16e eeuw OP        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron                 117
Ochtoerp, van Berndt Liggende onder hopman Coennertz und by 9-2-1597 Dochter Catharina gedoopt te Lochem. Gevaders M. Jobst Veltscherder under den Capyteyn Vursz und Marten Wullen Wevers dochter, und Henneveltz
Gerhardt Dyenberch huyssfrouwe.   Lochem NG Dopen
Ockes Lolcke Uit Dokkum, soldaat 12-2-1597 Ondertrouw te Leeuwarden met Tryn Syoerds,
uit Makkum   Tresoar
Offerman Henrich Van Gendt in de Overbetuwe. Soldaat onder 11-1-1596 Huwelijk te Nijmegen met Grietgen Janss
kapitein Brandt van Huijssen (Huissen)   Atlantis Nijmegen
Oldenborch, van Handrijck Soldaat onder luitenant-kolonel IJselsteijn. 29-2-1588 Begraven te Heusden   Isis Heusden
Ollensen, dí
Roetsier Schotsman, soldaat 22-3-1598 -Ondertrouw
15-4-1598 -Huwelijk te Gouda met Huybrechtgen Cornelis,
van bij Breda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Oosten, van
Boudewijn Herkomst : Wommelegem. Soldaat onder kapt. 17-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Berchem Isis Zeeland
Oouck
Hans Herkomst: Straesborch. Soldaetsjongen 6-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Orche Jan Soldaat, hij diende onder kapitein Nijsbet 1592 Ondertrouw te Heusden met Janneken Bleeck,
geb. Woudrichem   BHIC
Orschot, van Gonnert Janssen Militair, soldaat 25-6-1592 Ondertrouw te Nijmegen met Henriscken
van Saltergen, wed.   Atlantis Nijmegen
Osenbrug, van Joest Baltes Soldaat 15-3-1588 Kind Anneke gedoopt te Sneek, moeder
(OsnabrŁck?) Abel Bouwes   Tresoar
Ottensse
Giellis Geb. Trist (=Triest). Soldaat, hij diende onder 1594
Huwelijk te Westphalen met Hermken
kapitein Brakel Berntsdochter, geb. Westphalen.
Ondertrouw was in Heusden?   BHIC
Ottes Jacob Uit Wijtgaard, soldaat 7-1-1597 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Reynts Gabes 
Tresoar
Outhorst Harman Adelborst onder de Compagnie van Capiteijn Buth 30-10-1598 Getuige te Breda   Isis Breda
Owen Zie ook: Auwen
Packer
Joos Herkomst : Franckfort. Soldaet sonder dienst 13-7-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Palazinus
Lotius Italiaans kapitein 14-9-1585 Peter te Breda 
BHIC
Paits
Endro (Andrew) Engelsman. Saudaet onder capitain Berrar 5-5-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Panhuijs / Peeter -Geb. Aecken, wdr. van Barbachijn- (geb. vuijt land 16-7-1599 -Ondertrouw te Breda met Anneken Cornelis Rijcken
van Luneborch). Ruijter onder de Compaignie vande van Dongen dr., wed. van Michiel Jacops   BHIC
Panhuys Rijtmeester ??
-Hij was ruiter onder Van Merwen 14-12-1599 -Begraven te Breda   Isis Breda
Pape, de Charles Soldaet 7-1-1590 Partner : Janneken Lievens van Ghent
Lidmaten te Arnemuiden   Website
Paperhil Hans Plaats van herkomst : Statreysen (Rijssen, OV?). 14-09-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Soldaet onder Swolms Isis Zeeland
Parkouw Hubert Van Breda. Ruiter onder graaf van Hohenloo 18-11-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Margriet Willems
genaamd Utherbosch, uit het land van den Berge(?)
