16e eeuw EF        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron                        94
Edelman Cristoffel Daniel Soldaat onder Capiteijn Nassau 2-3-1596 Getuige te Breda   Isis Breda
Edemsz. (Adams?)
Wouter (Walter?) Schotsman, soldaat 22-3-1598 Ondertrouw te Gouda met Elsgen Leenderts,
van Gouda. De vader stemt niet toe
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Eden, van Jan Corporael onder Capiteijn Verhorst 13-8-1593 Getuige te Breda   Isis Breda
Edentheins zn. Thomas Willem Geb. Collingborn (in Engelant). Engelsman en 14-8-1598 Ondertrouw te Breda met
(Edingtons?) Soldaet onder Matijs de ??ier Cornelie Barthelmeeus Rijcken dr.
 Isis Breda
Edtly Williyam Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten 1-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
?
die op 1-8-1586 binnenkwamen. Isis Zeeland
Eduwaert (Edward)
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capitayn Le? 9-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Eduwaerts
Melchior Engelsman. Saudaet onder capit. Sidtne 02-05-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
22-05-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Eduwaert (Edward)
Williyam Herkomst : Schotlant. Tamborijn onder capit. 28-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Wodden Isis Zeeland
Eduwarts (Edwards)
Ghibon Engelsman. Saudaet onder capitain Naris oft Quibon 20-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
nove onder Maris? Isis Zeeland
Eelderlouw, van Kaspar Soldaet onder de Compaignie van Olivier vande 28-5-1599 Getuige te Breda (bij:  van de Cappe_zn.)   Isis Breda
Sec??
Eelen
Tobyas Herkomst: Antwerpen. Soldaat onder kapt. 1-1-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Berndrecht Isis Zeeland
Eenwaerts Cornelis Soldaat onder de Compagnie van Capiteijn Verhorst 1592 Getuige te Woerden?   Isis Breda
Eerten? Michiel Sebrechts Soldaat onder Capiteijn Spruijt 22-4-1595 Overleden echtgenoot van de bruid
(Cornelia Adriaen Peters dr., geb. Zurick)   Isis Breda
Eeuwouden ? Soldaat onder de Capiteijn Verhorst 1-8-1592 Zijn dochter Aechtken Eewouts Haechdoren dr.
gaat in ondertrouw te Breda.  
Zie ook:   Henrick Janssen Verhorst   Isis Breda
Egbertz Johan Van Enschede. Een soldaeten onder Capiteijn Coenerssz 28-4-1596 Soen Berndt gedoopt te Lochem 
Lochem NG Dopen
Egedeon
Michiel Geb. Volta (omtrent Bremen in Duitsland). Soldaat 2-7-1594 Ondertrouw te Breda met Anneken Peter Aerts dr.
onder Capiteijn Peter Dorp Isis Breda
Egge
Willem (William) Schot. Ruijtersknecht 5-7-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Egger zone
Jacques Jacques Geb. Schotland. Ruiter 7-3-1598 Ondertrouw te Breda met Mechtelde Hermans dr,
geb Ginrick  (uit 't land van Cleef)   BHIC
Eggly / Eggleyn
Willem (William) -Onder Bassevelde 7-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
-Engelsman. Saudaet onder capit. Bassevelde 6-9-1587 -Idem
19-9-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Eglooss
Blasius Uit Zwitserland, militair. Soldaat onder kapitein 17-9-1594 Huwelijk te Nijmegen met Heijl Lambrechts
Wenckom Hienrichsdochter, van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Eijck, van der ? Kapitein 19-12-1599 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Eijen, van Denijs Geb. Biere(?). Soldaat, hij diende onder kapitein 19-4-1591 Huwelijk te Heusden met Agnietge Parsmans,
Appelman geb. Velsen   BHIC
Eijssele Willem Saudaet onder capit. Juda 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Elbouws
Jacques Geb. Dornick. Korporaal 6-11-1593 Ondertrouw te Breda met  Anthonetta de la Barre  
BHIC
Elissen
Marcus Geb. Dermonde. Soldaat, hij diende onder kapitein 1599 Ondertrouw te Heusden met Anneken Peters,
Gronsvelt geb. Haarlem. Att. voor Zwolle   BHIC
Ellet
Joren Schot. Saudaet onder cap. Nysbet 31-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Embden, van Daniell Onder Capyteyn Hiddinck. 3-6-1585 Thope gegeven aan hem und Bellye van Groeningen
Lochem NG Trouwen
Enbinon
Sincken Engelsman. Saudaet onder capi. Sidtne 16-2-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Engelen, van Marten Soldaat onder De Lokeren 25-7-1599 Begraven te Breda   Isis Breda
Engels Georgian Soldaat 9-5-1585 Dochter Griet gedoopt te Sneek, Aalke Gerrits 
Tresoar
Engels
Jacob Schot. Saudaet onder capit. Balfor 27-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Epauwel   =?
