Garnizoen

De Nederlandse regimenten hebben op diverse plaatsen in garnizoen gelegen.

Vergeet daarbij ook vooral niet dat ze niet altijd in Nederland zelf lagen, maar ook daar buiten, bijv. België (de zgn. Barrière-steden) en de Duitse grensstreek.

In het boek Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 van de dhr. H. Ringoir, in de serie Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis, nr. 8 (Den Haag 1980): Kon. Landmacht Sectie Militaire Geschiedenis, is hierover reeds gepubliceerd.

Garnizoensplaatsen 1715-1795

Overzicht

Een overzicht van alle vermelde plaatsen en het totaal aantal regimenten, met daarbij de onderverdeling in infanterie, cavalerie, artillerie en genie, dat gedurende korte of langere tijd in die plaats gelegerd is geweest. Deze aantallen zijn verdeeld over periodes van elk 10 jaar: van 1715 tot 1725, van 1725 tot 1735 enz.

Een markering geeft in deze lijst de belangrijkheid van de garnizoensplaats aan.

Kaart Benelux

Alle vermelde plaatsen zijn terug te vinden op een kaart van de Benelux (en Duitse grensstreek), met de naam van de plaats en voorzien van een markering die de belangrijkheid van de garnizoensplaat aangeeft.