16e eeuw ST        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron                          189
Sadelmacker
Jorien Petersse Geb. uit omgeving Andernach. Soldaat en zadelmaker, hij diende onder kapitein Nijvelt 1594
Huwelijk te Heusden met Catharina Wolters,
geb. Keulen / KŲln   BHIC
Sageman ? Fries kapitein. Was bij het beleg van Steenwijk in ŗ 1592 Website
Salinx Reinert Soldaat van Franeker 18-8-1588 Kind Salinck gedoopt te Sneek, moeder Auck Anckes  Tresoar
Salts, van Levijn Soldaat, hij diende onder kapitein Sijdenberg 1594 Huwelijk te Heusden met Aeltgen Jacobs,
geb. Eurdingen(?)   BHIC
Samers ? Sergeant (onder capt. Verr?) 1-4-1599 Zijn weduwe Cateline Herberen trouwt te Nijmegen
met Henrick Davits (zie aldaar)   Atlantis Nijmegen
Sanders Hendrick Korporaal 1599 Inventarisatieboeken, nr. 582  Boedelinventaris
Leeuwarden. Echtgenote Bauck Hotzes
Sanders
Jan Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Geemij? 7-7-1599 Getuige te Breda
Isis Breda
Sanders
Robert Schot. Soldaat onder kapt. Cats 4-8-1596 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Sanderson   =?
Jan Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner 21-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Sanderson   =?
Jan Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner 24-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Sarla, de ? Monsr. de Sarla de Versij, kapitein onder 29-7-1586 Vader te Breda, moeder Elizabetha Denis  
Houttepenne te Steenberghe. BHIC
Saxen, van Hans Hopman 21-12-1599 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Scerpe
Hans Herkomst : Waterloo. Soldaet sonder dienst 15-3-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Schaeckel Gilles Majoor in het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*                   ŗ 1577
30-6-1595 -Gesneuveld bij Steenwijk
Schalijen Philips Ruijter onder de Ritmeester van Merwen 12-2-1599 Getuige te Breda (bij: Henricx zn.)   Isis Breda
Schauwenburg, van Rudolf Majoor in het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*                   ŗ 1599 -
Scheddewij Robbert Jg, vendrich van Hopman Nisbet 15-3-1597
-Ondertrouw
(=Schathowie) 9-4-1597 -Huwelijk te Bergen op Zoom met de wed.
van David Nisbet. Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Scheele, von
Hendrick Geb. 1555 in GŁstrow. Chirurgijn bei de troepen van de Legeraanvorder Phillip Graf von Hohenlohe, die 1584 op Zuid-Beveland verbleven. Hij verbleef te Driewegen en trouwt aldaar in                                   ŗ
Liste Adel-L (Nachrichtensammlung, Band 3, Eintrag 16)
1584/1585.
Scher Jan Soldaat 22-4-1595 Ondertrouw van zijn weduwe Maeijken Adriaens dr.
te Breda.   Zie: Harman Hijmer   BHIC
Scidmoer
Jan Engelsman. Soldaat onder kapt. cer (sir) 13-3-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Tomas Meri Winckfilt Isis Zeeland
Schifue Hans Soldaat, afkomstig van Vachen(?) 9-11-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Geert Harmens  
Tresoar
Schilling
Sacharias Geb. Antwerpen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1599
Ondertrouw te Heusden met Marij Aerts,
Griboval geb. Aalst, woonplaats Hemert    BHIC
Schimmels Gerijt Geb. Zutphen. Soldaet onder Capiteijn Bruijn 1-4-1595 Ondertrouw te Breda met Maeijken Jans dr.,
geb. Zutphen, wed. van Jan van Blijenbeeck 
Isis Breda
Schmelsingh Nicolaas Ritmeester van Cav.Vaan 585a*  van                       ŗ 1593-1629 -
Scholles Kerstien Soldaat 8-6-1586 Kind Kerstjen gedoopt te Sneek, moeder Elske-
Tresoar
Schoonhoven, van Aelbert Jansz Delicten: beroving; geweldpleging; dienst nemen 10-8-1590 Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding
bij de vijand Archieven.nl
Schrick Hans Soldaet onder de Compagnie van Michiel Haegens 24-7-1598 Getuige te Breda (bij Roelofs zn.)   Isis Breda
Schrijver, de Willem Ruiter onder de luitenant-kolonel IJselstein. 27-1-1588 Begraven te Heusden   Isis Heusden
Schrimpze Bout Luitenant onder d'Alligue. 29-7-1597 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Schruive / Jurjen / -Soldaat 23-5-1586 -Zoon Matz gedoopt te Sneek, moeder Aelcke Jelles
Schroof Georgian -De ouders zijn afkomstig van Wittenberg  25-9-1588 -Zoon Matz gedoopt te Sneek, moeder Aafke-
Tresoar
Schuijffelere, de
Henderick Herkomst : Engen. Saudaet onder capitayn Cadts 27-05-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Schunck Jan Van Roermond. Soldaat onder kapitein Marquet in 26-10-1595 Ondertrouw te Nijmegen met Griet van Campen
garnizoen Willemstad Aerntsdochter, van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Schwartz Thoenis Van Mobick(?). Ruiter onder graaf Philips 11-2-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Anna Grimberg,
van Keulen / KŲln. Betoog op Lennich
(Lennik bij Brussel)   Atlantis Nijmegen
Scipio
? Hij was een Napolitaans ruiter 5-11-1587 Begraven te Breda
Isis Breda
Scopmeyer Herman Herkomst : Lant to Bronsick(?). Soldaet sonder 26-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
dienst Isis Zeeland
Scrijver(Schreiber?) Heyndrick Herkomst : Voch. Soldaat onder kapt. Hove 26-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
?
Isis Zeeland
Scroder (SchrŲder?)
Lauwereys Herkomst : Hanover. Soldaat onder kapt. Hove 26-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Sedlnitzky, Pieter Luitenant-kolonel van het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a* 1577-? -
baron van
Segener
Aert Geb. Broenswijck (Braunschweig). Soldaat, hij diende 1599 Ondertrouw te Heusden met Neeltgen Jans
onder kapitein Kessel. Woonplaats Heusden van den Enden, geb. Middelburg   BHIC
Seli
Senturion Herkomst : Duijnkercken. Saudaet onder capitayn 7-5-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Ram Isis Zeeland
Semel
Willem Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 12-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Serts
Renier Afkomstig van Namen / Namur. Soldaat onder Fama 1591 Huwelijk te Heusden met Judith Willems,
geb. OorÖ..?    BHIC
Servaes Steven Een Soldaet onder Arndt Hessels. 17-12-1587 und Chatharina Mullers, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
Servaess Cornelis Soldaat 20-9-1594 Overleden man van de bruid  (Jans van de Water
dochter). Zie:  Willem Steuren   BHIC
Sevenbergen, van Lenaert Corporael onder Capiteijn Po?eters 16-12-1595 Getuige te Breda (bij: Noblet)   Isis Breda
Severijnssen
Marten Geb. Hamborch. Ruijter onder de Compaignie van 2-7-1599 Ondertrouw te Breda met
Monsr. Tempel Jenneken Janssen van Herentals dr.   Isis Breda
Sidne (Sidney)
Richaert (Richard) Engelsman. Saudaet onder capit. Ridt 1-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Sieburch, van Christiaen Ruijter onder de Compagnie van Capiteijn du Boijs 13-5-1595 Overleden man van de bruid (Maeijken Philips
de Haen dr.)   Isis Breda
Sijmonss Sijmon Ruijter onder de Ritmeester Kinskij 3-9-1592 Zijn weduwe (Cornelie Jan Lambrechts dr.)
