16e eeuw zonder naam      
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                           52
- - Soldaat bij de heer cap. Colom 23-11-1634 Vader te Breda (zoon Claudius, geboren na de dood van de
vader, tijdens de Duitse oorlog), moeder Claudia de Salines 
BHIC
-
- Duitse soldaat 12-12-1697 Vader te ’s-Hertogenbosch (dochter Maria), moeder
Gertrudis van Heeswijck   BHIC
-
- "Cuiusdam miles Schoti" = de een of andere Schotse soldaat. 29-8-1595 Zoon Adam gedoopt te Breda "sub aquila (= in de Arend)
op 't Gasthuijseijnde"   Isis Breda    
- - Kok/soldaat 15-10-1595 Dochter Angela gedoopt te Breda, ook "Engelken",
"filia coci cuiusdam qui fuit miles" = dochter van een
zekere kok, die soldaat was   Isis Breda    
- Aert Kapitein op schip van de prins van Oranje 13-6-1632 Vader te Bergen op Zoom, moeder Truijken Cornelis
Markiezenhof
- Alerth Onder Capyteyn Gerhardt van Ree 1-9-1597 Thope gegeven te Lochem aan hem und Gertruydt-.
Getuygenn Dye Vendrich unnd Sargant und meer
anderen.    Lochem NG Dopen
-
Alfonsius "Italus" = Italiaan onder Kapt. R.M. ...... Lotius "italiaans kapt." 14-9-1585 Vader te Breda, moeder Catharina Theodorici
Isis Breda    
- Alonzo Ruiter 26-9-1588 Zijn weduwe begraven te Heusden   Isis Heusden
- Andrees Een Ruyter onder Baelen… 15-4-1590 und Henrick-  syn huyssfrouw, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
-
Anthonius "Corporael uit Milaan" 5-8-1582 Vader te Breda, moeder Barbara Nicolai   Isis Breda    
-
Anthonius "Miles itali de civitate Astij" = Italiaans ruiter 22-4-1584 Vader te Breda, moeder Christina Anthonij   Isis Breda    
van Astius".
- Anthony Trompetter 16-3-1599 Vader te Bergen op Zoom, moeder Elsken-, kind Petrus
Markiezenhof
-(Angerei?) Cesar "Cappeateanus Mediolanensis" = kapitein 1-6-1586 Vader te Breda (zoon Alexander), moeder
Zie aldaar
van Milaan Catharina Delisce   BHIC
- Christoffel,  anders Jack genoemt de soldaat 16-9-1627 Dominica 17 trinit. Heft een ventgen doopen ende Conradt noemen laten.    Borculo NG Dopen
Gevaderen sijndt gewest Henrick Pelzer ende Jan Amelinck. Gevadersche [Avincks] dochter Berndt.
- Claes Soldaat uit Harlingen 4-5-1586 Zoon Claes gedoopt te Sneek, moeder Lysbet- 
Tresoar
- Claess Een Soldaet under hopmann Hyddinck, 28-12-1585 und Margareta-, huwelijk te Lochem
liggende yn Meyster Johan Munsters huyss Lochem NG Trouwen
- Cornelius Soldaat 8-1-1587 Zoon Corneliuss gedoopt te Sneek, moeder Jelle-
Tresoar
- Cornelis De Schone Ruiter onder het vaan van de graaf van Solms. 4-6-1588 Begraven te Heusden
Isis Heusden
- David Een Soldaet onder den hopman Johan 13-7-1591 und Hermen Gerrytz dochter, huwelijk te Lochem   Lochem NG Trouwen
vanden Ende
- Dimetrius "Miles (-itis)" = (van de) soldaat 9-12-1582 Vader te Breda   Isis Breda    
- Floer Den Corporael onder den Ruyteren 6-2-1585 Thope gegeven te Lochem met syn huyssfrouw
Betken- onder dye blaeuwe vane. Lochem NG Dopen
- Gerryt Een Soldaet liggende onder Hopman Berck. 15-9-1583 Und Maeyken-, huwelijk te Lochem  Lochem NG Trouwen
-
Grems Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende 28-1-1606 Huwelijk te Heusden Maddalena Zidtwel
onder kapitein Wijnter. BHIC
- Grieger Den trommeter (trompetter?) 9-6-1584 Met Anna- syn huysfrouwe, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
