16e eeuw CD        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron                      243
Caelman
Rijtsaerts (Richard) Uit Schotland. Soldaat 20-12-1597 -Ondertrouw
7-1-1598 -Huwelijk te Gouda met Margen Jans, van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Cal Jan Saudaet onder capit. Wilm 16-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Calckar, van Jan Vuijt het lant van Cleve. Öoock omtrent de ?? jaeren 11-2-1596 Getuige te Breda (bij:  Raetkens zn., zie aldaar)
lans soldaet wesende sijnde onder de voorseide Isis Breda
Compagnie (cie Lancvelt)
Calcker, van Jan Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes 27-11-1598 Getuige te Breda (bij: Dijrch soon., zie aldaar)
de Leur Isis Breda
Calff ? Kapitein 13-7-1599 Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda
Callep
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capit. Clerck 15-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Callinck
Franchoys(Francis?) Van Dembar in Schotland. Soldaat onder Mijnheer den Commandeur (van Bergen op Zoom) 7-1-1587
-Ondertrouw
25-1-1587 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Tanneken Crafford, wed. van Lantsheer Robertss,
van Olasto in Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Caluaert, de
Joos Plaats van herkomst : Beveren. Soldaat onder kapt. 4-12-1591 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Ram -Kwam met zijn vrouw Livijne
Cammel
Jan Jg uit Schotland. Onder Hopman Wedde (Waddel) 28-12-1596
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Lijsbet Pathon,  jd van Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Campens
Pieter Herkomst : Winggene. Saudaet onder capitain 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Henderick de Pottere Isis Zeeland
Cantser
Anthonij Geb. Antwerpen. Soldaat, hij diende onder Brederode 1596 Ondertrouw te Heusden met Maricken Gerits,
geb. Heusden   Isis Heusden
Cappe zn., Aernout Aernout Janssen Geb. in 't Sticht van Bremen. Soldaet onder de Compaignie van Monsr. de Liere 28-5-1599 Ondertrouw te Breda met
van de Catharina Jan van Dijck dr.   Isis Breda
Capproij   =? Robbert Sergeant van de Compagnie de Monsr. de 1-2-1596 Getuige te Breda (bij: D'Alart du Toijst)
Gouverneur (van Breda) Isis Breda
Cappron   = ? Robbrecht Sergeant van de compaignye van joncker Charles 7-4-1598 Partij in een transport te Alphen
de Harauguiere (gouverneur van Breda) Isis Breda
Carbij
Joris Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 1594 Huwelijk te Heusden met Abel Fockels,
kapitein Missij. afkomstig van Groningen   BHIC
Carcadij
Jacques Geb. Schotland. Ruiter 2-1-1598 Ondertrouw te Breda met Elizabeth Quirijn
Verhagen dr.   BHIC
Carnewicht
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capit. Forme 24-5-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Caron Philips Sergeant, hij diende onder kapitein Berendrecht 1594
Huwelijk te Heusden met Madalena Trijsmans,
geb. Antwerpen   BHIC
Carp
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capit. Clerck 12-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Carpendo(o)r Thomaes Saudaet onder capit. Veer oft Weer 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Carre (Carey?) Richardt Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten 1-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
?
die op 1-8-1586 binnenkwamen. Saudaet onder Isis Zeeland
Tenner
Cassel
Raphael Geb. Engeland. Soldaat onder Capiteijn Apptil 19-5-1593 Ondertrouw te Breda met Lijnken Peter Lenaerts dr. 
Isis Breda
Cassel
Ritsard Van Edenburgh in Schotland. Militair? 9-10-1585
Ondertrouw te Bergen op Zoom met
Maeijke Vergracht, van Lauwe bij Meenen,
wed. van David Wordele
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Cassen
Jan Militair? 2-4-1587
Ondertrouw te Arnhem met
Jenneke Bruys (Bruce). Beiden Schotten
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Casteele, Noť Saudaet onder capit. Hertyn 2-12-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
van den 8-12-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Castele, van Raphael Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes 27-11-1598 Getuige te Breda (bij:  Raetkens zn., zie aldaar)
de Leur Isis Breda
Cats, van Abel Commissie van het kapiteinschap 21-10-1583 Verleend octrooi   Isis Zeeland
Cattere, de
Guilliame Herkomst : Armentiers. Soldaet onder den grave 3-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
van Swolms Isis Zeeland
Catulle, de la Lowijs (Louis?) Sr.(Seigneur?). Heer van Reijhoven, kapitein 29-1-1598 Ondertrouw te Nijmegen met juffrouw Francoise
van Steelant, wonende te Delft. Betoog op Delft op
11-2-1598.   Atlantis Nijmegen
Caveel
Jan Herkomst : Nieukercke bij Yperen en Volder. 11-6-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Saudaet onder onder capit. Haen Isis Zeeland
Cegoen
Lucas Herkomst : Antwerpen. Knopmaker, Saudaet 10-3-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. Kwam met zijn
geweest onder capitayn Beril. vrouw Tanneken.   Isis Zeeland
Cemer
Hans Herkomst : Winterberge. Soldaat onder kapt. Ram 2-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Cendere /      Cendre, de    =?
