d'Allard 2-12-1637 Getuige te Amersfoort, bij: Eloij Monde, zie aldaar
Met dank aan Robert Maaswinkel
Eivel
Egbert Geb. in het land van Hessen. Kanonnier, hij lag 12-5-1624 Ondertrouw te Heusden met Maiken van der Walle
alhier in garnizoen Isis Brabant
Ek, van Adriaan Soldaat onder de Cie.van de Hr.Kapitein Eck. 12-8-1696
Huwelijk te Princenhage met Tanneken
Marttens, geb. Hoeven   Isis Breda
Ekele Jurjen Soldaat onder capitain Amama 8-1-1650 Ondertrouw te Grave met Jenneken Pieters,
j.d. van Grave. 26-1 getrouwd.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Ekelman, den Willem Hendrich Vaandrig in de compagnie van kapitein Dompselaer 10-12-1677 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Ekkerveldt Berent J.m. van Bredevoort. Soldaat onder de compagnie 18-2-1677 Ondertrouw te Zutphen met Geertruit Gerritsen,
van Jacob Schimmelpennink van der Oije j.d., wonende alhier. Att. na 't leger om te trouwen
Trouwboek Zutphen
Ekse, van der
Pieter Geb. Gent, wonende te Bergen op Zoom. Korporaal onder Lallasir(?) 28-4-1683 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Segers, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom  
Elder Alexander Adelborst 19-2-1675 Huwelijk te Breda met Anna Thomas   Isis Breda
Elderen, van Antony Soldaat onder Kapt. Valkenhaen 27-4-1692
Huwelijk te Breda met Catrijne Schamplers
geb. Leuven   Isis Breda  Zie Silvester Andries
Eldik, van Jan Aertsz Soldaat onder capt. Swaan 8-7-1677 Ondertrouw met Petronella Jansz, wed. van Harmen
Jantz, beiden wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Eldrum, van Joannes Luitenant 10-2-1650 Getuige te Sambeek (bij: de Beest)   Isis Brabant
Eles / Elis (Ellis?)
Thomas Wdr., Engels soldaat onder kolonel Veer 16-5-1621 Ondertrouw te Dordrecht met Mariken Jan Jansdr.,
van Zwijndrecht wonende in de Heer Heymansuys-
straat bij Thomas Hert, toubacpijpmaker. "Also
gebleken is, dat dese bruijt met een ander verlooft is
geweest, so heeft Tomas Elis verclaert geen voorder
pretensie op haer te willen doen."   Website
Elewit
Francois Uit Brussel, soldaat onder capt. Gabbema 22-3-1674 -Ondertrouw te Harlingen (ref.)
17-4-1674 -Huwelijk te Harlingen met Hendrikje Claesen,
uit Harlingen  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Elias Jan Jacob Geb. Zaltbommel. Vaandrig, hij diende onder 26-7-1640 Ondertrouw te Heusden met Grietjen Toenis
kapitein Cornelis van Variek de Putter, geb. Heusden   Isis Brabant
Elie ? Kapitein 6-2-1699 Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Elinck Bastian Commies ter uitdeling van de turf en kaarsen aan het Garnizoen te Vlissingen. Betreft instructie. 3-7-1656 Commissie / instructie Zeeland
Voorganger: Abraham van Perez Isis Zeeland
Elle
Sander Jg van Brighem in Schotland. Soldaat onder 16-8-1614 -Ondertrouw
Capt. Hum(e) 21-9-1614 -Huwelijk te Arnemuiden met Christijne Lievens,
jd van Arnemuyden.
Get.: (hem) Daniel Wacomes, (haar) Joos Vermeer, oom, en Maeltrucken Olleviers, stiefmoeder
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ellebol Jan Soldaat onder Kapt. Morel 18-7-1696 Huwelijk te Breda met Anneken Ambrosius
Isis Breda
Ellet Gauwen Jg, soldaat onder de graaf van Buccleugh, Col. 31-12-1628 Ondertrouw te Alkmaar met Lijsbeth Kar,
 ?
jd uit Schotland, wonende op de Oude Gracht
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ellet Jan Geb. Heusden. Tambourijn, hij diende onder 17-10-1631 -Ondertrouw te Heusden met Maijken Laurents,
kapitein Ingelbij geb. Drunen
3-9-1632 -Vader te Heusden, moeder Maijken Laurents
23-10-1637 -Ondertrouw te Heusden metMarij Steed,
geb. Vlissingen   BHIC
Ellins (=Allans?) Robbert Soldaat, hij diende onder kapitein Pitkairn 21-9-1640 Ondertrouw te Heusden met Trijntjen Peters,
 ?
woonplaats Emmenes   BHIC
Ellot
Willem Wdr. Schotsman. Soldaat onder Col. Henderson. 23-5-1627 -Ondertrouw
2-7-1632 (sic) -Huwelijk te Alkmaar met Geertgen Rutgersdr.,
wed., wonende op Thoornburgh
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ellis Jan Soldaat onder Capt. Maj. Balfour 9-1-1631 -Ondertrouw
 ?
23-1-1631 -Huwelijk te Arnhem met Grietjen Lubberts, dochter
van Lubbert Jacobs, van Arnhem. Get.: haar vader
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Elsen, van Christoffel Sebastiaen Luitenant onder het regiment van de prins van 25-11-1679 Ondertrouw te Heusden met Judith Steenblok,
Brandenburg.   Inf.Rgt. 673d* geb. Heusden   BHIC
Eltiens Remmo Zoon van Eltie Eppens < 1608 -Huwelijk met Fosse Aelrichs
-Kerkvoogd te Eexta Ca 1611
-Vaandrig te Eexta 1621
-Hopman te Eexta 1628
5-1-1629 / -Overleden
3-12-1630
Oldamster geslachten  
Met dank aan Richard van Schaik
Elvliet Thomas Adelborst onder de compagnie van de Heer 17-10-1654 Ondertrouw te Grave met Maria Abrahams,
Stuardt wed. van Ritscher Bernhardt. 8-11 getrouwd.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Elz, van Goovaert Kapitein 26-2-1634 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom  
Eman Johan Willem Ruiter 28-9-1698 Vader te Breda, moeder Anna Catharina Abrahamsz
Isis Breda
Emmelcamp Jan Jansse Geb. Leeuwarden, wonende in het garnizoen Herentals.  Ruiter onder IJsselsteijn 26-10-1695 Huwelijk te Bergen op Zoom met Annemary vanWherens, geb. Maastricht   Isis Bergen op Zoom
Emmen, van Willem Willemsen Ruiter onder majoor Dorp 28-1-1668 Huwelijk te Nijstad (Zwolle) met Grietjen Cornelisz., wed. van Roelof Jansz (zie aldaar)
Met dank aan Richard van Schaik
Emmerick Hans Soldaat 13-1-1682 Huwelijk te Breda met Maria Smiths,
geb. Hasselt   Isis Breda  
Emmerick Jan Geb. Amsterdam. Soldaat onder Steenwijck 6-11-1686 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Margrieta Koosen  Isis Bergen op Zoom  
Emmerik, van / Engerbert -Capitein onder het regiment van den colonel Clooster.Inf.Rgt. 632b* 15-11-1674 -Huwelijk te Gorssel met Aleida Ronnebooms,
Emmerick, van -Kapitein met attestatie van Zutphen   Gorssel NG Trouwen
22-3-1682 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Aleyda Konnebone  Isis Bergen op Zoom
Emo
Jan Uit Edenburch, Schotlant. Soldaat 18-5-1618 Ondertrouw te Leiden met Catheryne Fort ,
wed. van Anthoni Fort , uit Londen in Engelant 
Dig. Stamboom Leiden   Met dank aan Joke Boot
Empel, van Willem Daniels Kapitein d'armes, hij diende onder kapitein 25-7-1631 Ondertrouw te Heusden met Catelijn Philips
Hoogendorp BHIC
Empsen, van Dielis Jan Ruyter onder de compagnie ven den Heere 13-4-1641 Wordt vermeld in de Schepenregisters Loenhout
ritmeester Roelant van Os garnisoen houdende G.A.L. 150 FI – 824 13/4/1641
tot Bergen op ter Soom Met dank aan Maria Gorissen
Ende, van den
Lowijs Geb. Oudenaarde. Soldaat, hij diende onder 19-12-1625 Ondertrouw te Heusden met Grietjen Jans
kapitein Foullau BHIC
Enden, van den Jan Luitenant te paard 1-12-1699 Betreft een jaarlijks pensioen. Commissie / instructie
Zeeland   Isis Zeeland
Engelen David Soldaat, hij diende in de compagnie colonelle van 12-10-1665 Begraven te Heusden (overleden aan de pest?)  
gouverneur Drost BHIC
Engelberts Jan Soldaat 1679 Huwelijk te Breda met Cornelia Verhoeve,
geb. Noerden? (Naarden?)   Isis Breda
Engelbie ? Kapitein 12-4-1658 Begraven te Breda   Isis Breda
Engelen Hendrick Soldaat 16-6-1680 Huwelijk te Breda met Fientje Gerritsen,
geb.  Arnhem   Isis Breda
Engelen Hendrik J.g., ruiter onder baron de Lottum 5-3-1676 Ondertrouw te Zutphen met Hendersken Stevens,
j.d. van Rhee   Trouwboek Zutphen
Engelen Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Hogendorp 16-4-1632 Ondertrouw te Zalbommel met Anneken Gielis   BHIC
Engels
Alexander Jg van Dombles in Schotland. Tamboer onder 2-6-1612 Ondertrouw te Arnemuiden met Emmeken Clerckx,
Capt. Joris Hum (George Hume)
Jd van Moerebeecke in Vlaenderen. Get.:
Alexander Brontvilt, corp., en Pauwelis Martinus,
soldaat onder Capt. Joris Hum. Geen ouders. Opgehou-den Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Engels Corneles Van Blijham. Soldaat onder overste-luitenant RoordaInf.Rgt. 577a, 1e Bat.* 14-6-1668 Ondertrouw te Harlingen (Geref. gem.) met
Maeyke Alberts Heems, van Coeverden. 28-6 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Engels Harmen Van Blijham. Soldaat onder overste-luitenant RoordaInf.Rgt. 577a, 1e Bat.* 31-5-1668 Ondertrouw te Harlingen (Geref. gem.) met
Grietje Gerryts, uit Harlingen. 14-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Engelsman? Jan Pieterssen Soldaet onder Capt. Lukijn 1-3-1603 Huwelijk te Wijk bij Duurstede met Pietertje Pieters,
Zie: geb. Wijck   Website
Jan Pieterssen
Engelvuy Johan Kapitein 27-7-1656 Partij in akte (testament) te Breda   Isis Breda
Enghelbergh Barent -Kapitein-luitenant, hij diende onder de compagnie 2-8-1652 -Ondertrouw te Heusden met Alida Lamberton,
van wijlen Dominicus Cassiopijn en lag te geb. Geertruidenberg   BHIC
Geertruidenberg in garnizoen. 1-9-1652 -Huwelijk te Drunen met  Alida Lambertes ,
geb. Geertruidenberg   BHIC
-Andere partner: Toenisken Hechts
Englis Benjamin Jg, soldaat onder Capt. Balfour 16-5-1609 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Barbel Michiels,
?
jd van Coolen(?), wonende te Bergen op Zoom
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Enkelvoort Hendrik Geb. Roermond. Soldaat 27-3-1686 Huwelijk te Breda met  Anna Maria Ruys   Isis Breda
Ennis
Wouter Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 1603 Ondertrouw te Heusden met Maricken Henrixs,
onder kapitein Belfoort (=Balfour) geb. Doesburg   BHIC
Ensel Jan Geb. Bergen op Zoom, wonende in het garnizoen Veere. Soldaat onder Cabeljauw 12-6-1688 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Jobken de Geep,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Era
Gaij Geb. Engeland. Soldaat onder Manhout 28-3-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Aeltgen Kreijns,
(=Guy?) wed. van Daniel t'Joot   Isis Bergen op Zoom
Erbach, graaf van Philip Godewijca/ -Kolonel te paard 26-8-1692 -Betreft een jaarlijks pensioen. Commissie /
Lodewijk/ Ludwich Cav.Rgt. 688c* instructie Zeeland   Isis Zeeland
19-4-1701 -Betreft het tractement van luitenant-generaal
De Huijbert (overleden)
Erbe Michiel Functie : Majoor of wachtmeester en ammunitie- 3-3-1665 Commissie / instructie Zeeland
meester op het fort de Moerschans te Hulst. Isis Zeeland
Voorganger: Francois van Zuijlen (overleden)
Erbeck, van Jan Ruijter onder de graef van Flodorf 2-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met Hilleken Berentsen,
van Rurlo, wonende alhier. Getrout den 23 jan.
Trouwboek Zutphen
Erckelens, van Gerrit Soldaet onder capt. Plettenberg 6-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Geertruijt Berents,
won. alhier. Getrout den 25 feb.   Trouwboek Zutphen
Erffrenten, van Lenaert Oud-kapitein 20-6-1682 Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Erkelen, van Geerit Jansen Jm, soldaet onder de heer capiteijn baron 13-5-1681 Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met Hendrine
Olenborg in garnisoen tot Breda Antonisse de Bruijn, jd, wonende in de Vrijhoeven.
Dit houwelijck is niet voortgegaen
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
Erleman
Hans Geb. vander Lippe bij Wesel gelegen. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn O? (Coditz? Zie SebastiaanMeijer) 10-10-1602 Ondertrouw te Breda met
Margriete Harman Bernaerts dr.    Isis Breda
Ermen, van
Jan Geb. Herentals. Ruiter 21-4-1686 Huwelijk te Breda met Adriana Schuurmans  
Isis Breda
Ernst Niclaes Ruiter onder Haultmet 9-11-1625 Huwelijk te Geertruidenberg met
Maeicken Jansdr, van Gils   BHIC
Errott Paul Soldaat onder Majoor Weideman 31-10-1694 Huwelijk te Breda met Alegonde Beke,
geb. Hasselt   Isis Breda   BHIC
Erskin Willem Soldaat in de comp. van Col. Henderson 4-4-1627 Ondertrouw te Alkmaar met Elsken Barents,
?
