16e eeuw QR        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron                     128
Quaij, de la Joris Lanspessade onder de Capiteijn Nivelt 12-6-1598 Overleden man van de bruid
(Swaenken Thielmans dr.)   Isis Breda
Quant Hendrick IJemants Functie : Kapitein van een oorlogsschip 10-11-1583 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Quatrenapat
Jaques Fransman. Saudaet onder capit. Huesse van Dain 9-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Queli
Jan (John?) Engelsman. Saudaet onder capi. Sidtne 11-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Quely
Williyam Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Quem, de
Davit Herkomst : Aras (Arras). Perssementtier et saudaet 24-05-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
de la companie de capitayn Ro(Ö?) 31-05-1586 -Overleden   Isis Zeeland
Quene Hieu (Hugh) Saudaet onder capit. Robert Sidtne 3-5-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
?
Isis Zeeland
Quenting
Williyam Engelsman. Saudaet onder Palack 5-6-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Quick
Robert Engelsman. Soldaet onder capitayn Wilssen te 10-2-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Amersfoort 23-3-1586 -Overleden   Isis Zeeland
Quignet Jan Herkomst : Widtmile bij Belone(?). Saudaet 20-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
geweest onder capit. Gre Isis Zeeland
Quing
Jan (John?) Engelsman. Saudaet onder capit. sergent Tres 4-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   
Isis Zeeland
Quint
Homoet Engelsman. Saudaet onder capit. cer (sir) Rogier 5-9-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Wilmssen Isis Zeeland
Quissue
Willem (William) Engelsman. Saudaet onder capita. Dominicus 1-11-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Quym
Richaerdt (Richard) Engelsman. Saudaet onder capitayn Crommuel 23-02-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Quym
Richardt Engelsman. Saudaet onder capitayn Borrens 12-01-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
23-03-1586 -Einde verblijf. "Hem is gegeven een sertificatie van
thien weken die hij int gasthuijs gelegen heeft".
Isis Zeeland
Raedt, de
Pieter Herkomst : Bruessele (Brussel). Gehuwd. Saudaet 3-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. Kwam met zijn
onder capt. Roy vrouw.   Isis Zeeland
Raemsberg, van Hans Soldaat, hij diende onder kapitein Jan Huijgen 1599 Ondertrouw te Heusden met Catalina Mercelisdr,
geb. Breda   BHIC
Raes
Erasmus Herkomst : Antwerpen. Droochscheerder en nu een 18-5-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
saudaet onder capit. colonel Mechiel Isis Zeeland
Raetkens zn.
Hans Harman Geb. bij Bremen. Wdr. van Lucque Wevers. Soldaet 27-11-1598 Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Aert Verhagen dr.,
onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes de Leur, geb. Antwerpen (dochter van Neelken Janssen,
woonplaats Breda (liggende opten Castele)
 oock van Antwerpen geb.), woonplaats Breda,
wed. van Bernaert Leunis   Isis Breda
Rais zn. Hans Geb. Diest. Ruijter onder Capiteijn Edmondt 5-11-1592 Ondertrouw te Breda met Aleijde Thomas dr.,
(col. ritm. William Edmond?) geb. Breda   BHIC
Ram Enrijck Functie : Kapitein van een compagnie voetknechten 30-4-1589 Commissie / instructie Zeeland
van 150 hoofden Isis Zeeland
Ramsen (Romson / Rumson?)