Piere Geb. Parre bij Doornick / Tournai, gehuwd. Soldaat 28-4-1588 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
onder kapt. de Pours Isis Zeeland
Cent, de        =?
Pieter Herkomst : Dornicque (Doornik / Tournai). Gehuwd. 4-4-1588 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Soldaat onder kapt. de Poers Isis Zeeland
Cercienne
Harman Jacops Zn. Geb. Hamborch. Soldaat onder de Compagnie van Hr. Lambrecht Charles 6-9-1595 Ondertrouw te Breda met Aelken Anthonis van Noir dr., geb. Horst (bij Venlo)   Isis Breda
Chae zone Thomas Thomas Geb. Schotland. Soldaat 16-1-1598 Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Jacops Tacs
*
 (=Jason?)
dochter   BHIC
Chaerre
Richaerdt Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Charles
Lieus (Lewis?) Engelsman. Saudaet onder capit. Boduwel 23-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
*
Chrijstijs
Jakes Schotsman, soldaat 29-3-1598
-Ondertrouw                                                   
15-4-1598 -Huwelijk te Gouda met Lijsbet Jans,
van Maaseijk
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Christal Jacques Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*  in                       ŗ 1583 -
Claeijssen
Claeijs Herkomst : Brugge.Saudaet onder capit. Bollewerck 3-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
van Amsterdam  Isis Zeeland
Opmerking : "Claeijssen Claeijssen de Bijle".
Claeissen
Hans Herkomst : Thurnhoudt. Saudaet onder capitai. 7-11-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Ram. Een cuijper oft Hoepmaker van sijn ambacht. Isis Zeeland
Gehuwd
Claerbeeck
Jan Van Rade voor de Walde. Soldaat onder Gerit 5-8-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Jannitgen van Hoen
de Jonge Hendricksdochter   Atlantis Nijmegen
Claes Heyndrick Soldaat 26-7-1588 Kind Anna gedoopt te Sneek, moeder Griet Jans 
Tresoar
Claes Willem Soldaat 12-3-1587 Kind Claess gedoopt te Sneek, moeder Griet Joans 
Tresoar
Claeses Joan Soldaat 8-10-1587 Kind Eelck gedoopt te Sneek, moeder
Egbert Egberts   Tresoar
Claeses Pieter Soldaat 11-12-1586 Kind Claess gedoopt te Sneek, moeder
Gieske Pieters   Tresoar
Claessen Claes Soldaet onder Capiteijn Rossing 3-12-1599 Overleden man van de bruid (Emmeken JanAdriaenssen dr.)   Isis Breda
Claessen Cornelis Vice-admiraal 14-8-1582 Commissie voor Cornelis Claessen en Marten Droogetot verkiezing en equipage van 2 schepen
in Zeeland ter assistentie van Don Anthonio
Isis Zeeland
Claessen
Gerrit Geb. Meurs. Soldaat, hij diende onder kapitein 1594 Huwelijk te Heusden met Aricken Gijsbertsse,
Eijdenborch geb. Drijll(?)  BHIC
Cleeff, van
Hans Herkomst : Gogh int lant van Cleeff. Saudaet onder 7-6-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
capitayn Franchoys van Oosten Isis Zeeland
Cleer / Bleer?, de
Maelliaert Herkomst : Noortschoten. Saudaet onder de 5-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
compaignie van sijn excelenci graeff Maurus Isis Zeeland
(Maurits?)
*
Cleghoren
Geems (James) Schot  Onder cap. Nysbet. 31-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Cleijn Albrecht Tamboer, hij diende onder soldaat Treslong. 1599 Ondertrouw te Heusden met Maricken Roeloffs,
geb. Hekisse(?)   BHIC
Clement Jan Saudaet onder capit melord Aedtle 21-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Clerck Jan Onder colonel Dere 24-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Clerck Williyam Saudaet onder capitain Herington op het foort van 27/28-7-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
?
Rammekens Isis Zeeland
Clerck, de Jaques Saudaet onder capita. Ridder -Gehuwd met Maeijken Roets
7-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Clerck, de Peeter Herkomst : Eyegeem(?). Saudaet onder capit. 15-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Gruyter Isis Zeeland
Clerck, de Pieter Saudaet onder capit. Groenevelde -Gehuwd met Janneken Joris
7-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Clercq, de Thobias Functie : Wachtmeester of sergeant-majoor ten 10-8-1592 Commissie / instructie Zeeland
plattelande in het kwartier van Terneuzen en Axel Isis Zeeland
Cleremon, de Rommac Saudaet onder capit. Mathijs Simar oft capit. Math 11-02-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
(Clairemont ?) Loque 28-02-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Cleyne Jakes Herkomst : Mirode(?). Soldaat onder kapt. Hove 1-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Clichthove, Pieter Herkomst : Yperen. Saudaet onder cap. Cadts -Gehuwd met Maijken-
van de 30-12-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Clochi, de
Gabriel Herkomst : Luijck (Liege). Saudaet onder capit. Piron -Gehuwd
4-5-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Co Rogier Saudaet onder capit. Bassevelde 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
*
Cobbens zone
Jan Thomas Geb. Edenborch (Schotland). Soldaat 14-3-1598 Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Pieter Fenessen,
*
geb. Dondij (=Dundee) (Schotland)   BHIC
Cock Jorie Soldaat, hij diende onder kapitein Keerweer 1597 Ondertrouw te Breda met Hilleken Jans,
geb. Oisterwijk   BHIC
Cock, de Anthone Herkomst : Surgi(?). Saudaet onder onder capit. -Gehuwd met Catelijne Daniels.
