17e eeuw AB        
*
Achternaam
Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar
Bijzonderheid en/of website                 1156
? Hans Majoor 30-8-1685 Zijn zoon Adolph Wilhelm gedoopt te Midwolde
Doop NH 1672-1702 Met dank aan Annelies Mateboer
Aalberts Egbert J.m. soon van Aalbert Flores, soldaat onder de 22-2-1694 Ondertrouw te Borculo met JennekenGroothuijs,
compagnie van sijn h.g. excel. van Stijrum wed. van wijlen Willem Mentink, beide van hijr.
Inf.Rgt. 664a* Copulati hic den 25 meert. ND ref. Gem. Borculo
Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)
Aalbertsen Dirck Soldaat onder de Compagnie van de Gouverneur 14-10-1671 Huwelijk te Breda met Maria Engelen,
(van Breda) geb. Rotterdam   Isis Breda
Aalders Jan Soldaet alhier in guarnison 4-2-1666 Sijn dochter Niecken gedoopt te Lochem.
Getuigen: Jacob Janssen, Janken Jans, Susanne
Evers   Lochem NG Dopen.
Aalst, van Hendrick Militair, ruiter te Heusden 15-11-1682 Huwelijk te Drunen met Lijsbeth van de Weert
BHIC
Aarssen Seeger Soldaet onder capt. Tiddinga 6-2-1676 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Trijntie Rienks,
van Harlingen. 1-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Aartz Gerrit Soldaat 8-8-1678 Huwelijk te Breda met Maria Jans,
geb. Hoge Veer   Isis Breda
Abadie, d' Hendrik Ed. Heer Kapt. Nov. 1687 Huwelijk te Willemstad met Jacobine Louwisse
Anna Cabeljauw (Ed.), geb. Nazereth
Isis Breda
Abbeck
Hans Ulrich Afkomstig van Schafhuisen. Soldaat 2-8-1625
-Ondertrouw te Leeuwarden met Orsel Feegh,
uit Zürich (Zw.)             
11-9-1625 -Huwelijk te Leeuwarden   Tresoar
Abbery, van
Jan Geb. Vlaanderen, wonende in het garnizoen 1-10-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Tanneken
Bergen op Zoom. Soldaat onder Feugen Lokhuijsen, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Abbes Eelcke Van Leeuwarden. Soldaat onder capt. Gabbema 11-1-1674 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Antie Jans,
tot Harlingen. 4-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Abbing Jan Henrick Ruiter onder het regiment van de heer van Ojen, 4-8-1686 -Ondertrouw te Groenlo met Christina Hoebinck,
guarnisoen houdende tot Deventer wed. van wijlen Lucas Geelinck van hier.
12-9-1686 -Huwelijk   Groenlo NG Trouwen   
Abbispeine, de la Franciscus Zie : Francois Laubespine
Abeelen, van Joost Soldaat, hij diende onder kapitein Somer 30-12-1678 Ondertrouw te Heusden met Catalijna Plack  BHIC
Abels Reitsche Jm, sold. onder de Comp. van Rudolph Henrik Nov. 1687 Huwelijk te Hoogeveen met Anna Regina Strak,
van Echten jd, beide van ’t Hogeveen
Hoogeveen NG trouwen 1682-1708
Aberam
Peter Geb. Vlaanderen. Soldaat onder van Gent 23-12-1674 Huwelijk te Bergen op Zoom met Clara Sollanciel,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Abercromby ? Sergeant 17-6-1618 Getuige te Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Abercromi
Johan Jg, Schotsman. Militair?, wonend in de Breestraat 9-5-1621 Ondertrouw te Alkmaar met Annetjen-, jd, dochter
van wijlen Isbrant Cornelisz., won. in de Breestraat
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Abercromme Robert Old quartiermeester 16-8-1674 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Antje Lieuwes,
wed. van Wieger Lammerts, in leven sergeant.
alhier getr. 3-9  Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Aboirei Simon Soldaat bij Steenbergen 1-6-1637 Vader te Breda, moeder Catharina Verstraten 
 Isis Breda
Abrahal Gilbert Vaandrig bij changement in de compagnie van 13-6-1685 Commissie / instructie Zeeland
kapitein John Grauws Isis Zeeland
Abraham
Willem Geb. Engeland. Soldaat onder Clerck 9-9-1637 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Geertruit
Geertsen, geb. Maastricht   Isis Bergen op Zoom
Abrahams Ato Jm van Doccum. Marinier onder commandeur 17-2-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref) met Symcke Jans,
Posthumus jd van Bolswart. Getrouwd 14-4
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Abrahams Isaack Geb. Leiden. Soldaat onder van Ongenade 21-2-1635 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Susanna Pieters, wed. van Jan Jasperssen
Isis Bergen op Zoom
Abrahams
Willem Schotsman. Soldaat onder Capt. Cranenbrouck 21-10-1606 -Ondertrouw
-Huwelijk te Bergen op Zoom met Marike Thomas,
van Delft, wed. van Boudewijn Barentss
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Abrahams Willem Jm van Bergen. Soldaat onder capt. Hum(e) 8-11-1658
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Trijntje
Teunis, jd uit Duitsland, wonende alhier
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Abrahamsen Willem Wdr. van Neeltjen Ariens, soldaet onder de 11-10-1642 Ondertrouw te Axel met Catelijntje Dous,
compagnie van wijlen Cap. Colve wed. van Antonij Salome   Isis Zeeland
Abramss Hendrick Soldaat 24-5-1674 Akte over zijn aanwezigheid te Utrecht op
20-5-1674.  
 Utrechts Archief  inv.nr. U79a2, aktenr. 80
Abramssen Willem J.m., soldaat onder kapitein A. van der Meulen, 15-1-1679 Huwelijk te Oosterhout met Aelken Geerrits,
commandant op het fort Terheijden wed. van Galen Janssen, won. te Oosterhout BHIC
Abrhams Isaack Van Uytrecht. Soldaet onder capt. Vonck 20-2-1676 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Gritie Pieters,
tot Harlingen. 8-3 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Abriel Johannes Kapitein 15-12-1678 Getuige te Breda   Isis Breda
Abrieux Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Glaude de Forest. 8-6-1620 Vader te Heusden   BHIC
Acg Thomas Soldaat onder commandeur Crumb 20-4-1646 -Ondertrouw te Heusden met
?
Catharina van der Veld, geb. Stolberg
11-5-1646 -Huwelijk te Hemert    BHIC
Achese
Daniel Schotsman. (Oud-) militair? 26-12-1620 Ondertrouw te Gouda met Anneken Jans,
van Gouda, wed. van Andries Tomisse,
won. op de Raam
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ackenslos / Robbert -Geb. Schotland. Soldaat onder Staart (=Stuart) 30-9-1685 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Prijntien
Ackenloes Cornelissen, wed.  van Nathanaël Evens
- 16-1-1688 -Getuige te Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Acker, van Jan Corporael onder Monsr. de Lire 14-7-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Acker, van Piter Woonplaats ’s Gravenhage. Militair onder het Corps 30-11-1696? Huwelijk te Princenhage met Cornelia
van Zijne Majesteit van Groot Brittagne Hoekenbergh uit ’s-Gravenhage   BHIC
Ackerman
Marten Uyt Zwitzerlandt. Soldaat onder de comp. Swytsers 2-7-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Lysbet
Marcel(l)us. Maart 1655 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Actijn
Edwardt Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 28-8-1637 Ondertrouw te Heusden met Agnees Teuwes,
Ingelbije geb. het land van Gelder   BHIC
Adams Adriaen Soldaet 20-5-1688 Huwelijk te Gorssel met Odilia Westrop,
met attest van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Adams Hans Soldaat onder de comp. van Majoor Groustirns 20-11-1653 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Sytske
Inf.Rgt.633a* Rienckx, alhier. 4-12 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Adams Pieter Soldaat onder Capt. Orrock 6-6-1621 Ondertrouw te Alkmaar met Annetgen Okels,
?
wonende alhier
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Adams Trienen Korporaal onder Fryer 24-9-1621 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Janneken Jans Bocquet   Isis Bergen op Zoom
Adamsz.
Jacob Wdr. van Schotland. Soldaat onder Col. Henderson. 27-11-1622 Ondertrouw te Alkmaar met Susannetje Jans,
Wonend op het Nieuwe Lant wed. van Oede Jansz., won. in de Breedestraat
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Adelborst Johannes Mattheusse Geb. Poortvliet. Soldaat compagnie commandeur 30-10-1667 -Ondertrouw te Poortvliet met Cornelia Verbeek,
en kapitein Nicolaus van Vrijbergen  j.d., geb. binnen 't fort Frederick Heyndrick,
woonplaats : Poortvliet   Isis Zeeland
Ader
Sebastiaen Geb. Pruisen. Adelborst, hij diende onder kapitein 29-4-1633 Ondertrouw te Heusden met Metjen Jans,
Sanders geb. Heusden   BHIC
Adknison(=Atkinson?) Thomas Thomassen Soldaat, hij diende onder kapitein Astelie. Woonplaats Heusden 13-4-1651 Ondertrouw te Heusden met Grietje Jaspers
Pelanders. Kind: Ettienson   BHIC
Adolfs Jan Van Lange(?). Soldaat onder de compagnie van 1-12-1676 Ondertrouw te Zutphen met Mechtelt Hendriks,
capitein Keppel wed. van Teunis Jansen, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Adriaansen/ Antonius Soldaat 20-4-1632 -Vader te Breda, moeder Maria G(e)ijsbrechts  
Adriaensen 27-11-1633 -Idem   BHIC
Adriaansen Claas Soldaat onder de compagnie van capitein 10-12-1676 Ondertrouw te Zuthen met Catharina Olbert,
Plettenburg wed. van Fredrik Fritsen, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Adriaansen Damianus Soldaat 13-1-1634 Vader te Breda, moeder Elisabeth Damianse  BHIC
Adriaansen Lambertus Soldaat 28-11-1632 Vader te Breda, moeder Lucia Janssen   BHIC
Adriaansen Thomas Soldaat onder capitein Hekeren 5-3-1676 Ondertrouw te Zutphen met  Willemina
Lemmingaas [of ?: Lammingaas], j.d. van Grolle
Trouwboek Zutphen
Adriaansz Martinus Uit Bolsward (garnizoen?), soldaat. Afkomstig van  18-6-1698 Ondertrouw te Bolsward met Catharina Salomons,
?
Brussel en soldaat in de compagnie van Balthazar  uit Bolsward   Tresoar
Jacott
Adriaens Arnout Geb. Loenhout. Ruiter onder van Eekelen 9-4-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maeyken
Claes, geb. Geertruidenberg   Isis Bergen op Zoom
Adriaens Claes Soldaat onder Leen 25-12-1626 Partij in akte te Bergen op Zoom   Notariële Akten
Adriaens Jacob Geb. Heusden. Soldaat, hij diende onder de compagnie van monsieur de Chastillion te 21-1-1633
Ondertrouw te Heusden met Jenneken
's Hertogenbosch in garnizoen Pieters Broecqué, geb. Aken   BHIC
Adriaens Marten J.m., geb.  alhier, Soldaet onder Capt. Besanson 3-2-1632 Ondertrouw te Geertruidenberg met
in gaenrisoen alhier Jenneken Ariens, j.d. geb. Breeda,
en hier woonende   Website
Adriaens Merten Geb. Drongelen. Soldaat, hij diende onder kapitein  24-10-1631 Ondertrouw te Heusden met Catelijn Jans,
de Bije geb. Geertruidenberg   Isis Brabant
Adriaens Otto Geb. Zaltbommel. Soldaat, hij diende onder kapitein 27-5-1633 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Jans,
ter Voort geb. Zaltbommel. Geboden, proclamatiën
gedaan Zaltbommel   BHIC
Adriaense Arnout Soldaat 6-11-1676
Huwelijk te Breda met Geertruij Ensen?,
van Meurs (=Moers)   Isis Breda
Adriaense Peeter Soldaat, hij diende onder kapitein la Forest 22-2-1628 Vader te Heusden   BHIC
Adriaensen Heijndrick Geb. Veere. Soldaat onder Pets 15-4-1691 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken
Vissers, geb. Axel, wonende te Antwerpen
Isis Bergen op Zoom
Adriaensen
Jan J.m. van Engelant. Soldaet onder Abre Veer 6-2-1630
-Ondertrouw te Amersfoort (HG) met 
Geertruijt Beernts, van Ceulen,
wed. van Francoijs de Clouwe,
16-4-1630 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Adriaensen Laurens -Kwartiermeester in het regiment van kolonel Cau. 20-4-1693 -Commissie / instructie Zeeland
Inf.Rgt. 664c* Voorganger: Jacob de Salve
-Luitenant in de compagnie van luitenant-kolonel 26-5-1695 Commissie / instructie Zeeland
De Mauregnault, in het regiment van kolonel Cau(w) Isis Zeeland
Inf.Rgt. 664c*
Adriaensen Thobias Functie : Commandeur in Suriname. Tijdelijk plaatsvervanger van Abel Tijsso i.v.m. gezondheids-toestand 20-10-1677 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Adriaensen Toenis Geb. Oisterwijk. Soldaat, hij diende onder 10-3-1628 -Ondertrouw te Heusden met Maiken Hendricks,
commandeur Foljou woonplaats Brakel
2-4-1628 -Huwelijk te Hemert   BHIC
Adriaensen Wauters Sergant Zijn huijsvrouwe Janneken- lidmaat te Sluis
Website
Adriaenss, Marinus Ruijter en soldaat, in garnizoen te Breda 1645/1646 Erfkwestie te Tilburg   Website nr. 2480a
alias "peert",
Adriaenssen Adriaen Soldaat onder Verelst ? -Overleden
25-12-1626 -Partij in akte te Bergen op Zoom   Notariële Akten
Adriaenssen Cornelis Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 27-1-1658 Ondertrouw te Sprang met Judith Jans,
Cav.Rgt. 635d geb. Sprang   BHIC
Adriaenssen Embrecht Was ruiter onder de gouverneur (van Breda) 17-2-1605 Begraven te Breda   Isis Breda
Adriaenssen Govaert Herkomst Druynen. Vettewarier (kruidenier), 22-1-1638 Poorter te Druynen (Drunen)
gewesen soldaat onder Steenborgh, nu lest onder Isis Breda
cappitain Hoen
Adriaenssen Jan Ruiter onder den Gouverneur (van Breda) 1-5-1617 Echtgenoot van overleden vrouw te Breda
Isis Breda
Adriaenssen Jan Adriaen Adelborst 6-3-1607 Partij bij een transport  te Gilze en Rijen   Isis Breda
Adriaenssen Nicolaes Functie : Kapitein op het schip van oorlog genaamd 31-8-1653 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
het Lam
Adriaenss zn. Cornelis Geb. Son. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Loijs intertijt tot Sevenbergen in garnizoen liggende 3-7-1600 Ondertrouw te Breda met Martijnken
Jans van Maseijs dr. uit Nijmegen   Isis Breda
Adriaensz Adrlaen Wdr. van Pietertgen Hendrix. soldaet onder 14-1-1637 -Ondertrouw te Amersfoort met Belij Aerts,
Franciscus Veer j.d., van Nimmegen. Haar ass.Weijntgen Cornelis, zijn ass. sergeant Hendrick Pratschouw
-Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
31-1-1637
Adriaensz Aert Jm,  gebooren van hier, hoeff-smit van de comp. 30-11-1630 Ondertrouw te Geertruidenberg met
van den Ritmr. Haultmetz in guarnisoen alhier  Aeltjen Matthijsdr, geb. Breda,
wed. van Jan Jacobsz, woonende alhier.
Trouwboek Geertruidenberg 1614-1698
Adriaensz Jan Ruyter onder de Compagnie van Heere Ritmeester Boersbeeck binnen Breda in garnisoen liggende 13-2-1627 Partij te Alphen
Isis Breda
Adrlaensz Pieter J.m. van Amersfoort. Soldaet onder capt. van Weldere, garnisoen Bommel 14-4-1671 Ondertrouw te Amersfoort met Geertjen Alberts,
j.d. van Maes en Wael
Met dank aan Robert Maaswinkel
Adrian
Noel Geb. Province Brie (in Frankrijk). Soldaat van de 2-5-1683
Huwelijk te Breda met Marie Ardain,
Compagnie van Mr. Bulou in het Regiment van Mr. geb. Leuven   Isis Breda
Duteil   Inf.Rgt. 672b*
Adriani Cornelis Militair 14-11-1647 Vader te Ginneken, moeder Christina Joannis  
BHIC
Aegers Antoni Soldaat onder commandeur Crumb 15-5-1648 -Ondertrouw te Heusden met Margriet Jeams
?
(James?), wed.? van Edward Jeams?
-Andere partner: Mari Broocks   BHIC
Aegger
Leenart Uit Schotland. Soldaat, "Scotsman" 27-8-1607 Huwelijk te Bolsward met Renck Freerckx,
uit Balk   Tresoar
Aecken, van Jan J.m., soldaat onder de compagnie van de Heer 3-1-1660 Ondertrouw (ref.) te Grave met Jenneken Tonis,
Gentillot. j.d. van Gasselt. 21-01 getrouwd
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Aelberts Abram Soldaet onder den Capiteijn Beijlo van 't Regiment 23-5-1677 Vader te Roosendaal, moeder Jenneken Jacobs
van Stirem in guarnizoen van Sutphen, nu int leger BHIC
Inf.Rgt. 672i*
Aelbertsen Mattheus Tamboer onder Graaf van Waldecq Dec. 1637 Huwelijk te Breda met Luitje Gooijers,
geb. Den Bosch   Isis Breda
Aelbertssen
Aelbert Geb. Wesel. Soldaat onder van Gent Inf.Rgt. 622a* 19-2-1681 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Anthonett Spelterighs   Isis Bergen op Zoom
Aelbout Wolfert Luitenant van Kapitein Willem van Dorth 27-1-1639
Huwelijk te Breda met Maria Cornelissen
Kools, geb. Antwerpen   Isis Breda          
Aelbrecht Frans Geb. Ochtenen bij Oldenzeel. Ruiter, hij diende 1603 Ondertrouw te Heusden met Baerken Jelis
onder kapitein Witsart van Erp, geb. ’s-Hertogenbosch   BHIC
Aelbrechts Claes Soldaat, hij diende onder kapitein Hans 1605 -Ondertrouw te Heusden met Emmeken Barensdr
van de Bosch 4-9-1605 -Huwelijk   BHIC
Aelbrechtssen Jan Ruiter onder Ritmeester Broeckhuijsen. Aug. 1640 Huwelijk te Breda met Hilleken Sanders Isis Breda
Aelbrechtsz Jan J.m., geb. uit 't Sticht van Osno-brugge (=Osnabrück). Soldaet onder den heer van Valckenburg in guarnizo(en alhier?) 5-4-1627 Huwelijk te Geertruidenberg met Hilleke Jansdr,
geb. van Hazeluin(?), wed. van Roeloff Gerritsz,
woonende alhier   BHIC
Aelst Hendrick Geb. Deventer. Wdr. van Lijsbedt van de Weert. 15-1-1696 Huwelijk te Berlicum met Lijsbet Hendricx Verhage,
Ruijter onder de compagnie van de hr. G. Wils int Jd, geb. Berlicum   BHIC
regement van den luijtenant generaal van Obdam
in garnison tot Geertruijdenberg   Cav.Rgt. 645a*
Aelst, van Hansken Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Lambert 23-3-1601 Getuige te Breda (bij : Mertenss)   Isis Breda
Charles, Wachtmeester alhijer binnen Breda
Aelst, van
Jacobus Geb. Gent. Militair, hij maakt deel uit van het 23-7-1653
Huwelijk te Bergen op Zoom met Petronilla
Hollandse leger tegen de Engelsen. de Blije, geb. Gent, wonende in Zeeland.
Hij heeft verlofbrief van zijn commandant om met zijn bruid een katholiek huwelijk te sluiten
Isis Bergen op Zoom
Aelst, van Jan Van Leeuwe. Soldaat onder Capt. Walter Bruys 24-3-1607 -Ondertrouw
(Bruce) -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Susanneken van Re(?), wed. van Lieue Waeys,
wonende te Bergen op Zoom
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Aelst, van Velten Soldaet in de compagnie van monsieur Withs, Verklaring dat zijn vrouw  Geertgen Hermansdr de
moeder is van Niclaes Veltens, die uitvoer op het
schip Mauritius in de vloot van Leermyt.
