Het Koninkrijk 1813-heden
Na de val van Napoleon (1813) ontstaat op het Congres van Wenen (1814) het Koninkrijk der Nederlanden, waarin de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden weer verenigd worden onder Koning Willem I.

 

Het leger moest compleet opnieuw opgebouwd worden. Hoewel er geen direct verband is tussen de toen opgerichte legeronderdelen en die van vůůr 1814 is het wel zo dat de bestaande tradities worden voortgezet.

Bijvoorbeeld het huidige regiment infanterie "Johan Willem Friso" is in 1950 ontstaan door samenvoeging van het voormalige 1ste en 9de Regiment Infanterie. Dit 1ste Regiment Infanterie is opgericht in 1815 onder de benaming 1ste Afdeling Infanterie. Dat heeft de traditie voortgezet van het voormalige 1ste Regiment Infanterie, dat was opgericht in 1805.

 

In de jaren 1830-1831 komen de Zuidelijke Nederlanden in opstand, hetgeen leidt tot de afscheiding van BelgiŽ.

Tot aan dat jaar bestonden er dus Zuid-Nederlandse en Noord-Nederlandse regimenten. Dit was veelal aan de benaming te zien. In 1839 werden er in BelgiŽ regimenten opgericht, die uiteraard verwant waren aan de daarvoor bestaand hebbende Nederlandse Regimenten.


Infanterie 5 tabellen (IR3A t/m IR3E) (Regimentstabellen)


Bron: Milwiki/DutchRegiments

 

Zie ook: Legermuseum: Staatse, Bataafse, Hollandse, Franse leger en Koninklijke Landmacht