16e eeuw AB       21-12-2013
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron
Abel Hans Corporael onder de Compagnie van Capiteijn Anthonis But 7-7-1595 Getuige te Breda (bij : Heijman) Isis Breda
Abeele, van den
Adriaen Jg van Wenoxbergen (Sint-Winoksbergen in West-Vlaanderen). Soldaet onder den hopman Valckenburch 14-8-1594
OT / huw.? te Bergen op Zoom met Grietken van der Elst, van Brussel, wed. van Franchoys Roelandts
Zie ook: 17e eeuw:  Jan Pietersen en Anthonie de CanoyMet dank aan Wim Verelst
Aberhert Jooris Herkomst : Keppingen. Soldaet onder den admirael van Siericsee 21-8-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Abillem
Hieu (Hugh?) Engelsman. Saudaet onder capi. Thomaes 10-02-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
21-03-1587 Overleden
Abrahams Abraham Geb. Hooswinckel. Soldaat 6-5-1595 Ondertrouw te Breda met IJken Cornelis Henricx dochter, wed. van Anthoni Janss BHIC
Abrahams Isaack Herkomst : Breeda. Gehuwd. Beroep: Wagenare, 5-1-1586 / PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
"Doch nu een soldaet van Lillo gecomen, onder 17-1-1586 ?
capitain Meerlling". "De huijsvrouwe woont te 22-1-1586 Overleden
Geertruijenbergen".
Achthoven, (van) Cornelis? Kapitein 21-10-1597 Vader te Bergen op Zoom, moeder Magdalena
van Cauwerven   Markiezenhof
Acis, de
Johannes Angeli "Cappeateanus Mediolanensis" = kapitein 1-6-1586 Vader te Breda, moeder Catharina Delisce 
van Milaan Isis Breda
Adam
Eedtman Engelsman. Saudaet onder capitain Barcar 16-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Adams
Jan Engelsman. Soldaat onder kapt. Fleyner 5-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Adams Matthijs Geb. te ís-Hertogenbosch, in garnizoen in Limborch. Ruiter onder gouverneur Don Gaston, deserteert uit het regiment van Kapitein Botbergen. 1595 -Veroordeeld wegens desertie.
Bron: Webstite Stadsarchief ís-Hertogenbosch,
bestand Dataschurk      Met dank aan Niek Boevť
Adolffs
Merthijn (Martin?) Engelsman. Saudaet onder capitayn Sicgne (of 26-04-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Sicgue)
Adolphs zn.
Quintijn Geb. Antwerpen. Tambourijn onder de Compaignie 15-10-1599 Ondertrouw te Breda met IJken Jans Valck dr.
van Niclaes de Leur uit Breda   Isis Breda
Adriaens? Joos Henrich Onder de Compagnie van Capiteijn Spruijt 17-6-1595 Getuige te Breda (bij: van Aeken)   Isis Breda
Adriaensen
Gielis Van Oudenaer bij Gent. Ruijter onder Capiteijn 7-9-1596 Getuige te Breda (bij: van Welde)   Isis Breda
Louijs
Adriaenss Adriaen Geb. Oijsterhout. Ruiter 13-1-1596 Ondertrouw te Breda met
Anneken  Anthonis van der Reijcken  BHIC BHIC
Adriaenssen Pieter Schrijver onder de Compagnie van Capiteijn Brit(?) 28-8-1595 Getuige te Breda   Isis Breda
Adriaensz Adriaen Uit Schoonhoven. Trommelslager onder kapt. van 16-2-1577 Ondertrouw te Leiden met Maritgen Danielsdr.,
Rossen uit Leiden  Dig. Archief Leiden   Met dank aan Joke Boot
Aecken, van Sijmon Ruijter onder de Compaignie van mijn heer de Gouverneur (van Breda) Zijn huijsvrouw Magdaelena Jan de la Couwen? dr.
(bijschrift: de la Bataile?) is getuige te Breda
(bij: Peeter Panhuijs, zie aldaar)   Isis Breda
Aeken, van
Anthonis Aarts Zn. Geb. uit 't Sticht van Munster. Soldaat onder de 17-6-1595 Ondertrouw te Breda met Michterde Cristoffels
Compagnie van Capiteijn Spruijt van Putten dr., geb. Bremen, wed. van Gerijt
van Hoessebinckel (zie aldaar)   Isis Breda
Aelbertsse Jan Geb. Gouda. Soldaat, hij diende onder de heer 1594 Huwelijk te Heusden met Catharina Jans,
van Brederode geb. Venlo   Isis Heusden
Aelbrechssen
Hans Herkomst : Bruessele (Brussel). Saudaet onder 23-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
capit. Leeu
Aelbrechts Jan Geb. Diepen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1593 Huwelijk te Heusden met Lijntgen Tonis,
Rennestein geb. Gestel BHIC
Aelridts
Richardt Engelsman. Saudaet onder capit. Scharterton 11-9-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Aerts Gerrit Soldaat; hij is afkomstig van Zeeland 20-2-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Cely Jans  Tresoar
Aerts
Tonis Geb. Aalst. Soldaat, hij diende onder kapitein Marnix 1598 Ondertrouw te Heusden met IJsaack Peters,
geb. ís-Hertogenbosch BHIC
Aertsen Jan Van Hasselt, soldaet 25-3-1585 Ondertrouw te Amersfoort (HG) met
?
Merritgen Jacobs, van Ede
Met dank aan Robert Maaswinkel
Aertsse Aert Geb. Megen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1595 Huwelijk te Heusden met Lijsken Jans,
Berendrecht geb. Helvoirt BHIC
Aertsse Cornelis Geb. Schoonrewoert. Soldaat, hij diende onder 1593 Huwelijk te Heusden met Anneken Geeraerdts,
kapitein Rennestein geb. Bronckhorst BHIC
Agel / Aghel ? Saudaet onder capitain Juda 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Aken, van Kerstiaen Pieterssen? Saudaet onder Hans van Gale 8-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
3-1-1588 Overleden
Alart du Toijst?, d'
Pierre Geb. Waterloo (nabij van Lile). Soldaat van de 1-2-1596
Ondertrouw te Breda met Jenette Pierre
Compagnie de Monsr. de Gouverneur (van Breda ?) de Warnij? dr., geb. Tournaij/Doornik   Isis Breda
Aldenhoven, van Simon Thiel Uit Veere. Soldaet 2-7-1589 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Alers Willem Geb. Wageningen. Soldaat, hij diende onder 1595 Huwelijk te Heusden met Ariaentgen Aelbers,
kapitein Poelgeest geb. ís-Hertogenbosch BHIC
Alkmaar, van Peter Claesz Delicten: diefstal; messentrekkerij; moord; desertie 23-6-1537 Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding;
Alias: Peter Louwen tentoonstelling van geŽxecuteerde   Archieven.nl
Allen
Jan Van St-Janstoe(?). Soldaat? 21-9-1596
-Ondertrouw
24-9-1596 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken More(Murray?). Met att. v. Rotterdam. Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Allenson, d' Jaques Saudaet onder colonel Cossemus -Gehuwd met Adreaenken Backers.
