De subsidie-troepen uit Hessen

 

Een van de kleinere vorsten die subsidie-troepen leverde was het Landgraafschap Hessen.

 

Door koning Konrad II verkrijgt de grafelijke familie Werner von Grüningen uit Schwaben invloed in het rijk.

Vanaf 1027 zijn zij de bezitters van het Hessische graafschap Maden en verkrijgen andere graafschappen aan de Lahn erbij.

Door vererving en huwelijk vallen de Hessische graafschappen in de omgeving van Fulda-Eder van 1122-1247 onder de heerschap van de Ludowinger, die sinds 1130 ook landgraaf van Thüringen waren.

Na hun uitsterven breekt de Hessisch-Thüringische successieoorlog (1247-1264) uit, waardoor Hessen weer onafhankelijk wordt.

In 1292 wordt de Landgraafschap Hessen door de keizer als Rijksvorstendom bevestigd.

 

Na de dood van Philipp I., de Grootmoedige, werd Hessen in 1567 door broeder-deling in vier Staten gedeeld:

 

Hessen-Rheinfels gaat in 1583 over aan Hessen-Kassel en Hessen-Darmstadt Hessen-Marburg gaat in 1604 over aan Hessen-Kassel en Hessen-Darmstadt

Later splitsen zich de landgraafschap Hessen-Rotenburg van Hessen-Kassel af en Hessen-Homburg van Hessen-Darmstadt af.

 

In 1803 wordt Hessen-Kassel het Keurvorstendom Hessen (Kurhessen).

Hessen-Darmstadt wordt in 1806 een Groothertogdom.

Het huis Hessen regeert in Hessen tot 1866 (Hessen-Kassel) resp. 1918 (Hessen-Darmstadt).

 

Regiment Ditfurth

Het hoog-vorstelijke Hessen-Kasselse fusilier-regiment von Ditfurth

 

Het regiment werd opgericht in 1702 als het Regiment Schenk zu Schweinsberg.

Net als de andere regimenten van Hessen-Kassel nam het gedurende de 18e eeuw aan alle grote Europese oorlogen deel.

Direct na de oprichting ging het regiment van 1702 tot 1713 in de Spaanse Successieoorlog tegen Frankrijk ten strijde en vocht in de Nederlanden, aan de Rijn, in Bayeren en Italië, samen met de andere Hessische troepen in dienst van Engeland en Nederland.

In de Rijksoorlog tegen Frankrijk, om de troonsopvolging in Polen, stond het regiment als deel van het Hessen-Kasselischen Kreiskontingents voor de Oberrheinisen Reichskreis in 1734 en 1735 aan de Rijn en de Moesel, terwijl andere Hessische Regimenten als subsidie-troepen in dienste van de keizer stonden.

Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1741-1748), toen de Hessische Troepen regelmatig aan beide kanten meevochten, verbleef het regiment als enige infanterie-regiment in het land en vormde het garnizoen van de belangrijke vesting Rheinfels bij St. Goar

 

Kolonel

 1702 A Schenk zu Schweinsberg
 1703 B von Wartensleben
 1706 C Spiegel zum Diesenberg
 1709 von Rahding

 1719 von Wutginau
 1727 von Wilcke
 1734 Mauermann
 1744 von Hessenstein
 1753 von Canitz
 1759 von der Malsburg
 1766 von Ditfurth

 

Contingent van de Landgraaf van Hessen-Kassel: Wilhelm VIII, Landgraaf van Hessen-Kassel

 

Compagnieën

Lijst van oprichting van een regiment infanterie van de Landgraaf van Hessen-Kassel dat ten dienste van de Koningin van Groot-Brittannië en de Staten-Generaal van de Lage Landen, volgens de overeenkomst van 31 van maart 1703 overgaat

Het regiment is uit 10 compagnieën van 87 hoofden samengesteld

 

Lijst van van compagnie infanterie (Gulden de 42 dagen)
 2 kapiteins met een jongen                             158.- .-
 2 luitenants met een jongen                             53.- .-
 2 vaandrigs met een jongen                              48.- .-
 2 sergeants                                             48.- .-
 1 foerier                                               17.10.-
 1 kapitein van wapens                                   17.10.-
 1 chirurgijn                                            17.10.-
 3 korporaals á1 5-15                                    47. 5.-
 1 solliciteur á 12-5                                    12. 5.-
 2 tamboers                                              24. -.-
 70 infanteristen                                       857.10.-
                                      de 42 dagen      1300.10.-
                                      de lopende maand  941.16.7

 Lijst van de staf van de infanterie (Gulden de lopende maand)
 1 kolonel                                              300.- .-
 1 luitenant-kolonel                                    100.- .-
 1 sergeant-majoor                                       80.- .-
 1 kwartier-meester                                      50. -.-
 1 adjudant                                              34.15.-
 1 auditeur                                              32.12.-
 1 dominee                                               18. 3.-
 1 chirurgijn-majoor                                     18.- .-
 1 wagenmeester                                          14.10.-
 1 tamboer-majoor                                        73.- .7
 6 hoboisten                                             29. 9.1
 2 prevoosten met zijn bedienden                                 
                                      de lopende maand  790. 9.9
                                      de 42 dagen      1091. 6.-

De betaling van het regiment begint, volgens artikel 5 van de overeenkomst, met 8 weken voor zijn komst op de grenzen van de Staat of hij wordt in weinig dagen verwacht

 

Bronnen:

Guerre de succession d'Espagne; etat des troupes door Jean-Louis Vial

Das hochfürstlich Hessen-Kasselische Füsilier-Regiment von Ditfurth im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 1776-1783