Dominick 4-10-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
7-10-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Coelenbier
Jesper Herkomst : Corterijcke. Saudaet onder Meerkercke 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Coenraets Lambrecht Soldaet onder Capiteijn But 19-11-1599 Getuige te Breda (bij Hans Joris zn. van Werdt.
Zie aldaar)   Isis Breda
Coeper (Cooper)
Tomas Engelsman. Soldaat onder kapt. Pruder 16-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Coers
Wouter Geb. Brecknol (in Engeland). Soldaet onder de 1-3-1597 Ondertrouw te Breda met Judich Aert Harmans dr.,
Compagnie van Capiteijn Storm geb. Deventer   Isis Breda
Coeverlenss, van Joerryen Een Soldaet under Jasper van Poelgeest. 22-6-1585 Und Jenneken van Wichen, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
Coidswyck Anthonis Kapitein 22-11-1599 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Comber Casper Herkomst : Vladingen in Vranckerlant. Soldaet 06-04-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
sonder dienst Isis Zeeland
Comber   =?
Richaerdt Engelsman. Saudaet onder colonel Dicbe 23-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Coment
Jesper Herkomst : Bruessele. Saudaet onder colonel Merci 17-4-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
*
Comgen
Johan Schotsman. Militair? 15-1-1575 Ondertrouw te Gouda met Anna van Dunvorde(?)
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Commet Pieter Herkomst : Borbor(?). Saudaet onder capit. 19-4-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Haverkercken 27-5-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Comper   =?
Richardt Engelsman. Saudaet onder Chaerdts colonel 20-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Duckbij Isis Zeeland
Conijnck Jan Schotsman, soldaat 9-5-1598
Ondertrouw te Gouda met Katelijne Jans,
(Cunning o.d.? van Beveren in Henegouwen
*
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Coninc, de
Pieter Herkomst : Corterijck.  Saudaet onder cap. Haen 28-12-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
22-1-1588 -Overleden   Isis Zeeland
Coninck, de
Anthonis Herkomst : Oosterseele. Saudaet onder capit. 20-04-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Manshaert 22-04-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Coninck, de Omaer Herkomst : Wynnocsbergen (bij Duinkerken). -Gehuwd met Mertijnken Staessen.
?
Saudaet onder capit. Ridder 7-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Coninghs Pieter Van Tongeren. Ruiter onder graaf van Hohenloo 7-1-1593
Ondertrouw te Nijmegen met Catalijn Diricks
van Antwerpen  Atlantis Nijmegen
Coock (Cooke)
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capit. Celthen 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Coorts Tonyss Soldaat uit Lippenhuizen 21-2-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Foock Claeses   
Tresoar
Coperheel Hans Herkomst : Trijsen(?). Soldaet sonder dienst 21-07-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Corbach, van Andres Soldaat 12-5-1588 Kind Stin gedoopt te Sneek, moeder Anna Berndts 
Tresoar
Corbel
Tomaes Engelsman. Saudaet oft tromslager van Herinton 27-12-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
den capit. opt foort van Rammekens 5-1-1588 -Overleden   Isis Zeeland
Corbet Willem Jg van Santwijck (Sandwich Islands?). Onder 26-8-1587 -Ondertrouw
*
?
