16e eeuw KL        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron                    103
Kalckar, van
Jan Van 't land van Cleve, soldaet onder Capiteijn 22-4-1596 Getuige te Breda
Lambrecht zijn Compagnie Isis Breda
Keis? Anthonij Corporael ende adelborst onder Capiteijn Dam? 12-11-1594 Getuige te Breda   Isis Breda
Kels
Willem (William) Engelsman. Saudaet onder capitain Jan Boch 13-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Kennetij
Thomas Uit Schotland. Soldaat onder de Landdrost 26-7-1597
-Ondertrouw
17-8-1597 -Huwelijk te Gouda met Aelgen Dirckx,
van Wesel
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kenoch
Jan Geb. Edenborch (Schotland). Soldaat 4-12-1593
Ondertrouw te Breda met Margriete Lomsdael,
geb. Edenborch   (Schotland).    Isis Brabant
Kerck (=Kirk?)
Jan Jans soon(John Johnson?) Geb. Iddenborch (Schotland). Soldaat 3-6-1595
Ondertrouw te Breda met Elizabeth Henrick
van Ghoren dochter,  geb. Antwerpen  BHIC
Kerckhoff?, vande Peter Ruijter onder de Compaignie van mijn heer Ö van 23-7-1599 Getuige te Breda
Lueler Isis Breda
Kersboom
Wilmer Herkomst : Essen. Soldaat onder kapt. Hove 3-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Kesman Gilbert Van Strate. Onder Capt. Jaddel 18-11-1587
-Ondertrouw
 ?
-Huwelijk te Bergen op Zoom met Tanneke Manijs,
van Brussel, wed. van Michiel Pieterss.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kilpatrick Zie ook: G : Guilpatrich, Gylpatres etc.
Kim, de
Jeems (James) Engelsman. Soldaat onder kapt. Baskefilt 11-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Kinderen, der
Adriaen Lievijns Geb. Gent. Soldaet onder Capiteijn Seignor 22-10-1599 Ondertrouw te Breda met Maria Jaspars dr.,
Niclaes de Leur geb. Delft   Isis Breda
Kirckpatrick Jan Luitenant 28-5-1597 Getuige te Bergen op Zoom  Markiezenhof
Kitser ? Kapitein 15-11-1589 Vader te Breda, moeder Anna-   BHIC
Klerck Peter Een Soldaet 16-11-1590 und Margareta Tops, van Gelder, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
Klipel Hans Van Nidernahmen(?). Ruiter onder graaf van 26-1-1595 Huwelijk te Nijmegen met Adelheit van Hasselt,
Hohenloo wed. van Berndt Liefflender   Atlantis Nijmegen
Kloeck Johan Een Adelbors onder Capyteyn Gerhardt van Ree. 27-8-1596 Soene Johan gedoopt te Lochem Lochem NG Dopen
Knebidt
Richaerdt Engelsman. Saudaet onder capitain Tenner 8-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Knipen, van Henrich Soldaat in garnizoen te Dotekom (Doetinchem) 13-7-1595 Ondertrouw te Nijmegen met Gertgen van Wanraij, van Nijmegen, wed. van Bernt van Gent,  van Lingen
onder kapitein Becker in Friesland   Atlantis Nijmegen
Knols zn. Claes Jan Geb. Blijenbeeck. Ruiter onder de Compagnie van 24-12-1592 Ondertrouw te Breda met Margriete Jans dr.,
zijne Prins Sixtus geb. Rumonde (= Roermond?)   Isis Breda
Kock
Hans Van Munster 8-2-1597 und Mechtelt van Goer, huwelijk te Lochem.. Getuygen, Ryck van Amesforth und syn huyssfrouw met Johanvan Wesell een Soldaet onder hopman Albert Koennerssen.   Lochem NG Trouwen
Koenninges Bernndt Eenen Ruyter under Christoffel Wolff 12-4-1585 Unde Catharina Janssdoch, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
Koens ďZwitserĒ Soldaat onder kapitein Wenckom 7-1-1599 Ondertrouw te Nijmegen met Fije Prinss,
?