3-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Allerts Doede Soldaat 26-2-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Harmen Hendricx   Tresoar
Allet
Willem (William) Schot. Saudaet onder capit. Bleer 15-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Almaynne, d'
Piere Herkomst : Ampte int lant van Luijck / Liege. 25-3-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Saudaet onder capit. Palant
AlŲff (Aloff) Jacqes Soldaat onder kapitein Brogh 11-2-1593
Ondertrouw te Nijmegen met
Cathalein Areanssen                                                  ?
van Trelborgh (Trelleborg?)   Atlantis Nijmegen
Alverdingen, Josua Heer van Hofwegen. Luitenant-kolonel in -
jhr. van Inf.Rgt. 572a*  in                                                             ŗ 1573
Alvoordt Willem Engelsman. Saudaet onder capit. Sidtne 20-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
(Halford / Alford?)
Amelot Cristiaen Herkomst : Haesbroeck. Wdr. Saudaet onder capit. 24-9-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Huy
Amersfoort Cornelis Mathijssen Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Calff 3-12-1599 Getuige te Breda (bij: Princen) Isis Breda
Amersfort, van Vincent Soldaat onder kapitein Brandt 1594 Huwelijk te Nijmegen met Aelitgen Pieters
(zij met att. van Arnhem)   Atlantis Nijmegen
Amstel Tobias Adelborst 16-2-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Ansck Heres,
afkomstig van Leeuwarden   Tresoar
Andera, van Dirrick Jansen Soldaat onder hopman Luut 11-04-1594 Ondertrouw te Amersfoort (HG) met
Druntgen Jansdr, wed.
Met dank aan Robert Maaswinkel
Anderss
Jan Geb. Schotland. Soldaat 2-1-1598
Ondertrouw te Breda met Jenneken Sanders dr.,
geb. Schotland     BHIC
Anderssz
Davijdt Uit Schotland. Soldaat? 6-6-1598 -Ondertrouw
19-6-1598 -Huwelijk te Gouda met Grietgen Cornelis, van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Anderssz
Robbert Schotsman, soldaat 22-3-1598 Ondertrouw te Gouda met Sijgen Pieters, van Gorcom
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Andersz (Anderson)
Hans Uit Schotlant. Soldaet onder 'ít Ve(?). Uit Lith 25-8-1576 Huwelijk?  te Rotterdam met Annitgen Adriaens,
(garnizoen?) uit Der Goude (Gouda?)  Dig. Stamboom.nl
Andries Bernt Geb. Jeverden(?). Soldaat, hij diende onder 1599 Ondertrouw te Heusden met Aeltgen Cornelisdr,
Brederode geb. Aalburg   Isis Heusden
Andries
Claes Geb. Loreijn (Frankrijk). Ruiter 16-10-1596 Ondertrouw te Breda met Aleijde Jan Gerijtss
de Verroe dochter   BHIC
Andries
Jacop Schot. Soldaat onder kapt. Haen 6-4-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Andries Joan Soldaat 26-6-1584 Kind Ulbe gedoopt te Sneek, moeder Hilke Gadies 
Tresoar
Andriesse
Ambrosius Geb.  Wessenhoorn. Soldaat, hij diende onder 1595 Ondertrouw te Heusden met Maricken Gerits,
Brederode geb. Amersfoort   Isis Heusden
Andriesse Jan Geb. Schiedam. Soldaat, hij diende onder kapitein 1593 Huwelijk te Heusden met Haesken Beckers
Rennestein BHIC
Andriesse Jaspar Geb. Mee(?). Soldaat, hij diende onder kapitein Donck 28-4-1591 Huwelijk te Heusden met Lijsken Cornelis,
geb. Mee(?)  BHIC
Andriessen Henrick Geb. Deventer. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes de Leure 11-6-1598 Ondertrouw te Breda met Cathelijn Sijmon Cuijpers
dr.   Isis Breda
Andriessen
Peter Van Antwerpen. Soldaet onder Hans Craeck 4-2-1584 Ondertrouw of huwelijk te Amersfoort (HG) met 
Dircgen Peters, van Utrecht  
Met dank aan Robert Maaswinkel
Andriessen zn. Aert Harman Geb. Deventer. Soldaat onder Capiteijn Dorp 1-7-1595 Ondertrouw te Breda met Lijsken Jan Peterssen dr.,
geb. Baerl, wed.  Isis Breda
Andriessen Joost Geb. Proussel(?). Soldaat, hij diende onder kapitein 1596 Ondertrouw te Heusden met Maricken Gerits,
Marnix geb. Genderen   BHIC
Anthonisse Peter Hij diende mogelijk onder kapitein Keerweder 1593 Huwelijk te Heusden met Hesterken Frans
van Castren   BHIC
Anthonisz Cornelis Soldaat, woonplaats Woerden 21-11-1586 Testateur bloedverwant te Woerden
Website, notaris Woerden
Anthonisz
Claes Uit Luyck (Liege). ruiter onder capt Michiel 8-9-1576 Ondertrouw te Leiden met Stijntgen Anthonisdr
Dig. Stamboom.nl
Anthuenissen Isaack Herkomst : Valechien (Valenciene). Saudaet onder 10-2-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
(Antoine?) colonel oft capita. Mechiel
Antwerpen, van Heynrick Soldaat, woonplaats Woerden 18-9-1583 Getuige te Woerden   Website, notaris Woerden
Appelten (Appleton?)
Williyam Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Areburch, van Peter Soldaet in de Cie van Haarlem 26-3-1585 Ondertrouw te Amersfoort (HG) met
Tringen Ariansen, van Sevenberch
Met dank aan Robert Maaswinkel
Arents Minne Adelborst 21-5-1597 Ondertrouw te Leeuwarden met Anna Jans,
uit Coesfeld   Tresoar
Ariensse Peter Geb. Eindhoven. Soldaat, hij diende onder kapitein 1594 Huwelijk te Heusden met Stijnken Gabrielsse,
Plettenborch geb. Westwesel   BHIC
Ariensse Peter Geb. Engelen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1597 Ondertrouw te Heusden met Claesken Henrixs,
Pletenberch geb. Hemert   BHIC
Armssen
Emanuel Engelsman. Saudaet onder capit. Seerthon Wijmffelt 20-6-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Arnij? Joris Schotsman en soldaet onder de Compagnie van 10-4-1598 Getuige te Breda
?