Willighby 23-12-1587 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Olijntke Claes,
dochter van Claes Jans, van Franecker
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Corming
Willem Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner (Turner?) 2-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Cornelis Abraham Herkomst : Lonnen(?). Soldaat onder La Corde 15-12-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
27-12-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Cornelis Lieven Vaandrig onder Van Cordzwitz 23-3-1599 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Cornelis Wouter Herkomst : Hekele(?). Soldaat onder kapt. Hove 8-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Cornelisken Cleyn Ruiter 7-12-1595 Begraven te Breda   Isis Breda
Cornelisse Augustijn Ruiter, hij diende onder kapitein Lespin 1593 Huwelijk te Heusden met Peterken Jans,
geb. Venlo   BHIC
Cornelisse Gerit Geb. Linden. Soldaat, hij diende onder kapitein 1597 Ondertrouw te Heusden met Susanna JansMabusons, geb. Belle     BHIC
Dierck de Jonge
Cornelisse Jacob Geb. Oosterhout. Soldaat, hij diende onder kapitein 1597 Ondertrouw te Heusden met Maddaleen Wouters,
Plettenberch geb. Woudrichem   BHIC
Cornelisse Jan Geb. Rotterdam. Soldaat, hij diende onder Fama. 1591 Huwelijk te Heusden met Anneke Jans,
geb. Sprang   Isis Heusden
Cornelisse Jan Geb. Hulst. Soldaat, hij diende onder kapitein 1594 Huwelijk te Heusden met Stijntgen Ewouts,
Berendrecht geb. Capelle   BHIC
Cornelisse Jan Geb. ís Hertogenbosch. Soldaat, hij diende onder 1596 Ondertrouw te Heusden met Seleken Jans,
kapitein Marnix geb. Henberch   BHIC
Cornelisse Peter Geb. Bergen op Zoom. Soldaat, hij diende onder 1593 Huwelijk te Heusden met Anneken Teunis,
kapitein Gernu geb. Iersel   BHIC
Cornelisse Tuenis Geb. de Hoeve. Soldaat, hij diende onder kapitein 1593 Huwelijk te Heusden met Lijsbet Harmans,
Pruijt geb. Hoorn   BHIC
Cornelissen Jan Uit Sluijs. Soldaet onder de Admirael 2-7-1589 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Cornelissen Jan Soldaat onder Capiteijn Brienen 10-9-1594 Getuige te Breda    Isis Breda
Cornelissen
Pieter Herkomst : Antwerpen. Aerbeijder, dient op een -Gehuwd met Paschijne van Damme of Bollemakers
schip van oorloge onder capit. Joos de Moor alias Paschijne Pieters.
1-12-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Cornelissen Thomas Fourier in een Engels garnizoen te Vlissingen 28-2-1597 Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland
Cornelisz Coen Geb. Gorinchem. Delicten: landloperij; overtreden 14-06-1533 Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding; tentoon-
wet; dienst nemen bij de vijand stelling van geŽxecuteerde   Archieven.nl
Cornelys Jan Soldaat van Dordrecht 28-12-1586 Dochter Anna gedoopt te Sneek, moeder Jel Lyckles
Tresoar
Cornes, de Baudewijn Korporaal, hij diende onder kapitein Berendrecht 1594 Huwelijk te Heusden met Maijcken Gerits,
Geb. Wezep (=Weesp)   BHIC
*
Corror
Willem Peeters Zone -Geb. Domfris (Schotland) (=Dumfries). Soldaat 20/21-3-1598 -Ondertrouw te Breda met Anneken Stoffel
Steenhouwers dr.   BHIC
-Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Vroutin? -Isis Breda
Corsse Jacob Afkomstig van Amsterdam. Soldaat onder de heer 1599 Ondertrouw te Heusden met Maricken Jans,
van Loockeren. geb. Drunen   Isis Heusden
Cosijn Michiel Ruiter onder de Capiteijn Curd? 23-7-1594 Overleden man van de bruid (Margrietken Jans
van Blijenbeecx dr.)   Isis Breda
Couwenburch, Claes Sergeant 29-9-1599 Ondertrouw te Leeuwarden met Cornelia Claeses
van Tresoar
Couwenburch, Gijsbert Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*  in                 ŗ 1578 -
jhr. van
Couwert(Coward??) David Soldaat onder Capt. Morrai (Murray) 2-11-1588 -Ondertrouw
*
?
2-11-1588 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Sijntken Claes,
van Rousselaer. Met attestatie van Delft.
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Craenhalse Fredrick Soldaat 2-2-1584 Zijn kind gedoopt te Sneek   Tresoar
*
Craffert (Crawford)
Quintijn Uit Schotland. Militair ? < april 1576 Ondertrouw te Gouda met Maricken Borchers,
van Amsterdam
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Cramer
etc.
Zie ook:  Kramer, Kremer, Cremer
Crappeti Dominicus Kapitein 23-1-1590 Getuige te Breda   Isis Breda
Craspot
Geert Herkomst : Hessen. Soldaat onder kapt. Hove 29-5-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
29-5-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Crasseler Thomaes Saudaet onder capi. Chilten 22-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Craudenssen
Abraham Engelsman. Saudaet onder capit. Berten (=Burton) 20-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Craywinckel , Jean Pijlboogschutter in de lijfgarde van keizer Karell V (Charles Quint). -Partner: Margaritha Walschaert
van 1552 -Sneuvelde in de belegering van Metz in 1552
Met dank aan Pieter Cramwinckel
Cremer, de Peter Geb. Kampen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1593 Huwelijk te Heusden met Grietge Jans,
Mivell geb. Arwijnen (=Herwijnen)   BHIC
Cret, du Sebastiaan Kapitein met rang van Kolonel van Inf.Rgt. 573a* -
(Compagnie Garde te Voet)                                     ŗ 1580-1588
Crijnen Jan Geb. Oosterhout. Soldaat  onder kapitein 1591 Huwelijk te Heusden met Lijske Joosten,
Plettenburch. Woonplaats Heusden geb. Babylonienbroek   BHIC
*
Crim
Alasser (Alister?) Schot. Saudaet onder capit. Tais? 7-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Crimpen Hans Herkomst : Messum. Soldaat onder kapt. Hove 1-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Crispyn Cornelis Adelborst 28-12-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Hylck Innes
Tresoar
*
Christiaen
Henric Van Stirling. Soldaat onder Capt. Cant 25-12-1585
-Ondertrouw
12-3-1586 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Thonijntke Thomisor, van Brussel
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Croesman Lambert Afkomstig van Remund. Soldaat onder kapitein 1598
Ondertrouw te Heusden met Maijcken
Marnix. Henrixs, geb. Siegen (Nassau)   BHIC
Croft ? Sergeant 13-1-1598 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
*
Crop
Thomas Geb. Schotland. Soldaat 10-4-1594 *
Ondertrouw te Breda met Margriete Willem
Grin dochter,  geb. Schotland   BHIC
Croricken?, van Claes Janssen Adelborst onder de Heere van Lokeren 9-10-1598 Getuige te Breda   Isis Breda
(Gorinchem, van?)