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capitain Tenner 23-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Eprijs
Giems oft Jems Engelsman. Saudaet onder capitayn Robert Sidtne 22-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
(James) Isis Zeeland
Erckelens Christiaen Soldaat, hij diende onder kapitein Schongen 1594 Huwelijk te Heusden met Lijntgen Hendrixc,
geb. Deventer   BHIC
Espauwel   =?
Thomaes Engelsman. Saudaet onder onder capitain Tenner 8-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Essen, van Engelbert Eene Soldaet onder Capyteyn Berck 23-7-1588 und Hyllicken van t'shertengenbosch,
?
huwelijk te Lochem   Lochem NG Trouwen
Essen, van Gerrit Soldaat onder kapitein Lennep 20-5-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Jennitgen Goertzen,
van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Essen, van Henrick Soldaet onder Capiteijn Justinis Ö ? 19-11-1599 Zijn weduwe Lijsbeth Peeters hertrouwt te Breda
met Hans Joris zn. van Werdt.  Zie aldaar   Isis Breda
Etser
Jaques (Jake?) Militair? 14-10-1587
-Ondertrouw te Veere
28-10-1587 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Margriete Hibron, beiden uit Edinburgh in Schotland,
met att. van Veere
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Eurdingen, van Thomas Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberch 1594 Huwelijk te Heusden met Henrixken Mathijs,
geb. Gestel   BHIC
Everhart
Carl Uit Vlaanderen. Ruiter onder graaf van Hohenloo 7-2-1595 Huwelijk te Nijmegen met Trintgen Tilmans,
uit het land van Valkenburg, wed. van Lambert
van Boel. Zie aldaar   Atlantis Nijmegen
Eylert
Tomaas (Thomas) Engelsman. Soldaat onder kapt. Smit 24-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Eyman
Jan Herkomst : Gent. Twijnder, saudaet onder de capit. -Gehuwd met Maeijken-
Marreel 23-11-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
8-12-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Eynseele, van
Paesschier Herkomst : Bassevelde. Saudaet onder capitain 26-8-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Joncker Abel Cadts 12-9-1586 -Overleden   Isis Zeeland
Facks (Fox?)
Eduwaert (Edward) Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne 3-5-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Faesse Aert Soldaat, hij diende onder gouverneur Fama 4-10-1590 Huwelijk te Heusden met Janniche Jan Aelbregtse,
geb. Heusden   Isis Heusden
Falckenaer(Falconer)
Jacques Uit Schotland. Ruiter onder graaf Hohenloo 30-10-1593 Huwelijk te Nijmegen met Agnes Spruijten dochter, van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Fara Jean Kornet 15-2-1598 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Farnerkorn
Jacob Soldaat van Hessen 10-7-1586 Dochter Anna gedoopt te Sneek, moeder
Anna Willems   Tresoar
Fauchet
Willem Jg, Sergeant onder Capt. Prop 16-11-1588
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Janneke Feerij, wed. van Jaques Andriessz.
Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Felthom, van Gerit Geb. van Roij (Wanroij?). Soldaat in compagnie 16-9-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Toenisken Jansen
van Buijren van Neer   Atlantis Nijmegen
Fenijn
Jan Uit Schotland. Sodaat 10-1-1598 -Ondertrouw
25-1-1598 -Huwelijk te Gouda met Trijntgen Jacops, van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ferrar
Bartholomeus Uit ItaliŽ. Soldaat onder Zijne Genade (graaf Philips) 5-12-1592 Ondertrouw te Nijmegen met Catelina Schepiere,
van Bethune in WalloniŽ   Atlantis Nijmegen
Fernsters oftSaster Thomaes Onder capit. Chelten 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Ferret Jaques Majoor 22-11-1599 Vader te Bergen op Zoom, moeder Alisonne- 
Markiezenhof
Fierens
Jaques Herkomst: Gent. Saudaet onder capita. Mechiel 14-01-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
gouverneur op het fort van Lillo Isis Zeeland
Fin
Christoffel Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Ghreml 15-10-1599 Getuige te Breda   Isis Breda
Fis (Fish?)
Wauter (Walter) Engelsman. Saudaet onder capit. Willems 16-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Flamijn
Willem Jg uit Schotland. Militair? 7-1-1587
-Ondertrouw
-Huwelijk te Bergen op Zoom met
Jaquemijne de Neve, jd van Mechelen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Fleru Bartholdus Francisci -Hoofd van het kasteel (van Heeswijk?) 18-11-1597 Huwelijk te Heeswijk met Margareta Nicolai Delst,
-Bevelhebber                                                             ŗ 1598 noemt zich in 1598 Margareta Bertholdi Fleru   BHIC
Fleruch
Joris Geb. Kortrijk. Soldaat, hij diende onder kapitein 10-11-1590 Huwelijk te Heusden met Grietge Willems,
Plettenburch geb. Heusden   BHIC
Fletser (Fletcher)
Jan (John) Engelsman. Soldaet sonder dienst 14-1-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Flidts
Thomaes Engelsman. Saudaet onder Jongen 7-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Floed
Edwart Engelsman. Soldaat onder kapt. Crismis 10-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Florisse Reijnier Geb. Hemert. Soldaat, hij diende onder kapitein 1599 Ondertrouw te Heusden met Gulleken Michiels,
Marnix geb. Stiphout   BHIC
Florissen
Ariaen Van Nieport (Nieuwpoort). Soldaat onder kapitein 1-1-1594 Huwelijk te Nijmegen met Proclegeert van Altnell,
Hanert wed. van Coen Clein, van Rheijen (Rijen?)