Huybrecht (Oud-) militair? 6-6-1598
Ondertrouw te Gouda met Janneken Nelkesom
(Nicholson?). Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Randewijck, van Jan Ariaens Soldaat onder kapitein Marquet 28-1-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Jutgen Janssen
Wilijdochter, van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Range Jacob Soldaat 22-1-1596
Ondertrouw te Leeuwarden met
Appolonia Matys, uit Worms   Tresoar    
Rape Merten Herkomst : Stiftwol(?). Soldaet sonder dienst 23-2-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Raps
Aelbert Herkomst : Mechelen. Soldaat onder kapt. Hove 26-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Datum binnenkomst : Isis Zeeland
Rassche Caspar Trommeter onder Smelsynck 27-11/12-1595
Ö und Galenken Mylemans, van Cleve,
huwelijk te Lochem   Lochem NG Trouwen
Raevensberch / Jost / -Een Soldaetz onder Gerryt van Ree 8-5-1596 -Syn soene Caspar gedoept   Lochem NG Dopen
Ravenspurch/ Jobst -Onder Hopman Gerhardt van Ree. 20-9-1596 -Thope gegeven te Lochem, und Jenneken Schultz, van Valckenborch    Lochem NG Trouwen
Ravensperch, -Soene Derck gedoopt   Lochem NG Dopen
van -Liggende onder Capyteyn Gerhardt van Ree. 10-3-1597
Rave, de
Cristiaen Herkomst : Belle (Bailleul). Saudaet onder 8-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Bollewerck Isis Zeeland
Rechersse Wolff Geb. Nijkerk. Soldaat, hij diende onder kapitein 1595 Huwelijk te Heusden met Maijcken Goosse,
Poelgeest geb. Lendt(?)   BHIC
Redidt / Reddit
Eduwaert (Edward) Engelsman. Saudaet onder capi. Kerzi 24-7-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
17-8-1586 -Idem   Isis Zeeland
Redts
Richardt Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Redts
Williyam Engelsman. Saudaet onder capit. Kerzi 17-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Reenen, van Henrick Een Soldaet onder Joncker Johan vanden Ende. 7-7-1594 und Catharina syn huyssfrouw, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
Reerss (Reinierszoon?) Henrick Van Arnhem. Militair, soldaat onder jonker Jan van 19-11-1592
Ondertrouw te Nijmegen (ND-Geref.) met
Edmondt.  Cornelisken Henricks, wed. van Pieter Wever,
van Wickrath. Huwelijksregister Nederduits-Gere-
formeerde gemeente Nijmegen (RBS 1172/003)
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Reicheer
Andrias Van Haiemborg(?) in de Harz. Soldaat onder 25-6-1594 Huwelijk te Nijmegen met Albert(?) Hermans
kapitein Jan Thonis
van Hasselt   Atlantis Nijmegen                              ?
Reij, de
Jan (Jean?) Herkomst  : Doornick / Tournai.  Saudaet onder 13-5-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Mechiel opt foort van Lillo Isis Zeeland
Reijn Siquron Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Ghreml 15-10-1599 Getuige te Breda   Isis Breda
Reijniersen Michiel Geb. Remming(?). Soldaat, hij diende onder kapitein 1599 Ondertrouw te Heusden met Grietge Jaspers,
Treslong geb. Heusden   BHIC
Reijninghe, van Chaerle Saudaet onder capit. Ridder -Gehuwd met Janneken tsMols (des Mols).
7-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Reijnkens 
Truijken Jans Bottelierster, zij werkte bij luitenant-kolonel 20-6-1588 Begraven te Heusden
IJselsteijn. Isis Heusden
Remundt, van Corst Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberch 1599 Ondertrouw te Heusden met Heijltgen Jans,
geb. ís-Hertogenbosch   BHIC
Renckeloor Chilijaen Ruiter onder de heer Verr 7-1-1599 1e afkondiging te Nijmegen voor huwelijk met
Jutgen Janssen, wed. van meester Jacob Loijen
Atlantis Nijmegen
Renesse, van Willem Ruiter 27-9-1593
Zijn weduwe Harmanken Mathijs Jans dochter
(uit 't Sticht van Ceulen, =KŲln) hertrouwt te
Breda met Gielis Otto van Triest (zie aldaar)   BHIC
Rente, de
Jaekes Schotsman, soldaat 16-5-1598 -Ondertrouw
31-5-1598 -Huwelijk te Gouda met Lijntgen Jacops, van Delft
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Reten, van Gielis Ruijter onder de Ritmeester Kinskij 24-3-1593 Overleden man van de bruid
(Margriet Jans Cornelis dr.)   Isis Breda
Reu, de
Jan (Jean?) Herkomst : Doornick / Tournai. Gehuwd. Saudaet 2-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
onder de compaignie van Rotterdamme Isis Zeeland
Reymer
George Van Edinburgh. Soldaat onder Capt. Blet 8-1-1586 -Ondertrouw
26-1-1586 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Elysabeth
Blasius, wed. van Pieter van Louwenburch,
van Antwerpen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Reymers
Michiel Herkomst : Bern. Soldaet sonder dienst 16-9-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Reynaerts
Mateeus Herkomst: Smalkaller. Soldaat onder kapt. Hove 29-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Reyner
Nicles Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner 2-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Reyners Christoffell Een Soldaet under Lucas Hiddinck 4-5-1585 Thope gegeven aan hem und Jacob- syn vrouwe
Lochem NG Dopen
Reyniers
Joringer Herkomst : int lant te Duringer. Soldaat onder 27-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
La Corde Isis Zeeland
Reynoudt Jacob Uit Terneuzen. Fourier onder Capiteyn Gruyttere 9-7-1595 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Rhenen, van Beernt Soldaat 15-3-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Griet Martens,
afkomstig van Ditmars Tresoar
Richaert (Richard)
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capit. Thomaes 22-1-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Richt
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capit. Clerck 7/10-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Riddel
Martijnes Schot. Saudaet onder capit. Bleer of Vorter 27-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Rieff (Reef?)