Cru, de
Pier(re) Herkomst : Doornick / Tournai. Wdr. Saudaet onder capit. Bollewerck 11-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
*
Crucx zone
Pieter David Geb. Sterling ( Schotland). Soldaat <1598 -Partner: Michieltken Jongervelt
17-4-1598 -Ondertrouw te Breda met Gielisken Robbert Woet
dr.   BHIC
Cruyff, de Jacob Geb. Langbroek. Delicten: diefstal; afpersing (te 27-8-1589 Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding
Odijk); dienst nemen bij de vijand Archieven.nl
Cruijssen, van
Anthuenis Herkomst : Heessele bij Corterijcke. Schoenmaker, saudaet onder capit. Uuttendrecht 12-11-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
-Kwam met Lijsbet Jans en dochter Maeijken
van Antwerpen.   Isis Zeeland
Cruijssen, Dierick Herkomst : Antwerpen. Saudaet onder capita. Cluijt 26-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
van den Isis Zeeland
Cuijper, de Jacques Soldaat onder Ghijselaer 20-9-1596 Overleden man van de bruid (Lijntken Gerijt
Janssen dr.)  Isis Breda
Cuppers Hansken Ruiter onder luitenant-kolonel IJselsteijn 20-6-1588 Begraven te Heusden   Isis Heusden
Cuvellier / Sacharyas / Saudaet .Saudaet onder capit. Ram 9-2-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Cuvielli Sacharias 27-04-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
27-04-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Cuvelner Cornou Herkomst : Doway(?). Soldaat onder kapt.  la Corde 13-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Cuypers Jan Herkomst : Deventer. Saudaet ende musquetier 19-6-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
onder capit. Beernaert? Isis Zeeland
Daelquin
Willem (William) Engelsman. Saudaet onder capit. Denis (of Devis) 20-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Dale, van Joos Saudaet onder capit. Meerkercke 7/13-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Dale, van
Mechiel Herkomst  : Antwerpen. Gehuwd. Saudaet onder 8-12-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
capit. Potheijn 10-12-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Dalen, van Henrich Ruiter onder de Gouverneur (Gerrit de Jonge) 8-12-1594 Ondertrouw te Nijmegen met Maijcken van der Eijck,
wed. van Gabriel Beuijs. Zie aldaar  Atlantis Nijmegen
Damme, vanden Merten Uit Sluijs. Soldaet onder de Admirael 2-7-1589 Lidmaat te Arnemuiden  
Website
Daniels Benoovente? Soldaat onder de Compaignie van Niclaes de Leur 15-10-1599 Getuige te Breda   Isis Breda
Daniels Bernaert Corporael onder Capiteijn Seignor Niclaes de Leur 22-10-1599 Getuige te Breda   Isis Breda
*
Daniels
Hans Geb. Schotland. Ruiter 26-8-1593 Ondertrouw te Breda met Grietken Harman Jans
dochter   BHIC
Daniels
Robbert Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein 1595 Huwelijk te Heusden met Maricken Focken,
Dermar. geb. Groningen   BHIC
Darbecier   =?
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Daun; Johan Filips Ritmeester van Cav.Vaan 585a*  van                      ŗ 1589-1591 -
graaf van Valckenstein
Davi
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capi. Robert Sidtne 4/5-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Davids Thomas Soldaat onder capt. Jaddel 8-12-1587
-Ondertrouw
*
?