- Hans Een Soldaet onder Gisselaer 24-4-1585 Unde Oede van Haefften, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
- Hans Soldaat 31-8-1589 Zoon Dyrck gedoopt te Sneek, moeder Mettyen-
Tresoar
- Hans Ruiter onder de gouverneur (Paulus Bax?) 24-9-1597 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maeyken-
Markiezenhof
- Jacobus "Miles" = soldaat 2-10-1596 Vader te Breda, moeder Mechteldis Jacobi   Isis Breda    
- James Soldaat onder commandant Peeson 21-3-1690 Begraven te Heusden   BHIC
- Joannes Ruiter 6-10-1582 Vader te Breda, moeder Joanna-   Isis Breda    
- Johan Een Soldaet onder Hopman Arndt Hessels 3-12-1587 und synn huysfrouwe Catharina-, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen 
- Johannes "Miles" = soldaat 26-3-1596 Vader te Breda, moeder Elisabetha van Oosterhout
Isis Breda    
- Jou Soldaat 6-12-1590 Zoon Gerbrandt gedoopt te Sneek, moeder Marye-
Tresoar
- Ludovicus Ruiter 6-10-1582 Getuige te Breda (bij Joannes-, zie aldaar)   Isis Breda    
- Ludovicus Soldaat bij cap. Wissekerke 5-11-1634 Vader te Breda, moeder Margaretha Sibout   Isis Breda
- Mangles Soldaat 8-10-1587 Dochter Ursula gedoopt te Sneek, moeder Geese-
Tresoar
- Matthys Corporaell 6-12-1593 Thope gegeven und Margaretasyn huyssfrouwe.
Lochem NG Trouwen
-(Punder?) Nicloaus "Stipendarius sub capitaneo ...." = soldaat onder kapitein .... 13-5-1582 Vader te Breda (zoon Gelaudius)  Isis Breda    
Zie aldaar
- Otto Een Soldaet Otto genoempt liggende onder Berck 7-10-1583 Met syn huyssfrouw Willem-, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
- Otto Eenen Soldaet under Capiteyn Berck 26-7-1584 Met syn huyssfrouwe Catharina-, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
- Paulus (Anthonij?) "Capitaneus" (= kapitein) 26-12-1583 Vader te Breda, moeder Margareta Pauli   Isis Breda    
- Petrus (Jeronimi?) Kapitein 19-11-1585 Vader te Breda, moeder Elizabetha-   BHIC
- Phijlips de soldaet 5-9-1630 Dominica 15. Heeft een magdeken doopen ende
Trintgen noemen laten. Heeft het selven presentiert te doopen.   Borculo NG Dopen
- Philippus "miles regis" = soldaat van de koning 29-1-1584 Vader te Breda, moeder Guilhelma Philippi   Isis Breda    
- Sicke Soldaat 21-8-1586 Kind Sicke gedoopt te Sneek, moeder Tyal-   Tresoar
- Simon Onder hopman vanden Ende. 2-4-1594 Thope gegeven ende Maria-   Lochem NG Dopen
- Thomas Licht provaess onder dye blauwe vane 6-1-1589 Thope gegeven und Anna Roda van Spyrs
Lochem NG Dopen
- Tyes unde Lucas Twee Soldaeten onder Capiteyn Berck. 21-6-1584 Thope gegeven, te Lochem   Lochem NG Trouwen
- Wamush Corporaal uit Maastrigt 1-1-1687 Zoon Jan  Matthias en dochter Maria Judith
ged. te Oldenzaal, moeder Aeltien Gink
Doopboek NH Oldenzaal   Met dank aan Robert Einhaus
- Willem Een Soldaet 29-8-1583 Huwelijk te Lochem met Hermken- des olde spykers
dochter.   Lochem NG Trouwen
- Willem Een Soldaet yn Derck van Campens huyss 27-1-1591 und Magdalena, huwelijk te LochemLochem NG Trouwen
- Willem Een Soldaete onder Capiteyn vanden Ende 25-2-1595 und Merrye liggende by den Jonge Johan Klumper,
huwelijk te Lochem   Lochem NG Trouwen
- Zacharias de soldaat 11-10-1629 Heeft een sontgen doopen ende Johan noemen laten.Gevaderen sijndt gewest Gört Maijerinck ende de jonge Röller. Gevadersche [Fenne] Richters   Borculo NG Dopen