De subsidie-troepen uit de Palts

 

Een van de kleinere vorsten die subsidie-troepen leverde was het Keurvorstendom Palts.

 

Contingent van de keurvorst van de Palts: Johann Wilhelm, Electeur Palatin 1658-1716

CompagnieŽn

Lijst van oprichting van de 4 bataljons van 2600 mannen die de Keurvorst van de Palts de Koningin van Groot-BrittanniŽ en de Staten Generaal van de Lage Landen moet leveren, volgens de overeenkomst van 17 mei 1703

Johann Wilhelm, Keurvorst van de Palts, onderhoudt een zeer belangrijk quotum op zijn eigen penningen als afgesloten door het Imperium of de Lage Landen

 

Lijst van een bataljon infanterie (Gulden de 42 dagen)
 4 majoors elk 105 Fl.                               420.- .-
 4 adjudanten elk 47.-.5                             189.- .-
 16 kapiteins Š 150                                 2400.- .-
 16 luitenanten Š 45                                 720.- .-
 16 vaandrigs Š 40                                   640.10.-
 32 sergeanten Š 25                                  800.10.-
 16 kapiteins van de wapens Š 20                     320.10.-

 64 fourruer ? Š 24                                 1536. 5.-
 64 korporaals Š 17                                 1088. 5.-
 16 chirurgijns Š 17                                 272.- .-
 16 schrijvers Š 17                                  272.10.-
 32 tamboers Š 13                                    416.- .-
 48 bedienden Š 8                                    384.- .-
 16 solliciteurs Š 12                                192.- .-
 2240 infanteristen Š 12.-.5                       27440. -.-
                              de 42 dagen          37089.- .-
                              de lopende maand     26860. 1.9

 

De betaling van bovenvermelde vier bataljons moet, volgens de overeenkomst, slechts in april van het volgende jaar beginnen

 

Bronnen:

Guerre de succession d'Espagne; etat des troupes door Jean-Louis Vial