Inf.Rgt. 603a* wed. van Stad Loenen, wonende op het Groote
Nieulant. Attest gegeven
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Erue Antoinie Geb. Pluvie(?). adelborst onder Balfour 24-5-1628
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anneken
Roelandts, geb. Engeland   Isis Bergen op Zoom
Erwe, van
Jaques J.m. van Gent, soldaet onder de compagnie van Seraeskercke 18-5-1647
Ondertrouw te Axel met Lijsebeth Vereeke,  
j.d. van Mourbeke   Website
Es Seelis Corporael onder capiteijn Doijs 23-7-1682 Huwelijk te Gorssel met Maaijken Claessen,
met attestatie van Deijnum in Vrieslandt
Gorssel NG Trouwen
Es, van Jan Gijsberts Ruiter, woonplaats Engelen < 1683 -Huwelijk met Catelijn Claessen van de Wiel
4-4-1683 -Huwelijk te Drunen met Catelijn Teunissen de Gouw
BHIC
Esen, van ? Kapitein-luitenant 1-6-1686 Begraven te Breda   Isis Breda
Espen, van Joannes Vaandrig 23-8-1632 Vader te Breda, moeder Gertrudis Wouters   BHIC
Esperwes
Piere Van Gascoynen. Soldaet van de comp. van 28-6-1620 Huwelijk te Geertruidenberg met Geesken Wessels,
mons. de Beauste
van Stat Loon int sticht van Munster,
wed. van Geloude Fonteyne   BHIC
Espine, l' Lowijs Soldaat, hij diende onder monsieur de Baudan. 9-4-1642 Vader te Heusden   BHIC
Essen Christiaan Smid en soldaat 24-12-1673 Huwelijk te Breda met Hendrixken Tomassen 
 Isis Breda
Essenbroeck Joannis Vaandrig in de compagnie van sergeant-majoor Charles Loncke 20-2-1698 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Esser
Jacob Geb. Aken. Soldaat onder van der Schout 1-12-1684 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Margriet Heijndricks, wed. van Willem Arris 
Isis Bergen op Zoom
Essex Charles Kapitein 28-11-1636 Ondertrouw te Gorinchem met Maria Rachel
Bottelaer   Isis Bergen op Zoom
Essink / Otto -Soon van Herman Essink, wed. van wijlen BerendjenLendfers. Soldaet onder comp. van sijn excell. d'heere graef van Stirum 28-6-1691 -Huwelijk te Borculo met Geertruid Wessels,
-Soldaet j.d. van Gerrit Wessels, beide van hier   ND ref. Gem.  Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
-      ,, -Dochter Berendjen gedoopt te Borculo
Esken / -      ,, 15-2-1693 -Zoon Reinier gedoopt te Borculo
Essen / -      ,, 15-3-1694 -Zoon Reinder gedoopt te Borculo Borculo NG Dopen
Essink / 19-5-1695 -Dochter Reintien gedoopt te Borculo
Essen 5-9-1697
Essort, van Court Vaandrig onder kapitein Percheval 25-4-1646 Begraven te Heusden   Isis Brabant
Estangh, de l’ Nicolaes Eerste luitenant in de compagnie van het garde-corps te paard 7-10-1688 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Estens, van Aert Ruiter onder ritmeester Steenhuijsen 21-2-1640 Huwelijk te Breda met Maeijken Huijbregts van Baerel,  woonplaats Heusdenhout   Isis Breda
Eten (=Ethan?) Jan (Ian / John?) Soldaat onder capitain Stuart 14-11-1654 Ondertrouw (ref.) te Grave met Aeltien Dorp,
j.d. van Dort (Dordrecht?). 20-11 getrouwd.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Etten, van Adriaen Was soldaat onder kapitein Grenue 10-2-1600 Begraven te Breda   Isis Breda
Euwes Roelif Soldaat onder overste-luitenant Roorda 21-5-1671 Ondertrouw tw Harlingen (ref) met Antje Harmens,
Inf.Rgt. 577a, 1e Bat.* Van Harlingen. 4-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Evans
Thomas Geb. Engeland. Soldaat onder Clarke 7-3-1630 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Janneken Delbij, wed. van Thomas Breuwett
Isis Bergen op Zoom
Evaerts ? Kapitein 1612 Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Evens
Nathanaël Geb. Londen. Tamboer onder Corwel 21-1-1680 Huwelijk te Bergen op Zoom met Perijntje Cornelis, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Everaeds
Jan Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 2-8-1609 Ondertrouw te Heusden met Ariaentge Willems,
Driel geb. Woerden   BHIC
Evers of Hendrick Soldaat onder Kapt. Pritzewitz 18-3-1691 Huwelijk te Breda met Anna Pietersen,
Eilers? geb. Maastricht   BHIC
Eversse Gerit Ruiter, hij diende onder kapitein Witsart 1603 Ondertrouw te Heusden met Loijs-   BHIC
Everts Adriaen Tamboer 18-12-1601 Vader te Bergen op Zoom, moeder Margriete-  
Isis Bergen op Zoom
E(e)verts Jan Soldaat onder capt. Feije of Hans van Hettynga 6-5-1649 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met SibberychJohannis (Stijn), van Dockum, wed. van Sipke Tyerx.
29-7 getr.   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Everts Jan Soldaat onder capt. Hessel van Bootsma 28-4-1661 Ondertrouw te Bolsward (ref) met Grietje Luloffs,
jd van Coevorden, nu woonagtig tot Bolswart.
Getr. 12-5   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Everts Jan Adelborst Dec. 1672
Huwelijk te Breda met Wendel Geertssen,
geb. Bremen   Isis Breda
Everts Niclaes Soldaat onder capt. Hameltoun 8-7-1606
-Ondertrouw
?
9-8-1606 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Maeyke Willems, jd uit Engeland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Everts Pyter Soldaat onder de comp. van de Heer colonel Zwartseburgh, in garnisoen leggende op ’t Heerenveen   Cav.Rgt. 672a* 16-2-1673 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Deli Johannis,
alhier. 7-1-1675 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Everts Reinier Ruiter  1-1-1688 Ondertrouw te Voorst met Maria Hissinck,
d.v. Jacob Hissinck, muller tot Voorst. Getrout tot Deventer.   Voorst NG Trouwen
Everts Vuilhelm Geb. Zwolle / Holandois, âgé de 64 ans, natif de Zwol en Holande, soldat 22-10-1693 Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
(Wilhelm?) Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
Website                  e-mail
Evertsen Caspar Geb. Neer Elten(?). Ruiter onder du Metz 10-9-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maijken Carels,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Evertsen Cornelis Functie : Majoor en commandeur van Vlissingen 27-11-1679 Commissie / instructie Zeeland  
en fort Rammekens. Vice-admiraal. Voorganger: Isis Zeeland
vice-Admiraal Evertsen (overleden)
Evertss? Henrick Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Rijnevelt 28-9-1601 Getuige te Breda  
Isis Breda
Evertss
Willem Geb. St.Truijen. Ruijter onder de Compaignie van Ner Tempel 23 of 31-3-1601 Ondertrouw te Breda met Jenneken WillemsBastiaenss dr., geb. Oosterhout   Isis Breda
Evertssen Cornelis Functie : Kapitein op het schip van oorlog 29-3-1652 Commissie / instructie Zeeland
genaamd: den Haes Isis Zeeland
Evertssen Jan Soldaat 11-11-1666 Huwelijk te Breda met Lijsbeth de Lange,
wed. van  Jan Verbesent   Isis Breda
Evrau
Vautier Geb. in het land van Luik. Van de Compagnie van Mr.de Bonnestat 21-9-1653 Huwelijk te Breda met Jaquemine de Vivij  
Isis Breda
Ewarts / Willem Uit Breda. Soldaat onder kapitein Suffrydis van Lyclema 4-3-1671 -Ondertrouw te Bolsward met Hiltie Louuerens, 
uit Bolsward   Tresoar
Everts 19-3-1671 -Huwelijk te Bolsward met Hiltie Lourens
Ewijn Jan Soldaat onder Kapt. Blair 16-5-1699
Ondertrouw te Breda met Jenne Henderson,
geb. Leith in Schotland   BHIC
Ewsum van Caspar Ommelander jonker die tot aan zijn dood in 1639 bijna een halve eeuw commandant van Coevorden is geweest - Website
Exer
Jan Jg, van Edinburgh in Schotland. Soldaat onder 4-2-1612 -Ondertrouw
Capt. Hum (=Hume) 19-2-1612 -Huwelijk te Arnemuiden met Jenneken Willems,
jd van Gaepinghe. Get.: Jorge Borst, schrijver, Sander
Lesle, adelborst en Anneken Pieters, haar grootmoeder
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Exalto d'Almeras Marcus Jonckr., luitenant onder de compagnie van 26-11-1676 -Ondertrouw te Zutphen met  Maria Cremers,
capitein Keppel wed. Oversteeg, woonende alhier. Att. gegeven na
Bredeoort den 16 decemb. 1676 Trouwboek Zutphen
16-9-1676 (?) -Huwelijk te Bredevoort   Website
Exsele(?)
Jacob Geb. Zwitserland. Soldaat onder Sultein 16-11-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elysabeth Friscus 
Isis Bergen op Zoom
Eydenberg, van Jacobus Zoon van Adriaen Janss van Eydenberg (schipper van Utrecht op Amsterdam). Soldaat 8-4-1674 Zijn vader heeft ontslag aangevraagd voor zijn zoon vanwege ziekte   inv.nr. U91a1, aktenr. 44
Utrechts Archief  
Eyma Jan Cornet te paard 1-1-1698 Betreft een jaarlijks pensioen.
Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Eyses Obel Geb. van Groeningen, soldaet.            27-10-1694 Overleden in het Gasthuis van Leuven
B:11928, f:72   Met dank aan Paul de Clerck
Eyskes Jurrijn Militair uit Heerenveen 22-7-1632 3e proclamatie te Heerenveen voor huwelijk met
Trijn Annesdr, uit Heerenveen   Tresoar
Faber Martinus Schrijver van capt. (Homme van) Bruinsma 16-7-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (Ref.) met Maicke Johannes Meildam 
Tresoar Soldatenhuwelijken broek 1021
Faber Rijnart Adjudant in het regiment te paard van kolonel Truxes Cav.Rgt. 688e* 18-8-1689 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Fabricius Philippus Ludovicus Geb. Giesen, wonende in het garnizoen Brussel. Kapitein onder Beerenstorf 4-3-1695 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Turog,  geb. Tholen   Isis Bergen op Zoom
Faerwerck, de Derck Soon van Jan de Faerwerck.  Soldaet onder den Baron Plettenborgh 24-10-1674 Huwelijk te Eibergen met Stijntjen Reijntjes, dochter van saliger Conraedt Reijntjens, beijde binnen Eijbergen.    Eibergen NG trouwen
Faes Hendrick Soldaat 24-12-1639 Vader te Breda (kind Maria)  Isis Breda
Faes Johannes Soldaat en Linnenwever Partner: Josientje Henricks
Kind: Heinderijn
Voor meer details zie: Website , kwartierstaat 3854
Faes
Matthias Geb. Menen, wonende te Bergen op Zoom.  Soldaat onder Merve 27-4-1681 Huwelijk te Bergen op Zoom met Helena van Loock, geb. Roosendaal   Isis Bergen op Zoom
Faessijt
Andries Geb. Schotland. Soldaat onder de Compaignie 26-4-1602 -Ondertrouw te Breda met Neeltken Franss 
van Capiteijn Jonston Isis Brabant
Falckenbergh,  Baron de ? Vaandrig in de compagnie van luitenant-kolonel Senklair (=Sinclair) 26-3-1698 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Falckenhaen/ Erasmus -Majoor van het garnisoen 9-7-1638 -Vader te Breda, moeder Jacobmijntje van Heert  
Falckenhaen, van -Sergeant majoor en wachtmeester (kapitein). 2-12-1639 -Beambte te Breda   Isis Breda
Falkena Jels Mients Soldaat onder capt. Sygers 4-10-1685 Ondertrouw te Jelsum (ref.) met Fenna van Twenbergen, van Leeuwarden. 25-10 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1024
Falsburg Carel Functie : Kapitein van een overgenomen 17-8-1694 Commissie / instructie Zeeland
?
compagnie Zweedse troepen Isis Zeeland
Famars Levin, van Willem Jonkheer, heer van Famars en sergeant-majoor van het regiment van de Guarde  Inf.Div. 631a 21-7-1651 Getuige te Bergen op Zoom
Zie Levin BHIC
Fan / Fau Barend Lodewijk Adelborst onder Lt. Col. Wedel 6-2-1695 Huwelijk te Breda met Magdalena van Beuren  
Isis Breda
Faneri Pierro Militair onder Famars 30-3-1627 Vader te Bergen op Zoom, moeder Marie Jacobs   Isis Bergen op Zoom
Faren, van
Heijndrik Geb. Zwitserland. Sergeant onder Gommoij 8-10-1697 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elysabeth
(=Goumoëns) Smiths, geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Fargeson Jacob Wdr. Soldaat onder Col. Sir Sidni 25-8-1619
Ondertrouw te Alkmaar met Lijsebeth Hijck,
?
Jd geb. in Schotland, wonende op de Conijncxwegh
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Fargeson Jan Soldaat onder Col. Buccleugh   Inf.Rgt. 629a* 21-4-1630 Ondertrouw te Alkmaar met Aefgen Pieters,
?
wed. uit Vriesland, wonende in het Geerlofssteegje
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Fargossen Joris Geb. Schotland. Soldaat onder Balfour 1-5-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lijsbeth Herrij,
(=Ferguson?)
geb. Schotland   Isis Bergen op Zoom
Farguson(=Ferguson?) Pierre Heer en Cornet onder de Compagnie van de 19-3-1684
Huwelijk te Breda met Marij (Margo Dorothea)
Heer Graaf van Flodorp Tondu (Tendu),  geb. Luik   Isis Breda
Farmor
Jan Geb. Engeland. Adelborst onder Hickman 13-2-1636
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Geertruit Hermans, geb. Luik,
wed. van Willem Eyvé   Isis Bergen op Zoom
Faure / Pierre / -Soldaet 4-8-1689 -Hij heeft een soon doopen en door sijn gr.gn.
ende het oudste vroulin van Stirum susceptoren noemen laten Frederik Willem   Borculo NG Dopen
- Heeft een dochter doopen laten en is genaemt van de graefl. compeers Elizabeth Charlotte
Feure Piere -Soldaet en portier van sijn excell. 18-11-1691
Faux, de Nicolaz Ruiter onder de Roillac 3-12-1628 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anthoinette
de Bac   Isis Bergen op Zoom
Fax   (=Fox?) Jacob Adelborst onder Cnollis 28-3-1626
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elisabeth
Casten, geb. Engeland   Isis Bergen op Zoom
Feber, la Pieter Wdr. van: Marie van de Vijver. Adelborst onder 28-9-1696 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Plettenberg, wonende in het garnizoen Bergen Catrina Pharaos, wonende te Voorste Schans(?),
op Zoom wed. van: Joost Batens   Isis Bergen op Zoom
Feber, le Anthoni Geb. Donaij(?), wonende in het garnizoen fort 10-5-1687
Ondertrouw te Bergen op Zoom met  Margriet
De Roovere. Soldaat onder Steenwijck Peres, geb. Brussel   Isis Bergen op Zoom
Febre, le Geeryt Ruyter onder de compangnye van Ritmeester Megant, bynnen Breda in garnisoen liggende 26-2-1613 Voogd van partij te Chaam
Isis Breda
Febrre, le Claude Sergeant in de Compagnie van Mons. de Hauterive 7-8-1667 Huwelijk te Breda met Elisabet Philippe d' Ortenberg
Alias : la Porte Isis Breda
Feij
Jenig Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 1604 Ondertrouw te Heusden met Grietgen Jacobsdr
onder kapitein Otterste. BHIC
Feij, du David Soldaat van de Compagnie van Sr. Perponchet 6-5-1640 Huwelijk te Breda met Cateline Jacobse,
wed. van Corneille Pietersen   Isis Breda
Feijlenberg Henrick Soldaet van het Holsteinsche regiment onder 6-12-1684 -Ondertrouw te Groenlo met Elsken Beuitinck,
capitein Bulau, in guarnisoen tot Arnhem wed. van wijlen Leonard Cornelissen alhier.