wed. van Jacob Anthonissen   Atlantis Nijmegen
Kool, de Jan Van Morbeecque (Moerbeek, N-H?) , wonend te 8-12-1590 Ondertrouw te Leiden met Mayken van Ardeynen,
Leyden. Soldaat onder capiteyn Jacques van van Bavinckhoven   Dig. Stamboom Leiden
Berendrecht
Korsten
Thielman Geb. Wesel. Soldaat onder Capiteijn Verhorst 13-8-1593 Ondertrouw te Breda met Jenneken (Peter) Jan
Martens van Enerbee dr.    Isis Breda
Kouter, van den
Joos Herkomst : Oudenaerden. Saudaet onder capitayn 1-4-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Gruijter 18-4-1586 -Overleden   Isis Zeeland
Kouwaert (Coward / Colyear?)
Daniel Schotsman, soldaat 27-6-1598 Ondertrouw te Gouda met Marijen Claes,
van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kremer Peter Militair onder kapitein Pletenberch. 10-9-1599 Huwelijk te Nijmegen met Lisbet van Roij
Atlantis Nijmegen
Krielken Egbert Onder hopman vanden Ende. 7-5-1592 Thope gegeven und Catharina Lenzen
Lochem NG Trouwen
Krueck
Davidt Schotsman. Soldaat 31-1-1598 -Ondertrouw
24-3-1598
-Huwelijk te Gouda met Stijntgen Heyndricks,
van Antwerpen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kruysen Johan Een ruyter. 18-5-1589 Kyndt Johan gedoopt te Lochem  Lochem NG Dopen
Krystesom
Thomas Soldaat 27-12-1597
-Ondertrouw
14-1-1598 -Huwelijk te Gouda met Elijsabet Hogge,
beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kudbert (Cuthbert)
Andries Jg uit Schotland. Soldaat onder van Watervliet 9-10-1593 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Martha Jans,
van Zierikzee, dochter van Jan Janss
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Kunder
Niclaes Herkomst : Smalkade (Schmalkalden). Soldaat onder 5-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
kapt. Walraven Isis Zeeland
Kuns
Hans Herkomst : Beydenbach (Breidenbach). Soldaat onder 1-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
kapt. la Corde Isis Zeeland
Kuten, van Bernaert Wenner Soldaat onder Capiteijn Spruijt 22-4-1595
Huwelijk te Breda met Cornelia Adriaen Peters dr.,
geb. Zurick,  wed. van Michiel Sebrechts Eerten?
Isis Breda          
La
Bartholomeus Engelsman. Soldaat onder Kapitein Reijn 7-11-1595
Huwelijk te Nijmegen met Neel Dircken,
van Bercksschip geb. Gent, wed. van Pieter Janssen  
Atlantis Nijmegen
Laer, van Willem Soldaat onder Capiteijn Bernaerd? opt Westerloo 18-11-1595 Overleden echtgenoot van de bruid
(Geertruijt Peters Gielis dr)   Isis Breda
Lalaing, de, George -Uit Rennenburg in Limburg -  Zie ook:  Website
graaf van Rennenberg -Verovert Deventer en Kampen op de Spanjaarden en wordt stadhouder van Friesland, Groningen en Overijssel van                                                                  ŗ
-Kolonel van Inf.Rgt. 577a*  van                                  ŗ
-Hij kiest de zijde van Spanje in                                  ŗ 1576-1581
('het verraad van Rennenberg') en verovert Delfzijl, 1577-1580
Coevorden en Oldenzaal 1580
Lalys
Daniel Soldaat uit Ierland 12-1-1584 Zoon Ebel gedoopt te Sneek, moeder Katharina- 
Tresoar
Lam(s)bassaet Roscam Soldaat, woonplaats Woerden 23-4-1582 Getuige te Woerden
Website, notaris Woerden
Lan
Jacques Soldaet onder Capiteijn Prop? 8-6-1595
Overleden echtgenoot van de bruid
(Lijsbeth Jacques Aertss Anderssen dr.,
geb. Schotland)   Isis Breda          
Lanciavecchia/ Lancheavetio Odowarda / -"Gouverneur dezer stad" (van Breda) 29-7-1586 -Peter te Breda   Isis Breda
?