hertrouwt te Breda met Peter Wissels.   Zie aldaar
Isis Breda
Sijpenster?, van Cornelis? Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Calff 26-9-1598 Getuige te Breda (bij: Minnen, van)   Isis Breda
Simar
Thomaes Engelsman. Gehuwd. Soldaet onder capitayn 04-02-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg . .. "Ende was seer
Horelston gequetst van den steen".   Isis Zeeland
Simmenii
Pietro Spaans soldaat in het Napelse legioen 18-3-1570 Akte van attestatie door Franciscus Sonnius, bisschop van 's-Hertogenbosch, inzake de afkomst en het goed gedrag van Pietro Simmenii
[= 1571] Archieven.nl   Het Utrechts Archief
Simontsse
Willem Geb. Antwerpen. soldaat, hij diende onder kapitein Keerweder 1593 Huwelijk te Heusden met Maria-,
geb. Maastricht   BHIC
Simson
Thomas Jg, ruiter onder Capt. Parcker 4-11-1587
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Margriet Calwel, wed. van Jan Soetaert.
Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Sinck
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne (Sidney) 22-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Sincki
Williyam Engelsman. Saudaet onder capit. Sidtne 22-08-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
28-08-1586 -Overleden   Isis Zeeland
Sittaert
Eduwaert Herkomst : Luijck / Liege. Saudaet onder capitayn 7-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Jan Piron, gouverneur in de stede van Acssel Isis Zeeland
Sitterz, van Hensken Liggende onder Capyteyn Berck 31-3-1588 Kyndt Jenneken gedoopt   Lochem NG Dopen
Sloten, van Wal Gerbens Soldaat 30-5-1585 Dochter Aal gedoopt te Sneek, moeder
Romk Heyndricks   Tresoar
Sluyters
Cristoffel Herkomst : uut sticht van Bremen. Soldaet sonder 12-4-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
dienst Isis Zeeland
Smeet
Sander Uit Schotland. Militair, soldaat onder kapitein Beogg 26-11-1592
Ondertrouw te Nijmegen met Margriet Altze,
(Brog) uit Schotland   Atlantis Nijmegen
Smele, van Jan Thomassen Corporael in de Compagnie van Joncker Johan 14-8-1598 Getuige te Breda  
van Sg? Isis Breda
Smeys Gerradrt[sic] Onder Capijteyn Ende. 11-5-1592 und Greete ten Broickhuyss, huwelijk te Lochem  Lochem NG Trouwen
Smidt (Smith)
Richart Engelsman. Boy oft knecht (van capitayn Dassi) 2-3-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
23-3-1586 -Einde verblijf   Isis Zeeland
Smidten
Jan Engelsman. Saudaet onder capit. Barra 2-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Smit (Schmidt)
Eliardt Van Witmont (Wittmund). Ruiter onder kapitein 30-8-1598 Huwelijk te Nijmegen met Fiecken Niebers
Edmont Dericksdochter   Atlantis Nijmegen
Smit Hanss Van Salen (Salem?). Soldaat onder kapitein Wencom 30-9-1593
Ondertrouw te Nijmegen met Dericksken
?
van Werdenborg, van Kleve   Atlantis Nijmegen
Smit Peeter Herkomst : Perigel(?). Soldaet sonder dienst 24-7-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Smit
Robert Engelsman. Soldaet sonder dienst 23-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Smit, de
Hans Adriaenss Geb. Scheldewijnicke (int lant van Aelst in Vlaenderen), 34 jaar. Soldaat onder de Compagnie van Capiteijn Berendrecht. 12-11-1592
Ondertrouw te Breda met Barbara Philips de Groot dr., geb. Mechelen, wed. van Hans Boonen
Isis Breda
Snijder, de Cuerdt Onder Capyteyn Johan van Ende 21-10-1593 Kyndt Elyzabeth gedoopt te Lochem
(Cuerdt des Snijders kyndt) Lochem NG Dopen
Snoeck Wullem Van Souburgh. Soldaet onder Capiteyn Ghistele 3-7-1588 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Snyder, de Michiel Een Soldaet onder Capiteyn vanden Ende liggende by den Cuer Berndt Janssen van Voerden. 1-11-1593 Gedoept kyndt Maria te Lochem  
(Michiel des Snyders kyndt) Lochem NG Dopen
Soderland zn
Jan Jacques Geb. Aberdeen (Schotland). Soldaet onder 8-6-1595 Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Jacques Aertss
Capiteijn Dalachi
Anderssen dr., geb. Schotland   Isis Breda
Soer Steffen Herkomst : Oosenbrugge (OsnabrŁck?). Soldaat 26-8-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. Kwam met zijn
?
onder kapt. Hove vrouw
28-08-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Soerlant, van  =?