Oud Notarieel Archief Rotterdamnotaris Wagensvelt  Met dank aan Robert van der Hall
Aenhouwer Wensel Beide waren krijgslieden 28-11-1680 Huwelijk te Breda met Grietje Pieters   Isis Breda
Aenreick Dirck Stevens Soldaat onder kapt. Van Loo, in garnizoen te Geertruidenberg 4-2-1668 Huwelijk te Oosterhout met
Neelken Adriaensen Coermans   Isis Brabant
Aerden, van der Isaack Tamboer onder de compagnie van kapitein Heyden, 22-11-1631 Comparant in aktes (testament en volmacht) te
in garnizoen liggend in Gorinchem Moordrecht? (notaris Pieter Pits)  Website
Met dank aan Robert van der Hall
Aerissen Roelif Van Uytrecht. Soldaat onder capt Pyckaert 4-6-1671 Ondertrouw te Harlingen met Jetske Clases,
Van Harlingen.Getrouwd 18-6
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Aerndts
Jacob Soldaat, van Stettin 29-1-1637 Proclamatie te Harlingen voor huwelijk met
Baeff Jans, uit Harlingen   Tresoar
Aernem,  van Gerrit Adelborst onder Kapitein Hackes 2-9-1671 Huwelijk te Breda met Antonette Lanoij,
geb.  Bergen-op-Zoom   Isis Breda
Aernhem, van Hendrik Janssen Ruiter onder de compagnie van de Heer Baron van Oostrum, in het garnizoen liggende te Zutphen 5-11-1684 -Huwelijk te ’s-Gravenmoer met
Cornelia Bernards Geus
< 21-2-1705 -Overleden   RA Tilburg
Aerningh
Erich Uit Denemarken. Soldaat 1-4-1622 3e proclamatie te Bolsward voor huwelijk met 
Fenne Jacobz, uit Leeuwarden   Tresoar
Aernoudt
Hans Afkomstig van Straatsburg. Adelborst onder de 12-12-1625 Ondertrouw te Heusden met Maijken Roelofs
ridder Johan Waddel BHIC
Aernouts Abraham Soldaat onder Kapitein Hoen 6-12-1641 Huwelijk te Breda met Maeijken Pauwels
Isis Breda
Aernouts
Boudewijn Geb. Sint Laurrens? (in Vlaenderen). Corporael onder de Compaignie van Capiteijn Beresteijn 18-7-1601 Ondertrouw te Breda met Lijntken Karels dr.,
geb. Oirschot   Isis Breda
Aerts Allaert Geb. Ophemert. Soldaat, hij diende onder de heer 23-6-1628 Ondertrouw te Heusden met Roelofken Gerrits,
van Ophemert. geb. Isendoorn   BHIC
Aerts / Cornelis Cornelis Joris/Goris/ -Ged. Loenhout 15-9-1609 -1e huwelijk met Margriet Philipssen
Georgi
-Out twee oft drijentwintich jaeren. Ruyter onder de compagnie van den heere van Sassenborch 13-08-1631 ---G.A.L. FI - 689 13-08-1631
 / Schepenregisters van Loenhout
Cornelis Cornelis -Ruyter onder de compagnie van capiteyn Jacques ten dienste van sijne majesteyt liggende in garnizoen tot Breda
Aertssone -Ruiter bij capt. Jacobs 30-05-1632 ---G.A.L. FI - 702 30-05-1632
-Idem Schepenregisters van Loenhout
10-10-1634 -Vader te Breda, moeder Margaretha Philips
24-8-1636 -Idem   Isis Breda   Kinderen overleden vóór ca 1641
1641 -2e huwelijk met Adriaentken (Naenken) Adriaens
-Ruyter te Bergen op Zoom. van Ostaijen, zij was eerder gehuwd met
Christoffel (Stoffel) Brocatus.(zie aldaar)
Maeyken Philipssen weduwe van wijlen Adriaen
Adriaenssen woonende inde Haeghe bij Breda ende 27-1-1646 -notarisakten van Laureys van der Buyten in Loenhout
Anneken Philipssen met Heyndrick Janssen soldaat -Schepenakten Loenhout
onder de compagnie vande heere capitain Smits      à G.A.L. 155 F.I 1045 01-12-1660
garnisoen houdend op te schrans ter Heyde hun mede Cornelis werd te Loenhout ook vermeld als Cornelis III
sterckmakende voor Cornelis Philipssen oock soldaat (vader en grootvader heetten ook Cornelis en werden
van de voors compagnie erffgenamane wijlen Margriet "Binck" genoemd). Pittig detail: de vader van Cornelis
Philipssen eerste huysvrouwe was van Cornelis Cornelis werd vermoord door Cornelis Jan  Keesselmans die
Aerts ende sonder kinderen achter te laten gestorven sijnde. voordien al iemand had vermoord te Sint-Lenaarts.
Keesselmans werd  verbannen uit het dorp Loenhout
en trok met zijn gezin naar Zandvliet.
Met dank aan Maria Gorissen
Aerts Henricus Soldaat 25-1-1632 Vader te Breda, moeder Maria Lammers   BHIC
Aerts Reijn Ruijterman onder de companie van Van Kessel, 1623 Huwelijk te Raamsdonk met Iken Adriaen
ghouverneur binnen der stadt Huesden. Leuskijnt   Met dank aan Jan van den Bergh
Aertse Geraert Geb. Heusden. Soldaat, hij diende onder de heer 1608 Ondertrouw te Heusden met Anneken Geraerts
van Lokeren. van Sprang   Isis Heusden
Aertsen Aert Geb. Zaltbommel. Soldaat, hij diende onder kapitein 16-12-1639 Ondertrouw te Ophemert met Grietjen Jans,
Tegnagel (=Tengnagel) geb. Ophemert   BHIC
Aertsen Dirick Geb.van bij Amsterdam. Militair; soldaet. 22-2-1697 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11929, f:20   Met dank aan Paul de Clerck
Aerts(s)en Jan Capiteyn 14-6-1692 -Overleden (verdronken)
17-6-1692 -Begraven te Breda   Isis Breda
Aertsen Joris Soldaat 28-9-1681 Vader te Breda, moeder Catharina Meijsen  
Isis Breda
Aertsen Mathijs Geb. Oirschot. Soldaat, hij diende onder kapitein 29-8-1625 Ondertrouw te Heusden met Willemken Gijsberts,
Foullau. geb. Sprang   BHIC
Aertsen
Michiel Geb. te Maaseik, luitenant ten dienste van deze stat 29-11-1682 Huwelijk te Oudenbosch met Cornelia Bluisken,
van de compagnie van kapitein Johan Besgevel geb. en wonende te Oudenbosch
onder het regiment van kolonel Torsi (=Tassin de BHIC
Torsay)garnizoen houdende in Bergen op Zoom
Inf.Rgt. 599b*
Aertsen
Peter Afkomstig van Cosfoerck (Schotland). Adelborst, 28-1-1633
Ondertrouw te Heusden met Trijntjen Dircks,
hij diende onder kapitein Valckenhaen geb. Bremen   BHIC
Aertsen Willem Geb. ca 1610. Wdr. Soldaat 12-5-1635 Huwelijk te St. Anna ter Muiden met Tanneken
Olivier, geb. ca 1618  Met dank aan Marianne Gossije
Aertsse Peter Geb. Rees. Soldaat, hij diende onder kapitein 1600 Ondertrouw te Heusden met Neeltgen Kals,
Assendelft geb. Bergen op Zoom   BHIC
Aertsse Seger Soldaat, hij diende onder kapitein Hogendorp 10-10-1631 Vader te Heusden  BHIC
Aertssen Aert Geb. Amerfort. Soldaet onder de Compaignie van 23-11-1601 Ondertrouw te Breda met Lijnken (Hen)rick Janss  
Jacques vanden Eijnde Isis Breda
Aertssen Anthonij Tamboer onder Johan Dorp, Commandeur van April 1643 Huwelijk te Breda met Maeijken Janssen,
Bommel geb. Gorcom   Isis Breda
Aertssen Jan Adelborst onder(de cie van) Pieter Franssen. 15-2-1602 Zijn vrouw Tanneken Jans dr. Is getuige te Breda (bij: Plavier zn.)   Isis Breda
Aertssen Jan Geb. vuijt lant van Cleeff. Soldaet onder Capiteijn Pieter …(van Dorp?) 28-9-1601
Ondertrouw te Breda met Tanneken Janss
geb. Antwerpen
Aertssen Pieter Ruiter onder Ritmeester Stoor 6-4-1642 Huwelijk te Breda met Catelijntje Guijliaum  
Isis Breda
Aertssen
Willem (William) Geb. Engeland. Soldaat onder van Els 4-11-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Lijntgen Aelbrechts, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Aertssen Willem Geb. Grave. Trompetter onder van Eekelen 9-3-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met IJken Jans,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Aertsz Giesbert J.m. van Heerde. Ruyter van de Hr. Majoor Baron de 13-3-1681 Huwelijk te Heerde met Janneken Jansz,
Reck in 't garnisoen van Arnhem j.d. wonende tot Arnhem   Heerde NG Trouwen
Aerttssen Joannes Militair in Breda 13-3-1644 Vader te Princenhage, moeder Margareta Tijssen
Isis Breda
Aerwel
Willem (William) Engels soldaat onder kolonel Veer 26-1-1605 Ondertrouw te Dordrecht met Mariken Jansdr.,
van Dordrecht, wed. van Adriaen Aertsz.,
van Breda.   Website
Aesten / Austijn Thomas -Geb. Engeland. Lantsmissaet, hij diende onder 27-4-1635 -Ondertrouw te Heusden met Judith/JudickHendricks  
  (Austin?)
kapitein Ingelbije -Ondertrouw te Heusden met Aeltjen Peters   BHIC
-Korporaal, hij diende onder kapitein Ingelbije 13-9-1641
Afferden, van Joannes Satraap van Boxmeer 1-4-1663 Vader te Sambeek, moeder Christina Maroijs  
BHIC
Ahossis Adriaen Adelborst 21-11-1681 Huwelijk te Breda met Jenneke Biesen
Isis Breda
Aikein
Jacob Schotsman. Onder de Graaf van Buckleuch, in 15-1-1632 Ondertrouw te Arnhem met Grietjen Jansen,
garnizoen te Schiedam wed. van Berent Jansen HoutsagerGet.: WillemHenderix, soldaat onder Maj. Balfour, Eernt Goossens
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Aken, van Adam Geb. Rijnberk, wonende te Bergen op Zoom. 4-2-1667 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Joosten,
Soldaat onder Hartman wed. van Jan Thomassen   Isis Bergen op Zoom
Aken, van
Jan Baptist Geb. Antwerpen, wonende te Bergen op Zoom. 7-10-1672 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Soldaat onder de Witte Maria Huijbrechts,  wed. van: Stoffel Schoets
Isis Bergen op Zoom
Aken, van Mathijs Lambertsz. Luitenant 1601 Inventarisatieboeken, nr. 621  Boedelinventaris
Leeuwarden. Echtgenote: Wouter Jansdr.
Akeren, van Maurits Vaandrig in de compagnie van kapitein Jonckbloet 12-5-1690 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Alaert Denis Jm  van Leyden. Soldaet onder capt. Peere 21-2-1621 Huwelijk te Geertruidenberg met Perinken Jansdr,
jd  van Maseyck, woonende tot
Geertruydenberghe   Isis Brabant
Alaerts Hubert Geb. Megen. Soldaat, hij diende onder kapitein 19-12-1625 Ondertrouw te Heusden met Mecheltjen
Foullau Hendericks, geb. Heusden   BHIC
Alart Francoijs / Ruiter onder Ritmeester Fermeullie 3-5-1643 -Huwelijk te Breda met Grietje Claessen,
geb. Roosendael  
Frans 27-9-1649 -Vader te Breda, moeder Grietje Claessen
 Isis Breda
Alart Jan Soldaat onder Kapitein Koene Okt. 1673 Huwelijk te Breda met Anneke Willems   Isis Breda
Alba, d’ Daniel Vaandrig in de compagnie te voet 25-11-1698 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Albers Joannes Geb. van Coeverden. Soldaet 18-2-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:51   Met dank aan Paul de Clerck
Albert Swaen Ruijter onder de Gouverneur(Van Breda) 5-10-1601 Getuige te Breda   Isis Breda
Alberts Albrecht of Ruyter onder ritmeester Joris (George) Hume tot 8-8-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Hiltien Martens ?
?
Elbrecht Nieumegen van der Graft, wed. van Hendrick Linder. 29-8 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Alberts Andries Van Bruinsbergh (Brunsbergen). Corp. onder capt. Hania 20-2-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Cunne Meinerts,
Van Gerxklooster. 18-4 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Alberts Casper Van Groenenberg. Soldaat van capt.-majoor 27-6-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Ettien Aernts,
Groustein van Groningen. 25-7 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Alberts
Gerrit Geb. graafschap Bentheim. Adelborst, hij diende 27-2-1637 -Ondertrouw te Heusden met Maeijken Lamberts,
onder kapitein Coumans geb. Breda
20-3-1637 -Huwelijk te Hemert. Kinderen: Alberts   BHIC
Alberts Harmen Soldaat onder de guarde   Inf.Div. 631a 17-2-1656 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Foeck
Wyllems, alhier Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Alberts
Jacob Uit Zwitserland. Soldaat 30-12-1608 -Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met
Tziets Harmens, uit Leeuwarden
22-1-1609 -Huwelijk te Leeuwarden   Tresoar
Alberts / Jan Soldaat onder de comp. van de Heer capt. Lyclama 3-1-1675 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Lysbet Fedtjes,
of: Allerts wed. van Sybout Tjallinghs, beide alhier. 21-1 al-
hier getr.  Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Alberts Jan Geb. Hofte (?), wonende te Bergen op Zoom. 28-6-1692
Huwelijk te Bergen op Zoom met
Soldaat onder Dreves Aeltje Florissen, geb. Limburg                            ?
Isis Bergen op Zoom
Alberts Rienck Wdr. Soldaat onder de comp. van seryant-majoor 12-9-1652 Ondertrouw te Leeuwarden met Grietie Willems,
Poppe van Burmania wed. (van Tieerd Hendrix). 3-10 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Alberts Willem Wdr. Van Eltjen Arents. Soldaat onder capitein Joost Dec. 1674 Geproclameerd te Ruinerwold voor het huwelijk
Valok(?), tegenwoordig tot Coevorden in met  Truitjen Wierts,  wed. van Berent Idessen.
ge?aarnesoun. 'Vertoont hebbende het consent Laten huw. procl. optekenen
geschreven met sijn eigen handt van sijn capitein Ruinerwold NG Trouwen
omme te mogen trouwen'.
Alberts Willem Geb. Deventer. Soldaat onder Balfour 19-5-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met Aldegonde
Bakelands, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Albrinck Hermanus Geb. van Wenterseijck (Winterswijk?). Soldaet 10-1-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven.
b:11928, f:47   Met dank aan Paul de Clerck
Albrink Otto Van Ootmarsum. Corporaal onder de majoor van 6-12-1693 -Ondertrouw te Almelo Almelo Trouwen 1691-1749
Rechteren  Cav.Rgt. 635d 9-1-1694 -Huwelijk te Almelo met Geertruijd Jurijsen,
uit Almelo   website
Alcken, van Willem Ruiter, hij diende onder de compagnie van baron 11-6-1671 Huwelijk te Heusden met Geertruijt Mourier,
van Wassenaar-Opdam(ovl. 1665)  Cav.Rgt. 635d geb. Arnhem   BHIC
Alderman
Franciscus Geb. St. Laurens (in Engeland). Veldscheerder 1-3-1602
Ondertrouw te Breda met
Margriete Jans dr. Billingslij,
geb.Baston (in Engeland)   BHIC
Aldroen
Jan Geb. Wilrijk. Soldaat onder Coninck 17-3-1632
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Geertruijt Vlams, geb. Boom 
Isis Bergen op Zoom
Alegre Jean Loijs Gereformeerd vaandrig 12-3-1699 Betreft jaarlijks pensioen.
Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Alemand
Petre Maixner Geb. / Natif de Wolgast en Pomeranie (Pommeren), 14-8-1692 -Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
âgé de 38 ans. Soldat du Sieur Hallweil, Regiment Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
d'Alsace, ouil à servi 22 mois, speciffiez dans ses
certificats est Estropié du bras droit d'un coup de Website   
mousquet quil receut au Siege de Montmeillan,
marié à Maëstrich (Getrouwd te Maastricht), et est
Catôlique.
Alen, van Reijnt Ruijter onder de Compagnie van de heer Majoor 8-5-1687 Huwelijk te Doesborgh, Princenhage
Nieuwenhuijsen met Anneken Fransz   Isis Brabant
Alexander David Soldaat, hij diende onder kapitein Edmund 22-11-1620 Vader te Heusden   Isis Brabant
Alexander    =?
Jacob Geb. Schotland. Soldaat onder Persens 11-6-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maeijken Pieters,
geb. Algiers, wed. van Willem Daniels
Isis Bergen op Zoom
Alexander    =?
Jacob Geb. Schotland. Korporaal onder Persins 2-2-1680 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Agnieta Pieters, geb. Sonsbeeck   Isis Bergen op Zoom
Alexander
Jan Uit Schotland. Soldaat onder Capt. Orrock 6-8-1623 Ondertrouw te Alkmaar met Cathelena Thomas,
wed. van Irlant, wonende in de
Meulensbuert. Getrouwd
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Alken, van
Jan Aertssen Geb. Alken. Soldaat onder Kapitein Mansart 4-8-1642 Huwelijk te Breda met Elsken Hendriksen
van Dijck, wed. van Louij Winshout   Isis Breda
Allard
Ertsberl (Archibald) Schotsman onder Capt. Steven Brouwnfield 16-3-1614
-Ondertrouw
8-5-1614 -Huwelijk te Geertruidenberg met
Maria Treube, van Samere in Arthois   Isis Brabant     
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Allard
Jan Geb. Hoei (=Huy).Zoon van Guillaume Allard en soldaat van de Compagnie van de Capiteijn Leve 15-8-1616 Huwelijk te Breda met Marie Vergat, geb. Breda,
dochter van Dominicq Vergat   Isis Breda
Allard Pieter Adelborst 22-11-1684 Huwelijk te Breda met Lijsbeth Jans,
geb. Maastricht    Isis Breda
Allardt Pieter Geweldige provoost in het garnizoen te IJzendijke. 30-6-1685 Commissie / instructie Zeeland
Voorganger: Joris Willis Isis Zeeland
Alleman
Balthen Van Wetteren in Vlaenderen. Soldaat onder Cap. 22-5-1632
Huwelijk te Terneuzen met Elisabeth Jansdr,
Cruiningen uit 't landt van Lucsemburg   Website
Allen Jan Geb. Nijmegen. Soldaat, hij diende onder kapitein 11-5-1646 Huwelijk te Hemert met Maijken Jans,
Whitepol uit Hemert   BHIC
Almaras, d’ Willem Exalto Geb. Workum. Soldaat 27-5-1683 Huwelijk te Ginneken-Bavel met Judith Claessen,
geb. Willemstad   Isis Breda
Aloffs Pieter Adelborst van Kapitein Lawijck 28-5-1642 Huwelijk te Breda met Anneken Pieters  Isis Breda
Alons Pietter Helleberdier van sijn Vorstelyke Genaede 22-4-1655 Ondertrouw te Leeuwarden(ref) met
Syoeckien Keympes, alhier. 5-5 att. gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Alp Johannis Sergeant 2-11-1664 Begraven te Breda   Isis Breda
Alphen, van Peeter Wouters Ruiter, woonplaats Breda (op het Ginnekenseinde) April 1648 -Geboden te Breda
? -Huwelijk te Ginneken met
Jenneken Adriaens van Sevenbergen,
wed. van Peeter Anthonissen Tack   Isis Breda
Alphinston
Jan Jg uit Schotland. Droogscheerder, wonende in de 3-4-1622 Ondertrouw te Alkmaar met Heyndrickge Willems,
Houtil wed., wonende in de Rame te Alkmaar
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Alphinston
Thomas Schotsman. Wdr. Adelborst onder Col. Henderson 12-6-1622 Ondertrouw te Alkmaar met Margriet Mangomre
(Montgomery), wed. uit Schotland.,
wonende op de Dijk te Alkmaar.
