Vreemde troepen

 

 

Waren de eerste Nederlandse infanteristen merendeels Duitsers (Prinselijke Troepen), ook in het Staatse leger bleven vreemdelingen dienen. Zolang de Spanjaarden het platteland beheersten konden de Staten in ons land zelf niet voldoende troepen werven, zodat men in 1572 reeds overging tot het werven van vreemde (buitenlandse) regimenten.

Belgische troepen

Duitse troepen

Engelse troepen

Franse Troepen

Oranje Nassau

Schotse Troepen

Zwitserse troepen

 

 

Dutch regiments