Jan Herkomst : Westpalen. Soldaat onder Dominiko 10-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Soerlant, van  =? Jan Herkomst : Soest. Soldaat onder kapt. Dominiko 19-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Soest, van Jonckhans Soldaat onder Groenevelt 15-6-1595
Huwelijk te Nijmegen met Ennecken
Mollenaers, van Paderborn   Atlantis Nijmegen
Soharicx
Ja(mes) Militair? 8-12-1587
-Ondertrouw
27-12-1587 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Margriete Moo(?), beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Son, de Giellis Ruiter 8-4-1595 Overleden man van de bruid (Maeijken Peter
Corneliss dochter) te Breda   BHIC
Sonoy Diederik Jhr. , kolonel van Inf.Rgt.572a*  van 1572-1588
1588 -Ontslagen
Souvaygie, le Martijn Herkomst : Blaringeen(?). Soldaat onder kapt. 26-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Dominikus Isis Zeeland
Spaen Henrick / -Geb. Aerssen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1595 -Huwelijk te Heusden met Jenneken Servaes,
Poelgeest geb. Breda   BHIC
?
Henrich -Van Arcen. soldaat onder hopman Poolgeest 15-7-1595 -Huwelijk te Nijmegen met Jennitgen Servaesen,
van Breda, wed. van ThŲnis (Theunis) Leijdecker
Atlantis Nijmegen
Speeck
John / Engelsman. Saudaet onder capit. Borras 1-8-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Jan 23-8-1586 -Idem   Isis Zeeland
Speyn
Thomas Schotsman, soldaat 29-3-1598 -Ondertrouw
12-4-1598 -Huwelijk te Gouda met Elsken Thonijs,
van Ervervelt, in het land van den Berch
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Spie?, vande Jonchals Soldaet onder de Compaignie van Monsr. de Liere 28-5-1599 Getuige te Breda (bij:  van de Cappe_zn.)
Isis Breda
Staden, van Everwijn Ruiter onder Zijne Genade (graaf Philips) 8-2-1593 Huwelijk te Nijmegen met Anna Budden
Atlantis Nijmegen
Staden, van Hans Soldaat 4-9-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Tryn Sippes  
Tresoar
Stadtlander Dirck Soldaat 19-2-1597 Ondertrouw te Leeuwarden met Auck Jans   Tresoar
Stael Hartenberch Des Luitenandtz van die Ruyteren Staell 26-8-1595 Syn Soen Roebert gedoopt te Lochem
Lochem NG Dopen
Stalaen Jasper Trets Binnen Breda in garnisoen liggende 16-5-1589 Partij m.b.t. transport te Breda   Isis Breda
Statbergen, van Henrick Onder Capiteyn vanden Ende. 14-11-1594 Thope gegeven aan hem und Merrye van Lynden
Lochem NG Dopen
Steen zn.
Hans Eerhaert Geb. Wortsborch (vuijt lant van Vranck). Soldaet 18-12-1596 Ondertrouw te Breda met Maeijken Franss Sanders
onder de Compaignie van Capiteijn Marquet dr.    Isis Breda
Steenboor ? Kapitein 6-7-1582 Peter te Breda   BHIC
Steenhouwer
Jan Van Konigshoven. Soldaat onder kapitein Hemert 1-4-1595 Huwelijk te Nijmegen met Anna Crintgens
van Monhoven (=Manon / MonhofenAtlantis Nijmegen
Stegen, van Roelant Ruijter onder de Compaignie vande heere van Risoir 30-10-1599 Getuige te Breda   Isis Breda
Stelbart Anthonie Kapitein 28-5-1597 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Stephans Daem Militair, soldaat onder kapitein Wenckom 1-12-1594 Huwelijk te Nijmegen met Neel Jacops,
uit Ďs-Gravenhage, wed. van Pieter Dreijen.