Atlantis Nijmegen
Foconny
Franchoijs Herkomst : Doornick / Tournai. Saudaet onder capit. 5-6-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Joos van den Eeijnde Isis Zeeland
Foel(Full/Fool/Fowel?) Pauwels (Paul?) Herkomst : Soheyneberge(?). Soldaet sonder dienst 22-2-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Foertier
Hans Herkomst : Gent. Saudaet onder Groenevelde 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
gouverneur van Sluys Isis Zeeland
Follem
Adam Jorien Geb. Hoxtel (in Bruijnswijck = Braunschweig). Soldaet 14-8-1598 Ondertrouw te Breda met Anna Harman Overmans
onder Joncker Johan van Sg?
dr., geb. Barchholt? (int Sticht van Paterborn)  
Isis Breda
Foort (Ford)
Pieter (Peter) Engelsman.. Saudaet onder capitayn Wolssen 31-5-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. "Dit was de tweede
reyse ende was gequetst int been voor Sutphe".
Isis Zeeland
Forbes
Johan Schotsman. Militair? 29-5-1586 Ondertrouw te Arnhem met Christina Geffurd(?)
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Fort (Ford ?)    = ?
Jan Engelsman. Soldaet sonder dienst 23-4-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Fort                   =?
Jan Engelsman. Soldaet sonder dienst 8-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Framingem
Cristoffer Engelsman. Soldaat onder kapt. Worlock 24-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Francis
Joors (George) Engelsman. Soldaat onder Torner 29-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Frans Jonas Soldaat 7-2-1595 Ondertrouw te Leeuwarden met
Sibrich Louu Brongersma   Tresoar
Franses Reyn Afkomstig van Sexbierum. Adelborst 4-10-1599 Ondertrouw te Leeuwarden met Geert Claeses
Tresoar
Franses Thijs Soldaat uit Ďs-Hertogenbosch 19-10-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Pieterke Jans  
Tresoar
Franssen Jacop Veltscheerder onder Capiteijn Verhorst 13-10-1593 Getuige te Breda (bij: Zebrants zn., zijn neef)
Isis Breda
Frauwil
William Engelsman. Soldaet onder capitayn Crommuel 23-03-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Fray  (Frais/Frei?) Merten (Martin?) Herkomst : Weenen (Wenen?). Soldaet onder den 20-9-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
?
grave van Swolms Isis Zeeland
Freden, van Godschalk Soldaat 27-8-1587 Kind Jelle gedoopt te Sneek, moeder Sjaucke Jelles
Tresoar
Freijaldenhoven, van Imondt Soldaat onder overste Groenvelt 16-3-1595
Ondertrouw te Nijmegen met Lisbet Sevrin
Bruinsdochter, van Werle, weduwe van
Henrick Abrahams   Atlantis Nijmegen
Freine, du
Jan Herkomst : Doornick  Wdr. met 1 kind.. Soldaat 9-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
onder kol. Michie(l) Isis Zeeland
Fries Poppe Soldaat 2-3-1589 Dochter Lysbet gedoopt te Sneek, moeder Helmis-
Tresoar
Fries
Poppe Afkomstig van Jeveren (Jever). Adelborst   11-10-1595 Ondertrouw te Leeuwarden met Maddalena Hanses
Tresoar
Frij (Free)
Christoffel Lanceloots zn. Geb. Deirem (in Engelant). Soldaet onder de 7-7-1599
Ondertrouw te Breda met Cathelijn Dijrck
Compaignie van Capiteijn Geemij? Bastiaenssen dr., geb. Antwerpen   Isis Breda
Frij
Wolter Herkomst : Loreynen. Onder Ram 10-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Frijthoff Adreaen Saudaet onder capit. Ram opt foort van Lillo -1591 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. Kwam met zijn
vrouw Diggenken van Aken. Een een kind, Joris.
19-05-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Frombaut
Jacob Herkomst : Caperijcke. Saudaet onder Capitayn Ram -Gehuwd met Pierijnken Dobbelaers
7-10-1587 - PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Fronsberg, van Thonis  Soldaat onder kapitein Brandt 11-5-1595
Huwelijk te Nijmegen met Lisbet Gallen,
van Embrich (Emmerich)   Atlantis Nijmegen
Fudsin
Eduwaert Engelsman. Soldaat onder kapt. Smit 24-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland