16e eeuw GH      
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron                        288
Ga(e)
Steven Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Gaens
Hans Geb.  Schoten bij Antwerpen. Soldaat, hij diende 9-8-1590 Huwelijk te Heusden met Anneken Ariaens,
onder kapitein Appel geb. Breda   BHIC
Gallan
Jan (Jean) Fransman. "Onder Colue" 10-9-1597 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Galois Jea Wdr. van Reuvij. Soldaat onder Capt. Dolloche 14-9-1596 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Juliette Gobin,
(Dallachy) dochter van Nicolas Gobin, van Fienne
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Galuwaey
Jackes Schotsman. Soldaat 31-1-1598 -Ondertrouw
(Jack / Jake?)
-Huwelijk te Gouda met Engelgen Daniels,
van Elseneur in Denemarken
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Garau
Jan (Juan?) -Herkomst : Bercelone (Barcelona) in Spaingen. 3-7-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
"Dese nadat hij sijn excelencie mijnen heer de
prince van Araingen acht oft thien jaer getrouwelijc
gedient heeft soo dient hij nu noch onder capitayn
Ram".
-Saudaet onder capita. Ram 19-8-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Gasto
David Jg van Edinburgh. Militair? 4-6-1594 Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Naentke van Ommeslagen, van Tiogem(?),
wed. van Hans van Thoornhout
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ge (Gay?)
Jerdts Engelsman. Saudaet onder capit. Hitscaeck 5-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Geems (James)
Thomaes Engelsman. Knecht van capit. Hidtscaeck 5-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Geeri
Melchior Herkomst : Tournay / Doornik. Saudaet de la 17-3-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
compaingnie capit. d' Araci a la vile de le Escluse Isis Zeeland
Geeraerts
Lenaert Herkomst : Lingen int lant te Gulck. Soldaat onder 26-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
kapt. Hove Isis Zeeland
Geeraetssen
Guiliam Herkomst : Antwerpen. Saudaet onder capita. Ridder 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Geerel
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capitayn Hidtskaeck 30-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
(Hitchkock) Isis Zeeland
Geerraetssen Jan Herkomst : Cassel. Saudaet onder capt. Poers -Gehuwd met Naeynken Beernaertssen
?
(Jean Gerard?) 7-2-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
9-2-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Geerts Jan Sergeant 23-2-1584 Kind Sicke gedoopt te Sneek, moeder Tryn Jans 
Tresoar
Geertson Jan Herkomst : Nimegen. Soldaetsjongen 10-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Geertssen Jan Herkomst : Leijen (Leiden?).  Onder capit. Cosme. 8-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Geertss
Peeter Geb. Kempen (in 't Sticht van Keulen). Soldaat 26-2-1599
Ondertrouw te Breda met  Martijne Charle Petit
dr., geb. Saint Pol (Frankrijk)   BHIC
Geertssen Sweer? Saudaet onder capit. Joncker Dierick Sneu 4-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Geertssen Willem Herkomst : Crigehem(?). Soldaet sonder dienst 6-7-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Geestdorp, van Jacob Jansz Soldaat, woonplaats Woerden 18-9-1583 Getuige te Woerden   Website, notaris Woerden
Gelder, van Marten Soldaet onder Capiteijn Gerhardt van Rede 1-6-1596 Gedoept te Lochem soen Derck   Lochem NG Dopen
Gelle
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capit. Hitscack 3-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
(Hitchcock) Isis Zeeland
Gellijck, van Claes Soldaat onder kapitein Clubert van Rhijnen in 14-10-1595 Huwelijk te Nijmegen met Lisbet Hermanss,
Schenkenschans van Maastricht, wed. van Martin Bride
Gemis Urbaen Soldaat 10-7-1586 Dochter Jancken gedoopt te Sneek, moeder
Rieme Tonies   Tresoar
Genou
Jaecq (Jacques) Herkomst : Doornick / Tournai. Heeft gedient voor 13-11-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
saudaet onder de capitain oft admirael van 5-2-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Ziericzee.
Gent, van
Adolf Mathijs Zn. Geb. Gent, zoon van  Maeijken-. Soldaat onder de 15-9-1595
Ondertrouw te Breda met Jacobmijnken
Compagnie van Capiteijn Rommers Louetius Bertelmeeus dr., geb. Antwerpen,
wed. van Peter Thomassen    Isis Breda
*
Gentylman
Willem (William) Uit Schotland. Sergeant van Capt. Barcle (Barclay) 17-1-1598 -Ondertrouw
-Huwelijk te Gouda met Marrigen van Straelen,
van Wageningen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
*
Gerner
Joris (George) Schot. Saudaet onder capit. Balfor 27-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Gerrits Christian Soldaat 15-11-1583 Zoon Gerrit gedoopt te Sneek,
moeder Aelcke Fredricks   Tresoar
Gerritsse Jan Afkomstig van Amsterdam. Soldaat onder Nivelt. 1593 Huwelijk te Heusden met Mariken Jans,
geb. Delft   Isis Heusden
Geritss Joriaen Geb. Engelstadt. Soldaat, hij diende onder kapitein 28-4-1591 Huwelijk te Heusden met Lijntge Janse
van der Dussen BHIC
Gerritsz Arent Uit Gouda. Soldaat onder het vaandel van Reynoy 21-6-1578 Ondertrouw te Leiden met Alytgen Lenaertsdr.,
uit Haarlem   Dig. Stamboom Leiden
Gerrytzen Johan Een Soldaeten onder Capyteyn Aelbert Coenerssen. 6-1-1596 Gedoept te Lochem dochter Catharina
Lochem NG Dopen
Gerstekoren Joan Soldaat 4-12-1586 Zoon Joan gedoopt te Sneek, moeder Anna Floris 
Tresoar
Gerwe, van
Joos Herkomst : Poperinge. Soldaet sonder dienst 25-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Gest Cornelis Saudaet onder capit. Hardt 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Gester
Jertsge Engelsman. Saudaet onder capt. Soyn (Swain?) 6-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Geston
Sondach Herkomst : Mets in Loreynen (Lorraine). Saudaet 29-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
onder cap.  Amonicque Isis Zeeland
Geuis
Piere Geb. Londen. Saudaet onder capit. Haen te Sluijs 18-3-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Gheskamp Johan Onder hopman Aelbert Coennerssen. 21-4-1597 Gedoept te Lochem soen Hubert  Lochem NG Dopen
Ghijsbrechtss Jan Geb. Tiel (in Gelderland boven Bommel gelegen). 19-11-1593 Huwelijk te Breda met Maeijken Cornelis Faessen,
De man was soldaat geweest onder Capiteijn Jr. geb. de Haghe, wed.   Isis Breda
Otto van Poelgeest
Ghillis zn.