27-12-1587 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Tanneke Wijnand, jd van Mechelen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Davidts
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capit. Pauwel 23-7-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
*
Davidts
Robbert -Geb. Coopart (Schotland). Soldaat. 4-3-1595 -Ondertrouw te Breda met Adriane Michiels dochter
BHIC
-Soldaat onder Capiteijn Paschaart? -Isis Breda
Davit
Richardt Engelsman. Saudaet onder capit. Sidtne 3-9-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
8-9-1586 -Overleden   Isis Zeeland
*
Davits
Arent Uit Schotland. Soldaat onder Hopman Joriaen Roodt 27-10-1585 -Ondertrouw
7-11-1585 -Huwelijk te Enkhuizen met Tanneken Cornelis,
van Bergen op Zoom
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Davits
Edwaert (Edward) Engelsman. Soldaat onder kapt. Ardle 1-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
Isis Zeeland
Davits Henrick Ruiter onder de heer Verr 1-4-1599 Huwelijk te Nijmegen met Cateline Herberen,
wed. van sergeant Samers   Atlantis Nijmegen
Davits
Hieu (Hugh?) Engelsman. Saudaet onder capita. Thomaes 19-12-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
26-12-1586 -Overleden   Isis Zeeland
Davits
Lowijs (Lewis / Engelsman. Soldaet onder capitayn Sidtne 29-1-1586 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. "Dese quam in
Louis?) den buijc gequetst door vechterije oft twist". 
1-2-1586 -Overleden   Isis Zeeland
Davits
Robert Engelsman. Soldaet sonder dienst 28-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
Isis Zeeland
Day, de
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capitayn Braun 30-5-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
Isis Zeeland
Daybesier   =?
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
Isis Zeeland
Deedt
Franchis (Francis) Engelsman. Saudaet onder cap. Henry Wijdt (White) 4-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
Isis Zeeland
Deelridts
Richardt Engelsman. Saudaet onder capitayn Tenner 21-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
Isis Zeeland
Deen
Willem (William) Engelsman. Aedelborst onder capit. Johan 7-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
Isis Zeeland
Delfft, van Arriaen Gerritzen Soldaat onder kapitein Hemert 31-11-1593 Huwelijk te Nijmegen met Cathrin de Francks
van Langenberg   Atlantis Nijmegen
Delft, van Jan Wouterss Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn 17-8-1599 Getuige te Breda (bij: Henricxen)   Isis Breda
Peeter Cheeuwen
Delly Cornelius Liggende onder Aelbert Coennerssen 5-9-1597 Gedoept te Lochem beijde Soenen Gijsberth und Cornelius   Lochem NG Dopen
.
Delmenhorst, van Hans Soldaat 23-3-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met
Saes Jochums, uit Dokkum   Tresoar
Den, de
Richardt Engelsman. Saudaet onder capita. Parnis 8-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
Isis Zeeland
Denixs, le Jan Soldaet onder Capteyn Ghystellis 3-7-1588 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Denyss Kerstken Onder hopman Meyborch... 14-9-1591 und Lysbeth Michielsdochter, huwelijk te Lochem
Lochem NG Trouwen
Derckzoens Gerrardt Een Soldaet onder Capyteyn Appel 20-8-1592 Kyndt Derck gedoopt te Lochem   Lochem NG Dopen
Derinton
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capit. Broeken 26-10-1587/ PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
4-11-1587 Isis Zeeland
Desar
Jan Henricx Geb. Ludick (Luik/Liege). Soldaat onder Capiteijn 24-10-1594 Ondertrouw te Breda met Barbara Wellens
Peeter van Dorp; de man was sieck te bedde liggende. van IJselsteijn dr   Isis Breda
Desick
Frantz Engelsman, onder kapitein Opiortz in Dordrecht 27-8-1598 1e afkondiging te Nijmegen voor huwelijk met
Marija Sandts, wed. van Claes Ebelin
Atlantis Nijmegen
Dessel, van Cornelis Soldaet 3-7-1588 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Deventer, van Jan Ruijter onder Capiteijn Louijs 7-9-1596 Getuige te Breda ((bij: van Welde)   Isis Breda
Dicxon
Edwaert Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner 2-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 
Isis Zeeland
Dielis Jan Herkomst : Borchwarm(?). Soldaat onder Ram 10-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Dielis Peeter Onder Ram 10-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Dielsten?, van Jan Janss Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Marquet 18-12-1596 Overleden man van de bruid (Maeijken Franss
Sanders dr.)   Isis Breda
Dierbaer Heyndrick Herkomst : het sticht van Mijnen(?). Soldaet sonder 10-04-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
dienst Isis Zeeland
Diericssen
Gielis Herkomst: Gent. Saudaet onder capit. Ram 7-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Diericx? Aelbrecht Soldaet onder Capiteijn Monsr. du Leur 6-6-1598 Overleden man van de bruid (Lijsbeth Jans
Hoornincx)   Isis Breda
Dietmer?, van Jan Janssen Soldaat onder Capiteijn van Eijnde 2-4-1596 Huwelijk te Breda met Anneken Janssen dr.  