Differuntur proclamationes
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Alten, van Theunis Jansz J.m., soldaet onder den heer Van Valckenburg, 8-10-1626 Huwelijk te Geertruidenberg met
In garnizoen alhier Sijcken Hendricks, j.d. gebooren van Worcum,
hier woonende   BHIC
Alter
Jan Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Steenbergen. Soldaat onder Grover 22-12-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Catrijn Jans Brens,  wed.  van Cornelis
 van de Wijgert   Isis Bergen op Zoom
Althoff Pieter Korporaal onder Kapt. Becker 4-3-1691 Huwelijk te Breda met Christina van Olphen,
geb. Breda   Isis Breda
Altjer
Paulus Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen 31-3-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna van
op Zoom. Soldaat onder Charles Voorvelt, geb. Hellevoetsluis  Isis Bergen op Zoom
Altuna, de Andries Kolonel in Spaanse dienst en gouverneur stad Geldern 1689 Bierman contra hem en contra Karel Anthonie
?
de Altuna, schepen van Antwerpen: boedel van Cornelis van Akeren  
Archieven.nl   Raad van Brabant, 1586 - 1811
Alvares Bartholomeus lutenant. 23-4-1686 Huwelijk te Gorssel met Dina Lammers,
met attest. van Zutphen   Gorssel NG Trouwen
Alvarez Adolf(t) Van IJsendijcke, dienende binnen Neusen onder de 1657 -Ondertrouw te Zaamslag met Catelijntie
compagnie van d’Heer Commandeur Hoemaker Lammens j.d. van Axel
21-10-1657 -Huwelijk te Axel   Website
Alvberts Pieter Soldaat 19-11-1684
Huwelijk te Breda met  Pieternelle Kornelis,
geb. Brugge   Isis Breda
Amama Gerryt Capt. over een comp. te voet 12-2-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met juffer
Bennadina van Vierssen. 17-2 att. gegeven
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Amant, St.
Francis Geb. Piemont.  Soldaat onder Nachtdagh 27-5-1690 Huwelijk te Bergen op Zoom met Elisabet
Charlotte Lachoni   Isis Bergen op Zoom
Ambt Conradus Geb. Hausen. Kapitein-luitenant, hij diende onder 30-12-1634 Ondertrouw te Heusden met
?
luitenant-kolonel Wederholt garnizoen houdende Hester Hasia van den Sande   BHIC
te Nijmegen.
Ameldonk Jacob Van Emmerik. Soldaat in de comp. van de heer 1-7-1652 Wordt genoemd in een depostie te Brielle i.v.m.
Bijland in garnizoen te Brielle huwelijk met Idetje Pieters, wed. van Pieter Sanderste Brielle   Notariëel Archief, inv. Nr 1013
Ames Thomas Kapitein 1-7-1631 -Getuige te Bergen op Zoom
20-5-1633 -Idem   Isis Bergen op Zoom
Amijsen Judocus Soldaat 27-1-1637 Vader te Breda, moeder Aleidis Zacharias
Isis Breda
Amman Steven Soldaat, hij diende onder kapitein Nieuland 1612
Ondertrouw te Heusden met Maijken Jacobs,
geb. Maaseik   BHIC
A(e)moedt Claes Soldaat onder de comp. Swytsers 9-9-1655 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Feyck Hajes,
?
wed. van Jan Leepoll (of: Lepoel), alhier. 23-9 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Ammonsz Andries Van Nouwenborch(?). Soldaet 28-1-1607 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met 
Merritgen Albertsdr, van Amersfoort
5-2-1607 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Amond
Thomas Geb. Engeland. Soldaat onder Ingerum 30-5-1678 Huwelijk te Bergen op Zoom met Marijken Bartels,
wed. van Jan Gerritsen   Isis Bergen op Zoom
Amoureux, l' Isaak Chirurgijn onder Bedarijde 23-1-1665 Huwelijk te Bergen op Zoom met Aechie Bartels,
wed.  van Pieter Heijnsbergen
Isis Bergen op Zoom
Ampsing Jan Geb. Eindhoven. Soldaat, hij diende onder kapitein 5-10-1646 Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Jans,
Trockmorton geb. Heusden   BHIC
Ancum, van Lubbert Ruiter onder viconte de Machault. 5-11-1630 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Peters,
geb. Nistelrode   Isis Heusden
Andeler Jeurien Geb. Tourlach(?). Soldaat, hij diende onder kapitein 27-11-1633 Ondertrouw te Heusden met Geertruijd Luijcks
Fredericks Sanders BHIC
Andelle
Francilque Geb. Italië. Soldaat, hij diende onder de heer 7-3-1636 Ondertrouw te Heusden met Anneken Huijberts,
de Villers. geb. Tilburg   BHIC
Anderse (Anderson?)
Robbert Schotsman, geb te Celle. Soldaat onder Capt. Bronswel (Brownfield) 22-8-1620
Ondertrouw te Geertruidenberg met
Catelina Simwuste, jd uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Andershon
Robert Schotsman. Wdr. van Sijke Pieters. Soldaat onder 6-5-1618
-Ondertrouw
Capt. Ralph Dexter 20-5-1618 -Huwelijk te Geertruidenberg met
Maeijke Joostendr., van Brussel, wed. van
Hans Entowaert(?) Lucasz.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Anderson William Soldaat, hij diende onder kapitein Wild 24-12-1632 -Ondertrouw te Heusden met Trijntjen Engelen,
wed. vanThomas Haijs  
-Andere partner: Marij Anderson   Isis Brabant
Anderssen
Jan Uit Schotland. Soldaat onder Capt. Hum(e), in 7-2-1615 -Ondertrouw
garnizoen alhier 22-2-1615 -Huwelijk te Arnemuiden met Maeyke Wilms,
jd van Arnemuyden. Get.: (hem) David Hum(e), JanStrachan(?), (haar) haar vader Wilm Jans
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Andreae, van Johan Poppe Kolonel-commandant van het 1e Bat. van 3-8-1692 Gesneuveld bij Steenkerken
Inf.Rgt. 639a*
Andries Aighiel Geb. Groningen. Sold. onder capt. Albijn 8-2-1673 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Etje Sipkes,
j.d. van Franeker. Att. Gelight, daarna hier 8-5
getrouwd   Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Andries
Christiaen Uit Noorwegen. Soldaat 27-6-1675 Huwelijk te Dokkum met Antie Bartholomeus,
wed. van Tjerd (Gerryt) Emelius   Tresoar
Andries Fox Lieutenant van capiteyn Tithannia 6-7-1605 Lidmaat te Sluis   Website
Andries
Jean Geb. Frankrijk. Soldaat onder Swaulff 31-5-1633 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Mari Lescar,
wed.  van Jean Pieters   Isis Bergen op Zoom
Andries
Michiel J.m. van Braeckel. Soldaat onder de Comp. van de 22-6-1669 Ondertrouw voor de predikant  te ’s-Hertogenbosch
Luitenant Kolonel de Gomes
met Clara Jaspers, j.d. van Rijssel / Lille.
Uit dit huwelijk:
- Andreas, ged RK St Pieter 10-6-1670
- Jaspar, ged RK St Jan 10-10-1671
- Elizabetha, ged RK St Jan 7-12-1672
- Claudius, ged RK St Jan 24-11-1674
Met dank aan Annemarie Kosters
Andries Silvester Soldaat onder Kapt. Valkenhaen 27-4-1692
Huwelijk te Breda met Johanna Schamplers, 
geb. Leuven   Isis Breda  Zie ook van Elderen
Andries Thonis Jm van Sprangh, ruijter onder de ridtmeester Haften 4-4-1641 -Ondertrouw te Sprang
28-05-1641 -Huwelijk te ’s Grevelduin-Capelle met
Anneken Heijndricx, uijt de Vrijhoeven
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
Andries, van Grittie Soldaat in het leger van de graaf van Holsteyn 24-5-1680 Peter te Breda   Isis Breda
Andriesen
Andries Uit Denemarken. Soldaat 30-7-1654
Huwelijk te Harlingen met Anneke Jans,
uit Emderland   Tresoar
Andriesen Jan Majoor van fort De Roovere 31-8-1629 Vader te Bergen op Zoom (zoon Willem Andriesen)
Isis Bergen op Zoom
Andriesen
Jan J.m. van Engelandt. Soldaat onder de Grave van Oxfoort 13-2-1630 Ondertrouw te Amersfoort met Grietgen Jans,
wed. Thomas Chanders, geb. Utrecht
Met dank aan Robert Maaswinkel
Andriesse
Jaques Afkomstig van Dramses (Schotland). Ruiter, hij diende onder Witsart. 1603
Ondertrouw te Heusden met Jenneken
Jansse, geb. Schotland   Isis Brabant
Andriesse Joost Soldaat, hij diende onder kapitein Virij 1606 Ondertrouw te Heusden met Anneken Willems,
geb. Maijserwick   BHIC
Andriessen Andries Geb. Sluis. Wdr. Soldaat onder kapitein Calslagh. 1632 Huwelijk te Woudrichem met Anneken Jans, jd,
geb. ’s-Hertogenbosch   Isis Heusden
Andriessen Aert Soldaat, hij diende onder kapitein Foljou 26-5-1626 -Ondertrouw te Heusden met Maiken Adriaens
-Andere partner: Joostjen Roelofs   BHIC
Andriessen Jan Soldaat onder de compagnie van capitein Fredrik 10-12-1676 Ondertrouw te Zutphen met Grietje Gerrits,
van Keppel wed. van wijlen Jan Cremer, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Andriessen Jan Hendrick/ Soldaat onder kapt. de Nijs. “Pauper Miles”. 20-5-1691
Huwelijk te Breda met Maria (van) Eekhout,
Jan Hendriks geb. Brussel   Isis Breda
Andriessen
Johan Afkomstig van Londen. Soldaat onder kapitein 19-11-1632 Ondertrouw te Heusden met Janneken Jacobs
Gibellin. Isis Heusden
Andriessen
Pieter Geb. Brugge.Soldaat onder Leefdael 1-8-1692 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Margriet van de Couver, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Andriessen Simonis Vaandrig bij capt. Laurme 27-11-1635 Vader te Breda, moeder Barbara Willems   BHIC
Andriesson Adam Geb. Schotland. Soldaat onder Hum 6-11-1637 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
 (=Anderson?)
Anneken Hacket, geb. Schotland  
Isis Bergen op Zoom
Andriesz Daniel Soldaat, hij diende onder kapitein Ricotier 29-8-1698 -Ondertrouw te Heusden met Aaltje Jans
9-9-1698 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Andriesz.
Jan Jg van Schotland. Soldaat onder Capt. Hum(e) alhier 1-3-1614 -Ondertrouw
23-3-1614 -Huwelijk te Arnemuiden met Maeyke Daniels,
jd van alhier. Get.: (hem) Jan Andriessen en Sander
Dem(?), soldaten onder deze comp. en de schrijver,
(haar) Sintke Pieters, haar moeder, en Tanneke Pieters,  haar grootmoeder
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Andriesz Rijck Jm, soldaet onder Capt. Daszel 1639 Ondertrouw te Bredevoort met Agniesz te Boer,
jd van Bredevoortt   Bredevoort ND ref. ondertrouw
Andriesz
Willem Schotsman, soldaet onder capt. Simon Herkot in 20-12-1629
Huwelijk te Geertruidenberg met
guarnizoen alhier Anneken Brounsfeld, mede uit Schotland,
hier woonende   BHIC
Andris Pytter Soldaat onder Ockinga 17-7-1670 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Sytske Riene,
van Leeuwarden. 17-8 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Annes Wytse Ruiter onder de Heer ritmeester en majoor Douwe van Grovestins comp.  Cav.Rgt. 668a 2-11-1673 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Sybrigh Jans,
alhier. 20-11 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Angermans Peeter Sergeant van (Kapt.) Overschi. 4-3-1664 Begraven te Breda   Isis Breda
Angermonde, van Hendrik Adelborst onder de Compagnie van Overschie 25-7-1668 Huwelijk te Breda met Marij Henau   Isis Breda
Angué Christoffle Soldaat, hij diende onder kapitein Baudan 13-3-1629 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Abrahams,
geb. Breda   BHIC
Anskes Johannes Van Wolvega. Soldaat onder capt. Wijngarden 15-10-1671 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Neeltie Dieuwes
(of Douwes), jd. 5-11 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Ansomel
Johan Van Vranckrijck. Ruiter onder de prins van Oranje  19-10-1611 -Ondertrouw te Amersfoort met Lijsbet Jansdr,
van Tiel, wonend Amersfoort
29-10-1611 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Ansten Thomas Soldaat, hij diende onder kapitein Jaksom 29-11-1633 -Ondertrouw te Heusden met Elisabeth Cornelis.
Geboden, proclamatiën gedaan Gorkum
-Andere partner: Anneken Ansten  
Anthoni Jan Jm. Soldaat onder de heer capt. Jr: Hessel van Bootsma 16-6-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Antje Lulofs,
jd tot Bolsward. 30-6 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Anthoni Wiet Soldaat onder Maj. Beaumont 9-12-1691 Huwelijk te Breda met Kornelia Lemkens
Isis Breda
Anthonis Petrus Geb. van Winsel(?), soldaet. 24-11-1693 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:43   Met dank aan Paul de Clerck
Anthoniss Rogier Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn 4-8-1600 Ondertrouw te Breda met Cornelie Adriaens dr.,
Pieter van Dorp wed. van  Marten Smits   Isis Breda
Antonissen Joannes Soldaat bij capt. Corradin 12-12-1635 Vader te Breda, moeder Margaretha-   BHIC
Antonissen Salomon J.m., soldaet onder de compagnie van d’Heer 1-7-1646 Huwelijk? te Axel met Geertruijt Dirricks,
Capt. Seraeskercke j.d. van Zierikzee   Website
Anthoony Anthoony Soldaat onder capt. Hanie 8-9-1667 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met
Brecht Clases, van Harlingen. 22-9 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Antwerpen, van Gillis Reijniersz Soldaat, woonplaats Woerden 13-4-1650 Geldgever te Woerden   Website, notaris Woerden
Antwerpen, van Hans Corneliss Soldaet onder de Compaignie des Gouverneurs 4-11-1600 Overleden man van de bruid (Anneken Jans
van Bergen van Rijckelijckhuijsen)  Isis Breda
Antwerpen, van Hendrick Geb. ’s-Hertogenbosch, woonplaats Middelburg. 5-9-1687 -Huwelijk te Woudrichem met Metje Jacobs,
Soldaat in de compagnie van kapitein Van der Vorst. jd geb. Woudrichem
22-5-1688 -Vader te Woudrichem, moeder Neeltjen Jacobs
 Isis Heusden
Antwerpen, van Peeter Janssen Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Peter 30-8-1602 Getuige te Breda
Gheerbrantssen C?idde Isis Breda
Appel Philip Geb. Tilburg, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 27-5-1676 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Pieters,
onder Teynagel geb. Oudewater   Isis Bergen op Zoom
Archer
Jan Geb. Engeland. Soldaat onder Hinckenson 15-7-1634 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maria Taijlor
Isis Bergen op Zoom
Arckel, van ? Kapitein 21-9-1601 Getuige te Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Arckel, van ? Kapitein 3-3-1669 Vader te Heusden, moeder Jannetta Haustuw
BHIC
Arends Derk Soldaat onder Majoor Huissel 21-3-1694 Huwelijk te Breda met Josyntjen Klaas,
geb.  Leeuwarden   BHIC
Arends / Christiaen -Kolonel van een regiment. Voorganger: 29-8-1693 -Commissie / instructie Zeeland
Schimmelpenninck van der Oije Inf.Rgt. 672c* Isis Zeeland
Arents  -Kolonel in een regiment te voet. Kolonel 13-11-1693 Commissie / instructie Zeeland
Schimmelpenninck van der Oije   Inf.Rgt. 672c*
Arendt Matthijs Soldaat onder Kapitein Fredrick van Lauwick 17-12-1642 Huwelijk te Breda met Trijntken Zuer,
wed. van Jacob Coen   Isis Breda
Arent Hans Soldaat onder van Donaun 16-10-1647 Huwelijk te Breda met Jenneken Hendrickx  
Isis Breda
Arents Arent Afkomstig van Boertange. Soldaat onder kolonel 6-9-1651 Ondertrouw te Dokkum met Geeske Jans,
Ernst van Aylva afkomstig van Boertange   Tresoar
Arents Hans Geb. Steemen(?), wdr. Soldaet onder Capt. 1-11-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met Aeltien Jansz, j.d. geb. bij Maestricht, woonende alhier   Website
Duivenvoirde in gaernisoen alhier
Arents Hans Soldaat onder Commandeur (Zie Dirck Huygens?) 11-2-1646 Huwelijk te Breda met Anna Hooften   Isis Breda
Arents Harmen Geb. te Hasselt in het Sticht Overijssel, ruiter onder 14-12-1698 Huwelijk te Oosterhout met Geertruy Mollen  
het reg. van Warffensee Isis Brabant
Arents Hendrik Adelborst onder Kapitein Blommaerts 29-12-1674 Huwelijk te Breda met Maria Daniels   Isis Breda
Arents Jan Wdr. Ruyter onder Baron de Heijden 18-3-1683 Huwelijk te Heerde met Dirkje Borchers,
j.d. in Assendorp   Heerde NG Trouwen
Arents
Jan Geb. Brussel. Soldaat onder Alva   Inf.Rgt. 577a* 26-9-1692 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Lijsebet
Engelen  Isis Bergen op Zoom
Arents Lambert Soldaet 15-5-1681 Met att.  van Zutphen gecopuleert te Warnsveld
met Berentien Herms   Warnsveld NG Trouwen
Arentsen
Jan Geb. Bergen / Mons (Henegouwen / Hainault). 23-3-1673 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Soldaat onder Langerode Mariken Brickers, wed. van Jan Walthois
Isis Bergen op Zoom
Arentsen Jan Soldaad onder de heer van Slangenberg 10-4-1687 Ondertrouw te Rheden met Jenneken Jansen,
j.d. van hier, den klenen Jan Roelofs dogter.
Rheden NG Trouwen
Arentsen Pauwels Soldaat onder commandeur Crumb 25-5-1646 Ondertrouw te Heusden met Ariaentjen Ariens,
geb. Heusden   Isis Brabant
Arentsse Gerrit Ruyter onder de ritmr. Decker 17-09-1634 Huwelijk te Baardwijk met Lysebeth Aelberts.
Zij overleggen een attestatie waaruit blijkt dat zij
te Grave in ondertrouw waren gegaan.
Bron: Nederlandse Leeuw 1965, Trouwboek
Baardwijk 1621-1637   Met dank aan Niek Boevé
Arentssen Hans Geb. Bael. Ruiter onder Ritmeester Nassouw 21-2-1638 Huwelijk te Breda met Jenneken Cornelis,
(in doopboek Arisz) Cav.Rgt. 635a? woonplaats ’s Gravenmoer Isis Breda
Arentssen Pieter Sergant onder de compagnie van Jan Cappeljauw April/mei 1655 Ondertrouw tot Liefkenshoek met JosyntjeMeertens   Website
Arentts Evert Van Hoxbergen.  J.m., soldaat onder kapt. de Vriess 18-6-1682 Ondertrouw te Brummen met  Anne Cathrijne Smitts, j.d. won. tot Öken (bij Tönis Janssen)
tot Arnhem Brummen NG trouwen
Arentz Gerrit Arent Willinx soon, soldaet van sijn h.gr. exc 12-2-1679 Ondertrouw te Borculo met Mechtelt Kist,
wed. wijlen Arent Janssen van hier
Borculo NG Trouwen
Arentz Henrik J.g. zal. Arent Willinks nagelaten soon. Soldaet van sijn excell. 20-1-1678 Copulati in / huwelijk te Geesteren met Aeltjen
Stoffers,  zal. Bernd Stoffers nagelaten j. dochter
Borculo NG Trouwen
Arentze Jan Soldaat onder Kapitein Storm 30-12-1674 Huwelijk te Breda met Maria Fortuijn   Isis Breda
Ariaensen Damianus Ruiter bij de graaf de la Tour (D’Auvergne) 11-11-1635 Vader te Breda, moeder Elisabeth Damen 
 Cav.Rgt. 625b  Isis Breda
Ariens Aelbert Soldaat, hij diende onder kapitein Percheval 27-10-1640 -Ondertrouw te Uitwijk met Maeijken Gijberts.