Gillis Geb. Locken (vuijt Vlaenderen). Ruijter 30-5-1595 Ondertrouw te Breda met Jenneken Willem Adings dr., geb.  Borcht (bij Antwerpen), wed. van Hans
van Mechelen   Isis Breda
Ghystelle, van Roelandt Capteyn -Partner: Catalina-
-Zoon: Willem de Gistelles   Zie aldaar
3-7-1588 -Lidmaten te Arnemuiden   Website
Gibs Simon Saudaet onder capit. Herdt 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Gibsson Andrey Saudaet onder capit. Veer oft Weer 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Giel Piere Saudaet onder capit. Eller 18-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Giele  
Marij Herkomst : Dornicke / Tournai. "Saudaetsvrouwe". 23-3-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Gielissen Denys Herkomst : Asbroeck. Saudaet onder capit. 15-6-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. "Dese quam in
Anthone van Dakem stom ende lam het dwelcke ic hielde voor een
geraeckthen".   Isis Zeeland
Gielissen
Jacob Herkomst : Audenaerde. Saudaet onder capitayn 1-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
oft admirael van Ziericzee Isis Zeeland
Gielis zn. Crijn Compaignie van Jan van Egmont 29-12-1599 Getuige te Breda   Isis Breda
Gijl (Gilles?)
Hendrick Geb. Lotharingen. Soldaat, hij diende onder 1599 Ondertrouw te Heusden met Trijsken Vermoelen,
kapitein Gijsseler geb. Meeuwen   BHIC
Gijsbrechts zn. Gerijt Geb. Weesp (bij Amsterdam). Soldaet onder 11-11-1595 Ondertrouw te Breda met Cathelijn Adriaens dr.,
Capiteijn Nijmelt? wed. van Dingman Janssen van Terheijden  
Isis Breda
Gijsenberch / Gijsenburch ? Kapitein. Diende de Staat vůůr het 12 jarig verbond, -
en was bij de inname van Breda in                       ŗ 1590 Website
Gille Jan Saudaet onder capit. Hidtskaec (Hitchcock?) 14-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Gille
Jert Engelsman. Saudaetsjongen 13-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Gillisz
Daniel Van Antwerpen. Soldaat dezer stede 30-4-1588 Ondertrouw te Leiden met Margriete Vermaren,
uit Brugge, wed. van Mahieu Vermaren
Dig. Stamboom.nl
Ginsset Thomaes Saudaet onder capit. Hidtscaeck 12-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Gipssen (Gibson)
Henry Engelsman. Saudaet onder capita. Veer 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
*
Gipsy
Guilliam Van Edenburgh uit Schotland. Militair? 9-10-1585
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Maeijke Muijdens, van Brussel
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gistelles, de Willem Kapitein in een compagnie voetvolk van 140 hoofden. 14-5-1591 Commissie / instructie Zeeland
Voorheen vaandrig. Voorganger: jhr Roelandt de Isis Zeeland
Gistelles (vader) (overleden). ZieGhystelle, van
Goar
Jan (John) Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner 2-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Goderts zone
Ritsaert Willem 24 jaar. Geb. Schotland. Soldaat onder Capiteijn 24-12-1592 Ondertrouw te Breda met
Egger Paschijne Gabriels van der Beeck dochter,
wed. van  Willem Maxon  Isis Breda
Goedenhoven Fredrick Sergeant onder hopman Schave 25-6-1592 Ondertrouw te Nijmegen met Orselcken Mielers
van Ordingen   Atlantis Nijmegen
Goedt (Good) Henry Saudaet onder capit. July 15-6-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
-De vermelde kapitein is op dat moment overleden.