Capiteijn Boutijng Isis Breda
Asdach, de Niclaes Francoijs Soldaat, hij diende onder Brederode 1595
Ondertrouw te Heusden met Tanneken Gielisdr,
geb. Doornik / Tournai   Isis Heusden
Asperen, van ? Soldaat 13-7-1588 Begraven te Heusden   Isis Heusden
Assenbricx
Richaerdt(Richard) Engelsman. Saudaet onder capit. Wilssen 20-07-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg.  "Met de cleijne pocken".(small Pocks = waterpokken)
Isis Zeeland
Asswoordt
Geems (James) Engelsman. Saudaet onder capit. Andre oft Hendreij 1-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Wydt
Asterlone
Jan (Ian?) Schot. Saudaet onder cap. Merre 30-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Aston
Jan (John) Engelsman. Soldaat onder kapt. Baskefilt 11-11-1592
-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
7-12-1592 Overleden Isis Zeeland
Aten
Jan Schotsman. Soldaat 20-9-1597 Ondertrouw te Gouda met Janneken Claes,
van Antwerpen
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Ateringhe, van Niclaes Saudaet 5-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Atkisson
Eduwaert (Edward) Engelsman. Soldaet sonder dienst 29-9-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Auwen (Owen?)
Jardts Engelsman. Saudaet onder capita. Leden 1-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Auwen (Owen?)
Richardt Engelsman. Saudaet onder capit. cornel Beduel 21-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Backeler
Hans Van Antwerpen. Militair, fourier van Zijne Genade 30-4-1594 Huwelijk te Nijmegen met Jennitgen Vermoelen,
(graaf Philips) van Nijmegen   Atlantis Nijmegen
Backer
Jan Van Blomberch. Soldaet 30-1-1599 -Ondertrouw te Amersfoort (HG) met
Trijngen Wichgersdr, van Nijmegen
8-2-1599 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Backer, de          =? Hans Saudaet onder capit. d'Angiers te Sluijs 30-4-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland Isis Zeeland
Backer, de    Hans Saudaet onder capitayn Charles Herangmer 1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Alias : Bomque    =? 22-5-1587 -Overleden   Isis Zeeland Isis Zeeland
Backer, de          =?
Hans Herkomst : Moerbeke. Saudaet onder capit. 16-7-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
d' Arrechier te Sluijs 22-7-1587 -Overleden   Isis Zeeland Isis Zeeland
Backers zn., de
Dijrck Jans Geb. Sinnenhorst (bij Munster). Soldaat onder Capiteijn Aernouth? Nijvelt 30-9-1595 Ondertrouw te Breda met Willemken Maximiliaen
Jans dr., geb. 's Hertogenbosch   Isis Breda
Bacqueville ? Commissie tot vice-admiraal ter zee over het 7-5-1583 Verleend octrooi   Isis Zeeland Isis Zeeland
kwartier van Vlaanderen
Bacx Marcelis Ritmeester van Cav.Vaan 588a*  van                     ŗ 1588-1617 -
Bacx Paulus Ritmeester van Cav.Vaan 588b*  van                     ŗ 1588-1606 -
Bael Jan Capitayns knecht oft Saudaets knecht onder 28-7-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
capit. Pauwel Isis Zeeland
Baerly Eedtman Saudaet onder capit. Gre oft Grey 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Bailleu
Estteene oft Esttiene Herkomst : Saint Denys au pay de Franche. 19-4-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Saudaer de la compaignie capitayn Landar
Balencen Lenaert Herkomst : Lettebert (Groningen). Saudaet onder 3-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
de compaingnie van Bollewerck
Balenssen Beernaert Herkomst : Lettebert (Groningen). Saudaet onder 4-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
capit. Cornelis van Achthoven 7-10-1587 Overleden Isis Zeeland
Ballochij Francoys Wachtmeyster 14/23-9-1587 Syn dochter Maria gedoopt   Lochem NG Dopen
Baltusse Claes Geb. Groningen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1596
Ondertrouw te Heusden met Catalijna Thomas
Plettenborch Hove, geb. Leuven / Louvain   BHIC
Baltussen Steven Soldaet onder capt. Loon 15-2-1597 -Ondertrouw te Amersfoort met 
Jannitgen Cornelis, van Amersfoort
24-2-1597 -Huwelijk   Met dank aan Robert Maaswinkel
Balus Jan Geb. Lutsenkerck(?). Soldaat, hij diende onder 1597 Ondertrouw te Heusden met Anneken Jans,
kapitein Keerweer geb. Coellen(?)  BHIC
Barentsz.
Jan Schotsman. Militair? 27-3-1575 Ondertrouw te Gouda met Grietie Jorise, van Gouda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Barnly Jhon (John) Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten 1-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
?
die op 1-8-1586 binnenkwamen.
?
Barnsley Chaerle(Charles?) Saudaet onder capit. Chelten 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Baron
Jan -Geb. Kijllemer (Schotland). Ruiter 11-12-1593 -Ondertrouw te Breda met Elisabeth Michiel Pibels,
geb. Sint Jansstadt (Schotland)   BHIC
-Ruijter onder de Capiteijn (Ritmeester?) Edmondt -Isis Breda
Barry Jan Saudaet onder capit. Herdt: 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bartelss
Jan (Ian?) Wdr. uit Schotland. Militair? 28-12-1596 -Ondertrouw
12-1-1597 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Tanneke Bernaerts, van Bergen op Zoom,
wed. van Thomas Kindal
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Bartholomeeuszn.
Jan (Ian?) Jg van Edinburgh in Schotland. Militair? 28-1-1587 -Ondertrouw
-Huwelijk te Bergen op Zoom met
Adriaantken Cornelis, dochter van Cornelis Braem,
van Bergen op Zoom
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Bartholomeus Dierick Geb. Breda. soldaat, hij diende onder Brederode 1595 Ondertrouw te Heusden met Ariaentge Willems,
geb. Berlicum   Isis Heusden
Bassel Pieter Onder capit. colonel Deret oft Driet. 24-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bassep Jan Saudaet onder capit. Gre oft Grey 12-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Baukens Sibrandt Trommesleger under Gerhardt van Ree 19-1-1597 Gedoept te Lochem die soene Gerhardt. Gevaders  Dye Vendrich N., und Veldtscherder N., und Lysbeth des hopmans maget   Lochem NG Dopen
Bauwen, de (Bowen?)
Reijnel (Reynold?) Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne 29-5-1586 Isis Zeeland
*
Bauwenssen(Bowens?)
Thomaes Schot. Saudaet onder capit. Balfoort (Balfour) 19-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Beau Vente?, du Cornelis Fourier vande Compagnie van Capiteijn du Boijs 13-5-1595 Getuige te Breda   Isis Breda
Beb Jan Saudaet onder capit. Leden oft Ledem: 15-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
17-8-1587 Overleden Isis Zeeland
Becart Adreaen Joossen Saudaet onder de compaingnie van Bollewerck 3-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Beck
Willem (William) Engelsman. Saudaet onder capit. Pauwels 20-9-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Beckem (Beckham?) Willem (William?) Saudaet onder capit. Ledem 16-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Becker Adam Trompetteronder capitein Moij Lambert 23-10-1594 Huwelijk te Rotterdam met Lijsbet Cornelis Antoni
Wittinck   Dig. Stamboom.nl
Becker
Ruleff Van Bonn. Soldaat onder gouverneur Gerrit de Jonge 14-7-1594 Ondertrouw te Nijmegen met Grietgen van Dusseldorp
Atlantis Nijmegen
Becx zn.
Hans Frans Geb. Cleijnenborch (vuijt Westvalen). Soldaat onder 14-9-1595 Ondertrouw te Breda met Adriaene Jan Willems dr.,
de Compagnie van Hr. Lambert Charles geb. Zierikzee   Isis Breda
Bed ? Thomaes Saudaet onder capit. Herdt 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Beerdunck, van Jan Matthijs Soldaat onder gouverneur Gerrit de Jonge 16-6-1594 Huwelijk te Nijmegen met Gerritgen Janssen,
wed. van Jan Bertholt, van Nijmegen
Atlantis Nijmegen
Beernaert
Leernaert Herkomst : Antwerpen. Cleermaker, saudaet onder 25-05-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
capi. Hergier
Begume
Steven Uit het Lant van Luyck (Liege). In dienst van capt Chiet 10-9-1575
Ondertrouw te Leiden met Geertgen Gerritsdr ,
Uit het Lant van Luyck / Liege  Dig. Stamboom.nl
Beiliu (=Baily?)
Fransis Engelsman. Soldaet sonder dienst 31-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Beily (=Baily?)
Edeward Soldaat uit Engeland 28-1-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Fridts Gerbens,
uit Twijzel   Tresoar
Bel Matheus Soldaat 2-9-1596 Overleden man van de bruid (Jenneken Sander
*
?
Stevers dochter)   BHIC
Belaer Bernt Ruiter, hij diende onder kapitein Donck 1594 Huwelijk te Heusden met Catharina Henrixsse  BHIC
*
Beler
Jan Schot. Soldaet sonder dienst 13-08-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Belle, van           =?
Guilliam Herkomst : Cruijshoute (Kruishoutem). Saudaet 25-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. "Seer leelijcken Isis Zeeland
onder capit. Haen gequetst in sijn hant van sijnen lutenant".
Bellegeem, van =?
Guiliam Herkomst : Cruijshoutem. Saudaet onder capita. 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Haen
Bellot Jacques Functie : Kapitein van het fort Lillo. Voorganger: 3-8-1584 Commissie / instructie  Zeeland   Isis Zeeland Isis Zeeland
[?] Gott (overleden)
Beluery, de Jaques Kapitein in de compagnie van kapitein Ambroise le 8-7-1589 Commissie / instructie Zeeland Isis Zeeland
Duck. Voorheen luitenant van kapitein Berendrecht
Benet (Bennet?) Andreas Militair onder kapitein Balfort (=Bartholomew Balfour) 11-2-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Beel Dummelen,
*
*
?
van Sevenheim (Sevenum?)   Atlantis Nijmegen
Benet (Bennet) Jan Jg uit Schotland. Soldaat onder capt. Geerts 2-9-1590 *
-Ondertrouw
-Huwelijk te Bergen op Zoom met
Lijsbet Doncke, wed. uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Bengis
Willem Engelsman. Soldaetsjongen 29-1-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Benit (Bennit)
Jan (John) "Een Ingels cergantsjongen". 26-11-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
*
Bennet
Joerijs (George?) Schotsman, soldaat 22-3-1598 Ondertrouw te Gouda met Maddeleene Jaspers,
van Diest. Haar moeder moet toestemming geven
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Bennister (Bannister) Niclaes Saudaet onder capit. Veer oft Weer 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Benson
Jan Engelsman. Soldaat onder Taner 21-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bentem Janne Ruiter onder de heer Verr 2-9-1599 Huwelijk te Nijmegen met Jennitgen Relle,
wed. van Jan Eckels    Atlantis Nijmegen
Berbe
Jan Engelsman. Saudaet onder capita. Robert  6-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Berchem, van Jehan Kapitein van een compagnie voetknechten, groot 30-4-1589 Commissie / instructie Zeeland Isis Zeeland
150 hoofden
Berck Anthoni Soldaat onder kapitein Honthorst 20-8-1592 Ondertrouw te Nijmegen met Geesken Verstegen,
wed. van Jacob Kloet. Att.  Zutphen   
Berck, van Thomas Soldaat onder Zijne Genade (graaf Philips) 14-4-1594
Huwelijk te Nijmegen met Treijn van Eijchern,
van Kalkar, wed. van Giliam Vos   Atlantis Nijmegen
Bercker
Jan Engelsman. Soldaat onder Taner 19-12-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Berckwoedt
Tomas Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner 30-10-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Berclo / Beruc
Hanibal / Schot. Saudaet onder de compaingnie van 3-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Hanebal Bollewerck
Berel
Terril Engelsman. Saudaet onder capitayn Robert Sidtne 26-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Berendrecht, van Willem Rentmeester-generaal van de grafelijke domeinen 4-8-1595 Commissie / instructie Zeeland Isis Zeeland
beoosten Schelde en van de heerlijkheden
Dreischor, Zonnemaire en Noordgouwe.
Voorheen kapitein van een compagnie voetvolk.
(neef van de oude rentmeester-generaal).
