16e eeuw IJ        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron                    123
IJenijns zn.
Jan Thomas Geb. Hardijn (vuijt Engelant). Soldaet onder de 17-4-1598 Ondertrouw te Breda met Peetere Jans Jonini dr.  
Compagnie van Jan? Brabel Isis Breda    
IJfers   =? Herman Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes de Leure 11-6-1598 Getuige te Breda (bij: Andriessen)   Isis Breda    
IJffert   =?
Harman Geb. Sarrenbeeck (bij Wesel). Soldaet onder de 25-9-1598 Ondertrouw te Breda met Roelken Dijrcx dr.,
Compagnie van Capiteijn Niclaes de Leure geb. Swol   Isis Breda    
IJkema Jan Adelborst in hetzelfde regiment als waar Capiteijn 6-5-1595 Getuige te Breda   Isis Breda    
Spruijt in diende of van de cie. van Cap. Spruijt?
IJpren, van Jacop Jacopssen Soldaat onder de Compagnie van Capiteijn Rommers Louetius 15-9-1595 Getuige te Breda (bij: van Gent)   Isis Breda    
Irlant
Willem (William) Engelsman. Soldaat onder Wincfilt 7-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Iven
Thomaes Engelsman. "Onder capitayn Hauer". "Solder en 23-03-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
gentilman". Isis Zeeland
Ivens
Richart Engelsman. Saudaet onder capitain sergent Tresse 8-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Jabberdij Joris Soldaat 17-4-1598 Overleden man van de bruid (Gielisken Robbert
?
Woet dr.). Zie Crucx zone   BHIC
Jacobi John Kapitein van het schip The flyinge Goste 1582 Kaperbrief, afgegeven aan hem, door Anthonis
Alias: Teller Orkene van  de Viega namens don Antonis, koning van Portugal, in den oorlog met Spanje.   Archieven.nl
Myddelborough
?
Jacobs Christoffel Sergeant onder de Compaignie van Capiteijn Calff 3-12-1599 Getuige te Breda   Isis Breda    
Jacobs Cornelis Afkomstig van Westeloo, soldaat 21-5-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Berber Joostes,
uit Harlingen Tresoar
Jacobs Frans Geb. Delft. Soldaat, hij diende onder kapitein 1598
Ondertrouw te Heusden met Anneken Jans,
Claes Godertse geb. Wesel
Jacobs Joan Soldaat 25-8-1588 Kind Jacob gedoopt te Sneek, moeder Diewe Floris,afkomstig van Rauwerd   Tresoar
Jacobs Witte -Onder Hopman vanden Ende 4-11-1593 -Kyndt Peter gedoopt te Lochem  
-Onder Capiteyn vanden Eynde. 8-6-1595 -kyndt Joerys   Lochem NG Dopen
Jacobs Wyger Soldaat uit Buitenpost 30-3-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Jouck Everts,
uit Coevorden    Tresoar
Jacobsse
Adriaen Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1593 Huwelijk te Heusden met Francijntgen Jorisse  BHIC
Pruijt
Jacobssen Willem Herkomst : Haerlem. Saudaet onder capita. Roy 4-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Jacobsz Bruno Soldaat onder kapitein van Tongerloo. Woonplaats 12-3-1584 Getuige te Woerden
Harmelen Website, notaris Woerden
Jacobs zn.
Gielis Bert Geb. Gent. Adelborst onder de Compagnie van Capiteijn Dammaij 23-7-1594 Ondertrouw te Breda met Margrietken Jans
van Blijenbeecx dr.   Isis Breda
Jacops Albert Soldaat 9-12-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Lysbet Ferijs  
Tresoar
Jacops Frederick Ruijter onder Kinskij 16-12-1595 Overleden man van de bruid (Barbelken Lucas
van de Rhijn dr.)   Isis Breda
Jacops Hans Vaendrager van den Coninck, tot Turnout gevangen 18-2-1597 Begraven te Breda
ende gewont. Isis Breda    
Jacops Michiel Ruijter onder de Compaignie van Buren van ?? Zijn weduwe (Anneken Cornelis Rijcken
van Dongen dr.) hertrouwt te Breda met
Peeter Panhuijs   Zie aldaar.   Isis Breda
Jacopssen Adriaen Corporael in hetzelfde regiment als waar Capiteijn 6-5-1595 Getuige te Breda   Isis Breda
Spruijt in diende of van de cie. van Cap. Spruijt?