Isis Zeeland
Goer, van Jacop Soldaat onder kapitein Brandt 23-2-1595 Ondertrouw te Nijmegen met Gertrudt Henricks
van Hervort (Herfort),  wed. van Maximilien
van Buisdorp  Atlantis Nijmegen
Goetgheluck
Gilliamme Herkomst : Eeckelsbeke. Wdr. Saudaet onder capit. 4-6-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Dach, Lantwercker Isis Zeeland
Goijertsse Peter Afkomstig uit Gelder. Soldaat,  hij diende onder 1596 Ondertrouw te Heusden met Neesken Claesdr
Brederode Isis Heusden
Goldt Johan Vendrich, onder Johan vanden Eynde 28-1-1595 Syn dochter Margareta gedoopt te Lochem
Lochem NG Dopen
Gom / Som
Willem (William) Engelsman. Saudaet onder capit. Pauwel 17-10-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
17-10-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Goossen
Mathijs Herkomst : Liere. Saudaet onder capit. Sno 06-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Gorcum, van Henrick Janssen Soldaet onder Johan de Ghijselaer 20-9-1596 Overleden man van de bruid (Aeltken Coenraets)
Isis Breda
Gorqum,  van Jan Joosen Soldaet onder Capijtein van den Eijnde 1-6-1586 -Huwelijk te 's Heer Arendskerke met
Martijncken Dierijcx, van Goes.  Met att. van Goes
Met dank aan Tom Nuijten
Goudt Anthonij Functie : Sergeant-majoor van het garnizoen op het 21-10-1593 Commissie / instructie Zeeland
fort van Liefkenshoek. Voorganger: Anthonij Richard Isis Zeeland
Govaerts Govaert Pieter Geb. Delft. Adelborst onder Capiteijn Pieter 1-5-1599 Ondertrouw te Breda met Heijlwich Peeter Gabriels
Gheeuwen van Egmont dr.   Isis Breda
Graaff, van Maximiliaen Jan Hermans Of: uit Grave? Soldaat onder Wencom 29-8-1596 Ondertrouw te Nijmegen met Aelitgen Mercelis
van Buegen (Beugen), uit het land van Cuijk,
wed. van Derick Pieters.   Atlantis Nijmegen
Grandia
Geraldo Geb. ca 1550. Soldaat in het Spaanse leger onder >1580 Gewond geraakt en achtergelaten in de
Alva Bommelerwaard. Overleden  website (parenteel)
Graves
Richaerdt (Richard) -Engelsman.. Saudaet onder capit. Niclaes Herinton 10-11-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
-Saudaet onder capit. Niclaes Herinton opt foort van 1-12-1587 -Idem
Rammekens 9-2-1588 -Overleden   Isis Zeeland
Grayn
Jan Engelsman. Saudaet onder capita. Bel 15-5-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Greeuws
Jan Jans zn. Geb. Londen (in Engeland). Adelborst onder de 2-7-1599 Ondertrouw te Breda met Wendele Aerts
Compaignie van Capiteijn Niclaes de Leure van den Eertwech dr   Isis Breda
Greijen
Joris Leeftijd ca 25. Geb. Vuijsen (int lant van Francken in 22-4-1596 Ondertrouw te Breda met Barbara Gerijt
Duitsland). Gedient hebbende onder de Ritmeester van Lutzdonck dr.,  geb. Oirschot   Isis Breda
Kinskij zaliger
*
Greye
Jan Uit Schotland. Militair? 23-4-1588 -Ondertrouw
3-5-1588 -Huwelijk te Gouda met Pieterken Cornelis
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Griefs Elbert Ruiter 1-4-1596 Overleden man van de bruid (Tanneken Andris
*
?
Crafert). Zie Poock zone    BHIC
Griene (Green?)
Daniel Engelsman. Soldaetsjongen 13-2-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Griffen (Griffin?)
Hiu (Hugh) Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Griffen (Griffin?)
Williyam Engelsman. Saudaet onder capit. Robert Sidtne 30-7-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
4-9-1586 -Idem   Isis Zeeland
*
Grijm (Grim)
Wouter Schotsman, soldaat 29-3-1598
-Ondertrouw
12-4-1598 -Huwelijk te Gouda met Elsken Jacops,
van Straelsont in Pommeren
Grijssel
Gielis Herkomst : Nynhoven. Saudaet onder capitayn 4-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Aernaut Groenevelde Isis Zeeland
Grim
Jacques Thomas Geb. Schotland, 30 jaar. Ruiter onder den 24-12-1592
Ondertrouw te Breda met Effel Willem Boijsel
Ritmeester Edmondt dochter, geb. Schotland   BHIC   Isis Breda
Grip
Pieter Herkomst : Gent. Saudaet onder capit. Ram opt 15/25-3-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
foort van Lillo 6-4-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Grisarde
Jaques Herkomst : Hu (Huy / Hoei) int lant van Luijck / Liege. 11-2-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Saudaet onder capit. Mathijs Simat Isis Zeeland
Grobbessom
Peeter -Geb. Schotland. Soldaat 6-11-1593 -Ondertrouw te Breda met Anneken Anderssom,
 geb. Schotland   BHIC
-Soldaat onder Capiteijn Waddel -Isis Breda
Groenenburg, Hermen Soldaat, hij diende onder kapitein Jan Huijgen 1597
Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Jans,
van geb. Oossenbrugge (=OsnabrŁck)   BHIC
Groenevelde ? Gouverneur van Sluys 1587 Isis Zeeland
Groenevelt, Arent -Heer van Neufville en Arondeau. -
jhr. van -Kolonel van Inf.Rgt. 586a*                                        ŗ 1598-1600
Groethoff
Hans Soldaat afkomstig van Ritberch 31-12-1595 Ondertrouw te Leeuwarden met Rixt  Wytzes,
uit Hallum   Tresoar
Groor
Robert Engelsman. Saudaet onder capit. Ouwen 8-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Groote, de Romaijn Herkomst : Poecke bij Tielt.  Van de compagnie -Gehuwd met Adreaenken-
van kapitein Potter. 7-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Gruijtere Francois Kolonel 11-7-1589 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Grutloon Wilhem Soldaat(?) 7-3-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Foekel Roeleffs  
Tresoar
Grym / Grim
Alester (Alister) Schot. Saudaet onder capit. Trel 19-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Grytloon Lambrecht Soldaat 15-3-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Atke Thomas  
Tresoar
Gucht, van der
Bertolomeus -Saudaet onder de compaingnie van Bollewerck 3-12-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
-Herkomst : Brugge. Saudaet onder Bollewerc -Gehuwd met Maeijken-
8-12-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Guilette
Jan (Jean?) Herkomst : Duijnkercken. Wdr. Saudaet onder 17-4-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
capit. colonel Mechiel 23-4-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Guilich, van Abel Ruiter onder graaf Philips 12-11-1592 Huwelijk te Nijmegen met Lisbet van Sindern,
wed. van Claes Hessteins   Atlantis Nijmegen