Isis Breda
Dijrckssen Dijrck Corporael onder de Compagnie van Capiteijn Brakel 29-4-1598 Getuige te Breda   Isis Breda
Dijrckssen Engelbert Van Amstelredam. Soldaet onder de Compagnie 1598 Getuige bij de OT van Joris Joos Bossen zn. (zie
van Capiteijn Minelt? aldaar) te Breda   Isis Breda
Dijrckssen Steven Leeftijd ca 24. Geb. Kassel? Ruijter onder de Compaignie van Monsr. de Risoir 16?-12-1599 Ondertrouw te Breda met Maeijken Claes Henricx
?
dr., geb. Oisterwijck       Isis Breda
Dircxsz Willem Geb. / uit Amsterdam. Soldaat i.d. (cie) van Capt 3-9-1575 Ot / huw.? te Leiden met Evertgen Cornelisdr,
Ruychaver geb. / uit Leyden   Dig. Stamboom.nl
Dijrcx zn. Dijrck Simon? Leeftijd ca 21. Geb. vuijt lant van Alckmaer. Soldaet  onder de Compaignie van Monsr. de Lier (Leur?) 17-8-1599 Ondertrouw te Breda met Jenneken Lodeweijck Janss dr,  geb. Heusel(?)  Isis Breda
Dijrcxen Jan Geb. Swol (Zwolle). Soldaet onder de Compagnie 20-3-1598 Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Claess dr.
van Niclaes de Aerne woonplaats Breda (opt Casteel)   Isis Breda
Dijstel, van Willem Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenburch 1593 Huwelijk te Heusden met Margriet Matthijs,
geb. Batenburg   BHIC
Dinteloo, van Herman Soldaat, woonplaats Woerden 29-4-1585 Getuige te Woerden   Website, notaris Woerden
Dijrch soon Cristiaen Geb. Nut? (bij Valckenborch). Soldaet onder de 2-11-1596 Ondertrouw te Breda met Geertruijt Aerts dr.,
Compagnie van Capiteijn Lancvelt? jd, geb. Elden bij Aernhem   Isis Breda
Dircks Cornelys Soldaat 5-5-1585 Zoon Baete gedoopt te Sneek, moeder Yd Baetes 
Tresoar
Dirckx Peter Corporael onder de Compagnie van Capiteijn Dammaij 23-7-1594 Getuige te Breda
Isis Breda
Dircxz Cornelis Soldaat leggende onder capiteyn Achthoven 16-4-1588 Getuige te Leiden (bij: Jacob Huygen, zie aldaar)
Dig. Stamboom Leiden   Met dank aan Joke Boot
Dircxz. Engelbert Van Groningen, Soldaat 1593 Boedelinventaris Leeuwarden
Inventarisatieboeken, nr. 456
Distels, van Willem Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberg 1594 Huwelijk te Heusden met Grietgen van Batenborch
BHIC
Diyuw Elande Adelborst 26-11-1591 Kind Francoys gedoopt te Sneek, moeder
Margareta Francken   Tresoar
Do
Robert Engelsman. "Nieu saudaten". Saudaet onder capit. 13-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Hitsca (Hitchcock?) Isis Zeeland
*
Dock
Jacob Uit Schotland. Miltair? 22-1-1576 Ondertrouw te Gouda met Lieduwe Dirricks,
van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Doeckeson(Doekes?) Onqui Herkomst : Belcum bij Franiker. Gehuwd.  Saudaet 26-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
onder capit. Sakabets Isis Zeeland
Doens, van Joris Soldaat onder Kapitein Calff 18-5-1599 Begraven te Breda   Isis Breda
Dol? Lambrechts Ruijter onder de Compaignie van mijn heer de 16-7-1599 Zijn huijsvrouw Elisabeth- is getuige te Breda
Gouverneur (van Breda) (bij Peeter Panhuijs)   Isis Breda
Domborch
Anthuenis Herkomst : Nieupoorte. Saudaet opt voorseijde(?) 26-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
schip onder capit. Jan Simonssen Isis Zeeland
Dommelton
Edwart Engelsman. Soldaat onder kapt. Winckfildt 7-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Donckel Ghijsbrecht / Ghijsbrechts Zn. -Geb. Goch. Soldaet 4-5-1598 -Ondertrouw te Breda met Geertruijt  Adriaens dr.,
      
geb. Sutphen   Isis Breda
Donckels zn. -Adelborst onder de Compaignie van Peter 26-1-1601 -Ondertrouw met Maria Cornelis vanden Bremberch
Cheeuwen dr.   Isis Breda
*
Doncken sone
Sander Jans(Johns) Geb. Idenborch (=Edinburgh) (Schotland). Soldaat 10-4-1598 *
Ondertrouw te Breda met Margriete Jacops
Raens dr.,  geb. Schotland   BHIC
Donckermate
Joos Herkomst : Dicxmuijden. Saudaet onder capit. 07-08-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Ridder 20-08-1587 -Overleden   Isis Zeeland
Donics
Jan Engelsman. Saudaet onder capit. Barray 12-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Dopheij Jehan Andries soon Geb. Pickardije. Soldaat 21-9-1595 Huwelijk te Breda met Louijse Jean dochter Caron,
geb. Arthoijs   BHIC
*
Dora
Jacob Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder 1599 Huwelijk te Heusden met Barbar Fernandi,
kapitein Nijsbet. afkomstig van Breda  BHIC
Dorchloo
Balten Herkomst : Westpalen. Soldaetsjongen 29-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Dorp ? Luitenant-kolonel in het regiment van Zeeland.Voorheen luitenant 13-7-1597 Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland
Dorp, van Willem Jonkheer, kolonel van Inf.Rgt. 572a* van                 ŗ 1590-1592
5-7-1592 -Overleden aan zijn verwondingen bij Steenwijk
Doudal Robert Saudaet onder capit. Veer oft Weer 07-08-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Doutenhaen Christophel Soldaat, hij diende onder kapitein Pruijt 1593 Huwelijk te Heusden met Aeltgen Jans,
geb. Hoor(?)   BHIC
Douwes Hessel Soldaat 1-4-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Elisebet Gerryts  
Tresoar
Drayer
Harmen Soldaat uit OsnabrŁck 13-3-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Catharina Smids  
Tresoar
Dres  
Jaquemyne Herkomst: Poperinge. Saudaetsvrouwe 5-3-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
*
Drijboroe
Sander Schot. Soldaat onder kapt. Dominykus 21-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Dromme, van
Jan Herkomst : Belle. Gehuwd. Saudaet onder 27-2-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Capit. Haverkercke Isis Zeeland
Drommon 
Janne Herkomst : Valechien.  "Soldaetsvrouwe". Kwam 18-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
met haar dochter Sara. Isis Zeeland
Drooge Marten Zie Cornelis Claessen 1582 Isis Zeeland
Duc (Duck/Doug?)