-Huwelijk te Uitwijk   BHIC
Ariens Jaspar Jm, geb. Woerden. Soldaet onder Capt. Herteveld 17-5-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met Dinge Jans,
in guarnisoen alhier jd, geb. Emdoven (Eindhoven?), wooneden mede
alhier   Website
Ariens Marinus Soldaat onder Ritmeester Krock 13-3-1639 Huwelijk te Breda met Corstien Willemssen,
(in doopboekAdriaens) geb. Etten, woonplaats Gravenmoer's   Isis Breda
Ariense Arien Geb. Oosburch. Soldaat onder kapitein John Huntleij, 11-11-1634 Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Dircx,
garnizoen houdende binnen Bergen op Zoom geb. Gorkum   BHIC
Ariensse Arien Geb. Delft. Korporaal, hij diende onder kapitein 1601 Ondertrouw te Heusden met Claesken Jaspers
Wijngaerde BHIC
Arienssen Claes Ruiter, hij diende onder de baron van Wassenaar 18-11-1667 Ondertrouw te Hemert met Lijntjen Claes,
van Obdam (ovl. 1665)   Cav.Rgt. 635d geb. Hemert   BHIC
Ariensz Dirck Soldaat 2-7-1681   Begraven te Delft (Nieuwe kerk)
Dig. Stamboom Delft
Arincx Adrianus Soldaat bij van Bure 6-4-1635 Vader te Breda, moeder Apollonia Melsen   BHIC
Arissen Adam? Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn 7-7-1600
Huwelijk te Breda met Teuntken Joost
Heijman Cornelissen Goossens dr., geb. IJmersel (=Immerseel) 
Isis Breda
Arissen Pieter Adelborst onder Kapitein van der Meulen 23-8-1673 Huwelijk te Breda met Elsken Jurriaens Isis Breda
Arissen Sander J.m. van Amersfoort. Soldaet onder capt. Schippon 10-4-1630 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met Fijtgen Jans,
j.d.  van Vickerberch uit het land van Gulick,
wonend Amersfoort
25-4-1630 -Huwelijk te Hoevelaken  
Met dank aan Robert Maaswinkel
Arisz David Ruijter in de Cie Severijn, garnizoen Hasselt 14-12-1677 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met Stijntje Jans,
j.d., wonend Amersfoort
16-12-1677 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Arhelum, van IJsbrant Claessen Geweldige provoost over het garnizoen te Sluis. 31-5-1658 Commissie / instructie Zeeland
Voorganger: Hans Dam (overleden) Isis Zeeland
Arissen Gevert J.m., geboren alhier. Soldaat onder mijn Heer 11-1-1639 Huwelijk te Buren met  Uijltjen Vonck,
Stelandt Inf.Rgt. 635a*, drossaard alhier wed. van Wernert Laurensen, wonende alhier.
Geref. Trouwboek Buren  
Met dank aan Robert Maaswinkel
Arkel, van Frants Kapitein 12-12-1675 -Vader te Heusden, moeder Adriana Roota
25-7-1677 -Idem   BHIC
Arminvilliers,  de ? Luitenant-kolonel in het regiment van kolonel Haulterives. Voorganger: baron de Vaucelas. 22-9-1648 Commissie / instructie Zeeland
Voorheen sergeant-majoor in het regiment van kolonel Des Loges. Inf.Rgt. 602c* Isis Zeeland
Armandi
Francoiys -Jongman uyt Vrankrijc, ruyter onder de marquis 20-7-1625 -Huwelijk te  te Bardwijk met Margriete du Bisen,
La Force   Cav.Rgt. 625a ?
jd van Luyc/Liege
Bron: Nederlandse Leeuw 1965, Trouwboek
Baardwijk 1621-1637          Met dank aan Niek Boevé
-Ruiter in de compagnie van de heer de la Force 3-5-1637 -Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Margarete
du Binsson   BHIC
Arnel Willem Luitenant, hij diende onder kapitein Coumans 31-5-1633 -Vader te Heusden, moeder Catarina
van Brambach
2-9-1635 -Idem   BHIC
Arnhem, van Jan Christoffel Soldaat onder Sijn Genade de Graave van Hoorn 7-2-1652 Ondertrouw te Grave met Thijsken Claessen,
j.d. van Nimwegen. Attestatie naar Beers.
Wolters Soldatenhuwelijken Grave
Arnolds Bartholomeus Soldaat bij de heer van Drunen, satraap 19-11-1634 Vader te Breda, moeder Joanna Willems  
Zie van Haestrecht? Isis Breda
Arnolts Herman Corporael onder capt. van Hogen 2-1-1676 Ondertrouw te Zutphen met Janna Margretha
Geijers, wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Arsnau
Pierre Geb. Richel (Luik/Liege). Soldaat, hij diende onder 17-3-1634
Ondertrouw te Heusden met Lijsbeth Warin,
kapitein Moutier geboren Sanjou (Luik/Liege)   BHIC
Artagnan, d’ Charles Zie :  Charles de Batz de Castelmore
Artell Nicolaas Jm, barbier onder de compagnie van de heer 21-11-1689 -Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met
capiteijn Bedarrid in garnisoen te Hellevoetsluijs Janneken Peters Otterdijck, jd van Cappel,
aldaar wonende
12-12-1689 -Met attestatie na Hellevoetsluijs
’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Met dank aan Hans van den Hoek
Arthour Jan (John?) Soldaat onder overste-luitenant Sydnay 29-2-1654 Ondertrouw (ref.) te Grave met Swaantjen
Goossens, wed. van Joost Anthonissen,
van ’s-Hertogenbosch. 22-4 getrouwd.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Arthyt Herry Luitenant 1622 Getuige te Bergen op Zoom  Isis Bergen op Zoom
Arts Bartholomeus Soldaat 28-10-1632 Vader te Breda, moeder Joanna Willemina-    BHIC
Arts Evert Appoincte onder den capiteijn Feerweer 10-4-1605 Lidmaat te Sluis   Website
Artsen Theodorus Soldaat 16-6-1632 Vader te Breda, moeder Barbara Henrix   BHIC
Artsen              =? Arnoldus Soldaat 16-12-1632 Vader te Breda, moeder Catharina Artsen   BHIC
Artsens           =? Arnoldus Soldaat 7-1-1632 Vader te Breda, moeder Catharina Jansens   BHIC
Artsz Pieter Geb. Leiden. Soldaat 11-12-1678 Huwelijk te Breda met Mariken Cornelisz Bollaarts,
wed. van Reinier Jacobs Leeuwen   Isis Breda
As, van Pieter Kapitein-luitenant in het regiment te paard van 30-9-1689 Commissie / instructie Zeeland
kolonel De Huybert. (=de Hybert)   Cav.Rgt. 585a* Isis Zeeland
Voorheen cornet in hetzelfde regiment
Asart
Gelaude (Claude?) Geb. Frankrijk. Soldaat onder d' Autiege 22-2-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Marie Groubin,
geb. L' Huyle(?)   Isis Bergen op Zoom
Asbergh
Hendrick Van Wesel. Soldaat onder capt. S. van Walta 29-1-1654 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met Antie Jans,
van Oldenburgh. 19-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Aschbornham Roger Sergeant-majoor in het regiment van kolonel Sidneij. 31-7-1623 Commissie / instructie Zeeland
Voorganger: Henrij Herbert Inf.Rgt. 616a*. Voorheen Isis Zeeland
luitenant in de compagnie van Vi(s)conte de l'Isle.
Asen
George Jg uit Schotland. Soldaat onder Capt. Walter Bruys 16-9-1606 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margriet Flud,
(Bruce)
wed. van Willem Flud. Beiden uit Engeland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Askin ? Kapitein 23-3-1621 Begraven te Breda   Isis Breda
Asmor
Willem Engelsman, wdr. van Martgen Berij. Soldaet onder  24-2-1627 Ondertrouw te Amersfoort met Neeltgen Arthor,
capt. John Gibson
wed. van Jeames Arthor (=Arthur), van Engelant. Att. naar Oudewater
Met dank aan Robert Maaswinkel
Asmus zn
Asmus Vuijt Duijtslant. Soldaet onder de Compaignie van 23-3-1601 Ondertrouw te Breda met Maeijken Jans dr.
Capiteijn Cort Wits geb. Bergen op Zoom   Isis Breda
Asperen, van Abraham Willemsz Soldaat 27-11-1683 Akte: verklaring bij het aannemen als soldaat voor
een jaar dat hij zyn uitmonstering mag behouden
als hy de dienst verlaat
Utrechts Archief   inv.nr. U106a1, aktenr. 30
Asperen, van Matthijs -De Weledel geboren Heer van Heeswick ende 3-10-1651 -Ondertrouw (ref.) te Grave met de Weledel
Dintner, capitain alhier in guarnisoen leggende geboren Susanna Maria van Raesfelt. 29-10 met
attestatie naar ’s-Gravenhage.
Wolters soldatenhuwelijken Grave
-Heer van Heeswijk, kolonel in het Noord-Hollanse 22-5-1668 -Getuige te Bergen op Zoom
regiment en gouverneur van Ravenstein. Isis Bergen op Zoom
Inf.Rgt. 672a*
Assen Jan Geb.  Zwolle, wonende in het garnizoen 26-3-1677 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Steenbergen. Ruiter onder Helmis Jacomijntge Cuijk , wed. van Pieter Soenee
Isis Bergen op Zoom
Assegnies, d'/ Noe /Noel Auditeur Militair van Breda 9-7-1657 -Huwelijk te Breda met Jacomijna Foulon
Assignies, de / (+9-2-1697), woonplaats ’s Gravenhage  
Assigny, d' 7-6-1658 -Vader te Breda, moeder Jacobmina Foullon
Auditeur 4-8-1659 -Vader te Breda, moeder Jacomijna Foullon
23-4-1662 -Vader te Breda, moeder Jacobina Foullon               
29-12-1662 -Vader van begraven kind   Isis Breda
Assignies, d' Johan Militair aanklager 8-7-1638 Gevolmachtigde voor huizenverkoop   Isis Breda
Aste, van Johannes Vaandrig 27-3-1653 Huwelijk te Bergen op Zoom met Judith
van Genderen   Isis Bergen op Zoom
Asten(=Aston?)
Bendrick J.m., Engelsman. Soldaet onder capt. Franciscus Veer 4-4-1635 -Ondertrouw te Amersfoort met Aertgen Gijsberts, j.d., van Amersfoort, haar ass. zuster WillemtgenGijsbertsz in de St.Jorisstraet en moije PaulusJansz, zijn ass. sergeant Morgan
-Huwelijk te  's-Hertogenbosch
Met dank aan Robert Maaswinkel
5-6-1635
Asten, van Jan Marcelis Soldaat in dienst van de koning van Spanje >1640 Rechterlijk Archief Helmond   Isis Eindhoven
Ates Ate Soldaat onder de comp. van colonel Swartsenburghs 29-10-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (Ref.) met Fyke Olferts,
Inf.Rgt. 633a* Alhier   Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Atkisson ? Sergeant onder Fryer 23-8-1620 Vader te Bergen op Zoom, moeder Beyken
d' Aussy  Isis Bergen op Zoom
Aucort,  l' Anthoni Luitenant van compagnie kurassiers. 3-10-1632 Echtgenoot van getuige te Bergen op Zoom  
Isis Bergen op Zoom
Audran Jean Soldaat in de Compagnie van Monsieur Bringue 21-2-1683 Huwelijk te Breda met Anthoinette Aertsen
Isis Breda
Augereau
Pieter (Pierre?) Geb. Frankrijk, wonende te Bergen op Zoom.  28-4-1683 Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriana Jacobs,
Soldaat onder Larocque geb. Steenbergen   Isis Bergen op Zoom
Augstijn Thomas Soldaet onder capt. Willebij 8-2-1623 Ondertrouw te Amersfoort met Trijntgen Claes,
wed. van Dirck IJvens, gewezen ruiter onder prins
van Oranje. Attestatie naar Hoevelaken
Met dank aan Robert Maaswinkel
Augustijn Isaac Geb. Aken. Soldaat, hij diende onder kapitein Roobol 3-2-1626
-Ondertrouw te Heusden met Gijsjen Hermans,
geb. Emden
-Andere partner: Maeijken Maertens   BHIC
Augustijnsen Theunis Soldaat onder Kapitein Doubler 31-1-1672 Huwelijk te Breda met Jenneken Cornelissen,
woonplaats Nieuwe-Wechtwecht?   Isis Breda
Augustijnsse
Jan Geb. Aken. Soldaat, hij diende onder kapitein Olivier 1611 Ondertrouw te Heusden met Lijsken Dirxse,
geb. Woudrichem   BHIC
Augustinus Rutger Soldaat Okt. 1682 Huwelijk te Breda met Annetje Huin   Isis Breda
Augusturs
Jan Frans soldaet onder du Bars 20-3-1631 -Ondertrouw te Amersfoort met  Judlth Michchiels
Ie Grand, j.d., van Amersfoort
12-4-1631 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Augustus Arent Soldaat 13-2-1682  Begraven te Delft  (Oude kerk)  
Dig. Stamboom Delft
Aumale / Houmalla Nicolaas Philips Markies van Houwcourt 4-5-1654 Vader te Breda, moeder Anna van Mierop 
Isis Breda
Auritz?, van Harman Lucas Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Loijs 3-7-1600 Getuige te Breda
intertijt tot Sevenbergen in garnizoen liggende Isis Breda
Aussem Jan Wdr. Soldaat 21-2-1677 Huwelijk te Breda met Helena Klaassen,
wed. van  Klaas Nobel   Isis Breda
Auwels Christiaan Soldaat 31-5-1683 Vader te Breda, moeder Christina Auwels
Isis Breda
Avegeer Guilliaem Functie : Geweldige provoost op het fort Sint Anna. 5-11-1670 Commissie / instructie Zeeland
Voorganger: Joris Willemsen (overleden) Isis Zeeland
Avercrommie Joannes Ruiter onder de comp. van de Heer ritmeester Douwe van Grovestins   Cav.Rgt. 668a 2-11-1673 Ondertrouw te Franeker (ref.) met Dirckjen Alberts,
jd alhier. 20-11 alhier getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Avis
Eduard Geb. Londen. Soldaat onder Okever 15-1-1676 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Francijntie Tenier, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Avis, d'
Joan Geb. Bergen / Mons (Henegouwen / Hainault). 30-6-1688 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Adriana de Vries, geb. Bergen op Zoom  Isis Bergen op Zoom
Tamboer onder de Rada
Aylva, van Ernst Kapitein 23-12-1643 -Ondertrouw te Leeuwarden met Jacomina
van Loo
7-1-1644 -Huwelijk te Leeuwarden   Tresoar
Aylva, van Hessel Kolonel van Inf.Rgt. 577a* Maart 1694 Gestorven aan zijn verwondingen te Neerwinden
Baar Pouwels Soldaat 17-8-1694  Zijn huisvrouw Grietje Cornelis begraven te Delft (Oude kerk)   Dig. Stamboom Delft
Baarntsen Johannes Soldaat onder Sergeant-Majoor Wittepal 20-12-1660 Huwelijk te Breda met Heijltje Janssen,
geb. Harderwijck, wed. van Dirck Gerritsen   BHIC
Bachuijs Gerrit Willems Ruijter 4-8-1667 Huwelijk te Gorssel met  Anneken Florijn,
van Deventer.   Gorssel NG Trouwen
Back Goossen Afkomstig van Heusden. Militair, tambour. 20-8-1684 Huwelijk te Drunen met Eva Bernardts   BHIC
Backer
Francois Wdr., geb. Herentals, wonende te Bergen op Zoom. 18-5-1686 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Soldaat onder Oudesteijn Johanna Maria van Gool, geb. Oudenbosch
Isis Bergen op Zoom
Backer Goosen Corporael. 28-2-1675 Huwelijk te Gorssel met Geertruit Willems,
met attestatie van Deventer   Gorssel NG Trouwen
Backer Hendrick Jm, ruijter onder de compagnie van den heer 1-2-1690 -Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met
oversten van den Berg tegenwoordig in de Cornelia Wouterse Wijnen, jd, wonende in de Vrijhoeven  
Vrijhoeven resideerende -Huwelijk   Met dank aan Hans van den Hoek
5-3-1690 ’s Grevelduin-Capelle trouwen 1626-1693
Backer
Jan Van Dielenborch (Dillenburg). Soldaet  6-12-1606 -Ondertrouw te Amersfoort met 
Peetertgen Sijmensdr, van Amersfoort
14-12-1606 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Backer (Becker?)
Jan Van Engelant, wonend Amersfoort. Soldaet onder grave van Oxfort 22-5-1630 -Ondertrouw te Amersfoort met
Henrickgen Willems, wed. Thomas Langster
(Lancaster?), wonend Amersfoort 
Met dank aan Robert Maaswinkel
Backer
Thomas Wdr. uit Schotland. Soldaat onder Capt. Woddis 31-3-1607 -Ondertrouw
16-7-1607 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Sijtge Pieters,
wed. van Jan Rogier, won. te Bergen op Zoom
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Backer Thomas Soldaat onder capt. Qernem, garnizoen 18-1-1677 Ondertrouw te Amersfoort met Cilla Dircks,
Amersfoort j.d., wonend Amersfoort
Met dank aan Robert Maaswinkel
Backer, de Francois Voluntair onder de Compagnie van Hopman Vileer 9-9-1674 Huwelijk te Breda met Cornelia Aartsens,
woonplaats Kerkenhuiszen   Isis Breda
Backer, de François Geb. Brabant. Soldaat onder Oudesteijn 22-4-1682 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
 ? 
Lijsbeth Coesaart, geb. Bergen op Zoom  
Isis Bergen op Zoom
Backer, de Nicolaes Jg van IJpere. Soldaet onder Capt. Herbout 7-5-1614 Ondertrouw te Axel met Josijne Bruggemans,
jd van Wackene. Met att. naar Tholen   Website
Backer, de
Roelant Van Kortrijk. Soldaat onder kolonel Marquette 9-4-1606 Ondertrouw te Dordrecht met Geertken Frantz
Adriaensdr., van Dordrecht   Website
Backers
Michiel Geb. Altsen(?) in Duitsland, wonende te Bergen op 15-9-1690 Huwelijk te Bergen op Zoom met Prijna Pieters,
Zoom. Soldaat onder Vrijenes geb. Halsteren   Isis Bergen op Zoom
Backhuis Gerrit Willems Ruiter onder Sijn Graefl. Gen. van Stirum, in guarnisoen te Groll 1667 Huwelijk te Eibergen met Anneken Berents Florijn,
dochter van Berent Florijn, wonende te Deventer. 
Eibergen NG trouwen
Backum tot Ham, van Frederik Henderik Kolonel van Inf.Rgt. 671c* Juli 1672 Gecasseerd voor overgave van Rijnberg
Backster
John Geb. Londen. Soldaat, hij diende onder kapitein 28-1-1633 -Ondertrouw te Heusden met Lijsbeth Hendricks,
Ingelbije. geb. Geertruidenberg 
24-10-1636 -Vader te Heusden    BHIC
Baclobede, de Francois Miché Appointe van de Compagnie van Prins Willem 22-2-1643 Huwelijk te Breda met Leentgen Morre,
wed. van Jorrien Outs   Isis Breda
Bacquelet Francois J.m., wonende Amersfoort. Soldaet onder capt. 6-12-1634 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met
d'Hallard Wijntgen Henricx, wed. van Jan Jansen
van Ceulen, wonende Amersfoort
21-12?-1634 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Bacum Pierre J.m., soldaet onder d'Hallart 27-12-1634 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met
Maria de Rosan, j.d., dr. van Stoffel de Rosan, soldaet onder d'Hallart, geb. Wijck, ass. moeder
-Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
13-01-1635
Bacx Paulus Geb. Deventer. Jonkheer en Vaandrig van Kapitein Deuverde Aug. 1647 Huwelijk te Breda met Geertruijd Sem,
geb. land van Willemstad   Isis Breda
Badele
Dirck J.m., Engelsman. Soldaet onder capt. Schippon 5-5-1631 Ondertrouw te Amersfoort met Cornelia Peters,
j.d., van Montfoort, wonend Amersfoort
Met dank aan Robert Maaswinkel
Baden, de Philippus Soldaat 21-1-1633 Vader te Breda, moeder Maria-   BHIC
Badol (of : Badel) Johannis Veltscheerder onder de comp. van capt. Jan van Loo, 24-4-1653 Ondertrouw te Leeuwarden (ref.) met
In garnisoen tot Sluys in Vlaanderen Margrietie Davidts, van Sutphen. 11-5 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Baeck, van Jan Andriessen Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 20-5-1661 -Ondertrouw te Heusden met Willemijn Dircksen
Cav.Rgt. 635d van Groenenburg
5-6-1661 -Huwelijk te Hedikhuizen   BHIC
Baeckman
Jacob Geb. Elzas, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 21-12-1695 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Geertruyd
onder Vitin Borgers, wed. van Robbreght Ruijters
Isis Bergen op Zoom
Bael Jan Pieterssen Soldaet onder Mons.Hallardt 14-5-1623 Huwelijk te Wijk bij Duurstede met Anna Gosendr.,
geb. Wijk bij Duurstede   Website
Bael, van Peter Adelborst onder Kapitein Pot Feb. 1640 Huwelijk te Breda met Pierrijne Thomas,
geb.  Meerl   Isis Breda
Baeljaert ? Luitenant 1634 Diverse keren getuige te Hoek
Geref. Trouwen Hoek 1633-1696
Baerde Frans -Soldaet onder majoor Cary 19-4-1668 -Ondertrouw te Harlingen (-ref.) met
Aeltje Bottes, van Harlingen. 14-10 getrouwd
-Soldaet 22-0-1674 -Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Grietjen Ides.
2-12 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Baerder
Robbert Jg uit Engeland. Adelborst in de compagnie van 9-5-1621 Ondertrouw te Alkmaar met Lijsebeth Jaques
Capt. Henderson van Bronckhorst, jd van Dordrecht, wonend op
de Langhe Nieuwsloot
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Baerents Jan J.m., geb. Utrecht. Soldaet onder Cap. Hertevelt in 27-12-1631 Ondertrouw te Geertruidenberg met
gaernisoen alhier Geertruijt Matthijs, j.d. geb. alhier ende
Woonachtich   Website
Baerentssen Lucas Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 10-3-1654 -Huwelijk te Heusden met Anneken Baerents
Cav.Rgt. 635d -Andere partner:Grietjen Romeijns  Isis Brabant
Baerlo, van
Jan Geb. Oost-Friesland. Soldaat, hij diende onder commandeur Sandere 21-8-1640 Ondertrouw te Heusden met Hendricxe Philips,
geb. Sluis. Geboden, proclamatiën gedaan te
Crèvecoeur   Isis Brabant
Baers Jan Soldaet Okt. 1663 Lidmaat te Rhenen   Website
Baers Philippus Luytenant 23-5-1674 -Partij in akte over de aanwezigheid te Utrecht van
Willem Robbertss de Jaeger, soldaat, op
20-5-1674.   inv.nr. U79a2, aktenr. 77
23-5-1674 -Partij in akte over de aanwezigheid te Utrecht van
Cornelis van Hassell, soldaat, op 20-5-1674
inv.nr. U79a2, aktenr. 76
24-5-1674 -Partij in akteover de aanwezigheid te Utrecht van
Hendrick Abramss, soldaat, op 20-05-1674
inv.nr. U79a2, aktenr. 80 
25-5-1674 -Partij in akteover de aanwezigheid te Utrecht van
Jan Janss, van Utrecht, soldaat, op 20-5-1674
Utrechts Archief inv.nr. U79a2, aktenr. 81            
Baert Merten Sergeant 21-8-1613 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Baets Tieleman Soldaat, van Wesel 14-1-1680 Vader te Breda, moeder Catrina Vlamings  
Isis Breda
Bafeleij Thomas Hij diende onder de majoor van het garnizoen. 15-5-1659 Begraven te Heusden   Isis Brabant
Baij Adriaan Soldaat 23-11-1672 Huwelijk te Breda met Geertruda Provo
Isis Breda
Baijen, van Pieter Afkomstig van Heusden. Schrijver, hij diende onder 3-5-1669 Ondertrouw te Heusden met Maria van Dongen,
de compagnie van de baron van Wassenaar (ovl. geb. Sprang   Isis Brabant
1665)   Cav.Rgt. 635d
Baijs
Michiel J.m. van Weenen uit Oostenrijk. Soldaet onder  20-12-1634 -Ondertrouw te Amersfoort met Lucretia Carels,
capt. Skippon, wed. Helmich Lubbertsz. Zijn  ass. sergeant Hendrick Canijbdel
-Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
6-1-1635
Bailier
Williaem Engelsman. Soldaet onder capt. Schippon 2-8-1628 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met DirckgenHermens, wed. van Aelt Aeltsen, van Amersfoort
-Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
17-8-1628
Baillif Isaac Geb. Heusden, wonende te Bergen op Zoom. 7-5-1679 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Sergeant onder de Sparre  Inf.Rgt. 672h*? Tanneken Kocwee, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Baiole, de Louis Wdr. Edelman en 1e Capiteijn van het Regiment 11-11-1696 Huwelijk te Breda met Catherine de Ber,
Infanterie van Monsieur de Graaf van Dona wed. van Jacques de Dongelberg   Isis Breda
Inf.Rgt. 668a*
Bakelant
Anthoni Geb. Kortrijk. Soldaat onder Pets 14-10-1690 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Josina Gabriels, wed. van Dirck van den Wijnen
Isis Bergen op Zoom
Bal, du
Anthoine Geb. Caloine sur la Lice (in het land van Arthois). 19-12-1638
Huwelijk te Breda met Anne le Blanc,
Soldaat in de Compagnie van Sr. Hoen geb. Hergnij (in Henegouwen),
wed. van Pierre del Haije   Isis Breda
Balbol
Thomas Aerts Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 1605 Ondertrouw te Heusden met Maritgen Pieters,
onder kapitein Berck. geb. Middelburg   Isis Brabant
Baldingher
Casper Uit Zwitserland. Soldaat 7-1-1609 -Ondertrouw te Leeuwarden met Tryn Lieuwes,
uit Hallum   Tresoar
29-1-1609 -Huwelijk te Leeuwarden
Baldwijn Thomas Soldaat, hij diende onder kapitein Ingelbij 19-9-1631
Ondertrouw te Heusden met Lijsbeth Jeremias,
Geb. Bromlij (Engeland)   Isis Brabant
Balen Peter Boudewynsz Corporael, in garnisoen tot Breda 15-01-1687 -Partij in akte te Utrecht
15-02-1687 -Idem   Utrechts Archief  inv.nr. U80a9, aktenrs.
195, 217, 218
Balent
Jacques Afkomstig van Schotland. Soldaat , hij diende onder 1602
Ondertrouw te Heusden met Janneke Balets,
kapitein Coes geb. Schotland   Isis Brabant
Balfor
Joris Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 11-8-1658 Huwelijk te Heusden met Lijsbet Jans.
kolonel Kirck Patrick    Inf.Rgt. 603a* Kinderen Balfour, Balfort   Isis Brabant
Balfort (Balfour)  =? Bartholomeus Kolonel. Majoor commandant van Breda
-Aanstelling. (Voorganger Hendrick Jerefaes 9-10-1681
de Foyert. Zie aldaar)
-Bevestiging eed 11-10-1681
-Einde aanstelling < 6-10-1689 -Overleden   Isis Breda
Balfour                  =? Barthold Kolonel van Inf.Rgt. 603a* 1689 Gesneuveld bij Killiecrankie
Balfour David Luitenant kolonel 19-1-1629 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Balfour
David -Jonckr., Capt. uit Schotland 22-9-1607 -Ondertrouw
30-10-1607 -Huwelijk te Bergen op Zoom met joffrou Anna Bacx, dochter van de heer Ridder Pauwels Bacx,
in leven Gouverneur deser stadt en Ritmeester
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
-Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
-Kapitein 26-7-1615 -Partner: Anna Bax is getuige te Bergen op Zoom 
-Kolonel 5-7-1643 Isis Bergen op Zoom
Balfour Jacob Jonkheer / kapitein 20-1-1638 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Balfour Jacob/ 23-5-1685 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna
Jacobus van Vrijbergen
Kapitein 12-0-1687 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna
van Vrybergen
18-9-1689 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Johanna van Vrijbergen
7-2-1691 -Idem
                           = ? 11-4-1692 -Idem  
5-9-1694 -Idem  
5-10-1696 -Idem   Isis Bergen op Zoom
Balfour             = ? Jacobus Kapitein  11-2-1689 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Balfour Jakobus Luitenant 17-6-1683 Huwelijk te Wirdum met Anna van der Heiden,
uit Leeuwarden   Tresoar
Balfour
Jan Geb. Schotland. Adelborst onder Balfour 23-2-1628
Ondertrouw te Bergen op Zoom met                  
Eva Andersson, geb. Schotland, wed. van
Daniel Manroo   Isis Bergen op Zoom
Balfour Jems Michel / Kapitein 6-9-1637 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Agnes Stuwaert   Isis Bergen op Zoom
Jemis Kapitein 10-4-1639 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Agnes Stuart
18-9-1641 -Vader te Breda, moeder Agnees Stuwaert
(kind Patrick)   Isis Breda
Balfour Patrick/ -Majoor van Hofwege 6-1-1680 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Patrich Elisabeth Vlamingh
-Majoor van het regiment van Van Hoffwegen 28-1-1681 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Zie voor meer, (getuige e.d.) Inf.Rgt. 635a* Elysabeth de Vlamingh
Isis Bergen op Zoom 20-5-1682 -Idem,moeder Elisabeth Vlaming
-Commandeur van Bergen op Zoom. 15-4-1685 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Elysabeth Vlaemingh   Isis Bergen op Zoom
Balie
Henrij Geb. Frankrijk. Soldaat onder Perponcher 1-4-1667 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia Maertens, geb. Steenbergen  Isis Bergen op Zoom
Baljard / Pieter Adelborst onder Kapitein Doublett 23-12-1671 Huwelijk te Breda met Pieternel Jans,
Balier? geb. Breda   Isis Breda
Ball
Andries Geb. Antwerpen. adelborst, hij diende onder kapitein 1605 -Ondertrouw te Heusden met Trijntgen Jans,
Wttenhoven geb. Haarlem
8-5-1605 -Huwelijk. “Zij zijn als hoeren en boeven weg-gelopen op 8 mei”.   Isis Brabant
Ballanchon, baron van ? Militaire gouverneur van Breda 2-6-1626 Echtgenoot van meter (Claudia Prospera Christina
de la Baume)   Isis Breda
Ballantijn
Lowijs Geb. Schotlant. Woonplaats Geertruidenberg? 1-6-1648 Huwelijk te Breda met Janneken Geleijns,
Sergeant onder Kapitein Eckleijn wed. van Robbert Hamelton   Isis Breda
Ballier Jan Ruiter onder regm. van prins Philliphus van..? 28-11-1694 Huwelijk te Baardwijk, Elshout met
Elisabeth van Mier   BHIC
Ballyss
Johan Geb. Italië, wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 31-7-1671
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna
onder Coevorden van den Bosch, geb. Lier   Isis Bergen op Zoom
Balten
Ritsart Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603
Ondertrouw te Heusden met Susanna Coker,
Daniel Veer geb. Engeland   BHIC
Baltessen Berent J.m. van Amersfoort. Soldaet onder capt. de Baer 28-10-1637 Ondertrouw te Amersfoort met Lijsbetgen Berents, j.d., van Amersfoort. Haar ass. namens vader Jenneke Messoijs, zijn ass. tante Jenneke Hessoijs (?)   Met dank aan Robert Maaswinkel
Balthaser Christian Vandrich onder het regiment van Laverne de Rodet 7-2-1675 Ondertrouw te Harlingen (ref.) met Trijntie Moses
Levi, tot Harlingen. 14-2 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Baltissen Baltis Geb. Utrecht. Soldaat, hij diende onder kapitein 19-9-1631 Ondertrouw te Heusden met Maijken Laurentsen
Hogendorp. BHIC
Balten
Ritsart (Richard?) Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603
Ondertrouw te Heusden met Susanna Coker,
Daniel Veer geb. Engeland   BHIC
Baly Nicolaen Sergeant van De la Case 10-1-1625 Vader te Bergen op Zoom, moeder Yken Prs
(Pieters)   Isis Bergen op Zoom
Bame Pauwel Soldaat, hij diende oder kapitein Edmond 4-3-1622 Ondertrouw te Heusden met Janneken Carels
BHIC
Bamer
Willem J.m., Engelsman. Soldaet onder capt. Francis Veer 9-12-1637 Ondertrouw te Amersfoort met Marritjen Jansz,
wed. van Marzarin Fransen. Haar ass. Aeltjen Busen, wonend Wevercingel
Met dank aan Robert Maaswinkel
Bamonde
Anthoine Goncales Geb. Spanje. Soldaat onder Wouters 24-6-1674
Huwelijk te Bergen op Zoom met Jeanne
Françoise Cabau, geb. Hancheureux(?)
bij Charleroi   Isis Bergen op Zoom
Banck, van der Dirck Tomassen J.m. van Amersfoort. Soldaet onder Eduart Veer 26-7-1628 -Ondertrouw te Amersfoort met Annitgen Tijmens,
j.d., van Amersfoort
9-8-1628 -Huwelijk te Hoevelaken
Met dank aan Robert Maaswinkel
Banck, van der
Thomas Van Aken, soldaet 24-8-1603 -Ondertrouw te Amersfoort met
Jacobgen Dierckxdr, van Amersfoort
8-9-1603 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Banckx Gilis Geb. van Maestrecht. Soldaet 31-7-1692 Overleden in het gasthuis te Leuven
b:11928, f:23   Met dank aan Paul de Clerck
Banijardt Christoffel Adelborst onder Graaf Waldeck 10-5-1643 Huwelijk te Breda met Dukje Wouters, geb.
Campen, woonplaats Oosterhout   Isis Breda
Banjool
Steven Geb. Lokeren, wonende te Bergen op Zoom. 16-5-1691 Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriet
Soldaat onder Wolterus Emmerik, geb. Amsterdam   Isis Bergen op Zoom
Bankenpas Tielman Hier als ruiter gelegerd 5-9-1683 Vader te Oosterhout, moeder Helena Sheelten  
Isis Brabant
Bannier ? Overste luitenant 20-8-1690 Getuige te Breda   Isis Breda
Bansillon Jan Kwartiermeester en korporaal onder de viconte Partner:  Deliaentje Willems. Laten  tussen
de Machault 18-03-1629 en 22-10-1638 e Heusden 5 kinderen
dopen. (reformatorisch). Kinderen: Bansillon,Basselijon, Bassielon, Bas(s)ion   Isis Heusden
Bantert Joost Adjudant 1693 Inventarisatieboeken, nr. 2767  Boedelinventaris
Leeuwarden. Echtgenote: Nanke Freercks
Banx Willem J.m., soldaet onder Francis Veer 14-4-1638 Ondertrouw te Amersfoort met Jannetie Jans,
j.d., van Zutphen, wonend Eemnes.
Zijn ass. sergeant Willem Morgan
Met dank aan Robert Maaswinkel
Baptiskin
Jan Geb. Frankrijk, wonende in het garnizoen Bergen 11-6-1687 Huwelijk te Bergen op Zoom met Petronella Jans,
op Zoom.  Soldaat onder Fariel geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Baptist Jan Soldaat 4-7-1688
Huwelijk te Breda met Lucia Boets,
geb. Antwerpen   Isis Breda
Baptista Jan Soldaat 8-3-1602 Overleden man van de bruid (Jenneken Jan
Claess dochter)   BHIC
Baptiste
Jacques Geb. Ligne bij Calais. soldaat onder monsieur 28-12-1641 Ondertrouw te Heusden met Anna Jans
de Bellevigne. Isis Heusden
Baptiste Jacques Soldaat, hij diende onder kapitein d'Espinet 26-1-1646 Huwelijk te Hemert met Lijdia Dircx,
geb. Venlo. Kinderen: Battie en Battis   BHIC
Baptiste
Jan Van Paduwa. Ruiter in de Cie van Graaf Lodowijck 28-5-1600 -Ondertrouw te Amersfoort met
Cathrijntgen Aeltendr, van Amersfoort
3-6-1600 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Baptiste
Joan Geb.  uit het land van Henegouwen / Hainault.  12-3-1667 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Soldaat onder Blagny Cathlijn Huijbrechts, geb. Roosendaal
Isis Bergen op Zoom
Bar, de la Nicolaes Adelborst onder Luitenant-Kolonel Lex 10-11-1641 Huwelijk te Breda met Helena Sijbes   Isis Breda
Baradell Thomas Geb. Lagelandt(?). Soldaat onder Salhard 24-1-1685 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Janneken Hoessaen, geb. Lackhuysen(?)
Isis Bergen op Zoom
Barbarie, le/la Guilliaume le Lundre Kapitein in een compagnie voetknechten, in het 7-8-1602 Commissie / instructie Zeeland
regiment van Zeeland. Voorganger: La Corde Isis Zeeland
Barbenevre Guilliaume Ruiter onder du Metz 1-12-1630 Vader te Bergen op Zoom, moeder Tanneken Jans
Isis Bergen op Zoom
Barber
Eduaert Geb. Engeland. Soldaat onder Clerck 29-12-1627 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneken
Cornelissen, geb. Mechelen   Isis Bergen op Zoom
Barber
Stephanus Afkomstig van Frankrijk, militair. Woonplaats Heusden 21-3-1613
Huwelijk te Drunen met Antonia Clementsdr,
geb. Frankrijk   BHIC
Barbie Francois J.m. van Proving (Provence?), soldaat onder Serooskercke 9-4-1634 Ondertrouw te Hoek  met Janneke Schalu(neey),
*
?
van Hulst, wed. van Pierre GaverneHaar getuige:
Nicolaas Schevalier, zijn getuige: Guy Griffieer,
sergeant.   Geref. Trouwen Hoek 1633-1696
Barbier, du Jan? Soldaat inde Compaignie van Mons. ? Perto 7-7-1625 Getuige te Breda   Isis Breda
Barcher
Hans Uit 't lant van Oldenburg, soldat onder Capt. 8-5-1633 Huwelijk te Terneuzen met Adriaenken Symonsdr,
van Borsele j.d. van Ellewoutsdijck   Website
Barcket
Fransoijs (Francis?) J.m. van Engelandt. Soldaet onder capt. Schippon 10-12-1631 -Ondertrouw te Amersfoort met Annetgen Kee,
wed. van Thomas Scha (=Shaw?),
wonend Amersfoort, St.Jorisstraet
26-12-1631 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Barckson
Jan Engelsman. Wdr. Soldaat onder de Heer Ooglee. 2-1-1605
Ondertrouw te Dordrecht met Maricken AertMertensdr., van Antwerpen   Website
Bardwel Edward Tamboer, hij diende onder kapitein Ingelbij 19-2-1638 Ondertrouw te Heusden met Pieternel Jans,
geb. Vere. Kinderen: Badwel, Bardwel, Berdwel en
Barduwel   Isis Brabant
Bare Wilhelmus Soldaat 5-5-1632 -Vader te Breda, moeder Maria Peer
Isis Brabant
27-11-1633 -Vader te Breda, moeder Maria del Pierre
Barents Hendrick Trompetter van Ritmeester Wassenaer 8-12-1641 Huwelijk te Breda met Cateleijn d' Angelis,
geb. Breda   Isis Breda
Barents Thomas Onder Majoor Mansart Sept. 1649 Huwelijk te Breda met Catharina van Enden
Isis Breda
Barings Willem Vaandrig in de compagnie van sergeant-majoor 17-7-1695 Commissie / instructie Zeeland
Frederick Hempel Isis Zeeland
Barket
Ritschard Engelsman. Soldaet onder capt. Heijdon 5-4-1628
-Ondertrouw te Amersfoort (HG)met
Anneken Jans, wed. van Willem Bastiaensen,
van ‘t landt van Lunenborch
6-5-1628 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Barle
Wilhelm Geb. Engeland. Sergeant onder Clerq (=Clark?) 2-10-1630
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Hester van Menffelen, geboren te Antwerpen
Isis Bergen op Zoom
Barleij Thomas J.m., soldaet onder Veen 12-10-1648 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met Jannetje Jans,
j.d., van Groeningen, wonend Amersfoort.