Jacopssen Folkaert Geb. Deventer. Soldaet onder Capiteijn Jacques 23-11-1596 Ondertrouw te Breda met Maeijken Joos Matheeussende Clerck dr., geb. Etten   Isis Breda    
de Leeuw
Jacops zn. Jacop Peter Geb. ís-Hertogenbosch. Soldaet onder de Heere 9-10-1598 Ondertrouw te Breda met Clare? Frederick
van Lokeren Sprenckels dr.   Isis Breda    
Jaecque Johannes "Stipendiarius (=soldaat), den Houschsmit" 7-8-1588 Vader te breda, moeder Cornelia Johannis   BHIC
Jaens Claess Soldaat 28-1-1586 Dochter Geertken gedoopt te Sneek, moeder
Aelke Hinderiks   Tresoar
Jaerij
Robbrecht T. Schotsman, soldaat 27-6-1598
Ondertrouw te Gouda met Susanna Jans,
van Londen in Engeland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
James Robbert Sergeant onder Capiteijn Dalachi. 6-5-1595 Getuige te Breda    Isis Breda
Jans Claas Soldaat uit Sneek 13-12-1595 Ondertrouw te Leeuwarden met Wyts Syoerds,
uit Leeuwarden   Tresoar
Jans Cornelis Geb. Nuese (=Terneuzen?). soldaat, hij diende 1593 Huwelijk te Heusden met Ariken Huijberts,
onder kapitein Rennestein. geb. Engelen   BHIC
Jans Eylert Soldaat 13-5-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Aalcke Jans  
Tresoar
Jans Jan Uit Leek, soldaat 8-1-1597 Ondertrouw te Leeuwarden met Willemcke Willems
Tresoar
Jans Pieter Soldaat 12-11-1587 Dochter Maritchen gedoopt te Sneek, moeder
Catharina Simens   Tresoar
Jans
Robbrecht Uit Schotland. Militair? 10-2-1582 -Ondertrouw te Gouda met Anne Gielis, van Bruygel
-Huwelijk te IJsselsteyn
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Janse Dierck Soldaat, hij diende onder kapitein Polgeest 1595 Huwelijk te Heusden met Margrijta van Doesburg,
geb. Doesburg   BHIC
Jansen
Jakes Herkomst : Wijnocxberge (Vlaanderen). Soldaat 30-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
onder kapt. Ram Isis Zeeland
Jansen Jan Herkomst : Heynkenssant. Soldaet onder den 9-7-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
grave van Swolms 12-7-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Jansen Lenaert Herkomst : Alplas(?). Soldaat onder kapt. Berndrecht 23-2-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Jansen Machiel Herkomst : ter Tolen. Soldaat onder kapt. Dominikus 31-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Jansen
Merckus Herkomst : Gent. Soldaet sonder dienst 31-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Jansen Willem Herkomst : Tiel. Soldaat onder kapt. Poteye 2-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Janss (=Johns?)
Andries Van Dontvries in Schotland. Onder Capt. Wissard 28-4-1585 -Attestatie naar Dordrecht (sic)
12-11-1586 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elysabet Caron,
van Brussel, dochter van Franchoys Caron.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Janss Anthoni Soldaat 6-5-1595 Zijn wed. (IJken Cornelis Henricx dochter) hertrouwt
te Breda met Abraham Abrahams. Zie aldaar   BHIC
Janss Pieter Soldaat onder kapitein Lennep 20-1-1594 Huwelijk te Nijmegen met Henricksken Jacops.
