De Republiek 1568-1795
Rond 1570 komen de Nederlanden in opstand tegen de Spaanse overheersing. In 1568 en 1572 vallen huurlegers onder Willem van Oranje onze streek binnen. Vanaf 1590 weten de noordelijke gewesten zich af te splitsen als de Republiek der Verenigde Nederlanden. De zuidelijke gewesten blijven onder Spaanse (later Habsburgse) overheersing. Tussen 1626 en 1637 weten Ernst Casimir, stadhouder van Friesland en Groningen en Prins Frederik Hendrik het noorden van Brabant en delen van Zeeuws-Vlaanderen en Limburg aan de Republiek weten toe te voegen. Met de Vrede van Munster (1648) komt er een einde aan de tachtigjarige oorlog en erkent de Spaanse koning de Republiek.

 

Het leger in de republiek kan grofweg verdeeld worden in een aantal categorieŽn:


Infanterie 10 tabellen (IR1A t/m IR1J) IR-1A IR-1C Cavalerie CR-1A CR-1B CR-1C (Regimentstabellen)

 

Gedurende deze periode hebben enkele honderden zelfstandige onderdelen bestaan, sommige slechts gedurende enkele jaren. Velen hiervan bestonden uit buitenlanders zoals Engelsen, Schotten, Zwitsers en Duitsers. Door middel van verschillende kleuren worden deze nationaliteiten weergegeven. Een bijzondere rol is er weggelegd voor de mariniers. Formeel bestonden ze voor 1772 (nog) niet, maar verschillende regimenten hebben gedurende een korte periode wel als mariniersregiment bestaan. Zij zijn in lichtblauw weergegeven. De meeste regimenten droegen in deze periode de naam van de kolonel. Als ze een vaste naam hadden, dan is dat d.m.v. een afkorting, en een grijze kleur weergegeven.

 


Bron: Milwiki/DutchRegiments

 

Zie ook: Legermuseum: Staatse, Bataafse, Hollandse, Franse leger en Koninklijke Landmacht