11-1-1685 -Huwelijk.. Groenlo NG trouwen
Feldmer
Johannes Geb. Polen, wdr. van Margrieta van Sonken. Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Stokkar 7-12-1695 Huwelijk te Bergen op Zoom met Eelken Arnolds,
wed. van Pieter Laureijs
Isis Bergen op Zoom
Felten Jan Sargiant onder capt. Vonck 6-2-1676 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Trijntie Harmens,
van Frijborgh in Oost-Frislandt. 27-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Femur / Femer Frederik Zergiant, in garnisoen te Luyk 25-11-1696 Partij in akte te Utrecht
 Utrechts archief, notariële akten
Met dank aan Robert van der Hall
Fenlissen
Thomas Afkomstig van Bregin (Schotland). Soldaat, 24-8-1628 Huwelijk te Heusden met Elisabeth Peters,
hij diende onder kapitein Tibbolts. geb. Gorkum   BHIC
Fenoni Theodorus Geb. Groningen. Chirurgijn onder Sterckenburgh 23-9-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna CatrinaSmulders, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Ferar
Pieter Geb. Bergen / Mons (Henegouwen / Hainault), 1-8-1677 Huwelijk te Bergen op Zoom met Jenne Boud,
wonende te Bergen op Zoom. Soldaat onder
geb. Brussel
Fourniee Isis Bergen op Zoom
Feraris Segerardt Vaandrig in de compagnie van Fredrick van Wyenhorst 17-3-1684 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Ferdinand
Jacob Geb. Vlaanderen. Soldaat onder de Vassij 21-8-1685
Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken
Medlijx,  geb. Gent   Isis Bergen op Zoom
Ferdinande
Antonij J.m. van Bergen/Mons, Henegou. Soldaet onder 21-3-1648
Ondertrouw te Axel metmet Josina Antonis,
de compagnie van Capt. Serooskerke j.d. van Mourbeke. Getrouwd 13 april   Website
Ferdinande Joannes Van Axel, soldaat onder d’Heer Commandeur Broucqsoult 20-7-1658 Ondertrouw? te Axel met Barbel  Leuniss,
van Axel   Website
Fergeson
Jacobus Geb. Schotland. Sergeant onder Monraij 8-9-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cateline Spruijt,
geb. Bergen op Zoom (zie ook: Orck)
Isis Bergen op Zoom
Fergon
Jan Schotsman. Wdr. van Dingeke Adriaens. 3-5-1622 -Ondertrouw
(oud-) militair? 24-5-1622 -Huwelijk te Geertruidenberg met Lisbet JansNieckmans, wonende alhier. Att. naar Rotterdam
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Fernandus
Jan (Juan?) Geb. Leganes (Spanje). Soldaat onder monsieur 17-7-1654 -Ondertrouw te Heusden met Maria Claessen,
de la Viljaumarie geb. Heusden
28-10-1663 -Ondertrouw te Heusden met Antonetta Willems Tras, geb. Heusden   Isis Heusden
Ferrare
Sijmon Engelsman. Corporael onder de Compaignie 2-4-1602 Getuige te Breda (bij: Peerssens)
van Capiteijn Johan Rijnvelt Isis Breda
Ferrell
Ferdinandus Geb. Ierland. Soldaat onder Hanckeson 14-1-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Janneken Cornelissen, wed. van Eduwart Barber
Isis Bergen op Zoom
Fersey(?) Jan Wdr. van Lisbet Peters. Soldaat in de comp. 26-3-1622 -Ondertrouw
?
van Capt. Hum(e), in garnizoen alhier 10-4-1622 -Huwelijk te Geertruidenberg met Anneke Michiels,
jd van Haerle, wonende thans alhier
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Fest Lenert Soldaat van Stenwijk 29-4-1674 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Annetje Hendricks, van Enckhuisen. Met att. gekomen en
hier toegestaan te trouwen 18-11
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Fevre, le Illec?(Jaec) Soldaat 9-7-1679
Huwelijk te Breda met Antonette Butmij,
geb. Brussel   Isis Breda
Feyjes Lammert Soldaat onder capt. Vonck 19-12-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Tietske Jans,
tot Harlingen. 2-1 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Feyof
Hendrick Jm, geb. Diez. Soldaet onder capt. Piere de 5-2-1632 Huwelijk te Geertruidenberg met Neelken Jansdr,
Besancon van Maestricht, wed. van Nicolaes Sabells   BHIC
Fielen
Hendrick Afkomstig van het land van Kleef. Soldaat onder 22-6-1685 Ondertrouw te Heusden met Teuntien Ariens
kapitein Kinschot. BHIC
Fijken
Frederick Van Mechelen. Soldaat  en gebleven voor Gennep 28-12-1641 Vader te Breda (zoon Frederick)    Isis Breda
Filet Phillips Functie : Sergeant-majoor over de passen op het 26-8-1679 Commissie / instructie Zeeland
fort Moerspeuy Isis Zeeland
Finlesto(=Finlayson) David Jg uit Schotland. Soldaat onder Hopman 21-10-1600 -Ondertrouw
Berensteyn 5-11-1600 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Tanneke Claes,
van Teerouw in Ditmerug(?),
wed. van Andries Pieters
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Fischer Robbert Vaandrig in de compagnie van sergeant-majoor Sulart 2-6-1685 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Fisscher
Gillis Geb. Engeland. Korporaal onder Werth 17-5-1634
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna
Turner, geb. Engeland   Isis Bergen op Zoom
Fitinghof ? Ritmeester 17-3-1681 Getuige te Breda   Isis Breda
Fitzgerald
Jacobus Geb. Ierland. Sergeant onder Mahkilligot 24-10-1685 Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina van Hooghstraten, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Flacon Michael Soldaat 8-12-1641 Vader te Wouw, moeder Digna Adriaens 
 Isis Roosendaal
Flam Jacob Soldaat, hij diende onder kapitein Santvoort 1-6-1640 -Ondertrouw te Heusden met Maeijken Bastiaens
-Andere partner:Engel Burgers   BHIC
Flam Johan Geb. te Sas van Gent. Kanonnier onder Abenich 18-4-1685 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Eva van Keppel, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Flamand
Petre Feyte Geb. St. Niklaas / Natif de St Nicolas prez Gand (BE), âgé de 32 ans. Soldat, marié à Nimegue (NL) / getrouwd te Nijmegen 17-11-1691 -Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
Website                 e-mail
Flamangh
Pieter Geb. Frankrijk. Adelborst onder Jeger 27-5-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maeyken Jans,
wonende te fort De Roovere, wed.  van Jan Jorissen
Isis Bergen op Zoom
Flander Petrus 'Hollands soldaat, gewond door de 'Koninklijken'; 28-2-1640 Overleden te Wouw
hij is hier in de katholieke leer onderwezen, en Isis Roosendaal
heeft op zijn sterfbed gebiecht, de communie en
de ziekenzalving ontvangen
Fleck
Andries Jg. Soldaat in de comp. van Col. Henderson 6-12-1626 Ondertrouw te Alkmaar met Trijntgen Jans,
Inf.Rgt. 603a* jd, wonende op de Heul. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Fleck
Jaques Jg uit Schotland. Adelborst onder Col. Henderson 18-4-1627 Ondertrouw te Alkmaar met Cathalina Wier,
Inf.Rgt. 603a* jd uit Schotland. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Flemmingh
Jacobus Geb. Ierland, wonende te Bergen op Zoom. 31-1-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met Barbara de Haes
Soldaat onder Souland geb. Tholen, wed. van Adrieaan Manteau
Isis Bergen op Zoom
Fletzon
Richert Geb. Engeland, wonende te Bergen op Zoom. 5-12-1668 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Jani
Korporaal onder Heijnsius van Gendt,  wed. van Jan Lievenssen
Isis Bergen op Zoom
Fleur, de la Jean Kapitein 23-3-1637 Overleden man van Elisabeth Bochau die partij in acte is te Breda   Isis Breda
Fleuri Martinus Geb. Heusden. Militair. Soldaat. 22-9-1636 Huwelijk te Drunen met Catharina du Ferme   BHIC
Fleurien, de Philippe Van Buat. Luitenant colonel van het regiment van 24-11-1633 Getuige te ’s-Hertogenbosch   BHIC
de heer le Die de Caudall
Fleurij, de Nicolaes Functie : Wachtmeester op het fort Santbergh te 2-11-1678 Commissie / instructie Zeeland
Hulst Isis Zeeland
Flierijk Machiel Geb. Arnhem, wonende in het garnizoen Veere. Korporaal onder Eversdijk 25-1-1692 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Adriana Joosten, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Fliker dit La Forge François (Frans ?) Âgé de 40 ans, Natif de Scheremberg  22-7-1694 -Reçu à l'hôtel des Invalides a Paris (aankomst)
8-3-1731 -Décedé a Calais au Detachement (overleden)
(‘s-Heerenberg?) en Holande, Soldat de la Website
Compagnie Colonnelle du Regiment de la Marine,
ou il à Servi 20 ans, portez par son Certificat, est
estropié de la jambe gauche d'un coup de
mousquet quil reçeut à la Battaille de Marsaille,
mareschal de son mestier, et est Catôlique. Soldat
Flock Carel Geb. Juchem. Soldaat, hij diende onder kapitein- 17-4-1648 Ondertrouw te Heusden met Grietjen Jans,
majoor Drost. geb. Heusden. Kinderen Flock en Floeck   BHIC
Florenty Andreas Militair uit Breda 28-6-1643 Vader te Ginneken, moeder Cornelia-   BHIC
Flores Egbert Soldaat 19-1-1695 Zoon Willem gedoopt te Borculo   Borculo NG Dopen
Florij / Flory Jan Geb. Breda. Adelborst onder capt. Johan de Besco 6-2-1675 -Ondertrouw te Dokkum (ref.)