Atlantis Nijmegen
Sterche
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capitain Tenner 15-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Sterck
Jacop -Geb. Edenborch ( Schotland). Adelborst 17-1-1595 -Ondertrouw te Breda met Margriete Jans dr
Crichten, geb Edenborch (Schotland)   BHIC
-Adelborst onder Capiteijn Verhorst, ca 33 jaar -Isis Breda
Steuren
Willem Geb. Anckert (in Schotland). Soldaat < 1594 -Partner Magdalena Bastiaenss
20-9-1594 -Ondertrouw te Breda met Jenneken Jans
van de Water dochter  BHIC
Stevens Robert Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten 01-08-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
 ?
die op 1-8-1586 binnenkwamen. Isis Zeeland
Stevensse Aert Geb. Nijmegen. Soldaat, hij diende onder kapitein 18-7-1590 Huwelijk te Heusden met Maricken Aerts,
Lanckvelt geb. Herpt   Isis Heusden
Stevenwens? Hans Soldaat 2-7-1599 Getuige te Breda   Isis Breda
Steyn Reyndt Provaess under Gerryt die Jonge 24-5-1584 Gedoopt te Lochem syn 2 kynderen Nyesse und Johan   Lochem NG Dopen
Stib
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capitayn Tenner 10-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Stilman Adriaen Functie : Ammunitiemeester op het fort te Terneuzen 10-3-1584 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Stoaert
Joost Rogier Geb. Brugge. Soldaat, hij diende onder kapitein 15-7-1590
Huwelijk te Heusden met Catelina Hendricx,
Rolle geb. Antwerpen   Isis Heusden
Stoen (Stone?)
Willem (William) Engelsman. Saudaet onder Ed[uwaer]t Mankere? 19-12-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
25-12-1586 -Overleden   Isis Zeeland
Stoet Jorich Herkomst : Sttatsonts(?) Soldaet sonder dienst 27-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Stoffels Chaerl? Soldaet onder David Sap 9-4-1599 Overleden man van de bruid (Margriete Willem Pieters dr.) te Breda   Isis Breda
Stoffels Peter Fourier van de Compagnie van Hr. Lambrecht Charles 26-8-1595 Overleden man van de bruid (Grietken Jan van Nijs dr.) te Breda   Isis Breda
Storant zn.
Hans Pauwels Geb. Smalcalden (in Duitsland). Soldaet onder Capiteijn Gernu 13-5-1595 Huwelijk te Breda met Maeijken Philips de Haen dr.,
geb. Utrecht   Isis Breda
Straehum(=Strachan)
Johan Jg. Captain 1-10-1596 -Ondertrouw
30-10-1596 Huwelijk te Bergen op Zoom met Agnes Kircpatrick,
dochter van Lieut. Johan Kircpatrick.
Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Strael
Bartelmiens Van Antwerpen. Soldaat onder Hopman Niesbet 9-7-1585 -Ondertrouw
25-7-1585 -Huwelijk te Enkhuizen met Mary Jans, van Brakel
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Straesborch, van Evert Korporaal 13-1-1596 Overleden echtgenoot van de bruid te Breda
(Anneken Anthonis van der Reijcken)   BHIC
Straetsburg, van Poulander Soldaat, hij diende onder kapitein Berendregt 1594 Huwelijk te Heusden met Ariaentgen Ariense,
geb. Genderen   BHIC
Stremess Sondach Soldaat onder jonker Jan van Egmont 22-10-1592 Ondertrouw te Nijmegen met
Metgen Thies van Eschweiler,
wed. van Hans Ramelsdich   Atlantis Nijmegen
Strijthagen
Dierick Herkomst : Gulich (JŁlich). Soldaet sonder dienst 30-7-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Stuwaert
? Uit Schotland en kapitein 18-5-1597 -Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
29-7-1597 -Idem
Stuwaert / Stuart
Jaques (Jake?) / Geb. ca 1554 St. Andries (St. Andrews) in Schotland. 26-3-1586 -Ondertrouw
Jacob Soldaat, vettewarier (kruidenier). 26-04-1586 -Huwelijk 1. te Bergen op Zoom (kerk) met
Janneke Anthonis,van Bergen op Zoom,
overleden voor 1589 Bergen op Zoom.