Oduwardo -Gouverneur 23-12-1587 -Begraven te Breda
Landas, de Louis Kapitein met rang van Kolonel van Inf.Rgt. 573a*  
(Compagnie Garde te Voet) van                              ŗ 1588-1589
22-3-1589 -Gesneuveld bij Geertruidenberg
Lange, de Louis Soldaat onder kapitein Brandt 9-3-1596 Huwelijk te Nijmegen met Lamertgen Janssen,
j.d. wonende bij Neel Nagels op het Valkhof
Atlantis Nijmegen
Lanoye, de
Jaecque (Jacques) Herkomst : Tournay / Doornik. Wdr. 15-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Beroep : Eghilteu (metselmaker), saudaet onder Isis Zeeland
capitain Jaecqe Darac te Ostende
Lant Robert Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten 1-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
?
die op 1-8-1586 binnenkwamen. Isis Zeeland
Laruije (La Rue?) Robert Soldaat onder kapitein Bocholt 2-4-1598
Ondertrouw te Nijmegen met Anna Meus,
van Namen / Namur, wed. van sr. Conraet Mens  Atlantis Nijmegen
Laure
Robbert Jg uit Schotland. Adelborst onder Hopman Morre 23-11-1596 -Ondertrouw
(Murray) 10-12-1596 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Janette Paterson,
wed. van Lieut. Cognelton
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Laureijss Servaes Geb. Thiel. Soldaet onder de Compagnie van 29-4-1598
Ondertrouw te Breda met Margriete Jan
Capiteijn Brakel Cuijpers dr., geb. Herentals   Isis Breda
Laurens Ja. Jg. uit Schotland. Soldaat onder Col. More 31-8-1596 -Ondertrouw
(=Alexander Murray) 17-9-1596 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneke Adriaans,
van Rousse, wed. van Adriaan van der Linden
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Laures Gelaude Ruijter onder de Compagnie vande Capiteijn du Bois 2-1-1598 Overleden man van de bruid (Maeijken Mertens dr)
Isis Breda
Lazarus
Franciscus Italiaans ruiter 6-5-1584 Vader te Breda, moeder Margarita Francisci
2-5-1585 Isis Breda
Le (Lee?)
Tomas Engelsman. Soldaet sonder dienst 24-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Leefve
Jan (John) Engelsman. Soldaat onder Wincfilt 1-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Leene
Court (Kurt) Herkomst : Bremen. (Soldaat) onder Ram 10-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Leeuws (Lewis?)
Tomas Engelsman. Trompetter sonder dienst 27-08-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Legget zone
David Willem -Geb. Edenborch (Schotland). Soldaat 17-4-1598 -Ondertrouw te Breda met Geertruijtken Jans Henricx
 dochter, geb. Pette (bij Alkmaar)   BHIC
-Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Boutin -Isis Breda
l'Egrappe, van ? Luitenant 14-6-1597 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Leijdecker Hans Pool Soldaat, woonplaats Woerden 18-9-1583 Getuige te Woerden   Website, notaris Woerden
Leijen, van Henrick Soldaat onder kapitein Wenckom 18-2-1595 Huwelijk te Nijmegen met Idtgen Jacobsen,
uit Nijmegen (Regulierstraat)   Atlantis Nijmegen
Lemmes Hendrick Soldaat 5-4-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met  Neel Frans Tresoar 
Lenaerts Corijn Herkomst : Siericksee. Soldaet onder den graeve 9-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
van Swolms Isis Zeeland
Lenaerts Heyndrick Herkomst : Cuelen(?). Soldaet onder kapt. Berchem 1-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Lenaertsen Cornelis Herkomst : Woonsdrecht. Soldaat onder Ram 27-04-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Leste (Leicester?)