Voorganger: Tristram Jhane
Berensteyn ? Kapitein 11-11-1597 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Elysabeth-  
Markiezenhof
Berensteyn ? Kapitein 5-12-1599 -Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Berensteyn ? Kapitein 5-4-1600 Vader te Bergen op Zoom, moeder ? Goulthuysen  
Markiezenhof
Berg, Willem (IV) -Geb. 1538 ís-Heerenberg. 1556 -Huwelijk met Maria van Nassau-Dillenburg
graaf van den (1539-1599), een zus van Willem van Oranje
-Stadhouder van Gelderland                                     ŗ 1581-1583
-Kolonel van Inf.Rgt. 579a*                                        ŗ 1582-1584
-Overleden te Brussel   Website
Bergh, van den Herman Kolonel in Spaanse dienst 1590 Geeft akte van vrijgeleide voor Frederik van Reede
om met zijn familie op het huis Amerongen te gaan
wonen, mits zij zich buiten de vijandelijke steden
houden   Archieven.nl Utrechts Archief
Berghe, van den Jaques Functie : Sergeant-majoor in het kwartier van 25-11-1592 Commissie / instructie Zeeland Isis Zeeland
Hulsterambacht
Berghe, van den Philipe Kapitein in een compagnie voetknechten van 150 4-6-1593 Commissie / instructie Zeeland Isis Zeeland
hoofden. Heer van Watervliet
Bering Michiel Adelborst onder de Compaignie van Capiteijn 7-7-1599 Getuige te Breda
*
?
Geemij? Isis Breda
Bernaerts Jan Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 16-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Berndtzoen Goesen Een Soldaet liggende onder Capyteyn Albert 5-9-1596 Soen Berndt gedoopt te Lochem, dye gevaders
Koennerssen Caspar Vliegens und Carll Wussens (of ?: Wassens),
und Agnete van Amsforth   Lochem NG Dopen
Berne
Jorssen (George?) Engelsman. Saudaet onder capitayn Robert Sidtne 10-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
op het casteel van Rammekens
Berne
Terril Engelsman. Saudaet onder capit. Robert Sidtne 2-4-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Bernts Gerit Geb. Dackstemert(?). Soldaat, hij diende onder 1595 Huwelijk te Heusden met Maijcken Laurens,
kapitein Marnix geb. Tilburg   BHIC
Bernts Tonis Geb. Utrecht. Soldaat, hij diende onder kapitein 1597 Ondertrouw te Heusden met IJken Willems,
Claes Godersse geb. Buel. Att. Haarlem   BHIC
Berrit
Cristoffer Engelsman. Soldaat onder kapt. Wincfildt 17-10-1592 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
19-12-1592 Overleden
Bertelssen
Dierick Herkomst : Antwerpen. Saudaet onder capit. Massart 9-4-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
1-5-1587 Overleden
Berts
Michiel Herkomst : Bouts in Duytslant. Soldaet sonder dienst 3-7-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Berves
Pauli Van Brussel. Liggende onder Capyteyn Gerhardt 28-9-1596 Syn soen Sebastianus gedoopt te Lochem. Gevaders Hermen van Antwerpen des Rydtmeysters Niclaes Smelsynck syn Dienaer und des vursz hopmans
van Ree. maget Elyzabeth.   Lochem NG Dopen
Beunerssen? Andries Adelborst onder Capiteijn Boutin 17-7-1598 Getuige te Breda
*
?
Isis Breda
Bevergerde, van Berndt Under Capijteyn Aelbert Coenerssen liggende 2-11-1596 Thope gegeven aan hem und Elssken Smytz, voell Soldaeten waeren getuygen   Lochem NG Trouwen
Bevije Peter Des Luitenans van Smelsinck 6-7-1597 Gedoept te lochem dochter Susanne, moeder Maijken
Derckxen. Gevaders , Dye Vader vursz selvest met
syn broederCharles unde des kyndes A...e  
Lochem NG Dopen
Beyert Hans Sergeant van Mellehuisen  25-4-1594 Ondertrouw te Leeuwarden met Judit Vediens
Tresoar
Bier (Beer?)
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capit. Spensser 10-6-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg Isis Zeeland
Biersel, van Lem Soldaat onder kapitein Lennep 2-11-1593 Huwelijk te Nijmegen met Lisbet Maess
van Gennep   Atlantis Nijmegen
Bievrij, de Jaques Functie : Commandeur op het fort Lillo. 4-9-1597 Commissie / instructie Zeeland Isis Zeeland
Voorheen kapitein
Bijffiel Robert Saudaet onder capit. Herdt 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bijlijnger
Peter Van Darmstadt. Soldaat 23-7-1597 Stilo antiquo, thope gegeven te Lochem aan Peter und
Aelken Kerckhoffs. Getuygen: Sybrandt Kerckhoff
die vader und die broeder, Hermen Kerckhoffs
wegens Der bruytz zyde, vortz Chrystoffell Weller,
die Corporaels Blesius, Andreas RyckertsReven,
und meer anderen goeden Luyden wegens des
Bruydegoms sydt.   Lochem NG Trouwen
Bijnon Thomaes Saudaet onder capit. Bassevelde 6-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
?
Bijschop Christman Soldaat, hij diende onder kapitein Appelman 26-4-1591 Huwelijk te Dussen met Marijcke Adriaens,
geb. Dussen   BHIC
Bilche, van der Hans Jansse Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberg 1594 Huwelijk te Heusden met Lijsken Ariaens,
geb. Boxtel   BHIC
Bilderbeeck, van Pieper Soldaat 7-1-1597 Ondertrouw te Leeuwarden met Antje Jans   Tresoar
Bilen
Richardt Engelsman. Saudaet onder capitain Tenner 17-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Birot Jan Sergeant en kwam van "Siericzee" 14-9-1595 Overleden man van de bruid
(Adriaene Jan Willems dr.)   Isis Breda
Bisschop Thomaes Saudaet onder capit. Veer oft Weer 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
?
Bissolder Niclaes Herkomst : Cobelens 13 mijlen boven Cuelen. 11-12-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. Kwam met zijn
Saudaet onder capitayn Oost vrouw Mariken en zijn zoon Mathijs.   Isis Zeeland
Biu / Beu / Be, de Mailliaert Saudaet onder capita. Ridder -Gehuwd met Maeijken Augustijns
7-8-1587 -PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Blaerhoven, van Coenraedt Soldaat, woonplaats Woerden 29-4-1585 Getuige te Woerden   Website, notaris Woerden
Blan, le
Corneel Herkomst : Tourquyn (Touquin). Soldaat onder 19-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
kapt. Viliers
Blanck Beernt Soldaat; hij is afkomstig van Bormont 2-1-1596 Ondertrouw te Leeuwarden met Bauck Claes   Tresoar
Blanck zn.