16-04-1589 -Huwelijk 2. te Bergen op Zoom (kerk) met
Maeyken Jans (Mayken Brouwers), van Liere
overleden ca 1590, dochter van Jan de Decker.
ca 1591 -Huwelijk 3. (kerk) met Mayken Cornelis
van den Brande, overleden na 1622
1622 -Overleden te Bergen op Zoom.
Zie parenteel op deze Website   Markiezenhof
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Stuward
Thomas Jg, adelborst onder Capt. Banastre 12-6-1588 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Jucke Willemet,
wed. van David Borris. Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Sualheuer Marcus Soldaat 28-2-1595 Ondertrouw te Leeuwarden met Anne Jans   Tresoar
Sudder
Thomas Majoor in Inf.Rgt. 593a*                                            ŗ 1593 -
Suest(s?), van Jobst Een Soldaet under Capiteyn Gerhardt van Ree, liggende bij Wyllem toenhuyss 7-12-1596 Gedoept te lochem soen Johan
Lochem NG Dopen
Suiwil
Cotbort Engelsman. Soldaat onder kapt. Smit 24-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Sutten (Sutton?)
Willem (William) Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner 21-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Suyerman Jakes Herkomst : Castel(?). Soldaat onder kapt. Ram 18-1-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Swaen
Matthijs Uit Schotland. Ruyter onder Mijlord Willugby 6-9-1589 -Ondertrouw
20-9-1589 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Elysabet Lenaerts,
van Venloo
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Swartken ? Geweldiger-provoost 27-4-1588 Zijn kind begraven te Heusden   Isis Heusden
Swelden Maerten Functie : Artilleriemeester te Vlissingen 13-2-1581 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Sweyginger Niclaes Herkomst : Coebruggen. Soldaat onder kapt. Poteye 15-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Swijn
Andries Uit Schotland, soldaat 4-4-1598 Ondertrouw te Gouda met Wyllemgen Wyllems,
van Gouda. Hij heeft een vrouw in Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Taelman Jorich Herkomst : Maesmunster. Soldaet sonder dienst 23-02-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Taliaen(=Italiaan?)
Jan Baptista Geb. Napels (ItaliŽ). Soldaet onder Capiteijn Nijnel? 23-8-1595 Ondertrouw te Breda met Judich Gelaude dr.,
geb. ís Hertogenbosch   Isis Breda
Tamingia Jan Geb. Groningen. Soldaat, hij diende onder kapitein 10-11-1590 Huwelijk te Heusden met Janniche Jans,
Gernu geb. Heusden   BHIC
Tamson (Thomson)
Rutsaert (Richard) Engelsman. Soldaat onder kapt. Cliffert (Clifford?) 07-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Tasscher(Thatcher?)
Williyam Engelsman. Saudaetsknecht 11-6-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Teller (Taylor?)
Jan Engelsman. Saudaet onder capit. Kerzi 22-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Teller (Taylor?)
Niclaes Engelsman. Saudaet toch ende dient nu niet 28-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Teller (Taylor?)