Beiden van Overijssel   Atlantis Nijmegen
Janss Willem Van Ingen uit de Nederbetuwe. Soldaat  onder 11-1-1596 Ondertrouw te Nijmegen met Lisbet Willems
kapitein Schaeff van Boeningen (Beuningen)   Atlantis Nijmegen
Jansse Aelbert Geb. Drijll(?). Soldaat onder kapitein Keerweer 1594 Huwelijk te Heusden met Marijcken Aertsdr,
geb. Lijmdt(?)   BHIC
Jansse Arien Geb. Delft. Soldaat onder kapitein van Dorst 1599 Ondertrouw te Heusden met Lijntgen Rijckerts,
geb. Heijmingen   BHIC
Jansse
Claes Geb. Antwerpen. soldaat onder kapitein Keerweer 1597 Ondertrouw te Heusden met Gulleken Jans,
geb. Herckisse(?)   BHIC
Jansse Cornelis Geb. Breda. soldaat onder kapitein Pruijt 1593
Huwelijk te Maaseik met Ariaen Verhansse,
geb. Maaseik   BHIC
Jansse Crijn Geb. Abel(?). Soldaat onder kapitein Appelman 1599 Ondertrouw te Heusden met Tanneke Jansse
BHIC
Jansse Hendrick Geb. Ringelo(?). Soldaat, hij diende onder kapitein 1599
Ondertrouw te Heusden met Femmeken
Marnix Absoloms, geb. Kortrijk   BHIC
Jansse Henrick Geb. Nuijs. Soldaat, hij diende onder kapitein 1593 Huwelijk te Heusden met Ariaentgen Claes,
Peeckel geb. Helvoirt   BHIC
Jansse Jan Geb. Bambruq (Bamberg, De of Bamburgh, UK?). Soldaat,  hij diende onder kapitein Nivelt 1594 Huwelijk te Heusden met Anneken Peters,
?
geb. Tilburg   BHIC
Jansse Jan Geb. Osnabruck. Soldaat, hij diende onder kapitein 1596 Ondertrouw te Heusden met Grietgen Bartels,
Rinsteijn geb. Doesburg   BHIC
Jansse
Jan Geb. Wesel. Soldaat, hij diende onder kapitein 1598 Ondertrouw te Heusden met Hubertgen Goris,
Marnix geb. Geffen   BHIC
Jansse Mathijs Soldaat, hij diende onder kapitein Nijvelt 1594
Huwelijk te Heusden met Lijsbet Peters,
geb. Antwerpen   BHIC
Jansse
Peeter Geb. Homberg. Soldaat, hij diende onder kapitein 1599 Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Lievensdr,
Appelman geb. Lendt(?)   BHIC
Jansse Peter Geb. Utrecht. Soldaat, hij diende onder kapitein 1599 Ondertrouw te Heusden met Maddalena Gerits,
Reijmult geb. Genderen   BHIC
Jansse
Sondag Geb. van het land Luxemburg. Soldaat, hij diende 1594 Huwelijk te Heusden met Claerken van der Voort
onder kapitein Plettenberg BHIC
Jansse Wijnolt Geb. ís Gravenhage. Soldaat, hij diende onder 1595 Huwelijk te Heusden met Madaleen Frans,
kapitein Keerweer geb. Son   BHIC
Jansse Wouter Geb. Groningen. Soldaat, hij diende onde kapitein 1596 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Henrixs,
Marnix geb. Herpt   BHIC
Janssen Abraham Soldaet onder Capteyn Ghystelle 3-7-1588 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Janssen Aernout Cornet vanden Ritmeester Edmondt 10-5-1593 Getuige te Breda  
?
Isis Breda
(Johnson?) (Arnold?)
Janssen Anthoni Soldaat 6-5-1595 Overleden man van de bruid
(IJken Cornelis Henricx dr.)   Isis Breda
Janssen Claes Adelborst 18-12-1596 Getuige te Breda   Isis Breda
Janssen Corstiaen Geb. Baerwijck, zoon van Neelken Godertssen dr.Ruijter onder de Compaignie vande heere van Mechelen 4-4-1599 Ondertrouw te Breda met Elizabeth Jans Rousten dr.
Isis Breda
Janssen Goosen Geb. Dordrecht. Soldaat onder Capiteijn Dammarij 25-4-1595 Ondertrouw te Breda met Jacquemijne Machiel
van Dornick dr.   Isis Breda
Janssen Henrick Onder Marten Kobbe, Corporaell 12-3-1589
und Aelken ten Blanckenberch, huwelijk te         ?