Christoffel Hans Geb. Adolf (vuijt Duijtslant). Knecht vanden Ritmeester Kinskij 16-10-1593
Ondertrouw te Breda met Elisabeth Laureijs dr. 
geb. Mechelen   Isis Breda
Blanckaertssoon Steven Hendricksse Zoon van Hendrick Blanckaert. Sergeant 23-6-1588 Begraven te Heusden
Isis Heusden
Blauwer, de (alias) Joos Herkomst : Dermonde (Dendermonde?). Saudaet 9-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
*
?
onder capitain Jaques te Ostende
Bleicke (Blake?) Willem (William) Schots soldaet 31-3-1576 *
Huwelijk te Rotterdam met Jahnitgen Wodde,
uit Schotlant   Dig. Stamboom.nl
*
Bleddi
Jhon (John) Schot . Saudaet onder de compaingnie van 3-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bollewerck
*
Bleer (Blair?)
Jan Jm uit Schotland. 1 Ĺ  jaar soldaat onder Capt. 19-2-1594 Ondertrouw te Arnemuiden met Mayken Jacobs,
Berchem van Ypren, wed. van Jan Pietersz. (9 weken wed.).
Get. Pieter Michielszen, soldaat in deze comp. en
Perijne Beerhants, vrouw van Heyndric van Amersfoort
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Bleer / Cleer?, de
Maelliaert Herkomst : Noortschoten. Saudaet onder de 5-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
compaignie van sijn excelenci graeff Maurus
(Maurits?)
Blijenbeeck, van Jan Soldaet onder Capiteijn Bruijn 1-4-1595 Overleden man van de bruid (Maeijken Jans dr.,
geb. Zutphen)   Isis Breda
Blis
Davit Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Block Hindrick Soldaat 22-3-1590 Zoon Caspar gedoopt te Sneek, moeder
Ilse Jaspars   Tresoar
Blocket Philips Soldaat onder zijne Genade wijlen graaf Philips 13-9-1595 Ondertrouw te Nijmegen met Cathalintgen Modo,
zij: betoog op Klundert bij Willemstad
Atlantis Nijmegen
Blomberg
Evert Geb. Waltrop bij Wesel. Soldaat, hij diende onder 1599 Ondertrouw te Heusden met Maricken Gerits,
kapitein Plettenberch geb. Hemert   BHIC
Bochane Johannes Luitenant onder Stuwaert. 5-7-1597 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
*
?
Boel, van Lambert Ruiter onder graaf Hohenloo 7-2-1595 Zijn weduwe Trintgen Tilmans trouwt te Nijmegen
met Carl Everhart.  Zie aldaar   Atlantis Nijmegen
Boelaert
Go(o)ris Herkomst : Brugge. Saudaet onder capit. -Gehuwd met Maeijken van Loo.
Meerkercken 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
17-10-1587
*
Boert
Jaques Van Cerchode uit Schotland. Onder Capt. Madlo 27-11-1585 *
-Ondertrouw
15-12-1585 -Huwelijk te Bergen op Zoom met
Helena de Moor, van St. Andries in Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Boeseman
Joist Uit de heerlijkheid Ravensburg. Soldaat onder 1-7-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Jennitgen Schoutes
kapitein Lennep van Valckenborg (Valkenburg)   Atlantis Nijmegen
Boess Jan Soldaat onder kapitein Wenckom 8-11-1594 Huwelijk te Nijmegen met Trijn Smeetz,
Kan? bij Maastricht   Atlantis Nijmegen
Boet Heyndrick Herkomst : Minnen(?). Soldaat onder kapt. Ram 27-4-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bois, du ? Kapitein 31-5-1598 -Vader te Bergen op Zoom   Markiezenhof
31-3-1599 -Idem
Bollnick
Bastian Uit Frankrijk. Soldaat onder kapitein Bockholt 26-12-1597 Huwelijk te Nijmegen met Trijntgen Stevens,
van ís-Hertogenbosch   Atlantis Nijmegen
Bommel, van Adriaen Soldaat onder kapt. Jan de Witte 10-8-1596 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
13-8-1596
Bonakillon Cryspin Uit Goes. Soldaet onder Capiteyn Ghistele 3-7-1588 Lidmaat te Arnemuiden   Website
Bondť
Jan (Jean?) Herkomst : Douwaye (Douai). Faiteu oft wever. 24-5-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Saudaet onder capitayn Haen
Bonety Jeronimus Kapitein 11-11-1597 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
*
Bongtyne (Buntin)
Archibald Captain 1-2-1597 *
-Ondertrouw
12-2-1597 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Jeannette
Bader. Beiden uit Schotland   Markiezenhof
Bonn(s?), van Johan Soldaet onder Capytein Gerhardt van Ree 8-5-1597 Gedoept dochter Fye. Gevaders 2 soldaeten, und Gerrytken Capiteyn Rede maget und Elyzabeth des Rydtmeysters maget.   Lochem NG Dopen
Bonte
Thomas Bernaerts Geb. Guttingen. Wdr. van Trijnken Breeboons.Veldscheerder 23-12-1596 Ondertrouw te Breda met Magdalena Hans Reijnacker dr., wed. van Geerijt Olten van Wijmpen
(soldaat)   BHIC
Boochen, van
Wessel Dijrcx zn. Geb. uit 't land van Cleef. Soldaet onder de 30-10-1598 Ondertrouw te Breda met Aleijda Adriaen Bastiaens
Compagnie van Capiteijn Buth dr., geb. Schoonhoven   Isis Breda
Boockens Koort Soldaat Dochter Tryn gedoopt te Sneek, moeder
Anna Kartyes   Tresoar
Boogaert
Jooris Herkomst : Bruessel. Soldaet sonder dienst 24-4-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Boore
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capit. Pauwel 20-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Boorn Jorys Soldaat 9-2-1589 Dochter Alyt gedoopt te Sneek, moeder
Geeske Dircks   Tresoar
Boorne
Jan Engelsman. Saudaet onder capit. de Jonge 5-11-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Boors
Richaerdt Engelsman. Saudaet onder capt. Berms 15-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
*
Booswal
Henrick Jg uit Schotland. Militair? 25-8-1594
Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maeijke
van der Linden, van Loven, wed. van Albracht Leeck
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Bor
Frans Saudaet onder capit. Carre.  14-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Opmerking : Engelsman. "Onder Seggen onder
capit. Grey".(Carre = Grey?)
Borch Dierick Soldaet 1-9-1589 Partner: Ommerintgen Jacobs.
Lidmaten te Arnemuiden Website
Boret zn.