Thomaes Engelsman. Saudaet onder Capit. Wymffelt 24-06-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Tellicht, van Berend Soldaat 24-7-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met
Tryn Hendrix, afkomstig van Den Dam   Tresoar
Tempel (Temple)
Rutsaert (Richard) Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner 21-11-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
16-12-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Tenten
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capitain Samson 29-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Tetrin
Hans Duitser, herkomst : Bregeltz. Saudaet onder capit. 12-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Oost Isis Zeeland
Thinissen, van Joos Saudaet onder capit. Ram 29-08-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Thomaes (Thomas)
Morgen (Morgan) Engelsman. Saudaet onder capita. Robert Sidtne 22-09-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Thomaessen Willem Engelsman. Saudaet onder capit Sidtne 29-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
(Thomasson?) Isis Zeeland
Thomass
Henric Uit Schotland. Militair? 9-10-1585
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Janneke Woorde, uit Schotland, wed. van Jacob Willems
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Thomass Rioerdt Soldaat 15-11-1583 Zoon  Jelle gedoopt te Sneek, moeder Rinck Wybes 
Tresoar
Thomasse Matheus Geb. Wassenborp(?). Soldaat, hij diende onder 1594 Huwelijk te Heusden met Hilleken Lambertsse,
kapitein Assendelft geb. 't Tolhuijs   BHIC
Thomassen Peter Soldaat onder de Compagnie van Capiteijn 15-9-1595
Overleden man van de bruid (JacobmijnkenBertelmeeus dr., geb. Antwerpen)   Isis Breda
Rommers Louetius
Thonis Hendrick Geb. Oirschot. Soldaat, hij diende onder kapitein 1595 Huwelijk te Heusden met Henrixken Cornelisse,
Keerweer geb. Heusden   BHIC
Thonisse Gijsbert Geb. Tilburg. Soldaat, hij diende onder kapitein 1597
Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Jans,
Langfelt geb. Turnhout   BHIC
Thonisse Lambert Geb. Utrecht. Soldaat, hij diende onder kapitein 1595 Huwelijk te Heusden met Claerken Jans,
Plettenberch geb. Halter   BHIC
Tier / Tammerien? Jurien Soldaat 13-9-1587 Kind Willem gedoopt te Sneek, moeder
Sybrich Joans   Tresoar
Ties
Robert Engelsman. Soldaat onder kapt. Smit 24-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Tijs
Niclis Engelsman. Soldaat onder kapt. Worlock  29-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Tindal
Robert Van Olasto in Schotland. Militair? 7-1-1587
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Tanneken Claes, wed. van Claes Haeck,
van Doornik / Tournai
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Tindell
Robert Zoon van Jan Tindel. Militair? 16-4-1587?
-Ondertrouw(?)
5-3-1587 (sic) -Huwelijk te Arnhem met Janneken Kellick,
dochter van Sander Kellich. Beiden Schotten
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Titfer
Heyndrick Herkomst : Crijtsborch (Letland). Soldaat onder kapt. 9-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Poteye
Tjebbes Simon Soldaat van Sneek 5-2-1585 Kind Albert gedoopt te Sneek, moeder Tie Alberts
Tresoar
Toenissen
Jan Uit het Sticht van Munster. Soldaat onder Trello 14-7-1576 Ondertrouw te Leiden met Marytgen Adriaensdr,
uit Hazerswoude   Dig. Stamboom.nl
Toijst, du
Pierre Alart zoon -Geb. Waterloo (nabij Lile), soldaat 1-2-1596 -Ondertrouw te Breda met Jenette Pierre de Waruij,
geb. Tournaij  BHIC
Pierre d'Alart -Soldaat van de Compagnie de Monsr. de idem -ÖJenette Pierre de Warnij? dr.   Isis Breda
Gouverneur (van Breda)
Tore Samuel Herkomst : Dowaye (Douai?). Soldaat onder kapt. 29-5-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
?