Atlantis Nijmegen
Pasquier
Roeloff Geb. Mullenbroek (Vlaanderen). Soldaat  onder 1596 Ondertrouw te Heusden met Anneken Henrix,
kapitein Rinsteijn geb. Wageningen   BHIC
Pasquir Bilion? zn. Jacques Geb. Leijden. Soldaat onder de Compagnie van 21-11-1595
Ondertrouw te Breda met Cathelijn Dijrcx,
Capiteijn Wels? van Dorp geb. Ludick (=Luik / Liege)  Isis Breda  
Passart Goossen Gezworene en kapitein. 1579 Verbannen inwoner van Maastricht   Website
Pater
? Een Ier.. Saudaet 31-07-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
12-08-1586 -Overleden   Isis Zeeland
Patter (Potter)
Jan (John) Engelsman. Soldaat onder kapt. Worlock 11-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Pauli Petrus Soldaat in het kasteel 3-8-1582 Vader te Breda (dochter Margareta Pauli)    Isis Breda  
Peelinck
Andries Wdr. uit Schotland. Militair? 2-12-1587 -Ondertrouw
20-12-1587 -Huwelijk te Bergen op Zoom Neeltke Jans,
van Bergen op Zoom, dochter van Jan Jans
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Peene, van Jaques Fourier in het garnizoen van Vlissingen 10-10-1591 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Peerboom, Hendrik Gezworene en artilleriemeyster 1579 Verbannen inwoner van Maastricht   Website
de oude
Peeren, van Andreas Soldaat 25-1-1587 Dochter Dorothea gedoopt te Sneek, moeder
Aeltchen Joans   Tresoar
Peersij Hendrick Korporaal van de heer Verr 18-2-1599 Huwelijk te Nijmegen met Wendel Martens,
j.d. van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Pees Claas Soldaat 24-12-1595 Ondertrouw te Leeuwarden met Frouck Jans  
Tresoar
Peesholler
Niclaes Herkomst : Cobelens bij Cuelen. Saudaet onder 10-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. Kwam met zijn
capit. Oost vrouw Mariken en zijn zoon Mathijs. Isis Zeeland
Peeters Dijrck Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Monsr. de Liere (=Leur) 26-3-1598 Overleden man van de bruid te Breda
(Anneken Harman Framex dr)    Isis Breda
Peeters Hertger Geb. Hasselt. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Calff 3-12-1599 Ondertrouw te Breda met IJeffken Jan Rombouts dr.
Isis Breda
Peeters Peeter Geb. den Boss. Soldaat onder Capiteijn Brienen 10-9-1594 Ondertrouw te Breda met Lijntken Mathijssen,
geb. Hasselt   Isis Breda
Peeters Rutgeer Ruijter onder de Compaignie vande heere van Mechelen 4-4-1599 Getuige te Breda (bij: Janssen)  
Isis Breda
Peeters
Sacharyas Herkomst : Salsborch (Salzburg). Soldaet sonder 25-2-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
dienst Isis Zeeland
Peeterson
Lauwereys Herkomst : Gulck (JŁlich). Soldaat onder Davit Sacx 23-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Peeterss Jaspar Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Dalachi 8-6-1595 Getuige te Breda   Isis Breda
Peeterssen Frans Claes Geb. Schellingwout. Soldaat onder Capiteijn 20-9-1596 Ondertrouw te Breda met Lijntken Gerijt Janssen dr.,
Wijnberge geb. Breda   Isis Breda
Peeterssen Herman Ruijter onder Capiteijn Sebrecht? 14-5-1599 Overleden man van de bruid (Margriete Rijchout
Janssen dr)   Isis Breda
Pelsters Henrick Soldaat onder Capiteijn Hr. Lambrecht Charles 28-8-1595 Overleden man van de bruid (IJken Willems dr.) 
 Isis Breda
Pens
Janes (James) Uit Schotland. Soldaat onder hopman Nyesbet 7-7-1585
-Ondertrouw
28-7-1585 -Huwelijk te Enkhuizen met Lijesbet Dircks,
van Antwerpen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Perchevael
Willem Engelsman. Soldaat onder kapt. Wincfildt 17-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Perck   =?
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne 21-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Perck   =?
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne 12-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Percker (Parker?)
Jan (John) Engelsman. Soldaat onder Brat. 21-11-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
21-12-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Perckerson
Robert Engelsman. Soldaat onder Torner 7-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Perdt
Niclaeis Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 10-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Perkel
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capita. Sidtne 9-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Perre, van de
Dielis Herkomst : Verrebroeck. Soldaat. onder kapt. 29-3-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Dominico Isis Zeeland
Pesse, de la
Giellis Geb. Henegouwen. Ruiter 8-4-1595 Ondertrouw te Breda met
Maeijken Peter Corneliss dochter,
geb. Amsteldam, wed. van Giellis de Son   BHIC
Peters
Jan Van Hadinckton in Schotland. Militair? April 1576 Ondertrouw te Gouda met Marritgen Peters,
van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Peters Volckert Wachtmeyster. 8-5-1586 Soen Voelckerdt gedoopt   Lochem NG Dopen
Peterss
Peter Geb. Wijnolsbergen (bij Duijnkercken).Soldaet 23-9-1593 Huwelijk te Breda met Henricxken Henrick Henricx
Onder de Capiteijn Dorp dr.   Isis Breda
Petersse Aelbrecht Vaandrig, hij diende onder kapitein Gernu Juni 1590 Ondertrouw te Heusden met Magdalena de Febure.