Willem (William) Engelsman. Soldaat onder kapt. Winckfildt 7-11-1592 Robert Doudal
Beroep : Saudaet onder capit. Veer oft Weer
Datum binnenkomst : 07-08-1587
Ducklas (Douglas)
Wilm (William) Schotsman. Zoon van Sander-. Militair? 24-9-1587 Ondertrouw te Arnhem met Jenniken Henricks,
dochter van Henrick Bertzen, van Beeckbergen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Duden Jacop Van Naarden. Soldaat onder kapitein Buckholdt 26-4-1597 Huwelijk te Nijmegen met Trijn Janssen,
dochter van Jan Willemsen, geb. in de Betuwe  Atlantis Nijmegen
Dudley, 1e graaf van Leicester Robert -Geb. 24-6-1532 Engeland?, zoon van John Dudley, 4-6-1550 -Huwelijk met Amy Robsart, ovl. 1560
*
Duke of Northumberland. Admiraal-generaal. 1553-1555 -Gevangen met zijn vader en broers en ter dood veroordeeld in de Tower te Londen
-30 jaar lang de favoriet van queen Elisabeth
-Komt  met een Engels contingent van 5000 man 1585/1586
infanterie en 1000 ruiters naar de Nederlanden  ŗ
-Laat zich uitroepen tot landvoogd van de Jan. 1586
Nederlanden in                                                           ŗ Dec. 1586 -Mislukking
-Terug naar Engeland                                                ŗ Juli 1587
1586-1587 -Komt weer met een leger in Vlissingen aan        ŗ Dec. 1587 -Doet afstand van de landvoogdij
-Wordt voorgoed naar Engeland teruggeroepen ŗ 1588
-Lieutenant and Captain-General of the
Queenīs Armies and Companies in                       ŗ Juli 1588 -Overleden in Cornbury Park bij Oxford,
4-9-1588 begraven in de  Beauchamp Chapel in St. Mary's Collegiate Church, Warwick
Voor mťťr, zie: Website  en Website
Dueset (Dorset?)
Tomas Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner 6-12-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
11-12-1592 -Overleden   Isis Zeeland
Duijren, van(Duren) Hansken Ruiter onder kapitein Reijhoven 23-11-1595 Huwelijk te Nijmegen met Elsken van Bonn,
wed. van Jacop van Duijren (Duren)
Atlantis Nijmegen
Duijts
Lenert Afkomstig van Baden (Zwitserland), soldaat. 1595 Huwelijk te Heusden met Lijsbet Purmans
Hij diende onder Brederode. BHIC
Dulman, van Berndt Soldaat onder gouverneur Gerit de Jonge 6-5-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Gieert van Billerbeck
Atlantis Nijmegen
Dun
Jaques (Jake?) Wdr. uit Schotland. Militair? 2-8-1597 Ondertrouw te Bergen op Zoom met Liske Nijs,
wed. van Joris Franss, van Loven
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Dusseldorf, van Matthijs Militair (onder kapitein Hemert) 21-4-1594
Ondertrouw te Nijmegen met Coen(?) Bosselers,
van Dursten (DŁrnstein?)   Atlantis Nijmegen        ?
Duysterloo
Herman Herkomst : Dortmont. Soldaat onder kapt. Hove 6-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  
Isis Zeeland
Duyvenvoorde, van Arent -Jhr. Kolonel van Inf.Rgt. 572a*  van                          ŗ 1592-1593
-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*   in                     ŗ 1593
5-6-1602 -Overleden te Ostende
Dwingelmans Henrick Van Gelder, onder Capiteyn Gerhardt van Reede 8-8-1596 Thope gegeven und Dorothea Qwaeden. Getuygen Johan t'Harsseloe (und Arndt Raedt)
Lochem NG Trouwen