Willem (William) Engelsman. Saudaet onder capitain Dasci 9-9-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
4-1-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Riel, van
Adreaen Herkomst: Gommel bij Liere. Saudaet onder capit. 6-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Joncker Diericsen Isis Zeeland
Rieme, van de =?
Pieter Herkomst : Brugge. Saudaet onder capit. Ridder. -Gehuwd met Calleken Peune. "Dese was van
"Van Sluijs gecomen". Vuerne".
7-8-1587 - PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Rieme, Pieter Saudaet onder capit. Ridder oft Branckemeer die 7-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
van den            =? nu in Meers plaetsse is Isis Zeeland
Ries Thomaes Saudaet onder capit. Herdt 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Rige, in de
Henrick Van Mengede (bij Dortmund). Soldaat onder kapitein 21-4-1595
Huwelijk te Nijmegen met Gertreudt Kappes,
Hemert van Essen   Atlantis Nijmegen
Rijckaert(s) Jan Soldaet onder de Compagnie van Hr.Lambert Charles. 4-11-1595 Getuige te Breda (bij : Loekers zn.)   Isis Breda
Rijckers Jan Geb. Nijmegen. Hij had voor zijn huwelijk als 1596 Ondertrouw te Heusden met Mechtelt Fransdr,
soldaat gediend onder kapitein Keerweer geb. Kampen   BHIC
Rijcksz Louff Soldaat onder kapitein van Tongerloo, woonplaats 12-3-1584 Getuige te Woerden  
Woerden Website, notaris Woerden
Rijdmaer
Willem Engelsman. Soldaat onder kapt. Prueder 15-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Rijf Adam Herkomst : Vyanen. Soldaat onder kapt. Berchem 28-9-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Rijf (Reef?)
Willem (William) Engelsman. Soldaat onder Torner 12-12-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
15-12-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Rijt (Reed?)
Willem Engelsman. Soldaat onder kapt. Wincfilt 26-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Robbe Willem Uit Schotland. Militair? 14-5-1588 -Ondertrouw
(Roberts? / Robbin?) 24-5-1588 -Huwelijk te Gouda met Stijntgen Aerts, van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Robberts
Matthijs Uit Schotland. Militair, soldaat onder kapitein Brogh 21-1-1593
Ondertrouw te Nijmegen met Anna Janssen      ?
van Embden, wed. van konstabel Jan Bellemans
van Bremen   Atlantis Nijmegen
Robberts
Thomas Militair? 29-7-1587
-Ondertrouw
15-8-1587 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Elysabeth Belly, beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Robenson
Jeremyas Engelsman. Soldaat onder kapt. Smit 24-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Robert
Jan (Jean?) Herkomst : Camerijck (Cambrai). : Gehuwd. Saudaet 25-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
onder capitayn Mons de Rogier Isis Zeeland
Robertssen Gjems (James) Engelsman. Saudaet onder capitayn Orqueudt 28-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
(Robertson) Isis Zeeland
Robertssen Jan Saudaet onder Judal oft Juda 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Robertssen
Robert Schot. Saudaet onder capit. d' Alache (Dallachy) 18-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Robijns
Jan Herkomst : Sint Truyen. Soldaat onder kapt. Walraven 8-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Robins
Eduwaert (Edward) Engelsman. Saudaet onder capitain Thomaes 21-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Basquivilt Isis Zeeland
Rocho
Joris Herkomst : Brunswijck (Braunschweig). Soldaat onder 4-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
kapt. Achthoven Isis Zeeland
Rochus
Augustijn Jm, afkomstig uit Mechelen. Soldaat 16-12-1589 -Ondertrouw
31-12-1589    -Huwelijk te Delft met Jannitgen Thomas, wed. van
Adriaen Marcus, afkomstig uit Roosendael, wonend
Molslaan   Dig. Stamboom Delft   
Met dank aan Annelies Mateboer
Rochier
Bavo Geb. Gent. Tamboer, hij diende onder kapitein 10-11-1590 Huwelijk te Heusden met Beatrix van Heesbeen
Peeckell BHIC
Rode, de Jheronimus Soldaat onder comp van Capt. Bacx te Bergen 7-2-1596 Ondertrouw te Leiden met Fijtgen Pietersdr.,
op den Ö?  uit  Leyden   Dig. Stamboom Leiden
Roderici
Thomas Spanjaard, soldaat 29-9-1589 Vader te Heeswijk, moeder Catarina-, van dezelfde
afdeling soldaten   BHIC
Rodt
Jan Engelsman. Saudaet onder capit. Cornel 24-7-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Rodt
Robert Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Roelants
Andries Geb. Mechelen. Soldaet onder Capiteijn Vermer; zijn moeder heette: Clara Walewijns 29-1-1593 Ondertrouw te Breda met Maria Cornelis Smullen dr.,
wed. van Peeter Corneliss van de Sande.