Pieter Jg uit Schotland. Soldaat onder Hopman Cheeuwe 16-12-1595
-Ondertrouw
-Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijsbet Beam,
uit Schotland, wed. van Jan Achterlony
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Leuwen, van Roelof Geb. ca 1562, zoon van Jan van Leeuwen en < 1593 -Huwelijk met Isabelle van Buren
Barbara van Hattem. Kapitein < 1613 -Overleden   Website
Levin de Famars
Charles -Heer van Famars, Forimont en Lousart (of: Foricourt -2 zonen   Website
en Lonsat?), zoon van Jacques  de Levin en
Philippine van Lamelinvrouwe van Famars
-Gouverneur van Heusden                                        ŗ 1586
-Generaal der artillerie van                                        ŗ 1586-1592
30-7-1592 -Gesneuveld (doodgeschoten) voor Ootmarsum
tijdens de belegering van Steenwijk   Website
Lichterman
Hendrick (Heinrich) Uit het land van Den Ham (Hamm). Soldaat onder 14-9-1595 Huwelijk te Nijmegen met Claer Kerckmans,
overste Groenvelt
van Ael (Ahlen) in het Sticht van Munster
Atlantis Nijmegen
Lichthals Aert Herkomst : Ringelroo(?). Soldaat onder kapt. Hove 22-06-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Lichthart Claes Jansz Soldaat, woonplaats Woerden 24-4-1582 Geldnemer te Woerden    Website, notaris Woerden
Lichthart Jan Jaspars Soldaat 24-5-1584 Kind Jarich gedoopt te Sneek, moeder Griet Jarichs
Tresoar
Liddel (=Little?)
Willem Geb. Schotland. Soldaat 4-12-1593 Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Berthelmeeus
dochter   BHIC
Lier
Jabir Uit Schotland. Soldaat onder Hopman Diuts, 25-6-1589 -Ondertrouw
In garnizoen te Goozen (Goes?) 9-7-1589 -Huwelijk te Enkhuizen met Marijntgin Jans,
wonende bij de Westerpoort
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Lierijns? Adriaen Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn 4?-12-1599 Getuige te Breda bij huwelijk van
Niclaes de Leur Dijrck Thomassen vande Bosch   Isis Breda
Liet, van der Hanss Soldaat 30-11-1586 Kinderen Barber en Michael gedoopt te Sneek,
moeder Mette-   Tresoar
Lieurij
Willem Behuwd vader. Soldaet onder de Compaignie van 8-6-1595 Getuige te Breda
Capiteijn Dalachi Isis Breda
Lievenson Lieven Herkomst : Dort.  Soldaat onder kapt. Berndrecht 9-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Lijdt (Leed o.d.?)
Davidt Schotsman, soldaat 30-5-1598 -Ondertrouw
14-6-1598 -Huwelijk te Gouda met Aryaentgen Francen,
van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Lijenenssen? Joos Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Buth 5-3-1599 Getuige te Breda   Isis Breda
Lijfflender Laurens van Ryge 16-9-1595 und Catharina van Ryswick, huwelijk te Lochem yn bywesent Des Vendrichs van Capyteyn Vermeerten,MonierSplytloff, Johannis Ballochij.
Lochem NG Trouwen
Limborch, van Pauwels Soldaet 19-10-1590 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Lingen, van Johan Onder Vermeerten 24-8-1595 Kyndt Henrick ged. te Lochem  Lochem NG Dopen
Liniquer (Linneker?)