Guilpatrich Jan -Geb. Schotland. Soldaat Okt. 1594 -Ondertrouw te Breda met Anna Appelindel,
(Kilpatrick)
geb. Aberdeen (Schotland)   BHIC
-Soldaat onder Capiteijn Arach -Isis Breda  
Gulick, van Adam Militair onder zijne genade graaf Lodewick Mei 1599
Ondertrouw te Nijmegen met Beeltgen Geritsen,
van Santen (Xanten)   Atlantis Nijmegen
Gulick, van Hans Soldaet onder de Compagnie van Jan? Brabel 17-4-1598 Getuige te Breda   Isis Breda    
Gulick, van Herman Janssen Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Verhorst 3-12-1599 Overleden man van de bruid (IJeffken Jan
Rombouts dr.)   Isis Breda    
Guylicker, de Johan Onder Capiteijn Ree liggende 18-5-1596 Gedoept te Lochem dochter Catharina
Lochem NG Dopen
Gylpatres Thomas Uit Schotland. Soldaat 10-1-1598 -Ondertrouw
(Kilpatrick) -Huwelijk te Gouda met Aryaentgen Dirckx,
van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Gyels
Aelbert (Albert) Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner 14-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Habbe
Paesschier Herkomst : Waetervliet. Saudaet onder capit. 7-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
d' Araghiene oft Mons d' Aregiere 25-8-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Hacclait
Charles Engelsman. Saudaet onder capita. Kerzi 23-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hachten
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capit. Tressen 10-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hackiens
Jan (John) Engelsman. Soldaat  onder zijne Genade wijlen 14-10-1595 Huwelijk te Nijmegen met Aeltgen Roukens,
graaf Philips geb. Nijmegen, wed. van Jan van Straelen
Atlantis Nijmegen
Haelen, van Claes Kapitein, lid van den krijgsraad 1579 Verbannen inwoner van Maastricht   Website
Haerle
Lenaert Herkomst : Dingelspiel in Duijtslant. Saudaet -Gehuwd met Maeijken Snoecks
onder Ridder 7-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Haernar
Henry Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne 1-6-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Haes, de Jorijen Adelborst onder kapitein Hondthorst 1-10-1592 Ondertrouw te Nijmegen met Anna Schraeck,
wed. van Hans Oer   Atlantis Nijmegen
Haghenouwer Daniel Uit Veere. Soldaet 2-7-1589 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Hakerick
Jan Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner 30-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Halan
Thomaes Engelsman. Saudaet onder Gadyn 16-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Halteren, van Henrick Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberch 1597 Ondertrouw te Heusden met Henrixken Lambersdr,
geb. Oudheusden   BHIC
Ham, van Arndt Soldaet onder hopman Coennerssen 4-7-1596 Dochter Margareta gedoopt te Lochem  
Lochem NG Dopen
Ham, van der Hendrik Soldaat onder Capt. Prop, Schots Regiment 1-1-1595 -Huwelijk te Gorinchem met Jenneke Goverds
(van den Bosch).
ca 1615 -Zoon Gerrit Hendricks van der Ham, lapper en
schoenlapper, geb. te Gorinchem, ovl. te Lexmond
in 1694, gehuwd (1) 24-1-1638 Gorinchem met
Cornelia Pouwels, gehuwd (2) 26-2-1640 Gorinchem
met Grietje Maartensdr de Boer
Met dank aan Oscar den Uijl en Bertus A. de Langhe
Hambeck, van Johan Under Hopman Gerhart van Ree 25-4-1597 Gedoept te Lochem soen Toennys. Gevaders Johan
van Lambeck, und Gerraht Yngermans
Lochem NG Dopen
Hamel, van Marten Janssen Soldaat onder Capiteijn Dam? 12-11-1594 Ondertrouw te Breda met Maeijken Pelgrums?
Joris dr., geb. Geel   Isis Breda
Hamelton
Claes Schot. Soldaet sonder dienst 30-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hamelton
Jacques Afkomstig van Schotland. Ruiter, hij diende onder 1594
Huwelijk te Heusden met Margrijta Adams,
kapitein Edtmondt. afkomstig van Schotland   BHIC
Hamelton
Jean Lieut. van Capt. Egger. 23-11-1596
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Elysabet Philips. Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hamelton
Willem Engelsman.Saudaet onder capita. Dolven op 22-3-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
(fort) Rammeken Isis Zeeland
Hanckluytt
Charles Engelsman. Saudaet onder capit. Keerseijd oft Kerzi 16-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hanen
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capit. Jan Goni oft Gorin 10-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hannekens Marten Soldaat onder kapitein Ö 26-2-1584 Kind Hanneken gedoopt te Sneek,
moeder Leen Uges   Tresoar
Hans
Jurien Uit Hessellandt. Soldaat, afkomstig van 30-12-1596
Ondertrouw te Leeuwarden met Hill Minnes,
Immenhuizen uit Emden  Tresoar
Hans
Olijf Herkomst : Tuckingen in Duytslant. Ruytersjongen 12-02-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hans
Vitus Geb. Walturch bij Frankfurt. Soldaat, hij diende 1593
Huwelijk te Heusden met Barbara Servaes
onder kapitein Rennestijn van Heijden, geb. Mechelen
Hanses
Tonis Soldaat uit Hoxter 31-12-1595 Ondertrouw te Leeuwarden met Jetske Jetzes,
uit Leeuwarden   Tresoar
Hardy
Jorge (George) Engelsman. Saudaet onder capit. Gre 1-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Haritz (Harris?)
Jan (Ian, John?) Van Schotland. Militair, ruiter onder graaf van 11-3-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Bieltgen Geritzdochter,
Hohenloo van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Hauer Henny Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne 20-5-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
(Hower / Howard?) Isis Zeeland
Haultain, van Alexander Gouverneur van Walcheren 8-6-1579 Aanstelling tot gouverneur  Isis Zeeland
Haye, de la Jehan Concierge op het kasteel 23-8-1587 Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Hecke, van Heyndrick Soldaat uit Amsterdam 29-11-1594 Huwelijk te Leiden met Claesgen Christiaens
Cassel, uit Leyden   Dig. Stamboom.nl
Hecke Prince, van Joos Sergeant-majoor of wachtmeester van Hulst 10-2-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Heemsvelt
(San?)der Uit Schotland. Militair? 30-4-1588 -Ondertrouw
17-5-1588 -Huwelijk te Gouda met Jann? Foppen, van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Heessen
Phlips Herkomst : Bruessele. Saudaet onder graeff -Gehuwd met Josijnken-.