21-2-1675 -Huwelijk te Dokkum met Saekien Clases, 
uit Dokkum Tresoar + Soldatenhuwelijken boek 1023 
Florisz Hubrecht Jm. van Haerlem, soldaet onder een Compagnie 1622 Huwelijk te Beverwijk met Annetgen Hubrechts,
leggende tot Willemstadt jd. VanBeverwijck, woonende te Haerlem. Att. voor Willemstad 00-00-1622.
Beverwijk NG Trouwen 1620-1691
Fock Christoffel Soldaat, hij diende onder de compagnie van 10-7-1654 Ondertrouw te Heusden met Anneke Sijmens Nijvel,
sergeant-majoor en commandeur Drost. geb. Heusden   BHIC
Fockens Dirk Van Groningen. Sold. onder capt. Everhardt Hanekroot 18-11-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Antie Jeltis,
j.d. van Doccum. 7-10 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Focx
Samuel Geb. Zwitserland. Adelborst onder Zwaelff 22-11-1632 Ondertrouw te Middelburg met Maijken Albrechts,
geb. Middelburg   Isis Bergen op Zoom
Foeckaerth? zn. Jan Adriaen? Soldaet onder de Compaignie van den heere den Maijor 13-4-1601 Ondertrouw te Breda met Cathelijn EgbertHeinnericks? dr., wed. van Jan Stalens   Isis Breda
Foeiken Hendrik Soldaat 15-12-1684 Huwelijk te Breda met Christijntjen Jans,
geb. Oudenbosch   Isis Breda
Fogge
Hendryck Geb. Engeland. Soldaat onder Sidney 17-3-1637 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margarita Ralant, geb. Doesburg   Isis Bergen op Zoom
Foggo
Robbert Jg, Schotsman. Soldaat onder Col. Henderson. 11-12-1622 Ondertrouw te Alkmaar met Stijntken Jerriaens,
Wonende op de Moelenbuirth
geb. Oldenburgh, wed., wonende op de
Moelenbuirth te Alkmaar
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Foi Edmond Soldaat 24-6-1682 Huwelijk te Breda met Margrieta Lubberts,
geb. Den Bosch, wed. van Lubbert Blom   Isis Breda
Folker Niklaas Soldaat onder Gen. Lt. Prins van Birkeveld 21-3-1694 Huwelijk te Breda met Pieternella Krijn   Isis Breda
Folkerts Claes Van Belkum. Soldaat onder capt. Sanders 17-10-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Grietie Oedses,
van Harlingen. 10-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Folperts Jan Appointe, hij diende onder kapitein Drost 30-12-1650 Begraven te Heusden   BHIC
Fonaldenbourg
Jean Natif de furs pays de Brunswig, allemand, âgé de 57 ans, soldat du Sieur d'Houdreville Lieutenant Colonnel du Regiment de Zurlauben, ou il à servi 15 ans ainsi que porte son Certificat, à eu la jambe gauche coupée il y a onze mois après y avoir esté blessé d'un coup de mousquet au siege de Maëstrich (NL) laquelle blessure s'estant rouverte, et à perdu l'oil droit d'un esclat de grenade quil reçeut au mesme siege, et est Catôlique 27-6-1690 -Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
(Johan?) Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
19-8-1694 - Décedé / Overleden
Website                  
Fontenille, de Pierre Monsieur en Capiteijn-Luitenant in het Regiment 15-12-1699 Ondertrouw te Breda met Anne Sybille van Wieringen,
van Mr.de Baron van Pallant  Inf.Rgt. 665b* Mademoiselle   Isis Breda
Fontijn Hermanus Soldaat 4-5-1636 Vader te Breda, moeder Magdalena Piteur  Isis Breda
Foox
Frans Geb. Kopenhagen. Soldaat onder Colpeper 7-4-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Neeltien
van der Linden,  geb. Steenbergen
Isis Bergen op Zoom
For, de Ghuillam Adelborst onder de Compaignie van Monsr. de Lier 3-8-1601 Getuige te Breda   Isis Breda
Forbis / Forbes
Peter -Zoon van Andries Forbis. Schotsman. Soldaat 2-8-1612 -Ondertrouw
onder Graaf Ernst van Nassouw 4-10-1612 -Huwelijk te Arnhem met Juliana Preis,
van Dillenburg. Get.: Peter Schweitzer, Johan Kiff,
Idgr Grebbers
-Wdr. van Guilljana Prys 4-9-1631 -Ondertrouw te Arnhem met Trijneken Berffs(?),
dochter van wijlen Beakon. Beiden tot Arnhem
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Fordyn
Andris Uit Engeland. Soldaat 6-11-1636
Proclamatie te Harlingen voor huwelijk met
Leffke Habel, uit Emderland   Tresoar
Forge/ Johan Geweldige provoost over het garnizoenbinnen de stad en kasteel van Sluis met de daar tegenover liggende forten.Voorganger: Nicolaes Permentier (overleden) 7-9-1630 Commissie / instructie Zeeland
Forgie, de la Isis Zeeland
Forquet Carolus Soldaat 1-5-1698 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Maria Margareta Alard   BHIC
Forseij
Jan Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 13-12-1686 Huwelijk te Heusden met Marie van der Steen
onder kapitein Kustis. BHIC
Forssijs (Forsyth)
Rutgers Engelsman. Soldaet onder Capt. Beaumont, 22-6-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met Phijllis Rottelis,
in guarnisoen alhier wed. van Pieter Kersten, hier mede woonende
Website
Forster Isaac Soldaat onder Sidnham 20-2-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Christyntje
Eenos, geb. Gorinchem   Isis Bergen op Zoom
Forté Jean Soldaat van de Compagnie van Mr. de Torsaij. 2-10-1671 Huwelijk te Breda met Marie Legra   Isis Breda
Fortrie Jan Functie : Sergeant-majoor over de passen op het 19-9-1679 Commissie / instructie Zeeland
fort Henricus bij Steenbergen. Voorganger: Isis Zeeland
Hendrich van Raelte
Fortuyns Andries Soldaat onder de overste-luitenant Sidnay 15-2-1653 Ondertrouw te Grave met Grietjen Willemssen,
j.d. van Gorichem, wonende alhier. Met attestatie
naar Beers. 6-4 getrouwd. 
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Fosse, de la Henric / -Luitenant onder Boshuysen 17-8-1627 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria du Rieu
Henry -Luitenant 9-2-1628 -Getuige te Bergen op Zoom  Isis Bergen op Zoom
Fossee Symon Soldaat 7-10-1675 Huwelijk te Breda met Francoijse (Francis?) Sanders
Isis Breda
Fosses Baptista Geb. van Drachten. Soldaat 20-1-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:48   Met dank aan Paul de Clerck
Foster John Geb. Lugelandt(?). Korporaal onder Suljane 9-11-1685 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken
Cambij, wed. van Joos Togh   Isis Bergen op Zoom
Fouls
Dirrijck Geb. Engeland. Adelborst onder Hinkelson 7-11-1629
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Braidge Cold, geb. Engeland,
wed. van Richard Kord   Isis Bergen op Zoom
Four, du Benjamin Monsieur en Luitenant van de Compagnie van Monsieur de Monbas 2-4-1662 Huwelijk te Breda met Beatrix Maubus, Madame en dochter van Monsieur de Maubus (au chasteau?)