Lochem   Lochem NG Trouwen                        
Janssen Huybrecht Soldaet onder Capteyn Ghystelle 3-7-1588 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Janssen Jan Herkomst : Ussen / Ossen (?).  Wdr.  Provoost op 18-2-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
de sche[pen van oorloge Isis Zeeland
Janssen (Johnson)
Jan (John) Engelsman.  Saudaet onder capit. Tenner 9-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Janssen
Jan Geb. Antwerpen. Ruijter onder de Heere 10-8-1596 Ondertrouw te Breda met Pierken Claes dr., 
van Risoir geb. Baertwijck (vuijt de Langstraet)   Isis Breda
Janssen Joris Soldaet onder Capteyn Ghystelle 3-7-1588 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Janssen Peter Geb. Hertogenbosch 's. soldaat onder Capiteijn ? Jans van ?borch 26-8-1595
Ondertrouw te Breda met Grietken Jan
van Nijs dr.,  Geb. Lient (bij Leuven) Isis Breda
Janssen Rutgeer Van Wesel. Soldaet onder de Compagnie vanCapiteijn Niclaes de Leure 25-9-1598 Getuige te Breda  
(van Wesel?) Isis Breda
Janssen Willem Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Calff 26-9-1598 Ondertrouw te Breda met Anneken Mathijs Janss dr,
wed. van Nout Joriens van Minnen   Isis Breda
Janssen Wouter Ruijter onder de Compaignie van Risoir 30-10-1599 Overleden echtgenoot van de bruid.   Isis Breda
Janssen zn. Henrick Jan Geb. Maestricht. Soldaat onder de Compagnie van 1-7-1595 Ondertrouw te Breda met  Lievijnken Joris Elings dr.
Capiteijn Lambert Isis Breda
Janssz. Pieter (Peter) Schotsman. Soldaat 27-12-1597 Ondertrouw te Gouda met Trijntgen Everts,
(Johnson?) van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jansz Frans Delicten: dienst nemen bij de vijand 26-01-1538 Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding
Alias: Jongebloet Archieven.nl
Jansz Jan Geb. Utrecht. Lansknecht. 20-4-1570 Vonnis te Utrecht. Straffen : onthoofding; confiscatie
Alias Jan de Guyt Delicten: dienst nemen bij de vijand van goederen   Archieven.nl
Jansz. (Johnson?)
Thomas Schotsman. Militair? 6-3-1575 Ondertrouw te Gouda met Meyns Thijse, van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jansz
Thomas Jm, afkomstig uit Scotlant. Soldaet  12-1-1592 -Ondertrouw
              26-1-1592   -Huwelijk te Delft met en Heltgen Martens,
jd, wonend Kockelaan   Dig. Stamboom Delft
Met dank aan Annelies Mateboer
Jansz Willem Soldaat liggende onder kapiteyn Ruychaver 17-9-1575 Ondertrouw te Leiden met Maritgen Willemsdr.,
uit Leyden   Dig. Stamboom Leiden
Met dank aan Joke Boot
Jansz. (Johnson?)
Willem (William) Uit Schotland. Militair? < april 1576 Ondertrouw te Gouda met Mechtelt Pieters,
van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jaret
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capit. Eduwaert Narris 20-6-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Jeffs
Jan (John) Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner 22-10-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
17-12-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Jeronimi Petrus "Cappitanus" = kapitein" 14-2-1590 Peter te Breda   Isis Breda
Jerwe
Tomas Engelsman. Soldaetsjongen 25-04-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Jhonssen(Johnson)
Jhon (John) Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Joachims Adriaen Soldaet onder de Compagnie van mijnen heere de 16-10-1596 Overleden man van de bruid (Lijntken Cornelis dr.)  