Philips Goessen 21-12-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Heeven Jacob Soldaat uit Meijvvelt 12-4-1595 Ondertrouw te Leeuwarden met  Jel Clases   Tresoar
Hegeman Wolter Kolonel van Inf.Rgt. 579a*                                        ŗ 1579-1582 -
Heggen zn., Sijmon Jans Geb. Aken / Aachen. Ruiter onder den Heer 1-7-1595 Ondertrouw te Breda met Magdaele Hans
van der Gouverneur Adlij?
de le Canos, jd, geb. Rijssel / Lille
Heij (Hay?)
Jan Soldaat, 22 jaar 24-3-1593
Ondertrouw te Breda met Jenneken Robbrechts
Valckenier dochter, geb. Schotland   BHIC
Heij
Willem Jm, afkomstig uit Schotland. Soldaet  20-2-1594 -Ondertrouw
23-2-1594   -Huwelijk te Delft met Anna Mertens,
wed. van Sander Lenaertsen, wonend Pieterstraat
Dig. Stamboom Delft   Met dank aan Annelies Mateboer
Heijer(s?) Hans Soldaet onder Capiteyn Poppeke Roda. 24-4-1596 Soene Joachijm gedoopt te Lochem
Lochem NG Dopen
Heijlinck Gillis Functie : Commissaris van de vivres en ammunitie 21-8-1589 -Commissie / instructie Zeeland  
van oorlog, binnen de forten van Lillo en < 11-5-1601 -Overleden
Liefkenshoek. Voorganger: Dierick van Breen Isis Zeeland
Heijman
Jan Janssen Geb. Ham (boven Wesel). soldaat onder de Compagnie van Capiteijn Anthonis But 7-7-1595 Ondertrouw te Breda met Cornelia Jan Ghijsberts
dr., geb. Scherperseel (buiten Amersfoort gelegen)
Isis Breda
Heijndericssen Cornelis Herkomst : Deelft (Delft?). Gehuwd.Saudaet opt foort 4-6-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
van Lillo onder capita. Geelkluijt Isis Zeeland
Heijnsz. Huijch Soldaat 1574 De burgemeesters van Alkmaar schrijven aan
Nicolaes Ruijchaver (zie aldaar) te Ilpendam met
het verzoek om de lening van zijn gewonde
soldaat Huijch Heijnsz. met de brenger van de
brief mee te geven. Huijch zal anders vanwege
zijn schulden uit het gasthuis weer naar Ilpendam
worden gezonden.   Website  
Met dank aan Jules Lauwerier
Heijont
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capita. Berten (Burton) 9-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Heliens
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capit. Sidtne 2-4-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hellebrants Pieter Janssen Te Vlissingen, als zeeman gediend hebbende 1577- Request aan de Gecommitteerde Raden van Zee-land om een kapiteinsrang in dienst van de Gecom-mitteerde Raden.
onder admiraal Worst Datering z.j., afschrift uit de 17e eeuw (orig. in Zeeuws archief, 1577 -). NB Met een uitvoerige staat van dienst met vele bijzonderheden over de oorlog ter zee sedert 6 april 1572.   Archieven.nl   GA Rotterdam
Hellinck
Cornelis Plaats van herkomst : Eregeem. Gehuwd. Lant- 25-05-1585 Binnenkomst, patiŽnt in het Gasthuis te Middelburg
wercker en soldaet onder Kapitein Rogier. 01-06-1585 Einde verblijf, overleden   Isis Zeeland
Hem ? Korporaal onder d'Alligue 29-7-1597 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maeyken Jans   
Markiezenhof
Hemsel
Carel Geb. Baden. Soldaat, hij diende onder kapitein 1594
Huwelijk te Heusden met Agnesa-,
Sijdenhof geb. Dusseldorf   BHIC
Hende
Simon Herkomst : Valechien.  "Heeft gedient onder 3-5-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Capit. Aertswaer". Isis Zeeland
Hendericssen Aernaut Herkomst : Swolle. Saudaet onder capit. Sneu oft 6-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Sno Isis Zeeland
Hendericssen Franchoijs Herkomst : Middelber(?). Aerbeijder, saudaet onder 11-11-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg.
de bergers onder capit. Morrel. "Heeft met de 13-11-1587 -Overleden   Isis Zeeland
stecarre gereden".
Hendersson
Pieter Jg van Edinburgh. Soldaat onder Hopman Willem 26-7-1598 -Ondertrouw
Janss 26-8-1598 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriet Waddel,
van Edinburgh, wed. van Thomas Smit
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hendricksz Anthonis Geb. Waalwijk. Soldaat, hij diende onder 1590 Huwelijk te Heusden met Lijske Pieters,
gouverneur Fama geb. Herpt   Isis Heusden
Hendricsz Adriaen Tamboer, hij diende onder kapitein Keerweder 1592
Ondertrouw te Heusden met Annintgen Gerrets,
geb. Peer   BHIC
Hendricx Hendrick Soldaat 14-1-1597 Ondertrouw te Leeuwarden met Neel Grouerts  Tresoar
Hendrix Jacob Soldaat 13-4-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Rixt Sipkes   Tresoar
Hendrixs
Frans Geb. Oostende, hij diende onder kapitein 1594 Huwelijk te Heusden met Ariaentge Hendrixs,
Berendrecht geb. Vlijmen   BHIC
Hendrixse
Lenert Geb. Winsen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1594
Huwelijk te Heusden met Beeltgen Claes,
Nijvelt geb. Maaseik   BHIC
Henninck
Robert Schot. Soldaat onder kapt. Jan Allerson 21-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hennins Jacop Herkomst : Lant to Bronsick(?). Soldaet sonder 26-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
dienst Isis Zeeland
Henricx Dijrck Geb. Orsso (bij Berck opde Rijen). Ruijter onder 22-2-1595
Ondertrouw te Breda met   Adriaena Jacop
Capiteijn Dubois van IJsendoren, geb. Emmerick   Isis Breda    
Henricx      = Harman Geb. Herde (omtrent Deventer). Soldaat onder Capiteijn Bruijne 8-8-1592 Ondertrouw te Breda met Margriete Roelofs,
Geb. Holten (omtrent Deventer). Het ondertrouwen
is 1,5 jaar geleden ook al gesloten in Kampen;
huwelijk kan nu na de 3 zondagse proclamaties
voltrokken worden.   Isis Breda
Henricx Henrick Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Calff 26-9-1598 Man van de getuige ???bel Elders te Breda
(bij Minnen, van)   Isis Breda    
Henricxen Henrick Geb. Strijen. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Peeter Cheeuwen 17-8-1599 Ondertrouw te Breda met Aeltken Dijrck Corstiaens
dr., wed. van  Mercelis Michielss   Isis Breda
Henricx? zn. Claes Geb. Maastricht. Adelborst onder de Compagnie van 11-4-1598 Ondertrouw te Breda met Elizabeth Janss,
?ps de Gae?u geb. Maastricht   Isis Breda
Henricx zn.