Isis Breda
Four, du / Dufour Vincent Adelborst 22-8-1751 Partij in getuigenverklaring te Breda   Isis Breda
Fourdijn, de Gommar Gouverneur, ex-kolonel 28-3-1637 Volmachtverlening. Hij stelt zijn broer, kapitein Augustin Fordijn uit Stevensweert, aan om de schulden (van zijn voormalige regiment van kolonel Portiers) te innen.  Isis Breda
Foyert, de Hendrick Jerefaes Majoor commandant te Breda
-Aanstelling door de Prins 14-5-1679
-Aanstelling door de Staten Generaal 28-6-1679
-Eed voor de Staten Generaal 30-6-1679
-Einde aanstelling 9-10-1681 Overleden   Isis Breda
Fox / Vos Elias Corporaal onder Kapt. Elvers 21-11-1694 Huwelijk te Breda met Maria Chester   Isis Breda
Zie Chester en Hagemans
Fracher
Joris Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 22-3-1638 Huwelijk te Heusden met Anneken Jans,
onder kapitein Pitkairn. geb. Heusden   Isis Brabant
Francen Gerardus Soldaat 20-2-1632 Vader te Breda, moeder Anna-   Isis Breda
Francis
Jean Geb. Bergen / Mons (Henegouwen / Hainault). 16-9-1671 Huwelijk te Bergen op Zoom met Barber Bey,
Soldaat onder Somer wed. van Pierre Lagache   Isis Bergen op Zoom
Franck
Wilhelm Geb. Niewenburg uit Switserland. Soldaet onder capt Steven Coop, in garnizoen alhier 12-3-1624
Huwelijk te Geertruidenberg met Frene Nicla,
geb. Arberg uit Switserland , weduwe van
Benedict Uller, woonende alhier   Isis Brabant
Franck, le Isaac Sergeant, hij diende onder kapitein Ruijchaver 1604 -Ondertrouw te Heusden met Ariaentgen
Woutersdr
28-10-1604 -Huwelijk Isis Brabant
Franckendael, van Melchior Soldaat, van Roermond 3-2-1638 Vader te Breda, moeder Elisabeth Bongarts 
 Isis Breda
Francois Martinus Trompetter bij de heer van Wesemael 28-9-1632 Vader te Breda, moeder Elisabeth Bernardi Maurice
Isis Breda
Francq, le
Charel Wdr., geb. Henegouwen / Hainault. Soldaat onder 30-6-1627
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Boshuijsen Marie Borneville, geb. Rijssel (Lille, Fr.)
Isis Bergen op Zoom
Frank
Jurrien J.m. van Wesel. Soldaat onder de compagnie 12-11-1676 Ondertrouw te Zutphen met Hendersken Fredriks,
van de majoor Hekeren wed. van Derk Putman, woonende alhier.
Getrout den 6 decemb.   Trouwboek Zutphen
Franke Henrik Geb. Brabant, wonende in het garnizoen Bergen 22-5-1694
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
?
op Zoom. Soldaat onder Scheijding Catrina Costers, geb. Dendermonde
Isis Bergen op Zoom
Franken Evert Ruiter onder de graaf van Flodorp 12-3-1676 Ondertrouw te Zutphen met Anneken Machorius,
j.d. van Zuidloo, beiden wonende alhier.
N.B. Bescheijt van de vader te brengen  
Trouwboek Zutphen
Franken Matthijs -Van Mastricht, soldaet onder de compagnie 24-11-1686 -Huwelijk te Borculo met AnnekenCappers,
van sijn h.gr.gn. van Stirum Inf.Rgt. 664a* wed. van wijlen Herm. Braskamp, van hier  ND ref.  Gem.  Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
-Dochter Vrede gedoopt te Borculo
-Soldaet 12-5-1689 Borculo NG Dopen
Fransen Bartel Geb. Amersvoort. Soldaat 3-12-1679 Huwelijk te Breda met Clasina Haefvat,
geb. Gastel   Isis Breda
Fransen Hendrik Geb. Ravestein (of Ravensburgh). Sold. onder capt. Jr: Edsaert Jacob van Harinxma 17-11-1670 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Antie Geerts,
van Doccum. 16-10(?) getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Fransen    =? Jan Soldaat onder capt. Hetinga 29-1-1671 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Elsien Hanses,
van Harlingen. 12-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Fransen    =? Jan Van Bolsward, wdr. Mr: suider en constapel tot Oosmahoorn 29-9-1667 Ondertrouw te Bolsward met Wycke Eelckis,
jd van Oosmahorn Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Fransen Peeter Kapitein 5-4-1600 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Fransen Pieter Wdr. Soldaat onder de comp. van graef Maurits 1-2-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Grietie Aebrahams,
van Nasaw wed. van Joost Gerrits, Munsterse boode. 22-2 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Fransse
Bernt Geb.Trier. soldaat, hij diende onder kapitein Obran 1609 Ondertrouw te Heusden met Maijcken JaspersJansse, geb. Schijndel   Isis Brabant
Fransz Jacob Soldaat, woonplaats Woerden 19-2-1644 Machtiger te Woerden   Website, notaris Woerden
Fransz. / Jansz. Michiel Jm, guarde du corps van sijn Konincklijke Majesteyt van Groot Britannien 20-12-1693 -Ondertrouw te Voorburg als Jansz.  Voorburg 1, 165v
3-1-1694 -Huwelijk te Voorschoten met Maria Victor Wolfvoet,
wed. van  Jan Burgert, op att van Voorburg
Geref Huwelijken Voorschoten  
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Fraugere Pierre Soldaet onder d'Allart 17-1-1635 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met 
Evertgen Pieters, j.d. van Wijck, wonende Amersfoort,
Utrechtsche straet naest de Roscam, ass. Moeder
1-2-1635 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Fredericke
Jaspar Afkomstig van Francken. Soldaat onder kapitein 13-8-1638 Ondertrouw te Heusden met Anneken Ariens,
Villers. geb. Oirschot   BHIC
Fredericks
Herman Van Marpurg. Ruijter onder de graef van Witgenstein 3-12-1676 Ondertrouw te Zutphen met Trijntje Jansen,
van Hengelo, wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Fredrick
Hans Afkomstig van Straatsburg. Soldaat onder de 1606 Ondertrouw te Heusden met IJken Dirix,
heer van Lockeren geb. De Rijp (Friesland)   BHIC
Fredrik Andries Geb. Brandenburg, wonende in het garnizoen 29-6-1715 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Bergen op Zoom. Soldaat onder Chaillou Magdalena Termaeten, geb. ’s-Hertogenbosch
Isis Bergen op Zoom
Fredriksen Berend Soldaet 27-1-1692 Dochter Anneken gedoopt te Borculo
Borculo NG Dopen
Fredrikzen / Christiaen / -j.m., soon van Hamburg, soldaet onder de comp. van sijn excell. d'heer graef van Stirum 3-4-1692 -Huwelijk te Borculo met Geertruidt Wiltinks,
      
Inf.Rgt. 664a* j.d. van wijlen Teunis Wiltink van Ruerloo  ND ref.  Gem.  Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
        -Soldaat -Zoon Tunnis gedoop te Borculo   Borculo NG Dopen
Frederiks Christiaan 18-2-1694
Freeman Hendrick Soldaat, hij diende onder kapitein Crumb 6-11-1640
Ondertrouw te Gorkum met Elisabet Winn,
?
geb. Engeland   BHIC
Freidenalx
Jan Honrij Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder de Gomoij 29-12-1696 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Jans
d'Allert, geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Freij Jan Coenraets Geb. Bodensee(?).  Soldaat onder La Caete 20-5-1682
Huwelijk te Bergen op Zoom met Anneken Matthijsen, geb. Tongeren Isis Bergen op Zoom
Freijsberge Pauls Geb. Overens(?). Soldaat, hij diende onder de 11-12-1643 Ondertrouw te Heusden met Anneken Roos
heer van Villers. BHIC
Freman(=Freeman?)