Haar ass. Annetge Peters, zijn ass. Rutger Tilsen
9-11-1648 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Barnekou Killian Christoffel Kolonel in een regiment te paard 14-6-1694 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Barnes Thomas Soldaat onder Fryer 8-4-1625 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Kathlyne Jans   Isis Bergen op Zoom
Barnhout Kaspar Soldaat 3-11-1686 Huwelijk te Breda met Anneke Joris,
geb. Klundert   Isis Breda
Barratz
Jacques Francoijs van Bourdeaux. Soldaet onder capt. 4-4-1622 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met
de Bars Jeanne Mallet, j.d. wonend te Amersfoort
22-4-1622 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Barre Wilhelmus Soldaat 22-2-1637 Vader te Breda, moeder Maria de la Pierre   BHIC
Barron James Soldaat onder Howe 18-08-1686 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Barents,
?
geb. Rijnberk   Isis Bergen op Zoom
Barrous Jan Adelborst 7-2-1638 Vader te Breda, moeder Maria Cornelissen  
Isis Breda
Barsetta Fabriseo Currassier onder de prins van Oranje 2-1-1608 -Ondertrouw te Amersfoort met Lammertgen Bot,
?
van Amersfoort
10-1-1608 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Bart
Robert Geb. Engeland. Soldaat, ij diende onder sergeant-majoor Whitepol 4-9-1658 Ondertrouw te Heusden met
Susanna Joris Maddet, geb. Zutphen    BHIC
Bartel Jean Soldaat, hij diende onder kapitein Baudan 3-4-1637 -Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Porais
20-12-1641 -Vader te Heusden, moeder Lijsbet Poes   BHIC
Bartels Jan Tromeslager van Capt. Bruinsvelt op ’t schip van Breeder 4-9-1653 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Lysbeth
Eylerts. 24-6 att. gepasseert
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Bartels Joannes Nijmeegs soldaat 12-4-1676 Huwelijk te Wouw met Joanna Brocken,
uit Maastricht   Isis Roosendaal
Bartels Maerten Geb. Aernhem. Ruiter onder Compagnie van Zijne Hoogheid. 2-5-1649 Huwelijk te Breda met Magdaleentien Willekens
(in doopboek Isis Breda
van Bouckhout)
Barteltsen Joost Soldaet onder capt. Kerwee, garnizoen Mastricht 14-03-1690 Ondertrouw te Amersfoort met Marij Jansz,
j.d., wonend Amersfoort. Att. naar Mastricht
Met dank aan Robert Maaswinkel
Bartellon, de      = ? Isaac Wdr. van Fijtgen Prinsen. Corperael in de Cie du Bars 19-11-1625 -Ondertrouw te Amersfoort met Jannitgen Lowijs,
j.d., van Delft
6-12-1625 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Bartfort Robbert Soldaat in de comp. van kapitein Deil. 4-7-1609 Geldnemer te Woerden
Woonplaats Woerden Website, notaris Woerden
Bartholomæus Peter Soldaet onder de hr. Overste wachtmeester Achilles, 13-3-1690 Ondertrouw te Groenlo met EngelKoninghs,
in guarnisoen tot Visée dochter van wijlen Fredrick Koninghs alhier.
Groenlo NG Trouwen
Bartholomeus Jan Geb. Dordrecht. Lanspasaat onder van Hoorn 21-9-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met LowijseLodewijckx, geb. Heusden   Isis Bergen op Zoom
Bartholomaeusz Jan Van Eindoven, trompetter onder den heer Vicomte 3-4-1630 -Huwelijk te Geertruidenberg met
de Machault, in guarnizoen tot Heusden Janneken Clemens, van Utrecht   Isis Brabant
4-4-1630 -Ondertrouw te Heusden met Jenneken Clemens,
geb. Utrecht   Isis Heusden
Bartholomei Jeronimus Soldaat bij de heer satraap 22-10-1634 Vader te Breda, moeder Elisabeth Peters  
Isis Breda
Bartholomeussen Isaac Geb. Gorinchem. Soldaat onder Honckoop 6-5-1674 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Janneken Laureijssen, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Bartolon de Larose Isack Van Larose. Corporael onder de Roke 2-1-1612 -Ondertrouw te Amersfoort met Fijchien Hermens,
?                   = ?
van Amersfoort
9-1-1612 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Bartrins
Phillippe Van Bear(?) in Vranckrijck. Ruiter onder prins van 21-4-1621 -Ondertrouw te Amersfoort met Aeltgen Beijers,
Oranje j.d., van Amersfoort
29-4-1621 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Base, de Simon Adelborst 26-1-1681 Huwelijk te Breda met Maria van Schijndel  
Isis Breda
Basel, van Willem Soldaat onder Sergeant-Majoor Overschie 26-10-1659 Huwelijk te Breda met Anna Renierens   Isis Breda
Baser Hans Van Meerenbuerch. Soldaet 1-2-1604 -Ondertrouw te Amersfoort met Aeltgen Dierckxdr.,
van Hoogland
9-2-1604 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Baskerfield John Adelborst onder Hankenson 24-9-1632 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
?
Anna Prijtherd, wed. van John Prijtherd
Isis Bergen op Zoom
Baslee Piero Soldaat 16-2-1607 Getuige te Leiden   Dig. Stamboom Leiden
Bason
Willem J.m. van Engelland. Soldaet onder capt. Skippon 4-6-1634 -Ondertrouw te Amersfoort met Anna Cornelis,
j.d., van Amersfoort, wonend Amersfoort, de Tuet.
Haar ass. vader Cornelis Gerritsen,
zijn ass. sergeant Augustin Torrentin 
17-1-1635 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Bassene
Floris Uit Dauphiné. Soldaat onder de heer van Marquette 29-1-1606 Ondertrouw te Dordrecht met  Neelken Albrecht
Aertsdr., van Dordrecht   Website
Bassmijni, de Jan Clement Soldaat onder de heer van Lokeren 14-10-1604 Ondertrouw te Heusden met Marij Gerrits Rove.
Ze zijn niet getrouwd, Marij bleek al een man te hebben   Isis Heusden
Bassum, van Bernaerdt Soldaat onder Verheul. 8-8-1629 Vader te Bergen op Zoom. (kind: Herman)
Isis Bergen op Zoom
Bastiaansen Adriaan Geb. Brabant. Soldaat onder Hofwegen 23-10-1682 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
?
Cijken Caspers, geb. Bergen op Zoom  
Isis Bergen op Zoom
Bastiaen Gilles Sergeant 7-10-1668 Huwelijk te Teteringen met Elisabeth Isaacks
Isis Breda
Bastiaenen Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Drost 5-2-1668 Ondertrouw te Heusden met Lijntje Jaspers
Isis Brabant
Bastiaensen Daniel Soldaat, hij diende onder kapitein Ingelbij 7-10-1644 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Corsten,
geb. Vught   BHIC
Bastiaensen Govert Soldaat, hij diende onder kapitein Ingelbije 30-3-1679 -Ondertrouw te Heusden met Ursel Adams
30-4-1679 -Huwelijk (kerk) te Heusden   BHIC
Bastiaensen Hendrick Geb. Gorkum. Soldaat, hij diende onder kapitein 30-11-1635 Ondertrouw te Heusden met Grietjen Salomons,
Norwits binnen Tiel in garnizoen geb. Heusden. Huwelijk te Gorkum   BHIC
Bastiaensen Jan Geb. Zuijlekom. Soldaat. Hij diende onder kapitein 10-10-1631 Ondertrouw te Heusden met Maijken Jans
van Meteren van Beeck, geb. Remunt (=Roermond?) BHIC
Bastiaenssen? Dijrck Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Loijs 3-7-1600 Getuige te Breda
intertijt tot Sevenbergen in garnizoen liggende Isis Breda
Bastiaenssen Jurrien Soldaat onder Kapitein Meteren 30-4-1646 Huwelijk te Breda met Susanneke Rademaker
Isis Breda
Bastiaensz Abraham Schipper en luitenant. Als luitenant diende hij 16-3-1645 Begraven te Heusden.
onder kapitein Sas Partner: Maeijken Adriaens   BHIC
Bastians
Niclaes Geb. Engeland. Soldaat onder Kapitein Mansart Juli 1642
Huwelijk te Breda met Aeltij Cronsbergh,
geb. Aken Isis Breda
Bastine Thomas Soldaat 7-8-1631 Vader te Breda, moeder Margaretha Willemse
BHIC
Batenhoorn Barten Geb. Raden(?). Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Wesseltgen Wessels, geb. Amersfoort   BHIC
Eustani
Batet Jan Soldaat, hij diende onder commandeur Drost. -Partner: Catelijne Sack
20-5-1650 -Vader te Heusden
28-11-1651 -Idem
24-10-1653 -Idem                 Kinderen: BatetPetit en Baptist
BHIC
Bathe Willem Soldaat, hij diende onder kapitein Whitepol 10-6-1644
-Ondertrouw te Heusden met Marij Poorters,
geb. Gulick (= Jülich)      BHIC
10-1-1648 -Ondertrouw te Heusden met Aeltjen
Everdts Butler, geb. Heusden. Kinderen: Battij(e)
Batijng
Joannes Jg van Edinburgh. Schrijver van Capt. David Balfoort 22-9-1607 -Ondertrouw
30-10-1607 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Janneken Scoblants, wonende te Bergen op Zoom, wed. van Mr. Michiel van Brandenburch
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Batz de Castelmore, de Charles Geb. Lupiac (Gers) 1611. 'Eerste musketier' / gardeofficier in het leger van de Franse koning Lodewijk XIV. Hij leidde de belegering van Maastricht persoonlijk. Hij werd geromantiseerd in de boeken van Alexandre Dumas 25-6-1673
Gesneuveld te Maastricht door een musketkogel bij de Tongersepoort  
Alias : D’Artagnan
Website (Nl)
Website (Eng.)
Website (Fr)      
Website (De)    
                                    Met dank aan Ronald Hellenbrand
Baudens
Jan Geb. Kassel. Soldaat, hij diende onder kapitein 26-10-1640 Ondertrouw te Heusden met Neeltien Jans,
Santvoort geb. Oisterwijk. Kinderen: Boudewijn, Baudens, Boudens, Bouwdewijnsse en Bouden   BHIC
Baudits Gustavis Adolph Vaandrig in de compagnie van kapitein Jan van 11-11-1693 Commissie / instructie Zeeland
Lochteren Isis Zeeland
Baullin, de
Gelaude Geb. Frankrijk. Soldaat onder van Geel 24-10-1683
Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna
Bornput,  geb. Brussel Isis Bergen op Zoom
Baure
Jean Geb. Frankrijk. Korporaal onder Savornij 14-6-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Martijntgen
Poteij, geb. Bergen op Zoom  Isis Bergen op Zoom
Baurl
Hans Geb. Wirtenberch (Wittenberg, De of Wurtenberg, De?). soldaat onder Swaelhop 27-4-1633 Ondertrouw  te Bergen op Zoom met Anna Berlit
geb. Duitsland, wed. van Veltin Janssen
Isis Bergen op Zoom
Baus (Bowe(n)s?) Willem Diende onder de Engelsche Compaignie binnen Schiedam 31-1-1603 Huwelijk te Rotterdam met Cecilia Arentsen,
?
wed. van Robbert BellisonGA Rotterdam
Bautersz
Adriaen Geb.  van Ouwenaerde, soldaet onder Cain 25-7-1623 Huwelijk te Geertruidenberg met Catelina Fransdr,
garnisoen alhier
geb. van Wassenberg int land van Guilick,
woonende mede alhier   BHIC
Bauwensse Geerith Geb. Sprang. Soldaat, hij diende onder kapitein 1611 Ondertrouw te Heusden met Heijltgen Jans,
Olivier geb. Gorkum   BHIC
Bavel, van Cornelis Soldaat, hij diende onder kapitein Nanning 13-5-1692
-Ondertrouw te Heusden met
Anna Catharina Margriet Blom, geb. Wesel
1-6-1692 -Huwelijk te Breda   BHIC
Bavids David Geb. Koormont(?), wonende in het garnizoen Bergen 25-10-1696
Huwelijk te Bergen op Zoom met Barbarina
op Zoom. Soldaat onder Feugens Roselaer, geb. Brussel Isis Bergen op Zoom
Bax ? Capitein van de compangie d'Arguebusee 24-11-1633 Zijn vrouw Sophie de Golsfeijn getuige te
’s-Hertogenbosch   BHIC
Bax Claes Hendricksen Geb. Eindhoven. Corporaal onder Kapitein van Feb. 1649 Huwelijk te Breda met Catelijntjen Michiels,
Meteren woonplaats Dordrecht   Isis Breda
Baxster Willem Soldaat onder Balfour Inf.Rgt. 672c* 24-1-1624 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Bay Gillis Militair schrijver 25-7-1646 Ondertrouw te Leeuwarden met Hiske van Flud  Tresoar
Beatman Robbert Soldaat onder Kolonel Kellegren 8-1-1662 Huwelijk te Breda met Anneken Hendricka Rammel, wed. van Hendrick Jensen   Isis Breda
(in doopboekBetman)
Beaubé dit La Villette, (de) Urbain Natif de Bolduc (NL) (‘Bois le Duc?= s Hertogen- 7-2-1692 Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
bosch ?) en Brabant,  âgé de 34 ans, soldat Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
Website                 e-mail
Beaufort, de Bernard Adriaen Vaandrig in de compagnie van luitenant-kolonel 12-5-1690 Betreft acte van changement
De Beaufort Isis Zeeland
Beaufort, de Bonifaes Vaandrig in de compagnie van kapitein Bernard Adriaen de Beaufort 25-6-1698 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Beaumondt, van Adriaen Kapitein 11-3-1640 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna
van der Meulen   Isis Bergen op Zoom
Beaumondt ? Lieutenant 5-7-1659 Lidmaat te Yzendijke, evenals zijn vrouw:
Cornelia Peckius, komend van Philippine  Website  
Beaumont Abraham Soldaat onder Kapitein Hartaing Mei 1644 Huwelijk te Breda met Maeijken Janssen
Isis Breda
Beaumont, van Johan Kapitein 23-10-1644 Vader te Breda, moeder Maria de Witte Isis Breda
Beauvie Jan Tamboer onder 't Reg. v. Col. Lauder  Inf.Rgt. 603a* 31-7-1699 Huwelijk te Breda met Sibille Geurlinx  Isis Breda
Beckdorpf Lucas Ruiter 23-2-1674 Vader te Breda, moeder Margriet Jansz   BHIC
Becker Benedict Wilhelm -Soon van Joan Philips Becker. Ritmeester, 18-2-1677 -Huwelijk te Lochem met d' hooged. juffr. Agnes
wachtmeester onder de compagnie van de hr. Gerhardina de Rode van Hekeren, dochter van
ritmeester Christian-Godfried van Groende wijlen die hooged. Joost de Rode van Hekeren,
heer tot den Diepenbroeck.   Lochem NG Trouwen
-Wachtmeester 7-11-1677 -Sijn soon Joost gedoopt te Lochem.
Get.: Jr. Wibbolt de Roode van Hekeren tot den
Diepenbroeck.   Lochem NG Dopen
Becker
Cornelis Geb. sticht Paderborn. Soldaat, hij diende onder 5-4-1647
Ondertrouw te Heusden met Cornelia
kapitein Throckmorton Hendricks, geb. Crèvecoeur. Huwelijk te
Hemert   BHIC
Becker Frederick Soldaat 3-2-1675 Huwelijk te Breda met Aeltje van Ijl   Isis Breda
Becker Ritzart Ruiter 25-8-1675 Huwelijk te Breda met Jenneke Helmes  Isis Breda
Becker Thomas Geb. Steds(?). Soldaat onder Kapitein Heijtvelt Maart 1638 Huwelijk te Breda met Anna Walbur,  geb.
Wolfkelder, wed. van Jacob Mertel   Isis Breda
Beckerijn Anthony Geb. en wonende te Bergen op Zoom. Soldaat 24-4-1680 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna
onder Granatje Franooise, geb. Roermond  Isis Bergen op Zoom
Beckermans Eevert Kapitein 1-5-1613 Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Beckers Salomon Was ruiter 22-1-1605 Begraven te Breda   Isis Breda
Becq, du
Carolus Heer van Villebon, van de Franse natie, kolonel van 19-11-1624 Overleden te Roosendaal
de koning van Frankrijk in dienst van de heren Staten BHIC
Bedarrides Pieter Vaandrig in de compagnie van kapitein Dudan 26-2-1694 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Bede Anthoine Geb. Poi. Soldaat, hij diende onder kapitein Saugé 11-6-1627 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Adams.
te Zaltbommel in garnizoen Geboden, proclamatiën gedaan te Zaltbommel
BHIC
Beeck, van der Hendrick Jonker en Ruiter onder Ritmeester 21-6-1640 Huwelijk te Breda met Elisabeth Losecaets,
geb. Breda   Isis Breda
Beeck, van der
Michiel Geb. Antwerpen. Soldaat onder Paillje 15-3-1676 Huwelijk te Bergen op Zoom met  Margriet
Blanckenburgh, geb. Nieuwenhuis,
wed. van Heyndrik Laudou   BHIC
Beek, ter Henrik Wdr. van wijlen Anne Schulten. Soldaet onder de 3-12-1690 -Huwelijk te Borculo met JennekenBeerendts
comp. vande heer grave van Stirum, van hier nagelaten j.d. van wijlen Berendt te Louken, uit de
Aefst. ND ref. Gem. Borculo Trouwboek 1666-1721
 (R.B.S. 322)
10-4-1692 -Dochter Anneken gedoopt te Borculo
Borculo NG Dopen
Beeckman Jurgen Adelborst 25-8-1675 Huwelijk te Breda met Francijntje Nobel
Isis Breda
Beekman Joost Sold. onder capt. Ernst Frederik Vegelin van Claerbergen 19-7-1673 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Grietje Jansz,
van Bourtange. Alhier met att. getrouwd 3-10 
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Beelen Stoffel Soldaat onder Graaf van Waldeck 25-3-1646 Huwelijk te Breda met Cataleijn Janssen,
wed. van Jan Oorlaff   Isis Breda
Been (=Bean?)
Jacob J.m. van Engelant. Soldaet onder capt. Heckman 29-3-1628 -Ondertrouw te Amersfoort met Marritgen Henrickx,
j.d., van Amersfoort
15-4-1628 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Beenken zn Hans Lenaert Geb. Lunenborch. Soldaet onder de Compaignie 26-6-1601 Ondertrouw te Breda met Grietken Jan de Boes dr.
van mijn heere van Brederoode Isis Breda
Beenhackers Robertus Soldaat bij de satraap 10-2-1630 Vader te Breda, moeder Judith-   BHIC
Beenhouwer ? Adjudant 16-6-1696 Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Beens Jan Geb. Schleden, Gulikkerland. Soldaat en kleermaker. 2-12-1631 -Ondertrouw te Heusden met Anneken Albers,
?
In 1631 diende hij onder kapitein Hogendorp begr. 2-12-1662 Heusden
9-4-1669 -Ondertrouw te Heusden met Jacomijna DanielsWarset. Huwelijk te Utrecht   BHIC
Beer Jan Commies ter uitdeling van de turf en kaarsen aan 19-10-1673 Commissie / instructie Zeeland          Isis Zeeland
het garnizoen te Vlissingen. Betreft instructie.
Voorganger: Matthijs van Eepen (overleden)
Beer, de
Joost Geb. Sint-Niklaas, wonende te Bergen op Zoom. 19-5-1684 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Soldaat onder Cabelgenius(?) Heijltie Claessen, geb. Bergen op Zoom 
Isis Bergen op Zoom
Beerboom
Meerten Van Sendenhorst. Soldaet 27-8-1600 -Ondertrouw te Amersfoort met Tuentgen Eelisdr,
van Amersfoort
4-9-1600 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Beerentsen Cornelis Soldaat, hij diende in 1659 onder commandeur 28-3-1659 -Ondertrouw te Heusden met Susanna Jans,
Drost. woonplaats: Heusden 28-3-1664 geb. Gouda   BHIC
-Ondertrouw te Heusden met Geertruij Jans
Beerentsen Simon Geb. Heusden. Hij diende onder kapitein Ker, te 5-12-1656 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Eusina
Bergen op Zoom in garnizoen Evertsen Visscher, geb. Bergen op Zoom.
Att. voor het huwelijk gegeven op 24 dec 1656 te
Heusden, geboden, proclamatiën gedaan
Bergen op Zoom   BHIC
Beer?, van Peter Soldaet onder de Compaignie van Cathelij? 4-5-1602 Overleden man van de bruid (Lijnken Henricx dr.)
