De subsidie-troepen van het Prinsbisdom Luik.

 

Een van de kleinere vorsten die subsidie-troepen leverde was het Prinsbisdom Luik, oorspronkelijk een bisdom waarover bisschop Notger in 980 van de keizer Otto II de heerlijke rechten kreeg en dus naast de geestelijke macht ook de wereldlijke macht kon uitoefenen. Vanaf dat ogenblik werd een deel van het bisdom Luik een prinsbisdom en genoot het immuniteit, onder bescherming van de Duitse keizer. Het was de facto een semi-zelfstandig land geworden. Het hertogdom Bouillon werd in 1096 gekocht van Godfried V en bleef (een apart) deel van het prinsdom tot 1678. In 1366 annexeerde Engelbert van der Marck het graafschap Loon, maar toch behield het graafschap een grote autonomie. Zo kon de prins-bisschop niet zo maar belastingen innen of verhogen, en moest hij bij zijn aantreden de oude privileges van Loon erkennen. Het graafschap Horn kwam in 1568, na de onthoofding van Filips van Montmorency, aan de prins-bisschop van Luik, maar het bleef een zelfstandig leen. Luik maakte dus geen deel uit van de Zeventien ProvinciŽn en bleef min of meer onafhankelijk tot de Franse annexatie in 1795, alhoewel het deel uitmaakte van het Heilige Roomse Rijk.

Volgens De lijst van de oprichting van alle Korpsen die de 20.000 mannen samenstellen waarvan de Koningin van Groot-BrittanniŽ en de Staten-Generaal zijn overeengekomen om hun troepen in 1703 te verhogen leverde Luik de navolgende troepen:

 

1702 Reg.Inf. Jaymart (Jamart) 12 comp/66 hoofden
1702 Reg.Inf. de Caris 13 comp/61 hoofden
1702 Reg.Inf. de Trogne 13 comp/61 hoofden
1702 Cav.Reg. Dragonders de Walef 8 comp/72 hoofden

 

Bovengenoemde regimenten zijn ten dienste van de Staat sinds het vorige jaar overgegaan.

 

Officieren

Gevonden officieren, niet in regimenten plaatsbaar

Gehuwd, bij kontrakt gepasseerd in Broeckhoven op 8 november 1671, met Jeanne Philippine, stiftdame van Munsterbilsen, dv Walram van Erp VI, was heer van Erp en van Veghel, gestorven te Sclessin op 1 oktober 1721,. Deze graaf was heer van Papenhoven, burggraaf van Quabeck, kolonel van de cavalerie in dienst van de Staten Generaal, sedert dien Brigadier generaal van 'n regiment van Haakbusschutters (arquebusiers) en generaal majoor

 

Bronnen:

Guerre de succession d'Espagne; etat des troupes door Jean-Louis Vial

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (onder de knoppen > Onderzoek > Projecten > Brieven Anthonie Heinsius 1702-1720)

14.D035 Archief van het Klooster Elisabethsdal te Nunhem, 1240-1797