Alias van de bruid: Schuijfhillen   Isis Breda
Roelants (Roland?)
Jan (Jean?) Herkomst : de Can in Vranckrijck. Saudaet onder 16-4-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
capi. colonel Mechiel Isis Zeeland
Roelantssen Cornelis Saudaet onder capit. Anthoni -Gehuwd met Diericsken Heijndericssen
14-10-1587 - PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Roelofsse Joime Geb. Hoorn. Soldaat, hij diende onder kapitein Nijvel 1594 Huwelijk te Heusden met Sara Jans,
geb. het Groeningerland   BHIC
Roelofs zn. Roeloff Aert Geb. Oss (bij Hertogenbosch's gelegen). Soldaet onder de Compagnie van Michiel Haegens 24-7-1598? Ondertrouw te Breda met Maerije Jan Janssen dr.
Isis Breda
Roels Richardt Engelsman. Saudaet onder Tenner 13-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
(Rules / Rowels??) Isis Zeeland
Roep? zn.
Gielis Wouter Geb. Dworp (bij Halle gelegen). Wdr. van IJken Joseps dr. De man was soldaat geweest bij Capiteijn Lanckvelt 14-11-1596
Ondertrouw te Breda met Lijnken Jan Schareels dr.,
wed., geb. Brussel   Isis Breda
Roes
Abraham Engelsman. Saudaet onder capit. Hendreij Weijdt 1-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Roets Jeronimus "Sarjanti de castello" = sergeant van het kasteel 24-2-1590 Vader te Breda, moeder Elizabetha Petri   Isis Breda
Roij, van Claes Ruiter onder den Heer van Risoir 22-4-1596 Overleden echtgenoot van de bruid   Isis Breda
Romale
Bertholomeus Herkomst: Waeroy bij Diest. Saudaet onder den 5-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
gouverneur van Aecxssele 7-8-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Romerssz.
Tonnis Uit Schotland. Militair? 2-4-1588 Ondertrouw te Gouda met Machtel Cornelis,
van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ronckerten / Robert Saudaet onder capit. Veer oft Weer 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Ronchoorn Isis Zeeland
Ronerroij Gabriel Corporael onder de Compaignie vande heere van 30-10-1599 Getuige te Breda   Isis Breda
Risoir
Ronsenberg Willem Van Morburg (Marburg?). Ruiter onder Zijne Genade 7-1-1593 Ondertrouw te Nijmegen met
?
(graaf Philips) Toentgen Berntz  van Gorcum,
wed. van Feith Trompet   Atlantis Nijmegen
Roock Dierick Uit Vlissingen. Soldaet onder de Admirael 1-9-1589 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Roos Jan Adelborst onder de Compagnie van Capiteijn Lambert 1-7-1595 Getuige te Breda  
Isis Breda
Roose (Rose?)
Aert Engelsman. Soldaat onder kap. Wincfildt 16-10-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
29-10-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Roovere, de Willem Functie : Kapitein over een troep van 200 soldaten. 24-11-1583 Commissie / instructie Zeeland
Baljuw van de stad Zierikzee Isis Zeeland
Ros Jan -Herkomst : Orainge(?). Saudaet onder capitain 30-11-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Mons de Rogiere
-Herkomst : la vielle d' Orainge. Wdr. Saudaet onder 14-1-1587 -Idem   Isis Zeeland
capi. de Mons de Rogier
Ros (Ross?)
Wouter Schotsman, soldaat 18-4-1598 -Ondertrouw
3-5-1598 -Huwelijk te Gouda met Aeltgen Aryens, van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Roselaer Velten Coenraets Soldaat onder de heer van Cloetinge. 1593 Huwelijk te Heusden met Ursula Roelofsse
Isis Heusden
Rossum ? Vaandrig onder de compagnie van Georgi Maxen. 7-9-1588 Begraven te Heusden   Isis Heusden
Roucoorne Robert Saudaet onder capit. Franchis Weer oft Veer ?-9-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Ru, de Jan Saudaet onder de compaingnie van Bollewerck 3-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Rub
Willem Uit Schotland. Soldaat onder Hopman Nijesbet 7-7-1585 -Ondertrouw
2-11-1586 (sic) -Huwelijk te Enkhuizen met Aef Wijbbis,
wonende in de Harkissteyger
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ruebens Andries -Herkomst : Duynkercken. Saudaet onder capit. 7-8-1587 -Gehuwd met Jaquemijnken Hispoorts
*
?