Hove 3-6-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Toreijnge
Mers Engelsman. Saudaet onder capit. Sidtne 23-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Torne
Williyam Schot. Capitains Knecht 18-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Treslong, van Eneas Kapitein 1599 Ondertrouw te Heusden met Anna van Claerhaegen
BHIC
Treslong, van Willem Luitenant-admiraal van Zeeland ter zee. Gouverneur 1-7-1576 Commissie / instructie Zeeland
en baljuw te Den Briel. Voorganger: Louijs van Isis Zeeland
Boijsot (overleden)
Trie, du
Matijs Herkomst : Rijsel (Lille). Soldaat onder kapt. 31-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Berndrecht Isis Zeeland
Triest, van Gielis Otto Geb. Neck (in de Betuwe). Sergeant 27-9-1593 Ondertrouw te Breda met Harmanken Mathijs
Jans dochter, uit 't Sticht van Ceulen (KŲln),
wed. van  Willem van Renesse (zie aldaar)
Trigaert
Simon Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Trigardt
Styn Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 14-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Trij (Tree?)
Robert Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Trommeslager, den Peter Van hopman Coen 18-4-1593 und Merrye van Eijll, van Borckeloe, huwelijk te Lochem   Lochem NG Trouwen
Tromp Joris Van Rosenborg. Soldaat onder zijne Genade graaf 30-6-1595 Huwelijk te Nijmegen met Thijsken Lenartz,
?
Philips
van Bree in het land van Gulik (JŁlich),
wed. van Hans Ludowick   Atlantis Nijmegen
Trompet Andries Militair, adelborst onder kapitein Balfordt (Balfour) 1-10-1592 Ondertrouw te Nijmegen met Geesken Baltzars,
wed.  van Carl Kramer, soldaat geweest onder
graaf Philips.   Atlantis Nijmegen
Trou, du Anthoine Soldaat, hij diende onder kapitein Boiit 1599 Ondertrouw te Heusden met Jilette Carpentier  BHIC
Trufs Willem Herkomst : Eygem. Soldaat onder kapt. Berndrecht 29-5-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
3-6-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Truijps Hans Soldaat onder graaf Philips 22-10-1592 Ondertrouw te Nijmegen met Stijn Kerstkens,
?
wed. van Pieter van Nieport   Atlantis Nijmegen
Tsember(s)(Chamber(s)?)
Simon Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Tsiowaert(Steward?)
Rutsaert (Richard) Engelsman. Soldaat onder kapt. Knolis 10-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Tsjampen (ChÖ.)
Joris (George) Engelsman. Saudaet onder capitain Robert Sidtne 20-11-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
opt casteel van Rammeken Isis Zeeland
Tucking
Pieter Bernts Van Siborg (Siegburg?). Ruiter onder graaf Philips 1-10-1592
Ondertrouw te Nijmegen met
Elisabet Eckbarts Ronckels,
van Bonn   Atlantis Nijmegen
Tuijnschaner Guillam Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn 17-8-1599 Getuige te Breda (bij: Henricxen)   Isis Breda
Peeter Cheeuwen
Turck
Lubbert Heer van Hemert en Delwijnen, Gelders edelman.
-Kolonel van Inf.Rgt. 579a*                                        ŗ 1584
-Militair gouverneur van Grave tijdens het beleg
van de stad door de Spanjaarden in 1586             ŗ 7-6-1586 -Gaf Grave te snel op
28-6-1586 -Onthoofd te Utrecht   Website
Turnhout, van Cerijl? Zoon van Maria Jans dr. Adelborst onder Capiteijn Sp? 19-1-1596 Getuige te Breda (bij: Willems)   Isis Breda
Turqueaux Daniel Functie : Kapitein in een compagnie voetknechten 21-10-1592 Commissie / instructie Zeeland
van 150 hoofden. Voorganger: kapitein Plucquet Isis Zeeland
(overleden)
Tutelare/ Jaques Kapitein 26-5-1598 -Vader te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Tutelaer 2-5-1599 -Getuige te Bergen op Zoom
Tyalles Lyeuwe Soldaat 30-12-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Pietertje Claases  
Tresoar
Tyllaert
Jan Soldaat 18-4-1598
Ondertrouw te Gouda met Lijsbet Goutijn
Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665