Anthone Engelsman. Saudaet onder colonel Duckbij 19-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Lion
Joost Geb. Monturin (vuijt BourgondiŽ?). Soldaet onder de 6-6-1598 Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Jans Hoornincx,
Compagnie van Jan vanden Eijnde
geb. Vraes? (vuijt de landen v. Waes)
Isis Breda
Lippe, van der Jan Soldaat onder hopman Lennep 28-1-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Beetgen Henrichs, wed. van Henrich van Raij, van Nijmegen
Atlantis Nijmegen
Lippens
Pieter Herkomst : Eeckloo. Soldaat onder kapt. Pluckee 28-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Lochaerts
Richard Militair? 29-4-1587
-Ondertrouw
-Huwelijk te Bergen op Zoom met
Agnes Morra, beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Lockert
Jaques Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 1595 Huwelijk te Utrecht met Coentgen Jans,
kapitein Prop. afkomstig van Utrecht   BHIC
Loera(s?)(s?) Steven Soldaet onder hopman Gerhardt van Ree. 22-5-1597 Dochter Maria gedoopt te Lochem
Lochem NG Dopen
Loevens, van Caspar Onder Capyteyn Gerhardt van Ree 5-8-1596 Syn Zoen Johan gedoopt te Lochem
Lochem NG Dopen
Lofdey
Robert Engelsman. Soldaat onder kapt. Knolits 22-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Loijnaert Riechardt Sergeant onder Capiteijn Waddel 6-11-1593 Getuige te Breda (bij: Mouraij)   Isis Breda
Loo, van Damas Zoon van Albrecht van Loo en Maria Arent Cornelisdr - Kapitein op de vloot
van der Mijle. Website
Loreijn, van
Claes Andries Geb. uit Vranckrijck. Ruijter onder de Compagnie 16-10-1596 Ondertrouw te Breda met Aleijde Jan Gerijtssen dr
van Zijnen Shrie? Isis Breda
Louvesteyn(Livingston?)
Thomas Schotsman, soldaat 9-5-1598 -Ondertrouw
27-5-1598
-Huwelijk te Gouda met
Grietgen Belij (Bailey?), uit Engeland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Louwerijs(Lawrence?)
Jan Schotsman, soldaat 14-3-1598 -Ondertrouw
8-4-1598 -Huwelijk te Gouda met Aeltgen Claes, van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Louijs
Jacop Geb. Dormick. Soldaat onder de Capiteijn Bruijne 3-9-1592 Ondertrouw te Breda met Cathelijn Henricx dr.,
geb. Eindhoven   Isis Breda
Lubbert
Reijnier Geb. Dulmen (in 't Sticht van Munster). Soldaat Maart 1595 Ondertrouw te Breda met Janneken Rutgeers
Onder de Capiteijn Spruijt geb. Besseling   Isis Breda
Lubeck, van Hans Een Soldaet onder hopman Albert Coenners 7-7-1597 Stilo antiquo thope gegevenn aan Hans und syn huyssfrouwe Elsken-. Getuygen die Vendrich Peter N., Laurens Denne, Gerhart Boechholt van Goer,
und meer anderen.   Lochem NG Trouwen
Lucas Hans Geb. Ham. Soldaat, hij diende onder kapitein 1594 Huwelijk te Heusden met Metgen Michiels
Wijngaerden BHIC
Lucas Hans Geb. Covelens(?). Soldaat, hij diende onder kapitein 1597 Ondertrouw te Heusden met Fransken Fransdr,
Marnix geb. Weert   BHIC
Luijdinghuijsen, van
Henrick Uit het Sticht van Munster. Soldaat onder kapitein 9-11-1595 Huwelijk te Nijmegen met Aeltgen Gibrechtz
Brandt
van Embrick (Emmerich),  wed. van                         ?
Steven Wachthuijs  Atlantis Nijmegen
Luijn, van Hans Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberg 1594 Huwelijk te Heusden met Belijken Jans,
geb. Nett(?)   BHIC
Lyfflender Hermen Luytenandt 9-4-1592 -Dochter Anna gedoopt   Lochem NG Dopen
22-9-1593 -Yn bywesent Des Maiors Francisci Ballochij, Des Capyteyns Gysbert van Berck und JohannisSteenbergen, Secretarij thope gegeven den Luytenandt und Magdalena Vreesenn.
Lochem NG Trouwen
Luijs? zn.
Joris Henrick Geb. Baerl. Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Monsr. de Liere (Leur?) 26-3-1598 Ondertrouw te Breda met Anneken Harman Framex dr.,  wed. van Dijrck Peeters   Isis Breda