Matheus (Matthew?) Geb. Engeland. Soldaat onder Hanckeson 26-1-1635
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Elisabeth Bentlij, geboren te Engeland  
Isis Bergen op Zoom
Freisheim, van Godfried Geb. 1609, zoon van Johan van Freisheim en Maria 1629 -Huwelijk te Heusden met Catharina Amia
van Wachtendonck. Generaal 1642 -ZoonJohan Theodoor geboren   BHIC
Freisheim, van Johan Geb. 1579. Generaal en baron 1608 -Huwelijk met Maria van Wachtendonck
Zie ook 18e eeuw 1609 -ZoonGodfried geboren
Frenk Harmen Carel Hr. luijtenant van Grol 20-8-1671 Huwelijk te Heerde getrouwt ,op att. van Hattem en Grol, met juffr. Clemens Walborg, dogter tot Ijrst
Heerde NG Trouwen
Frenne
Jan Geb. Engeland. Soldaat onder Clercq 11-7-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Barbel Symons
wed.  van Androm Tapping   Isis Bergen op Zoom
Frens, du
Noël Geb. Frankrijk. Soldaat onder Beringhen 3-4-1667 Huwelijk te Bergen op Zoom met Selij Valentijn,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Frensheyn Henrick Chirurgijn onder Philips zu Hessen 12-4-1624 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Katharina Snallin  Isis Bergen op Zoom
Frerar
Nicolaas Geb. te Vivegnis in het Land van Luik en soldaat onder generaal-kolonel Monpoullian   27-11-1695 Huwelijk te Oosterhout met Janneke (Antonissen)Ypelaar,  geb. en won. te Stuivezand   BHIC
Cav.Rgt. 672g*
Frericks Melchior Soon van Frerick Courts, soldaet onder de heer capitein Aernhem, in garnisoen tot Grol 6-6-1658 Huwelijk te Eibergen met Lijsbet Bouwmeesters , dochter van zallige Jan Bouwmeesters, gew. binnen Eijbergen.  Eibergen NG trouwen
Fresel
Willem Jm uit Schotland. Gewezen soldaat onder Capt. 29-8-1621 Ondertrouw te Alkmaar met Alijt Claesz., wed. van Tonijs Tijzen, wonende op het Groot Nieulandt
Henderson Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Fressar
Glaude Geb. Frankrijk. Tamboer onder Laroque 5-4-1675 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriet Janssen,
geb. Doesburg   Isis Bergen op Zoom
Freyd
Willem Engelsman soldaat onder kolonel Ogle 29-1-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Neelken Adriaensdr.,
Inf.Rgt. 593a* wed. van Gilis Jansz.   Website
Friderick
Dominicus Geb. Luxemburg, wonende in het garnizoen Steenbergen. Soldaat onder Greber 24-2-1697 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Pieters
van der Hulpen,  geb. Oudenbosch
Isis Bergen op Zoom
Fries, de Frans Soldaat onder de Guarde  Inf.Div. 631a 1-4-1649 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met JantyenMa(e)rtens. 5-5 att. gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Frijdagh Jacob Soldaet onder capt. Plettenborgh 22-7-1677 Ondertrouw te Zutphen met Anneken Wolberinck,
j.d. van Boeckholt (Bucholt). Getrout den
2 novemb. 1677   Trouwboek Zutphen
Frijhof Christoffel Geb. Erfort. Soldaat onder capt. Casparus Tiddingh 1-8-1674 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Elysabet Clasen,
geb. Oldenburgh Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Frik Michel Korporaal onder Kapt. Planta 27-2-1695
Huwelijk te Breda met Catrijne Willems,
geb. Stolberg   Isis Breda
Frille, de
Hendrik Geb. Audenaarde. Soldaat Aug. 1696 Huwelijk te Breda met Adriana Hendriks,
geb. Willemstad   Isis Breda
Friman Samuel Vaandrig in de compagnie van kapitein Samuel Vernier 15-1-1685 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Frimon Wilhelmus Ruiter 3-8-1634 Vader te Breda, moeder Catharina Humet  Isis Breda
Frisal Daniel Soldaat onder Willams 30-1-1637
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria
Monters, geb. Schotland   Isis Bergen op Zoom
Frishart Jan Vermeld te ’s-Gravenhage als soldaat compagnie guarde Ed: Hoog Mog: Heer van Holland
Zie ook 18e eeuw (Capiteijn Beaumont)   Inf.Rgt. 643a   in          à                       Met dank aan John Stienen
1655
9-9-1691 -Begraven te Utrecht.
Friscus Robbreght Geb. en wonende te Bergen op Zoom. Konstabel 23-1-1695 Huwelijk te bergen op Zoom met Anna Margriet
onder Voedister Capel, geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Frissel
Jan Geb. Schotland. Soldaat onder Hoie 2-9-1687
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Anna Maria Matthijs,  geb. Luik / Liege  
Isis Bergen op Zoom
Frissingfil
Christoffel Joris zn. Geb. Londen. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Janston 25-3-1602
Ondertrouw te Breda met Margriete AbrahamsPickerim(?),geb. Londen   Isis Breda   
Frissz. Willem Soldaat onder Col. Henderson 19-4-1620 Ondertrouw te Alkmaar met Anne Warner,
*
?
jd van Alkmaar, wonende op de Geest
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Frix Nicolaas Geb. Groningen, zoon van Tjaert Frix en WoltertienGrauwers. Burgervaandrig en brouwer te 26-3-1637 Huwelijk te Midwolda met Bawe Diurcken
Groningen
<4-11-1662 Overleden   Met dank aan Richard van Schaik
Froe, de Jacobus Ruiter 4-4-1683 Huwelijk te Breda met Margareta Ponsen,
geb. ’s-Heerenberg, woonplaats ’s-Gravenhage
Isis Breda
Frogijn
Daniel Geb. Saugeon en Xainctonge. Zoon van EstienneFrogijn. Soldaat van de Compagnie van St. Palais 31-5-1643 Huwelijk te Breda met Jeanne Bodart,
geb. Guines, dochter van Arnoud Bodart   Isis Breda
Froideman Andreas Capitain. 24-2-1697 Vader te Breda, moeder Adriana Gualtherus
Isis Breda
Froien, de Philip Soldaat onder kapitein la Forest. 1-12-1628
Ondertrouw te Heusden met Geertruijt Jans,
geb. Nivelle, woonplaats Cuijck  
Isis Heusden
Frolich
Fridrich Geb. Zwitserland. Soldaat onder Petit 2-1-1697 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Maria Jansen
Isis Bergen op Zoom
From Caspar Soldaat 19-7-1686 -Vader te Breda, moeder Margreta Hox   Isis Breda
4-4-1688 -Vader te Breda, moeder Margriet Engke
Fromenteau, de Bernard Mathias Soldaat, hij diende onder monsieur Baudan 29-4-1642 Ondertrouw te Heusden (Franse kerk) met
Marie Wallard de Bome   Isis Brabant
Fromentin
Andreas 'Miles venetianus pro Statib. Holl.' ; venetiaans soldaat in het Staatse leger van Holland 10-4-1625 Huwelijk te Roosendaal met Maria Micheli,
uit Roermond   Isis Brabant
Froucha Servatius Soldaat 3-6-1633 Vader te Breda, moeder Anna Berlier   Isis Breda   
Frued            =? Hector Soldaat onder Capt. Steven Brouwnfield 17-2-1619
Ondertrouw te Geertruidenberg met
?
Elsbet Fruen. Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Fruters Gerardus Militair, soldaat 7-10-1636 Huwelijk te Drunen met Aleijdis Dekers  
Isis Brabant
Fulton Patrick Soldaat, onder de compagnie van luitenant- 28-7-1686 Ondertrouw te Heusden  met Margariet Gael,
?
kolonel Monck   Inf.Rgt. 675c* woonplaats Utrecht   Isis Brabant
Fumal, de Pieter Militair -Gehuwd met  Geertruydt van Aeth
-Van hen is een kind bekend:
Willem Richard de Fumal   Zie 18e eeuw   Website
Funck Bartholomaeus Soldaat 9-7-1681 Huwelijk te Eibergen met Jenneken Rodensteijn,
j.d., beijde met attestatie van Zutphen
Eibergen NG trouwen
Furs Adriaan Mathysse Soldaat onder Regm. v. den Hr. Salis  25-11-1699 “Huwelijk te Breda” met Anna van der Mijl. Attestatie naar Bergen, in Henegouwen, gegeven 1699-11-25 om te trouwen.
Inf.Rgt. 673c*
Furt               =?
Hector Geb. in Schotland. Adelborst onder capt. Mobre in guarnizoen alhier 2-11-1625 Huwelijk te Geertruidenberg met Catelijn Wats,
geb.  van Schotland   Isis Brabant
Fyme(?) Pieter Janssen Militerende onder de compagnie van de Heer 3-10-1654 Ondertrouw te Grave met Adriaantje Hendrix Vromen,
van Treslaong wed. van Jan Hofmeister. Met attestatie naar
Overassel. 25-10 getrouwd
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Fyts Aicke Soldaat onder (de comp.) van colonel  (Homme van) Hettinga 11-6-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Griet Piters,
alhier   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021