Att. voor Delft   BHIC
Petersse Gerrit Afkomstig van Wich (Limburg). Ruiter onder 1593 Huwelijk te Heusden met Geertruijt-,
ritmeester Donck. geb. Uittaert (Gulik)   BHIC
Petersse
Hans Geb. Antwerpen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1598 Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Ariensse,
Marnix geb. Oudheusden   BHIC
Petersse Jacob Geb. Leiden. Soldaat, hij diende onder kapitein 20-4-1591 Huwelijk te Heusden met Adriaentke Peters,
Appelman geb. Gorkum   BHIC
Petersse Jan Geb. Ool(?). ruiter, hij diende onder kapitein Louijs 1593 Huwelijk te Heusden met Eesken Renier de Haen,
geb. ís Herenberg   BHIC
Petersse Jan Afkomstig van Limburg. Soldaat onder Brederode. 1596 Ondertrouw te Heusden met Ariaentge Ariensse
Paus, geb. Hulst   Isis Heusden
Petersse Tuenis Geb. Gennep. Soldaat, hij diende onder kapitein 1593 Huwelijk te Heusden met Antge Peters
Rennestein BHIC
Peterssen
Peter Geb. Londen? (in Dietnurts?). Soldaet onder Capiteijn Pekel 11-3-1597
Ondertrouw te Breda met Susanna Mathijs dr.,
geb. Aken/Aachen   Isis Breda                      
Petersz Willem Geb. ís-Hertogenbosch. Delicten: landloperij; 14-6-1533 Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding; tentoon-
overtreden wet; dienst nemen bij de vijand stelling van geŽxecuteerde   Archieven.nl
Peterzoen Willem Een Soldaete under Capiteyn Wabyn opt t'huyss to Dorth, dye gevaderssche Hans Vierbeeck Luytenandt, Steven Michielzen provaess, und Maria Albertz.Dochter van Alcmaer. 24-10-1588 Syn dochter Mayken gedoopt
Lochem NG Dopen
Petsel Hans Herkomst : Paruyt(?). Soldaet sonder dienst 10-4-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Philips Crijn Soldaat, hij diende onder kapitein Pekel 1594
Huwelijk te Heusden met Catharijtge Giels,        ?
geb. Seerhuijsen (Seehausen?)   BHIC
Picaert Carl Soldaat onder kapitein Hemert 4-5-1594 Huwelijk te Nijmegen met Jennigen Jans
Verdeijen dochter, geb. Haarlem  Atlantis Nijmegen
Pickerin
Jan Geb. Engeland. Soldaat onder Capiteijn 2-3-1596 Ondertrouw te Breda met Mechtelde Henrick
Nassau van Craelt dr., geb. Winckelroij?   Isis Breda
Pierdt
Niclaes Engelsman. Saudaet 3-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Pieters Herman Soldaat 23-1-1586 Dochter Anna gedoopt te Sneek, moeder Tielcke- 
Tresoar
Pieterson Matijs Herkomst : Cruyslant. Soldaat onder kapt. Haen 28-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Pieterss Pieter Geb. Delft, zoon van Truijken Pieters? Dr. Soldaet 9-4-1599 Ondertrouw te Breda met Margriete Willem Pieters dr,wed. van Chaerl? Stoffels. Worden niet getrouwd.   Isis Breda
onder Capiteijn Reinier vande Eijnde
Pieterssen Jan Afkomstig uit Vlissingen. Functie : Kapitein op eenschip van oorlog. 18-9-1585 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Pietersz Joost Soldaat, leggende onder capiteyn Achthoven 16-4-1588 Getuige te Leiden (bij: Jacob Huygen, zie aldaar)
Dig. Stamboom Leiden   Met dank aan Joke Boot
Pij
Hans Herkomst : Frijborch. Soldaet sonder dienst 29-7-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Pijkock (Peacock?)
Tomas Engelsman. Soldaat onder Torner 15-12-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
22-12-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Pil (Peel?) Herry Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten die 1-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
 ?