Jacques Bernaert Geb. Comene (vuijt Vlaenderen). Adelborst onder de 3-6-1595
Ondertrouw te Breda met
Compagnie Capiteijn Adam? Anthonette Guillebert Furtings, geb. Comeen
(vuijt Vlaenderen)   Isis Breda
Borges Jan Soldaat onder de Compaignie van Capiteijn 2-7-1599 Getuige te Breda
Niclaes de Leure Isis Breda
*
Borm
Jan Jg uit Schotland. Soldaat onder Hopman Woddel 18-5-1597 -Ondertrouw
(Waddel) 6-6-1597 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Maeyke Simons,
wed. van Thomas Bar
Borm Peter Geb. Poperingen. Soldaat, hij diende onder kapitein 1591 Huwelijk te Heusden met Niesken Jacobs,
Hedding. geb. Heusden   BHIC
Born
Filip Engelsman. Soldaet sonder dienst 26-2-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bornan
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capitain Sidtne 4-5-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Borne
Jan (John) Engelsman. Saudaet onder capitain Sidtne 14-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Borne, van Gysbert Onder Marten Kobbe. 17-8-1589 Syn Soene Johan gedoopt   Lochem NG Dopen
Borneman Egbert Soldaat 5-2-1597 Ondertrouw te Leeuwarden met Tryn Eelckes  Tresoar
Borrels
Charrel (Charles) Engelsman. Saudaet onder capitain Sidtne 14-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bosbe
Richart Engelsman.. Saudaet onder capitain Wymffelt 14-2-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg:  "Den eenen van Isis Zeeland
den steen gequetst ende den anderen geschuert
soo sij seggen"
Bosch, vande Dijrck Thomassen Ca 24 jaar. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes de Leur 4?-12-1599  Ondertrouw te Breda met IJken Aert Janssen dr.
Isis Breda
Bosch, vanden Jan Ruijter onder den Ritmeester Kinskij 26-2-1593
Ondertrouw te Breda met Maeijken Taspaers,
geb. Bamel (bij Brussel)   Isis Breda
Bosch, vanden Peter Peterss Corporael onder Capiteijn Bruijn 1-4-1595 Getuige te Breda (bij: Schimmels)   Isis Breda
Bosin
Oswaldt Van Meijdenborg (Magdeburg). Soldaat onder 2-2-1595
Huwelijk te Nijmegen met Sibilla Doorns,
kapitein Wenckom van Duisbergh   Atlantis Nijmegen
Bosschaert Joos Herkomst : Noortschot (Oirschot?). Saudaet onder 5-4-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
capi. Mereci
Bossche, van den Hans Saudaet onder capit. van Gale 05-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bossche, van den
Joos Herkomst : Morssele. Wdr. Saudaet onder capitain 29-8-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Ram
Bossen zn. Joris Joos Jm, soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Tussen 13-2 Ondertrouw te Breda met Anthonette Berthelmeeus
Minelt? en 6-3-1598
de Vos dr., jd, geb. Rijssel / Lille   Isis Breda
Bossier Pieter Functie : Commies van de ammunitie en vivres van 15-4-1592 Commissie / instructie Zeeland Isis Zeeland
de gemene zaak, in voorraad te Hulst en
Hulsterambacht
Bosten (Boston?)
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capit. Theessen 20-10-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Boubbier
Herri Engelsman. Saudaet onder capitayn Tenner 11-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bouchounen
Robert Wdr. Ruiter onder Ritmeester Edmond, in garnizoen 8-1-1593 -Ondertrouw te Bergen op Zoom met Kathlijn Grim,
te Breda
wed. van Pieter Gerrits. Beiden uit Schotland.
30-1-1593 -Attestatie naar Breda
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Bouckel
Jaques (Jake?) Jg. Soldaat onder Hopman Nisbet 14-9-1596 -Ondertrouw
21-10-1596 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Elske Basquetijn,
wed. van Jan Bouckel. Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Boudenssen? Gileijn Bouwden Geb. Vlissingen. Soldaet onder Capiteijn Nivelt 12-6-1598 Ondertrouw te Breda met Swaenken Thielmans dr., 
geb. Groeningen (in Vrieslant)   Isis Breda
Boulong Jean Soldaat 21-9-1595 Overleden echtgenoot van de bruid.
Zie Dopheij   BHIC
Bourgongnon
Niclaes Geb. Metz. Soldaat, hij diende onder kapitein Grenu 1593 Huwelijk te Heusden met Mariken Joosten,
geb. Baardwijk   BHIC
Bousser
Willem (William) Engelsman. Saudaet onder capit. Hidtscaeck 26-9-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
(Hitchkock ?)
Bout, de Cornelis Kapitein 13-11-1598 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Bovetus ? Kapitein 24-7-1598 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Boy, le Jan Knecht van capitayn oft soldaten 29-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bra, de
Jan (Jean ?) Herkomst : Tournay / Doornik. Saudaet onder -Gehuwd met Magriete-
capit. Lauque 11-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Brabants zn.
Willem Lodewijck Geb. Leuven / Louvain. Soldaat onder de 20-9-1596 Ondertrouw te Breda met Aeltken Coenraets
Compagnie van Capiteijn Leeuwen geb. Reijsel   Isis Breda
Braen, de
Jan (Jean?) Herkomst: Doornick. / Tournai. Gehuwd.  "Heeft 14-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
gedient voor saudaet onder capit. Leeu".
Brakel, van Henrick Soldaet onder de Compagnie van Michiel Haegens 14-7-1598 Getuige te Breda (bij Roelofs zn.)   Isis Breda
Brants Martinus Soldaat 14-7-1582 Vader te Breda (Aegidius Brants)    BHIC
Brantvelt
Alexander (Oud-) militair? 13-6-1598
-Ondertrouw
28-6-1598 -Huwelijk te Gouda met Margriete Arbornet.
Beiden uit Schotland
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Brauns (Browns)
Jeems (James) Engelsman. Saudaet onder cornel Alexander 29-7-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Bredehoff, van Cornelis Anthonis Franssen Kapitein 28-3-1594 Begraven te Breda
Isis Breda
Brederode, Hendrik -Geb. dec. 1531 Brussel. Heer van Vianen. 1557 -Huwelijk met Amalia van Neuenahr, dochter van  
graaf van -Leidt al op 28-jarige leeftijd een (Geuzen-)leger- Gumprecht van Neuenahr en Cordula van Holstein- Schauenburg   Website  en  zie ook: Website
korps, onder keizer Karel V, de vader van de
Spaanse koning Filips ll.    bron: Historie Sliedrecht.