Isis Breda
Beerns Adam Soldaat onder capt. Hania 19-12-1674 Ondertrouw te Dokkum (ref.)met Grietie Jans,
beide geb. Boerum. 14-1-1675 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Beerns Aete Jm van Doccum. Maryn onder commandeur 17-2-1667 Ondertrouw te Bolsward met Sytske Siverdts,
Posthumus jd tot Bolswart. Getrouwd 10-3
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Beerns Daniel Corp. onder capt. Johan Wildt van Broeckhuisen 22-2-1673 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Mary Jansen,
wed. van Sioerd Jansen (of: Jacobs). Att. Gelight
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Beerns Jan Van Bonde. Soldaat onder overste-luitenant Roorda 24-5-1668 Ondertrouw te Harlingen (Geref.gem.) met
Inf.Rgt. 577a, 1e Bat.* Antje Hendricks, van Benwolsterschans. 7-6 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Beernts Albert Jm. Soldaat onder capt. jr. Hessel van Bootsma 2-8-1668 Ondertrouw te Bolsward met Walmoedt Gerrits,
jd van Bolsward  Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Beernts Beernt Sold. onder capt. Dominicus Walrich 18-10-1673 Ondertrouw te Dokkum (Geref. gem.) met
Jantje Minckis, wed. van Harmen Hansen,
beide van Doccum. 3-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Beernts
Dirck Afkomstig van Lier (Oost Friesland), soldaat onder 17-7-1647 Ondertrouw te Dokkum met Geertruyt Beernts,
kapitein Ernst van Aylva afkomstig van Dokkum   Tresoar
Beernts Geert Van Groningen. Soldaat onder de Garde  2-11-1651 Ondertrouw te Leeuwarden met Dirckien
Inf.Div. 631a Haikes of Harkes, van Dronrijp. 23-11 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Beernts Ooswalt Soldaat onder collonel Swaertsenbergh 2-3-1656 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Welmoet
 Inf.Rgt. 633a* Bastiaens, alhier. 10-10-1658 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021
Beerntssen
Beernt Geb. Munster. Soldaat onder Kapitein Risselaer 10-3-1640
Huwelijk te Breda met Janneken Peters,
geb. Mechelen  Isis Breda
Beers, van Jan Jans Soldaat onder de majoor Heerkeren -Ondertrouw te Voorst
25-5-1679 -Huwelijk te Zutphen met Catharina Hesselink
Met dank aan Gijs Hesselink
Beersjes
Jacobus Geb. Brussel, wonende te Bergen op Zoom. 8-9-1683
Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria
Soldaat onder van der Merwe Tellius,  geb. Hasselt  Isis Bergen op Zoom
Beert Ritsert Wdr. van Janneken van Kraijnist, soldaet onder de 27-4-1647 Ondertrouw te Axel met Jaquemijntje Vlamijncks,
compagnie van d’Heer Capiteijn Serooskercke wed. van Jaques de Pevere   Website
Beest, ter Dirck Van Breefoort. Ruiter onder ritmeester Boerum 3-5-1673 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Susanna
Voogds, wed. van Minne Jacobs, corp.(Zij of hij?).
19-5 getr.Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Beest, van Aert Geb. Utrecht. Soldaat, hij diende onder kapitein 18-2-1633 Ondertrouw te Heusden met Catelijn Adriaens
Essex, te Geertruidenberg in garnizoen Van Oorscot. Kinderen: van Beest en van Best BHIC
Begot / Hans Hendriks Soldaat onder capt. Jan de Besco 5-2-1675 Ondertrouw te Dokkum (ref) met
Of: Bigodt Grietie Hendriks Sipma, van Doccum.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Beildon Herrij Adelborst, hij diende onder de compagnie van sir 8-12-1619 Ondertrouw te Heusden met Jenne Cole
George Hallis te Gorkum in garnizoen BHIC
Bein Henrij Geb. Engeland. Adelborst onder Gouverneur 9-2-1633 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
 (=Bain(e) / Bane?) Margriet Jans, wed. van Jan Griffin  
Isis Bergen op Zoom
Beirens Joannes Militair 13-5-1644 Vader te Ginneken, moeder Aleydis Mulders   BHIC
Beke, van der Francoijs Geb. Dordrecht. Soldaat onder Kapitein Hartain 16-5-1644 Huwelijk te Breda met Cornelia Herberts
Isis Breda
Bekker Jan Joosten Soldaat onder kapitein Garnitier 26-2-1697 Ondertrouw te Heusden met Anna van de Grient,
geb. Heusden   Isis Heusden
Bel Jan Wdr. Soldaat onder Col. Henderson 23-2-1620 Ondertrouw te Alkmaar met Aeltgen Fredericks,
?
wed. van Pasquier Adriaensz., wonende op het
Munnickererff
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Bel
Jems (=James) Geb. Schotland. Soldaat onder Hontlij 17-1-1629 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Cateline
Crijns, wed. van Jems Pijri   Isis Bergen op Zoom
Belderbus, van Jan Anthonissen Geb. Amsterdam. Soldaat onder Boostheim 3-4-1682 Huwelijk te Bergen op Zoom met Marij Rammondt,
geb. Middelburg   Isis Bergen op Zoom
Belgy Niclaes Sergeant onder La Case 28-2-1623 Vader te Bergen op Zoom, moeder Yken Pieters  
Isis Bergen op Zoom
Bell James Soldaat onder Majoor Murray 2-3-1692 Huwelijk te Breda met Lijsbeth Laets   Isis Breda
Belle, la
Johan Geb. Cambrai. Ruiter onder van Eekeren 13-12-1628 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margarita
Lambrechtse, wed.  van: Andries Crinsen
Isis Bergen op Zoom
Belle, van Jacob Aartsse -Luitenant, hij diende in 1645 onder kapitein Pieter Dimmer, commandeur op het fort Isabella 21-6-1646 -Ondertrouw te Heusden  met Mary le Grue,
- wed. van Nicolaes Cornelisse van Bommel
-Diende in 1656 onder jonker van Wassenaar ? -Andere partner:Christina van Plutevijn
Cav.Rgt. 635d 17-1-1656 -Begraven te Heusden   BHIC
Bellecourt, de Antonie Matiijs Cornetblazer in de compagnie van de heer Dechton 10-5-1637 Getuige te ’s-Hertogenbosch   BHIC
Belul Jan Soldaat onder Kapitein Palm 22-3-1665 Huwelijk te Breda met Catharina Jurriens
Isis Breda
Bemmel Jan Ruijter onder de Compaignie van mijn heer van 5-5-1600 Getuige te Breda (bij: Mertenszn)   Isis Breda
Merven
Bemmel, van Gijsbrecht Hendricks Wdr., geb. Culemborg. Soldaat onder Grove 2-9-1673
Ondertrouw te Bergen op Zoom? met
Anneken Hendricks,  geb. Meurs (Moers)
Isis Bergen op Zoom
Ben Willem Wdr. van Barbel Bartholomeus. Adelborst onder 1636 Huwelijk (NG) te Woudrichem met Marij Gerrits, wed. van Robbert Elsen   Isis Heusden
?
kapitein Moraij (Lt. col. Walter Murray)
Benbrits
Thomas Geb. Engeland. Soldaat onder Talbot 29-12-1677 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelja Uringen,
geboren te Schiedam   Isis Bergen op Zoom
Beneset
Louis Geb. Frankrijk. Adelborst onder Balfour 1-11-1676 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Bernée,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Benion dit L'Orange
Denis Natif de Ruplonge prez Dijon, âgé de 65 ans. 27-5-1694 -Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /
Sergent du Sieur de Kuëffer, Regiment d'Alsace, ou Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs
il à Servi 40 ans, aussi que porte son Certificat, à 6-8-1709 -Décedé / overleden
perdu l'oeil droit d'un coup de mousquet quil reçeut
au siege de Maöstrich (NL) joint à plusieurs autres Website    
blessures lemettent hors de Service, et est
Catôlique.
Benjamin Isaacq Soldaat onder de Gouverneur (van Breda) 15-5-1663 Begraven te Breda   Isis Breda
Bennecam
Michiel Geb. graafschap Meurs. Tamboer onder Frienen 5-12-1687 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna
Lonckhuijsen, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Benneker Herman Soldaet onder de comp. van sijn exc. 2-9-1675 Dochter Geertruid gedoopt te Borculo
Borculo NG Dopen
Bennekert Jan Jm, geb. Berceloy(?). Ruiter onder de Compagnie 31-12-1683 -Ondertrouw te Maastricht met Catrina Mase,
van de Heer Majoor Schimmelpenninck. wed. van Jurgen Doornis, wonende alhier
26-01-1684 -Huwelijk te Maastricht bron: Collectie Wolters CBG
Met dank aan Kees Mazee
Bennet
Robert Engels soldaat onder kolonel Ogle 26-2-1606 Ondertrouw te Dordrecht met  Gratie Hartsch,
van Engeland, wed. van Robert Geritsz.,
soldaat geweest   Website
Benningh Arnold Ruijter 20-5-1688 Huwelijk te Gorssel met Maria Neutenbergh,
met attest. Van Zutphen.   Gorssel NG Trouwen
Bensborgh, van
Heijndrick Geb. Düsseldorf. Soldaat onder Vrijenes 13-6-1691 Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella Jans,
geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Benseleij
Willem Geb. Engeland. Adelborst onder Ogel 31-12-1636 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Tryntje Mathyssen, geb. Zaltbommel of
Den Bommel   Isis Bergen op Zoom
Bentinck Hendrick Ritmeester in een compagnie te paard 19-3-1672 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Bentinga Joannes Cornet 1656 Boedelinventaris Leeuwarden
Inventarisatieboeken, nr. 1795
Berbe
Guilonn Geb. Frankrijk. Soldaat onder St. Germain 30-4-1670 Huwelijk te Bergen op Zoom met Fransijnje Vouw,
geboren te Breda   Isis Bergen op Zoom
Berch, van Willem Korporaal 26-4-1602 Overleden echtgenoot van de bruid te Breda
(Cathelijn Claes dr.) BHIC
Berchem, van Lambert Pietersz Woonplaats Breda (leggende in garnisoen). "Also 20-9-1688 Huwelijk te Princenhage met Heijltje Engele
hij morgen met het regiment int velt most uittrecken, Peters, woonplaats Hage   Isis Brabant
so zijnse getrouwt….”
Berck, van Gerrit Ruiter onder Gouverneur (van Breda) 18-4-1644 Huwelijk te Breda met Margriet van Doorn  
Isis Breda
Berckel, van Willem -Functie : Sergeant-majoor of wachtmeester op het 26-8-1667 -Commissie / instructie Zeeland
fort Sint Anthonij te Sas van Gent.
Voorganger: Baltazar Cappers (overleden)
-Functie : Majoor van het fort in het Hoornwerk te ?-8-1668 -Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Sas van Gent. Voorganger: Baltazar Cappers
(overleden)
Berckenbos Nicolaes Sergeant-majoor over het garnizoen van 7-3-1637 Commissie / instructie Zeeland
Liefkenshoek. Voorheen vaandrig in de compagnie Isis Zeeland
van kapitein Cromsteijn
Berends Hendrik Adelborst onder Kapt. Askin 28-1-1693 Huwelijk te Breda met Lijsbeth Gerrits   Isis Breda
Berends Leendert Adelborst onder Kapt. Paschal 12-10-1692 Huwelijk te Breda met Johanna Aardzen  
Isis Breda
Berens
Christoff Van Munster, soldaat onder het reg. van de prins 25-4-1694 Huwelijk te Oosterhout met Anna Soets,
van Berkenfelt in garnizoen te Breda Inf.Rgt. 672e* van Sittard naby Maastricht, won. te Oosterhout  
BHIC
Berens Cornelis Soldaat, hij diende in 1669 onder kapitein Drost 1-11-1669 -Ondertrouw te Heusden
-Huwelijk te Heusden met Geertruijt Ketelaers,
26-11-1669 begr. 9-12-1669 te Heusden
26-9-1670 -Ondertrouw te Heusden met Anneken Ariens,
geb. Aalburg
-Andere partner: Geertruij Jansen   BHIC
Berens Gerrit Ruiter onder Ritmeester Marlot 8-3-1666 Huwelijk te Breda met Aeltje van Lange   Isis Breda
Berens Hendrick N.S. van Berent Jan van Wije. Soldaet onder companie van den H. Capiteijn Arkel 1683 Huwelijk te Vorden met Heijltjen Oortwijn,
N.W. van Jan op de Damhaer Plackhaer.  
Vorden NG Trouwen
Berens Henricus Geb. van Nathooren (Uithoorn?), soldaet. 16-4-1694 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:55   Met dank aan Paul de Clerck
Berens Pieter Geb. Ocsau - (Orsoy ?), wonende in het garnizoen 14-4-1690 Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria
Meurs.  Soldaat onder Vrijenes Heekemans, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Berensteyn ? Kapitein 5-4-1600 Vader te Bergen op Zoom, moeder ? Goulthuysen
Isis Bergen op Zoom
Berents Arent Soldaet 11-2-1683 Met att. van Zutphen gecopuleert te Warnsveld
met Margriet Bols   Warnsveld NG Trouwen
Berents Benedictus Van Alphen. soldaat onder Sijn Genade de Heer 4-4-1648 Ondertrouw (ref.) te Grave met Anneken Jacobs,
graaf van Hoorn j.d. 6-5 getrouwd
Wolters soldatenhuwelijken Grave
Berents Claes Soldaet  17-12-1682 Met att. van Zutphen gecopuleert te Warnsveld
met Grietien Mullers   Warnsveld NG Trouwen
Berents Egbert Soldaet onder capt. Keppel 20-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Hendersken Jansen,
wed. van Derck Hofman, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Berents Gerrit Capitein 3-11-1695 Ondertrouw te Voorst met Christina Jansen,
wed. van Gilbert Beneval   Voorst NG Trouwen
Berents Hans Soldaat onder Kapitein Steenwijck 6-11-1642 Huwelijk te Breda met Barber Lijsbeth Janssen
Isis Breda
Berents
Jacob Van Zwitserland. Soldaat 16-12-1687 Huwelijk te Koudum met Luijtjen Jans
Tresoar
Berents Jan Wdr. van s. Freric Ratincs. Ruijter onder den heer 11-8-1667 Huwelijk te Lochem met Willemken Blockhuijs ,
ritmeester Pelnits tot Zutphen dochter van Derc Blockhuijs, van Wildenborgh.
Lochem NG Trouwen
Berents Jan Soldaat 18-7-1677 Huwelijk te Breda met Jenneke Jans   Isis Breda
Berents Jan Soldaet onder ’t regiment van de hr. colonel Bulo,  23-11-1690 Ondertrouw te Groenlo met Jenneken te Veluwe,
guarnisoen houdende in de Clundert   Inf.Rgt. 602b* dochter van Jan te Veluwe, uit ’t Siwent.
Groenlo NG Trouwen
Berents Rijck Soon van Berent Willems, smit tot Wilpe, ruijter  20-05-1666 Ondertrouw te Voorst met Hendrickjen Jans,
onder Ritmr. Pelnits tot Zutphen  Dochter van Jan Gerrits int Aerdenbroeck onder
Wilpe.   Voorst NG Trouwen
Berents Robert Ruijter onder de ritmeester Schimmelpenninck 13-2-1676 Ondertrouw te Zutphen met Anneken Egberts,
wonende alhier   Trouwboek Zutphen
Berents Vrerick Zijnde een soldaet… 15-2-1690 …wiens vrouwe in de craem is gevallen (soon
Berent) in de hutte tegen over de Kloeckhorst in
Clein Duchteren, zijnde geboortich van Borculo 
Almen NG trouwen
Berentsen Berent Tamboer 24-4-1675 Huwelijk te Breda met Maria Dillisen   Isis Breda
Berentsen Berent Soldaet  25-2-1683 Met att. van Zutphen gecopuleert te Warns-veld
met Jenneken HenricksWarnsveld NG Trouwen
Berentsen Jan Soon van wijlen Berent in de Haer, soldaet onder de 30.11/ Ondertrouw te Lichtenvoorde met Jenneken
Heer Cap. Hel onder 't Regiment van Bûlo 21.12.1690 op de Kleijne Veluwe, dochter van Jan
Inf.Rgt. 602b* op de Kleine Veluwe, uyt 't Zuywent.
Lichtenvoorde NG Trouwen
Berentssen Lambert Ruiter onder Ritmeester Consart 7-8-1639 Huwelijk te Breda met Grietien Claessen,
geb. Geertruijdenberg   Isis Breda
Beresteyn ? Kapitein 3/4/7-8-1602 -Vader van 3 begraven kinderen te Breda
29-11-1602 -Begraven te Breda
28-3-1603 -Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Berg, van den
Franssis Geb. Vlaanderen, wonende in het garnizoen Bergen 29-4-1696 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
op Zoom. Soldaat onder Plettenburg Janneken Hellaars, geb. Borgvliet
Isis Bergen op Zoom
Berg, van den Matthijs Soldaat onder Capitein Geelvink 21-10-1677  Ondertrouw te Rheden  met Jannetjen Willems,
j.d. van de Steegh, quan copulati den 25 nov.
Rheden NG Trouwen
Berge, ten Hendrik Geb. Doesburg. Rustmeester(?) onder de Heer 6-5-1671 Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Aeltie Gerrits,
Capt. Henricus van Solgau. geb. Doccum Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Berge, vande Philips Adelborst onder de Compaignie van Capiteijn 5-10-1601 Getuige te Breda 
Jacques vanden Eijnde Isis Breda
Bergejon
Jan Francis Geb. te Straatsburg. Soldaat onder Daxelhuffer 22-12-1697 Huwelijk te Bergen op Zoom met
Lijsebet Danakaerts,  geb. Sas van Gent 
 Isis Bergen op Zoom
Bergels Cornelius Luitenant van de Heer van Heeswick, residerende 20-9-1652 Ondertrouw te Grave met juffrouw Margarita
in de Grave Moderis, wonende tot Renen. Met att. naar Renen.
Wolters Soldatenhuwelijken Grave 
Bergen, van Jan Adelborst onder Kapt. Nieuwkerk 29-12-1697 Huwelijk te Breda met Metje Aarens   Isis Breda
Bergen, van der Cornelis Vaandrig in de compagnie van kapitein Everaert 26-5-1682 Commissie / instructie Zeeland          Isis Zeeland
van Hemert te Suriname
Berger Samuel Corporaal onder Overste Murald 10-11-1697 Huwelijk te Breda met Jenneken Peters,
geb. Teteringen   Isis Breda
Bergh, van den Petrus Uit het leger van de Prins van Vaudemont 31-10-1672 Vader te Breda, moeder Mechtildis van den Bergh
Isis Breda
Berghuys Berent Geb. van Zutphent (Zutphen), soldaet.           2-6-1692 Overleden in het Gasthuis te Leuven
b:11928, f:19   Met dank aan Paul de Clerck
Bergks Hans Soldaat onder Commandeur Steen Callenfels 20-12-1637
Huwelijk te Breda met Janneken van Spae,    ?
geb. Hassel(t?)   Isis Breda
Bergman Hans Fredrick Vaandrig in de compagnie van luitenant-kolonel Cauw  Inf.Rgt. 664c*? 2-5-1684 Commissie / instructie Zeeland          Isis Zeeland
Bergoudijn Arnout Soldaat onder de comp. van kapitein Guillaume de Pissetz in garnizoen te Brielle. 4-6-1637 Getuige bij testament te Brielle
Notariëel Archief, inv. Nr 1011
Berheren(?), van Balthasar Wdr. Schrijver van de Compani van den Ritmr. 13-1-1632 Ondertrouw te Geertruidenberg met
Haultmer in gaenisoen alhier Anneken van Alenburg Adriaens,
j.d. geb. alhier ende woonachtich   Website
Beringston George -Sergeant-majoor in het regiment van kolonel 3-12-1638 -Commissie / instructie Zeeland         
Herbert.Inf.Rgt. 616a*  . Voorganger: Ferdinande
Kinghtleij
-Luitenant-kolonel. Voorganger: Ferdinande Kinght- 2-11-1644 -Commissie / instructie Zeeland         
leij. Voorheen sergeant-majoor. Isis Zeeland
Berkel, van Lambert Gijsbertssen Soldaat, hij diende onder kolonel Drost, gouverneur 2-4-1666 -Ondertrouw te Heusden met Jenneken Chielen,
dezer stede. geb. Veen
24-5-1676 -Ondertrouw te Heusden met Neeltjen Antonis Breij, geb. Hemert
-Huwelijk te Hedikhuizen  (att. voor huwelijk te Woudrichem)   BHIC
8-6-1676
Bern Wilhelmus Soldaat 19-6-1636 Peter te Breda   Isis Breda
Bern Wolter Vaandrig 31-8-1631 Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Bernaerts Adriaen Vaandrig bij changement in de compagnie van de 1-1-1690 Commissie / instructie Zeeland          Isis Zeeland
graaf van Noyelle
Bernaerts Dijrck Geb. Hedlij (Engelant?). Soldaet onder de 29-11-1602
Ondertrouw te Breda met Cathelijn Jans
?