Ridder -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg.
???
-Saudaet onder capit. Bracqueny.  Quam in met 5-12-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg.
Rubens Jaquemijnken sijn huijsvrouwe van Duijnkercken
???
-Herkomst : Duijnkercken. Corporael onder capit. 6-12-1587 -Idem.  "Dese quam met Jaquemijnken sijn huijsvrouwe
d' Herdtyn oft Hertijn ende Synken sijn dochter ende Pieterken den 6 Pieterken
sterff den 17 december 1587"    Isis Zeeland
Ruen Jacob Een Soldaet onder Berck 10-12-1583 Und Borchtken Wolters, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
Ruer, vander Henrick Onder denn Rydtmeyster Niclaess Smelsynck dienende 2-11-1596 Thope gegeven te Lochem,  und GudulaThiessynncks. Getuyge der Boergemeyster
Willem ten Oellynckhaeve, Hermen t'Harsseloe,
(?: Hebten) Hanss, und Hermen Bruynekers.
Lochem NG Dopen
Ruert de Podt Jaques Herkomst : Acssele (Axel?). Tamborijn onder capit 6-2-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Dorp Isis Zeeland
Ruijter Jan Ruiter onder graaf Philips 29-4-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Margrietgen Willems
Atlantis Nijmegen
Rumpers Johannes Herkomst : Reppergeest in Vrieslant. Saudaet 26-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
onder capit. Geereltior Isis Zeeland
Rutgeers zn. Jan Leeftijd ca 25. Geb. Geffen bij ís Hertogenbosch. 29-12-1599 Ondertrouw te Breda met Maeijken Wouter Janssen
Soldaet onder de Compaignie van Jan van Egmont dr. uit Breda   Isis Breda
Rutgersse Rutger Geb. Meppel. Soldaat, hij diende onder kapitein 1593
Huwelijk te Heusden met Dirgke Jans,
Pruijt geb. Xanten   BHIC
Ruthing Pieter Van Achen (of: Aachen/Aken?). Soldaat onder 30-6-1594 Huwelijk te Nijmegen met Giertgen Claes,
?
kapitein Wenckom wed. van sr. Guiliaume van Axt   Atlantis Nijmegen
Ruychaver Nicolaes Vermoedelijk geb. Haarlem als zoon van mr 
Willem Ruychaver en Geertruid van Oudschooten.
-Zijn werkzaamheden lagen toen vnl. in en rond de voorjaar 1569 -Hij ontvangt van de prins van Oranje een kaperbrief
Waddenzee.
-Aanstelling tot kapitein in                  ŗ 1570 -Verlegt zijn werkterrein en is hij overal te vinden
waar hij de Spanjaarden afbreuk kan doen, zo is hij
bijvoorbeeld ook aanwezig bij de inname van Den
Briel.   Archieven.nl
-Enige tijd vice-admiraal. Na de inname van Den Briel ging hij over naar de landdienst 1571
-Nam nog wel deel aan de slag op de Zuiderzee 
 waar de Spanjaarden onder Bossu werden verslagen. 1573
-Als hopman en overste nam hij verder deel aan vele krijgsverrichtingen in Holland en Zeeland.
In die functie is hij vrij vergaand aansprakelijk voor de
financiŽle handelingen van zijn soldaten.
-Zie ook:  Website   Met dank aan Jules Lauwerier
1-11-1577 -Na de mislukte aanslag in Amsterdam in okt ./nov.
1577 werd hij door een persoonlijke vijand vermoord.
Archieven.nl
Ruys Jan Saudaet onder de compaingnie van Bollewerck 3-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Ruyser
Jan Herkomst : Armentiers. Saudaet onder de 2-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
compaignie van Rotterdamme Isis Zeeland
Ruyter
Hans Afkomstig van Lebsich (Leipzig), soldaat 24-2-1597 Ondertrouw te Leeuwarden met Heyns Jelmers  
Tresoar
Rycke, de ? Kapitein 14-6-1597 -Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
2-5-1599 -Idem
Rys, du
Jan Herkomst : Dicxmuyden. Gehuwd. Backer ende 20-2-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
saudaet onder capit. Dominick geweest 16-3-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Rytsars (Richards)
Willem Schotsman. (Oud-)militair? 19-1-1597 -Ondertrouw te Enkhuizen met Rijnke Alberts,
beiden won. te Amsterdam. Huwelijk te Amsterdam
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665