-Van Brederode's verzetstrijd tijdens de Opstand
leidt met steun van de watergeuzen tot de vorming Voor vťťl meer, zie; Website
van de Staat der Nederlanden. Willem van Oranje
neemt het roer over van Van Brederode.
bron: de Lage Landen,Jaap ter Haar en de geschiedenis van Holland Verloren.nl
-Organiseert verzet op Walcheren, in Vianen,
's-Hertogenbosch en Utrecht. Amsterdam is
enkele maanden zijn hoofdkwartier                           ŗ
-Van Oranje verruilt Antwerpen voor Dillenburg, nadat het leger in Oosterweel is verslagen, Winter 1566/67
-Van Brederode besluit ook te vluchten, net als
Van Oranje gaat hij naar Duitsland. Hij vertrekt op ŗ
27-4-1567 -Overleden te Recklinghausen (De)
15-2-1568
Breduert
Eduwaert (Edward) Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Brenten
Anthoni Engelsman. Saudaet onder capit. Ver? (Vere?) 24-2-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Breydy (=Brady?)
Huybrecht Van Demburgh. Soldaat onder Capt. Bler (=David Blair) 29-1-1586
-Ondertrouw
-Huwelijk te Bergen op Zoom met
Tanneke van der Bergenne,
wed. van Hercules van de Arcke, van Gent
Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665
Briele, van den Jan Kapitein 27-10-1598 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Brielle, van den
Hans Herkomst : Antwerpen. Cleermaker van sijne styl, 3-6-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
saudaet onder capit. Berchem
Broeck, vanden
Willem Quinten Geb. Antwerpen. Soldaat onder Capiteijn Hr. 28-8-1595 Ondertrouw te Breda met IJken Willems dr.,
Lambert Charles. geb. Arnhem (vuijt lant van Gelre)   Isis Breda
Broecke, van den
Franchoijs Herkomst : Mechelen. Saudaet onder capi. Ram 13-2-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Broecke, van den
Hans Herkomst : Antwerpen. Saudaets knecht 22-2-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Broecker
Joris Herkomst : Straesborch. Soldaat onder kapt. 16-6-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Nieuwenhoesen
Broekhuysen, van Hendrik Jhr.  Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*  in              ŗ 1574 -
Broulant
Jaecq (Jacques) Herkomst : Paris. Saudar de la compaingni 23-1-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
capitain Sim Vert
Broen (Brown?)
Jan (John) Engelsman. Soldaat onder kapt. Geets (Gates?) 28-5-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bronter
Thomaes Engelsman. Saudaet onder capitain Jan Boch 13-10-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Broubach
Wilm Herkomst : Gommerbach 4 mijlen van Cuelen bij 12-3-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
een casteel geheeten Lensborch. Saudaet onder
capi. Simar
Brouwer, de Derick Van Borckloe (Borculo). Soldaat onder gouverneur 1-7-1593 Ondertrouw te Nijmegen met Cathrin Nagels
Gerit de Jonge
van Colen (Keulen / KŲln)   Atlantis Nijmegen
Brucxsus
Eduwaert Herkomst : Dermonde (Dendermonde?). Schoen- 10-11-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
maker heeft voor soldaet gedient onder capit. Ruijter
Brudts
Mechem Een Ier.. Saudaet onder capitayn seer (sir) Williyam 30/31-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Stentle 12-8-1586
Bruijn
Jan Van Wesel. Soldaat onder kapitein Lucas Helding 13-8-1592 Ondertrouw te Nijmegen met Eicke Goetes Morriaens, van ís-Hertogenbosch   Atlantis Nijmegen
Bruijne, de
Pieter Herkomst : Brugge. Saudaet onder capit. Eij 26-12-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bruijnen Arnout Ruijter 16-7-1599 Getuige te Breda (bij Panhuijs, zie aldaar)  Isis Breda
Brun oft Bron (Brown?)
Andree Engelsman. Saudaet onder Capi. Ridt 25-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Brunswijck, van Peter Soldaat, hij diende onder kapitein Peeckel 1593
Huwelijk te Heusden met Anna Jans,                      ?  
geb. Songen (Silezie)    Isis Heusden
Brunzeit Joris Ruiter onder kapitein Edmont 20-5-1595 Huwelijk te Nijmegen met Giertgen Ariessen
van Thienhoven (Tienhoven)   Atlantis Nijmegen
Bruss (Bruce?)
Robrecht Uit Schotland, militair onder kapitein Balfurth 17-9-1592 Ondertrouw te Nijmegen met Grietgen Goessens
(Bartholomew Balfour) van Arnhem   Atlantis Nijmegen
Bruyn (Brown?)
Eduwaert (Edward) Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner 25-07-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bruyne, de Jan Herkomst : Vulgem(?). Soldaat onder kapt. Pillioen 22-1-1592 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Bruynne, de
Joos Herkomst : Cokelaere (Koekelare). Wdr. Beenhouwer, 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
saudaet onder capit. Haen
Bucke Jan Jansse Afkomstig van Diksmuide. Soldaat. Hij diende onder 1594 Huwelijk te Heusden met Janneke Pans,
kapitein Berendregt. uit MenÖ.   BHIC
Buijgvaert
Pieter Herkomst : Audenaerde. Saudaet onder capit. 18-4-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
colonel Merchi
Buijs
Pieter Herkomst : Brugge. Saudaet onder capit. Haen 7-8-1587 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Buijsen Cornelis Leeftijd ca 35,  geb. Menochberch(?). Woonplaats 24-9-1594 Ondertrouw te Breda met  Margriete Michielssen,
Breda (tot Jason Henricx Jason). Ruiter onder den geb. Zutphen (in Gelderland)   Isis Breda
Prince van Penoij
Bunenborch, van Hans Saudaet onder capitayn van den Eynde 30-7-1586 PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland
Buss, van den Johan Liggende under Capyteyn Gerhardt van Ree 22-2-1597 Dochter Maria gedoopt te Lochem. Gevaders, drye Soldaeten und Lysbeth ende Gerrytken des hopmans vursz beyde deensthmaechden
Lochem NG Dopen
Buss, vanden Peter -Corporael 12-9-1587 -Syn kyndt gedoopt te Lochem
-Onder Capiteyn Wabyn. Die vader hiet Peter vanden Buss by Willem Wyrsschen. 19-5-1591 -Een  Soldaeten kyndt Henrick gedoopt
Lochem NG Dopen
Buveynny, de Jaspar Van Lillo. Lieutenant 7-4-1596 Lidmaat te Arnemuiden   Website
*
 ?
Buvry ? Kapitein 14-6-1597 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Byll(s?) Jacob Soldaet onder Capiteyn Aelbert Coennerssen. 27-12-1596 Gedoept soene, gevader dye Sarjant met anderen Soldaeten   Lochem NG Dopen