De subsidie-troepen uit Osnarbrück

 

Een van de kleinere vorsten die subsidie-troepen leverde was het Bisdom Osnarbrück.

 

Contingent de l'Évêque d'Osnarbrück, Quotum van de bisschop van Osnarbrück: Charles Joseph Jean Antoine Ignace Félix de Lorraine, 1680-1715

 

Compagnieën

Lijst van oprichting van het regiment van infanterie van de bisschop van Osnarbruck, die ten dienste Staten Generaal, volgens de overeenkomst van 27 februari 1703 is overgegaan om deel van de 20.000 mannen uit te maken

 

Charles Joseph Jean Antoine Ignatius Félix van Lotharingen, (1680-1715), is bisschop van Osnabrück van 1698 tot 1715.

De bisschop laat een regiment door Franz Dietrich Graaf von Spiegel oprichten, dat bestemd is voor de Lage Landen, een regiment dat men onder de naam van Osnarbrück in de betrekkingen van het tijdperk terugvindt.

Het is niet gelijk aan het regiment genaamd Charles van Lotharingen dat hij van het leger van het Imperium bij de Spaanse Successieoorlog ter beschikking stelt.

 

Het regiment is uit 8 compagnieën uit 100 mannen samengesteld.

 

Lijst van een compagnie infanterie (Gulden de 42 dagen)
 2 kapiteins en jongen                                     158.- .-
 2 luitenanten en jongen                                    53.- .-
 2 vaandrigs en jongen                                      48.- .-
 2 sergeanten                                               48.- .-
 1 gefreite caporal ?                                       17.10.-
 1 kapitein der wapens                                      20.- .-
 1 foerier                                                  24.- .-
 1 chirurgijn                                               17.- .-
 4 korporaals á 12.-.5                                     49.- .-
 2 tamboers á 12                                           24.- .-
 10 appointé ? á 14                                      140.- .-
 71 schildwachten á 12.-.5                                869.15.-
 1 solliciteur                                              12.- .-
                                      de 42 dagen         1480.15.-
                                      de lopende maand    1072. 7.-

 Lijst van de staf van de infanterie (Gulden de lopende maand)
 1 kolonel                                                 300.- .-
 1 luitenant-kolonel                                       100.- .-
 1 majoor                                                   80.- .-
 1 auditeur                                                 32.11.-
 1 adjudant                                                 32.11.-
 1 kwartier-meester                                         25.- .-
 1 priester                                                 32.11.-
 1 tamboer-majoor                                           17. 7.-
 2 prevoosten met hun bedienden                             20.- .-
                                      de lopende maand     640.- .-
                                      de 42 dagen          883.14.6

 

 

Bronnen:

Guerre de succession d'Espagne; etat des troupes door Jean-Louis Vial