Court Geb. Strompen (vuijt Sticht van Munster?). soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Jan Huigen 12-2-1599 Ondertrouw te Breda met Jenneken Peeters Stuijpints dr.   Isis Breda
Henricx zone Bernaert Daniel Geb. Briel. Korporaal 29-5-1598 -Ondertrouw te Breda met Lijnken Jans Adriaenss
dochter, geb. Antwerpen
Zie 17e eeuwBernaert Daniels < of in 1602 -Overleden   BHIC
Henrixen Gijsbert Van ís-Hertogenbosch. Soldaat onder kapitein 2-1-1593 Huwelijk te Nijmegen met Cornelisken Aertzen,
Beogg (=Brog) van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Henrixsse Aert Geb. Heusden. Soldaat, hij diende onder kapitein 1597 Ondertrouw te Heusden met Digna Lambeers,
Marnix. geb. Tilburg   BHIC
Henrixsse Caerl Geb. Leeuwarden. Soldaat, hij diende onder 1598 Ondertrouw te Heusden met Margriet Jans,
kapitein Jan Hugen geb. Gorkum   BHIC
Henrixsse Jan Geb. Aerssen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1595 Huwelijk te Heusden met Tialleken IJdens,
Poelgeest geb. Sneek   BHIC
Henrixsse
Michiel Geb. Bergen/Mons (Henegouwen). Tamboer, hij 1598 Ondertrouw te Heusden met Jenneken Cornelisse,
diende onder kapitein Appelman geb. Hage (=Princenhage?)   BHIC
Heraugiere, de/ Charles Gouverneur van den casteele, stadt ende lande 14-11-1595 Vader van begraven zoon te Breda   Isis Breda    
Harauguiere, de Van Breda
Herbertsz Cornelis Woonplaats Utrecht. In dienst van de heer van 23-03-1569 Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding; confiscatie
Brederode. Delicten: ketterij; dienst nemen bij de van goederen   Archieven.nl
vijand
Herboelsoon
? Geb. Lier bij Embden. Soldaat, hij diende onder 1595 Huwelijk te Heusden met Maricken Aertsse,
kapitein Brakel. geb. Heusden   BHIC
Herd (Hurt?) Joris Militair? 1-1-1576
Ondertrouw te Gouda met Immetke Petters,
uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Herde, van = Harman Henricx Geb. omtrent Deventer. Soldaat. (De ondertrouw 8-8-1592 Huwelijk te Breda met Margriete Roelofs van Holten
heeft 1 1/2 jaar voor het huwelijk in Campen plaats uit de buurt van Deventer.   BHIC
gevonden)
Herdt (Hurt?)
Willem (William) Engelsman. Saudaet onder capit. Mucs 15-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Heremare
Jaques Herkomst : Dicxmuijden. Saudaet onder capitain -Gehuwd met Jaquemijnken.
Meerkercken 22-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
29-8-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Herenschwager
Tull Van "Schencken Leusseldt" in het land van Hessen. 17-7-1599 Huwelijk te Nijmegen met Gerdtgen van Dijck,
Soldaat onder kapitein Jann Foliou jd van Bommel   Atlantis Nijmegen
Herissen Joris Herkomst : Leeuwerden. Saudaet onder capit. Knoop 22-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Herling Hans Geb. Sonderhuijsen. Soldaat, hij diende onder 1596 Ondertrouw te Heusden met Bertgen Claes,
kapitein Keerweer geb. Gorkum. Bertgen is met schande weggelopen
welks moeder woont aan de cantsche poort daar
den emel uithangt   BHIC
Hermans Gerrith Van Overijssel. Soldaat onder kapitein Reijnstein 24-11-1594 Ondertrouw te Nijmegen met Fije Janss,
wed. van Henrich Henrixen. Op 16-6-1595 attestatie
gegeven op Hoesden (Heusden)   Atlantis Nijmegen
Hermans Pieter Herkomst : Roole (of Roele). Wdr. Saudaet a 13-3-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Les Cluse oft te Sluijs Isis Zeeland
Hermensse Hendrick Geb. Groenevoorst. Soldaat, hij diende onder 1594 Huwelijk te Aalburg met Digna Ariense,
kapitein Berendrecht geb. Aalburg   BHIC
Hermensse Jan Geb. Oud-Gastel. Soldaat, hij diende onder kapitein 1596 Ondertrouw te Heusden met Lijsken Joosten,
Plettenberch. geb. Broeck   BHIC
Hermiel Anthonis Ruijter onder de Compagnie vande Gouverneur deser stad Breda 2-1-1598 Getuige te Breda   Isis Breda    
Herres (Harris) Thomaes Onder capit. Hidtskaeck (Hitchkock) 22-10-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
24-10-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Herrey Herry Soldaat liggende onder 't vendel van kapiteyn 17-3-1576 Getuige te Leiden (bij: Steven Joaere)
Michiel Ruyter Dig. Stamboom Leiden   Met dank aan Joke Boot
Herricen (Harrison?)
Niclaes Engelsman. Saudaet onder capt.. Kerzi 24-4-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
28-4-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Herwegen, van
Adreaen Herkomst: Oudenaerde. Saudaet onder capita. 12-11-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Cadts Isis Zeeland
Hethsuijsen, van Jasper Soldaat, hij diende onder kapitein Sijdenburch 1594 Huwelijk te Heusden met Anneke Philips
van de Lippe   BHIC
Hettinga, van Taco Luitenant-kolonel van het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a* 1591 -
Heun Willem Corporael 18-12-1596 Getuige te Breda   Isis Breda    
Heuvelmans Anthoni Ruijter onder de Compaignie vande heere 4-11-1599 Ondertrouw te Breda met
Gouverneur Cathelijn Anthonis Andries Paelmans dr   Isis Breda    
Hey Davitsz.
Sander Van Stirling. Militair? 30-1-1575 Ondertrouw te Gouda met Neeltien Cornelis,
van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Heymerich
Hans Herkomst : Franckenlant. Soldaet sonder dienst 19-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Heyndricks Hans Herkomst : Trengelborch (Trendelburg?).  Soldaet 15-3-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg, "Met sijn
?
sonder dienst bijslaepster Els Hellinck"   Isis Zeeland
Heyndricksen
Adriaensen Herkomst : Mechelen. Soldaat onder kapt. Ram 25-02-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Heynricxsz Jan In dienst van capt. Ruychaver. 10-9-1575 Ondertrouw te Leiden met Maritgen Jansdr
Dig. Stamboom Leiden  
Heyns
Willem Engelsman. Soldaat onder kapt. Winckfildt 10-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Heyts Bastyaen Herkomst : Langensalt(?). Soldaet sonder dienst 27-4-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hiddes Romke Uit Workum, gewezen soldaat 22-11-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Yets Feddes,
uit Bergum   Tresoar
Hiel
Henry Engelsman. Saudaet onder capitain Uriel 3-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hijel
Roelant Geb. Londen? (in Engelant). Soldaet onder de 15-10-1599
Ondertrouw te Breda met  Maeijken Huijbrechts
Compaignie van Capiteijn Ghreml Rossel dr., geb. Antwerpen   Isis Breda    
Hijmer
Harman Geb. Straatsburg (van 't Sticht van Aken). Soldaat 22-4-1595 Ondertrouw te Breda met Maeijken Adriaens dr,
geb. Middelburg, wed. van Jan Scher. Zie aldaar 
BHIC
Hil (Hill)
Joors (George) Engelsman. Soldaat onder Cornelis Jansen 13-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hil (Hill)
Willem (William) Engelsman. Soldaat onder Wincfilt 7-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hil / Hils Robert Onder capit. Hitscaeck. 22-10-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
?
24-10-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Hillebrandts Hans Soldaat, afkomstig van Dalhuizen 28-2-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Fed Doekes,
uit Grouw   Tresoar
Hinsborch, van Johan Henricks Soldaat 17-3-1588 Dochter Tryn gedoopt te Sneek, moeder Fedde-
 Tresoar
Hippel
Henderick(Heindrich?) Herkomst : Basel in Duytslant. Saudaet onder 12-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
capit. Oost Isis Zeeland
Hius
Michiel Engelsman. Busscieter 22-9-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hober Hans Herkomst : Lindem in Bodese bij Straesborch. 28-12-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
?
Saudaet onder cap. Battay 20-3-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Hoeffman Aede Soldaat 22-1-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Gryette Boeden  
Tresoar
Hoeper (Hooper)
Pieter (Peter) Engelsman. Soldaat onder kapt. Wincfilt 21-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hoepschole Pieter Herkomst : Pleitomer(?). Soldaat onder kapt. Hove 28-9-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Hoessebinckel, van Gerijt Soldaat onder de Compagnie van Capiteijn Spruijt 17-6-1595 Zijn weduwe (Michterde Cristoffels van Putten dr.,
geb.  Bremen) hertrouwt met Anthonis Aarts Zn.
van Aeken (zie aldaar)   Isis Breda    
Hoesten (Houston?)
Huibert Jan Uit Schotland. Militair? 20-3-1588 -Ondertrouw
7-4-1588 -Huwelijk te Gouda met Marritgen Claes, van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hoetsens (Hoodsons / Ompre Engelsman. Soldaet sonder dienst 12-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Hudsons?) Isis Zeeland
Hoevelynck Otto Liggende onder Capiteijn Gerhardt van Reede 18-3-1597 und Wendele-, huwelijk te Lochem. Getuygen dye
Vendrich, und Joachim Duymen und meer anderen.
Lochem NG Trouwen
Hohenlohe, Filips -Geb. 1550
graaf van -Kolonel van Inf.Rgt. 577a*  in                                   ŗ 1580
-Luitenant-generaal in                                                ŗ 1582
-Generaal van het leger in                                         ŗ 1582
Ca 1595 -Huwelijk te Buren met prinses Maria van Oranje,
gravin van Nassau, gravin van Buren
1606
en Leerdam (1556 Ė 1616), dochter van
Willem van Oranje en zijn 1e vrouw
Anna van Egmond
-Overleden
Voor veel mťťr, zie: Website
Hoijdts Geems / Jeems Engelsman. Saudaet onder Bassevelde 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
(James) Isis Zeeland
Hoijtes Anna Adelborst, soldaat 1584 Boedelinventaris Leeuwarden
Inventarisatieboeken, nr. 248  1e echtgenote:
Truijtke-, 2e echtgenote: Ansck Hijlckedr.
Hoilt zn.
Mathijs Laurens Geb. Blesen (int lant van Polen gelegen). Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn B?? 13-7-1599 Huwelijk te Breda met Agneetken Gielis Janssen dr.,
geb. vuijt Vrieslant   Isis Breda    
Holstendorp
Frans Herkomst : Bremen. Ruyterman sonder dienst 24-3-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
4-4-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Homborch, van Gerdt Van Hamburg of Homberg? Foryrder under den Rydtmeyster Baelen 10-12-1589 und Gudulasyn huyssfrouwe, huwelijk te Lochem
?
Lochem NG Trouwen
Homs Willem Onder capit. Boordt. 22-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Homs (Holmes?)
