Subsidie Troepen

Bij het begin van de 9-jarige oorlog (1688-1697) werden op geheel andere basis vreemde troepen aangenomen.

Met verschillende Duitse vorsten werden bondgenootschappen gesloten, waarbij Nederland zich verplichtte een deel van het Duitse leger in betaling te nemen. Vaak ontvingen deze vorsten ook nog een geldelijke tegemoetkoming.

Vormden de vreemde regimenten in Nederlandse dienst slechts een bescheiden deel van de infanterie, deze subsidie-troepen waren zo talrijk, dat ze nagenoeg een derde van alle troepen onder Nederlands bevel uitmaakten.

 

Subsidie regimenten

Luik De subsidie-troepen uit het Prinsbisdom Luik
IR-LuA van Jaymart
IR-LuB de Caris
IR-LuC Grimont de Trogné
CR-LuA Dragonders de Walef
Munster De subsidie-troepen uit het Prinsbisdom Münster
SUB-He De subsidie-troepen uit Hessen
SUB-SG De subsidie-troepen uit Saksen-Gotha
SUB-HG  De subsidie-troepen uit Holstein-Gottorp
SUB-KP De subsidie-troepen uit de Palts
SUB-BO De subsidie-troepen uit het Bisdom Osnarbrück 
SUB-OF De subsidie-troepen uit het Prinsdom Oost-Friesland 

 

Achtergrond

De eigen geldmiddelen van een kleinere vorst waren meestal te beperkt om een groot staand leger te onderhouden. Als een grootmacht hem subsidie verleende, door het leeuwendeel van de kosten voor zijn rekening te nemen, behoorde een dergelijk leger wel tot de mogelijkheden.

Dit verschafte de kleinere vorst op zich een aantal voordelen. Ten eerste streden de verhuurde troepen meestal buiten de eigen territoria van de vorst. Toch kon de verhuurder de troepen terugroepen ter verdediging van zijn eigen territoria. Op deze wijze was de veiligheid van het eigen gebied beter gegarandeerd tegen de schending van de vijand. Ten tweede verleende een groot staand leger veel prestige aan de vorst. De positie van de vorst in kwestie verstevigde ten opzichte van de andere vorsten. De alliantie met de hurende grootmacht bracht een belangrijke beschermheer voor de kleinere vorst op. Deze veiligheidsvoordelen wogen op zichzelf al op tegen de financiële voordelen.

Voor de grootmachten betekende het subsidiesysteem in de eerste plaats meer troepen. Tijdens de Spaanse successie-oorlog vormden de subsidie-troepen bijna één derde van het totale leger. Zeer belangrijk was ook de aanwending ervan als machtsmiddel bij de kleinere vorsten. Dankzij de subsidies konden ze druk uitoefenen op de totale politiek van de vorst in kwestie. Toen Nederland b.v. in 1672 in oorlog was met Frankrijk, viel deze samen met zijn bondgenoot de bisschop van Münster ons land binnen, daarmee was het rampjaar een feit. \

Bij de Spaanse successieoorlog (1702-1714) was Münster middels een alliantieverdrag aan Nederland verbonden en leverde meerdere bataljons subsidie-troepen.

 

Aantal manschappen   begin eind    
Aantal manschappen in staat van oorlog van:   1689 1702 1702 1710 1788
Brandenburgse troepen (3 bat tot 1794) 6.116 1.680 1.680 1.400
Brunswijkse troepen (2 reg. 1 bat. 1 comp tot 1794) 3.300 1.400 3.000
Mecklenburgse troepen (1 reg. 1 bat) 1.680 1.680 1.000
Hannoveraanse troepen     4.452 4.452
Hessen-Kasselse troepen   1.200 2.460 2.240
Zweedse troepen   6.048
Keur-Paltische troepen 3.168 6.193
Deense troepen 3.222 4.000
Munsterse troepen (2 reg. tot 1794) 1.600 2.000
Pruisische troepen 2.127
Würtembergse troepen 1.700
Saksische troepen 3.300
Holsteinse troepen 797  
  Totaal subsidie troepen 16.664 16.662 31.169
  Eigen regimenten 50.214 62.243 77.300
  Totale infanterie 66.878 78.905 92.817 108.469
Britse infanterie 28.860