Genie

Het Wapen der Genie

Het Wapen der Genie is niet ontstaan uit het Regiment Genietroepen, maar uit het Korps Ingenieurs dat in 1688 werd opgericht. Pas in 1776 kwam een verbinding met het Regiment Mineurs en Sappeurs tot stand doordat de inspecteur-generaal van fortificatiŽn tevens commandant werd van het regiment werd.

 

De Trein

In het Staatse Leger behoorde aanvankelijk alles wat geen infanterie of cavalerie was tot de trein, die grotendeels uit burgers bestond. Ook nadat in 1672 de pontonniers en de mineurs en in 1677 de artilleristen georganiseerd waren in permanente militaire onderdelen, moesten voor het vervoer van pontons, munitie en geschut steeds gevorderde karren gebruikt worden, die zich bij de trein bevonden. De ''wagenmeester-generaal' was verantwoordelijk voor de vordering, verdeling en verplaatsing van alle voertuigen.

Ook toen in 1793 twee brigades Rijdende Artillerie werden opgericht, die geheel bereden waren,moesten de rijdende batterijen voor vervoer van munitie en reserve-lopen terugvallen op de trein.

 

Bron: Afstammingen en voortzettingen der Genie en Trein door H. Ringoir in Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis (BSMG) nr. 5, ('s-Gravenhage 1980)

 

 

 

1672-1795, Het Wapen der Genie.

 

 

 

 

 

Mineurs en Sappeurs

GR672a

1748-1795, 1748 Regiment Mineurs en Sappeurs1795 Korps Mineurs.

 

 

1748 de Torcy de Brťda, 1776 Dumoulin, 1793 de Veye

 

 

 

 

 

CompagnieŽn Mineurs

GR672a

1672-1678, 1689-1795, 1672 Compagnie Mineurs1720 Detachement,1748 Compagnie1795 2e compagnie van het Korps Mineurs.

 

 

1672 de Fresnay, 1674 de Jacoby, 1676 Nehr (tot 1678), 1689 de Frenay, 1692 de Chastillon, 1706 du Pree, 1706 Herman, 1720 Cuveler, 1725 Hougardy

 

 

 

GC710a

1710-1795, 1710 Detachement Mineurs1748 Compagnie, 1795 opgeheven.

 

 

1710 Franken, 1731 de la Croix, 1763 de l'Age, 1769 Dumoulin, 1793 Smeets

 

 

 

GC710b

1710-1795, 1710 Detachement Mineurs1748 Compagnie, 1795 opgeheven.

 

 

1710 Warroux, 1735 Barbonnes, 1738 Schreuder, 1741 Bourquin, 1748 de la Croix, 1770 Wagner, 1793 Hougardy

 

 

 

GC748a

1748-1795, 1748 Compagnie Mineurs1795 1e compagnie van het Korps Mineurs.

 

 

 

 

 

Pontonniers

GC672b

1672-1806, 1672 Compagnie Pontonniers.

 

 

 

 

 

Ingenieurs

GR688a

1688-1795, 1688 Dienst der FortificatiŽn1740 Korps Ingenieurs1806 Korps der Genie, 1807 met artillerie samengevoegd tot het Koninklijk Korps der Artillerie en Genie.

 

 

 

 

 

Eerstaanwezendschappen

 

1688-1795, Eerstaanwezendschappen.

 

In 1713, toen de Spaanse Successieoorlog ten einde liep, werden in alle vestingen ingenieurs benoemd, die met het toezicht op alle fortificatiewerkzaamheden belast waren. Indien meer ingenieurs in een vesting dienden (wat vooral in grote vestingen voorkwam), waren de Eerstaanwezende Ingenieurs verantwoordelijk voor alle fortificatiewerken. In 1714 werden de eerstaanwezendschappen regionaal samengevoegd tot departementen, waarover directeuren het bevel voerden.
Hieronder volgt een lijst met alle eerstaanwezendschappen die bestaan hebben.