Regimentstabellen

     

Infanterie

   

Cavalerie

                      

1573-1795

IR-1A

IR-1B

IR-1C

IR-1D

IR-1E

 

IR-1F

IR-1G

IR-1H

IR-1I

IR-1J

1795-1814

IR-2A

IR-2B

IR-2C

IR-2D

IR-2E

1814-heden

IR-3A

IR-3B

IR-3C

IR-3D

IR-3E

                      

1573-1795

CR-1A

CR-1B

CR-1C

1795-1814

CR-2A

CR-2B

 

 

   

 

 

In de loop der tijden hebben er enige honderden Nederlandse Legeronderdelen bestaan.

Dit waren voornamelijk Regimenten, maak ook zelfstandige bataljons (of eskadrons), compagnieŽn, korpsen, brigades en vanen (bij de cavalerie).

Vele van deze onderdelen werden na verloop van tijd opgeheven, verdeeld over andere onderdelen of samengevoegd.

Rond 1830 scheidden de Zuidelijke Nederlanden zich af om als BelgiŽ verder te gaan. Tot aan dat jaar bestonden er dus Zuid-Nederlandse en Noord-Nederlandse regimenten. Dit was veelal aan de benaming te zien. De onderdelen in deze periode zijn daarom allen gemarkeerd met hetzij de Nederlandse danwel de Belgische vlag. Tevens zijn de symbolen gekleurd: zwart = Infanterie Nederland, groen = Jagers Nederland, grijs = BelgiŽ. In 1839 werden er in BelgiŽ regimenten opgericht, die uiteraard verwant waren aan de daarvoor bestaand hebbende Nederlandse Regimenten. Deze zijn, gemarkeerd met een Belgische vlag en een rood gekleurde naam in de tabellen opgenomen.

In een aantal tabellen is schematisch weergegeven welke regimenten, bataljons en compagnieŽn er bestaan hebben.

In deze schema's worden ook de onderlinge verwantschap tussen al deze verschillende onderdelen weergegeven.

Hoewel nog niet nader uitgewerkt zijn er naast de tabellen voor De Republiek ook reeds tabellen gemaakt voor de Franse Tijd en het Koninkrijk der Nederlanden, zodat de genealogie der regimenten tot circa 1950 te volgen is.


Afkortingen nummering

Het leger bestaat voornamelijk uit regimenten, bestaande uit compagnieŽn.

Later worden binnen de regimenten deze compagnieŽn in bataljons of eskadrons (cavalerie) ingedeeld.

Daarnaast treffen we ook enkele zelfstandige bataljons, eskadrons en compagnieŽn, maar ook Vanen (voorganger van het regiment bij de Cavalerie), korpsen (Jagers) en brigades aan.

Alle leger-onderdelen zijn als volgt van een (fictief) nummer voorzien:

1e letter:

 

I

Infanterie

C

Cavalerie

A

Artillerie

G

Genie

2e letter

 

R

Regiment

V

Vaan

K

Korps

C

Compagnie

 

B

Bataljon/Brigade

E

Eskadron

D

Diversen

O

Oost-IndiŽ

Cijfers:

 

drie laatste cijfers van het jaar van oprichting

 

 

 

 

Volgletters:

a t/m z, niet chronologisch, zoveelste van dat jaar

 

 

 

 

Bovenaan de tabellen staan de toegekende nummers: IR784b betekent hierbij Infanterie Regiment, opgericht in 1784, 2e regiment

Alle bataljons hebben een nummer gekregen dat er als volgt uit ziet: IB795-1b1: Infanterie Bataljon, opgericht in 1795, 1e bat 1e Halvebrigade

Ook de Halve brigades / Regimenten hebben een eigen nummer gekregen: IR795-1HB: Infanterie Regiment, opgericht 1795, 1e Halve brigade


Gebruikte symbolen


Gebruikte afkortingen

GtV

Garde te Voet

NF

Nassau Friesland

1b3

1ste bataljon 3de Halve brigade

NSL

Nassau Stad en Lande

Nat15

Nationalen nr. 15

OG

Oranje Gelderland

Holl

Gardes Hollandse Gardes

OF

Oranje Friesland

ON1

Oranje Nasau nr. 1

OD

Oranje Drenthe

1ON

1ste Oranje Nassau

OSD

Oranje Stad en Lande en Drenthe

JvS

Jagers van Salm

S1

Schotten nr. 1

LvS

Legioen van Salm

SG

Saksen Gotha

OSL

Oranje Stad en Lande

ZG

Zwitserse Gardes

M19

Mariniers nr. 19

Z1

Zwitsers nr. 1

           

1L

1ste Lillers

 

Kleuren

Onder aan de tabellen staan, in rood, de verwijzingen naar de vervolgtabellen in de Franse tijd.

Om het geheel, visueel, wat makkelijker te maken hebben de verschillende Halve brigades / Regimenten andere achtergrondkleuren gekregen.

 

Geheel rechts (blauw gedrukt) staan de huidige bataljons.

Hiermee wordt aangegeven welk bataljon welk jaartal (en datum) als verjaardag viert (Niet altijd even consequent)