Compaignie van Capiteijn Colet Marijl dr., geb. vuijt Engelant   Isis Breda
Bernaerts Joannes Geb. ca 1655, militair 22-11-1686 Vader te Moergestel, moeder Anna Wilborts ,
geb. Moergestel   BHIC
Bernard Caspar Jm, soldaat van Mr.Alart 29-8-1655 Huwelijk te Breda met Catherine Coten   Isis Breda
Bernard Quintijn Beide zijn krijgslieden 15-6-1677 Huwelijk te Breda met Josina vande Berch
Isis Breda
Bernaut Hans Jurriaen Korporaal onder Kapitein Weber Juni 1674 Huwelijk te Breda met Jenneke Eversen,
geb. Breda     Isis Breda
Berner Willem Godfrid Mr Chirurgijn in het regiment te paard van de prins 14-2-1690 Commissie / instructie Zeeland          Isis Zeeland
van Wirtenbergh Cav.Rgt. 688f*
Bernhart Christoffel Jm, soldaat 4-10-1681   Ondertrouw te Delft met Maria Marcus,
wed. van Pieter Savijn   Digitale stamboom Delft
Met dank aan Annelies Mateboer
Bernhem / Jan Jonker en vaandrager onder Kapitein Coventrij. 21-5-1662
Huwelijk te Ginneken en Bavel met
Bernham In garnizoen te Breda Clara van Loo, geb. Brussel.
Getrouwd te Heusdenhout   Isis Breda
Berns Ipe Van Noorden. Maryngast onder commandeur 27-1-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref) met Kunne Jans,
Posthumus jd van Bolswart. Getrouwd 10-2
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Bernts Lucas Soldaat, hij diende onder de gewezen compagnie 21-11-1665 Begraven te Heusden
van de heer van Wassenaar (ovl.1665) BHIC
Cav.Vaan 621a*
Berntsse Cornelis Geb. Amersfoort. Soldaat, hij diende onder kapitein 1603 Ondertrouw te Heusden met Aeltgen Jans,
Gijselaer geb. Boxtel   BHIC
Berntsse Jan Geb. Meijborg(?). Soldaat, hij diende onder de jonge 1600 Ondertrouw te Heusden met Digna Peters,
heer van Brederode geb. Heusden   Isis Heusden
Berntsse Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Treslong 1606 -Ondertrouw te Heusden met Janneke ReijnierCornelisse  
-Huwelijk   BHIC
19-2-1606
Berntsse
Tonis Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1602 Ondertrouw te Heusden met Anneken Jaspers,
Bouck geb. ‘s-Hertogenbosch   BHIC
Beron Jan Baptiste Vaandrig in de compagnie van kapitein Willem 6-8-1693 Commissie / instructie Zeeland          Isis Zeeland
Verpoorte
Bersla
Joseph Uit (te?) Bra (Frankrijk). Soldaat 3-1-1667 Huwelijk te Dokkum met Griet Jansdr   Tresoar
Berstenskorst, Barent Geb. Arnhem. Ruiter onder Zijne Hoogheid 7-8-1650 Huwelijk te Breda met Geerken Jans   Isis Breda
van
Bersteuelder
Christianus "Miles germanus" 19-3-1684 -Overleden te Maastricht en begraven op het
kerkhof van de parochie van Sint Martinus te
Wyck-Maastricht   DTB Wyck-Maastricht
Bert
David Geb. Frankrijk. Soldaat onder La Case 28-4-1626 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Michelle Grè,
geb. Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
Bert Paul Soldaat, hij diende onder kapitein Villomaire 8-1-1644 Ondertrouw te Heusden met Geertgen Joosten
BHIC
Bertels Laurens Adelborst onder Leur 4-11-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Bertuny
 ? Vaandrig in Engels regiment, in "den Gulden Put" 4-10-1689 Begraven te Breda
Isis Breda
Bescevel, de Johan Kapitein 27-10-1675 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Elysabeth de Buschot   Isis Bergen op Zoom
Beschevel du Gabriel Kapitein. Voorheen vaandrig in de compagnie van 14-2-1647 Commissie / instructie Zeeland          Isis Zeeland
Pon, de kapitein Ombres. Voorganger: kapitein Dorlot
Bessem Joannes Corporaal 29-6-1681 Huwelijk te Breda met Margrieta Stuers,
geb. Zwolle   Isis Breda
Betouw Jan Sergeant 12-1-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Beucker
Harmen Wdr. Uit het bisdom Munster. Soldaat onder de comp. van collonel Lowys d’Aquila   Inf.Rgt. 665b* 21-4-1667 Ondertrouw te Bolsward (ref.) met Engel Haeyes,
wed. van Aernt Heeres, tot Bolsward. 5-5 getr.
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Beucker Jan Janssen -Gereformeerd. Soldaat onder Sergant Majoor Duijck 13-11-1633 -Huwelijk te Utrecht (Geertenkerk) met 
Jannechjen Micchiels, Afkomstig van Nimwegen,
Adres: aen de Madeleenebrugge
Utrecht Huwelijksboek: 95 – 146
28-12-1634 -Vader te Utrecht (Janneken Beuckers). Vader: Jan-,
-Zeer waarschijnlijk dezelfde persoon: moeder Janneken Michiels. Doop: Gereformeerd,
Naam: Beukers; Jan in de Geertekerck. Adres: in de Teijlingsteech
Wed.v.: Ja Utrecht Doopboek: 3 – 131
Adres: Nieuwstraat
Afk.v.: 't Land van de Marck
Godsdienst: Geref.
Huwelijk: 18-03-1645 te Utrecht, Cathrijnekerk
Naam: Hermens; Elsken
Wed.v.: Jan Adriaensen
Adres: Bergen op Zoom
Utrecht Huwelijksboek: 97 - 175
Bijzonderheden: proclamatie te Bergen op Zoom; acte gezien
-----------------------
Naam: Janssen; Hillichjen Met dank aan Richard van Schaik
Doop: 10-03-1646
Godsdienst: gereformeerd
Kerk: Antonij Gasthuijs
Vader: Jan
Moeder: Elsgen
Adres: in de Weert
Utrecht Doopboek: 4 - 260
Beuinck Jan Soldaet onder cap. Alkemade 28-10-1670 Ondertrouw te Warnsveld met Grietje Hendrijx,
j.d. van Zutphen   Warnsveld NG Trouwen
Beverlo, van Lendert Kapitein en geweldige. Woonplaats Heusden 1603 Ondertrouw te Heusden met Adriaentghien Gilles,
begr. 8-4-1631 Heusden   BHIC
Beyma, van
Julius Uit Emden. Kolonel van een regiment te voet, 25-6-1693 Huwelijk te Blija-Hogebeintum met 
commandant van Embden   Inf.Rgt. 672d* Ava Sophia van Nysten uit Leeuwarden   Tresoar
Bheer Hans Jacob Corporaal onder de compagnie van de ritmeester 26-11-1676 Ondertrouw te Zutphen met Magteltje Hermens,
Hambroek j.d. van Zwolle   Trouwboek Zutphen
Bicaud Michiel Soldaat onder Gouverneur (van Breda) 23-2-1642 Huwelijk te Breda met Claeske Veroens
Bickbergh
Adam Geb. Meerbergh(?) in Duitsland. Soldaat onder 30-4-1689 Huwelijk te Bergen op Zoom met 
Balfour Inf.Rgt. 603a* Josina Jansse de Bel   Isis Bergen op Zoom
Bidderman
Marten Geb. Breck (vuijt Duijtslant). Soldaet onder de 2-3-1601 Ondertrouw te Breda met Sijken-   Isis Breda
Compaignie van Capiteijn Andries
Bie, de Antonie Gereformeerd kapitein 23-4-1687 Genoemd in Notariële akte Utrrecht. Broer van 
alias de Bye Marie de Bie en Theodora (Dorothea) de Bie
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Bie, de Jan Vaandrig 1623 Belastingplichtige te Middelburg   Isis Zeeland
Biekens Cornelis Vaandrig 19-10-1633 Vader te Breda, moeder Helena van Arendonck  
BHIC
Bieleveldt, van Willem Ruiter onder de cie. van majoor Henrick van 18-5-1681 Huwelijk te Oosterhout (te Dorst, onder
Ittersum, eg. Waldeck, in garnizoen te Maastricht Oosterhout) met Anna Simon Bax   BHIC
Cav.Rgt. 625a*?
Bierbast Joachim Soldaat, hij diende onder Jacob van Wassenaar 26-5-1662 -Ondertrouw te Heusden met Saertjen Jacobs
van Obdam  Cav.Rgt. 635d* ? -Andere partner:Lijsbeth Jacobs   BHIC
Bierfriendt Hendrick Vaandrig onder Kol. Scheltinga 19-4-1696 Huwelijk te Breda met Judick Hoffmans   BHIC
Bierkins Willem Geb. Lonnen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1609 -Ondertrouw te Heusden met Anneken Crijns,
Hierword geb. Nav…..(?)
16-3-1609 -Huwelijk   BHIC
Bierman Tönis Wdr. Militerende onder de compagnie van capitain 15-2-1653 Ondertrouw te Grave met Enneken Hanssen,
Ploos. wed. Beijde wonende in de Grave. 9-3 getrouwd
Wolters Soldatenhuwelijken Grave
Biermans Jacobus Schryver van de "capiteynse wacht" -Overleden te St. Pietersvliet
6-4-1697 -Begraven te (parochie) Sint Walburgis (Antwerpen)  Begraafboek Walburgis 1693-1796
Met dank aan Medard Moerenhout
Biest, van der Gijsbert Philipsen Soldaat, hij diende onder kolonel Drost, 14-8-1665 -Ondertrouw te Heusden met Willemijn Wouters,
gouverneur dezer stede geb. ’s-Hertogenbosch   BHIC
16-8-1665 -Ondertrouw te ’s-Hertogenbosch(?)
Bigot Lowys Sergeant 22-9-1626 Getuige te Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Biguerey Nicolas Soldaat onder Desaunez 4-11-1640 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Margarita Jacobs  Isis Bergen op Zoom
Bijbou
Henrij Geb. Zwitserland, wonende in het garnizoen Bergen 16-2-1696 Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Gerrits
op Zoom. Soldaat onder Mollin (=Montmoulin) Isis Bergen op Zoom
Inf.Rgt. 694a*
Bijlevelt, vangenaamd Kleijntie Henderick Soldaat, hij diende onder kapitein Waddel (uit de 16e -Partner: Peterken Peters
eeuw??) 2-12-1652 -Begraven te Heusden   Isis Brabant
Bijlsma Tiaerd Wybbes Soldaat onder de Guarde   Inf.Div. 631a 27-2-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Antie Hanses,
Alhier. 3-4 getr. Tresoar Soldatenhuwelijken 1021
Bijnhem,  van Henrik Geb. Tiel. Soldaat onder van Gent 2-2-1684 Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia
Beckering, geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Bijstervelt Gunter Vaandrig in de compagnie van kapitein Jan van 14-6-1696 Commissie / instructie Zeeland
Naven Isis Zeeland
Bijstervelt Zegrum Aertsz Soldaat, woonplaats Leeuwarden 24-11-1675 Erfgenaam bloedverwant te Woerden
Website, notaris Woerden
Bilderbeeck ? Overste 15-10-1696 Overleden vader (gesneuveld bij Namen) te Breda,
moeder Margriet Elisabeth van Klevenau   BHIC
Biljan Guljaam (Guilliam / Gillaume?) Soldaat 30-1-1686  Begraven te Delft  (Oude kerk)
Dig. Stamboom Delft
Billard
Guilliam Geb. Frankrijk, wonende te Bergen op Zoom. 9-12-1674 Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken
Soldaat onder Paillier de Cornet, geb. Breda     Isis Bergen op Zoom
Binck
Wemmer Geb. Orsouw (Orsoij?).Sold. onder capt. Casper 12-12-1674 Ondertrouw te Dokkum (ref.)met Tet Simens,
van Tiddingha. j.d. van Doccum. 7-1-1675 getrouwd
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Bingbam Johan Kapitein 1604 Ondertrouw te Heusden met Juliana Oleckagen
BHIC
Bingener
Jan J.m., geb. uit 't Graeffschap van Nassau. Soldaet  8-11-1626
Huwelijk te Geertruidenberg met
onder capt. Intima in guarnizoen alhier Margriet Willemsdr, geb. Geel,
wed. van Willem Theunisz   BHIC
Binken Jan Wouter Soldaat onder Du Plessis. 15-1-1668 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Goeltjen
Augustijn de Get, ged. 22-2-1650, dochter van
Augustijn Aert de Get (zie aldaar) en Sara Hermans
-Zeven kinderen tussen 1671 en 1689
Met dank aan Caspar Bielok
Biscop ? Luitenant-kolonel 19-10-1673 -Buiten de vesting doodgeschoten (te Heusden)
11-11-1673 -Begraven te Heusden   BHIC
Biset
Salmon Geb. Barlemont. Zoon van Martin Biset en soldaat 13-8-1623 Huwelijk te Breda met Marguerite Diricksen, geb.
van de Compagnie van Capiteijn Tahij Breda, dochter van Dirick Thomassen   Isis Breda
Biset de la Chause Pierre Sergeant, hij diende onder kapitein Bantele te 12-3-1637 -Ondertrouw te Vlissingen met Judith
Vlissingen in garnizoen. Houdouwaert de Honefleu, camermaecht,
zij diende bij het froulin van Nassau  
29-4-1637 -Huwelijk te Heusden   BHIC
Bisschop Gillis -Soldaat  in de compagnie van de heer van Kessel. 1-12-1823 -Ondertrouw te Heusden
-Geb. Breda, soldaet onder de E. Hr. gouverneur 21-12-1623 -Huwelijk te Geertruidenberg met Maeiken Jansdr,
van Heusden ende in garnizoen aldaer van Breda, alhier woonende   BHIC
Bisschop Hans Tamboer 9-4-1636 -Ondertrouw te Leeuwarden met Trijntie Michels,
wed. vanH. Bilderbeeck
29-4-1636 -Bevestiging huwelijk te Leeuwarden   Tresoar
Bisschop
Pieter Van Polinckhoven, soldaet onder d’Heer 7-12-1653 Huwelijk te Axel met Tanneken Gillewits, 
Commandeur Broucqsoult j.d. van Axel   Website
Bisschop Samuel Afkomstig  van Beeren, NB. soldaat 19-11-1636 -Ondertrouw te Leeuwarden met Eefke Borcherts,
afkomstig van Leeuwarden (woonplaats?),
afkomstig uit Zwitserland
18-12-1636 -Huwelijk te Leeuwarden   Tresoar
Bisschops Geerijt Soldaet onder Capiteijn Peter? Cheeuwen 8-9-1600 Getuige te Breda   Isis Breda
Bisse
Nicolaes Geb. Frankrijk. Soldaat, hij diende onder kapitein 24-4-1643
-Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Collin,
lÉspinai. geb.  Bunden omtrent Sint Truiden
10-5-1643 -Huwelijk in de Franse Kerk te Heusden   BHIC
Bisselick, van Derck Jansen Soldaet onder capitein Swaen 25-2-1677 Ondertrouw te Zutphen met Marijtjen Jans,
wed. van Jan Jacobs, wonende alhier
Trouwboek Zutphen
Bisser Reijnier In garnizoen te Hulst. Soldaat onder Kapitein Sept. 1667 Huwelijk te Breda met Margariet Meligers,
Hogendorp geb. Breda   Isis Breda
Bitter Jan Soldaat 3-12-1679 Huwelijk te Breda met Catharina Heijmans,
geb.  Arnhem   Isis Breda
Bivolot
Piere Geb. Frankrijk. Soldaat onder Beauvisir 19-2-1631 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Janneken Hasart, geb. Bergen op Zoom
Isis Bergen op Zoom
Blaar, van Frans Soldaat onder Capt. Zeyss 24-1-1691 Huwelijk te Breda met Maria Goovers,
geb.  Geertruidenberg   BHIC
Blaing Jacob Matthys Soldaat onder kapt. Geerlich van Isselmuden, 17-6-1668 Huwelijk te Oosterhout met Mayken Gyssen
in garnizoen te Klundert van Loon, wonende te Oosterhout   BHIC
Blanchar
Robert Geb. Grainville (in Normandie). Zoon van Jehan 16-3-1642
Huwelijk te Breda met Cateline Waernaer,
Blanchar en soldaat van de Compagnie van geb. Taar (in het land van Luxemburg) 
Perponchet  Isis Breda
Blanchar(t) Thomas Soldaat onder Kapt. Marlot 6-3-1697 Huwelijk te Breda met Johanna de Bons,
of 11-3-1697 wed. van Hans Jurrien Soubach   Isis Breda
Blancken Peter -Ruiter onder de heer ritmr. Giesen 21-12-1675 -Ondertrouw te Warnsveld met Maria Hendrijx,
 j.d. uit de Voorst   Warnsveld NG Trouwen
-Ruijter onder de ritmr. Gijsen 28-12-1675 -Ondertrouw te Zutphen met Maria Hendricks,
van Warnsfelt. Getrout te Warnsfelt den 13 feb.
Trouwboek Zutphen
Blancq, le Simon Militair in Breda 24-5-1619 Vader te Princenhage, moeder Quintina Marchal
Isis Breda
Blangesteijn zn.
Christoffel Dijrcx Geb. Osenbrugge (Osnabrück), wdr. van Ghijsbrecht-ken Jan Cramen dr. Soldaet onder de Compaignie 28-7-1602 Huwelijk te Breda met Henricxken Henricx dr.,
van Capiteijn Cornelis Meeussen van Eijck wed. van Laurens van der Walle,  achter de" Coevoet" in de Sint Jansstrate   Isis Breda
Blariau
Jan Fransen Geb. Bergen / Mons (Henegouwen / Hainault), 1-8-1691 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
wonende te Bergen op Zoom. Soldaat onder Jenne Marij van Geer, wed. van Francois de Baiker
La Grandier Isis Bergen op Zoom
Blauwenhuijs Lambertus Geb. Amsterdam, wonende te Bergen op Zoom. 2-1-1688 Huwelijk te Bergen op Zoom met Barbara Bobij,
Cadet onder Oudesteijn geb. BoZ   Isis Bergen op Zoom
Bleb Denier Soldaat, hij diende onder kapitein Baudan 29-3-1641 Ondertrouw te Heusden met Sibille Bucker,
wed. van Pierre Rousart   BHIC
Bleckater
Adam Jg uit Schotland. Sergeant onder Capt. Norman Bruys(Bruce) 22-7-1606 -Ondertrouw
12-10-1611 (sic) -Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken Jans,
van Bergen op Zoom, wed. van
Adriaan Franss Walraven
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Bleecsten Nicolaes Soldaat, hij diende onder kapitein Herbert Juni 1611 Ondertrouw te Heusden met Neeltgen Hendrixdr, geb. Heusden   BHIC
Bleek (Blake?) Tomas Soldaat onder Capt. Majoor Sandelans (= Sandilands) 6-2-1631 -Ondertrouw te Utrecht met Grietgen Masson,
 ?
Inf.Rgt. 595a* wed. van Peter de Gardyn, woonende alhier
20-2-1631 -Huwelijk te Utrecht
bron: Collectie Wolters Utrecht pgn 75
Met dank aan Kees Mazee
Bleer (=Blair?) Jan Vaandrig onder Askin 1606 Ondertrouw te Heusden met Sara Pieck  
Isis Heusden
Bleiler Samuel Hanses Soldaat onder de Guarde  Inf.Div. 631a 16-4-1648 Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met Hylckien Jans, alhier   Tresoar Soldatenhuwelijken 1023
Of: Bleuler
Blekman Ludovikus “eenen knegt aengebragt met name Ludovikus Na !757/1758 Kleermaker
Blekman,dog wesende een soldaet”. Isis Eindhoven