Gouverneur (van Breda) Isis Breda
Joans Wilhelm Soldaat onder kapitein P. Hoppes 23-4-1587 Dochter Magdalena gedoopt te Sneek, moeder
Jacob Simens   Tresoar
Jochums Jan Adelborst 19-3-1595 Ondertrouw te Leeuwarden met Jacomijn Troest
Tresoar
Joesten
Lambrecht Uit land van Pruissen. Militair (konstabel). 27-1-1596 Huwelijk te Nijmegen met Aeltgen Janssen,
van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Joestensz Colijn Geb. Hongaerden (Hoegaarden?). Delicten: diefstal; 10-7-1530 Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding
?
desertie; dienst nemen bij de vijand Archieven.nl
Johannes Andreas Soldaat onder kapitein Collumbijn 29-8-1587 Peter te Breda   BHIC
Jolij
Aert Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 1594
Huwelijk te Heusden met Jennia Brueijs
kapitein Michiel. (=Bruce?), afkomstig van Schotland   BHIC
Jolij Germain Luitenant onder Bonetus. 5-8-1598 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Jon, le
Quinctej Militair ? 24-5-1589 -Ondertrouw
-Huwelijk te Bergen op Zoom met Tanneke Schot,
wed. van Robert Grijps. Beiden uit Schotland.
Attestatie naar Holland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Jonckhans
? Herkomst : Hessen. Soldaat onder kapt. Hove 3-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Jong, de
Maurits Geb. Nieuwpoort. Soldaat, hij diende onder kapitein 1598 Ondertrouw te Heusden met Heijltgen van ít Tolhuijs
Hugens BHIC
Jongbloet
? Van Hessen. Soldaat onder kapt. Ram 27-4-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Jongbloet Claes Soldaet. onder de Compagnie van Capiteijn Monsr. de Liere (=Leur) 26-3-1598 Getuige te Breda (Luijs zn.)   Isis Breda
Jongbloet Gielis Petersse Sergeant, hij diende onder kapitein Bouwets 1599 Ondertrouw te Heusden met Rinck Rincksdr,
geb. Sneek   BHIC
Jongbloet Henrick Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberch 1598 Ondertrouw te Heusden met Peterken Pouwels,
geb. Waalwijk   BHIC
Jongbloet
Heynderick Herkomst : Hessen. Soldaat onder kapt. Hove 10-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Datum binnenkomst : Isis Zeeland
Jongbloet
Herbert Herkomst : Hessen. Soldaat onder kapt. Hove 30-5-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
1-6-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Jongbloet
Lenaert Herkomst : Aken / Aachen Soldaat onder kapt. Ram 30-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Jongbloet
Sijbert Van Reess. Soldaat onder Marquet 3-12-1592 Ondertrouw te Nijmegen met Cornelisken
Arntsdochter, van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Jongen / James / -Jm, afkomstig uit Schotland. Soldaat 28-3-1587
-Ondertrouw te Delft met Lieniene Beltens ,
afkomstig uit Gent, wed. van Jan de Wael
Jonghen Jaques (Jake) -Idem 12-4-1587 -Ondertrouw (of huwelijk?) te Delft met
  (Young-?)
Lerune Balteus, afkomstig uit Gent, wonend:
Rietveld, wed. van Jan de Wale    Dig. Stamboom.nl
Jons Davit Engelsman. Saudaet onder capitayn Thomaes 16-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
(Johns / Jones?) Isis Zeeland
Jons Roelant Engelsman. Saudaet onder capit. Sidtne liggende 20-11-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
(Johns / Jones?) te (fort) Rammekens Isis Zeeland
Joons (Jones)
Tomas Engelsman. Soldaet sonder dienst 27-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Joossen
Daniel -Geb. Baesvelt vier mijlen van Gent. Saudaet onder -Gehuwd met Lijsbet Roelantssen
capt. Poers 7-2-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
-Geb. Barssevelde. Gehuwd. Saudaet onder capitain 23-2-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Poers
13-3-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Joossen Jeronimus Veltsoldaet onder Capiteyn Dach 7-1-1590 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Jorien Hans Geb. Hertsborg (Hertsberge?). Soldaat, hij diende 1595 Huwelijk te Heusden met Lijntgen Jans
?
onder kapitein Marnix BHIC
Jorissen
Dierick Herkomst : Antwerpen. Saudaet onder capi. Tairan 29-11-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Ju (Hugh?)
Rutsaert (Richard?) Engelsman. Soldaat onder kapt. Wincfilt 20-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Juriaenssen Frederick Geb. Collem in Vrieslant. Saudaet onder capt. Poers 7-2-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
18-2-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Jurriens
Frans Afkomstig van Hambosch, soldaat 21-2-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Lysbet Pieters  
Tresoar