Williyam Engelsman. Saudaet onder capit. Cornel Beduel 20-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Honders
Jacob Claeijs Herkomst Vlaenderen.Saudaet onder capit. Mechiel 8-6-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
liggende op het foort van Lillo 24-6-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Honinijl Cristoforus Kapitein 21-7-1587 Peter te Breda (bij: Savelberch)   Isis Breda    
Honsmeijer Andries Geb. Brisack. Soldaat, hij diende onder kapitein Sijdenberg 1595 Huwelijk te Heusden met Mechtelt Jans
?
BHIC
Honter (Hunter?)
Archibald Uit Schotland. Militair? 20-3-1588 -Ondertrouw
-Huwelijk te Gouda met Anna Jans, van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Hoodonck zn. Daniel Mathijs Geb. Middelborch. Soldaet onder de Compaignie 23-7-1599
Ondertrouw te Breda met
van Capiteijn Wadderborch Pasquine Jacob? Joost Patijris dr.,
geb. Meenen (vuijt Vlaenderen)   Isis Breda    
Hooswinckel, van Abraham Abrahams Soldaat onder Capiteijn Spruijt 6-5-1595 Ondertrouw te Breda met  IJken Cornelis Henricx dr.
Isis Breda    
Horens Lambertus "miles" = soldaat 14-7-1583 Vader te Breda, moeder Elisabetha Thomae   BHIC
Horick, van den
Gielis Herkomst: Bruessele.Saudaet onder capit. Verle 24-12-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
26-12-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Horst, de Cristoffel Herkomst : Munster. Soldaat onder kapt. Walraven 23-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
?
Isis Zeeland
Hortsonsen Robert Engelsman. Saudaet onder capitain Tenner 14-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Houstey de Lasco
Jan Schotsman. Militair? 16-1-1575 Ondertrouw te Gouda met Marichie Hendrixdr.,
van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Houte
David Willems zoon Geb. Schotland. Soldaat 31-8-1596
Ondertrouw te Breda met Elizabeth Smiton,
geb. Schotland   BHIC
Houtman
Robert Engelsman. Soldaat onder Wincfilt 1-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hove, van den Albert Luitenant onder Lazarus. 1-11-1598 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Hove, van den Jaques Fourier in het garnizoen van Vlissingen 1-10-1591 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Hovinge Jan Soldaat 2-7-1599 Getuige te Breda   Isis Breda     
Howel
Jan (John) Engelsman. Soldaat onder kapt. Knolis 10-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hoxter, van Harmen Soldaat 9-11-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Fedt Bockes,
uit  Bilgaard   Tresoar
Hoxter, van Theunis Soldaat 15-3-1595 Ondertrouw te Leeuwarden met Judyck Martins  
Tresoar
Hoyer
Hans Soldaat uit Brunswijk 3-11-1596 Ondertrouw te Leeuwarden metAnna Jans   Tresoar
Hoydt
Tsjeyrdts / Engelsman. Saudaet onder capit. Kerzi 20-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Tsjeardts Isis Zeeland
Huberti Georgius "Den beschieter in arce" (kasteel) 1-5-1583 Vader te Breda, moeder Catharina Petri   Isis Breda
Huchtenbroek, van Johan Jhr., ritmeester van Cav.Vaan 585a*  van                 ŗ 1591-1593 -
Hue
Willem Engelsman. "Luytenant van den goevernuer van 7-9-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Den Briel". Soldaat onder kapt. Prijs (Price?) Isis Zeeland
Hueren Sacharias Herkomst : Hietsinge(?). Soldaat onder kapt. 31-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Dominick Isis Zeeland
Huertman Pieter Van Rouwanen (Rouen) in Frankrijk. Soldaat onder 10-5-1598 Huwelijk te Nijmegen met Lijsbet Mathis
?
kapitein Bockholt
Hubrechtsdochter, van Antwerpen
Atlantis Nijmegen
Huigen Arndt Des Spoelmans onder hopman Coennertz. 16-8-1597 Synn zoen gedoopt te Lochem. Gevaders  Arndt
Raedt, und een Soldaet onder Coennertz liggende.
Lochem NG Dopen
Huijbrechts Geerijt Geb. Beest (van Utrecht). Soldaet onder de 5-3-1599 Ondertrouw te Breda met Jenneken Jans
Compaignie van Capiteijn Buth van Antwerpen, geb. Effen   Isis Breda    
Huijsen Hans Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn 4?-12-1599 Getuige te Breda bij ondertrouw van Dijrck Thomassenvande Bosch   Isis Breda    
Niclaes de Leur
Hulstock
Tomas Engelsman. Soldaetsjongen 12-02-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Hum
Andries Alexander -Geb. Schotland, 26 jaar. Corporael. 31-12-1592 -Ondertrouw te Breda met Jenneken Adams dochter
Koningen, geb. Schotland, 18 jaar   BHIC
-Corporael onder Capiteijn Egger -Isis Breda
Huter
Willem Van Baden uit Zwitserland. Soldaat onder kapitein 8-5-1597 Ondertrouw te Nijmegen met Angnes Berndtz
Buckholt van Euskercken (Euskirchen onder Keulen / KŲln)
Atlantis Nijmegen
Huwaert (Howard?)
Jan (John) Engelsman. Soldaat onder Wincfilt 22-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   
Isis Zeeland
Huygen Jacob Uit Uytrecht. Soldaat leggende onder capiteyn 16-4-1588 Ondertrouw te Leiden met Tanneken Moureels,
Achthoven uit Goodtsvelt Vl  (?)   Dig. Stamboom Leiden
Met dank aan Joke Boot
Huyngae Aelbert Den vendrich van Capiteyn Lucas Hyddynck. 22-8-1585 und Sophia to Herckell, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
Huzy, de
Jaecque Herkomst : Douay. Saudaet de la compaignie 30-6-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
colonel Mechiel Isis Zeeland
Hyddis
Jacop Uit Schotland. Soldaat onder Hopman Joriaen Roedt 25-8-1585 -Ondertrouw
5-9-1585 -Huwelijk te Enkhuizen met Anne Lamberts
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665