De Franse tijd 1795-1813
Na enige Stadhouderloze tijdperken beginnen de Patriotten rond 1780 in opstand te komen tegen het Stadhouderlijke gezag. Gesteund door de inval van het Franse leger, stichten Nederlandse patriotten onder Franse protectie de Bataafse Republiek, een Franse vazalstaat. Hiermee begint de Franse Tijd (1795-1813). Van 1806-1810 vormen we onder Lodewijk Napoleon, een broer van Napoleon, het Koninkrijk Holland. In 1810 volgt de inlijving bij Frankrijk.
 

Een relatief (vrij) korte periode, maar zeer tumultueuze periode. Opvallend is dat in 1795 sommige regimenten groot genoeg zijn om 2 bataljons te vormen en dat voor andere bataljons er maar liefst 3 regimenten samen gevoegd dienden te worden. Deze bataljons werden door de jaren heen enkele malen door elkaar gehusseld en telkens weer verenigd in grotere verbanden, zoals Halve brigades en Regimenten. 
 

1795-1805: 
In 1795 worden alle Garderegimenten opgeheven en de meeste buitenlandse regimenten afgedankt. De overige regimenten worden herschikt in 7 Halve brigades van elk 3 bataljons. De nog overgebleven Duitse regimenten Waldeck 1, Waldeck 2 en Saksen-Gotha, fungeren als 8e Halve brigade. In 1803 worden de Halve brigades opgeheven en worden de bataljons logisch genummerd: van 1ste tot en met 21ste bataljon Infanterie van Linie.
 

1805-1810: 
In 1805 worden de aldus ontstane bataljons door elkaar gehusseld en verenigd tot 8 Regimenten Infanterie van elk 3 bataljons. Hiertoe worden 3 nieuwe bataljons opgericht. Als een jaar later er drie 3de bataljons worden verdeeld over het 1ste en 2de bataljon, worden de Duitse regimenten Waldeck 1, Waldeck 2 en Saksen-Gotha als 3de bataljon aan deze regimenten toegevoegd.
In 1805 wordt er weer een Garderegiment opgericht, dat, symbolische, het nummer 1 krijgt. Ten gevolge hiervan worden bij de overige regimenten de nummers met één verhoogd.
 

1810-1814: 
Ons land word bij Frankrijk ingelijfd: de meeste bataljons worden nu opnieuw herschikt in regimenten met de Franse benamingen; 123 t/m 126 en 131 Régiment d'Infanterie de Ligne. Anderen worden opgeheven. De Grenadiers heten van af nu 2e Régiment de Grenadiers de la Garde d'Impériale, de jagers het 33e Régiment d'Infanterie Lègère. In 1813 worden de meesten hiervan vernietigd in de diverse veldslagen in Rusland.
 


Infanterie 5 tabellen (IR2A t/m IR2E) IR-2A (Regimentstabellen)

 

De bataljons werden door de jaren heen enkele malen door elkaar gehusseld en telkens weer verenigd in grotere verbanden, zoals Halve brigades en Regimenten.

Vandaar dat de tabellen in drie periodes verdeeld zijn: 1795-1805 / 1805-1810 / 1810-1814

 


Bron: Milwiki/DutchRegiments

 

Zie ook: Legermuseum: Staatse, Bataafse, Hollandse, Franse leger en Koninklijke Landmacht