op 1-8-1586 binnenkwamen. Isis Zeeland
Pimper Hans Soldaat onder Zijne Genade graaf Philips 11-2-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Lisabet Garetzen,
van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Pinson Isendoorn Soldaat, hij diende onder kapitein Grenu 1592
Ondertrouw te Heusden met Jen de Bailleu,
geb. Calais   BHIC
Piron Jan Gouverneur in de stede van Acssel (Axel) 1586 Isis Zeeland
Piron Jehan Kolonel 26-5-1598 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Piten Cornelis Soldaat, hij diende onder kapitein Donck 1596 Ondertrouw te Heusden met Maricken Cornelisse
Bergiens   BHIC
Plantanides, de Alphonsius "Kapitein" Alphonsius "comes Hannibal luitenant 29-1-1584 -Getuige te Breda
Joannes Baptista serarienses". 22-4-1584 -Peter te Breda   Isis Breda
Poelman Andries Herkomst : Ripijne(?). Soldaet sonder dienst 13-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Poers, de Franchoijs Herkomst: Moorbeke boven Cassel. 13-2-1588 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
(Pours,de) Soldaat onder kapt. of gouverneur Mechiel van Lillo 28-2-1588 -Overleden   Isis Zeeland
Polet Joost Soldaat onder de Compaignie van Capiteijn 11-6-1598 -Getuige te Breda (bij: Andriessen)
Niclaes de Leure 25-9-1598 -Idem
2-7-1599 -Idem    Isis Breda
Polisem?, van Jorien Cuper Soldaat onder Capiteijn Wijnberge 20-9-1596 Getuige te Breda   Isis Breda
Pollein (Pollain?) Adrian Uit Calais. Soldaat onder kapitein Brandt 20-12-1597
Huwelijk te Nijmegen met Herrij Feteij,
?
uit Calais, dienstmaagd   Atlantis Nijmegen       ?
Poock zone
Hector Robbert -Geb. Schotland. Soldaat 1-4-1596 -Ondertrouw te Breda met  Tanneken Andris Crafert,
geb. Schotland   BHIC
-Soldaat onder Capiteijn Leeuw -Isis Breda
Poos Coenraet Herkomst: Lindem in Bodese bij Straesborch. 28-12-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
?
Gehuwd. Saudaet onder capit. Battay 2-1-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Poppes Wil... Soldaat 2-4-1587 Zoon Otto gedoopt te Sneek, moeder Hidde Sypkes 
Tresoar
Portelborn, van Christian Soldaat 5-2-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Jantien Willems  
Tresoar
Porter
Jors (George) Engelsman. Soldaat onder Worloc 29-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Potie
Robregt Geb. Rokingi (canton de GenŤve). Sergeant 9-8-1590
Huwelijk te Heusden met Janniche Famme,
geb. Keulen / KŲln   Isis Heusden
Potter
Jan Engelsman. Soldaat onder Worloc 7-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Pourdij
Barrenaert(Bernard?) Soldaat 4-4-1598
-Ondertrouw
29-4-1598 -Huwelijk te Gouda met Elene Verseijs,
Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Pours, de
Huibrecht Capijtein 16-11-1597 Noch is ghedoopt het kijnt van Capijtein Huibrecht
de Pours, van Steenvoorde in West Vlaen, woonen t Seeraernskercke, met name Elijzabeth ende tot
ghetuighen Gadifeer de Pours, Mahieu Quetstroy
Doopboek van 's Heer Arendskerke
Met dank aan Tom Nuijten
Pouwels
Jan Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1599
Ondertrouw te Heusden met Maijcken Henrixs,
Bondt geb. Brug(ge?). Huwelijk te Dordrecht                  ?
BHIC
Pouwelse Jan Geb. Oosterhout. Soldaat, hij diende onder kapitein 1596 Ondertrouw te Heusden met Maijcken Mertensse,
Plettenberch geb. Oosterhout   BHIC
Prayer (Prior?)
Eedtmont (Edmond) Engelsman. Saudaet onder Capitain Heenerts 15-5-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Premela, van Paulus Soldaat 28-8-1586 Dochter Gerdruit gedoopt te Sneek, moeder
Catharina Hilbrants   Tresoar
Prentis Christen Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten die 1-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
 ?
op 1-8-1586 binnenkwamen. Isis Zeeland
Prijs (Price)
Davit Engelsman. Soldaat onder Wincfilt 7-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Prijs (Price)
Griffel / Griffen Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne 3-5-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Prijs (Price)
Philips Engelsman. Soldaet onder capitayn Crommuel 23-3-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Princen Cornelis Geb. Wijck. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Calff 3-12-1599 Ondertrouw te Breda met Emmeken Jan Adriaenssen dr., wed. van Claes Claessen
Isis Breda
Prone? Andries Adelborst onder de Capiteijn Gernu 13-5-1595 Getuige te Breda  Isis Breda
Pruyt ? Kapitein 22-9-1598 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Pruyten ? Kapitein 1-1-1594 ? Vader van 2 begraven kinderen te Breda   Isis Breda
Puienbrouck, van Hans Soldaat 21-3-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Griet Oppermans   
Tresoar
Pul Jan Herkomst : Gelder. Soldaat onder Mons de Locker 29-8-1593 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Punder Nicolaus "Pretor" (= schout) in Steenbergen "kapitein" Steenboor 6-7-1582 Vader te Breda, moeder Carola-   Isis Breda